årsberetning 2009 bevaring & restaurering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2009 bevaring & restaurering"

Transkript

1 årsberetning 2009 bevaring & restaurering

2 Årsrapport 2009 for Bevaringscenter Nordjlland 2 Udgiver Bevaringscenter Nordjlland Sats Ole Jespersen, Bevaringscenter Nordjlland Trk Novagraf, Aalborg Copright Bevaringscenter Nordjlland Forside Udskåret træfigur fra Breklum Kirke i Sdslesvig. Figuren er en del af Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot. Foto: Ole Jespersen. Bevaringscenter Nordjlland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf Billedskåret træfigur fra Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot efter restaurering. Foto Ole Jespersen.

3 Beretning for 2009 Bevaringscenter Nordjlland (BCN) er en selvejende institution, der har til formål at de bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centeret. BCN ligger i Hammer Bakker på Storemosevej 8 i Vodskov. Bgningen ejes af Aalborg Kommune og udlejes til bevaringscenteret. BCN s drift finansieres delvist gennem offentlige tilskud fra Kulturarvsstrelsen og betaling for delser fra de tilknttede institutioner. Desuden har BCN en indtægt fra kunder udenfor museumsverdenen, fx kirker, institutioner og private. Det faste personale består af seks fagkonservatorer og en sekretær på deltid. Desuden har der i 2009 været flere projektansatte fagkonservatorer og andet personale. Samarbejdsaftaler For perioden har Bevaringscenter Nordjlland indgået samarbejdsaftaler med i alt 13 institutioner. Aftalerne er udformet som individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne, og kontrakterne fastsætter betaling for en andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både løsning af individuelle opgaver samt en række aktiviteter, som kommer brugerne i fællesskab til gode, fx kurser, metodeblade, tværmuseale projekter, nhedsbreve, faglig opdatering mv. En del af arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. Økonomi I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse 1. januar 2007 blev det tidligere amtstilskud til driften overtaget af Staten i en overgangsperiode. Men i den forbindelse skete der desværre også en reduktion af det tilskud, som hidtil var kommet via museerne. For at BCN kan opretholde det sædvanlige niveau, må der altså også fremover kunne hentes en indtægt udefra. Dette er som nævnt ovenfor muliggjort i de samarbejdsaftaler, som er indgået med brugerne. Det rekvirerede arbejde havde i 2009 et omfang, som dels sikrede den faste bemanding og dels gav et mindre overskud. Overskuddet blev blandt andet brugt til markedsføring, anskaffelser og ansættelser. De ne samarbejdsaftaler stod deres prøve i 2008 og blev videreført i Aftalerne har vist sig at fungere efter hensigten, og både brugerne og BCN havde overblik over, hvordan arbejdet og timeforbruget skred frem. Den begrænsede mulighed for at overføre et underskud eller et overskud af timer til det følgende år er den umiddelbart største forandring i hverdagen i forhold til tidligere, og det kræver, at brugerne er opmærksomme på i tide at få udvalgt og prioriteret opgaverne på BCN, så deres andele bliver udnttet bedst muligt. Ved årets begndelse blev der udmeldt et forventet sam- 3 Glasperler fra vikingetids kvindegrav. Fundet ved Tinbergens Allé, Aalborg. Aalborg Historiske Museum. Fotos: Floriane Helias.

4 4 Møbler&træ Karetmageri Maleri Papir&bøger Foto Tekstil Glas&porcelæn Metal Læder&skind Arkæologiskefund Skulptur Rådgivning bevaring & restaurering bevaring & restaurering Møbler&træ Karetmageri Maleri Papir&bøger Foto Tekstil Glas&porcelæn Metal Læder&skind Arkæologiskefund Skulptur Rådgivning bevaring & restaurering Møbler&træ Karetmageri Maleri Papir&bøger Foto Tekstil Glas&porcelæn Metal Læder&skind Arkæologiskefund Skulptur Rådgivning bevaring & restaurering Møbler&træ Karetmageri Maleri Papir&bøger Foto Tekstil Glas&porcelæn Metal Læder&skind Arkæologiskefund Skulptur Rådgivning Møbler&træ Karetmageri Maleri Papir&bøger Foto Tekstil Glas&porcelæn Metal Læder&skind Arkæologiskefund Skulptur Rådgivning bevaring & restaurering bevaring & restaurering Som PR-materiale udgav Bevaringscenter Nordjlland i 2009 bogmærker i seks forskellige farver. BevaringscenterNordjlland Storemosevej8 9310Vodskov tlf BevaringscenterNordjlland Storemosevej8 9310Vodskov tlf BevaringscenterNordjlland Storemosevej8 9310Vodskov tlf BevaringscenterNordjlland Storemosevej8 9310Vodskov tlf BevaringscenterNordjlland Storemosevej8 9310Vodskov tlf let antal producerede timer for 2009, så den enkelte bruger kunne vurdere, hvilke opgaver der skulle prioriteres. Årets gang For Bevaringscenter Nordjlland har 2009 været et interessant og aktivt år med et fortrinligt samarbejde med kunder og andre samarbejdspartnere. Værkstedets medarbejdere har håndteret mange forskelligartede genstande, ligesom vi har det rådgivning for vore kunder i emner, der spænder vidt fra juleudsmkning af genstandsmontrer til skadedrsbekæmpelse. Fra 1. januar blev Lone Billeschou Juhl fastansat som kulturhistorisk konservator og Ole Jespersen som karetmager. Begge har i forvejen været ansat i en årrække. Lisbeth Præstegaard Jensen fortsatte sin studieorlov i 2009 for at færdiggøre sit kandidatstudium. En af årets store begivenheder var da Hanne Billeschou Juhl først på året afsluttede sit kandidatstudium. 26. februar forsvarede hun specialet om Frsning af vanddrukkent træ i forbindelse med frseløftning og opnåede topkarakter. Bevaringscenter Nordjlland bidrager gerne til uddannelsen af ne kolleger og fungerer derfor ofte som praktiksted for konservatorstuderende fra ind- og udland. I 2009 havde vi for første gang en fransk studerende fra Sorbonne universitetet i Paris. Det var givtigt for begge parter, og den næste franske studerende har meldt sin ankomst til bød på mange spændende opgaver til værkstedet, og en stor tilgang af rekvireret arbejde gjorde, at vi periodevis kunne ansatte konservatorer fra ne fagområder. Eksempelvis kunne vi sidst på året for første gang tilbde stenkonservering. I 2009 arbejdede vi meget bredt for kundegrupper som museer, arkiver, kirker, restaureringsarkitekter og private. En opgave, som fldte meget i 2009, var restaurering af 53 trægenstande fra Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot. Arbejdet blev udført for ENB-midler. En af årets mere kuriøse opgaver var nedtagning, restaurering og fltning af seks store vægmalerier fra spillestedet Skråen i Aalborg. Ved fremstillingen var der ikke tænkt på senere nedtagning, så arbejdet var ikke helt uden udfordringer.

5 Bestrelse Bevaringscenter Nordjlland ledes af en bestrelse på fem medlemmer. Tre medlemmer udpeges af kommunerne indenfor Region Nordjlland gennem Kommunekontaktrådet. To medlemmer udpeges af de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner indenfor regionen, med hvem centeret har indgået samarbejdsaftale. Bestrelsen vælges for den kommunale valgperiode, første gang dog for perioden 1. januar december I 2009 bestod bestrelsen af: Lise Andersen, museumsinspektør, Nordjllands Historiske Museum Michael Ax, museumsleder, Skagen B- og Egnsmuseum (formand) Poul Larsen, brådsmedlem, Rebild Kommune Jens Lauritzen, borgmester, Vesthimmerlands Kommune Per Noe, kommunalbestrelsesmedlem, Morsø Kommune. BCN s daglige leder, Marianne T. Hadsund fungerer som sekretær for bestrelsen. I 2009 blev der afholdt to bestrelsesmøder, 31. marts og 25. august. Mødernes emner var især samarbejdsstruktur, økonomi og personaleforhold. Øverst: Hjulformet skivefibula med central indfatning af grønt glas. Fra første halvdel af 1000-tallet. Nederst: Ornamenteret vægtlod, der antageligt er fremstillet i England eller Irland i tallet. Begge vist i naturlig størrelse. Fundet Algade 9, Aalborg Historiske Museum. 5 Ommontering af kunst på papir, primært akvareller af Niels Larsen Stevns. Vendsssel Kunstmuseum, Hjørring. Fotos denne side: Ole Jespersen.

6 Medarbejdere 6 Fastansatte i 2009 Marianne T. Hadsund, ledende konservator Hanne Billeschou Juhl, konservator, Cand. Scient.Cons. Lone Billeschou Juhl, konserveringstekniker Lisbeth Præstegaard Jensen, konserveringstekniker, orlov Pascal Faudot, møbelsnedker Ole Jespersen, karetmager Ane Hvorslev, sekretær, deltid. Konservator Hanne Billeschou Juhl blev 26. februar færdiguddannet som Cand.Scient.Cons. fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. 1. marts blev Hanne ansat i en konservatorstilling. Konserveringstekniker Lone Billeschou Juhl blev fastansat pr. 1. januar. Lone har været ansat på værkstedet for rekvirerede midler de seneste 13 år. Konserveringstekniker Lisbeth Præstegaard Jensen var på forsat studieorlov i 2009 for at arbejde videre med sin kandidatuddannelse på Konservatorskolen. Karetmager Ole Jespersen blev fastansat 1. januar, efter at have været ansat på værkstedet for rekvirerede midler de sidste par år. Øvrige ansatte 2009 Susanne Stenbäcken, konserveringstekniker, 1. november januar 2010 Johanne Velling, Bach.Scient.Cons. 11. maj juni Laura Hessel Bonde, Bach.Scient.Cons. 1. august august Tenna Kirkeb Pedersen, konserveringstekniker, 1. august september og 2. november - 4. december, deltid Mette Westergaard Nielsen, konserveringstekniker, 21. september december Jens Christian Nmose, konserveringstekniker, 2. november - 4. december, deltid Marianne Erecius Christensen, snedker, 7. august oktober, deltid Michael Nielsen, 16. marts juni. Konserveringstekniker Susanne Stenbäcken var ansat til at varetage opgaver indenfor malerikonservering. Susanne kommer fra Sverige og er uddannet på Göteborgs Universitet. I 2009 havde vi besøg af studerende og lærere fra konservatorskolen i Göteborg. Foto Ole Jespersen.

7 7 Bach.Scient.Cons. Johanne Velling var ansat til at varetage opgaver indenfor malerikonservering. Johanne er uddannet på Det Kongelig Danske Kunstakademi. Bach.Scient.Cons. Laura Hessel Bonde var ligeledes ansat til at varetage malerikonservering. Laura er uddannet på Det Kongelig Danske Kunstakademi. Konserveringstekniker Tenna Kirkeb Pedersen var ansat til at varetage opgaver indenfor papirkonservering og tekstilkonservering. Tenna er uddannet som grafisk konservator på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Konserveringstekniker Mette Westergaard Nielsen var ansat til at varetage opgaver indenfor stenkonservering og arkæologisk konservering. Mette er uddannet på Göteborgs Universitet og har udover sin konservatoruddannelse en bachelor i arkæologi fra Aarhus Universitet. Konserveringstekniker Jens Christian Nmose var ansat til at varetage opgaver i møbelværkstedet. Jens Christian er udannet som grafisk konservator på Det Kongelig Danske Kunstakademi. Jens er desuden udlært som fagfotograf. Snedker Marianne Erecius Christensen var ansat til at assistere med opgaver i møbelværkstedet. Michael Nielsen var i arbejdsprøvning i møbelværkstedet. Praktikanter 2009 Floriane Helias, kandidatstuderende fra Pantheon-Sorbonne universitetet i Paris var i praktik i den kulturhistoriske afdeling fra 15. september 2009 til 15. januar Floriane havde Lone Billeschou Juhl og Hanne Billeschou Juhl som vejledere. Rengøring Rengøringen blev varetaget af personale fra SCC-Danmark ApS. Pascal Faudot limer løs finer på barokdør fra Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot. Foto: Ole Jespersen.

8 Kursusdeltagelse 8 Marianne Thorling Hadsund 24. september. Samlingsnetværkets årsmøde. Helligåndshuset. Randers. 9. november. Preservation Assessment Surve. British Librar. National Preservation Office. London. Hanne Billeschou Juhl januar. Preventive Conservation II. Risk Assesment and Management. Konservatorskolen. 24. september. Samlingsnetværkets årsmøde. Helligåndshuset. Randers. 9. november. Preservation Assessment Surve. British Librar. National Preservation Office. London. Lone Billeschou Juhl 12. februar. Digital røntgen seminar. FORCE instituttet, Brøndb. Pascal Faudot november. Produktionstekniker i dansk møbelkunst. Amalienborg. Konservatorernes Efteruddannelsespulje. Ole Jespersen 2. januar, 20. januar, januar. Adobe grafisk kursus, 1. del. Media College, Aalborg. 28. januar. Kursus om fotografier og film på www - om valg af digitaliseringsstrategier og platforme. Landsforeningen til bevaring af fotografier og film februar, februar. Adobe grafisk kursus, 2. del Media College, Aalborg. 2. oktober. Adobe Bridge. Media College, Aalborg. Foredrag og undervisning Marianne Thorling Hadsund 28. juni. Vores kulturarv. På tur med Campingvognen. Vesthimmerlands Museum. 24. september. Skabelon til en bevaringsplan for museerne i Nordjlland. Samlingsnetværkets årsmøde. Helligåndshuset, Randers. Hanne Billeschou Juhl 11. juni. Vores kulturarv. På tur med Campingvognen. Vesthimmerlands Museum. 12. november. Frsning af vanddrukkent træ. Konserveringsfaglig gruppe. Fuglsøcenteret. Pascal Faudot 3. juni. Intarsiakursus. Produktionstekniker i dansk møbelkunst. Amalienborg. KEP. Ole Jespersen 16. maj. Guidet rundvisning i vognsamlingen på Børglum Kloster, Vendsssel Historiske Museum. 21. juni. Vores kulturarv. På tur med Campingvognen. Vesthimmerlands Museum.

9 Medlemskaber Bevaringscenter Nordjlland er medlem af følgende organisationer: Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren Dansk Husflidsselskab Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP) Nordisk Konservatorforbund (NKF) Værkstedets personale deltager i arbejdsgrupperne for tekstil, papir og arkæologi Organisationen Danske Museer (ODM) Marianne Hadsund er aktiv i følgende netværk: Fagpolitisk netværk for bevaringsområdet og Tværfagligt netværk for museernes samlinger, hvor hun er medlem af stregruppen Dansk Tekstilhistorisk Forening International Council of Museums (ICOM) The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works Museumstjenesten Svenska Hemslöjdsforeningarnas Riksförbund The Institute of Paper Conservation Jsk Arkæologisk Selskab Dansk Antikvitets Conservator Laug. BCN deltager desuden i møder i Nordjske Museers Udviklingsråd. 9 Vikingetids våbenøkse (fra sidste del af 900-årene), her set før og efter konservering. Fundet ved Tinbergens Allé, Aalborg. Aalborg Historiske Museum. En lignende økse er fundet i en russisk vikingegrav. Fotos: Floriane Helias.

10 10 Slatne klude og pibede kapper Af Hanne Billeschou Juhl I begndelsen af forrige århundrede og frem til århundredeskiftet var det på mode at bære pibede skæg - også kaldet kapper - i forbindelse med kvindernes hovedbeklædning. Kapperne var lavet af fint kniplet og broderet bomuldstl, som blev stivet og pibet med specielle pibejern, så de stod som struttende fjer omkring hovedet. Kapperne var forbundet med en vis status og blev brugt ved særlige lejligheder som konfirmation, brllup eller sorg. Den unge pige fik sin kappe på konfirmationsdagen som tegn på, at hun nu var voksen. Efter mange år på magasin besluttede Sæb Museum at udstille to af sine fine tlskapper. I bunden af magasinkassen fandt museet nogle gulnede og slatne klude. Efter de mange år var stivelsen forsvundet og pragten gået af kapperne. På Bevaringscenter Nordjlland blev kapperne vasket, stivet og pibet på n. Kapperne var gulnede som følge af nedbrdning af tekstilfibrene, men efter vask fremstod kapperne atter hvide. Oprindeligt blev kapperne pibet med pibejern, men da de sarte og møre kniplinger ikke længere kan tåle varme, blev tllen glattet i sin oprindelige form over og under en række plexiglasrør. Rørene blev fastholdt på en plade med knappenåle. Efter optørring blev kapperne oversprøjtet med opløst risstivelse. Da risstivelsen var tør, blev kapperne afmonteret fra plexiglasrørene og fremstod nu lige så fine, som var de pibet med pibejern i det forrige århundrede. Den fine kappe er nu vasket, stivet og pibet og igen kommet til ære og værdighed. Foto Ole Jespersen

11 Proces med vaskning, stivning og pibning af den fornemme kappe. Fotos Marianne Hadsund og Ole Jespersen.

12 12 Mesterstempler på 1700-tals tinvarer Af Hanne Billeschou Juhl Bangsbo Museum har igennem årene indleveret flere havfundne genstande af tin til Bevaringscenter Nordjlland. Senest er fire tintallerkener og en tinkande fra 1700-tallet indleveret. Museumsinspektør Jan Hammer Larsen fra Bangsbo Museum oplser, at genstandene blev fundet af en gruppe sportsdkkere, da de dkkede på et skibsvrag ud for Skagens kst. Ud fra skriftlige kilder mener Jan Hammer Larsen med stor sandsnlighed at kunne henføre skibsvraget til handelsskibet Øland, der sank ud for Skagens kst i I 1700-tallet foregik der er livlig trafik af handelsskibe ud for Skagens kst. Ruten gik nord om Grenen og ned over Østersøen. Det var en farefuld rute, og risikoen for forlis var stor på grund af kraftige storme og fejlnavigationer. Omkring skibsvrag i farvandet langs de nordjske kster vidner om dette. Bjærgning af skibsgods var en stor indtægtskilde i Skagen i 1700-tallet, hvor især tin havde stor handelsværdi, men heldigvis for os i dag forblev disse tinvarer skjult under sandet i mere end 300 år. Tingods blev fremstillet af legeringer bestående af bl og tin i forskelligt forhold alt efter krav til kvalitet. Det fineste var engelsk tin med et højt indhold af tin, herefter kom kronetin og manggods med et højere indhold af bl. Som en kvalitetsgaranti skulle datidens laugsorganiserede kandestøbere stemple deres arbejder med mestermærker og kvalitetsstempler, som viste bomærke, navn eller initialer samt tinkvalitet. Forsiden skulle forsnes med fire forskellige stempler, ligesom bagsiden skulle stemples med mestermærker og kvalitetsstemp- Tinkande fra handelsskibet Øland, der sank i Foto: Hans Christensen.

13 ler. Disse stempler giver os i dag mulighed for at identificere tinvarerne og dermed give nttig information om oprindelse og datering. De bjærgede tinvarer bærer præg af at have ligget på havets bund siden Korrosion og marine konkretioner (hård belægning af sammenkittet sand) skjulte overfladen og dermed også muligheden for at bestemme de indstemplede mester- og kvalitetsmærker. Opgaven bestod derfor hovedsageligt i at finde og afdække de indstemplede mærker, således at det var muligt at få informationer om kandestøberens navn, fremstillingstidspunkt samt af hvilken kvalitet, tingodset var udført. Mester- og kvalitetsstempler identificeret Genstandene fra Øland blev røntgenfotograferet. Røntgenbillederne gjorde det muligt at lokaliserer mærkerne, som derefter kunne renses frem til et niveau, hvor de kunne identificeres. Ud fra opslagværker over tinstempler har det været muligt at henføre tallerkenerne til kandestøber John Stiles, som virkede i London i Hans mestermærke - en fugl siddende på en sammenrullet slange - blev fundet på bagsiderne, ligesom hans initialer I. S. er indstemplet på tallerkenernes forside. Kvalitetsmærket for kronetin er en kronet rose flankeret af to palmeblade og et bånd med indskriften LONDON, og det ses på bagsiden af alle tallerkenerne. På tinkanden var der ingen kvalitetsstempler, men alene et mestermærke, der forestiller en morter flankeret af et N og et M. Tinkanden kan ud fra mestermærket henføres til kandestøber Natalian Marston, som virkede i London i På tinkanden og på en enkelt tallerken ses initialerne I. P. Disse initialer er det ikke lkkedes at identificere, men da vi ved, at tinvarerne er fremstillet af to forskellige kandestøbere, må I. P. være initialerne på ejeren. Datering ud fra mestermærkerne underbgger formodningen om, at skibsvraget er resterne af handelsskibet Øland, som sank i Tinvarer var en stor importartikel fra England i 1700-tallet, og tingene fra Øland har måske været handelsvarer. At initialerne I. P. optræder på både tinkanden og en tallerken peger dog i en anden retning, nemlig at tinvarerne har tilhørt et besætningsmedlem - måske kaptajnen, da tinvarer i denne kvalitet ikke var allemands eje på et skib i 1700-tallet. 13 T.v. Detalje af tallerkenoverflade før afrensning. T.h. Tallerkenens mestermærke med en fugl siddende på en sammenrullet slange kan henføres til kandestøber John Stiles, London T.v. Tinkandens mestermærke efter afrensning. Mærket kan henføres til kandestøber Natalian Marston, London T.h. Kvalitetsmærket for kronetin anes svagt: En kronet rose flankeret af to palmeblade. Fotos: Floriane Hellias.

14 Skarp Salling mindestenen 14 Af Ole Jespersen Bagsiden af den ne 50-kroneseddel viser Skarpsallingkarret, der blev fundet i Lerkarret blev skabt, da jættestuerne blev bgget omkring 3200 f.kr. Foto: Nationalbanken. Nogle af de smukkeste genstande fra Danmarks oldtid er lavet af keramik. Stenalderkarret fra Skarp Salling er enestående smukt med flotte former og komplicerede mønstre. Foto: Nationalmuseet. Et af dansk oldtids største klenodier, det ca år gamle Skarpsalling-kar, er foreviget på den ne 50-kroneseddel, der blev udsendt 11. august Karret blev fundet af stenhuggermester Ole Bengtsson i sommeren 1891 på en stor hedeparcel nær Skarp Salling i Vesthimmerland. I forbindelse med bgning af baneanlægget Hobro-Løgstør huggede Bengtsson sten og ledede bgningen af broer og stenkister til underføring af vandløb. I jagten på sten til anlægsarbejdet gennemgravede han en høj, hvor karret blev fundet. Adskillige høje blev gennemgravet ved anlægsarbejdet. Flere lodsejere havde taget forbehold for oldsagsfund, og derfor kom karret til baneanlæggets entreprenør Ole Nielsen til videre afsætning. Han solgte karret til en opkøber for 18 kroner, hvorefter opkøberen med fortjeneste solgte det videre til museet i Randers for 22 kr. Skarpsalling-karret indkom til Nationalmuseet i 1892, hvor arkæolog og direktør Sophus Müller udnævnte det til det skønneste af alle stenalders lerkar nord for Alperne. På Vesthimmerlands Museum i Aars er en meget fin kopi af Skarpsalling-karret udstillet, så hvis man ikke lige har ærinde i København, er der mulighed for at se kopien i Aars. Vesthimmerlands Museum og Naturcenter Himmerland har desuden i fællesskab udgivet en n informationsfolder om karret og fundstedet. Efter nænsom restaurering af fundhøjen i blev der ved en fest i juni 1936 afsløret en mindesten, hugget af finderens søn. 73 år senere i 2009 var mindestenen så medtaget af vind og vejr, at teksten næsten var forsvundet og stenen overgroet med lav. I forbindelse med udgivelsen af den ne 50-kroneseddel med Skarpsalling-karret som motiv ønskede lokale kræfter derfor mindestenen restaureret. Bevaringscenter Nordjlland fik restaureringsopgaven, der blev udført af stenkonservator Mette Westergaard Nielsen. Lavbegroningerne blev opblødt, stenen afrenset og teksterne malet op.

15 15 Bagside og forside før behandling. Fotos Mette Westergaard Nielsen Opblødning af lavbegroninger. Bagside og forside afrenset. Bagside og forside afrenset og opmalet.

16

17 Venetianske lamper restaureret 17 Af Hanne Billeschou Juhl I forbindelse med en gennemgribende restaurering af det gamle rådhus i Nkøbing Mors har Bevaringscenter Nordjlland forestået restaureringen af brådssalens venetianske lsekroner og væglampetter. Lamperne var sidst blevet rengjort og renoveret i 1950 erne. Det før så klare glas var mat og uden glans, og lamperne trængte alvorligt til en gennemgribende renovering. Selve nedtagningen og transporten til bevaringscenteret var en stor opgave i sig selv, da lamperne udover at være fremstillet i glas sad meget højt. Desuden var de både tunge og uhåndterlige. Lamperne blev derfor nedtaget meget forsigtigt og transporteret til værkstedet i specialbggede, stødabsorberede kasser. På værkstedet blev lamperne adskilt og rengjort. Lamperne havde pådraget sig en del revner og skader i årenes løb. Da lampeskærmene og armene er mundblæste og derfor hver især er unikke i både form og farve, var det vigtigt at bevare så mange dele af lamperne som muligt. De ødelagte skærme og arme blev derfor limet med en speciel glaslim. Armene på lsekronerne, som bar en stor vægt i sig selv, blev desuden forstærket med glasfiber. En enkelt skærm stod ikke til at redde. En kopi af den ødelagte lampeskærm blev fremstillet af glaspuster Tobias Møhl fra Møhl og Drivsholm glas, der har fremstilling af venetiansk glas som sit speciale. Af sikkerhedsmæssige årsager blev også det elektriske sstem gennemgået og renoveret af en elektriker, inden lamperne blev samlet og genophængt i brådssalen, hvor de nu igen lser klart. Denne og forrige side: Venetianske lsekroner fra Nkøbing Mors Rådhus efter restaurering. Fotos: Jens Nmose.

18 Danmark-Norge tur-retur 18 Af Ole Jespersen I 2009 fik Bevaringscenter Nordjlland til opgave at konservere en hestevogn for det norske Folkenborg Museum, der er under Østfoldmuseerne. Vognen er en tohjulet Dog Cart, bgget af den københavnske vognfabrikant F. C. Schulz, og på et tidspunkt er den blevet solgt til en norsk kunde. Som vogntpe er Dog Carten ganske ordinær både i Norge og Danmark, men netop denne vogn er spektakulær, idet sidefldningerne og bagklappen er malet i skaktern. I Norge findes to tohjulede Dog Carts og en kane, der er dekoreret på tilsvarende måde og bgget af F. C. Schulz i København. Den norske vognhistoriker Bjørn Høie fra Folkenborg Museet mener ikke, at der i Norge findes øvrige med denne dekorative bemaling. Undertegnede kender heller ikke til, at der i Danmark findes bevarede køretøjer med skakternet dekoration fra F. C. Schulz eller andre vognfabrikanter. På dette grundlag skulle den originale linoliebaserede bemaling derfor bevares, selvom den sine steder var derst opskallet og nedbrudt. F. C. Schulz Karetmager Friederich Christian Schulz var født i 1834 i Oldenborg, Tskland, og som 22- årig kom han i 1856 til København. Omkring 1864 havde han værksted i Strandstræde 9, i 1869 var adressen Lille Strandstræde 14, og i 1888 kaldes han vognfabrikant nu med værksted i Nørregade 40. F. C. Schulz var en anerkendt vognfabrikant, og i 1892 bggede han Guldbrllupskareten, som fortsat anvendes af Kongehuset. Kareten Den spændende tohjulede Dog Cart efter konservering hos Bevaringscenter Nordjlland. Bemærk de skakternede felter på vognsiden. Foto: Ole Jespersen.

19 19 Den norske dog cart har en patentaksel, som er mærket F. C. Schulz, Kjøbenhavn, nr Foto: Ole Jespersen. var en guldbrllupsgave til Christian IX og Dronning Louise fra Københavns håndværksmestre. I Schulz værksted blev karetmager-, smede-, lakerer- og sadelmagerarbejdet udført, mens andre af Københavns håndværksmestre udførte fx guldtrækkeri, guldplettering, billedskæring og possementarbejde. F. C. Schulz var Hof-Vognfabrikant i perioden Han døde 3. november Konservering af den norske Dog Cart Da den norske Dog Cart kom til Bevaringscenter Nordjlland, blev den indledningsvis undersøgt for skadedr, men der var ingen tegn på borebiller eller andre skadevoldende insekter. Vognen blev derfor ikke frsedesinficeret. Generelt var vognen træmæssigt i god stand. Bagklappen havde løse hjørnesamlinger, og træsvind gjorde, at låsepalen ikke greb ordentlig fast. Jernværket var rustent, men ellers intakt. Jernrammen omkring stænkeskærmen var bøjet. Læderet på stænkeskærmen og hjulskærmene var nedbrudt, og især på stænkeskærmen var læderet udtørret, krakeleret og opskallet. Det største problem ved vognen var dog bemalingen. Nedbrdning på grund af fugt og solls havde forårsaget tab af både bemalingens øvreliggende laklag og farveholdning. De fleste Arbejderne på F. C. Schulz Vognfabrik i København, Foto: Arbejdermuseet & ABA.

20 Proces med fastlægning, rensning, optrækning og overfladebehandling af Dog Cartens skakternet bemaling. Fotos Ole Jespersen og Pascal Faudot.

21 områder var nu udtørrede og opskallede, og farverne var helt udblegede eller fuldstændig mistede. Indvendigt på bagklappen og i rammefalsene var den blåsorte bemaling med glansfuld lak dog godt bevaret. Resten af vognens bemaling har uden tvivl stået lige så glansfuld og mørk i farven, og ikke som nu i en mørk grålig tone. Der blev lavet en smule karetmagerarbejde, især på bagklappen og et par løse træsamlinger, men det største arbejde lå i farvekonserveringen. Den gamle linoliebaserede bemaling var som nævnt meget opskallet og nedbrudt, men på vognens højre side var den iøjnefaldende skakternede bemaling bedre bevaret. De opskallede partier blev fastlagt med brug af japanpapir, størlim og varmespatel, hvorefter overfladerne blev afrenset. De skakternede partier blev trukket op med en svag akvarelfarve, mens den mørkeblå og bordeaux bemaling blev retoucheret med Gamblin konserveringsfarve. Partielt blev den bordeauxrøde staffering trukket op. Slutteligt blev udvalgte områder overfladebehandlet for at opnå en smule af den originale højglans. Den originale bemaling var udtørret og opskallet. Foto: Johanne Velling. Efter afrensning af den grå og snavsede overflade trådte bagklappens oprindelige bemaling frem. Foto: Ole Jespersen. 21 Vognfabrikant F. C. Schulz er især kendt for Guldbrllupskareten, som han tegnede og bggede. Kareten var i 1892 en gave til guldbrudeparret Christian IX og Dronning Louise fra Københavns Håndværksmestre. Her ses gallaekvipagen på Christiansborg Ridebane. Foto: Jonals Co

22 Fra miserabel til manifique 22 Af Pascal Faudot Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot består af næsten genstande som skabe, kister, paneler, billedskæringer, figurer og meget mere fra 15-, 16- og 1700-tallet. Genstandene blev i årene efter 1864 indsamlet af den slesvig-holstenske kunstmaler Carl Christian Magnussen. I skarp konkurrence med andre samlere og museer erhvervede Magnussen inventar fra bøndergårde, borgerhjem og kirker, især fra Nordfrisland, Ditmarsken og det nuværende Sdslesvig. Mange af tingene blev reddet fra bortkastning eller ophugning til brænde - selv dele af sengotiske altertavler blev indsamlet. Magnussen samlede ikke bare for sin fornøjelses skld, men også for, at tingene kunne være forbillede for eleverne i hans egen billedskærerskole. I samlingen er derfor også kister og skabe, skåret af Magnussens elever. Samlingen rummer først og fremmest en guldgrube af billedskærerarbejder fra renæssancen. Der er tale om møbler og inventar, der viser, hvordan hertugdømmerne Slesvig og Holsten i tallet takket være studefedning og kvæghandel var et af Europas rigeste områder. Her havde bønder og borgere råd til at indrette deres boliger med møbler lavet af landsdelens fornemste snedkere eller købt fra Hamburg, Bremen, Holland eller Danzig. Magnussen prøvede senere at sælge sin enestående samling til et nordtsk museum, men det var allerede vel forsnet. I 1894 blev Magnussen-samlingen vist på det nåbnede Kunstindustrimuseum, og her blev samlingen købt af kong Christian 9. s svigersøn, hertugen af Cumberland, som skænkede den til det danske kongehus. Samlingen forblev i kongehusets eje til 1962, hvor den overgik til Kunstindustrimuseet. Det meste af samlingen var dog i mellemtiden sat på magasin, og da Sønderborg Slot i var blevet nrestaureret, besluttede man at deponere samlingen dér. De udtørrede figurer havde mange svindrevner. Her udfldes en revne med egetræskiler. Foto: Ole Jespersen.

23 På Sønderborg Slot kom de flotteste ting til at prde riddersal og gemakker. Andre ting indgik i de kulturhistoriske samlinger som eksempler på sønderjsk folkekunst, men det meste var fortsat sat på magasin. I foråret 2006 dkkede museet på Sønderborg Slot ned i sine magasiner og opdagede hvilken skat, der her lå gemt. Siden har de hidtil gemte og glemte dele af Den Cumberlandske Samling prdet et af slottets største rum som permanent udstilling. Den Cumberlandske Samling fortæller både museumshistorie og national historie. Museumshistorie, fordi den viser, hvordan de europæiske nationers museer i slutningen af 1800-tallet opdagede renæssancen som den nationale folkekunst. Og national historie, både fordi samlingen har rejst fra Slesvig-Holsten til København og retur og fordi Magnussen faktisk kæmpede imod Danmark i både 1848 og 1864, men endte med at sælge til arvefjenden. Med baggrund i historien hører samlingen mest hjemme i museet på Sønderborg Slot, der netop er museet for den dansk-tske nationalhistorie og kulturhistorie. Kunstindustrimuseet besluttede derfor at overgive den største del af Den Cumberlandske samling til Museum Sønderjlland. Kulturministeriet erklærede i 2007 Den Cumberlandske Samling for ENB, dvs. kulturarv af Enestående National Betdning. Samtidig bevilgede ministeriet mere end én million kroner til restaurering og konservering af de skrøbeligste dele af samlingen. Denne spændende opgave tilfaldt Bevaringscenter Nordjlland og dets møbelrestaurator Pascal Faudot. I alt blev 53 nøje udvalgte genstande restaureret på værkstedet i Vodskov, herunder 25 billedskårne træfigurer samt kisteforsider, skabe, døre og paneler. Alle genstande blev frsedesinficeret før restaurering. Kiste anno 1641 Et fint eksempel på en genstand med renæssancens overdådige dekoration er en stor kiste dateret Kisten var i meget dårlig stand på grund af uheldig opbevaring og varierende klima gennem mange år. Det havde resulteret i både svampe- og borebilleangreb. Træet var flere steder deformeret, og en del af korpus samt væsentlige dekorationer manglede. Næsten alle ornamenter var desuden løse på grund af, at trædvlerne var svundet ind. Efter frsedesinfektion blev en del af bundpladen, en del af bagklædningen og de manglende ornamenteringer nfremstillet af egetræ. De ne dele blev bejdset i en farvetone lignende den originale, og slutteligt blev hele kisten voksbehandlet. T.v. Figuren er meget snavset, og der mangler en del af kronen. M.f. Figuren er renset, og kronen er udfldt med egetræ. T.h. Færdigt resultat. Kronen er billedskåret, og bejdset, og figuren er voksbehandlet. Foto: Pascal Faudot og Ole Jespersen. 23

24 24 Detaljer af kisten efter restaurering. Fotos: Ole Jespersen. Kisten efter restaurering. Foto: Ole Jespersen.

25 Kistens bagside mangler en planke. Bunden er afmonteret. 2. Gavl mangler ornamentering. 3. Venstre gavls dekorationer kompletteret Højre gavl med ne dekoretioner. 5. Bagside med n planke. 6. Indvendigt ses ne dele til bund og bagside Ornamenter fastgøres med trædvler. 8. Fin detalje af lås. 9. Detalje af sargens ornamentering. 10. Laksegl på kisten. Fotos: Pascal Faudot og Ole Jespersen.

26 26 Arbejdet på bevaringscenteret Opgaver i 2009 Oversigt over opgaver for BCN s faste brugere afsluttet i 2009: Aalborg Stadsarkiv Farvelagt trk i ramme Rengøring af positivarkivet og videoarkivet Rengøring af udvandrermagasinet. Bangsbo Museum og Arkiv Maleri, olie på lærred, Kirkegårdsporten og de to børn Maleri, olie på lærred, Aftenselskab på Bangsbo af Christian Clausen Maleri, olie på lærred, af C. Damm. Kunsten Keramisk skulptur af Mette Vangsgård Skulptur af Kirsten Lockenwitz Fltning af marmorskulptur Projekt vedrørende lsafskærmning i centralsalen. Limfjordsmuseet Skibsportræt i ramme Skibsportræt i ramme, Odin Skibsportræt i ramme, Haabet Aftenselskab på Bangsbo. Maleriet, der tilhører Bangsbo Museum, er udført omkring af kunstneren Christian Clausen. Motivet viser et aftenselskab i herreværelset på Bangsbo. Thorvald Bindesbøll ses i forgrunden med rggen til. Stående til venstre ses ejeren Johan Knudsens tjener Victor, og i det modsatte hjørne ved siden af det hvide skab anes Johan Knudsen selv. Under palmegrenen er der et kig ind i dagligstuen, hvor Carl Ewald (tv.) og L. A. Ring ses. Foto: Ole Jespersen.

27 27 Mindesten over bfoged Ole Chr. Lund i Skagen restaureret efter hærværk. Skov- og Naturstrelsen. Foto: Marie Ax og Mette Westergaard Nielsen. Tungdkkerdragt udsat for hærværk. Original dragt nedpakket til magasin. N gammel dragt fremskaffet, monteret med original hjelm, blsko mv. og klargjort til udstilling. Læsø Museum 2 portrætmalerier, Axelsen, olie på lærred med bronzerede prdrammer 9 dele til Læsødragt. Nordjllands Historiske Museum, Aalborg Røntgenfoto af sammenkorroderede kobberplader, Algade, middelalder Røntgenfoto af 4 jerngenstande, Algade, middelalder 11 genstande af jern, bl.a. værktøj fra værkstedsproduktion, Bredegade, middelalder To kasser med stjertpotter, Bredegade, middelalder Jerngenstande, bronzegenstande og tilvirket kalksten, i alt 7 numre, Bredegade, middelalder Spænde af jern og bronze, ildpåvirket lerkar, Bredegade, middelalder Arkæologiske genstande bl.a. spdspidser af jern til nopstilling på Lindholm Høje, renovering og montering, 63 numre Sølvmønt, Knud den store, slået i Lincoln England, vikingetid Forrådskar fra hustomt med beklaskning og pntebånd modtaget i præparat, Skalborg, romersk jernalder Tøndestave og andet tilvirket træ, 5 numre, Algade 9, 1300-tallet Del af kistelåg med jernbeslag, Algade 9, 1300-tallet Fingerbøl, mulig mønt samt mejsel af jern, Algade 9 Ambrøstbolt og to søm af jern, middelalder Klædeplombe af bl, Fjordgade Økse, beslag og søm af jern, Nr. Kongerslev Kær v. lille Olgasted, Vikingetid 4 jerngenstande, Algade 5, middelalder Arkæologisk jernkniv Dølleøkse af jern, lerkar og jernklump, Gl. Viborgvej, Bronzealder/førromersk Jernalder Vanddrukket fodremskonstruktion, Aalborg, middelalder Frøas klæde, stort velbevaret tekstil fra ældre romertid pakket til magasinering 2 kaner lokaliseret og fotograferet på Bangsbo Museum Besigtigelse og beskrivelse af historie og bevaringstilstand vedr. hestetrukket ambulance fra Hals, Marsvinsvognen og Kalechevogn fra Tustrup, alle deponeret på Herregården Hessel Røntgenfotografering og bistand i forbindelse med udfærdigelse af tilbud på konservering af metalgenstande, Gavlhuset, middelalder. Nordjllands Historiske Museum, Hadsund Rensning og pakning af 2 kørefrakker og 2 flttekasser med tekstiler efter vandskade.

28 28 Tenvægt fra Lundergaard. Vendsssel Historiske Museum, Hjørring. Foto: Ole Jespersen. Skagen B- og Egnsmuseum Skårmateriale med kraftige jernudfældninger, Spirbakken, jernalder/nere tid 5 apostelskeer af sølv. Sdhimmerlands Museum 70 skitser udført af Oscar Knudsen monteret til udstilling. Sæb Museum Sgeplejerskekappe i stivet bomuldslærred Stor sprøjte i metal og træ Grøn varmedunk i gummi Jsk kappe i tl og knipling, med pibet skæg Jsk kappe i tl og knipling med korsklæde og pibet skæg Trææske i almuestil Skoletavle fra Sæb skole Besigtigelse af coupévogn med skimmelangreb. Tr Museum Ponvogn fra Dorf Møllegård. Vendsssel Historiske Museum Arkæologiske genstande af sølv og bronze fra museets samling, 18 numre Bemalet træfigur Hjul fra stiv arbejdsvogn af holstensk tpe Arkæologiske genstande, bl.a. fibler, halsringe, sværd, lerkar, herunder dreformede lerkar fra førromersk jernalder, i alt 31 numre Lerkar fra Nørre Møllegård, førromersk jernalder, omkonservering Jernkniv fra brandgrav, Ngård Jerngenstande fra gravplads, Diget, ældre romersk jernalder, 5 numre 2 detektorfundne bronzefibler, Torpet, Saltum Sogn, ældre romersk jernalder 2 lerkar, Vildmosen, jernalder, omkonservering Et par havstøvler af læder Jerngenstand, Hjelmlund, førromersk jernalder Jernkniv, Nørlev Østergård, ngre jernalder Bøjlenål og kniv af jern, Nørlev Søgård, ngre jernalder Harpikstætning og kniv i præparat stabiliseret, Martinsminde, ældre romersk jernalder Ørering af bronze og fragment af jernkniv, Mellergård, ældre romersk jernalder Sværd, knive og beslag af jern, fra oprdning i magasin, 6 numre Arkæologiske genstande af jern fra oprdning i magasin, 79 stk. Ponvogn fra Tr Museum, her set efter konservering. Vognen er bgget hos smedemester Chr. Wraae i Nr. Sundb. Foto Ole Jespersen.

29 12 arkæologiske ravperler, stenalder Saks af jern fra grubehus, Ejstrup Husnummer af emaljeret zink med bemaling Rengøring af Landauer på museet 118 ravperler fra grav, Højgård, ngre stenalder 2 delvist bevarede kranier fra grav optaget i præparat, Højgård, ngre stenalder Stegespid/gaffel, sværd og knive af jern, Højgård, ældre jernalder, 4 numre Arkæologisk økse og hank af jern, Rubjerg Knude Bronzefibula Gadeur, undersøgelse af malingslag og analse af underliggende lag ved spottest 4 barselspotter og 1 låg til barselspotte Jdepotte 37 egeplanker fra palisade samt en træspade (tørt), Blæsbjerg, ældre bronzealder Rengøring af Landauer i Børglum. Bekæmpelse af angreb fra møl og borebiller Bekæmpelse af borebilleangreb i arbejdsvogn. Børglum Konsulentbistand ved indretning af rum på Fanøvej til konserveringsværksted med udsugning Regenerering af silicagel Frsedesinficering af langpuder, dner og puder, 28 numre. Vendsssel Kunstmuseum Ommontering af 58 stk. kunst på papir, primært akvareller, Niels Larsen Stevns. Vesthimmerlands Museum Nedtagning af udstillingen Nissernes spor Reparation af gipsrelief i Cimbersalen Tohjulet trækvogn fra Løgstør avis Tilbud på konservering samt modtagelse af materiale fra 3 vognfadingsgrave fra sen vikingetid samt brandgrave fra førromersk jernalder Tilstandsvurdering og nedpakning af Fredbjergfundet og Flejsborg-amforaen i forbindelse med udlån Reparation af monteringsstativ til amfora Fremstilling af nordpile i bl til arkæologiske præparater Beskrivelse af arkæologiske trædele og identifikation af vogndele Assistance til opsætning af årets juleudstilling Frsedesinficering af stemmeurne af træ, plejl, halmkrans, måske til studeseletøj, høstsegl, 2 tørv, 2 tøjrpæle, 2 pløkker til høstkrav, trætrillebør samt blå afholdsfane fra Vilsted, besøg i det rullende kulturarvskontor. 29 Når borgerne ikke kommer til museet, må museet rkke ud til borgerne. Det var årsagen til, at Vesthimmerlands Museum købte en campingvogn og ombggede den til rullende kulturarvskontor. Vognen tog på 4-månederes rundtur i Vesthimmerland, hvor museets medarbejdere informerede om kulturhistorie, fortidsminder og seværdigheder i lokalområdet. Bevaringscenter Nordjlland var repræsenteret 3 dage, hvor vi fortalte om vores arbejde for museerne. Foto: Vesthimmerlands Museum, Aars.

30 Rekvirerede opgaver i Restaurering af 1700-tals sølvindvirket bispekåbe fra Budolfi Kirke - Aalborg Domkirke. Foto Jens Nmose. Nordjllands Historiske Museum, Aalborg 24 genstande af jern og bronze, Algade 28, vikingetid/middelalder Bronzeafklip og pntebeslag samt keramik, i alt 14 numre To lerkar i præparat, Ravnbjerg Sd, jernalder Stort lerkar, Mølhøjvangen, jernalder Miniaturelerkar, jernkniv, 2 ravperler, 7 lerkar indkommet i præparat. Ikeagrunden, bronzealder til jernalder To store partier af fornemt ornamenteret lerkar i Trollebjergstil, Skalborg, tragtbægerkultur To humane tandsæt i præparat, to lerkar, Postgården II, germansk jernalder Segl af jern, ophæng med bl.a. pincet af jern og øreske af bronze Postgården I, germansk jernalder Kniv og økse af jern, Mølhøjgård Årlig rengøring af udstilling og spidsloft i Apotekersamlingen, Jens Bangs stenhus. Naturcenter Himmerland Afrensning og opmaling af mindesten for fundet af Skarpsallingkarret. Folkenborg Museum, Norge Tohjulet dogcart, bgget af F. Schulz i København. Utzon Center, Aalborg Hjælp til nedtagning og pakning af udstilling (Anthon MaCall, ca. 60 tegninger og fotos).

31 Budolfi Kirke 2 bispekåber, sølvindvirket stof med helforing, 1700-tallet Balustergalleriværk, bemalet træ Døbefont. Lindholm Kirke Altertavle med maleri. 31 Dokkedal Kirke Konsulentbesøg. Skråen i Aalborg 6 store vægmalerier af Jørn Særker Sørensen, nedtaget, restaureret, ommonteret og genopsat på Nordkraft. Lokalhistorisk Arkiv i Skørping Kort over Gierding Sogn Kort over Fræer Sogn. Vrå Lokalhistoriske Arkiv Konsulentbesøg. Aalborg Kommune Skulptur af August Keil, Pige, der reder sit hår Stort maleri af August Tørsleff Tilstandsvurdering og tilbud på konservering af skulpturen B og Land Tilbud på bevaringsplan for skulpturer i det frie rum Vejledning i forbindelse med kommunens opbevaring af skulpturer og støbeforme. Nkøbing Mors Rådhus Venetianske lsekroner nedtaget, restaureret og genopsat. Ertebøllecenteret/Vesthimmerlands Kommune Konsulentbesøg i forbindelse med skadedrsangreb i udstillingerne. Skov- og Naturstrelsen Mindesten med portrætmedaljon i bronze for Ole Christian Lund, restaurering efter hærværk. Aalborg Sgehus Maleri, Karl Åge Riget Private Maleri på lærred, Detail af traktor sep. 83 af Svend Danelund Maleri på lærred med forgldt ramme, landskab af N. Henningson Trk opklæbet på lærred (motiv Hund) Relief, nøgen knælende mand Restaurering af 2 barnevognshjul og et legevognshjul fra norsk kunde Stol af Einar Packness Kinesisk barskab Skrivebord og stol Wienerstol Reparation af en af Thit Jensens kjoler 2 vognhjul fra Københavns hestedrosche 2 bøger, jubilæumsudgave af H.C. Andersens eventr Lampe af glas Glasskål af Wallin Keramikfad Tegning af Gorm Spaabæk. Da spillestedet Skråen flttede fra Strandvejen i Aalborg til ne lokaler i det renoverede Nordkraft, blev en del af Skråens historie bevaret. Seks malerier, som den lokale og nu afdøde kunstner Jørn Særker Sørensen malede i store vinduesnicher, blev flttet med til Nordkraft. Bevaringscenter Nordjlland forestod nedtagning, restaurering og genophængning. Foto Ole Jespersen.

32

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland ÅRSBERETNING 2007 Bevaringscenter Nordjylland Årsberetning 2007 Generelt Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Et større konserveringsprojekt

Et større konserveringsprojekt Et større konserveringsprojekt På Roskilde Museum i Sankt Ols Gade og på Restaurant Håndværkeren i Hersegade er ophængt og udstillet fuglekongeskiver helt tilbage fra 1787 og til vores tid. I årene omkring

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Før jernbanernes tid var det besværligt og

Før jernbanernes tid var det besværligt og Ud og se før DSB 16 Af Ole Jespersen Der var to Madammer, der fortalte hinanden de frygteligste Historier om Dagvognen. Den var væltet Dagen forud. (H.C. Andersen) Før jernbanernes tid var det besværligt

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter.

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter. Tilstandsrapport Kort om Istedløven Skulpturen Istedløven blev skabt af billedhugger H. W. Bissen til minde om de faldne danske soldater i krigen 1848 1850. Den blev afsløret den 25. juli 1862 på Sankt

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2012 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: 5577

Læs mere

årsberetning 2012 bevaring & restaurering

årsberetning 2012 bevaring & restaurering årsberetning 2012 bevaring & restaurering Årsberetning 2012 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Tekst og fotografi af kunsthistoriker Maria Stensgård Vesthimmerlands Museums første museumsbygning fra 1935 - i dag hovedindgang I takt med stadig større

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 Møntkatalog 2014 5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 2 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 apple Den 27. maj 2014 fik Den Kgl. Mønt en ny webshop. I webshoppen er det bl.a. muligt

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere