Skatteministeriet J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023"

Transkript

1 Finansudvalget (2. samling) L Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr. 3 og 5 af 5. september 2005 (L Spørgsmål 1 5 (FFL 2006)) Kristian Jensen / Per Bach Jørgensen

2 Spørgsmål 5: Ad Bidrag til EF På hvilke punkter afviger de danske momsregler fra det. 6. momsdirektiv? Svar: Overordnet afviger momsloven fra det 6. momsdirektiv således: Fravigelse af direktivets regler om momspligtens omfang Danmark har i lighed med andre medlemsstater mulighed for fortsat at momsfritage visse transaktioner, som var momsfritagne, da 6. momsdirektiv blev gennemført i Skemaet nedenfor giver en oversigt de danske fravigelser: Ejendomsadministration Bedemandsforretninger Levering af fast ejendom Personbefordring Levering af luftfartøjer Levering af krigsskibe Rejsebureauer Administration af private boliger er momsfritagne i momsloven Efter momsloven er levering af tjenesteydelser leveret af bedemænd ved bisættelser undtaget fra afgiftspligten. Det gælder kun tjenesteydelser, ikke varer. Ifølge momsloven er levering af bygninger og jord undtaget fra afgiftspligten. Vedrører alene leveringen, ikke materialer og arbejdsydelser ifm. opførelsen af bygninger. Befordring af personer er momsfrit i Danmark, bortset fra anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel Levering og benyttelse af statslige fly er undtaget fra afgiftspligten Levering og benyttelse af krigsskibe er undtaget fra afgiftspligten Tjenesteydelser leveret af rejsebureauer Danmark kan endvidere opretholde momspligt for TV-licensen til Danmarks Radio, selv om denne licens efter direktivets almindelige regler ikke er momspligtig. Fravigelse af direktivets regler om momsfradragsret Danmark har mulighed for at opretholde begrænsninger i fradragsretten for momsregistrerede virksomheders som f.eks. anskaffelse og drift af person- og varebiler. Dette hænger sammen med, at Danmark havde sådanne begrænsninger, da direktivet blev gennemført i Fravigelse af reglerne om nedsatte momssatser Efter direktivets almindelige regler må den nedsatte momssats ikke være lavere end 5 pct. En række lande har imidlertid nogle særordninger, der blev vedtaget i Danmark har her én særordning: Det er muligt at opretholde en momssats på 0 for aviser, idet Danmark hidtil havde haft nulmoms her.

3 Særlige fravigelser Af særlige fravigelser har Danmark to: Den første angår Øresundsforbindelsen, hvor passageafgiften er momspligtig. Der er her en fravigelse af direktivets almindelige regler for så vidt angår den praktiske del, der vedrører momsopkrævningen. Momsopkrævning og momsgodtgørelse til udenlandske momsregistrerede virksomheder for begge lande er samlet i Sverige. Den anden angår tidsskrifter m.v., som trykkes i EU, sendes til et 3.land og derfra til abonnenter i Danmark. Her kan Danmark opkræve importmoms af forsendelserne uanset de gældende fritagelser for erhvervsmæssige småforsendelser. Danmarks bidrag til EU s egne indtægter baseret på momsgrundlaget En del af EU s budget finansieres af medlemsstaterne i forhold til deres respektive momsgrundlag. Da alle medlemsstater har særregler fra før de trådte ind i EU eller fra før 6. momsdirektiv, og da der er valgfrihed for momspligten af nogle transaktioner mv., skal medlemsstaterne hvert år lave en opgørelse, hvor der korrigeres for afvigelser fra 6. momsdirektiv. Det skal sikre, at de momsgrundlag, som medlemsstaternes medlemsbidrag beregnes på grundlag af, er sammenlignelige. Som eksempel kan nævnes den danske momsregel om, at tjenesteydelser leveret af bedemænd er momsfrie. I en årlig dansk opgørelse af momsgrundlaget skønnes over, hvad momsindtægterne fra tjenesteydelser leveret af bedemænd ville have været, såfremt de havde været momspligtige. Tilsvarende skønnes over størrelsesordenen af de øvrige afvigelser fra 6. momsdirektiv. Den årlige opgørelse sendes til EUkommissionen. I det følgende belyses størrelsen af afvigelserne fra 6. momsdirektiv. Det danske momsgrundlag var ifølge regnskabsoplysningerne i 2004 på 559,8 mia. kr., jf. tabel 1. Det svarer til indtægter på 140,0 mia. kr.

4 Tabel 1. Momsgrundlag baseret på regnskabsindtægter (mio. kr.) Grundlag 22 pct. moms Indtægter 25 pct. Moms I alt regnskabsindtægter Anm: Indtægterne fra momssatsen på 22 pct. er transaktioner fra før momssatsen blev forøget til 25 pct. i 1990, men som først er afsluttet nu. Der er både positive og negative danske afvigelser i momsreglerne, jf. tabel 2. Den største negative enkeltpost er, at erhvervene ikke har fradragsret for moms på personbiler. Det giver en afvigelse svarende til indtægter på 1,4 mia. kr. Den største positive enkeltpost er nulmomsen på aviser, der svarer til manglende indtægter på 0,9 mia. kr. af den samlede afvigelse. Tilsammen udgør afvigelserne 3,1 mia. kr. i grundlag, svarende til 0,8 mia. kr. i manglende indtægter. Det kan lidt forsigtigt fortolkes således, at hvis der ikke havde været fravigelser mellem momsloven og 6. momsdirektiv, ville de statslige indtægter fra moms have været 0,8 mia. kr. større end det faktisk er tilfældet. Tabel 2. Korrektioner til regnskabsindtægterne (mio. kr.) Vedrørende Grundlag Indtægter Aviser Tilbagebetaling, bowling 9 2 Virksomheder med en omsætning over euro Momspligtig radio og TV Ejendomsadministration Bedemandsforretninger Levering af bygninger og jord Befordring af personer Levering mv. af luftfartøjer Levering af krigsskibe mv Rejsebureauer Personbiler I alt

5 Tabel 3 viser, hvad momsgrundlaget og indtægterne ville have været, hvis der ikke havde været afvigelser mellem momsloven og 6. momsdirektiv. Det ville have givet et grundlag på 563,0 mia. kr. Dette beløb indgår som Danmarks momsgrundlag i EU s budget for 2004, når den del af EU s egne indtægter, der beregnes på grundlag af medlemsstaternes momsgrundlag, skal beregnes. Tabel 3. Harmoniserede momsgrundlag (mio. kr.) Grundlag Indtægter Regnskabsindtægter Korrektioner Grundlag for beregning af Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet

Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet Baggrundsnotat Beskrivelse af momssystemet 5 10 15 20 25 30 35 1. Indledning Danmark har en enhedsmoms på 25 pct. på næsten alle varer og tjenester. Hovedparten af momsprovenuet kommer fra privatforbrug,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere