Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1."

Transkript

1 Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1. Verdenskrig Udstillingen er bygget op omkring ni hovedtemaer: 1. Europa 1914 kædereaktion og storkrig 2. Sønderjylland august Krigsudbrud og mobilisering. Dansksindede sættes i arrest som civilfanger. 3. Ved fronten (især vestfronten), men også østfronten og deserteringer til Danmark over Kongeåen. 4. Propaganda og heltedyrkelse Hurrapatriotisme og krigslån. 5. Hjemmefronten vilkår for kvinder og børn. Fødevaremangel, sult, børnearbejde. 6. Krigsfanger i Sønderjylland. Et russisk islæt. 7. Militære anlæg i Sønderjylland. Luftskibsbase og sikringsstilling. 8. Krigens afslutning revolution og protester i november Krigens lange spor krigsinvalider, faderløse børn, krigsmindesmærker. Hovedtema 1: Europa 1914 I årene op til 1914 blev Europa præget af to stormagtsalliancer: Centralmagterne, som bestod af Tyskland, Østrig- Ungarn med forbundsfæller, og Ententemagterne som bestod Frankrig, Rusland, Storbritannien med forbundsfæller. De fleste små stater som Danmark var uden for disse alliancer. Europa var præget af en aggressiv nationalisme, uro på Balkan og manglende forhandlingsvilje hos stormagterne. Den tyske regering anså en krig for uundgåelig, hvis Tysklands udenrigspolitiske interesser og indenrigspolitiske stabilitet skulle sikres. Verdenskrigen blev udløst af en serbisk nationalists mord på den østrig-ungarske tronfølger i Sarajevo 28. juni Østrig-Ungarn stillede straks med støtte fra Tyskland en række ultimative krav til Serbien, som ikke alle blev opfyldt. Derfor sendte Østrig-Ungarn 28. juli en krigserklæring til Serbien. Rusland havde garanteret Serbiens sikkerhed og begyndte straks en mobilisering. Dette medførte en kædereaktion en europæisk storkrig begyndte. 1

2 Hovedtema 2: Sønderjylland august 1914 Den 31. juli kl. 19 blev Tyskland erklæret i krigstilstand. Al offentlig magt og myndighed overgik til militæret, og en række borgerlige frihedsrettigheder blev sat ud af kraft. I Sønderjylland blev der straks arresteret ca. 300 personer, der blev anset for at være farlige for statens sikkerhed. Det var især dansksindede og socialdemokrater, men også søfartskyndige, som man frygtede ville bistå fjenden. De blev tilbageholdt i to måneder alene på grund af mistanken om at ville udøve fjendtlig virksomhed, og det vakte vrede hos mange. Den 1. august kom mobiliseringsordren: Alle krigsduelige mænd mellem 18 og45 år skulle møde på kasernerne. Krigen var ventet, så alt var vel forberedt af myndighederne. Tysksindede sønderjyder drog af sted optændt af fædrelandskærlighed og eventyrlyst. De var overbeviste om, at krigen ville blive kortvarig, heroisk og sejrrig. For mange dansksindede var det tungt at drage ud i krig for en stat, som de ikke ønskede sejr. Hovedtema 3: Propaganda og heltedyrkelse Hurrapatriotisme og krigerisk optimisme prægede de første krigsår. Pressefriheden var blevet ophævet ved krigens udbrud og aviscensur indført. De tyske aviser gav udtryk for nationens sammenhold. De dansksprogede aviser fik påbud om at bruge udtryk som vor Kejser og vor Hær, og små forseelser førte til lukning i flere uger. Krigsførelsen krævede enorme summer, der var langt større end statens indtægter. Derfor var det nødvendigt at optage indenlandske krigslån. Appellen til det tyske folks offervilje blev derfor et tilbagevendende tema i alle krigsårene. Heltedyrkelse og fremhævelsen af vundne sejre skulle styrke den nationale sammenhængskraft og gøre det lettere at få folk til at yde ofre og tegne krigslån. Men det lykkedes kun i beskeden grad. De dansksindede følte ingen trang til at støtte krigsførelsen og havde også manglende tro på, at lånene ville blive betalt tilbage med fuld værdi. Denne skepsis viste sig at være velbegrundet. 2

3 Tema 4: Hjemmefronten Kvindernes livsvilkår blev ændret på afgørende vis under krigen. De måtte udføre mændenes arbejde i landbrug, håndværk, industri, på kontorer og i butikker. Mange soldater var forsørgere, og deres koner var nu alene med ansvaret for hjemmets opretholdelse, det daglige brød, børnenes opdragelse, undertiden også ansvaret for en fælles bedrift. Alle på hjemmefronten levede i konstant frygt for deres mænd, sønner og brødre ved fronten. Fødevaremanglen blev mærkbar fra 1915, og der indførtes rationeringer. Myndighederne forsøgte at fordele de begrænsede råvarer på socialt retfærdig vis ved at indføre maksimalpriser på de vigtigste fødevarer og ved oprette folkekøkkener til bespisning af børn og ældre fra de fattige hjem. Både private borgere og organisationer som Landboforeningen for Nordslesvig dannede komiteer, der søgte at afhjælpe den værste nød. I dette store hjælpearbejde blev der ikke skelnet mellem dansk eller tysk. Tema 5: Krigsfanger i Sønderjylland I efteråret 1914 tog den tyske hær omkring krigsfanger især på Østfronten, men også på Vestfronten. De tilfangetagne soldater blev anbragt i interimistiske fangelejre, da alle troede, at det ville være en kortvarig krig. Men sidst på året 1914 blev det klart, at man måtte omstille sig til en langvarig krig, hvor ressourcerne i industrien og i landbruget ville spille en central rolle. Krigsfangerne blev derfor anvendt som gratis arbejdskraft til erstatning af de indkaldte tyske soldater. Til Sønderjylland (Nordslesvig) kom der omkring krigsfanger som fremmedarbejdere, heraf var hovedparten russere. Der var også englændere, franskmænd og italienere, men overalt i Sønderjylland var russerne de mest værdsatte. De blev først anbragt i fangelejre og ført ud til gårdene for at arbejde. Senere kom de til at bo hos gårdmandsfamilierne. De tusindvis af fremmede soldater, der tilmed var statens fjender, gled forbavsende godt ind i det daglige arbejde, og der var kun få voldelige episoder. 3

4 Tema 6: Militære anlæg i Sønderjylland I 1915 blev der anlagt en luftskibsbase ved Tønder, hvor der blev opført to luftskibshaller og en hangar. De første zeppelinere landede her i marts 1915 og blev især anvendt til rekognosceringsflyvninger over England. Basen blev udbygget med en dobbelthal, 243 m lang, og 73 m bred, og den havde et personale på 500 mand. I juli 1918 blev basen bomber af engelske fly, og kom ikke mere i drift. I 1916 blev der opført et forsvarsanlæg, Sikringsstilling Nord, tværs over Sønderjylland fra Vadehavet i vest til Lillebælt i øst. Det skulle hindre en eventuel engelsk landgang ved Esbjerg i det neutrale Danmark og invasion i Tyskland nordfra. Sikringsstillingen var en meget stærk befæstning, der bestod af to skyttegravskæder med over 800 betonkonstruktioner. Den var udbygget med veje, betonbroer, militære jernbaner samt signal- og radiostationer. Den var bemandet lige til krigens afslutning, men uden at komme i anvendelse. Hovedtema 7: Krigens virkelighed Den første krigsbegejstring forsvandt hurtigt, for kampen blev hverken kortvarig eller heroisk. Soldaterne levede i elendige skyttegrave med dårlig hygiejne, sygdomme og manglende forsyninger. Lange perioder med kedsomhed, regn og kulde vekslede med dødbringende stormløb på fjendens skyttegrave, uden at det ændrede de stivnede fronter. Dertil kom nye våben som maskingeværer og svært artilleri samt nye kampformer med tanks, flyvemaskiner og giftgas. I 1916 bredte utilfredshed sig i alle hære. Nogle soldater valgte at lade sig tage til fange eller lemlæste sig selv eller desertere. For sønderjyder på orlov var det fristende at forsøge at flygte til det neutrale Danmark, og for lykkedes flugten. Men det blev sværere for andre sønderjyder at få orlov 4

5 I løbet af de fire krigsår opstod et våbenbrødrefællesskab mellem dansk- og tysksindede soldater. Alle ønskede at bevare liv og lemmer, længtes efter familie og hjemstavn og håbede på fred. Tema 8: Krigens afslutning Trods myndighedernes forsøg på at sikre fødevarer og brændsel til alle var det svært for mange at klare sig. Fra 1917 var der social uro med kvindedemonstrationer, også i Sønderjylland. I efteråret 1918 var Tysklands ressourcer ved at være opbrugte. En sidste, næsten desperat offensiv på Vestfronten slog fejl, og i september opfordrede generalerne den tyske kejser til at indlede fredsforhandlinger. Krigen endte dog først, da der udbrød revolution i november Krigstrætte soldater gjorde oprør og blev bakket op af arbejderne. Den 11. november 1918 blev der våbenstilstand. Krigen havde da varet i mere end fire år. Der havde været indkaldt omkring mand fra det nuværende Sønderjylland, og heraf var faldet om mand. I løbet af krigen var der opstået et våbenbrødre-fællesskab mellem dansk- og tysksindede soldater. De ønskede alle at bevare liv og lemmer, længtes efter familien og hjemstavnen og håbede på fred. Tema 9: Krigens lange spor Verdenskrigens følgevirkninger var næsten uoverskuelige både på kort og på langt sigt. De faldne sønderjyder efterlod sig ca enker og faderløse børn. Desuden var ca krigsinvalider og krigsbeskadigede. Der var ikke blot fysiske følger af krigen, men også mentale. De oplevelser, som soldaterne havde haft i skyttegravene under krigen, kom til at præge mange af dem for livstid. Som en følge af krigsnederlaget accepterede den tyske regering, at landets grænser skulle nyordnes ud fra princippet om folkenes selvbestemmelsesret. Dette muliggjorde i 1920 to folkeafstemninger, der førte til grænseflytning og Nordslesvigs indlemmelse i Danmark. Der blev nu iværksat hjælp fra den danske stat til krigsenkerne og krigsinvaliderne samt privat hjælp fra flere sider, bl.a. Den Sønderjyske Fond. Efter krigen blev der i hvert eneste sogn oprettet mindesmærker for de faldne. Her kunne de efterladte mindes deres afdøde, der var begravet i det fremmede. 5

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

(Fig 1) SLA Årsmøde: Lokalhistorien og Den store Krig 1914-1918

(Fig 1) SLA Årsmøde: Lokalhistorien og Den store Krig 1914-1918 (Fig 1) SLA Årsmøde: Lokalhistorien og Den store Krig 1914-1918 Foredraget/indlægget: Et idékatalog til markering af Første Verdenskrig på Lokalarkiverne: Hvilke emner kunne Lokalarkiverne man tage op?

Læs mere

Da verden blev en anden

Da verden blev en anden Sven Thygesen Søren Hansen Flemming Petersen 1914 Da verden blev en anden En beskrivelse af tiden omkring 1. verdenskrig forlaget herredagen Indhold Forord 7 PROLOG Da verden blev en anden tiden omkring

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918)

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs start har jeg tilladt mig "digitalisere" en beretning om min Farfars deltagelse i 1. verdenskrig, som

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig 12 fortællinger om Sønderjyderne og Den Store Krig Sønderjylland august 1914 1. Skildring fra Kær og fra Haderslev Propaganda

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 9, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Dansk Røde Kors Ruslandsmission 1918-1919

Dansk Røde Kors Ruslandsmission 1918-1919 Dansk Røde Kors Ruslandsmission 1918-1919 AF BENT JENSEN E.H. Carr nævner i sit klassiske værk om det bolsjevikkiske Ruslands forhold til omverdenen i regimets første periode, at»by the beginning of 1919,

Læs mere

Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036

Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036 Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036 September 13, 2009 Uwe Brodersen Københavnske skolebørn får at vide, at det dansk/tyske forhold havde det fint før og efter 1920.

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Dansk forsvar under tysk dominans

Dansk forsvar under tysk dominans 1 Dansk forsvar under tysk dominans Kampen om magten over forsvarspolitikken. 1872-1905 i Michael H. Clemmesen Fra byggeriet af Garderhøjfortet. Den politiske og teknologiske ramme Frankrig blev i 1870

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 1 Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 af Frode Sørensen ISBN 87-87153-564 Resumé af bogen som blev udgivet på 90-årsdagen for revolutionen i Sønderborg den 6. november 2008

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere

Da krigen brød ud i august 1914 troede

Da krigen brød ud i august 1914 troede 22 DE TYSKE ARBEJDERE OG 1. VERDENS- KRIG Af Michael Klos I november 1918 oplevede verden det tyske kejserriges undergang. Matroserne med flere begyndte en revolution, som blandt andet førte til kejser

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

Fanefjord Sparekasses historie

Fanefjord Sparekasses historie Fanefjord Sparekasses historie Skrevet i 1951 Socialt tænkende mennesker oprettede sparekasserne Sparekasserne dukkede op i slutningen af 18. århundrede, men de har rødder, som går langt tilbage i tiden.

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig

Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig 1 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Af Bjarne F Knudsen Danmark tjente godt på at være neutral under 1. verdenskrig; Handelsskibe sejlede med varer til de krigsførende parter, eksporten

Læs mere