Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering til ETF af AMPS-projekt."

Transkript

1 Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske undersøgelse at blive mere præcise og målrettede i den ergoterapifaglige indsats i samarbejdet med borgeren og i det tværfaglige samarbejde at få et godt redskab til evaluering Baggrund. Genoptræning i kommunalt regi foregår tæt på borgerens dagligdag og interventionen retter sig mod såvel krops-, aktivitets- som deltagelsesniveau. I Herlev kommune har vi i mange år brugt COPM som starten på den ergoterapeutiske intervention, brugt forskellige undersøgelser på kropsniveau og lavet mange ADL-vurderinger. Vi havde længe haft brug for et mere præcist undersøgelsesredskab til analyse af, hvor borgerens vanskelligheder ligger ved udførelse af aktiviteter, for derved bedre at kunne målrette interventionen. AMPS ville være et godt valg. Samtidig ville aktivitetsperspektivet blive mere synligt i forhold til undersøgelse, evaluering, den ergoterapeutiske indsats og effekten af indsatsen i højere grad kunne dokumenteres. Herlev kommunes genoptræning bestod ved starten af projektet af 4 ergoterapeuter og en ledende ergoterapeut. I projektperioden opnormeredes til 5 ergoterapeuter, og da projektet sluttede endnu en ergoterapeut, så der nu er 6 ergoterapeuter. Næsten samtidig med projektets start blev kommunalreformen indført, og opgaverne ændrede sig drastisk såvel i indhold og omfang. Projektets metode. De 4 ergoterapeuter udgjorde projektgruppe/styregruppe med den ledende ergoterapeut som projektleder. Der har været afholdt 4 evaluerings- og erfaringsmøder i forløbet. I hele forløbet har ergoterapeuterne brugt hinanden som sparring omkring de praktiske undersøgelser og udfærdigelse at dokumentation. Bevilling fra Praksispuljen skete i 2 omgange, og projektperioden kom således til at strække sig over 3 år, fra 1.bevilling i april 2006 til afrapportering i september Dette viste sig at være en stor fordel, da der i forløbet også skulle være plads til 2 barsler og en kommunalreform. Efter første bevilling tog de to første ergoterapeuter af sted på kursus, kom hjem og blev kalibrerede. Deres erfaringer dannede baggrund for første udkast til en standard for, hvornår og til hvilke borgere AMPS skulle anvendes. Til denne diskussion og beslutningstagen havde vi meget gavn af en konsulent med erfaring og viden om AMPS. I samme periode underviste ergoterapeuterne de nærmeste daglige samarbejdspartnere, nemlig fysioterapeuterne og de sagsbehandlende ergoterapeuter i hvad AMPS er og kan bruges til.

2 Projektet stod herefter mere eller mindre stille ca. ½ år, dels var den ene ergoterapeut gået på barsel, dels ventede vi på svar på 2. ansøgning til praksispuljen og dels blev vi totalt løbet over ende af de mange og anderledes opgaver, der fulgte med kommunalreformen, med en for lille normering og vikarer. 3. ergoterapeut kom på kursus august 07 og 4. ergoterapeut kom på kursus i december 08. Det har været svært for den enkelte ergoterapeut, at komme i gang med at bruge AMPS efter kalibreringsperioden var forbi. Det tager lang tid at lave undersøgelse og dokumentation, når man ikke har rutinen, de mange nye opgaver, der kom fra hospitalerne skulle udvikles og vi skulle fagligt udvikle os til de nye opgaver. For at få samlet erfaringerne og få gang i processen igen valgte projektgruppen igen at bruge en konsulent til et af sine møder. Dette gav et godt skub, især i forhold til hvordan vi bruger undersøgelsen i det tværfaglige samarbejde. Der er arbejdet med den skriftlige formidling af undersøgelsen i den tværfaglige journal og der ligger nu en standard for formidling til terapeuterne. Formidling til plejepersonalet på døgngenoptræningspladserne foregår mundtlig på bl.a. konferencer og skal udvikles i takt med at plejens journalføring standardiseres og forbedres og de også skal bruge den elektroniske journal. Formidling til hjemmeplejen og hjemmesygeplejerskerne sker via slutstatus i den fælles elektroniske journal, men skal udvikles videre i takt med videre udvikling denne af journal. Et planlagt samarbejdet med Herlev Hospital omkring AMPS, viste sig ikke muligt, da der i projektperioden ikke mere var ergoterapeuter på hospitalet, der kunne udføre undersøgelsen. Her ved slutningen af projektet er vi startet et samarbejde op igen, da begge arbejdspladser nu har kalibrerede ergoterapeuter. Vi får nu den detaljerede AMPS undersøgelse, og terapeuterne på hospitalet vil meget gerne bruge os som sparring i forhold til, hvordan AMPS kan dokumenteres i tværfaglig sammenhæng. Se revideret handle og tidsplan. Projektets resultater Projektet er mundet ud i beskrivelse/standard for anvendelse at AMPS i den kommunale genoptræning i Herlev kommune. Undersøgelsen skal fremover fortrinsvis bruges til: Borgere på døgngenoptræningspladserne Borgere med apoplexi Borgere på fleksible pladser, der skal vurderes m.h.p. f.eks. genoptræningspotentiale og boligskift Borgere med geriatriske problemstillinger 4 ergoterapeuter kan udføre AMPS. I mellemtiden er afdelingen opnormeret til 6 ergoterapeuter og det overvejes om også de 2 sidste skal uddannes. Ergoterapeuterne har fået et nyt undersøgelsesredskab, der er validt, realiabelt og vurderer borgeren i aktivitet. Brug af AMPS i sammenhæng med brug af COPM, sikrer at borger og aktivitet er i centrum af interventionen. Anvendelse af AMPS giver et meget præcist billede af, hvor borgerens problemer er. Især i forhold til procesmæssige problemer har vi haft nytte af redskabet. Intervention og plan for fremtid efter genoptræningsperioden er blevet mere målrettede og resultaterne har givet rigtig god baggrund i

3 tværfaglige diskussioner, især ved borgere som alle faggrupper havde svært ved at vurdere i forhold til udskrivelse og hjælp i hjemmet. Undersøgelsen er god at tage udgangspunkt i ved f.eks. slutsamtaler hvor borger og pårørende måske er skuffede over eller har svært ved at forstå at genoptræningen ikke har givet bedre resultat. Den konkrete udformning af dokumentation i det tværfaglige samarbejde arbejdes der stadig på. En skabelon til grundig dokumentation til terapeuter er ved at være færdig, hvorimod der stadig eksperimenteres med, hvordan resultater kan formidles til plejegruppen, så det både bliver nuanceret, forståeligt og brugbart. Brug af AMPS til evaluering vil være noget, der skal arbejdes med i fremtiden. Projektets formidling. Der har været undervisning flere gange af fysioterapeuterne og de sagsbehandlende ergoterapeuter i hvad AMPS er og kan bruges til, m.h.p. at de to faggrupper kan bruge resultaterne af undersøgelsen. Derudover er resultaterne brugt løbende i det daglige samarbejde med andre faggrupper omkring den enkelte borger. I den årlige rapport til socialudvalget er projektet beskrevet og indgået som en del af afdelingens mål og beretning for 2007 og 2008 og er godkendt i socialudvalget. Nøgleord: Arbejdsplads: AMPS Kommunal genoptræning Genoptræningsafdelingen Lærkegaard Center Persilllehaven Herlev Tlf Kontaktperson: Ledende ergoterapeut Annemarie Windfeldt, medlems nr Mail: Herlev Annemarie Windfeldt

4 Handle- og tidsplan for AMPS projekt i Herlev kommune Revideret august Under hele projektet løbende erfaringsudveksling og sparring. 1.del af projektet: 13/11-17/ ergoterapeuter på AMPS kursus. 28/ Endelig projektbeskrivelse med tids- og handleplan sendes til Etf. November 2006 Midt januar 2007 Slut februar 2007 Januar 2007 Udfærdigelse af information og samtykkeerklæring til borgere. Grundig orientering om AMPS til fysioterapeuter og sagsbehandlende ergoterapeuter. Projektgruppen mødes med deltagelse af konsulent: Erfaring med AMPS i forhold til forskellige borgere Betydning af brug af AMPS i forhold til intervention Diskussion af til hvem og hvornår AMPS skal bruges Udfærdigelse af foreløbige retningslinjer for anvendelse Målsætning for projektet indgår i afdelingens mål for Godkendes herefter i det sociale udvalg. 2.del af projektet: 9. februar 2007 Ny ansøgning til praksispuljen til færdiggørelse af projektet Maj 2007 August 2007 December 2008 Projektgruppen mødes og laver status. 1 ergoterapeuter på AMPS kursus 1 ergoterapeut på AMPS kursus Januar 2009 Evalueringen indgår i Årsrapport for 2008 April 2009 April 2009 Juni 2009 Projektgruppen beslutter endelig standard for anvendelse af AMPS. Formidling til fysioterapeuter og sagsbehandlende ergoterapeuter i egen afdeling om AMPS og af den endelige standard for anvendelse. Projektgruppen sammen med konsulent. Evaluering af hele projektet og planlægning af videre arbejde med formidling.

5 1.september 2009 Afrapportering og aflæggelse af regnskab til Ergoterapeutforeningen.

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010.

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Ergoterapifagligt udviklingsarbejde I begyndelsen af 2008 modtog

Læs mere