Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS)"

Transkript

1 Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS) 2013 Ekskursion på Bornholm, Danmark (her ved Hammershus), som en del af SNS s bestyrelses- og netværksmøde d maj 2013.

2 Resume I 2013 har SNS igangsat en række forskningsprojekter og -netværk indenfor bæredygtigt skovbrug og sat særlig fokus på skovens rolle i bioøkonomien. Den store interesse for bæredygtig bioøkonomi og forskningsbaseret viden om bioøkonomi har også afspejlet sig i de kongresser, netværksmøder og seminarer, som SNS har engageret sig strategisk i under året. SNS har udarbejdet og vedtaget en ny strategi for Der satses på temaerne Bioøkonomi, Samfund og Klima i den nye strategi. SNS vil desuden udbygge sin position som netværksbaseret organisation med høj faglig profil og knytte bånd mellem forskning, udvikling, viden og policy indenfor skovsektoren og i samspil med øvrige aktører indenfor EK-FJLS. På formidlingssiden har SNS øget kommunikationen med målgruppen i form af nyhedsbreve, policy briefs, blogs, korte forskningsnyheder og netværksmøder. SNS anvender hjemmesiden, e- nyhedsbreve, NB Forest og Facebook som formidlingskanaler og har taget initiativ til en udviklingsstrategi for NB Forest. Samarbejdet med EFINORD, NKJ, Nordgen og andre nordiske organisationer har udviklet sig positivt i I forhold til nærområderne har SNS bl.a. været initiativtager til og projektleder for projektet Bæredygtig Bioøkonomi i Arktis, støttet forskningsansøgninger til Naboer i Vestprogrammet og været godt involveret i Østersøstrategien med flagskibet Sustainable Forest Management in the Baltic Sea Region EFINORD og den horisontale aktion Sustainable Development and Bioeconomy. På EU-niveau er ansøgningen om ERA-NET SUMFOREST blevet godkendt ( ), hvor SNS er en af de større partnere i ERA-nettet med ansvar for intern og ekstern hjemmeside og kommunikation. SNS havde i 2013 et samlet budget på DKK og afsluttede året med et overskud på DKK, i det bestyrelsen i 2013 besluttede at overføre midler med henblik på en større strategisk satsning i 2014 i stedet for at igangsætte nye projektaktiviteter. SNS har i løbet af de sidste fire år under dansk formandskab succesfuldt udviklet sig fra et mere traditionelt fokus på forskningsprojekter til en netværksbaseret og policy-rettet organisation. Samtidig er det grundlæggende og vigtige forskningsarbejde i projekter og netværk bevaret og integreret. Arbejdet i SNS matcher den fælles vision for nordisk samarbejde for et grænseløst, innovativt, synligt og udadvendt Norden (Samarbejdsministrene, 6. februar 2014). 2

3 Indhold INDHOLD VIRKSOMHEDSBERETNING Aktiviteter Samarbejde Indikatorer Afvigelser og fremtidsudsigter ÅRSREGNSKAB NØGLETAL OG STATISTIK...15 Tabel 1: Resultatopsummering...15 Tabel 2: Administrative udgifter...15 Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden Tabel 4: Forældede midler pr

4 1. Virksomhedsberetning 1.1. Aktiviteter Administration I 2013 har der været fokus på at sikre en god organisering og tidlig inddragelse af det kommende svenske formandskab og sekretariat i beslutninger og aktiviteter, som rækker ind i 2014 og videre. Der er afholdt en række forberedende møder for både formandskab og sekretariat i 2. halvdel af Sekretariatet, som har ligget ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet med Katrine Hahn Kristensen som sekretariatsleder i , blev overdraget til Jonas Rönnberg og Inga Bödeker, begge SLU, Alnarp, pr. 1/ Bestyrelse SNS har afholdt to bestyrelsesmøder i 2013: Den maj på Bornholm og d. 28. november på Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Forud for november-mødet blev der afholdt kontaktpersonmøde d. 11. november på Naturcenter Vestamager ved København med fokus på prioritering af netværksansøgninger for Mellem møderne har sekretariatet varetaget SNS-arbejdet med løbende kontakt til formand, kontaktpersoner og Nordisk Ministerråds (NMR) sekretariat. De selvstyrende områder Åland og Færøerne har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. Formand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i NMR- og andre møder. SNS har arbejdet i forhold til kontrakten mellem NMR og SNS samt strategiplanen, der begge gælder for Der er ikke foretaget udskiftninger i bestyrelsen i Ved udgangen af 2013 gav Pernille Karlog, Naturstyrelsen (Danmark), formandskabet videre til Jan Svensson, Formas (Sverige). SNS deltog med formand og sekretærer i EK-FJLS mødet på Nordgen i Alnarp d november med det formål at orientere om SNS aktiviteter og få godkendt SNS s nye strategi samt et par mindre vedtægtsændringer. Den nye SNS-strategi fokuserer på tre temaer indenfor skovsektoren og skovforskningen: Bioøkonomi, Klima og Samfund. Derudover har bestyrelsen godkendt arbejdsprogram for 2014, samt besluttet finansiering af nye netværk og øvrige aktiviteter. Endelig har bestyrelsen besluttet at ændre det engelske navn for SNS til Nordic Forest Research, hvilket er kortere og lettere at kommunikere. Forskningsaktiviteter Det overordnede formål for SNS er at støtte forskningssamarbejder, som fremmer et bæredygtigt og multifunktionelt skovbrug. Dette arbejde udføres via en lang række aktive forskningsnetværk, specifikke forskningsprojekter samt Centres of Advanced Research (CAR). Netværksaktiviteter I 2013 bevilligede SNS støtte til ti netværk, som har gennemført deres aktiviteter succesfuldt. Antallet af netværksansøgninger er støt stigende (Figur 1) og for 2014 har SNS og EFINORD sammen behandlet 20 netværksansøgninger på totalt Euro. Det blev besluttet at give 4

5 støtte til elleve netværk i 2014 med en samlet bevilling på Euro, hvilket er ca Euro mere end i Figur 1. Netværksansøgninger (blå) og bevilligede netværk (røde) i perioden Det bemærkes at SNS i 2011 også modtog 7 CAR-ansøgninger, hvilket kan have reduceret antallet af netværksansøgninger noget for dette år. Forskningsprojekter I 2013 blev tre forskningsprojekter afsluttet, og tre nye forskningsprojekter blev igangsat. Der blev ikke foretaget en ny annoncering af projekter med start i SNS-styret besluttede at overføre de resterende 2013-midler til 2014 for en større strategisk satsning under svensk formandskab. Afsluttede projekter: SNS-115: Nordic forest sector in the biobased economy challenges for political science and economics (2013) SNS-111: Forest preferences as affected by field layer characteristics ( ) SNS-110: Leaching of carbon, nitrogen and phosphorus from forest land in the Nordic and Baltic countries ( ) Igangsatte projekter: SNS-118: Ecological effects of intensive biomass harvesting in the Nordic and Baltic countries ( ) SNS-117: Preventive and restorative measures to reduce damage on forests - Phythoptora diseases in focus ( ) SNS-116: Exploring novel oxidative biocatalysts for tailored wood fibre modification ( ) Centers of Advanced Research (CAR) SNS har bevilliget delfinansiering til fire nye CAR i perioden : CARe-FOR-US-II: Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies 5

6 CAR-ES: Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic forest ecosystems OSCAR2: Operating Systems for Centre of Advanced Research AdapCAR: Centre for Advanced Research in forest genetics, breeding and regeneration for adapting and mitigating climate change De fire CAR støttes hver med DKK/år, hvilket svarer til ca. 10 % af den samlede finansiering for hver CAR. Hver CAR har sin egen hjemmeside på SNS-hjemmesiden, hvor publikationer, fotos, mødedokumenter og fakta-ark/policy briefs er tilgængelige. Formidling I tillæg til den sædvanlige formidling har SNS i samarbejde med NB Forest udarbejdet en tosidet skabelon, NB Forest Research and Policy Brief, som SNS-støttede netværk, projekter og CAR skal udfylde, og som publiceres på både NB Forest og SNS s hjemmesider. Denne brief præsenterer forskningsresultater i populær form. Tabel Formidling af nordisk skovforskning Kommunikationsmiddel Effekt SNS hjemmeside Antallet af unikke besøg på SNS hjemmesiden (www.nordicforestresearch.org) er steget fra omkring i 2012 til næsten i 2013, hvoraf flest besøgende var fra de nordiske lande (Sverige, Finland, Danmark, Norge) efterfulgt af USA, Tyskland og UK. De mest besøgte sider er (i rækkefølge) About SNS, SJFR, Networks, WSE-network, Research projects, WMSE, News & Views og Om SNS. 61 % af besøgene på hjemmesiden kommer fra Google søgninger, 19 % er direkte trafik og resten er henvisninger, primært fra norden.org, facebook.com og nbforest.info. SNS nyhedsbrev SNS udsendte i 2013 sit nyhedsbrev 8 gange til abonnenter i forbindelse med udgivelsen af News & Views. News & Views kan downloades fra SNS hjemmesiden, og artikler lægges også på NB Forest siden. NB Forest Portalen NB Forest (www.nbforest.info) blev lanceret i 2011 i samarbejde mellem SNS og EFINORD. Siden da har besøgstallet været stigende, med unikke besøgende i NB Forest har også oprettet en Facebook-side. SNS-sekretariatet igangsatte i slutningen af 2013 udarbejdelsen af en strategi for , som skal klarlægge hvilken retning NB Forest skal udvikle sig i. Strategien kommer til at ligge klar i starten af Sociale medier SNS s Facebook-side er fortsat blevet brugt til at dele korte nyheder, billeder og publikationer til en bredere målgruppe. Facebook-siden har flest likes fra Sverige, Danmark, Island, Norge og Finland, men også fra både Letland, USA, Tyskland m.fl. Videnskabelige tidsskrifter Tidsskriftet Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR) er i fortsat positiv udvikling. SNS-sekretariatet, redaktøren for SJFR, Mats Hannerz, og Taylor & Francis (T&F) afholdt årsmøde d. 2. maj 2013 i Stockholm, hvor bl.a. impact factor, markedsføring og T&F s deltagelse i seminar på IUFRO s Verdenskongres i 2014 blev drøftet og besluttet. 6

7 Tidsskrift Wood Material Science and Engineering (WMSE) støttes af SNS med DKK/år til redaktionelt arbejde. Tidsskriftet udgives af Taylor & Francis, udkommer fire gange om året, og redaktør er professor Dick Sandberg (Linneuniversitetet). Det kan blive aktuelt at øge til seks udgivelser/år. En ansøgning om registrering i Thomson Reuter Web of Science index er indsendt, og der forventes beslutning i løbet af For at knytte SNS og tidsskrifterne tættere sammen besluttede SNS styret i 2013, at redaktørerne for henholdsvis Scandinavian Journal of Forest Research og Wood Material Science and Engineering skal skrive korte, populære resumeer af relevante artikler i de to journals for at få artiklerne ud til et større publikum. Disse præsenteres på SNS hjemmesiden Samarbejde Nordisk samarbejde To af SNS s vigtigste mål er at fremme samarbejdet med forskningsorganisationer i nærområderne, omkring Østersøen og i Nordatlanten, samt at styrke Nordens rolle i det europæiske samarbejde indenfor skovforskning og bidrage til, at nordiske skovforskere deltager i det internationale samarbejde. I 2013 var temaet bioøkonomi et synligt omdrejningspunkt for mange samarbejdsaktiviteter. Under svensk formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd blev der arrangeret en konference Industrial wood construction - on the path towards a growing biobased economy d april 2013 i Växjö. SNS-sekretariatet bidrog med forslag til oplægsholdere indenfor skovforskningen, og formanden for SNS deltog i selve konferencen. Nordisk Ministerråd afholdt d. 11. december en stakeholder-konference i Stockholm for den horisontale aktion, hvor SNS bidrog til konferencens indhold og udformning, og gav en præsentation om skovens rolle i bioøkonomien. Under workshoppen blev flere nye projektideer udviklet. Under forudsætning af seed-money fra Nordisk Ministerråd er det muligt, at SNS deltager i udviklingen af et til flere nye projekter under den horisontale aktion. Samarbejde med EFINORD SNS og EFINORD har videreudviklet samarbejdet i EFINORD, repræsenteret ved lederen Mika Mustonen, deltog på begge SNS-styremøder i 2013, og SNS, repræsenteret ved formanden, deltager i Advisory Board for EFINORD. Ved udgangen af 2013 flyttede EFINORD kontor til Umeå, Sverige. En ny kontrakt mellem SNS og EFI vedrørende EFINORD for er næsten klar. SNS og EFINORD har fokuseret samarbejdet på tre fælles projekter: 1) Fælles annoncering, faglig vurdering, igangsætning og sparring med SNS-EFINORD netværk for ) Videreudvikling af den fælles nordisk-baltiske informationsportal NB Forest, herunder udvikling af blog og policy briefs. 3) Samarbejde om flagskibet EFINORD indenfor EU s Østersøstrategi. Der blev afholdt flagskibsmøde i august i forbindelse med Priority Area Agri joint seminar d august 2013 i Helsinki, Finland. Flagskibets nyhedsbrev udgives ca. fire gange årligt. 7

8 Samarbejde med Nordens nærområder SNS har gennem mange år arbejdet for en øget informations- og erfaringsudveksling mellem skovforskere i Norden og dets nærområder, bl.a. ved at invitere deltagere fra de baltiske lande og NV-Rusland til at deltage i SNS-støttede forskningsaktiviteter og netværk. Samarbejdet indenfor Østersøstrategien har også fremmet kontakterne i NV-Rusland. Forskere fra de baltiske lande og/eller NV-Rusland har deltaget i de fleste forskningsnetværk, som fik finansiering i 2013 og desuden i en del projekter. SNS-sekretariatet har bistået et SNS netværk (NorForM Northern Forest Water Mercury Network) i ansøgningsfasen for et Naboer i Vest projekt. Projektet Bioavailability of mercury in the aquatic food webs of Fenno-Scandia and Eastern Canada modtog en bevilling på kr. i SNS ansøgte og modtog kr. til projektet Bæredygtig Bioøkonomi i Arktis fra det Arktiske samarbejdsprogram, som også involverer NKJ, NordGen, AG-Fisk og en række aktører fra Island, Færøerne og Grønland. Projektets formål er at identificere muligheder og udfordringer for en bæredygtig bioøkonomi i Arktis med specielt fokus på primærerhvervene. Der blev afholdt et vellykket seminar i Grønland i september 2013, og projektet afsluttes i Projektets resultater og policy brief kan hentes på Samarbejde med andre nordiske organer Samarbejdet med andre nordiske organer har i 2013 været præget af et politisk og strategisk fokus på bæredygtig biomasseproduktion og bioøkonomi. SNS har bidraget aktivt til udmøntningen af Nordic Bioeconomy Initiative i samarbejde med bl.a. NKJ og AG-Fisk, og det forventes, at dette samarbejde vil forstærkes i SNS og Nordgen Skog afholdt arbejdsmøde d. 13. november i Alnarp. Formålet var erfaringsudveksling, øget kommunikation og fremtidige samarbejdsmuligheder. Mødet resulterede i flere konkrete tiltag for øget kommunikation og samarbejde om skovkonferencer. Samarbejdet mellem NOVA University og SNS er baseret på en aftale indgået i 2010, revideret i SNS har forpligtiget sig til at bidrage med økonomisk støtte til afholdelsen af skovrelaterede ph.d.-kurser i NOVA-regi. I 2013 bidrog SNS med støtte til to ph.d.-kurser: Management of forest ecosystems for bioenergy, with implications for climate change, University of Eastern Finland Planning REDD inventory: Using existing databases, fieldwork, and remote sensing based concepts, University of Eastern Finland. Øvrigt internationalt samarbejde I 2013 indgik SNS i arbejdet med ansøgningen om ERANET SUMFOREST, der vil kunne styrke SNS og Nordens rolle i det europæiske samarbejde indenfor skovforskning. Ansøgningen lykkedes, og ERANET SUMFOREST begynder 1. januar SNS har ansvar for delprojekter indenfor bl.a. projektkommunikation. 8

9 SNS er medlemsorganisation i European Forest Institute (EFI) og har via støtte hertil bidraget til arbejdet med den strategiske forskningsagenda, Strategic Research Agenda (SRA) for skovdelen af the European Forest-Based Sector Technology Platform (FTP). Der har været telefonmøder med den nyvalgte præsident for International Boreal Forest Research Organisation (IBFRA), Rasmus Astrup, Skog og Landskap, Norge. Det forventes at samarbejdet mellem SNS og IBFRA vil kunne udvikles til gavn for begge organisationer Indikatorer Tabel Mål fra Arbejdsprogram 2013 Målsætninger Aktiviteter Nordisk skovforskningssamarbejde Fremme udviklingen af nye forskningsområder Skovens rolle i bioøkonomien Phytophthora i skovtræer Wood fibre modification Skabe nordisk synergi gennem projektstøtte til koordinering af nordisk forskning på højt niveau Fremme nordisk udnyttelse af forskningsinfrastruktur og feltforsøg Samarbejde med andre nordiske organer Bistå EK-FJLS og NMR med kundskab og foreslå nye satsninger Støtte skovbrugsvidenskabelig forskeruddannelse i samarbejde med NOVA Nært samarbejde med EFINORD, NordForsk, NKJ, NordGen, NordGen Skog, Nordisk EnergiForskning og Nordisk Innovation. Samarbejde med Nordens nærområder Arbejde for øget udveksling af information og viden indenfor skov Arbejde for øget deltagelse i SNS-støttede aktiviteter og øvrigt samarbejde med nærområderne Internationalt samarbejde Medvirke i aktiviteter koblet til EU, holde kontakt til internationale organisationer (IUFRO, IBFRA), samarbejde Finansiering af 4 CAR ( ), 6 forskningsprojekter og 10 forskningsnetværk Databaser, feltstudier og forskningsaktiviteter i netværk, projekter og CAR News & Views og Policy briefs til EK-FJLS og NMR Besvare konkrete forespørgsler Forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor bioøkonomi Økonomisk støtte til ph.d.-kurser og netværksaktiviteter Formidling af forskerkurser og finansiering Fælles EFINORD-SNS netværk, NB Forest og flagskib indenfor EUSBSR Samarbejde med NEF, NKJ, AG- Fisk m.fl. om Bæredygtig bioøkonomi i Arktis Samarbejde m. NordGen Skog (formidling, konferencer mm) Baltisk og russisk deltagelse i netværket NB Forest Forskere fra de baltiske lande og NV-Rusland deltager i netværksaktiviteter, projekter og møder Nyt Naboer i Vest projekter Nyt projekt om bioøkonomi i Arktis Øget samarbejde med EFINORD og IUFRO 9

10 med EFINORD om makroregionale spørgsmål Flagskib og Horisontal Action indenfor EUSBSR Partner i ERANET SUMFOREST ( ) Videndeling og kommunikation Nordisk forskning kommunikeres i relevante medier og til rette målgrupper. SNS-aktiviteter synliggøres. Tidsskrifterne SJFR og WMSE Nyhedsbrev News & Views SNS-hjemmeside opdateret NB Forest portal + ny strategi SNS Facebookside meget aktiv Policy briefs etableret Medvirke til fortsat høj kvalitet på SJFR og WMSE Special issues, stigende impact factor, nyt tiltag med korte resumeer af udvalgte artikler Planlagt IUFRO-seminar om skov og bioøkonomi (med SJFR) Øvrige målsætninger Udarbejdelse af ny strategi Planlægge og gennemføre overdragelse af formandskab og sekretariat fra Danmark til Sverige Ny strategi for SNS godkendt Velgennemført overdragelse af formandskab og sekretariat Ligestilling SNS tager løbende hensyn til ligestilling, hvilket også er forankret i arbejdsprogram og resultataftale. I forbindelse med annoncering af netværks- og forskningsmidler gøres der opmærksom på, at ligestilling blandt mænd og kvinder er en faktor, som indgår i bedømmelsen og prioriteringen af ansøgninger. Det er en fortsat udfordring at leve op til målsætningerne for både SNS s bestyrelse og for ansøgere i forhold til kønsfordelingen i CAR, projekter og netværk. Af nedenstående tabel (1.3.2) fremgår det, at SNS i overvejende grad ikke lever op til det nordiske mål for ligestilling (40/60). Ledelse og koordination: I 2013 var samtlige forskningsprojekter ledet af mænd. For CAR og netværk i 2013 var fordelingen af koordinatorer noget bedre (hhv. 25/75 og 30/70), men stadig et stykke fra de nordiske måltal. For netværk bevilliget i 2014 er fordelingen for netværkskoordinatorer ændret markant i retning af færre kvindelige koordinatorer (18/82). For SNS-styret som helhed (styremedlemmer og observatører) er der fortsat også relativt skæv fordeling. Projekt- og netværksdeltagelse: I projekter aktive i 2013 var der god fordeling af kvinder og mænd som projektdeltagere med ca. halvt af hver (52/48). Også fordelingen af CARdeltagere (33/67) nærmer sig de nordiske mål. Nordisk Ministerråd har igangsat en større ligestillingsindsats i 2013 ( Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund ), og SNS har meldt interesse for at være case for indsatsen, dog foreløbigt uden resultat. I arbejdsprogrammet for 2014 er det målsat, at SNS skal udarbejde en plan for øget ligestilling med bistand fra Nordisk Ministerråds sekretariat. 10

11 Tabel Ligestillingstabel 2013 Kvinder/Mænd Fordeling % SNS bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer 3/7 30/70 / Observatører 0/2 0/100 CAR støttet i 2013 Koordinatorer 1/3 25/75 Deltagende forskere (eks. koordinator) 19/39 33/67 / Forskningsprojekter støttet i 2013 Projektledere 0/6 0/100 Deltagende forskere (eks. projektledere) 24/22 52/48 Netværksaktiviteter støttet i 2013 Koordinatorer 3/7 30/70 / Nye netværksansøgninger for 2014 Koordinatorer ansøgte bevilligede 6/14 2/9 30/70 18/82 / 1.4. Afvigelser og fremtidsudsigter SNS har i 2013 levet op til sine målsætninger på alle områder bortset fra ligestilling var sidste år i resultataftaleperioden , og det har været et overgangsår mellem eksisterende og fremtidig strategi. Evalueringen af SNS i 2012 har sat fokus på SNS og den fremtidige strategiske udvikling af det nordiske skovforskningssamarbejde. Interessen for at søge om SNS-midler har været tilfredsstillende og stigende, og samarbejdet med EFINORD om fælles annoncering af netværksmidler har sikret et større og bredere ansøgerfelt i år. Samarbejdet med EFINORD forventes yderligere udviklet i 2014 indenfor EU s Østersøstrategi og med NB Forest. Med den nye strategi vil SNS lægge stor vægt på aktivitet indenfor forskningsområderne Bioøkonomi, Samfund og Klima i de kommende år viste gode muligheder for samarbejde med andre nordiske organisationer i forbindelse med konkrete projekter, især NKJ, Nordgen og AG-Fisk. Der er potentiale for at udvide samarbejdet med andre nordiske institutioner og arbejdsgrupper indenfor energi (NEF) og miljø (TEG, MEG). På ligestillingsområdet vil SNS prioritere konkrete tiltag, jvf. Arbejdsprogrammet for Kommunikation via hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier forventes at få stigende betydning fremover. Endelig forventes det at samarbejdet indenfor ERANET SUMFOREST vil skabe nye samarbejdsmuligheder på europæisk plan for SNS. 11

12 2. Årsregnskab Budget Realiseret Realiseret (DKK) (DKK) (DKK) INDTÆGTER Ordinære bevillinger Indgående kapital (overførsel fra forrige år) SJFR Royalty Tilbagebetaling, afsluttede projekter Grønland Indtægter i alt UDGIFTER Administration, sekretariat og bestyrelsen: Løn inkl. fælles omk. og lokaler Rejse- og møder, bestyrelse + sekretariat Hjemmeside Kommunikation Administration i alt UDBETALINGER, STØTT OG BIDRAG Netværk Forskningsprojekter CAR Diverse Udbetalinger i alt Virksomhedsudgifter i alt RESULTAT AKTIVER Kasse og Bank Tilgodehavende: - Rejse jan Sverige Løn jan Aktiver i alt PASSIVER - Eget kapital primo Driftsført Årsresultat Passiver i alt

13 INDTÆGTSPECIFIKATIONER Ordinære bevillinger Indgående kapital (overførsel fra forrige år) SJFR Royalty Tilbagebetaling, afsluttede projekter Grønland Indtægter i alt UDGIFTSPECIFIKATIONER ADMINISTRATION SEKRETARIAT Løn Rejser Administration og lokaler Hjemmeside - udvikling I alt BESTYRELSEN Rejse- og mødeaktiviteter I alt KOMMUNIKATION SJFR N&V: Wood Material Science and Engineering NOVA EFI, medlemsafgift EFINORD, SNS bidrag I alt NETVÆRK N _WSE N _Forest inventory N _PRIFOR N _NEFOM N _NorForm N _Social indicators N _Forest policy N _Natural disturbance dynamics N _Forest in Urban and rural studies N _Forest regeneration I alt

14 FORSKNINGSPROJEKTER SNS-110_Leaching of carbon, nitrogen and phosporous from forest land in the Nordic and Baltic countries SNS-111_Forest preferences SNS-116_Wood fibre modification SNS-117_Phythopthora SNS-118_Intensive biomass harvesting I alt CAR CARe-FOR-US CAR-ES AdapCAR OSCAR I alt SÆRLIGE INDSATSER Øremærket projekt til Grønland Udgifter i alt Regnskabsoplysninger Regnskabet for SNS føres efter kontantprincippet. Dette indebærer, at bogføring af indtægter sker på indbetalingstidspunktet, og bogføring af udgifter sker på udbetalingstidspunktet. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, anvender regnskabssystemet ØSS (Økonomisk StyringsSystem). SNS havde i 2013 et overskud på DKK. 14

15 3. Nøgletal og statistik Tabel 1: Resultatopsummering Budget Realiseret Realiseret INDTÆGTER (DKK) (DKK) (DKK) Ordinære bevillinger Indgående kapital overførsel fra forrige år SJFR Royalty Tilbagebetaling Grønland Indtægter i alt UDGIFTER Administration, Sekretariat og bestyrelsen Løn inkl. fælles omk. og lokaler Rejse- og møder, bestyrelsen + sekretariat Hjemmeside Kommunikation Administration i alt Udbetalinger, Støtte og bidrag Netværk Forskningsprojekter CAR Diverse Udbetalinger i alt Virksomhedsudgifter i alt RESULTAT Tabel 2: Administrative udgifter (Opgives i hele 1.000) DKK DKK Administrative udgifter

16 Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden DKK DKK DKK Overført fra tidligere år Budget Udbetalinger Overføring til kommende år Tabel 4: Forældede midler pr Beløb Overført fra 2012 Kr Budget 2013 Kr Udbetalinger 2011 Kr Udbetalinger 2012 Kr Udbetalinger 2013 Kr = Forældede midler Kr UNDERSKRIFT SNS s årsrapport for 2013 er sammenstillet og kontrolleret af undertegnede. København d. 5. februar 2014 Pernille Karlog Bestyrelsesformand Katrine Hahn Kristensen Sekretær 16

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Finansiering af arktisk forskning

Finansiering af arktisk forskning Finansiering af arktisk forskning Gitte Agerhus Polarsekretariatet i Styrelsen for Forskning og Innovation Disposition Overblik over finansieringsmuligheder for arktisk forskning Hvem er vi? Polarsekretariat,

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014.

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Ministerrådet for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug Sektor program for fiskeri og havbrug Blå bioøkonomi - Bæredygtig forvaltning og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Rapport for projektet Bæredygtig bioøkonomi i Arktis

Rapport for projektet Bæredygtig bioøkonomi i Arktis 06/11 2013 Rapport for projektet Bæredygtig bioøkonomi i Arktis Denne rapport er afrapportering for projektet Sustainable Bioeconomy in the Arctic / Bæredygtig bioøkonomi i Arktis under programmet Sustainable

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001

Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001 Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001 Indledning I henhold til Nordisk Miljø- og Fiskeristrategi 1999 2002, godkendt af Nordisk Ministerråd, miljøministrene

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere