avisen NR. 1 MARTS 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen NR. 1 MARTS 2013"

Transkript

1 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2013 Forstadens hippe industriområde igen! side 3 Danmarks største forsyningsselskab en realitet side 10

2 Virksomhedernes ønsker til kommunens erhvervsstrategi 60 repræsentanter fra erhvervslivet deltog i en konstruktiv debat med kommunen om tre centrale emner i den nye erhvervsstrategi: grøn vækst, kvalificeret arbejdskraft og god erhvervsservice. Af May Lundsgaard, chefkonsulent Den 26. november 2012 inviterede Albertslund Kommune virksomhederne til dialogmøde med kommunalpolitikerne om fremtidens erhvervsudvikling. Virksomhederne gav deres input og ønsker til, hvad kommunen kan gøre på de tre områder: Grøn Vækst Oversætte regler og ordninger og facilitere brugen af grønne ordninger Understøtte de små og mellemstore virksomheder i grøn omstilling Indtænke grønne kriterier i kommunens udbud med fokus på lokale virksomheder Samarbejde med virksomhederne om at udvikle, afprøve og teste ny miljøteknologi Brande Albertslund som grøn kommune med fokus på de gode historier Understøtte dialogen mellem lejer og udlejer om grøn omstilling Kvalificeret Arbejdskraft Udbrede og oversætte lovgivning, regler og ordninger på beskæftigelsesområdet Bedre screening og matchning af de ledige til de rigtige virksomheder Bedre screening af unge til praktikpladser og bedre match til virksomheden Fokus på jobrotation i forhold til større virksomheder Bedre forståelse og mere forhåndskendskab til virksomhederne i jobcentret Tværgående samarbejde mellem flere jobcentre God erhvervsservice Én indgang til kommunen og en samlet erhvervsrettet kommunikation Understøtte konkrete erhvervsrettede netværk - fx branchespecifikke Tidlig dialog med virksomhederne om planændringer i erhvervsområderne Understøtte fælles administrative funktoner for mindre virksomheder i erhvervsområderne Fælles profilering og synliggørelse af erhvervslivet i kommunen Bedre fokus på udfordringerne med boliger og virksomheder i samme område Virksomhedernes forslag kommer til at indgå i arbejdet med den kommende erhvervsstrategi for Albertslund Kommune, som offentliggøres i maj måned. Indhold side 2 side 3 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 Ønsker til kommunens erhvervsstrategi Forstadens hippe industriområde igen! Nye priser for brug af genbrugsstationer Varme må aldrig spildes Anvendelse af genbrugspladser i alle kommuner Ny affaldsbekendtgørelse Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger side 8 Fjernvarme breder sig i Nordsjælland side 8 Ny godkendelsesbekendtgørelse side 9 ISS Kloak- og Industriservice A/S sparer på transportudgiften side 10 Danmarks største forsyningsselskab en realitet side 11 Skal dit autoværksted have Grønt diplom? side 12 Hvem skal have Grøn Initiativpris 2013? side 12 Mangler I en ny medarbejder? 2

3 Forstadens hippe industriområde igen! SLETH, Kristine Jensens Tegnestue og Norconsult tegner fremtidens forstad i Hersted Industripark. Af Katrine Dahl Clement, kommunikationsmedarbejder Hersted Industripark blev etableret i 1960'erne og var topmoderne. Her var der plads og luft, og virksomhederne strømmede til området, som var et forbillede for industriområder i Danmark og resten af Europa. Nu foreslår vinderne af en arkitektkonkurrence om Hersted Industripark, at området udvikles og transformeres med omdrejningspunkt i områdets styrker: Et overskud af plads og en velfungerende struktur. En enig dommerkomité har netop udpeget Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, SLETH A/S og Norconsult Danmark A/S som vinderne i arkitektkonkurrencen. Vinderforslaget er en udviklingsstrategi for erhvervsområdet, så det opdateres til nutidens behov for erhvervsudvikling samt et bæredygtigt og moderne byliv. Fornyer ved at genbruge Det har været diskuteret om der skulle være en blanding af boliger og erhverv i Hersted Industripark. Vinderforslaget anbefaler dog, at området også i fremtiden er et erhvervsområde det er det nemlig særdeles velegnet til. Allerede for 50 år siden lavede man en plan for området og en infrastruktur i området, der er velfungerende den dag i dag. Borgmester Steen Christiansen, der er formand for dommerkomitéen, roser vindernes bud på, hvordan området skal udvikles: Vinderforslaget rammer lige ned i Hersted Industriparks fundament og sjæl. Udviklingsstrategien bygger på områdets nuværende kvaliteter og virksomhedsstruktur. Såvel infrastruktur som eksisterende bygninger genbruges. Vinderforslaget er en gendigtning ind i en grøn fremtid. Steen Christiansen ser lyst på fremtiden for Hersted Industripark. Vinderforslaget er en gendigtning ind i en grøn fremtid. Også i fremtiden skal der være produktion i området, blandt andet mikro- og specialproduktion. Forslaget understøtter etableringen af DOLL, Danish OutdoorLighting Lab, som et nyt cleantech-samarbejde der kan trække nye virksomheder til området, forklarer han. Samspil og grønne tage Det gode i Hersted Industripark skal bevares, genbruges og udbygges og samtidig bliver der plads til nye tiltag. Planen og strukturen for byen er velfungerende, men samspillet mellem delene i området mangler. Der er plads mellem bygningerne til at skabe nyt, der er plads på tagene til grønne tage og solceller, der er infrastruktur og Vestskovens store grønne rum som nærmeste nabo. Vinderforslaget er stærkt, fordi det fokuserer på erhvervslivet, og giver realistiske og gode forslag til forandring. Kodeordene er bevar, udbyg og nybyg, og forslaget viser ydmyghed over for Hersted Industriparks styrker. Vinderne foreslår, at der ændres på den gældende byplanvedtægt for at skabe forandringen det er helt rigtigt set, at flotte arkitekttegninger ikke i sig selv er nok, siger Lars Gøtke, formand for ejerlauget for Hersted Industripark. SLETH, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Norconsult vil nu uddybe udviklingsstrategiens konkrete forslag, og i de kommende år vil Albertslund Kommune arbejde videre med at realisere transformationen af Hersted Industripark en proces der vil strække sig over en del år. Se vinderforslaget på herstedindustripark I hver ende af krydsfeltet kan der etableres centre med mulighed for at bygge højt og understøtte det lokale erhvervsmiljø med idrætsfaciliteter, uddannelsesfunktioner og kantine. Vinderne foreslår, at der laves et krydsfelt mellem en ny sti- og gangforbindelse fra det kommende letbanestop ved Ring 3 i øst til Industrigrønningen i vest og ny beplantning og kanaler ved Smedeland. Dannelsen af fem kvarterer i området kan skabe lokale identiteter og klyngedannelser. Det kan for eksempel være Clean Tech og Small Business. Illustrationer: SLETH, Kristine Jensens Tegnestue og Norconsult 3

4 Nye priser for brug af genbrugsstationer Lavere priser for virksomheders brug af genbrugsstationen fra 2013, og mærkater til alle der er tilmeldt ordningen i Vestforbrændings opland. Af Merete Winther, kemiingeniør Priserne for adgang til genbrugsstationer ved køb af årskort er faldet drastisk uden forringelse af servicen. Samtidig har vi gjort det lettere at købe engangsbillet ved at reducere antal biltyper, og prisen for trailer er nu medregnet i engangsbilletten. DE nye PriSEr For DE EnKELtE BiLtYPEr Biltype Årskort Engangsbillet Personbil kr./køretøj 150 kr./besøg Kassebil kr./køretøj 150 kr./besøg Ladvogn kr./køretøj 200 kr./besøg *Alle priser er ekskl. moms Traileren er inkluderet i prisen for både årskort og engangsbillet. Nu også mærkat til engangsbesøg Vi har indført en ny mærkat, så det bliver tydeligt for alle, at også virksomheder med engangsbillet er tilmeldt ordningen. Mærkaten signalerer, at virksomheden er tilmeldt ordningen og er bekendt med reglerne for betaling for besøg på genbrugsstationen. Mærkaten, som skal sættes i forruden, er gratis, og virksomhederne kan frit rekvirere det antal mærkater, de har brug for. Mærkat til årskort I 2013 vil der kun være tre mærkater (i stedet for seks i 2012), da traileren er blevet inkluderet i prisen for selve køretøjet. Mærkaterne kan ses her: NR PERSONBIL ERHVERV GENBRUGSSTATIONER 2013 NR KASSEVOGN ERHVERV GENBRUGSSTATIONER 2013 NR EN- GANGS- BILLET ERHVERV GENBRUGSSTATIONER LADVOGN ERHVERV GENBRUGSSTATIONER 2013 Nye retningslinjer for aflevering af farligt affald Virksomheder skal fortsat betale særskilt for aflevering af farligt affald på genbrugsstationerne, men vil fremover få tilsendt en faktura. Der udleveres dog stadig kvittering ved aflevering af det farlige affald. Kontrol Der vil fortsat være kontrol på genbrugsstationerne, hvor du skal kunne vise dokumentation for, at din virksomhed har betalt for brug af genbrugsstationen. Tilmelding og spørgsmål Brug hvis du skal tilmelde din virksomhed til genbrugsstationen eller har spørgsmål til den fælles tilmeldeordning i Vestforbrændings opland. Miljøtilsyn 2013 i Albertslund Kommune En ny tilsynsbekendtgørelse om miljøtilsyn er lige på trapperne. Heri vil der bl.a. være krav om offentliggørelse af tilsynsplan og IE-virksomheder. Af Lars Bertholdt, miljømedarbejder Den nye tilsynsbekendtgørelse vil ikke ændre på, at Albertslund Kommune stadig skal føre tilsyn med virksomheder. Samlet tilsyn på 133 virksomheder i 2013 Tilsynsindsatsen for 2013 er at føre samlet tilsyn med 133 virksomheder, fordelt med 2 IE-virksomheder, 42 virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen (øvrige listevirksomheder, bilag 1-virksomheder, autoværksteder og landbrug), 4 svømmebade, 5 vandværker og virksomheder. Miljøtilsynsplan for 2013 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside Heri beskrives miljøindsatsen, og navnene på IE-virksomhederne oplistes. ForDELinGEn af virksomheder i albertslund Er: 2 IE-virksomheder 11 øvrige listevirksomheder 51 bilag 1-virksomheder 52 autoværksteder 6 landbrug 5 vandværker Carbon 4 svømmebade 20 projektleder Kasper Ullum, Center for Miljø 42-virksomheder & Teknik 4

5 Varme må aldrig spildes I VEKS system skal der være plads til at aftage ekstra lokal overskudsvarme 65 m 2 solvarmeanlæg installeret i Køge. Foto taget af leverandøren: Batec Solvarme. Kilde: Fotodatabase på Af kommunikationsmedarbejder Karen Dam Mortensen, VEKS VEKS fjernvarme er primært baseret på overskudsvarme fra store centrale kraftvarmeværker og affaldsforbrænding. Men derfor behøver vi jo ikke bogstavelig talt at lukke for det varme vand fra andre kilder, siger Lars Gullev, adm. direktør, VEKS. Hos flere erhvervsvirksomheder i VEKS forsyningsområde opstår der i forskellige processer overskudsvarme, som blot køles bort. Andre steder overvejer store og små industrier, institutioner, boligselskaber etc. at investere i solvarmeanlæg, hvis kapacitet måske overgår deres eget forbrug. Og varme bør aldrig gå til spilde, fastslår Lars Gullev. Lokalt overskud Lokalt produceret miljøvenlig energi kan også få en plads i VEKS system, da VEKS bestyrelse har vedtaget, at de lokale fjernvarmeselskaber kan indgå aftale med producenter af mindre mængder overskudsvarme eller producenter af solvarme. Dermed fjernes generelt en barriere for at udnytte industriel overskudsvarme og vedvarende energi på Vestegnen. Ud over at man udnytter de lokale energiressourcer, henledes opmærksomheden på, at fjernvarme og vedvarende energi understøtter hinanden. Der er generelt en stor værdi i denne synliggørelse af fjernvarmes mulighed for at udnytte overskudsvarme, der alternativt blot køles VEKS VEKS er et miljøcertificeret transmissionsselskab for fjernvarme. Rørsystemet overfører kraftvarme og overskudsvarme fra affaldsforbrænding til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker husstandes varmeforbrug. Derudover leverer VEKS varme direkte til en række kunder. I disse år udvider VEKS fjernvarmeforsyningen blandt andet i Køge, hvor selskabet ejer og driver Køge Kraftvarmeværk. VEKS er et non-profit selskab, og organiseret som et interessentskab mellem 12 kommuner på Vestegnen: Alberts-lund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk. VEKS har 57 medarbejdere. væk, samt integrering af større solfangere i fjernvarmesystemet. Men vi bliver naturligvis nødt til at operere inden for definerede rammer, så vi har en chance for dels at budgettere rigtigt dels får fordelt fællesudgifterne til VEKS system rimeligt mellem samarbejdsparterne, pointerer Lars Gullev. På Vestegnen har man derfor besluttet følgende rammer for de 20 lokale fjernvarmeselskaber, som køber fjernvarme hos VEKS. Fjernvarmeselskaberne kan indgå aftale med lokale producenter af overskudsvarme om køb af op til MWh/år, kan indgå aftale med producenter af solvarme fra større solfangere om køb af op til m 2, kan selv etablere solfangere op til m 2 Yderligere oplysninger: Adm. direktør Lars Gullev, VEKS T Virksomheder kan anvende genbrugspladser i alle kommuner Fra den 1. januar 2013 gælder det, at virksomheder kan anvende genbrugspladser i alle kommuner, idet det i affaldsbekendtgørelsen er fastsat, at alle kommuner skal tilbyde virksomheder hjemmehørende i kommunen såvels som virksomheder, som ikke er hjemmehørende i kommunen samt udenlandske virksomheder adgang til mindst én genbrugsplads. Udvidelsen af brugerkredsen skyldes en ændring af miljøbeskyttelsesloven. Ordningen giver virksomhederne adgang til genbrugspladser med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med. Virksomheder, der benytter tilbuddet, skal betale gebyr efter kommunens gebyrblad for virksomheders benyttelse af genbrugspladser i den aktuelle kommune. Det er dog begrænset, hvor store mængder affald, virksomheder kan aflevere på pladserne, idet der kun må anvendes køretøjer med en maksimal totalvægt på kg til aflevering af affald. Kommunen giver også virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, som transporteres i en trailer tilkoblet et køretøj med en maksimalvægt på kg. Kommunen sikrer generelt, at der er tilstrækkelig kapacitet på genbrugspladserne, men hvis der undtagelsesvist er manglende kapacitet, an viser kommunen affaldet til anden håndtering. 5

6 Nye regler for bygge- og anlægsaffald Anmeldepligt ved nedrivning og renovering Af Ole Lützen Fra den 1. januar 2013, er der indført nye anmelderegler for bygge- og anlægsaffald. Reglerne fremgår af et nyt kapitel i affaldsbekendtgørelsen. Kapitlet vedrører specielt affald, der kan indeholde PCB, men andet affald skal også anmeldes ved nedrivninger og renoveringer. De nye bestemmelser indeholder regler om screening af bygninger og anlæg, samt om kortlægning af PCB-holdigt materiale. Dertil kommer regler om anmeldelse til kommunen. Anmeldelse af affald ved nedrivninger og ombygninger For nogle år siden skulle alt bygge- og anlægsaffald anmeldes til kommunen. Dette krav om anmeldelse af affaldet bortfaldt i nogle år, men er nu genindført for affald fra nedrivninger og renoveringer. Reglerne er trådt i kraft ved årsskiftet De nye regler betyder, at alle, der udfører byggearbejder, der involverer nedrivning eller renovering, og hvor arbejdet vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller Vinduer med PCB-holdige termoruder fra renovering. hvor arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, skal anmelde arbejdet og affaldet til kommunen. Reglerne gælder både for private som for professionelle bygherrer. Også hvis der udskiftes vinduer, der kan indeholde PCB, skal der ske anmeldelse til kommunen. Der er tre typer af anmeldelser af arbejdet og affaldet, bygherren skal foretage ved nedrivninger og renoveringer. Hvilken type anmeldelse, der skal anvendes, afhænger af, hvilke årstal bygningen eller anlægget er opført eller renoveret, og om der er overvejende sandsynlighed for, at der er PCB i byggematerialerne. Anmeldereglerne fremgår af skemaet. Bygninger opført eller renoveret Der blev i årene 1950 til 1977 anvendt PCB i en lang række byggematerialer. Derfor skal der, når der udføres ombygning eller renovering af bygninger fra denne periode, foretages en screening for materialer, der kan indeholde PCB. Hvis der ved screeningen konstateres PCB-holdige materialer, skal bygningen nærmere kortlægges, og der skal foretages kemiske analyser af de materialer, der mistænkes for at indeholde PCB. Resultatet af kortlægningen skal anmeldes til kommunen. Hvis der ved screeningen ikke konstateres PCB-holdige materialer, skal en række oplysninger om bl.a. bygningen, bygherre og de affaldstyper, der forventes at opstå ved nedrivningen eller renoveringen, alligevel anmeldes til kommunen. Ny affaldsbekendtgørelse Der er kommet ny affaldsbekendtgørelse med ikrafttrædelsesdato den 1. januar Bekendtgørelsens væsentligste ændringer er bestemmelser om virksomheders adgang til genbrugspladser på tværs af kommunegrænser. Dette er beskrevet på side 5. Der er også kommet nye bestemmelser om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger og renoveringer beskrevet på denne side. Endelig er dele af affaldsbekendtgørelsen flyttet til nye bekendtgørelser. Afsnittene om indberetning af affaldsdata og om register over behandlingsanlæg m.v. er således nu at finde i nye bekendtgørelser. 6

7 Også bygninger, der er blevet renoveret i denne periode, skal screenes, selvom bygningen kan være blevet opført før perioden, da der kan være blevet anvendt PCB-holdige materialer ved renoveringen. Bygninger og anlæg opført eller renoveret uden for perioden Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret uden for perioden , skal ikke screenes, men alligevel skal der anmeldes en række oplysninger om arbejdet, bygningen eller anlægget, herunder oplysninger om affaldstyper og -mængder, der forventes at opstå ved arbejdet. Altid anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald Farligt affald, der opstår ved blandt andet nedrivning, renovering eller nybyggeri, skal altid anmeldes til kommunen. Anmeldepligten gælder kun for erhverv, når affaldet vedrører nybyggeri. Private skal kun anmelde det farlige affald, når affaldet opstår som følge af nedrivning eller renovering. Ved anmeldelse af farligt affald er der ingen nedre grænse for det areal, byggeriet vedrører, og der er heller ikke en nedre grænse på 1 ton affald. Ikke længere anmeldelse af byggeog anlægsaffald efter restproduktbekendtgørelsen Siden den 1. januar i år, har der ikke længere skullet indgives anmeldelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, som anvendes som erstatning for primære råstoffer. Denne bestemmelse var fastsat i restproduktbekendtgørelsen, men er nu ophævet ( 14) (Bekendtgørelse nr af 21/12/2010 med senere ændringer). Nedrivninger og renoveringer Nybyggeri Bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden Bygninger og anlæg opført eller renoveret uden for perioden Ikke-farligt bygge- og anlægsaffald Farligt bygge- og anlægsaffald Skal screenes Skal ikke screenes Skal ikke screenes eller anmeldes Skal altid anmeldes til kommunen både ved renovering, nedrivning og Visse data skal anmeldes nybygning. Screening negativ Visse data skal anmeldes Screening positiv Skal kortlægges, og resultaterne af kortlægningen skal anmeldes Ingen nedre arealgrænse eller mængdegrænse. Anmeldepligtige: Private og professionelle bygherrer Lovgrundlag: Anmeldepligtig: Professionelle bygherrer og øvrigt erhverv Lovgrundlag: Affaldsbekendtgørelsens Kapitel 13 Affaldsbekendtgørelsens 70 Skematisk fremstilling af fremgangsmåden ved anmeldelse af nedrivning, renovering og nybygning efter affaldsbekendtgørelsens regler. Anmeldelser og tilladelser efter byggelovgivningen skal desuden indgives eller opnås. For de detaljerede regler, se affaldsbekendtgørelsen. Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger Miljøstyrelsen har netop udgivet et forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden med PCB (Miljøprojekt nr. 1463, 2013). Forslaget til opdatering af vejledningen indgår som initiativ 13 i Regeringens Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger - indeklima, arbejdsmiljø og affald af 18. maj Forslaget kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: tioner/2013/01/ pdf 7

8 Fjernvarme breder sig i Nordsjælland Vestforbrænding udvider sit fjernvarmenet nordpå og leverer nu affaldsbaseret, miljørigtig varme i Gladsaxe, Bagsværd, Herlev, Skovlunde, Ballerup og Værløse og er på vej ind i Lyngby-Taarbæk. - Med vores udvidelse opnår vi et samspil mellem affaldsvarme, anden vedvarende energi og industriel overskudsvarme, siger teknik- og energichef Per Wulff fra Vestforbrænding. Vi fik i september 2012 opgaven om at tilrette hele energiforsyningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, som ikke bare handler om fjernvarme, men også andre former for vedvarende energi som solceller, varmepumper og geotermi. Derudover indgik Vestforbrænding sidst i 2012 en aftale med Hillerød Forsyning, om at der tilføres ca MWh industriel overskudsvarme i systemet fra en lokal virksomhed i Hillerød. Denne energi svarer til omkring 500 husstandes forbrug, som før gik til spilde. CO 2 -fordelen Vestforbrændings udvidelse af fjernvarmenettet mod nord begyndte i 2007, og er et målrettet arbejde hen imod klimarigtige og billigere løsninger i et samlet system, der ikke kun vedrører affaldsbaseret fjernvarme. - Her indgår også biomassebaseret kraft og varme, geotermi eller anden vedvarende energiproduktion som erstatning for den naturgasbaserede varme i dag, siger Per Wulff. Det er med til at gøre Danmark grønnere og ikke mindst uafhængigt af fossile brændsler, der er kilde til kedelig CO 2 -udledning. Fakta om Vestforbrænding Vestforbrænding betjener som fælleskommunalt affalds- og energiselskab i alt ca indbyggere og virksomheder. Der går mere end tons affald gennem Vestforbrændings forbrændingsanlæg hvert år, som i 2012 blev til MWh fjernvarme og MWh el. Ud over forbrænding og energiproduktion administrerer Vestforbrænding cirka 30 indsamlings-, sorterings- og genbrugsordninger for de 19 ejerkommuner. Ny godkendelsesbekendtgørelse Den 7. januar 2013 trådte en ny godkendelsesbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af IE-direktivet (Industrial emission directive). Dette direktiv afløser IPPC-direktivet. I forhold til den gamle godkendelsesbekendtgørelse, er der sket betydelige ændringer. For virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, bliver BAT- konklusionerne (Kommissionens afgørelser om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi) bindende, og de udløser en revurdering, der skal være færdig inden for fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusioner. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 indeholder lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt, som det var tilfældet i den gamle bekendtgørelse. Der er imidlertid sket nogle ændringer med hensyn til, hvilke virksomheder, der står på de to bilag. Bilag 1 indeholder kun virksomheder omfattet af IE-direktivet, mens øvrige virksomheder findes i bilag 2. Omkring 100 tidligere bilag 2 virksomheder er flyttet til bilag 1, da de er omfattet af IE-direktivet. Overflytningen af bilag 1 virksomheder til bilag 2 er sket enten i nye listepunkter eller indarbejdet i eksisterende punkter. Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste, der sammenligner de nye og de tidligere bilag. Listen findes på: NR/rdonlyres/ECDCD0C7-FBB A A99FAD242/0/Skemamedtidligereog nyelistepunkter.pdf. Myndighedsfordelingen ligger tæt på den gamle bekendtgørelses. Dog varetager staten miljømyndigheden for anlæg, der miljømæssigt er komplicerede. Branchebilagene er flyttet ud af den nye bekendtgørelse, og vil blive indeholdt i en kommende, særskilt bekendtgørelse. Indtil denne udkommer, er den gamle godkendelsesbekendtgørelses regler på dette område gældende (bilag 5 om standardvilkår mv.). 8

9 ISS Kloak- og Industriservice A/S sparer på transportudgiften Servicevirksomheden sætter ind på mange fronter for at spare på brændstoffet og nedsætte CO 2 -udledningen fra transporten. Af Birgitte Larsen, projektleder Carbon 20 ISS Kloak- & Industriservice A/S deltager i EU projektet Carbon 20, som handler om at reducere udledning af CO 2. Mere end 100 virksomheder på landsplan deltager i projektet. ISS kloakservice er repræsenteret i projektet ved lokaliteter i både Albertslund, Næstved og Kolding og arbejder via projektet på at få gennemført effektiviseringer og måder at mindske forbruget af diesel, vand, varme og el. Energieffektiv transport ISS Kloak- & Industriservice A/S beskæftiger mere end 150 medarbejdere med vedligehold og renovation af det danske kloaknet. Virksomheden råder over 120 lastbiler, og dieselforbruget svarer i øjeblikket til 5 liter diesel per medarbejder per time. Det er derfor oplagt for virksomheden at stile mod en mere energieffektiv transport. Adm. Direktør Jan Kreiberg Larsen for ISS Kloak- og Industriservice A/S i Albertlund udtaler: Hvis vi blot kan minimere forbruget med 10 %, vil der være mange penge og meget CO 2 at spare. ISS Kloak & Industriservice A/S er godt i gang med at indkredse indsatsmulighederne og har allerede sat ind på flere fronter. Eksempelvis er Hvis vi blot kan minimere forbruget med 10%, vil der være mange penge og meget CO 2 at spare. der i 2012 indkøbt 8 nye lastbiler af højeste euroklasse, og fremover skal den eksisterende vognpark gradvist udfases og erstattes med mindre forurenende køretøjer. Derudover har ISS indledt samarbejde med leverandørerne af køretøjerne. Jan Kreiberg Larsen fortæller: Vi samarbejder om at energiforbedre. Eksempelvis opnår vi besparelser blot ved at få indstillet aircondition til automatisk at slå fra, når kraftudtaget på lastbilen slås til. Samtidig gennemgår alle ansatte lastbilchauffører et 2-dages kursus i energirigtig kørsel hvert femte år. Opfølgning på kurserne er vigtig for at bibeholde besparelserne, og vi arbejder fortsat på at finde optimale måder til at motivere til den fortsatte energivenlige adfærd" siger Jan Kreiberg Larsen. Virksomheden er ved at indføre et flådestyringssystem, som gør det muligt at følge køretøjernes færden og minimere antal kørte kilometre bl.a. ved at sende den lastbil, der er tættest på, til en given opgave. Innovationsprojekt om tømning af vejbrønde ISS Kloak- og Industriservice A/S arbejder desuden med et projekt, der handler om at reducere antallet af tømninger af vejbrøndene i de danske kommuner. I dag bliver brøndene tømt i et fast interval, uanset om det er nødvendigt eller ej. Der er derfor meget transport at spare ved at undgå at tømme de brønde, hvor det endnu ikke er nødvendigt. ISS Kloakservice arbejder på forretningsmodellen for projektet. 9

10 Danmarks største forsyningsselskab en realitet Albertslund Forsyning er blevet til HOFOR, hvis ambitioner rækker langt videre end at være størst. HOFOR vil være med til at skabe bæredygtige byer. Af Astrid Skotte, chefkonsulent presse, HOFOR De syv kommunalt ejede vandselskaber i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk samt København hedder nu HOFOR, som står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR bliver Danmarks største forsyningsselskab inden for vand og spildevand. Hovedstadsområdet står over for store udfordringer. Klimaforandringer og voksende byområder skaber miljøproblemer, som borgerne har en berettiget forventning om, at deres forsyningsselskab finder nye holdbare løsninger på. Med fusionen er vi bedre rustet til at møde fremtiden, fortæller Frank Brodersen, direktør for Ejerrelationer i HOFOR. Bæredygtige byer En lang række af de udfordringer, som vi står overfor, går på tværs af kommunegrænser. Det gælder ikke mindst adgangen til rent drikkevand og de voldsomme skybrud. Derfor er det helt naturligt, at vi inden for forsyningssektoren ruster os bedst muligt. Det giver de bedste løsninger, og det giver naturligvis også både økonomiske og organisatoriske fordele, forklarer Frank Brodersen. Baggrunden for sammenlægningen af forsyningsselskaberne er, udover økonomiske og strukturelle fordele, et fælles ønske om at være med til at skabe bæredygtige byer til gavn for kunderne. Ved bæredygtig by forstås bl.a. byer, hvor grundvandet beskyttes og bevares, hvor der foregår en koordineret klimatilpasning, og hvor energiforsyningen gradvist bliver CO 2 -neutral. Hovedstadsområdet står over for store udfordringer. Klimaforandringer og voksende byområder skaber miljøproblemer, som borgerne har en berettiget forventning om, at deres forsyningsselskab finder nye holdbare løsninger på. Selvstændigt takstområde Hver kommune er fortsat et selvstændigt takstområde. Det betyder, at fx Albertslund fortsat kan tage de initiativer, som er vigtige for Albertslund, og at Albertslund selv finansierer dem over egen vandtakst. Men der er blandt fusions-parterne enighed om, at et større samarbejde om skybrudssikring er nødvendigt fremover, og at kommunerne sammen må planlægge indsatsen, hvis der skal være styr på vandet. Fx havner en hel del af den regn, som falder i Albertslund, i nabokommunerne, så en indsats i Albertslund er også vigtig. Nyt navn samme service Nu og her betyder det ingenting for kunderne, at vi skifter navn. Sammenlægningen påvirker ikke priserne, vandet kommer fra samme vandværker, og der er god service som hidtil. Men forsyningssikkerheden bliver generelt øget, fordi vi har flere vandværker og dermed bedre backup ved nedbrud af for eksempel et vandværk, og på sigt bliver det også en økonomisk fordel for borgerne, understreger Frank Brodersen. 10

11 Skal dit autoværksted have Grønt diplom? Vil din virksomhed forbedre miljøet og spare på energien så grib udfordringen og meld dig som pilotvirksomhed. Af Birgitte Larsen, projektleder Albertslund Kommune har sammen med Energitjenesten taget initiativ til udviklingen af en ny landsdækkende diplomordning for autobranchen. Virksomheder, der melder sig til at deltage i det indledende pilotprojekt, har chancen for at blive en af de første i landet, der får det landsdækkende Grøn Auto diplom. Tilbuddet er henvendt til virksomheder med autoværksted, autolakering, autoforhandler og autogenbrug. Diplomet Grøn Auto er en anerkendelse af de virksomheder, der går foran, og giver en troværdig information til kunderne om virksomhedens miljø- og energiforbedringer. Diplomordningen er med til at vise, at miljø- og klimaindsatsen på virksomheden er seriøs, og at der gennemføres forbedringer hvert år. Vil din virksomhed være frontløber? Meld din virksomhed til det indledende projekt, hvor konceptet afprøves og deltag på favorable vilkår. Der skal påregnes et mindre administrationsgebyr (omkring kr. 2000,-) for den årlige vedligeholdelse af diplomet. Virksomheden skal udpege en kontaktperson samt stille forbrugsdata og lokaliteter til rådighed for en nærmere gennemgang og analyse. I forlængelse af gennemgangen modtager virksomheden en rapport over forbedringsmuligheder, og aktuelle handlingsplaner drøftes ved et opfølgende møde på virksomheden. Pilotprojektet går i luften medio marts 2013 og forventes efterfølgende udbredt som et tilbud til autoværksteder i hele landet. Har du og din virksomhed lyst til at deltage i projektet, skal du tilmelde dig på til: Vil du høre mere om projektet, så kontakt projektleder Birgitte Larsen på tlf Krav i Grøn Auto For at blive Grøn Auto skal autoværkstedet: Kunne dokumentere, at der ikke er noget udestående med kommunens miljøtilsyn samt arbejdstilsynet. udpege en miljøansvarlig på virksomheden i løbet af det første år have foretaget en energigennemgang Vise en opdateret arbejdspladsvurdering Overholde krav til kemikalieopbevaring Vise de seneste års forbrug af el, vand og varme Desuden skal virksomheden: hvert år udpege mindst tre mål for miljøforbedringer, have et årligt besøg af Energitjenesten, som følger op på anbefalingerne i miljø- og energirapporten og giver sparring på valg af nye mål. Gode stænger og lækre præmier Nu er det snart tid til at melde sig til årets Vi Cykler Til Arbejde. Af Katrine Dahl Clement, planlægger Sidste år deltog 44 hold fra virksomheder i Alberts lund. Til sammen cyklede de knap cykeldage det svarer til 11 ½ cykeldag pr. deltager. Alle kan deltage her er reglerne: Saml et hold på mindst 4 og højst 16 kolleger på din arbejdsplads Tag cyklen til og fra arbejdet så mange dage som muligt Antallet af cykeldage tæller. Ikke distancen. Det er også tilladt at cykle til toget eller bussen Det koster 50 kr. pr. person at deltage Dyst mod hinanden på arbejdspladsen og med hold fra hele landet Konkurrencen varer hele maj måned. Tilmeldingsfristen er den 19. april. De lækre præmier er blandt andet cykler, sommerhusophold og lækkert cykelgrej. Læs mere på 11

12 Grøn Initiativpris er det din virksomhed, som skal have den? Har I lavet nogle nye spændende miljø- eller energitiltag på jeres virksomhed, kan I indstille jer selv til Grøn Initiativpris Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Hvis I har gjort noget særligt for at nedsætte energiforbruget eller foretaget klima- og miljøarbejde til gavn for både virksomheden og miljøet, som kan inspirere andre (fx kunder, konkurrenter, leverandører eller samarbejdspartnere), vil vi rigtig gerne høre om det. Deadline for indstilling Skriv en kort beskrivelse af, hvad din virksomhed har gjort på miljø-, klima- eller energiområdet og hvor store besparelser, I har opnået. Send det til senest den 16. april Skriv Indstilling til Grøn Initiativpris 2013 i emnefeltet. Du kan ringe til Anne Adamsen på tlf , hvis du har brug for mere information. Mangler I en ny medarbejder, eller har I brug for anden hjælp? Har din virksomhed brug for: Hjælp ved rekruttering af nye medarbejdere til din virksomhed Viden om specifikke områder fx fleksjobordninger eller løntilskud At få besøg af en virksomhedskonsulent som vil give jer et samlet overblik over, hvad og hvordan et samarbejde med det lokale Jobcenter kan indeholde Kontakt Jobcentrets Virksomhedsteam ved Ring til teamleder Ulla Lorentzen på telefon Send mail til (attention Virksomhedsteamet) Albertslund Miljøavis udgives af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik forvaltningen. Ansvarshavende redaktør: Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d., Avisen tilrettelægges i samarbejde med Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Oplag: 600 stk. Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering, ISO 9001 kvalitetscertificering, DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed) og OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilsluttet Global Compact.

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Miljøtilsynsplan 2014-2017 side 2 Den nye genbrugsstation i Albertslund er åbnet og klar til brug side 4 Miljøtilsynsplan 2014-2017 Ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

avisen NR. 3 DECEMBER 2013

avisen NR. 3 DECEMBER 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 3 DECEMBER 2013 Dialog om Albertslunds nye Erhvervsstrategi side 2 CO 2 reduktion med Carbon 20 projektet side 10 Leder I dette nummer af miljøavisen har

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere