Børnehaven Lystruplund Lystruplund Lystrup Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk"

Transkript

1 Børnehaven Lystruplund Lystruplund Lystrup Telefon:

2 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974 som en selvejende institution under Boligforeningen Ringgården. I begyndelsen var der 52 børn i børnehaven. I 1983 blev børnehaven omstruktureret til en særlig daginstitution, så der nu var 46 børn, hvoraf 6 var børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne (her omtalt som børn med handicap). Børnene med handicap tilhører målgruppen under Servicelovens 32 (SEL 32). 1. august 1998 blev strukturen ændret igen, og nu er der 40 børn i børnehaven, hvoraf 9-10 er børn med handicap. I børnehaven er der en integrationsgruppe og en specialgruppe. I integrationsgruppen er der 35 børn, hvoraf de 4 er med handicap. I specialgruppen er der 5 børn med handicap. Integrationsgruppen er inddelt i 3 spisegrupper I en fusion i marts 2007 blev børnehaven en del af dagtilbud Lystrup. I endnu en fusion i marts 2011 blev børnehaven en del af Lystrup dagtilbud, som består af Børnehaven Lystruplund, Børnehaven Hasselhøj, dagplejen Lystrup og DII Minihøj, DII. Hurlumhejhuset og DII Møllehuset. Den første tid i børnehaven Når jeres barn skal begynde i børnehaven, kan det være forbundet med mange nye indtryk for både jer og jeres barn. Som nye forældre i børnehaven Lystruplund vil I opleve, at der er iværksat en række tilbud til jer. Jeres barn modtager inden starten et velkomstbrev med information om gruppen og personalet. I er altid velkomne til at besøge os, så I kan se, hvem vi er. I inviteres til en introduktionssamtale med en pædagog fra stuen, hvor emnet er jeres barn og dets behov, samt hvorledes vi sammen kan få skabt den bedst mulige start for barnet. Efter ca. 3-4 måneder vil I få tilbud om en opfølgende samtale, hvor vi kan snakke om, hvordan I og jeres barn har oplevet den første tid i børnehaven. Vores erfaring viser, at nogle børn hurtigt kaster sig ud i alt det nye og spændende, mens andre er mere tilbageholdende og behøver et stykke tid, før de føler sig trygge. 2

3 Åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Medarbejdere Helene Kruse er pædagogisk leder og varetager den daglige ledelse i børnehaven i samarbejde med stedfortræder Christina Skovfoged. I børnehaven Lystruplund er ansat 1 pædagogisk leder, 1 stedfortræder/pædagog, 11 pædagoger, 1 rengøringsassistent og 1 lønnet studerende. Til børnene med handicap er knyttet musik- ergo- og fysioterapeut som hver uge kommer og behandler børnene i børnehaven. Desuden er der tæt samarbejde med psykolog og talepædagog. Til at afløse ved personalets fravær er ansat faste vikarer. Dagens forløb Kl spiser vi morgenmad på én af stuerne. Kl rydder vi af bordet og fordeler os på de tre stuer. Kl foregår forskellige planlagte aktiviteter. Kl spiser vi frokost. Efter frokost leger de fleste børn ude, og nogle sover middagssøvn. Kl spiser vi et eftermiddagsmåltid. Kl samles børnene på én stue. Hvis jeres barn kommer senere end kl vil vi gerne vide besked. 3

4 Legetøj Børnene må om fredagen medbringe 1 stk. legetøj hjemmefra, hvis barnet er indstillet på, at de andre børn gerne vil låne legetøjet. Personalet i børnehaven kan ikke tage ansvaret for det medbragt legetøj, så det er en god idé at skrive navn på samt vurdere, om det er børnehaveegnet. Tøj Det er vigtigt, at børnene kommer ud hver dag. Derfor er det nødvendigt, at de har tøj med, der passer til årstidens vejr. Desuden medbringes et sæt skiftetøj, regntøj, ekstra fodtøj, hjemmesko, samt hvad barnet ellers har brug for. Hvert barn har et garderobeskab, hvor skiftetøjet kan opbevares. Vi gør opmærksom på, at der ikke må opbevares plastikposer i garderobeskabene. Vi vil gerne opfordre jer til at skrive tydeligt navn i alt tøj. Det er jer forældre, der har ansvaret for at holde orden i børnenes garderobe, de skal tømmes helt hver fredag. Måltider Der serveres morgenmad kl Morgenmaden består af kornprodukter og rugbrød. Om formiddagen har børnene mulighed for at få et stykke rugbrød med smør eller ost. Børnene skal medbringe to sunde, mættende og varierede madpakker. Børnehaven sørger for vand. Er et barn allergisk overfor visse fødevarer eller må det af andre årsager ikke få bestemte former for mad, skal det oplyses på stamkortet. 4

5 Information Vi opfordrer jer til dagligt at holde jer orienteret via BørneIntra, informationstavlen og forskellige opslag i børnehaven. På den store informationstavle i børnehavne findes en ugeplan for en uge af gangen. Ugeplanen findes også på BørneIntra, hvor den lægges på om fredagen ugen inden. Nyhedsbreve og referater fra forældrerådsmøder lægges i samlemapper på BørneIntra. Ferier og fridage Vi skal have besked, hvis jeres barn har fri. I forbindelse med ferier, er det vigtigt for os at vide det i god tid, så vi kan planlægge medarbejdernes ferie og afspadsering uden brug af unødige vikartimer, da dette belaster børnehavens budget. uge 29 og 30, mellem jul og nytår, dagene op til påske, Grundlovsdag samt fredagen efter Kr. Himmelfart er der kun åbent for pasning af børn i én afdeling i dagtilbuddet. Øvrige afdelinger er i disse perioder lukkede. Børn med handicap Børnene med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne visiteres til børnehaven gennem den afdeling i Børn- og Unge, der hedder PPR og specialpædagogik. Disse børn har behov for en særlig specialpædagogisk og terapeutisk indsats i hverdagen, der tager udgangspunkt i deres specifikke handicap og vanskeligheder. Af og til har disse børn behov for leg og stimulation alene med en voksen, men den største del af indsatsen foregår i forbindelse med daglige aktiviteter og gøremål i samvær med de andre børn. Det er betydningsfuldt for børnene at kunne iagttage, imitere og identificere sig med de øvrige børn. Integration er et afgørende element i børnehavens pædagogik, og vi ønsker, at alle børn kan tage del i institutionens liv og fællesskab. 5

6 Traditioner og begivenheder Fastelavn - ugen før fastelavn laver vi aktiviteter i grupper på tværs af stuerne og slutter af med tøndeslagning. Børnene har udklædningsstøj på hjemmefra. I juni holder vi en sommerfest, for børn, søskende og forældre. Børnenes fødselsdage - disse markeres med flag, fødselsdagstegninger og fødselsdagssang. Hvis I ønsker at barnet skal dele noget ud, eller vil I servere lidt lækkert ved besøg, opfordrer vi til at udelade sukker. Frugt og grøntsager er gode alternativer til is og slik. Find inspiration til sunde fødselsdage på eller spørg evt. personalet. Fødselsdagen kan holdes i børnehaven, og vi tager også gerne hjem til barnets fødselsdag. Hvis det er muligt, vil vi helst undgå at afholde fødselsdage på fredag formiddag, da børn med handicap svømmer denne formiddag. Højtider - vi fejrer diverse højtider på forskellige måder, fortrinsvis med aktuelle historier, sange, lege og klip. Pædagogiske mål og værdier Vores mål er, at understøtte barnet i at udvikle sig og medvirke til, at barnet bliver et helt menneske med respekt for sig selv og andre. Vi søger at skabe de bedst mulige rammer for, at barnet kan udvikle og udfolde sig optimalt motorisk, sprogligt, følelsesmæssigt, socialt og kreativt. Børnehaven skal være et godt sted at være, og vi lægger vægt på tryghed og nærvær i det mellemmenneskelige samvær. I vores arbejde finder vi det vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte barn - hvad det kan og har brug for. Samtidig ønsker vi at være gode rollemodeller for børnene samt styrke de venskaber, der opstår. Kammeratskab er en væsentlig del af det sociale liv, som foregår i børnehaveårene. Derfor vægter vi højt, at børnene finder sammen, og samt øver sig i forskellige relationelle sammenhænge Vi prioriterer børns leg højt, og derfor sørger vi for, at der er tid, plads og forskellige rekvisitter til rådighed for børnene. Gennem brug af diverse materialer, bevægelseslege, udeaktiviteter og musik prøver vi at skabe et alsidigt tilbud af lege og aktiviteter for børnene. Vi er opmærksomme på at give børnene mulighed for at skabe deres egne initiativer til lege og aktiviteter. 6

7 Hverdagens gøremål fylder meget i børnehaven og indeholder mange muligheder for læring. Vi ønsker, at børnene deltager i gøremålene, som er udviklende både ift selvhjulpenhed og selvstændighed, men ligeledes en læring i at forstå sig selv i en større sammenhæng med et fælles ansvar. Derfor prioriterer vi f.eks., at der er god tid når børnene skal dække bord, spise, have tøj af og på, på toilet osv. Vi mener, det er vigtigt for børn at øve sig i at fordybe sig. Vi opfordrer dem derfor til at gøre ting færdige og til at fortsætte med en aktivitet i en vis tid, naturligvis afhængig af barnet og situationen. Vi mener, det er vigtigt for børnenes selvfølelse, at de oplever tilfredsstillelsen ved af at have udført en opgave/aktivitet. Samarbejde mellem forældre og personale Samarbejdet mellem personale og forældre. Det centrale er respekt og tolerance for forskellighed. Vi giver os dagligt tid til at tale med jer om, hvordan jeres barn har haft det i børnehaven. Omvendt er det også vigtigt, at I fortæller børnehaven om store og små ting i barnets hverdag hjemme. 7

8 Dagtilbuds bestyrelsen/ Forældreråd. Børnehavens forældreråd består af 5 valgte forældre, 1 valgt medarbejder samt suppleanter for disse. Den pædagogiske leder er ikke medlem af forældrerådet, men deltager i møderne. Valg til forældrerådet finder sted hvert år i september. Dagtilbudsbestyrelsen består af forældrerepræsentanter fra alle forældrerådene samt medarbejdere fra afdelingerne i Lystrup Dagtilbud. Sygdom. Omkring sygdom er hensynet til barnet vigtigt: Et barn med tegn på sygdom har brug for omsorg, og det er bedst for barnet at blive passet hjemme, hvor det er mest trygt. Når barnet er syg, har det ikke energi til at følge med i børnehavens hverdag. Barnet skal ikke i børnehave, hvis der er tegn på sygdom eller ubehag. Det kunne være, at barnet: har smerter har feber- 37,5 grader eller mere. leger mindre end det plejer er mere stille eller passivt falder let i søvn lettere bliver ked af det vil være hos de voksne hele tiden. Personalet ser barnet hver dag, og de har god fornemmelse for barnets tilstand. Hvis barnet bliver syg i børnehaven, kontakter personalet jer for at drøfte barnets tilstand, eller for at bede jer om at hente barnet Når barnet er rask, må det komme i børnehave igen, selvfølgelig afhængig af, hvad barnet fejler, samt hvilke retningslinjer der er for den enkelte sygdom. Egen læge og i nogle tilfælde personalet kan være behjælpelig med at finde disse retningslinjer. Vi vil gerne vide hvad jeres barnet fejler, så vi har mulighed for at orientere de øvrige forældre via opslag, hvis det er smitsomt. Ved sygdom kan I sms og oplyse barnets navn samt, at han/hun er syg. Vi skriver ikke tilbage, så hvis I har behov for svar kan I stadig ringe. Vi tjekker vores mobiler kl. 8 og kl Sms til integrationsgruppen: Sms til specialgruppen:

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Livet i Børnehaven Æblegården

Livet i Børnehaven Æblegården En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej 82 2900 Hellerup Telefon 39 62 16 11 www.gentoftekommune.dk/aeblegaarden Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere