ScreeningsNyt Nr Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012"

Transkript

1 Ny hjemmeside ScreeningsNyt Nr Januar Brystkræftscreening Livmoderhalskræftscreening Tarmkræftscreening Kvinder mellem 50 og 69 år, bliver hvert andet år inviteret til en forebyggende undersøgelse Kvinder mellem 23 og 65 år, bliver regelmæssigt tilbudt en forebyggende undersøgelse Fra 2014 bliver alle mellem 50 og 75 år tilbudt en forebyggende undersøgelse ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om Brystkræftscreening side 3-7 Nyt om Livmoderhalskræftscreening side 8-10 Nyt om tarmkræftscreening side 11 Region Midtjylland Afdeling for folkeundersøgelser

2 ScreeningsNyt nr Januar 2012 ScreeningsNyt Kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland har fået ny hjemmeside: Kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland har fået en ny og forhåbentlig mere brugervenlig hjemmeside målrettet borgerne. Regionens kræftscreeningsprogrammer er samlet på én side. Hjemmesiden er således både indgangen til brystkræftscreening, livmoderhalskræftscreening og tarmkræftscreening. På den nye hjemmeside kan borgerne i Region Midtjylland selv finde oplysninger om screening eksempelvis fordele og ulemper ved screening, hvor og hvordan undersøgelserne foregår, Sundhedsstyrelsens informationspjecer, hvordan svar afgives og meget mere. I brystkræftscreeningen er det desuden muligt at booke en ny tid eller melde afbud online. I livmoderhalskræftscreeningen er det muligt at framelde sig online. Tarmkræftscreening er endnu ikke indført, men det er vedtaget, at screeningen går i gang fra På hjemmesiden kan borgerne følge med i programmets udvikling. Afdeling for Folkeundersøgelser har også fået en ny hjemmeside for samarbejdspartnere og andre fagfolk Her kan interesserede læse faglige informationer om programmerne og læse om Afdeling for Folkeundersøgelser - herunder vores arbejdsopgaver, forskning m.m. De grundlæggende tanker bag begge hjemmesider har været enkelthed, overskuelighed, gentagelse, korte tekster og sætninger. Yderligere har vi lagt vægt på genkendeligheden således, at farver og design går igen på alle sider. Vi håber at hjemmesiderne opleves som en forbedring for såvel brugere som samarbejdsparter. Vi modtager gerne kommentarer og forslag til ændringer/forbedringer. Screeningsenhed i Randers er flyttet Screeningsenheden i Randers er pr flyttet til nye lokaler på Thors Bakke i Randers Centrum. Screeningsenheden har til huse i det nybyggede kommunale sundhedscenter. 2

3 Afdeling for Folkeundersøgelser Ny invitationsmetode i brystkræftscreeningen Brystkræftscreening Afdeling for Folkeundersøgelser er pr. 1. november 2011 gået over til at invitere kvinder til brystkræftscreening på baggrund af deres CPR-nummer i stedet for deres praktiserende læges ydernummer. Den nye invitationsmetode medfører, at kvinderne modtager en invitation til brystkræftscreening kort efter, at de er fyldt 50 år. Herefter inviteres de til screening med præcist to års mellemrum indtil de fylder 70 år. Ændringen i invitationsmetode sikrer også, at kvinderne ikke modtager to invitationer i samme screeningsrunde, hvis de skifter praktiserende læge. Status for webportal Siden april måned 2011 har kvinder benyttet sig af muligheden for at ændre eller aflyse deres tid til brystkræftscreening på Region Midtjyllands webportal kvinder har ændret tid til screeningsundersøgelsen. 953 kvinder har enten aflyst undersøgelsen eller frameldt sig screeningsprogrammet. Ordningen må siges at være kommet godt fra start, da der endnu ikke har været nedbrud på systemet og tilbagemeldingerne fra brugerne har udelukkende været positive. Kvinder visiteret til prioriteringsgruppe 3 undersøges nu på screeningsenhederne Kvinder, der henvises af egen læge til undersøgelse for brystkræft, og som af radiologen bliver visiteret til DBCG s prioriteringsgruppe 3 (dvs. uden symptomer på brystkræft), kan nu undersøges på én af regionens screeningsenheder. Det gælder dog kun kvinder under 50 år og over 69 år, idet kvinder i screeningens målgruppe i forvejen modtager et screeningstilbud hvert andet år. Afdeling for Folkeundersøgelser modtager oplysninger om kvinderne fra de billeddiagnostiske afdelinger og sørger derefter for, at kvinderne bliver tilbudt en screeningsmammografi senest 4 uger senere. Bookingen foregår til den screeningsenhed, der hører til den billeddiagnostiske afdeling, som egen læge har henvist til. Hvis kvinden ønsker en anden screeningsenhed kan hun kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser telefonisk. Den nye ordning trådte i kraft pr. 1. december 2011 og Afdeling for Folkeundersøgelser modtog de første oplysninger om kvinder i prioriteringsgruppe 3 på denne dato, hvor også tilpasningen af ITsystemet var klar. Allerede nu har brystkræftscreeningsprogrammet afviklet den pukkel af kvinder, der havde hobet sig op over de sidste måneder. Proceduren for Afdeling for Folkeundersøgelsers håndtering af kvinder i prioriteringsgruppe 3, fremgår af flow-chart næste side. 3

4 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Arbejdsgange vedrørende visitering af prioriteringsgruppe 3-kvinder *BDA visiterer prioriteringsgruppe 3-kvinde til AF *AF modtager oplysninger om prioriteringsgruppe 3-kvinde pr. fax eller mail AF booker kvinden manuelt i RIS en. Bookingen foretages til den screeningsenhed, der er tilknyttet den BDA, hvor kvinden er henvist til AF udsender invitation til kvinden med tid til screeningsmammografi Kvinden aflyser screeningsmammografi Kvinden udebliver fra screeningsmammografi Kvinden modtager screeningsmammografi AF udsender påmindelsesbrev med ny tid til screeningsmammografi Mammografibillederne granskes af granskningsradiologerne Kvinden udebliver 2. gang fra screeningsmammografi Negativt resultat Positivt resultat EDI-svar til egen læge med info om aflysning/udeblivelse EDI-svar til egen læge og svarbrev direkte til kvinden AF booker kvinden manuelt til klinisk mammografi og sender tiden til kvinden. EDI-svar til egen læge *Afdeling for Folkeundersøgelser = AF og Billeddiagnostisk Afdeling = BDA 4

5 Afdeling for Folkeundersøgelser Laszlo Tabar: Webinar og besøg i Århus Anders Lernevall, speciallæge i radiologi, har deltaget i et såkaldt webinar med den ungarske professor i radiologi Laszlo Tabar. Tabar er specialist i mammaradiologi, og det var også ham, der holdt oplæg på den konference som Afdeling for Folkeundersøgelser afholdte i maj Webinaret som Anders deltog i foregik ved at deltagere fra hele verden loggede sig ind på Tabars kursusside, hvor han bød deltagerne velkommen. Herefter kunne de høre Tabar tale samtidig med, at de kunne følge med i et live power-pointshow. Til slut i webinaret kunne deltagerne skrive spørgsmål til Tabar, som han besvarede i tale. Anders synes, at webinaret var meget spændende, lærerigt og ikke mindst tidsbesparende. Han beskriver oplevelsen som at være til en faglig konference blot foran computeren derhjemme. Desuden kan det nævnes, at Laszlo Tabar kommer til Aarhus d august Kan man ikke vente så længe, så kan man få oplysninger om og tilmelde sig kommende webinars med Laszlo Tabar på hans hjemmeside Opgørelse over 2. screeningsrunde 2. screeningsrunde i brystkræftscreeningsprogrammet er afsluttet med udgangen af Statistikken for 2. screeningsrunde nedenfor viser, at der er inviteret kvinder til brystkræftscreening i perioden Heraf har kvinder valgt at deltage i screeningsprogrammet, hvilket svarer til en deltagerprocent på 81,3 %. Af de screenede kvinder er blevet genindkaldt til yderligere undersøgelse i form af en klinisk mammografi, svarende til 2,2 % af de screenede kvinder. Mammografiscreening Region Midtjylland - Opgørelse 2. screeningsrunde ( ) Område *Inviterede **Screenede Deltagerprocent ***Kliniske m a m m o g r a fi e r Recall-rate Region Midtjylland ,3 % ,2 % *Kvinder, der har fået tilbudt en tid til screening i perioden , er medtaget i opgørelsen for 2. screeningsrunde. Kvinder tilhørende prioriteringsgruppe 3 er trukket ud af opgørelsen. **Kvinder, der har ombooket deres tid til screening efter d , er ikke medtaget i opgørelsen for antal screenede i 2. screeningsrunde. ***Antallet af kvinder, der er sendt til klinisk mammografi på de billeddiagnostiske afdelinger i Region Midtjylland i perioden , som følge af mammografiscreening. 5

6 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Tidligere brystkræftopererede kvinder kommer tidligere tilbage til screeningen DBCG er kommet med nye retningslinjer vedr. tidligere brystkræftopererede, således at nogle kvinder (lavrisikogruppen) i screeningsmålgruppen (50-69 år) nu kan overgå til screeningsprogrammet allerede 18 måneder efter behandling for brystkræft. Siden sommer har screeningsprogrammet således modtaget disse kvinder i screeningsenhederne. Screeningsassistenterne er med stor succes blev oplært i at tage de ekstra billeder, så de tidligere brystkræftopererede får taget 3 projektioner af hvert bryst. 6

7 Afdeling for Folkeundersøgelser DKMS (del) opgørelse Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er udkommet med en årsrapport vedrørende 2. nationale screeningsrunde. I og med screeningsrunderne er 2-årige afspejler årsrapporten kun resultater for første del af 2. screeningsrunde. DKMS har defineret 11 indikatorer, som skal beskrive kvaliteten af brystkræftscreeningen i Danmark. For hver indikator er der fastsat en standard som værdi for god kvalitet. I tabellen nedenfor ses resultaterne på landsplan og for Region Midtjylland. DKMS årsrapport 2011 Indikator Standard Region Midt Landsresultat Kommentar 1 Stråledosis <2,0mGy - - Ikke opgjort. Vil blive medtaget i næste rapport 2 Deltagerprocent >75% 50,1% (81%) 70,3% Af IT-mæssige årsager er der i Region Midtjylland ikke indberettet data for hele Det korrekte tal er 81% (se tabel ovenfor). 3 Overholdelse af fastlagt screeningsinterval 4 Genindkaldelse (indkaldelse til klinisk mammografi) 98% 48,4% 39,8% En del kvinder er inviteret for tidligt (dvs. før der er gået 2 år fra sidste screeningsundersøgelse). Problemet forventes løst i 3. screeningsrunde. <3% 2,4% 2,7% Standarden er overholdt. 5 Intervalcancere indenfor et år efter <30% 26,1% 26,2% Standarden er overholdt. screening 6 Invasive cancere 80 & 85,9 86,7 Standarden er overholdt. 90% 7 Node negative cancere >75% 66,1% 67,4% Standarden er fastsat inden implementering af ny operationsteknik, som medfører, at det er lettere at identificere spredning til lymfeknuderne. DKMS overvejer justering af standarden. 8 Små cancere 30% 36,8% 38,7% Standarden er overholdt. 9 Benign vs. malign operation 1:4 1:7,4 1:7,2 Standarden er overholdt. 10 Brystkræftpatienter, der modtager >60% 81,5% 80,7% Standarden er overholdt. brystbevarende operation 11 Svartid < 10 hverdage >95% 99,8% 79,2% Standarden er overholdt. Det fremgår af tabellen, at de fleste af kvalitetsindikatorerne opfylder den fastsatte standard. F.eks. ses at fire ud af fem kvinder, der opereres for brystkræft, diagnosticeret ved screening, får en brystbevarende operation (indikator 10) og at godt en tredjedel af kvinderne har små cancere ( 10 milimeter) på diagnosetidspunktet (indikator 8). Region Midtjylland har ikke overholdt screeningsintervallet på 2 år (indikator 3) i 2. screeningsrunde. Det skyldes dels, at screeningsprogrammet først kom i gang et par måneder inde i 2008, dels at Region Midtjylland havde et ekstra screeningssted (Kjellerup Sygehus), hvor der i løbet af kort tid blev screenet et stort antal kvinder i 2. kvartal Dette skete for, at vi kunne nå at give alle kvinder i målgruppen det første tilbud inden udgangen af Stort set alle kvinder, der blev inviteret i starten af 2. screeningsrunde (starten af 2010) blev derfor indkaldt for tidligt det vil sige før, at der var gået 2 år siden sidste undersøgelse. Problemet er løst med starten af 3. screeningsrunde. 7

8 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Livmoderhalskræftscreening Nye retningslinjer for Livmoderhalskræftscreening Sundhedsstyrelsens anbefalingerne for livmoderhalskræftscreening er offentliggjort den 11. januar Formålet med de nye retningslinjer har især været at se på hvordan HPV test kan anvendes i screeningsprogrammet herunder om der bør indføres primær HPV-screening til erstatning for mikroskopi. Desuden generel opfølgning på retningslinjerne fra Arbejdsgruppen bag de nye retningslinjer har ikke fundet, at der er tilstrækkelig evidens for effekt og omfanget af fordele og ulemper ved primær HPV-test til erstatning af mikroskopi for hele målgruppen. Det anbefales dog, at der indføres primær HPV-test hos kvinder over 60 år (den sidste undersøgelse i screeningsprogrammet). Kvinden udgår af screeningsprogrammet, hvis der ikke påvises HPV. Påvises der HPV i 60-års alderen forbliver kvinden i screeningsprogrammet. Samtidigt skal udviklingen indenfor HPV som testmetode følges, når der er langtidsopfølgning på de igangværende internationale studier om dette emne. Af andre anbefalinger med særlig betydning for Region Midtjylland kan nævnes, at det minimale antal mikroskopier pr. mikroskoperende patologisk institut stiger fra til prøver årligt. Desuden anbefales det, at de deltagende patologiske afdelinger laver audit efter en særlig skabelon på tidligere prøver fra alle kvinder, der får diagnosticeret livmoderhalskræft. Begge dele sker for at sikre en fortsat rigtig god kvalitet af screeningsundersøgelsen i vores screeningsprogram. Endeligt fokuserer de nye anbefalinger på at øge deltagelsen og sikre korrekt opfølgning på abnormt screeningsresultat. Praktiserende læger skal sikre gode muligheder for at bestille tid til screeningsundersøgelse, og de skal modtage en EDI-besked, hvis et unormalt eller uegnet screeningsresultat ikke er fulgt korrekt op. Det sidste er allerede sat i værk af Patobanken fra juni Det anbefales også, at screenede kvinder selv skal have tilsendt svaret på en screeningsundersøgelse i stedet for, at de skal søge egen læge for at få det. Du kan læse anbefalingerne her. Patologisk Institut Skive er flyttet til Viborg Efter et års tids byggeri er det nye patologiske institut indviet i Viborg. Instituttet er flyttet fra Skive til Viborg. Det nye patologiske institut er 2000 kvm stort moderne byggeri, som ligger lige ved Viborg Sygehus. Det nye Patologiske Institut i Viborg er på knap 2000 kvadratmeter og ligger op af Regionshospitalet Viborg. 8

9 Afdeling for Folkeundersøgelser DKLS opgørelse for 2010 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) har offentliggjort årsrapporten for Opgørelsen baserer sig på 9 indikatorer med dertilhørende standarder, som afspejler kvaliteten i programmet. I nedenstående tabel er såvel indikatorer, standarder, regionens resultater og landsresultatet opgjort. Ved en række af indikatorerne opfylder Region Midtjylland ikke standarderne. For indikatorerne: 1B, 2, 3, 6 og 8 gælder, at der gjort tiltag til forbedring i løbet af 2010, således at den fulde effekt af forbedringerne først kan ses i årsrapporten for A 1B Indikator Standard Region Midt Landsresultat Kommentar Andelen af kvinder, der venter <5% 0,0% 0,1% Standarden er overholdt på en indkaldelse Antal årlige smearundersøgelser pr. patologiafdeling > Holstebro Randers Skive Speciallæge 43 Århus Prøverne er omfordelt med virkning fra oktober Speciallægen er ophørt med smear-undersøgelser i Standarden forventes overholdt for Deltagerprocent >75% 65,6% 64,9% Fra oktober 2010 udsender AF 2. rykkerbrev for hele regionen. Den fulde effekt kan først vurderes i rapporten for Andelen af uegnede celleprøver 4A 4B Sensitivitet for CIN3 eller værre Specificitet for CIN3 eller værre <1,5% 2,7% 2,6% Væskebaseret teknik er indført i oktober 2010, og den fulde effekt af dette tiltag vil først kunne ses i rapporten >60% 68,5% 65% Standarden er overholdt >95% 96% 96,8% Standarden er overholdt 5 Svartid < 10 hverdage >95% 76,4% 81,4% Der er fokus på overholdelse af svartiderne, og de månedsvise opgørelser for 2011 ser meget bedre ud. (Se næste side) 6 HPV-test efter ASCUS diagnose hos kvinder > 30 år >95% 11,7% 59% HPV-testen blev først udrullet i oktober Standarden forventes overholdt i Dækningsgrad >85% 74,9% 76% Der er i opgørelsen ikke taget højde for at en del af populationen er hysterektomeret (fjernet livmoder). 8 Manglende opfølgning på abnorme eller uegnede prøver 9A 9B Antal nydiagnosticerede tilfælde af livmoderhalskræft i DK Incidensraten af livmoderhalskræft de seneste 5 år <2% 20,5% 19,9% Fra 1. juni 2011 udsendes en EDI-fact besked til rekv. læge ved manglende opfølgning. Den fulde effekt vil først kunne ses i rapporten for < Tal fra Standarden opgøres på landsplan <13, ,2 Tal fra Standarden opgøres på landsplan 9

10 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Svartider (indikator 5) for smearprøver i Region midt En af indikatorerne for god kvalitet i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet er ifølge Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) antallet af arbejdsdage, som det tager at undersøge en smearprøve. Standarden er, at minimum 95% af smearprøverne skal være besvaret indenfor 10 arbejdsdage. I nedenstående diagram kan det ses, hvordan regionen samlet har klaret sig i Den gennemsnitlige svartid har fra januar til maj 2011 svinget mellem ca. 60 og 85 %, hvilket skyldes det nye livmoderhalskræftscreeningsprogram med ny organisation og nye laboratorieprocedurer, men i juni såvel som i august nåede vi over de 95 %. Der har dog været lidt nedgang i efteråret, men det går trods alt i den rigtige retning sidst på året % 50 RM DKLS standard Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

11 Afdeling for Folkeundersøgelser Tarmkræftscreening Tarmkræftscreening i Region Midtjylland Planlægning af tarmkræftscreening er godt i gang Region Midtjylland ligesom i resten af landet. Fra 2014 skal alle borgere (både mænd og kvinder) i alderen år have tilbud om at blive undersøgt for blod i afføringen, hvilket kan være tegn på tarmkræft. Borgerne i målgruppen modtager et testsæt med posten og skal indsende prøven til klinisk biokemisk afdeling. Svaret på prøven modtager de med posten. Tilbuddet skal gives hvert andet år, men med en indfasningsperiode på 4 år, således at screeningsprogrammet først er helt udrullet i I Region Midtjylland skal knap borgere inviteres hvert år og man regner med at 60% indsender en afføringeprøve. Af deltagerne vil 5,6% have blod i afføringen og skal derfor have tilbudt en koleskopi eller alternativt en CT-kolografi, hvis ikke koloskopien kan gennemføres. Eventuelle polypper, fundet ved koloskopien, skal undersøges nærmere på patologisk afdeling. Når programmet er fuldt udrullet i 2018, forventes det, at der vil blive konstateret knap 360 nye tilfælde af tarmkræft årligt i Region midtjylland på baggrund af screeningsprogrammet. Tilfælde konstateret ved screening giver i mange tilfælde mulighed for mere skånsom behandling ligesom prognosen for behandlingen er bedre end de tilfælde, der først er konstateret efter symptomer. Danske Regioner har nedsat en arbejdsgruppe, som koordinerer implementeringen på nationalt niveau og her arbejdes der bl.a. med at udforme fælles information til borgerne, fælles indkaldelsesprocedurer og fælles IT og kvalitetsmonitorering - i det omfang det giver mening. I Region Midtjylland er Afdeling for Folkeundersøgelser og Sundhedsplanlægning i gang med forberedelserne. De første overvejelser har været fremlagt for Styregruppen for Screeningsprogrammer og i løbet af foråret vil der blive arbejdet frem mod en første orientering og stillingtagen til bl.a. geografisk placering af aktiviteterne i Regionsrådet. Det er et stort projekt som både involverer klinisk biokemi, kirurgi, radiologi, patologi og onkologi. Desuden får almen praksis en naturlig rolle i forbindelse med information af borgerne. 11

12 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Om Afdeling for Folkeundersøgelser Om afdeling for Folkeundersøgelser Nyhedsbrevet er udgivet af Afdeling for Folkeundersøgelser. Vi har administrative og koordinerende opgaver, samt kvalitetssikrings- og udviklingsopgaver i Region Midtjyllands kræftscreeningsprogrammer. Afdeling for Folkeundersøgelser har pt. to ph.d.-studerende tilknyttet. Deres projekter beskrives nedenfor: Line Flytkjær Jensen: Årsager til ikke-deltagelse i screening for brystkræft Projektet undersøger hvorvidt ikke-deltagelse i screening for brystkræft er forbundet med sociodemografiske faktorer, psykosociale faktorer samt sundheds-relaterende faktorer. Projektet er et registerstudie, der inkluderer alle kvinder, som blev inviteret til første rundes screening for brystkræft i Region Midtjylland (n= ). Ved at identificere grupper af kvinder, som er mere tilbøjelige til ikke at deltage i screening, vil AF blandt andet kunne målrette initiativer med henblik på at øge deltagelsen i screeningsprogrammer i fremtiden. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Center for Forskning i Cancer Diagnostik i Praksis (CaP), Århus Universitet og Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers. Projektet har netop modtaget 1 mio. kr. fra Region Midtjyllands Forskningsfond. Desuden er projektet støttet af Riisfort fonden og Århus Universitet. Marianne Johansson Jørgensen: Unges seksuelle adfærd Usikker sex har betydning for uønsket graviditet og overførsel af seksuelt overførte infektioner - herunder bl.a. infektion med klamydia, herpes, kondylomer og gonorre samt udvikling af livmoderhalskræft. Projektets formål er at skabe mulighed for at monitorere seksuel risikoadfærd hos unge danskere og dermed øge mulighederne for at få succes med forebyggende interventioner samt fortolke overvågningsdata (fx udbredelse af seksuelt overførte infektioner og livmoderhalskræft). Projektet består af to delstudier blandt unge danskere i alderen år. I først del udvikles og valideres et spørgeskema, så vi får et effektivt og præcist monitoreringsredskab til at beskrive unge danskeres seksuelle adfærd. I anden del sendes spørgeskemaet til en stor gruppe unge i hele landet. Der stilles også spørgsmål om andre livsstilsfaktorer (kost, rygning, alkohol og motion og stoffer) samt psykosociale og psykologiske risikofaktorer, hvilket giver mulighed for at påvise associationer. Denne beskrivelse er væsentlig for at kunne designe fremtidige interventioner og identificere særlige målgrupper for fremtidige indsatser. Endvidere er kendskab til danskernes seksuelle adfærd nødvendigt ved fortolkning af overvågningsdata om fx udbredelsen af livmoderhalskræft og seksuelt overførte infektioner. Marianne er aktuelt i gang med første delstudie og alle gynækologiske afdelinger i Region Midtjylland, flere apoteker og klinisk mikrobiologisk afdeling, Århus Universitetshospital har stillet sig til rådighed. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. Fondsstøtte fra: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond, Lundbeckfonden UCSF og Aase og Ejnar Danielsens Fond. 12

13 Afdeling for Folkeundersøgelser Siden sidst Den blev Anita Sørensen færdig som speciallæge i samfundsmedcin. Hun er nu fastansat i afdelingen. Hendes ansættelse er en delt stilling mellem Afdeling for Folkeundersøgelser og som uddannelseskoordinerende læge på Regionshospitalet Randers. Den tiltrådte Susanne Lauritzen stillingen som specialkonsulent i afdelingen. Susanne er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har taget en videreuddannelse som sociolog i sociale forhold. Susannes stilling er også en delt stilling, hvor hun halvdelen af sin arbejdstid løser opgaver for Afdeling for Folkeundersøgelser og den anden halvdel går med forebyggelsesopgaver på Regionshospitalet Randers. Afdeling for Folkeundersøgelser hjælper Post Danmark med kvalitetssikring Afdeling for Folkeundersøgelser indgår i et kvalitetssikringsprojekt som Post Danmark foretager. Projektet går ud på, at der, blandt de mange breve som AF udsender, indlægges testbreve. Testbrevene indeholder en chip, således at Post Danmark kan følge brevet fra det sendes til det modtages på en given adresse. Formålet er at teste om brevene overholder tidsrammerne for forsendelser, og hvor der er plads til forbedringer. 13

14 ScreeningsNyt nr Januar 2012 Ansatte i Afdeling for Folkeundersøgelser Berit Andersen, leder af afdelingen, overlæge, speciallæge i samfundsmedicin Anders Lernevall, overlæge, speciallæge i radiologi. Anita Sørensen, afdelingslæge, speciallæge i samfundsmedicin (½ tid i AF og ½ tid som uddannelseskoordinerende læge på RH) Anne Marie Kjær, bookingassistent og projektsekretær Camilla Louise Rasmussen, bookingassistent og web-ansvarlig. Kristian Mikkelsen, cand.scient.pol., AC-fuldmægtig med brystkræftscreening som sit primære arbejdsområde. Louise Rostbøll, bookingassistent og afdelingssekretær Pia Falch, bookingassistent og afdelingssekretær (På barselsorlov) Stine Lyngborg Heslop, sociolog, AC-fuldmægtig med livmoderhalskræftscreening som sit primære arbejdsområde. Susanne Hoffmann Lauritzen, specialkonsulent (½ i AF og ½ tid med forebyggende opgaver på RHR) Vibeke Lundorff, bookingassistent og systemadministrator. Vivian Langagergaard, uddannelseslæge i samfundsmedicin Ph.D.-studerende: Marianne Jørgensen, sygeplejerske, MPH. Line Flytkjær Jensen, kandidat i folkesundhedsvidenskab Bettina Kjær Kristiansen, sygeplejerske, kandidat i folkesundhedsvidenskab. Planlægger Ph.D. studie, - endnu ikke indskrevet. Tryk på navn, for at sende en . Øverst fra venstre; Anders Lernevall, Louise Rostbøll, Camilla L. Rasmussen, Vibeke Lundorff, Susanne H. Lauritzen, Vivian Langagergaard, Kristian Mikkelsen. Nederst fra venstre; Marianne Jørgensen, Anne Marie Kjær, Anita Sørensen, Line F. Jensen, Bettina K. Kristiansen, Stine L. Heslop, Berit Andersen. 14

15 Afdeling for Folkeundersøgelser Tilmelding og afmelding Tilmelding og afmelding ScreeningsNyt udkommer ad hoc (minimum 2 gange om året) Kender du nogen, som kunne have interesse i at læse ScreeningsNyt, kan du sende nyhedsbrevet til dem ved at klikke her. Husk at vedhæfte denne fil. Har du fået ScreeningsNyt tilsendt af en kollega, og ønsker du fremover at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig ved at klikke her. Ønsker du ikke at modtage ScreeningsNyt fremover, kan du framelde dig ved at klikke her. Afdeling for Folkeundersøgelser Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ indgang 11, 2. sal. Tlf

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft. Anbefalinger 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 11 Beslutningsoplæg vedrørende indførelse af brystkræftscreening i Region

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 2 01 06-2015 Indhold Indledning...3 Koordinationsgruppens opgaver...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 1 25-09-2014 Indhold Indledning...3 Arbejdsgruppens kommissorium...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Maj 2007 Indhold Sammenfatning Bilag 1 Evaluering af organiseringen af screening for tarmkræft

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer Mammografiscreening i Danmark Kliniske retningslinjer Klinisk ansvarlig: I.Vejborg(1) Retningslinjerne er vedtaget af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening den 25. oktober 2007

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele!

EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele! k erencemanager rencemanagertv EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele! demo hver onsdag Hvis du vil se hvordan det fungerer, holder vi demo hver onsdag fra 14.00-16.00 og du er DHVEER

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger 2012 Screening for livmoderhalskræft anbefalinger Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bidrager screening for mammacancer til tidlig sygdomsopsporing?

Bidrager screening for mammacancer til tidlig sygdomsopsporing? Bidrager screening for mammacancer til tidlig sygdomsopsporing en sammenligning af tumordetektionsmetodens betydning for tumorkarakteristika Artiklen tager udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet i

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER

SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER - praktiske erfaringer i Danmark 2006 En Orientering spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Screening for klamydia med selvtagne

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere