VejleMuseernes. Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VejleMuseernes. Årsberetning 2014"

Transkript

1 VejleMuseernes Årsberetning

2

3 Kære læser I Kulturmuseets gæstebog skrev Mikael for nylig: Vi har lært en masse nye ting, mens vi havde det sjovt!, og det er lige præcis dét, der er kernen i VejleMuseernes vision: At give gode oplevelser til vores gæster, mens de samtidig lærer noget. Det er det sigtepunkt, vi styrer efter, og som vi allerede er godt på vej mod. Velkommen hos VejleMuseerne! Venlig hilsen Ove Sørensen museumschef

4 INDHOLD INDLEDNING FORMIDLING FORSKNING ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER SKOLETJENESTE SÆRSKILTE PROJEKTER OG UDSTILLINGER HJEMMESIDE FREMTIDENS SATSNINGER BILAG

5 VEJLEMUSEERNES BERETNING 2014 Indledning Et samlet besøgstal på knap på VejleMuseerne taler sit eget tydelige sprog: VejleMuseerne er kommet godt gennem fusionen og landet fornuftigt efter den store kraftanstrengelse, det har været at åbne et nyt stort kulturmuseum i Spinderihallerne samtidig med en fusion af tre museer og gennemførelse af en omfattende kvalitetsvurdering med Kulturstyrelsen for bordenden. Beretningsåret 2014 har derfor fungeret som museets konsolideringsår, hvor ledelsens og medarbejdernes opgaver først og fremmest har bestået i at få de organisatoriske ændringer til at fungere i praksis, at fastholde visionerne og omsætte dem til resultater for borgere og publikum. Kulturmuseet i top VejleMuseerne består af tre store og otte små besøgssteder. Topscoreren på besøgstal i beretningsåret var det nye kulturmuseum med besøgende. Lægger man hertil åbningsårets besøgstal på fra åbningen i marts og 2013 ud, kan man konstatere, at det nye kulturmuseum rundede besøgende allerede 20 måneder efter, det blev taget i brug. Umiddelbart efter Kulturmuseet følger Kunstmuseet med et besøgstal på , hvilket er en svag stigning i forhold i året før. Egtvedpigens Grav har beholdt sin folkelige interesse og opmærksomhed i beretningsåret, hvor besøgstallet hen over sommeren steg til i alt I den modsatte ende af skalaen lå Munkenes Teglovn med et anslået besøgstal på under 100 og Vejle Vindmølle, der blev renoveret i beretningsåret, med ca besøgende. Det samlede besøgstal på er alt i alt flot for et museumsvæsen, der også bruger store ressourcer på myndighedsopgaver, genstandshåndtering, forskning og vedligeholdelse af en meget stor bygningsmasse. 5

6 VEJLEMUSEERNES BERETNING 2014 Genskabelsen af danserestauranten Røde Mølle under temaet Lummert, men Lødigt i august blev en kæmpesucces med overvældende meget medieomtale og fulde huse til de to gallaaftner. Pilefestivalen i Vingsted havde et besøgstal på over 850 deltagere, og kulturministeren åbnede udstillingen Barnets stemme på Kunstmuseet i august med mere end 300 deltagere til ferniseringen. VejleMuseerne afviklede sideløbende hermed en lang række velbesøgte små og store arrangementer, udstillinger og omvisninger, lancerede en ny oplevelsesorienteret hjemmeside og gennemførte en stor mængde arkæologiske udgravninger i både Vejle og Fredericia kommuner. Alt sammen noget man kan læse mere om i denne beretning. Jelling Jelling fylder stadig meget i VejleMuseernes arbejdsplan, og 2014 var ingen undtagelse. Selvom de store udgravningerne er veloverstået, har VejleMuseerne brugt en del ressourcer på beretningsarbejde og forskningsartikler efterfølgende og afholdt en hel del foredrag både for den brede offentlighed og på nationale og internationale konferencer. Herudover samarbejdede VejleMuseerne gennem hele beretningsåret med Nationalmuseet om opbygningen af det nye oplevelsescenter i Jelling og ny nominering til godkendelse som UNESCO Verdensarv. Vi glæder os til, at det nye oplevelsescenter åbner juni 2015 og ser frem til fortsat samarbejde med Nationalmuseet om forskning og formidling. Beretningsåret var udover at være konsolideringsår efter fusionen også første år i VejleMuseernes planlægningsperiode En af årets store og måske vigtigste opgaver var derfor også at få fastlagt strategiplan og satsninger for de efterfølgende år i den kommunale valgperiode. I den forbindelse har medarbejderne og ledelsen løbende været involveret i forskellige processer med henblik på at fastlægge museet strategi og satsninger frem til 2017.

7 VEJLEMUSEERNES BERETNING 2014 Det har resulteret i følgende satsninger og projekter, der skal arbejdes målrettet med i de kommende tre år: Ny profil på Kunstmuseet, Kunstmuseet revisited Forberedende arbejde 2015 og 2016 Nyt udstillingsafsnit i Kulturmuseet Forberedelse 2016 og 2017 Disse satsninger er nærmere beskrevet i VejleMuseernes strategiplan for Nyt besøgscenter i Vingsted. Fra til besøgende Det forberedende arbejde ligger i 2015 og 2016 Museet på nettet. Ny avanceret interaktiv formidlingssatsning som overbygning til museets nye hjemmeside Afklaring og fundraising første halvår 2015 Egtvedpigens Grav. Revitalisering af be søgscentret ved Egtvedpigen. Forberedende arbejde ligger i 2015 og 2016 Ny Overbygård i jernaldermiljøet: Byggeri af ny jernaldergård i Vingsted. Byg geriet vil tage to år, dvs Stråtaget lægges på i

8 Danseshow under Røde Mølle-arrangement, Spinderihallerne, august

9 Formidling I 2014 fastholdt VejleMuseerne visionen om at tilbyde museumsoplevelser for alle og formidle gennem fællesskab, brugerinddragelse, interaktion, og videndeling. Tilbuddene omfattede gratis omvisninger på Kulturmuseet, Kunstmuseet og Vingsted Historiske Værksted, marked, foredrag og artist talks, store events, børnekoncert, by og landskabsvandringer, ferieaktiviteter og særudstillinger. VejleMuseerne har i 2014 afholdt i alt 131 arrangementer, hvoraf nogle strakte sig over flere dage. Derudover har museernes formidlere arbejdet med formidlingsprojekter, der var under udarbejdelse i 2014, og som afsluttes i Udvalgte eksempler Fællesskab: Årets store event Lummert, men lødigt tilbød over fem dage ca. 900 af Vejles borgere oplevelser om og i den genskabte danserestaurant Røde Mølle. Par, der havde mødt hinanden på Røde Mølle medvirkede i optaksaktiviteter. Gallaaftnerne var udsolgte og i samarbejde med Vejle Kommunes Kulturforvaltning og Vejle Musikskole vakte det historiske musikprogram med Dario Campeotto i spidsen stor begejstring. Samarbejdet mellem Pileforeningen og Vingsted Historiske Værksted om årets pilefestival involverede i år hele jernalderlandsbyen med spændende aktiviteter. Årets pilefestival i Vingsted trak over 850 gæster med et væld af workshops for alle aldre. Brugerinddragelse: VejleMuseerne vil gerne invitere unge mennesker på museet, og derfor deltog 170 elever fra Vejle Tekniske Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i workshops under forarbejdet til Kulturmuseets første særudstilling, #MIG. Derforuden er et formidlingsprojekt for borgere med en demenssygdom under udarbejdelse med inddragelse af både slutbrugerne og Vidensforum for Demens i Vejle. Interaktion: VejleMuseernes formidling skaber interaktion på flere måder: vores skattejagter for børn og familier skaber dialog, interaktion og fæl- 9

10 Formidling 10 lesskab, når opgaverne skal diskuteres og løses. Ipads inddrages i skoletilbud, og som interaktiv formidling i udstillingerne, så gæsterne kan orientere sig yderligere. Endelig har VejleMuseerne en ny app under udvikling, som senere i 2015 kan tilbyde gæsterne flere lag af information og aktiviteter. Vidensdeling: VejleMuseernes foredragsrækker er populære og et fint forum at formidle seneste forskningsresultater og aktuelle tendenser. Der var udsolgt til foredragene, der handlede om både arkæologiske temaer og temaer fra nyere tids historie. Kunstmuseet har i 2014 etableret et foredragssamarbejde med Engelsholm Højskole og Rødkilde Gymnasium, hvilket har betydet flere hundrede unge deltagere. På Vingsted Historiske Værksted blev vintersolhvervsfesten og levendegørelsen af jernalderens tro og ritualer suppleret forskningsmæssigt og arkæologisk af VejleMuseernes forskningsleder.

11 Pilefestival i Vingsted, august

12 Arkæolog Louise Felding vasker arkæologiske genstande ud af jorden, Bredstrupvej, Fredericia Kommune 12

13 Forskning I 2014 blev forskningsstrategien skærpet, og to tværfaglige temaer, der inkluderer flere fagmiljøer, blev defineret: Udfordrede Fællesskaber og Den Museale Egenart. Det første tema fokuserer på de udfordringer, der igennem tiden har været imellem individet og større begivenheder i verdenshistorien og i Vejle. Den Museale Egenart er et eksperimenterende tema, der undersøger vores museums hybride egenart ved at udvikle forskningsbaserede udstillinger. I strategiprocessen havde VejleMuseerne besøg af flere kendte museumseksperter, blandt andet videnskabsteoretikeren og leder ved det Medicinske Museion, professor Thomas Söderqvist samt antropologen Rane Willerslev, professor ved Aarhus Universitet. Der blev udgivet tre videnskabelige artikler i 2014 samt ti formidlende artikler. Forskningsmæssigt har der især været fokus på Jellingprojektet. Der var seks koordinerende møder i Jellingsprojektets faglige styregruppe samt et publikationsseminar i august på Nationalmuseet med henblik på at afslutte projektet med en videnskabelig antologi i 2015, som VejleMuseerne også vil bidrage til. Jellingprojektet har udgivet to videnskabelige artikler. Der er i forbindelse med et seminar i Oslo også udgivet en videnskabelig artikel, der fokuserer på potentialet i afsøgning med metaldetektor. Lillebælt i fokus Der blev den 30. oktober holdt en forskningsworkshop i Spinderihallerne med fokus på Lillebæltsområdet i vikingetid og middelalder. Denne workshop lagde op til et fremtidigt, tværmusealt forskningssamarbejde mellem VejleMuseerne, Aarhus Universitet, Museum Sønderjylland, Odense Bys Museer, Museerne i Fredericia, Nationalmuseet og andre relevante museer. Fokus bliver på området ved vikingekongsgården i Erritsø ved Lillebælt. Der blev i efteråret udtaget kulstof 14-dateringer fra trækul fundet i 2007 i de tagbærende stolper i Erritsøgården. Trækullet daterer gården til 700-tallet e.kr., altså ganske længe før kong Gorms kongsgård 13

14 Forskning 14 etableres i Jelling (ca. 958 e.kr.). Hvis denne datering kan bekræftes betyder det, at Erritsøkongsgården tilhører et tidligere dynasti af danske eller jyske konger. Kong Godfred, der dør ca. 810 e.kr. kunne være en af disse. Tydeligvis står en bedre datering af kongsgården ved Erritsø på ønskelisten, fordi den bedre kan koble anlægget op på andre anlæg i området samt på de historiske begivenheder i de gamle krøniker. En af VejleMuseernes medarbejdere, der er centralt placeret i Lillebæltsprojektet og fokuserer på Elbo Herred har i løbet af 2014 arbejdet med en ph.d.-projektbeskrivelse. I et andet forskningsprojekt arbejdes der med bronzealderlandskabet i relation til Egtvedpigens Grav. Dette projekt indeholder et metodisk aspekt, hvor geomagnetiske undersøgelser kan afsløre spor efter menneskelig aktivitet under muldlaget, uden at det er nødvendigt at grave. Eksperimenter med denne metode blev udført med midler fra Kulturstyrelsen september Dette projekt forventes også at blive til et ph.d.-projekt.

15 15

16 Anders Kirkegaard, Morderenglen. Den sjældne vinder (engelsk Winner) , udsnit 16

17 Forskning Kunstprojektet, der skal kortlægge Anders Kirkegaards liv og kunst, blev påbegyndt. Projektet skal munde ud i en bog og en færdig udstilling på hans 70 års fødselsdag den 23. januar Museet har frigivet en del arbejdstid til dette projekts gennemførelse. Museet har foruden workshoppen i oktober deltaget i flere konferencer; her skal fremhæves den større videnskabelige SASS-Conference, Yale University (USA) i marts, hvor resultater fra Jellingudgravningerne blev præsenteret for et internationalt videnskabeligt publikum, samt konferencen Reassessing Modernism på kunstmuseet AROS i april; her blev forskning fra VejleMuseerne også præsenteret: Michael Kjær, som arbejder på en ph.d.-afhandling i et aftalt samarbejde mellem VejleMuseerne og Københavns Universitet, deltog i konferencen med et foredrag, der udfordrer vores opfattelse af modernismen. UNESCO og Jelling Jellings styregruppe, som VejleMuseerne er en del af, mødtes den 25. september med ICOMOS; denne internationale gruppe skulle ved selvsyn undersøge forudsætningerne for den transnationale UNESCO serienominering, Viking Age sites in Northern Europe, som Jelling er en del af. Jellingprojektet og VejleMuseerne samt Vejle Kommune har ansøgt om en udvidelse af Jellings deltagelse på listen, så palisadeområdet også inkluderes. Den endelige godkendelse af serienomineringen vil foreligge i løbet af Overordnet set har VejleMuseerne fortsat sit samarbejde med Nationalmuseet omkring Jellingprojektet, hvor VejleMuseerne har deltaget i konferencer og bidraget med foredrag og publikationer. Disse aktiviteter bliver hvert år synliggjort gennem en årsrapport til Bikubenfonden, som er projektets økonomiske fundament. 17

18 Arkæologiske udgravninger 18 Kap. 8/arkæologi I kapitel 8-arbejdet, dvs. museumslovens bestemmelser om sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder mv., har fokus været på at skabe bedre rutiner til sagsbehandlingen internt mellem nyere tids sager såsom bygningers bevaring og nedrivning og sager inden for arkæologien samt mellem VejleMuseerne og Vejle Kommunes afdelinger. Der blev taget initiativ til dialog og møder med Vejle Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning og Juridisk Afdeling med henblik på at effektivisere sagsbehandlingsprocessen i ånd med 23 i museumslovens kapitel 8. Kulturstyrelsen og Organisationen af Danske Museer, ODM, har i 2014 øget fokus på at bedre, ensrette og effektivisere kapitel 8-arbejdet generelt blandt museerne, og i den forbindelse deltager museet i et uformelt administrativt netværk med Horsens Museum, Silkeborg Museum og Arkvest, hvor erfaringer og skabeloner deles. Mange udgravninger Museet var i 2014 inde i en jævn strøm af udgravningsaktiviteter. Mere end 17 sager har været igangsat, og 12 nye sager er under forberedelse. Flere af projekterne udgør hovedsagligt mindre forundersøgelser på op til fem dages varighed. Enkelte af disse blev til større udgravningsprojekter. Hovedaktiviteten har ligget på forunder-

19 Arkæolog Christian Juel viser rundt på udgravning i Fredericia 19

20 20

21 Arkæologiske udgravninger søgelser af planlagte erhvervsgrunde i Fredericia Kommune, hvor op til 70 hektar er blevet undersøgt og stadig undersøges. Generelt var det ikke et problem at tjene den nødvendige egenfinansiering hjem, der forudsættes for, at alle museets ansatte kan holdes beskæftiget, og to ekstra arkæologer måtte projektansættes. Stor udgravning i Fredericia Af udgravninger skal især fremhæves et projekt i Ullerup Sogn i Fredericia Kommune. Her foretog VejleMuseerne en større udgravning ved Bredstrupvej. Ved udgravningen blev undersøgt en velbevaret gravhøj fra ældre bronzealder, huse fra ældre jernalder samt en gravplads fra vikingetiden. Centralgraven i højen var ødelagt, men der kunne ses flere interessante detaljer omkring højens konstruktion. Bl.a. kunne de enkelte græstørv skelnes fra hinanden, og det er håbet, at analyser af pollen kan gøre os klogere på vegetationen og landskabets udseende i bronzealderen. Udgravningen viste samtidig, at der engang har ligget tre gravhøje mere lige nord for den bevarede gravhøj. En cirkel af stolpehuller markerer placeringen af en gravhøj, der i dag er helt bortpløjet. I førromersk jernalder (ca. 500 f.kr.-0) blev anlagt gårde omkring gravhøjene. Særlig velbevaret var et hus på den nordlige del af arealet, hvor der var bevaret stolper fra de båseskillerum, hvor dyrene har været opstaldet. At området ikke har mistet sin status som gravplads i jernalderen ses ved at urnegrave fra yngre bronzealder og ældre jernalder er placeret i kanten af den bedst bevarede gravhøj og mellem gravhøjene. Området omkring højene er også blevet anvendt som gravplads i vikingetiden (ca e.kr). Der er undersøgt 50 jordfæstegrave, der dog blot indeholdt en beskeden mængde gravgaver. Gravene skal ses i sammenhæng med yderligere 36 grave, der tidligere er udgravet umiddelbart mod nord, og der er dermed tale om den største udgravede vikingetidsgravplads i Fredericia-området, og en af de største i Sydøstjylland. Udgravningen ved Bredstrupvej udgør en vigtig brik i vores forståelse af både bronzealderens, jernalderens og vikingetidens samfund. Netop fordi VejleMuseernes arkæologer også har udgravet de nærliggende bopladser, der har anvendt gravpladsen, er det muligt komme til en forståelse af sammenhængen mellem bopladser og begravelsespladser. Det er en fascinerende tanke, at man gennem årtusinder har fastholdt idéen om området som et særligt sted, hvor man begravede sine døde. Man må også dengang have gjort sig forestillinger om de mennesker, der gravlagde deres døde mange generationer før én selv. 21

22 22

23 Skoletjeneste Før etablering af den nye museumsorganisation i 2012 har der primært været tilbud til skoler på Kunstmuseet, Vingsted Historiske Værksted og Randbøldalmuseet/Egnsmuseet i Vandel. I 2013 gennemførte medarbejderne fra børn-og-unge-teamet og formidlingsteamet en proces, som skulle føre frem til udvikling af VejleMuseernes første fælles tilbud til skoler. I foråret 2014 mundede denne proces ud i fremstilling og udsendelse af Vejle- Museernes tilbud til skoler i skoleåret er således en slags år 0 for en stor del af VejleMuseernes skoletilbud. Tilbuddene er opdelt i Kulturmuseet Spinderihallerne Kunstmuseet Vingsted Historiske Værksted Øvrige tilbud (Randbøldalmuseet, Egnsmuseet i Vandel, Tørskind Grusgrav) Kulturrygsækken Omvisning (besøg af 1 times varighed med én medarbejder fra museerne) Undervisningsforløb/workshops (besøg af længere varighed med én eller flere af museernes medarbej dere) Vingsted Historiske Værksted (Jernaldermiljøet) På Vingsted Historiske Værksted (Jernaldermiljøet) tilbydes en række undervisningsforløb af 1, 2 eller 3 dages varighed med eller uden overnatning. Tilbuddene i Jernaldermiljøet er opdelt i: Rollespil (6 forskellige emner/forløb) På besøg i Jernalderen (4 forskellige emner/forløb) På Kulturmuseet og Kunstmuseet er tilbuddene opdelt i forskellige typer: På egen hånd (besøg uden medvirken af museernes medarbejdere) 23

24 24 Skoletjeneste Ved alle undervisningsforløbene i Jernaldermiljøet medvirker en eller flere af museernes medarbejdere. Da de nye tilbud til skoler fra Vejle- Museerne kun har eksisteret siden sommeren 2014, og skolerne samtidig har skullet tilpasse sig en ny skolereform/skolehverdag, som trådte i kraft 1. august 2014, er det meget svært at evaluere og vurdere tilbuddene på Kulturmuseet og Kunstmuseet. Begge steder har der dog været en overvægt af skoler fra Vejle Kommune, som har benyttet sig af museernes omvisningstilbud. Kunstmuseet har haft en del skolebesøg i forbindelse med særudstillingen WonderWorld samt flere skulpturture i Vejle by. På Vingsted Historiske Værksted/i Jernaldermiljøet er der gennemført undervisningsforløb med fuld belægning fra midt i marts til slutningen af oktober. Grupperne ved disse forløb kommer fra ni kommuner i Jylland. Ud over vores egne skoletilbud har VejleMuseerne i 2014 deltaget i udvikling og gennemførelse af følgende tværfaglige kulturrygsæktilbud til skoler i Vejle Kommune: Den lange rejse (0.-3. kl.) Leonardo da Vinci (4.-6. kl.) I Darwins fodspor (5.-6. kl.) Håndværk industri IT (7.-9. kl.)

25 Børn i Kunstmuseets særudstilling WonderWorld 25

26 Åbning af særudstillingen Barnets stemme. 26

27 Særskilte projekter og udstillinger #MIG I 2014 er der arbejdet intenst med Kulturmuseets første særudstilling #MIG. Udstillingen sætter fokus på, hvordan vi selviscenesætter os i dag i forhold til, hvordan man selviscenesatte sig i 1700-tallet og i 1800-tallet. Udstillingens indhold er lavet i samarbejde med 170 gymnasieelever fra Vejle Tekniske Gymnasium og Rødkilde Gymnasium, og eleverne har bidraget med konkrete input til udstillingens design, genstande og tekster. WonderWorld I september åbnede Kunstmuseet WonderWorld, en totalinstallation af Marianne Grønnow, der involverede alle sanser. Gæsterne blev medskabere, når de skrev og tegnede på væggene. I efterårsferien deltog fem familier i Nat på Kunstmuseet. Aktiviteterne skabte for deltagerne indbyrdes fællesskab og fællesskab med kunsten og ejerskab til museet. Siden deltog tre 8. klasser i workshops med komponist Katrine Ring (som har skabt lyd til WonderWorld), som underviste de unge i optagelse og redigering af deres eget soundscape. Mindst 1500 gæster er kommet specifikt for at opleve WonderWorld. Barnets Stemme Barnets stemme var en kunstudstilling, der gennem kunstneriske udtryk, forskning og sociale tiltag gjorde opmærksom på udsatte børns vilkår og behov for aktiv hjælp fra os alle. Kunstner Lene Juhler og søsteren socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen stod bag udstillingen og initiativet Barnets stemme, og kulturminister Marianne Jelved åbnede sammen med social entreprenør Lisbeth Zornig Andersen udstillingen i oktober. Lummert men lødigt Som Vejles bidrag til Trekantområdets Festuge genskabte VejleMuseerne i samarbejde med Vejle Musikskole og Vejle Kommunes Kulturforvaltning den berømte danserestaurant Røde Mølle i Spinderihallernes store buehal. Over to propfyldte aftener var Dario Campeotto hovednavnet, der blev serveret stjerneskud i bedste 50 er-stil, og 27

28 Særskilte projekter og udstillinger 28 dansegulvet var fyldt med vejlensere, som i mange tilfælde kunne huske det hedengangne dansested. Dagene omkring de store gallaaftener stod også i Røde Mølles tegn med gratis koncerter, åben scene og artisteri. Pilefestival Den årlige Pilefestival Vingsted blev afholdt for anden gang i Jernaldermiljøet august med temaet Hvad hånden former fra naturens hånd. Med ca. 850 besøgende, godt 100 medvirkende og en lang række håndværksprægede aktiviteter, workshops og foredrag er pilefestivalen ved at udvikle sig til et stort arrangement for VejleMuseerne og Pileforeningen, som i fællesskab er arrangører. Åbning af vindmøllen Søndag den 15. juni 2014 var en stor dag i Vejle, for her slog VejleMuseerne døren op til den nykalkede og gennemrestaurerede Vejle Vindmølle. Dagen blev fejret af over 500 fremmødte vejlensere, der med spænding havde fulgt med i det næsten to år lange restaureringsprojekt, hvor VejleMuseerne i samarbejde med Vejle Kommunes ejendomsafdeling har arbejdet på at bringe Vejle Vindmølle tilbage til fordums storhedstid.

29 29

30 30

31 Hjemmeside I december 2014 gik VejleMuseernes nye hjemmeside dk i luften. Hjemmesiden er stærkt fokuseret på oplevelser og på at vise de mange tilbud og den megen viden, som museerne ligger inde med. Vejlemuseerne.dk ligner layoutmæssigt ingen anden museumshjemmeside, den er tekstlet og billedbåren og bruger stærke farver overalt som VejleMuseernes øvrige grafiske linje og logo. Vejlemuseerne.dk har også som noget nyt et integreret billetsystem, så gæster kan reservere og betale billetter direkte hjemmefra. Her kan de også selv printe billetterne eller simpelthen medbringe deres smartphone til arrangementet for at vise, at de har billet. Systemet er det samme, som VejleBibliotekerne anvender, og brugerne kan på den måde genkende systemet og dets brug. Del med andre Hjemmesiden har en stærk social side, idet besøgende på hjemmesiden kan udvælge fortællinger, arrangementer og udstillinger, som de er særligt interesserede i, gemme dem og sende dem som en invitation eller som spændende information til venner og familie. Man kan også slå arrangementer op på f.eks. Facebook, og på den måde kan man invitere andre med på museumsoplevelser eller dele spændende indhold med andre. 31

32 Fremtidens satsninger 32 Museet på nettet VejleMuseerne arbejder i samarbejde med kommunikationsbureauet Bysted A/S på at kunne virkeliggøre ideen om Museet på nettet, et virtuelt museum, hvor brugere kan få museumsoplevelsen hjemme fra sofaen, dvs. gå igennem udstillinger, se film, høre lydklip og lade sig inspirere til at opleve, lege og lære via deres skærm derhjemme. Projektet er langt i udviklingen af struktur, og 2015 vil være helliget arbejdet med at søge økonomiske midler til realiseringen. Vikingerne vandrer VejleMuseerne vil i et samarbejde med Gotlands Museum og Novgorod Museum udvikle en international vandreudstilling, som skal formidle fortællingen om vikingetidens kommunikationsruter i Østersø-området. Idéen til dette opstod i et EU-støttet samarbejdsprojekt med blandt andre Gotland og Novgorod Museum som partnere. VejleMuseerne har vha. en bevilling fra Kulturstyrelsens formidlingspulje udarbejdet konceptet for udstillingen og skal i samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere afsøge mulighederne for finansiering i starten af Udstillingen er planlagt til at vises i Vejle, Visby og Novgorod i 2016/2017.

33 Vikingerne vandrede også til området omkring Volkhovfloden ved Novgorod i Rusland. Det er et af fokuspunkterne i et internationalt projekt, som VejleMuseerne er del af. 33

34 Visualisering af en del af Kunstmuseets nye profil 34

35 Fremtidens satsninger Kunstmuseets nye profil Med Kunstmuseet Revisited er det VejleMuseernes ambition at skabe et digitalt baseret og dialogfunderet museum for samtidskunst. Med udgangspunkt i den unikke grafiske samling vil museerne skabe et museum, som kan skille sig ud fra mængden ved at have et skarpt fagligt fokus, som perspektiveres gennem visionære særudstillinger. Gennem målrettet arbejde med en nytænkende udstillingsprofil, outreach-strategier, synlighed i det offentlige rum og imødekommende dialog er det målet over de næste år at udvikle et museum, hvor publikum føler sig velkomne, udfordrede, måske irriterede og forhåbentlig i sidste ende berigede. Vingsted Oplevelsescenter VejleMuseernes jernalderlandsby i Vingsted er kendt som et undervisningssted af høj kvalitet, og VejleMuseerne ønsker at bygge på den succes og udbrede kendskabet til landsbyen og til jernalderen til bredere publikumsgrupper. Derfor er museerne gået i gang med forarbejdet til et oplevelsescenter, som både skal formidle og levendegøre jernalderen og fungere som indgangsport til en af Danmarks mest imponerende samlinger af jernalderhuse, -værksteder og -omgivelser. Arbejdet med analyser, projektbeskrivelse og fondsansøgninger foregår i 2015 og Egtvedpigens Grav VejleMuseerne har planer om at løfte formidlingen af et af Nordeuropas bedste bronzealderfund gennem skabelsen af et ny formidlings- og oplevelsescenter ved Egtvedpigens Grav. De nye formidlingstiltag skal inddrage aktuelle forskningsresultater, der har rykket ved vores forestilling om Egtvedpigens oprindelse og mobiliteten i bronzealderens samfund. Arbejdet vil fokusere på Egtvedpigen og hendes historie, og der vil blive fortalt med nærvær, faglighed og autenticitet. Der skal i de kommende år arbejdes med projektbeskrivelse og fondsansøgninger. Tilbage til indholdsfortegnelsen 35

36 Bilag 1) Besøgstal på VejleMuseerne 2) Udgivelser fra VejleMuseerne i ) JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Årsrapport 2014 Link til Nationalmuseets statusrapport > 36

37 Bilag, besøgstal Besøgstal på VejleMuseerne 2014: Et samlet besøgstal på knap på VejleMuseerne taler sit eget tydelige sprog. VejleMuseerne er kommet godt gennem fusionen og landet fornuftigt efter den store kraftanstrengelse, det har været at åbne et nyt stort kulturmuseum i Spinderihallerne samtidig med en fusion af tre museumsorganisationer/museer og gennemførelse af en omfattende kvalitetsvurdering med Kulturstyrelsen for bordenden. VejleMuseerne består af tre store og otte små besøgssteder. Topscoreren på besøgstal i beretningsåret var det nye kulturmuseum med besøgende i beretningsåret. Lægger man hertil åbningsårets besøgstal på fra åbningen i marts og 2013 ud, kan man konstatere, at det nye kulturmuseum rundede besøgende allerede 20 måneder efter, at det blev taget i brug. Umiddelbart efter Kulturmuseet følger Kunstmuseet med et besøgstal på , hvilket er en svag stigning på 5,5 % i forhold i sidste år. Herefter kommer Egtvedpigens Grav med (optalt med automatisk besøgstæller se kommentarer til optællingsmetode under skemaet). De nye automatiske besøgstællere bekræfter og dokumenterer således, at Egtvedpigens Grav har en stor folkelig interesse. I den modsatte ende af skalaen ligger Munkenes Teglovn med et anslået besøgstal på under 300 og Vejle Vindmølle, der blev renoveret i beretningsåret, med ca besøgende. Samlet stigning fra 2013 til 2014 Det samlede besøgstal for VejleMuseerne er steget fra i 2013 til i Der er således tale om en samlet stigning på 16,5 %. Det er flotte tal, når man tager i betragtning, at besøgstallet på Kulturmuseet er faldet fra 2013 til 2014 med godt besøgende efter åbningsåret, og optællingen ved Tørskind Grusgrav nu er automatiseret og optalt meget konservativt og dermed ligeledes faldet med godt besøgende. De samlede besøgstal i Vingsted Historiske Værksted er steget fra besøgende i 2013 til besøgende i Denne stigning skyldes først og fremmest, at skolernes brug af Vingsted Historiske Værksted var meget lavt i 2013 på grund af lærerlockout. Samtidig har Vingsted Historiske Værksted udvidet sæsonen i 2014 for børns længerevarende ophold i jernaldermiljøet med to måneder fordelt med en måned i hver skuldersæson. Flere børn benytter sig af VejleMuseernes tilbud Besøgstallene viser samlet set, at børnene benytter VejleMuseernes tilbud mere og mere. Det hænger naturligvis sammen med den store stigning i elevers brug af Vingsted Historiske Værksted, og at det nye kulturmuseum tiltrækker mange børn. Men det skyldes også, at VejleMuseerne i 2014 lancerede en stor samlet pakke med tilbud til skolerne i 2014, en pakke som er blevet godt modtaget. 1) I forbindelse med skoleundervisning er der tale om en stigning på 40 % (fra børn i 2013 til i 2014). 2) I forbindelse med børns brug af museerne på egen hånd er der tale om en stigning på 34 % (fra i 2013 til i 2014) 3) Heroverfor er stigningen i tallene for voksnes brug af VejleMuseerne kun knap 7 % (fra i 2013 til i 2014) Opsummering Alt i alt er der tale om et flot besøgstal på VejleMuseerne, der er i vækst. Denne vækst kan først og fremmest tilskrives børns øgede brug af VejleMuseernes tilbud, men optællingerne demonstrerer også en vækst i de voksnes brug af museerne. Opgørelserne tegner således et billede af en museumsorganisation, der et par år efter en omfattende sammenlægning og opbygning af et nyt kulturmuseum 37

38 Bilag, besøgstal 38 i Spinderihallerne, er ved at konsolidere sig og finde en ny form og profil. Kommentar til optælling og besøgsstatistik Indtil sammenlægningen af museerne har der været brugt forskellige optællingsmetoder, der har gjort det vanskeligt at sammenligne tallene og bruge dem operationelt. En del af besøgstallene har også været baseret på skøn. I forlængelse af sammenlægningen er der etableret ensartede optællingsprincipper, og der er installeret automatiske tællere på de små besøgssteder, således at hovedparten af optællingerne fra 2014 ikke længere er baseret på skøn. Brug af automatiske besøgstællere er næsten 100 % retvisende, men det forudsætter, at optællingskameraerne kan placeres ved alle indgange. Det er desværre ikke tilfældet ved Tørskind Grusgrav, hvor der kun er placeret to kameraer (optællere) ved de seks indgange til grusgraven. Antal besøgende ved Tørskind Grusgrav er således meget konservativt optalt og formentlig meget større, men museet vil dog fremover kunne registrere, om der er tale om en stigning eller et fald i besøgstal her.

39 39

40 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Sammen med andre: Adamsen, Christian & Lindblom, Charlotta Vikingetidens jagthunde. SKALK:1, 2014, s Dengsø Jessen,Mads; Holst,Mads,Kähler; Lindblom,Charlotta; Bonde,Niels & Pedersen, Anne. 2014: A Palisade fit for a King: Ideal Architecture in King Harald Bluetooth s Jelling. Norwegian Archaeological Review, s

41 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Enkeltværker: Juel, Christian En gravplads gennem årtusinder Bronzealderhøje og vikingetidsgrave ved Bredstrupvej i Fredericia. Flintøksen, nr. 2, september Kjær, Michael. (2014, under udgivelse): Poetisk materiale i: Passepartout Skrifter for kunsthistorie, Århus Universitet Kjær, Michael. (2014, under peer-review): Concrete Visibilities i: Artifact Online Journal for practice-based Design Research - Lindblom, Charlotta. 2014: Jelling fund og kulturlandskab i det lokale område. I Vikingetidens aristokratiske miljøer. Arkæologi på Saxo-Instituttet, det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet, s Lindblom, Charlotta. 2014: Harald Blåtands palisade i Jelling. I LokalHistorie fra Sydøstjylland s Stauersbøl Mogensen, Mette. 2014: Det er skam ingen spøg at leve i Vejle Var Olivia Holm-Møller fabrikspige eller kunstner på Hess Jernstøberi. Vejlebogen 2014, s Ravn, Mads. 2014: In Defence of Small Things Forgotten. I: Norwegian Archaeological Review, Vol. 47 (2), Ravn, Mads og vores selvforståelse. Frederiksborgs Amts Avis, Lørdagstillægget den 1. november Ravn, Mads Historien om en anden historie. Frederiksborgs Amts Avis, den 14. august Wendel-Hansen, Jens. 2014: Det sorte apotek et eksotisk indslag på Nørretorv. Vejlebogen 2014, s

42 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Videnskabelige workshops/konferencer og møder Landscape revisited, Gøteborg februar v/ Louise Felding Yngre bronzealder kulturlandskab, 6. marts, Viborg. v/ Louise Felding Yale SASS-Conference, Yale University (USA) marts 2014: Jelling and the local area v/ Charlotta Lindblom (foredrag) Husaby-workshop, Jellingprojektet Nationalmuseet marts Charlotta Lindblom deltog. Reassessing Modernism april AROS. Modernism as Concrete Visibility v/ Michael Kjær (foredrag) Pløyejord som kontekst, april 2014, Oslo Universitet v/mads Ravn (arrangør og foredrag) British Rock Art Group. Edinburgh 2. maj v/ Louise Felding (foredrag) Tværfaglige vikingesymposium 9. maj 2014: Schloss Gottorph, Schleswig, Tyskland v/charlotta Lindblom og Christian Juel Workshop Spinderihallerne 30. oktober. Lillebæltsprojektet. Vejle v/ Mads Ravn, Christian Juel (foredrag og arrangør sammen med Anne Pedersen og Peter Pentz v/nationalmuseet) Internationalt Formidlingsseminar 2014: Why Exhibitions?, 11. marts, Kolding: Frem med fingrene - Nyt kulturhistorisk museum i Vejle, foredrag v/steen Lundbye Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde, 13. november 2014, Kolding: Spinderihallerne virker digitalformidling i nye udstillinger? foredrag v/steen Lundbye 42

43 Bilag, udgivelser fra VejleMuseerne 2014 Internationalt samarbejde Møde i netværket for museer omkring Østersøen. Aboa Vetus, Finland september Indlæg om planer for kommende internationale vandreudstilling, Charlotta Lindblom. Foredrag/forskningsformidling Erritsø en befæstet stormandsgård fra yngre jernalder. Energinet DK. 4. juli 2014, Charlotta Lindblom. Vikingetiden i Danmark. Dansk Blindesamfund, Fredericia. 8. september 2014, Charlotta Lindblom. Harald Blåtands Jelling Arkæologiens hus, (Harja). 29. oktober 2014, Charlotta Lindblom. Harald Blåtands Jelling Antikvarisk selskab i Ribe. Sydvestjysk Folkeuniversitet. 12. november 2014, Charlotta Lindblom. Bronzefund, billedsprog og gravhøje. 28. oktober 2014, Louise Felding. Krig, magt og kult i jernalderen historien om våbenofferfundet fra Vingsted sø. 11. november 2014, Christian Juel. Ravningbroen. Den imponerende bro over Vejle Ådal fra vikingetiden. VejleMuseerne. 25. november 2014, Charlotta Lindblom. 43

44 OPLEVELSER I TIDEN GRATIS ADGANG

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Kommunikations- og formidlingschef

Kommunikations- og formidlingschef Stillings- og personprofil Kommunikations- og formidlingschef Februar 2016 BILLET Opdragsgiver VejleMuseerne Adresse VejleMuseerne Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon 76 81 31 00 www.vejlemuseerne.dk Stilling

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

INDSAMLING - STATUS. Ligeledes har indsamlingen af nyere tid-genstande efter 1980 også været omfattende. Udover enkeltgenstande

INDSAMLING - STATUS. Ligeledes har indsamlingen af nyere tid-genstande efter 1980 også været omfattende. Udover enkeltgenstande ARBEJDET MED GENSTANDE INDSAMLING - STATUS KULTURHISTORISK NYERE TID OG ARKÆOLOGI VejleMuseernes kulturhistoriske samling dækker fra oldtid til nutid, dog med en hovedvægt på de kendte arkæologiske perioder

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

2015 APRIL, MAJ, JUNI. Aktiviteter og arrangementer

2015 APRIL, MAJ, JUNI. Aktiviteter og arrangementer 2015 APRIL, MAJ, JUNI Aktiviteter og arrangementer 2 BEMÆRK! Alle VejleMuseernes udstillinger har GRATIS ADGANG KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE Oplev kulturmuseets udstillinger om industriens udvikling i

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn. Troels Malthe Borch og Lene Feveile Museumsinspektører ved Østfyns Museer Mål at udnytte kulturarven

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen.

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen. Skanderborg, den 4. juli 2015 Ejvind Hertz Museumsinspektør +45 25 32 54 01 ehz@skanderborgmuseum.dk Til Region Midtjylland Att: Lars Kristiansen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenvej 26 8800

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110.

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110. Rådighedssum 2013 Kulturstyrelsen har bevilliget 12,7 mio. kr. til forskningsprojekter på de danske museer. Der er i år støttet projekter af meget forskellig karakter lige fra Naturhistorisk Museum i Århus

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013 Projektets formål ArkæoLAB indgår som en del af en større vision, hvor museet ønsker at skabe et nyt image for arkæologien og for Holbæk Museum generelt.

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus kidsntweens.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Kids n Tweens spinderihallerne

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

Skoletilbud. Efteråret 2015

Skoletilbud. Efteråret 2015 Skoletilbud Efteråret 2015 VEJLEMUSEERNES TILBUD TIL SKOLER EFTERÅRET 2015 VejleMuseernes slogan er Oplevelser i tiden. Det skal forstås dobbelt dels formidler vi egnens kunst- og kulturhistorie fra oldtid

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

2015 januar, februar, marts. Aktiviteter og arrangementer

2015 januar, februar, marts. Aktiviteter og arrangementer 2015 januar, februar, marts Aktiviteter og arrangementer 2 BEMÆRK! Alle VejleMuseernes udstillinger har gratis adgang KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE Oplev kulturmuseets udstillinger om industriens udvikling

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

BØGER. VejleMuseernes. Museumsbutikker

BØGER. VejleMuseernes. Museumsbutikker BØGER VejleMuseernes Museumsbutikker BØGER LOKALHISTORISKE BØGER I Spinderihallernes museumsbutik har vi et udvalg af lokalhistoriske bøger fra blandt andet Vejle Stadsarkiv. Vi sælger årets kalender,

Læs mere

Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret

Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret Musikalske Europæiske udvekslinger Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret Formål Danmark har den største samling af middelalderlige ballader i verden, Danmarks gamle Folkeviser, som indeholder over

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Støvring Ådale, Odderen Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. J.nr. ÅHM 6454

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Folkeuniversitetet = støvet og kedelig?

Folkeuniversitetet = støvet og kedelig? Folkeuniversitetet = støvet og kedelig? Rethink Vi samarbejder med Danmarks forskere om at gøre deres viden tilgængelig og aktuel for et bredt publikum. Folkeuniversitet Aarhus København Odense Aalborg

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Fantasiens museum i den digitale tidsalder

Fantasiens museum i den digitale tidsalder Fantasiens museum i den digitale tidsalder Samlingen på nye måder http://www.fortheloveofgod.nl Center Antikmuseet, Institut Foto: Øverst Nederst påantikmuseet. Klassisk Arkæologi Universitet Torben t.v.:

Læs mere

INDHOLD LEDELSESBERETNING FORMIDLING FORSKNING ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER OG KAP. 8 MARKEDSFØRING BESØGSTAL

INDHOLD LEDELSESBERETNING FORMIDLING FORSKNING ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER OG KAP. 8 MARKEDSFØRING BESØGSTAL Årsberetning 2016 INDHOLD LEDELSESBERETNING FORMIDLING FORSKNING ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER OG KAP. 8 MARKEDSFØRING BESØGSTAL Haraldskærkvinden på operationsbordet i juni 2016. DR, TV2 og Vejle Amts Folkeblad

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

2014-2015 TILBUD TIL SKOLER

2014-2015 TILBUD TIL SKOLER SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUD TIL SKOLER VELKOMMEN TIL VEJLEMUSEERNE VejleMuseerne er en ny og anderledes museumsorganisation i Vejle Kommune. Vi dækker både kunst, historie og arkæologi. Vi skaber viden

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Refborg Hotel Billund

Refborg Hotel Billund Refborg Hotel Billund Refborg hotel, spiseri og butik åbnede i 2015 med 26 nyrenoverede værelser. Hotellet ligger rigtig centralt placeret i Billund og der er derfor ikke langt til de mange attraktioner

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 33 Maj-august 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Maj, juni, juli og august 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du vil være

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Februar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Februar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Februar 2015 Undskyld det seneste nyhedsbrev smuttede af sted med alle modtagere synlige. Det skal ikke ske i fremtiden. Hvis du skifter e-mailadresse,

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere