Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX på vegne YY 4180 Sorø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 24. januar 2013 til Metroselskabet I/S Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 23. april 2013 Sagens omstændigheder: Klagerens søn skulle den 17. juni 2012 rejse med metro og havde forinden bestilt en mobilbillet kl. 21:04 til 2 zoner fra zone 2. Kl. 21:05 trykkede han ja til bestillingen og steg om bord på metroen. Kl. 21:12 blev der ved kontrol af hans rejsehjemmel udstedt en kontrolafgift på 750 kr., fordi billetten ikke var modtaget på telefonen. Stewarden noterede følgende på kontrolafgiften: pax havde ikke modtaget billet. Pax havde ikke trykket ja. Metro Service har under denne sag oplyst, at de regner med, at stewarden har skrevet et ikke for meget foran trykket. I forbindelse med kontrollen tog stewarden et billede at klagerens søns sygesikringskort, samt et billede af sønnens telefon, hvoraf fremgår, at der kl. 21:05 blev trykket ja. Kl. 21:10 blev billetten modtaget på klagerens søns telefon. Der blev endvidere udfyldt en kvittering for modtagelse af kontrolafgiften underskrevet med klagerens søns navn. Kvitteringen er fremlagt i sagen.

2 Udskrift fra Unwire, der leverer mobilbilletter: Stewardens billede af telefonen. Klageren har over for ankenævnet beskrevet forløbet således: Episoden den 17. juni udspillede sig sådan: Simon bestilte sin sms-billet og trykkede ja til betaling, inden han gik ind i toget. Togkontrolløren havde observeret ham, så han var fuldt ud klar over, at der ikke var foretaget eller blev foretaget nogen handling fra [sønnens] side, da kontrolløren kontaktede ham. Der var altså ikke gjort noget forsøg på at snyde hvilket da også ville være dumt i og med, at jeg, mens han er under uddannelse og skal leve af SU og lån, betaler hans mobiltelefon og dermed også mobilbilletter men systemet reagerede så langsomt den dag, at [sønnens] billet ikke var ankommet, da kontrolløren så bad om at se hans rejsehjemmel.

3 Som nævnt var kontrolløren helt enig i, at der ikke var gjort et forsøg på at snyde (det viser både udskriften af billetkøbet og billedet af mobiltelefonen også klart), men han var nødt til at gennemføre bødesagen, ellers kunne han selv komme i fedtefadet. De aftalte, at han skulle kontakte kundeservice dagen efter. Her kunne de sagde kontrolløren annullere bøden. Hvordan Metroselskabet håndterer den slags sager, og om der i den videre sagsbehandling er begået fejl af selskabets medarbejdere f.eks. i form af ikke at have noteret noget, kan man vel ikke bebrejde kunden? Men [sønnen] ringede som aftalt til kundeservice dagen efter. Her lovede man at tage sig af sagen, og kundeservice lovede også, at han ville få svar inden for 14 dage (og altså ikke et halvt år!). Da der ikke skete videre i sagen, opfattede [sønnen] den naturligvis som værende ude af verden, og derfor kædede han naturligvis heller ikke den sag sammen med den rykker, han pludselig modtog til jul et halvt år efter [sønnen] har aldrig accepteret juni-bøden i metroen det var faktisk derfor, han ringede til kundeservice dagen efter men, som han siger: Man kan jo ikke umiddelbart blive fri for den. Vi modtager gerne en anvisning på, hvordan man kan blive fri! Da kontrolafgiften ikke blev betalt, sendte Metro Service en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. den 20. november 2012 til klagerens søns folkeregisteradresse. På brevpapiret stod anført Metro Services postadresse samt adressen: og teksten var som følger: Klageren har gjort gældende, at de aldrig har modtaget denne rykkerskrivelse. Uden at modtage betaling sendte Metro Service en rykkerskrivelse med et yderligere rykkergebyr på 100 kr. den 17. december 2012 til klagerens søn folkeregisteradresse. Ifølge det af klageren oplyste skrev de derfor en klage til DSB den 31. december 2012 og den 8. januar Den 24. januar 2013 modtog de svar fra DSB om, at de skulle klage til Metroselskabet direkte. Samme dag gik klageren ind på hjemmesiden og fandt den klageformular, som skal benyttes ved klage til Metro Service A/S, der forestår driften af metroen. Klageren ønskede oplyst hvor og hvornår kontrolafgiften var udstedt, og hvad der havde været fremvist som billedlegitimation med nummer. Men da klageformularen kun havde plads til 500 anslag, og da klagerens sag efter hans opfattelse ikke passede på nogen af mulighederne i den elektroniske klageformular, besluttede han sig for at sende en henvendelse til Metroselskabets officielle mail-adresse. I den skrev han følgende: Min søn...har fået en metrobøde, der ikke falder ind under nogen af de klagemuligheder, jeg kan finde på jeres hjemmeside. Bøden har nummer [xxxxxx] kan I oplyse os om, hvor den kommer fra? Sagen er, at [sønnen] ikke har benyttet metroen, så han aner ikke, hvad det er for en bøde. Det håber vi, at I kan oplyse os om.

4 Den 3. april 2013 modtog klagerens søn besked fra SKAT om, at de var anmodet af Metro Service om at inddrive kontrolafgiften og rykkergebyrerne. Den 4. april 2013 sendte klageren en til Metroselskabet med følgende indhold: Emne: FW: Klage over kontrolafgift Hej. 24 januar sendte jeg nedenstående klage til Metroselskabet. (se mail nedenunder) Jeg har endnu ikke modtaget noget svar - næsten tre måneder senere! Det er tæt på at være en total skandale. Til gengæld har [sønnen] nu modtaget en rykker fra SKAT??? Hør nu her! [sønnen] har ikke benyttet metroen. Der må simpelthen være en anden, der har udgivet sig for at være ham. For det første må vi afkræve et svar på den tilsendte klage. Vi ved fortsat ikke, hvornår bøden er givet. Hvem der har givet bøden, og hvilken form for legitimation, bødeudstederen har fået. Det skal I oplyse! Også Metroselskabet skal overholde dansk lovgivning - ingen har i det danske samfund lov til at stikke "dummebøder" ud efter eget forgodtbefindende! Der må eksistere overvågningsbilleder fra det pågældende tidspunkt. Dem vil vi gerne se, så kan vi måske også hjælpe med at finde ud af, hvem det rettelig er, der skal have bøden. I modsat fald må den, der har udstukket bøden, kunne give et signalement af [sønnen]. Jeg er redaktør på Sjællandske Medier og har nu tænkt mig at skrive en artikel om de underlødige metoder, der benyttes Metroselskabet. Det skal bringes til offentlighedens og ikke mindst politikernes selskab, efter hvilke "bananrepublik-principper", Metroselskabet tilsyneladende drives. I beders derfor - når I sender det svar, vi har krav på - også oplyse, hvem jeg kan henvende mig til og som må udtale sig til citat om sagen. Klageren har endvidere oplyst, at han samme dag også rykkede Metro Kundeservice for svar. Den 8. april 2013 anmodede klageren Metroselskabet om at kvittere for modtagelsen af mailen fra den 4. april Den 14. april 2013 modtog klageren den fra Metro Kundeservice: Tak for din henvendelse som vi har modtaget via Metroselskabet I/S. Alle henvendelser til Metro Kundeservice skal sendes via vores hjemmeside HYPERLINK "http://www.m.dk"www.m.dk. Generelle forespørgsler kan eventuel rettes til Metro Kundeservice på telefon Kontoret har åbent alle hverdage - mandag til fredag - mellem kl Vi har undersøgt den konkrete sag og kan oplyse, at der i kontrolsituationen er forevist sundhedskort. Endvidere har vi noteret os, at der er fremsendt både en Betalingspåmindelse 1 og Betalingspåmindelse 2, uden der er blevet reageret på nogen af disse. Det skal i den forbindelse også oplyses, at ingen af brevene er modtaget retur til os via postvæsenet og begge betalingspåmindelser er blevet fremsendt til den postadresse, din søn står registret med ifølge Det Centrale Personregister (CPR-registeret). I tilfælde af at du/i fortsat mener, at det ikke er [sønnen], der har kørt med metroen den pågældende dag, bedes du/i venligst kontakte os skriftligt gerne på HYPERLINK Vi vil herefter fremsende en tro- og loveerklæring, som Simon skal udfyldelse og underskrive.

5 Den 19. april 2013 udfyldte klageren 6 klageformularer via Metro Kundeservices hjemmeside til beskrivelse af sagen. Derefter udfyldte han et klageskema til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro den 22. april PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften og rykkergebyrerne annulleret og har til støtte herfor gjort følgende gældende: Vi har en klage, der er lidt usædvanlig, for på trods af, at vi har forsøget siden 24. januar 2013, er det ikke lykkedes os at få en afgørelse fra Metroselskabet eller det foretagende, Metroselskabet har udliciteret kundeservice til. Sagen er den, at min søn ved juletid fik en rykker på en metrobøde, som han aldrig har modtaget. Han benytter aldrig metroen. Der var ikke nogen forklaringer med rykkeren, og da vi ikke vidste bedre, klagede vi til DSB S- togene (henholdsvis og ), da det vel ville være mest fornuftigt og i hvert fald økonomisk langt mest rationelt at have den del af den kollektive trafik samlet under én administration. Men det viste sig at være forkert, og efter mere end tre uger fra første henvendelse fik vi at vide fra DSB, at S-togene ikke havde noget med metroen at gøre, og at vi skulle klage direkte til Metroselskabet. 24. januar 2013 gik vi ind på Metroselskabets hjemmeside for at finde ud af, hvordan vi skulle klage. Det viste sig, at selskabet har udliciteret kundeservice til et udenlandsk selskab, og det kan selvfølgelig være forklaringen på, at kundeservice har problemer med at leve op til dansk standard? og måske også at forstå dansk. Det viste sig, at der var en fast formular med svarmuligheder, der alle tog udgangspunkt i, at den tildelte bøde var givet på et korrekt grundlag. Derudover var der en for andet? men den mulighed var begrænset af 500 tegn til forklaring. Da denne sag ikke passede på nogen af mulighederne og heller ikke kunne forklares inden for 500 tegn, sendte vi en henvendelse via selskabets officielle mail. Vi ønsker blot at få at vide, hvor og hvornår bøden er udstedt, og hvad der har været benyttet som billedlegitimation (med nummer). Vi har også tilbudt at se overvågningsbillederne, som der givet må være af situationen, så vi kan hjælpe med at finde ud af, hvem der har udgivet sig for at være Simon. Vi får intet svar, hverken fra Metroselskabet eller fra det selskab, der står for kundeservice. Månederne går, og vi tror naturligvis, at selskabet har opgivet bøden får [sønnen] så besked fra SKAT om, at han har en bøde fra Metroselskabet. Vi henvender os igen til Metroselskabet og selskabets kundeservice , men vi hører fortsat intet. Fire dage senere skriver vi igen og beder om i det mindste at få en kvittering for, at klagen er modtaget. Så kommer der en kvittering fra Metroselskabet. Efter en fornyet henvendelse, hvor vi påpeger det helt uholdbare i, at et offentligt selskab ikke reagerer på en skriftlig henvendelse til selskabets officielle mail, får vi omsider en reaktion fra den såkaldte kundeservice? I mailen forklarer kundeservice, at man ikke vil læse indkomne mails. Man henviser i stedet til kontaktformularen. Derfor går vi i gang med kontaktformularen? men igen viser det sig, at 500 tegn slet ikke er nok, så vi mailer på den officielle mail igen. Der er ikke noget i vores henvendelse, der er svært at forstå? eller som vil blive tydeligere ved at blive sendt via kontaktformularen.

6 Da vi ikke hører noget hverken fra Metroselskabet eller fra selskabets kundeservice informerer vi begge parter om, at vi ønsker at klage til ankenævnet over den behandling, vi har fået. Til kundeservice kostede den meddelelse seks kontaktformularer a 500 tegn? Nu er vores spørgsmål til ankenævnet: Er det god forretningsmoral, kundeservice, forvaltningsskik? eller hvad det falder ind under at et offentligt selskab ikke besvarer skriftlige henvendelser? Ja, oven i købet vender ryggen til i flere måneder? Er det i orden, at et offentligt selskab kun vil besvare henvendelser, der kommer ind via en kontaktformular, der kun tillader kunden at benytte 500 tegn? Og i øvrigt har som udgangspunkt, at den bøde, der er givet, er givet på et korrekt grundlag? Er det i orden, at et offentligt selskab ikke vil fortælle, hvor og hvornår en bøde er givet og hvad man har benyttet som billedlegitimation (med nummer)? Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og rykkergebyrerne har til støtte herfor gjort gældende, at de naturligvis beklager den lange svartid i forhold til klagers 3 mails, der desværre alle var sendt til Metroselskabet og derefter videresendt til Metro Service A/S. Klager har i sin henvendelse til Ankenævnet anført, at det ikke har været muligt at få en afgørelse fra selskabet. De har modtaget henvendelsen fra Ankenævnet den 24. april 2013, men 10 dage før, nemlig den 14. april 2013, har de sendt en mail til klager. I denne mail oplyser de klager om, at der i kontrolsituationen er fremvist et Sundhedskort, samt at klager hvis man fortsat mener at sønnen ikke har modtaget en kontrolafgift i metroen bedes kontakte Metro Kundeservice på en nærmere angivet mailadresse. De har efterfølgende ikke modtaget yderligere fra klager, førend henvendelsen fra Ankenævnet. Måtte klager kontakte dem på den angivne mailadresse, har de mulighed for at færdigbehandle sagen. Der er således ikke tale om, at Metro Kundeservice ikke vil give en afgørelse i kundens sag de afventer derimod om klager fortsat nedlægger påstand om, at sønnen ikke har fået en kontrolafgift i metroen. Herefter kan de viderebehandle sagen, i form at få fremsendt Tro & Love erklæring, samt kopi af den legitimation, der er fremvist. Hertil har klageren anført: Det bliver mere og mere mystisk. Det i øvrigt udaterede svar til os, som Metroselskabets kundeservice har vedhæftet i sit svar til Ankenævnet, har vi aldrig modtaget. Jeg har gransket min mail også i slettet post, der er urørt siden sidste sommer og den mail eksisterer ganske enkelt ikke hos mig. Jeg har nedenunder indkopieret de svar, vi har fået fra kundeservice. Datoen er korrekt nok 14. april 2013 på det ene svar (og 19. april på det andet) men indholdet er et ganske andet end det, der angives i svaret til Ankenævnet. Vi forsøgte efterfølgende atter at komme i kontakt med kundeservice også via den officielle kontaktformular. Uden reaktion.

7 Sagen handicappes noget af, at det ikke er muligt for mig at sende Ankenævnets seneste mail videre til min søn. De vedhæftede filer forsvinder ganske enkelt undervejs og på grund af ferie mv. ses vi ikke før efter 16. juli. Men lad os prøve alligevel. Der er lige nogle spørgsmål, som vi må have svar på. Selve bøden er meget svær at læse. Der er en masse tegn og gerninger, der gør det utrolig svært at finde hoved og hale i indholdet. Men er det korrekt forstået, at den bøde, man rykker for til jul, er udstedt ? Altså et halvt år, før man sender en rykker? Hvorfor sender man i øvrigt ikke billeder og bøde til os, når vi direkte beder om det? Er vi enige om, at den mobiltelefon, der er afbilledet, klart viser, at der er indløst billet korrekt? Eller er det mig, der læser billedet forkert? Det ser unægteligt ud som om, at mobiltelefonens ejer har købt billet og bekræftet købet, præcis som man skal eller? Vi ved ikke, hvad Metroselskabet har sendt af breve. Der er modtaget EN rykker, og den kom til jul. [Sønnen] benyttede på det tidspunkt aldrig metroen (nu er han flyttet til Amager og er dermed jævnligt bruger). Rykkeren angav i øvrigt ikke, hvornår bøden var udstedt, og da [sønnen] ikke i et halvt år havde benyttet metroen, opfattede han det naturligvis som en fejl. [sønnen] havde ganske rigtigt i sommeren 2012 altså et halvt år, før han pludselig modtog en rykker en snak med en kontrollør i metroen. Han fik ingen bøde, for det viste sig, at episoden beroede på en misforståelse (muligvis stammer billederne fra den episode). Han havde altså indløst billet korrekt. Men da kontrolløren havde startet sagen, blev [sønnen] bedt om at henvende sig telefonisk til kundeservice dagen efter. Det gjorde han, og da kundeservice også bekræftede, at der var tale om en misforståelse, var sagen dermed ude af verden. Troede han. Kan det være den episode, der i det videre forløb er behandlet forkert, så den pludselig er dukket op i systemet igen som en ubetalt bøde? Vi har præcis som Ankenævnet oplevede det haft kolossalt svært ved at få kundeservice i tale. Så lad os da i det mindste glæde os over, at det via Ankenævnets mellemkomst er lykkedes om end det også krævede en rykker. Hertil har indklagede anført: Klager stiller nedenstående spørgsmål, som vi hermed besvarer: Ad. 1) Selve bøden er meget svær at læse. Der er en masse tegn og gerninger, der gør det utrolig svært at finde hoved og hale i indholdet. Men er det korrekt forstået, at den bøde, man rykker for til jul, er udstedt ? Altså et halvt år, før man sender en rykker? Svar: Den omtalte kontrolafgift har nummer [xxxxxxx], og er udstedt den 17. juni 2012, på strækningen mellem Lufthavnen st. og Vanløse st. Der er afsendt en 1. rykker den samt en 2. rykker den Begge rykkere er afsendt til sønnens daværende Folkeregisteradresse i Valby. Vi har ingen reaktion fået på den første rykker, og først sent januar 2013 sendes en klage til Metroselskabet. Vi undrer os over at klager af egen kraft vælger først at skrive til DSB og dernæst til

8 bygherren (Metroselskabet), når telefonnummer, faxnummer og mulighed for at skrive til os elektronisk, tydeligt fremgår af brevhovedet på rykkerne. Ad. 2) Hvorfor sender man i øvrigt ikke billeder og bøde til os, når vi direkte beder om det? Svar: Det er desværre ikke muligt at fremsende videomateriale fra stationerne. Dels gemmes de ikke i så lang tid, dels sker udlevering aldrig til privatpersoner, men kun til politiet på forlangende. Med hensyn til kontrolafgifterne, skal det bemærkes at disse i dag udstedes elektronisk, hvorfor vi ikke kan fremsende andet end en elektronisk udskrift, hvilket næppe kan være interessant, hvis påstanden er at man ikke har modtaget den pågældende kontrolafgift. Ad. 3) Er vi enige om, at den mobiltelefon, der er afbilledet, klart viser, at der er indløst billet korrekt? Eller er det mig, der læser billedet forkert? Det ser unægteligt ud som om, at mobiltelefonens ejer har købt billet og bekræftet købet, præcis som man skal eller? Svar: Det kunne ganske rigtigt se ud som om, at mobiltelefonens ejer har bekræftet beløbet, men der er ikke fremvist en konkret billet. Jf. metroens rejseregler skal mobilbilletter være modtaget på telefonen, førend man må stige ombord. At have påbegyndt et købsforsøg, er altså ikke tilstrækkeligt. Ad. 4) Vi ved ikke, hvad Metroselskabet har sendt af breve. Der er modtaget EN rykker, og den kom til jul. [Sønnen] benyttede på det tidspunkt aldrig metroen (nu er han flyttet til Amager og er dermed jævnligt bruger). Rykkeren angav i øvrigt ikke, hvornår bøden var udstedt, og da Simon ikke i et halvt år havde benyttet metroen, opfattede han det naturligvis som en fejl. [sønnen] havde ganske rigtigt i sommeren 2012 altså et halvt år, før han pludselig modtog en rykker en snak med en kontrollør i metroen. Han fik ingen bøde, for det viste sig, at episoden beroede på en misforståelse (muligvis stammer billederne fra den episode). Han havde altså indløst billet korrekt. Men da kontrolløren havde startet sagen, blev [sønnen] bedt om at henvende sig telefonisk til kundeservice dagen efter. Det gjorde han, og da kundeservice også bekræftede, at der var tale om en misforståelse, var sagen dermed ude af verden. Troede han. Kan det være den episode, der i det videre forløb er behandlet forkert, så den pludselig er dukket op i systemet igen som en ubetalt bøde? Svar: Det fremgår tydeligt af begge rykkere, hvornår kontrolafgiften er udstedt nemlig den (Se vedhæftede 2 rykkerskrivelser). Om det er den episode vedr. den såkaldte misforståelse der er dukket op, har vi ingen mulighed for at svare på. Konkret har stewarden ikke noteret nogle bemærkninger på kontrolafgiften, ligesom der ejheller er sat flueben i Nægtet at modtage giro. Vi kan derfor kun konkludere, at der er udstedt en kontrolafgift, samt at der er udleveret en kontrolafgift, der er et giroindbetalingskort, der også fungerer som videre billet til rejse med metroen. I forhold til vort svar til Ad. 3, er denne kontrolafgift korrekt pålagt, idet der ikke er fremvist en gyldig billet, men blot er fremvist et købsforsøg. Vi kan naturligvis ikke vide, om sønnen har ringet til Metro Kundeservice dagen efter, men kan blot konstatere, at der ikke er registreret et opkald på kundens log. Hvis kunden har ringet og stillet et generelt spørgsmål, registreres der ikke en log på kunden, og kunden ville i så tilfælde ikke have fået vide at der var tale om en misforståelse. Al sagsbehandling sker skriftligt, og ikke via telefonen og dermed ville der have været en registrering i logbogen.

9 Samtidig undrer vi os over, at klager fra i den indledende klage at oplyser, at sønnen aldrig benytter metroen og at nogen skulle have udgivet sig for at være sønnen, til at sønnen i sommeren 2012 havde en snak med en kontrollør i metroen, i forbindelse med en billettering. Afslutningsvis må vi beklage, at klager oplever at have haft svært ved at få Metro Kundeservice i tale. Dette er dog ikke så underligt, når klager først vælger at henvende sig til DSB, og senere Metroselskabet i stedet for at benytte sig at de kontaktinformationer, der fremgår af både rykkerskrivelser og Af udskriften fra Unwire kan det ses, at billetten har været ca. 5 minutter undervejs, hvilket formentlig skyldes dårlig dækning. Dette er en af årsagerne til, at der er krav om ikke at stige ombord, inden billetten er modtaget på telefonen. Modtagelse af billetten er jo en forudsætning for at kunne leve op til kravet om at forevise gyldig rejsehjemmel på forlangende, jf. Metroens rejseregler. Det kan således konstateres, at: Klagers søn var ombord i metroen den pågældende dag o Sundhedskort er fremvist o SMS billet købt i takstzone 2 på den pågældende dag og tid Klagers søn er steget ombord, inden SMS billetten var modtaget på telefonen o Jf. stewardens billede af telefonen o De 5 minutter og 10 sekunder der går fra klager bekræfter med Ja, til billetten ankommer på telefonen Kontrolafgiften fastholdes med henvisning til, at billetten ikke var modtaget inden ombordstigning, sådan som det fremgår af metroens rejseregler. Herover for har klageren anført: Vi kommer lige til at dele sagen op i flere mindre bidder, ellers bliver det i hvert fald for os helt uoverskueligt. Måske skal man ikke tage et ungt menneskes udsagn om aldrig at benytte metroen helt bogstaveligt. Men med bopæl i Valby og uddannelsessted på Nørrebro benytter man altså aldrig metroen. Og [sønnen]havde ikke i et halvt år benyttet metroen, da han pludselig modtog en rykker på en bøde. Vi ved ikke, om det er Metroselskabet eller Post Danmark, der har fejlet mht. rykkeren 20. november 2012 men [sønnen] modtog første rykker kort før jul. Det må være den fra datoen 17. december Når man får en rykker på en bøde, tænker man jo helt naturligt tilbage. [Sønnen] havde ikke, så langt erindringen umiddelbart rakte, kørt i metro, og han havde dermed heller ikke fået nogen bøde. Var der en, der inden for en bare nogenlunde rimeligt overskuelig fortid havde fået bøde i hans navn, måtte det være en, der havde udgivet sig for at være ham.

10 Hvad enten rykkeren er fra 30. november eller 17. december, må det vel være klart for enhver, at det er alt, alt, alt for sent i forhold til en bøde, man mener at have givet 17. juni altså et halvt år før! Men vi har gjort, hvad vi kunne, for at få Metroselskabet til at udlevere de oplysninger, der var nødvendige for, at vi havde en mulighed for at finde ud af, hvad sagen drejede sig om at der altså reelt var tale om en sag, der vel nøgternt bedømt må betegnes som forældet. Vi har aldrig bebrejdet Metroselskabet, at vi ikke vidste, hvordan den kollektive trafik i Københavns-området er organiseret. Det har kun været anvendt som forklaring på, at der gik for lang tid, før vi reagerede på rykkeren fra 17. december. Der gik lidt over en måned, og det er ikke acceptabelt, men det skyldtes som nævnt, at DSB var mere end tre uger om at svare på vores henvendelse. For lige at gøre DSB færdig er der dog også ros til deres kundeservice. Vores klage over den metro-bøde, som [sønnen] altså reelt ikke har fået, var kædet sammen med en klage over en S-togsbøde, der skyldtes, at systemet havde lavet en fejl. Der manglede på hans togkort en zone, som han passerede undervejs på sin rejse, og da han blev kontrolleret netop i den zone, udskrev kontrolløren en bøde, selv om [sønnen] forklarede, at han havde gjort præcis, som systemet havde foreskrevet. Men sådan en fejl kunne både efter kontrollørens udsagn og efter DSB umiddelbare svar ALDRIG ske. Da vi fik DSB til at efterprøve systemet med de oplysninger, [sønnen] skulle give og også havde givet for at få det ønskede kort, var der sørme alligevel en fejl i systemet, så der kom til at mangle en zone (det betød i øvrigt ikke noget for prisen på kortet). Da DSB Kundeservice efter mere end tre uger fik taget fat på sagen, gik der kun to dage, før alt var afklaret, og bøden annulleret der var servicen ok. Ovenstående er en af årsagerne til, at vi ikke rigtigt falder for den der med, at fejl ALDRIG kan ske og vi gør ALTID Da vi 24. januar modtager svar fra DSB, der forklarer, at vi skal henvende os direkte til Metroselskabet, tager vi fat. Denne her sag falder ikke ind under nogen af de muligheder, der er i klageformularen på hjemmesiden, og da der også er en begrænsning på 500 tegn, kan formularen ikke anvendes. Der er ikke nogen mail til kundeservice. Der er kun en mail til Metroselskabet og det er vel naturligt nok at antage, at der er en tæt forbindelse mellem Metroselskabet og selskabets kundeservice. Er det ikke tilfældet, bør en tæt forbindelse etableres straks. 24. januar 2013 forklarer vi sagen over for Metroselskabet, og forventer naturligvis at få et svar. Der sker intet, og dermed er vi naturligvis fulde af fortrøstning. Systemet fungerer, og bøden er naturligvis annulleret. Men det er den åbenbart ikke. For 3. april får [sønnen] besked fra SKAT. Han har en metrobøde, der skal betales?

11 4. april klager vi igen til Metroselskabet. Sagen passer ikke til den klageformular, der er på hjemmesiden og vi aner ikke, hvad det er for en bøde, der er tale om. Kundeservice har fortsat ikke angivet en , som vi kan henvende os via. Derfor er vi nødt til at gå via selskabet. Vi hører intet. 8. april sender jeg en rykker og beder om i det mindste at få en kvittering for, at vores henvendelse er modtaget. 14. april modtager jeg så omsider en mail fra Metroselskabet, det fortæller mig, at nu skal kundeservice nok svare og det skal jeg da lige love for. 14. april modtager jeg nemlig det svar fra kundeservice, at man ikke længere læser mails fra jeg skal benytte formularen på hjemmesiden. Altså den formular, der slet ikke kan rumme denne sag. 19. april klager jeg så igen. Både til metroselskabet og denne gang også til kundeservice via formularen på hjemmesiden. Det tager i alt seks (6!) formularer at få forklaret sagen og den henvendelse får jeg i øvrigt heller ikke noget svar på. Hverken fra selskabet eller fra kundeservice. Derefter meddeler vi Metroselskabet, at vi klager til Ankenævnet for bus, tog og metro for ad den vej at skaffe os svar på det, man åbenbart ikke vil fortælle os og først via klagenævnets indsats (nævnte måtte endda rykke for svar) lykkes det os at få en forklaring på, hvad bødesagen overhovedet handler om. Det finder vi fortsat helt uacceptabelt, ligesom vi mener, at der må være en tydelig klageadgang for de tilfælde, der ikke falder ind under de muligheder og især begrænsninger der ligger i klageformularen. Vi mener heller ikke, at et offentligt selskab bare kan undlade at svare, når det får en henvendelse og så bør der være en forældelsesfrist i forhold til inddrivelse af bøder eller kontrolafgifter, man mener at have til gode. Ikke mindst, når ansatte i selskabet har indgået aftaler med kunden. Til sammenligning har kunden en klagefrist på 14 dage, hvorefter klagemuligheden bortfalder. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Ifølge 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder loven også for metroen. Af 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernbanevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). I henhold til 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i medfør af bekendtgørelse af lov om jernbaner 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Metrostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i

12 forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er på 750 kr. for voksne. Betales beløbet ikke senest 14 dage efter udstedelsen, påløber rykkergebyrer. Har betalingen stadig ikke fundet sted efter disse rykkere, overdrages udestående til inddrivelse via SKAT eller det af Metroens benyttede inkassoselskab, hvor der pålægges yderligere gebyrer i henhold til deres gældende satser. Fra Metroens rejseregler (forretningsbetingelser) Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling 9 b, at for rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Folketingets Ombudsmand har udtalt følgende den 27. maj 2010 i en sag om, hvorvidt en afgørelse fra en offentlig myndighed kunne anses for at være kommet frem til borgeren den følgende dag: I sager uden for retsplejen er kravene til beviserne for at et brev fra en myndighed må anses for at være kommet frem dagen efter afsendelsen, ifølge praksis noget mere lempelige. Myndigheden kan løfte bevisbyrden ved for eksempel at: redegøre for myndighedens rutiner for postafsendelse, fremlægge kopi af det afsendte brev, fremlægge journalnotat eller postliste hvor det fremgår hvornår brevet er afsendt, undersøge om og i givet fald hvornår eventuelle andre parter eller myndigheder har modtaget deres version af brevet, redegøre for at brevet til borgeren ikke er returneret til myndigheden,

13 og/eller undersøge om er i perioden omkring afsendelsen har været uregelmæssigheder i postbesørgelsen i det pågældende område. Jeg henviser til Ugeskrift for Retsvæsen 2000, s H, Ugeskrift for Retsvæsen 2005, s H, og Ugeskrift for Retsvæsen 2007, s H, og Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, s. 425 ff*. Ved min vurdering har jeg lagt stor vægt på at domstolene, herunder Højesteret, de seneste 10 år flere gange har haft lejlighed til at tage stilling til hvilke krav der stilles til beviset for at offentlige myndigheders breve er kommet frem til adressaten. I ingen af de sager der har været forelagt domstolene, har domstolene tilsidesat det systembevis som myndighederne har ført for at brevet anses for at være kommet (rettidigt) frem. Ingen af de sager som har været forelagt domstolene i den seneste 10-årige periode, har vedrørt sager hvor klagefristen kun har været overskredet med én dag. Den generelle beskrivelse af retstilstanden er imidlertid, som jeg har anført ovenfor, at breve som er sendt med A-post, normalt anses for at være kommet frem dagen efter at de er afsendt. Den konkrete sag: Klageren har givet divergerende oplysninger om, hvorvidt sønnen rejste med metroen den 17. juni 2012, men på baggrund af de faktiske oplysninger i sagen anser ankenævnet det for godtgjort, at klagerens søn den 17. juni 2012 rejste med metroen. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at klagerens søn underskrev en erklæring om at have modtaget en kontrolafgift, og at stewarden ikke har gjort notat om, at sønnen nægtede at modtage kontrolafgiften, hvilket, Metro Service i tidligere ankenævnssager har oplyst, er normal procedure. Ankenævnet har videre lagt vægt på, at der i kontrolsituationen blev forevist en mobiltelefon og et sygesikringskort tilhørende klagerens søn. Dette er ikke bestridt af klageren eller dennes søn. På baggrund heraf finder ankenævnet det tilstrækkeligt godtgjort, at det var klagerens søn, som fik udleveret en kontrolafgift ved kontrollen den 17. juni Kontrolafgiften blev pålagt som følge af, at der ikke kunne forevises gyldig mobilbillet på telefonen, idet der blev forevist et billede på telefonen, hvor klagerens søn havde trykket ja kl. 21:05 for at bekræfte billetkøbet, men tilsyneladende ikke kunne forevise en modtaget billet på telefonen. Kontrolafgiften blev udskrevet kl. 21:12 Det er af Metro Service i andre ankenævnssager oplyst, at en kontrolafgift udstedes efter den station, som metroen lige har forladt inden kontrollen. I denne sag står der Lufthavnen på kontrolafgiften. Ankenævnet lægger derfor til grund, at kontrollen skete, efter at metroen havde forladt Lufthavnen station og ikke efter den næste station, Kastrup. Der er kun en køretid på 1 minut mellem de to stationer. Uanset at billetten ifølge udskrift fra Unwire blev modtaget på telefonen kl. 21:10 og derfor reelt ville kunne være modtaget på telefonen, inden klagerens søn steg om bord på Lufthavnen station, som er en endestation, blev der i kontrolsituationen ikke forevist en gyldig billet. Ankenævnet bemærker, at selv om billetten måtte være blevet forevist ved kontrollen, var denne bestilt fra zone 02, hvilket ikke er den korrekte zone, idet Lufthavnen ligger i zone 04. Ifølge anke-

14 nævnets tidligere praksis anses mobilbilletter, som er bestilt i en forkert startzone ikke for en gyldig billet. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Kontrolafgiften blev ikke betalt inden for 14 dages fristen, og der blev ikke fra klagerens side fremsat skriftlige indsigelser inden denne frist. Herefter var Metro Service i medfør af lov om renter ved forsinket betaling berettiget til den 20. november 2012 at sende klagerens søn en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. Rykkerskrivelsen blev sendt til sønnens folkeregisteradresse, og er efter det oplyste ikke kommet retur til Metro Service. Da den senere fremsendte rykker til samme adresse er kommet frem, anser ankenævnet det også på baggrund af ombudsmandens udtalelse - for tilstrækkeligt godtgjort, at sønnen også må have modtaget rykkeren af 20. november Da denne ikke blev betalt, var Metro Service berettiget til den 17. december 2012 at sende rykker nummer 2 med et rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at klageren først gjorde indsigelse over kontrolafgiften den 24. januar 2013, hvilket i øvrigt skete til Metroselskabet I/S, selv om klageren havde været inde på Metro Kundecenters hjemmeside og var bekendt med den formular, som skulle anvendes ved klage over en kontrolafgift. Ankenævnet bemærker, at Metro Service alene har omtalt 2 rykkerskrivelser med gebyrer, hvorfor nærværende sag alene omhandler disse. Det forhold, at Metro Service først udsendte en betalingspåmindelse ca. 5 måneder efter kontrolafgiftens udstedelse, kan ikke føre til andet resultat. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at der i den konkrete sag ikke var tale om, at klageren efter kontrolafgiftens udstedelse ventede svar på en forespørgsel/klage til Metro Service, som herefter skulle foretage sagsbehandling, men om at der i den pågældende periode frem til 20. november/17. december 2012 ikke blev fremsendt rykker for den opkrævede kontrolafgift fra den 17. juni Klageren kunne derfor ikke med rette gå ud fra, at Metro Service havde frafaldet kontrolafgiften. Kontrolafgiften er således ikke bortfaldet på grund af forældelse eller retsfortabende passivitet. Ankenævnet bemærker, at det bør anføres tydeligere på rykkerskrivelserne, hvad kravet vedrører, og ikke blot intet forevist 750 kr., som i nærværende sag. Rentelovens 9 b om rykkergebyrer indeholder ingen bestemmelser om fortabelse af retten til rykkergebyrer ved lang sagsbehandlingstid. Ankenævnet bemærker, at der ved den lange rykkerprocedure ikke er påført skyldneren yderligere omkostninger i forhold til den situation, hvor der rykkes straks ved overskridelse af betalingsfristen, og ankenævnet finder ikke, at der herudover er særlige hensyn til skyldneren, som skulle tale for, at man i den situation ikke skulle kunne opkræve rykkergebyr, når det lægges til grund, at sønnen modtog en kontrolafgift/girokort i kontrolsituationen. Rykkergebyret anses på den baggrund for pålagt med rette.

15 Da klageren ikke i tilstrækkeligt omfang har fulgt de procedurer for behandling af indsigelser over kontrolafgifter, som fremgår af kontrolafgiften og af Metro Kundeservices hjemmeside, findes der i den konkrete sag ikke grundlag for at udtale kritik af Metro Kundeservices sene svar på klagerens henvendelser til Metroselskabet I/S. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at den situation, som opstod ved at klageren ikke kunne finde et felt i Metro Services klageformular, som passede på forholdet, beroede på sønnens urigtige oplysninger om ikke at have rejst med metroen den pågældende aften. Ankenævnet bemærker videre, at der kan vedhæftes dokumenter i klageformularen, således at der kan skrives mere end 500 anslag til beskrivelse af kundens klage. Metro Service bedes dog sørge for procedurer, hvorefter klager, som modtages i Metroselskabet I/S, videresendes til Metro Kundeservice. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på 750 kr. samt rykkergebyrer på i alt 200 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 23. september Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0256 Klageren: Advokat XX på vegne af YY 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0159 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for stempling af voksenklippekort til cyklen samt rykkergebyr på 100 kr.

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for stempling af voksenklippekort til cyklen samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0016 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0349 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0084 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr.

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0110 Klageren: Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0117 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af billet bestilt via mobilapplikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af billet bestilt via mobilapplikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0413 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel.

S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0279 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel. Ankenævnets

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Manglende levering af mobilbilletten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Manglende levering af mobilbilletten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0224 Klageren: XX 2400 KBH NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0284 Klageren: XX Indklagede: Sydtrafik Klagen vedrører: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer

Læs mere

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0012 Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører:

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0170 Klageren: XX 5874 Hesselager Indklagede: DSB Klagen vedrører: Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen.

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0089 Klageren: XX 7000 Frederica Indklagede: DSB CVR nr.: 25050053 Klagen vedrører: Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere