NR. 2 april årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 april 2013 22. årgang"

Transkript

1 NR. 2 april årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson Bjarne Kehr Ulrik Mosekjær Sidste år på denne tid var der meget fokus på Grækenland. Der er der stadig, men andre lande er også kommet i søgelyset; Cypern. Et lille land i EU med under 1 mio. indbyggere har specialiseret sig i bankvæsen, lave skatter og modtagelse af russiske midler. Landets bankers balancer er 8-10 gange landets egen økonomi. Det er noget over det dobbelte af EU-gennemsnittet, så banksektoren fylder tungt. Uheldigvis er landets bankvæsen nu insolvent, man har bl.a. tabt mange penge på græske statsobligationer. Samtidig har de cypriotiske banker betalt høje renter for at lokke indskud til. Redningsplanen omfatter dels EU-støtte, dels en skat eller afgift på indeståender over euro. Heri er set fra et dansk synspunkt ikke noget underligt. Bankerne er insolvente, og så må indskydere bære tabet, når aktionærerne har mistet deres penge. Det er, hvad vi i Danmark har oplevet i f.eks. Amagerbanken, men i europæisk sammenhæng er det uhørt. Danmark er stort set det eneste land, der har ladet indskydere tabe penge på bankkrak - alle andre steder har man reddet indskyderne. Cypern selv har ikke råd til at redde indskyderne, dertil er landet for fattigt. EU-landene har begrænset lyst til at redde store indskydere, der har fået høje renter i de forløbne år. Lysten bliver yderligere formindsket af, at en sådan redning i høj grad ville gavne rige russere, der har flyttet penge ud af Rusland en del af dem sandsynligvis sorte penge. Det vil være svært for Merkel at sælge de tyske skatteydere den idé, at det er deres pligt at redde russiske skattesvindlere og en cypriotisk banksektor opbygget på bekostning af de øvrige EUlande gennem skattebegunstigelser. Spørgsmålet er selvfølgelig, om behandlingen af indskyderne på Cypern kan skabe en dominoeffekt og føre til flugt fra bankerne i andre lande med den uheldige kombination af svage banker og svage stater, der ikke har råd til at redde deres banker. Det korte svar er, at det ved vi ikke. Panikbølger er meget vanskelige at forudsige. Der er en mulighed for det. Omvendt er der også gode argumenter imod en panik, der spreder sig. Få andre stater (bortset fra Grækenland) har kombinationen af så dårlige banker og så dårlige statsfinanser kombineret med så lidt velvilje hos de øvrige lande. I Danmark tales der forsat om krise og forsigtighed trods diverse stimulitiltag fra regeringen. Set i relation til de sydeuropæiske lande står det måske ikke så slemt til i Danmark. Vi bringer i den anledning en artikel af professor Michael Møller: Det kunne være værre. Renten på såvel lange danske statsobligationer som korte ob-

3 ligationer er uforandret i kvartalet. Renten på lange realkreditobligationer er steget marginalt. Danske aktier, målt på KAX indekset, er siden årsskiftet steget ca. 10 % og udenlandske aktier målt på Morgan Stanleys Worldindeks i Dkr, er steget med ca. 11 %. Fondens afkast for første kvartal har på danske aktier været en gevinst på godt 12 % og på udenlandske en gevinst på ca. 11 %. Afkastet på obligationer har været på 1 % og indeksobligationer et tab på knapt 0,5 %. Opgørelse over fondenes resultater og formuesammensætning bringes inde i bladet. Der er ligeledes orientering om ferielukninger i 2013 og ekspeditionstiderne i CS Fonde. Pensionsfonden har i december 2012 tilskrevet medlemmer med kapitalpension om mulighederne for konvertering til Aldersopsparing til reduceret skat. Konverteringen er ikke sket endnu og der bringes status og årsag til, at det forhåbentligt kommer til at ske efter ca. 1. maj Næste nummer af nyhedsbladet bliver udsendt primo august måned Du og din familie ønske en god sommer. Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand 3

4 Formuens sammensætning og afkast Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontant 51,0 % 48,5 % Indeksobligationer 7,1 % 6,6 % Danske aktier 16,8 % 18,2 % Udenlandske aktier 22,6 % 24,3 % Ejendomme 2,5 % 2,4 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,99 % eller 20,2 % p.a. Under forudsætning af uændret formue, rente- og kursniveau, vil resultatet for år 2013 blive 5,5 % p.a. Kortfristet afdeling Kontanter 56,7 % 51,4 % Obligationer 43,3 % 48,6 % I alt 100,0 % 100,0 % 4 Resultat for ,27 % eller 1,1 % p.a. Opsparingsafdelingen Resultat for ,31 % eller 1,2 % p.a.

5 Det kunne være værre Af professor Michael Møller Vi har tilsyneladende krise i Danmark. Det kan man læse i de danske aviser. Der er tre kure mod denne krise: (1) lad være med at læse aviser, (2) læs udenlandske aviser og (3) læs gamle aviser. Hvis man læser udenlandske aviser, er der to ting, der slår én. Den ene er, at verdensberømte danske sportsmænd ikke er så berømte i verden. Her har vi en tendens til at overdrive vor betydning. Den anden er, at Danmark og Norden uden for Danmark betragtes som en stor succes. The Economist havde i februar en forside med en viking og 14 sider om, hvorfor verden skulle efterligne de nordiske lande. Så helt galt står det tilsyneladende ikke til. Vores politikere bliver ikke milliardærer på bestikkelse, samfundet fungerer og økonomien er god. Alternativt kan man læse gamle aviser. Det har den fordel, at det er billigt. Det er også godt til at sætte tingene i relief. Man kan så spørge sig selv, om man ville bytte dagens problemer med de problemer, vi havde tidligere. Hvis vi starter helt tilbage i min barndom i 50 erne, var den præget af betydelig arbejdsløshed, lav vækst og importregulering. Bananer, for slet ikke at tale om marcipan, var en stor luksus, og der var adskillige måneder hvert år, hvor sidste års noget triste og melede kartofler skulle spises, før der kunne slippes nye kartofler ind i landet. I 60 erne var der vækst og god beskæftigelse. Men betalingsbalancen og den stadig stigende inflation og rente var betydelige problemer. Kreditmarkedet var reguleret. Som hussælger måtte du finansiere køber med et sælgerpantebrev og løbe risikoen for, at han gik fallit. Og som huskøber måtte du pga. inflationen betale så høj en rente, at du de første år måtte leve af vandgrød for at kunne betale prioriteterne. Kreditforeningerne var meget, meget forsigtige, og belå- 5

6 ning af friværdi var umuligt, både i banker og kreditforeninger. I 70 erne kom oliekrisen, inflation og rente steg yderligere, og vi nærmede os den berømte afgrundens rand. Både statsfinanser og betalingsbalance gik ad pommern til, statsbankerot var ikke kun en teoretisk mulighed. Og arbejdsløsheden blev tårnhøj. 80 erne bragte enorme skift og en del fallitter, og arbejdsløsheden kunne stadig snildt konkurrere med, hvad vi ser i dag. Kartoffelkur og skattereform skete med en brutalitet, som vi ikke ser i dag, hvor der er lange overgangsordninger til selv ret små ændringer i folks økonomi. Vi er i dag i den situation, at statsfinanserne er sunde, vores konkurrenceevne er på trods af al kritik så god, at vi har stort overskud på betalingsbalancen og udlandet skylder os penge og ikke omvendt. Tilliden til dansk økonomi er enorm, inflationen er ikke noget problem. Skattesystemet fungerer bedre end nogen sinde før. Selvangivelsen er simplere end nogen sinde før, og det kan ikke længere betale sig at låne for at spare op på pensionsordning, én af de tåbeligheder, der plagede os tidligere. Tidligere tiders frygt for atomkrig eller russisk besættelse er nu væk. Krigens farer, der før truede hele befolkningen, hviler i dag kun og til gengæld tungt på forsvarets personale. Det er nok den befolkningsgruppe, der med størst grund kunne klage. 6

7 Kapitalpension/ Aldersopsparing Vi har sendt breve ud til alle medlemmer, der har en kapitalpension i CS Fonde. I dette brev har vi bedt dig om at bekende om, du ønsker at ændre kapitalpensionen til en Aldersopsparing. Rigtigt mange har allerede svaret tilbage, at de ønsker at betale afgiften på 37,3 % og derved ændre ordningen. Vi er klar til at konvertere disse ordninger, men der er opstået tekniske udfordringer mellem Bankernes EDB Central og SKAT. Det vil derfor tidligst blive i slutningen af april eller starten af maj 2013, at alle systemer er klar til at modtage vore oplysninger, og vi kan ændre din ordning. Dette giver dog ingen konsekvenser for dig som indehaver af ordningen! Hvis din kapitalpension er frigivet til udbetaling (= du har nået pensionsalderen jf. kontrakten), behøver du ikke at vente med at hæve på kontoen. Du kan både hel- og delhæve til 37,3 %, når du måtte ønske dette. Du skal blot sende din anmodning til os, så vil vi udbetale efter gældende opsigelsesregler. Rent økonomisk, er der ingen forskel på, om ordningen ændres først, midt eller sidst på året vi skal blot gennemføre konverteringen inden udgangen af 2013 for at få glæde af den nedsatte afgift. Hvis du ikke har modtaget et brev om dette, eller det måske er bortkommet, er du velkommen til at sende en mail til csfonde.dk med dit ønske om ændring til Aldersopsparing. Husk at nævne dit konto nr. her i CS Fonde eller dit cpr nr. Er din kapitalpension under ca ,- bør du overveje, om det vil være bedre at flytte din kapitalpension over på din arbejdsmarkeds-/tillægspension her i CS Fonde. Dette kan ikke gøres, hvis du først har valgt at ændre til en Aldersopsparing. Du er altid velkommen til at ringe for råd og vejledning omkring dette. Ferielukket og ekspeditionstider i CS Fonde CS Fonde holder sommerferielukket i ugerne 29 og 30 (fra den 15. juli til og med den 26. juli 2013). Vi er tilbage igen mandag den 29. juli 2013 kl Alle udbetalinger fra såvel Pensionsfonden samt Bonusfonden, der kan effektureres, vil blive ekspederet primo juli inden ferielukningen begynder. Ekspeditionstiden i CS Fonde er mandag til torsdag og fredag fra til

8 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Med Ønsker virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre Fonde eller Trommesalen ophøre med frivillig 3, 1. indbetaling 1614 København på en eksisterende V Tlf ordning, 4141 Fax. kan du 3385 anvende 4140 formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside 10/

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 3 juli 2012 21. årgang

NR. 3 juli 2012 21. årgang NR. 3 juli 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 2 april 2014 23. årgang

NR. 2 april 2014 23. årgang NR. 2 april 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 4 oktober 2012 21. årgang

NR. 4 oktober 2012 21. årgang NR. 4 oktober 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2013 22. årgang

NR. 3 juli 2013 22. årgang NR. 3 juli 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 4 oktober 2013 22. årgang

NR. 4 oktober 2013 22. årgang NR. 4 oktober 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2014 23. årgang

NR. 3 juli 2014 23. årgang NR. 3 juli 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 1 januar 2013 22. årgang

NR. 1 januar 2013 22. årgang NR. 1 januar 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 1 januar 2012 21. årgang

NR. 1 januar 2012 21. årgang NR. 1 januar 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Peter W. Christensen

Læs mere

NR. 1 januar 2015 24. årgang

NR. 1 januar 2015 24. årgang NR. 1 januar 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Referat af ordinær generalforsamling i MP Pension den 21. april 2008 Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Formanden, Jytte

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Brede investeringsmandater giver flotte resultater side

Brede investeringsmandater giver flotte resultater side ANNONCE Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet ANNONCE PRIVAT INVESTERING A K T I E R F O N D E F O R S I K R I N G E R R Å D G I V N I N G APRIL 2005 Guide til Folkebørsen 3,3 mio. danskere

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere