Københavns Byret. Adv. AS Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN"

Transkript

1 Københavns Byret Adv. AS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar Principalt Markedsføringslovens 4. jf. 30 stk.3. jf. medieansvarslovens 11. stk.1 Ved som ansvarshavende redaktør ved NNs, ved at have været ansvarlig for, at der i uge 42 i 2006 i tillægget Bilprofilen Efterår 2006 blev indrykket annoncer, der reklamerede for bilforhandlerne Citroën Danmark A/S, Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Monk Biler A/S, J.H. Auto A/S, Tage Jacobsen Biler A/S samt Carsten Andersen Automobiler ApS, uden at det klart fremgik, at der var tale om reklame for bilforhandlerne, idet annoncerne fremstod som redaktionel tekst, der var blevet til ud fra objektive journalistiske kriterier. Subsidiært Markedsføringslovens 4. jf. 30 stk.3. jf. medieansvarslovens 27. stk.2 Ved som ansvarshavende redaktør ved NN tidligere NN Aviser, og at have været medansvarlig for, at der i uge 42 i 2006 i tillægget Bilprofilen Efterår 2006 blev indrykket annoncer, der reklamerede for bilforhandlerne Citroën Danmark A/S, Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Monk Biler A/S, J.H. Auto A/S, Tage Jacobsen Biler A/S samt Carsten Andersen Automobiler ApS, uden at det klart fremgik, at der var tale om reklame for bilforhandlerne, idet annoncerne fremstod som redaktionel tekst, der var blevet til ud fra objektive journalistiske kriterier. Principalt Markedsføringslovens 4. jf. 30 stk.6. jf. medieansvarslovens 27. stk

2 Ved at have bistået bilforhandlerne Citroën Danmark A/S, Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Monk Biler A/S, J.H. Auto A/S, Tage Jacobsen Biler A/S samt Carsten Andersen Automobiler ApS med NN (tidligere NN) aviser, NN bladet, NN bladet, NN bladet og NN bladet i uge 42 i 2006 i tillægget Bilprofilen Efterår 2006 at indrykke annoncer, der reklamerede for bilforhandlerne, uden at det klart fremgik, at der var tale om reklame for bilforhandlerne, idet annoncerne fremstod som redaktionel tekst, der var blevet til ud fra objektive journalistiske kriterier, ved forud herfor skriftligt at have tilbudt bilforhandlerne mod betaling at få indrykket annoncer og redaktionel omtale af deres virksomheder i ovennævnte aviser og ved at have bistået med udformningen heraf, herunder ved udfærdigelse af den redaktionelle tekst, ved fotografering, ved redigering af tekstforslag og ved opsætning. Subsidiært overtrædelse af markedsføringslovens 4, jf. 30, stk.3, jf. stk.6, ved i uge i NN (tidligere NN), aviser NN Bladet, NN Bladet, NN Bladet og NN Bladet i tillægget Bilprofilen Efterår 2006 at have ladet indrykke reklamer for bilforhandlerne Citroën Danmark A/S, Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Monk Biler A/S, J.H. Auto A/S, Tage Jacobsen Biler A/S samt Carsten Andersen Automobiler ApS, uden at det klart fremgik, at der var tale om reklame for bilforhandlerne, idet reklamerne fremstod som redaktionel tekst, der var blevet til ud fra objektive journalistiske kriterier Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. De tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom. Oplysningerne i sagen. I efteråret 2006 udarbejdede salgsafdelingen for ugebladene NN Bladet, NN Bladet, NN Bladet og NN Bladet, der alle ejes af NN (tidligere NN), et tilbud på annoncering i bladene. Tilbuddet havde følgende ordlyd: Fokus på bilen I uge 42 laver vi temasider om bilen, hvor du kan vise og fortælle, hvad folk netop nu kan købe af nyheder og hvad der kan tjekkes på bilen. Prisen for 1/1 side annonce inkl. 4-farver, 1/1 redaktionel omtale af butikken, fotografering, opsætning m.m. i alle 4 aviser: KUN kr ,- (Dvs. en sidepris på kr ,50) Med venlig hilsen Jim Vendersbo tlf Deadline er mandag d. 9 oktober

3 De 4 blade indeholdt i uge 42 et tillæg, hvor der på forsiden var anført blandt andet følgende: Bilprofilen Efterår 2006 Bilen efterår 2006 stort tematillæg vi sætter spot på bilmærkerne Biltillæggene indeholdt annoncer fra en række af følgende annoncører: Citroën Danmark A/S, Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Monk Biler A/S, J.H. Auto A/S, Tage Jacobsen Biler A/S samt Carsten Andersen Automobiler ApS. Annoncerne var opbygget traditionelt for annoncer med billeder af produkter, priser mv. Herudover indeholdt tillæggene for hver annonce en tekst omhandlende den pågældende annoncørs virksomhed og produkter. Teksten var placeret i umiddelbar tilknytning til annoncen, enten på samme side eller hen over en dobbeltside, og var holdt i en beskrivende og anprisende tone. Teksten vedrørende Kim Ejlertsen Automobiler A/S var holdt i 1. person, flertal, resten af teksterne omtalte annoncørerne i 3. person. Det er under sagen ikke bestridt, at tekstdelen udgjorde en del af reklamen for annoncørerne. Herudover indeholdt tillæggene en artikel om EU nummerplader. Forklaringer. Der er afgivet forklaringer af tiltalte NN og af vidnerne Pia Tappe og Carsten Andersen. NN har til retsbogen afgivet følgende forklaring: Tiltalte forklarede, at han er chefredaktør ved NN. Han har været ansat ved NN. Han har været ansvarshavende redaktør på de 4 aviser, der er nævnt i anklageskriftet, siden 1997 og indtil februar Hans opgaver bestod i at være ansvarlig for avisens redaktionelle indhold. Dette inkluderer personaleledelse m.v. over for avisens journalister og fotografer. Adskilt fra redaktionen er en salgsafdeling. Afdelingen ledes af en salgschef, der har ansvar for markedsføringsdelen og annoncesalget, herunder for annoncesælgerne. Tiltalte har sikkert hørt om biltillægget, da det blev planlagt, men han har ikke fået det forelagt, inden det blev udarbejdet. Det var et rent annoncetiltag. Han har heller ikke fået forelagt det salgsbrev, der blev udsendt til forhandlerne. Han havde ikke kendskab til indholdet af biltillægget, før det blev trykt. Artiklerne er ikke skrevet af avisens faste journalister, men af nogle freelance journalister, der var hyret af salgsafdelingen. Han ved ikke om det samme gælder for fotograferne. Det kan godt have været avisens faste fotografer, der har medvirket ved biltillægget. Da han så biltillægget, tænkte han ikke over, om der kunne være problemer i relation til markedsføringslovens regler om reklame. Han syntes ikke, at artiklen kunne forstås som andet end annoncer. Han ved ikke, om det er avisens faste journalister, der har skrevet artiklen om EU nummerpladerne. Begrebet produktionsomkostninger dækker alle omkostninger, herunder løn, sats og de tekniske udgifter, der er ved at lave en avisside. På spørgsmålet fra forsvareren forklarede tiltalte, at der i NN er en klar adskillelse mellem redaktionen og salgsafdelingen. Adskillelsen skyldes et ønske om at styrke troværdigheden. Der er således heller ikke procedurer for forelæggelse af annoncer for redaktionen. Tiltalte blev først opmærksom på sagen, da de fik brevet fra Forbrugerombudsmanden. Avisen har ikke fået reaktioner fra læsere, der har følt sig i tvivl om, hvorvidt der var tale om reklame. Heller ikke den person, der indbragte sagen for Forbrugerombudsmanden, har gjort avisen opmærksom på problemet.

4 Vidnet Pia Tappe har til retsbogen afgivet følgende forklaring: Vidnet forklarede, at hun er salgschef i NN. Hun har været ansat i 25 år, de sidste 4 år som salgschef for de 4 aviser, der er nævnt i anklageskriftet, NN Bladet, NN Bladet, NN Bladet og NN Bladet. Hun havde ansvar for biltillægget i de 4 aviser i 2006 og for tilbuddet til bilforhandlerne om optagelse i biltillægget. Tilbuddet blev lavet som en skabelon i salgsafdelingen til brug for de forskellige salgskonsulenter. Det blev udformet, som det gjorde, fordi kunderne gerne ville have det på den måde. Tilbuddet blev afleveret personligt til bilforhandlerne af sælgerne. På den måde kunne sælgeren forklare, hvad der lå i tilbuddet. Tilbuddet blev afleveret til alle handlende i området, der havde med biler at gøre. Journalisten, der skrev teksten, blev hyret af salgsafdelingen specifikt til denne opgave. Journalisten sendte teksten til annoncøren til godkendelse. Det var journalisten, der havde ansvaret for tekstens udformning. Salgsafdelingen læste ikke teksten igennem. Hun fandt, at tillægget alene indeholdt annoncer. Hun husker ikke, hvorfor artiklen om EU nummerpladerne kom med. Hun vil tro, der har manglet lidt tekst, og at de havde denne tekst liggende. Hun går ud fra, at sælgerne har drøftet udformningen af teksten med annoncørerne i forbindelse med, at tilbuddet blev afleveret. Ved redaktionel omtale forstår hun profilannonce eller image-inserat. Hun mener dog, at annoncørerne bedre ville kunne forstå redaktionel omtale, og det var derfor det begreb, de brugte i tilbuddet. Begrebet omkostninger dækker salgstryk, distribution og lønninger, herunder til journalister og fotografer. På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet, at salgstilbuddet blev udarbejdet i salgsafdelingen. Det blev ikke forelagt redaktionen. Biltilbuddet skulle ikke indeholde redaktionel tekst. Med begrebet redaktionel omtale forstår hun en annonce, der bygger mere på tekst i stedet for, at billederne er det bærende element i annoncen. Der er en fuldstændig adskillelse mellem redaktionen og salgsafdelingen. Hun ved ikke, hvad der bringes i den redaktionelle del af avisen. Ingen fra redaktionen har været med til at lave biltillægget. Jim Vendersbo, der er nævnt i salgstilbuddet, var en sælger fra avisens salgsafdeling. Hun var ikke i tvivl om, at tillægget fremstod som et annoncetillæg. Det var derfor ikke nødvendigt at mærke det specifikt med ordet annonce Vidnet Carsten Andersen har til retsbogen afgivet følgende forklaring: Vidnet forklarede, at han er direktør og indehaver af Suzuki i Hvidovre. Han fik telefonisk tilbudt en helsides annonce i NN Bladet. Han skulle betale for en annonce, og herudover ville han få en side med beskrivelse af virksomheden. Han fandt, at det var et godt tilbud og sagde ja tak. Han har tidligere annonceret på den måde, hvor der er en annonce og en beskrivelse af virksomheden. Der kom en journalist ud til virksomheden, og de sammensatte annoncen og beskrivelsen af virksomheden. Vidnet mener, at der også var en fotograf med. Journalisten og vidnet aftalte indholdet i annoncen. Han husker ikke i dag, om det talte om, hvorvidt der skulle stå annonce over beskrivelse af virksomheden. Han mener, han fik teksten til gennemsyn bagefter. De talte ikke om, hvordan teksten ville blive opsat i avisen. Selve annoncen blev lavet samtidig med, at de talte om beskrivelsen af virksomheden. Han husker ikke prisen for annonceringen. Han har ikke registreret mersalg på baggrund af annoncen i biltillægget. Det er ikke usædvanligt at få tilbud om annoncering på denne måde med en decideret annonce og beskrivelse af virksomheden fra forskellige aviser. Rettens begrundelse og afgørelse.

5 1. Vurdering af teksterne i forhold til markedsføringslovens 4 Det følger af markedsføringslovens 4, at en reklame skal forstås således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form. Retten lægger til grund, at der for alle annoncerne og den dertil knyttede tekst var tale om reklamer. Retten har herved lagt vægt på den anprisende tone, samt det forhold, at annoncørerne betalte for annoncerne og havde afgørende indflydelse på deres indhold. Uanset teksternes rosende indhold og deres placering i umiddelbar tilknytning til de traditionelle annoncer, finder retten ikke, at tekstafsnittende vedrørende Citroën Danmark A/S, Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Monk Biler A/S, J.H. Auto A/S, Tage Jacobsen Biler A/S samt Carsten Andersen Automobiler ApS med tilstrækkelig klarhed fremstår som reklame. Retten har herved lagt vægt på, at teksten er beskrivende i 3. person, hvorved den sprogligt adskiller sig fra reklamer, og hvorved det sløres, hvem der er den reelle afsender af indholdet, og at teksten indeholder overskrifter og underrubrikker, hvorved den visuelt adskiller sig fra reklamer. Det bemærkes i den forbindelse, at teksten vedrørende EU nummerpladerne ikke i opsætning eller på anden måde visuelt adskiller sig fra tekst-delen af annoncerne. Teksterne indeholder herudover historiske oplysninger og andet stof, der giver teksterne præg af journalistisk bearbejdning. Endeligt har retten lagt vægt på, at biltillægget på forsiden blev præsenteret som et tematillæg under overskriften vi sætter spot på bilmærkerne, hvilket samlet giver indtryk af en journalistisk bearbejdning af emnet. Efter en samlet vurdering heraf finder retten derfor, at disse annoncer udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 4. For så vidt angår annoncen fra Kim Ejlertsen Automobiler A/S, fremstår tekstdelen som annoncørens egen beskrivelse af sin virksomhed. Retter finder ikke, at denne tekst kan misforstås som journalistisk bearbejdet beskrivelse af virksomheden og finder på den baggrund ikke, at denne annonce udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 4. 2.Vurdering af annoncerne i forhold til medieansvarsloven 2.1 Tiltalte NN Efter medieansvarslovens 11, stk.1, er en redaktør ansvarlig for indholdet af en unavngiven artikel, selvom lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 132. fremsat 1991, sp.3092f.), fremgår blandt andet følgende: Der er i udvalget enighed om, at det særlige presseretlige ansvarssystem ikke bør finde anvendelse på annoncestoffet, og der foreslås derfor en særregel om annoncer m.v. Da de tekster, der udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 4, jf. ovenfor, ubestridt er annoncer, jf. også ovenfor, finder retten ikke, at medieansvarslovens 11, stk.1, er anvendelig i den foreliggende situation. Særreglen, som blev foreslået, er reglen i medieansvarslovens 27, stk.2, hvorefter redaktøren er ansvarlig for indholdet af annoncer efter lovgivningens almindelige regler.

6 Tiltalte har gjort gældende, at reglen ikke finder anvendelse, da der ikke er tale om et eventuelt ansvar for indholdet, men alene om overtrædelse af formen. Retten finder, at den manglende angivelse af, at biltillægget var reklame for en række annoncører, må henføres til indholdet i biltillægget. Ordet indhold må omfatte ikke blot de angivelser, der faktisk fremgår af teksten, men også eventuelle strafbare udeladelser. På den baggrund finder retten medieansvarslovens 27, stk. 2, anvendelig på overtrædelsen af markedsføringslovens 4. Retten finder, at overtrædelsen kan tilregnes den tiltalte NN som uagtsom. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte ved et umiddelbart gennemsyn af biltillægget, der fremstod som en del af avisen, burde have indset, at det i reklamerne for annoncørerne fremstod uklart, om der var tale om reklame eller om journalistisk bearbejdet stof. Det forhold, at avisen har en klar opdeling i redaktion og salgsafdeling, og at der var tale om en rent markedsføringsmæssig aktivitet, kan ikke fritage redaktøren for ansvaret efter medieansvarsloven. På den baggrund finder retten tiltalte NN skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens 4, jf. 30, jf. medieansvarslovens 27, stk. 2, for så vidt angår de under 1. nævnte 5 annoncer. 2.2 Tiltalte NN Efter medieansvarslovens 27, stk.1, 2., jf.1 pkt., er den, der bistår med at indrykke en annonce, ansvarlig for indholdet heraf efter lovgivningens almindelige regler. I bemærkningerne til bestemmelsen (L 132, fremsat 1991, sp. 3160) anføres følgende om den tilsigtede personkreds: Den, der bistår med at lade en annonce indrykke, vil ofte være et annonce eller reklamebureau (rettens kursivering). Efter bemærkningerne er den kreds, der kan gøres ansvarlig efter bestemmelsen, således ikke begrænset til annonce eller reklamebureauer, men vil også kunne omfatte andre, der yder en lignende bistand. Retten finder, at den bistand, som tiltaltes salgsafdeling har ydet til indrykning af de annoncer, der udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 4, jf. ovenfor, kan sidestilles med den bistand, et annonce eller reklamebureau ville kunne yde. Retten har herved lagt vægt på, at salgsafdelingen tog kontakt til annoncørerne og ydede hjælp til udformning af teksten. Som anført ovenfor finder retten, at den manglende angivelse af, at biltillægget var reklame for en række annoncører, må henføres til indholdet i biltillægget. Ordet indhold må omfatte ikke blot de angivelser, der faktisk fremgår af teksten, men også eventuelle strafbare udeladelser. På den baggrund finder retten medieansvarslovens 27, stk.1, 2. pkt., anvendelig på overtrædelse af markedsføringslovens 4.

7 Da det ubestridt var tiltaltes salgsafdeling, der traf beslutningen om, hvordan opsætning mv. skulle ske, finder retten, at undladelsen af klart at angive, at der var tale om reklame, kan tilregnes tiltalte i hvert fald som uagtsom. På den baggrund finder retten tiltalte NN skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens 4, jf. 30, stk.3, jf. stk. 6, jf. medieansvarslovens 27, stk.1,2. pkt., jf. 1 pkt., for så vidt angår under 1. nævnte 5 annoncer. 3. Strafudmåling Ved strafafsættelsen må der generelt tages hensyn til, at biltillægget på den en side udkom i 4 aviser, der dækkede et større lokalområde, men på den anden side alene udkom i en enkelt uge og ikke er gentaget siden. Ved fastsættelsen af bøden for tiltalte NN må der på den ene side henses til, at NN ikke har taget initiativet til overtrædelsen, men på den anden side henses til, at det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, at tilliden til avisens indhold kan opretholdes, hvilket blandt andet er redaktørens ansvar. Straffen fastsættes herefter for NN til en bøde på kr., jf. 4, jf. 30, stk.3, jf. medieansvarslovens 27, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Ved fastsættelsen af bøden for tiltalte NN, har retten taget udgangspunkt i den indtægt, avisen har opnået ved overtrædelsen, med et skønsmæssigt fastsat fradrag for produktionsomkostninger. Bøden fastsættes på den baggrund til kr. Thi kendes for ret: Tiltalte NN straffes med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Tiltalte NN straffes med en bøde på kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Marianne Nørgaard Udskriftens rigtighed bekræftes. Københavns Byret, den 1. december 2009 Eja Nielsen

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd). S0971006- ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S-971-09: Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd

Læs mere

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Københavns Byret Adv. SØK-912S0-00009-08 Udskrift af dombogen DOM afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Anklagemyndigheden mod Lise Aagaard Copenhagen NS, CVR nr. 28717024 Toldbodgade 13, 1253

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi... .. 3M.. U SS 78512007 Anldagemyndigheden mod

a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi... .. 3M.. U SS 78512007 Anldagemyndigheden mod "... Retten 'j Horsens -i. r '. : --. Udskrift af dombogen, I DOM afsagt den 4. oktober 2007 SS 78512007 Anldagemyndigheden mod 1. Danske Kroer & Hoteller vi... 2. Direktør a s 3. Bestyrelsesformand..

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM -CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 181/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Peter Lambert) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 4. oktober 2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere