VejleMuseernes. Årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VejleMuseernes. Årsberetning 2014"

Transkript

1 VejleMuseernes Årsberetning

2

3 Kære læser I Kulturmuseets gæstebog skrev Mikael for nylig: Vi har lært en masse nye ting, mens vi havde det sjovt!, og det er lige præcis dét, der er kernen i VejleMuseernes vision: At give gode oplevelser til vores gæster, mens de samtidig lærer noget. Det er det sigtepunkt, vi styrer efter, og som vi allerede er godt på vej mod. Velkommen hos VejleMuseerne! Venlig hilsen Ove Sørensen museumschef

4 INDHOLD INDLEDNING FORMIDLING FORSKNING ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER SKOLETJENESTE SÆRSKILTE PROJEKTER OG UDSTILLINGER HJEMMESIDE FREMTIDENS SATSNINGER BILAG

5 VEJLEMUSEERNES BERETNING 2014 Indledning Et samlet besøgstal på knap på VejleMuseerne taler sit eget tydelige sprog: VejleMuseerne er kommet godt gennem fusionen og landet fornuftigt efter den store kraftanstrengelse, det har været at åbne et nyt stort kulturmuseum i Spinderihallerne samtidig med en fusion af tre museer og gennemførelse af en omfattende kvalitetsvurdering med Kulturstyrelsen for bordenden. Beretningsåret 2014 har derfor fungeret som museets konsolideringsår, hvor ledelsens og medarbejdernes opgaver først og fremmest har bestået i at få de organisatoriske ændringer til at fungere i praksis, at fastholde visionerne og omsætte dem til resultater for borgere og publikum. Kulturmuseet i top VejleMuseerne består af tre store og otte små besøgssteder. Topscoreren på besøgstal i beretningsåret var det nye kulturmuseum med besøgende. Lægger man hertil åbningsårets besøgstal på fra åbningen i marts og 2013 ud, kan man konstatere, at det nye kulturmuseum rundede besøgende allerede 20 måneder efter, det blev taget i brug. Umiddelbart efter Kulturmuseet følger Kunstmuseet med et besøgstal på , hvilket er en svag stigning i forhold i året før. Egtvedpigens Grav har beholdt sin folkelige interesse og opmærksomhed i beretningsåret, hvor besøgstallet hen over sommeren steg til i alt I den modsatte ende af skalaen lå Munkenes Teglovn med et anslået besøgstal på under 100 og Vejle Vindmølle, der blev renoveret i beretningsåret, med ca besøgende. Det samlede besøgstal på er alt i alt flot for et museumsvæsen, der også bruger store ressourcer på myndighedsopgaver, genstandshåndtering, forskning og vedligeholdelse af en meget stor bygningsmasse. 5

6 VEJLEMUSEERNES BERETNING 2014 Genskabelsen af danserestauranten Røde Mølle under temaet Lummert, men Lødigt i august blev en kæmpesucces med overvældende meget medieomtale og fulde huse til de to gallaaftner. Pilefestivalen i Vingsted havde et besøgstal på over 850 deltagere, og kulturministeren åbnede udstillingen Barnets stemme på Kunstmuseet i august med mere end 300 deltagere til ferniseringen. VejleMuseerne afviklede sideløbende hermed en lang række velbesøgte små og store arrangementer, udstillinger og omvisninger, lancerede en ny oplevelsesorienteret hjemmeside og gennemførte en stor mængde arkæologiske udgravninger i både Vejle og Fredericia kommuner. Alt sammen noget man kan læse mere om i denne beretning. Jelling Jelling fylder stadig meget i VejleMuseernes arbejdsplan, og 2014 var ingen undtagelse. Selvom de store udgravningerne er veloverstået, har VejleMuseerne brugt en del ressourcer på beretningsarbejde og forskningsartikler efterfølgende og afholdt en hel del foredrag både for den brede offentlighed og på nationale og internationale konferencer. Herudover samarbejdede VejleMuseerne gennem hele beretningsåret med Nationalmuseet om opbygningen af det nye oplevelsescenter i Jelling og ny nominering til godkendelse som UNESCO Verdensarv. Vi glæder os til, at det nye oplevelsescenter åbner juni 2015 og ser frem til fortsat samarbejde med Nationalmuseet om forskning og formidling. Beretningsåret var udover at være konsolideringsår efter fusionen også første år i VejleMuseernes planlægningsperiode En af årets store og måske vigtigste opgaver var derfor også at få fastlagt strategiplan og satsninger for de efterfølgende år i den kommunale valgperiode. I den forbindelse har medarbejderne og ledelsen løbende været involveret i forskellige processer med henblik på at fastlægge museet strategi og satsninger frem til 2017.

7 VEJLEMUSEERNES BERETNING 2014 Det har resulteret i følgende satsninger og projekter, der skal arbejdes målrettet med i de kommende tre år: Ny profil på Kunstmuseet, Kunstmuseet revisited Forberedende arbejde 2015 og 2016 Nyt udstillingsafsnit i Kulturmuseet Forberedelse 2016 og 2017 Disse satsninger er nærmere beskrevet i VejleMuseernes strategiplan for Nyt besøgscenter i Vingsted. Fra til besøgende Det forberedende arbejde ligger i 2015 og 2016 Museet på nettet. Ny avanceret interaktiv formidlingssatsning som overbygning til museets nye hjemmeside Afklaring og fundraising første halvår 2015 Egtvedpigens Grav. Revitalisering af be søgscentret ved Egtvedpigen. Forberedende arbejde ligger i 2015 og 2016 Ny Overbygård i jernaldermiljøet: Byggeri af ny jernaldergård i Vingsted. Byg geriet vil tage to år, dvs Stråtaget lægges på i

8 Danseshow under Røde Mølle-arrangement, Spinderihallerne, august

9 Formidling I 2014 fastholdt VejleMuseerne visionen om at tilbyde museumsoplevelser for alle og formidle gennem fællesskab, brugerinddragelse, interaktion, og videndeling. Tilbuddene omfattede gratis omvisninger på Kulturmuseet, Kunstmuseet og Vingsted Historiske Værksted, marked, foredrag og artist talks, store events, børnekoncert, by og landskabsvandringer, ferieaktiviteter og særudstillinger. VejleMuseerne har i 2014 afholdt i alt 131 arrangementer, hvoraf nogle strakte sig over flere dage. Derudover har museernes formidlere arbejdet med formidlingsprojekter, der var under udarbejdelse i 2014, og som afsluttes i Udvalgte eksempler Fællesskab: Årets store event Lummert, men lødigt tilbød over fem dage ca. 900 af Vejles borgere oplevelser om og i den genskabte danserestaurant Røde Mølle. Par, der havde mødt hinanden på Røde Mølle medvirkede i optaksaktiviteter. Gallaaftnerne var udsolgte og i samarbejde med Vejle Kommunes Kulturforvaltning og Vejle Musikskole vakte det historiske musikprogram med Dario Campeotto i spidsen stor begejstring. Samarbejdet mellem Pileforeningen og Vingsted Historiske Værksted om årets pilefestival involverede i år hele jernalderlandsbyen med spændende aktiviteter. Årets pilefestival i Vingsted trak over 850 gæster med et væld af workshops for alle aldre. Brugerinddragelse: VejleMuseerne vil gerne invitere unge mennesker på museet, og derfor deltog 170 elever fra Vejle Tekniske Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i workshops under forarbejdet til Kulturmuseets første særudstilling, #MIG. Derforuden er et formidlingsprojekt for borgere med en demenssygdom under udarbejdelse med inddragelse af både slutbrugerne og Vidensforum for Demens i Vejle. Interaktion: VejleMuseernes formidling skaber interaktion på flere måder: vores skattejagter for børn og familier skaber dialog, interaktion og fæl- 9

10 Formidling 10 lesskab, når opgaverne skal diskuteres og løses. Ipads inddrages i skoletilbud, og som interaktiv formidling i udstillingerne, så gæsterne kan orientere sig yderligere. Endelig har VejleMuseerne en ny app under udvikling, som senere i 2015 kan tilbyde gæsterne flere lag af information og aktiviteter. Vidensdeling: VejleMuseernes foredragsrækker er populære og et fint forum at formidle seneste forskningsresultater og aktuelle tendenser. Der var udsolgt til foredragene, der handlede om både arkæologiske temaer og temaer fra nyere tids historie. Kunstmuseet har i 2014 etableret et foredragssamarbejde med Engelsholm Højskole og Rødkilde Gymnasium, hvilket har betydet flere hundrede unge deltagere. På Vingsted Historiske Værksted blev vintersolhvervsfesten og levendegørelsen af jernalderens tro og ritualer suppleret forskningsmæssigt og arkæologisk af VejleMuseernes forskningsleder.

11 Pilefestival i Vingsted, august

12 Arkæolog Louise Felding vasker arkæologiske genstande ud af jorden, Bredstrupvej, Fredericia Kommune 12

13 Forskning I 2014 blev forskningsstrategien skærpet, og to tværfaglige temaer, der inkluderer flere fagmiljøer, blev defineret: Udfordrede Fællesskaber og Den Museale Egenart. Det første tema fokuserer på de udfordringer, der igennem tiden har været imellem individet og større begivenheder i verdenshistorien og i Vejle. Den Museale Egenart er et eksperimenterende tema, der undersøger vores museums hybride egenart ved at udvikle forskningsbaserede udstillinger. I strategiprocessen havde VejleMuseerne besøg af flere kendte museumseksperter, blandt andet videnskabsteoretikeren og leder ved det Medicinske Museion, professor Thomas Söderqvist samt antropologen Rane Willerslev, professor ved Aarhus Universitet. Der blev udgivet tre videnskabelige artikler i 2014 samt ti formidlende artikler. Forskningsmæssigt har der især været fokus på Jellingprojektet. Der var seks koordinerende møder i Jellingsprojektets faglige styregruppe samt et publikationsseminar i august på Nationalmuseet med henblik på at afslutte projektet med en videnskabelig antologi i 2015, som VejleMuseerne også vil bidrage til. Jellingprojektet har udgivet to videnskabelige artikler. Der er i forbindelse med et seminar i Oslo også udgivet en videnskabelig artikel, der fokuserer på potentialet i afsøgning med metaldetektor. Lillebælt i fokus Der blev den 30. oktober holdt en forskningsworkshop i Spinderihallerne med fokus på Lillebæltsområdet i vikingetid og middelalder. Denne workshop lagde op til et fremtidigt, tværmusealt forskningssamarbejde mellem VejleMuseerne, Aarhus Universitet, Museum Sønderjylland, Odense Bys Museer, Museerne i Fredericia, Nationalmuseet og andre relevante museer. Fokus bliver på området ved vikingekongsgården i Erritsø ved Lillebælt. Der blev i efteråret udtaget kulstof 14-dateringer fra trækul fundet i 2007 i de tagbærende stolper i Erritsøgården. Trækullet daterer gården til 700-tallet e.kr., altså ganske længe før kong Gorms kongsgård 13

14 Forskning 14 etableres i Jelling (ca. 958 e.kr.). Hvis denne datering kan bekræftes betyder det, at Erritsøkongsgården tilhører et tidligere dynasti af danske eller jyske konger. Kong Godfred, der dør ca. 810 e.kr. kunne være en af disse. Tydeligvis står en bedre datering af kongsgården ved Erritsø på ønskelisten, fordi den bedre kan koble anlægget op på andre anlæg i området samt på de historiske begivenheder i de gamle krøniker. En af VejleMuseernes medarbejdere, der er centralt placeret i Lillebæltsprojektet og fokuserer på Elbo Herred har i løbet af 2014 arbejdet med en ph.d.-projektbeskrivelse. I et andet forskningsprojekt arbejdes der med bronzealderlandskabet i relation til Egtvedpigens Grav. Dette projekt indeholder et metodisk aspekt, hvor geomagnetiske undersøgelser kan afsløre spor efter menneskelig aktivitet under muldlaget, uden at det er nødvendigt at grave. Eksperimenter med denne metode blev udført med midler fra Kulturstyrelsen september Dette projekt forventes også at blive til et ph.d.-projekt.

15 15

16 Anders Kirkegaard, Morderenglen. Den sjældne vinder (engelsk Winner) , udsnit 16

17 Forskning Kunstprojektet, der skal kortlægge Anders Kirkegaards liv og kunst, blev påbegyndt. Projektet skal munde ud i en bog og en færdig udstilling på hans 70 års fødselsdag den 23. januar Museet har frigivet en del arbejdstid til dette projekts gennemførelse. Museet har foruden workshoppen i oktober deltaget i flere konferencer; her skal fremhæves den større videnskabelige SASS-Conference, Yale University (USA) i marts, hvor resultater fra Jellingudgravningerne blev præsenteret for et internationalt videnskabeligt publikum, samt konferencen Reassessing Modernism på kunstmuseet AROS i april; her blev forskning fra VejleMuseerne også præsenteret: Michael Kjær, som arbejder på en ph.d.-afhandling i et aftalt samarbejde mellem VejleMuseerne og Københavns Universitet, deltog i konferencen med et foredrag, der udfordrer vores opfattelse af modernismen. UNESCO og Jelling Jellings styregruppe, som VejleMuseerne er en del af, mødtes den 25. september med ICOMOS; denne internationale gruppe skulle ved selvsyn undersøge forudsætningerne for den transnationale UNESCO serienominering, Viking Age sites in Northern Europe, som Jelling er en del af. Jellingprojektet og VejleMuseerne samt Vejle Kommune har ansøgt om en udvidelse af Jellings deltagelse på listen, så palisadeområdet også inkluderes. Den endelige godkendelse af serienomineringen vil foreligge i løbet af Overordnet set har VejleMuseerne fortsat sit samarbejde med Nationalmuseet omkring Jellingprojektet, hvor VejleMuseerne har deltaget i konferencer og bidraget med foredrag og publikationer. Disse aktiviteter bliver hvert år synliggjort gennem en årsrapport til Bikubenfonden, som er projektets økonomiske fundament. 17

18 Arkæologiske udgravninger 18 Kap. 8/arkæologi I kapitel 8-arbejdet, dvs. museumslovens bestemmelser om sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder mv., har fokus været på at skabe bedre rutiner til sagsbehandlingen internt mellem nyere tids sager såsom bygningers bevaring og nedrivning og sager inden for arkæologien samt mellem VejleMuseerne og Vejle Kommunes afdelinger. Der blev taget initiativ til dialog og møder med Vejle Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning og Juridisk Afdeling med henblik på at effektivisere sagsbehandlingsprocessen i ånd med 23 i museumslovens kapitel 8. Kulturstyrelsen og Organisationen af Danske Museer, ODM, har i 2014 øget fokus på at bedre, ensrette og effektivisere kapitel 8-arbejdet generelt blandt museerne, og i den forbindelse deltager museet i et uformelt administrativt netværk med Horsens Museum, Silkeborg Museum og Arkvest, hvor erfaringer og skabeloner deles. Mange udgravninger Museet var i 2014 inde i en jævn strøm af udgravningsaktiviteter. Mere end 17 sager har været igangsat, og 12 nye sager er under forberedelse. Flere af projekterne udgør hovedsagligt mindre forundersøgelser på op til fem dages varighed. Enkelte af disse blev til større udgravningsprojekter. Hovedaktiviteten har ligget på forunder-

19 Arkæolog Christian Juel viser rundt på udgravning i Fredericia 19

20 20

21 Arkæologiske udgravninger søgelser af planlagte erhvervsgrunde i Fredericia Kommune, hvor op til 70 hektar er blevet undersøgt og stadig undersøges. Generelt var det ikke et problem at tjene den nødvendige egenfinansiering hjem, der forudsættes for, at alle museets ansatte kan holdes beskæftiget, og to ekstra arkæologer måtte projektansættes. Stor udgravning i Fredericia Af udgravninger skal især fremhæves et projekt i Ullerup Sogn i Fredericia Kommune. Her foretog VejleMuseerne en større udgravning ved Bredstrupvej. Ved udgravningen blev undersøgt en velbevaret gravhøj fra ældre bronzealder, huse fra ældre jernalder samt en gravplads fra vikingetiden. Centralgraven i højen var ødelagt, men der kunne ses flere interessante detaljer omkring højens konstruktion. Bl.a. kunne de enkelte græstørv skelnes fra hinanden, og det er håbet, at analyser af pollen kan gøre os klogere på vegetationen og landskabets udseende i bronzealderen. Udgravningen viste samtidig, at der engang har ligget tre gravhøje mere lige nord for den bevarede gravhøj. En cirkel af stolpehuller markerer placeringen af en gravhøj, der i dag er helt bortpløjet. I førromersk jernalder (ca. 500 f.kr.-0) blev anlagt gårde omkring gravhøjene. Særlig velbevaret var et hus på den nordlige del af arealet, hvor der var bevaret stolper fra de båseskillerum, hvor dyrene har været opstaldet. At området ikke har mistet sin status som gravplads i jernalderen ses ved at urnegrave fra yngre bronzealder og ældre jernalder er placeret i kanten af den bedst bevarede gravhøj og mellem gravhøjene. Området omkring højene er også blevet anvendt som gravplads i vikingetiden (ca e.kr). Der er undersøgt 50 jordfæstegrave, der dog blot indeholdt en beskeden mængde gravgaver. Gravene skal ses i sammenhæng med yderligere 36 grave, der tidligere er udgravet umiddelbart mod nord, og der er dermed tale om den største udgravede vikingetidsgravplads i Fredericia-området, og en af de største i Sydøstjylland. Udgravningen ved Bredstrupvej udgør en vigtig brik i vores forståelse af både bronzealderens, jernalderens og vikingetidens samfund. Netop fordi VejleMuseernes arkæologer også har udgravet de nærliggende bopladser, der har anvendt gravpladsen, er det muligt komme til en forståelse af sammenhængen mellem bopladser og begravelsespladser. Det er en fascinerende tanke, at man gennem årtusinder har fastholdt idéen om området som et særligt sted, hvor man begravede sine døde. Man må også dengang have gjort sig forestillinger om de mennesker, der gravlagde deres døde mange generationer før én selv. 21

22 22

23 Skoletjeneste Før etablering af den nye museumsorganisation i 2012 har der primært været tilbud til skoler på Kunstmuseet, Vingsted Historiske Værksted og Randbøldalmuseet/Egnsmuseet i Vandel. I 2013 gennemførte medarbejderne fra børn-og-unge-teamet og formidlingsteamet en proces, som skulle føre frem til udvikling af VejleMuseernes første fælles tilbud til skoler. I foråret 2014 mundede denne proces ud i fremstilling og udsendelse af Vejle- Museernes tilbud til skoler i skoleåret er således en slags år 0 for en stor del af VejleMuseernes skoletilbud. Tilbuddene er opdelt i Kulturmuseet Spinderihallerne Kunstmuseet Vingsted Historiske Værksted Øvrige tilbud (Randbøldalmuseet, Egnsmuseet i Vandel, Tørskind Grusgrav) Kulturrygsækken Omvisning (besøg af 1 times varighed med én medarbejder fra museerne) Undervisningsforløb/workshops (besøg af længere varighed med én eller flere af museernes medarbej dere) Vingsted Historiske Værksted (Jernaldermiljøet) På Vingsted Historiske Værksted (Jernaldermiljøet) tilbydes en række undervisningsforløb af 1, 2 eller 3 dages varighed med eller uden overnatning. Tilbuddene i Jernaldermiljøet er opdelt i: Rollespil (6 forskellige emner/forløb) På besøg i Jernalderen (4 forskellige emner/forløb) På Kulturmuseet og Kunstmuseet er tilbuddene opdelt i forskellige typer: På egen hånd (besøg uden medvirken af museernes medarbejdere) 23

24 24 Skoletjeneste Ved alle undervisningsforløbene i Jernaldermiljøet medvirker en eller flere af museernes medarbejdere. Da de nye tilbud til skoler fra Vejle- Museerne kun har eksisteret siden sommeren 2014, og skolerne samtidig har skullet tilpasse sig en ny skolereform/skolehverdag, som trådte i kraft 1. august 2014, er det meget svært at evaluere og vurdere tilbuddene på Kulturmuseet og Kunstmuseet. Begge steder har der dog været en overvægt af skoler fra Vejle Kommune, som har benyttet sig af museernes omvisningstilbud. Kunstmuseet har haft en del skolebesøg i forbindelse med særudstillingen WonderWorld samt flere skulpturture i Vejle by. På Vingsted Historiske Værksted/i Jernaldermiljøet er der gennemført undervisningsforløb med fuld belægning fra midt i marts til slutningen af oktober. Grupperne ved disse forløb kommer fra ni kommuner i Jylland. Ud over vores egne skoletilbud har VejleMuseerne i 2014 deltaget i udvikling og gennemførelse af følgende tværfaglige kulturrygsæktilbud til skoler i Vejle Kommune: Den lange rejse (0.-3. kl.) Leonardo da Vinci (4.-6. kl.) I Darwins fodspor (5.-6. kl.) Håndværk industri IT (7.-9. kl.)

25 Børn i Kunstmuseets særudstilling WonderWorld 25

26 Åbning af særudstillingen Barnets stemme. 26

27 Særskilte projekter og udstillinger #MIG I 2014 er der arbejdet intenst med Kulturmuseets første særudstilling #MIG. Udstillingen sætter fokus på, hvordan vi selviscenesætter os i dag i forhold til, hvordan man selviscenesatte sig i 1700-tallet og i 1800-tallet. Udstillingens indhold er lavet i samarbejde med 170 gymnasieelever fra Vejle Tekniske Gymnasium og Rødkilde Gymnasium, og eleverne har bidraget med konkrete input til udstillingens design, genstande og tekster. WonderWorld I september åbnede Kunstmuseet WonderWorld, en totalinstallation af Marianne Grønnow, der involverede alle sanser. Gæsterne blev medskabere, når de skrev og tegnede på væggene. I efterårsferien deltog fem familier i Nat på Kunstmuseet. Aktiviteterne skabte for deltagerne indbyrdes fællesskab og fællesskab med kunsten og ejerskab til museet. Siden deltog tre 8. klasser i workshops med komponist Katrine Ring (som har skabt lyd til WonderWorld), som underviste de unge i optagelse og redigering af deres eget soundscape. Mindst 1500 gæster er kommet specifikt for at opleve WonderWorld. Barnets Stemme Barnets stemme var en kunstudstilling, der gennem kunstneriske udtryk, forskning og sociale tiltag gjorde opmærksom på udsatte børns vilkår og behov for aktiv hjælp fra os alle. Kunstner Lene Juhler og søsteren socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen stod bag udstillingen og initiativet Barnets stemme, og kulturminister Marianne Jelved åbnede sammen med social entreprenør Lisbeth Zornig Andersen udstillingen i oktober. Lummert men lødigt Som Vejles bidrag til Trekantområdets Festuge genskabte VejleMuseerne i samarbejde med Vejle Musikskole og Vejle Kommunes Kulturforvaltning den berømte danserestaurant Røde Mølle i Spinderihallernes store buehal. Over to propfyldte aftener var Dario Campeotto hovednavnet, der blev serveret stjerneskud i bedste 50 er-stil, og 27

28 Særskilte projekter og udstillinger 28 dansegulvet var fyldt med vejlensere, som i mange tilfælde kunne huske det hedengangne dansested. Dagene omkring de store gallaaftener stod også i Røde Mølles tegn med gratis koncerter, åben scene og artisteri. Pilefestival Den årlige Pilefestival Vingsted blev afholdt for anden gang i Jernaldermiljøet august med temaet Hvad hånden former fra naturens hånd. Med ca. 850 besøgende, godt 100 medvirkende og en lang række håndværksprægede aktiviteter, workshops og foredrag er pilefestivalen ved at udvikle sig til et stort arrangement for VejleMuseerne og Pileforeningen, som i fællesskab er arrangører. Åbning af vindmøllen Søndag den 15. juni 2014 var en stor dag i Vejle, for her slog VejleMuseerne døren op til den nykalkede og gennemrestaurerede Vejle Vindmølle. Dagen blev fejret af over 500 fremmødte vejlensere, der med spænding havde fulgt med i det næsten to år lange restaureringsprojekt, hvor VejleMuseerne i samarbejde med Vejle Kommunes ejendomsafdeling har arbejdet på at bringe Vejle Vindmølle tilbage til fordums storhedstid.

29 29

30 30

31 Hjemmeside I december 2014 gik VejleMuseernes nye hjemmeside dk i luften. Hjemmesiden er stærkt fokuseret på oplevelser og på at vise de mange tilbud og den megen viden, som museerne ligger inde med. Vejlemuseerne.dk ligner layoutmæssigt ingen anden museumshjemmeside, den er tekstlet og billedbåren og bruger stærke farver overalt som VejleMuseernes øvrige grafiske linje og logo. Vejlemuseerne.dk har også som noget nyt et integreret billetsystem, så gæster kan reservere og betale billetter direkte hjemmefra. Her kan de også selv printe billetterne eller simpelthen medbringe deres smartphone til arrangementet for at vise, at de har billet. Systemet er det samme, som VejleBibliotekerne anvender, og brugerne kan på den måde genkende systemet og dets brug. Del med andre Hjemmesiden har en stærk social side, idet besøgende på hjemmesiden kan udvælge fortællinger, arrangementer og udstillinger, som de er særligt interesserede i, gemme dem og sende dem som en invitation eller som spændende information til venner og familie. Man kan også slå arrangementer op på f.eks. Facebook, og på den måde kan man invitere andre med på museumsoplevelser eller dele spændende indhold med andre. 31

32 Fremtidens satsninger 32 Museet på nettet VejleMuseerne arbejder i samarbejde med kommunikationsbureauet Bysted A/S på at kunne virkeliggøre ideen om Museet på nettet, et virtuelt museum, hvor brugere kan få museumsoplevelsen hjemme fra sofaen, dvs. gå igennem udstillinger, se film, høre lydklip og lade sig inspirere til at opleve, lege og lære via deres skærm derhjemme. Projektet er langt i udviklingen af struktur, og 2015 vil være helliget arbejdet med at søge økonomiske midler til realiseringen. Vikingerne vandrer VejleMuseerne vil i et samarbejde med Gotlands Museum og Novgorod Museum udvikle en international vandreudstilling, som skal formidle fortællingen om vikingetidens kommunikationsruter i Østersø-området. Idéen til dette opstod i et EU-støttet samarbejdsprojekt med blandt andre Gotland og Novgorod Museum som partnere. VejleMuseerne har vha. en bevilling fra Kulturstyrelsens formidlingspulje udarbejdet konceptet for udstillingen og skal i samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere afsøge mulighederne for finansiering i starten af Udstillingen er planlagt til at vises i Vejle, Visby og Novgorod i 2016/2017.

33 Vikingerne vandrede også til området omkring Volkhovfloden ved Novgorod i Rusland. Det er et af fokuspunkterne i et internationalt projekt, som VejleMuseerne er del af. 33

34 Visualisering af en del af Kunstmuseets nye profil 34

35 Fremtidens satsninger Kunstmuseets nye profil Med Kunstmuseet Revisited er det VejleMuseernes ambition at skabe et digitalt baseret og dialogfunderet museum for samtidskunst. Med udgangspunkt i den unikke grafiske samling vil museerne skabe et museum, som kan skille sig ud fra mængden ved at have et skarpt fagligt fokus, som perspektiveres gennem visionære særudstillinger. Gennem målrettet arbejde med en nytænkende udstillingsprofil, outreach-strategier, synlighed i det offentlige rum og imødekommende dialog er det målet over de næste år at udvikle et museum, hvor publikum føler sig velkomne, udfordrede, måske irriterede og forhåbentlig i sidste ende berigede. Vingsted Oplevelsescenter VejleMuseernes jernalderlandsby i Vingsted er kendt som et undervisningssted af høj kvalitet, og VejleMuseerne ønsker at bygge på den succes og udbrede kendskabet til landsbyen og til jernalderen til bredere publikumsgrupper. Derfor er museerne gået i gang med forarbejdet til et oplevelsescenter, som både skal formidle og levendegøre jernalderen og fungere som indgangsport til en af Danmarks mest imponerende samlinger af jernalderhuse, -værksteder og -omgivelser. Arbejdet med analyser, projektbeskrivelse og fondsansøgninger foregår i 2015 og Egtvedpigens Grav VejleMuseerne har planer om at løfte formidlingen af et af Nordeuropas bedste bronzealderfund gennem skabelsen af et ny formidlings- og oplevelsescenter ved Egtvedpigens Grav. De nye formidlingstiltag skal inddrage aktuelle forskningsresultater, der har rykket ved vores forestilling om Egtvedpigens oprindelse og mobiliteten i bronzealderens samfund. Arbejdet vil fokusere på Egtvedpigen og hendes historie, og der vil blive fortalt med nærvær, faglighed og autenticitet. Der skal i de kommende år arbejdes med projektbeskrivelse og fondsansøgninger. Tilbage til indholdsfortegnelsen 35

36 Bilag 1) Besøgstal på VejleMuseerne 2) Udgivelser fra VejleMuseerne i ) JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Årsrapport 2014 Link til Nationalmuseets statusrapport > 36

37 Bilag, besøgstal Besøgstal på VejleMuseerne 2014: Et samlet besøgstal på knap på VejleMuseerne taler sit eget tydelige sprog. VejleMuseerne er kommet godt gennem fusionen og landet fornuftigt efter den store kraftanstrengelse, det har været at åbne et nyt stort kulturmuseum i Spinderihallerne samtidig med en fusion af tre museumsorganisationer/museer og gennemførelse af en omfattende kvalitetsvurdering med Kulturstyrelsen for bordenden. VejleMuseerne består af tre store og otte små besøgssteder. Topscoreren på besøgstal i beretningsåret var det nye kulturmuseum med besøgende i beretningsåret. Lægger man hertil åbningsårets besøgstal på fra åbningen i marts og 2013 ud, kan man konstatere, at det nye kulturmuseum rundede besøgende allerede 20 måneder efter, at det blev taget i brug. Umiddelbart efter Kulturmuseet følger Kunstmuseet med et besøgstal på , hvilket er en svag stigning på 5,5 % i forhold i sidste år. Herefter kommer Egtvedpigens Grav med (optalt med automatisk besøgstæller se kommentarer til optællingsmetode under skemaet). De nye automatiske besøgstællere bekræfter og dokumenterer således, at Egtvedpigens Grav har en stor folkelig interesse. I den modsatte ende af skalaen ligger Munkenes Teglovn med et anslået besøgstal på under 300 og Vejle Vindmølle, der blev renoveret i beretningsåret, med ca besøgende. Samlet stigning fra 2013 til 2014 Det samlede besøgstal for VejleMuseerne er steget fra i 2013 til i Der er således tale om en samlet stigning på 16,5 %. Det er flotte tal, når man tager i betragtning, at besøgstallet på Kulturmuseet er faldet fra 2013 til 2014 med godt besøgende efter åbningsåret, og optællingen ved Tørskind Grusgrav nu er automatiseret og optalt meget konservativt og dermed ligeledes faldet med godt besøgende. De samlede besøgstal i Vingsted Historiske Værksted er steget fra besøgende i 2013 til besøgende i Denne stigning skyldes først og fremmest, at skolernes brug af Vingsted Historiske Værksted var meget lavt i 2013 på grund af lærerlockout. Samtidig har Vingsted Historiske Værksted udvidet sæsonen i 2014 for børns længerevarende ophold i jernaldermiljøet med to måneder fordelt med en måned i hver skuldersæson. Flere børn benytter sig af VejleMuseernes tilbud Besøgstallene viser samlet set, at børnene benytter VejleMuseernes tilbud mere og mere. Det hænger naturligvis sammen med den store stigning i elevers brug af Vingsted Historiske Værksted, og at det nye kulturmuseum tiltrækker mange børn. Men det skyldes også, at VejleMuseerne i 2014 lancerede en stor samlet pakke med tilbud til skolerne i 2014, en pakke som er blevet godt modtaget. 1) I forbindelse med skoleundervisning er der tale om en stigning på 40 % (fra børn i 2013 til i 2014). 2) I forbindelse med børns brug af museerne på egen hånd er der tale om en stigning på 34 % (fra i 2013 til i 2014) 3) Heroverfor er stigningen i tallene for voksnes brug af VejleMuseerne kun knap 7 % (fra i 2013 til i 2014) Opsummering Alt i alt er der tale om et flot besøgstal på VejleMuseerne, der er i vækst. Denne vækst kan først og fremmest tilskrives børns øgede brug af VejleMuseernes tilbud, men optællingerne demonstrerer også en vækst i de voksnes brug af museerne. Opgørelserne tegner således et billede af en museumsorganisation, der et par år efter en omfattende sammenlægning og opbygning af et nyt kulturmuseum 37

38 Bilag, besøgstal 38 i Spinderihallerne, er ved at konsolidere sig og finde en ny form og profil. Kommentar til optælling og besøgsstatistik Indtil sammenlægningen af museerne har der været brugt forskellige optællingsmetoder, der har gjort det vanskeligt at sammenligne tallene og bruge dem operationelt. En del af besøgstallene har også været baseret på skøn. I forlængelse af sammenlægningen er der etableret ensartede optællingsprincipper, og der er installeret automatiske tællere på de små besøgssteder, således at hovedparten af optællingerne fra 2014 ikke længere er baseret på skøn. Brug af automatiske besøgstællere er næsten 100 % retvisende, men det forudsætter, at optællingskameraerne kan placeres ved alle indgange. Det er desværre ikke tilfældet ved Tørskind Grusgrav, hvor der kun er placeret to kameraer (optællere) ved de seks indgange til grusgraven. Antal besøgende ved Tørskind Grusgrav er således meget konservativt optalt og formentlig meget større, men museet vil dog fremover kunne registrere, om der er tale om en stigning eller et fald i besøgstal her.

39 39

40 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Sammen med andre: Adamsen, Christian & Lindblom, Charlotta Vikingetidens jagthunde. SKALK:1, 2014, s Dengsø Jessen,Mads; Holst,Mads,Kähler; Lindblom,Charlotta; Bonde,Niels & Pedersen, Anne. 2014: A Palisade fit for a King: Ideal Architecture in King Harald Bluetooth s Jelling. Norwegian Archaeological Review, s

41 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Enkeltværker: Juel, Christian En gravplads gennem årtusinder Bronzealderhøje og vikingetidsgrave ved Bredstrupvej i Fredericia. Flintøksen, nr. 2, september Kjær, Michael. (2014, under udgivelse): Poetisk materiale i: Passepartout Skrifter for kunsthistorie, Århus Universitet Kjær, Michael. (2014, under peer-review): Concrete Visibilities i: Artifact Online Journal for practice-based Design Research - Lindblom, Charlotta. 2014: Jelling fund og kulturlandskab i det lokale område. I Vikingetidens aristokratiske miljøer. Arkæologi på Saxo-Instituttet, det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet, s Lindblom, Charlotta. 2014: Harald Blåtands palisade i Jelling. I LokalHistorie fra Sydøstjylland s Stauersbøl Mogensen, Mette. 2014: Det er skam ingen spøg at leve i Vejle Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess Jernstøberi. Vejlebogen 2014, s Ravn, Mads. 2014: In Defence of Small Things Forgotten. I: Norwegian Archaeological Review, Vol. 47 (2), Ravn, Mads og vores selvforståelse. Frederiksborgs Amts Avis, Lørdagstillægget den 1. november Ravn, Mads Historien om en anden historie. Frederiksborgs Amts Avis, den 14. august Wendel-Hansen, Jens. 2014: Det sorte apotek et eksotisk indslag på Nørretorv. Vejlebogen 2014, s

42 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Videnskabelige workshops/konferencer og møder Landscape revisited, Gøteborg februar v/ Louise Felding Yngre bronzealder kulturlandskab, 6. marts, Viborg. v/ Louise Felding Yale SASS-Conference, Yale University (USA) marts 2014: Jelling and the local area v/ Charlotta Lindblom (foredrag) Husaby-workshop, Jellingprojektet Nationalmuseet marts Charlotta Lindblom deltog. Reassessing Modernism april AROS. Modernism as Concrete Visibility v/ Michael Kjær (foredrag) Pløyejord som kontekst, april 2014, Oslo Universitet v/mads Ravn (arrangør og foredrag) British Rock Art Group. Edinburgh 2. maj v/ Louise Felding (foredrag) Tværfaglige vikingesymposium 9. maj 2014: Schloss Gottorph, Schleswig, Tyskland v/charlotta Lindblom og Christian Juel Workshop Spinderihallerne 30. oktober. Lillebæltsprojektet. Vejle v/ Mads Ravn, Christian Juel (foredrag og arrangør sammen med Anne Pedersen og Peter Pentz v/nationalmuseet) Internationalt Formidlingsseminar 2014: Why Exhibitions?, 11. marts, Kolding: Frem med fingrene - Nyt kulturhistorisk museum i Vejle, foredrag v/steen Lundbye Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde, 13. november 2014, Kolding: Spinderihallerne virker digitalformidling i nye udstillinger? foredrag v/steen Lundbye 42

43 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Internationalt samarbejde Møde i netværket for museer omkring Østersøen. Aboa Vetus, Finland september Indlæg om planer for kommende internationale vandreudstilling, Charlotta Lindblom. Foredrag/forskningsformidling Erritsø en befæstet stormandsgård fra yngre jernalder. Energinet DK. 4. juli 2014, Charlotta Lindblom. Vikingetiden i Danmark. Dansk Blindesamfund, Fredericia. 8. september 2014, Charlotta Lindblom. Harald Blåtands Jelling Arkæologiens hus, (Harja). 29. oktober 2014, Charlotta Lindblom. Harald Blåtands Jelling Antikvarisk selskab i Ribe. Sydvestjysk Folkeuniversitet. 12. november 2014, Charlotta Lindblom. Bronzefund, billedsprog og gravhøje. 28. oktober 2014, Louise Felding. Krig, magt og kult i jernalderen historien om våbenofferfundet fra Vingsted sø. 11. november 2014, Christian Juel. Ravningbroen. Den imponerende bro over Vejle Ådal fra vikingetiden. VejleMuseerne. 25. november 2014, Charlotta Lindblom. 43

44 OPLEVELSER I TIDEN GRATIS ADGANG

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

2015 APRIL, MAJ, JUNI. Aktiviteter og arrangementer

2015 APRIL, MAJ, JUNI. Aktiviteter og arrangementer 2015 APRIL, MAJ, JUNI Aktiviteter og arrangementer 2 BEMÆRK! Alle VejleMuseernes udstillinger har GRATIS ADGANG KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE Oplev kulturmuseets udstillinger om industriens udvikling i

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer 2015 JULI - DECEMBER Aktiviteter og arrangementer GRATIS ADGANG 2 Foto fra vægmaleriudstillingen ALT DETTE ER DIT, Her arbejder en af assistenterne på Thorgej Steen Hansens værk BEMÆRK! Alle VejleMuseernes

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Arrangementer. Baggrund. Tilmeldinger For nærmere uddybning og tilmelding se næste side. Datoer. Kommende arrangementer. Kommende tiltag uden datoer

Arrangementer. Baggrund. Tilmeldinger For nærmere uddybning og tilmelding se næste side. Datoer. Kommende arrangementer. Kommende tiltag uden datoer Marts 2011 Trelleborgs Venner Kommende arrangementer Arrangementer Baggrund På opfordring fra Turistrådet i Slagelse Kommune, har Trelleborgs Venner i samarbejde med Vikingeborgen Trelleborg, sagt ja til

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

VejleMuseerne. Afrapportering på tilsagn om bevilling fra Formidlingspulje 1 for 2011. J.nr. for børn i alderen 3-7 år. museum

VejleMuseerne. Afrapportering på tilsagn om bevilling fra Formidlingspulje 1 for 2011. J.nr. for børn i alderen 3-7 år. museum Formål får bistået 3) Formål for børn i alderen 3-7 år museum OPLEVELSER I TIDEN VejleMuseerne 5) VejleMuseernes udstillingsgruppe 6) Udsættelse 7) Afvigelser i forhold til den oprindelige plan 8) Resultat

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere