Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur."

Transkript

1 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Udbuddet De trykte dagblade under forandring udbuddet af aviser på andre platforme Gruppering af dagbladene Gruppering efter dagbladstype Supplerende gruppering af dagbladene efter Gallup Kompas Danskernes læsevaner og udviklingen heri trykte dagblade De mest læste dagblade Toplisten Læsning af forskellige dagbladsgrupper De kontrollerede oplagstal Dagbladenes læsersammensætning hvem læser de forskellige dagbladstyper? Husstandenes forbrug på aviser og tidsskrifter Konklusion Overvejelser om analyser i fremtidige rapporteringer Metode Brug af data og resultater... 21

3 1. Introduktion Kapitlet om aviser/dagblade er struktureret på følgende måde: Udbuddet de trykte aviser under forandring aviser på andre platforme Gruppering og segmentering af læsere og medier anvendt i kapitlet Danskernes læsevaner i forhold til dagblade og udviklingen heri. De mest læste titler i 2013, oplagstal og udviklingen heri. Dagbladenes læsersammensætning Konklusion Fremadrettet: Hvilke undersøgelser overvejes iværksat til 2015 rapporten eller på længere sigt Metode og brug af data hvordan indsamles data. Hvad må du som bruger gøre med data, og hvad skal du oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data. Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. Kapitlet om aviser/dagblade er som udgangspunkt baseret på den officielle, brancheanerkendte måling af læsningen af aviser, magasiner og blade i Danmark Index Danmark/Gallup, tal fra Dansk Oplagskontrol og Danmarks Statistiks registre. Der ses i forhold til læsningen af de trykte medier på perioden fra og med 2010 og frem, idet der har været metodeændringer i Index Danmark/Gallup, der gør, at resultater fra 2010 og frem ikke umiddelbart kan sammenlignes med resultater før I Index Danmark/Gallup måles læsning af papirudgaven af udgivelserne og ikke læsning på avisernes hjemmesider. Personer, der svarer kun at have læst web udgaven, fraregnes i målingerne. Dette års rapport omfatter alene de landsdækkende, regionale dagblade og provinsdagbladene. De lokale ugeaviser, magasiner og blade indgår ikke dette års rapportering. Det vil desuden være muligt at finde grafikker og tabeller for søndagsudgivelserne for de dagbladsgrupper, der også har søndagsudgivelser. Fokus i afsnittet er dog dagbladene. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 2 af 21

4 2. Udbuddet 2.1 De trykte dagblade under forandring udbuddet af aviser på andre platforme De trykte dagblade har, som det vil fremgå neden for, på både læsertal og oplagstal oplevet relativt stor tilbagegang over en længere årrække. Udviklingen er givetvis i høj grad resultatet af den teknologiske udvikling og internettets udbredelse, ikke mindst i Danmark. I Danmark er internetpenetrationen meget høj 91 % af danskerne havde i 2013 adgang til internettet (læs mere i afsnittet om Web/Internet) og villigheden til at tage nye teknologiske muligheder i brug lader også til at være relativt høj. Se bl.a. mere om udbredelsen og brug af smart phones og tablets i afsnittet om Mobil/Tablet. Udviklingen har både betydet nye måder at producere og publicere indhold på og nye muligheder for mediebrugerne med hensyn til at tilgå medieindhold også bladehusenes på måder, tidspunkter og steder, der i høj grad svarer til brugernes ønsker og ikke er givet af f.eks. leveringstidspunktet for morgenavisen. Aviserne har i mange år haft fuldt udbyggede egne hjemmesider knyttet til deres titler med både skrevet indhold og levende billeder (enten egenproducerede eller eksternt produceret, links til filmklip o. lign.), der opdateres løbende over døgnet, ligesom det også i flere tilfælde er et tilbud at læse den trykte udgave i en elektronisk version en e avis. Derudover har mange aviser også Facebook udgaver, der søger at nå en del af befolkningen med et nyhedstilbud gennem andre kanaler end den traditionelle avis måske især den yngre del af befolkningen. Der kan under Specialrapporter findes en særskilt analyse af trafikken mellem Facebook og de publicistiske (nyheds )medier. I analysen af udbredelsen eller rækkevidden af bladhusenes indholdsproduktion er det derfor relevant ikke kun at se på læsertal og oplagstal, som vi gør i dette kapitel, men også at se på brugen af bladhusenes tilbud på andre platforme. I afsnittet om Web/Internet findes resultater fra blandt andet den officielle brancheanerkendte måling af trafikken på mediernes hjemmesider, der foretages af Gemius Audience Research. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 3 af 21

5 3. Gruppering af dagbladene 3.1 Gruppering efter dagbladstype Der arbejdes i rapportering om mediernes udvikling ikke på enkelttitelniveau men med en række avisgrupper. Ikke alle titler i tabellen over inkluderede titler er med alle år, da visse titler er kommet til, ophørt, eller ikke er blevet målt hele perioden. Der er således tale om en bruttoliste over de medier, der har været inkluderet i løbet af de undersøgte perioder. Dagbladsgruppe Dagblade Alle Landsdækkende dagblade Alle Landsdækkende dagblade Omnibus/business Landsdækkende dagblade Tabloid Landsdækkende dagblade Gratisaviser/Trafikaviser Provinsdagblade Alle Regionale dagblade Øvrige provinsdagblade Medier per mediegruppe Medier i gruppen I læsertallene Jyllands Posten, Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information, Børsen, B.T., Ekstrabladet, Metroxpress, Urban, 24timer, samt titlerne nævnt neden for under Provinsdagblade Alle Yderligere med i oplagstallene fra Titler nævnt i det tilsvarende felt under Landsdækkende dagblade Alle samt Provinsdagblade Alle I læsertallene Jyllands Posten, Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information, Børsen, B.T., Ekstrabladet, Metroxpress, Urban, 24timer Yderligere med i oplagstallene fra Det Fri Aktuelt, Erhvervsbladet (betalt oplag) I læsertallene Jyllands Posten, Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information, Børsen Yderligere med i oplagstallene fra Det Fri Aktuelt, Erhvervsbladet (betalt oplag) B.T., Ekstrabladet I læsertallene Metroxpress, Urban, 24timer Yderligere med i oplagstallene fra Ikke landsdækkende: Nyhedsavisen, 10 Minutter (senere 24timer Centrum), Centrum Aften, Xtra (senere 24timer), Erhvervsbladet (gratisudgaven) I læsertallene Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Bornholms Tidende, Dagbladet Holstebro Struer / Lemvig Folkeblad, Frederiksborg Amts Avis, Fyns Amts Avis, Helsingør Dagblad, Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad, Lolland Falster Folketidende, Midtjyllands Avis, Morsø Folkeblad, Skive Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Jydske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad / Fredericia Dagblad (H), Dagbladet Ringkøbing / Skjern, DAGBLADET Ringsted/Roskilde/Køge, Randers Amtsavis, NORDJYSKE Stiftstidende, Sjællandske Næstved/Vordingborg/Slagelse, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred/Kalundborg Yderligere med i oplagstallene fra Sjællands Tidende, Sjællandske Medier, Bornholmeren, De Bergske Blade, Fjerritslev Avis, Folkebladet Sydjylland (tidl. Kolding Folkeblad), Frederikshavns Avis, Holbæk Amts Venstreblad, Jydske Tidende, Kalundborg Folkeblad, Kjerteminde Avis, Løgstør Avis, Der Nordschleswiger, Ny Dag, Næstved Tidende, Ringkjøbing Amts Dagblad, Skagens Avis, Thisted Dagblad, Vendsyssel Tidende, Vestkysten, Aalborg Stiftstidende Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende Provinsdagbladene fratrukket de Regionale dagblade Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 4 af 21

6 Søndagsudgivelsesgruppe Alle søndagsudgivelser Landsdækkende søndagsudgivelser Landsdækkende søndagsudgivelser Omnibus Landsdækkende søndagsudgivelser Tabloid Provinssøndagsudgivelser Medier i gruppen I læsertallene Berlingske, Jyllands Posten, Politiken, Ekstra Bladet, BT, Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende, Fyns Amts Avis Yderligere med i oplagstallene fra Frederiksborg Amts Avis, Jydske Tidende Nordjysk Søndag Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Berlingske, Jyllands Posten, Politiken, Ekstra Bladet, BT Berlingske, Jyllands Posten, Politiken Ekstra Bladet, BT I læsertallene Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende, Fyns Amts Avis Yderligere med i oplagstallene fra Frederiksborg Amts Avis, Jydske Tidende, Nordjysk Søndag, Stiftstidende, Vendsyssel Tidende 3.1 Supplerende gruppering af dagbladene efter Gallup Kompas Ud over ovenstående gruppering af dagbladene arbejdes der også med en gruppering af medier på baggrund af Gallup Kompas. Gallup Kompas er et segmenteringsværktøj, der på baggrund af de svar respondenterne har givet på en lang række holdningsspørgsmål inddeler respondenterne i ni segmenter, der fordeles ud fra de to hoveddimensioner: 1. Moderne Traditionel 2. Individ Fællesskab Scorer man med de svar, man har afgivet, f.eks. højt på Traditionel på den første dimension og neutralt på den anden dimension, så bliver man placeret i det segment, der hedder Traditionel. Scorer man f.eks. højt på både Traditionel i den første dimension og Fællesskab i den anden dimension, bliver man placeret i det Kompassegment, der hedder Traditionel Fællesskab osv. Hvert af de ni segmenter har nogle karakteristika, der kan beskrives bl.a. baseret på de segmenteringsspørgsmål, der er blevet besvaret, ligesom man på baggrund af de svar, der er givet i den øvrige del af spørgeskemaet til Index Danmark/Gallup har viden om mediebrug, forbrug og adfærd på en lang række områder. For eksempel ved man jf. Gallups hjemmeside om de, der hører til i det fællesskabsorienterede segment, at nogle af nøgleordene for segmentet er medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed. Man finder flest af dem øst for Storebælt, hvor de især er overrepræsenteret i hovedstadsregionen, specielt København og Frederiksberg. Personerne i det Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i aldersgruppen 40 og 59 år, og især blandt kvinderne. Læs mere om Gallup Kompas og de ni segmenter her: kompas Et Gallup Kompas for den danske befolkning ser ud som neden for. De angivne procenttal fortæller, hvor stor en andel segmenterne hver især udgør af den danske befolkning. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 5 af 21

7 Figur 1. Kompasrose for den danske befolkning Ved at foretage en segmentering aff læserne af dagbladene efter Gallupp Kompas er r det tydeligt, at læsernee af de landsdækkende dagblade (dog ikke Metroxpress) falder i to meget klart adskilte grupper: En gruppe bestående af læserne af: Dagbladsgruppe Landsdækkende dagblade Gruppe A Landsdækkende dagblade Gruppe B Medier i gruppen Jyllands Posten, Berlingske Tidende og Børsen I forhold til oplagstal indgår også Det Fri Aktuelt også Politiken, Information og Kristeligt Dagblad Kompasroserne for disse to dagbladsgrupper fremgår af figur 2 nedenfor. Farverne på de forskellige seg det høje ste affinitetsindeks på 140 eller derover. I forhold til aviser er affinitetsindekset et udtrykk for, hvor meget mere (affinitetsind( deks over 100) eller min dre (affinitetsindeks under 100) end resten af befolkningen, segmentet læser det pågældende medie. For eksempel kan man se, at Gruppe B medierne har et affinitetsindeks på 213 i segmentet Fællesskabs orienterede og på 208 i segmentet Moderne Fællesskabsorienterede. Disse to segmenter, og i stor ud strækning også segmentet Traditionel Fællesskabsorienteret læser altså den pågældende bladgruppe væsentligt mere end den øvrige befolkning gør. Omvendt kan man i den resterende del af Kompasset næ sten have svært ved at finde læseree af mediegruppen. Det laveste affinitetsindeks (35) findes hos de Tradi tionel Individ orienterede, der også kun udgør 3,8 % af læserskaren. Til sammenligning har læserne af Gruppe A medierne ikke helt det samme gab i affinitetsindekset mellemm minimum (indeks 74) og maksimumm (indeks 143), og der lader til at være en smule flere læseree Kompasset rundt, end hos Gruppe B medierne. Der er dogg stadig en tydelig tilknytning til mediegruppen i Moderne Individ segmentet. menter i Kompasrosen er et udtryk for affinitetsindekset for segmentet. Den røde farver angiver Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 6 af 21

8 Figur 2. Kompasroser for læserne af de landsdækkende dagbladsgrupper Gruppe A og Gruppe B På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at holdninger spiller en altafgørende rolle for de trykte mediers læsere og betyder en stor differentiering mellem mediernes læsere. I forhold til adfærden på dagbladenes hjemmesider henvises til afsnittet om Web/Internet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 7 af 21

9 4. Danskernes læsevaner og udviklingen heri trykte dagblade 4.1 De mest læste dagblade Toplisten 2013 Det dagblad, der havde flest daglige læsere i 2013 var Metroxpress med et gennemsnitligt dagligt læsertall på efterfulgt af Politiken med daglige læsere og Jyllands Posten med Det største provinsdagblad er Jydske Vestkysten med et gennemsnitligt dagligt læsertal på , efter fulgt af Nordjyske Stiftstidende, derr havde daglige læsere og Fyens F Stiftstidende med læ sere. Figur 3. Læsertal i i 2013 Hverdagsudgivelser/dagblade 4.2 Læsning af forskellige dagbladsgrupper I 2013 læste knap 2,2 millioner danskere i alderen 12 år og derover dagligt et dagblad, svarende til knap 45 % af dennee befolkningsgruppe. Dette er et faldd på læsere fra 2010, hvor andelen af avislæsendee danskere var knap 59 %. Det svarer til et fald påå lidt under 22 % fra til Det største relative fald ses hos gratis /trafikaviserne, der er blevet mere end halveret siden sidste del af det, der blev betegnet som gratisaviskrigen, rasede og frem til Tabloidavisernes daglige læsertal er blevet reduceret med cirka en tredjedel fra Tabloidaviserne er dog i stedet blevet meget stærke på web, hvilket kan ses i sektionen Internet. Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 8 af 21

10 Figur 4. Gennemsnitligt dagligt læsertal i for dagbladsgrupper 2010 og De kontrollerede oplagstal Som et udtryk for, hvordan den historiske udvikling har været i forholdd til de tryktee medier kan man ud over at se på læsertal, hvor tidsserien på grundd af metodeændringer alene går fra 2010 til 2013 se på de kontrollerede oplagstal fra Dansk Oplagskontrol. I figur 5 neden for fremgår det samlede oplagstal for perioden (2. halvår hvert år) blade. for alle dag Frem til startskuddet for gratisaviskrigen i september 2001, hvor Metroxpress blevv lanceret i Danmark, og ganske kort herefter Urban fra Berlingske Media, var der en faldende tendens i oplagstallene. Denne ten og frem har der været tale om et ganske dramatisk fald i dett kontrollerede oplagstal. dens blev vendt til fremgang i de år, hvor gratisaviskrigen rasede for att toppe i Fra 2008 Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 9 af 21

11 Figur 5: Kontrolledede oplagstal for alle dagblade (2. halvår hvert h år) Udviklingenn i oplagstallene har været meget forskellig for forskellige typer af dagbladstitler, hvilket fremgårr af nedenstående tre eksempler på udviklingen i oplagstallene. Gratisaviserne (der i forhold til oplagstallene e også omfatter provinsavisernes gratistitler samtt Erhvervsbladets gratisudgivelse, men ikke Dato fra Berling til 2013 mistet knap 75 % af deres oplag. Provinsdagbladene samlet set har fra 1990 til 2013 mistet ca. 54 % af op laget, mens den landsdækkende dagbladsgruppe Gruppe B med en tilbagegang påå knap 29 % siden 1992, hvor oplagstallet var højest, har haft en mindre tilbagegang end de øvrige dagblade. Tabloidaviserne har fra mistet 75 % af deres oplag. Figur 6: Kontrolledede oplagstal for gratisaviser r (landsdækkende og provins) (2. halvår hvert ske Media, der kun eksisterede i ca. 8 måneder) har fra det absolutte højdepunkt i 2007 og frem år) Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 10 af 21

12 Figur 7: Kontrolledede oplagstal for alle provinsdagblade (2. halvår hvert t år) Figur 8: Kontrolledede oplagstal for Landsdækkende dagblade Gruppe B (2. halvår hvert år) Der er i tabel 1 neden for søgt givet en oversigt over gratisaviserne på det danske marked. Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 11 af 21

13 Tabel 1: Gratisaviser på det danske avismarked Udgivelsesstart Ophør (som selvstændig titel) Erhvervsbladet (den gratis udgivelse) (1964) 1974 som dagblad September 2011 Metroxpress Udgives fortsat Urban minutter (senere 24 Timer Centrum) April Update (Senere Urban) *) April 2004 September 2004 Xtra (senere 24timer) Januar Centrum Aften (senere 24 Timer Centrum) Centrum Morgen *) (senere 24 Timer Centrum) Dato *) timer Nyhedsavisen *) Indgår ikke i de kontrollerede oplagstal fra Dansk Oplagskontrol i dette kapitel Kilder: Gyldendal Den Store Danske, Wikipedia, business.dk, epn.dk, Dansk Oplagskontrol I tabel 2 nedenfor kan man se udviklingen i % for de forskellige dagbladsgrupper i perioderne: : Metroxpress og Urban blev lanceret i september 2001 og udgjorde første bølge i gratisaviskrigen : Gratisaviskrigen tog virkelig fart i 2007 med en voldsom stigning i det samlede oplagstal for gratisaviser til følge : Stadig gratisaviskrig, men på et oplagstalsniveau, der var faldet tilbage til 2006 niveau. Man kan se, at dagbladsgrupperne især fra og igen fra rammes meget forskelligt på oplaget. De landsdækkende dagblade omnibus business aviserne (der i 2000 omfatter Berlingske, Jyllands Posten, Politiken, Information, Kristeligt Dagblad, Børsen, Det Fri Aktuelt og Erhvervsbladets betalte oplag) oplever det største fald blandt avisgrupperne fra (Det Fri Aktuelt lukkede 6. april 2001). Fra , hvor gratisaviskrigen for alvor raser, bliver både de regionale dagblade og de øvrige provinsdagblade hårdt ramt med en samlet tilbagegang på 9,4 % af oplaget. Også den landsdækkende Gruppe B dagbladsgruppe bliver relativt hårdt ramt fra med et fald på 7,1 % i oplaget. Fra oplever alle dagbladsgrupperne tilbagegang størst hos gratisaviserne, der har en tilbagegang på 33,8 % i oplaget. Til gengæld oplever øvrige provinsaviser, der var hårdest ramt fra ( 10 %), den mindste oplagstilbagegang fra med et minus på 1,1 %. De øvrige provinsaviser efterfølges af Gruppe B dagbladene, der også var relativt hårdt ramt fra , men fra går tilbage med 1,6 %. De regionale dagblade er dog med et fald på 7,5 % i oplaget fortsat en af de hårdest ramte grupper fra Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 12 af 21

14 Tabel 2: Udviklingen i de kontrollerede oplagstal på dagbladsgrupper difference d i % i oplagstal udvalgte år Gratisaviser i alt Landsdækkende dagblade Gruppe B Landsdækkende dagblade Tabloid Landsdækkende dagblade Gruppe A Øvrige provinsdagblade i alt Provinsens dagblade i alt Alle dagblade ekskl. gratisaviser Landsdækkende dagblade ekskl. gratisaviser Regionale dagblade Landsdækkende dagblade Omnibus og business Kilde: Dansk Oplagskontrol, Kontrollerede oplagstal. Difference i % ,8 % 2,5 % 0,3 % 1 % 2 % 2,6 % 2,8 % 3 % 3,1 % 4,2 % Difference i % ,,2 % 7,1 % 6,6 % 4,4 % 10 % 9,4 % 5 % 1,7 % 8,6 % 0,,3 % Difference i % ,8 % 1,6 % 7,1 % 6,7 % 1,1 % 4 % 4,8 % 5,3 % 7,5 % 4,7 % 4.3 Dagbladenes læsersammensætning hvem læser de forskellige dagbladstyper? Ses på alle dagblade samlet, var der i 2013 næsten lige mange mænd og kvinder i læserskaren. For visse dagbladsgrupper er der dog lidt flere mænd end kvinder i læserskaren, hvilket især er gældende for blad af kvinder blandt læserne. Figur 9. Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter køn i gruppen Gruppe A og hos tabloidaviserne. Forr provinstitlerne er der en e ganske svag overvægt 2013 Der er en klar sammenhæng mellemm avislæsningg og alder, når man ser på p tværs af alle dagbladene. Jo ældre aldersgruppe, jo større en andel af aldersgruppen læser et dagblad i papirudgaven jf. figur 10. Der har også været et langt større frafald i perioden hos de yngste aldersgrupper, end hos den ældste aldersgruppe jf. tabel 3 neden for. Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 13 af 21

15 Figur 10. Dæknings % i aldersgruppe Alle dagblade 2010 og 2013 Tabel 3: Dæknings % i aldersgruppe Alle dagblade 2010 og Alle 59 % år 42 % år 46 % år 57 % år 73 % 71 år og derover 74 % Kilde: Index Danmark/Gallup 2010 og 2013 (Helårsbaser) Data bearbejdet af Kulturstyrelsen 45 % 26 % 31 % 39 % 61 % 68 % Difference % point Billedet er dog ikke helt entydigt, når man ser på, hvordan læsersammensætningen er på alder for de en kelte dagbladsgrupper som i figur 11 neden for. Her kan man se, at de yngste aldersgrupper udgør en langt større andel af tabloidaviserne og gratis en langt mindre del af læserne hos disse to avisgrupper end for de øvrige dagbladsgrupper. /trafikavisernes læsere, end de gørr hos de øvrige dagbladsgrupper. Omvendt udgør de 71+ årige Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 14 af 21

16 Det kan med enkelte undtagelser også se ud til, at der er en vis sammenhæng mellem uddannelsesmæssig baggrund og avislæsning. At gruppen med mellemskole, real eller præliminæreksamen stikker ud skyl oven for, er der en stærk sammenhæng mellem alder og avislæsning. Frafaldet har i perioden været stort set ens på tværs af uddannelser på nær netop for gruppen med mellemskole m, real eller præliminær des formentlig, at det er den ældste del af befolkningen, der har disse uddannelseru r. Som det fremgik eksamen, der har haft et forholdsvist lavt frafald. Figur 12. Dæknings % og uddannelse alle dagblade og 2013 Figur 11. Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter alder 2013 Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 15 af 21

17 Tabel 4: Dæknings % og uddannelsee Alle dagblade 2010 og 2013 Alle Folkeskole op til 10 år Mellem/real/præl. Stud./ HF / HH eksamen / HTX eksamen Erhvervsuddannelse (grundlæggende/afsluttende) Høj uddannelse kort varighed (under 3 år) Høj uddannelse mellemlang varighed (3 til under 5 år) Høj uddannelse lang varighed (5 årr og derover) Kilde: Index Danmark/Gallup 2010 og 2013 (Helårsbaser) Data bearbejdet af Kulturstyrelsen 2010 % 2013 % 59 % 455 % 49 % 344 % 65 % 577 % 56 % 400 % 60 % 477 % 59 % 444 % 64 % 511 % 66 % 500 % Difference % point Ser man ligesom ved aldersgrupperne på, hvordan de forskellige dagbladstypers læsere fordeler sig på ud af læsere, med mellemlang eller lang uddannelse, mens tabloidaviserne har den højeste h andel af læsere med korteree uddannelser. Figur 13. Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter uddannelse dannelse kan man se (figur 13 neden for), at Gruppe B dagbladsgruppen har den højeste andel 2013 De geografiske forskelle, der er i læsningen af de forskelligee dagbladsgrupper, kan illustreres ved nedenstå ende eksempler på geografiske kort, der med farvekoder viser dækningsprocentenn i de danske kommuner for tre forskellige dagbladstyper: Regionale dagblade, landsdækkendee dagblade Omnibus/ /business og landsdækkende dagblade Gruppe B (der gøres opmærksom på, at der i meget små geografiske områderr som f.eks. Læsø og Fanø kan være kunstigt høj/lav læsning, da stikprøven her er så lille, at den statistiske usikkerhed på resultaterne for f.eks. Læsø er stor). Sammenligner man de regionale dagblade og Omnibus/business dagbladene, kann det næsten se ud som om, der er arbejdsdeling mellem dem i forhold til dækningen af Danmark, selvomm sidstnævnte dog har en Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 16 af 21

18 vis dækning uden for hovedstads og Århus området. De landsdækkende Gruppe B dagblade har derimod kun nævneværdige dækningsprocenter i ganske afgrænsede geografiske områder i Danmark. Fig. 14: Dæknings % i geografiske områder på dagbladsgrupper Regionale dagblade Landsdækkende dagblade Omnibus/business Undersøgelse: Index Danmark/Gallup HH 2013 Univers: Delunivers: Alle personer Delunivers (000): Delunivers størrelse Målgruppe: Alle personer Målgruppe (000): Målgruppe størrelse Stikprøve: Procent: 100,0 Variabel Undersøgelse: Index Danmark/Gallup HH 2013 Univers: Delunivers: Alle personer Delunivers (000): Delunivers størrelse Målgruppe: Alle personer Målgruppe (000): Målgruppe størrelse Stikprøve: Procent: 100,0 Variabel N/A N/A Landsdækkende dagblade Gruppe B Undersøgelse: Index Danmark/Gallup HH 2013 Univers: Delunivers: Alle personer Delunivers (000): Delunivers størrelse Målgruppe: Alle personer Målgruppe (000): Målgruppe størrelse Stikprøve: Procent: 100,0 Variabel N/A Kilde: Index Danmark/Gallup 2013 (Helårsbase) Fordelingen af dagbladsgruppernes læsere efter geografi i 2013 kan ses i figur 15 nedenfor. For Gruppe B dagbladene understreges det billede, der er i det geografiske kort ovenfor: 54 % af læserne er bosiddende i Storkøbenhavn og 13 % i Østjylland. Omvendt er der stort set ingen læsere af de regionale dagblade i Storkøbenhavn. De øvrige provinsdagblade finder en stor del af deres læsere i hhv. Bornholm/Vest og Sydsjælland (27 %) og Vestjylland (23 %). Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 17 af 21

19 Fig. 15: Målgruppeprofil for dagbladsgrupper: Fordeling af læsere af dagblade efter geografi Husstandenes forbrug på aviser og tidsskrifterr Den negative udvikling i forhold til oplag for og læsning af den trykte udgave, der blev vist oven for, under i stort set hele den undersøgte periode har vist en faldende tendens jf. figur 16 nedenfor. n Således er dett beløb, hus standene årligt bruger på aviser, tidsskrifter faldet fra 3.197,40 kr. i 1993:1995 til ,40 kr. i 20010:20122 et fald på godt 55 %. streges af Danmarks Statistiks tal for f husstandenes årlige forbrug på Aviser, tidsskrifter, der Fig. 16: Danske husstandes årlige forbrug i kroner på Aviser, tidsskrifter (faste priser) Kulturstyrelsen/ /Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 18 af 21

20 5. Konklusion De trykte dagblade har uden tvivl været kraftigt påvirket af den mediekonvergens, der er fulgt af den teknologiske udvikling og internettets høje penetration, og de muligheder det har givet i forhold til at forbruge medier på nye måder. Udviklingen har affødt en forventning hos mediebrugerne om meget høj tilgængelighed af konstant opdateret medieindhold via internettet og på mobile medier gerne også gratis tilgængeligt. Dette har flyttet en væsentlig del af medieforbruget fra dagbladenes trykte udgivelser over på deres webbaserede tilbud eller over på webmedier, der aldrig har haft en trykt udgave. Derfor er såvel læsertallene som oplagstallene for de trykte udgaver af dagbladene faldet betragteligt. I 2013 læste knap 2,2 millioner danskere dagligt et trykt dagblad. Dette er et fald fra godt 2,4 millioner i 2012, en nedgang på godt 11 %. Denne udvikling har naturligt haft en konsekvens i form af faldende abonnements og annonceindtægter i forhold til de trykte dagblade jf. også brancheanalysens resultater. De trykte medier har dog nu i stor udstrækning implementeret forskellige betalingsmodeller for deres indhold på nettet. Analysen har vist, at holdninger spiller en afgørende rolle for de trykte mediers læsere og betyder en stor differentiering mellem mediernes læsere. Der ses også forskellig udvikling i læsertal og oplagstal for de to mediegrupper, der er dannet på baggrund af Gallup Kompas Gruppe A og B, hvor faldet i oplag og læsertal er forholdsmæssigt mindre hos Gruppe B medierne end hos gruppe A medierne. Der er en klar sammenhæng mellem alder og forbruget af de trykte medier. De trykte dagblade har en væsentligt højere dækning i de ældste aldersgrupper, og da frafaldet i den betragtede periode har været større i de yngste end i de ældste grupper, er forskellen mellem de forskellige aldersgruppers brug af trykte medier vokset i den betragtede relativt korte periode fra 2010 til Mediegrupperne, der arbejdes med i analysen, forbruges forskelligt på tværs af blandt andet alders og uddannelsesgrupper. Tabloid aviserne og gratis /trafikaviser (landsdækkende) har klart den største andel af yngre læsere, mens provinsdagbladene har den største andel af de ældste læsere. I forhold til uddannelsesmæssig baggrund har mediegruppe B langt den største andel læsere med en mellemlang eller lang uddannelse, mens tabloid aviserne og gratis /trafikaviser (landsdækkende) har den største andel med kortere uddannelser. 6. Overvejelser om analyser i fremtidige rapporteringer Det vil i kommende rapporteringer være relevant at inddrage lokale ugeaviser i analysen, ligesom det kan være relevant at se på udvalgte grupper af bl.a. magasiner, da disse mediegrupper spiller en væsentlig rolle i det danske mediebillede. Som det er fremgået af analysen oven for, er de trykte dagblades rækkevidde i den yngre del af befolkningen væsentligt lavere end i den ældre del af befolkningen. En tendens, der også ses for radiolytningen og tv seningen. Det kan derfor være relevant fremadrettet at undersøge, hvordan de yngre aldersgrupper får deres nyheder og informationer og holder sig opdaterede. I forlængelse heraf kunne det ligeledes være interessant at afdække, om der kan findes forskelle i vidensniveauet blandt brugerne af forskellige typer af medier/mediegrupper. Det kan også være relevant på sigt at iværksætte en undersøgelse af indvandrere og minoritetsgruppers mediebrug for herigennem at afdække, i hvilken udstrækning de er inkluderet i og tager del i den danske medievirkelighed og debat. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 19 af 21

21 7. Metode Kilden til resultaterne vedrørende læsertal og brugersegmenter i dette afsnit er Index Danmark/Gallup. Index Danmark/Gallup er en spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af TNS Gallup for de trykte medier og reklamebranchen. Der undersøges primært for målgrupper og forbrugsmønstre inden for de trykte medier. Sekundært indeholder Index Danmark/Gallup i en vis udstrækning også oplysninger om anden mediebrug, herunder internet, radio og tv. Herudover indeholder Index Danmark/Gallup også information om danskernes forbrug, adfærd, indkøb, kendskab og loyalitet overfor langvarige eller kortvarige produkter/mærker samt TNS Gallups segmenteringsværktøj, GallupKompas. Index Danmark/Gallup blev i sin nuværende form etableret i Index Danmark/Gallup måler på alle danskere fra 12 år og opefter. Index Danmark/Gallup indeholder blandt andet informationer om læsertal for aviser og andre trykte medier. Hertil desuden tal for respondenternes egen vurdering af tidsforbrug på internettet samt søgevaner og brugen af e handel og IT generelt. Index Danmark/Gallup bygger på ca interviews årligt gennemført enten på et webbaseret eller postalt skema, der afdækker områder som demografi, geografi og forbruget af trykte medier. I sammensætningen af Index Danmark/Gallup universet tilstræbes en meget høj grad af repræsentativitet. Før interviewene inddeles Danmark i geografiske strata, som svarer til en andel af den danske befolkning. Efter interviewene vejes de indsamlede data på geografi, køn, alder og antal personer i husstanden, så interviewene er repræsentative for den danske befolkning. Til at beregne læsertallene i Index Danmark/Gallup anvendes en kombination af to forskellige måder at måle læsning på: frekvenstal og periodetal. Kriteriet for læserkontakt er minimum to minutters sanseposition, hvor sanseposition i praksis angiver, om respondenten har læst eller set i det pågældende medie mindst 2 minutter. Frekvenstallene baserer sig på spørgsmål om, hvor ofte man selv vurderer, at man læser den givne avis. Periodetal er baseret på spørgsmål om læserkontakt set i forhold til bladets udgivelsesfrekvens. De to typer tal tilsammen giver læsertallet. Læsertal siger overordnet noget om hyppighed og dækning, altså hvor ofte respondenter er i kontakt med det pågældende medie. Hvor meget af den enkelte udgave af et trykt medie, der læses, i hvilken kontekst det læses, elle hvor grundig denne læsning er, siger tallene ikke noget om. Ikke alle er fuldt bevidste om, hvor mange trykte medier de konsumerer, og hvor ofte de gør det. Læsertallene er derfor i et vist omfang præget af selvopfattede vaner og/eller ønsker om prestige (kulturel positionering). Dette betyder, at de beskrevne læsertal i en vis grad er en måling af respondenternes selvopfattede medieforbrug. Der er dog ikke nødvendigvis nogen væsentlig forskel på det reelle medieforbrug og det selvopfattede medieforbrug. Ikke alle brugere ønsker at deltage i denne slags undersøgelser. For nogle af disse grupper af befolkningen, der er svære at rekruttere, vejes deres data en smule op for at øge deres tyngde i det samlede billede, så den modsvarer deres tyngde ude i befolkningen. Der kan læses mere om de anvendte metoder i rapportering om mediernes udvikling i metodeafsnittet på hjemmesiden. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 20 af 21

22 8. Brug af data og resultater Alle rettigheder til de anvendte data tilhører original kilderne/dataleverandørerne. Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel), Dansk Oplagskontrol (Kontrollerede oplagstal) el. lign.) samt Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2014 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/AVIS PRINT Side 21 af 21

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 De nye læsertal for 2. halvår 2011 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2010 samt 1. halvår 2011 sammenlignet med 2. halvår 2011.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022 SpecialeCand.Public,september2011 Titel: Brugergenereretindholdideetableredemedier enundersøgelseafomfangetafbrugergenereretindholdidedanske medierogenanalyseafbarriererneforbrugerne. SpecialeafMartinVestergaard,studienr.19872022

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 5 (Sammenstilling af analysetyper og nøgletal på tværs af databaserne) Forår 2013 BA i Medievidenskab, 4. semester

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11 Side 1 af 11 Berlingske Nyhedsmagasin 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer Berlingske Tidende 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Egne kronikker og kommentarer i 2011

Egne kronikker og kommentarer i 2011 Egne kronikker og kommentarer i 2011 Mik-Meyer, Nanna. / Alle skal være unikke. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 16 link: Mik-Meyer, Nanna. / Kategorier handler!. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 10 link: Mik-Meyer,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere