PO-bladet N R. 5 M A J Å R G A N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 5 M A J Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores folder i Silkeborgs idylliske omgivelser, få fingerkløe i Århus Domkirke, nyde søluften på rette vis (til søs!), møde dygtige og begavede mennesker, der udtaler sig om ting, de har forstand på (en af mine personlige favoritter) og tilbringe fornøjelige timer i gode kollegers selskab. Stævnet er i skrivende stund næsten fuldt tegnet, i hvert fald hvad angår overnatning. Man kan stadig melde sig til dagenes aktiviteter. To vigtige aktiviteter på stævnet er generalforsamlingen og spørgetimen. Til spørgetimen forventer vi, at der lige som sidste år vil være stor spørgelyst, om overenskomsten i almindelighed og til de kommende forhandlinger om kvalifikationstillæg i særdeleshed. Efter vi er gået over til overenskomst, har alle nyansatte fået et kvalifikationstillæg, der bredt dækker de meget forskelligartede kvalifikationer, vi organister har: uddannelser ud over PO, særlige erfaringer og evner m.m., og især anciennitet, der nu ikke længere dækkes af stigninger i løntrin. De, der allerede sad i en tjenestemandslignende stilling ved årsskiftet, har imidlertid måttet vente på kvalifikationstillægget. For vores overenskomstansatte medlemmer bliver den næste store udfordring derfor forhandlingen om dette. (Se mere om dette inde i bladet og på Forhandlingen foregår mellem den lokale tillidsmand og menighedsrådet og kan derfor ikke indgås af organisten selv, men vedkommende skal selv komme med et begrundet forslag (der er hjælp at hente på hjemmesiden), som danner grundlag for forhandlingerne. Alt dette burde ikke komme bag på menighedsrådene, men gør det måske alligevel. Så et diskret vink vil måske være på sin plads. Henritte Hoppe, bestyrelsesmedlem, FPO 182

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk Genbrug de københavnske orgler Det er ikke lige meget, hvad der sker med orglet, hvis en kirke bliver nedlagt. Det mener Det Danske Orgelselskab, der nu har bedt kirkeministeriet om at tage højde for problemet. Side 184 Årsberetning og regnskab Endnu er år er gået. Det er maj, og det er tid til FPOs årsberetning for det forgangne år. Side Husk dit kvalifikationstillæg Til efteråret skal der forhandles kvalifikationstillæg. Læs her sekretariatsleder John Poulsens guide. Side 217 BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Forsiden Århus Domkirke, som deltagerne på årets FPO-stævne skal besøge. Foto Istockphoto

4 Hellere genbrug end destruktion Det Danske Orgelselskab vil redde de københavnske orgler Det handler om at bevare i stedet for at ødelægge. Det danske Orgelselskab opfordrer nu kirkeministeriet til at sørge for, at orgler i de københavnske kirker, der måske skal lukkes, kan flyttes til andre kirker. Tekst Bo Nygaard Larsen Debatten om de lukningstruede kirker i København får nu en ny dimension. Det Danske Orgelselskab frygter, at orglerne i de kirker, der bliver lukket, vil blive destrueret i stedet for at blive genanvendt i andre af landets kirker. Derfor har selskabet nu bedt kirkeministeriet om at se på sagen. Konkret henviser selskabet til lukningen af Sjælør Kirke, hvis orgel, et 14-stemmers Frobenius fra 1955, blev skilt ad og spredt som små enkelte souvenirs. Vel var dette orgel ikke umisteligt, men som det kvalitetsinstrument, det uden tvivl var, havde det fortjent en bedre skæbne. Orglet kunne sandsynligvis have været flyttet til en anden kirke og have gjort tjeneste i endnu en lang årrække," siger Hans Jørgen Østergaard, domorganist i Maribo Domkirke og formand for Det Danske Orgelselskab. Markante orgler i fare H.J. Østergaard peger på, at der i de lukningstruede kirker som Blågårds Kirke, Getsemane Kirke, Brorsons Kirke, Sankt Andreas står markante instrumenter, der set med orgelhistoriske øjne må betegnes som umistelige. For de tre førstnævnte kirkers vedkommende drejer det sig om orgler, der går tilbage til kirkernes opførelsestid Disse orgler fortjener at undgå sammen skæbne som søsterorglet i Sjælør og bør sikres en tryg fremtid. Der findes adskillige store landsbykirker i Jylland, som kan være potentielle modtagere. Et eksempel er den store treskibede basilika i Skarpsalling syd for Løgstør. Denne kirke, der mageligt kunne bære et orgel på 30 stemmer, har et ganske beskedent orgel på 4 stemmer uden pedal," siger Hans Jørgen Østergaard og fortsætter: Der findes adskillige eksempler på, at orgler har været flyttet både en, to og tre gange, hvorfor en flytning af de truede orgler i København til en anden kirke, vil være helt i tråd med traditionen". 184

5 NYHED NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning. Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat, men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse. Ingeniørfirma B. Skou`s eftf. MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende 185

6 186 www fpo dk

7 Bestyrelsens forslag om kontingentsatser for 2011: Kvote < 39: kr. 220 pr. md. kvote 40-59: kr. 250 pr. md. kvote 60-84: kr. 320 pr. md. kvote : kr. 385 pr. md. studerende: kr. 100 pr. md. pensionister: kr. 80 pr. md. ekstraord.: kr. 130 pr. md. BREEZE OF GOSPEL 400+ kirkekoncerter i DK Pris fra kr ,- Telefon:

8 KIRKERNE SYNGER OG SPILLER PÅ SPIL DANSK DAGEN TORSDAG DEN 28. OKTOBER 2010 OVER HELE DANMARK SPIL DANSK DAGEN ER MUSIKLIVETS ÅRLIGE FESTDAG * KONCERTER * FÆLLESSANG * FOREDRAG * DEBATTER * MUSIKGUDSTJENESTER * WORKSHOPS VI HÅBER, AT JERES KIRKE OGSÅ VIL GIVE GENLYD AF DANSK MUSIK PÅ SPIL DANSK DAGEN. VIND KONCERTER ALLE KIRKER, DER TILMELDER ET ARRANGEMENT PÅ DELTAGER I LODTRÆKNINGEN OM EN KONCERTOPLEVELSE MED HIMMELBLÅ ELLER FANGEKORET. KONCERTEN AFVIKLES I VINDERKIRKEN OG BETALES AF KODA. SAMARBEJDSPARTNERE : WWW. SPILDANSK. DK 188

9 FPOs årsrapport 2009 Beretning Regnskab

10 FPO 2009 BESTYRELSENS BERETNING FORENINGS- STATUS Foreningen har pr. 1. april medlemmer. Der er registreret 167 tjenestemandsstillinger og 409 overenskomststillinger. Herudover 71 ekstraordinære, 44 pensionister og 20 studerende. Bestyrelsens sammensætning er uændret siden sidste generalforsamling med Henriette Hoppe, Kenn Therkelsen, Poul Lumbye, Helle Zederkof (sekretær), Preben Berg (kasserer), Knud Damgaard Andersen (næstformand) og Anders Thorup (formand). FPO har sekretariat i Billund med John Poulsen som sekretariatsleder og sagsbehandler. Birthe Stenderup-Hansen afløstes som sekretær i februar af Inge Bech Hansen. FPO har siden sidste generalforsamling afholdt otte bestyrelsesmøder. PR-, stævne- og uddannelsesudvalgene har hver især afholdt en række møder. Formanden har i valgperioden haft 81 mødedage. OVERENSKOMST MED KIRKEMINISTERIET For snart fire år siden fjernede Kirkeministeriet muligheden for fremtidig nyansættelse som tjenestemand for organister i Folkekirken. Umiddelbart herefter indgik vi sammen med DOKS i forhandlinger med Kirkeministeriet om etablering af en fælles overenskomst for PO- og DOKS-organister. Dette meget lange forhandlingsforløb fik så langt om længe en afslutning sidste sommer, og overenskomsten kunne træde i kraft - 1. september for nyansatte og 1. januar for alle øvrige ikke-tjenestemænd. I det forløbne efterår deltog FPO i et omfattende oplysningsarbejde om den ny overenskomst. Sekretariatsleder John Poulsen og formand Anders Thorup afholdt sammen orienteringsmøder i hvert af landets stifter, hvor hovedlinierne blev gennemgået, og hvor der var mulighed for spørgsmål. Både fremmødet og spørgelysten var stor! Ligeledes var FPO repræsenteret i det roadshow" af stiftsvise orienteringsmøder, som Kirkeministeriet afholdt - primært med menighedsrådsmedlemmer som målgruppe. På trods af denne intensive oplysningsvirksomhed, kan man ikke ligefrem sige, at implementeringen af overenskomsten er gået uden problemer. 190

11 FPO 2009 Man må selvfølgelig med noget, der er så nyt for alle parter, forvente en del begyndervanskeligheder og uenigheder om fortolkningen af overenskomstteksten, men så langt er vi dårlig nok nået endnu! Der har ind til nu været brugt uforholdsmæssigt megen tid på, hvad der burde være uproblematiske formaliteter så som f.eks. formulering af stillingsopslag, indholdet af de nye ansættelsesbreve og beregning af garantilønnen. Ikke desto mindre tillader vi os stadig at være optimister mht. overenskomstens kerneindhold. Når tingene får tid til at bundfælde også ude i de fjernere sogne, tror vi at de nye regler om arbejdstidsplanlægning, femdagesuge, friweekends m.m. vil opleves som en forbedring. Men ind til da har sekretariat, bestyrelse og tillidsrepræsentanter en travl tid! VEJLEDNING OM STILLINGSBEREGNING Sammen med tjenestemandsansættelsen forsvandt også det gamle pointcirkulære, og stillingsnormeringen er nu principielt et anliggende for det enkelte menighedsråd. Som en støtte til begge parter i sådanne sager har FPO, DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor udarbejdet en fælles vejledning om opgørelse og beskrivelse af organiststillingernes indhold og omfang. Vejledningen ledsages af et praktisk anvendeligt regneark, og kan findes på hjemmesiden. Selv om det netop kun" er en vejledning og den ikke har karakter af overenskomst eller cirkulære, har den dog i kraft af sit gennemarbejdede indhold og på grund af de organisationer, der står bag, opnået en betydelig gennemslagskraft. LOKALLØN Forhandlingen med Kirkeministeriet og fordeling af lokallønspuljen for 2008 er netop afsluttet med tildeling af engangsvederlag til de største lønramme stillinger (regnet efter antal folkekirkemedlemmer i sognet). Listen vil som sædvanlig blive bragt i PO-bladet. Lokallønnen for 2009 indgik i det store" regnskab i forbindelse med indgåelsen af overenskomsten med Kirkeministeriet, hvor vi bl.a. fik omklassificeringerne af de laveste lønrammer: til 19 og til 20. Forhandlingerne om lokallønspuljen pr. 1. april 2010 er endnu ikke begyndt, men fremover vil begrebet lokalløn kun vedrøre de tjenestemandsansatte. De overenskomstansatte har så til gengæld muligheden for at forhandle sig til lokale tillæg. KIRKEMUSIKSKOLERNE - LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE 2009 blev et mærkeår for Kirkemusikskolen. Efter 30 år som leder havde Peter Langberg valgt at trække sig tilbage fra 1. december, og det blev markeret ved en festlig reception i Løgumkloster d. 6. november, hvor man tillige kunne fejre skolens 30 års dag. FPO skylder Peter Langberg en stor tak. Uden hans initiativ for over 30 år siden er det ikke godt at vide om vores forening var blevet til det, den er i dag: landets 191

12 FPO 2009 største organistforening. Og også mange andre må udtrykke taknemmelighed over hans indsats, nemlig alle de studerende, der gennem årene er gået gennem uddannelsesmøllen i den gamle klosterby, det være sig kirkesangere, organister og klokkenister, som alle er med til at præge det danske kirkemusikliv i dag. Og kommer en nyuddannet organist ud i et mindre sogn har vi ofte set konsekvenserne: Der oprettes kor, børne- ungdoms- eller voksenkor, der sættes en orgelsag i gang for at skifte et lidet instrument på måske 4 stemmer ud med et 2-manuals orgel, der inviteres til babysalmesang, børnerytmik, pensionistkor etc. Og sådan kan man blive ved at finde initiativer, hvor det første frø er blevet sået i Løgumkloster. Ellers er det forgangne år forløbet med det sædvanlige høje aktivitetsniveau med undervisning samt en mængde kursustilbud af forskellig art. Elevtallet har været 137, heraf 76 organister. Af disse går 37 på hovedafdelingen, mens 16 går i Odense og de sidste er fordelt mellem Tarm, Horsens og Fredericia, og ved årets afsluttende eksamen bestod fem den præliminære orgelprøve. Med hensyn til fremtiden er vi fulde af fortrøstning til, at skolen vil fortsætte i den samme gode stil og ånd under den nye rektor Hans Christian Hein, der jo om nogen kender skolen indefra, da han har været ansat helt tilbage fra 1984 som lærer her, og vi byder fra FPO et hjerteligt velkommen til den nye rektor. - VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE 20 elever tog PO-eksamen fra Vestervig Kirkemusiksole i Elevmæssigt er skolen inde i en positiv udvikling, det negative er, at man af økonomiske grunde ikke kan optage alle kvalificerede på studiet. Den 27. september blev skolens nye lokaler indviet. To bygninger, tidligere bibliotek og musikskole, huser nu hymnologisk bibliotek og administration, hvilket har givet skolen mere plads og det administrative personale bedre arbejdsforhold. Renoveringen af bygningerne har været en stor udgift for skolen, som skal afvikles over flere år. I efteråret blev rektor Ivar Mæland ramt af pludselig alvorlig sygdom. Han er nu tilbage i rektorstolen, hvor arbejdsmængden gerne skulle være reguleret noget ned. Skolen måtte klare sig gennem de kritiske måneder ved en ekstra indsats fra de ansatte. Bestyrelsens formand gennem mange år, biskop Søren Lodberg Hvas, går i år af som biskop. Derfor tog rektor forskud på afskeden ved bestyrelsesmødet den 2. marts med en varm og personlig takketale til formanden, der gennem alle årene har været kirkemusikskolen en uvurderlig støtte. Alle, ikke mindst formanden selv, var berørt af situationen. Senere er der kommet brev fra kirkeministeren, hvori hun forlænger Søren Lodberg Hvas formandskab, så indtil 2013 er alt ved det gamle. 192

13 FPO SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Fra årets gang på skolen er det ret fremtrædende, at Ole Brinth er tiltrådt som ny rektor, samt at biskop Peter Fischer-Møller er blevet ny formand for bestyrelsen. FPO var repræsenteret ved tiltrædelsesreceptionen, og vi regner med et fint samarbejde fremover, akkurat som det var tilfældet i den afgående rektors og bestyrelses tid. Ved sidste eksamen i sommeren 2009 dimitterede 14 nye POere. Vi vil ønske dem velkommen som kolleger, især i udkantsområderne Lolland- Falster og Bornholm, hvor der stadig er ubesatte stillinger. Rent fysisk er man i gang med renovering af et kælderrum i Allehelgensgade 8 som en udløber af, at man arbejder på færdiggørelse af opstilling af bibliotek på anden sal. Dermed er alle kvadratmeter udnyttet. Den stigende pladsmangel, som skolen oplever betyder derfor, at man opmærksomt følger med i om der skulle vise sig muligheder for flere lokaler. Til daglig glæde er også skolens fire nye Yamaha-flygler og de nyrenoverede rum på 1. sal, men til stadig bekymring økonomien: Årsresultatet for 2009 udviser underskud, og der er bebudet en generel rammebesparelse på 2% for budget 2010 og for hvert år fremover så de søde drømme om mere plads må nok vente lidt endnu. Der har været uforudsete udgifter i forbindelse med rektorskift og lærernes overgang til ny overenskomst. Økonomien er stram og kan betyde at skolen må nedjustere på indtaget af nye studerende med virkning fra sommer 2010, for derigennem at sikre at budget og regnskab for 2011 ikke skal udvise underskud. ARBEJDSMILJØ Den 1. januar 2010 trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Alle myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område er repræsenteret i rådet. Arbejdsmiljørådet startede sit virke med et inspirationsseminar den februar. Her blev det bl.a. besluttet, at alle organisationer finder 3 områder inden for arbejdsmiljø, som det er vigtigt at sætte fokus på. To kommende indsatsområder er allerede identificeret: Skimmelsvampeproblemer, samt et ønske om at få lavet en opfølgning på forskningsprojektet om Psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken fra Det blev endvidere besluttet, at Arbejdsmiljørådet skal have meget fokus på formidlingen af de kommende ændringer af Arbejdsmiljøloven, både i form af uddannelse og med vejledninger om, hvorledes det fremtidige arbejdsmiljøarbejde i folkekirken kan og skal organiseres. Og så vil alle, der allerede har været på besøg på FPOs nye hjemmeside have set, at arbejdsmiljø har fået sit eget opslag på siden. Det skyldes naturligvis, at arbejdsmiljøforholdene har stor betydning for de ansatte i folkekirken, og at det derfor er vigtigt, at der er let adgang til alt relevant viden om emnet 193

14 FPO 2009 FORMANDSMØDER De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat inden for folkekirkens ansættelsesområde med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes 2-4 gange årligt for gensidig orientering. Det gælder FPO, DOKS og DKF samt kordegnene, sognemedhjælperne, kirkegårdslederne, kirketjenerne, graverne og 3F. Alle er enige om at møderne har været meget nyttige under de foregående års overenskomstforhandlinger, og at de ikke er mindre nyttige nu, hvor foreningerne hver især skal prøve at implementere resultaterne for vore medlemmer. NORDISK SAMARBEJDE - NORDISK FAGLIG KONFERENE (NFK) Siden 1985 har politikere og sekretariatsmedarbejdere fra de nordiske landes organistfagforeninger med halvandet års mellemrum mødtes til gensidig erfaringsudveksling og inspiration. Finland var vært for det seneste møde i rækken i januar dette år. Som sædvanlig var hovedpunkterne udveksling af resultater, erfaringer og modeller indenfor løn- og ansættelsesforhold. Fra Danmark kunne FPO og DOKS berette om den nyligt indgåede overenskomst med Kirkeministeriet. Næste møde i rækken bliver i Island i juni NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR) I forbindelse med ovennævnte NFK-møde blev der som vanligt også holdt møde i NKR, der er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier. Det næste og 20. i rækken finder sted i Reykjavik i Det er klart at den verdensomspændende finanskrise, der jo har ramt Island særlig hårdt, kan få en indflydelse på arrangementet, men alle i NKR ikke mindst islændingene selv er foreløbig optimister, og de fremlagde på mødet flere nye spændende programideer. TILLIDSREPRÆSENTANTER I efteråret var der tillidsrepræsentantvalg, og vi kunne med glæde konstatere, at der både var mange af de "gamle", der var villige til at tage endnu en tørn, og at der også var adskillige nye, der meldte sig under fanerne. Og der har sandelig også været god brug for dem, efter at overenskomsten trådte i kraft for nyansatte 1. september og for den store gruppe ved nytår. Vi har fra foreningen brugt mange ressourcer på at klæde tillidsrepræsentanterne på til det vigtige arbejde. Dels har de selvfølgelig både på papir og elektronisk modtaget alt relevant regelstof og vejledninger. Dels har vi haft alle samlet til et todages kursus i juni sidste år og igen én dag i januar i år i Vissenbjerg på Fyn. Begge gange var vi så heldige at kunne trække på konsulent Ulrik Søborg Pedersen fra CO10, og desuden trak vor egen sekretariatsleder John Poulsen et stort læs ikke mindst i forberedelsen af kurserne. Endvidere bidrog også formand 194

15 FPO 2009 Anders Thorup og bestyrelsesmedlem Helle Zederkof til undervisningen. Den næste store opgave bliver efterårets forhandlinger af lokale tillæg med de enkelte menighedsråd. Det er en stor mundfuld, og ingen af parterne har prøvet det før. Vi opfordrer alle FPOs medlemmer til at bakke op om jeres tillidsrepræsentanter og møde dem med forståelse, tålmodighed og taknemmelighed! FPOS INTERNE UDVALG: - PR-UDVALGET Det mest synlige resultat af PR-udvalgets arbejde dette år er FPOss nye hjemmeside som gik i luften i begyndelsen af marts måned. Det var blevet nødvendigt at lave om på opbygningen af hjemmesiden af hensyn til kommunikationen med foreningens medlemsdatabase, sådan at det blev muligt for sekretariatet at finde de oplysninger på medlemmerne, som der er brug for specielt i forhold til den nye overenskomst. I den forbindelse valgte udvalget også at forny hjemmesidens layout. Fremover er det Inge Bach Hansen og John Poulsen fra sekretariatet, der redigeringer hjemmesiden sammen med Henriette Hoppe fra bestyrelsen. Vi håber, at siden kommer til at fungere som det sted hvor medlemmerne kan finde svar på mange af deres faglige spørgsmål. Hjemmesiden skal fungere som medlemmernes næstvigtigste instrument i arbejdet som organist. Her skal man have let adgang til al relevant viden om emner, som er relevante i forbindelse med arbejdet som organist. På hjemmesiden er der områder, som er forbeholdt medlemmer. Dette skyldes naturligvis, at der er ting vi som forening kun ønsker at kommunikere til medlemmerne. Det kunne måske også inspirere de organister, der endnu ikke er medlem af FPO, til at melde sig ind. Hjemmesiden opdateres flere gange om ugen. Hvis der er ting I mangler på hjemmesiden, så send en mail til sekretariatet, så bliver det hurtigt klaret. I den forbindelse vil hele bestyrelsen rette en stor tak til Roger Munch-Fairwood for hans store arbejde med den gamle hjemmeside, det har været et arbejde vi har været meget glade for at han har udført trofast gennem årene TAK for det. I forhold til PO-bladet har udvalget afholdt to redaktionsmøder med vores redaktør Bo Nygaard Larsen, hvor vi i fællesskab har fastlagt indholdet af bladet for et halvt år af gangen. Dette har betydet en bedre planlægning af indholdet for både redaktør og bestyrelse, ligesom det har været bestyrelsens ønske at få skabt en mere tydelig faglig profil i bladet. Derfor har det i dette år også været bestyrelsens medlemmer der på skift har skrevet præludierne. Vi synes dette samarbejde mellem udvalget og redaktør har fungeret rigtig godt, og ser frem til at fortsætte dette arbejde, og vi vil her gerne sige tak til Bo Nygaard Larsen for et godt stykke arbejde med at lave vores fagblad. 195

16 FPO UDDANNELSESUDVALGET Udvalget afholder ikke egentlige møder, men fungerer som FPOs repræsentation i forskellige sammenhænge, hvor uddannelse og efteruddannelse står på dagsordenen. Som en udløber af et bestyrelsesseminar for FPOs bestyrelse i foråret 2009 er der nu dannet et mere permanent udvalg formelt nedsat under folkekirkens brancheudvalg under SCKK (Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling). Udvalget består at repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Dansk Kirkemusikerforening, Kirkemusikskolerne og FPO. Udvalgets møder foregår hos SCKK og med uddannelseskonsulent Bent Fløyel som leder. Det er udvalgets kommissorium at arbejde for etablering af et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkemusikere i den danske folkekirke. Der tages i øjeblikket afsæt til et pilotprojekt med en grundlæggende og videregående IT-uddannelse for kirkemusikere med et direkte brugsrelevant indhold. FPO har en plads i folkekirkens bracheudvalg under SCKK. Ligesom FPO er repræsenteret i kirkeministeriets uddannelsesudvalg, som bl.a. varetager fordeling af midler fra kompetencefonden. I begge udvalg repræsenteres FPO af næstformand Knud Damgaard Andersen. - STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet er nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var det Hillerød og København i år er det Silkeborg og Århus. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og s for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Preben Berg, Knud Damgaard, Poul Lumbye og Helle Zederkof vil gerne inspireres da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien. TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til både med- og modparter i årets løb. Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, med hvem vi sammen kom i mål med et overenskomstresultat, og med hvem vi i øvrigt i dagligdagen har et velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet Formandsmøder". Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. COII, der ved årsskiftet fusionerede med OC til den ny centralorganisation CO

17 GOSPELKONCERT MED FOREDRAG OM GOSPELMUSIKKENS HISTORIE STEVEN HART En spændende koncert med fortællinger om de gospelsange, som vi allesammen kender. Med den dansk/afroamerikanske gospelsanger Steven Hart - solist og backing til bl.a. Eros Ramazzotti, Celine Dion og sanger i Etta Camerons eget gospelkor (15 år). Rep. trad. gospel - akk. piano. Henv. telf / Flere oplysninger på 197

18 FPO 2009 Resultatopgørelse 1. januar december 2009 Budget Spec k r. t k r. t k r. 1. Kontingentindtægter m.m Kontingentudgifter Mødeudgifter m.m Sekretariatslønninger og formandshonorar Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Temahæfter (indtægt) PO-bladet Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT Årets resultat er overført til egenkapitalen Noter 1 Eventualposter m.v. Leasingforpligtelser Foreningen har indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine med en restløbetid på 24 måneder og med en ydelse på kr. pr. måned svarende til i alt kr. Foreningen har indgået leasingaftale vedrørende frankeringsmaskine med en restløbetid på 57 måneder og med en ydelse på 194 kr. pr. måned svarende til i alt kr. Huslejekontrakt Foreningen har indgået huslejekontrakt med en ydelse på kr. pr. måned. 198

19 FPO 2009 Balance 31. december AKTIVER S p e c k r. t k r. 10 Inventar Materielle anlægsaktiver Huslejedepositum Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Overskydende" CO II opsparing Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital 1. januar Overført årets resultat EGENKAPITAL Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

20 FPO 2009 Specifikationer Budget Spec k r. t k r. t k r. 1. Kontingentindtægter m.m. Kontingentindtægter Indmeldelses- og genindtrædelsesgebyrer Gebyrindtægter girokort Kontingentudgifter Kontingenter (CO II) Regulering CO II - opsparing Kontingenter (FTF) Kontingent til Branchesikkerhedsråd Kontingent arbejdsskadeordning Kontingent til Soc. Rådgivningsordning Mødeudgifter m.m. Frikøb af formand Vederlag til øvrige best.medlemmer Bestyrelses- og udvalgsmøder m.m Kørselsudgifter Befordringsgodtgørelse GF og stævne Honorarer Kørsel Indbet. fra deltagere Modtaget tilskud Nordisk Faglig Konference Udgifter tillidsmænd Gaver

21 FPO 2009 Specifikationer Budget Spec k r. t k r. t k r. 4. Sekretariatslønninger og formandshonorar A-indkomst Bereg. feriepengeforpl. 31. december Beregn. feriepengeforpl. 1. januar Pensioner Lønsumsafgift Sociale ydelser Øvrige personaleudgifter Administrationsomkostninger Telefon Kontorartikler Leasing og service, kopimaskine Leasing, frankeringsmaskine Forsikringer Revision, regnskabsmæssig og øvrig assistance Bogholderimæssig assistance m.m Porto og gebyr DataLøn Gebyr, PBS EDB-udgifter, inkl. hjemmeside Faglitteratur Annoncer (stillingsannoncer) Inventar m.m Diverse

22 FPO 2009 Specifikationer Budget Spec k r. t k r. t k r. 6. Lokaleomkostninger Husleje incl. el og varme Renholdelse m.m Temahæfter (indtægt) Salg af hæfter PO-bladet Trykning og distribution Redaktionsomkostninger Momsfradrag Honorar redaktør Befordringsgodtgørelse Annonceindtægter Abonnementer og løssalg Indbinding af bøger Finansielle indtægter Renteindtægter, bank

23 FPO 2009 Specifikationer Spec kr. t k r. Anskaffel- Anskaffel- Regnskabs- Regnskabssesår sessum værdi værdi Printer HP Laserprinter Kontorinventar Edb (sekretariat) stk. Asus-computere EDB, opdat., database mm Saldo 1. januar Tilgang Årets afskrivninger Saldo 31. december Tilgodehavender Kontingenter Abonnementer Annoncer Andre tilgodehavender Tilgodehavende gruppeliv medlem

24 FPO 2009 Specifikationer Spec kr. t k r. 13. Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt løn og pension Forudbetalt konference og udflugt 0 8 Forudbetalte abonnementer Forudbetalt forsikring Overskydende" CO II opsparing Indestående Lån & Spar Bank CO II opsparing Likvide beholdninger Kassebeholdning Girokonto Danske Bank Danske Bank Anden gæld Skyldig lønsumsafgift Beregnet feriepengeforpligtelse, funktionærer A-skat m.m ATP Moms

25 Nyt fra Kirkemusikforlaget ORGANO PLENO Dansk Orgelmusik II 30 frie orgelstykker Kirkemusikforlaget Leif Kayser, Einar Trærup Sark, Leif Thybo, Ib Nørholm, Leif Martinussen, Morten Nyord, Henrik Colding Jørgensen, Knud-Erik Kengen, Peter Møller, Bo Grønbech, Erik Haumann, Jens Ramsing, Lise Dynnesen, John Frandsen, Peter Elkjær Petersen, Tore Bjørn Larsen, Jesper Madsen, Svend Hvidtfelt Nielsen, Mikkel Andreassen, Flemming Chr. Hansen, Dan Kær Nielsen, Morten Ladehoff kr. 348,- Introduktionspris kr. 298,- (incl. moms, excl. forsendelse - gældende til ) Harevænget 76 A Brøderup 4733 Tappernøje tlf

26 Sjællands Kirkemusikskole Allehelgensgade Roskilde Tlf Mail: dk Sjællands Kirkemusikskole Kurser efterår 2010 Sjællands Kirkemusikskole afholder i efteråret 2010 følgende kurser: Babysalmesang 1: For organister, præster, sognemedhjælpere, kirkesangere m. fl. Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: København. Tid: 6 mandage fra 30. august (uge 35-40) Improvisation og liturgisk spil: Efteruddannelsestilbud til PO-organister. Underviser: Søren Gleerup Hansen. Sted: Roskilde. Tid: 5 fredage i ugerne 38, 40, 43, 45 og 47 Konservatorieforberedende kursus i hørelære/teori: 10 dobbeltlektioner fra uge 43. Underviser: Agnes Malm Nielsen. Sted: Roskilde Tid: 10 ugl. dobbelttimer fra uge 43 Mesterkursus med Michael Radulescu: For DOKS-organister og konservatoriestuderende. Sted: Roskilde Domkirke samt Musikkonservatoriets koncertsal. Tid: oktober Individuelt tilrettelagt efteruddannelse: Kontakt SjK med henblik på at få tilrettelagt efteruddannelse i fx orgel, sang/brugssang og klaver/brugsklaver. Også for sognemedhjælpere. Efteruddannelseskurserne er indtægtsdækket, så der kan søges midler gennem kompetencefonden. Tilmelding: hent kursusbrochurer samt tilmeldingsblanketter på: eller ved henvendelse på telefon eller mail Flere detaljer samt yderligere kurser annonceres gennem hjemmesiden Sjællands Kirkemusikskole er en folkekirkelig institution, der har til formål at uddanne organister, kirkesangere og kirkekorledere. Uddannelserne omfatter såvel undervisning på basisniveau som længerevarende kompetencegivende uddannelser, samt efteruddannelse. Sjællands Kirkemusikskole tilbyder også eksamensfri undervisning for ansatte i folkekirken. Sjællands Kirkemusikskole udbyder desuden hvert år et antal kurser. 206

27 SVEn ERiK WERnERS CæCilie messe MEd VoR FRELSERS KantoRi På Skt. Cæcilie-dag d. 22. november 2009 uropførtes Sven Erik Werners Cæcilie-messe i Vor Frelsers Kirke i København. Werners nye messe er en meget lyttervenlig fortolkning af teksterne fra Graduale Romanum og tekststykker fra Prædikerens Bog. Kompositionen, der varer 1 time, grunder sig på inspiration fra den gregorianske sang og den franske modernisme (Messiaen) og er orkestreret for mezzosopran, kor, to trompeter og orgel. Vi tilbyder at opføre dette spændende nye værk i andre kirker i sæsonen og kan naturligvis også levere andre korprogrammer af mere klassisk karakter. Henvendelse til Lars Sømod, tlf eller Vor Frelsers Kantori er et nystartet kor på ca. 35 sangere ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Koret ledes af Lars Sømod og arbejder med både den traditionelle kirkemusik fra renaissancen og barokken samt med den nyere kormusik, der finder klanglig anvendelse i det store kirkerum, der er vores hjemsted. 207

28 David Hildebrandt / Peter Navarro-Alonso / Bolette Roed ALPHA "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - og hvor kan blandingen af blokfløjte og sax og slagtøj dog lyde blødt... sikken oplevelse! Et storslået projekt." ***** Berlingske Tidende Nomineret til Nordisk Råds Musikpris 2009 ALPHA skal opleves. Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire: middelaldermusik, verdensmusik og dansk folkemusik fra det 21.århundrede. ALPHA spiller kirkekoncerter over hele landet. Ønsker De yderligere information om ALPHA, er De velkommen til at kontakte: Bolette Roed Tlf

29 HØR, før du vælger! udbydere med 319 koncertforslag Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 750 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk tlf

30 S T I L L I N G E R Vilkår for ansættelse af organiststillinger Medlemmer af FPO må kun søge stillinger, der har været annonceret via organistorganisationernes fagblade eller hjemmesider. Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af. Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stil-lingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra FPOs hjemmeside eller fra ITskrivebordet. 210

31 S T I L L I N G E R Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til FPO for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til FPOs lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til FPOs sekretariat. Ansættelsesvilkår Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr. 1. april 2010): Basisløn (kvoteret) Trin 1 kr ,60 Trin 2 kr ,20 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: 1 kirke kr , kirker kr ,06 4 eller flere kirker kr ,70 Lokalt aftalte tillæg Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som for eksempel kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af FPO. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling. Tjenestemænd Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr. 1. april 2010): Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr ,44 Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44 Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr ,00 samt rådighedstillæg på p.t. kr ,44 211

32 S T I L L I N G E R Organist ved Langå og Torup kirker Stillingen som organist ved Langå og Torup kirker, Randers Søndre Provsti, er ledig til besættelse fra 1. september Stillingen er en fuldtidsstilling med et ugentligt timetal på 37 timer. Vi kan tilbyde et aktivt og spændende gudstjenesteliv for alle aldre i et stort, centralt beliggende forstadssogn og et lille, engageret landsogn. Udover almindelige gudstjenester deltager organisten i plejehjemsgudstjenester og ved mini-konfirmandundervisning samt lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og ved foredragsaftener og møder. Organisten leder Langå-Torup korskole og ungdomskor. Ungdomskoret medvirker ved alle søndagsgudstjenester i Langå og lejlighedsvis i Torup. Korskolen deltager også lejlighedsvis i begge kirker. Koret og korskolen er velfungerende, har gode rammer og prioriteres højt af begge menighedsråd. Vi ser gerne korets rytmiske repertoire udvidet. Menighedsrådene og præsten er åbne for organistens kreative tiltag, og vil være lydhøre over for ideer til at udvikle gudstjenesteliv, musikliv og korarbejde. Langå Kirkes orgel: Brdr. P. Bruhn og Søn. Bygget i 1974, 2 manualer, 13. st. 1 rørst. (krumhorn) og pedal. Torup Kirkes orgel: Jysk Orgelbyggeri, 1 manual, 4 st. ingen pedal. Ansøgere skal have bestået den Præliminære orgelprøve eller kirkemusikalsk kandidateksamen. De til stillingen hørende løn- og arbejdsvilkår er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. 212

33 S T I L L I N G E R Vi forventer en organist, som har et godt humør og kan lide at arbejde med både sin musik og mennesker som har gode samarbejdsevner i et kreativt miljø som er fleksibel og åben for nye ideer Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos Torup Menighedsråds formand, Jens Peter Krog, tlf , eller hos sognepræst Anna-Christine Elming, tlf Se nærmere om kirkerne på hjemmesiden Ansøgningsfrist er den 31. maj Ansøgningen sendes til Torup Menighedsråd, Hollerupvej 2, Torup, 8860 Ulstrup. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 24. Barselsvikariat - organist ved Grønnevang Kirke Stillingen som barselsvikar for organist ved Grønnevang Kirke, Grønnevang Sogn i Hillerød, ønskes besat i perioden fra 16. juli til 3. december 2010, med mulighed for forlængelse. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. I kirkerummet har vi et 22 stemmers orgel fra P.G. Andersen samt et klaver. Der er derudover et separat øverum til anden musikudfoldelse. Vi ønsker en organist, som Kan spille både traditionel kirkemusik og nyere rytmisk musik. Vil inspirere og drive det nuværende børne- og ungdomskor, som fungerer som sangere ved de kirkelige handlinger. Vil deltage i menighedslivet i ugens løb. 213

34 S T I L L I N G E R Vil tilbyder En levende og aktiv menighed med god kirkegang. Et godt samarbejdsklima mellem menighedsråd, præster, øvrige ansatte og frivillige. Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) jf. kirkeministeriets cirkulære af 30. september Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten se Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anette Sonne Puggaard, tlf , Vi skal have din ansøgning senest den 21. maj 2010 Ansøgning med relevante bilag sendes til: Anette Sonne Puggaard, Aspehaven 2, 3400 Hillerød, mail 214

35 To musikalske billedfortællinger om J.S. Bach og G. F. Händel Søren Juhl og Aksel Skjoldan spiller kendte og elskede værker af de to komponister og fortæller deres livshistorier med levende musik og stort billedshow Vi medbringer alt: instrumenter, lærred, mørklægning, projektor, programmer mv. og skaber en hyggelig og intim stemning i kirken. Vi leverer også gerne pressemeddelelse og billeder Hvert billedshow varer 5 kvarter og koster i ,- + transport tlf

36 Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde. Foto Martin Munch. GLAS synger a capella koncerter i den bulgarske musik- og sangtradition. GLAS fortæller undervejs om musikken, sangteksterne og Bulgariens historie. - en musikalsk rejse for øjne, ører, hjerter og smilebånd! Besøg vokalselskabetglas.dk Maria Kynne // Stiftsdag for organister i Roskilde Stift En tradition er skabt i Roskilde Stift. Sidste år indbød biskop Peter Fischer-Møller stiftes organister til en særlig stiftsdag, hvor netop organistens virke blev belyst. Konklusionerne efter dagen var så gode, at der også i år bliver afholdt en stiftsdag. Det sker torsdag den 3. juni kl i Odd Fellow. Programmet er endnu ikke helt på plads, men sikkert er det, at dette blads redaktør, Bo Nygaard Larsen, vil holde foredrag om sin kommende bog med og om salmedigteren Simon Grotrian, ligesom det er givet, at dagen sluttes af med koncert i Domkirken. Få en organist-kollegial dag med emner af fælles interesse samt spisning og afsluttende koncert," siger Merete Kuhlmann, organist ved Sct. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde samt medarrangør af dagen. > Bo 216

37 K V A L I F I K A T I O N S T I L L Æ G Vejledning om efterårets lokale forhandlinger om kvalifikationstillæg De lokale lønforhandlinger om kvalifikationstillæg foregår skriftligt i perioden mellem 15. september og 15. november. Forhandlingerne vil komme til at foregå på den måde, at organisten skal skrive et begrundet forslag til menighedsrådet om hvorfor og hvor stort et kvalifikationstillæg, man finder rimeligt. For FPOs medlemmer findes der på medlemssiden på en skabelon, som man kan tage udgangspunkt i, når man skal skrive sit forslag. Man logger ind på medlemssiden med sin mailadresse og sit medlemsnummer i FPO. Hvis du har glemt dit medlemsnummer, sender du bare en mail til så får du det oplyst. Forslaget mailes til FPOs sekretariat, der videresender det til en tillidsrepræsentant. Det vil være denne tillidsrepræsentant, der derefter forhandler med menighedsrådet. Forhandlingen vil som altovervejende hovedregel foregå skriftligt. Aftaler om kvalifikationstillæg kan efter overenskomsten kun indgås mellem FPO (tillidsrepræsentanten) og det enkelte menighedsråd. Det er altså ikke den enkelte organist, der kan indgå aftale om lokale tillæg. Men det vil dog være en god idé, hvis organisten i forvejen drøfter ønsket om et kvalifikationstillæg med kontaktpersonen. Organisten vil modtage kopi af korrespondancen mellem tillidsrepræsentanten og menighedsrådet. Tekst John Poulsen, sekretariatsleder, FPO Foto Istockphoto 217

38 D A G B O G & K A L E N D E R Adresseændringer Jette Plougheld, Daphnesvej 7, 9990 Skagen Nye medlemmer Marina Dalgaard, Randersvej 18, 9550 Mariager Kirsten Thøgersen Schou, Søndre Hovvej 29, 4520 Svinninge Udmeldelser Flemming Krøyer, Herlev, pr Dødsfald Grete Sibast afgået ved døden den 28. februar 2010 Runde fødselsdage Lydia Riis, 3730 Neksø, 60 år den 7. maj 218

39 A D R E S S E R & N U M R E FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf , fax Postgiro: Sekretariatsleder: John Poulsen Sekretær Inge Bech Hansen Kontortid: Mandag - torsdag kl FPOS BESTYRELSE Formand Anders Thorup Hagesvej 6, 4900 Nakskov Tlf (privat), (kontor) Næstformand Knud Damgaard Andersen Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy Tlf Kasserer Preben Berg Spangsvej 39, Paarup, 5210 Odense NV Tlf Sekretær Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf Øvrige medlemmer Poul Lumbye Svenstrupvej 26, 5260 Odense S Tlf Kenn Therkelsen, Soluret 31, 5220 Odense SØ, Tlf Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf FPOS TILLIDSREPRÆSENTANTER Helsingør og Københavns stifter Inger Marie Riis, tlf / Ellen Lorentzen, tlf Bo Andersen, tlf Roskilde samt Lolland-Falster stifter Solveig Bjergkvist, tlf Dorte E. Jensen, tlf Kirsten Thorup, tlf Fyens Stift Kenn Therkelsen tlf Poul Lumbye, tlf Viborg Stift Nils Henrik Wyke, tlf / Inge Marie Andersen, tlf / Poul Mørk-Hansen, tlf Århus Stift Helle Zederkof, tlf / Christian Holdensen, tlf / Jan Ole Christiansen tlf Ribe Stift Mette Nørup, tlf Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf Haderslev Stift Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf Thilde Madsen, tlf Aalborg Stift Susanne Mørk-Jensen, tlf Anton Schmidt-Jakobsen, tlf Annette Bæk, tlf ØVRIGE ADRESSER Funktionærernes og tjenestemændenes fællesarbejdsløshedskasse (FTF-A), FTF-A, Postboks 220, 0900 København C., tlf , Tjenestemændenes Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf , Tjenestemændenes Låneforening, H.C. Andersens Bou levard 38, 1553 København V, tlf , 219

40 Returadresse: FPO Kløvervej 28A 7190 Billund Da resultatet af bispevalget i Aalborg Stift blev offentliggjort, kom vinderen, Henning Toft Bro, hurtigt i mediernes søgelys. Foto Christian Roar Pedersen/Aalborg Stift. Henning Toft Bro er navnet, og fra søndag den 9. maj får han officielt nyt arbejde. Denne dag vies han til ny biskop over Aalborg Stift, der samtidig siger farvel og tak til Søren Lodberg Hvas. Henning Toft Bro er født i 1956 og blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i De følgende 12 år var han sognepræst i Hjerm, og fra 1997 sognepræst i Nykøbing Mors og provst for Morsø Provsti. Henning Toft Bro har tidligere udtalt, at hvis han blev biskop, ville han gå til opgaven med mildhed, munterhed og myndighed. Ifølge kendere får han ikke svært ved at leve op til det - og skulle det hele blive et nummer for surt, vil han måske tage sin guitar frem og spille og synge en sang for den lyse dag. Henning Toft Bro har en fortid i gruppen Tørfisk og har skrevet en lang række salmer og sange. Tekst Bo Nygaard Larsen

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Organistforeningen Kløvervej 28 A 7190 Billund. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013

Organistforeningen Kløvervej 28 A 7190 Billund. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Organistforeningen Kløvervej 28 A 7190 Billund CVR-nummer: 20720506 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 One Revision Vest, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Roskildevej 17 7441 Bording

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM VIL DU HA MERE I LØN? Af Helle Zederkof, næstformand for FPO Når disse linjer læses, er en del i gang efter en god brugt ferie, andre er midt i deres ferie

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede:

Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede: Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede: Pernille Broberg Wilby (PW), Povl Søndergaard (PS), Erik Kobbersmed (EK), Allan Størner (AS), Gert Schmidt (GS), Jytte Øhlenschlæger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Fokus på arbejdsmiljø I sidste nummer af PO-bladet var der et interview med SFs kirkeordfører Pernille Vigsø Bagge, der efterlyste en

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE ÅRSREGNSKAB 2012

KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE ÅRSREGNSKAB 2012 KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE (CVR nr. 17 97 68 77) ÅRSREGNSKAB 2012 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Orientering ved sognets præster om aktuelle kirkelige aktiviteter 2.1 Orientering ved præsterne.

Læs mere

Lærerrådets årsberetning 2009 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 08.01.10

Lærerrådets årsberetning 2009 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 08.01.10 Lærerrådets årsberetning 2009 ved generalforsamling i Sjællands Kirkemusikskoles lærerforening Fredag d. 08.01.10 2009 har været et meget aktivt år for lærerrådet. 5 lærerrådsmøder, ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

Business Faxe Copenhagen CVR-nr

Business Faxe Copenhagen CVR-nr CVR-nr. 18 47 36 82 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Sunds Kirkes Menighedsråd

Sunds Kirkes Menighedsråd Til medlemmerne af Sunds Sogns Menighedsråd Sunds Kirkes Menighedsråd Sunds den 13. november 2015 Indkaldes til ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 19. november

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Torsted Sogns Menighedsråd.

Torsted Sogns Menighedsråd. Torsted Sogns Menighedsråd. Der indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Sognehuset, Ørnstupvej 23. Afbud: Katrine Anker-Møller Nielsen og Fraværende: Dorte Røjkjær Rasmussen.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere