ABoligejere med overskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABoligejere med overskud"

Transkript

1 Grupper

2 ABoligejere med overskud

3 A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive forstæder samt i provinsbyer over hele landet. Aldersprofilen er bred og voksen i den yngre ende sidder man i gode stillinger, i den anden udgør efterlønnen et bekvemt valg til at forsøde alderdommen. Størstedelen af Boligejere med overskud har øget den i mursten bundne del af formuen i kraft af de seneste års stigende ejendomspriser. Man finder altså i Gruppe A husstande som har, eller har haft, en høj indkomst og følgelig har opbygget en betragtelig formue. Blandt Boligejere med overskud tænkes i frihed og friværdi og gøremål i fritiden, med eller uden børn og børnebørn. Kommunikér med Boligejere med overskud Blandt Boligejere med overskud læser man generelt de større, landsdækkende aviser, men også regionalaviser. Derudover har Erhvervsbladet samt magasiner som Lederne eller Dansk Golf flere læsere her end i befolkningen som helhed. Flertallet modtager sine tv-kanaler via den antenneforening de er medlem af, med undtagelse af Gruppe A5 Kulturnaut som meget ofte har sin egen antenne. I kommunikationen med Boligejere med overskud er det vigtigt at se dem som både krævende og kompetente modtagere. De køber ikke hvad som helst, men er omvendt købestærke over for det rette budskab. Børnefamilierne er naturligt komplekse, men udgør samtidig en meget slagkraftig målgruppe. Alle er under alle omstændigheder formående (hvis ikke ligefrem formuende) forbrugere. 14 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 15

4 A Boligejere med overskud Boligejere med overskud A 16 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 17

5 A Boligejere med overskud Boligejere med overskud A 18 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 19

6 BKomfort og hygge

7 B Komfort og hygge Komfort og hygge B Gruppe B Komfort og hygge er en bred og sammensat gruppe bestående primært af familier med børn, fra de helt små til voksne (og flyttet fra hjemmet). I denne gruppe arbejder man og har det sikkert godt med det, men for en del er efterløn og et frit otium noget som nærmer sig. Formuen er helt generelt middel, en del af den bundet i det hus som man under alle omstændigheder ejer selv. Huset kan være et ældre landsbyhus med bindingsværk eller et nyere rækkehus i en ny del af provinsbyen. Under alle omstændigheder er det i provinsen at Komfort og hygge er mest udbredt: I og imellem landsbyerne og de lidt større provinsbyer. Af oplagte grunde er adfærds- og forbrugsmønstre ikke entydige på tværs i gruppen. Typerne Gruppe B1 Dannevang, Gruppe B2 Plads i reden og Gruppe B3 Murermestervilla ligner i nogle aspekter hinanden og lader Gruppe B4 Par i rækkehus udgøre en mindre markant modpol; det er især spørgsmål om læse- og indkøbsvaner. I andre henseender ligner Murermestervilla og Par i rækkehus hinanden, ikke mindst dér hvor det har med ude- eller i byen-aktiviteter at gøre. Her kan Murermestervilla og Par i rækkehus siges at udgøre den mest bynære og bykære del af gruppen. Kommunikér med Komfort og hygge Hos Komfort og hygge betyder fritiden, huset og haven meget. Og i kommunikationen med gruppen kan det derfor være vigtigt at forstå deres behov for fritid, plads og regionale forhold. Komfort og hygge køber ikke hvad som helst, men vil være en loyal og rar målgruppe at få i tale. 22 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 23

8 B Komfort og hygge Komfort og hygge B 24 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 25

9 B Komfort og hygge Komfort og hygge B 26 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 27

10 CLivet på gården

11 C Livet på gården Livet på gården C Antallet af landbrugsejendomme i Danmark er nogenlunde stabilt, mens antallet af aktive landmænd fortsat falder. I Gruppe C Livet på gården finder vi både egentlige landmænd og de udflyttere til landbrugsejendomme som vil et liv på en gård, men som ikke har nogen erhvervsmæssig tilknytning til landbruget i øvrigt. Livet på gården udgøres af familier som ejer deres hus, samt en yngre type som bor til leje. Kommunikér med Livet på gården Livet på gården repræsenterer forskellige strømninger i dagens Danmark. Landmænd tænker på én gang som i højere og højere grad specialiserede selvstændige når de handler for bedriften, mens de på samme måde som alle andre samtidig handler og agerer som unge nyetablerede familier, børnefamilier og siden modne voksne forbrugere. I forhold til mange øvrige dele af den danske befolkning er avislæsemønstre anderledes: De større landsdækkende aviser udgør ikke den primære kilde til daglig viden. På radiosiden er der tydelige forskelle på de forskellige typer i Livet på gården. Mens Gruppe C1 Landbruger lytter til nær- og lokalradio, hælder Gruppe C2 Landboliv til de større kommercielle kanaler. Som samlet gruppe adskiller Livet på gården sig markant fra de øvrige dele af den danske befolkning, slet og ret på grund af den geografi som er så kendetegnende for landbrugsejendomme i det åbne land: Åbne vidder og frisk luft! 30 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 31

12 C Livet på gården Livet på gården C 32 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 33

13 C Livet på gården Livet på gården C 34 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 35

14 DVelhavere

15 D Velhavere Velhavere D Som navnet antyder, dækker Gruppe D Velhavere over nogle af landets mest velhavende husstande og familier. Ikke alle bor i palæerne, men man har ikke mindst på grund af de senere års økonomiske vækst og ejendomsprisernes himmelflugt opnået store gevinster. Man har sit på det tørre og bor i store huse landet over. Velhavere har deres primære forekomst i byer, større eller mindre, i oplandene til de største byer eller endda helt ud mod de mindre provinsbyer. Det som kendetegner Velhaver-områderne, er at de generelt anses for at være attraktive, og husene her ofte omtales som liebhaveri og lystejendomme. Velhavere er beskæftiget bredt men under alle omstændigheder i beskæftigelse. Beskæftiget kan de også kaldes i fritiden hvor Velhavere generelt er meget aktive: Dels går de gerne ud om aftenen, dels udøver de i høj grad forskellige sports- og fritidsaktiviteter. En større andel af Velhavere har sommerhus. Succes kan måske siges at være en faktor for denne gruppe danskere; selv siger Velhavere at penge ikke må være en målestok for hvordan man klarer sig i forhold til andre. Kommunikér med Velhavere Velhavere er velorienterede fra både aviser og tidsskrifter, og de kan formodes at udgøre en krævende og kompetent målgruppe. Krævende fordi den forventer lødighed, ærlighed og måske effektivitet; kompetent fordi der er købekraft og økonomisk formåen. 38 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 39

16 D Velhavere Velhavere D 40 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 41

17 D Velhavere Velhavere D 42 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 43

18 EFællesskab

19 E Fællesskab Fællesskab E Gruppe E Fællesskab udgøres af forskellige boliggrupper i lejligheder og række-/kædehuse såvel i byområder i hovedstadsområdet som i provinsen. Offentlig leje er det typiske ejerforhold. Nok omfatter Fællesskab ikke landets rigeste husstande, men i høj grad nyder man godt af nærvær og sammenhold i beboelserne, med et overskud til alt det der ikke er arbejde. Af fritidsaktiviteter for medlemmerne i Fællesskab er det ikke sport der fylder mest. Kommunikér med Gruppe E Fællesskab I kommunikationen med Fællesskab kan det vise sig relevant at gå via tv. Gruppen ser typisk mere tv end landsgennemsnittet. Udvalget af tv-kanaler tilbydes oftest igennem antenneforeningen på stedet. Herfra modtager man i øvrigt typisk Beboerbladet læsning heraf går meget kraftigt igennem for alle typer. Til gengæld læses de store aviser såsom Berlingske, Jyllandsposten, Politiken eller Kristeligt Dagblad ikke; regionalaviser heller ikke. 46 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 47

20 E Fællesskab Fællesskab Storbyliv FE 48 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 49

21 E Fællesskab Fællesskab E 50 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 51

22 FStorbyliv

23 F Storbyliv Storbyliv F Storbyliv findes i mange varianter. Gruppe F Storbyliv spænder fra unge nyetablerede familier og husstande i og omkring de største danske byer, over etablerede familier godt i gang med job og familie, og til ældre husstande med voksne enlige eller singler i leje- eller andelsboliger. Med medlemmerne af Storbyliv er det tydeligt at byen drager; om et tog eller en bus så skal bringe én derhen, er mindre afgørende. Kommunikér med Storbyliv På tværs af typerne i Storbyliv er der træk som går igen: Man går gerne ud til arrangementer, i biografen eller lignende. De fleste finder at der skal afsættes flere penge til kunst og kultur, og man stiller gerne krav om høj kvalitet både i indkøb og i det offentlige sektors forvaltning af danske værdier. Udsagn som går igen for alle typerne i Storbyliv er at Danmark skal være mere åben over for omverden! At der gøres alt for lidt for flygtninge i Danmark, og at vores traditionelle værdier nok skal bestå. Storbyliv har generelt ikke noget problem med at tingene forandrer sig hurtigt i dag, men man er ikke parat til at acceptere forringelser i miljøet. I kommunikationen med Storbyliv er det vigtigt at se gruppen som bred og dækkende over forskellige nuancer i krav og adfærd. Generelt er gruppen dog disponeret for budskaber i Outdoor-annoncering, i offentlige transportmidler og i en række magasiner. 54 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 55

24 F Storbyliv Storbyliv F 56 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 57

25 F Storbyliv Storbyliv F 58 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 59

26 GSeniorer

27 FG Storbyliv Seniorer Seniorer Storbyliv GF Seniorer af forskellig højde, drøjde og alder er sat sammen i Gruppe G Seniorer. De findes landet over, i egne boliger, i sommerhuset eller i lejligheder eller værelser på plejehjem. Seniorer rummer mange forskellige holdninger og tendenser hvad angår baggrund og erfaringer fra arbejdsmarkedet, stillingtagen til moderne virkemidler og løsninger og meget andet. I andre henseender ligner seniorer hinanden. Eksempelvis køber eller lejer man ikke film; vil man se noget, er det direkte på skærmen, eller via optagelser fra tv. Seniorer er ikke alle tilbøjelige til at bruge pc hjemme 30% bruger den aldrig selv til underholdning eller informationssøgning; en del bruger ikke engang mobiltelefon. Kommunikér med Seniorer I kommunikationen med Seniorer er der mange hensyn at tage; uanset alderen i de enkelte hjem har ikke alle egen computer med bredbånd. Mange af de ældre udtrykker dog ønske om at prøve de nye medier it og det dér internet. 62 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 63

28 FG Storbyliv Seniorer Seniorer Storbyliv GF 64 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 65

29 FG Storbyliv Seniorer Seniorer Storbyliv GF 66 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 67

30 HUnge på vej

31 H Unge på vej Unge på vej H Gruppe H Unge på vej er ung og dynamisk. Her mødes unge fra hele landet på kollegier og lignende i og omkring universitetsbyer og andre større provinsbyer. Gruppen råder ikke over store personlige formuer, men man gør noget ved det tager en uddannelse og har planer for fremtiden. Når de unge på vej ikke lige læser eller arbejder ved siden af, er der gang i de sociale netværk. Kommunikér med Unge på vej Én ting er sikkert: Det er særlig vigtigt at ramme de Unge på vej på deres egne præmisser. Her læser man ikke de faste klummer, og pengene bruges på helt andre magasiner end Ugejournalen eller Land & Liv. Selv Euroman, Eurowoman og de andre i serien har ikke mange abonnenter her. For de unge på vej er der andre kanaler som vil være brugbare, ikke mindst hvis vi kender til mødesteder (virtuelle) og rutiner. I mange henseender ligner de to H-typer udtalt hinanden; dog er den politiske profil og de to typers læsevaner samt indstilling til (køb af) økologi og større linjer i tilværelsen ofte forskellig. 70 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 71

32 H Unge på vej Unge på vej H 72 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 73

33 H Unge på vej Unge på vej H 74 Geomatic aps center for geoinformatik 2007 Klassifikation Danmark 2007 Klassifikation Danmark Geomatic aps center for geoinformatik 75

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Geodemografisk klassifikation

Geodemografisk klassifikation A Boligejere med overskud Boligejere med overskud Geodemografisk klassifikation Operationel adgang til viden Danmark Geodemografisk klassifikation generation Indholdsfortegnelse Geomatics geodemografiske

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater

KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater RESUME Favrskov Bibliotekerne fik med projektet Kanalkonvergens tildelt midler fra det nationale tilskudsprogram Projekt Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne. Målet hermed var, at finde frem

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN http://education30.wix.com/bruun-larsen Udført af: Sebastian Damm Cpr nr: 250786-3003 Underviser: Gerd Madsen Antal anslag: 17.747 Afleveringsdato: 11/12-2014

Læs mere

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Flexboliger på landet Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet September 2014 1 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk

Læs mere

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet

Flexboliger på landet. Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann. Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Flexboliger på landet Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet September 2014 1 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Udgivet af

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

Titelblad Eksamens projekt opgave 3. semester 17/12 2012 F&A - MT-Productions Lavet af: Michael E Lindberg Thomas Bendorff Petersen

Titelblad Eksamens projekt opgave 3. semester 17/12 2012 F&A - MT-Productions Lavet af: Michael E Lindberg Thomas Bendorff Petersen Titelblad Eksamens projekt opgave 3. semester 17/12 2012 F&A - MT-Productions Lavet af: Michael E Lindberg Thomas Bendorff Petersen Side 2 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering...

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Fremtidens Guldsmedebranche

Fremtidens Guldsmedebranche 13 Fremtidens Guldsmedebranche Er Guldsmedene ved at flyve væk? Det er afgørende i fremtidens guldsmedebutikker, at forstå forskellen mellem kunderne de unge, børnefamilierne og seniorerne. Samtidig skal

Læs mere

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Hvordan skal de indrettes? Hvor mange og hvem vil bo der Hvad kommer de til at koste? Hvor meget skal vi bygge og bygge om? Jesper Bo Jensen Fremforsk Center for

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier SBi 2010:52 Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Helle Nørgaard Jesper Ole Jensen Carola Simon Hans Skifter

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere

VEJEN TIL DET MODNE ARKED

VEJEN TIL DET MODNE ARKED VEJEN TIL DET MODNE ARKED og Vejen til det modne marked Inspiration til produkt- og serviceudvikling - hvordan kommunikerer vi med de modne forbrugere? Forord Andelen af befolkningen over 50 år vil stige

Læs mere