Mennesker og Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og Psykiatri"

Transkript

1 Mennesker og Psykiatri Bladet for alle i og omkring Psykiatrien Region Sjælland Nr. 22 Tema: Etniske minoriteter og psykiatri Side 4-11

2 INDHOLD Kort nyt Med krigstraumer som hverdag Tolk i Psykiatrien Etniske pårørende mangler ord Transkulturel psykiatri i praksis Temadag om Psykiatriens værdier Kort nyt Bogomtaler Nr. 22 Ansvarshavende redaktør: Michael Werchmeister Redaktør: Thomas Larsen Redaktionsudvalg: Ergoterapeut Connie Hybholt, Distrikt Slagelse Social- og sundhedsassistent Jesper Svanberg, repræsentant for MED-Psykiatri Sygeplejerske Marlene Ballin, Distrikt Næstved Fagbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen, Fagbiblioteket Grafisk opsætning: Grafiker Michael Larsen Forsidefoto: Thomas Larsen Illustrationer: Saxoart Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Oplag: Ideer: Ideer til artikler modtages gerne på Bladet er trykt med vegetabilske farver på svanemærket papir. Svanemærket tryksag Mennesker og Psykiatri

3 Nyt psykiatrisygehus i Slagelse:»Huset i parken Parken i huset«aktuelt fra Psykiatrisk Uddannelsesenhed a Myter og facts om selvskadende adfærd Temadag 18. januar 2011 i Slagelse KORT NYT a Målgruppe Temadagen er for medarbejdere i Psykiatrien Region Sjælland. Formål At udbrede kendskabet til patienter med selvskadende adfærd: hvordan kan vi forstå patienternes adfærd, og hvordan skal vi møde dem? Medarbejdere og ledere på det kommende psykiatrisygehus beser vinderprojektet, mens de bliver foreviget af Sjællandskes fotograf. Du kan læse mere om temadagen og tilmelde dig på Psykiatriens intranet under Personale / Uddannelse. En enstemmig dommerkomité valgte den 8. november Karlsson arkitekter og Vilhelm Lauritzen arkitekter som totalrådgivere på Region Sjællands kommende psykiatribyggeri i Slagelse. Det vindende forslags motto er»huset i parken Parken i huset«. I Dommerkomitéen har blandt andre siddet psykiatridirektør Michael Werchmeister. Psykiatriens vicedirektører, Nete Maltha og Søren Bredkjær, har sammen med Tom Johansen fra Psykiatrihuset været blandt rådgiverne for Dommerkomitéen. Læs Dommerkomitéens betænkning, se illustrationer fra vinderforslaget og få mere at vide om den kommende byggeproces på Psykiatriens intranet og på Plancher af vinderforslaget vil, sammen med de øvrige forslag, blive udstillet i Regionshuset i Sorø, Alléen 15, og efterfølgende på Slagelse sygehus. NYT a Ledende overlæge takkede af Flemming Sevaj, ledende overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, holdt afskedsreception den 29. oktober i Roskilde: - Jeg stopper nu, hvor jeg stadig kan en masse, uden at jeg skal en masse, sagde han til de fremmødte, der var kommet for at takke for mange års godt samarbejde. Medarbejdere i Børnepsykiatrisk klinik 1, Roskilde, havde lavet et langt, varmt halstørklæde til Flemming Sevaj, som han troligt bar resten af receptionen. Lægefaglig ledende koordinator Jesper Pedersen er ansat i stillingen som ledende overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling med virkning fra 1. december Mennesker og Psykiatri 3

4 Tema Med krigstraumer som hverdag - En kvinde, vi havde i behandling, blev angst og fik voldsomme flashbacks, når hun hørte legende børn. Hun fortalte os, at en legeplads med børn blev sprængt i luften for øjnene af hende, da der var krig i Bosnien. Og denne historie er ikke særegen, fortæller Pernille Friis, der er souschef og psykomotorisk terapeut i Klinik for Traumatiserede Flygtninge. Tekst og foto: Thomas Larsen, Voldsomme historier Patienterne i Klinik for Traumatiserede Flygtninge har alle voldsomme historier bag sig og omfattende psykiske, fysiske og sociale problemer som følge af de traumatiske oplevelser. De har måske overværet voldtægt eller mord på nærmere familie eller været udsat for tortur gennem længere tid. Hertil kommer farlige flugter, ventetid og et nyt liv i eksil med tab af hjemland, familiemedlemmer og social status. De lider typisk af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) og har ofte meget svær angst og depressioner. Mange er også selvmordstruede, og en del har gået ubehandlet gennem et langt asyl- og integrationsforløb. Den sociale indsats - Den sociale indsats handler blandt andet om at sørge for, at patienten og dennes familie får den sociale hjælp og støtte, de har brug for og er berettiget til, samt skabe muligheder for og motivation til at opsøge sociale tilbud og aktiviteter. For hvis det hele sejler i familien og i kontakten med myndighederne, har de Pernille Friis, souschef og psykomotorisk terapeut: Vi forsøger at give patienterne noget med, som kan lindre deres lidelse, og som de oplever som brugbare redskaber og copingstrategier til at kunne leve deres liv i Danmark. f 4 Mennesker og Psykiatri

5 ETNISKE MINORITETER OG PSYKIATRI Annette Skjold Jensen, socialrådgiver: Hvis det hele sejler i familien og i kontakten med myndighederne, har patienten slet ikke overskud til at indgå i et terapeutisk forløb. Derfor er den første indsats ofte af social karakter. e Behandlingstilbuddet Klinikken er for voksne traumatiserede flygtninge med opholdstilladelse i Danmark. Den tilbyder specialiseret tværfaglig behandling, som kan bestå af: slet ikke overskud til at indgå i et terapeutisk forløb, fortæller socialrådgiver Annette Skjold Jensen. Stor faglig udfordring Patienterne kommer typisk fra Iran, Irak, Afghanistan, Tjetjenien og eks-jugoslavien, og ligesom menneskene er forskellige, stiller de ofte meget komplekse og sammensatte psykiske lidelser store faglige udfordringer til klinikkens medarbejdere. Pernille Friis: - De er næsten alle multitraumatiserede, hvilket gør afklaringsfasen i starten af behandlingsforløbet yderst vigtigt. Derfor holder vi i starten af hvert behandlingsforløb flere tværfaglige møder, hvor vi drøfter og planlægger de individuelt tilpassede behandlingstilbud. Mistillid og alliance Afhængig af det enkelte patientforløb kommer patienten typisk i klinikken 1 gang om ugen, og mere i starten. Noget af det, klinikken især fokuserer på i den indledende fase, er den terapeutiske alliance. Psykolog Maria Yousoupova: - I de fleste tilfælde tager det ekstra lang tid at etablere en terapeutisk alliance. Primært, fordi de er så traumatiserede, at kontakt med og tillid til andre mennesker er ualmindeligt svært for individuel psykoterapi individuel kropsterapi psykoedukation arbejde med de psykosociale aspekter medicinsk behandling ved psykiatrisk lægekonsulent Behandlingen tilrettelægges individuelt. Behandlingsforløbet strækker sig maksimalt over 9 måneder, og patienterne tilbydes opfølgende samtaler i 6 måneder efter afsluttet forløb. Hvor og hvem Klinik for Traumatiserede Flygtninge er en del af Afdeling for Regionsfunktioner. Den har til huse i Psykiatrien Vordingborg og med en satellit i Roskilde. Klinikkerne består aktuelt af 17 medarbejdere: To psykomotoriske terapeuter, seks psykologer, en fysioterapeut, tre socialrådgivere, tre sekretærer, en tolkekoordinator og en enhedsleder. En psykiatrisk lægekonsulent er tilknyttet klinikken.? a Mennesker og Psykiatri 5

6 Tema Maria Yousoupova, psykolog: Det tager ekstra lang tid at etablere en terapeutisk alliance med de her patienter, primært fordi de er så traumatiserede, at kontakt med og tillid til andre mennesker er ualmindeligt svært for dem. e dem. Men også, fordi det kan være vanskeligt for vores patienter overhovedet at forstå den terapeutiske proces, hvis den er dem kulturelt og sprogligt fremmed. Derfor skal vi også være meget fleksible i vores metoder, og hele tiden holde dem op mod, om de giver mening og er brugbare for patienten. Og det finder vi kun ud af ved hele tiden at spørge dem hvilket vi så gør. Spørgsmål og samtalerne i øvrigt foregår almindeligvis med tolk. Psykolog Marian Yousoupova klarer sig dog uden tolk, hvis patienten taler russisk eller en af de to kurdiske dialekter, hun kan. Patienternes forventninger Selvom patienterne i starten ofte er meget skeptiske over for det, der skal foregå, møder klinikken også høje forventninger til, hvad medarbejderne kan gøre for dem. Maria Yousoupova mener, at forventningerne primært er kulturelt betinget i en autoritetstro til eksperter: - Sat på spidsen har mange af dem et håb og en forventning om, at vi ved bedst, og at vi lige kan fikse dem, mens vi på den anden side ønsker samtaler med udgangspunkt i spørgsmålet»hvordan synes du selv, det går«. Fordi vi vil fastholde, at patienten er ekspert på eget liv, og at der ingen nemme veje er til helbredelse. De har givet nogle sjove episoder fra tid til anden, som for eksempel da en patient efter ti psykoterapeutiske sessioner spurgte mig:»hvornår starter behandlingen?«o T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T Patienter i behandling 97 patienter er aktuelt i behandling i Klinik for Traumatiserede Flygtninge. Patienterne henvises af kommunale sagsbehandlere eller praktiserende læge, og en visitationssamtale afgør, om den henviste skal tilbydes behandling i klinikken. Patienterne fordeler sig cirka 50/50 i mænd og kvinder. Succesbehandling? Når et behandlingsforløb nærmer sig sin afslutning, aftager hyppigheden af behandlingsaftaler. Men hvornår kan man sige, at patienterne er færdigbehandlede? Souschef og psykomotorisk terapeut Pernille Friis: - Jeg tror ikke, nogen af vores patienter bliver symptomfri, desværre. Og ofte er de meget kede af at blive afsluttet. Men vi forsøger at give dem noget med, som kan lindre deres lidelser, og som de oplever som brugbare redskaber og copingstrategier til at kunne leve deres liv i Danmark. Som for eksempel kvinden, der blev panisk angst ved lyden af legende børn. I kraft af, at vi arbejdede med hendes angst, hendes kropsbevidsthed og én af hendes traumatiske oplevelser, kan hun i dag opleve glade børn på legepladser uden angst og flashbacks. 6 Mennesker og Psykiatri

7 ETNISKE MINORITETER OG PSYKIATRI FORTOLK FOR i Psykiatrien Hvad er en god tolk i Psykiatrien? Og hvilke udfordringer møder tolken? Mennesker og Psykiatri har spurgt Nebojša Lalatovic, direktør for Social-Medicinsk Tolkeservice og mangeårig tolk i Psykiatrien. Tekst og foto: Thomas Larsen, Hvad skal en god tolk i Psykiatrien kunne? Den vigtigste for en tolk i Psykiatrien er at lykkes med at formidle nuancerne i kommunikationen. Man skal kunne oversætte og formidle et måske diffust sprog om følelsestilstande hos patienten. Hvis patienten eksempelvis er meget fabulerende, er det vigtigt at gengive dette, så behandleren kan tage stilling til det og inddrage det i sin faglige vurdering. Det er dermed også utrolig vigtigt, at tolken, i den»treenighed«som behandler, tolk og patient udgør, er opmærksom på stemninger og nonverbal kommunikation. Tolken skal kunne spejle kropssprog og gengive tonefald, helt ned til de enkelte ords betoning. Er der noget, tolken helst skal afholde sig fra at gøre? Ja det er utrolig vigtigt, at tolken er bevidst om ikke at fortolke, hvad patienten siger. Jeg skal holde mig til det, der bliver sagt, og er der særlige kulturelt betingede udtryksmåder, er min vigtigste opgave at gengive dem nuanceret. Der er en talemåde på bosnisk, kroatisk og serbisk, der ordret kan oversættes til»fra din mund til Guds ører«. På dansk kan det godt oversættes til»det håber jeg da vitterligt«. Men siger patienten eksempelvis, at sygdommen er Guds straf, der nu hjemsøger hans tanker, skal tolken gengive dette så ordret som muligt i 1. person og ikke fortolke derhen, at»hun har tvangstanker«. Hvad skal man være særlig opmærksom på som tolk i Psykiatrien? Man skal være forberedt på, at patienter enten kan møde en med stor mistro eller med overdreven tiltro til, hvad man kan gøre for dem. Mistroen kan komme af, at jeg eksempelvis tilhører en anden etnisk gruppe end patienten, eller at patienten ikke er klar over min neutralitet og tavshedspligt. Måske tror han, at Nebojša Lalatovi ć tolker mest ved fysisk tilstedeværelse. I dag er telefontolkning dog også udbredt, og man er i gang med at udvikle muligheder for tolkning over webcam, såkaldt teletolkning. jeg er spion for staten. Derfor indleder vi, behandleren og jeg, altid med at forklare rammerne omkring tolkningen. Adskiller tolkning i Psykiatrien sig fra anden tolkning? I høj grad! I Psykiatrien handler det først og fremmest om relationer. Derfor lægger jeg meget vægt på tillidsopbyggende aktiviteter, når jeg indleder tolkning i længere terapeutiske forløb især i forhold til de mange torturofre, der ofte vil være skadet på deres tillid til andre mennesker. Hvordan opfatter du tolkens rolle? Tolken er både meget sårbar og meget magtfuld. Sårbar, fordi både patient og behandler har forventninger til én, og magtfuld, fordi man står som formidler af indbyrdes budskaber og følelsesudtryk. Det stiller høje etiske så vel som menneskelige krav til tolken især i Psykiatrien. Du har selv eks-jugoslavisk baggrund og har ofte tolket for mennesker, der har oplevet uhyrligheder i dit hjemland. Påvirker det dig i jobbet som tolk? Da jeg i 1992 på Dansk Røde Kors flygtningeskib»europa«fik min ilddåb som tolk, var jeg fuldstædig udsuget, når jeg kom hjem. Jeg er selvfølgelig professionel i situationen, og i dag bliver jeg ikke følelsesmæssigt påvirket i samme grad. Men over for vores medarbejdere lægger vi stor vægt på muligheden for supervision, og vi har et rigtig godt samarbejde omkring eftersamtaler med de behandlere, vi samarbejder med i Region Sjælland. Det er vigtigt med et sådant rum til løbende at drøfte såvel tolketekniske som indholdsmæssige udfordringer. Tolkebistand i Region Sjælland Regionen skal i henhold til Sundhedsloven yde tolkebistand til personer, som har behov for det i forbindelse med behandling. Afgørelsen beror på en lægelig vurdering af, om en tolk er nødvendig for behandlingen. Pr. 1. juli 2010 er tre tolkevirksomheder valgt som primære leverandører i Psykiatrien Region Sjælland. Navne og kontaktadresser fremgår af intranettet, hvor man også kan downloade folderen»når du har brug for en tolk«. Find oplysninger og folder på Psykiatriens intranet under Fagligt / Tolkebistand. Mennesker og Psykiatri 7

8 Tema Etniske pårørende mangler ord Ifølge tal fra Integrationsnet er op mod hver tiende patient i psykiatrien flygtning eller indvandrer, og alt tyder på, at der kommer flere og flere med etnisk minoritetsbaggrund i psykiatrien. Det stiller nye udfordringer til medarbejderne, konkluderer et projekt under Dansk Flygtningehjælp, som Psykiatrien Region Sjælland har medvirket i. Et metodehæfte giver forslag til, hvordan psykiatrien tackler udfordringerne og forbedrer mødet med de pårørende. Tekst og foto: Thomas Larsen, Integrationsnet, en del af Dansk Flygtningehjælp, har kørt udviklingsprojektet»etniske pårørende i psykiatrien«, som viser, at psykiatrien og etniske pårørende ofte mangler fælles sygdomsforståelse og sprog. Dette kan i værste fald betyde, at de pårørende ikke bakker op omkring en iværksat behandling, så patienten eksempelvis ikke får taget sin medicin korrekt, eller at familien helt fravælger behandlingen, fordi de ikke kan se formålet med den. FAKTA Projekt»Etniske pårørende i psykiatrien«er gennemført fra 2007 til Formålet med projektet har været at udvikle metoder, som kan lette kommunikationen mellem pårørende med anden etnisk baggrund og behandlingspsykiatrien, og tilbyde pårørende den hjælp og støtte, de har behov for. Den empiriske del af projektet havde tre hovedelementer: En samtalegruppe for arabisktalende kvinder, der lever med en traumatiseret ægtemand eller har Udfordrer psykiatrien Langt de fleste psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund bor, i modsætning til de fleste danske sindslidende, sammen med deres familie og børn, som ofte er sekundært eller selv traumatiseret. Samtidig er der ofte et stærkt tabu omkring psykisk sygdom og en høj grad af social kontrol i familier fra ikke-vestlige lande. Det giver nye udfordringer i psykiatrien, men det rummer også muligheder for at udfordre kulturelt betingede opfattelser af psykisk sygdom og psykiatri og gå alternative veje i behandlings- og pårørendearbejdet. Det mener Catharina familiemedlemmer med psykiske lidelser Individuelle samtaler med pårørende til flygtninge med traumer Gruppeforløb med pigegruppe i alderen år Psykiatrien Region Sjælland har medvirket ved Klinik for Traumatiserede Flygtninge, og regionens almenpsykiatri har også været i kontakt med projektet. Projektet var finansieret af midler fra Sygekassernes Helsefond. Messell, musikterapeut og projektleder for»etniske pårørende i psykiatrien«: - Det handler, som med al anden psykiatri, om at møde patienten og de pårørende, hvor de er. Problemet med etniske pårørende er bare, at de ofte lider i stilhed og ikke opsøger de tilbud, der måtte være. Mange af dem vil heller ikke have glæde af»almindelige«pårørendegrupper. Ud over sprogbarriererne vil de have rigtig svært ved at sidde i en gruppe og fortælle om eksempelvis deres ægtefælles sindslidelse, fordi psykisk sygdom i familien er forbundet med skam og tabu i mange ikke-vestlige kulturer. Tegner smerten I projektet erfarede man, at det kan være rigtig svært overhovedet at få fat i etniske pårørende, selvom man ved, de er der. Men med hjælp fra Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Region Sjælland lykkedes det at gennemføre et forløb med individuelle samtaler med pårørende til patienter i behandling. Et andet hovedspor i projektet var et pårørende-gruppeforløb for arabisktalende kvinder, hvor man tog udgangspunkt i de pårørendes egen oplevelse af indre følelsesmæssige tilstande. Mange etniske pårørende beskriver psykisk smerte med kropslige symptomer. De beklager sig eksempelvis over smerter i brystet, hvilket projektets metodehæfte forklarer med, at det kan være forbundet med mindre tabu at lide fysisk. De arabisktalende kvinder i gruppen fik derfor 8 Mennesker og Psykiatri

9 ETNISKE MINORITETER OG PSYKIATRI Catharina Messell: Mange vil have rigtig svært ved at sidde i en gruppe og fortælle om eksempelvis deres ægtefælles sindslidelse, fordi psykisk sygdom i familien er forbundet med skam og tabu i mange ikkevestlige kulturer. a a Mennesker og Psykiatri 9

10 Tema til opgave at tegne, hvor smerten sad, og dernæst, hvor meget den fyldte i deres liv netop nu. Psykoedukation uden sandheder - Ved at visualisere forholdte de pårørende sig til følelser i kroppen som både håndgribelige og personlige, fortæller Catharina Messell. På den måde blev det lettere for dem og os at få en dialog om, hvordan følelser og krop hænger sammen, og hvornår en følelsesmæssig tilstand kan dominere i en sådan grad, at den bliver behandlingskrævende, som for eksempel angstlidelser og depressive tilstande. Øvelsen, som blot var en blandt flere, blev også udgangspunktet for en form for psykoedukation og en snak om, hvordan den vestlige psykiatri forstår symptomerne: - Men aldrig ved at vi tog patent på sandheden. Vi forsøgte at skabe et trygt rum, hvor sandheden kan have flere ansigter, og med plads til at undres og undersøge fænomenet psykisk sygdom. Catharina Messell og hendes kollega Nana Hostrup Mørch fortalte om Integrationsnets projekt»etniske pårørende i psykiatrien«ved et PsykInfoarrangement i september måned. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Catharina Messell på mailadressen eller telefonnummer Du kan også downloade og læse metodehæftet»etniske pårørende i psykiatrien«på webadressen 10 gode råd 1. Lad være med udelukkende at bruge egne normer og værdier som universel referenceramme 2. Inviter til pårørendemøde i et trygt miljø 3. Lav skriftlig information på de mest almindelige hovedsprog 4. Sørg for, at der er plads til dialog 5. Brug tolk 6. Pas på med at gætte på, hvorfor de pårørende gør, som de gør 7. Vær åben og nysgerrig 8. Spørg spørg spørg 9. Sørg så vidt muligt for, at de enkelte grupper er sproghomogene 10. Giv mulighed for, at flygtninge og indvandrere kan mødes med ligesindede for at diskutere fælles problemstillinger og opleve trygheden ved gensidig forståelse 10 Mennesker og Psykiatri

11 ETNISKE MINORITETER OG PSYKIATRI Marianne Østerskov: Selvom der kan være kulturelle forhold hos patienten, som er vigtige at forstå, skal vi undgå kulturelle generaliseringer og i stedet møde patienten som det individ, han eller hun er. Transkulturel psykiatri i praksis En regionsfunktion i transkulturel psykiatri er på vej i Region Sjælland. Mennesker og Psykiatri har i den anledning mødt Marianne Østerskov fra det københavnske Videnscenter for Transkulturel Psykiatri for at høre, hvordan viden kan blive til handlinger i mødet med etniske minoriteter. Tekst og foto: Thomas Larsen, Den 1. januar 2002 startede Videnscenter for Transkulturel Psykiatri med en 3-årig bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med hjælp fra en psykiatriaftale og efterfølgende satspuljemidler kørte centret med landsdækkende funktioner indtil 2009, hvorefter det blev en del af Region Hovedstadens psykiatri. Det skal være nemmere at få viden I centrets formålsbeskrivelse hedder det, at centrets væsentligste opgave er at indsamle og formidle viden og erfaringer inden for transkulturel psykiatri. Projektsygeplejerske Marianne Østerskov: - Vores mål har fra starten været, at det skulle være nemmere for ansatte i Psykiatrien at få viden og inspiration i arbejdet med etniske minoriteter. Det første år i centrets levetid gik blandt andet med at finde ud af, hvad man specifikt havde brug for viden om i den kliniske hverdag. Efter at have været på psykiatriturné i hele landet, skrev centret en rapport, som konkluderede, at psykiatrimedarbejdere først og fremmest er usikre på, hvordan de skal forholde sig til mennesker med en anderledes tolkning af psykisk sygdom og anderledes sygdomsudtryk, og at der består en risiko i at diagnosticere noget som sygt, som egentlig er kulturelt betinget eller omvendt: - De samme usikkerheder og risici gælder i dag, men generelt er mit indtryk, at man er blevet bedre til at spørge patienterne, hvordan de selv oplever og forstår deres sygdom, og så tage udgangspunkt heri. Det vigtigste spørgsmål er i virkelighed det, vi kan spørge os selv om, nemlig»hvad ville jeg selv have brug for, hvis jeg blev syg«. For selvom der kan være kulturelle forhold hos patienten, som er vigtige at forstå, skal vi undgå kulturelle generaliseringer og i stedet møde patienten som det individ, han eller hun er. Skræk for psykiatrien Men der er også brug for viden den anden vej. Marianne Østerskov: - I nogle primært ikke-vestlige kulturer er der brug for, at vi forklarer, hvem vi er, og hvilke fagområder psykiatrien dækker. Man er måske ikke vant til, at andre faggrupper end læger kan spille en vigtig rolle i behandlingen. Mange kan også have udpræget skræk for psykiatrien på grund af dårlige erfaringer eller omtale fra hjemlandet. Det er vigtigt, at vi får italesat de emner, så der ikke er barrierer i det samarbejde, vi skal have omkring behandlingen. Kulturel spørgeguide Marianne Østerskov holder lejlighedsvis oplæg og supervision i Psykiatrien Region Sjælland, blandt andet har hun haft en tværfaglig gruppe i Psykiatrien Dianalund, og der er aftaler i kalenderen i både Vordingborg og Slagelse. I centret har de også selv patienter, aktuelt omkring 20 i længerevarende forløb: - Helt fra starten har videnscentret været anlagt på at være praksisnært, og det giver også en anden undervisning, end hvis vi arbejdede forskningsbaseret. Når vi er ude, er vi opmærksomme på at give psykiatrimedarbejdere nogle konkrete redskaber, de kan gå hjem og bruge. For det er dér, i praksissen, at viden skal blive til handlinger. Seneste skud på stammen fra Videnscenter for Transkulturel Psykiatri er en Kulturel Spørgeguide, som er et konkret arbejdsredskab til psykiatere, psykologer og kontaktpersoner. Spørgeguiden kan downloades på centrets hjemmeside, Hvis du vil vide mere, kan Marianne Østerskov kontaktes på mailadressen Mennesker og Psykiatri 11

12 Temadag om Psyk Tekst og foto: Thomas Larsen, Den 30. september 2010 holdt Psykiatrien Region Sjælland temadag om Psykiatriens værdigrundlag. Vi spurgte en håndfuld blandt de knap 300 deltagere, hvad brugerstyret psykiatri betyder for dem, og hvordan de arbejder med det. Temadagen blev indledt med et velkommen ved formand for projekt Brugerstyret psykiatri, Tove Kjærbo. Herefter gav vicedirektør Nete Maltha og Psykiatriens forskningschef Erik Simonsen deres oplæg om værdier og menneskesyn i Psykiatrien. Efter en pause fortalte Pernille Bjørk Andersen sin personlige historie fra flere år som patient i behandlingspsykiatrien. Dagen igennem kunne deltagerne besøge stande om patientkommunikation, værdier og PsykInfo i Region Sjælland. Eftermiddagen stod i forumteatrets tegn. En gruppe skuespillere spillede fiktive situationer fra Psykiatriens hverdag, og deltagere i salen gav input til situationerne ud fra deres egne erfaringer med patientkommunikation. FAKTA boks: t under Fagligt / Proj ide og et så Brugerstyret psykiatri Værktøjer og inspiration På Psykiatriens intranet under Fagligt / Projekter kan man få hjælp til det lokale arbejde med brugerstyret psykiatri. Her findes en dialogguide og et såkaldt dilemmaspil for Psykiatrien, som også blev præsenteret ved en stand på temadagen. Dilemmaspillet er et redskab til at sætte fokus på værdier som et udgangspunkt for at træffe begrundede valg i svære situationer. Hvert distrikt og afdeling har et dilemmaspil. Der kan lånes flere spil ved henvendelse til Psykiatrihusets sekretariat, tlf Mennesker og Psykiatri

13 TEMADAG» iatriens værdier Camilla Andersen, sygeplejerske, afsnit M1, Psykiatrien Vordingborg Brugerstyret psykiatri betyder, at der ikke tages beslutninger hen over hovedet på patienten, og at patientens egne erfaringer med, hvad der virker, spiller en vigtig rolle i behandlingsarbejdet. Jeg er stadigvæk ret ny i Psykiatrien, men jeg oplever, at vi på afsnittet er meget bevidste om at lytte til patienterne, som ofte er meget dårlige, når de indlægges hos os. Claus Smith, plejer, Distriktspsykiatrien Køge I dag er en opmuntring og bekræftelse på, at vi gik den rette vej, da vi i 2001 begyndte at arbejde med brugerstyret psykiatri ved at introducere Åben Dialog. Hos os har vi forladt traditionen, hvor jeg som behandler er eksperten. I starten var det vanskeligt at slippe kontrollen og i virkeligheden skulle kontrollere ens egen trang til at kontrollere. Men i dag er det en lettelse, at fokus nu er på, at vi sammen med patienten skal finde løsninger. Og patienterne siger til os, at de føler sig hørt på en ny og anderledes meningsfuld måde end tidligere. Kirsten Willum, afdelingssygeplejerske, afsnit G2, Psykiatrien Vordingborg Hos os betyder brugerstyret psykiatri, at patienter og pårørende inddrages i et ligeværdigt samarbejde. Udgangspunktet for dette samarbejde skal være afstemte forventninger til hinanden og nogle klare aftaler om samarbejdsform. Vi arbejder meget aktivt med de retningslinjer, der beskriver og angiver, hvordan samarbejdet skal foregå. Vi forsøger altid at tage udgangspunkt i patientens behov, både i behandlings- og plejeplanen. Kodeks for god patientkommunikation Region Sjællands kodeks for god patientkommunikation lægger vægt på, at psykiatriens og somatikkens patientkommunikation er kendetegnet ved at vi altid er velforberedte vi taler klart og forståeligt med respekt for den enkelte patient vi afstemmer forventninger og sørger for sammenhæng i patientforløbet Kodeks blev præsenteret på temadagen ved en stand, som viste fem små film om patientkommunikation med Søs Egelind i hovedrollerne. Filmen og materiale til at arbejde med patientkommunikation lokalt kan findes på intranettet på adressen intra.regionsjaelland. dk/patientkommunikation. Mennesker og Psykiatri 13

14 »TEMADAG Ole Aagren Nielsen, overlæge, Psykiatrien Slagelse og Dianalund Når patienten giver udtryk for, at vedkommende føler sig hørt og forstået, og patienten har gavn af behandlingen, mener jeg, vi er lykkedes. Ofte kan jeg som læge have en klar idé om, hvilken behandling en given patient vil have gavn af, men patienten skal også selv ønske det, og hvis man ikke kan nå derhen via dialog, må man selvfølgelig respektere det og arbejde videre derudfra. Hos os praktiserer vi brugerstyret psykiatri i den forstand, at vi altid forsøger at få mellemmenneskelige relationer i spil i behandlingsarbejdet og være i øjenhøjde med patienten. Jeg opfatter også alt arbejdet med pårørende og ikke mindst tilbuddene til børn af psykisk syge som et vigtigt element i at arbejde med brugerstyret psykiatri. Lonnie Lundberg Larsen, social- og sundhedsassistent, afsnit H3, Psykiatrien Nykøbing Sj. Jeg synes, det er vigtigt og ikke mindst rigtig spændende at få fokus på brugerstyret psykiatri. Vi må ikke lade diagnoser og kasser stå i vejen for at forstå, hvad der kan hjælpe den enkelte patient. Én ting er klinisk konstaterbare virkninger og bivirkninger af medicin en anden ting er, at vi får sat os ned med patienten og talt om, hvad der fungerer for patienten, og hvad han eller hun selv har af ressourcer frem mod bedring. Jeg glæder mig over, at vores teamledere er med på denne temadag, så vi efterfølgende kan få snakket om, hvordan vi kan videreudvikle den brugerstyrede psykiatri hos os. Charlotte Lindhardtsen, ergoterapeut, Centerterapien, Psykiatrien Vordingborg Jeg mener, at psykiatri kan kaldes brugerstyret, når brugerne får indflydelse og inddrages i egen behandling. For mig er det vigtigt at kunne bruge de indspark, den enkelte patient selv kommer med, og lade ham eller hende definere, hvad der eksempelvis øger tryghed. For det kan være meget individuelt. Jeg arbejder i vores kiosk og café, hvor vi blandt andet udøver brugerstyret psykiatri ved at lade brugerne være med til at definere vores aktiviteter, for eksempel til vores ugentlige brugermøder. FAKTA Kurser i Klar Tale Fra 2011 kan medarbejdere i Region Sjælland, herunder Psykiatrien, komme på kursus i»klar Tale«med udgangspunkt i Region Sjællands kodeks for god patientkommunikation. Kursus er tilrettelagt efter 2+1 dag modellen, så kursisten kan træne kommunikation i en mellemliggende periode forud for en opfølgningsdag. Kurset vil tage udgangspunkt i god kommunikation med patienter, og der vil også være fokus på den interne kollegiale kommunikation, som har stor betydning for patientens oplevelse af tilfredshed. Kurset vil blive udbudt af Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK). Efter nytår kan du læse mere om kurset på Regionshusets intranet under Personale / Uddannelse og kurser. 14 Mennesker og Psykiatri

15 KORT NYT a PsykInfoarrangementer December 2010 Motion og skizofreni - når motion styrker psyken Et arrangement om, hvordan motion kan styrke psyken og mindske symptomerne ved skizofreni set med personlige og forskningsmæssige øjne. Onsdag 1. december 2010 kl Næstved Gymnasium, Nygårdsvej 43 i Næstved Fødselsdepression Arrangementet giver grundviden om fødselsdepression set med faglige og personlige øjne. Torsdag 9. december 2010 kl Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14 i Roskilde Læs mere om arrangementerne på Arrangementerne er gratis og åbne for alle, men kræver tilmelding til PsykInfo Region Sjælland på eller hverdage på telefon Nu også sms-tilmelding på mobilnummer Distrikt Køge:» Den gode psykiatriske afdeling«de fem regioner i Danmark har fået i alt cirka 29,5 millioner kroner til at udvikle fem psykiatriske afdelinger til modelafdelinger for den psykiatriske behandling. Distrikt Køge deltager for Region Sjælland. Satspuljeprojektet Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvangsanvendelse. Distrikt Køge vil i projektet fokusere særligt på kompetenceudvikling og udbredelse af relations- og netværksorienteret behandling af patienter med psykiatriske lidelser. Projektet løber fra december 2010 til november 2013, og der vil efterfølgende blive evalueret i henholdsvis 2013 og Projektleder er Lone Johansen, Aktuelt fra Psykiatrisk Uddannelsesenhed a Ny kursusoversigt for 2011 på intranettet Den nye kursusoversigt for Psykiatrisk Uddannelsesenhed kan nu findes på Psykiatriens intranet under Personale / Uddannelse. Layoutet er ændret, og oversigten har fået en indholdsfortegnelse, så du hurtigt kan finde det, du søger. Bagerst i oversigten findes en fortegnelse over uddannelsesaktiviteter, der er i støbeskeen. Du finder os altid på Psykiatriens intranet, hvor du også kan tilmelde dig kurser, temadage og uddannelser via den elektroniske tilmelding. Mennesker og Psykiatri 15

16 Her kan du læse bogomtaler af et par af de nye bøger, du kan låne på Psykiatriens fagbiblioteker. De er skrevet af fagbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen. Bogomtaler Tro, omsorg og interkultur: erfaringer fra social- og sundhedsområdet / Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. ISBN Antologien søger at bidrage til en kvalificering af personer ansat i social- og sundhedsvæsenet, der arbejder med etniske minoritetsgrupper. Den har tre omdrejningspunkter: det åndelige/religiøse, det kommunikations- og omsorgsmæssige, og det interkulturelle. Brugen af mange korte cases med hverdagssituationer fra hospitaler og fængsler danner rammen for koblingen mellem teori og praksis. Blandt bidragyderne er antropologer, læger, psykiatere og teologer. Et af bogens budskaber er, at det er institutionens møde med det enkelte individ, der skal være i fokus, og ikke dets kultur eller religion, selvom det godt kan være en vigtig del af den enkeltes identitet. Frås og faste: spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning / Redigeret af Susanne Lunn, Kristian Rokkedal & Bent Rosenbaum. Virum: Dansk psykologisk Forlag, s. ISBN Dette digre værk på 28 kapitler er det hidtil største danske om spiseforstyrrelser og et resultat af et større tværfagligt projekt Slank i Danmark. Det er opdelt i fem dele, hvoraf de to første giver en bred introduktion til feltet samt et kulturhistorisk og kultursociologisk perspektiv. Tredje del, der er den største, dækker de dominerende behandlingsformer og psykologiske teorier knyttet til spiseforstyrrelser. Fjerde del har fokus på behandlingen i praksis, og femte del er viet til nyere forskning inden for sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser, risikoadfærd med mere. Bogen er møntet på psykologer, læger, studerende inden for de sundhedsfaglige og humanistiske fag med flere. Handbook of Child & Adolescent Psychopathy / edited by Randall T. Salekin and Donald R. Lynam. New York: Guilford Press, s. ISBN I de seneste 20 år er der i sundhedssektoren og samfundet generelt kommet større fokus på et kontroversielt emne: Psykopati hos børn og unge. Med udgangspunkt i de nyeste forskningsresultater samler og præsenterer bogens forfattere, hvad man i dag ved om emnet: Hvordan påvirker psykopatisk adfærd børns udvikling, hvad er årsagen, hvordan opdages og diagnosticeres det, og hvilken behandling er mest effektiv? Bogen præsenterer teorier, resultater og kliniske redskaber og diskussioner af den igangværende debat. Bogens første del omhandler klassifikations- og assessmentmetoder ud fra forskellige vinkler på psykopati. Anden del fokuserer på etiologi, herunder faktorer som arv og miljø. Tredje del undersøger sammenhæng mellem psykopati, adfærdsvanske- ligheder og andre komorbiditeter, mens fjerde del særligt omhandler de retspsykiatriske og kliniske aspekter, herunder behandlingsformer. Psykiatriens fagbiblioteker er åbne for personlig henvendelse: I Roskilde: Tirsdag-fredag kl (tor. 9-16) onsdag lukket Kontakt: Fagbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen regionsjaelland.dk Tlf.: I Nykøbing Sj.: Mandag-tirsdag kl Kontakt: Overassistent Jette Købke Tlf.: I Vordingborg: Onsdag kl Kontakt: Fagbibliotekar Kirsten Buch Rasmussen regionsjaelland.dk Tlf.: Bibliotekerne kan også findes på Psykiatriens intranet under Fagligt. 16 Mennesker og Psykiatri

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Næstved

Distriktspsykiatrien Næstved Distriktspsykiatrien Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Køge

Psykiatrisk Klinik Køge Psykiatrisk Klinik Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Klinik for ergoterapi og fysioterapi

Klinik for ergoterapi og fysioterapi Klinik for ergoterapi og fysioterapi Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Klinik for Selvmordsforebyggelse

Klinik for Selvmordsforebyggelse Klinik for Selvmordsforebyggelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Klinik for Psykoterapi

Klinik for Psykoterapi Klinik for Psykoterapi Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom)

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Den tolkede samtale - Udfordringer og muligheder v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Udfordringer i tolkede samtaler Forsinkelser Tidspres Er symptomer forstået korrekt Tolkens kvalifikationer

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

BØRNE- og FAMILIESAMTALER

BØRNE- og FAMILIESAMTALER BØRNE- og FAMILIESAMTALER I CTP Ramme og erfaringer fra ambulant psykiatri Ida Ghiai og Matilde Kromann-Larsen socialrådgivere Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) Lidt om.. 1) Kompetencecenter

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik 1 Den næste time Lidt om kultur og indvandrermedicinsk klinik Tilgang til patienter

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Referat fra konference d. 28.01.2016, Hold 42 Mødet med en anden verden - kultur uden grænser

Referat fra konference d. 28.01.2016, Hold 42 Mødet med en anden verden - kultur uden grænser Referat fra konference d. 28.01.2016, Hold 42 Mødet med en anden verden - kultur uden grænser Antal deltagere på dagen: 89 Referenter: Lise Fredborg, Amanda Mikkelsen, Charlotte Nielsen & Michela Overby

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere