Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS)"

Transkript

1 Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS) 2013 Ekskursion på Bornholm, Danmark (her ved Hammershus), som en del af SNS s bestyrelses- og netværksmøde d maj 2013.

2 Resume I 2013 har SNS igangsat en række forskningsprojekter og -netværk indenfor bæredygtigt skovbrug og sat særlig fokus på skovens rolle i bioøkonomien. Den store interesse for bæredygtig bioøkonomi og forskningsbaseret viden om bioøkonomi har også afspejlet sig i de kongresser, netværksmøder og seminarer, som SNS har engageret sig strategisk i under året. SNS har udarbejdet og vedtaget en ny strategi for Der satses på temaerne Bioøkonomi, Samfund og Klima i den nye strategi. SNS vil desuden udbygge sin position som netværksbaseret organisation med høj faglig profil og knytte bånd mellem forskning, udvikling, viden og policy indenfor skovsektoren og i samspil med øvrige aktører indenfor EK-FJLS. På formidlingssiden har SNS øget kommunikationen med målgruppen i form af nyhedsbreve, policy briefs, blogs, korte forskningsnyheder og netværksmøder. SNS anvender hjemmesiden, e- nyhedsbreve, NB Forest og Facebook som formidlingskanaler og har taget initiativ til en udviklingsstrategi for NB Forest. Samarbejdet med EFINORD, NKJ, Nordgen og andre nordiske organisationer har udviklet sig positivt i I forhold til nærområderne har SNS bl.a. været initiativtager til og projektleder for projektet Bæredygtig Bioøkonomi i Arktis, støttet forskningsansøgninger til Naboer i Vestprogrammet og været godt involveret i Østersøstrategien med flagskibet Sustainable Forest Management in the Baltic Sea Region EFINORD og den horisontale aktion Sustainable Development and Bioeconomy. På EU-niveau er ansøgningen om ERA-NET SUMFOREST blevet godkendt ( ), hvor SNS er en af de større partnere i ERA-nettet med ansvar for intern og ekstern hjemmeside og kommunikation. SNS havde i 2013 et samlet budget på DKK og afsluttede året med et overskud på DKK, i det bestyrelsen i 2013 besluttede at overføre midler med henblik på en større strategisk satsning i 2014 i stedet for at igangsætte nye projektaktiviteter. SNS har i løbet af de sidste fire år under dansk formandskab succesfuldt udviklet sig fra et mere traditionelt fokus på forskningsprojekter til en netværksbaseret og policy-rettet organisation. Samtidig er det grundlæggende og vigtige forskningsarbejde i projekter og netværk bevaret og integreret. Arbejdet i SNS matcher den fælles vision for nordisk samarbejde for et grænseløst, innovativt, synligt og udadvendt Norden (Samarbejdsministrene, 6. februar 2014). 2

3 Indhold INDHOLD VIRKSOMHEDSBERETNING Aktiviteter Samarbejde Indikatorer Afvigelser og fremtidsudsigter ÅRSREGNSKAB NØGLETAL OG STATISTIK...15 Tabel 1: Resultatopsummering...15 Tabel 2: Administrative udgifter...15 Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden Tabel 4: Forældede midler pr

4 1. Virksomhedsberetning 1.1. Aktiviteter Administration I 2013 har der været fokus på at sikre en god organisering og tidlig inddragelse af det kommende svenske formandskab og sekretariat i beslutninger og aktiviteter, som rækker ind i 2014 og videre. Der er afholdt en række forberedende møder for både formandskab og sekretariat i 2. halvdel af Sekretariatet, som har ligget ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet med Katrine Hahn Kristensen som sekretariatsleder i , blev overdraget til Jonas Rönnberg og Inga Bödeker, begge SLU, Alnarp, pr. 1/ Bestyrelse SNS har afholdt to bestyrelsesmøder i 2013: Den maj på Bornholm og d. 28. november på Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Forud for november-mødet blev der afholdt kontaktpersonmøde d. 11. november på Naturcenter Vestamager ved København med fokus på prioritering af netværksansøgninger for Mellem møderne har sekretariatet varetaget SNS-arbejdet med løbende kontakt til formand, kontaktpersoner og Nordisk Ministerråds (NMR) sekretariat. De selvstyrende områder Åland og Færøerne har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. Formand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i NMR- og andre møder. SNS har arbejdet i forhold til kontrakten mellem NMR og SNS samt strategiplanen, der begge gælder for Der er ikke foretaget udskiftninger i bestyrelsen i Ved udgangen af 2013 gav Pernille Karlog, Naturstyrelsen (Danmark), formandskabet videre til Jan Svensson, Formas (Sverige). SNS deltog med formand og sekretærer i EK-FJLS mødet på Nordgen i Alnarp d november med det formål at orientere om SNS aktiviteter og få godkendt SNS s nye strategi samt et par mindre vedtægtsændringer. Den nye SNS-strategi fokuserer på tre temaer indenfor skovsektoren og skovforskningen: Bioøkonomi, Klima og Samfund. Derudover har bestyrelsen godkendt arbejdsprogram for 2014, samt besluttet finansiering af nye netværk og øvrige aktiviteter. Endelig har bestyrelsen besluttet at ændre det engelske navn for SNS til Nordic Forest Research, hvilket er kortere og lettere at kommunikere. Forskningsaktiviteter Det overordnede formål for SNS er at støtte forskningssamarbejder, som fremmer et bæredygtigt og multifunktionelt skovbrug. Dette arbejde udføres via en lang række aktive forskningsnetværk, specifikke forskningsprojekter samt Centres of Advanced Research (CAR). Netværksaktiviteter I 2013 bevilligede SNS støtte til ti netværk, som har gennemført deres aktiviteter succesfuldt. Antallet af netværksansøgninger er støt stigende (Figur 1) og for 2014 har SNS og EFINORD sammen behandlet 20 netværksansøgninger på totalt Euro. Det blev besluttet at give 4

5 støtte til elleve netværk i 2014 med en samlet bevilling på Euro, hvilket er ca Euro mere end i Figur 1. Netværksansøgninger (blå) og bevilligede netværk (røde) i perioden Det bemærkes at SNS i 2011 også modtog 7 CAR-ansøgninger, hvilket kan have reduceret antallet af netværksansøgninger noget for dette år. Forskningsprojekter I 2013 blev tre forskningsprojekter afsluttet, og tre nye forskningsprojekter blev igangsat. Der blev ikke foretaget en ny annoncering af projekter med start i SNS-styret besluttede at overføre de resterende 2013-midler til 2014 for en større strategisk satsning under svensk formandskab. Afsluttede projekter: SNS-115: Nordic forest sector in the biobased economy challenges for political science and economics (2013) SNS-111: Forest preferences as affected by field layer characteristics ( ) SNS-110: Leaching of carbon, nitrogen and phosphorus from forest land in the Nordic and Baltic countries ( ) Igangsatte projekter: SNS-118: Ecological effects of intensive biomass harvesting in the Nordic and Baltic countries ( ) SNS-117: Preventive and restorative measures to reduce damage on forests - Phythoptora diseases in focus ( ) SNS-116: Exploring novel oxidative biocatalysts for tailored wood fibre modification ( ) Centers of Advanced Research (CAR) SNS har bevilliget delfinansiering til fire nye CAR i perioden : CARe-FOR-US-II: Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies 5

6 CAR-ES: Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic forest ecosystems OSCAR2: Operating Systems for Centre of Advanced Research AdapCAR: Centre for Advanced Research in forest genetics, breeding and regeneration for adapting and mitigating climate change De fire CAR støttes hver med DKK/år, hvilket svarer til ca. 10 % af den samlede finansiering for hver CAR. Hver CAR har sin egen hjemmeside på SNS-hjemmesiden, hvor publikationer, fotos, mødedokumenter og fakta-ark/policy briefs er tilgængelige. Formidling I tillæg til den sædvanlige formidling har SNS i samarbejde med NB Forest udarbejdet en tosidet skabelon, NB Forest Research and Policy Brief, som SNS-støttede netværk, projekter og CAR skal udfylde, og som publiceres på både NB Forest og SNS s hjemmesider. Denne brief præsenterer forskningsresultater i populær form. Tabel Formidling af nordisk skovforskning Kommunikationsmiddel Effekt SNS hjemmeside Antallet af unikke besøg på SNS hjemmesiden (www.nordicforestresearch.org) er steget fra omkring i 2012 til næsten i 2013, hvoraf flest besøgende var fra de nordiske lande (Sverige, Finland, Danmark, Norge) efterfulgt af USA, Tyskland og UK. De mest besøgte sider er (i rækkefølge) About SNS, SJFR, Networks, WSE-network, Research projects, WMSE, News & Views og Om SNS. 61 % af besøgene på hjemmesiden kommer fra Google søgninger, 19 % er direkte trafik og resten er henvisninger, primært fra norden.org, facebook.com og nbforest.info. SNS nyhedsbrev SNS udsendte i 2013 sit nyhedsbrev 8 gange til abonnenter i forbindelse med udgivelsen af News & Views. News & Views kan downloades fra SNS hjemmesiden, og artikler lægges også på NB Forest siden. NB Forest Portalen NB Forest (www.nbforest.info) blev lanceret i 2011 i samarbejde mellem SNS og EFINORD. Siden da har besøgstallet været stigende, med unikke besøgende i NB Forest har også oprettet en Facebook-side. SNS-sekretariatet igangsatte i slutningen af 2013 udarbejdelsen af en strategi for , som skal klarlægge hvilken retning NB Forest skal udvikle sig i. Strategien kommer til at ligge klar i starten af Sociale medier SNS s Facebook-side er fortsat blevet brugt til at dele korte nyheder, billeder og publikationer til en bredere målgruppe. Facebook-siden har flest likes fra Sverige, Danmark, Island, Norge og Finland, men også fra både Letland, USA, Tyskland m.fl. Videnskabelige tidsskrifter Tidsskriftet Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR) er i fortsat positiv udvikling. SNS-sekretariatet, redaktøren for SJFR, Mats Hannerz, og Taylor & Francis (T&F) afholdt årsmøde d. 2. maj 2013 i Stockholm, hvor bl.a. impact factor, markedsføring og T&F s deltagelse i seminar på IUFRO s Verdenskongres i 2014 blev drøftet og besluttet. 6

7 Tidsskrift Wood Material Science and Engineering (WMSE) støttes af SNS med DKK/år til redaktionelt arbejde. Tidsskriftet udgives af Taylor & Francis, udkommer fire gange om året, og redaktør er professor Dick Sandberg (Linneuniversitetet). Det kan blive aktuelt at øge til seks udgivelser/år. En ansøgning om registrering i Thomson Reuter Web of Science index er indsendt, og der forventes beslutning i løbet af For at knytte SNS og tidsskrifterne tættere sammen besluttede SNS styret i 2013, at redaktørerne for henholdsvis Scandinavian Journal of Forest Research og Wood Material Science and Engineering skal skrive korte, populære resumeer af relevante artikler i de to journals for at få artiklerne ud til et større publikum. Disse præsenteres på SNS hjemmesiden Samarbejde Nordisk samarbejde To af SNS s vigtigste mål er at fremme samarbejdet med forskningsorganisationer i nærområderne, omkring Østersøen og i Nordatlanten, samt at styrke Nordens rolle i det europæiske samarbejde indenfor skovforskning og bidrage til, at nordiske skovforskere deltager i det internationale samarbejde. I 2013 var temaet bioøkonomi et synligt omdrejningspunkt for mange samarbejdsaktiviteter. Under svensk formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd blev der arrangeret en konference Industrial wood construction - on the path towards a growing biobased economy d april 2013 i Växjö. SNS-sekretariatet bidrog med forslag til oplægsholdere indenfor skovforskningen, og formanden for SNS deltog i selve konferencen. Nordisk Ministerråd afholdt d. 11. december en stakeholder-konference i Stockholm for den horisontale aktion, hvor SNS bidrog til konferencens indhold og udformning, og gav en præsentation om skovens rolle i bioøkonomien. Under workshoppen blev flere nye projektideer udviklet. Under forudsætning af seed-money fra Nordisk Ministerråd er det muligt, at SNS deltager i udviklingen af et til flere nye projekter under den horisontale aktion. Samarbejde med EFINORD SNS og EFINORD har videreudviklet samarbejdet i EFINORD, repræsenteret ved lederen Mika Mustonen, deltog på begge SNS-styremøder i 2013, og SNS, repræsenteret ved formanden, deltager i Advisory Board for EFINORD. Ved udgangen af 2013 flyttede EFINORD kontor til Umeå, Sverige. En ny kontrakt mellem SNS og EFI vedrørende EFINORD for er næsten klar. SNS og EFINORD har fokuseret samarbejdet på tre fælles projekter: 1) Fælles annoncering, faglig vurdering, igangsætning og sparring med SNS-EFINORD netværk for ) Videreudvikling af den fælles nordisk-baltiske informationsportal NB Forest, herunder udvikling af blog og policy briefs. 3) Samarbejde om flagskibet EFINORD indenfor EU s Østersøstrategi. Der blev afholdt flagskibsmøde i august i forbindelse med Priority Area Agri joint seminar d august 2013 i Helsinki, Finland. Flagskibets nyhedsbrev udgives ca. fire gange årligt. 7

8 Samarbejde med Nordens nærområder SNS har gennem mange år arbejdet for en øget informations- og erfaringsudveksling mellem skovforskere i Norden og dets nærområder, bl.a. ved at invitere deltagere fra de baltiske lande og NV-Rusland til at deltage i SNS-støttede forskningsaktiviteter og netværk. Samarbejdet indenfor Østersøstrategien har også fremmet kontakterne i NV-Rusland. Forskere fra de baltiske lande og/eller NV-Rusland har deltaget i de fleste forskningsnetværk, som fik finansiering i 2013 og desuden i en del projekter. SNS-sekretariatet har bistået et SNS netværk (NorForM Northern Forest Water Mercury Network) i ansøgningsfasen for et Naboer i Vest projekt. Projektet Bioavailability of mercury in the aquatic food webs of Fenno-Scandia and Eastern Canada modtog en bevilling på kr. i SNS ansøgte og modtog kr. til projektet Bæredygtig Bioøkonomi i Arktis fra det Arktiske samarbejdsprogram, som også involverer NKJ, NordGen, AG-Fisk og en række aktører fra Island, Færøerne og Grønland. Projektets formål er at identificere muligheder og udfordringer for en bæredygtig bioøkonomi i Arktis med specielt fokus på primærerhvervene. Der blev afholdt et vellykket seminar i Grønland i september 2013, og projektet afsluttes i Projektets resultater og policy brief kan hentes på Samarbejde med andre nordiske organer Samarbejdet med andre nordiske organer har i 2013 været præget af et politisk og strategisk fokus på bæredygtig biomasseproduktion og bioøkonomi. SNS har bidraget aktivt til udmøntningen af Nordic Bioeconomy Initiative i samarbejde med bl.a. NKJ og AG-Fisk, og det forventes, at dette samarbejde vil forstærkes i SNS og Nordgen Skog afholdt arbejdsmøde d. 13. november i Alnarp. Formålet var erfaringsudveksling, øget kommunikation og fremtidige samarbejdsmuligheder. Mødet resulterede i flere konkrete tiltag for øget kommunikation og samarbejde om skovkonferencer. Samarbejdet mellem NOVA University og SNS er baseret på en aftale indgået i 2010, revideret i SNS har forpligtiget sig til at bidrage med økonomisk støtte til afholdelsen af skovrelaterede ph.d.-kurser i NOVA-regi. I 2013 bidrog SNS med støtte til to ph.d.-kurser: Management of forest ecosystems for bioenergy, with implications for climate change, University of Eastern Finland Planning REDD inventory: Using existing databases, fieldwork, and remote sensing based concepts, University of Eastern Finland. Øvrigt internationalt samarbejde I 2013 indgik SNS i arbejdet med ansøgningen om ERANET SUMFOREST, der vil kunne styrke SNS og Nordens rolle i det europæiske samarbejde indenfor skovforskning. Ansøgningen lykkedes, og ERANET SUMFOREST begynder 1. januar SNS har ansvar for delprojekter indenfor bl.a. projektkommunikation. 8

9 SNS er medlemsorganisation i European Forest Institute (EFI) og har via støtte hertil bidraget til arbejdet med den strategiske forskningsagenda, Strategic Research Agenda (SRA) for skovdelen af the European Forest-Based Sector Technology Platform (FTP). Der har været telefonmøder med den nyvalgte præsident for International Boreal Forest Research Organisation (IBFRA), Rasmus Astrup, Skog og Landskap, Norge. Det forventes at samarbejdet mellem SNS og IBFRA vil kunne udvikles til gavn for begge organisationer Indikatorer Tabel Mål fra Arbejdsprogram 2013 Målsætninger Aktiviteter Nordisk skovforskningssamarbejde Fremme udviklingen af nye forskningsområder Skovens rolle i bioøkonomien Phytophthora i skovtræer Wood fibre modification Skabe nordisk synergi gennem projektstøtte til koordinering af nordisk forskning på højt niveau Fremme nordisk udnyttelse af forskningsinfrastruktur og feltforsøg Samarbejde med andre nordiske organer Bistå EK-FJLS og NMR med kundskab og foreslå nye satsninger Støtte skovbrugsvidenskabelig forskeruddannelse i samarbejde med NOVA Nært samarbejde med EFINORD, NordForsk, NKJ, NordGen, NordGen Skog, Nordisk EnergiForskning og Nordisk Innovation. Samarbejde med Nordens nærområder Arbejde for øget udveksling af information og viden indenfor skov Arbejde for øget deltagelse i SNS-støttede aktiviteter og øvrigt samarbejde med nærområderne Internationalt samarbejde Medvirke i aktiviteter koblet til EU, holde kontakt til internationale organisationer (IUFRO, IBFRA), samarbejde Finansiering af 4 CAR ( ), 6 forskningsprojekter og 10 forskningsnetværk Databaser, feltstudier og forskningsaktiviteter i netværk, projekter og CAR News & Views og Policy briefs til EK-FJLS og NMR Besvare konkrete forespørgsler Forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor bioøkonomi Økonomisk støtte til ph.d.-kurser og netværksaktiviteter Formidling af forskerkurser og finansiering Fælles EFINORD-SNS netværk, NB Forest og flagskib indenfor EUSBSR Samarbejde med NEF, NKJ, AG- Fisk m.fl. om Bæredygtig bioøkonomi i Arktis Samarbejde m. NordGen Skog (formidling, konferencer mm) Baltisk og russisk deltagelse i netværket NB Forest Forskere fra de baltiske lande og NV-Rusland deltager i netværksaktiviteter, projekter og møder Nyt Naboer i Vest projekter Nyt projekt om bioøkonomi i Arktis Øget samarbejde med EFINORD og IUFRO 9

10 med EFINORD om makroregionale spørgsmål Flagskib og Horisontal Action indenfor EUSBSR Partner i ERANET SUMFOREST ( ) Videndeling og kommunikation Nordisk forskning kommunikeres i relevante medier og til rette målgrupper. SNS-aktiviteter synliggøres. Tidsskrifterne SJFR og WMSE Nyhedsbrev News & Views SNS-hjemmeside opdateret NB Forest portal + ny strategi SNS Facebookside meget aktiv Policy briefs etableret Medvirke til fortsat høj kvalitet på SJFR og WMSE Special issues, stigende impact factor, nyt tiltag med korte resumeer af udvalgte artikler Planlagt IUFRO-seminar om skov og bioøkonomi (med SJFR) Øvrige målsætninger Udarbejdelse af ny strategi Planlægge og gennemføre overdragelse af formandskab og sekretariat fra Danmark til Sverige Ny strategi for SNS godkendt Velgennemført overdragelse af formandskab og sekretariat Ligestilling SNS tager løbende hensyn til ligestilling, hvilket også er forankret i arbejdsprogram og resultataftale. I forbindelse med annoncering af netværks- og forskningsmidler gøres der opmærksom på, at ligestilling blandt mænd og kvinder er en faktor, som indgår i bedømmelsen og prioriteringen af ansøgninger. Det er en fortsat udfordring at leve op til målsætningerne for både SNS s bestyrelse og for ansøgere i forhold til kønsfordelingen i CAR, projekter og netværk. Af nedenstående tabel (1.3.2) fremgår det, at SNS i overvejende grad ikke lever op til det nordiske mål for ligestilling (40/60). Ledelse og koordination: I 2013 var samtlige forskningsprojekter ledet af mænd. For CAR og netværk i 2013 var fordelingen af koordinatorer noget bedre (hhv. 25/75 og 30/70), men stadig et stykke fra de nordiske måltal. For netværk bevilliget i 2014 er fordelingen for netværkskoordinatorer ændret markant i retning af færre kvindelige koordinatorer (18/82). For SNS-styret som helhed (styremedlemmer og observatører) er der fortsat også relativt skæv fordeling. Projekt- og netværksdeltagelse: I projekter aktive i 2013 var der god fordeling af kvinder og mænd som projektdeltagere med ca. halvt af hver (52/48). Også fordelingen af CARdeltagere (33/67) nærmer sig de nordiske mål. Nordisk Ministerråd har igangsat en større ligestillingsindsats i 2013 ( Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund ), og SNS har meldt interesse for at være case for indsatsen, dog foreløbigt uden resultat. I arbejdsprogrammet for 2014 er det målsat, at SNS skal udarbejde en plan for øget ligestilling med bistand fra Nordisk Ministerråds sekretariat. 10

11 Tabel Ligestillingstabel 2013 Kvinder/Mænd Fordeling % SNS bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer 3/7 30/70 / Observatører 0/2 0/100 CAR støttet i 2013 Koordinatorer 1/3 25/75 Deltagende forskere (eks. koordinator) 19/39 33/67 / Forskningsprojekter støttet i 2013 Projektledere 0/6 0/100 Deltagende forskere (eks. projektledere) 24/22 52/48 Netværksaktiviteter støttet i 2013 Koordinatorer 3/7 30/70 / Nye netværksansøgninger for 2014 Koordinatorer ansøgte bevilligede 6/14 2/9 30/70 18/82 / 1.4. Afvigelser og fremtidsudsigter SNS har i 2013 levet op til sine målsætninger på alle områder bortset fra ligestilling var sidste år i resultataftaleperioden , og det har været et overgangsår mellem eksisterende og fremtidig strategi. Evalueringen af SNS i 2012 har sat fokus på SNS og den fremtidige strategiske udvikling af det nordiske skovforskningssamarbejde. Interessen for at søge om SNS-midler har været tilfredsstillende og stigende, og samarbejdet med EFINORD om fælles annoncering af netværksmidler har sikret et større og bredere ansøgerfelt i år. Samarbejdet med EFINORD forventes yderligere udviklet i 2014 indenfor EU s Østersøstrategi og med NB Forest. Med den nye strategi vil SNS lægge stor vægt på aktivitet indenfor forskningsområderne Bioøkonomi, Samfund og Klima i de kommende år viste gode muligheder for samarbejde med andre nordiske organisationer i forbindelse med konkrete projekter, især NKJ, Nordgen og AG-Fisk. Der er potentiale for at udvide samarbejdet med andre nordiske institutioner og arbejdsgrupper indenfor energi (NEF) og miljø (TEG, MEG). På ligestillingsområdet vil SNS prioritere konkrete tiltag, jvf. Arbejdsprogrammet for Kommunikation via hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier forventes at få stigende betydning fremover. Endelig forventes det at samarbejdet indenfor ERANET SUMFOREST vil skabe nye samarbejdsmuligheder på europæisk plan for SNS. 11

12 2. Årsregnskab Budget Realiseret Realiseret (DKK) (DKK) (DKK) INDTÆGTER Ordinære bevillinger Indgående kapital (overførsel fra forrige år) SJFR Royalty Tilbagebetaling, afsluttede projekter Grønland Indtægter i alt UDGIFTER Administration, sekretariat og bestyrelsen: Løn inkl. fælles omk. og lokaler Rejse- og møder, bestyrelse + sekretariat Hjemmeside Kommunikation Administration i alt UDBETALINGER, STØTT OG BIDRAG Netværk Forskningsprojekter CAR Diverse Udbetalinger i alt Virksomhedsudgifter i alt RESULTAT AKTIVER Kasse og Bank Tilgodehavende: - Rejse jan Sverige Løn jan Aktiver i alt PASSIVER - Eget kapital primo Driftsført Årsresultat Passiver i alt

13 INDTÆGTSPECIFIKATIONER Ordinære bevillinger Indgående kapital (overførsel fra forrige år) SJFR Royalty Tilbagebetaling, afsluttede projekter Grønland Indtægter i alt UDGIFTSPECIFIKATIONER ADMINISTRATION SEKRETARIAT Løn Rejser Administration og lokaler Hjemmeside - udvikling I alt BESTYRELSEN Rejse- og mødeaktiviteter I alt KOMMUNIKATION SJFR N&V: Wood Material Science and Engineering NOVA EFI, medlemsafgift EFINORD, SNS bidrag I alt NETVÆRK N _WSE N _Forest inventory N _PRIFOR N _NEFOM N _NorForm N _Social indicators N _Forest policy N _Natural disturbance dynamics N _Forest in Urban and rural studies N _Forest regeneration I alt

14 FORSKNINGSPROJEKTER SNS-110_Leaching of carbon, nitrogen and phosporous from forest land in the Nordic and Baltic countries SNS-111_Forest preferences SNS-116_Wood fibre modification SNS-117_Phythopthora SNS-118_Intensive biomass harvesting I alt CAR CARe-FOR-US CAR-ES AdapCAR OSCAR I alt SÆRLIGE INDSATSER Øremærket projekt til Grønland Udgifter i alt Regnskabsoplysninger Regnskabet for SNS føres efter kontantprincippet. Dette indebærer, at bogføring af indtægter sker på indbetalingstidspunktet, og bogføring af udgifter sker på udbetalingstidspunktet. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, anvender regnskabssystemet ØSS (Økonomisk StyringsSystem). SNS havde i 2013 et overskud på DKK. 14

15 3. Nøgletal og statistik Tabel 1: Resultatopsummering Budget Realiseret Realiseret INDTÆGTER (DKK) (DKK) (DKK) Ordinære bevillinger Indgående kapital overførsel fra forrige år SJFR Royalty Tilbagebetaling Grønland Indtægter i alt UDGIFTER Administration, Sekretariat og bestyrelsen Løn inkl. fælles omk. og lokaler Rejse- og møder, bestyrelsen + sekretariat Hjemmeside Kommunikation Administration i alt Udbetalinger, Støtte og bidrag Netværk Forskningsprojekter CAR Diverse Udbetalinger i alt Virksomhedsudgifter i alt RESULTAT Tabel 2: Administrative udgifter (Opgives i hele 1.000) DKK DKK Administrative udgifter

16 Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden DKK DKK DKK Overført fra tidligere år Budget Udbetalinger Overføring til kommende år Tabel 4: Forældede midler pr Beløb Overført fra 2012 Kr Budget 2013 Kr Udbetalinger 2011 Kr Udbetalinger 2012 Kr Udbetalinger 2013 Kr = Forældede midler Kr UNDERSKRIFT SNS s årsrapport for 2013 er sammenstillet og kontrolleret af undertegnede. København d. 5. februar 2014 Pernille Karlog Bestyrelsesformand Katrine Hahn Kristensen Sekretær 16

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Årsrapport for SamNordisk Skogforskning (SNS) 2010

Årsrapport for SamNordisk Skogforskning (SNS) 2010 Årsrapport for SamNordisk Skogforskning (SNS) 2010 1. VIRKSOMHEDSBERETNING... 2 1.1. Aktiviteter... 2 1.2. Samarbejde... 4 1.3. Indikatorer 2010... 6 1.4. Afvigelser og fremtidsudsigter... 7 2. ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Strategiplan 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 Foto: Mats Hannerz SamNordisk Skovforskning (SNS) Strategiplan 2014-2017 December 2013 1. Introduktion 1.1 Udfordringer for skovsektoren i et nordisk perspektiv Det nordiske skovbrug er kendetegnet ved

Læs mere

Referat af SNS styremøde

Referat af SNS styremøde Referat af SNS styremøde Torsdag d. 6. maj 2010 Bialowieza, Polen Deltagere: Danmark: Finland: Færøerne: Island: Norge: Sverige: Gæster: Pernille Karlog (formand), Niels Elers Koch, Katrine Hahn (sekretær)

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordic funding instruments Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd (MR) for de forskellige sektorer som støttes af 16 embedsmandskomitéer

Læs mere

Mads Randbøll Wolff (NMR), Mats Hannerz (SJFR), Mika Mustonen (EFINORD)

Mads Randbøll Wolff (NMR), Mats Hannerz (SJFR), Mika Mustonen (EFINORD) SNS styremøde Torsdag d. 18. november 2010 Skov & Landskab, København, Danmark Deltagere: Afbud: Gæster: Pernille Karlog (formand), Niels Elers Koch (til og med pkt. 7), Kari Mielikainen, Liisa Sarenmaa,

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk seminar Nuuk 9. februar 2011 Kristian Birk Afdelingschef Vækst og Klima Footer indsættes via: 'Vis' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015

Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015 Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015 Ved ASP styregruppen Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP skolenetværk i Danmark i 2012-2015 I forlængelse af UNESCO ASP-skolernes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Bjarke W. Bøtcher Oslo,6 maj 2014 Chefkonsulent & Priority Area Coordinator Søfartsstyrelsen, Danmark Indhold Prioritetsområdernes

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 27. august 2008-28. august 2008 Mødested Näringsdepartementet, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU Center for polare aktivtiter (Polar DTU) To hovedformål: At styrke de polarrelaterede

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017.

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. Godkendt af Fomars bestyrelse den 15.4.2016. Hvem kan søge om markedsføringstilskud? Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og er medlem af Fomars

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

Nordens Velfærdscenter

Nordens Velfærdscenter Nordens Velfærdscenter Nordic Centre for Welfare and Social Issues Elizabeth Dahler-Larsen Seniorrådgiver 22-06-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Nordens Velfærdscenter Arbejder på vegne af de nordiske regeringer

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Opslag til EUopSTART September 2015

Opslag til EUopSTART September 2015 Opslag til EUopSTART September 2015 1. EUopSTART generelle vilkår 1.1. Formål EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og

Læs mere

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand og Udvikling, årsplan 2008 Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011.

Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011. Ansøgning vedrørende ny bevilling til Vidensnetværk for Vand og Udvikling under Danish Water Forum i perioden 1. august 2009 31. december 2011. Introduktion Danish Water Forum blev stiftet i 2003 som en

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Klyngekonference, Bornholm, 2 nov. 2011 REG X Rikke Blæsbjerg Lund Louise Fenger Lauridsen www.regx.dk LinkedIn: REG X Hvad er REG X National

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Retningslinjer for forskningsenheder ved Sundhedsvidenskab

Retningslinjer for forskningsenheder ved Sundhedsvidenskab Kommunikation & Web Fakultetssekretariatet Sundhedsvidenskab Retningslinjer for forskningsenheder ved Sundhedsvidenskab 25. oktober 2016 Navigationsstruktur og navngivning af menupunkter/sider Nedenstående

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014-2018

HANDLINGSPLAN 2014-2018 HANDLINGSPLAN 2014-2018 Handlingsplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse 1. Om handlingsplanen...3 2. Prioriteringer og indsatsområder...3 3. Konkrete aktiviteter...4 Koordinering

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere