ScreeningsNyt Nr Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012"

Transkript

1 Ny hjemmeside ScreeningsNyt Nr Januar Brystkræftscreening Livmoderhalskræftscreening Tarmkræftscreening Kvinder mellem 50 og 69 år, bliver hvert andet år inviteret til en forebyggende undersøgelse Kvinder mellem 23 og 65 år, bliver regelmæssigt tilbudt en forebyggende undersøgelse Fra 2014 bliver alle mellem 50 og 75 år tilbudt en forebyggende undersøgelse ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om Brystkræftscreening side 3-7 Nyt om Livmoderhalskræftscreening side 8-10 Nyt om tarmkræftscreening side 11 Region Midtjylland Afdeling for folkeundersøgelser

2 ScreeningsNyt nr Januar 2012 ScreeningsNyt Kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland har fået ny hjemmeside: Kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland har fået en ny og forhåbentlig mere brugervenlig hjemmeside målrettet borgerne. Regionens kræftscreeningsprogrammer er samlet på én side. Hjemmesiden er således både indgangen til brystkræftscreening, livmoderhalskræftscreening og tarmkræftscreening. På den nye hjemmeside kan borgerne i Region Midtjylland selv finde oplysninger om screening eksempelvis fordele og ulemper ved screening, hvor og hvordan undersøgelserne foregår, Sundhedsstyrelsens informationspjecer, hvordan svar afgives og meget mere. I brystkræftscreeningen er det desuden muligt at booke en ny tid eller melde afbud online. I livmoderhalskræftscreeningen er det muligt at framelde sig online. Tarmkræftscreening er endnu ikke indført, men det er vedtaget, at screeningen går i gang fra På hjemmesiden kan borgerne følge med i programmets udvikling. Afdeling for Folkeundersøgelser har også fået en ny hjemmeside for samarbejdspartnere og andre fagfolk Her kan interesserede læse faglige informationer om programmerne og læse om Afdeling for Folkeundersøgelser - herunder vores arbejdsopgaver, forskning m.m. De grundlæggende tanker bag begge hjemmesider har været enkelthed, overskuelighed, gentagelse, korte tekster og sætninger. Yderligere har vi lagt vægt på genkendeligheden således, at farver og design går igen på alle sider. Vi håber at hjemmesiderne opleves som en forbedring for såvel brugere som samarbejdsparter. Vi modtager gerne kommentarer og forslag til ændringer/forbedringer. Screeningsenhed i Randers er flyttet Screeningsenheden i Randers er pr flyttet til nye lokaler på Thors Bakke i Randers Centrum. Screeningsenheden har til huse i det nybyggede kommunale sundhedscenter. 2

3 Afdeling for Folkeundersøgelser Ny invitationsmetode i brystkræftscreeningen Brystkræftscreening Afdeling for Folkeundersøgelser er pr. 1. november 2011 gået over til at invitere kvinder til brystkræftscreening på baggrund af deres CPR-nummer i stedet for deres praktiserende læges ydernummer. Den nye invitationsmetode medfører, at kvinderne modtager en invitation til brystkræftscreening kort efter, at de er fyldt 50 år. Herefter inviteres de til screening med præcist to års mellemrum indtil de fylder 70 år. Ændringen i invitationsmetode sikrer også, at kvinderne ikke modtager to invitationer i samme screeningsrunde, hvis de skifter praktiserende læge. Status for webportal Siden april måned 2011 har kvinder benyttet sig af muligheden for at ændre eller aflyse deres tid til brystkræftscreening på Region Midtjyllands webportal kvinder har ændret tid til screeningsundersøgelsen. 953 kvinder har enten aflyst undersøgelsen eller frameldt sig screeningsprogrammet. Ordningen må siges at være kommet godt fra start, da der endnu ikke har været nedbrud på systemet og tilbagemeldingerne fra brugerne har udelukkende været positive. Kvinder visiteret til prioriteringsgruppe 3 undersøges nu på screeningsenhederne Kvinder, der henvises af egen læge til undersøgelse for brystkræft, og som af radiologen bliver visiteret til DBCG s prioriteringsgruppe 3 (dvs. uden symptomer på brystkræft), kan nu undersøges på én af regionens screeningsenheder. Det gælder dog kun kvinder under 50 år og over 69 år, idet kvinder i screeningens målgruppe i forvejen modtager et screeningstilbud hvert andet år. Afdeling for Folkeundersøgelser modtager oplysninger om kvinderne fra de billeddiagnostiske afdelinger og sørger derefter for, at kvinderne bliver tilbudt en screeningsmammografi senest 4 uger senere. Bookingen foregår til den screeningsenhed, der hører til den billeddiagnostiske afdeling, som egen læge har henvist til. Hvis kvinden ønsker en anden screeningsenhed kan hun kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser telefonisk. Den nye ordning trådte i kraft pr. 1. december 2011 og Afdeling for Folkeundersøgelser modtog de første oplysninger om kvinder i prioriteringsgruppe 3 på denne dato, hvor også tilpasningen af ITsystemet var klar. Allerede nu har brystkræftscreeningsprogrammet afviklet den pukkel af kvinder, der havde hobet sig op over de sidste måneder. Proceduren for Afdeling for Folkeundersøgelsers håndtering af kvinder i prioriteringsgruppe 3, fremgår af flow-chart næste side. 3

4 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Arbejdsgange vedrørende visitering af prioriteringsgruppe 3-kvinder *BDA visiterer prioriteringsgruppe 3-kvinde til AF *AF modtager oplysninger om prioriteringsgruppe 3-kvinde pr. fax eller mail AF booker kvinden manuelt i RIS en. Bookingen foretages til den screeningsenhed, der er tilknyttet den BDA, hvor kvinden er henvist til AF udsender invitation til kvinden med tid til screeningsmammografi Kvinden aflyser screeningsmammografi Kvinden udebliver fra screeningsmammografi Kvinden modtager screeningsmammografi AF udsender påmindelsesbrev med ny tid til screeningsmammografi Mammografibillederne granskes af granskningsradiologerne Kvinden udebliver 2. gang fra screeningsmammografi Negativt resultat Positivt resultat EDI-svar til egen læge med info om aflysning/udeblivelse EDI-svar til egen læge og svarbrev direkte til kvinden AF booker kvinden manuelt til klinisk mammografi og sender tiden til kvinden. EDI-svar til egen læge *Afdeling for Folkeundersøgelser = AF og Billeddiagnostisk Afdeling = BDA 4

5 Afdeling for Folkeundersøgelser Laszlo Tabar: Webinar og besøg i Århus Anders Lernevall, speciallæge i radiologi, har deltaget i et såkaldt webinar med den ungarske professor i radiologi Laszlo Tabar. Tabar er specialist i mammaradiologi, og det var også ham, der holdt oplæg på den konference som Afdeling for Folkeundersøgelser afholdte i maj Webinaret som Anders deltog i foregik ved at deltagere fra hele verden loggede sig ind på Tabars kursusside, hvor han bød deltagerne velkommen. Herefter kunne de høre Tabar tale samtidig med, at de kunne følge med i et live power-pointshow. Til slut i webinaret kunne deltagerne skrive spørgsmål til Tabar, som han besvarede i tale. Anders synes, at webinaret var meget spændende, lærerigt og ikke mindst tidsbesparende. Han beskriver oplevelsen som at være til en faglig konference blot foran computeren derhjemme. Desuden kan det nævnes, at Laszlo Tabar kommer til Aarhus d august Kan man ikke vente så længe, så kan man få oplysninger om og tilmelde sig kommende webinars med Laszlo Tabar på hans hjemmeside Opgørelse over 2. screeningsrunde 2. screeningsrunde i brystkræftscreeningsprogrammet er afsluttet med udgangen af Statistikken for 2. screeningsrunde nedenfor viser, at der er inviteret kvinder til brystkræftscreening i perioden Heraf har kvinder valgt at deltage i screeningsprogrammet, hvilket svarer til en deltagerprocent på 81,3 %. Af de screenede kvinder er blevet genindkaldt til yderligere undersøgelse i form af en klinisk mammografi, svarende til 2,2 % af de screenede kvinder. Mammografiscreening Region Midtjylland - Opgørelse 2. screeningsrunde ( ) Område *Inviterede **Screenede Deltagerprocent ***Kliniske m a m m o g r a fi e r Recall-rate Region Midtjylland ,3 % ,2 % *Kvinder, der har fået tilbudt en tid til screening i perioden , er medtaget i opgørelsen for 2. screeningsrunde. Kvinder tilhørende prioriteringsgruppe 3 er trukket ud af opgørelsen. **Kvinder, der har ombooket deres tid til screening efter d , er ikke medtaget i opgørelsen for antal screenede i 2. screeningsrunde. ***Antallet af kvinder, der er sendt til klinisk mammografi på de billeddiagnostiske afdelinger i Region Midtjylland i perioden , som følge af mammografiscreening. 5

6 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Tidligere brystkræftopererede kvinder kommer tidligere tilbage til screeningen DBCG er kommet med nye retningslinjer vedr. tidligere brystkræftopererede, således at nogle kvinder (lavrisikogruppen) i screeningsmålgruppen (50-69 år) nu kan overgå til screeningsprogrammet allerede 18 måneder efter behandling for brystkræft. Siden sommer har screeningsprogrammet således modtaget disse kvinder i screeningsenhederne. Screeningsassistenterne er med stor succes blev oplært i at tage de ekstra billeder, så de tidligere brystkræftopererede får taget 3 projektioner af hvert bryst. 6

7 Afdeling for Folkeundersøgelser DKMS (del) opgørelse Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er udkommet med en årsrapport vedrørende 2. nationale screeningsrunde. I og med screeningsrunderne er 2-årige afspejler årsrapporten kun resultater for første del af 2. screeningsrunde. DKMS har defineret 11 indikatorer, som skal beskrive kvaliteten af brystkræftscreeningen i Danmark. For hver indikator er der fastsat en standard som værdi for god kvalitet. I tabellen nedenfor ses resultaterne på landsplan og for Region Midtjylland. DKMS årsrapport 2011 Indikator Standard Region Midt Landsresultat Kommentar 1 Stråledosis <2,0mGy - - Ikke opgjort. Vil blive medtaget i næste rapport 2 Deltagerprocent >75% 50,1% (81%) 70,3% Af IT-mæssige årsager er der i Region Midtjylland ikke indberettet data for hele Det korrekte tal er 81% (se tabel ovenfor). 3 Overholdelse af fastlagt screeningsinterval 4 Genindkaldelse (indkaldelse til klinisk mammografi) 98% 48,4% 39,8% En del kvinder er inviteret for tidligt (dvs. før der er gået 2 år fra sidste screeningsundersøgelse). Problemet forventes løst i 3. screeningsrunde. <3% 2,4% 2,7% Standarden er overholdt. 5 Intervalcancere indenfor et år efter <30% 26,1% 26,2% Standarden er overholdt. screening 6 Invasive cancere 80 & 85,9 86,7 Standarden er overholdt. 90% 7 Node negative cancere >75% 66,1% 67,4% Standarden er fastsat inden implementering af ny operationsteknik, som medfører, at det er lettere at identificere spredning til lymfeknuderne. DKMS overvejer justering af standarden. 8 Små cancere 30% 36,8% 38,7% Standarden er overholdt. 9 Benign vs. malign operation 1:4 1:7,4 1:7,2 Standarden er overholdt. 10 Brystkræftpatienter, der modtager >60% 81,5% 80,7% Standarden er overholdt. brystbevarende operation 11 Svartid < 10 hverdage >95% 99,8% 79,2% Standarden er overholdt. Det fremgår af tabellen, at de fleste af kvalitetsindikatorerne opfylder den fastsatte standard. F.eks. ses at fire ud af fem kvinder, der opereres for brystkræft, diagnosticeret ved screening, får en brystbevarende operation (indikator 10) og at godt en tredjedel af kvinderne har små cancere ( 10 milimeter) på diagnosetidspunktet (indikator 8). Region Midtjylland har ikke overholdt screeningsintervallet på 2 år (indikator 3) i 2. screeningsrunde. Det skyldes dels, at screeningsprogrammet først kom i gang et par måneder inde i 2008, dels at Region Midtjylland havde et ekstra screeningssted (Kjellerup Sygehus), hvor der i løbet af kort tid blev screenet et stort antal kvinder i 2. kvartal Dette skete for, at vi kunne nå at give alle kvinder i målgruppen det første tilbud inden udgangen af Stort set alle kvinder, der blev inviteret i starten af 2. screeningsrunde (starten af 2010) blev derfor indkaldt for tidligt det vil sige før, at der var gået 2 år siden sidste undersøgelse. Problemet er løst med starten af 3. screeningsrunde. 7

8 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Livmoderhalskræftscreening Nye retningslinjer for Livmoderhalskræftscreening Sundhedsstyrelsens anbefalingerne for livmoderhalskræftscreening er offentliggjort den 11. januar Formålet med de nye retningslinjer har især været at se på hvordan HPV test kan anvendes i screeningsprogrammet herunder om der bør indføres primær HPV-screening til erstatning for mikroskopi. Desuden generel opfølgning på retningslinjerne fra Arbejdsgruppen bag de nye retningslinjer har ikke fundet, at der er tilstrækkelig evidens for effekt og omfanget af fordele og ulemper ved primær HPV-test til erstatning af mikroskopi for hele målgruppen. Det anbefales dog, at der indføres primær HPV-test hos kvinder over 60 år (den sidste undersøgelse i screeningsprogrammet). Kvinden udgår af screeningsprogrammet, hvis der ikke påvises HPV. Påvises der HPV i 60-års alderen forbliver kvinden i screeningsprogrammet. Samtidigt skal udviklingen indenfor HPV som testmetode følges, når der er langtidsopfølgning på de igangværende internationale studier om dette emne. Af andre anbefalinger med særlig betydning for Region Midtjylland kan nævnes, at det minimale antal mikroskopier pr. mikroskoperende patologisk institut stiger fra til prøver årligt. Desuden anbefales det, at de deltagende patologiske afdelinger laver audit efter en særlig skabelon på tidligere prøver fra alle kvinder, der får diagnosticeret livmoderhalskræft. Begge dele sker for at sikre en fortsat rigtig god kvalitet af screeningsundersøgelsen i vores screeningsprogram. Endeligt fokuserer de nye anbefalinger på at øge deltagelsen og sikre korrekt opfølgning på abnormt screeningsresultat. Praktiserende læger skal sikre gode muligheder for at bestille tid til screeningsundersøgelse, og de skal modtage en EDI-besked, hvis et unormalt eller uegnet screeningsresultat ikke er fulgt korrekt op. Det sidste er allerede sat i værk af Patobanken fra juni Det anbefales også, at screenede kvinder selv skal have tilsendt svaret på en screeningsundersøgelse i stedet for, at de skal søge egen læge for at få det. Du kan læse anbefalingerne her. Patologisk Institut Skive er flyttet til Viborg Efter et års tids byggeri er det nye patologiske institut indviet i Viborg. Instituttet er flyttet fra Skive til Viborg. Det nye patologiske institut er 2000 kvm stort moderne byggeri, som ligger lige ved Viborg Sygehus. Det nye Patologiske Institut i Viborg er på knap 2000 kvadratmeter og ligger op af Regionshospitalet Viborg. 8

9 Afdeling for Folkeundersøgelser DKLS opgørelse for 2010 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) har offentliggjort årsrapporten for Opgørelsen baserer sig på 9 indikatorer med dertilhørende standarder, som afspejler kvaliteten i programmet. I nedenstående tabel er såvel indikatorer, standarder, regionens resultater og landsresultatet opgjort. Ved en række af indikatorerne opfylder Region Midtjylland ikke standarderne. For indikatorerne: 1B, 2, 3, 6 og 8 gælder, at der gjort tiltag til forbedring i løbet af 2010, således at den fulde effekt af forbedringerne først kan ses i årsrapporten for A 1B Indikator Standard Region Midt Landsresultat Kommentar Andelen af kvinder, der venter <5% 0,0% 0,1% Standarden er overholdt på en indkaldelse Antal årlige smearundersøgelser pr. patologiafdeling > Holstebro Randers Skive Speciallæge 43 Århus Prøverne er omfordelt med virkning fra oktober Speciallægen er ophørt med smear-undersøgelser i Standarden forventes overholdt for Deltagerprocent >75% 65,6% 64,9% Fra oktober 2010 udsender AF 2. rykkerbrev for hele regionen. Den fulde effekt kan først vurderes i rapporten for Andelen af uegnede celleprøver 4A 4B Sensitivitet for CIN3 eller værre Specificitet for CIN3 eller værre <1,5% 2,7% 2,6% Væskebaseret teknik er indført i oktober 2010, og den fulde effekt af dette tiltag vil først kunne ses i rapporten >60% 68,5% 65% Standarden er overholdt >95% 96% 96,8% Standarden er overholdt 5 Svartid < 10 hverdage >95% 76,4% 81,4% Der er fokus på overholdelse af svartiderne, og de månedsvise opgørelser for 2011 ser meget bedre ud. (Se næste side) 6 HPV-test efter ASCUS diagnose hos kvinder > 30 år >95% 11,7% 59% HPV-testen blev først udrullet i oktober Standarden forventes overholdt i Dækningsgrad >85% 74,9% 76% Der er i opgørelsen ikke taget højde for at en del af populationen er hysterektomeret (fjernet livmoder). 8 Manglende opfølgning på abnorme eller uegnede prøver 9A 9B Antal nydiagnosticerede tilfælde af livmoderhalskræft i DK Incidensraten af livmoderhalskræft de seneste 5 år <2% 20,5% 19,9% Fra 1. juni 2011 udsendes en EDI-fact besked til rekv. læge ved manglende opfølgning. Den fulde effekt vil først kunne ses i rapporten for < Tal fra Standarden opgøres på landsplan <13, ,2 Tal fra Standarden opgøres på landsplan 9

10 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Svartider (indikator 5) for smearprøver i Region midt En af indikatorerne for god kvalitet i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet er ifølge Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) antallet af arbejdsdage, som det tager at undersøge en smearprøve. Standarden er, at minimum 95% af smearprøverne skal være besvaret indenfor 10 arbejdsdage. I nedenstående diagram kan det ses, hvordan regionen samlet har klaret sig i Den gennemsnitlige svartid har fra januar til maj 2011 svinget mellem ca. 60 og 85 %, hvilket skyldes det nye livmoderhalskræftscreeningsprogram med ny organisation og nye laboratorieprocedurer, men i juni såvel som i august nåede vi over de 95 %. Der har dog været lidt nedgang i efteråret, men det går trods alt i den rigtige retning sidst på året % 50 RM DKLS standard Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

11 Afdeling for Folkeundersøgelser Tarmkræftscreening Tarmkræftscreening i Region Midtjylland Planlægning af tarmkræftscreening er godt i gang Region Midtjylland ligesom i resten af landet. Fra 2014 skal alle borgere (både mænd og kvinder) i alderen år have tilbud om at blive undersøgt for blod i afføringen, hvilket kan være tegn på tarmkræft. Borgerne i målgruppen modtager et testsæt med posten og skal indsende prøven til klinisk biokemisk afdeling. Svaret på prøven modtager de med posten. Tilbuddet skal gives hvert andet år, men med en indfasningsperiode på 4 år, således at screeningsprogrammet først er helt udrullet i I Region Midtjylland skal knap borgere inviteres hvert år og man regner med at 60% indsender en afføringeprøve. Af deltagerne vil 5,6% have blod i afføringen og skal derfor have tilbudt en koleskopi eller alternativt en CT-kolografi, hvis ikke koloskopien kan gennemføres. Eventuelle polypper, fundet ved koloskopien, skal undersøges nærmere på patologisk afdeling. Når programmet er fuldt udrullet i 2018, forventes det, at der vil blive konstateret knap 360 nye tilfælde af tarmkræft årligt i Region midtjylland på baggrund af screeningsprogrammet. Tilfælde konstateret ved screening giver i mange tilfælde mulighed for mere skånsom behandling ligesom prognosen for behandlingen er bedre end de tilfælde, der først er konstateret efter symptomer. Danske Regioner har nedsat en arbejdsgruppe, som koordinerer implementeringen på nationalt niveau og her arbejdes der bl.a. med at udforme fælles information til borgerne, fælles indkaldelsesprocedurer og fælles IT og kvalitetsmonitorering - i det omfang det giver mening. I Region Midtjylland er Afdeling for Folkeundersøgelser og Sundhedsplanlægning i gang med forberedelserne. De første overvejelser har været fremlagt for Styregruppen for Screeningsprogrammer og i løbet af foråret vil der blive arbejdet frem mod en første orientering og stillingtagen til bl.a. geografisk placering af aktiviteterne i Regionsrådet. Det er et stort projekt som både involverer klinisk biokemi, kirurgi, radiologi, patologi og onkologi. Desuden får almen praksis en naturlig rolle i forbindelse med information af borgerne. 11

12 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Om Afdeling for Folkeundersøgelser Om afdeling for Folkeundersøgelser Nyhedsbrevet er udgivet af Afdeling for Folkeundersøgelser. Vi har administrative og koordinerende opgaver, samt kvalitetssikrings- og udviklingsopgaver i Region Midtjyllands kræftscreeningsprogrammer. Afdeling for Folkeundersøgelser har pt. to ph.d.-studerende tilknyttet. Deres projekter beskrives nedenfor: Line Flytkjær Jensen: Årsager til ikke-deltagelse i screening for brystkræft Projektet undersøger hvorvidt ikke-deltagelse i screening for brystkræft er forbundet med sociodemografiske faktorer, psykosociale faktorer samt sundheds-relaterende faktorer. Projektet er et registerstudie, der inkluderer alle kvinder, som blev inviteret til første rundes screening for brystkræft i Region Midtjylland (n= ). Ved at identificere grupper af kvinder, som er mere tilbøjelige til ikke at deltage i screening, vil AF blandt andet kunne målrette initiativer med henblik på at øge deltagelsen i screeningsprogrammer i fremtiden. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Center for Forskning i Cancer Diagnostik i Praksis (CaP), Århus Universitet og Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers. Projektet har netop modtaget 1 mio. kr. fra Region Midtjyllands Forskningsfond. Desuden er projektet støttet af Riisfort fonden og Århus Universitet. Marianne Johansson Jørgensen: Unges seksuelle adfærd Usikker sex har betydning for uønsket graviditet og overførsel af seksuelt overførte infektioner - herunder bl.a. infektion med klamydia, herpes, kondylomer og gonorre samt udvikling af livmoderhalskræft. Projektets formål er at skabe mulighed for at monitorere seksuel risikoadfærd hos unge danskere og dermed øge mulighederne for at få succes med forebyggende interventioner samt fortolke overvågningsdata (fx udbredelse af seksuelt overførte infektioner og livmoderhalskræft). Projektet består af to delstudier blandt unge danskere i alderen år. I først del udvikles og valideres et spørgeskema, så vi får et effektivt og præcist monitoreringsredskab til at beskrive unge danskeres seksuelle adfærd. I anden del sendes spørgeskemaet til en stor gruppe unge i hele landet. Der stilles også spørgsmål om andre livsstilsfaktorer (kost, rygning, alkohol og motion og stoffer) samt psykosociale og psykologiske risikofaktorer, hvilket giver mulighed for at påvise associationer. Denne beskrivelse er væsentlig for at kunne designe fremtidige interventioner og identificere særlige målgrupper for fremtidige indsatser. Endvidere er kendskab til danskernes seksuelle adfærd nødvendigt ved fortolkning af overvågningsdata om fx udbredelsen af livmoderhalskræft og seksuelt overførte infektioner. Marianne er aktuelt i gang med første delstudie og alle gynækologiske afdelinger i Region Midtjylland, flere apoteker og klinisk mikrobiologisk afdeling, Århus Universitetshospital har stillet sig til rådighed. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. Fondsstøtte fra: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond, Lundbeckfonden UCSF og Aase og Ejnar Danielsens Fond. 12

13 Afdeling for Folkeundersøgelser Siden sidst Den blev Anita Sørensen færdig som speciallæge i samfundsmedcin. Hun er nu fastansat i afdelingen. Hendes ansættelse er en delt stilling mellem Afdeling for Folkeundersøgelser og som uddannelseskoordinerende læge på Regionshospitalet Randers. Den tiltrådte Susanne Lauritzen stillingen som specialkonsulent i afdelingen. Susanne er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har taget en videreuddannelse som sociolog i sociale forhold. Susannes stilling er også en delt stilling, hvor hun halvdelen af sin arbejdstid løser opgaver for Afdeling for Folkeundersøgelser og den anden halvdel går med forebyggelsesopgaver på Regionshospitalet Randers. Afdeling for Folkeundersøgelser hjælper Post Danmark med kvalitetssikring Afdeling for Folkeundersøgelser indgår i et kvalitetssikringsprojekt som Post Danmark foretager. Projektet går ud på, at der, blandt de mange breve som AF udsender, indlægges testbreve. Testbrevene indeholder en chip, således at Post Danmark kan følge brevet fra det sendes til det modtages på en given adresse. Formålet er at teste om brevene overholder tidsrammerne for forsendelser, og hvor der er plads til forbedringer. 13

14 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Ansatte i Afdeling for Folkeundersøgelser Berit Andersen, leder af afdelingen, overlæge, speciallæge i samfundsmedicin Anders Lernevall, overlæge, speciallæge i radiologi. Anita Sørensen, afdelingslæge, speciallæge i samfundsmedicin (½ tid i AF og ½ tid som uddannelseskoordinerende læge på RH) Anne Marie Kjær, bookingassistent og projektsekretær Camilla Louise Rasmussen, bookingassistent og web-ansvarlig. Kristian Mikkelsen, cand.scient.pol., AC-fuldmægtig med brystkræftscreening som sit primære arbejdsområde. Louise Rostbøll, bookingassistent og afdelingssekretær Pia Falch, bookingassistent og afdelingssekretær (På barselsorlov) Stine Lyngborg Heslop, sociolog, AC-fuldmægtig med livmoderhalskræftscreening som sit primære arbejdsområde. Susanne Hoffmann Lauritzen, specialkonsulent (½ i AF og ½ tid med forebyggende opgaver på RHR) Vibeke Lundorff, bookingassistent og systemadministrator. Vivian Langagergaard, uddannelseslæge i samfundsmedicin Ph.D.-studerende: Marianne Jørgensen, sygeplejerske, MPH. Line Flytkjær Jensen, kandidat i folkesundhedsvidenskab Bettina Kjær Kristiansen, sygeplejerske, kandidat i folkesundhedsvidenskab. Planlægger Ph.D. studie, - endnu ikke indskrevet. Tryk på navn, for at sende en . Øverst fra venstre; Anders Lernevall, Louise Rostbøll, Camilla L. Rasmussen, Vibeke Lundorff, Susanne H. Lauritzen, Vivian Langagergaard, Kristian Mikkelsen. Nederst fra venstre; Marianne Jørgensen, Anne Marie Kjær, Anita Sørensen, Line F. Jensen, Bettina K. Kristiansen, Stine L. Heslop, Berit Andersen. 14

15 Afdeling for Folkeundersøgelser Tilmelding og afmelding Tilmelding og afmelding ScreeningsNyt udkommer ad hoc (minimum 2 gange om året) Kender du nogen, som kunne have interesse i at læse ScreeningsNyt, kan du sende nyhedsbrevet til dem ved at klikke her. Husk at vedhæfte denne fil. Har du fået ScreeningsNyt tilsendt af en kollega, og ønsker du fremover at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig ved at klikke her. Ønsker du ikke at modtage ScreeningsNyt fremover, kan du framelde dig ved at klikke her. Afdeling for Folkeundersøgelser Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ indgang 11, 2. sal. Tlf

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 06 - december 2012

ScreeningsNyt Nr. 06 - december 2012 ScreeningsNyt Nr. 06 - december 2012 Nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om tarmkræftscreening side 2-4 Nyt om Brystkræftscreening side 5-6 Nyt om Livmoderhalskræftscreening

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014

ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014 ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014 Nyhedsbrev om kræftscreening i Region Midtjylland Tarmkræftscreening Status på tarmkræftscreening i Region Midtjylland Første runde af koloskopørefteruddannelse er

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer ScreeningsNyt Region Midtjylland - marts 2015 Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Status på tarmkræftscreening

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - september 2015. Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - september 2015. Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland ScreeningsNyt Region Midtjylland - september 2015 Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Kvalitetssikring af

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 08 - Juli 2014

ScreeningsNyt Nr. 08 - Juli 2014 ScreeningsNyt Nr. 08 - Juli 2014 Nyhedsbrev om kræftscreening i Region Midtjylland Screening for tarmkræft er i gang Alle danskere i alderen 50 til 74 år vil i perioden fra 1. marts 2014 til 31. december

Læs mere

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Til: Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 24 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - januar Nyt om. associerede risikofaktorer. Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - januar Nyt om. associerede risikofaktorer. Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser ScreeningsNyt Region Midtjylland - januar 2016 Nyt om FORSKNING Omtale af udvalgte publikationer i 2015 Hvordan foretrækker borgere med kort uddannelse at blive informeret om screening for tarmkræft? Screeningsadfærd

Læs mere

INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) Indikatorer inkl. datadefinitioner 11. Version, 5-11-2015 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST. Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved

Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST. Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved Baggrund for nye anbefalinger Hastig udvikling inden for HPV-området

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft R E F E R A T Emne Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Mødedato 10. november 2014 kl. 13.30-15.30 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S,

Læs mere

Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde

Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Årsrapport DKMS 2010

Årsrapport DKMS 2010 Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2010 vedr. den første nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening INDHOLD BAGGRUND 2 STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING 4 SAMMENFATNING 5 DATAGRUNDLAG

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017

ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017 ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017 TAGDIGTID Oplysningskampagne om screening for livmoderhalskræft Nyt om Screening Nyt om Tarmkræftscreening Program for jubilæumssymposium

Læs mere

En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening

En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening Studie viser, at lav uddannelse og indkomst har indflydelse på kvinders deltagelse i screeningstilbud Af Line Flytkjær Jensen, Berit Andersen og Peter

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Danske Regioner orienterede den 22. oktober 2013 offentligheden

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Nyt vedrørende Screening for. livmoderhals kræft. Dialogmøde 4. Maj Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt

Nyt vedrørende Screening for. livmoderhals kræft. Dialogmøde 4. Maj Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt Nyt vedrørende Screening for livmoderhals kræft Dialogmøde 4. Maj 2017 Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt HPV screen Denmark Baggrund og rationale Screening i Danmark i mere

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2014 Tredje nationale screeningsrunde Januar 2015 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Folkeundersøgelse for brystkræft

Folkeundersøgelse for brystkræft Folkeundersøgelse for brystkræft Tilfredshed med tilbuddet om screening for brystkræft i Region Midtjylland 2010-2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social-

Læs mere

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen Region Hovedstaden UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN ~ Sundhedsstyrelsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2014

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2014 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2014 Juni 2015 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2010 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Status for screeningsprogrammet

Status for screeningsprogrammet Status for screeningsprogrammet for brystkræft Indholdsfortegnelse 1. Opdateret status for forsinkelser i screeningsprogrammet for brystkræft...1 2. Iværksatte initiativer...2 3. Afslutning af fjerde screeningsrunde...3

Læs mere

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Notat Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Baggrund Tarmkræftscreeningsprogrammet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 10 Brystkræftscreening

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft

Screening for livmoderhalskræft Screening Screening for livmoderhalskræft Nye retningslinjer og deres betydning for almen praksis Af Flemming Bro og Berit Andersen Biografi Flemming Bro er praktiserede læge og forskningsleder ved Forskningsenheden

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer 842 KVALITETSSIKRING Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer Lone Kjeld Petersen, Isa Niemann, Ole Ingeman Hansen, Jakob Dinesen, Hans Svanholm, Ulrik Baandrup & Marianne

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Årsrapport DKMS 2011

Årsrapport DKMS 2011 Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2011 vedr. første halvdel af anden nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening INDHOLD: BAGGRUND STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING SAMMENFATNING

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011 Dansk Cytologiforening v. formand Dorthe Ejersbo Afdeling for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Høringssvar vedr. screening for livmoderhalskræft 30. maj 2011 Der foreligger overordnet nye veldokumenterede

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft. Anbefalinger 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT ANBEFALINGER VEDR. SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening,

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, B RYSTCANCER 1339 Mammografiscreening Elsebeth Lynge Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, og fordele og ulemper beskrives kort. Det fastslås,

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene. N O T A T 30-11-2010 Aflyste operationer og eksempelkatalog Ses der udelukkende på operationer, er det en ud af tyve operationer, der bliver aflyst. Otte ud af ti aflysninger af operationer skyldes patienten.

Læs mere

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015.

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 bliver opgjort årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Mammaradiologi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2011 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal opgøres årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Cancer i Kvalitetsudvikling & vidensdeling Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Patient Læge Hospital Kommune Læge Patient Flemming Bro CiP Cancer i enheden, Århus

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2012

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2012 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2012 28. juni 2013 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2015

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2015 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2015 Juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) er Marianne Waldstrøm,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Sundhedsudvalg Dato: 23.november

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2015 Første halvdel af fjerde nationale screeningsrunde November 2015 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Læs mere

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 11 Beslutningsoplæg vedrørende indførelse af brystkræftscreening i Region

Læs mere

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal indhentes til Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2016 Fjerde nationale screeningsrunde November 2016-7 version Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau >50 % >40 % >20 %

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau >50 % >40 % >20 % Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal opgøres årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 2 01 06-2015 Indhold Indledning...3 Koordinationsgruppens opgaver...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT. Anbefalinger

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT. Anbefalinger SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2007 Anbefalinger Screening for livmoderhalskræft Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; screening; livmoderhalskræft

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Hvorfor og hvornår blev Komiteen dannet? Mammografiscreening blev indført landsdækkende i 2007 / 2008 og 4 ud af

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft. Anbefalinger 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 11. april 2011 /SUBERG Referat af møde den i det rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed og åben dagsorden Alle medlemmer var mødt, undtagen Susanne

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere