CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/ med eleverne i centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/2015 - med eleverne i centrum"

Transkript

1 CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/ med eleverne i centrum Udarbejdet af Sofie Kærn Heding, daglig leder CIVIRK 1

2 CIVIRKs formål er: 1. at skabe kontakter til virksomheder, der er interesseret i samarbejde med gymnasier og HF 2. at skabe interesse på de almene gymnasier for samarbejde med virksomheder og innovation 3. at skabe et forum for vidensdeling mellem gymnasierne og HF med hensyn til virksomhedssamarbejde og innovation. 4. at udvikle mulighederne for samarbejde mellem virksomheder og gymnasier og HF. 2

3 Indhold CIVIRKs organisation... 5 Organisationsdiagram... 6 Ledelsesberetning 2014/ CIVIRK målopfyldelse 2014/ Netværksmøder... 9 Oplæg om CIVIRK på deltagende skoler Udbygning af CIVIRK partnernetværk Partnerkategorier Gennemførte og tilbudte partnerprojekter Projekter, der fortsætter i skoleåret 2015/ typer partnerprojekter former for lærer - og partnersamarbejder Tilbudsprojekter fra CIVIRK -partnere 2014/2015 og 2015/ typer elevopgaver / produktkrav i forbindelse med CIVIRK partnerprojekter CIVIRKs nyhedsbreve CIVIRKs hjemmeside CIVIRKs materialebibliotek Styregruppen og den daglige leders inspirationstur til København Resultater og konklusion på lærerevaluering af CIVIRK 2014/ Hovedkonklusioner på lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Konklusion på lærerevalueringen Den daglige leders anbefalinger Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/ Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Den daglige leders anbefalinger Bilag 1: Beregninger og resultater af lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder

4 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Konklusion / tendenser Bilag 2: Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/ Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Metodiske udfordringer ved spørgsmålene i spørgeskemaet

5 CIVIRKs organisation CIVIRK er et samarbejde mellem: Aarhus Katedralskole Egaa Gymnasium Langkær Gymnasium Marselisborg Gymnasium Riiskov Gymnasium Viby Gymnasium og HF VUC Århus Århus Akademi og Århus Statsgymnasium 5

6 Organisationsdiagram CIVIRK består af en repræsentantskabsgruppe bestående af ledelsen på de tilknyttede skoler og repræsentanter fra partnerorganisationer. Der er nedsat en styregruppe bestående af tre ledende medarbejdere. Den daglige ledelses varetages af en person udpeget af repræsentantskabet. repræsentantskab styregruppe daglig leder CIVIRK organisationsplacering Repræsentantskab Navn, stilling, organisation Aarhus Katedralskole, rektor Lone Eibye Mikkelsen Egaa Gymnasium, rektor Eigil Dixen Langkær Gymnasium, rektor Yago Bundgaard Marselisborg Gymnasium, rektor Arvid Bech Riiskov Gymnasium, rektor Gitte Horsbøl Viby Gymnasium og HF, uddannelsesleder Tine Ørum Secher VUC Århus, uddannelseschef Gunhild Kjeldsen Århus Akademi, rektor Hans Christian Risgaard Århus Statsgymnasium, rektor Dorte Fristrup Christian Laustsen Sørensen, Erhvervs - og byudvikling, Aarhus Kommune Ingrid Skytte Ribergaard, Young Enterprise, Fonden For Entreprenørskab John Hermansen, Dansk Erhverv, SBK Scandinavia A/S Lisbeth Stryhn Hansen, AURA Energi, Aarhus Peter Lorentzen, Dansk Industri, AVK Gummi A/S Roseanne Eriksen, Bestseller / Jack and Jones A/S Styregruppe Henrik Rosleff, uddannelsesleder Århus Statsgymnasium Henrik Stidsholdt Rasmussen, vicerektor Egaa Gymnasium Lise Hansen, afgående vicerektor, konsulent Egaa Gymnasium Daglig leder Sofie Kærn Heding, lektor Århus Statsgymnasium 6

7 CIVIRK er fysisk placeret på: Århus Statsgymnasium, Fenrisvej Århus V CIVIRKs hjemmeside: 7

8 Ledelsesberetning 2014/2015 CIVIRK - center for innovation og virksomhedskontakt blev etableret i efteråret 2014 for at fremme lærere og elevers arbejde med eksterne parter og innovationsdidaktik i undervisningen. Siden etableringen har CIVIRKs styregruppe og daglige leder arbejdet med at fastholde og udbygge det eksisterende partnernetværk omkring skolerne. Dette er gjort gennem telefonisk, elektronisk og personlig kontakt. Styregruppemedlemmerne og den daglige leder har sendt tilbud til alle deltagende skoler om oplæg på og afholdt oplæg på flere af de deltagende skoler. Oplæggene har haft til formål at gøre opmærksom på CIVIRK og erfaringer med og muligheder for partnersamarbejder. Der er blevet afholdt 2 netværksmøder i skoleåret 2014/2015 med deltagelse af skolernes lærer, eksterne partnere og ledelsesrepræsentanter på skolerne. Det ene netværksmøde blev afholdt på Århus Statsgymnasium og det efterfølgende på AffaldVarme, Lisbjerg. Flere partnere har siden vist stor interesse for at være vært ved kommende netværksmøder med rundvisning efterfølgende. CIVIRK har udsendt 4 elektroniske nyhedsbreve til repræsentantskabet med det sigte, at lade det distribuere til samtlige lærere på skolerne. I nyhedsbrevene har der været inspiration fra afsluttede og til fremtidige mulige partnerprojekter. CIVIRK har etableret en hjemmeside, med blandt andet forløbsbeskrivelser, inspirationsmateriale, innovationsdidaktik og innovationsteori, en oversigt over et nyetableret materialebibliotek og et katalog over nyhedsbreve. CIVIRKs styregruppe og daglige leder har været på inspirationstur til København, hvor Skt. Annæ Gymnasium og CIEC - Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre blev besøgt. CIVIRKs styregruppe har udformet et spørgeskema om effekten af CIVIRKs arbejde til de lærere, der har deltaget i netværksmøderne og et til ledelsen på de 10 skoler. CIVIRKs daglige leder har bearbejdet og konkluderet på spørgeskemaerne og givet sine anbefalinger til fremtidens CIVIRK i denne ledelsesberetning. CIVIRK siger tak for et spændende år og for interessen fra alle interessenter omkring projektet. Med venlig hilsen Sofie Kærn Heding Daglig leder, CIVIRK - center for innovation og virksomhedskontakt 8

9 CIVIRK målopfyldelse 2014/2015 Netværksmøder Der er afholdt 2 netværksmøder i skoleåret 2014/2015 med deltagelse af lærere, CIVIRK repræsentanter og CIVIRK partnere. Netværksmøde Dato Sted Antal partnere Antal lærere Århus Statsgymnasium 9 20 (derudover 6 rektorer / uddannelsesledere) 2 13: Affald Varme, Århus (derudover 7 rektorer / uddannelsesledere) Formålet med CIVIRKs netværksmøder er at skabe mulighed for dialog mellem lærere og CIVIRKs partnere. Dette har været faciliteret gennem speeddating mellem lærere og CIVIRKs partnere. Desuden er formålet at vidensdele om afviklede projekter og skabe mulighed for nye projekter. På netværksmøderne har der derfor været oplæg ved den daglige leder om CIVIRKs formål og opbygning, inspirationsoplæg fra CIVIRKs partnere og vidensdeling om afviklede partnerprojekter ved CIVIRK-partnere og lærere. Erfaringen er at netværksmødernes forholdsvise korte program passer godt ind i både de deltagende skolers og de deltagende partneres organisation og arbejdsdag. 9

10 Oplæg om CIVIRK på deltagende skoler CIVIRKs daglige leder har i samarbejde med styregruppen afholdt oplæg om CIVIRKs formål, didaktiske muligheder i partnersamarbejder og effektmålinger af tidligere samarbejder på deltagende skoler. Oplæggene har været afholdt som enten 7, 15 eller 45 minutters oplæg hhv. workshops. Oplæggene har været en del af de deltagende skolers Pædagogiske Råds møder med mulighed for efterfølgende spørgsmål, feedback og diskussioner i lærerkollegiet eller som led i et fortsat arbejde med implementeringen af innovation og virksomhedskontakt på de deltagende skoler. Der er blevet afholdt oplæg på følgende skoler: Egaa Gymnasium Langkær Gymnasium Riiskov Gymnasium Århus Akademi Århus Statsgymnasium Følgende skoler har ikke haft mulighed for at få oplæg: Aarhus Katedralskole Marselisborg Gymnasium Viby Gymnasium og HF VUC Århus Erfaringen er at oplæggene bliver taget vel imod og at det er afhængigt af skolernes interne arbejde med innovation og virksomhedskontakt, hvilken form for oplæg, der er mest givtigt. Fra den daglige ledelses synspunkt har det været oplysende at holde oplæg i forbindelse med en workshopstruktur, da dette giver lærerne mulighed for at komme med inputs til ønskede samarbejdspartnere. 10

11 Udbygning af CIVIRK partnernetværk En del af formålet med CIVIRK er at fastholde og udbygge kontakterne til eksterne partnere. Partnere kan være: Private virksomheder Offentlige virksomheder NGO er Politiske institutioner CIVIRKs oprindelige partnerliste er en udløber af to afsluttede projekter støttet af Region Midt: Dialog med Erhvervslivet 1 og 2 ( ). I løbet af 2014/2015 har den daglige leder og styregruppen arbejdet på at fastholde og udbygge kontakterne. Eksisterende og nye partnere er blevet kontaktet elektronisk og in persona for at styrke forholdet og for at sikre fortsat deltagelse. Nogle eksisterende partnere har takket nej til fortsat deltagelse grundet omstruktureringer og nedskæringer i organisationen. Nye partnere er kommet til gennem det opsøgende arbejde. På Århus Statsgymnasium er muligheden for deltagelse i partnernetværket desuden blevet markedsført på informationsaftenerne og ved forældrekonsultationerne. Netværk Antal partnere Oprindelig liste 27 CIVIRK partnerliste 39 11

12 Partnerkategorier CIVIRKs partnere falder i fire kategorier (med eksempler) aktive når kontaktet (NIRAS) konsekvent aktive (APM Terminals) aktive online (WordPilots) aktive med tilbudsprojekter (Muskelsvindfonden) X: passiv aktiv Y: ikke fysisk fysisk tilstedeværelse Aktive når kontaktet: villige til samarbejder og stiller personale / materiale / lokaler / omvisninger til rådighed når kontaktet af lærer Konsekvent aktive: deltager i netværksmøder / er del af repræsentantskabet, har besøgscenter / offentlig forpligtelse eller megen erfaring med projekter med lærer og elever Aktive online: stiller materiale og ekspertise til rådighed online, men deltager sjældent eller ikke i netværksmøder eller med oplæg eller omvisninger for klasser Aktive med tilbudsprojekter: kan deltage i netværksmøder, men gør det ikke altid / for alles vedkommende, stiller lokaler, materialer, omvisninger og projekter til rådighed som tilbud til lærerne. Erfaringen er, at fastholdelse og udbygning af netværket er afhængigt af to faktorer: Netværksmøderne Markedsføring gennem den personlige kontakt Den personlige kontakt kan både forstås som kontakten mellem den daglige leder og CIVIRKs partnere og den kontakt, det er muligt at skabe gennem skolernes elever og de ledelsesnetværk, skolens ledere indgår i. CIVIRKs daglige leder foreslår derfor at skolerne markedsfører muligheden for at deltage i CIVIRKs partnernetværk på informationsaftenerne og ved forældrekonsultationerne. 12

13 Gennemførte og tilbudte partnerprojekter Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Fagkombination Mødestedet NIRAS og Aarhus Teknik og Miljø Bonnie Bay Mads Jacob Engelbreth Janne Yde Sofie Kærn Heding Ida Århus Statsgymnasium Kan du holde varmen? AffaldVarme, Aarhus René Kramme Aarhus Katedralskole Rumgeometri ARoS Morten Junget Århus Statsgymnasium IT peers og adfærdsregulering AURA Energi Jesper Ravnsø Lind Århus Statsgymnasium Billedkunst, design, samfundsfag Fysik Matematik Samfundsfag Erindringsprojekt Den Gamle By Henrik Rosleff Historie Århus Statsgymnasium Kemiprojekt AVK Gummi A/s? Kemi Aarhus Katedralskole Oversætterprojekt Word Pilots 2 Tysk Riiskov Gymnsium NGO projekter - cases til undervisningen Ungdommens Røde Kors? Alle fag mulige Fysik i Friheden Tivoli Friheden Hans Bruntt Aarhus Katedralskole Per Jensen Århus Statsgymnasium Nikolaj Andersen Århus Statsgymnasium Ulrik Kirstensen Riiskov Gymnasium Maiken Rabøl Århus Akademi Den digitale familie i Friheden Århus s største cykelevent 2018 Tivoli Friheden Muskelsvindfonden og Fitness DK Mikkel Hollænder Egaa Gymnasium Sofie Kærn Heding Århus Statsgymnasium Tilmeldte lærere? Fysik Matematik Innovation Samfundsfag Alle fag mulige Der er muligvis flere projekter i gang på de deltagende skoler, som CIVIRK ikke endnu har kendskab til. 13

14 Projekter, der fortsætter i skoleåret 2015/2016 Følgende CIVIRK-projekter fortsætter i skoleåret 2014/2015: Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Fagkombination Kan du holde varmen? AffaldVarme, Aarhus René Kramme Fysik/NV Aarhus Katedralskole Fysik i Friheden Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Fysik Matematik Den digitale familie i Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Innovation Friheden Århus s største Muskelsvindfonden og Tilmeldte lærere Alle fag mulige cykelevent 2018 Fitness DK? NGO projekter - cases til undervisningen Ungdommens Røde Kors? Alle fag mulige 4 typer partnerprojekter Der er i løbet af det første år opstået 4 forskellige typer partnerprojekter. I modellen nedenfor er givet eksempler på hver type. Den sidste type, 1 lærer i samarbejde med flere CIVIRK partnere i 1 projekt har ledelsen dog ikke kendskab til om er afprøvet. Flere lærere og 1 CIVIRK partner oversætterprojekt Flere lærere og flere CIVIRK partnere Mødestedet 1 lærer og 1 CIVIRK partner IT peers og adfærdsregulering 1 lærer og flere CIVIRK partnere 14

15 4 former for lærer - og partnersamarbejder Der er opstået 4 former for samarbejder mellem lærere og CIVIRKs partnere: interskole samarbejder med CIVIRK partnere (e ) Den digitale familie i Friheden intraskole samarbejder med CIVIRK partnere (e ) Kan du holde varmen? lærer <-->CIVIRK partner samarbejder Rumgeometri Tilbudssamarbejder Tivoli Friheden Med interskoleprojekterer menes samarbejder mellem 1 skoles lærere og 1 eller flere partnere Med intraskoleprojekter menes samarbejder mellem to eller flere skolers lærere og en eller flere partnere Med lærer partner projekter menes samarbejder mellem 1 lærer og 1 partner Med tilbudsprojekter menes samarbejder, hvor en partner tilbyder projekter på bestemte dage og / eller med bestemt indhold, som lærere kan tilmelde sig. Tilbudsprojekter fra CIVIRK -partnere 2014/2015 og 2015/2016 Tilbudsprojekter fra partnere Fysik i Friheden Den digitale familie i Friheden Århus s største cykelevent 2018 Tematikker ikke fastlagt NGO projekter - cases til undervisningen Partner Tivoli Friheden Tivoli Friheden Muskelsvindfonden og Fitness DK Hovedbiblioteket Ungdommens Røde Kors 15

16 Fordelen ved tilbudsprojekterne er, at partnerne sparer tid og ressourcer ved at fastsætte tid og sted og antal elever/lærere på projekterne, at lærerne kan mødes med lærer fra andre skoler til opstart og inspirations-dage. 2 typer elevopgaver / produktkrav i forbindelse med CIVIRK partnerprojekter CIVIRK står på 2 ben - et virksomhedskontaktben og et innovationsben. Derfor er det både CIVIRKs formål at skabe kontakt til virksomheder og at fremme innovationsdidaktikken i undervisningen. De afviklede og fortsættende projekter kan kategoriseres som enten case - / forsøgsprojekter eller innovations - / løsningsorienterede projekter. Med case - / forsøgsprojekter menes partnerprojekter, hvor partneren har været anvendt som illustrativ case eller har stillet materiale, data eller udstyr til rådighed for forsøg. Med innovations - / løsningsorienterede projekter menes partnerprojekter, hvor partneren har opstillet et eller flere problemer, eleverne er blevet bedt om at komme med fagligt begrundede løsningsforslag til. Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Mødestedet Kan du holde varmen? NIRAS og Aarhus Teknik og Miljø AffaldVarme, Aarhus Bonnie Bay Mads Jacob Engelbreth Janne Yde Sofie Kærn Heding Ida Århus Statsgymnasium René Kramme Aarhus Katedralskole Rumgeometri ARoS Morten Junget Århus Statsgymnasium IT peers og adfærdsregulering AURA Energi Jesper Ravnsø Lind Århus Statsgymnasium Fagkombination Elevopgave / produktkrav Billedkunst, design, samfundsfag innovations - / løsningsorienteret Fysik case - / forsøgsprojekt Matematik innovations - / løsningsorienteret Samfundsfag innovations - / løsningsorienteret 16

17 Fysik i Friheden Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Fysik Matematik case - / forsøgsprojekt Erindringsprojekt Den Gamle By Henrik Rosleff Historie innovations - / løsningsorienteret Kemiprojekt AVK Gummi A/s? Aarhus Katedralskolen Den digitale familie i Friheden Kemi? Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Innovation innovations - / løsningsorienteret Oversætterprojekt Word Pilots? Riiskov Gymnsium Tysk case - / forsøgsprojekt CIVIRKs nyhedsbreve CIVIRK har i skoleåret 2014/2015 udsendt 4 nyhedsbreve. Nyhedsbrevene har indeholdt informationer om CIVIRKs formål, invitaiotn til kommende netværksmøder og inspiration fra netværksmøderne, information om igangværende og afsluttede CIVIRK projekter og markedsføring af tilbudsprojekter fra CIVIRK partnere (http://www.civirk.dk/laerere-2/nyhedsbreve/). Som en følge af effektmålingerne (se nedenfor) kan det anbefales at nyhedsbrevene omdeles til alle lærerne på de deltagende skoler, da nyhedsbrevene er lærernes indgang til CIVIRK, til netværksmøderne og til inspiration til mulige projekter. CIVIRKs hjemmeside CIVIRKs hjemmeside, har både til formål at virke som inspirationskatalog over afsluttede partnerprojekter og som inspiration til arbejdet med innovationsdidaktik og løsningsorienterede projekter. Desuden er formålet med hjemmesiden at lave en indgang til CIVIRK for eksisterende og kommende CIVIRK partnere. På hjemmesiden er der derfor både beskrivelser af afsluttede projekter og inspirationsmateriale til definitioner og afgrænsninger af begrebet innovation. Der er desuden en oversigt over CIVIRKs materialebibliotek (se mere nedenfor). For at gøre hjemmesiden så anvendelig og inspirerende for lærere, elever og partnere som muligt, er det derfor vigtigt at CIVIRKs daglige ledelse får tilbagemeldinger fra lærere, der laver partnerprojekter. På hjemmesiden findes en skabelon til forløbsbeskrivelser til download. 17

18 Hjemmesiden er dynamisk og indholdet vil derfor hele tiden være under udvikling. Hjemmesiden redigeres af CIVIRKs daglige leder. CIVIRK har samarbejdet med 4 elever fra Århus Statsgymnasium om at lave 3 inspirationsvideoer til hjemmesiden: en til partnere en til lærere en til elever formålet er at inspirere til deltagelse i CIVIRK og til at give ideer til undervisningen. CIVIRKs materialebibliotek CIVIRK har opbygget et materialebibliotek. Materialebiblioteket indeholder didaktiske materialer til undervisningen. Der er både procesværktøjer som Business Model Canvas, teambuildingværktøjer som Styrkehistorier og Styrkekort, kreativitetsværktøjer som Lego Serious Play og læringsstilsværktøjer som Dunn& Dunn s læringsstilskort. Materialebiblioteket er samlet i et aflåst skab på hjul og står på nuværende tidspunkt på Århus Statsgymnasium, hvor lærerne kan booke skabet i LUDUS. CIVIRK foreslår at materialebiblioteket går på omgang mellem de deltagende skoler i skoleåret 2015/2016 i en månedsbaseret turnusordning. Styregruppen og den daglige leders inspirationstur til København CIVIRKs styregruppe bestående af Lise Hansen, afgående vicerektor, konsulent, Egaa Gymnasium, Henrik Stidsholdt Rasmussen, vicerektor Egaa Gymnasium, Henrik Rosleff, uddannelsesleder, Århus Statsgymnasium og CIVIRKs daglige leder, Sofie Kærn Heding, lektor Århus Statsgymnasium har i efteråret 2014 været på inspirationstur til København. Formålet var at få inspiration til udbredelse af innovationsdidaktik på skolerne og til opbygning af et fysisk innovationscenter / - lokalitet. Gruppen besøgte Skt. Annæ Gymnasium og CIEC, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre. På Skt. Annæ Gymnasium var der oplæg ved og samtale med pædagogisk faglig koordinator og lektor, Julie Rørdam Thom om innovationsprogressionsplanerne for Skt. Annæ Gymnasium og innovation som fag, som faglighed og som alment dannende aspekt i gymnasieskolen. Skt. Annæ Gymnasium har arbejdet målrettet med AT og innovation og 120 elever valgte innovationsopgaven til årets AT eksamen. 18

19 Styregruppen og den daglige leders konklusion på mødet var, at Skt. Annæ Gymnasium er langt fremme med udviklingen af progressionsplaner og implementering af innovation i alle fag, og at der er inspiration at hente i Skt. Annæ Gymnasiums måde at fremme innovation som alment dannende aspekt i gymnasiet (se ie%20r%c3%b8rdal%20thom.pdf for inspiration) På CIEC var der rundvisning i CIECs lokaler og samtale med projektlederne Julie Skaar og Michael Thing. CIEC er et innovationscenter under Køenhavns Åbne Gymnasium. CIEC er fysisk placeret i Tap E i den gamle Carlsberg bydel. CIEC har en forretningsmodel, hvor gymnasierne i området betaler for deltagelse pr. elev. Projekterne er ekstra-curriculære og anvendes af skolerne som elev - talentudvikling. CIEC inviterer oplægsholdere og samarbejdspartnere til at skabe løsningsorienterede opgaver og projekter samt udvikle eleverne innovationskompetencer. CIEC råder over et kreativt værksted med 3D printere, computere, printere og grafiske maskiner. Styregruppens konklusion var, at det almendannende aspekt i CIEC var godt, men at innovation på CIEC mere ses som en kreativ proces og som fremme af iværksætteri end som en del af en faglig kvalificering af elevernes læring på ungdomsuddannelserne. CIVIRK har opretholdt kontakten til CIEC og vi deler materiale og didaktiske overvejelser om innovation. CIEC har senest delt en innovationstest med CIVIRK og den kan nu tages af elever på CIVIRKs hjemmeside. 19

20 Resultater og konklusion på lærerevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til de lærere, der har deltaget i netværksmøderne. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj Lærerdeltagelse til netværksmøder 33 Antal besvarede spørgeskemaer 13 Svarprocent 43,3 Svar fra lærere på 4 af 10 deltagende skoler: Aarhus Katedralskole Egaa Gymnasium Riiskov Gymnasium Århus Statsgymnasium På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Hovedkonklusioner på lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Hovedkonklusionen er at 31 % af de lærere, der deltager i netværksmøderne har haft et stort udbytte af møderne og resterende 69 % har haft et jævnt udbytte af møderne. Af de, der har deltaget i netværksmøderne i år, vil 46 % gerne deltage i netværksmøder i det kommende skoleår. 39 % ved ikke, om de vil deltage igen. Dette kan skyldes at lærerne ikke har det fulde overblik over arbejdsmængde og arbejdsopgaver for det kommende skoleår på tidspunktet for spørgeskemaets deadline. 20

21 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere 54 % af deltagerne ved netværksmøderne har siden haft samarbejde med CIVIRK partnere og 46 % planlægger samarbejde med CIVIRK partnere igen til næste skoleår. 39 % har svaret ved ikke og 15 % nej. Dette kan igen skyldes tidspunktet for spørgeskemaets deadline, idet 100% af de, der allerede har oplevet at lave samarbejde med CIVIRK partnere har oplevet et stort eller jævnt udbytte af samarbejdet. Her laves en antagelse om at lærerne refererer til ELEVERNES udbytte i forhold til eller i modsætning til normal klasseundervisning og i forhold til relevans og målopfyldelse i forhold til kravene i fagenes læreplaner. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Til trods for at CIVIRKs hjemmeside først blev offentliggjort ultimo april 2015, er der 62% af lærere, der har deltaget i netværksmøder, der har kendskab til den. Årsagen kan enten være, at lærerne er blevet opmærksomme på hjemmesiden via nyhedsbrev 4 eller via spørgeskemaet. 23% af respondenterne har anvendt hjemmesiden. Dette kan skyldes tidspunkt for lancering. De fleste lærere er i gang med at afvikle/afslutte undervisning på nuværende tidspunkt og har derfor ikke brug for at søge inspiration til undervisningen endnu. Desuden er der mange lærer, der endnu ikke har fuldt kendskab til klasser og niveauer for det nye skoleår. Det må forventes at anvendelsen stiger som følge af opstarten på skoleåret 2015/2016 og når lærernes opgaveporteføljer er offentliggjorte. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev 77 % af respondenterne har kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev og af dem har 62 % læst nyhedsbrevet. I lyset af den informationsmængde, lærerne står overfor i dagligdagen er dette en høj andel. Erfaringen er, at nyhedsbrevene ikke må være for lange og at der skal være information om kommende begivenheder i CIVIRK samt inspirationsmateriale til undervisningen eller til nye samarbejder med CIVIRK partnere. Særligt har tilbudsprojekterne fået ros, da de har længere planlægningshorisonter - noget, erfaringen viser, er vigtigt i samarbejder mellem CIVIRK partnere og lærere. Nyhedsbrevene bliver sendt til ledelsen på skolerne og rundsendes derefter til lærerne. På en enkelt skole er nyhedsbrevene sendt til udvalgte lærere. 21

22 Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Kun en enkelt respondent har kendskab til det innovationsmateriale, der ligger på CIVIRKs hjemmeside. Det kan skyldes at innovation ikke er et krav i de enkelte fags læreplaner og lærere derfor ikke ser relevansen i materialet. Det kan også skyldes at CIVIRK har haft fokus på et facilitere partnersamarbejder fremfor innovationsdidaktik i fagene. Konklusion på lærerevalueringen Konklusionen er, at de lærere, der deltager i netværksmøderne i mange tilfælde også laver partnersamarbejder efterfølgende. Alle lærere, der har lavet partnersamarbejder har haft et stort eller jævnt udbytte af samarbejdet. Mange kender til nyhedsbrevene og en stor andel af dem læser også nyhedsbrevene. Mange kender til hjemmesiden. Der er dog ikke mange, der kender til den del af hjemmesiden, der har fokus på innovation i undervisningen. Den daglige leders anbefalinger Det anbefales at: Nyhedsbrevene sendes rund til alle skolens lærere - eventuelt printes ud og lægges på lærerværelset/hænges op et synligt sted. Invitere alle lærere med til netværksmøderne, da undersøgelsen viser, at det er gennem netværksmøderne, lærerne bliver inspireret til at lave partnersamarbejder. At der laves en struktur mellem skolerne og CIVIRKs daglige leder, sådan at forløbsbeskrivelser indhentes og kan vidensdeles på CIVIRKs hjemmeside, da hjemmesiden primært er inspirationsplatform for lærerne. At CIVIRK i det kommende skoleår fokuserer på innovationsdidaktik og implementering af løsningsorienterede partnersamarbejder i de enkelte fag / CIVIRK projekter 22

23 Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til skolelederne i CIVIRK netværket. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj besvarelser af spørgeskema til ledelsen antal antal respondenter 10 antal svar 6 svar % 60 På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Tendensen er, at der på de fleste skoler er et højt kendskab til CIVIRK. Dette kendskab bliver styrket af cirkulation af nyhedsbrevene til alle lærere og af lærernes invitation til deltagelse i netværksmøderne. På en enkelt skole har man valgt at lave selektiv invitation til netværksmøderne og det kan trække kendskabet ned - man må forvente, at en lærer, der liver inviteret til et netværksmøde siger til eller fra på informereret grundlag - altså læser nyhedsbrevene. Samtidig er konklusionen også, at kendskab til CIVIRK og til deltagelse i CIVIRKs netværksmøder fremmer partnersamarbejdet blandt lærerne. CIVIRK har kendskab til at der på nogle skoler er etableret institutionaliserede forløb - så som faste NV forløb - hvilket vil sige, at 1 partnersamarbejder i realiteten kan være 2, 3, 8 samarbejder over et år eller over flere år. Den daglige leders anbefalinger Det anbefales at: Invitere alle lærere til deltagelse i CIVIRKs netværksmøder At udbrede kendskabet til CIVIRK gennem cirkulering af partnerlisten fra hjemmesiden At CIVIRK afholder oplæg på skolerne med fokus på fremme af innovationsdidaktik og løsningsorienterede projekter / opgaver i fagene gennem partnersamarbejder. 23

24 Bilag 1: Beregninger og resultater af lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Hvor stort har dit udbytte af at deltage i CIVIRKs morgenmøde med virksomheder været? Planlægger du at deltage i Civirks morgenmøder med virksomheder i næste skoleår? stort 31% ved ikke 39% ja 46% jævnt 69% nej 15% Her vides ikke om det jævne udbytte er begrundet i lærernes fagkombination i relation til deltagende CIVIRK partnere, mulighed for at deltage, lyst til at deltage eller om 1 gang til et netværksmøde er nok til at lærerne er inspirerede til samarbejder fremover. 24

25 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Har du haft et samarbejde med virksomheder? hvis ja, hvad har dit udbytte været? nej 46% ja 54% stort 43% jævnt 57% Planlægger du et samarbejde med virksomheder næste skoleår? nej 15% ved ikke 39% ja 46% Lidt over halvdelen af lærere, der har deltaget i et netværksmøde har haft samarbejder med eksterne partnere. Udbyttet har for 43% s vedkommende været udbytterigt, mens det for 57% s vedkommende har været jævnt. 46% af lærere, der har deltaget i netværksmøder planlægger at samarbejde med virksomheder i det kommende skoleår. Her ved vi ikke hvad stort og jævnt udbytte dækker over: opfatter læreren spørgsmålet som at udbyttet skal være givende på det peronslige eller faglige plan? Er det elevernes udbytte eller eget udbytte, der henvises til? Er der organisatoriske muligheder og begrænsninger på skolerne, der spiller ind på dette spørgsmål? 25

26 Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Har du kendskab til CIVIRKs hjemmeside Hvis ja, har du brugt den? nej 38% ja 62% intet svar 38% ja 23% nej 39% Til trods for at CIVIRKs hjemmeside først blev offentliggjort ultimo april 2015, er der 62% af lærere, der har deltaget i netværksmøder, der har kendskab til den. Årsagen kan enten være, at lærerne er blevet opmærksomme på hjemmesiden via nyhedsbrev 4 eller via spørgeskemaet. 23% af respondenterne har anvendt hjemmesiden. Dette kan skyldes indholdet eller tidspunkt for lancering. De fleste lærere er i gang med at afvikle/afslutte undervisning på nuværende tidspunkt og har derfor ikke brug for at søge inspiration til undervisningen endnu. Desuden er der mange lærer, der endnu ikke har fuldt kendskab til klasser og niveauer for det nye skoleår. Det må forventes at anvendelsen stiger som følge af opstarten på skoleåret 2015/2016 og når lærernes opgaveporteføljer er offentliggjorte. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Har du kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev? nej 23% intet svar 0% ja 77% Hvis ja, har du læst det? intet svar 23% nej 15% ja 62% 26

27 77 % af respondenterne har kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev og af dem har 62 % læst nyhedsbrevet. Her vides det ikke om de resterende lærer ikke læser nyhedsbrevene grundet nyhedsbrevenes indhold, manglende distribution på skolerne eller fordi lærerne allerede er i gang med partnerprojekter. Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Har du brugt CIVIRKs innovationsmateriale ja 8% Planlægger du at bruge CIVIRKs innovationsmateriale næste år? intet svar 15% nej 15% ja 8% nej 92% ved ikke 62% 8 % af respondenterne har anvendt CIVIRKs innovationsmateriale og 8 % planlægger at anvende det til næste skoleår. Den lave positive tilkendegivelse kan skyldes at CIVIRK i skoleåret 2014/2015 primært har arbejdet med at fremme virksomhedskontakt, netværksmøder og udbygning af netværket. Innovation og innovationsdidaktik har derfor ikke været det primære fokus på oplæg eller på netværksmøderne. Konklusion / tendenser Med disse forbehold for bagvedliggende og mellemkommende variable, kan der, når trådene samles konkluders følgende: Lærere fra 4 ud af 10 deltagende skoler har besvaret spørgeskemaet. Mange lærere har kendskab til og læser nyhedsbrevene. Lærerne har positive erfaringer med netværksmøderne og gode erfaringer med samarbejder med eksterne partnere. En stor del af de lærere, der HAR lavet samarbejder med CIVIRK partnere, der gerne vil fortsætte med samarbejder i det kommende skoleår. 1 lærer har anvendt og vil anvende CIVIRKs innovationsmateriale. 27

28 Bilag 2: Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til skolelederne i CIVIRK netværket. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj besvarelser af spørgeskema til ledelsen antal antal respondenter 10 antal svar 6 svar % 60 På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Hvordan vurderer du det generelle kendskab til CIVIRK blandt dine lærere? antal Få 1 Nogle 2 Mange 3 Hvor mange lærere har vist interesse for CIVIRKs aktiviteter? antal Få 2 Nogle 3 Mange 1 Hvor mange samarbejder mellem gymnasium og virksomheder er der cirka blevet etableret på din skole? antal 1 til til

29 Er CIVIRKs nyhedsbreve blevet distribueret ud til lærerne? antal Ja 5 Nej 1 Er alle lærere blevet inviteret til at deltage i CIVIRKs morgenmøder? antal Ja 4 Nej 2 Hvor mange lærere har deltaget i de to morgenmøder og d ? antal Ingen 1 Metodiske udfordringer ved spørgsmålene i spørgeskemaet spørgsmålene siger mere om, hvordan ledelsen på skolerne vurdere kendskabet til CIVIRK og hvordan ledelsen har håndteret marekdsføringen af CIVIRK end til ledelsens vurdering af om CIVIRK lever op til sit formål. 29

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Indhold Indledning... 2 Samfundsfag... 2 Historie... 2 Erhvervsøkonomi... 3 Matematik... 5 Fysik... 5 Sprogfag... 5 1 Indledning I skoleåret 2012/13 er alle

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau.

Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau. Test dit ta ent! Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau. Skal du i 8. eller 9. klasse til næste år,

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev.

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2007 Velkommen til vores første nyhedsbrev. Vi håber at dette og de kommende nyhedsbreve vil give dig en mulighed for at følge med i hvad der sker i Changepilot, og forhåbentlig også give

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

- HF OG KULTURTEKNOLOGI

- HF OG KULTURTEKNOLOGI - HF OG KULTURTEKNOLOGI En hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil tænke innovativt og fordybe dig i teknologi, men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen er placeret på Odense

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Over 10 morgenmøder vil Republikken give dig mulighed for at blive klogere på de spændende muligheder i fremtidens danske arbejdsmarked

Over 10 morgenmøder vil Republikken give dig mulighed for at blive klogere på de spændende muligheder i fremtidens danske arbejdsmarked Over 10 morgenmøder vil Republikken give dig mulighed for at blive klogere på de spændende muligheder i fremtidens danske arbejdsmarked Danmark er blevet rigt ved at små og mellemstore virksomheder har

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje Inspirationsdag 17. marts Erhvervsstyrelsen Langelinje Program 10.30-10.40 Velkomst ved Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen 10.40 11 Biblioteket som aktiv ambassadør i lokalsamfundet, Tine Vind

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

Forsøg og udviklingsprojekter

Forsøg og udviklingsprojekter Forsøg og udviklingsprojekter Anvendelsesorienteret undervisning (projekt i Region Syd) Lektiefri årgang (forsøg på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing) Randers HF og VUC (afsluttet juni 2011) Udviklingsprojekt:

Læs mere

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339 Slutrapport Vedrørende Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013 Journalnummer: 2011-147339 Kontraktens parter Region: Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 30. august 2013 10:50 Emne: EiUs nyhedsbrev august EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over EiU projektets status og

Læs mere