Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1"

Transkript

1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ AVISER OG DAGBLADE 6 JOURNALISTERS POSTKASSER PÅ ALLE MEDIER 8 KLIKRATER FORDELT PÅ DE NORDISKE LANDE 9 KLIKRATER FORDELT PÅ FORSKELLIGE MEDIER 11 KONKLUSION Analyse SENDER VI PRESSE- MEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT? Udarbejdet af VOCAST Alle rettigheder til analysen tilhører VOCAST ApS. Analysen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. VOCAST ApS Herluf Trolles Gade 9, København K Tlf: Side 2

3 Sender vi pressemeddelser ud på det rigtige tidspunkt? Nej, det gør vi faktisk ikke. Det er den korte konklusion. Der skal dog ikke meget til, at vi bliver bedre til at time vores pressemeddelelser, så de passer ind i journalisternes hverdag og deres arbejdsrytme. Hvad tid skal vi sende pressemeddelelser ud? Skal vi sende pressemeddelelser til redaktioner eller til journalister? Det er to spørgsmål, som vores kunder stiller os igen og igen. Og det er de to spørgsmål, denne rapport vil besvare. På baggrund af udsendte pressemeddelelser i Danmark i perioden fra 28/ til 29/ kan vi give et meget retvisende billede af, hvordan kommunikatører arbejder med pressemeddelelser. Ligeledes kan vi give et retvisende billede af, hvordan journalisternes døgnrytme ser ud. Vi har indsamlet data på, hvornår journalisterne åbner deres pressemeddelelser, og vi har interviewet dem for at bekræfte tallene. Du kan bruge denne analyse til at finde ud af, hvornår du skal time dine presseudsendelser til, samt hvorvidt du skal sende dine pressemeddelelser til en redaktion eller direkte til en journalist. Faktaboks Baggrund for analysen 36+ aktive kunder 1.3+ aktive konti 1.6+ aktive brugere modtagere i Danmark sendte pressemeddelelser METODEN FOR ANALYSEN Analysen bygger på VOCASTs datagrundlag. VOCAST indeholder en mediedatabase over redaktioner og journalister, som virksomheder bruger til at målrette deres pressemeddelelser mod relevante journalister. Vi har i denne analyse målt klikrater, som ikke skal forveksles med åbningsrater, da disse ofte er svære at måle præcist. En e- mail kan være åbnet, så snart den er blevet vist i en forhåndsvisning. Dette er dog ikke ensbetydende med, at den er læst. Derfor måler vi kun de pressemeddelelser, som indeholder et link, og klikraterne er baseret på de pressemeddelelser, der er klikket på. For at give et mere nuanceret billede af, hvordan kommunikatører og journalister arbejder, har vi valgt at skelne mellem udsendelser til avisernes og dagbladenes redaktioner og udsendelser til journalisternes personlige adresser, fordelt på medietyper. Vi kan dog ikke garantere, at det er redaktører, som åbner pressemeddelelserne. På de fleste redaktioner har journalisterne også adgang til redaktionsmailen, som tjekkes jævnligt. Side 3

4 Vi vil også gøre opmærksom på, at ikke alle journalister ønsker at modtage pressemeddelelser direkte, og derfor er de tilbageholdende med at opgive direkte adresser. Ligeledes ønsker mange redaktioner, at pressemeddelelser bliver sendt til en fælles redaktionsmail, så jourhavende, redaktør, redaktionssekretær eller lignende selv kan videresende pressemeddelelserne til de relevante journalister. I VOCAST er det muligt at læse mere om, hvordan de enkelte medier ønsker at modtage pressemeddelelser. REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ AVISER OG DAGBLADE Hvornår udsender vi pressemeddelelser, og hvornår bliver de faktisk læst: 14 Sendte pressemeddelelser fordelt på timeinterval til redaktioner på aviser og dagblade Timeinterval Som det ses af tabellen, sender vi mange pressemeddelelser lige før frokost. Det passer også godt med kommunikatørernes hverdag, hvor vi møder ind, skriver pressemeddelelsen og sender den afsted før frokost. Der bliver også sendt næsten lige så mange pressemeddelelser, inden vi går hjem. Kigger man på den næste tabel, hvor man ser, hvornår medierne faktisk læser de pressemeddelelser de modtager, er billedet helt anderledes. Side 4

5 Læst af redaktører på aviser og dagblade Timeinterval Redaktører og journalister læser størstedelen af deres modtagne pressemeddelelser mellem kl. 8 og kl. 11. Det passer med den første bølge af de pressemeddelelser, som kommunikationsmedarbejderne sender ud. Kigger man på den næste tabel, kan man se, hvordan kommunikatørernes udsendelser og mediernes klikrater fordeler sig over et døgn. Det første man ser, er at det ikke er alle pressemeddelelser, som bliver læst. Som tidligere nævnt, er det klikraten vi måler, hvilket vil sige, at størstedelen af de afsendte pressemeddelelser bliver der overhovedet ikke klikket på. Pressemeddelelserne bliver frasorteret på baggrund af deres overskrifter og resumeer. Det tyder på, at mange pressemeddelelser bliver sendt ud for bredt og derfor ikke er relevante for modtageren. Irrelevante pressemeddelelser, som fylder redaktørernes postkasser op, er et stort irritationsmoment for mange redaktører og journalister. Vil du vide mere om journalisternes præferencer for pressemeddelelser, hent den seneste analyse her. Side 5

6 Sendt og læst af redaktører på aviser og dagblade fordelt på timeinterval Sendt Læst I tabellen ser man meget tydeligt, at hvis du skal ramme redaktionernes kliktidspunkter, er det vigtigt at sende pressemeddelelserne om morgenen, når du møder på arbejde. Sender du din pressemeddelelse mellem kl. 7 og kl. 8, er du godt dækket ind. De fleste redaktioner holder deres redaktionelle møde om morgenen, hvor arbejdsopgaverne for dagen bliver fordelt. Redaktørerne læser også pressemeddelelser efter deres redaktionelle møde, og mange pressemeddelelser bliver læst, når de bliver modtaget. Det er hvad de redaktører, vi har interviewet, fortæller os. Kigger man på tabellen ovenfor kan man dog konstatere, at der er et fald i klikraten på trods af, at der er en stigning i udsendelser mellem kl. 15 og kl. 16. Derfor vil vi råde kommunikatørerne til at sende pressemeddelelser til avisernes redaktioner om morgenen. JOURNALISTERS POSTKASSER PÅ ALLE MEDIER På trods af en minimal forskel i antallet af sendte og læste pressemeddelelser til journalisternes adresser, har vi valgt at tage tabellerne med. Dette gør vi for at illustrere og igen pointere, at kommunikationsmedarbejderne skal blive bedre til at time deres pressekommunikation. Kigger man på antallet af pressemeddelelser sendt til journalister på alle medier, kan man se, at der bliver sendt lidt færre pressemeddelelser direkte til journalister. Det er altså redaktionskontakter på aviser og dagblade, som får størstedelen af pressemeddelelser. Sendes pressemeddelelserne direkte til journalisters adresser, ser billedet ens ud. Side 6

7 Sendt til journalisters indbakke fordelt på timeinterval Timeinterval Pressemeddelelser bliver sendt lidt før frokost, og lige inden vi går hjem Læst af journalisterne fordelt på timeinterval Timeinterval Journalisterne læser flest pressemeddelelserne fra kl. 8 og frem til frokost, hvor kurven begynder at falde. Side 7

8 Sendt og læst, af journalister på aviser og dagblade fordelt på timeinterval Sendt Læst Som det ses af ovenforstående tabel, kan vi ligeledes anbefale at sende pressemeddelelserne til journalister tidligt på morgenen. KLIKRATER FORDELT PÅ DE NORDISKE LANDE Da de foregående tal var angivet som totale tal, vil vi i det følgende angive klikraterne i procent. Her vil vi kigge på klikraterne for de fire nordiske lande og klikraterne for de forskellige medier. Vi vil stadig skelne mellem klikraterne for redaktioner og journalister. Side 8

9 Klikrater fordelt på lande for redaktioner og journalister 3% 25% 28% 2% 15% 1% 21% 21% 13% 2% 22% 21% 5% % Danmark, redaktion Danmark, journalist Finland, redaktion Finland, journalist Norge, redaktion Norge, journalist Sverige, redaktion Sverige, journalist Sammenligner man tallene for de fire nordiske lande, kan man se, at klikraten for Danmark er ens, uanset om pressemeddelelsen bliver sendt til en redaktion på en avis, eller om den bliver sendt direkte til en journalist. Der er heller ikke så stor forskel på, om du sender en pressemeddelelse til en redaktion eller en journalist i Sverige. Der er dog markante forskelle i hhv. Finland og Norge. Her ser det ud til, at journalisterne er bedre til at åbne deres post. I Finland åbner journalister seks procentpoint flere pressemeddelelser end redaktørerne på aviser og dagblade. I Norge er der otte procentpoint højere klikrate for journalister. Det er svært at give en præcis anbefaling om, hvilken postkasse du skal sende til på tværs af de nordiske lande. Tallene er baseret på afsendelser for VOCASTs brugere, som kan have relationer til forskellige journalister. Du bør altid gøre dig den overvejelse, om pressemeddelelsen er generel med karakter af notestof og derfor skal sendes til en redaktion. Er det en historie med mere dybde, detaljer, konsekvens, væsentlighed, så pitch den direkte til en journalist. Overvej også, om du kan versionere historien, så den passer geografisk til det ønskede medie. KLIKRATER FORDELT PÅ FORSKELLIGE MEDIER De følgende tal bygger på presseudsendelserne i Danmark fordelt på forskellige medietyper. Her kan man se forskellen i klikraterne for hhv. redaktionelle postkasser og journalisters postkasser. Side 9

10 Klikrater fordelt på medie Blog / Journalist 4% Blog / Redaktion Web TV / Journalist Web TV / Redaktion TV / Journalist TV / Redaktion Radio / Journalist Radio / Redaktion Online medier / Journalist Online medier / Redaktion Regionalavis / Journalist Regionalavis / Redaktion Lokalavis (ugeavis) / Journalist Lokalavis (ugeavis) / Redaktion Landsdækkende avis / Journalist Landsdækkende avis / Redaktion Nyhedsbureau / Journalist Nyhedsbureau / Redaktion Fagblade / Journalist Fagblade / Redaktion Forbrugermagasin / Journalist Forbrugermagasin / Redaktion Magasin / Journalist Magasin / Redaktion Gymnasie- og universitets avis / Journalist Gymnasie- og universitets avis / Redaktion 2% 16% 29% 23% 16% 22% 21% 17% 17% 16% 23% 26% 23% 21% 14% 29% 22% 27% 13% 35% Som det også ses ud af tabellen, er der forskelle i klikraterne for de forskellige medietyper. De mest markante forskelle i klikrater finder man i hhv. Web TV, forbrugermagasiner og gymnasie- og universitetsaviser. Sender man en pressemeddelelse til et medie indenfor Web TV, er det primært redaktioner, som vil klikke på denne. Redaktionsmailen har helt præcist 19 procentpoint højere klikrate end en journalistmail. Sendes pressemeddelelsen til et forbrugermagasin, er det mest optimalt at sende denne direkte til en journalist. Journalisternes klikrate er 7 procentpoint højre end redaktionsmailens klikrate. Klikraten for gymnasie- og universitetsaviser er højest hos journalisterne med 14 procentpoint. Brug tabellen til at orientere dig omkring, hvilken mail du skal sende til for at opnå den højeste klikrate. Og tænk generelt i at arbejde mere målrettet mod specifikke medietyper fremfor masseudsendelser, da de forskellige medietyper har forskellig produktionstid og dermed også skal have historierne serveret forskelligt. Side 1

11 KONKLUSION Når vi sammenligner de seneste tal med den analyse, vi lavede på baggrund af tallene for 211, kan vi se, at kommunikationsmedarbejderne ikke er blevet markant bedre til at time pressekommunikationen. Vi håber derfor, at friske tal og simple tabeller kan få kommunikatørerne til at blive endnu bedre til at kommunikere til medierne. Send dine pressemeddelelser om morgenen, og brug klikratetabellen til at orientere dig, om du skal sende din pressemeddelelse direkte til en journalist eller til en redaktion. Brug evt. VOCAST til at finde ud af, om mediet ønsker at modtage pressemeddelelserne i redaktionsmailen eller direkte i journalisternes postkasser. Den generelle anbefaling er også: Målret dine pressemeddelelser til mediet. Som du også kunne se på tabellerne for både sendte og læste pressemeddelelser, er det langt fra alle pressemeddelelser, som bliver læst af redaktører og journalister. En fængende overskrift, et kort og præcist resume, samt udsendelse tidligt om morgenen er netop de faktorer, der gør, at din pressemeddelelse bliver læst. Side 11

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang GØR DET SELV PR Her får du en kort gennemgang af, hvad der er vigtigt at vide for dig, der er selvstændig, dig, der er leder i en mindre eller mellemstor virksomhed, eller dig, som ønsker at komme igennem

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere