Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur."

Transkript

1 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Udbuddet De trykte dagblade under forandring udbuddet af aviser på andre platforme Gruppering af dagbladene Gruppering efter dagbladstype Supplerende gruppering af dagbladene efter Gallup Kompas Danskernes læsevaner og udviklingen heri trykte dagblade De mest læste dagblade Toplisten Læsning af forskellige dagbladsgrupper De kontrollerede oplagstal Dagbladenes læsersammensætning hvem læser de forskellige dagbladstyper? Husstandenes forbrug på aviser og tidsskrifter Konklusion Overvejelser om analyser i fremtidige rapporteringer Metode Brug af data og resultater... 21

3 1. Introduktion Kapitlet om aviser/dagblade er struktureret på følgende måde: Udbuddet de trykte aviser under forandring aviser på andre platforme Gruppering og segmentering af læsere og medier anvendt i kapitlet Danskernes læsevaner i forhold til dagblade og udviklingen heri. De mest læste titler i 2013, oplagstal og udviklingen heri. Dagbladenes læsersammensætning Konklusion Fremadrettet: Hvilke undersøgelser overvejes iværksat til 2015 rapporten eller på længere sigt Metode og brug af data hvordan indsamles data. Hvad må du som bruger gøre med data, og hvad skal du oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data. Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. Kapitlet om aviser/dagblade er som udgangspunkt baseret på den officielle, brancheanerkendte måling af læsningen af aviser, magasiner og blade i Danmark Index Danmark/Gallup, tal fra Dansk Oplagskontrol og Danmarks Statistiks registre. Der ses i forhold til læsningen af de trykte medier på perioden fra og med 2010 og frem, idet der har været metodeændringer i Index Danmark/Gallup, der gør, at resultater fra 2010 og frem ikke umiddelbart kan sammenlignes med resultater før I Index Danmark/Gallup måles læsning af papirudgaven af udgivelserne og ikke læsning på avisernes hjemmesider. Personer, der svarer kun at have læst web udgaven, fraregnes i målingerne. Dette års rapport omfatter alene de landsdækkende, regionale dagblade og provinsdagbladene. De lokale ugeaviser, magasiner og blade indgår ikke dette års rapportering. Det vil desuden være muligt at finde grafikker og tabeller for søndagsudgivelserne for de dagbladsgrupper, der også har søndagsudgivelser. Fokus i afsnittet er dog dagbladene. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 2 af 21

4 2. Udbuddet 2.1 De trykte dagblade under forandring udbuddet af aviser på andre platforme De trykte dagblade har, som det vil fremgå neden for, på både læsertal og oplagstal oplevet relativt stor tilbagegang over en længere årrække. Udviklingen er givetvis i høj grad resultatet af den teknologiske udvikling og internettets udbredelse, ikke mindst i Danmark. I Danmark er internetpenetrationen meget høj 91 % af danskerne havde i 2013 adgang til internettet (læs mere i afsnittet om Web/Internet) og villigheden til at tage nye teknologiske muligheder i brug lader også til at være relativt høj. Se bl.a. mere om udbredelsen og brug af smart phones og tablets i afsnittet om Mobil/Tablet. Udviklingen har både betydet nye måder at producere og publicere indhold på og nye muligheder for mediebrugerne med hensyn til at tilgå medieindhold også bladehusenes på måder, tidspunkter og steder, der i høj grad svarer til brugernes ønsker og ikke er givet af f.eks. leveringstidspunktet for morgenavisen. Aviserne har i mange år haft fuldt udbyggede egne hjemmesider knyttet til deres titler med både skrevet indhold og levende billeder (enten egenproducerede eller eksternt produceret, links til filmklip o. lign.), der opdateres løbende over døgnet, ligesom det også i flere tilfælde er et tilbud at læse den trykte udgave i en elektronisk version en e avis. Derudover har mange aviser også Facebook udgaver, der søger at nå en del af befolkningen med et nyhedstilbud gennem andre kanaler end den traditionelle avis måske især den yngre del af befolkningen. Der kan under Specialrapporter findes en særskilt analyse af trafikken mellem Facebook og de publicistiske (nyheds )medier. I analysen af udbredelsen eller rækkevidden af bladhusenes indholdsproduktion er det derfor relevant ikke kun at se på læsertal og oplagstal, som vi gør i dette kapitel, men også at se på brugen af bladhusenes tilbud på andre platforme. I afsnittet om Web/Internet findes resultater fra blandt andet den officielle brancheanerkendte måling af trafikken på mediernes hjemmesider, der foretages af Gemius Audience Research. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 3 af 21

5 3. Gruppering af dagbladene 3.1 Gruppering efter dagbladstype Der arbejdes i rapportering om mediernes udvikling ikke på enkelttitelniveau men med en række avisgrupper. Ikke alle titler i tabellen over inkluderede titler er med alle år, da visse titler er kommet til, ophørt, eller ikke er blevet målt hele perioden. Der er således tale om en bruttoliste over de medier, der har været inkluderet i løbet af de undersøgte perioder. Dagbladsgruppe Dagblade Alle Landsdækkende dagblade Alle Landsdækkende dagblade Omnibus/business Landsdækkende dagblade Tabloid Landsdækkende dagblade Gratisaviser/Trafikaviser Provinsdagblade Alle Regionale dagblade Øvrige provinsdagblade Medier per mediegruppe Medier i gruppen I læsertallene Jyllands Posten, Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information, Børsen, B.T., Ekstrabladet, Metroxpress, Urban, 24timer, samt titlerne nævnt neden for under Provinsdagblade Alle Yderligere med i oplagstallene fra Titler nævnt i det tilsvarende felt under Landsdækkende dagblade Alle samt Provinsdagblade Alle I læsertallene Jyllands Posten, Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information, Børsen, B.T., Ekstrabladet, Metroxpress, Urban, 24timer Yderligere med i oplagstallene fra Det Fri Aktuelt, Erhvervsbladet (betalt oplag) I læsertallene Jyllands Posten, Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information, Børsen Yderligere med i oplagstallene fra Det Fri Aktuelt, Erhvervsbladet (betalt oplag) B.T., Ekstrabladet I læsertallene Metroxpress, Urban, 24timer Yderligere med i oplagstallene fra Ikke landsdækkende: Nyhedsavisen, 10 Minutter (senere 24timer Centrum), Centrum Aften, Xtra (senere 24timer), Erhvervsbladet (gratisudgaven) I læsertallene Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Bornholms Tidende, Dagbladet Holstebro Struer / Lemvig Folkeblad, Frederiksborg Amts Avis, Fyns Amts Avis, Helsingør Dagblad, Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad, Lolland Falster Folketidende, Midtjyllands Avis, Morsø Folkeblad, Skive Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Jydske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad / Fredericia Dagblad (H), Dagbladet Ringkøbing / Skjern, DAGBLADET Ringsted/Roskilde/Køge, Randers Amtsavis, NORDJYSKE Stiftstidende, Sjællandske Næstved/Vordingborg/Slagelse, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred/Kalundborg Yderligere med i oplagstallene fra Sjællands Tidende, Sjællandske Medier, Bornholmeren, De Bergske Blade, Fjerritslev Avis, Folkebladet Sydjylland (tidl. Kolding Folkeblad), Frederikshavns Avis, Holbæk Amts Venstreblad, Jydske Tidende, Kalundborg Folkeblad, Kjerteminde Avis, Løgstør Avis, Der Nordschleswiger, Ny Dag, Næstved Tidende, Ringkjøbing Amts Dagblad, Skagens Avis, Thisted Dagblad, Vendsyssel Tidende, Vestkysten, Aalborg Stiftstidende Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende Provinsdagbladene fratrukket de Regionale dagblade Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 4 af 21

6 Søndagsudgivelsesgruppe Alle søndagsudgivelser Landsdækkende søndagsudgivelser Landsdækkende søndagsudgivelser Omnibus Landsdækkende søndagsudgivelser Tabloid Provinssøndagsudgivelser Medier i gruppen I læsertallene Berlingske, Jyllands Posten, Politiken, Ekstra Bladet, BT, Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende, Fyns Amts Avis Yderligere med i oplagstallene fra Frederiksborg Amts Avis, Jydske Tidende Nordjysk Søndag Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Berlingske, Jyllands Posten, Politiken, Ekstra Bladet, BT Berlingske, Jyllands Posten, Politiken Ekstra Bladet, BT I læsertallene Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende, Fyns Amts Avis Yderligere med i oplagstallene fra Frederiksborg Amts Avis, Jydske Tidende, Nordjysk Søndag, Stiftstidende, Vendsyssel Tidende 3.1 Supplerende gruppering af dagbladene efter Gallup Kompas Ud over ovenstående gruppering af dagbladene arbejdes der også med en gruppering af medier på baggrund af Gallup Kompas. Gallup Kompas er et segmenteringsværktøj, der på baggrund af de svar respondenterne har givet på en lang række holdningsspørgsmål inddeler respondenterne i ni segmenter, der fordeles ud fra de to hoveddimensioner: 1. Moderne Traditionel 2. Individ Fællesskab Scorer man med de svar, man har afgivet, f.eks. højt på Traditionel på den første dimension og neutralt på den anden dimension, så bliver man placeret i det segment, der hedder Traditionel. Scorer man f.eks. højt på både Traditionel i den første dimension og Fællesskab i den anden dimension, bliver man placeret i det Kompassegment, der hedder Traditionel Fællesskab osv. Hvert af de ni segmenter har nogle karakteristika, der kan beskrives bl.a. baseret på de segmenteringsspørgsmål, der er blevet besvaret, ligesom man på baggrund af de svar, der er givet i den øvrige del af spørgeskemaet til Index Danmark/Gallup har viden om mediebrug, forbrug og adfærd på en lang række områder. For eksempel ved man jf. Gallups hjemmeside om de, der hører til i det fællesskabsorienterede segment, at nogle af nøgleordene for segmentet er medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed. Man finder flest af dem øst for Storebælt, hvor de især er overrepræsenteret i hovedstadsregionen, specielt København og Frederiksberg. Personerne i det Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i aldersgruppen 40 og 59 år, og især blandt kvinderne. Læs mere om Gallup Kompas og de ni segmenter her: kompas Et Gallup Kompas for den danske befolkning ser ud som neden for. De angivne procenttal fortæller, hvor stor en andel segmenterne hver især udgør af den danske befolkning. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 5 af 21

7 Figur 1. Kompasrose for den danske befolkning Ved at foretage en segmentering aff læserne af dagbladene efter Gallupp Kompas er r det tydeligt, at læsernee af de landsdækkende dagblade (dog ikke Metroxpress) falder i to meget klart adskilte grupper: En gruppe bestående af læserne af: Dagbladsgruppe Landsdækkende dagblade Gruppe A Landsdækkende dagblade Gruppe B Medier i gruppen Jyllands Posten, Berlingske Tidende og Børsen I forhold til oplagstal indgår også Det Fri Aktuelt også Politiken, Information og Kristeligt Dagblad Kompasroserne for disse to dagbladsgrupper fremgår af figur 2 nedenfor. Farverne på de forskellige seg det høje ste affinitetsindeks på 140 eller derover. I forhold til aviser er affinitetsindekset et udtrykk for, hvor meget mere (affinitetsind( deks over 100) eller min dre (affinitetsindeks under 100) end resten af befolkningen, segmentet læser det pågældende medie. For eksempel kan man se, at Gruppe B medierne har et affinitetsindeks på 213 i segmentet Fællesskabs orienterede og på 208 i segmentet Moderne Fællesskabsorienterede. Disse to segmenter, og i stor ud strækning også segmentet Traditionel Fællesskabsorienteret læser altså den pågældende bladgruppe væsentligt mere end den øvrige befolkning gør. Omvendt kan man i den resterende del af Kompasset næ sten have svært ved at finde læseree af mediegruppen. Det laveste affinitetsindeks (35) findes hos de Tradi tionel Individ orienterede, der også kun udgør 3,8 % af læserskaren. Til sammenligning har læserne af Gruppe A medierne ikke helt det samme gab i affinitetsindekset mellemm minimum (indeks 74) og maksimumm (indeks 143), og der lader til at være en smule flere læseree Kompasset rundt, end hos Gruppe B medierne. Der er dogg stadig en tydelig tilknytning til mediegruppen i Moderne Individ segmentet. menter i Kompasrosen er et udtryk for affinitetsindekset for segmentet. Den røde farver angiver Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 6 af 21

8 Figur 2. Kompasroser for læserne af de landsdækkende dagbladsgrupper Gruppe A og Gruppe B På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at holdninger spiller en altafgørende rolle for de trykte mediers læsere og betyder en stor differentiering mellem mediernes læsere. I forhold til adfærden på dagbladenes hjemmesider henvises til afsnittet om Web/Internet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 7 af 21

9 4. Danskernes læsevaner og udviklingen heri trykte dagblade 4.1 De mest læste dagblade Toplisten 2013 Det dagblad, der havde flest daglige læsere i 2013 var Metroxpress med et gennemsnitligt dagligt læsertall på efterfulgt af Politiken med daglige læsere og Jyllands Posten med Det største provinsdagblad er Jydske Vestkysten med et gennemsnitligt dagligt læsertal på , efter fulgt af Nordjyske Stiftstidende, derr havde daglige læsere og Fyens F Stiftstidende med læ sere. Figur 3. Læsertal i i 2013 Hverdagsudgivelser/dagblade 4.2 Læsning af forskellige dagbladsgrupper I 2013 læste knap 2,2 millioner danskere i alderen 12 år og derover dagligt et dagblad, svarende til knap 45 % af dennee befolkningsgruppe. Dette er et faldd på læsere fra 2010, hvor andelen af avislæsendee danskere var knap 59 %. Det svarer til et fald påå lidt under 22 % fra til Det største relative fald ses hos gratis /trafikaviserne, der er blevet mere end halveret siden sidste del af det, der blev betegnet som gratisaviskrigen, rasede og frem til Tabloidavisernes daglige læsertal er blevet reduceret med cirka en tredjedel fra Tabloidaviserne er dog i stedet blevet meget stærke på web, hvilket kan ses i sektionen Internet. Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 8 af 21

10 Figur 4. Gennemsnitligt dagligt læsertal i for dagbladsgrupper 2010 og De kontrollerede oplagstal Som et udtryk for, hvordan den historiske udvikling har været i forholdd til de tryktee medier kan man ud over at se på læsertal, hvor tidsserien på grundd af metodeændringer alene går fra 2010 til 2013 se på de kontrollerede oplagstal fra Dansk Oplagskontrol. I figur 5 neden for fremgår det samlede oplagstal for perioden (2. halvår hvert år) blade. for alle dag Frem til startskuddet for gratisaviskrigen i september 2001, hvor Metroxpress blevv lanceret i Danmark, og ganske kort herefter Urban fra Berlingske Media, var der en faldende tendens i oplagstallene. Denne ten og frem har der været tale om et ganske dramatisk fald i dett kontrollerede oplagstal. dens blev vendt til fremgang i de år, hvor gratisaviskrigen rasede for att toppe i Fra 2008 Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 9 af 21

11 Figur 5: Kontrolledede oplagstal for alle dagblade (2. halvår hvert h år) Udviklingenn i oplagstallene har været meget forskellig for forskellige typer af dagbladstitler, hvilket fremgårr af nedenstående tre eksempler på udviklingen i oplagstallene. Gratisaviserne (der i forhold til oplagstallene e også omfatter provinsavisernes gratistitler samtt Erhvervsbladets gratisudgivelse, men ikke Dato fra Berling til 2013 mistet knap 75 % af deres oplag. Provinsdagbladene samlet set har fra 1990 til 2013 mistet ca. 54 % af op laget, mens den landsdækkende dagbladsgruppe Gruppe B med en tilbagegang påå knap 29 % siden 1992, hvor oplagstallet var højest, har haft en mindre tilbagegang end de øvrige dagblade. Tabloidaviserne har fra mistet 75 % af deres oplag. Figur 6: Kontrolledede oplagstal for gratisaviser r (landsdækkende og provins) (2. halvår hvert ske Media, der kun eksisterede i ca. 8 måneder) har fra det absolutte højdepunkt i 2007 og frem år) Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 10 af 21

12 Figur 7: Kontrolledede oplagstal for alle provinsdagblade (2. halvår hvert t år) Figur 8: Kontrolledede oplagstal for Landsdækkende dagblade Gruppe B (2. halvår hvert år) Der er i tabel 1 neden for søgt givet en oversigt over gratisaviserne på det danske marked. Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 11 af 21

13 Tabel 1: Gratisaviser på det danske avismarked Udgivelsesstart Ophør (som selvstændig titel) Erhvervsbladet (den gratis udgivelse) (1964) 1974 som dagblad September 2011 Metroxpress Udgives fortsat Urban minutter (senere 24 Timer Centrum) April Update (Senere Urban) *) April 2004 September 2004 Xtra (senere 24timer) Januar Centrum Aften (senere 24 Timer Centrum) Centrum Morgen *) (senere 24 Timer Centrum) Dato *) timer Nyhedsavisen *) Indgår ikke i de kontrollerede oplagstal fra Dansk Oplagskontrol i dette kapitel Kilder: Gyldendal Den Store Danske, Wikipedia, business.dk, epn.dk, Dansk Oplagskontrol I tabel 2 nedenfor kan man se udviklingen i % for de forskellige dagbladsgrupper i perioderne: : Metroxpress og Urban blev lanceret i september 2001 og udgjorde første bølge i gratisaviskrigen : Gratisaviskrigen tog virkelig fart i 2007 med en voldsom stigning i det samlede oplagstal for gratisaviser til følge : Stadig gratisaviskrig, men på et oplagstalsniveau, der var faldet tilbage til 2006 niveau. Man kan se, at dagbladsgrupperne især fra og igen fra rammes meget forskelligt på oplaget. De landsdækkende dagblade omnibus business aviserne (der i 2000 omfatter Berlingske, Jyllands Posten, Politiken, Information, Kristeligt Dagblad, Børsen, Det Fri Aktuelt og Erhvervsbladets betalte oplag) oplever det største fald blandt avisgrupperne fra (Det Fri Aktuelt lukkede 6. april 2001). Fra , hvor gratisaviskrigen for alvor raser, bliver både de regionale dagblade og de øvrige provinsdagblade hårdt ramt med en samlet tilbagegang på 9,4 % af oplaget. Også den landsdækkende Gruppe B dagbladsgruppe bliver relativt hårdt ramt fra med et fald på 7,1 % i oplaget. Fra oplever alle dagbladsgrupperne tilbagegang størst hos gratisaviserne, der har en tilbagegang på 33,8 % i oplaget. Til gengæld oplever øvrige provinsaviser, der var hårdest ramt fra ( 10 %), den mindste oplagstilbagegang fra med et minus på 1,1 %. De øvrige provinsaviser efterfølges af Gruppe B dagbladene, der også var relativt hårdt ramt fra , men fra går tilbage med 1,6 %. De regionale dagblade er dog med et fald på 7,5 % i oplaget fortsat en af de hårdest ramte grupper fra Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 12 af 21

14 Tabel 2: Udviklingen i de kontrollerede oplagstal på dagbladsgrupper difference d i % i oplagstal udvalgte år Gratisaviser i alt Landsdækkende dagblade Gruppe B Landsdækkende dagblade Tabloid Landsdækkende dagblade Gruppe A Øvrige provinsdagblade i alt Provinsens dagblade i alt Alle dagblade ekskl. gratisaviser Landsdækkende dagblade ekskl. gratisaviser Regionale dagblade Landsdækkende dagblade Omnibus og business Kilde: Dansk Oplagskontrol, Kontrollerede oplagstal. Difference i % ,8 % 2,5 % 0,3 % 1 % 2 % 2,6 % 2,8 % 3 % 3,1 % 4,2 % Difference i % ,,2 % 7,1 % 6,6 % 4,4 % 10 % 9,4 % 5 % 1,7 % 8,6 % 0,,3 % Difference i % ,8 % 1,6 % 7,1 % 6,7 % 1,1 % 4 % 4,8 % 5,3 % 7,5 % 4,7 % 4.3 Dagbladenes læsersammensætning hvem læser de forskellige dagbladstyper? Ses på alle dagblade samlet, var der i 2013 næsten lige mange mænd og kvinder i læserskaren. For visse dagbladsgrupper er der dog lidt flere mænd end kvinder i læserskaren, hvilket især er gældende for blad af kvinder blandt læserne. Figur 9. Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter køn i gruppen Gruppe A og hos tabloidaviserne. Forr provinstitlerne er der en e ganske svag overvægt 2013 Der er en klar sammenhæng mellemm avislæsningg og alder, når man ser på p tværs af alle dagbladene. Jo ældre aldersgruppe, jo større en andel af aldersgruppen læser et dagblad i papirudgaven jf. figur 10. Der har også været et langt større frafald i perioden hos de yngste aldersgrupper, end hos den ældste aldersgruppe jf. tabel 3 neden for. Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 13 af 21

15 Figur 10. Dæknings % i aldersgruppe Alle dagblade 2010 og 2013 Tabel 3: Dæknings % i aldersgruppe Alle dagblade 2010 og Alle 59 % år 42 % år 46 % år 57 % år 73 % 71 år og derover 74 % Kilde: Index Danmark/Gallup 2010 og 2013 (Helårsbaser) Data bearbejdet af Kulturstyrelsen 45 % 26 % 31 % 39 % 61 % 68 % Difference % point Billedet er dog ikke helt entydigt, når man ser på, hvordan læsersammensætningen er på alder for de en kelte dagbladsgrupper som i figur 11 neden for. Her kan man se, at de yngste aldersgrupper udgør en langt større andel af tabloidaviserne og gratis en langt mindre del af læserne hos disse to avisgrupper end for de øvrige dagbladsgrupper. /trafikavisernes læsere, end de gørr hos de øvrige dagbladsgrupper. Omvendt udgør de 71+ årige Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 14 af 21

16 Det kan med enkelte undtagelser også se ud til, at der er en vis sammenhæng mellem uddannelsesmæssig baggrund og avislæsning. At gruppen med mellemskole, real eller præliminæreksamen stikker ud skyl oven for, er der en stærk sammenhæng mellem alder og avislæsning. Frafaldet har i perioden været stort set ens på tværs af uddannelser på nær netop for gruppen med mellemskole m, real eller præliminær des formentlig, at det er den ældste del af befolkningen, der har disse uddannelseru r. Som det fremgik eksamen, der har haft et forholdsvist lavt frafald. Figur 12. Dæknings % og uddannelse alle dagblade og 2013 Figur 11. Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter alder 2013 Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 15 af 21

17 Tabel 4: Dæknings % og uddannelsee Alle dagblade 2010 og 2013 Alle Folkeskole op til 10 år Mellem/real/præl. Stud./ HF / HH eksamen / HTX eksamen Erhvervsuddannelse (grundlæggende/afsluttende) Høj uddannelse kort varighed (under 3 år) Høj uddannelse mellemlang varighed (3 til under 5 år) Høj uddannelse lang varighed (5 årr og derover) Kilde: Index Danmark/Gallup 2010 og 2013 (Helårsbaser) Data bearbejdet af Kulturstyrelsen 2010 % 2013 % 59 % 455 % 49 % 344 % 65 % 577 % 56 % 400 % 60 % 477 % 59 % 444 % 64 % 511 % 66 % 500 % Difference % point Ser man ligesom ved aldersgrupperne på, hvordan de forskellige dagbladstypers læsere fordeler sig på ud af læsere, med mellemlang eller lang uddannelse, mens tabloidaviserne har den højeste h andel af læsere med korteree uddannelser. Figur 13. Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter uddannelse dannelse kan man se (figur 13 neden for), at Gruppe B dagbladsgruppen har den højeste andel 2013 De geografiske forskelle, der er i læsningen af de forskelligee dagbladsgrupper, kan illustreres ved nedenstå ende eksempler på geografiske kort, der med farvekoder viser dækningsprocentenn i de danske kommuner for tre forskellige dagbladstyper: Regionale dagblade, landsdækkendee dagblade Omnibus/ /business og landsdækkende dagblade Gruppe B (der gøres opmærksom på, at der i meget små geografiske områderr som f.eks. Læsø og Fanø kan være kunstigt høj/lav læsning, da stikprøven her er så lille, at den statistiske usikkerhed på resultaterne for f.eks. Læsø er stor). Sammenligner man de regionale dagblade og Omnibus/business dagbladene, kann det næsten se ud som om, der er arbejdsdeling mellem dem i forhold til dækningen af Danmark, selvomm sidstnævnte dog har en Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 16 af 21

18 vis dækning uden for hovedstads og Århus området. De landsdækkende Gruppe B dagblade har derimod kun nævneværdige dækningsprocenter i ganske afgrænsede geografiske områder i Danmark. Fig. 14: Dæknings % i geografiske områder på dagbladsgrupper Regionale dagblade Landsdækkende dagblade Omnibus/business Undersøgelse: Index Danmark/Gallup HH 2013 Univers: Delunivers: Alle personer Delunivers (000): Delunivers størrelse Målgruppe: Alle personer Målgruppe (000): Målgruppe størrelse Stikprøve: Procent: 100,0 Variabel Undersøgelse: Index Danmark/Gallup HH 2013 Univers: Delunivers: Alle personer Delunivers (000): Delunivers størrelse Målgruppe: Alle personer Målgruppe (000): Målgruppe størrelse Stikprøve: Procent: 100,0 Variabel N/A N/A Landsdækkende dagblade Gruppe B Undersøgelse: Index Danmark/Gallup HH 2013 Univers: Delunivers: Alle personer Delunivers (000): Delunivers størrelse Målgruppe: Alle personer Målgruppe (000): Målgruppe størrelse Stikprøve: Procent: 100,0 Variabel N/A Kilde: Index Danmark/Gallup 2013 (Helårsbase) Fordelingen af dagbladsgruppernes læsere efter geografi i 2013 kan ses i figur 15 nedenfor. For Gruppe B dagbladene understreges det billede, der er i det geografiske kort ovenfor: 54 % af læserne er bosiddende i Storkøbenhavn og 13 % i Østjylland. Omvendt er der stort set ingen læsere af de regionale dagblade i Storkøbenhavn. De øvrige provinsdagblade finder en stor del af deres læsere i hhv. Bornholm/Vest og Sydsjælland (27 %) og Vestjylland (23 %). Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 17 af 21

19 Fig. 15: Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter geografi Husstandenes forbrug på aviser og tidsskrifterr Den negative udvikling i forhold til oplag for og læsning af den trykte udgave, der blev vist oven for, under i stort set hele den undersøgte periode har vist en faldende tendens jf. figur 16 nedenfor. n Således er dett beløb, hus standene årligt bruger på aviser, tidsskrifter faldet fra 3.197,40 kr. i 1993:1995 til ,40 kr. i 20010:20122 et fald på godt 55 %. streges af Danmarks Statistiks tal for f husstandenes årlige forbrug på Aviser, tidsskrifter, der Fig. 16: Danske husstandes årlige forbrug i kroner på Aviser, tidsskrifter (faste priser) Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 18 af 21

20 5. Konklusion De trykte dagblade har uden tvivl været kraftigt påvirket af den mediekonvergens, der er fulgt af den teknologiske udvikling og internettets høje penetration, og de muligheder det har givet i forhold til at forbruge medier på nye måder. Udviklingen har affødt en forventning hos mediebrugerne om meget høj tilgængelighed af konstant opdateret medieindhold via internettet og på mobile medier gerne også gratis tilgængeligt. Dette har flyttet en væsentlig del af medieforbruget fra dagbladenes trykte udgivelser over på deres webbaserede tilbud eller over på webmedier, der aldrig har haft en trykt udgave. Derfor er såvel læsertallene som oplagstallene for de trykte udgaver af dagbladene faldet betragteligt. I 2013 læste knap 2,2 millioner danskere dagligt et trykt dagblad. Dette er et fald fra godt 2,4 millioner i 2012, en nedgang på godt 11 %. Denne udvikling har naturligt haft en konsekvens i form af faldende abonnements og annonceindtægter i forhold til de trykte dagblade jf. også brancheanalysens resultater. De trykte medier har dog nu i stor udstrækning implementeret forskellige betalingsmodeller for deres indhold på nettet. Analysen har vist, at holdninger spiller en afgørende rolle for de trykte mediers læsere og betyder en stor differentiering mellem mediernes læsere. Der ses også forskellig udvikling i læsertal og oplagstal for de to mediegrupper, der er dannet på baggrund af Gallup Kompas Gruppe A og B, hvor faldet i oplag og læsertal er forholdsmæssigt mindre hos Gruppe B medierne end hos gruppe A medierne. Der er en klar sammenhæng mellem alder og forbruget af de trykte medier. De trykte dagblade har en væsentligt højere dækning i de ældste aldersgrupper, og da frafaldet i den betragtede periode har været større i de yngste end i de ældste grupper, er forskellen mellem de forskellige aldersgruppers brug af trykte medier vokset i den betragtede relativt korte periode fra 2010 til Mediegrupperne, der arbejdes med i analysen, forbruges forskelligt på tværs af blandt andet alders og uddannelsesgrupper. Tabloid aviserne og gratis /trafikaviser (landsdækkende) har klart den største andel af yngre læsere, mens provinsdagbladene har den største andel af de ældste læsere. I forhold til uddannelsesmæssig baggrund har mediegruppe B langt den største andel læsere med en mellemlang eller lang uddannelse, mens tabloid aviserne og gratis /trafikaviser (landsdækkende) har den største andel med kortere uddannelser. 6. Overvejelser om analyser i fremtidige rapporteringer Det vil i kommende rapporteringer være relevant at inddrage lokale ugeaviser i analysen, ligesom det kan være relevant at se på udvalgte grupper af bl.a. magasiner, da disse mediegrupper spiller en væsentlig rolle i det danske mediebillede. Som det er fremgået af analysen oven for, er de trykte dagblades rækkevidde i den yngre del af befolkningen væsentligt lavere end i den ældre del af befolkningen. En tendens, der også ses for radiolytningen og tv seningen. Det kan derfor være relevant fremadrettet at undersøge, hvordan de yngre aldersgrupper får deres nyheder og informationer og holder sig opdaterede. I forlængelse heraf kunne det ligeledes være interessant at afdække, om der kan findes forskelle i vidensniveauet blandt brugerne af forskellige typer af medier/mediegrupper. Det kan også være relevant på sigt at iværksætte en undersøgelse af indvandrere og minoritetsgruppers mediebrug for herigennem at afdække, i hvilken udstrækning de er inkluderet i og tager del i den danske medievirkelighed og debat. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 19 af 21

21 7. Metode Kilden til resultaterne vedrørende læsertal og brugersegmenter i dette afsnit er Index Danmark/Gallup. Index Danmark/Gallup er en spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af TNS Gallup for de trykte medier og reklamebranchen. Der undersøges primært for målgrupper og forbrugsmønstre inden for de trykte medier. Sekundært indeholder Index Danmark/Gallup i en vis udstrækning også oplysninger om anden mediebrug, herunder internet, radio og tv. Herudover indeholder Index Danmark/Gallup også information om danskernes forbrug, adfærd, indkøb, kendskab og loyalitet overfor langvarige eller kortvarige produkter/mærker samt TNS Gallups segmenteringsværktøj, GallupKompas. Index Danmark/Gallup blev i sin nuværende form etableret i Index Danmark/Gallup måler på alle danskere fra 12 år og opefter. Index Danmark/Gallup indeholder blandt andet informationer om læsertal for aviser og andre trykte medier. Hertil desuden tal for respondenternes egen vurdering af tidsforbrug på internettet samt søgevaner og brugen af e handel og IT generelt. Index Danmark/Gallup bygger på ca interviews årligt gennemført enten på et webbaseret eller postalt skema, der afdækker områder som demografi, geografi og forbruget af trykte medier. I sammensætningen af Index Danmark/Gallup universet tilstræbes en meget høj grad af repræsentativitet. Før interviewene inddeles Danmark i geografiske strata, som svarer til en andel af den danske befolkning. Efter interviewene vejes de indsamlede data på geografi, køn, alder og antal personer i husstanden, så interviewene er repræsentative for den danske befolkning. Til at beregne læsertallene i Index Danmark/Gallup anvendes en kombination af to forskellige måder at måle læsning på: frekvenstal og periodetal. Kriteriet for læserkontakt er minimum to minutters sanseposition, hvor sanseposition i praksis angiver, om respondenten har læst eller set i det pågældende medie mindst 2 minutter. Frekvenstallene baserer sig på spørgsmål om, hvor ofte man selv vurderer, at man læser den givne avis. Periodetal er baseret på spørgsmål om læserkontakt set i forhold til bladets udgivelsesfrekvens. De to typer tal tilsammen giver læsertallet. Læsertal siger overordnet noget om hyppighed og dækning, altså hvor ofte respondenter er i kontakt med det pågældende medie. Hvor meget af den enkelte udgave af et trykt medie, der læses, i hvilken kontekst det læses, elle hvor grundig denne læsning er, siger tallene ikke noget om. Ikke alle er fuldt bevidste om, hvor mange trykte medier de konsumerer, og hvor ofte de gør det. Læsertallene er derfor i et vist omfang præget af selvopfattede vaner og/eller ønsker om prestige (kulturel positionering). Dette betyder, at de beskrevne læsertal i en vis grad er en måling af respondenternes selvopfattede medieforbrug. Der er dog ikke nødvendigvis nogen væsentlig forskel på det reelle medieforbrug og det selvopfattede medieforbrug. Ikke alle brugere ønsker at deltage i denne slags undersøgelser. For nogle af disse grupper af befolkningen, der er svære at rekruttere, vejes deres data en smule op for at øge deres tyngde i det samlede billede, så den modsvarer deres tyngde ude i befolkningen. Der kan læses mere om de anvendte metoder i rapportering om mediernes udvikling i metodeafsnittet på hjemmesiden. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 20 af 21

22 8. Brug af data og resultater Alle rettigheder til de anvendte data tilhører original kilderne/dataleverandørerne. Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel), Dansk Oplagskontrol (Kontrollerede oplagstal) el. lign.) samt Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2014 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 21 af 21

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley [SKRIV FIRMA ENAVN] BETAL ELLER FORSVIND En analyse af brugernes villighed til at betale for digitale nyheder Specialeafhandling i Journalistik

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009 UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN November 29 S/4 INDHOLD S/5 Udfordringer for danske medier og public service i en global medieverden Udgivet af DR, november 29

Læs mere

September 2002. Reklame i medier

September 2002. Reklame i medier September 2002 Reklame i medier 2/52 Indledning...3 2. Sammenfatning og konklusion...5 3. Reklamemarkederne...6 3.1 Reklamebegrebet og reklameomsætningen...6 3.2 Annoncører...8 3.3 Mediadata og måling

Læs mere

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN:

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: 1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: Hvordan påvirker medieudviklingen jer? DR og TV2 oplever et øget pres fra andre konkurrenter. TV2 har som følge heraf valgt at fokusere på de mere brede målgrupper og nicherne

Læs mere

Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014

Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014 Center for Magt, Medier og Kommunikation Roskilde Universitet Danskernes brug af digitale medier og nyheder i 2014 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder 2 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder Danskernes

Læs mere

danskernes brug af internettet 2011

danskernes brug af internettet 2011 danskernes brug af internettet 2011 Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), maj 2011 Udgivet af: Foreningen af Danske Interaktive Medier Bredgade 33A 1260 København K www.fdim.dk Rapporten bestilles

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

d a n s k e r n e s b r u g a f i n t e r n e t t e t 2010

d a n s k e r n e s b r u g a f i n t e r n e t t e t 2010 d a n s k e r n e s b r u g a f i n t e r n e t t e t 2010 Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), maj 2010 Rapporten er udarbejdet af FDIM Kontakt Foreningen af Danske Interaktive Medier Bredgade

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

Geodemografisk klassifikation

Geodemografisk klassifikation A Boligejere med overskud Boligejere med overskud Geodemografisk klassifikation Operationel adgang til viden Danmark Geodemografisk klassifikation generation Indholdsfortegnelse Geomatics geodemografiske

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Danskernes brug af nyhedsmedier 2013

Danskernes brug af nyhedsmedier 2013 Center for Magt, Medier og Kommunikation Roskilde Universitet Danskernes brug af nyhedsmedier 2013 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder 1 2 Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder Danskernes brug af nyhedsmedier

Læs mere