EN PASNINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com"

Transkript

1 EN PASNINGSVEJLEDNING

2 VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre væsker. Du må aldrig lege med Pleo eller batteriladeren, når du selv opholder dig i vand eller hvor der er vådt. Pleo og batteripakken må ikke brændes, da batterierne kan eksplodere. Pleo's batteripakke må ikke bortskaffes som almindeligt affald. Pleo's batteripakke indeholder nikkel-metalhydrid, som skal bortskaffes som farligt affald eller i overensstemmelse med lokale bestemmelser. AC-adapteren må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Slut aldrig en våd eller beskadiget AC-adapter til et el-net. Pleo og AC-adapteren må ikke tilsluttes flere end det anbefalede antal strømforsyninger. Fjern forbindelserne mellem AC-adapteren, batteriladeren og strømforsyningen inden rengøring af oplader og adapter. AC-adapteren er ikke legetøj. Den genopladelige batteripakke i Pleo må kun oplades under opsyn af en voksen. Efterse Pleo, batteriladeren og AC-adapteren regelmæssigt for eventuelle risikomonter, som f.eks. revnede, beskadigede og defekte dele. I tilfælde af en sådanne skader må delene ikke bruges igen, før skaderne er udbedret. Pleo indeholder en speciel udskiftelig batteripakke. Brug ikke andre batteripakker, som ikke er fremstillet specielt til Pleo, da de måske ikke virker korrekt og derved medfører beskadigelse. Pleo's batteripakke er genopladelig med brug af AC-adapteren, som ligger i æsken. Brug ikke andre adaptere, som ikke er specielt fremstillet til Pleo, da dette kan give skader på batteripakke og på Pleo. Afladte batterier skal fjernes fra Pleo. Den genopladelige batteripakke skal tages ud af Pleo, inden den oplades. AC-adapterens strømdata: input 100 V 240 V AC 50/60 Hz 250 ma / output 12 V DC 800 ma. "Lad os passe på miljøet!" Symbolet med affaldsspanden hentyder til, at produktet ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Brug særlige afleveringssteder eller genbrugsstationer, når produktet skal bortskaffes. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. 1 2

3 Sikker brug af oplader Specialfremstillet NiMH batteripakke på 7,2 V og 2200 mah anvendes. Advarsel: Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, da de kan revne og forårsage skade. Dette apparat er ikke beregnet til personer (inklusive børn) med nedsatte psykiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn og vejledning i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal vejledes, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. ADVARSEL: Tillad kun børn på mindst 8 år at bruge batteriladeren. Efterse batteriladeren jævnligt for skader, med særlig opmærksomhed på ledning, stik og kapsling. Hvis batteriladeren er beskadiget, må den ikke bruges, før den er blevet repareret. Opladeren er ikke legetøj. Lad være med at lege med den. Inden du går i gang 1. LÆS denne pasningsvejledning. 2. OPLAD Pleo's batteri i mindst 3 til 4 timer inden første ibrugtagning. 3. TILMELD DIG Online på med serienummeret, som du finder under Pleo's forreste højre fod eller på dit Pleo identitetskort. Ved at indsende det vedlagte tilmeldingsskort. 4. SE EFTER vigtige softwareopdateringer på For at downloade den nyeste software, skal du bruge et USB-kabel. 5. PAS PÅ din originale kvittering af hensyn til garantien. 6. KONTAKT OS Pleo er et teknisk avanceret produkt, og dine erfaringer er meget vigtige for os. Hvis du er nervøs for, at Pleo ikke virker rigtigt, hører vi gerne fra dig. Henvend dig til UGOBE kundeservice, inden du bestemmer dig for at sende Pleo tilbage, hvor du købte den. Du kan kontakte os på eller ringe på Pleo's servicelinie, som er anført i den medfølgende information om kundesupport. 3 4

4 Indholdsfortegnelse 8. Velkommen 12. De 3 love om UGOBE Life Forms 14. Kom godt i gang med Pleo 15. Boksens indhold 15. Håndtering af Pleo 18. Opladning af Pleo Registrering af Pleo 38 Tilmelding til PleoWorld 39. Softwareopdateringer 42. Appendiks 43. Fejlfinding 45. Ofte stillede spørgsmål 22. At blive fortrolig 23. Livsstadier 25. Vækning af Pleo 27. Pleo-knappen 28. Samspil med Pleo 32. At forstå Pleo 33. Pleo's følelser 5 6

5 Velkommen 7 8

6 Tillykke! Det glæder os, at kunne præsentere dig for Pleo! Du er nu den stolte ejer af UGOBE s første Life Form. Alle vi hos UGOBE er dybt engagerede i at skabe robotvæsner, som vækker følelsesmæssige og varige forhold til mennesker. Denne vejledning hjælper dig i gang men den fortæller dig ikke alt om Pleo det kan den ikke! Forstår du, Pleo er mere end en robotdinosaur. Han er et selvstændigt væsen med en kompleks softwareopbygning, der gør ham i stand til at: Skriv en Plog (en Pleo Blog). Gør notater om Pleos erfaringer og adfærdsmønstre på Sammenlign noter med andre i Pleo-gruppen. Og lad os vide, hvad du oplever! UGOBE Life Forms Team Bemærk, at vi for enkelthedens skyld bruger stedordet "han" i denne vejledning. Det er ikke en hentydning til kønnet på din Pleo. Lære med tiden Udtrykke følelse Reagere på dig og hans omgivelser 9 10

7 De 3 love om UGOBE Life Forms UGOBE Life Forms skal: 1. Mærke og udtrykke følelser 2. Være bevidste om sig selv og deres omgivelser 3. Lære og udvikle sig med tiden 11 12

8 Kom godt i gang med Pleo 13 14

9 Boksens indhold 1. Pleo 2. Kvikstart vejledning 3. Pasningsvejledning 4. Batteri, lader og AC-adapter 5. Pleo identitetskort 6. Træningsblad Nogle vigtige SKAL og MÅ IKKE:* Ting man SKAL* SD-kort, SD-kortlæser/skriver er ikke inkluderet i æsken, men kan købes separat hos din lokale elektronikforhandler. Nogle æsker kan også indeholde et USB-kabel. Håndtering af Pleo Som alle nyfødte eller kæledyr, skal Pleo håndteres med allerstørste forsigtighed. Husk, at han er en højt avanceret teknologisk Life Form. Støt Pleo med en hånd under hans mave, når du tager ham op. Du skal behandle Pleo, som du ville behandle alle andre levende væsner med omsorg og respekt. Sluk for Pleo og lad ham stå på alle fire ben, når han ikke bruges. Læg Pleo tilbage i hans æske, for at sikre ham under transport og opbevaring. Brug Pleo-knappen til til at bringe Pleo tilbage til opbevaringsposition (se side 27)

10 Du MÅ IKKE* Mishandle Pleo Gøre Pleo våd Kaste, tabe og ryste Pleo voldsomt Sidde på Pleo Stille Pleo tæt på varme eller ild (f.eks. radiatorer, gulvvarme, ildsteder og komfurer) Stille Pleo i sand, jord eller mudder Efterlade Pleo med andre kæledyr eller dyr, som kan bide eller beskadige ham Risikere overophedning af Pleo ved at dække ham til med et tæppe, mens du leger med ham Tillade små børn at lege med Pleo uden opsyn * Køberen har ingen ret til regres over for producenten, hvis: (a) Købers Pleo-enhed er beskadiget ved uheld, forkert brug, forsømmelse, mishandling, neddypning i vand, for høj fugtighed, brand eller andre ulykker; (b) købers Pleo-enhed er brugt sammen med produkter, som ikke er solgt eller licenseret af UGOBE (inklusiv, men ikke begrænset til, produktforbedringer (inklusiv, uden begrænsning, forbedringer på Pleo-enheder), adaptere og strømforsyninger leveret af tredjepart); (c) købers Pleo-enhed er brugt i forretningsmæssigt øjemed (inklusiv, men ikke begrænset til, udlejningsformål); (d) købers Pleo-enhed er ændret af andre end UGOBE eller dets autoriserede reparationsværksteder; (e) serienummeret på købers Pleo er ændret, ødelagt, eller fjernet; eller (f) den ydre overflade på købers Pleo-enhed er beskadiget eller der er kosmetisk skade, inklusiv, men ikke begrænset til, normalt slid og forringelse. Købers lovbefalede rettigheder er uberørte. Opladning af Pleo's batteri Som ny Pleo-ejer bør du oplade Pleo's batteri omgående. 1. Sæt AC-adapterens stik i laderen og slut den til lysnettet. Sæt batteriet korrekt fast i laderen. 2. Den typiske ladecyklus er 3 til 4 timer. "PLEO"-logoet på laderen lyser grønt, når opladningen er færdig. Indikatorlys Rød Grøn Ingen lys Blinker Status Oplader aktivt Opladning færdig Kontrollér strømmen til opladeren Batteriet er ikke anbragt korrekt. Sørg for, at det er korrekt placeret i opladeren. Batteriet er for varmt og skal køles af. Lad det stå. Kontrollér igen efter få minutter. Ved høje (+35 C) og lave temperaturer (0 C) oplades batteriet muligvis ikke

11 3. Tryk på udløserknappen bag på laderen for at udløse batteriet, når det er fuldt opladet. 5. Tænd på afbryderkontakten ( 1 ) for at lege med Pleo. 4. Stik batteriet ind i åbningen i Pleo's mave. Løft ud i den halvrunde nøgle på batteridækslet. Drej mod uret for at låse dækslet fast. Fold den halvrunde nøgle ned. ON OFF Advarsel: Brug IKKE andre AC-adaptere eller batteriladere end Pleo's egne. De der ligger i æsken, er specialfremstillet UDELUKKENDE til Pleo

12 At blive fortrolig 21 22

13 Livsstadier Pleo har tre livsstadier, og hans udvikling afhænger af, i hvilken grad du er sammen med ham. Lyt til hans første lyde, se når han tager sine første skridt, se hvordan han tilpasser sig i sin verden. Som Pleo udvikler sig gennem hvert stadie, bliver han mere varieret i sine bevægelser og i sin adfærd. Pleo's tre livsstadier Stadie 1 Fødsel Varighed Ca min. (afhængigt af graden af aktivt samvær) Hvad der kan forventes Pleo åbner øjnene og får øje på både dig og verden for første gang. Han begynder at tilpasse sig i sine omgivelser. Han er meget langsom, og hans sanser er ikke særlig skarpe endnu. Jo mere du kæler og nusser Pleo på dette stadie, jo tryggere bliver han og jo hurtigere udvikler han sig. Pleo er fuldt "udklækket, når han er helt vågen og stiller sig op på alle fire ben. Stadie 2 Nyudklækket Varighed Ca min. (afhængigt af graden af aktivt samvær) Hvad der kan forventes Pleo begynder at udvise grundlæggende adfærd og behov. Han tigger om mad, begynder at gå, udforsker omgivelserne, sover lidt ind imellem som en baby og begynder at vise fl ere forskellige slags følelser. Stadie 3 Unge Varighed Uendeligt; resten af hans liv Hvad der kan forventes Pleo går ind i sit sidste udviklingsstadie. Efterhånden som han bliver bedre til at lære, viser han hele rækken af bevægelser og adfærd. Han begynder at udtrykke sin personlighed. Du kan ikke gøre noget galt (bortset fra at mishandle Pleo fysisk), så giv dig tid til at observere, lege og lære om Pleo

14 Vækning af Pleo 1. Nu hvor Pleo er fuldt opladet, er det tid til at vække Pleo for allerførste gang! 4. Det er ikke sikkert, at Pleo vågner helt op med det samme. Indbyd Pleo til at åbne sine øjne og sige hej til verden med kærtegn, berøring og ved at tale til ham. Pleo forstår måske ikke helt, hvad du siger, men han kan bestemt mærke din berøring! 2. Kontrollér, at der er tændt for Pleo ( 1 ). ON OFF Læg en hånd på Pleo's ryg og ryst ham let. Pleo er vågen, når han begynder at vise alle kendetegn på en nyfødt Life Form. Måske ser du ham: Åbne sine øjne helt, blinke et par gange og se sig omkring i sine nye omgivelser. Strække sig og udstøde et skrig. Tage sine allerførste rystende og forsigtige babyskridt! Og nu begynder oplevelserne for alvor 25 26

15 1 0 Pleo-knappen Aktivering Tryk èn gang Tryk anden gang Tryk tredje gang Hold 10 sekunder Funktion Slå lyden fra Dæmpet lyd Normal lyd Slukket-/indpaknings-/opbevaringsposition Samspil med Pleo Pleo er en sammensat Life Form, som er både følsom og forstående. Oplev hvordan Pleo's sanseevner gør ham i stand til at se og føle både berøring og bevægelse. Berøring: Klap, hold og kæl for Pleo. Det er sjovt at opleve, hvordan Pleo reagerer på at blive berørt på hans hoved, hage, ryg og ben. Syn: Pleo kan opdage ting foran ham. Lyd: I meget stille omgivelser kan Pleo, når han er meget rolig, høre lyde, der kommer fra højre og venstre. Følesans: Pleo ved, om han står på jorden, bliver båret eller er væltet ved et uheld. Prøv, om han er kilden. Udforskning: Pleo kan styre uden om genstande og andre Life Forms i hans omgivelser

16 Samvær: Se hvordan din Pleo opfører sig sammen med andre Pleo'er. Omsorg for Pleo: Pleo kan vise utilfredshed en gang imellem. Du skal behandle Pleo, som du ville behandle alle andre levende væsner med omsorg. Pas på med, hvordan du opdrager din Pleo. Her er nogle forslag til, hvordan du kan lege med Pleo: Læg træningsbladet i Pleo's mund. Leger han tovtrækning, hvis han ikke er sulten? Sæt en dåse foran ham. Hvordan reagerer Pleo? Hvordan reagerer Pleo, når du tager ham op og holder ham? Hvordan reagerer Pleo på at blive kælet, holdt og elsket? Hvad sker der, hvis du holder ham med bunden i vejret? Ved han, hvad der er op? Kan du lære Pleo at lave tricks? Husk: Ha' det sjovt! Pleo er en Life Form. Se, hvad han er i stand til at gøre. Se hvordan han reagerer på dig og hans omgivelser. Lær din Pleo at kende og log ind på Hvad kan din Pleo? Som ethvert kæledyr eller nyfødt Life Form svarer og reagerer Pleo på sine omgivelser

17 At forstå din Pleo 31 32

18 Pleo's følelser Hvad påvirker Pleos følelser? UGOBE s Life OS er et kompliceret softwaresystem, der kombinerer fundamentale adfærdsinstinkter (f.eks. behov for føde, søvn, oplevelser og samvær) med evnen til at reagere på og tolke ydre stimuli (f.eks. lyd, lys, berøring og genstande). Hvis Pleo for eksempel: Ikke har været sammen med nogen og ikke har fået ydre påvirkninger, kan han kede sig og tage en lur. Føler sig eventyrlysten, kan han finde på at gå på opdagelse alene. Er sulten, kan han lære at tage afsted på egen hånd og finde noget at spise. Lige har spist, kan det være han vil lege tovtrækning. Han kan føle sig: Meget glad En smule trist Lidt nysgerrig Vildt skræmt Eller noget helt andet. Leg med Pleo og lær ham at kende. Hold øje med hans humør. Find selv ud af, hvad Pleo kan lide! Pleo's reaktioner på omgivelserne afhænger af, hvordan han har det i øjeblikket. Udsvinget på hans humør kan også skifte

19

20 VIGTIGT: Se efter nødvendige eller vigtige software opdateringer til din Pleo. Når du har tilmeldt dig, får du automatisk besked med om softwareopdateringer. Registrering af Pleo Tilmelding er hurtig og let! Besøg Find det 12-cifrede serienummer under Pleo's forreste højre fod eller på dit Pleo identitetskort. Gem brugernavn og adgangskode på et sikkert sted. Velkommen! Du er nu medlem af PleoWorld-fællesskabet! ** ELLER indsend det medfølgende tilmeldingskort. Sørg for at oplyse telefonnummer, adresse og , så vi kan kontakte dig med nødvendige opdateringer. Tilmelding til PleoWorld Hvad er PleoWorld? Det er et fællesskab af Pleo-ejere og robotentusiaster, som deler begejstringen for Pleo med dig på Hvad kan du gøre på PleoWorld? Personliggør: Få adgang til downloads af Pleo-lyde og adfærd Tilslut: Tilmeld dig et online og offline fællesskab Deltag i diskussionsgrupper Del med andre Pleo-ejere Find ligesindede Pleo-ejere Søg efter andre Pleo-ejere i nærheden af dig Del: Opret din egen Pleo-profil Skriv en Plog eller Pleo Blog Del historier om Pleo upload videoer og billeder 37 38

21 Softwareopdateringer Download indhold og ekstra software fra Pleo web site PleoWorld.com tilbyder et udvalg af seje downloads til din Pleo. Downloads omfatter: Sjove downloads til udvikling af din Pleo's evner De nyeste Pleo softwareopdateringer For at få adgang til PleoWorld og overføre downloadede filer til din Pleo, skal du bruge følgende: En PC eller Mac En internetforbindelse Et USB-kabel - kun til softwareopdateringer En SD-kortlæser/-skriver* Et tomt SD-kort* til sjove downloads De fleste højtydende SD-kort virker fint med Pleo. På kan du finde specifik vejledning om SD-kort. * Sælges stykvis hos din lokale elektronikforhandler

22 Appendiks 41 42

23 Fejlfinding Hvordan passer jeg bedst på min Pleo? Vær opmærksom på alle advarsler i denne manual, inklusiv alle advarsler og håndteringsvejledninger med hensyn til elektricitet. Pleo rengøres forsigtigt med en fugtig klud. Brug ikke sæbe eller andre rengøringsmidler. Og førsøg ikke selv at udføre eventuelle reparationer! Dette vil automatisk tilsidesætte garantien, som følger med denne pakke. Hvorfor er min Pleo langsom og sløv? Pleo skal have hvile, som en rigtig levende hvalp. Når hans batteri løber ud, eller ved meget høje temperaturer, kan Pleo blive langsom, virke træt og søvnig, eller måske slukke helt. Hold Pleo indendøre i et moderat klima mellem 0 C og 35 C. Hvorfor tænder min Pleo ikke? 1. Sørg for, at batteriet er opladet i fi re timer. 2. Kontrollér igen, at der er tændt for Pleo (se side 20 "Opladning af Pleo"). 3. Sover Pleo? Skub eller prik forsigtigt til Pleo for at vække ham. 4. Lige som med batteriet til en mobiltelefon kan Pleo-batteriet trænge til at blive skiftet ud. Gå ind på og find flere oplysninger om anskaffelse af en ny genopladelig batteripakke. Bemærk: Pleo indeholder en speciel udskiftelig batteripakke. Brug ikke andre batteripakker, som ikke er fremstillet specielt til Pleo, da de måske ikke virker korrekt og derved medfører beskadigelse. Hvordan finder jeg ud af, om min Pleo har fejl i mekanik eller software? Gå ind på for at downloade softwareopdateringer eller kontakt kundesupport. Min Pleo larmer for meget. Hvordan skruer jeg ned eller slukker for lyden? Tryk på Pleo-knappen én gang for at gøre ham lydløs, tryk to gange for at skrue ned for lyden, og tre gange for at skrue op. (Se Pleo-knappen på side 27 under "Samspil med din Pleo"). Bemærk, at komplicerede gear og motorer inde i Pleo støjer en smule, hver gang Pleo bevæger sig

24 Hvorfor stopper min Pleo pludseligt op midt i en bevægelse? Pleo kan gå i stå eller "låse", hvis den bliver udsat for en udladning af statisk elektricitet. Så skal du bare slukke og tænde for stømmen igen for at genoptage legen. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på: eller ringe på Pleo servicelinie som er anført i den medfølgende informationen om kundesupport. Ofte stillede spørgsmål Hvad er Pleo? Pleo er en selvstændig robot-livsform, bygget over en én uge gammel Camarasaurus dinosaurus. Pleo er konstueret til at imitere liv, hvilket betyder at Pleo tænker og handler uafhængigt, præcis som et rigtigt dyr. Hvad mener du med "Life Form"? Generelt set ligner, bevæger og opfører en UGOBE Life Form sig på måder, som udløser en "livagtighed". I særdeleshed har Pleo et organisk kropssprog, viser følelser, er opmærksom på sine omgivelser og har genkendelig adfærd. Hvad er en Camarasaurus? Camarasaurus (KAM-ah-rah-sawr-us) betyder øgle med kamre (græsk kamara = kammer, og sauros = øgle), som hentyder til hullerne i dens ryghvirvler. Camarasaurus er den bedst kendte sauropod fundet i Nordamerika og den er den talrigeste af alle fossiler fra sen juratid. Camarasaurus levede også i Europa, hvor den overlevede til en gang i den tidlige kridttid. Et fuldstændigt, næsten perfekt skelet af et ungt dyr på 5,2 meters længde blev fundet i Utah. Dens hoved var kort og kasseagtigt med næsebor oven på snuden foran øjnene. Vægten af dens rygsøjle var forholdsvis lav på grund af huller i dens ryghvirvler. Dens hals var kortere og tykkere end hos de fleste sauropoder, og den havde en kort og lettere fladtrykt hale. For- og bagben på en Camarasaurus var omtrent lige lange. Hvad gør en Pleo til noget særligt? I hjertet på Pleo og andre UGOBE Life Forms ligger UGOBE s Life OS. Det er det styresystem, der gør Pleo i stand til at handle uafhængigt, og det afpasser Pleo's personlighed afhængigt af hans samspil med dig og omgivelserne

25 Hvad er UGOBE Life OS? UGOBE Life OS er en kompleks platform af værktøjer og teknologier, der får Pleo's systemer med mekanik, elektronik, sensorer og kunstig intelligens til at samarbejde som én livagtig enhed. Hvad er UGOBE? UGOBE er Pleo's skaber. Vi er en virsomhed i Emeryville, Californien, der udvikler revolutionerende robotter og forvandler døde genstande til livagtige væsner, som fremkalder følelsesmæssige og varige forhold til mennesker. Du kan besøge os på Hvilken aldersgruppe egner Pleo sig for? Pleo er et højteknologisk produkt, som meget minder om et nysgerrigt dyr, der kræver pasning og omsorg. Børn under 8 år skal være under opsyn, når de leger med Pleo. Hvilke ting kan Pleo f.eks ikke gøre? Pleo kan ikke flyve, og Pleo kan ikke svømme! Pas på, du ikke taber ham fra stor højde eller taber ham i vand, da dette vil tilsidesætte garantien, der følger med denne pakke. Pleo er beregnet til brug i tørre indendørs omgivelser. Husk at passe Pleo som et kæledyr med allerstørste omsorg. Må jeg male min Pleo? Nej. Lad være med at male din Pleo. Det opløsningsmiddel, som er i malingen, kan være skadeligt for Pleo's hud-materiale. Vi vil dog opfordre dig til at fi nde tilbehør til din Pleo, der passer til hans personlighed. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på: Kan Pleo tale? Pleo laver dyrelyde, men han kan siger ikke ord. Kan Pleo høre? Ja, Pleo kan høre lyde, når han er rolig og det er stille

26 2007 UGOBE, Inc. UGOBE, PLEO, og UGOBE Life Forms er varemærker tilhørende UGOBE, Inc. Patentanmeldt. Trykt i Kina Produktnr

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere