Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion"

Transkript

1 Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar 2014 [ et tidspunkt i 2013]. Baggrund Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger har på landsplan vedtaget en fusion, der trådte i kraft den 1. januar Ved denne fusion indgår skydning sammen med øvrige idrætter i den fortsættende enhed, DGI. I konsekvens af fusionen skal landsdelsforeningerne i de to hidtidige organisationer også fusionere. Denne fusionsaftale regulerer de væsentligste og overordnede emner i forbindelse med fusionen. Målsætninger Med fusionen ønsker de to landsdelsforeninger, At øge antallet af medlemmer i skytteforeningerne med [her indsættes et tal, der udgør en andel af de som fusionen på landsplan gerne skulle øge antal skytter med inden udgangen af 2023] frem til 2023 At øge aktivitetsniveauet i skytteforeningerne At styrke den skyttefaglige kompetence At styrke samarbejdet med kommunerne om udvikling af skydeanlæg At styrke det decentrale arbejde i den nye landsdelsforening generelt At styrke indsatsen for børn og unge Målsætningerne konkretiseres i landsdelsforeningens samlede strategi. 1. Navn og vedtægter De to landsdelsforeninger fusioneres til én landsdelsforening, der skal varetage de interesseområder og aktiviteter, som de to hidtidige landsdelsforeninger har varetaget i området. Stk. 2. Ved fusionen sammensmeltes de to hidtidige landsdelsforeninger til en fælles enhed, der indtræder i alle de rettigheder og forpligtelser, de to fusionerede parter har på fusionstidspunktet, medmindre andet fremgår af denne aftale. 1

2 [Skydeanlægget #### overføres til en selvstændig selvejende institution i form af en forening med navnet Skydebaneforeningen #### og stiftet med egne vedtægter og selvstændig bestyrelse.] Stk. 3. Landsdelsforeningen fortsætter under navnet DGI ##### og fortsætter med det CVR-nummer den hidtidige DGI-landsdel har haft. Stk. 4. Der udarbejdes et nyt sæt vedtægter for DGI #####. I disse vedtægter indskrives nogle af de forhold, der specifikt er gældende i overgangsperioden jf. 6, mens andre alene fremgår af denne aftale. Det er aftalen, der ved uoverensstemmelse går forud for vedtægterne. Stk. 5. Organisationen har hjemsted i ### kommune med hovedsæde i ###. 2. Skydning i DGI ##### Skydning organiseres som en central aktivitet i DGI ##### på linie med gymnastik og fitness, badminton m.v. Aktiviteten skal varetages af et selvstændigt udvalg for skydning. Den strategi, der har været gældende for DDS #### skal integreres i strategi for hele landsdelsforeningen. Stk. 2. Kontingent for foreninger fastlægges af landsdelsforeningens årsmøde. [Der kan som led i fusionsaftalen laves regler for kontingent for 1-2 år] Stk. 3. Turneringsvirksomhed organiseres af skydeudvalget. En skytteforening, der er medlem af DGI #### kan vælge at dyrke turneringsaktivitet i en anden landsdel efter de herom gældende regler udarbejdet af landsudvalget DGI Skydning. 3. Politisk organisation De lokale skytteforeninger vælger et skydeudvalg i DGI #####. Skydeudvalget kan nedsætte underudvalg efter behov. Stk. 2. I overgangsperioden er formanden for skydeudvalget sikret en plads i DGI ##### s bestyrelse. Skytteforeningerne er i øvrigt med til at vælge landsdelsforeningens bestyrelse på lige fod med de andre medlemsforeninger. [Stk. 3. Skydeudvalget udpeger et medlem til Skydebaneforeningen ##### s bestyrelse.] Stk. 4. Skydeudvalget er med til at vælge et landsudvalg for skydning på et årligt møde. 4. Administrativ organisation Det administrative personale i DDS ##### og DGI ##### fortsætter efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det er direktøren for landsdelsforeningen, der er personaleansvarlig. Kontor er placeret.. Stk. 2. Det er DGI ##### s opgave at servicere og understøtte skydeudvalget på samme måde som andre aktivitetsudvalg herunder afholdelse af 2

3 stævner, kurser, aktivitetsudvikling m.v. DGI ##### skal tillige varetage fælles opgaver som it, regnskab, kommunikation etc. Stk. 3. Den nye landsdelsforening skal kunne varetage aktivitetsudvikling, foreningsudvikling og administration i forhold til skytteforeningerne. Stk. 4. DGI ##### modtager et årligt tilskud fra DGI øremærket skydeaktiviteter i overgangsperioden. Som et vejledende udgangspunkt anvendes 1/3 af beløbet til aktiviteter, og 2/3 til personale, der kan varetage aktivitetsudvikling, foreningsudvikling og administration. DGI ##### er forpligtet på at anvende midlerne til skydeformål i overgangsperioden. I det årlige budget for landsdelsforeningen fremgår budgetrammen for skydeudvalget og hvordan budgetbeløbet til skydning fordeler sig på aktivitet og personaleomkostninger. 5. Økonomi Der udarbejdes en budgetteret, ikke-revideret åbningsbalance for DGI ##### pr. fusionstidspunktet. Der anvendes bogførte værdier. Stk. 2. I den ti-årige overgangsperiode er landsdelsforeningens skydeudvalg sikret sin andel af de økonomiske midler, der er en konsekvens af fusionsaftalen på landsplan. Der er derfor en særlig situation for midlerne til skydning i overgangsperioden. Stk. 3. Efter overgangsperioden vil aktivitetsbudgettet for skydning fastlægges på samme måde som de øvrige idrætter i DGI #####. Stk. 4. Uforbrugte midler i skydeudvalget kan for overgangsperioden overføres til næste budgetår efter samme principper, som gælder for de øvrige aktivitetsudvalg. Således kan uforbrugte midler anvendes til nye, ikkebudgetlagte initiativer, til forsinkede aktiviteter m.v. efter godkendelse i landsdelsbestyrelsen. Det skal tilstræbes, at midlerne anvendes i budgetåret. Stk. 5. DDS ##### s formue overføres til en særskilt pulje i DGI ##### og er øremærket skydeaktiviteter. Puljen har karakter af bunden egenkapital. Skydeudvalget disponerer puljen. Stk. 5. DDS ##### s formue overføres til Skydebaneforeningen Danmark. Stk. 5. DDS ##### s formue overføres til skydebaneforeningen, der ejer skydebaneanlæg #####. Stk. 5. [En kombination af de foregående muligheder] 6. Overgangsperiode Skydeudvalget indtager en særstatus i en overgangsperiode, der gælder fra fusionstidspunktet og frem til den 31. december I perioden gæl- 3

4 der de særlige regler for den politiske repræsentation, som er anført i 3. For den ti-årige periode fra 1. januar 2014 og frem til den 31. december 2023 gælder der også særlige aftaler for skydeudvalgets økonomi, jf. 4 og 5. Stk. 2. DGI ##### s skydeudvalg vælges på følgende måde:.[eventuel overgangsregel regel for nyvalg] Stk. 3. Årsrapporten for 2013 [ en del heraf] for DDS ##### godkendes af?????. Stk. 4. Efter overgangsperioden vil valg til landsdelsbestyrelse, budgetlægning og administrativ bemanding være underlagt de almindelige strategier, afstemninger og regler i DGI #####. 7. Voldgift Uoverensstemmelser om denne aftales fortolkning og udfyldning kan indbringes for DGI s hovedbestyrelse. Stk. 2. Er landsdelsforeningen landsdelsforeningens skydeudvalg Skydebaneforeningen #### ikke tilfreds med hovedbestyrelsens afgørelse kan denne af hver af de nævnte parter indbringes for den voldgiftsret, der følger af fusionsaftalen for landsplan. 8. Vedtagelse og ikrafttræden Denne aftale er indgået mellem bestyrelserne for DDS ##### og DGI #####. Aftalen fastlægger vilkårene for fusionen under forudsætning af, at aftalen og det øvrige fusionsgrundlag (vedtægter for DGI ##### og Skydebaneforeningen ##### samt åbningsbalance) godkendes af de to landsdelsforeningers årsmøde. Stk. 2. På det sammenlæggende årsmøde gælder, at de stemmeberettigede på hver af de to hidtidige landsdelsforeningers årsmøde har stemmeret på den del af årsmødet, der er fælles. ##### den For DGI ##### #### ######## Formand For DDS ##### ##### #### ###### 4

5 Formand (Udkast af /SFA) 5

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl. 20.15 i Slangerup Idræts- og

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere