S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G"

Transkript

1 SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG Foto: Cecilie Østergren

2 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2009: Bo Asmus Kjeldgaard (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Jan E. Jørgensen, Formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune Henrik Zimino, Borgmester, Tårnby Kommune / KKR Hovedstaden Birgit Lund Terp, Formand for Udvalg for Kultur og Fritid, Næstved Kommune / KKR Sjælland Else Sommer, Adm. direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune Karl-Erik Andersen, Centerchef, Center for Informatik, Københavns Kommune Karen Juul Sørensen, Vicedirektør, Frederiksberg Kommune Hans Stige, Direktør, Undervisningsministeriet Flemming Olsen, Børne- og kulturdirektør, Herlev Kommune / BKF Hovedstaden Klaus Michael Jensen, Børne- og kulturdirektør, Vordingborg Kommune / BKF Sjælland Lars Lunding Andersen, Direktør, Zoologisk Have Tinna Damgaard-Sørensen, Direktør, Vikingeskibsmuseet Stig Miss, Direktør, Thorvaldsens Museum Poul Vestergaard, Leder af Skoletjenesten Skoletjenestens faste medarbejdere pr. 1. april 2009: Marie Damsgaard Andersen Linda Nørgaard Andersen Nana Bernhardt Marianne Bomgren Mikkel Broe Jutta Eberhards Line Esbjørn Bente Garbers Michael Bo Gyldendal Rikke Rosenberg Hansen Kirsten Hegner Pernille Hjort Pernille Haugaard Jensen Jan Ulrik Chrintz Juhl Pia Justesen Marlene Kramm Marie Louise Krogh-Nielsen Tanya Lindkvist Steen Lomholt Hanne Lopdrup Rune Ottegreen Lundberg Vibeke Mader Ulla Margrethe Madsen Katja Vinding Petersen Ulla Hahn Ranmar Jan Rindom Kari Eggert Rysgaard Iben Mondrup Salto Lise Sattrup Sidsel Risted Staun Kit Lindved Sværke Hilde Østergaard

3 3 INDHOLD ARKEN Museum for Moderne Kunst Danmarks Akvarium Danmarks Tekniske Museum og DTU/DTV Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot FILM-X Fuglsang Kunstmuseum og Storstrøms Kammerensemble Kunsthallen Nikolaj Kunstindustrimuseet Kunstmuseet Køge Skitsesamling Københavns Bymuseum Lejre Forsøgscenter Louisiana Museum for Moderne Kunst Musikken i Skoletjenesten Nationalmuseet Skoletjenesten Öresund Statens Museum for Kunst Statens Naturhistoriske Museum Thorvaldsens Museum Vikingeskibsmuseet Zoologisk Have Besøgsstatistik 2006/ Besøgsstatistik 2007/

4 4 SKOLEÅRET 2007 / 2008 Skoletjenestens årsberetning afspejler som tidligere år en meget omfattende undervisningsaktivitet i det tætte samarbejde med museer og kulturinstitutioner på Sjælland, Lolland og Falster, der har rødder, der går næsten 40 år tilbage. Et samarbejde, der fortsat udvikles og udvides, og hvis resultat bl.a. kan læses i et samlet meget højt besøgstal, hvor i alt elever og lærere har deltaget i de undervisningsforløb, der tilbydes ved besøget. Et besøgstal, der også i år er det hidtil højeste, der er registreret i brugen af de undervisningstilbud, Skoletjenestens medarbejdere varetager. Årsberetningen afspejler også, at Skoletjenesten er i konstant udvikling både i forbindelse med nye og ændrede samarbejder og samarbejdsformer og i tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter. Samarbejdet med Statens Museum for Kunst er udvidet, og på Statens Naturhistoriske Museum har samarbejdet fået ny form. Udover disse store statslige museer er et nyt, tværgående samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Storstrøms Kammerensemble etableret med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. I andre sammenhænge er samarbejdet justeret, så det passer til organisatoriske ændringer. Det gælder Louisiana, LIFE / Det Biovidenskabelige Fakultet og Danmarks Tekniske Universitet, hvor samarbejdet fremover vil foregå i form af projektsamarbejde. Besparelser på Vikingeskibsmuseet, Det Danske Filminstitut og Danmarks Akvarium har ligeledes haft indflydelse på organisering og omfang af de pædagogiske aktiviteter. Udviklingen af nye undervisningstilbud er udover sikring af kvalitet i hverdagens aktiviteter en væsentlig del af arbejdet i Skoletjenesten. Eksempler på nye og anderledes tilbud er Fra ildsted til samtalekøkken, som bl.a. er et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center og Lejre, samt Kunsten bag tremmer på Kunstmuseet Køge Skitsesamling, som er grundigt beskrevet, og som sådan giver et billede af det arbejde, der grundlæggende ligger bag alle de aktiviteter, der beskrives i beretningen. Sidstnævnte eksempel er således udtryk for den meget store og engagerede indsats, som Skoletjenestens medarbejdere yder i hverdagen. Det altafgørende succeskriterie for Skoletjenesten er, at brugerne lærere og elever kan anvende undervisningstilbuddene, og at de har en kvalitet og en udformning, der gør dem relevante og sammenhængende med undervisningen hjemme i klassen. Skoletjenesten har i de senere år foretaget flere brugerundersøgelser og evalueringer, og i beretningen fremgår brugernes tilfredshed bl.a. af en omfattende undersøgelse på Kunstindustrimuseet og i forbindelse med evalueringer af antologien Tendenser i mellemkrigstiden og Motor-move på DieselHouse. Udover de pædagogiske aktiviteter, der varetages af Skoletjenestens medarbejdere, omfatter Skoletjenestens virke en lang række projektsamarbejder med bl.a. Dansk Arkitektur Center / DAC, Den Hirschsprungske Samling, Experimentarium, Golden Days og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Nye samarbejder med bl.a. Sydvestsjællands Museum og i forbindelse med Københavns Befæstning er udviklet i løbet af skoleåret Skoletjenestens samarbejder og netværk omfatter således en væsentligt større pædagogisk og organisatorisk aktivitet end den, der berettes om på de følgende sider.

5 5 ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST Profiler ARKEN indsamler nordisk og international samtidskunst. Værkerne i samlingen er ikke begrænset til den klassiske kunstgenre, men henter inspiration og udtrykker sig i en langt bredere visuel kultur, hvorfor vi ser visuel kultur som et naturligt afsæt for vores undervisningspraksis. Visuel kultur omfatter et bredere billedbegreb, men også en kritisk forholden sig til, hvordan vi ser, og dermed hvordan vi skaber betydning. Denne kritiske refleksion er central for undervisningen på ARKEN, der gennem anvendelse af forskellige og bevidste blikke ønsker at åbne op for mange og forskelligartede betydningsdannelser. Med visuel kultur som pædagogisk strategi ønsker vi gennem en undersøgende praksis at stimulere elevernes visuelle kompetencer og kritiske refleksioner. Indledningen skal ses i lyset af det arbejde, der er foregået i æstetikgruppen i Skoletjenesten. Vi har arbejdet med at udvikle de forskellige institutioners profiler; dét, der karakteriserer arbejdet med undervisning på bl.a. Thorvaldsens Museum, Museet for Samtidskunst, Kunstindustrimuseet, FILM-X og ARKEN. Arbejdet er i første omgang mundet ud i profiler til brug på Skoletjenestens hjemmeside, de respektive institutioners hjemmeside og som præsentationsmateriale for Skoletjenesten. Arbejdet vil fortsætte videre frem med inddragelse af ekstern forsker og konsulent. MAD LOVE Efteråret 2007 Med udstillingen blev den nyeste samtidskunst og en bragende samtidskultur bragt ind på museet. Med overskrifter og temaer som fantasy, skaterkultur, sampling, pop, surrealisme, goth, graffiti, logoer og legetøj blev eleverne præsenteret for private samleres vilde værker. Undervisningshæfterne åbnede for forskellige blikke og mulige tematiske spor, undervisere og elever kunne anlægge på værkerne. DET NY ARKEN I januar 2008 slog ARKEN dørene op til de nye udstillingsrum, der har givet dobbelt så meget plads til kunsten. Rummene er tegnet af tegnestuen C.F. Møller og har ud over rum til flere store udstillinger givet rum til, at husets samling kan være udstillet på mere permanent basis. ARKENs samling hører til blandt de mest markante samlinger af samtidskunst i den danske museumsverden.

6 6 Set fra et undervisningsperspektiv er det en fantastisk platform fast at kunne arbejde med store dele af museets samling. Det giver mulighed for at opnå fortrolighed med værker ikke blot for de besøgende børn og voksne, men også for os, der underviser i værkerne. Det giver mulighed for at bygge en viden op om værkerne, men også for med endnu større gennemslagskraft at kunne arbejde med at introducere og anlægge forskellige blikke på værkerne. Ved at samlingen kommer til udfoldelse, bliver det også muligt at aktualisere særudstillingerne ofte med mere moderne værker i forhold til vores tids værker og problematikker. SKAGENSMALERNE i nyt lys Foråret 2008 Med udstillingen søgte vi at komme ind bag myterne om skagensmalerne. Hvordan var forholdet mellem malerne og fiskerne, og var portrætterne af fiskerne i virkeligheden mere en slags selvportrætter af malerne? Hvilke fællesskaber får vi indblik i, og i hvilken grad iscenesatte kunstnerne deres billeder? I Krøyers berømte billede Hip Hip Hurra er det sommer i Danmark, venner er samlet til fest. Lykken bobler som den perlende champagne i glassene, og sollyset spiller i den hvide dug. Kom og vær med en plads er ledig ved bordets nærmeste hjørne. Billedet er som et snapshot fanget til en fest med vennerne. Det tog dog Krøyer fire år at få fat i de rigtige modeller, der skulle opstilles og agere efter en nøje scenograferet plan. Krøyer fik idéen til billedet ved en havefrokost hos malerne Anna og Michael Ancher. Krøyer skiftede deltagerne ud med kunstnere for at skabe et klassebillede af vennerne i kunstnerkolonien. Samtidskunstnerne Larissa Sansour og Søren Linds digitale parafrase af Krøyers kendte billede med værket Hip hip today var udstillet i børnerummet. Værket fører Krøyers billede direkte ind i vores tid til aktuel debat om etnicitet, national selvforståelse og kvindelige kunstneres position på kunstscenen og var et perfekt afsæt for undervisning! ARKEN Undervisning, Skoletjenesten ARKEN Undervisnings- og formidlingsfeltet på ARKEN er i rivende udvikling. Afdelingen omfatter ikke alene Skoletjenestens undervisningsaktiviteter, men er udvidet, og der er i dag 3 fastansatte ud over Skoletjenestens medarbejder og en gruppe på 15 omvisere/undervisere. Styrkelsen af afdelingen er udtryk for, at undervisning og formidling er et vigtigt strategisk indsatsområde for museet, og for en stigende efterspørgsel på kunstfaglig funderet læring og undervisning til børn, unge og undervisere. ARKENs oprustning på formidlingsfronten sker også på baggrund af, at den digitale læring og community building fylder mere og mere i museets virke.

7 7 PARTNERSKABER Arbejdet med at kvalificere undervisningen bliver i stigende grad funderet på partnerskaber. Det har vist sig i vores samarbejde med Ishøj kommune og arbejdet med vores lokalområde, særligt i forbindelse med vores strategiske arbejde med community building og i arbejdet med digital læring i vores udveksling med Torsten Ravnbak, Apple undervisning. Men også helt overordnet med partnerskaber med særligt lektor Helene Illeris, DPU, samt konsulent Ulla Kofoed, Center for Interkulturalitet og Tosprogethed, i forbindelse med samtidskunststafetten. Foto: Lars Skaaning. Community Building På ARKEN BGK kan unge udvikle deres kunstneriske talenter i inspirerende omgivelser. ARKENs samling, skiftende særudstillinger og forskning vil skabe basis for undervisningen. Undervisningen varetages af professionelle kunstnere og ARKENs kunstformidlere. Tanken med uddannelsen er, at den ud over at være udbytterig for de unge vil fungere som en vigtig udvikler af undervisningsaktiviteterne i huset. Der er optaget 16 unge primært fra vores lokalområde, og de begynder i uge 43, Samtidskunststafet et lærertool To røde tråde løber igennem ARKENs samling. Den ene er kunst, der handler om det moderne menneskes eksistens. Den anden fokuserer på den kunst, der gennem nye former, materialer og medier handler om selve kunstbegrebet. Med ARKENs nye muligheder for at vise samlingen permanent følger også et behov for og et ønske om at udvikle nye undervisningstilbud. Målet med projektet Samtidskunststafet er: At styrke billedkunstundervisningen i Danmark ved at sætte fokus på samtidskunst som et erkendelsesfelt. At optimere samarbejdet mellem skole og museum ved at udvikle en undervisningsstafet, der starter og slutter på skolen, så undervisningen på ARKEN er tæt integreret med skolens undervisning og læreplaner. At styrke elevernes interesse for og viden om samtidskunst. At udvikle undervisningstilbud, der gennem valg af værker og anvendelse af forskellige læringsstile tilgodeser tosprogede elever. At stimulere elevernes visuelle refleksivitet ved at anvende visuel kultur som pædagogisk strategi. At udvikle et undervisningstilbud, der didaktisk applikerer samtidskunstens strategier ved at sætte fokus på den begivenhed, der skabes mellem eleverne, værket, underviseren og museet.

8 8 At sikre det gode samarbejde mellem skole og museer ved at inddrage kommende billedkunstundervisere i udviklingen og afprøvningen af materialet. At optimere billedkunstlærerens undervisning ved at udvikle lærermateriale, der knytter sig til undervisningstilbuddet lærertools og lærerkurser. At give elever (herunder de tosprogede) på Vestegnen en tilknytning til deres lokale kunstmuseum. Med visuel kultur som pædagogisk strategi ønsker ARKEN at udvikle undervisningsforløb i samtidskunst for billedkunstelever fra klasse. Undervisningsforløb, der åbner op for nye og givende møder med samtidskunst, hvor visuel refleksivitet er det centrale læringsmål. Med afsæt i lektor Helene Illeris forskning om samtidskunstens læringspotentialer og udvikling af relationelle og refleksive kunstpædagogiske møder vil ARKEN udvikle en undervisningsstafet i samtidskunst, der forbinder undervisningen i skolen med undervisningen på museet. Stafetten indeholder: Udvikling af 1½ times undervisningsforløb over temaet MENNESKE, lærertool undervisningsmateriale til læreren, der forankrer museumsbesøget i skolens undervisning, og lærerkurser om samtidskunst og brugen af museet i undervisningen. Adjunkt Karen Brandt, de lærerstuderende fra Frederiksberg Seminarium og Nana Bernhardt fra Statens Museum for Kunst har været med i konceptudviklingen for at tilpasse forløbene bedst muligt til skolens undervisning. DIGITAL LÆRING ARKcast ARKEN har siden efteråret 2006 podcastet alternative audio-guides om museets udstillinger, faste samling og arkitektur under projektbetegnelsen ARKcast. Det har primært været museet, der har været afsender. Der er dog blevet eksperimenteret med at lave offentlige workshops, hvor brugere af museet kunne producere deres egen lydfil om museet og få den podcastet på museets weblog. Formidlingsfilm i form af podcast-episoder er nu blevet en etableret del af ARKENs formidlingsflade. Til hver udstilling produceres tre episoder af henholdsvis kunstafdelingen og ARKEN Undervisning. Filmene er tilgængelige på museets låne-ipods og som download på vores hjemmeside. Episoderne inddrages i undervisningen både på museet og ude på skolerne. Samarbejdet fører til, at KUA etablerer en decideret overbygning i lydformidling med ARKEN og DR som partnere. RTC kreativ digital læring I forlængelse af ARKcast-projektet etablerede vi et Regionalt Trænings Center for kreativ læring, hvor undervisere kan komme på kursus i digitale læringsmidler.

9 9 ARKEN fungerer som et laboratorium for udvikling af digitale undervisningsforløb med Apples produkter som afsæt. Museet arbejder frem mod at etablere trådløst net i udstillingsrummene, så vi i nær fremtid vil opleve elever og studerende i dialog med en underviser om et værk, hvor den bærbare computer er med som en platform for at søge mere viden, hvor kunsten er. MitARKEN Vi vil med projektet MitARKEN bygge videre på ARKcast-projektet, men med større fokus på online brugerinddragelse. Vores vision var at lancere en ny feature på museets hjemmeside, hvor indholdet genereres af brugerne. Den traditionelle museale envejskommunikation erstattes af et site, hvor dialogen foregår mellem brugerne. Det skal være en selvstændig del af museets allerede velfungerende hjemmeside, hvor museets samling, særudstillinger og arkitektur vil være udgangspunktet for diskussion og dialog. ARKcast vil blive integreret i det nye site som museets udsagn, der er åbent for kritik og debat. e-museum samtidskunst og visuel kultur ARKEN indgik i 2007 et samarbejde med Brandts Klædefabrik og Museet for Samtidskunst om et webbaseret undervisningsmateriale om visuel kultur, forstået som et bredere billedbegreb og som refleksionsstrategi. Ud fra tværfaglige temaer og forskellige analysestrategier præsenteres eksemplariske værker fra institutionernes samlinger. Sitet fungerer som et teoretisk og praktisk laboratorium for visuel kultur, hvor eleverne kan arbejde undersøgende, teoretisk og produktivt med samtidskunst, analysestrategier og kommunikative strategier. Undervisningsmaterialet har til formål at styrke elevernes analytiske evner og kreative proces gennem teoretiske og praktiske opgaver. Museernes samarbejde giver mulighed for at præsentere bredden i samtidskunstens medier og udtryksformer med inddragelse af både lyd-, video- og installationskunst, men også mulighed for at tage afsæt i et bredere billedbegreb ved at inddrage eksempelvis pressefotografiet.

10 10 DANMARKS AKVARIUM Planerne for Danmarks Akvariums fremtid på Amager tog megen opmærksomhed i årets løb. Alligevel var kvalitetssikring og oplæring af nye undervisere det arbejdsområde, der fyldte mest i arbejdet ud over drift, vedligeholdelse og afvikling af besøg. Besøgstallet Et mindre fald i antallet af underviste elever tilskrives især en drastisk omlægning af de udendørs tilbud i 2008: Entréprisen for skoler har i snart mange år været den samme for et indendørs tilbud på 2½ time og for et udendørs heldagstilbud, mens udgifterne selvsagt er meget større i forbindelse med afvikling af de lange udendørs forløb. Som følge af nødvendige besparelser på Akvariet på alle områder i 2008 blev kapaciteten for udendørs tilbud begrænset til to hold om ugen kombineret med en forkortelse af sæsonen. Faldet i antallet af elever til udendørs forløb blev således stort i foråret. Fra 2009 forventes prisen at blive sat betydeligt op. Formentlig vil interessen af den grund falde mærkbart, og selv om kapaciteten igen bliver sat op, forventes det ikke, at besøgstallet for de udendørs forløb vil stige igen. Det ny Danmarks Akvarium Efter at den fondsbaserede finansiering af byggeriet af det ny Danmarks Akvarium ved Kastrup Havn var faldet på plads, blev der udskrevet en arkitektkonkurrence, der varede fra sommeren 2007 til sommeren Kravene til funktionerne skulle specificeres i grove træk, og dermed blev de fysiske rammer for Skoletjenesten i store træk fastlagt. Bl.a. vil undervisningskapaciteten blive fordoblet, idet der i det ny byggeri er planlagt to forundringsrum til Skoletjenesten. De bygningsmæssige forhold i udstillingen, som afspejler den formidlingsmæssige brug af de nye anlæg, blev ligeledes inddraget, idet konkurrencen umiddelbart følges op af en projekteringsfase. Her drejer det sig f.eks. om støjforhold og muligheder for delvis afskærmning i forbindelse med afvikling af undervisning. Brugen af udstillingsakvarierne til undervisning er afgørende, idet de levende dyr i udstillingen fortsat skal være den særlige kvalitet, der kendetegner Akvariet som autentisk ressource og redskab for lærerens planlægning af undervisning. I efteråret 2007 blev derudover udarbejdet en intern skitse over de overordnede områder, som Skoletjenesten ønsker at opdele det fremtidige arbejde i.

11 11 Hånddukketeater med Sigurd Søhest, Søhest og dukkefører. Fotograf: Stephen Maze Teater med hånddukker for de mindste Arbejdet med at udvikle et dukketeater tog form i efteråret Der blev udarbejdet en drejebog, og to hånddukker blev specialfremstillet. Den ene forestiller en stor udgave af en rigtig søhest; den anden er en tro gengivelse af Akvariets hjemmesides tegneseriesøhest, der har et meget barnligt udseende. Idéen er at lade de to diskutere, hvem der ser rigtigst ud, og hvorfor de ser forskellige ud. Med eleverne vil der på den måde blive fremprovokeret en diskussion om dyrs udseende baseret på sym- og antipatier. Teaterformen er meget anderledes end den informative dialog, som Skoletjenesten ellers betjener sig af i Akvariet, og dette viste sig at være meget vanskeligt at omstille sig til i forbindelse med de første prøvehold. Med hjælp fra Skoletjenesten i Lejre Forsøgscenter, som har en særlig ekspertise på området, lykkedes det dog efterhånden at få ændret dialogen så meget, at der inden sommerferien blev gennemført vellykkede forløb med flere prøvehold. Næste fase er at åbne op for tilbud til de yngste skoleklasser og de ældste børnehavebørn. Udendørs undervisning Skoletjenesten tilbyder to heldagsforløb, der begge starter med en indsamlingsfase i naturen uden for Akvariet (enten på stranden eller ved to vandhuller), fortsætter indendørs med en opfølgningsfase i Skoletjenestens forundringsrum og slutter med aktivering af dyr i udstillingen. Søgningen fra gymnasierne til disse tilbud har været i stigning i en årrække. Samtidig hermed er der sket en betydelig udskiftning blandt studenterunderviserne i de senere år. Derfor var det efterhånden blevet nødvendigt med en målrettet intern evaluering. Den blev gennemført, og som en udløber af dette arbejde viste det sig også nødvendigt at tage de tilhørende interne undervisningsvejledninger op til revision; bl.a. med henblik på at betone nogle elementer på bekostning af andre og for at få mere tid til de praktiske gøremål.

12 12 Desværre faldt denne kvalitetsforbedring sammen med en forringelse af grundvilkårene. Danmarks Akvarium har gennem mange år ydet et betydeligt tilskud, for at heldagsforløbene kunne tilbydes til en overkommelig pris for brugerne; men i forbindelse med omfattende besparelser kunne ordningen ikke fortsætte som hidtil. Nye undervisere De ændrede vilkår for studerende på universiteterne har medført, at det er blevet sværere at få studenterunderviserne til at påtage sig lige så meget arbejde som tidligere. I slutningen af 2007 blev det derfor besluttet at udvide Akvariets formidlergruppe med 1-2 personer. Denne udvikling faldt sammen med en betydelig udskiftning blandt de studerende, og dermed blev der samlet set tale om et betydeligt erfaringstab i årets løb. For at undgå et kvalitetstab måtte der som konsekvens afsættes megen tid til oplæring af nye undervisere til Skoletjenestens faste emner. Indholdet i undervisningen følger et på forhånd fastlagt trinvist forløb og er bygget op over praktisk forsøgsarbejde i forundringsrummet fulgt op af demonstrationer i udstillingen. Undervisning med levende dyr byder imidlertid altid på en række forvirrende varianter, som det kræver rutine at tage højde for, og det vilkår medvirkede også til, at oplæringsarbejdet blev særligt omfattende i år.

13 13 DANMARKS TEKNISKE MUSEUM OG DTU/DTV Ny organisering Organiseringen af arbejdet og samarbejdsfladerne har været under kraftig forvandling fra august I forbindelse med en ny, udvidet samarbejdsaftale blev begge Skoletjenesten DTM-DTUs faste medarbejdere delvis frikøbt til at varetage funktioner som koordinatorer for henholdsvis den naturfaglige og kulturhistoriske faggruppe i Skoletjenesten. I forlængelse heraf blev en ny stilling som undervisningsog udviklingsmedarbejder opslået, men kunne ikke besættes med kvalificeret medarbejder. Dette bevirkede, at de pædagogiske udviklingsprojekter på museet måtte køre på et lavere blus. I begyndelsen af efteråret opsagde DTU/DTV dog samarbejdsaftalen med henvisning til de omstruktureringer, der skete på DTU som følge af universitetsreformen. Nye aftaler er indgået i form af en projektsamarbejdsaftale med DTU/ViTiS pr. 1. januar 2009 samt en samarbejdsaftale mellem Skoletjenesten og Danmarks Tekniske Museum pr. 1. maj 2008 med ansættelsen af en fuldtidsmedarbejder halvtids som udviklings- og undervisningsansvarlig og halvtids som undervisnings- og udviklingsmedarbejder. Den nye medarbejder har i første omgang sat sig ind i museets eksisterende undervisningstilbud og vil efterfølgende revidere og udvikle de nuværende tilbud, samtidig med at nye tilbud etableres. Skoletjenestemedarbejderen indgår i museets formidlingsteam for at skabe en bedre sammenhæng mellem museets udstillinger og deres undervisningspotentiale. Workshop I efteråret 2007 gennemførtes en workshop, hvor elever fra 5. klasse tolkede emnerne om de store teknologiske systemer fra særudstillingen Det ska bare virke gennem dans. Et formidlingstiltag, der blev udsolgt og fik god evaluering blandt elever og lærere. En tilsvarende skrive-workshop med udgangspunkt i de to genstandsbaserede historier, der er blevet skrevet til Skoletjenesten, kunne ikke gennemføres pga. bemandingssituationen. Undervisningstilbud Undervisningen til særudstillingen Det ska bare virke tiltrak lidt flere besøgende end de foregående særudstillinger, men de faste tilbud var stadig de mest populære. Mest populært var også i år Jul i kandestøberværkstedet. e-museum e-museumsprojektet Myter og Sandhed om Ellehammers berømte flyvning den 12. september 1906 fortsættes og forventes afsluttet

14 14 ved udgangen af I projektet deltager også gymnasielærere fra henholdsvis Helsingør og Birkerød gymnasium. Kulturnet Danmark Der er udarbejdet ansøgninger til Kulturnet Danmark-puljen. Formidlingsprojektet Bluetooth i udstillingen Skæve kulturhistoriske fortællinger på Danmarks Tekniske Museum vil i første omgang undersøge mulighederne og erfaringerne med anvendelse af denne form for teknologi. Målgruppen (10-16 år) for dette projekt er på mange områder meget længere fremme end de voksne i forbindelse med brugen af ny teknologi. Moderne mobiltelefoner har indbygget Bluetooth-teknologi. Via Bluetooth kan eleverne hente information til deres mobiltelefon i form af tekst, lyd, billeder eller filmklip. Mange unge vil således søge denne ekstra information i kraft af den fascination, som målgruppen ofte har ved at skulle bruge deres egen mobiltelefon i udstillingen. På de fleste skoler er det ikke (og med rette) tilladt at anvende mobiltelefonen i skoletiden, så det accepterede og tilladelige i at anvende egen mobiltelefon i en undervisningssituation er også et incitament for eleven. Besøgstal Der har i 2007/08 været et større fald i skolernes besøg på museet, især fra de nærliggende kommuner. Det skyldes blandt andet, at det i flere perioder har været nødvendigt at lukke for al undervisning på grund af manglende personale. Det er hensigten at få markedsført Skoletjenestens undervisning bedre, især over for de lokale skoler, og det er ligeledes planen at få indført nogle faste traditioner med skolerne i nærområdet, f.eks. med indførelsen af en trafik-emneuge i samarbejde med det lokale politi. Håbet er, at et bedre lokalt samarbejde på sigt styrker det regionale og nationale samarbejde. Skriftlige materialer Skoletjenesten har bidraget til gymnasieantologien Tendenser i mellemkrigstiden med en artikel om bilisme, masseproduktion og Ford T samt til naturfagsgruppens temahæfte Is og vand med artiklen Træk af køleteknikkens historie. Udviklingsarbejde 2008/09 I efteråret 2008 deltager museet i Golden Days Festivalen med fokus på mellemkrigstiden. To tidsbegrænsede undervisningsforløb er blevet udarbejdet til henholdsvis klasse: Pas på der kommer en bil og klasse: Fart, ferie og fritid. I forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39 deltager Skoletjenesten i Science-show i Rudersdal kommune. Der vil ligeledes blive forsøgt afholdt et arrangement i Helsingør kommune. Fra 2009 er det planen at tilbyde et nyt undervisningsforløb med ud-

15 15 gangspunkt i Energikrisen Det vil være et kontrafaktisk undervisningsforløb, hvor eleverne bliver inddelt i fire grupper, der hver især skal tage stilling til, hvordan udviklingen kunne have forløbet, hvis vi tidligere havde satset på andre energikilder. Forløbet vil tage udgangspunkt i museets samling af biler, hvor der bl.a. er en sol-, damp- og eldreven bil. Tendenser i Mellemkrigstiden Antologien er udgivet i anledning af Golden Days Festivalen med økonomisk tilskud fra Bikubenfonden. Antologien rummer artikler fra en række af Skoletjenestens afdelinger, og den blev suppleret med en velbesøgt webportal. Evalueringen af antologien fremhævede bl.a., at gymnasielærerne fandt den velegnet til Almen Studieforberedelse pga. dens mange perspektiver på perioden, og at billedsiden med genstande og fotos fra museerne var et tiltrængt supplement til de traditionelle undervisningsmaterialer.

16 16 DET NAT I O NAL HI S T O R I S KE M US EUM PÅ F R EDER I KS B O R G S L O T I dette skoleår er besøget anderledes end sidste år, hvor der var en meget populær særudstilling, renæssanceudstillingen Christian IV s Frederiksborg, der tiltrak rigtig mange klasser fra alle niveauer. Dette år har besøget fordelt sig mere ligeligt mellem Skoletjenestens mange faste tilbud og særudstillingerne. Dog havde en af udstillingerne en særlig appel til skolerne, nemlig Københavns bombardement 1807, hvor der var lavet særlige undervisningstilbud til de ældre klassetrin i folkeskolen, men hvor besøget af de yngre elever i folkeskolen viste sig at være næsten større. I det hele taget har vi stadig en stor aldersspredning fra 0. klasse til gymnasiet. Christian IV. Pieter Isaacsz, Foto: Frederiksborgmuseet. Skoletjenesten udgav hæftet Da flåden blev røvet og byen brændte ned i samarbejde med og med økonomisk tilskud fra Den Britiske Ambassade København. I forbindelse med 200-året for Københavns bombardement 1807 udarbejdede Skoletjenesten endvidere en webportal med præsentation af undervisningstilbud. Særudstillinger I august 2007 åbnede udstillingen Pieter Isaacsz. Hofmaler og spion, hvis værker er spredt i museer og hos private over hele verden. En stor del af disse værker var indlånt til denne udstilling, bl.a. fra Louvre og det historiske museum i Amsterdam, og for første gang var det muligt at vise en større præsentation af Christian IV s hofmaler i Danmark. Derved kunne flere af museets hovedværker, Isaacsz portrætter af Christian IV og hans sønner, sættes ind i en større sammenhæng, f.eks. var der fra Amsterdam lånt et over 5 meter langt skyttebillede en billedtype, der ikke tidligere er vist i Danmark. Kunstneren var en alsidig person, som malede prægtige portrætter til kongen, købte ind til de kongelige kunstsamlinger og var involveret i udsmykningerne af Frederiksborg og Rosenborg. Derudover var han i en periode Nederlandenes officielle repræsentant i Helsingør, og endelig fungerede han som svenskernes hemmelige agent ved det danske hof. Udstillingen blev både besøgt i forbindelse med faget billedkunst og historie, hvor de kulturhistoriske aspekter kunne trækkes frem. Fra september vistes udstillingen Bomber over København 1807 en erindringsrejse i lyd og billeder, som viste bombardementet på malerier, kobberstik og tegninger, mens en audio-guide koblede billederne sammen med københavnernes egne fortællinger om de gruopvækkende begivenheder. Audio-guiden gav et levende indtryk takket være de mange øjenvidneskildringer og var lavet dramatisk med lydeffekter som kanontorden. Oprindeligt var audio-guiden møntet på folkeskolens ældre klasser, men udstillingen viste sig at have langt bredere appel og blev meget populær helt ned til 3. klassetrin. I Moderne Samling vistes fra oktober 2007 særudstillingen Surface. Kennet Havgaards portrætfotos med billeder af kendte danskere fotograferet til livsstilsmagasiner. Havgaards billeder er på en gang iscenesatte, men rummer også en spontanitet, der fanger per-

17 17 sonlighed og karaktertræk. Blandt de portrætterede var sangeren Anisette Koppel, skuespilleren Søren Pilmark, forfatteren Tor Nørretranders og kronprins Frederik. Udstillingen var populær blandt eleverne, fordi personerne ikke blot kunne genkendes, men også var skildret på en uventet eller humoristisk måde. I marts måned gav 350-året for Roskildefreden anledning til en mindre særudstilling for at markere den festmiddag, som kong Frederik III afholdt for den svenske kong Carl X Gustav på Frederiksborg Slot. I Englesalen, hvor taflet formentlig fandt sted, var genskabt den bordopdækning, som kendes fra de samtidige stik af begivenheden. Forårets store særudstilling Drømmen om Kina handlede om den kinesiske kulturs betydning i Danmark fra Udstillingen viste, hvordan bedre handelsforbindelser medførte, at lakmøbler, porcelæn, silke og ikke mindst te kom til Danmark og blev en væsentlig del af dansk kultur til fest såvel som til hverdag. Det fremgik også, hvordan kinesiske lysthuse i og 1800-tallet dukkede op i danske haver og parker, f.eks. i Tivoli, hvor kineserierne gav H.C. Andersen inspiration til eventyret om nattergalen og den kinesiske kejsers hof. I det 20. århundrede har klassisk kinesisk møbelkunst været en inspirationskilde for danske kunsthåndværkere og møbelsnedkere, f.eks. Hans J. Wegner. Udstillingen rummede fine muligheder for at efterspore den kinesiske påvirkning i Danmark gennem 400 år og kunne inddrages i undervisningen af de klasser, som har beskæftiget sig med Kina i Olympiadeåret. Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Malet af Constantin Hansen, Foto: Lennart Larsen. Den faste udstilling De faste tilbud i Skoletjenesten dækker hele museets virkeområde fra 1500 til i dag. De har i det forløbne år været benyttet i større grad end tidligere, hvilket kunne tyde på en større interesse for de markante begivenheder i Danmarkshistorien, som tilbuddene omhandler. Samtidig er en ny historiekanon på vej, som giver meget fine muligheder for at inddrage museet i undervisningen, idet en lang række af kanonpunkterne falder sammen med museets undervisningstilbud. Det

18 18 giver forhåbning om, at de faste undervisningstilbud vil blive benyttet i endnu højere grad i fremtiden. Den igangværende revision af undervisningstilbuddene, hvor de skriftlige materialer bliver revideret og forsynet med ny layout, kan medvirke til at underbygge denne udvikling. Børnenes Danmarkshistorie var åben for skolebesøg fra august til november måned og igen fra påsketid til sommerferien. Den har også i år været populær, især blandt de yngre elever op til 5. klasse. Udstillingen bruges i høj grad på grund af aktiviteterne med prøvning af renæssancedragter og rustninger, og den bliver i stigende grad kombineret med en omvisning i den faste udstilling om Christian IV s tid på slottet. Særlige arrangementer Blandt årets særlige arrangementer kan nævnes lærerkurset i forbindelse med udstillingen om Københavns bombardement, hvor udstillingens arrangører medvirkede, og hvor den nye audio-guide til udstillingen blev præsenteret. Denne var formentlig medvirkende til, at udstillingen blev en stor succes blandt skolerne. I forårssæsonen blev 350-året for Roskildefreden markeret med et lærerkursus arrangeret i samarbejde med Skoletjenesten Öresund. Her deltog mange svenske lærere, som hørte foredrag om begivenheden set fra dansk og svensk side og blev vist rundt i museet, hvor historiemalerier og portrætter fra Svenskekrigenes tid blev gennemgået med særligt henblik på at indkredse den danske synsvinkel på begivenhederne. Kommende projekter Der er i årets løb arbejdet med forberedelser til museets kommende særudstillinger, hvor der vil blive tilbud til skolerne. Efteråret 2008 vises en større udstilling om forbindelserne mellem Danmark og Island. Mange har sikkert i dag glemt, at Island var en del af det danske rige frem til 1944, hvor øen blev en selvstændig republik. Udstillingen fokuserer på den fælles fortid og forklarer, hvorfor landene gled fra hinanden. Samtidig er den et stemningsfuldt møde med Islands storslåede natur og historie fra sagatiden til de danske kongers besøg i 1900-tallet. Udstillingen rummer værker af nogle af Islands største kunstnere, malerier af Jóhannes S. Kjarval, skulpturer af Sigurjón Òlafsson og fotografier af Olafur Eliasson. Foråret 2009 vises helt ny portrætkunst, idet museet igen indbyder til nordisk portrætkonkurrence, som i lighed med for to år siden udmunder i en udstilling af ca. 50 værker, deriblandt vinderne af de tre priser. I foråret åbner desuden et nyindrettet fotogalleri i Moderne Samling, hvor det er planen at vise dansk og international fotokunst.

19 19 FILM-X Skoleåret 2007/08 har budt på store omvæltninger i FILM-X omkring personale og økonomi. FILM-X fik pr. 1. oktober 2007 ny undervisnings- og udviklingsansvarlig, og pr. 1. januar 2008 tiltrådte ny teknisk leder efter et halvår med konstitueret, ekstern teknisk ledelse. En omfattende spareplan på DFI betød, at FILM-X BIO lukkede ned januar 2008, samtidig med at der blev skåret på midlerne til publikationer og brug af gæstelærere i forbindelse med temauger. Spareplanen betød også, at besøgspriserne måtte opjusteres (med effekt for skoler fra august 2008). Fra januar 2008 fik Skoletjenestens medarbejder dog gennemført en forøgelse af lønsummen, der gjorde det muligt at lægge 6 timer oven i stillingen som booker. Dermed kunne der opnås dækning for behovet for en medarbejder med ansvar for aktiviteter i weekender og uden for den almindelige åbningstid. Trods omvæltningerne har undervisningstilbuddet formået at tiltrække lige så mange besøgende som de foregående år (belægningen var på 98 %), ligesom der blev meldt alt udsolgt frem til jul 2008 knap en uge efter at bookingen åbnede i maj måned. Samtidig er der gennemført tre store udviklingsprojekter: Der er udviklet tre nye baggrundsfilm og et nyt animationsunivers, et onlinemiljø i forbindelse med studiet samt et mobilt FILM-X studie. Foto: Anne Bertram. Almindelige skolebesøg Undervisningsforløbene blev fra sommeren 2007 forlænget til tre timer. Det har haft en generel positiv effekt på undervisningen med bedre tid til fordybelse i filmprocessen og plads til dialog under det faglige oplæg, som indleder hvert undervisningsforløb. Styrkelsen af oplæggene har endvidere gjort undervisningen mere fokuseret særligt i de tilfælde, hvor eleverne er velforberedte. Det har været målet at styrke dette fokus yderligere, og frem til sommerferien 2008 udviklede Skoletjenestens medarbejder særlige forberedelsesmaterialer til hvert enkelt oplæg, som efter ferien lå tilgængelige på hjemmesiden. Det aktuelle materiale blev sendt til lærerne med bekræftelsesbrevet. Erfaringen viste i løbet af året, at et par af oplæggene var for omfattende og brede til, at eleverne kunne omsætte deres nye viden til praktisk arbejde i studiet. Oplæggene levede således ikke op til visionen om at vægte de praktiske discipliner højere end de analytiske og teoretiske, som de fleste lærere har gode forudsætninger for selv at undervise i. Derfor udgik enkelte oplæg, og andre kom til ved skoleårets slutning.

20 20 Studie 2. Foto: Per Morten Abrahamsen. Temauger Der blev afholdt syv temauger med varierende fokus tilrettelagt for forskellige klassetrin. Temaugerne var alle fuldt bookede, og besøgene varede her fire timer i stedet for tre. Efter jul blev to temauger gennemført uden gæstelærere som konsekvens af spareplanen på DFI. Derimod modtog underviserne på DFI et halvdagskursus med gæstelærer i det aktuelle tema som forberedelse. Underviserne var generelt glade for denne form, der dels gav nye udfordringer til den enkelte underviser, dels gav ny viden og inspiration til teamet. Temaugerne blev i høj grad udnyttet til at afprøve nye undervisningsformer og tematikker. Efterspørgslen under temaugen Reklamefilm og Musikvideo tilrettelagt for elever fra 7. klasse var så massiv, at forløbene udbydes fast i skoleåret 2008/09, hvilket også kan være med til at hjælpe til at få bedre fat i eleverne i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Temaugen om Storyboards viste, at denne forberedelse gav så meget til arbejdsprocessen, at elever nu opfordres til at lave storyboards inden besøget i FILM-X. Der er udviklet skabeloner, som kan downloades på hjemmesiden. Nye baggrundsfilm og nyt animationsunivers Den overordnede vision var at udvikle tre nye baggrundsfilm til optagestudierne 1, 2 og 3, som primært appellerede til den ældste del af de besøgende. Filmene er realfilm, som foregår i realistiske omgivelser. Alle tre lægger op til, at eleverne arbejder med gysergenren, men der er variationsmuligheder gennem de producerede indklipsbilleder, som eleverne kan føje til deres egne optagelser i efterarbejdet. Animationsuniverset er et ungdomsmiljø med nogle skæve karakterer udviklet af designeren Lone Sanco. Det er tanken, at figurerne kan spille en rolle på hjemmesiden fremover. Idéprocessen satte i gang i vinteren 2007, manuskripter blev ud-

21 21 viklet vinteren 2008, og filmene blev indspillet og bearbejdet i løbet af foråret og sommeren Animationsuniverset blev udviklet sideløbende. Online-miljø Der er udviklet et online-miljø i forbindelse med FILM-X, hvor elever efter et besøg kan downloade deres egne film, redigere videre i filerne og sende filmen til venner og bekendte. På længere sigt skal denne proces erstatte DVD-brændingen, og hver lærer får derefter en enkelt kopi af hver film med hjem på DVD, mens eleverne selv kan brænde så mange kopier, de ønsker, og nemt kan få adgang til deres film på hvilken som helst computer med netadgang. Det vil derudover give mere tid til undervisningen, mindske risikoen for fejlbrændinger og i det lange løb være en økonomisk besparelse. Endelig baner online-miljøet vejen for, at filmene kan blive tilgængelige for andre brugere og være en del af et kommende web-miljø for børn på FILM-X s hjemmeside. Udviklingen blev indledt i 2007 med projektbeskrivelse og indkøb af server. Siderne blev designet, og programmeringen startede foråret Der testes fortsat i starten af skoleåret 2008/09. Mobilt FILM-X Der har igennem længere tid været tanker om at udvikle en mobil udgave af FILM-X, så også børn uden for Københavnsområdet kan få gavn af studiet. I foråret søgte og modtog DFI en bevilling fra Kulturministeriet, der gjorde denne udvikling mulig. Der blev yderligere bevilget midler fra Egmont Fonden, Nordisk Film Fonden samt Styregruppen for det Internationale Kultursamarbejde. I juni 2008 blev studiet FILM-X ON THE ROAD præsenteret i London under deltagelse af Skoletjenestens medarbejder, som under udviklingen bidrog med koordinering i forhold til udvekslingen, tilretning af undervisningsforløb, udvikling af pædagogiske vejledninger samt oplæring af personale i London. Skoletjenestens medarbejder vil fremover deltage i planlægningen af skolerelaterede besøg og stå for en stor del af kontakten til interesserede samarbejdspartnere her i Danmark.

22 22 F UG L S ANG KUNS T M US EUM O G S T O R S T R Ø M S KAM M ER ENS EM B L E Skoletjenesten Fuglsang er en ny, tværfaglig skoletjeneste, der med Storstrøms Kammerensemble og Fuglsang Kunstmuseum tilbyder tværfaglige undervisningsforløb mellem musik og billedkunst. D. 26. januar 2008 åbnede det nye kunstmuseum og den nye skoletjeneste på Fuglsang Gods. Det første halvår har etablering af Skoletjenesten, udvikling af undervisningstilbud samt markedsføring og formidling af de nye undervisningsmuligheder på Fuglsang Gods været i fokus. Nye workshops Skoletjenesten Fuglsang åbnede med to nye workshoptilbud, der begge indbefatter møde med musikere fra kammerensemblet, omvisning på kunstmuseet og elevernes egenproduktioner. Begge workshops kan tilpasses museets skiftende udstillinger og kammerensemblets aktuelle repertoire. Såvel museets faste samling som museets store særudstilling Livslyst. Sundhed Skønhed Styrke er blevet inddraget i workshops og brugt som materiale til album-covers og lydbilleder. De musikalske udgangspunkter har været værker af Olivier Messian, Darius Milhaud og Niels Viggo Bentzon, der samtidig er blevet opført af Storstrøms Kammerensemble ved koncerter i foråret. Med digital fotografering, billedredigering og lydoptagelser som arbejdsredskaber i Skoletjenestens workshops er der investeret i syv mobile computerstationer og digitalkameraer samt lydoptager og afspiller alt sammen fleksibelt udstyr, som vil kunne anvendes i nye tværfaglige workshopaktiviteter de kommende år.

23 23 Undervisningsmateriale Museets første særudstilling, Livslyst. Sundhed Skønhed Styrke, i den nye museumsbygning var samtidig det største forsknings-, udstillings- og formidlingsprojekt på museet i en årrække. Skoletjenesten inddrog udstillingen og bidrog med et omfattende tværfagligt aldersdifferentieret undervisningsmateriale, der foruden billedkunsten bl.a. inddrog Carl Nielsens vitalistiske 4. symfoni. I slutningen af udstillingsperioden har materialet således også kunnet anvendes i forbindelse med Storstrøms Kammerensembles musikfestival med netop Nielsens musik som årets tema. Andre aktiviteter Som led i markedsføringen har Skoletjenesten afholdt to fuldt besatte lærerkurser samt en række pædagogiske dage for lærere, faglige konsulenter i praktiske/musiske fag og skolebibliotekarer. Da Skoletjenesten arbejder tværfagligt mellem musik og billedkunst, har Fuglsang Kunstmuseum desuden tilbudt andre aktiviteter til skoler i form af rene kunsthistoriske omvisninger og workshops i samarbejde med Gerlev Idrætshistoriske Værksted. Aktiviteterne har skabt opmærksomhed omkring de nye undervisningsmuligheder på Fuglsang Gods, men som gratis forløb har de måske samtidig været en intern konkurrent til Skoletjenestens workshops. Besøgstal Sammenlignet med besøgstallet på det tidligere Storstrøms Kunstmuseum har Skoletjenesten og Fuglsang Kunstmuseum allerede i den første etableringsperiode haft betydelig fremgang i besøgstal og afviklede undervisningsforløb. Skoletjenesten forventer yderligere fremgang i antallet af besøgende og undervisningsforløb gennem den fortsatte etablering, udvikling og markedsføring af undervisningsaktiviteterne på Fuglsang Gods de kommende år.

24 24 KUNS T HAL L EN NI KO L AJ Skoletjenesten stræber mod at omsætte konkrete kunstneriske udsagn og oplevelser fra vores egen tid til kritiske og kreative erkendelsesprocesser for børn og unge med forskellige baggrunde. Med afsæt i elevernes faglige, sociale og visuelle kompetencer og i specialiseret, forskningsbaseret viden om samtidskunstneriske problemstillinger fastholdes og udvikles dialogen som bærende kraft i den fortløbende fortolkningsproces, som undervisningen er ramme om. Samtidens kunstnere benytter ofte erfaringer og metoder fra vidensområder uden for kunsten selv og inddrager kontekster, arbejdsprocesser og kommunikation med betragteren i værket. Rummet, både fysisk, mentalt og virtuelt, og relationen til den, der er i rummet, former både værk og betragter og skaber hermed en ofte kompleks og dynamisk betydning. Gennem teoretiske diskussioner og oplæg, sproglige og visuelle øvelser, praktiske opgaver og værkstedsaktiviteter med direkte udgangspunkt i Nikolajs skiftende udstillinger stiller vi sammen skarpt på denne betydningsdannelse og styrker gensidigt elevernes og kunsthallens evne til at reflektere kritisk over samtidens kultur og formidle nye indsigter i et lærende fællesskab. Ved at undersøge og inkludere overvejelser over både kunstnerens, kuratorens og kunstinstitutionens formidlingsstrategier i en samfundsmæssig og historisk kontekst skabes endvidere en museologisk bevidsthed. Nikolaj tilrettelægger og producerer skriftligt undervisningsmateriale og differentierede undervisningsforløb, udbyder lærerkurser, seminarer og indgår i længerevarende pædagogiske projekter med vægt på samtidskunstens flerfaglige og demokratiske læringspotentiale for især grundskolens ældste elever og gymnasiet. En gang årligt præsenterer vi en udstilling særligt tilrettelagt og formidlet for mindre børn. Skoleåret 2007/08 har gennem de daglige undervisningsaktiviteter såvel som gennem længerevarende projekter og samarbejder afspejlet ovenstående undervisningsprofil. I perioden 15. februar 2007 til 19. maj 2008 har den undervisnings- og udviklingsansvarlige holdt barselsorlov. Nana Bernhardt og derefter Majken Overgaard har været barselsvikarer. Undervisning Skoletjenesten har i løbet af skoleåret tilbudt dialogbaserede undervisningsforløb af 1, 1,5 eller 2,5 times varighed med direke afsæt i 6 af skoleårets skiftende udstillinger.

25 25 Der har været afholdt dagsseminarer og længerevarende workshops for skoleklasser i forbindelse med udstillingen The Tent Show af Parfyme og udstillingen De indfødte af Charlotte Haslund Christensen. Undervisningsmateriale Skriftligt, trykt undervisningsmateriale er produceret til tre udstillinger. Materialerne har været gratis og er blevet udsendt i klassesæt til alle skoler, der har bestilt undervisningsforløb. Et webbaseret undervisningsmateriale er produceret til en enkelt af årets udstillinger, Himmelrum af Peter Callesen. Lærerkurser Introduktionskurser for lærere er afholdt i starten af hver ny udstillingsperiode. Et oversigtskursus, der gennemgik hele skoleårets vekslende udstillinger og undervisningstilbud, blev afholdt i september Markedsføring Skoletjenesten har hele året arbejdet for at opgradere husets markedsføring med henblik på at skabe vækst i antallet af Skoletjenestens brugere gennem udsendelser af nyhedsbreve og henvendelser til særlig relevante målgrupper. Nikolajs interne budget for marketing af undervisningstilbud er imidlertid uhyre begrænset, hvorfor egentlig annoncering i det store hele er sket via Skoletjenestens sædvanlige kanaler. Besøgstal I alt har elever, lærere og pædagoger benyttet undervisningstilbud i Kunsthallen Nikolaj. Undervisningens faglige og tematiske appel til lærere og pædagoger er naturligvis afhængig af de enkelte udstillinger, og bookingen af undervisningstilbud er derfor ujævnt fordelt over året. Parfyme Deluxe: The Tent Show (9. juni november 2007) 582 elever + lærere Peter Callesen: Himmelrum (1. september november 2007) elever + lærere Joakim Eskildsen: Roma rejserne (23. november februar 2008) 298 elever + lærere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI FILM-X: Kreativitet i stramme rammer Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI Kari Eggert Rysgaard Cand.mag. Medievidenskab, KUA, 2003 DR B&U, 2000-2007 Tv-tilrettelægger, web-redaktør, konceptudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Kulturpakker - en kulturel løftestang

Kulturpakker - en kulturel løftestang Kulturpakker - en kulturel løftestang Evaluering af Kulturpakker 2011-12 Nærværende evaluering er skrevet ud fra besvarelser maj 2012 fra kulturpakkekontakter og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART OPLEV KUNSTEN Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner en mangfoldighed af tilgange

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

De bedste visioner samlet et sted

De bedste visioner samlet et sted De bedste visioner samlet et sted Ny Vision side 4-5 FOTOskoletjenesten side 6-7 Byg Selv side 8-9 Service Produkter side 10-11 nyskabelse - engagement - kompetence Planlægger Alt side 12-13 På Stedet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere