Niveau D: Faglitteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niveau D: Faglitteratur"

Transkript

1 Niveau D: Faglitteratur 1. Kommunikation Ordet kommer af det latinske ord communicatio, som betyder meddelelse, og det er igen afledt af ordet communis, som betyder fælles. At kommunikere betyder på dansk at udveksle meddelelser eller synspunkter eller simpelthen få kontakt med hinanden. Når man kommunikerer med hinanden, udveksler man altså meddelelser. Den der sender meddelelsen af sted, kalder vi afsender, og den der modtager meddelelsen, kalder vi modtager. Som regel skiftes man til at være henholdsvis afsender og modtager. Afsender Meddelelse Modtager Kommunikationsformer Selve kommunikationen kan have mange forskellige former. Den kan være mundtlig (fx samtale, diskussion, foredrag) eller skriftlig (fx breve, bøger, aviser). Vi kommunikerer da med enten talesprog eller skriftsprog. Nyere former for kommunikation er sms, og forskellige former for chat. Chat kan fx foregå på forskellige blogs, facebook, twitter o.l. Her opstår ofte særlige koder for kommunikationen. Der findes også mange andre former for kommunikation. Vi kan kommunikere med vores krop (kropssprog og ansigtsudtryk) eller via billeder (fx film, tegninger, reklamer) eller via musik. Endelig findes der signal- og tegnsprog til særlige situationer, fx flagsignaler ml. skibe og tegnsprog for døve. De fleste mennesker indgår i mange forskellige kommunikationssituationer i løbet af en dag. Vi taler med andre mennesker, sender sms er af sted, skriver måske på en blog, ser tv, hører radio, læser en bog eller spiller et computerspil. Tovejs-kommunikation I en ganske almindelig samtale vil personerne som regel skiftes til at være afsender og modtager. Man taler da om tovejs-kommunikation, og i denne form for kommunikation har afsender og modtager direkte kontakt med hinanden og kan stille spørgsmål til hinanden. Det gælder fx i en almindelig samtale, i en telefonsamtale, en brevveksling og en sms-udveksling. Envejskommunikation I situationer som fx foredrag, bøger og tv er situationen anderledes. Her er der en fast afsender og en eller flere modtagere. Dette kaldes envejs-kommunikation. Modtageren kan ikke umiddelbart reagere eller stille spørgsmål til afsenderen. Eksempler på envejskommunikation er radio- og tvudsendelser, romaner, avisartikler, musik og musikvideoer. Massekommunikation og massemedier I de tilfælde hvor en meddelelse sendes fra en afsender til mange modtagere på én gang, taler man om massekommunikation. Det gælder fx kommunikation via aviser, ugeblade, radio, tv og internet, 1

2 som derfor kaldes massemedier. Meget af den kommunikation vi udsættes for i hverdagen, foregår via massemedier. Massemedierne er tilgængelige for mange mennesker og har derfor en stor gruppe af modtagere. Selvom massemedierne ofte har et officielt og professionelt præg, er det vigtigt at gøre sig klart at der også her er tale om en afsender som har valgt at sende en bestemt meddelelse til nogle modtagere. Man kan opdele massemedier i tre hovedgrupper: 1. Trykte medier (avis, blad, magasin) der bruger skriftsprog suppleret med billeder 2. Elektroniske medier (tv, radio) der bruger billeder og lyd 3. Digitale medier, også kaldet multimedier (internet, e-post, cd og mobiltelfoni) der kombinerer billede, lyd og skrift og desuden giver en højere grad af valgmulighed for modtageren. Massemedier kan have flere forskellige funktioner. Som regel taler man om 4 hovedfunktioner: 1. vejlede og styre (fx love og bekendtgørelser, trafikskilte, brugsanvisninger) 2. informere og orientere (nyhedsartikler, reportage, rapporter, lærebøger) 3. debattere og vurdere (læserbreve, politiske taler, debatindlæg, anmeldelser, reklamer) 4. underholde og skabe oplevelser (romaner, film, tv-shows, musik, computerspil) Ofte vil der være flere funktioner til stede på én gang. Fx vil tv-avisen som hovedfunktion informere og orientere, men kan samtidig have et element af underholdning. Mange dokumentarudsendelser har mere præg af underholdning end af information og orientering. En roman og en film kan skabe underholdning og oplevelser, samtidig med at den får os til at tænke på en ny måde, dvs. at den også debatterer med os og måske giver os information om nye områder. Kommunikationsmodellen Alle former for kommunikation kan sættes ind i kommunikationsmodellen: Afsender Meddelelse Modtager (baggrund og hensigt) (emne og udformning) (baggrund og interesse) Afsender Hvem er afsenderen? (navn, opvækst, uddannelse, arbejde) 2

3 Hvad er afsenderens hensigt med at sende meddelelsen? Meddelelse Hvad handler meddelelsen om? Hvilken form har meddelelsen? (trykt tekst, billede, tale, musik, kropssprog) Modtager Hvilken modtager henvender meddelelsen sig til? Hvilken baggrund og interesse forventes modtageren at have? Symptom- signal- og symbolfunktion En meddelelse kan være mest præget af enten sin afsender, sin modtager eller sit emne. Hvis meddelelsen er meget præget af afsenderen, siger man at den rummer symptomer på afsenderen, dvs. den har en symptomfunktion. Det gælder fx læserbreve, dagbøger, erindringer, aviskommentarer mv. Reklamer der lægger vægt på at fortælle om producentens af produktet, har også symptomfunktion. Hvis meddelelsen er målrettet til en bestemt gruppe, siger man at den signalerer til denne gruppe, dvs. den har en signalfunktion. Det gælder de fleste reklamer, private breve, brugsanvisninger mv. Meddelelser der hverken fokuserer på afsender eller modtager, har selve emnet i centrum. Man siger at de har symbolfunktion. Det gælder nyhedsartikler, rapporter og de fleste fiktionstekster, samt reklamer der lægger vægt på at fortælle om selve produktets egenskaber. Opgave 1 Læs de syv små tekster fra Tekster til D-niveau. Bestem hver teksts funktion (symptom signal symbol). Se svarforslag i svarnøglen i slutningen af dette dokument. 3

4 2. Faglitteraturens genrer Genre betyder egentlig slægt. Når vi har med tekster at gøre, er der tekster der kan grupperes efter nogle fælles træk. De er med andre ord i slægt med hinanden. At forholde sig til en genre betyder at man skal finde ud af hvilken type tekst man sidder med. I dansk opdeler vi tekster i 2 hovedgenrer, skønlitteratur og faglitteratur. Hver af disse to hovedgenrer har en række undergenrer tilknyttet. Faglitteratur er den fælles betegnelse for tekster der handler om virkelige forhold, i modsætning til skønlitteraturen som handler om noget opdigtet. Man bruger også betegnelsen sagprosa om faglitteraturen. Faglitteraturens undergenrer Her følger en oversigt over hovedgenren faglitteratur med dens undergenrer. - journalistik (fx de artikler der findes i aviser og blade) - lovtekst (fx nye og gamle love og bekendtgørelser) - fagtekst (fx lærebøger og håndbøger) - reklame (fx tekst- og billedreklame i aviser og blade) Inden for hver af disse undergenrer findes igen en række undergenrer. I det følgende vil vi kort gennemgå nogle af de tektstyper vi til daglig møder i medierne: 1. de journalistiske genrer 2. dokumentargenren 3. reklamegenren. 1. De journalistiske genrer 1. Nyhedsartiklen I nyhedsartiklen vil en journalist typisk referere aktuelle hændelser og begivenheder. Det kan også være referat af forskellige synspunkter i en aktuel debat, fx i folketinget. Nyhedsartikler kan være ganske korte og kaldes så ofte en nyhedsnotits, eller de kan være lange med referat af baggrunden for selve nyheden. Så kaldes de ofte baggrundsartikler. Uanset hvilken nyhed det drejer sig om, gengiver journalisten neutralt fakta uden selv at tage stilling. 2. Interview I interviewet har journalisten opsøgt en bestemt, ofte kendt, person, og artiklen handler om denne persons liv, holdninger og synspunkter. Interviewet kan altså ofte indeholde meninger og holdninger, men det er ikke journalistens egne holdninger, men derimod interview-personens. I nogle interviews er spørgsmålene medtaget, i andre er de udeladt. 4

5 3.Opinionsartikler Ved en opinionsartikel forstås en artikel hvor afsenderen giver sin egen mening til kende. De mest almindelige opinionsartikeltyper er leder, kronik, essay, klumme, læserbrev og anmeldelse. Afsenderen kan være en journalist, fx i avisens leder, klumme og i anmeldelser af bøger, film mm. Det kan også være en person med særligt kendskab til det pågældende emne (kronik, essay) eller en ganske almindelig læser (læserbrev). Fælles for de forskellige typer kommentarer er altså at det er afsenderens egen holdning der kommer til udtryk. Leder: Giver udtryk for avisens officielle holdning og skrives af en redaktør ved avisen. Klumme: Er en tekst som behandler et aktuelt emne på en personlig og underholdende måde. En klumme er typisk skrevet af en journalist, som er tilknyttet avisen den er trykt i. Kommentar: Kommentaren læner sig op ad klummen, men er et svar på en artikel eller et Kronik: synspunkt, som allerede har været fremme i avisen. Er en tekst, som er skrevet af en læser, der er fagmand, og som sætter et synspunkt på spidsen. Skribenten har en tydelig hensigt med sin kronik og gør ofte noget særligt ud af sproget. Læserbrev: Læserens korte, skarpe og ofte provokerende kommentar til et emne kaldes et læserbrev. Anmeldelse: I en anmeldelse kommer en journalist med en analyse og vurdering af fx en film eller en bog. Essay: En personlig tekst, der giver udtryk for nogle tanker, synspunkter og ideer om et givent emne. Teksten må gerne tage udgangspunkt i nogle konkrete situationer eller hændelser, som du har oplevet eller hørt/læst om. 4. Reportage Reportage er en særlig journalistisk form hvor afsenderen/journalisten så at sige rapporterer fra stedet. Denne artikeltype vil indeholde beskrivelse af begivenheder, men der er desuden lagt vægt på hvordan situationen opleves, fx ved hjælp af kilder på stedet. Journalisten videregiver sit indtryk af stemningen på stedet, men tager ikke stilling til selve sagen. 2. Dokumentarudsendelser I tv- og filmmediet findes desuden en særlig form for journalistik, nemlig dokumentarudsendelsen, som gennem et filmisk forløb beskriver en historie fra det virkelige liv. Denne genre opstod under 2. verdenskrig og udviklede sig videre gennem 50 erne og 60 erne. I vore dage findes et stort antal af forskellige slags dokumentarudsendelser, nogle med emner af politisk eller samfundsmæssig art, andre med mere private emner med henblik på ren underholdning. Dokumentarudsendelsen handler altså om virkelige personer og hændelser, men det er vigtigt at huske på at der er en instruktør og en drejebog ligesom i en spillefilm. Det er altså afsenderen, instruktøren, som har udvalgt hvilke udsnit af virkeligheden der skal præsenteres, og hvordan det skal ske. Du kan læse mere om dokumentarudsendelser i teoriafsnittet om film og dokumentar. 5

6 3. Reklamegenren Reklame er betegnelsen for den type tekster som skal sælge et bestemt produkt. Reklamer kan have mange former: billed/tekstreklamer i aviser og ugeblade, på plasticposer og bymure, samt levende billeder i tv- og filmreklamer. De fleste reklamer gør brug af både tekst og billeder. Opgave 2 Brug igen de syv små tekster fra Tekster til D-niveau. Bestem hvilken genre hver af teksterne tilhører. Se svarforslag i svarnøglen. Nyhedsartiklens opbygning En skønlitterær tekst er som regel opbygget efter den klassiske dramamodel: Teksten bygger langsomt spændingen op, og til slut udredes alle tråde. En faglitterær tekst kan opbygges på flere måder, afhængigt af hvilken genre der er tale om, men de fleste artikler er bygget op over den såkaldte nyhedsmodel, som går ud på at det vigtigste skal fremhæves i starten. Den journalistiske nyhedsmodel Teksten er bygget op således at det vigtigste står først i form af en overskrift. Dette gentages nu med lidt flere detaljer i en underoverskrift og/eller et indledende afsnit. I resten af teksten, som kaldes brødteksten, suppleres der med flere oplysninger og detaljer om emnet. Brødteksten kan evt. være inddelt i underafsnit med hver sin overskrift. Artiklen stopper når der ikke er mere at fortælle. Det er ikke alle artikler der følger nyhedsmodellen. Fx vil man i kommentarer som kronik og læserbrev ofte finde en konklusion formuleret i slutningen af teksten. Men også disse artikeltyper vil have en overskrift med det samme indhold som konklusionen. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk nyhedsartikel. Eksempel Autister klar til it-job Overskrift Indledningsnotits brødtekst 6

7 Der var verdenspremiere, da de første elever dimitterede fra AspITuddannelsen i sidste uge. Fire af fem har allerede job. De første elever på en særlig it-uddannelse for autister har modtaget deres afgangsbeviser. Fire ud af fem har allerede job. Vi kan ikke synes andet, end at det er helt fantastisk, siger projektchef for uddannelsen, Ole Bay Jensen. Ifølge Vejle Handelsskole, som står bag AspITuddannelsen, er der tale om de første elever i verden, der har fuldført en særligt tilrettelagt uddannelse for studerende med aspergersyndrom. Dermed er det bevist, at det nytter og kan lade sig gøre, siger Ole Bay Jensen. Fire ud af fem elever er kommet i varig beskæftigelse, i forhold til alternativet for tre år siden, som var førtidspension. En skal for eksempel styre databaser for et konsulentfirma, der arbejder med kurser, fortæller han. AspIT-uddannelsen er treårig og sigter målrettet mod job i it-branchen. Asperger er en lidelse inden for autismespektret og er forbundet med normal eller høj begavelse. Samtidig har aspergere kontaktvanskeligheder, er meget stressfølsomme og har for eksempel svært ved at være sammen med mange mennesker på én gang. 3. Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom vores sprog ændrer sig afhængigt af om vi taler med vores venner, eller om vi taler med vores chef. Desuden spiller det en stor rolle om vi kommunikerer mundtligt eller skriftligt, altså om vi bruger talesprog eller skriftsprog. Talesprog og skriftsprog Talesprog er præget af korte sætninger, der ofte afbrydes. Vi bruger flere hovedsætninger end bisætninger når vi taler. Der bruges mange småord (ja/nej, ikke, vel, jo), og talesproget kombineres næsten altid med kropssprog og gestik. Vi nikker forstående eller ryster opgivende på hovedet for at vise vores holdning. Desuden bruger vi mest dagligdags ord og vendinger i talesproget, og ofte bruger vi slang eller dialekt når vi taler. Skriftsproget er præget af længere sætninger og større brug af bisætninger (læs evt. mere om sætninger i afsnittet om grammatik fra Værktøjskassen ). Skriftsproget er mere korrekt end talesproget. Vi afbryder ikke en sætning, men gør den færdig på skrift. Selve ordforrådet er mere varieret og større end i talesproget. Vi bruger flere fremmedord på skrift. Talesproget er karakteriseret ved at afsender og modtager har direkte kontakt med hinanden, mens der sjældent er direkte kontakt mellem afsender og modtager i skriftsprog. I nyere kommunikationsformer som sms-beskeder og computerbaseret chat er der en tendens til at skellet mellem talesprog og skriftsprog udviskes. Selvom disse kommunikationsformer er baserede 7

8 på skriftsprog, bruger de talesprogets koder med korte sætninger, slang, forkortelser og symboliseret kropsspog/gestik :-) Sprogstil Når du skal se på sprogstilen, skal du se på selve sprogets tone. Man kan sige at afsenderen kan vælge forskellige tonelejer til sin tekst: Høj stil, lav stil og normal stil. Høj stil Et højtideligt og lidt vanskeligt sprog. Det præges af lange, indviklede sætninger og vanskelige ord. Det findes først og fremmest i skriftsprog, ofte i ældre tekster og i tekster der gerne vil påvirke vores følelser, fx digte. En særlig type høj stil kaldes kancellistil. Denne sprogstil er kendetegnet ved at den forsøger at virke objektiv og grundig. Den anvendes ofte af jurister, økonomer og nogle politikere. Kancellistil er den stil der bruges i udarbejdning af love og paragraffer og kan stadig forekomme i skrivelser fra offentlige kontorer. Lav stil Det almindelige talesprog, evt. krydret med slang, bandeord og indforstået gruppesprog. Det præges af korte sætninger og lille ordforråd. Det kan virke afstumpet og råt. Normal stil Herved forstås den stil vi normalt taler i. Det er vores almindelige talesprogsstil uden brug af specielle ord og vendinger. Medierne bruger fx normal stil for at kunne nå ud til så mange som muligt. Billedsprog Når vi skal gøre vores tale- og skriftsprog levende og interessant, bruger vi ofte billedsprog. Dvs. at vi maler billeder med ordene så lytteren/læseren bedre kan forstå og opleve ved at danne sine egne billeder inde i hovedet. Vi kender alle denne billeddannelse i forbindelse med drømme og dagdrømme, men også ord kan skabe sådanne billeder. Ordbilleder falder i to store hovedkategorier: Metaforer og sammenligninger. I faglitteraturen er det især reklamer der gør flittigt brug af metaforer og sammenligninger. Opgave 3 Du skal igen bruge syv små tekster. Prøv at sammenligne sproget i tekst 1 (Kronprinsesse raskmeldt) og tekst 5 (Bonderøv). Se svarforslag i svarnøglen. Argumentation 8

9 Ved argumentation forstås den sammenhæng af synspunkter og argumenter, som ofte afsluttes med en konklusion. Et synspunkt er en holdning til et givet emne. Hvis man udtrykker et synspunkt, vil det altså sige at man kommer med sin mening. Ofte vil man i den forbindelse komme med et eller flere argumenter for at overbevise andre om at man har ret i sin holdning. Og for at gøre budskabet helt klart kan man afslutte med en konklusion, som er en sammenfatning af hvad ens holdning er. Argumenter bruges altså som et middel til at overbevise andre, både når vi taler sammen til daglig, og når vi formulerer os på skrift. Selve den måde en tekst præsenteres på, er en form for argumentation. Allerede når vi læser overskriften, er vi blevet påvirket til at opfatte tekstens emne på en bestemt måde. Hvis der er billeder i tilknytning til en tekst, har de ligeledes en virkning. Når man skal bedømme en teksts samlede argumentation, må man derfor se på både opsætning, billeder, evt. kilder og sproglig argumentation. Disse ting tilsammen fortæller os hvad det er afsenderen har gjort for at overbevise os. I det følgende vil du blive præsenteret på forskellige former for sproglig argumentation. Saglig argumentation Når man argumenterer sagligt, vil man ofte fremsætte et synspunkt, som så kan følges op af argumenter. Man kan afslutte med at sammenfatte det man mener, i en konklusion. Eksempel: Min mand er vidunderlig (synspunkt). Når jeg står op om morgenen, har han morgenmaden klar, og opvasken klarer han hver eneste aften (argument 1). Han er altid betænksom med blomster og gaver, og så ser han også rigtig godt ud! (argument 2 og 3). Så jeg tror ikke jeg kunne få en bedre mand (konklusion). Argumenter indeholder ofte med flg. ord: fordi, da, når, jo, eftersom. En konklusion indeholder ofte ordene: altså, derfor, så, af den grund. Det saglige ligger i at man holder sig til den konkrete sag, og at man evt. henviser til oplysninger som kan bevises (dokumenteres) eller som man må vurdere som overvejende sandsynlige. I det følgende kan du se et læserbrev, der er bygget helt enkelt op omkring et synspunkt, nogle argumenter og en konklusion til sidst. Ikke flere motorveje Så er der igen gang i debatten om en motorvej mellem Århus og Herning. Selvom det for mange bilister kan spare tid, så er der alt for mange ulemper forbundet med en sådan motorvej. 9

10 Området er jo et af de mest naturskønne i hele Danmark. Masser af søer og vandløb med rig mulighed for dyreliv og kanosejlads. En motorvej vil splitte hele området op og dermed ødelægge fornøjelsen for både dyr og mennesker. Når vi nu har en udmærket nærbane i området, ville det da være oplagt at udbygge den i stedet for. Trafikken glider nemmere og hurtigere, og miljøet bliver ikke belastet. Så lad bilen stå, tag toget i stedet, og nyd den skønne udsigt imens. Venlig hilsen G. Hansen, Silkeborg Ofte vil man især i talesproget - møde synspunkter og holdninger uden argumenter. Hvis et synspunkt ikke begrundes, er der tale om en løs påstand, også kaldet et postulat. Eksempler på postulater er: Børn i Danmark er forkælede. Kvinder er dummere end mænd. I begge tilfælde er der ingen argumenter for påstandene, og der er desuden tale om grove generaliseringer. Dette bruges ofte i talesproget, hvor vi jo kan slippe af sted med meget! Argumentationskneb Hvis man som afsender ikke kan finde på saglige argumenter, kan man i stedet benytte sig af en række såkaldte argumentationskneb, som på mere eller mindre usaglig måde forsøger at overbevise modtageren. Fælles for disse argumentationskneb er at afsenderen ikke argumenterer ud fra den konkrete sag, men forsøger at dække sig ind på anden vis. Eksempler: ekspertargument: Alle eksperter er i dag enige om at. mængdeargument: og det er vi mange der mener! selvsikkerhedsargument: Det er naturligvis helt forkert! generalisering: Børn i dagens Danmark er forkælede! autoritetsargument: Min lærer har selv sagt at. Argumentationskneb bruges som regel når afsenderen ikke kan finde nogen saglig begrundelse for sit synspunkt, eller ikke ønsker at diskutere sagen. Sproglige virkemidler 10

11 Ud over at påvirke modtageren ved hjælp af direkte argumenter kan afsenderen vælge at bruge forskellige sproglige virkemidler som humor, ironi og værdiladede ord. Ironi består i at man siger det modsatte af hvad man egentlig mener. Værdiladede ord er ord med positiv eller negativ medbetydning. Bandeord er eksempler på værdiladede ord. Disse virkemidler spiller på vores følelser. Humor kan fx fremkalde latter og måske derved gøre os mere åbne over for afsenderens synspunkter. Værdiladede ord kan måske skræmme os til at acceptere synspunkter som vi ellers ikke er enige i. Eksempler: De følgende tre udtalelser er alle en kommentar til en person der kommer for sent. Overvej hvilken virkning de hver især har på modtageren. Har du løbet om kap med en snegl? (humor) Du kommer sandelig lige til tiden! (ironi) Hvorfor fanden kommer du først nu, din idiot?(værdiladede ord) Mange sproglige virkemidler, især de værdiladede ord, hører først og fremmest til talesproget. Så snart de kommer på skrift, virker de meget voldsommere, end man måske havde tænkt sig. Sproglige virkemidler spiller på vores følelser. Humor kan fx fremkalde latter og måske derved gøre os mere åbne over for afsenderens synspunkter. Værdiladede ord kan måske skræmme os til at acceptere synspunkter som vi ellers ikke er enige i. Sproglige virkemidler skal bruges med omtanke, så man ikke bliver misforstået eller sårer sin modtager. Opgave 4 Brug igen syv små tekster. Find alle tillægsord i tekst nr. 6 (Whiskas). Hvilken funktion har brugen af tillægsordene? Se svarforslag i svarnøglen til slut. Om at analysere og fortolke en faglitterær tekst Når man skal læse og analysere en faglitterær tekst, vil man se på hvad det er for en slags tekst (genre) og hvor den har været offentliggjort. Man vil også undersøge hvem der har skrevet den (afsender), hvem den henvender sig til (modtager) og hvad den handler om. Derefter vil man se nærmere på hvordan den er udformet (opsætning og sprog), og hvilke sider af emnet den behandler, samt om den har en formuleret konklusion. Tekstens holdning og budskab På baggrund af denne analyse skal man prøve at afgøre hvilken holdning teksten har til emnet. Det er forskelligt hvordan denne holdning kommer til udtryk, afhængigt af hvilken genre teksten tilhører. I en kommentar, som fx læserbrev og kronik, kommer holdningen direkte til udtryk i teksten, og man kan så forholde sig til de holdninger som afsenderen giver udtryk for. 11

12 I en mere refererende artikel kommer afsenderens holdning ikke direkte til udtryk. For at afdække holdningen må man i stedet se på valg af stof, opbygning, kilder og billeder. Man kan fx stille flg. spørgsmål: Hvilke sider af emnet er behandlet og hvilke er udeladt? Hvorfor har afsenderen valgt denne overskrift? Hvilke personer henvises der til i teksten og hvorfor? Er der illustrationer hvilke hvorfor? Alt dette er med til at give et indtryk af hvad afsenderen vil opnå med sin tekst. Du behøver ikke være enig i dette budskab. Perspektivering af teksten Perspektivering betyder at sætte noget ind i en sammenhæng. Med andre ord skal du prøve om du kan sætte den tekst som du arbejder med ind i en bredere sammenhæng. Herved opnår du en bredere forståelse af teksten, men også af den sammenhæng som den indgår i. Man kan perspektivere på flere måder. Ved at forholde dig til følgende spørgsmål vil du opnå dette bredere kendskab til din tekst. Har du læst andre tekster med samme tema eller problemstilling? Prøv om du kan lave en sammenligning. Siger teksten dig noget om samfundsforhold? Politiske forhold? Kulturelle forhold? Livssyn? Hvordan passer teksten med dine egne erfaringer og oplevelser? Svarnøgle Opgave 1 tekst 1 er en neutral tekst som har symbolfunktion (emnet i centrum) tekst 2 henvender sig til modtageren og har signalfunktion. tekst 3 udtrykker afsenderens holdninger og har symptomfunktion. tekst 4 har emnet i centrum (symbolfunktion) tekst 5 udtrykker afsenderens holdninger (symptomfunktion) tekst 6 henvender sig til modtageren (signalfunktion) tekst 7 har i første del symptomfunktion (afsender i centrum) og i anden del signalfunktion. Opgave 2 1 er en nyhedsartikel 2 er et horoskop (servicestof i et ugeblad) 3 er et læserbrev (kommentar) 4 er en annonce (reklame) 5 er en tv-anmeldelse (kommentar) 6 er en reklame 7 er spørgsmål og svar i en brevkasse (servicestof i et ugeblad) 12

13 Opgave 3 Sproget i tekst 1 er neutralt og præget af facts. Der er ingen vurderinger, men dog et enkelt tillægsord (yndefuldt) som karakteriserer den prinsesse der omtales i teksten. For at øge troværdigheden henviser afsenderen til kommentatorer, som er et lidt upræcist begreb. Teksten er forholdsvis let at læse og stiller ikke specielle krav til sin modtager. Sproget i tekst 2 er meget personligt, meget levende, varieret og noget indforstået. Afsenderen bruger henvisninger, som modtageren skal kunne aflæse. Fx bruges i indledningen et citat fra starten på H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling ( Der er så dejligt ude på landet ), og der henvises indirekte til Jeppe Åkjærs sang om mors rok: Far tager ned så tung en bog (=biblen), med Gud han hvisker sammen. Senere henvises til filmen Vagabonderne på Bakkegården. Der er eksempler på at afsenderen bruger vurderende sprog ( Det hele er filmet uhyre smukt Det er ganske underholdende fjernsyn Det er til gengæld ganske interessant at se på ). Der bruges billedsprog: så idyllen næsten siver ud gennem tv-skærmen. Der bruges en del lange, sammensatte ord: altmuligmand, mælkeerstatning, indtægsgivende, oprindelighedsfetichisme, storbymennesker, mælkeflaskeslubrende. Tekst 5 er en lidt svær, men også levende tekst, der både udfordrer og underholder sin læser. Den stiller krav til sin læser, der helst skal have en vis uddannelsesmæssig baggrund. Opgave 4 Tillægsord i tekst 6: nye, knasende, sprøde, saftigt, kødfuldt, nyt, naturlige, fuldendt, stort, nye, større, smart, frisk, ekstra, mange. Der bruges forholdsvis mange tillægsord til at understrege varens kvaliteter mht. smag (knasende, sprøde, saftigt, kødfuldt, frisk) nyhedsværdi (3x nye) naturlighed og fortræffelighed. 13

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Kommunikationsteori. Bo Fibiger

Kommunikationsteori. Bo Fibiger Kommunikationsteori Bo Fibiger 1 Kommunikationsteori et kompendium til undervisning i medieproduktion 1. udgave 1990 2. udgave 1999 Bo Fibiger Institut for informations- og medievidenskab Aarhus Universitet

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Materiale til modul 1: HF Skriftligt basiskursus. Skriftligt basiskursus 1p/2013. Talesprog og skriftsprog

Materiale til modul 1: HF Skriftligt basiskursus. Skriftligt basiskursus 1p/2013. Talesprog og skriftsprog 1p/2013 Formålet med det skriftlige basiskursus Introduktion til det at skrive i forskellige genrer Introduktion til at skrive rigtigt Introduktion til at skrive modtagerrettet. Hvordan kommer du i gang

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

SKRIFTLIGT BASISKURSUS

SKRIFTLIGT BASISKURSUS SKRIFTLIGT BASISKURSUS først i januar, studieretningsstart, 2 uger (evt. 3 uger): 6 dobbeltlektioner! Gang Indhold 1 Introduktion til skriftlighed generelt fokus på, at skriftlighed er forskelligt, men

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Kommunikation i udførelsesfasen

Kommunikation i udførelsesfasen Kommunikation i udførelsesfasen [Skriv undertitlen på dokumentet] Mads Kannik 7. semester 2013 1 Titelblad Titel: Udarbejdet af: Studie: Projekttype: Kommunikation i byggeprocessen Mads Kannik Bygningskonstruktør

Læs mere

Hvad er det talte sprog?

Hvad er det talte sprog? Hvad er det talte sprog? Med kammeraterne Undervisning Vi taler, og vi lytter. Fra tidlig morgen til sen aften er det talte sprog omkring os. Mange mundtlige kommunikationsformer er på banen i vores dagligdag.

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4)

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4) Bilag 1 Transskribering - Fokusgruppe interview Overordnet transkriberings-regler der er brugt: [ ] = overlap i tale ( ) = uforståelig tale = når taler selv understreger noget NEJ = høje udbrud [latter]

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ Resume De fleste er enige om, at vi lever og bevæger os i en globaliseret verden. En verden, der er under konstant forandring. Disse forandringer kræver at vi mennesker både har kundskab til og kan kommunikere

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1 Forside Titel: Analyse af Trendsales Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Tema: Analyse af IT-systemer Projektperiode: P1 Projektgruppe: B 126 - Informatik Deltagere: Camilla Kjærsgaard

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere