Undervisningsforløb fædrelandssange. Historisk kontekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsforløb fædrelandssange. Historisk kontekst"

Transkript

1 Undervisningsforløb fædrelandssange Historisk kontekst I 1700-tallet begyndte de første aviser at udkomme herhjemme. I 1814 var det endnu kun København og de største købstæder, der havde egen avis. Digte og sange spillede en stor rolle i nyhedsformidlingen. Store og små begivenheder blev videreformidlet på digterisk vis selv i aviserne. Digte og sange spillede også en vigtig ideologisk og opdragelsesmæssig rolle. Borgerskabet stod bag mange patriotiske og pædagogiske sange. Borgerskabet mente, at fædrelandskærlighed var en dyd og en naturlig drift til at elske ens fødeland. Når folk fra almuen ikke følte fædrelandskærlighed, skyldtes det mangel på fornuft og dannelse. Fædrelandssange skulle derfor opvække kærlighed til fædrelandet. Hovedstadsavisen Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn ryddede jævnligt forsiden for at bringe et længere digt eller en sang. Den 5. marts 1816 hyldede avisen Frederik VI i anledning af kongens fødselsdag med denne sang af forfatteren og læreren J.K. Blok Tøxen. Avisen udkom hver tirsdag og lørdag og fyldte otte illustrationsløse sider. Den danske stat var sammensat af forskellige fædrelande Danmark, Norge, Slesvig, Holsten, Island, Grønland, Færøerne samt kolonier i Vestindien, Indien og Afrika. I Norge og hertugdømmerne fandtes det dobbelte fædrelandsbegreb, hvor borgerskabet både betragtede fødelandet og den danske stat som fædrelandet. Dette gjorde det selvsagt vanskeligt at have en officiel fædrelandssang for hele den danske stat. Der skulle i så fald have været tale om en statspatriotisk sang, men sådan en fandtes ikke. Derimod florerede der et utal af fædrelandssange i den sammensatte danske stats forskellige fædrelande. 1

2 Undervisningsforløb Afspil en version af sangen Norges Skaal fra Youtube. Er teksten til at forstå, ellers så prøv at læs teksten (se nedenfor). Diskuter hvilken type sang der er tale om. Sangen er skrevet i 1771 af den norske student (senere biskop) Johan Nordahl Brun. Han tog teologisk embedseksamen på Sorø Akademi på Sjælland. Norge fik først eget universitet i 1811, så nordmænd måtte indtil da til Danmark for at få en højere akademisk uddannelse. Sangen blev bandlyst, men efter 1814 opnåede sangen uofficiel status som Norges nationalsang. Analyser teksten. Hvorfor blev sangen bandlyst af den danske stat? Efter Slaget på Reden (1801) og efter krigsudbruddet (1807) eksploderede antallet af fædrelandssange. Sangene skulle skabe en følelse af enhed og identitet. Den danske stat måtte efter Frankrigs nederlag udstationere soldater i Frankrig. De udstationerede danske officerer i Nordfrankrig i 1818 misundte de andre udenlandske officerers nationalsange og efterspurgte en dansk nationalsang. Johannes Ewalds kongesang Kong Christian (1778) var aldrig officielt Danmarks nationalsang, og den krigeriske og antisvenske fædrelandssang passede heller ikke til situationen efter Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse indvilligede i at være dommere i en nationalsangskonkurrence. Vinderen blev den i dag noget ukendte Dannemark! Dannemark! hellige Lyd! af Juliane Marie Jessen. Det er imidlertid en anden sang, der deltog i konkurrencen, der er mest kendt i dag. Nogle af de mindre kendte vers lyder: Vort Sprog er stærkt og blødt, Vor Tro er reen og luttret Og Modet er ei dødt. Og hver en Dansk er lige fri, Hver lyder tro sin Konge, Men Trældom er forbi. Et venligt Syd i Nord Er, grønne Danarige, Din axbeklædte Jord. Og Snekken gaaer sin stolte Vei. Hvor Ploug og Kiølen furer, Der svigter Haabet ei. Vort Dannebrog er smukt, Det vifter hen ad Havet Med Flagets røde Bugt. Og stedse har sin Farve hvid 2

3 Dit hellige Kors i Blodet, O Dannebrog, i Strid. Karsk er den Danskes Aand, Den hader Fordoms Lænker, Og Sværmeriets Baand. For Venskab aaben, kold for Spot, Slaaer ærlig Jydes Hierte, For Pige, Land og Drot. Jeg bytter Danmark ei, For Ruslands Vinterørkner, For Sydens Blomstermai. Ei Pest og Slanger kiende vi, Ei Vesterlandets Tungsind, Ei Østens Raseri. Ei stor, vor Fødestavn, Dog hæver sig blandt Stæder Dit stolte Kiøbenhavn. Til bedre By ei Havet kom, Ja ingen Flod i Dalen, Fra Trondhiem og til Rom. Med hellig Varetægt Bevare du, Alfader! Vor gamle Kongeslægt. Kong Fredrik ligner Fredegod; Hvor er en bedre Fyrste, Af bedre Helteblod? Kan I gætte hvilken berømt sang, der er tale om? Den er skrevet af Adam Oehlenschläger ( ). Hele sangen kan bl.a. findes her: Prøv at sammenligne Oehlenschlägers fædrelandssang med kongesangen Kong Christian (se nedenfor). Hvordan adskiller de to nationalsange sig? Som en hjælp kan nævnes, at nogle af de centrale begreber i Oehlenschlägers nationalromantiske sang er: folket, naturen, den heroiske fortid, sproget og flaget. To andre berømte, danske fædrelandssange fra denne periode er Poul Martin Møllers Glæde over Danmark (1823) og Grundtvigs Langt højere bjerge så vide på jord (1820) (se nedenfor). Disse sange giver bl.a. udtryk for den småstatsmentalitet, der herskede efter tabet af Norge. I Norge blev Sønner af Norge landets nationalsang fra 1820 erne (se nedenfor). Prøv at sammenligne denne med de danske fædrelandssange. 3

4 Norges Skaal For Norge, Kjæmpers Fødeland, Vi denne Skaal vil tømme, Og naar vi først faae Blod paa Tand, Vi sødt om Frihed drømme; Dog vaagne vi vel op engang Og bryde Lænker, Baand og Tvang; For Norge, Kjæmpers Fødeland, Vi denne Skaal udtømme! Hver tapper Helt, blandt Klipper fød, Vi drikke vil til Ære; Hver ærlig Norsk, som Lænker brød, Skal evig elsket være! Den vrede Livvagts Vaabenbrag Forklarer trolig Nordmænds Sag. Hver ærlig Norsk, blandt Klipper fød, Vi drikke nu til Ære! En Skaal for Dig, min kjække Ven, Og for de norske Piger! Og har Du en, saa Skaal for den! Og Skam faae den, som sviger! Og Skam faae den, som elsker Tvang Og hader Piger, Viin og Sang! En Skaal for Dig min kjække Ven, Og for de norske Piger! Og nok en Skaal for Norges Fjeld, For Klipper, Snee og Bakker! Hør Dovres Echo raabe: «Held!» For Skaalen tre Gang takker. Ja tre Gang tre skal alle Fjeld For Norges Sønner raabe Held; Endnu en Skaal for Dig mit Fjeld, For Klipper, Snee og Bakker 4

5 Kong Christian stod ved høje Mast Kong Christjan stoed ved høien Mast, I Røg og Damp. Hans Værge 1 hamrede saa fast, At Gothens 2 Hielm og Hierne brast. Da sank hvert fiendtligt Speil 3 og Mast I Røg og Damp. Flye, skreg de, flye, hvad flygte kan! Hvo staaer for Danmarks Christian I Kamp? Niels Juel 4 gav Agt paa Stormens Brag. Nu er det Tid. Han heysede det røde Flag, Og slog paa Fienden Slag i Slag. Da skreg de høit blant Stormens Brag: Nu er det Tid. Flye, skreg de, hver, som veed et Skiul! Hvo kan bestaae for Danmarks Juel I Strid? O Nordhav, Glimt af Vessel 5 brød Din mørke Skye. Da tyede Kiemper til dit Skiød; Thi med ham lynte Skrek og Død. Fra Vallen 6 hørtes Vraal, som brød Den tykke Skye. Fra Danmark lyner Tordenskiold; Hver give sig i Himlens Vold, Og flye! Du Danskes Vei til Roes og Magt, Sortladne Hav! Modtag din Ven, som uforsagt, Tør møde Faren med Foragt, Saa stolt, som du, mod Stormens Magt, Sortladne Hav! Og rask igiennem Larm og Spil, Og Kamp og Seier føer mig til Min Grav. 1 Våben. 2 Svenskens. 3 Skibenes agterspejl. 4 Berømt dansk søhelt. Født i Christiania (Oslo) i Norge. 5 Den berømte dansk-norske søhelt Peter Wessel Tordenskiold ( ). 6 Slagmarken. 5

6 Danemark, Danemark! hellige lyd! Danemark, Danemark! hellige lyd. himmelske fryd! Hæv dig! min glade, min bankende barm. Danmark! For dig toner sangen så varm! Når Saga nævner dit ældgamle navn som ærens havn, jeg nævner, Danmark! dit hædrede navn som fødestavn. Danemark! Havets den evige brud, viet af Gud! Stolt er din brudgom og vældig og rig, venlig han kysser dit klædebons flig, han kvæder for dig, i vovernes klang, din hæders sang de sønners sejr, når krigshornet klang til bølgesang. Danemark! Dankongens trone den står hædret ved år. Prydet med dyder, i vanheld og held, støttet ved troskab, den stander som fjæld. Hos Danemarks Løve var aldrig svig, Dankonge! sig: Stod ej din Løve i fred og i krig mod vold og svig? Danemark! Dankonge! Lyder fra ø, slette og sø. Broder! ræk trofast og dansk mig din hånd! Danmark og konge forene vor ånd! I fredstimen styre de mandens færd til borgersværd, i kampens time de hvæsse vort sværd til heltefærd. Danemark! Skjoldungen elsket og stor fremme din flor! Danemarks sønner på kampens dag stride som helte for banner og flag! Hver Danemarks søn, som vandt det navn ved virksomt gavn. Skal signende nævne i dødens favn vort Danmark navn. 6

7 Langt højere bjerge så vide på jord Langt højere bjerge så vide på jord man har, end hvor bjerg kun er bakke. Men gerne med slette og grønhøj i Nord vi danemænd tage til takke. Vi er ikke skabte til højhed og blæst, ved jorden at blive, det tjener os bedst. Langt kønnere egne, vil gerne vi tro, kan fremmede udenlands finde. Men dansken har hjemme, hvor bøgene gro ved strand med den fagre kærminde, og dejligst vi finde, ved vugge og grav, den blomstrende mark i det bølgende hav. Langt større bedrifter for ære og sold måske så man udlænding øve. Omsonst dog ej danemænd førte i skjold med hjerterne løve ved løve. Lad ørne kun rives om jorderigs bold! vi bytte ej banner, vi skifte ej skjold. Langt klogere folk er der sagtens om land end her mellem bælte og sunde. Til husbehov vi dog har vid og forstand, vi vil os til guder ej grunde. Og brænder kun hjertet for sandhed og ret, skal tiden nok vise: vi tænkte ej slet. Langt højere, ædlere, finere sprog skal findes på fremmedes tunge. Om højhed og dejlighed danemænd dog med sandhed kan tale og sjunge. Og træffer vort modersmål ej på et hår, det smelter dog mere, end fremmedes slår. Langt mere af malmen så hvid og så rød fik andre i bjerg og i bytte. Hos dansken dog findes det daglige brød ej mindre i fattigmands hytte. Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. 7

8 Glæde over Danmark Rosen blusser alt i Danas Have, Liflig fløiter vist den sorte Stær, Bier deres brune Nectar lave, Hingsten græsser stolt paa Fædres Grave, Drengen plukker af de røde Bær. Her imellem Havets dybe Kløfter Gives aldrig Vaar og Blomsterpragt, Hvalen kold og dum ved Skibet snøfter, Tause Fugl de brede Vinger løfter Med sit Bytte fra den vaade Jagt. Mine Venner i den danske Sommer! Mindes I den vidtforreiste Mand, Som saa langt fra Danas faure Blommer, Her, hvor Sydens Blæst paa Seilet trommer, Flakker fra sit elskte Fødeland? Udi Øst og Vest, og hvor jeg vanker, Drømmer jeg om Jer ved Danmarks Sund. Selv iblandt Constantias fulde Ranker Mindes jeg med længselsfulde Tanker Løvet i Charlottes Bøgelund. Klærken raaber i Manillas Rønner:»Danmark er et lidet, fattigt Land.«Det forsikrer Javas rige Sønner, Selv Batavias skrantne Kræmmer stønner:»danmark er et lidet, fattigt Land.«Morgenlandets Søn i Kaaber lange Bag sin Vifte gisper efter Luft. Han har spraglet Fugl, men ingen Sange, Hierteløse Møer med gylden Spange, Store Glimmerblomster uden Duft. Kunde du ved Guld og Sølv at love Kiøbe dig en nordisk Qvindes Tro, Kiøbe dig et Pust fra Søens Vove, Kiøbe dig et Ly af Thules Skove, Og en Kløvermark til Middagsro? 8

9 Sønner af Norge Sønner af Norges det ældgamle Rige, Sjunger til Harpens den festlige Klang! Mandigt og høitidsfuldt Tonen lad stige, Fædrenelandet indvies vor Sang. Fædreneminder herligt oprinder, Hvergang vi nævne vor Fædrenestavn. Svulmende Hjerter og glødende Kinder Hylde det elskte, det hellige Navn. Flyver vor Aand til de hensvundne Tider, herlig den skuer vort Fædrelands Glands; Kjæmpere gange om Dovrefjelds Sider, Vandre til Ledingefærd som til Dands. Mandige Skarer Bølgen befarer, Norriges Ros bær til fjerneste Kyst; Hjemme er Kjæmpere nok som forsvarer Arvede Frihed med modige Bryst. Medens de Staalklædte prøve sin Styrke, Medens de stande i kjæmpende Rad, Skjalde og Sagamænd Kunsterne dyrke, Riste i Runer de herligste Qvad. Konninger bolde Scepteret holde, Røgte med Viisdom det hellige Kald; Gjennem Aarhundreders Nat deres Skjolde Gjenstraale klart i Erindringens Hal. Oldtid! du svandt; men din hellige Flamme Blusser i Nordmandens Hjerte endnu: End er af Æt og af Kraft han den Samme, End staaer til Frihed og Ære hans Hu; Og naar han kvæder Norriges Hæder, Svulmer hans Hjerte af Stolthed og Lyst; Ham er selv Sydens de yndigste Steder Intet mod Norriges sneedækte Kyst. Frihedens Tempel i Nordmandens Dale Stander saa herligt i Lye af hans Fjeld; Frit tør han tænke, og frit tør han tale, Frit tør han virke til Norriges Held. Fuglen i Skove, Nordhavets Vove 9

10 Friere er ei end Norriges Mand; Villig dog lyder han selvgivne Love, Trofast mod Konning og Fædreneland. Elskede Land med de skyhøie Bjerge, Frugtbare Dale og fiskrige Kyst! Troskap og Kjærlighed fro vi dig sverge; Kalder du, bløde vi for dig med Lyst. Evig du stande, elskte blandt Lande! Frit som den Storm der omsuser dit Fjeld! Og medens Bølgen omsnoer dine Strande, Stedse du voxe i Hæder og Held! 10

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

VI SYNGER H.C.ANDERSEN

VI SYNGER H.C.ANDERSEN DANMARK MIT FÆDRRELAND Musik: Henrik Rung / Poul Schierbeck / Sebastian I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme, så sødt

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Grundbogstekst: - Olaf Søndberg: Den danske revolution 1830-1866, Systime, Århus 1999, s. 7-11, 25-27.

Grundbogstekst: - Olaf Søndberg: Den danske revolution 1830-1866, Systime, Århus 1999, s. 7-11, 25-27. NATIONALISME-KOMPENDIUM Grundbogstekst: - Olaf Søndberg: Den danske revolution 1830-1866, Systime, Århus 1999, s. 7-11, 25-27. Kildetekster: - Walter Boss m.fl.: Nationalisme, krig og demokrati, Gyldendal,

Læs mere

Den Højes Tale Hávamál

Den Højes Tale Hávamál 1. Naar frem du vil gå, skal först Du spejde ved alle Döre, ved hver en Udgang, thi uvist er at vide, hvor Uvenner sidde hos ved Hus. 2. Hil de Givende! En Gæst er kommen ind. Hvor skal han sidde? Hast

Læs mere

PERSONERNE. Henrik Ibsen

PERSONERNE. Henrik Ibsen Brand PERSONERNE BRAND. HANS MODER. EJNAR, en maler. AGNES. FOGDEN. DOKTOREN. PROVSTEN. KLOKKEREN. SKOLEMESTEREN. GERD. EN BONDE. HANS HALVVOKSNE SØN. EN ANDEN BONDE. EN KVINDE. EN ANDEN KVINDE. EN SKRIVERKARL.

Læs mere

FORSLAG TIL NY SALMEBOG

FORSLAG TIL NY SALMEBOG FORSLAG TIL NY SALMEBOG Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte SALMEBOGSKOMMISSION Bind 1 Indledning - Salmer - Bønner og tekster BETÆNKNING NR. 1381 2 FORSLAG TIL NY SALMEBOG

Læs mere

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936.

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Forord... 5 1913... 6 Nybølmark den 27. marts 1913...6 Kære herr Gregersen...6 Nybøl mark den 30 marts 1913...7 Nybøl Mark den 15. april 1913....9

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

1: KONG CHRISTIAN.4 2: DER ER ET YNDIGT LAND.4 3: I DANMARK ER JEG FØDT.4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB.5 5: LAND OF HOPE AND GLORY.5 6: GOD SAVE THE QUEEN

1: KONG CHRISTIAN.4 2: DER ER ET YNDIGT LAND.4 3: I DANMARK ER JEG FØDT.4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB.5 5: LAND OF HOPE AND GLORY.5 6: GOD SAVE THE QUEEN FORORD...3 1: KONG CHRISTIAN...4 2: DER ER ET YNDIGT LAND...4 3: I DANMARK ER JEG FØDT...4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB...5 5: LAND OF HOPE AND GLORY...5 6: GOD SAVE THE QUEEN...5 7: BLUE REVOLUTION...6 8:

Læs mere

Christenhedens Syvstjerne. N. F. S. Grundtvig

Christenhedens Syvstjerne. N. F. S. Grundtvig Christenhedens Syvstjerne N. F. S. Grundtvig 1 Indhold Indhold 3 1 Søndags-synet 5 2 Ebræer-menigheden 13 3 Græker-menigheden 21 4 Latiner-menigheden 29 5 Angler-menigheden 39 6 Tysker-menigheden 49 7

Læs mere

Hist på alpens isbelagte spire, der hvor intet menneske tør gå, klynger sig langt op ad fjeldets sider, alperosen som man ej kan nå.

Hist på alpens isbelagte spire, der hvor intet menneske tør gå, klynger sig langt op ad fjeldets sider, alperosen som man ej kan nå. Alperosen. Hist på alpens isbelagte spire, der hvor intet menneske tør gå, klynger sig langt op ad fjeldets sider, alperosen som man ej kan nå. 1 Der i dalen skued' man en blomme, yndig, skøn som alpens

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

HENRIK IBSEN: CATI LINA C ATI LINA. DRAMA I TRE AKTER HENRIK IBSEN, TREDJE UDGAVE. KO BENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F, HEGEL &. SON;. GE.EBES BOGTRYKKERI. 1891. flj - >-' C i?5/ryofto^; : 9494fift

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende 1. Indledning Den røde tråd for projektet er at undersøge, hvordan nationalfølelse kommer til udtryk i lyriske sangtekster fra den nationalromantiske periode under treårskrigen 1848-1850 og knap hundrede

Læs mere

Nu titte til hinanden

Nu titte til hinanden Nu titte til hinanden B. S. Ingemanns salmer i Dronningens Asyl Fortolkende fortællinger Indskolingen Lærervejledning Fælles Mål 2009 Materialet er lavet for at opfylde følgende trinmål: Kristendomskundskab,

Læs mere

ET FORAARS-BILLEDE, ET DIGT KJØBEMAVN. JACOB LUNDS B O G H A N I) M. ROSING K L LOUIS KLEINS BOGTKYKKEKI. 1875.

ET FORAARS-BILLEDE, ET DIGT KJØBEMAVN. JACOB LUNDS B O G H A N I) M. ROSING K L LOUIS KLEINS BOGTKYKKEKI. 1875. ET FORAARS-BILLEDE, ET DIGT AF M. ROSING KJØBEMAVN. JACOB LUNDS B O G H A N I) LOUIS KLEINS BOGTKYKKEKI. K L 1875. ml ** 9 /f 1 ii-v&i-i-ki-viiia ET FORAARS-BILLEDE. ET DIGT AF R O S I N O, \/\y * 9 å

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3 Bøyesen, Ulrik Frederik: Taler på den anordnede høitidelige Bededag, Holdne i Leirdals Hovdekirke, den 18de Marts 1814. Jacob lehmann, Christiania. Transkripsjon: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Side

Læs mere

Sangbog. med. Thy ske sange

Sangbog. med. Thy ske sange Sangbog med Thy ske sange En sang om Thy Melodi: Der dukker af disen Omkranset af hav og af fjord ligger Thy, og der vore barneår svandt, for vestenvinds storme et fredeligt ly, bag klitter og granskov

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg Gildet på Solhaug 1883 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ståle Dingstad, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Stine

Læs mere

f^ v^ //- i-\ _ I 1- J il *^ f' c/ HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER ANDET BIND HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER UDGIVNE AF HALVDAN KOMT OG JULIUS ELIAS ANDET BIND SKUESPIL-UDKAST 1864 1879 KRISTIANIA

Læs mere

Kjærlighedens Komedie

Kjærlighedens Komedie Kjærlighedens Komedie 1898 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid enberg, Margit Sauar, Mette Witting 1 KÆRLIGHEDENS KOMEDIE. 2 Personerne: Fru Halm, en embedsmands

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere