CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/ med eleverne i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/2015 - med eleverne i centrum"

Transkript

1 CIVIRK -center for innovation og virksomhedskontakt Årsrapport 2014/ med eleverne i centrum Udarbejdet af Sofie Kærn Heding, daglig leder CIVIRK 1

2 CIVIRKs formål er: 1. at skabe kontakter til virksomheder, der er interesseret i samarbejde med gymnasier og HF 2. at skabe interesse på de almene gymnasier for samarbejde med virksomheder og innovation 3. at skabe et forum for vidensdeling mellem gymnasierne og HF med hensyn til virksomhedssamarbejde og innovation. 4. at udvikle mulighederne for samarbejde mellem virksomheder og gymnasier og HF. 2

3 Indhold CIVIRKs organisation... 5 Organisationsdiagram... 6 Ledelsesberetning 2014/ CIVIRK målopfyldelse 2014/ Netværksmøder... 9 Oplæg om CIVIRK på deltagende skoler Udbygning af CIVIRK partnernetværk Partnerkategorier Gennemførte og tilbudte partnerprojekter Projekter, der fortsætter i skoleåret 2015/ typer partnerprojekter former for lærer - og partnersamarbejder Tilbudsprojekter fra CIVIRK -partnere 2014/2015 og 2015/ typer elevopgaver / produktkrav i forbindelse med CIVIRK partnerprojekter CIVIRKs nyhedsbreve CIVIRKs hjemmeside CIVIRKs materialebibliotek Styregruppen og den daglige leders inspirationstur til København Resultater og konklusion på lærerevaluering af CIVIRK 2014/ Hovedkonklusioner på lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Konklusion på lærerevalueringen Den daglige leders anbefalinger Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/ Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Den daglige leders anbefalinger Bilag 1: Beregninger og resultater af lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder

4 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Konklusion / tendenser Bilag 2: Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/ Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Metodiske udfordringer ved spørgsmålene i spørgeskemaet

5 CIVIRKs organisation CIVIRK er et samarbejde mellem: Aarhus Katedralskole Egaa Gymnasium Langkær Gymnasium Marselisborg Gymnasium Riiskov Gymnasium Viby Gymnasium og HF VUC Århus Århus Akademi og Århus Statsgymnasium 5

6 Organisationsdiagram CIVIRK består af en repræsentantskabsgruppe bestående af ledelsen på de tilknyttede skoler og repræsentanter fra partnerorganisationer. Der er nedsat en styregruppe bestående af tre ledende medarbejdere. Den daglige ledelses varetages af en person udpeget af repræsentantskabet. repræsentantskab styregruppe daglig leder CIVIRK organisationsplacering Repræsentantskab Navn, stilling, organisation Aarhus Katedralskole, rektor Lone Eibye Mikkelsen Egaa Gymnasium, rektor Eigil Dixen Langkær Gymnasium, rektor Yago Bundgaard Marselisborg Gymnasium, rektor Arvid Bech Riiskov Gymnasium, rektor Gitte Horsbøl Viby Gymnasium og HF, uddannelsesleder Tine Ørum Secher VUC Århus, uddannelseschef Gunhild Kjeldsen Århus Akademi, rektor Hans Christian Risgaard Århus Statsgymnasium, rektor Dorte Fristrup Christian Laustsen Sørensen, Erhvervs - og byudvikling, Aarhus Kommune Ingrid Skytte Ribergaard, Young Enterprise, Fonden For Entreprenørskab John Hermansen, Dansk Erhverv, SBK Scandinavia A/S Lisbeth Stryhn Hansen, AURA Energi, Aarhus Peter Lorentzen, Dansk Industri, AVK Gummi A/S Roseanne Eriksen, Bestseller / Jack and Jones A/S Styregruppe Henrik Rosleff, uddannelsesleder Århus Statsgymnasium Henrik Stidsholdt Rasmussen, vicerektor Egaa Gymnasium Lise Hansen, afgående vicerektor, konsulent Egaa Gymnasium Daglig leder Sofie Kærn Heding, lektor Århus Statsgymnasium 6

7 CIVIRK er fysisk placeret på: Århus Statsgymnasium, Fenrisvej Århus V CIVIRKs hjemmeside: 7

8 Ledelsesberetning 2014/2015 CIVIRK - center for innovation og virksomhedskontakt blev etableret i efteråret 2014 for at fremme lærere og elevers arbejde med eksterne parter og innovationsdidaktik i undervisningen. Siden etableringen har CIVIRKs styregruppe og daglige leder arbejdet med at fastholde og udbygge det eksisterende partnernetværk omkring skolerne. Dette er gjort gennem telefonisk, elektronisk og personlig kontakt. Styregruppemedlemmerne og den daglige leder har sendt tilbud til alle deltagende skoler om oplæg på og afholdt oplæg på flere af de deltagende skoler. Oplæggene har haft til formål at gøre opmærksom på CIVIRK og erfaringer med og muligheder for partnersamarbejder. Der er blevet afholdt 2 netværksmøder i skoleåret 2014/2015 med deltagelse af skolernes lærer, eksterne partnere og ledelsesrepræsentanter på skolerne. Det ene netværksmøde blev afholdt på Århus Statsgymnasium og det efterfølgende på AffaldVarme, Lisbjerg. Flere partnere har siden vist stor interesse for at være vært ved kommende netværksmøder med rundvisning efterfølgende. CIVIRK har udsendt 4 elektroniske nyhedsbreve til repræsentantskabet med det sigte, at lade det distribuere til samtlige lærere på skolerne. I nyhedsbrevene har der været inspiration fra afsluttede og til fremtidige mulige partnerprojekter. CIVIRK har etableret en hjemmeside, med blandt andet forløbsbeskrivelser, inspirationsmateriale, innovationsdidaktik og innovationsteori, en oversigt over et nyetableret materialebibliotek og et katalog over nyhedsbreve. CIVIRKs styregruppe og daglige leder har været på inspirationstur til København, hvor Skt. Annæ Gymnasium og CIEC - Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre blev besøgt. CIVIRKs styregruppe har udformet et spørgeskema om effekten af CIVIRKs arbejde til de lærere, der har deltaget i netværksmøderne og et til ledelsen på de 10 skoler. CIVIRKs daglige leder har bearbejdet og konkluderet på spørgeskemaerne og givet sine anbefalinger til fremtidens CIVIRK i denne ledelsesberetning. CIVIRK siger tak for et spændende år og for interessen fra alle interessenter omkring projektet. Med venlig hilsen Sofie Kærn Heding Daglig leder, CIVIRK - center for innovation og virksomhedskontakt 8

9 CIVIRK målopfyldelse 2014/2015 Netværksmøder Der er afholdt 2 netværksmøder i skoleåret 2014/2015 med deltagelse af lærere, CIVIRK repræsentanter og CIVIRK partnere. Netværksmøde Dato Sted Antal partnere Antal lærere Århus Statsgymnasium 9 20 (derudover 6 rektorer / uddannelsesledere) 2 13: Affald Varme, Århus (derudover 7 rektorer / uddannelsesledere) Formålet med CIVIRKs netværksmøder er at skabe mulighed for dialog mellem lærere og CIVIRKs partnere. Dette har været faciliteret gennem speeddating mellem lærere og CIVIRKs partnere. Desuden er formålet at vidensdele om afviklede projekter og skabe mulighed for nye projekter. På netværksmøderne har der derfor været oplæg ved den daglige leder om CIVIRKs formål og opbygning, inspirationsoplæg fra CIVIRKs partnere og vidensdeling om afviklede partnerprojekter ved CIVIRK-partnere og lærere. Erfaringen er at netværksmødernes forholdsvise korte program passer godt ind i både de deltagende skolers og de deltagende partneres organisation og arbejdsdag. 9

10 Oplæg om CIVIRK på deltagende skoler CIVIRKs daglige leder har i samarbejde med styregruppen afholdt oplæg om CIVIRKs formål, didaktiske muligheder i partnersamarbejder og effektmålinger af tidligere samarbejder på deltagende skoler. Oplæggene har været afholdt som enten 7, 15 eller 45 minutters oplæg hhv. workshops. Oplæggene har været en del af de deltagende skolers Pædagogiske Råds møder med mulighed for efterfølgende spørgsmål, feedback og diskussioner i lærerkollegiet eller som led i et fortsat arbejde med implementeringen af innovation og virksomhedskontakt på de deltagende skoler. Der er blevet afholdt oplæg på følgende skoler: Egaa Gymnasium Langkær Gymnasium Riiskov Gymnasium Århus Akademi Århus Statsgymnasium Følgende skoler har ikke haft mulighed for at få oplæg: Aarhus Katedralskole Marselisborg Gymnasium Viby Gymnasium og HF VUC Århus Erfaringen er at oplæggene bliver taget vel imod og at det er afhængigt af skolernes interne arbejde med innovation og virksomhedskontakt, hvilken form for oplæg, der er mest givtigt. Fra den daglige ledelses synspunkt har det været oplysende at holde oplæg i forbindelse med en workshopstruktur, da dette giver lærerne mulighed for at komme med inputs til ønskede samarbejdspartnere. 10

11 Udbygning af CIVIRK partnernetværk En del af formålet med CIVIRK er at fastholde og udbygge kontakterne til eksterne partnere. Partnere kan være: Private virksomheder Offentlige virksomheder NGO er Politiske institutioner CIVIRKs oprindelige partnerliste er en udløber af to afsluttede projekter støttet af Region Midt: Dialog med Erhvervslivet 1 og 2 ( ). I løbet af 2014/2015 har den daglige leder og styregruppen arbejdet på at fastholde og udbygge kontakterne. Eksisterende og nye partnere er blevet kontaktet elektronisk og in persona for at styrke forholdet og for at sikre fortsat deltagelse. Nogle eksisterende partnere har takket nej til fortsat deltagelse grundet omstruktureringer og nedskæringer i organisationen. Nye partnere er kommet til gennem det opsøgende arbejde. På Århus Statsgymnasium er muligheden for deltagelse i partnernetværket desuden blevet markedsført på informationsaftenerne og ved forældrekonsultationerne. Netværk Antal partnere Oprindelig liste 27 CIVIRK partnerliste 39 11

12 Partnerkategorier CIVIRKs partnere falder i fire kategorier (med eksempler) aktive når kontaktet (NIRAS) konsekvent aktive (APM Terminals) aktive online (WordPilots) aktive med tilbudsprojekter (Muskelsvindfonden) X: passiv aktiv Y: ikke fysisk fysisk tilstedeværelse Aktive når kontaktet: villige til samarbejder og stiller personale / materiale / lokaler / omvisninger til rådighed når kontaktet af lærer Konsekvent aktive: deltager i netværksmøder / er del af repræsentantskabet, har besøgscenter / offentlig forpligtelse eller megen erfaring med projekter med lærer og elever Aktive online: stiller materiale og ekspertise til rådighed online, men deltager sjældent eller ikke i netværksmøder eller med oplæg eller omvisninger for klasser Aktive med tilbudsprojekter: kan deltage i netværksmøder, men gør det ikke altid / for alles vedkommende, stiller lokaler, materialer, omvisninger og projekter til rådighed som tilbud til lærerne. Erfaringen er, at fastholdelse og udbygning af netværket er afhængigt af to faktorer: Netværksmøderne Markedsføring gennem den personlige kontakt Den personlige kontakt kan både forstås som kontakten mellem den daglige leder og CIVIRKs partnere og den kontakt, det er muligt at skabe gennem skolernes elever og de ledelsesnetværk, skolens ledere indgår i. CIVIRKs daglige leder foreslår derfor at skolerne markedsfører muligheden for at deltage i CIVIRKs partnernetværk på informationsaftenerne og ved forældrekonsultationerne. 12

13 Gennemførte og tilbudte partnerprojekter Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Fagkombination Mødestedet NIRAS og Aarhus Teknik og Miljø Bonnie Bay Mads Jacob Engelbreth Janne Yde Sofie Kærn Heding Ida Århus Statsgymnasium Kan du holde varmen? AffaldVarme, Aarhus René Kramme Aarhus Katedralskole Rumgeometri ARoS Morten Junget Århus Statsgymnasium IT peers og adfærdsregulering AURA Energi Jesper Ravnsø Lind Århus Statsgymnasium Billedkunst, design, samfundsfag Fysik Matematik Samfundsfag Erindringsprojekt Den Gamle By Henrik Rosleff Historie Århus Statsgymnasium Kemiprojekt AVK Gummi A/s? Kemi Aarhus Katedralskole Oversætterprojekt Word Pilots 2 Tysk Riiskov Gymnsium NGO projekter - cases til undervisningen Ungdommens Røde Kors? Alle fag mulige Fysik i Friheden Tivoli Friheden Hans Bruntt Aarhus Katedralskole Per Jensen Århus Statsgymnasium Nikolaj Andersen Århus Statsgymnasium Ulrik Kirstensen Riiskov Gymnasium Maiken Rabøl Århus Akademi Den digitale familie i Friheden Århus s største cykelevent 2018 Tivoli Friheden Muskelsvindfonden og Fitness DK Mikkel Hollænder Egaa Gymnasium Sofie Kærn Heding Århus Statsgymnasium Tilmeldte lærere? Fysik Matematik Innovation Samfundsfag Alle fag mulige Der er muligvis flere projekter i gang på de deltagende skoler, som CIVIRK ikke endnu har kendskab til. 13

14 Projekter, der fortsætter i skoleåret 2015/2016 Følgende CIVIRK-projekter fortsætter i skoleåret 2014/2015: Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Fagkombination Kan du holde varmen? AffaldVarme, Aarhus René Kramme Fysik/NV Aarhus Katedralskole Fysik i Friheden Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Fysik Matematik Den digitale familie i Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Innovation Friheden Århus s største Muskelsvindfonden og Tilmeldte lærere Alle fag mulige cykelevent 2018 Fitness DK? NGO projekter - cases til undervisningen Ungdommens Røde Kors? Alle fag mulige 4 typer partnerprojekter Der er i løbet af det første år opstået 4 forskellige typer partnerprojekter. I modellen nedenfor er givet eksempler på hver type. Den sidste type, 1 lærer i samarbejde med flere CIVIRK partnere i 1 projekt har ledelsen dog ikke kendskab til om er afprøvet. Flere lærere og 1 CIVIRK partner oversætterprojekt Flere lærere og flere CIVIRK partnere Mødestedet 1 lærer og 1 CIVIRK partner IT peers og adfærdsregulering 1 lærer og flere CIVIRK partnere 14

15 4 former for lærer - og partnersamarbejder Der er opstået 4 former for samarbejder mellem lærere og CIVIRKs partnere: interskole samarbejder med CIVIRK partnere (e ) Den digitale familie i Friheden intraskole samarbejder med CIVIRK partnere (e ) Kan du holde varmen? lærer <-->CIVIRK partner samarbejder Rumgeometri Tilbudssamarbejder Tivoli Friheden Med interskoleprojekterer menes samarbejder mellem 1 skoles lærere og 1 eller flere partnere Med intraskoleprojekter menes samarbejder mellem to eller flere skolers lærere og en eller flere partnere Med lærer partner projekter menes samarbejder mellem 1 lærer og 1 partner Med tilbudsprojekter menes samarbejder, hvor en partner tilbyder projekter på bestemte dage og / eller med bestemt indhold, som lærere kan tilmelde sig. Tilbudsprojekter fra CIVIRK -partnere 2014/2015 og 2015/2016 Tilbudsprojekter fra partnere Fysik i Friheden Den digitale familie i Friheden Århus s største cykelevent 2018 Tematikker ikke fastlagt NGO projekter - cases til undervisningen Partner Tivoli Friheden Tivoli Friheden Muskelsvindfonden og Fitness DK Hovedbiblioteket Ungdommens Røde Kors 15

16 Fordelen ved tilbudsprojekterne er, at partnerne sparer tid og ressourcer ved at fastsætte tid og sted og antal elever/lærere på projekterne, at lærerne kan mødes med lærer fra andre skoler til opstart og inspirations-dage. 2 typer elevopgaver / produktkrav i forbindelse med CIVIRK partnerprojekter CIVIRK står på 2 ben - et virksomhedskontaktben og et innovationsben. Derfor er det både CIVIRKs formål at skabe kontakt til virksomheder og at fremme innovationsdidaktikken i undervisningen. De afviklede og fortsættende projekter kan kategoriseres som enten case - / forsøgsprojekter eller innovations - / løsningsorienterede projekter. Med case - / forsøgsprojekter menes partnerprojekter, hvor partneren har været anvendt som illustrativ case eller har stillet materiale, data eller udstyr til rådighed for forsøg. Med innovations - / løsningsorienterede projekter menes partnerprojekter, hvor partneren har opstillet et eller flere problemer, eleverne er blevet bedt om at komme med fagligt begrundede løsningsforslag til. Partnerprojekt Partner (e ) Lærer (e ) og skole (r ) Mødestedet Kan du holde varmen? NIRAS og Aarhus Teknik og Miljø AffaldVarme, Aarhus Bonnie Bay Mads Jacob Engelbreth Janne Yde Sofie Kærn Heding Ida Århus Statsgymnasium René Kramme Aarhus Katedralskole Rumgeometri ARoS Morten Junget Århus Statsgymnasium IT peers og adfærdsregulering AURA Energi Jesper Ravnsø Lind Århus Statsgymnasium Fagkombination Elevopgave / produktkrav Billedkunst, design, samfundsfag innovations - / løsningsorienteret Fysik case - / forsøgsprojekt Matematik innovations - / løsningsorienteret Samfundsfag innovations - / løsningsorienteret 16

17 Fysik i Friheden Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Fysik Matematik case - / forsøgsprojekt Erindringsprojekt Den Gamle By Henrik Rosleff Historie innovations - / løsningsorienteret Kemiprojekt AVK Gummi A/s? Aarhus Katedralskolen Den digitale familie i Friheden Kemi? Tivoli Friheden Tilmeldte lærere: Innovation innovations - / løsningsorienteret Oversætterprojekt Word Pilots? Riiskov Gymnsium Tysk case - / forsøgsprojekt CIVIRKs nyhedsbreve CIVIRK har i skoleåret 2014/2015 udsendt 4 nyhedsbreve. Nyhedsbrevene har indeholdt informationer om CIVIRKs formål, invitaiotn til kommende netværksmøder og inspiration fra netværksmøderne, information om igangværende og afsluttede CIVIRK projekter og markedsføring af tilbudsprojekter fra CIVIRK partnere (http://www.civirk.dk/laerere-2/nyhedsbreve/). Som en følge af effektmålingerne (se nedenfor) kan det anbefales at nyhedsbrevene omdeles til alle lærerne på de deltagende skoler, da nyhedsbrevene er lærernes indgang til CIVIRK, til netværksmøderne og til inspiration til mulige projekter. CIVIRKs hjemmeside CIVIRKs hjemmeside, har både til formål at virke som inspirationskatalog over afsluttede partnerprojekter og som inspiration til arbejdet med innovationsdidaktik og løsningsorienterede projekter. Desuden er formålet med hjemmesiden at lave en indgang til CIVIRK for eksisterende og kommende CIVIRK partnere. På hjemmesiden er der derfor både beskrivelser af afsluttede projekter og inspirationsmateriale til definitioner og afgrænsninger af begrebet innovation. Der er desuden en oversigt over CIVIRKs materialebibliotek (se mere nedenfor). For at gøre hjemmesiden så anvendelig og inspirerende for lærere, elever og partnere som muligt, er det derfor vigtigt at CIVIRKs daglige ledelse får tilbagemeldinger fra lærere, der laver partnerprojekter. På hjemmesiden findes en skabelon til forløbsbeskrivelser til download. 17

18 Hjemmesiden er dynamisk og indholdet vil derfor hele tiden være under udvikling. Hjemmesiden redigeres af CIVIRKs daglige leder. CIVIRK har samarbejdet med 4 elever fra Århus Statsgymnasium om at lave 3 inspirationsvideoer til hjemmesiden: en til partnere en til lærere en til elever formålet er at inspirere til deltagelse i CIVIRK og til at give ideer til undervisningen. CIVIRKs materialebibliotek CIVIRK har opbygget et materialebibliotek. Materialebiblioteket indeholder didaktiske materialer til undervisningen. Der er både procesværktøjer som Business Model Canvas, teambuildingværktøjer som Styrkehistorier og Styrkekort, kreativitetsværktøjer som Lego Serious Play og læringsstilsværktøjer som Dunn& Dunn s læringsstilskort. Materialebiblioteket er samlet i et aflåst skab på hjul og står på nuværende tidspunkt på Århus Statsgymnasium, hvor lærerne kan booke skabet i LUDUS. CIVIRK foreslår at materialebiblioteket går på omgang mellem de deltagende skoler i skoleåret 2015/2016 i en månedsbaseret turnusordning. Styregruppen og den daglige leders inspirationstur til København CIVIRKs styregruppe bestående af Lise Hansen, afgående vicerektor, konsulent, Egaa Gymnasium, Henrik Stidsholdt Rasmussen, vicerektor Egaa Gymnasium, Henrik Rosleff, uddannelsesleder, Århus Statsgymnasium og CIVIRKs daglige leder, Sofie Kærn Heding, lektor Århus Statsgymnasium har i efteråret 2014 været på inspirationstur til København. Formålet var at få inspiration til udbredelse af innovationsdidaktik på skolerne og til opbygning af et fysisk innovationscenter / - lokalitet. Gruppen besøgte Skt. Annæ Gymnasium og CIEC, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre. På Skt. Annæ Gymnasium var der oplæg ved og samtale med pædagogisk faglig koordinator og lektor, Julie Rørdam Thom om innovationsprogressionsplanerne for Skt. Annæ Gymnasium og innovation som fag, som faglighed og som alment dannende aspekt i gymnasieskolen. Skt. Annæ Gymnasium har arbejdet målrettet med AT og innovation og 120 elever valgte innovationsopgaven til årets AT eksamen. 18

19 Styregruppen og den daglige leders konklusion på mødet var, at Skt. Annæ Gymnasium er langt fremme med udviklingen af progressionsplaner og implementering af innovation i alle fag, og at der er inspiration at hente i Skt. Annæ Gymnasiums måde at fremme innovation som alment dannende aspekt i gymnasiet (se ie%20r%c3%b8rdal%20thom.pdf for inspiration) På CIEC var der rundvisning i CIECs lokaler og samtale med projektlederne Julie Skaar og Michael Thing. CIEC er et innovationscenter under Køenhavns Åbne Gymnasium. CIEC er fysisk placeret i Tap E i den gamle Carlsberg bydel. CIEC har en forretningsmodel, hvor gymnasierne i området betaler for deltagelse pr. elev. Projekterne er ekstra-curriculære og anvendes af skolerne som elev - talentudvikling. CIEC inviterer oplægsholdere og samarbejdspartnere til at skabe løsningsorienterede opgaver og projekter samt udvikle eleverne innovationskompetencer. CIEC råder over et kreativt værksted med 3D printere, computere, printere og grafiske maskiner. Styregruppens konklusion var, at det almendannende aspekt i CIEC var godt, men at innovation på CIEC mere ses som en kreativ proces og som fremme af iværksætteri end som en del af en faglig kvalificering af elevernes læring på ungdomsuddannelserne. CIVIRK har opretholdt kontakten til CIEC og vi deler materiale og didaktiske overvejelser om innovation. CIEC har senest delt en innovationstest med CIVIRK og den kan nu tages af elever på CIVIRKs hjemmeside. 19

20 Resultater og konklusion på lærerevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til de lærere, der har deltaget i netværksmøderne. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj Lærerdeltagelse til netværksmøder 33 Antal besvarede spørgeskemaer 13 Svarprocent 43,3 Svar fra lærere på 4 af 10 deltagende skoler: Aarhus Katedralskole Egaa Gymnasium Riiskov Gymnasium Århus Statsgymnasium På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Hovedkonklusioner på lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Hovedkonklusionen er at 31 % af de lærere, der deltager i netværksmøderne har haft et stort udbytte af møderne og resterende 69 % har haft et jævnt udbytte af møderne. Af de, der har deltaget i netværksmøderne i år, vil 46 % gerne deltage i netværksmøder i det kommende skoleår. 39 % ved ikke, om de vil deltage igen. Dette kan skyldes at lærerne ikke har det fulde overblik over arbejdsmængde og arbejdsopgaver for det kommende skoleår på tidspunktet for spørgeskemaets deadline. 20

21 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere 54 % af deltagerne ved netværksmøderne har siden haft samarbejde med CIVIRK partnere og 46 % planlægger samarbejde med CIVIRK partnere igen til næste skoleår. 39 % har svaret ved ikke og 15 % nej. Dette kan igen skyldes tidspunktet for spørgeskemaets deadline, idet 100% af de, der allerede har oplevet at lave samarbejde med CIVIRK partnere har oplevet et stort eller jævnt udbytte af samarbejdet. Her laves en antagelse om at lærerne refererer til ELEVERNES udbytte i forhold til eller i modsætning til normal klasseundervisning og i forhold til relevans og målopfyldelse i forhold til kravene i fagenes læreplaner. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Til trods for at CIVIRKs hjemmeside først blev offentliggjort ultimo april 2015, er der 62% af lærere, der har deltaget i netværksmøder, der har kendskab til den. Årsagen kan enten være, at lærerne er blevet opmærksomme på hjemmesiden via nyhedsbrev 4 eller via spørgeskemaet. 23% af respondenterne har anvendt hjemmesiden. Dette kan skyldes tidspunkt for lancering. De fleste lærere er i gang med at afvikle/afslutte undervisning på nuværende tidspunkt og har derfor ikke brug for at søge inspiration til undervisningen endnu. Desuden er der mange lærer, der endnu ikke har fuldt kendskab til klasser og niveauer for det nye skoleår. Det må forventes at anvendelsen stiger som følge af opstarten på skoleåret 2015/2016 og når lærernes opgaveporteføljer er offentliggjorte. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev 77 % af respondenterne har kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev og af dem har 62 % læst nyhedsbrevet. I lyset af den informationsmængde, lærerne står overfor i dagligdagen er dette en høj andel. Erfaringen er, at nyhedsbrevene ikke må være for lange og at der skal være information om kommende begivenheder i CIVIRK samt inspirationsmateriale til undervisningen eller til nye samarbejder med CIVIRK partnere. Særligt har tilbudsprojekterne fået ros, da de har længere planlægningshorisonter - noget, erfaringen viser, er vigtigt i samarbejder mellem CIVIRK partnere og lærere. Nyhedsbrevene bliver sendt til ledelsen på skolerne og rundsendes derefter til lærerne. På en enkelt skole er nyhedsbrevene sendt til udvalgte lærere. 21

22 Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Kun en enkelt respondent har kendskab til det innovationsmateriale, der ligger på CIVIRKs hjemmeside. Det kan skyldes at innovation ikke er et krav i de enkelte fags læreplaner og lærere derfor ikke ser relevansen i materialet. Det kan også skyldes at CIVIRK har haft fokus på et facilitere partnersamarbejder fremfor innovationsdidaktik i fagene. Konklusion på lærerevalueringen Konklusionen er, at de lærere, der deltager i netværksmøderne i mange tilfælde også laver partnersamarbejder efterfølgende. Alle lærere, der har lavet partnersamarbejder har haft et stort eller jævnt udbytte af samarbejdet. Mange kender til nyhedsbrevene og en stor andel af dem læser også nyhedsbrevene. Mange kender til hjemmesiden. Der er dog ikke mange, der kender til den del af hjemmesiden, der har fokus på innovation i undervisningen. Den daglige leders anbefalinger Det anbefales at: Nyhedsbrevene sendes rund til alle skolens lærere - eventuelt printes ud og lægges på lærerværelset/hænges op et synligt sted. Invitere alle lærere med til netværksmøderne, da undersøgelsen viser, at det er gennem netværksmøderne, lærerne bliver inspireret til at lave partnersamarbejder. At der laves en struktur mellem skolerne og CIVIRKs daglige leder, sådan at forløbsbeskrivelser indhentes og kan vidensdeles på CIVIRKs hjemmeside, da hjemmesiden primært er inspirationsplatform for lærerne. At CIVIRK i det kommende skoleår fokuserer på innovationsdidaktik og implementering af løsningsorienterede partnersamarbejder i de enkelte fag / CIVIRK projekter 22

23 Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til skolelederne i CIVIRK netværket. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj besvarelser af spørgeskema til ledelsen antal antal respondenter 10 antal svar 6 svar % 60 På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Tendensen er, at der på de fleste skoler er et højt kendskab til CIVIRK. Dette kendskab bliver styrket af cirkulation af nyhedsbrevene til alle lærere og af lærernes invitation til deltagelse i netværksmøderne. På en enkelt skole har man valgt at lave selektiv invitation til netværksmøderne og det kan trække kendskabet ned - man må forvente, at en lærer, der liver inviteret til et netværksmøde siger til eller fra på informereret grundlag - altså læser nyhedsbrevene. Samtidig er konklusionen også, at kendskab til CIVIRK og til deltagelse i CIVIRKs netværksmøder fremmer partnersamarbejdet blandt lærerne. CIVIRK har kendskab til at der på nogle skoler er etableret institutionaliserede forløb - så som faste NV forløb - hvilket vil sige, at 1 partnersamarbejder i realiteten kan være 2, 3, 8 samarbejder over et år eller over flere år. Den daglige leders anbefalinger Det anbefales at: Invitere alle lærere til deltagelse i CIVIRKs netværksmøder At udbrede kendskabet til CIVIRK gennem cirkulering af partnerlisten fra hjemmesiden At CIVIRK afholder oplæg på skolerne med fokus på fremme af innovationsdidaktik og løsningsorienterede projekter / opgaver i fagene gennem partnersamarbejder. 23

24 Bilag 1: Beregninger og resultater af lærerevalueringen Udbytte af deltagelse og planlagt deltagelse i netværksmøder Hvor stort har dit udbytte af at deltage i CIVIRKs morgenmøde med virksomheder været? Planlægger du at deltage i Civirks morgenmøder med virksomheder i næste skoleår? stort 31% ved ikke 39% ja 46% jævnt 69% nej 15% Her vides ikke om det jævne udbytte er begrundet i lærernes fagkombination i relation til deltagende CIVIRK partnere, mulighed for at deltage, lyst til at deltage eller om 1 gang til et netværksmøde er nok til at lærerne er inspirerede til samarbejder fremover. 24

25 Samarbejder med og udbytte af samarbejde med CIVIRK partnere Har du haft et samarbejde med virksomheder? hvis ja, hvad har dit udbytte været? nej 46% ja 54% stort 43% jævnt 57% Planlægger du et samarbejde med virksomheder næste skoleår? nej 15% ved ikke 39% ja 46% Lidt over halvdelen af lærere, der har deltaget i et netværksmøde har haft samarbejder med eksterne partnere. Udbyttet har for 43% s vedkommende været udbytterigt, mens det for 57% s vedkommende har været jævnt. 46% af lærere, der har deltaget i netværksmøder planlægger at samarbejde med virksomheder i det kommende skoleår. Her ved vi ikke hvad stort og jævnt udbytte dækker over: opfatter læreren spørgsmålet som at udbyttet skal være givende på det peronslige eller faglige plan? Er det elevernes udbytte eller eget udbytte, der henvises til? Er der organisatoriske muligheder og begrænsninger på skolerne, der spiller ind på dette spørgsmål? 25

26 Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs hjemmeside Har du kendskab til CIVIRKs hjemmeside Hvis ja, har du brugt den? nej 38% ja 62% intet svar 38% ja 23% nej 39% Til trods for at CIVIRKs hjemmeside først blev offentliggjort ultimo april 2015, er der 62% af lærere, der har deltaget i netværksmøder, der har kendskab til den. Årsagen kan enten være, at lærerne er blevet opmærksomme på hjemmesiden via nyhedsbrev 4 eller via spørgeskemaet. 23% af respondenterne har anvendt hjemmesiden. Dette kan skyldes indholdet eller tidspunkt for lancering. De fleste lærere er i gang med at afvikle/afslutte undervisning på nuværende tidspunkt og har derfor ikke brug for at søge inspiration til undervisningen endnu. Desuden er der mange lærer, der endnu ikke har fuldt kendskab til klasser og niveauer for det nye skoleår. Det må forventes at anvendelsen stiger som følge af opstarten på skoleåret 2015/2016 og når lærernes opgaveporteføljer er offentliggjorte. Kendskab til og anvendelse af CIVIRKs nyhedsbrev Har du kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev? nej 23% intet svar 0% ja 77% Hvis ja, har du læst det? intet svar 23% nej 15% ja 62% 26

27 77 % af respondenterne har kendskab til CIVIRKs nyhedsbrev og af dem har 62 % læst nyhedsbrevet. Her vides det ikke om de resterende lærer ikke læser nyhedsbrevene grundet nyhedsbrevenes indhold, manglende distribution på skolerne eller fordi lærerne allerede er i gang med partnerprojekter. Anvendelse af CIVIRKs innovationsmateriale Har du brugt CIVIRKs innovationsmateriale ja 8% Planlægger du at bruge CIVIRKs innovationsmateriale næste år? intet svar 15% nej 15% ja 8% nej 92% ved ikke 62% 8 % af respondenterne har anvendt CIVIRKs innovationsmateriale og 8 % planlægger at anvende det til næste skoleår. Den lave positive tilkendegivelse kan skyldes at CIVIRK i skoleåret 2014/2015 primært har arbejdet med at fremme virksomhedskontakt, netværksmøder og udbygning af netværket. Innovation og innovationsdidaktik har derfor ikke været det primære fokus på oplæg eller på netværksmøderne. Konklusion / tendenser Med disse forbehold for bagvedliggende og mellemkommende variable, kan der, når trådene samles konkluders følgende: Lærere fra 4 ud af 10 deltagende skoler har besvaret spørgeskemaet. Mange lærere har kendskab til og læser nyhedsbrevene. Lærerne har positive erfaringer med netværksmøderne og gode erfaringer med samarbejder med eksterne partnere. En stor del af de lærere, der HAR lavet samarbejder med CIVIRK partnere, der gerne vil fortsætte med samarbejder i det kommende skoleår. 1 lærer har anvendt og vil anvende CIVIRKs innovationsmateriale. 27

28 Bilag 2: Resultater og konklusion på ledelsesevaluering af CIVIRK 2014/2015 Styregruppen har udformet et spørgeskema til skolelederne i CIVIRK netværket. Spørgeskemaet er blevet udsendt primo maj 2015 med svar deadline medio maj besvarelser af spørgeskema til ledelsen antal antal respondenter 10 antal svar 6 svar % 60 På baggrund af antal besvarelser og svarprocenten er det derfor ikke muligt at lave chi-i-anden tests for sammenhænge mellem variable. Det er derfor ikke muligt at sige om der er en direkte og signifikant sammenhæng mellem for eksempel viden om nyhedsbrevene og antallet af afsluttede CIVIRK partnerprojekter på de deltagende skoler. Dog kan der udledes nogle generelle pointer og tendenser. Generelle pointer og tendenser i ledelsesevalueringen Hvordan vurderer du det generelle kendskab til CIVIRK blandt dine lærere? antal Få 1 Nogle 2 Mange 3 Hvor mange lærere har vist interesse for CIVIRKs aktiviteter? antal Få 2 Nogle 3 Mange 1 Hvor mange samarbejder mellem gymnasium og virksomheder er der cirka blevet etableret på din skole? antal 1 til til

29 Er CIVIRKs nyhedsbreve blevet distribueret ud til lærerne? antal Ja 5 Nej 1 Er alle lærere blevet inviteret til at deltage i CIVIRKs morgenmøder? antal Ja 4 Nej 2 Hvor mange lærere har deltaget i de to morgenmøder og d ? antal Ingen 1 Metodiske udfordringer ved spørgsmålene i spørgeskemaet spørgsmålene siger mere om, hvordan ledelsen på skolerne vurdere kendskabet til CIVIRK og hvordan ledelsen har håndteret marekdsføringen af CIVIRK end til ledelsens vurdering af om CIVIRK lever op til sit formål. 29

Gymnasieelever ud i virkeligheden

Gymnasieelever ud i virkeligheden Gymnasieelever ud i virkeligheden Oplæg på konference for innovative kompetencer og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen onsdag d. 1.okt. 2014 v. Lise Hansen, Egaa Gymnasium Hvorfor center for

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalgsoversigt Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalg side Bygningsudvalg 1 Holdoprettelsesudvalget 2 IT-udvalget 3 HF-udvalget 4 Fællestimeudvalget 5 Efteruddannelsesudvalget 6 AT-udvalget 7 Morgensamlingsudvalget

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Science-strategi for Langeland Kommune

Science-strategi for Langeland Kommune Science-strategi for Langeland Kommune 1 Vision Langeland kommune ønsker via udarbejdelse og implementering af en kommunal sciencestrategi at udvikle og løfte undervisningen i naturfag, samt det tekniske

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Referat. Dato for referat: 3. marts Mødedato: 21. februar Peter L. Moesgaard, Niels Bjørnø, Helle Hollmann. Aarhus Uddannelsesråd

Referat. Dato for referat: 3. marts Mødedato: 21. februar Peter L. Moesgaard, Niels Bjørnø, Helle Hollmann. Aarhus Uddannelsesråd Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 3. marts 2014 Mødedato: 21. februar 2014 Sted: Aarhus Kommune, Børn og Unge Afbud: Peter L. Moesgaard, Niels Bjørnø, Helle Hollmann Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Til de gymnasiale institutioner Undervisningsministeriet indbyder til konference om Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-15 Som led i Udviklingsplanen

Læs mere

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Elever, lærere og skoler har i januar 2012 indberettet evalueringer på basis af de naturvidenskabelige grundforløbafholdt på skolerne i efteråret

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Statusevaluering Fællesskaber for Alle

Statusevaluering Fællesskaber for Alle Emne: Til: Kopi: til: BILAG Statusevaluering Fællesskaber for Alle Den 4. september 2013 Statusevaluering Fællesskaber for Alle Introduktion Nedenstående er en statusevaluering over hovedaktiviteterne

Læs mere

InnovationsSkoler Midt

InnovationsSkoler Midt InnovationsSkoler Midt evidencenter Tobias Kidde Skov Pædagogisk konsulent Skov@aabc.dk Program kl. 12.00-16.00 12.00-12.30 Velkomst og sandwich 12.30-13.00 Introduktion til projektet iskolermidt 13.00-14.00

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Indhold Indledning... 2 Samfundsfag... 2 Historie... 2 Erhvervsøkonomi... 3 Matematik... 5 Fysik... 5 Sprogfag... 5 1 Indledning I skoleåret 2012/13 er alle

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

Konference Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Konference Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Konference Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Aarhus Universitet 29. april 2014 Program Afsluttende konference, 29. april 2014 9.30-10.00

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM KONFERENCEN FOR NETVÆRKS-, ANALYSE- OG FORMIDLINGSPROJEKT VEDR. FREMMEDSPROGENES PROFIL, FAGLIGE IDENTITET OG ANVENDELSESORIENTERING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER HOTEL TRINITY, FREDERICIA 4. MARTS 2013

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Gå-hjem møde - Styrk arbejdet i bestyrelsen Onsdag den 10. september kl. 16.00 19.00 på Comwell Aarhus

Gå-hjem møde - Styrk arbejdet i bestyrelsen Onsdag den 10. september kl. 16.00 19.00 på Comwell Aarhus Gå-hjem møde - Styrk arbejdet i bestyrelsen Onsdag den 10. september kl. 16.00 19.00 på Comwell Aarhus 2 Program Kl. 16.00: Velkomst Introduktion til Bestyrelsesforeningen v/formand Hans Peter Jensen Introduktion

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk Ansøgningsskema Ansøgning til puljemidler for Ungdomsuddannelserne marts 2012 Materialer til brug i enkeltfag gymnasiale uddannelser 1 Grundlæggende Der kan søges midler til udvikling af materialer til

Læs mere

FIP-kursus i samfundsfag

FIP-kursus i samfundsfag FIP-kursus i samfundsfag Mål: Inspirere til faglig udvikling i praksis elever får et endnu bedre udbytte 5 bud på indsatsområder i oplæg og workshops Hvilke/hvilken faglig udvikling vil vi foreslå hjemme

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkomst 10.00 Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Nye Company Programme-undervisere 10.30 Præsentation af Company

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau.

Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau. Test dit ta ent! Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau. Skal du i 8. eller 9. klasse til næste år,

Læs mere

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Til høringsparterne Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Baggrund En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15.

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. I maj 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus foretaget to undersøgelse blandt skolens HF

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT)

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) Partnere: TEKO Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Ulrich

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere