Unges mediebrug. Redegørelse. Af Kirsten Drotner, professor, dr.phil. Syddansk Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges mediebrug. Redegørelse. Af Kirsten Drotner, professor, dr.phil. Syddansk Universitet"

Transkript

1 Redegørelse Unges mediebrug j. Af Kirsten Drotner, professor, dr.phil. Syddansk Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen c/o DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø ISBN: December 2011

2 Forord Denne rapport er udarbejdet til Valgretskommissionen. Den analyserer uges brug af medier i bred forstand, idet både de store, almene medier inddrages - radio, tv, computer, internet - og de mere specialiserede medier - bøger, aviser og mobiltelefon. Analysen baseres på et unikt datasæt, indsamlet online i oktober-november 2010 blandt danske unge, statistisk tilfældigt udtrukket blandt aldersgruppen år. Den samlede analyse offentliggøres i maj 2011 i rapporten Unges medie-, og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver, udarbejdet af Christian Kobbernagel, Kim Schrøder og Kirsten Drotner. Undersøgelsen er finansieret af det nationale forskningscenter DREAM og er tilgængelig via centerets hjemmeside: Medier er i dag en integreret del af stort set alle danskeres hverdag. De er også hovedadgangen til befolkningens viden om samfundsmæssige spørgsmål, ligesom de udgør en afgørende forudsætning for, at man kan praktisere sit borgerskab. At forstå unges brug af medier udgør derfor et uomgængeligt middel til at forstå unges politiske deltagelse i et samfund. Kirsten Drotner April

3 Unges mediebrug Unges mediebrug Indledning Danskerne hører til blandt de befolkninger i verden, der har adgang til flest medier. Medier udgør i dag en integreret del af stort set alle danskeres hverdag, og befolkningen anvender generelt set en bred vifte af medier. Unge er den befolkningsgruppe, der anvender den bredeste vifte, idet de både anvender de audiovisuelle medier - radio, tv og film; de digitalt fødte medier computer, internet, spil og mobiltelefon - og de mere specialiserede trykte medier aviser, bøger og blade. Samtidig er nutidens generation af unge den første, der er vokset op med hele medieviften, inklusive mobiltelefon, som er den nyeste teknologi. Overordnet set anvendes medier til at opfylde fire funktioner: information, oplevelse, kommunikation og aktion eller handling. De digitalt fødte medier er den gruppe, hvor den enkelte teknologi opfylder flest funktioner. Således anvendes internettet både til at søge information, til at få oplevelser i form af for eksempel film og musik og til at kommunikere med andre ved hjælp af for eksempel eller sociale netsteder. Man kan også spille computerspil via internettet eller en avanceret mobiltelefon og her handle i spillets univers. Også audiovisuelle medier som tv og radio fungerer både som informations- og oplevelsesmedier. De mere specialiserede medier opfylder tilsvarende færre funktioner. Således anvendes aviser og fagbøger primært til at søge information, mens fiktionsbøger er adgangsbillet til medrivende historier. Medier er teknologier, der gør det muligt at skabe, dele, redigere og arkivere informationer, oplevelser og kommunikation over lange afstande og tidsperioder. Medier er derfor afgørende for at skabe rum, så mennesker kan give udtryk for ideer og erkendelser, og så de kan udveksle synspunkter, erfaringer og oplevelser med mennesker, de ikke er fysisk i nærheden af. Derfor har medier siden 1800-tallet i store dele af verden udgjort en hovedhjørnesten i at udvikle samfundsmæssig viden, politisk debat og skabe grundlag for at handle som borger og definere sig selv som del af en omverden. At få indsigt i unges brug af medier udgør derfor et uomgængeligt middel til at klarlægge, hvilke kilder unge har til at forstå sig selv, til at forholde sig til andre og til at handle i verden. Mere specifikt udgør viden om unges mediebrug en vigtig forudsætning for at kunne agere i forhold til unges politiske deltagelse i samfundet. I rapporten dokumenteres først, hvor meget unge anvender forskellige medier ud fra hyppighed og tidsbrug. Dernæst fokuseres på, hvad medierne anvendes til. Endelig analyseres, hvilke unge der har en særlig nyhedsorientering, idet det forudsættes, at en 275

4 sådan orientering er et godt pejlemærke for samfundsmæssig interesse. Afslutningsvis diskuteres internationale erfaringer med at undersøge forholdet mellem unges mediebrug og deres samfundsmæssige interesse og demokratiske deltagelse. Hvor meget anvender unge medierne? I den offentlige debat tales der meget om, at unge i dag er en netgeneration af digitalt indfødte (Papert 1996, Tapscott 1998). Det dokumenteres ikke af de faktiske forhold. De store, gamle medier har stadig et solidt tag også i unge, hvis man ser på, hvor hyppigt de anvender på disse medier: Tabel 1 Fordeling af udvalgte medier, årige danskere (pct). Alle unge En eller flere gange om dagen En eller flere gange om ugen Sjældent eller slet ikke Tv (fx DR, TV2, TV3, Kanal 5, Ramasjang, MTV, Al Jazeera eller lokale tv-kanaler) Radio (fx The Voice, Radio Soft, DR s P3 eller lokale radiokanaler) Avis (fx store dagblade som Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet og B.T., gratisaviser som MetroXpress eller Søndagsavisen) Ugeblad/magasin (fx Billed-Bladet, Se og Hør, Femina, Vi Unge, Chili, Gaffa, Computerworld, Mandag Morgen, Bo Bedre eller Euroman) Tegneserier (fx Anders And, Basserne, Spiderman eller Manga) 7 88 Bøger (fx romaner, digte, noveller eller bøger om særlige emner som natur, videnskab, politik og kultur) Film (fx i biografen, på video/dvd, på tv) Note: Baseret på alle i datasæt n=2203. Usikkerhed mellem +/-0,5 procent og +/-2 procent. Som det ses i tabel 1, er tv er det store allroundmedium, der anvendes hyppigst af flest unge til flest funktioner, idet kun 10 procent af de årige sjældent eller aldrig ser tv. Endvidere tiltrækker tv begge køn lige meget, mens de yngste ses lidt hyppigere foran skærmen end de ældste: 78 procent af de 13-1-årige mod 6 procent af de årige ser tv en eller flere gange om dagen. Bemærkelsesværdigt er det også, at 61 procent sjældent eller aldrig læser avis, og at næsten halvdelen sjældent eller aldrig åbner en bog til lystlæsning. Der er marginalt flere drenge end piger, der læser avis dagligt 1 procent drenge mod 11 procent piger; mens pigerne er noget hyppigere lystlæsere, idet 26 procent af dem læser en eller flere gange om dagen mod drengenes 19 procent. 276

5 Unges mediebrug Computeren kan opfylde endnu flere funktioner end tv, særligt når den kobles til internettet. Ud over at få informationer og oplevelser kan man også kommunikere og agere det sidste sker, når man spiller online og handler som figurer i et spilunivers. Denne diversitet ses tydeligt i unges brugsmønster af computeren (og internettet), som det fremgår af tabel 2: Tabel 2 Computerbrug, årige danskere (pct). Alle unge En eller flere gange om dagen En eller flere gange om ugen Sjældent eller slet ikke Bruge programmer til at tegne, designe, lave noget grafisk Bruge tekstbehandlingsprogrammer eller regneprogrammer Besøge hjemmesider eller skolens intranet i forbindelse med skole/uddannelse Søge information på hjemmesider til egen fritidsinteresse (fx sport, heste, computer, spejder) Spille online, downloade spil eller hente film, musik og programmer som underholdning Høre radio eller podcast Chatte på MSN eller andre chatkanaler Skrive eller læse Læse eller skrive på skolens/uddannelsens intranet Skrive på eller læse en blog Besøge en virtuel verden som fx Second Life Bruge billeder fra nettet til fritidsinteresse eller skole-/uddannelsesopgaver Hente og gemme billeder, tekst eller musik til redigering i andre programmer Lægge noget, du har lavet ud, på fx YouTube Udvikle computerprogrammer Besøge et socialt netsted (fx Facebook, Arto, Twitter) Note: Baseret på alle i datasæt n=2203. Dog har spørgsmålene besøge hjemmesider eller skolens intranet og læse eller skrive på skolens intranet hhv n=1863 og n=1862. Dvs. usikkerhed ligger mellem +/-1 % og +/-2,1 %. Det er computerens kommunikationsfunktion, der især benyttes af unge; og her er topscoreren brug af sociale netsteder. Danmark hører til de lande i verden, som set i for- 277

6 278 hold til befolkningstallet har flest med en profil på Facebook, og unge er i front. Det afspejler sig i, at hele 7 procent en eller flere gange om dagen besøger et socialt netsted. Men unge kommunikerer også via , som 3 procent benytter en eller flere gange om dagen. Denne asynkrone person til person-form er dog langtfra så populær som de sociale netsteder, hvor man både kan kommunikere til få og mange, og hvor billeder, tekst og lyd kan blandes. Piger er lidt flittigere til at benytte disse netsteder end drenge, idet 77 procent af dem finder vej en eller flere gange om dagen mod 71 procent af drengene. Kun 7 procent af pigerne og 11 procent af drengene benytter sjældent eller aldrig sådanne netsteder. Også den synkrone, eller samtidige, chat-kommunikation er ganske populær, idet godt en tredjedel af de unge benytter denne form en eller flere gange om dagen. Det kan dog bemærkes, at knap halvdelen af de adspurgte sjældent eller aldrig chatter, modsat kommunikation via netsteder og mail, der begge har færre sjældne eller ikke-brugere. Computerens informationsfunktion er næstmest benyttet af de unge. Næsten halvdelen, 7 procent, anvender en eller flere gange dagligt hjemmesider eller skolens intranet i forbindelse med deres uddannelse, og knap en tredjedel anvender intranettet til både information og kommunikation. Disse resultater antyder, at internettet udgør et vigtigt supplement til lærebøgerne, der ellers dominerer vidensressourcerne på danske skoler (Drotner mfl. 2009). Også i forhold til fritiden anvendes internettet som en informationskanal, idet en tredjedel her søger oplysninger om deres interesser. Dette resultat skal ses i forhold til den tredje vigtige funktion, som internettet opfylder, nemlig oplevelser. Lidt færre, 30 procent, angiver, at de spiller online eller henter indhold til underholdning. Det er også her, den største kønsforskel findes: 1 procent af drengene og 19 procent af pigerne bruger nettet dagligt eller næsten dagligt til disse oplevelsesfunktioner, og 57 procent af pigerne, mod 28 procent af drengene, er sjældne brugere eller anvender slet ikke nettet til denne funktion. Computerens aktionsfunktion, eller handlingsfunktion, kan tydeligst aflæses i de resultater, der vedrører anvendelse af virtuelle verdener som fx Second Life. Hele 93 procent af de unge anvender aldrig eller sjældent denne funktion. En del flere spiller spil, men denne funktion er ikke adskilt i undersøgelsen fra at hente film og musik fra nettet. Andre undersøgelser dokumenterer, at computerspil er populære. I 2010 havde 68 procent af de årige europæere for eksempel spillet inden for det seneste halve år (Gamevision Europe 2010: 16). Samlet set er computeren især anvendt sammen med internettet den medieteknologi, der opfylder flest funktioner for flest unge. Kommunikation er den vigtigste funktion, efterfulgt af information og oplevelse. Aktions-, eller handlingsfunktionen, er den mindst benyttede, idet det dog bemærkes, at computerspil også indgår som en oplevelsesfunktion. Kommunikation er ligeledes hovedfunktionen, når det gælder brug af mobiltelefon. Dette er naturligvis ikke overraskende, eftersom mobilen er udviklet til netop at kom-

7 Unges mediebrug munkere. Med 3G-telefonernes stigende indpas også blandt danske unge flyder telefonfunktionen imidlertid sammen med computerens funktioner, hvilket afspejles i mobiltelefonens anvendelser, som det ses i tabel 3: Tabel 3 Brug af mobiltelefon, årige danskere (pct). Alle unge En eller flere gange om dagen En eller flere gange om ugen Sjældent eller slet ikke Tale i telefon Sende sms Sende mms 6 91 Fotografere eller optage video Hente musik, spille spil, bruge applikationer eller anden underholdning Læse eller se nyheder Søge information Gå på Facebook, Twitter, MySpace eller lignende sider Note: Baseret på alle i datasæt n=2203. Usikkerhed mellem +/-0,5 procent og +/-2 procent. At sende tekstbeskeder er en billig, nem og upåfaldende kommunikationsfunktion, som let kan integreres i hverdagens øvrige gøremål. Det er da også den funktion, unge anvender allermest. 86 procent sms er en eller flere gange dagligt, hvor kun godt halvdelen, 5 procent, bruger mobiltelefonen til samtale med samme hyppighed. Bemærkelsesværdigt er det også, at næsten hver fjerde tjekker sociale netsteder en eller flere gange dagligt via mobiltelefonen. Dette bekræfter disse steders stærke position, når det gælder computerbrug, og det er samtidig det, unge gør mest, når de har adgang til internettet via mobiltelefonen. 18 procent henter musik og andre underholdningsaktiviteter ad den vej, mens 13 procent søger information og 12 procent ser nyheder. Samlet set kendetegnes unge mediebrugeres profil ved, at kommunikation er i højsædet, idet sms via mobiltelefon og besøg på sociale netsteder som Facebook er de medieaktiviteter, som unge anvender mest. Også tv fylder godt i hverdagen med sin brede mediemenu af informationer og oplevelser. Når man ser bort fra besøg på sociale netsteder, så har tv større plads i tidsbudgettet end computeren, som jo også kan anvendes til en bred vifte af funktioner. Trykte medier har derimod mindre plads, idet bøger og aviser hører til de medier, der frekventeres mindst. Hvad anvendes medierne til? Medieudviklingen kendetegnes i dag af såkaldt teknologisk konvergens, idet ord, billeder, 279

8 lyd, tekst og tal alle kan konverteres til digitale tegn. Dette gør, at medie- og kommunikationsteknologier, der tidligere har været adskilt, kan bringes på samme teknologiske platform. Bøger kan digitaliseres som e-bøger og læses på for eksempel en Kindle eller en ipad, og de kan digitaliseres til lydbøger, som kan høres på en avanceret mobiltelefon; radioprogrammer kan digitaliseres som podcast til computeren; og film kan streames til tv og til computeren. I forhold til unges mediebrug stiller det spørgsmålet, hvorvidt den teknologiske konvergens vil ændre på det indhold og de medieformer, unge prioriterer. Vil unge for eksempel læse mere, når teksten digitaliseres? Det er endnu for tidligt at svare entydigt på dette spørgsmål. Men forskningen peger på, at unge tager afsæt i eksisterende interesser og søger at få disse opfyldt ad de mediekanaler, der er til rådighed (Livingstone & Bovill 2001). Er man eksempelvis interesseret i ishockey, søger man at få opfyldt den interesse i både tv, film, trykte medier og via internettet. Den teknologiske digitalisering vil derfor ikke automatisk få ikke-læsende unge til at søge mod bøgernes verden, blot fordi teksten kan læses på en e-bogslæser. Det er derfor sandsynligt, at unges mediebrug også fremover vil kunne dokumenteres og analyseres ud fra de fire grundfunktioner, der blev nævnt indledningsvis: kommunikation, information, oplevelse og aktion eller handling. Tilkomsten af digitale, interaktive medier som computer, internet og mobiltelefon har samlet set øget mulighederne for at udnytte mediernes kommunikationsfunktion og direkte aktionsfunktion. Det er da også netop kommunikationsfunktionen, der er den mest fremherskende af de fire grundfunktioner, når det gælder hyppigheden af unges mediebrug. Det tyder på, at unge prioriterer denne funktion, når de har muligheden for det. Samlet set indebærer den prioritering, at unge bruger medierne til kommunikation, især med ligesindede, til netværksdannelse i forhold til personlige og konkrete interesser samt til interaktion og handling i forhold til disse interesser. Informations- og oplevelsesfunktionen er imidlertid stadig vigtige for unge. Det ses af, at de mest anvendte medier tv og computer med internetadgang netop opfylder flere funktioner. Medier, der primært opfylder en oplevelsesfunktion, som for eksempel fiktionsfilm og -bøger, eller primært opfylder en informationsfunktion, som eksempelvis aviser og fagbøger, anvendes mindre på hverdagsbasis og synes mere at være af og tilmedier. Disse resultater vidner om, at medier anvendes hver for sig og sammen i forhold til en række forskellige funktioner, som skifter under indtryk af, om det er hverdag eller weekend, om man hører til de yngste eller de ældste i gruppen og i nogle tilfælde også af ens køn. Hvem orienterer sig mod nyheder? Set i forhold til unges generelle viden om samfundet og verden omkring os er det af speciel interesse at afdække, hvilke grupper af unge der interesserer sig for nyheder. Denne genre er et pejlemærke for en generel samfundsinteresse, skønt en sådan interesse kan 280

9 Unges mediebrug næres ad mange kilder, både via medier, sociale kontakter og personlige erfaringer. I undersøgelsen, som denne rapport trækker på, defineres nyhedsorientering ud fra følgende indikatorer: avislæsning, at se nyheder på tv og mobiltelefon, læsning af nyheder og informationssøgning på mobiltelefon, søgning på information i fritiden samt læsning eller skrivning på blogs. Der er betydelig usikkerhed forbundet med disse analyser, så resultaterne i tabel bør tages som retningsgivende snarere end som håndfaste beviser: Tabel Nyhedsorientering, årige danskere (pct.). Nyhedsorienterede unge, der flere gange dagligt eller dagligt læser avis, læser og ser nyheder på mobiltelefon, søger efter information på mobiltelefon, læser og skriver på blogs ikke nyhedsorienteret nyhedsorienteret Køn Dreng/mand Pige/kvinde 50 5 Alder 13-1 år år år år år Hvilken uddannelse er du i gang med? Folkeskole (både privat og alm. folkeskole) Efterskole Anden heldagsskole (fx specialskole, ungdomsskole) 1 1 VUC-kurser (folkeskole, erhvervsfaglig eller gymnasial) 3 2 Gymnasium, hf, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 7 10 Erhvervsfaglig (EUD) (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 6 Kort videregående (fx datamatiker, laborant) 1 0 Mellemlang videregående (fx sygeplejerske, lærer) 5 8 Bachelor (fx 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (fx gymnasielærer, økonom, jurist) 3 Andet, skriv her: 6 7 Ved ikke 0 0 Antal personer I gruppen af nyhedsorienterede unge er der flere ældre end yngre og flere, som er i gang med en bacheloruddannelse end med en folkeskoleuddannelse. Overraskende er måske, 281

10 at der blandt gymnasie- og hf-elever er færre nyhedsorienterede end ikke-nyhedsorienterede, mens det omvendte er tilfældet blandt de unge, der går på erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Mest bemærkelsesværdigt er det, at gruppen af efterkommere og indvandrere har flere nyhedsorienterede end ikke-nyhedsorienterede, mens det omvendte er tilfældet blandt personer med dansk oprindelse. Det er således indvandrerunge, som topper den daglige læsning af en trykt avis med 16 procent, fulgt af efterkommere af indvandrere med 13 procent, mens unge med dansk oprindelse har den laveste andel med 12 procent (Kobbernagel mfl. 2011: bilag ). 22 procent af unge indvandrere og efterkommere checker nyheder på mobilen mindst en gang dagligt dobbelt så mange som unge af med dansk oprindelse, hvor den tilsvarende andel er 11 procent (Kobbernagel mfl. 2011: bilag 18). Ligeledes er unge efterkommere de mest aktive på daglig basis med hensyn til at melde sig til nye grupper på Facebook og andre sociale netsider. Det gør 25 procent af den gruppe unge mod 9 procent af unge af dansk oprindelse. Det er også efterkommerne, der er mest aktive på daglig basis i de grupper, de er med i det gælder 2 procent af disse unge mod 6 procent blandt unge med dansk baggrund (Kobbernagel mfl. 2011: bilag 83). Medier og politisk engagement Både i politologisk forskning og i medieforskning ses medierne som en katalysator for politisk deltagelse og engagement. En stor del af forskningen har gennem tiden fokuseret på vælgeradfærd, og her har man blandt andet søgt at afdække, hvor stor selvstændig betydning medierne har for denne adfærd, og hvori denne betydning i givet fald består. En klassisk undersøgelse viste allerede i 190 erne, at arbejdskolleger, venner og familie fungerer som vigtige filtre i forhold til mediernes politiske kommunikation, idet de mest interesserede i det personlige netværk videreformidler informationer til de mindre interesserede og forlener informationerne med troværdighed (Lazarsfeld 19). Navnlig internettet har medført, at de klassiske problemstillinger om forholdet mellem medier og politisk engagement på ny er kommet på dagsordenen. Internettets og de mobile mediers mulighed for at tydeliggøre brugernes synspunkter og styrke dialog medvirker samtidig til, at interessen for vælgeradfærd og etablerede politiske processer bredes ud til også at omfatte politisk engagement og demokratisk diskussion i videre forstand. I forhold til denne bredere optik findes to forskningstraditioner, hvor den ene tradition anser internettets betydning for marginal i forhold til befolkningernes samlede politiske engagement (Margolis og Resnick 2000, Malina 2003); mens den anden tradition anser internettets betydning som central for transformation af politisk forståelse og deltagelse (Hill og Hughes 1998, Meilke 2002). De to traditioners forståelser hænger sammen med deres respektive definitioner af politik. Hvor den første retter interessen mod etablerede politiske institutioner, har den anden tradition i højere grad fokus på ekstraparlamentariske processer og sociale bevægelser i civilsamfundet. 282

11 Unges mediebrug Denne opdeling genfindes, når det gælder mediernes betydning for unges forhold til politisk engagement. På den ene side findes omfattende dokumentation for, at unge ser sig som afkoblet fra etablerede politiske processer (oversigt i Bennet 2007). På den anden side dokumenterer en række studier, at unge især veluddannede er gode til at håndtere ofte komplekse mediebudskaber; de er aktive i sociale netværk og bevægelser; og de er interesserede i konkrete forhold vedrørende for eksempel uddannelse, miljø, fødevarer og boligforhold (Dahlgren og Olsson 2008). Unges fokus på livspolitik (Giddens 1991/1996) og subpolitik (Beck 1998) forstærkes af internettet og de mobile medier, fordi disse medier som nævnt tydeliggør brugernes synspunkter og øger mulighederne for at skabe dialog og netværk blandt ligesindede. Man kan således konkludere, at nutidens mediebrug i vores del af verden forstærker forudsætningerne for, og kravene til, unges brede forståelse af politik. Men man må samtidig konstatere, at unge udnytter denne forståelse i lyset af de forskelle i mediebrug, som denne rapport har belyst, når det gælder alder, køn, etnisk baggrund og uddannelse. Forskellene i mediebrugen giver unge ulige muligheder for at udvikle, udtrykke og udnytte deres politiske forståelse. Konklusion Unge anvender medierne til information, oplevelser, kommunikation og aktion eller handling. Af disse fire funktioner er kommunikationsfunktionen den vigtigste, idet sms via mobiltelefonen og besøg på sociale netsteder som Facebook er de medieaktiviteter, som unge anvender mest. De hyppigst anvendte medier - tv og computer med internetadgang er medier, der opfylder flere funktioner. Medier, der primært opfylder en oplevelsesfunktion, som for eksempel fiktionsfilm og -bøger, eller primært opfylder en informationsfunktion, som eksempelvis aviser og fagbøger, anvendes mindre på hverdagsbasis og synes mere at være af og til-medier. Prioriteringen af mediernes kommunikative funktion betyder, at unges mediebrug samlet set kendetegnes af interaktion, især med ligesindede, af netværksdannelse i forhold til personlige og konkrete interesser samt af aktion eller handling i forhold disse interesser. Unge udnytter imidlertid alle tre funktioner, idet medierne anvendes hver for sig og sammen. Funktionerne skifter i forhold til, om det er hverdag eller weekend, om man hører til de yngste eller ældste i gruppen og i nogle tilfælde også af ens køn og etnisk baggrund. Alle funktionerne spiller en rolle i forhold til unges viden om samfundet og deres politiske engagement. Af særlig betydning er dog unges forhold til de stofområder og brugsmåder, der relaterer sig til nyheder. Blandt de nyhedsorienterede unge er der flere 283

12 28 ældre end yngre og flere, som er i gang med en bacheloruddannelse end med en folkeskoleuddannelse. Samlet set spiller medier en vigtig rolle som forudsætning for unges viden om, interesse for og engagement i samfundet. Dette engagement samler sig ofte om konkrete problemstillinger og personbårne interesser, som afsøges gennem medierne. Især internettet og de mobile medier tydeliggør brugernes synspunkter og øger mulighederne for at skabe dialog og netværk blandt ligesindede. Man kan således konkludere, at nutidens mediebrug i vores del af verden forstærker forudsætningerne for, og kravene til, unges brede forståelse af politik. Samtidig indebærer de skillelinjer i mediebrugen, som denne rapport dokumenterer, også, at unge har ulige muligheder for at udvikle, udtrykke og udnytte deres politiske forståelse. Kommunikation om samfund og politik, som har relevans i forhold til unge, må således tage højde for de øgede muligheder for, og krav til, at være i dialog med unge via medierne; og den må samtidig tage højde for de betydelige forskelle, som kendetegner unges mediebrug og deres kommunikationsmønstre gennem medierne.

13 Unges mediebrug Litteratur Beck, U. (1998) Democracy Without Enemies. Cambridge: Polity Press. Bennet, W. Lance (red.) (2007). Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth. Cambridge, MA: MIT Press. Dahlgren, P. og T. Olsson (2008). Facilitating Political Participation: Young Citizens, Internet and Civic Cultures. In: K. Drotner & S. Livingstone (red.), The International Handbook of Children, Media and Culture. London: Sage: Drotner, K. m.fl. (2009) Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Odense: DREAM og Læremiddel.dk. Tilgået april 2011: Gamevision Europe (2010). Video Gamers in Europe Interactive Software Federation of Europe. Tilgået april 2011: Giddens, A. (1996): Modernitet og selvidentitet: selvet og samfundet under sen-moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag. Opr Hill, K. & J. Hughes (1998). Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet. Lanham: Rowman & Littlefield. Kobbernagel, Christian, Kim Schrøder og Kirsten Drotner (2011). Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. Odense og Roskilde: DREAM. Lazarsfeld, P. F. m.fl. (19). The People s Choice. New York: Duell, Sloane & Pearce. Livingstone, S. & M. Bovill. (red.) (2001). Children and their Changing Media Environment: A European Comparative Study. New York: Erlbaum. Malina, A. (1999). Perspectives on Citizen Democratisation and Alienation in the Virtual Public Sphere. In: B. Hague & B. Loader (red.), Digital Democracy and Decision Making in the Information Age. London: Routledge. Margolis, M. & Resnick, D. (2000). Politics As Usual: The Cyberspace Revolution. London: Sage. Meilke, G. (2002). Future Active: Media Activism and the Internet. Sydney: Routledge/ Pluto Press Australia. 285

14 Papert, S. (1996). The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap. Atlanta, GA: Longstreet Press. Tapscott, D.1(998) Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill. 286

Unges medie- og museumsbrug:

Unges medie- og museumsbrug: Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver Christian Kobbernagel, Kim Christian Schrøder og Kirsten Drotner Version juli 2011 3 Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver Tekst:

Læs mere

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen?

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Educational Research Learning and Media http://pages-tdm.au.dk/educationalresearch/ Center for Undervisningsudvikling

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Unges medie- og museumsbrug:

Unges medie- og museumsbrug: Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver Christian Kobbernagel, Kim Christian Schrøder og Kirsten Drotner Maj 2011 Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver Tekst: Christian

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Kim Schrøder. Center for Magt, Medier og Kommunikation RUC. Nyhedsmedier og demokratisk deltagelse. Kulturstyrelsens Årsmøde 8.

Kim Schrøder. Center for Magt, Medier og Kommunikation RUC. Nyhedsmedier og demokratisk deltagelse. Kulturstyrelsens Årsmøde 8. Kim Schrøder Nyhedsmedier og demokratisk deltagelse Center for Magt, Medier og Kommunikation RUC Kulturstyrelsens Årsmøde 8. oktober 2015 Brugernes nyhedslandskab: Hovedmedierne: nyhedsbrug i Danmark

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse Bilag 1: Første Observationsskema Dato: Tidspunkt: Klasse: Lærer og fag: Observatør: Hvad? Hvorfor? Hvem? Indhold og emner Formål Publikum/modtager(e)

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011 BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS NOTA 24. FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort Epinion... 3 2. Generelle spørgsmål... 4 3. Spørgsmål skolen... 9 4. Spørgsmål læsevanskeligheder/ordblindhed...

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Reuters Digital News Report 2015 Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk, 4098 5378 Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Notat om hovedresultater for med særligt henblik

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Agenda 1. De trykte medier, Index Danmark Gallup p. 3 2. Multi Media Mennekset p. 16 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY

DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY DEMOCRACY AND CITIZENSHIP IN DIGITAL SOCIETY Sociale medier OG politisk engagement i Danmark // RAPPORT 2016 Luca Rossi // Sander Schwartz // Martina Mahnke Hovedfund Sociale medier er hverdagspraksis

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Børn og medier. Public Service konference, Danmarks Radio 14. sept. 2009. Birgitte Tufte, professor, dr.pæd. CBS

Børn og medier. Public Service konference, Danmarks Radio 14. sept. 2009. Birgitte Tufte, professor, dr.pæd. CBS Børn og medier Public Service konference, Danmarks Radio 14. sept. 2009 Birgitte Tufte, professor, dr.pæd. CBS Disposition At være barn og ung i dag Børns opvækst med medier og forbrug Perspektiver på

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af

Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af Executive rapport Mobity survey Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv Udarbejdet af Lisbeth Klastrup Gitte Stald IT Universitetet i København Offentliggjort 18. december 2009 Executive

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Børn og unges brug af internettet i fritiden Rattleff, Pernille; Tønnesen, Pia Hvid

Børn og unges brug af internettet i fritiden Rattleff, Pernille; Tønnesen, Pia Hvid university of copenhagen Børn og unges brug af internettet i fritiden Rattleff, Pernille; Tønnesen, Pia Hvid Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere