GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte"

Transkript

1 I LANDBRUGET til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte

2 At blive enke eller enkemand rejser en række vigtige spørgsmål Vores liv består af forskellige livsfaser, som hver især rejser vigtige spørgsmål, vi er nødt til at finde svaret på. Især tiden omkring et dødsfald er præget af mange svære spørgsmål og overvejelser både for jer som ægtepar og for dig som længstlevende ægtefælle. Nogle gange får vi tid til at forberede os på den livsændring, det er at blive enke eller enkemand. Nogle gange sker det fra den ene dag til den anden. Her er en række spørgsmål, som vi ofte møder hos ægtepar i tiden før den enes forventede bortgang og fra den længstlevende ægtefælle efterfølgende. Spørgsmål, som det ville være godt at få drøftet sammen, inden ægtefællen går bort, og som det ofte er nødvendigt at finde svaret på efter dødsfaldet: Uanset om I som par fik talt sammen, eller du nu selv skal tage stilling til en række vigtige spørgsmål, er der altid hjælp at hente på din lokale DLBR-virksomhed. Både til det praktiske omkring håndtering af dødsboet og til at få talt tingene igennem, så du kan finde den rigtige løsning for din fremtid. Vigtige spørgsmål for dig som længstlevende ægtefælle Ud over de spørgsmål, du står overfor, og som handler om dine ønsker for fremtiden og dine økonomiske muligheder, er der et spørgsmål, som hurtigt rejser sig for dig som længstlevende ægtefælle: Hvad gør jeg lige her og nu? VIGTIGE SPØRGSMÅL FOR JER SOM ÆGTEPAR Hvad skal der ske, hvis en af os falder bort eller bliver alvorligt syg, og vi ikke har fået solgt eller generationsskiftet vores ejendom? Ønsker længstlevende at drive ejendommen videre eller at blive boende? Hvem kunne være interesseret i at overtage ejendommen? Hvordan sikrer vi fremtiden i forhold til økonomien, hvis en af os falder bort eller bliver alvorligt syg, og vi ikke har fået solgt eller generationsskiftet vores ejendom? Har længstlevende ægtefælle mulighed for at blive siddende i ejendommen? Ved vi, hvordan arven fordeles? Er der et behov for at få lavet et testamente? Vil det være en fordel at blive gift, hvis vi hidtil har levet sammen papirløst? Hvordan får vi opbygget en pension, der både kan sikre vores fælles og den længstlevendes fremtid rent økonomisk? Hvad hjælper folderen dig med? Folderen er tænkt som en hjælp til dig til at få svar på nogle helt lavpraktiske spørgsmål i tiden lige efter dødsfaldet. Den kan også hjælpe dig, når du sammen med din familie og rådgiver skal finde ud af, hvad der skal ske med dødsboet. 2

3 DE FØRSTE UGER EFTER DØDSFALDET Lige efter et dødsfald er der mange spørgsmål af rent praktisk karakter. Familie, venner og forretningsforbindelser skal have besked, og begravelsen skal ordnes. Som nærmeste pårørende til afdøde er det naturligt, at du spiller en stor rolle i planlægningen af begravelsen. Samtidig sker der som følge af dødsfaldet en del formelle ting, som har betydning for dig som ægtefælle. Nedenfor finder du den vigtigste information om, hvad der sker umiddelbart efter et dødsfald. Registrering af dødsfaldet Når en person afgår ved døden, indberetter lægen dødsfaldet elektronisk. Herefter kan der udstedes en dødsattest. De nærmeste pårørende skal inden 2 hverdage digitalt anmelde dødsfaldet ved at indsende en anmodning om begravelse eller ligbrænding til præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Foruden dødsattest, skal du bruge afdødes navne- eller dåbsattest, vielsesattest og navne- eller dåbsattest på dig som ægtefælle. Anmeldelsen skal ske via Borger.dk. Begravelsen De nærmeste pårørende aftaler nærmere med præsten om afviklingen af begravelsen. Begravelsen kan være kirkelig eller borgerlig. De fleste kontakter en bedemand, som står for det praktiske med dødsfaldet og begravelsen. I forbindelse med begravelsen afholdes som regel en mindesammenkomst. Valget af form og omfang er op til de nærmeste. Det er den, der bestiller begravelse og mindesammenkomst, som umiddelbart hæfter for betalingen. I sidste ende er det boet, der betaler for begge dele. HVAD SKER DER, NÅR DØDSFALDET ER REGISTRERET? Når dødfaldet er registreret, går der besked videre til en række myndigheder og institutioner: Skifteretten modtager besked om dødsfaldet 2-4 dage, efter at det er anmeldt. Herefter retter Skifteretten henvendelse til afdødes nærmeste pårørende, dvs. dig som ægtefælle. Afdødes NemID spærres. Det vil herefter ikke være muligt at logge på netbank eller på sider fra det offentlige, herunder SKAT. Der vil heller ikke være adgang til afdødes E-boks, der dog heller ikke længere er åben for modtagelse af post. Ved indsendelse af skifteretsattest kan der gives læseadgang til afdødes E-boks. Banken spærrer afdødes konti, når de modtager besked om dødsfaldet fra folkeregistret. Også konti, som I er fælles om, spærres. Det er derfor en god idé at have sin egen konto. Har du ikke en konto selv, kan du oprette en konto, som din løn og pensioner går ind på. Forsikringsselskabet sætter gang i processen med at udbetale livsforsikringer og pensionsopsparinger. Hvor hurtigt udbetalingen sker, afhænger af, om det er klart, hvem beløbene skal udbetales til, og om en forsikring fortsat ønskes. 3

4 Boet udleveres fra Skifteretten Skifteretten retter henvendelse til dig som ægtefælle, når de har modtaget besked om dødsfaldet. Afdødes nærmeste pårørende kan kontakte Skifteretten om boets behandling. Hvis det ikke sker, vil Skifteretten selv kontakte dig med vejledning om udlevering af boet efter 2-4 uger. Skifteretten træffer bestemmelse om boets behandlingsmåde og udsteder en skifteretsattest. Skifteretsattesten angiver, hvordan boet behandles, og hvem der kan handle på boets vegne. Indtil der er udstedt en skifteretsattest, er der således ingen, der kan disponere over afdødes aktiver eller handle på boets vegne. Der går normalt ca. 1 måned, inden boet udleveres fra Skifteretten. Der kan dog gå længere tid, og det er ikke usædvanligt, at der går op til flere måneder. Det afhænger af, om det er klart, hvordan boet skal behandles, og om betingelserne er opfyldt. Der findes en række forskellige skiftemåder, som beskrives på side 7 i denne guide. Der er stor forskel på, om boet skiftes, eller om det udleveres til uskiftet bo. Både hvad angår den arvemæssige og den skattemæssige behandling. Hvis afdøde drev virksomhed eller ejede en landbrugsejendom, er det altid en god idé, inden boet anmodes udleveret fra Skifteretten, at søge rådgivning om de skattemæssige forhold. FAKTA HVAD GØR SKIFTERETTEN? Skifteretten udsteder en skifteretsattest, når det er besluttet, hvordan boet behandles, og hvem der kan handle på boets vegne. Først når skifteretsattesten foreligger, kan der disponeres over afdødes aktiver eller handles på boets vegne. De to mest almindelige skiftemåder er uskiftet bo og privat skifte: BOET UDLEVERES SOM USKIFTET BO Uskiftet bo betyder, at du overtager jeres fælleseje uden at have skiftet med førsteafdødes børn. Du har krav på at FAKTA OM USKIFTET BO Ved uskiftet bo overtager længstlevende ægtefælle førsteafdødes andel af fællesboet til fuld rådighed. Dermed udskydes skiftet af fællesboet til senere. Du har krav på at sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn, mens afdødes børn fra et tidligere forhold skal give dig tilladelse til at sidde i uskiftet bo. sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger (dvs. jeres børn). Afdødes særbørn (dvs. børn fra tidligere forhold) kan give tilladelse til, at du sidder i uskiftet bo. Som papirløst samlevende kan du ikke sidde i uskiftet bo. Krav til uskiftet bo Det er en betingelse for at få fællesboet udleveret som uskiftet bo, at din del af fællesboet (din bodel) er solvent, og at hele fællesboet samlet er solvent. Ved udlevering af boet som uskiftet bo påtager du dig alle afdødes forpligtelser. Senest samtidig med udlevering af boet til uskiftet bo skal der indsendes et proklama (læs mere på side 7). Det giver overblik over, om afdødes bo alligevel var insolvent. Er det tilfældet, kan du frigøre dig for gældsansvaret ved at tilbagelevere boet og begære det skiftet som insolvent bo. Du kan vælge at skifte boet senere. Ønsker du at blive gift igen, skal du skifte med børnene, inden du kan indgå et nyt ægteskab. Rådighed over det uskiftede bo Du får rådighed over afdødes andel af fællesboet, som om du var ejer. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan bestemme over afdødes andel af fællesboet ved testamente, ligesom du ikke må misbruge rådigheden over fællesboet ved at have et urimeligt forbrug, tegne uforholdsmæssige pensioner eller give gaver, som står i misforhold til boets størrelse. Skat Når du har fået udleveret fællesboet til uskiftet bo, sker beskatningen af afdødes indkomst i dødsåret hos dig som længstlevende. Der skal indsendes en særlig selvangivelse 4

5 for dødsåret, og der beregnes en skat for afdøde. Er der overskydende skat, udbetales beløbet til dig, mens du skal betale en eventuel restskat. Havde din ægtefælle skatterelevante aktiver, som f.eks. en landbrugsejendom eller aktier, indtræder du i din ægtefælles skattemæssige forhold, når du får udleveret boet som uskiftet bo. BOET UDLEVERES TIL PRIVAT SKIFTE Overtager du ikke boet som uskiftet bo eller efter reglerne om boudlæg/ægtefælleudlæg (se oversigten på side 7), skal boet skiftes. Skiftet sker enten som privat skifte eller ved bobestyrer. Det mest almindelige er, at boet skiftes privat. Skifte ved bobestyrer bruges primært, hvis der er usikkerhed om boets solvens, hvis arvingerne ikke er enige, eller hvis der forventes at gå mere end 1 år, før boet kan afsluttes. Krav til privat skifte For at boet kan udleveres til privat skifte er det et krav, at boet er solvent, og at en af arvingerne er myndig og solvent. Boet udleveres til arvingerne i forening. Det betyder, at arvingerne skal være enige om boets behandling. Arvingerne sælger selv boets aktiver, betaler gælden og fordeler arven imellem sig. Det er også arvingerne, der indgiver opgørelser over boets formue til Skifteretten. Skattefritagne boer beskattes af afdødes indkomst fra seneste indkomstår og frem til dødsdagen. Som udgangspunkt anses forskudsskatten for endelig, således at der ikke kommer yderligere beskatning. Er boet skattepligtigt, skal boet selvangive indkomst fra seneste indkomstår og frem til boets afslutning. Det betyder, at boet er skattepligtigt af fortjenester ved boets salg og ved udlodning af boets aktiver til arvingerne. F.eks. vil et skattepligtigt bo skulle opgøre og selvangive en ejendomsavance ved salg eller udlodning af ejendommen til en arving. Er der en landbrugsejendom i boet, kan det betyde meget skattemæssigt, om boet er skattefritaget eller ej. Du bør derfor altid søge råd hos din rådgiver, inden boet udleveres fra Skifteretten. FAKTA OM PRIVAT SKIFTE Ved privat skifte overtager arvingerne i fællesskab boet til skifte. Arvingerne hæfter for afdødes forpligtelser, men hver arving har mulighed for at undgå dette ved at fralægge sig, hvad der måtte være modtaget fra boet. Selvom boet er udleveret til privat skifte, er der intet i vejen for at søge rådgivning og hjælp til behandling af boet. Det kan gøres ved, at bobehandleren får en skiftefuldmagt fra dig og de øvrige arvinger. Det kan være en rigtig god idé at få hjælp til bobehandlingen, hvis der er en landbrugsejendom eller anden virksomhed i boet efter afdøde. Beskatning i skiftede boer I modsætning til ved det uskiftede bo er skiftede boer selvstændige skattesubjekter. Det betyder, at det er boet, der skal indgive oplysninger til SKAT, og at den skattemæssige behandling alene afhænger af boets forhold. Alt efter boets størrelse kan boet være skattefritaget eller skattepligtigt af boets indkomst under boets behandling. 5

6 Hvad skal der ske med virksomheden? Så længe boet ikke er udleveret til skifte, skal du være opmærksom på, at ingen kan disponere over eller handle på vegne af boet. Indtil boets udlevering bør kreditorer derfor ikke betales. Hvis du fortsætter driften af en virksomhed, som afdøde ejede, indtil boet udleveres, betyder det reelt, at driften sker i dit eget navn, og at du vil hæfte overfor leverandører og banken for den kredit, du opretter. Drejer det sig om en mindre bedrift eller f.eks. en bortforpagtningsvirksomhed, vil det ofte være uproblematisk at afvente en udlevering på sædvanlig vis. Afholder du eller en anden arving en udgift for boet, vil du kunne få dine udlæg dækket, når boet er udleveret. Er der tale om en større virksomhed i drift, og er der samtidig usikkerhed om boets solvens, vil Skifteretten kunne udmelde en midlertidig bobestyrer. Er der ikke usikkerhed om boets solvens, kan der stadig være behov for at udmelde en midlertidig bobestyrer. Det vil som regel afhænge af behovet for likviditet, herunder om banken vil stille likviditet til rådighed. Indtil boet kan udleveres til skifte, skal afdødes aktiver opbevares på betryggende vis. Denne pligt til at sikre aktiverne omfatter også aktiverne på et landbrug, herunder dyreholdet. Ved du, at du vil fortsætte driften af ejendommen efter skiftet, kan boet efter udleveringen fra Skifteretten udlodde ejendommen til dig. I den forbindelse vil det også være muligt at beslutte, at virksomheden udloddes til dig med tilbagevirkende kraft fra dødsdagen. På den måde vil du også skattemæssigt være ejer af virksomheden fra dødsdagen. HVAD SKER DER MED VIRKSOMHEDEN? Virksomhedens CVR-nr. lukkes, og der skal registreres et nyt CVR- nr. Virksomhedens NemID spærres. Er ledelsen af virksomheden væk med afdøde skal det afgøres, hvem der træffer beslutninger om driften. Både frem til boet kan udleveres fra Skifteretten, og under boets behandling, indtil ejendommen kan sælges eller udloddes. Virksomhedens bankkonti bliver spærret, da de tilhører afdøde. Banken kontaktes med henblik på at afklare likviditeten både på kort sigt, mens boets konti er spærrede, og på lidt længere sigt. Banken tager selvstændigt stilling til, om den vil yde boet kredit. NaturErhvervstyrelsen oplyses om nyt CVR-nr. For at få adgang til tast-selv skal der fremsendes skifteretsattest og eventuelle skiftefuldmagter. Sker dødfaldet lige omkring en indberetningsfrist, kan det anbefales at kontakte NaturErhvervstyrelsen inden 2 uger fra dødsfaldet. Virksomhedens leverandører og aftalepartnere skal have besked. Boet kan som regel ikke indtræde i virksomhedens aftaler. Det må derfor afklares, om aftaleforholdet fortsætter, herunder på ændrede vilkår. Det skal afklares, om der er behov for vikardækning for afdødes arbejdsindsats, eller om arbejdet kan dækkes på anden vis. Der skal tages stilling til, om ejendommen skal sættes til salg. 6

7 SKIFTEFORMERNE KORT FORTALT Boet efter afdøde udleveres af Skifteretten til bobehandling ved udstedelse af skifteretsattest. Der findes flere forskellige måder at skifte boet på. Her finder du en kort beskrivelse af de forskellige skifteformer. De mest almindelige former uskiftet bo og privat skifte er nærmere beskrevet på side 4-5. I forbindelse med boets udlevering til skifte eller uskiftet bo samt ved ægtefælleudlæg skal der indrykkes et proklama i Statstidende. Ved proklamaet anmodes afdødes kreditorer om at anmelde krav overfor boet inden for en frist på 8 uger. Det indsendes ofte via Skifteretten. BOUDLÆG Mindre boer, hvor formuen efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter og pantsikret gæld er under kr. (2016), udleveres til nærmeste pårørende, eller til den, som har betalt eller vil betale for begravelsen. Boudlæg er uden hæftelsesansvar også for en ægtefælle. ÆGTEFÆLLEUDLÆG Ægtefællen kan få udlagt hele boet til sig, hvis ægtefællernes samlede formue inklusiv udbetalte forsikringer og pensioner ved dødsfaldet er under kr. (2016). Ved ægtefælleudlæg påtager ægtefællen sig afdødes gældsforpligtelser. USKIFTET BO Ved uskiftet bo overtager længstlevende ægtefælle førsteafdødes andel af fællesboet til fuld rådighed. Dermed udskydes skiftet af fællesboet til senere. Se også side 4. PRIVAT SKIFTE Ved privat skifte overtager arvingerne i fællesskab boet til skifte. Arvingerne hæfter for afdødes forpligtelser solidarisk, men hver arving har mulighed for at undgå dette ved at tilbagelevere det, som arvingen har modtaget fra boet. Boets behandling skal være afsluttet inden 1 år fra dødsdagen, og boet skal indgive boopgørelse inden 15 måneder fra dødsdagen. Se også side 5. FORENKLET PRIVAT SKIFTE I boer uden erhvervsmæssige aktiver, hvor boet er skattefritaget, og der ikke skal svares boafgift, kan boet udleveres til forenklet privat skifte. Skæringsdagen i boet er da dødsdagen, og der skal ikke indsendes boopgørelse. Tilsvarende kan en ægtefælle, der er eneste legale arving, og som indtræder i boets skattemæssige stilling, begære forenklet privat skifte, også selvom der er erhvervsaktiver. BOBESTYRERBO Et dødsbo udleveres til skifte ved en bobestyrer, navnlig hvis afdøde ønskede dette, en af arvingerne begærer det, boet ikke kan afsluttes inden 1 år fra dødsdagen, eller boet er insolvent. Bobestyreren tegner boet og træffer bestemmelse om boets behandling efter at have hørt arvingerne om væsentlige spørgsmål. Bobestyreren udfærdiger boopgørelse og udlodder arven, når boopgørelsen er godkendt af Skifteretten. Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld. 7

8 Denne folder er udarbejdet af specialkonsulent Jane Karlskov Bille i forbindelse med promilleprojektet Ejerskifte 2020 NOVEMBER 2016 TIDEN EFTER ET DØDSFALD kan opleves som kaotisk og uvirkelig for de nærmeste pårørende, og overskuddet til at tage sig af de mange praktiske gøremål, der presser sig på, er som oftest ikke særligt stort. I LANDBRUGET beskriver helt kort og enkelt, hvad du som nærmeste pårørende skal forholde dig til i de første uger efter din ægtefælles bortgang både i forbindelse med begravelsen og den efterfølgende kontakt med Skifteretten. Men ud over at hjælpe dig med at håndtere, hvad du skal tage dig af her og nu, giver guiden dig også et første overblik over, hvilke skifteformer der findes, og hvilke konsekvenser de hver især kan have for familien. DIN DLBR VIRKSOMHED / KONTAKTPERSON SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Når en af dine kære dør

Når en af dine kære dør Når en af dine kære dør Praktisk information om behandling af boet Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2018.01 Danske Bank

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER Information til arvinger om skifte af dødsboer 2008 INDHOLD Den sikrende og afklarende fase 3 Den udførende fase 5 Den afsluttende fase 6 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Dødsboskifteloven med kommentarer 8 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998 Forord 5 Kommentar. Dødsboskifteloven 23 Lov

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Forkortelser 15 Forord 8. 17 I. Arv, skifte, afgift og skat 19 A. Arven: Hvem arver, og hvor meget? 19 1.

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2008 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 17 18 19 20 Til og med 54 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752-55 67.232

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2016.06 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forslag til ændringer af dødsboskiftelovens regler

Forslag til ændringer af dødsboskiftelovens regler Forslag til ændringer af dødsboskiftelovens regler Januar 2006 I 2003 tog Advokatrådet initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til ændringer af dødsboskifteloven, der trådte

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager Rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager København, juni 2013 Side 2/33 Indholdsfortegnelse Side 3/33 Arbejdsgruppen blev nedsat ved

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Dødsboeksperten KURSUS:

Dødsboeksperten KURSUS: KURSUS: Dødsboeksperten Dødsboeksperten er for dig, der arbejder aktivt med dødsbobehandling i hverdagen. Kompetente undervisere og erfarne kolleger vil inspirere dig med grundlæggende viden og praktisk

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Hvem skal bestyre mit dødsbo?

Hvem skal bestyre mit dødsbo? - 1 Hvem skal bestyre mit dødsbo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I et testamente kan man træffe beslutning om, hvem der skal forestå behandlingen af ens eget dødsbo, når den tid kommer.

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere