CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/ med eleverne i centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/2015 - med eleverne i centrum"

Transkript

1 CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/ med eleverne i centrum Udarbejdet af Sofie Kærn Heding, daglig leder CIVIRK 1

2 CIVIRKs formål er: 1. at skabe kontakter til virksomheder, der er interesseret i samarbejde med gymnasier og HF 2. at skabe interesse på de almene gymnasier for samarbejde med virksomheder og innovation 3. at skabe et forum for vidensdeling mellem gymnasierne og HF med hensyn til virksomhedssamarbejde og innovation. 4. at udvikle mulighederne for samarbejde mellem virksomheder og gymnasier og HF. 2

3 Indhold CIVIRKs organisation... 5 Organisationsdiagram... 6 Ledelsesberetning 2014/ CIVIRK målopfyldelse 2014/ Netværksmøder... 9 Oplæg om CIVIRK på deltagende skoler Udbygning af CIVIRK partnernetværk Partnerkategorier Gennemførte og tilbudte partnerprojekter Projekter, der fortsætter i skoleåret 2015/ typer partnerprojekter former for lærer - og partnersamarbejder Tilbudsprojekter fra CIVIRK -partnere 2014/2015 og 2015/ typer elevopgaver / produktkrav i forbindelse med CIVIRK partnerprojekter CIVIRKs nyhedsbreve CIVIRKs hjemmeside CIVIRKs materialebibliotek Styregruppen og den daglige leders inspirationstur til København Resultater og konklusion på lærerevaluering af CIVIRK 2014/ Hovedkonklusioner på lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Konklusion på lærerevalueringen Den daglige leders anbefalinger Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/ Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Den daglige leders anbefalinger Bilag 1: Beregninger og resultater af lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder

4 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Konklusion / tendenser Bilag 2: Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/ Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Metodiske udfordringer ved spørgsmålene i spørgeskemaet

5 CIVIRKs organisation CIVIRK er et samarbejde mellem: Aarhus Katedralskole Egaa Gymnasium Langkær Gymnasium Marselisborg Gymnasium Riiskov Gymnasium Viby Gymnasium og HF VUC Århus Århus Akademi og Århus Statsgymnasium 5

6 Organisationsdiagram CIVIRK består af en repræsentantskabsgruppe bestående af ledelsen på de tilknyttede skoler og repræsentanter fra partnerorganisationer. Der er nedsat en styregruppe bestående af tre ledende medarbejdere. Den daglige ledelses varetages af en person udpeget af repræsentantskabet. repræsentantskab styregruppe daglig leder CIVIRK organisationsplacering Repræsentantskab Navn, stilling, organisation Aarhus Katedralskole, rektor Lone Eibye Mikkelsen Egaa Gymnasium, rektor Eigil Dixen Langkær Gymnasium, rektor Yago Bundgaard Marselisborg Gymnasium, rektor Arvid Bech Riiskov Gymnasium, rektor Gitte Horsbøl Viby Gymnasium og HF, uddannelsesleder Tine Ørum Secher VUC Århus, uddannelseschef Gunhild Kjeldsen Århus Akademi, rektor Hans Christian Risgaard Århus Statsgymnasium, rektor Dorte Fristrup Christian Laustsen Sørensen, Erhvervs - og byudvikling, Aarhus Kommune Ingrid Skytte Ribergaard, Young Enterprise, Fonden For Entreprenørskab John Hermansen, Dansk Erhverv, SBK Scandinavia A/S Lisbeth Stryhn Hansen, AURA Energi, Aarhus Peter Lorentzen, Dansk Industri, AVK Gummi A/S Roseanne Eriksen, Bestseller / Jack and Jones A/S Styregruppe Henrik Rosleff, uddannelsesleder Århus Statsgymnasium Henrik Stidsholdt Rasmussen, vicerektor Egaa Gymnasium Lise Hansen, afgående vicerektor, konsulent Egaa Gymnasium Daglig leder Sofie Kærn Heding, lektor Århus Statsgymnasium 6

7 CIVIRK er fysisk placeret på: Århus Statsgymnasium, Fenrisvej Århus V CIVIRKs hjemmeside: 7

8 Ledelsesberetning 2014/2015 CIVIRK - center for innovation og virksomhedskontakt blev etableret i efteråret 2014 for at fremme lærere og elevers arbejde med eksterne parter og innovationsdidaktik i undervisningen. Siden etableringen har CIVIRKs styregruppe og daglige leder arbejdet med at fastholde og udbygge det eksisterende partnernetværk omkring skolerne. Dette er gjort gennem telefonisk, elektronisk og personlig kontakt. Styregruppemedlemmerne og den daglige leder har sendt tilbud til alle deltagende skoler om oplæg på og afholdt oplæg på flere af de deltagende skoler. Oplæggene har haft til formål at gøre opmærksom på CIVIRK og erfaringer med og muligheder for partnersamarbejder. Der er blevet afholdt 2 netværksmøder i skoleåret 2014/2015 med deltagelse af skolernes lærer, eksterne partnere og ledelsesrepræsentanter på skolerne. Det ene netværksmøde blev afholdt på Århus Statsgymnasium og det efterfølgende på AffaldVarme, Lisbjerg. Flere partnere har siden vist stor interesse for at være vært ved kommende netværksmøder med rundvisning efterfølgende. CIVIRK har udsendt 4 elektroniske nyhedsbreve til repræsentantskabet med det sigte, at lade det distribuere til samtlige lærere på skolerne. I nyhedsbrevene har der været inspiration fra afsluttede og til fremtidige mulige partnerprojekter. CIVIRK har etableret en hjemmeside, med blandt andet forløbsbeskrivelser, inspirationsmateriale, innovationsdidaktik og innovationsteori, en oversigt over et nyetableret materialebibliotek og et katalog over nyhedsbreve. CIVIRKs styregruppe og daglige leder har været på inspirationstur til København, hvor Skt. Annæ Gymnasium og CIEC - Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre blev besøgt. CIVIRKs styregruppe har udformet et spørgeskema om effekten af CIVIRKs arbejde til de lærere, der har deltaget i netværksmøderne og et til ledelsen på de 10 skoler. CIVIRKs daglige leder har bearbejdet og konkluderet på spørgeskemaerne og givet sine anbefalinger til fremtidens CIVIRK i denne ledelsesberetning. CIVIRK siger tak for et spændende år og for interessen fra alle interessenter omkring projektet. Med venlig hilsen Sofie Kærn Heding Daglig leder, CIVIRK - center for innovation og virksomhedskontakt 8

9 CIVIRK målopfyldelse 2014/2015 Netværksmøder Der er afholdt 2 netværksmøder i skoleåret 2014/2015 med deltagelse af lærere, CIVIRK repræsentanter og CIVIRK partnere. Netværksmøde Dato Sted Antal partnere Antal lærere Århus Statsgymnasium 9 20 (derudover 6 rektorer / uddannelsesledere) 2 13: Affald Varme, Århus (derudover 7 rektorer / uddannelsesledere) Formålet med CIVIRKs netværksmøder er at skabe mulighed for dialog mellem lærere og CIVIRKs partnere. Dette har været faciliteret gennem speeddating mellem lærere og CIVIRKs partnere. Desuden er formålet at vidensdele om afviklede projekter og skabe mulighed for nye projekter. På netværksmøderne har der derfor været oplæg ved den daglige leder om CIVIRKs formål og opbygning, inspirationsoplæg fra CIVIRKs partnere og vidensdeling om afviklede partnerprojekter ved CIVIRK-partnere og lærere. Erfaringen er at netværksmødernes forholdsvise korte program passer godt ind i både de deltagende skolers og de deltagende partneres organisation og arbejdsdag. 9

10 Oplæg om CIVIRK på deltagende skoler CIVIRKs daglige leder har i samarbejde med styregruppen afholdt oplæg om CIVIRKs formål, didaktiske muligheder i partnersamarbejder og effektmålinger af tidligere samarbejder på deltagende skoler. Oplæggene har været afholdt som enten 7, 15 eller 45 minutters oplæg hhv. workshops. Oplæggene har været en del af de deltagende skolers Pædagogiske Råds møder med mulighed for efterfølgende spørgsmål, feedback og diskussioner i lærerkollegiet eller som led i et fortsat arbejde med implementeringen af innovation og virksomhedskontakt på de deltagende skoler. Der er blevet afholdt oplæg på følgende skoler: Egaa Gymnasium Langkær Gymnasium Riiskov Gymnasium Århus Akademi Århus Statsgymnasium Følgende skoler har ikke haft mulighed for at få oplæg: Aarhus Katedralskole Marselisborg Gymnasium Viby Gymnasium og HF VUC Århus Erfaringen er at oplæggene bliver taget vel imod og at det er afhængigt af skolernes interne arbejde med innovation og virksomhedskontakt, hvilken form for oplæg, der er mest givtigt. Fra den daglige ledelses synspunkt har det været oplysende at holde oplæg i forbindelse med en workshopstruktur, da dette giver lærerne mulighed for at komme med inputs til ønskede samarbejdspartnere. 10

11 Udbygning af CIVIRK partnernetværk En del af formålet med CIVIRK er at fastholde og udbygge kontakterne til eksterne partnere. Partnere kan være: Private virksomheder Offentlige virksomheder NGO er Politiske institutioner CIVIRKs oprindelige partnerliste er en udløber af to afsluttede projekter støttet af Region Midt: Dialog med Erhvervslivet 1 og 2 ( ). I løbet af 2014/2015 har den daglige leder og styregruppen arbejdet på at fastholde og udbygge kontakterne. Eksisterende og nye partnere er blevet kontaktet elektronisk og in persona for at styrke forholdet og for at sikre fortsat deltagelse. Nogle eksisterende partnere har takket nej til fortsat deltagelse grundet omstruktureringer og nedskæringer i organisationen. Nye partnere er kommet til gennem det opsøgende arbejde. På Århus Statsgymnasium er muligheden for deltagelse i partnernetværket desuden blevet markedsført på informationsaftenerne og ved forældrekonsultationerne. Netværk Antal partnere Oprindelig liste 27 CIVIRK partnerliste 39 11

12 Partnerkategorier CIVIRKs partnere falder i fire kategorier (med eksempler) aktive når kontaktet (NIRAS) konsekvent aktive (APM Terminals) aktive online (WordPilots) aktive med tilbudsprojekter (Muskelsvindfonden) X: passiv aktiv Y: ikke fysisk fysisk tilstedeværelse Aktive når kontaktet: villige til samarbejder og stiller personale / materiale / lokaler / omvisninger til rådighed når kontaktet af lærer Konsekvent aktive: deltager i netværksmøder / er del af repræsentantskabet, har besøgscenter / offentlig forpligtelse eller megen erfaring med projekter med lærer og elever Aktive online: stiller materiale og ekspertise til rådighed online, men deltager sjældent eller ikke i netværksmøder eller med oplæg eller omvisninger for klasser Aktive med tilbudsprojekter: kan deltage i netværksmøder, men gør det ikke altid / for alles vedkommende, stiller lokaler, materialer, omvisninger og projekter til rådighed som tilbud til lærerne. Erfaringen er, at fastholdelse og udbygning af netværket er afhængigt af to faktorer: Netværksmøderne Markedsføring gennem den personlige kontakt Den personlige kontakt kan både forstås som kontakten mellem den daglige leder og CIVIRKs partnere og den kontakt, det er muligt at skabe gennem skolernes elever og de ledelsesnetværk, skolens ledere indgår i. CIVIRKs daglige leder foreslår derfor at skolerne markedsfører muligheden for at deltage i CIVIRKs partnernetværk på informationsaftenerne og ved forældrekonsultationerne. 12

13 Gennemførte og tilbudte partnerprojekter Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Fagkombination Mødestedet NIRAS og Aarhus Teknik og Miljø Bonnie Bay Mads Jacob Engelbreth Janne Yde Sofie Kærn Heding Ida Århus Statsgymnasium Kan du holde varmen? AffaldVarme, Aarhus René Kramme Aarhus Katedralskole Rumgeometri ARoS Morten Junget Århus Statsgymnasium IT peers og adfærdsregulering AURA Energi Jesper Ravnsø Lind Århus Statsgymnasium Billedkunst, design, samfundsfag Fysik Matematik Samfundsfag Erindringsprojekt Den Gamle By Henrik Rosleff Historie Århus Statsgymnasium Kemiprojekt AVK Gummi A/s? Kemi Aarhus Katedralskole Oversætterprojekt Word Pilots 2 Tysk Riiskov Gymnsium NGO projekter - cases til undervisningen Ungdommens Røde Kors? Alle fag mulige Fysik i Friheden Tivoli Friheden Hans Bruntt Aarhus Katedralskole Per Jensen Århus Statsgymnasium Nikolaj Andersen Århus Statsgymnasium Ulrik Kirstensen Riiskov Gymnasium Maiken Rabøl Århus Akademi Den digitale familie i Friheden Århus s største cykelevent 2018 Tivoli Friheden Muskelsvindfonden og Fitness DK Mikkel Hollænder Egaa Gymnasium Sofie Kærn Heding Århus Statsgymnasium Tilmeldte lærere? Fysik Matematik Innovation Samfundsfag Alle fag mulige Der er muligvis flere projekter i gang på de deltagende skoler, som CIVIRK ikke endnu har kendskab til. 13

14 Projekter, der fortsætter i skoleåret 2015/2016 Følgende CIVIRK-projekter fortsætter i skoleåret 2014/2015: Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Fagkombination Kan du holde varmen? AffaldVarme, Aarhus René Kramme Fysik/NV Aarhus Katedralskole Fysik i Friheden Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Fysik Matematik Den digitale familie i Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Innovation Friheden Århus s største Muskelsvindfonden og Tilmeldte lærere Alle fag mulige cykelevent 2018 Fitness DK? NGO projekter - cases til undervisningen Ungdommens Røde Kors? Alle fag mulige 4 typer partnerprojekter Der er i løbet af det første år opstået 4 forskellige typer partnerprojekter. I modellen nedenfor er givet eksempler på hver type. Den sidste type, 1 lærer i samarbejde med flere CIVIRK partnere i 1 projekt har ledelsen dog ikke kendskab til om er afprøvet. Flere lærere og 1 CIVIRK partner oversætterprojekt Flere lærere og flere CIVIRK partnere Mødestedet 1 lærer og 1 CIVIRK partner IT peers og adfærdsregulering 1 lærer og flere CIVIRK partnere 14

15 4 former for lærer - og partnersamarbejder Der er opstået 4 former for samarbejder mellem lærere og CIVIRKs partnere: interskole samarbejder med CIVIRK partnere (e ) Den digitale familie i Friheden intraskole samarbejder med CIVIRK partnere (e ) Kan du holde varmen? lærer <-->CIVIRK partner samarbejder Rumgeometri Tilbudssamarbejder Tivoli Friheden Med interskoleprojekterer menes samarbejder mellem 1 skoles lærere og 1 eller flere partnere Med intraskoleprojekter menes samarbejder mellem to eller flere skolers lærere og en eller flere partnere Med lærer partner projekter menes samarbejder mellem 1 lærer og 1 partner Med tilbudsprojekter menes samarbejder, hvor en partner tilbyder projekter på bestemte dage og / eller med bestemt indhold, som lærere kan tilmelde sig. Tilbudsprojekter fra CIVIRK -partnere 2014/2015 og 2015/2016 Tilbudsprojekter fra partnere Fysik i Friheden Den digitale familie i Friheden Århus s største cykelevent 2018 Tematikker ikke fastlagt NGO projekter - cases til undervisningen Partner Tivoli Friheden Tivoli Friheden Muskelsvindfonden og Fitness DK Hovedbiblioteket Ungdommens Røde Kors 15

16 Fordelen ved tilbudsprojekterne er, at partnerne sparer tid og ressourcer ved at fastsætte tid og sted og antal elever/lærere på projekterne, at lærerne kan mødes med lærer fra andre skoler til opstart og inspirations-dage. 2 typer elevopgaver / produktkrav i forbindelse med CIVIRK partnerprojekter CIVIRK står på 2 ben - et virksomhedskontaktben og et innovationsben. Derfor er det både CIVIRKs formål at skabe kontakt til virksomheder og at fremme innovationsdidaktikken i undervisningen. De afviklede og fortsættende projekter kan kategoriseres som enten case - / forsøgsprojekter eller innovations - / løsningsorienterede projekter. Med case - / forsøgsprojekter menes partnerprojekter, hvor partneren har været anvendt som illustrativ case eller har stillet materiale, data eller udstyr til rådighed for forsøg. Med innovations - / løsningsorienterede projekter menes partnerprojekter, hvor partneren har opstillet et eller flere problemer, eleverne er blevet bedt om at komme med fagligt begrundede løsningsforslag til. Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Mødestedet Kan du holde varmen? NIRAS og Aarhus Teknik og Miljø AffaldVarme, Aarhus Bonnie Bay Mads Jacob Engelbreth Janne Yde Sofie Kærn Heding Ida Århus Statsgymnasium René Kramme Aarhus Katedralskole Rumgeometri ARoS Morten Junget Århus Statsgymnasium IT peers og adfærdsregulering AURA Energi Jesper Ravnsø Lind Århus Statsgymnasium Fagkombination Elevopgave / produktkrav Billedkunst, design, samfundsfag innovations - / løsningsorienteret Fysik case - / forsøgsprojekt Matematik innovations - / løsningsorienteret Samfundsfag innovations - / løsningsorienteret 16

17 Fysik i Friheden Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Fysik Matematik case - / forsøgsprojekt Erindringsprojekt Den Gamle By Henrik Rosleff Historie innovations - / løsningsorienteret Kemiprojekt AVK Gummi A/s? Aarhus Katedralskolen Den digitale familie i Friheden Kemi? Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Innovation innovations - / løsningsorienteret Oversætterprojekt Word Pilots? Riiskov Gymnsium Tysk case - / forsøgsprojekt CIVIRKs nyhedsbreve CIVIRK har i skoleåret 2014/2015 udsendt 4 nyhedsbreve. Nyhedsbrevene har indeholdt informationer om CIVIRKs formål, invitaiotn til kommende netværksmøder og inspiration fra netværksmøderne, information om igangværende og afsluttede CIVIRK projekter og markedsføring af tilbudsprojekter fra CIVIRK partnere (http://www.civirk.dk/laerere-2/nyhedsbreve/). Som en følge af effektmålingerne (se nedenfor) kan det anbefales at nyhedsbrevene omdeles til alle lærerne på de deltagende skoler, da nyhedsbrevene er lærernes indgang til CIVIRK, til netværksmøderne og til inspiration til mulige projekter. CIVIRKs hjemmeside CIVIRKs hjemmeside, har både til formål at virke som inspirationskatalog over afsluttede partnerprojekter og som inspiration til arbejdet med innovationsdidaktik og løsningsorienterede projekter. Desuden er formålet med hjemmesiden at lave en indgang til CIVIRK for eksisterende og kommende CIVIRK partnere. På hjemmesiden er der derfor både beskrivelser af afsluttede projekter og inspirationsmateriale til definitioner og afgrænsninger af begrebet innovation. Der er desuden en oversigt over CIVIRKs materialebibliotek (se mere nedenfor). For at gøre hjemmesiden så anvendelig og inspirerende for lærere, elever og partnere som muligt, er det derfor vigtigt at CIVIRKs daglige ledelse får tilbagemeldinger fra lærere, der laver partnerprojekter. På hjemmesiden findes en skabelon til forløbsbeskrivelser til download. 17

18 Hjemmesiden er dynamisk og indholdet vil derfor hele tiden være under udvikling. Hjemmesiden redigeres af CIVIRKs daglige leder. CIVIRK har samarbejdet med 4 elever fra Århus Statsgymnasium om at lave 3 inspirationsvideoer til hjemmesiden: en til partnere en til lærere en til elever formålet er at inspirere til deltagelse i CIVIRK og til at give ideer til undervisningen. CIVIRKs materialebibliotek CIVIRK har opbygget et materialebibliotek. Materialebiblioteket indeholder didaktiske materialer til undervisningen. Der er både procesværktøjer som Business Model Canvas, teambuildingværktøjer som Styrkehistorier og Styrkekort, kreativitetsværktøjer som Lego Serious Play og læringsstilsværktøjer som Dunn& Dunn s læringsstilskort. Materialebiblioteket er samlet i et aflåst skab på hjul og står på nuværende tidspunkt på Århus Statsgymnasium, hvor lærerne kan booke skabet i LUDUS. CIVIRK foreslår at materialebiblioteket går på omgang mellem de deltagende skoler i skoleåret 2015/2016 i en månedsbaseret turnusordning. Styregruppen og den daglige leders inspirationstur til København CIVIRKs styregruppe bestående af Lise Hansen, afgående vicerektor, konsulent, Egaa Gymnasium, Henrik Stidsholdt Rasmussen, vicerektor Egaa Gymnasium, Henrik Rosleff, uddannelsesleder, Århus Statsgymnasium og CIVIRKs daglige leder, Sofie Kærn Heding, lektor Århus Statsgymnasium har i efteråret 2014 været på inspirationstur til København. Formålet var at få inspiration til udbredelse af innovationsdidaktik på skolerne og til opbygning af et fysisk innovationscenter / - lokalitet. Gruppen besøgte Skt. Annæ Gymnasium og CIEC, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre. På Skt. Annæ Gymnasium var der oplæg ved og samtale med pædagogisk faglig koordinator og lektor, Julie Rørdam Thom om innovationsprogressionsplanerne for Skt. Annæ Gymnasium og innovation som fag, som faglighed og som alment dannende aspekt i gymnasieskolen. Skt. Annæ Gymnasium har arbejdet målrettet med AT og innovation og 120 elever valgte innovationsopgaven til årets AT eksamen. 18

19 Styregruppen og den daglige leders konklusion på mødet var, at Skt. Annæ Gymnasium er langt fremme med udviklingen af progressionsplaner og implementering af innovation i alle fag, og at der er inspiration at hente i Skt. Annæ Gymnasiums måde at fremme innovation som alment dannende aspekt i gymnasiet (se ie%20r%c3%b8rdal%20thom.pdf for inspiration) På CIEC var der rundvisning i CIECs lokaler og samtale med projektlederne Julie Skaar og Michael Thing. CIEC er et innovationscenter under Køenhavns Åbne Gymnasium. CIEC er fysisk placeret i Tap E i den gamle Carlsberg bydel. CIEC har en forretningsmodel, hvor gymnasierne i området betaler for deltagelse pr. elev. Projekterne er ekstra-curriculære og anvendes af skolerne som elev - talentudvikling. CIEC inviterer oplægsholdere og samarbejdspartnere til at skabe løsningsorienterede opgaver og projekter samt udvikle eleverne innovationskompetencer. CIEC råder over et kreativt værksted med 3D printere, computere, printere og grafiske maskiner. Styregruppens konklusion var, at det almendannende aspekt i CIEC var godt, men at innovation på CIEC mere ses som en kreativ proces og som fremme af iværksætteri end som en del af en faglig kvalificering af elevernes læring på ungdomsuddannelserne. CIVIRK har opretholdt kontakten til CIEC og vi deler materiale og didaktiske overvejelser om innovation. CIEC har senest delt en innovationstest med CIVIRK og den kan nu tages af elever på CIVIRKs hjemmeside. 19

20 Resultater og konklusion på lærerevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til de lærere, der har deltaget i netværksmøderne. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj Lærerdeltagelse til netværksmøder 33 Antal besvarede spørgeskemaer 13 Svarprocent 43,3 Svar fra lærere på 4 af 10 deltagende skoler: Aarhus Katedralskole Egaa Gymnasium Riiskov Gymnasium Århus Statsgymnasium På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Hovedkonklusioner på lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Hovedkonklusionen er at 31 % af de lærere, der deltager i netværksmøderne har haft et stort udbytte af møderne og resterende 69 % har haft et jævnt udbytte af møderne. Af de, der har deltaget i netværksmøderne i år, vil 46 % gerne deltage i netværksmøder i det kommende skoleår. 39 % ved ikke, om de vil deltage igen. Dette kan skyldes at lærerne ikke har det fulde overblik over arbejdsmængde og arbejdsopgaver for det kommende skoleår på tidspunktet for spørgeskemaets deadline. 20

21 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere 54 % af deltagerne ved netværksmøderne har siden haft samarbejde med CIVIRK partnere og 46 % planlægger samarbejde med CIVIRK partnere igen til næste skoleår. 39 % har svaret ved ikke og 15 % nej. Dette kan igen skyldes tidspunktet for spørgeskemaets deadline, idet 100% af de, der allerede har oplevet at lave samarbejde med CIVIRK partnere har oplevet et stort eller jævnt udbytte af samarbejdet. Her laves en antagelse om at lærerne refererer til ELEVERNES udbytte i forhold til eller i modsætning til normal klasseundervisning og i forhold til relevans og målopfyldelse i forhold til kravene i fagenes læreplaner. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Til trods for at CIVIRKs hjemmeside først blev offentliggjort ultimo april 2015, er der 62% af lærere, der har deltaget i netværksmøder, der har kendskab til den. Årsagen kan enten være, at lærerne er blevet opmærksomme på hjemmesiden via nyhedsbrev 4 eller via spørgeskemaet. 23% af respondenterne har anvendt hjemmesiden. Dette kan skyldes tidspunkt for lancering. De fleste lærere er i gang med at afvikle/afslutte undervisning på nuværende tidspunkt og har derfor ikke brug for at søge inspiration til undervisningen endnu. Desuden er der mange lærer, der endnu ikke har fuldt kendskab til klasser og niveauer for det nye skoleår. Det må forventes at anvendelsen stiger som følge af opstarten på skoleåret 2015/2016 og når lærernes opgaveporteføljer er offentliggjorte. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev 77 % af respondenterne har kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev og af dem har 62 % læst nyhedsbrevet. I lyset af den informationsmængde, lærerne står overfor i dagligdagen er dette en høj andel. Erfaringen er, at nyhedsbrevene ikke må være for lange og at der skal være information om kommende begivenheder i CIVIRK samt inspirationsmateriale til undervisningen eller til nye samarbejder med CIVIRK partnere. Særligt har tilbudsprojekterne fået ros, da de har længere planlægningshorisonter - noget, erfaringen viser, er vigtigt i samarbejder mellem CIVIRK partnere og lærere. Nyhedsbrevene bliver sendt til ledelsen på skolerne og rundsendes derefter til lærerne. På en enkelt skole er nyhedsbrevene sendt til udvalgte lærere. 21

22 Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Kun en enkelt respondent har kendskab til det innovationsmateriale, der ligger på CIVIRKs hjemmeside. Det kan skyldes at innovation ikke er et krav i de enkelte fags læreplaner og lærere derfor ikke ser relevansen i materialet. Det kan også skyldes at CIVIRK har haft fokus på et facilitere partnersamarbejder fremfor innovationsdidaktik i fagene. Konklusion på lærerevalueringen Konklusionen er, at de lærere, der deltager i netværksmøderne i mange tilfælde også laver partnersamarbejder efterfølgende. Alle lærere, der har lavet partnersamarbejder har haft et stort eller jævnt udbytte af samarbejdet. Mange kender til nyhedsbrevene og en stor andel af dem læser også nyhedsbrevene. Mange kender til hjemmesiden. Der er dog ikke mange, der kender til den del af hjemmesiden, der har fokus på innovation i undervisningen. Den daglige leders anbefalinger Det anbefales at: Nyhedsbrevene sendes rund til alle skolens lærere - eventuelt printes ud og lægges på lærerværelset/hænges op et synligt sted. Invitere alle lærere med til netværksmøderne, da undersøgelsen viser, at det er gennem netværksmøderne, lærerne bliver inspireret til at lave partnersamarbejder. At der laves en struktur mellem skolerne og CIVIRKs daglige leder, sådan at forløbsbeskrivelser indhentes og kan vidensdeles på CIVIRKs hjemmeside, da hjemmesiden primært er inspirationsplatform for lærerne. At CIVIRK i det kommende skoleår fokuserer på innovationsdidaktik og implementering af løsningsorienterede partnersamarbejder i de enkelte fag / CIVIRK projekter 22

23 Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til skolelederne i CIVIRK netværket. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj besvarelser af spørgeskema til ledelsen antal antal respondenter 10 antal svar 6 svar % 60 På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Tendensen er, at der på de fleste skoler er et højt kendskab til CIVIRK. Dette kendskab bliver styrket af cirkulation af nyhedsbrevene til alle lærere og af lærernes invitation til deltagelse i netværksmøderne. På en enkelt skole har man valgt at lave selektiv invitation til netværksmøderne og det kan trække kendskabet ned - man må forvente, at en lærer, der liver inviteret til et netværksmøde siger til eller fra på informereret grundlag - altså læser nyhedsbrevene. Samtidig er konklusionen også, at kendskab til CIVIRK og til deltagelse i CIVIRKs netværksmøder fremmer partnersamarbejdet blandt lærerne. CIVIRK har kendskab til at der på nogle skoler er etableret institutionaliserede forløb - så som faste NV forløb - hvilket vil sige, at 1 partnersamarbejder i realiteten kan være 2, 3, 8 samarbejder over et år eller over flere år. Den daglige leders anbefalinger Det anbefales at: Invitere alle lærere til deltagelse i CIVIRKs netværksmøder At udbrede kendskabet til CIVIRK gennem cirkulering af partnerlisten fra hjemmesiden At CIVIRK afholder oplæg på skolerne med fokus på fremme af innovationsdidaktik og løsningsorienterede projekter / opgaver i fagene gennem partnersamarbejder. 23

24 Bilag 1: Beregninger og resultater af lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Hvor stort har dit udbytte af at deltage i CIVIRKs morgenmøde med virksomheder været? Planlægger du at deltage i Civirks morgenmøder med virksomheder i næste skoleår? stort 31% ved ikke 39% ja 46% jævnt 69% nej 15% Her vides ikke om det jævne udbytte er begrundet i lærernes fagkombination i relation til deltagende CIVIRK partnere, mulighed for at deltage, lyst til at deltage eller om 1 gang til et netværksmøde er nok til at lærerne er inspirerede til samarbejder fremover. 24

25 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Har du haft et samarbejde med virksomheder? hvis ja, hvad har dit udbytte været? nej 46% ja 54% stort 43% jævnt 57% Planlægger du et samarbejde med virksomheder næste skoleår? nej 15% ved ikke 39% ja 46% Lidt over halvdelen af lærere, der har deltaget i et netværksmøde har haft samarbejder med eksterne partnere. Udbyttet har for 43% s vedkommende været udbytterigt, mens det for 57% s vedkommende har været jævnt. 46% af lærere, der har deltaget i netværksmøder planlægger at samarbejde med virksomheder i det kommende skoleår. Her ved vi ikke hvad stort og jævnt udbytte dækker over: opfatter læreren spørgsmålet som at udbyttet skal være givende på det peronslige eller faglige plan? Er det elevernes udbytte eller eget udbytte, der henvises til? Er der organisatoriske muligheder og begrænsninger på skolerne, der spiller ind på dette spørgsmål? 25

26 Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Har du kendskab til CIVIRKs hjemmeside Hvis ja, har du brugt den? nej 38% ja 62% intet svar 38% ja 23% nej 39% Til trods for at CIVIRKs hjemmeside først blev offentliggjort ultimo april 2015, er der 62% af lærere, der har deltaget i netværksmøder, der har kendskab til den. Årsagen kan enten være, at lærerne er blevet opmærksomme på hjemmesiden via nyhedsbrev 4 eller via spørgeskemaet. 23% af respondenterne har anvendt hjemmesiden. Dette kan skyldes indholdet eller tidspunkt for lancering. De fleste lærere er i gang med at afvikle/afslutte undervisning på nuværende tidspunkt og har derfor ikke brug for at søge inspiration til undervisningen endnu. Desuden er der mange lærer, der endnu ikke har fuldt kendskab til klasser og niveauer for det nye skoleår. Det må forventes at anvendelsen stiger som følge af opstarten på skoleåret 2015/2016 og når lærernes opgaveporteføljer er offentliggjorte. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Har du kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev? nej 23% intet svar 0% ja 77% Hvis ja, har du læst det? intet svar 23% nej 15% ja 62% 26

27 77 % af respondenterne har kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev og af dem har 62 % læst nyhedsbrevet. Her vides det ikke om de resterende lærer ikke læser nyhedsbrevene grundet nyhedsbrevenes indhold, manglende distribution på skolerne eller fordi lærerne allerede er i gang med partnerprojekter. Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Har du brugt CIVIRKs innovationsmateriale ja 8% Planlægger du at bruge CIVIRKs innovationsmateriale næste år? intet svar 15% nej 15% ja 8% nej 92% ved ikke 62% 8 % af respondenterne har anvendt CIVIRKs innovationsmateriale og 8 % planlægger at anvende det til næste skoleår. Den lave positive tilkendegivelse kan skyldes at CIVIRK i skoleåret 2014/2015 primært har arbejdet med at fremme virksomhedskontakt, netværksmøder og udbygning af netværket. Innovation og innovationsdidaktik har derfor ikke været det primære fokus på oplæg eller på netværksmøderne. Konklusion / tendenser Med disse forbehold for bagvedliggende og mellemkommende variable, kan der, når trådene samles konkluders følgende: Lærere fra 4 ud af 10 deltagende skoler har besvaret spørgeskemaet. Mange lærere har kendskab til og læser nyhedsbrevene. Lærerne har positive erfaringer med netværksmøderne og gode erfaringer med samarbejder med eksterne partnere. En stor del af de lærere, der HAR lavet samarbejder med CIVIRK partnere, der gerne vil fortsætte med samarbejder i det kommende skoleår. 1 lærer har anvendt og vil anvende CIVIRKs innovationsmateriale. 27

28 Bilag 2: Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til skolelederne i CIVIRK netværket. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj besvarelser af spørgeskema til ledelsen antal antal respondenter 10 antal svar 6 svar % 60 På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Hvordan vurderer du det generelle kendskab til CIVIRK blandt dine lærere? antal Få 1 Nogle 2 Mange 3 Hvor mange lærere har vist interesse for CIVIRKs aktiviteter? antal Få 2 Nogle 3 Mange 1 Hvor mange samarbejder mellem gymnasium og virksomheder er der cirka blevet etableret på din skole? antal 1 til til

29 Er CIVIRKs nyhedsbreve blevet distribueret ud til lærerne? antal Ja 5 Nej 1 Er alle lærere blevet inviteret til at deltage i CIVIRKs morgenmøder? antal Ja 4 Nej 2 Hvor mange lærere har deltaget i de to morgenmøder og d ? antal Ingen 1 Metodiske udfordringer ved spørgsmålene i spørgeskemaet spørgsmålene siger mere om, hvordan ledelsen på skolerne vurdere kendskabet til CIVIRK og hvordan ledelsen har håndteret marekdsføringen af CIVIRK end til ledelsens vurdering af om CIVIRK lever op til sit formål. 29

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008

TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008 TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008 Er hjulene slidt flade eller er tanken tørret ud, så kan et højskoleophold vær det, en

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere