JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39"

Transkript

1 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

2 Kommt Nyt v smm ogistio Som mg tæ og l måsk h opgt, lc vi kot fø sommfi t hlt yt wbuivs. Et uivs som ll u umm ækk y og spæ muligh fo jysk klubb, og som på læg sigt skl uvikls til t tuligt gliggs væktøj fo bå tæ, l, foæl og spill. Opmæksomm bug f hjmmsi h måsk også bmækt, t wblcig h væt sttskut til t komm logo- og vskift fo JBU. 1. fbu 2011 skift JBU mlig officilt v til DBU Jyll. V smm ljligh skifts t gø JBU-logo u m DBU s ø. Fo t iggsætt gli ovgg til y ititt h vi i t y wbuivs plct JBU s og DBU s logo si om si m btgls DBU Jyll u. Dt bty ksmplvis også, t hjmmsiss på læg sigt vil skift v f til www. bujyll.k. Dt og vigtigt t ustg, t t ku v- og logo-fohol, som bøs. Hvk wbuivs ll vskift æ v ogistoisk fohol i fobolv. JBU vil såls også i fmti væ b-ogistio fo jysk fobolklubb, og fivillig ls muligh fo iflyls på f.ks. jysk tuigsmæssig fohol og lig vil pæcis væ lig så sto som i g. M fælls kommuiktiospltfom vil ustg smmhægskft og mg bøigsfl mllm DBU og lokluio. Smtiig v væig f bflig i såklt mkslys, som DBU fik ubjt fo t p å tilbg. Dm å vi i mål på tt pukt. Dt vist hll ikk fokt t sig, t t i igtig mg smmhæg h væt upktisk m mg foskllig logo i sk fobol. Bl.. i fobils m mksføig f foskllig ktivitt. Dfo ligg lg ækk åblys fol i t sml uio i sk fobol u fælls ititt. Som t også fmgå f ugv f Jysk Fobol, få vi i løbt f t komm å fælls pltfom m DBU. Dt sk i fom f opføls f t hlt yt fobolct m tilhø ovtigsfcilitt og kustgæsb tæt v Lgkæ Gymsium i Tilst i t ovstlig Åhus. Ctt skl ft pl stå fæig æst somm og vil bliv omjigspuktt i t ymisk og lv fobolmiljø, som bl.. komm til t umm JBU s og JBU Rgio 3 s miisttio. Etblig f ctt bty, t vi k sml lg ækk f vos g gmt bl.. kusus- og ulssktivitt, l- og møktivitt smt tltsmlig. På lit læg sigt t også ittio, t ctt skl bliv ctum fo ylig f DBU s litktivitt i vstlig l f Dmk - bl.. smlig fo U-19 og U-21 lshol, ligsom vi vil ku tilby ikvtigsmuligh fo foboltæigslj f.ks. til klubb. Dt giv os smtiig lg ækk spæ muligh, t vi k tækk på gymsits b vift f lokl og fcilitt. Vi glæ os til t komm i gg m byggit og s sto pspktiv i t ku skb t hlt yt kftct fo b- og litfobol - til gv fo bå jysk og sk fobol. M vlig hils Bt Clus Fom, Jysk Bolspil-Uio 2

3 Ihol 4 20 NYT KRAFTCENTER fo fobol i Jyll FRA LALLEBOLD til Si 1 NAVNET sig t hl BARE DUK OP og væ m TO KNÆSKADER BLEV VEJEN til fomspost UNGDOMSFORMANDEN tgt m Tg NY TURNERINGSFORM gv y ié TO AFTENER VED TELEFONEN giv bous FLEMMING POVLSEN potkto JEG HAR FÅET MASSEVIS f kmm... FOREDRAG HAR SAT GANG i klub på Als NÅR FODBOLD fg følls i fil FINALEN skl væ ogt sæligt DER ER LIDT STIL ov slutkmp DE ER VINDERTYPER 7 MANDS TILBUD siofobol i Vst KUN POSITIVE tilbgmlig 54 MØRCH LYSER OP i bstyls SOCIAL HYGGEBOLD i y klub FAMILIEN FODBOLD i skol JBU S FODBOLDMAGASIN JYSK FODBOLD FORMÅL Jysk Fobol t foum, hvo jysk fobolklubb k ht fig om foigsbj, i, tips og å om y tiltg og pojkt og komm til o m holig til fobollvt m. 32. ågg. UDGIVER Jysk Bolspil-Uio, Nøvj 1, 8260 Viby J. Tlfo: Tlfx: E-mil: ANSVARLIG OVER FOR PRESSELOVEN Kommuiktioschf Ms D. Ls Rktø: Klus Hs ANNONCER Kotkt FL SpotMktig og hø æm på tlf Mg til tosg mllm kl og Fg f kl til kl ABONNEMENT Pis k. 125,- ikl. moms fo sks um. Tgig f bomt k ku sk v skiftlig hvls til JBU s koto, Nøvj 1, 8260 Viby J. Abomtspio løb f. 1. pil til. 31. mts. Hvis tgs bomt i løbt f åt, opkævs følg pis: F. 2. pil: k. 125,00 F. 3. jui: k. 105,00 F. 4. ugust: k. 85,00 F. 5, oktob: k. 65,00 F. 6. cmb: k. 45,00 F. 1. fbu: Gtis UDGIVELSESTERMINER Mio fbu, mio pil, mio jui, mio ugust, mio oktob, mio cmb. LAYOUT OG TRYK FL SpotMktig OPLAG: INDLÆG TIL BLADET Ss til Dli fo æst umm: Tisg. 14. sptmb Ilæg bs st vi E-mil. Rktio fobhol sig t til t fokot tilst ilæg. D klt tikl i Jysk Fobol bhøv ikk øvigvis t væ smmfl m JBU s opfttls og holig. FORSIDE FOTO Fobol m kmm Rummligh t bgb, som i i ti. JBU fomul fo st 20 å si bgbt Fobol fo ll hl åt. Dfo t tuligt, t JBU gå i i t EU-pojkt m titl Uifi fobol fo msk m uvikligshæmig, så også k få glæ f vs bst lgtøj bol. Fotogf Ls Holm h tgt billt på fosi og lsg fotos til tikl, som Ol Tg h skvt. D h bsøgt Vibog B67, h tgt iititivt til sig, hvo DBU kosult Klus Gts f JBU Rgio 2 kooito. Foto: Ls Holm 3

4 Pl om t y fobolct blv pæstt på t pssmø i Tilst 23. jui. H t f vst: As Østg, kto fo Lgkæ Gymsium og HF, Hs Mogs, kss i JBU og Nicoli Wmm, bogmst i Åhus.

5 Nyt kftct fo fobol i Jyll JBU opfø t 1030 m2 stot fobolct m ovtigsfcilitt i Tilst i t ovstlig Åhus. Ctt skl umm bå JBU s og JBU Rgio 3 s miisttio og bliv l f t yt og ttktivt iætsmiljø tæt v Lgkæ Gymsium og iætsfoig tst. Åhus Kommu lægg hlt y kustgæsb som l f omåt. Tkst: Ms D. Ls Foto: Mti Wibl Tilst bliv t fmtiig ctum fo bfobol i Jyll. Jysk Bolspil-Uio (som p. 1. fbu 2011 skift v til DBU Jyll) pllægg mlig t opfø t hlt yt 1030 m2 stot fobolct på t l v Lgkæ Gymsium i t ovstlig Åhus. I fobils m jomm læggs også y kustgæsb fisit f Åhus Kommu. Hust skl mm fo glig miisttio f fobol i Jyll, som omftt 925 fobolklubb og ktiv fobolspill. M jomm komm også til t tilby ikvtigsmuligh fo foboltæigslj smt lg ækk ulss- og tltuvikligsktivitt bl.. foskllig DBU-gmt hu it kususog ulssktivitt, tltsmlig, smi og møktivitt. På lit læg sigt t også ittio, t ctt skl bliv ctum fo ylig f DBU s litktivitt i vstlig l f Dmk - bl.. smlig fo U-17, U-19 og U-21 lshol. 5

6 6

7 Kuststofb Sti Akomstvj Skl Sti Vol Koto/mø 700 m² DBU Igg Ny pkig c. 22 pls Tss Vol Byggflt c m² Fopls Eksist pkig Sti Vpls Gæst- Bolig No 16 gæstbolig à 20 m² i lt c 320 m² Skulptu Bolb Lgkæ Gymsium Koto/mø Gæstbolig Pkig DBU Jyll Domicil, Kilpk 25 Fkt om JBU s y fobolct: JBU s/dbu Jylls y fobolct opføs på t l umilbt o fo komsttovt tæt v Lgkæ Gymsiums hovigg Byggit bstå f 700 m2 miisttiosbygig fou 16 obbltvæls til ovtt gæst i fobils m kus og tæigssmlig. Vælssfløj åbs muligh fo s uvils m 12 obbltvæls. Hust skl umm JBU s og JBU Rgio 3 s miisttio i lt c. 20 mbj og bliv smtiig ctum fo tltuviklig i lsl og komm til t umm it kusus- og ulssktivitt, møktivitt og tæigssmlig. På lit læg sigt t også ittio, t plc smlig fo bl.. U-17, U-19 og U-21- lshol på læggt i Tilst. Bygig vil imo komsttovt fmstå i to tg, ms vælssfløj ibyggs i skåig mo vst, m ukik til gymsits fobolb. Hust opføs i kl og moistisk kitktu, spkt og tilpss sig gymsits kktistisk bygigslæg fou smtiig t tilby y og optt kitktoisk pofil til omåt. Byggit fovts t stå fæig i somm Et ttktivt fobolmiljø - Rlisig f tt pojkt på mg må øm, gå i opfylls, sig JBU s kss Hs Mogs. - Vi h læg sot tæt m hblik på t flytt vos miisttio, som vokst u f uvæ lokl i Viby. Visio om t bliv ktiv pt i t ttktivt fobol- og ulssmiljø h imilti gjot, t vi h væt mgt kitisk i vos soigsfs. M 7

8 8

9 t h væt vtti væ, fo i Tilst opå vi pæcis t, som vi h søgt. Dfo glæ vi os mgt til t bliv l f t spæ pojkt, som umm igtig mg muligh fo bå os som fobologistio, omkigligg smbjspt og hl æomåt, sig Hs Mogs. Lokl sygiffkt Plcig f t y byggi bty, t bå Lgkæ Gymsium og lokl iætsfoig, tst, bliv vigtig og æ smbjspt fo JBU/DBU Jyll. JBU s kss, Hs Mogs, s også ækk sygiffkt til fol fo ll ivolv pt: - Vi s sto pspktiv i smspillt m bå Lgkæ Gymsium og tst, påpg h. - D mss f omå, hvo vi k bug hi og ustøtt his uviklig. Vi vil f.ks. ku tækk på mg go fcilitt, som bå Lgkæ Gymsium og tst å ov. Bå blæg, lokl, hll og bspisigsmuligh. F.ks. til vos it og kst ulssktivitt, vts, mø og mgt t. Smtiig vil læggls f y kustgæsb giv t løft til hl omåt, sig h. Opføls f t y fobolct komm til t mk y ti i sk fobol mlig iføls f såklt vsygi, som bl.. ibæ, t JBU skift v til DBU Jyll. Dt sk p. 1. fbu Etblig f t fobolct vil gø os m sylig, og smmhæg m DBU bliv tylig fo ll. Dt h også væt t væstligt lmt i bslutig om t tbl t cit kftct fo fobol i Jyll, sig Hs Mogs. Ekst kustgæsb Plllt m pllægig f DBU s y fobolct h tst søgt Åhus Kommu om tilsku til læg og ift f kustgæsb i Tilst, hvilkt kommu h givt tilsg om. B vil bliv opføt på t uvæ gusbl og vil bliv miistt f DBU Jyll i tæt smbj m tst og Lgkæ Gymsium. DBU Jyll-hust pllæggs opføt på t l umilbt o fo komsttovt v Lgkæ Gymsiums hovigg. Bygig vil imo tovt fmstå i to tg, ms vælssfløj ibyggs i skåig mo vst, m ukik til gymsits fobolb. Hust opføs i kl og moistisk kitktu spkt og tilpss sig gymsits kktistisk bygigslæg. Byggit bstå f 700 m2 miisttiosbygig fou 16 obbltvæls til ovtt gæst i fobils m kus og tæigssmlig. Vælssfløj åbs muligh fo s uvils m 12 obbltvæls. JBU Rgio 3 flytt m Opføls f t y fobolct bty smtiig, t JBU Rgio 3 s miisttio m uvæ bliggh i Hoss flytts til Tilst. Dtt sk ft istillig f JBU Rgio 3. JBU Rgio 3 som omftt fobolklubb i t tilig Åhus og Vjl Amt - vil og tuligvis fotst bv si g ititt, g tlfoum o.s.v. Dm vil smmlgt 20 mbj få sæ i y jom. Uov JBU Rgio 3 s miisttio j t sig om bl.. JBU Tuig, JBU Rgskb, JBU Uviklig og JBU Kommuiktio. Byggpojktt fisis ligvæigt f DBU Jyll og DBU og fovts t stå fæigt i somm Hl pl blv offtliggjot på t pssmø osg 23. jui i Tilst f bogmst i Åhus, Nicoli Wmm, åm Mc P Chists, bstylssmlm i JBU, Hs Mogs og As Østg, kto fo Lgkæ Gymsium og HF. lt i vigslæg til fobolb Hyllvj 12, 4640 Fx,

10 To kæsk blv vj til Mot Ms vill g fotsætt i klubbs socil liv, og Bjigbo IF også så småt sto ovfo gtiosskift i bstyls, så vill gg 27-åig g pøv kæft m lopgv tos bgæst fig fomspost Dt lå ikk lig i kot, t Mot Ms skull stopp si fobolki som 27-åig. H sco fktisk sto l f mål i Bjigbo Iætsfoig. M ikk b é m to lvolig kæsk i t smm b ifo få å btø kl bsk; ikk m fobolspil til Mot Ms, hvis h ikk vill få livsvigt mé. - D sto s, gå u kæskll og fobi mllm u- ov b, spg bgg gg. Læg mt ikk, t t ku sk, m t gjo t ltså, og så v ikk t t gø t stopp m fobol. Jg vill jo g fotsætt m t væ i fobolmiljøt og hygg mig m v, og t m t væ holl v ikk lig mig, fokl Mot Ms, Vi si på tss fo t suplækkt yt klubhus i Bjigbo Iætsct. Byggit i to tg og blot små t å gmml, så BIF h mgt fi fohol fo cik 550 mlmm. - D væ bstyls hv bugt mg kæft på t få skbt y mm omkig klubb. På t tispukt v t så hlt tuligt, t st skull y gi i i bstyls. Fl mlmm i ks v kl til t big klubb vi, og jg så blv ævt som mulig y fom, tækt jg lit ov t og sg j. Jg vill som sgt g bliv i klubb, fokl Mot Ms, bj i Jysk Fis, l f Jysk Bk. Mot Ms vist gtlig ikk t mgt om, hvo fobolklub skull ivs. H kt fktisk ku til, hv skt i sioflig. På glfosmlig vill t bstylssmlmm g fol bjt, og t yg mlmm, hiblt ltså Mot Ms, sto kl til t tg ov. Tkst og fotos: Klus Hs ET SKIFTE MED BÅDE ERFARING OG IDEER - Mi fogæg som fom, St Nils, hv smm m fl f bstyls tgt t stot slæb i å, ikk mist m lisig f klubhust. Dfo v t tuligt t stt t gtiosskift, å y kæft hv itss i t komm m i bjt. På må fik vi bå bstyls m fig og y i i i bstyls, fokl Mot Ms. D ug fom u 31 å, så h h ltså små fi å bg sig. I ti klubhust fæigbyggt, 50 ås jubilæumsskift ukommt og g blv fviklt. Og smtiig h klubb fåt stuktu, hvo ikk mist t ugomsuvlg blvt tblt. - M y uvlg, sposo, mtil og ugomsuvlg, bjt i bstyls lgt u til fl ltg i bjt. Mi oll i g føst og fmmst t bv t go smbj m Bjigbo Iætspk, slvj istitutio. Vi hol fktisk ku t stot mø om åt. Ells komm jg på kotot løb, og t fug hlt upåklgligt, uyb Mot Ms si oll. U ov t pktisk smbj m ctl Kjl Schmit og bm Hig Søg i Iætspk komm Mot Ms mgt i klubhust og på b fo t lytt og skk m foæl, tæ og l. 10

11 Mot Ms (tv) og Jøg Rsmuss på 1. sl i t y klubhus, ms fom Ms også må tg si tø i kti. Alt skl u i lyst - Dt hl om t pøv t sml tig op, ø sig blt klubbs mlmm. Mi holig t lt skl tål t komm u i gs lys. Vi skl f m hv sk i kog, og t mi ityk, t vi kommt lgt m klubbs uviklig på t pukt, m fom. Mot Ms også l f sposouvlgt, og Bjigbo Iætsfoig føl, t h go opbkig f bys hvvs- og fotigsliv. D y bstyls h også søgt fo t ifomtiospotl, så mlmm k følg m på hjmmsi om ktivitt m.m. - Vi tilstæb, t hvt bstylssmlm højst h to opgv smtiig. På må skl væ pls til, t t bstylssmlm k få ti til t tæ lit i v, hvis tig i fmili ll bjt, pss m på. Dt skl væ ti til, lls bliv bjt fo sut, m fom. Bmig f kiosk k i mg klubb væ t poblm, m t kø fktisk igtigt got. - Nå vi h cik 450 ugomsmlmm m/k, så fktisk ku é ft til hv foæl, så t sv ligg i ugomsuvlgt og hos klt tæ og holl, fokl fom. Bstyls lægg bugttt f å til å. U f mm k hvt uvlg ispo slv. - D k komm øsk på b, som uvlg ikk h pls til i ålig bugtt. Så komm uvlgt m øsk, og så må vi s, om pg til øsk, ll t må vt lit. Jg tø got sig, t t fktisk gå got i klubb, fo vi få positiv mlig f mlmsks. Nå vi smtiig også h fouftig økoomi, så fug ift jo fit, smil tilfs fom. G kustgæsb Fmti h h og bstyls også øsk til.. Dt gæl bl.. kustgæsb og på sigt også fl gæsb. - Og så k jg got øsk mig, t foig bliv lit m sylig util på t spotslig. Dt gæl bå t hv ogl stæk ugomshol i 11-ms ækk, ligsom siohol g må vc i fmti. D ok t bj vi m. Jg bliv ok ikk si som fom, til jg bliv 50. Lig u jg sigl, så u h jg bå ti og lyst. Hvo læg, t så v, vé jg ikk, slutt Mot Ms, bo på tæt på b, t h k hø, å fobollivt blomst på BIF s b og læg. 11

12 Ugomsfom tgt m Tg Tkst: Klus Hs Fotos: Pivtfotos i BIF og Klus Hs H v f føst, kom igm uls i DBU s Bø- og Ugomskosult i 2008 og Jøg Rsmuss b bstyls i Bjigbo Iætsfoig om ko, som t føst kusus kost. I g Jøg Rsmuss ugomsfom i klubb, hvo h smm m sks uvlgsmlmm sty fobolklubbs ugomsflig, h cik 450 ugomsmlmm bå pig og g. - Jg v lit vøs, fo hv jg u også kvlifict til opgv, m t v positiv oplvls, som jg k bug i hvg som ugomsfom, ly t m ovbvisig f Jøg Rsmuss og s på klubbs ug fom, Mot Ms, smil og ikk bkæft. D si i BIF s ku få å gml klubhus. Fcilitt ftstisk i ti, hvo t ikk lt t få t yt klubhus tblt. D l f klubbs uviklig tkk tilig bstyls, tog slæbt i lg pio, hvoft ogl yg kæft u k høst fol og bygg vi på klubbs uviklig. Fgt ll f foboluviklig som ug i HLT Jøg Rsmuss é f fivillig i klubb, tåt til ll i H tilbø sig som tæ, hs g sø hv lyst til t spill fobol. Jøg Rsmuss u 43 å, m h h bjt m fobol, si h som 17-åig stt som hjælptæ i væ klub HLT 80, si h skiftt v til Tm Nøå, foig, som i g mst kt fo botis på ivisiospl. L-Ml A/S L-Ml A/S Fjsvj 2 Asmilhøj Bjigbo 8800 Vibog Rig til vækstt Rig til butikk Rig på mobil

13 Jøg Rsmuss vokst op m foboluls, føst i klubb HLT u fo Bjigbo fo m 20 å si og i g som ugomsuvlgsfom i Bjigbo, hvo h som é f føst fik DBU s y Bø- og Ugomsuls i bgg tilfæl h h møt Js Tg Ols som DBU- istuktø Ugomsfom Jøg Rsmuss gl fo foælfol m ifomtio om klubbs picipp. Tæ h hv sit bolum m lås, så mtilm i klubb h sty på sg. - Jg hv go oplvls i fobolklubb, som gg hv to ugkl som mkt l. D søg fo t giv os go oplvls, så jg fik go fobolopgls i HLT. D oplvls vil jg mgt g giv tilbg i g, og jg så flytt til Bjigbo og stift fmili, så v t tuligt t ml mig som l i klubb, fokl Jøg Rsmuss si itss fo t by mg ti på t få sto fobolklub til t fug. D Jøg Rsmuss spill i HLT, hv klubb titio fo, t uls v vigtigt fo klubs tivsl. Dfo kom Jøg Rsmuss også på DBU s væ ugomstæuls. D h i 2004 tilbø si hjælp i Bjigbo IF, v t tæ m soli bggu, og h læst om DBU s y Bø- og Ugomskosultuls hv Jøg Rsmuss lyst til t bj vi m foboluviklig. - Jg skull lig hjm hos fmili og spøg, om jg må bug ti på t lgvigt kusus. Vi h t bø, og to pig gå m op i håbol, hvo mi ko ggt, så vi skull jo lig hv ll gømål til t hæg smm, uyb Jøg Rsmuss. Tog iititiv til ugomsuvlg Dt v ikk læg, fø Jøg Rsmuss foslog væ bstyls, om h ikk skull pøv t t ugomsuvlg. Itil køt syv pso fobolfligs mlmm som hlh. I g si syv pso i ugomsfligs bstyls, hvof é kvi. - Dt igtigt got, t h kvi m i uvlgt. U ov t hu go til t sætt tig i systm som sktæ, så h hu ogl holig i bjt, som vi som mæ ikk h t smm øj fo. Dt mæk vi gligt i bstylssbjt. Hs m v gtlig m i ugomsbjt, vi stt uvlgt. H tåt så u og ft pio, så tilbø Mi Lotz t væ m i bjt, og t k vi ku sig tk fo, fotæll Jøg Rsmuss. Fo Jøg Rsmuss v t også lit sjovt, t f sk fobols mgåig tæ, Js Tg Ols, v f uvis i DBU s Bø- og Ugomsulss. Dt v mlig også Js Tg, som Jøg Rsmuss blv uvist f, h igm HLT ltog i DBU s ugomstæuls fo m 20 å si. Som så k Jøg sig, t h tgt m Tg. 13

14 Vll Cykl Di lokl cyklhl Di Lokl cyklhl, y butik i Hmml. Vos fist opgv t svic cykl i Hmml - m u må slvfølglig også got komm st f. Hos Vll Cykl øglot: SERVICE. Di cykl få bst bhlig og t smm gø u. Vi sælg ig ikk b cykl, vi sælg ig t tspotmil pss pæcist til it bhov. Vi h cykl til ll bhov. Lig f soli hvgs cykl, to cykl, Mouti Bik til skov og h til kopi f Tou D Fc c. Kig ifo i y spæ butik og s go tilbu og muligh. Østg 7 c 8450 Hmml Tlf

15 Positiv oplvls m DBU s y uls - Jg fik utolig mg glæ f t føst kusus m Js Tg. H h go må t fomil stofft på. H still kv og spøgsmål, så vi som kusist slv må sig t bill f, hv tæopgv bstå f. Og hs mto v ispi også i y uls, som v mgt positiv oplvls, sig ugomsfom i BIF. Jøg Rsmuss bug si y uls i bjt m t fi omkig 50 tæ, som h og uvlgt skl hv på pls fo t å gg, hvo klubb m 450 ugomsspill skl fug. - Dt ikk mist oll som coch, som jg h tgt til mig, å y tæ skl i i bjt. Dt hl om t giv m fbck på igtig må, og vi også u h uviklt klubfol til ugomsflig, så h jg ogt t iskut m tæ, å vi hol vluig m klt tæ, ly t f Jøg Rsmuss. D y fol blv litt, ugomsflig løg sml tæ og l til hlgsiskussio, hvo klubbs fmtiig uviklig skull fug. U f impuls smmskv uvlgt så fig f fø og y tk om fobol i BIF i i t gulægg bj. - D sto foskl u, t t ikk Jøg, sig ogt om holig. Nu tl jg på vg f klubbs holig og hlig. Vi blv på btmøt mlig ig om t kø ft DBU s y ugomslij m Holig og Hlig som ttso. - Dt tgt igtigt got imo i tæstb glt, ligsom foælks h fåt b foståls fo, hvo BIF fug og fovt. Dt gæl også socil væi som f.ks., t vi ikk vil ccpt mobig, chik ll uvæig opføsl f hvk tæ, l, spill og tilsku, ly t f ugomsfom, bkkt op f fobolfom Ms. Fol bliv bugt i fobils m foælmø, så ltg vé, hvo socil ls i fobolklubb skl mos. Foæl h tgt got imo fol m klubbs lij - Foæl h tgt igtigt got imo fol og s tigslij. Vi h fåt go tilbgmlig og os fo bjt. Dt jligt. Så h vi fommls f, t vi på tt vj og øft spøgsmål m mlmsks løb, ly t f ugomsfom. Jøg Rsmuss h tgt sk m foæl, om holig til bjt i BIF u også pss til opfttls, som f øsk hs g skl tæs. - Dt ikk t mmst t gå tæt på slgs situtio i fobolklub og sig til f, om hs g ikk skl fi klub. Igm kust h jg u fåt t væktøj, som gø t ltt fo mig t tg skk og fokl, hvofo BIF iv fobolklub på. E l f bjt i klub også t fotæll mlmm, hvo gæs ikk. Dt smm gæl lvolig sk m tæ, hvis holig ikk fug got ok ovfo spill, uyb Jøg Rsmuss si oll. Dt gø ikk mist Jøg Rsmuss gl, å ogl f klubbs ug spill spøg hm, om ikk k bliv hjælptæ i klubb. - Jg sys jo slv, t jg h fåt igtigt mgt u f t bug sto l f mit liv i fobolklub. Hvis jg k få ug til t tg go oplvls i i s liv, så t jligt t hø, ly t lit stolt f ugomsfom, h fl go i i tk, å h måligt hol mø m ugomsuvlgts mlmm. - Hligvis lytt klubbs bstyls til i, uspig f ugomsfligs bj, så også vil bvilg pg til bjt, sig Jøg Rsmuss, som i g også t tuligt mlm f bstyls, så h k tl fo ugomsfligs i....og hé k DU sco! Kvi gø t ig og ig på b. Du k gø t på tvb. H u pøvt? Obsvtoivj Åhus C Tlf jvb-hus.k 15

16 Nytuigsfom Bjigbo IF sml op mo 400 mlmm til socil fslutig på føst hlvl f fobolsæso m pæmi til ll ugomsspill, foælbol og gillhygg Sttutt til bøhol v sommfslutig. Tkst: Klus Hs Fotos: Pivt og Klus Hs D fobolklubb i Jyll skull væ sig til hlvåstuig, skull l tæk lit ls bl.. foi spill skl stt på y hol ft sommfi. I Bjigbo IF tog positiv bill på og tækt, hvilk y muligh giv t os. E f i v, t ugomsuvlgt bslutt sig fo t stt sto sommfslutig. - Hligvis vist t sig t væ go ié. I å ltog omkig 400 msk, spill, l, tæ og foæl. Fo mist op til U-9 å h vi tilttlgt ogl lgmuligh ktivitt m bol smm m foæl, ms vi l lit æl spill yst m foæl i 7-ms fobolkmp, fotæll ugomsfom Jøg Rsmuss. Filuftsct Spækkbjg k åt ut lv ig spæ gæsovski ktivitt ifo kltig, pllig, fohiigsb, pitbll, fobolgolf og mgt t. Om u skl u og pøv kæft m v, ll i viksomh h bug fo t styk smbj og tmspiit, så skl sikkh væ kompomisløs. Sikkh og pofssiolism h igm m 15 å væt Filuftsct Spækkbjgs vmæk. Vi glæ os til t by ig vlkomm. Fvj 20 Volby 8450 Hmml Kom og pøv mks bst fobolgolfb. 16

17 Stffspkskokuc. gv y ié E bol i ll u. Nu fi sommfslutig st hvt å sist løg i jui. Ugomsuvlgt ivit ll i klubb. Løg bgy kl m pæmi til ll ugomsspill, mø op. - D ygst op til U-10 få sttutt, ms lit æl ugomsspill op til U-17 i 2010 fik ygsæk m klubbs logo. Smtlig hol bliv pæstt og hylt. Så tlt og hoppbog fo t fi lg imllm gtlig ktivitt. Dt kost vl ko, m t go muligh fo t lukk t føst hlvå f uøs, fotæll Jøg Rsmuss, også bug g til t sig tk, ul fightpokl og kmmtskbspokl smt giv foælks t skulklp. Sommfslutig i Bjigbo m hygg. Hygg k også giv y hjælp F kl h f klubbs sposo, Slgt Joh, søgt fo, t tæ t op til gill, ligsom sltb og kg f Gulbg som sø sst. Dltg h på fohå mlt sig til og btlt fo gmtt. - Vi hv små 350 ltg til spisig, ms i løbt f g v små 400 ltg i gg. Dt giv os go muligh t tl hlt ufomlt m mlmsks og måsk fomm, om gå t p itss tæ blt m, sig Jøg Rsmuss. Nu t m t stå på igtig b. 17

18 Nu bliv t u sjov t spill fobol! Jysk 3-bol-tb Ny og volutio multib m tb Nm t tspot og still op Fl bolbøig, stø itsitt! Pss til Jysk 3-bol-mål Uviklt f JBU, Nøvo Spotst og Jysk Bk NYHED Attktiv itouktiospis sp 35% D føst 200 b sælgs til k ,- p. stk. Læs m om Jysk 3-bol-tb på

19 ADfæRDs-koDEks I BIf UGDomsAfDElIG BIF s Ugomsuvlg h smm m tæ og l fomult ækk spillgl fo, hvo vi omgås hi i klubb: Vi bhl hi og bø m spkt. Vi husk t os hi, å og h gjot ogt got. Hvis vi h lig til t kitis ogt, sig vi t til pso, k gø ogt v poblmt. Vi vil væ kt fo go opføsl og spotslig å. Dfo vil vi ikk tol mobig, chik og uvæig opføsl f vos tæ, l, spill og tilsku. BIF UU BIF h go opbkig f sposo. Foæl skl på b m bollg. D ig lø tæ i BIF, m klubb søg fo t giv tæ og l ogt tøj som tk fo hjælp. Fo tæ klubgt møkblå m hvit, ms lks bæ sot gt. Jøg Rsmuss v i fobils m si DBU Bø- og Ugomskosultuls møt h bl.. l f Ølstykk. Dt gjo ityk. - I Ølstykk sto tæ på vtlist fo t bliv tæ, og t slv om klubb still kv om, t ku få tæopgv, hvis t på fohå vill tg tæuls, pss til opgv. Dt ku jg bstmt øsk mig fm ov, m så lgt vi ikk kommt u i BIF, sig ugomsfom. Tægsl v sposo-kgbot. Jøg Rsmuss h fotst kotkt p. mil og/ll p. tlfo m hs kollg på DBU uls, så k uvksl tk og go må t bug y iititiv til ugomsbjt. NABOKLUBBER TIL FÆLLESSNAK H og u tuml Jøg Rsmuss m ié, k sml klubb, ligg i æh f Bjigbo. Dt gæl ikk b fobolklubb, m også foig, som k uvksl ifomtio m fælls gvist. D tsk til ugomsspill. - Vi h ikk øftt t i ugomsuvlgt ll bstyls, m t k væ ufoml muligh fo t sml l og tæ f klubb/foig. Vi k fo ksmpl lv fmkmp og pøv hi lit f fysisk. Dæst k vi tg ufomll sk ov gg ftsm og fi u f, hvo vi k styk hi i bjt. - Vi skl hl ti hv y i kl, så mlmm oplv klubb som spæ og ktiv. Dt k også bliv gtuig i Bjigbo fo t syliggø klubbs bj. Måsk ukk ogt hlt tj op, ly t f fotgsomm ugomsfom, Jøg Rsmuss. 19

20 20

21 F lllbol Vtspo i Åhus - som føst klub stiftt f ysk - ykkt op i Si 1 i JBU, og klig ikk mist klubbs fotæ, Volk C, tilig supligspill i AGF til Si 1 Tkst: Klus Hs Fotos: Hik Bjgv og Jsp Volg Vtspo h tykisk ø og blv stiftt fo 21 å i Åhus. Klubb h vlpljt b, slv om t st, h t spill og tæ på Sølsskols i Bb. Klubhus h Vtspo ikk. D stå t ptytlt i t hjø, som tilsku k flokks m, å ømt hjmmlvt kg v hjmmkmp. Tos puv fysisk fohol h fomåt t ovlv og u uviklt sig m t siohol. Fo t å si tbl også pigfobol. I slutig f jui 2010 ku klubbs føsthol fj opykig til Si 1 m 10-1 sj ov Kolt/Hsslg. Alig tilig h t hol, stiftt f ysk, åt så højt op i JBUs tuig. Smtiig skt t glælig, t Vtspo ikk læg optæ m tist iscipliæ sg i tuig. - Jg lægg slt ikk skjul på, hvo t gik i føst å f klubbs histoi. M i sst 5-10 å 21

22 Klubbs kvilig fs hv søgt fo gæsgø opykigskg. hv t mål m klubb og fobol, fokl Hci K, fosikigssælg i Alk, gift og h tt på 2 ½ å. Bøkss stmm iscipli Tosg sist tæigsft fø løgs fgø kmp om opykig til Si 1. Volk C fløjt op til opvmig m småspil, m t m højt itsitt. Puls skl op, og spill gå til hi i t ftfølg spil på to sto mål m kot b, slv om støstl f m ku h kot stømp på. Ig ky! kultu i klubb still og oligt blvt hlt. Vi h skbt ogl væi. Jg føt og opvokst i Dmk. Stot st ll i vos klub h bj ll gå i skol. Dt sætt vi æ i, sig Hci K, m i bstyls, tg sig f kmpfolig og spill på t yopykk Si 1 hol. Bstyls voks Vi si på f itimistisk bæk, som mbj slv h tømt smm fo t giv tilsku smul svic v kmp. Og m komm fl og fl f. Som gl mllm 150 til 200 msk også mg ug, ikk mlm f Vtspo. - Dt fthå blvt spt, t vi h skiftt spo. Hitil h t væt ogt lllbol. Tig blv ikk tgt sæligt siøst. Dt socil liv h væt fit, m vi hv ikk og lij i t. Fl f spill h væt u t spill i klubb, m fthå vt tilbg. Fø v vi ku t i bstyls. Nu vi ott, som g vil hjælp til. - D skyl bl.. vos coch, Volk C, sg j til t tæ os fo to å si. H sg j, hvis vi også - Volk h væt m t ifø gl omkig klubb. Dt bl.. tuligt, t vi komm til ti, og t vi h t tøj på, som ulvt f klubb. Hvis t ikk i o, fl bø. Dt gø t også, hvis vi ikk opfø os otligt til kmp. Og få vi vsl ll måsk t øt kot, så må vi slv til lomm fo t btl gig. Dt gø klubb ikk. Dt mvik til t skb spkt, m t coch, fgø bøs støls, uyb Hci K. Følls fo klubb, spkt fo hi og fobol skl spill smm i Vtspo. Klubb vil g spill oll i l f Åhus, hvo kimilitt og uo også l f hvg. Vi k løft hl omåt - Jg sikk på, t vos klub k mvik til t løft omåt, hvis vi blot fik ogl fcilitt. Jg h i sst t å hvt mig til Fitis- og Kultuflig og åmæ, ltgt i fl mø, m t som om, t kommu ikk vis vos bj spkt. Nu jg fktisk køt lit tæt i t m på ø. Hvis vi ku få t klubhus, vill vi uvikl klubb ylig, komm t oligt, siøst og lit skuff f Hci. 22

23 Bøovsigt Kotigtt 350 k. p. hlvå fo sio, ms ugomsmlmm btl 500 k. åligt. - Vi k ikk hlt få t til t hæg smm læg, så f 2011 vil siokotigtt komm op på 500 k. hlvåligt. Dt stig billigt i fohol til klubb. Klubbs socil islæt skl vi også væ om. All h ikk så mg pg. Hvis vi h mglt pg i bstylss bj, lti ogl f mlmm, h spæt lit til, sig Hci om smmholt omkig klubb. H k ikk hlt fostå, t u skl bugs t p milli ko på t bygg hl Cityvst omåt om m ivig f ké og slgs u så ævt ogt som hlst om, hvo bstyls i klubb skl ku fug og big til pojktt. - Hvis vi b ku få t klubhus til t p millio f t kæmpbløb, så ku vi gø vos bj u b. Vi h bø i omåt, m vi h itt st t sml m og tg os f m. Hvis k sig, gø tig, som ig h glæ f. M mi gi så småt v t løb u, sig h. Komm fo st til tæig: (M skl væ omklæt og kl til tæig på tæigstispuktt) Fo st fbu: (Lovlig fbu mls fø kl i hvg og g i i wk) Almilig gul kot i kmp Glmm mtil til tæig: Støvl, tæigstøj p. l: (All spill SKAL tæ i t y tæigstøj. Dvs. ulv sot stømp, sot shots og ulvt T-shit ll tøj. Bø givs fo p. l m ikk h på) Tlfo ig ll sms ly u tktikmø: (V sætilfæl k t ftls m coch, t ly på) Dumm gul kot: (Vol, bok, uøvig sk. Coch bømm om t umt ll lmiligt) Ublivls f tæig u fbu: (Hvis coch ig og vækk spill, ss tt som ublivls) Rygig fø/u/ft tktikmø/omklæigsum fø/ft kmp: 100 k. Glmm støvl, mtil til kmp: (H m f.ks. svt fo lægtsk og glmms til kmp) Almilig ø kot i kmp Dumm ø kot: (Vol, bok, uøvig sk. Coch bømm om t umt ll lmiligt) Ublivls f kmp u fbu Mø bust op til kmp Lv skl ft t kmp (Slå, spk, spytt most/omm/tilsku) Påfø m bø til klubb, btl m slv. 30 k. 30 k. 30 k. 30 k. 30 k. 100 k. 100 k. 100 k. 100 k. 200 k. 300 k. 300 k. 500 k. 23

24 Spogt og kultu v foskllig Klubb h væt mlm f JBU lig si, blv stiftt. Og føst å optåt Vtspo også på list ov klubb, gv poblm m fviklig f kmp. - Mlmm kt ikk sk fobolkultu. Spogt v t poblm i sig slv. På må ku kmp uvikl sig uhligt og uccptblt. Ti h hjulpt til m si f sg. D sk ioi og humo fosto tyk ikk hlt. Så blv t oplvt som kækls f s psoligh og m optkt til iittio. - I g Vtspo ikk klub ku fo tyk. All mlmm vlkom. På b t også ftlt, t vi opfø os otligt. Domm bstmm, og så k vi lig så got ti still og spill fobol. Dt jo t, vi ll smm g vil og komm fo. I g k vi jo JBU og s kultu, og vi spkt og fostå s gl, sætt Hci smfusuviklig i pspktiv. Ug tæ h løftt holt Volk C blot 28 å. H h spillt som sgt i AGF, m også i Ahus Fm og i Bb. Som tilig ugomslsholsspill og supligspill h h tulig spkt. H spill stig slv på holt, m btøjt h ikk læg hol til ivisiosfobol. - Jg h t sjovt m t tæ Vtspo. Dt fit m to gg om ug. J, t k got væ, t jg h lyst til t bliv tæ høj op i ækk, m t ikk ktult lig u. Jg h t fit i Vtspo, fotæll Volk C, hlt sikkt h løftt klubbs spotslig ivu. M holts uvæ spill, hvof mg f ligg omkig 20, k Si 1 got bliv t hutigt spig op i bå Jyllssi og måsk i Dmkssi. I lspokltuig blv Vtspo slåt u på stffspk f O f Dmkssi. U f t h Vtspo lit t hv mbitio i. D ku mgt AGF på hjmmb Smtl på bæk v t slutt. Hci skull jo øigt få bø fo t komm fo st. I g to jg ok, t jg lovligt uskylt, smil h. H klæt i klubbs spillgt. H kl til t tæ. I å Hci t sig, t klubb h go kocpt ligg m mii-fobol og fobolg fo t få klubb til t voks og spill oll loklt i smfut. Hvis ltså få pls og fcilitt. At Vtspo også k mgt go ié og fø m u i livt blv tyligt, AGF s suplighol sg j 24

25 til t spill opvisigskmp på Sølsskol v Vtspo s 20-ås jubilæum. Omkig 800 msk ovvæ kmp. Dgg solgt gillpøls, sov, øl og slgs m ptytltt i hjøt som bs. Agmtt v kæmpsuccs. Fol sto kæmpsto kg m gø glsu og klubbs tykisk flg. Dt v ok til ll spill og tilsku. Smil v sto. Smmholt k bæ lgt. Bøkss ækk ikk til t klubhus. D skl lit kss til slgs. 25

26 To ft Mogs Hs: -Tilstvæls på bolb hjælp bstyls mgt. Tkst og fotos: Ls Dyh Hs Søjylls Cup hvt å sto ktivitt i Gåst Bolklub, kæv hjælp f m 200 fivillig. Tuig smtiig sto l f t økoomisk gulg fo klubb. Dfo t f vitl btyig, t mg hjælp still op. Klubbs siospill giv hå m, m lls h Gåst Bolklubs bstyls bugt y mto fo t skff fivillig, kæv mss f koft. - Vi h kotktt folk psoligt og blt t bugt to ft på t ig ut. I å h t fktisk væt ogt mm t fi folk, og h ksmplvis hll ikk væt og fbu ftfølg, som lls plj t væ, fotæll fom fo Gåst Bolklub. Tipskupo vik ikk Mogs Hs h også oplvt, t slv vltilttlgt iititiv fo t skff fivillig t u sæligt hl. - Fo to å si pøv vi t lv tipskupo m i kokt opgv, v gjot ovskulig. Dt fmgik tyligt, hvo lg ti klt tig tog. På må vill vi vis, t vi ikk vill tg hl m, hvis folk tilbø os lillfig. Slv om vi lt sl u til m 250 spill, så fik vi ku 15 hvls, kostt æglig Mogs Hs, som bklg bjsists og mgl tilbgmlig mføt fo bstyls. - Jg got kl ov, t t ikk ll spill, få flvt sl. Foæl h sikkt måsk også glmt t s sl tilbg m bø. Dfo h vi væt øt til psoligt t kotkt folk. Dt stot bj, og t måsk ikk hlt imligt, m t h væt øvigt...fotæll Mogs Hs. 26

27 v tlfo giv bous Jgt på ktiv foæl ikk og m spot hll ikk i Gåst Bolklub, h bl sultt m foskllig tiltg. Dt h og vist sig, t psolig tilgg h væt mst ffktiv. Mogs Hs h bl oplvls m t få foæl til t ivolv sig i Gåst Bolklub psolig smtl og t ffktivt skb. Til st på b Dt og ikk ku tlfo, t ffktivt våb i jgt på ktiv foæl. - Vi ok lit typisk bstyls, hvo vi ll smm æmst spill, holl og tæ. Dfo komm vi l på b, og t gul væ, å vi skl hv ft på folk. Vi h mg foæl, go til t bkk op til kmp. H h vi go muligh fo t få ft på folk, sig søjysk fom Mogs Hs og uyb: - Vi k jo foæl v silij, og å vi komm til t skk m 2-3 stykk v kmp, så vtult fj, som ovhø skk, og t vi skl hv hjælp til t pojkt. Så få vi måsk lov t lå tkto ll lig. Dfo vi gl fo t væ u, hvo t sk. - Jg h t også så, t jg m i t h, foi jg vil bj m fobol, og så h i bstyls t også, k Mogs Hs, og også kl ov, t bstyls også bæ l f svt fo uviklig f bstyls og foæl poblmtikk. Fik boomg - Tilig hv vi t vlfug ugomsuvlg, m s bø blv sio, flt fl uvlgsmlm- m f. Så sto vi i situtio, hvo vi t ku bug kæft på t bsætt post i uvlgt ig, ll vi ku ovtg opgv slv. D sist v t mmst på t tispukt, og t mt os lit som boomg t p å s. - Vi h ok væt slmm til t tg fo mgt bj på os, og t hl ok også om, t vi ikk hlt h fut vis st, å t hl om foælivolvig. Nyt mi gv pot På tos f mgl succs m ksmplvis bjs-tipskupo, så h bstyls i Gåst Bolklub lgtf opgivt t skff fl hæ til mg opgv i klubb. - Efthå h vi ismlt milss på omkig 90 poct f spills foæl. Nu skiv vi til m i t mi, slv bug i t glig. - Vi h også ovvjt sms-løsig, m i føst omgg v t h t lttst. D og stig fo mg, ikk sv tilbg, m m, læs ifomtio, mgt gl fo t, kostt Mogs Hs, som h hft fit hl m t s måltt mils. 27

28 28

29 D ust tipskupo m spcifikk foælopgv gv ku få tilbgmlig i Gåst, så u gå y vj m succés. gv Foæ p o s li j Gåst volv Nj b ig B o J lklub p å hv i Gå o m g i i st l l b i g k ty i Bol v i ti, g vitt klub o u t b s f g v, ty ls g iklig i b g. i og tæ Dt m mfø l l, m l M s m u ø lø ål v s i lø k v, iskvlit M i is s fl t isæ p bt f il m ik å og spill,h glæ k lt o g fl mut i opg sæso. Og vo mg hu. m og tg p imo, som vi k mp, ig, o c. 10 ug b gg v. m lubsbå, fo c. gsk k t u l s lmm, så k vi h vi h i uskif m ug i s ø t tu g tig s s b v i sp, m k f sk liv o tg tø t. D i o g ø g vt ivillig hå os. O v msf tsvku og ft, vt. fo 2 tim o t g g fø m g f.d l b lo ulig h op æ i u ol pkot t sætt o14 --1o18m, hv b j u b høv k u sv js t h l km Vigh m b l il m k t t. k s om A l, ufy sultt ik opgv t l igh så k t fygt m i i m Vi hg og t fok vællf fl k f Hol sopgv illgt kmp k ov æl. V tlj b y s s j tot o 4 åi ogsdt l ås t o, t vi så t ill t. Fo på b tå fiv Ab lv sp tlfo ilk ll f ti g foplus 10-1 om åt. uågbt u g -m vi g h pæcis il g t m u lig si, t sp t fo vith tu otkt og gt, i stmst m g å, s g t ti, b g y s u 0 s om m l b k o å ko ufyl,o 1 kti mså vsk spill oisk p t op omm i u ligt. tkt jsopgv go 2 socil åt bli ighthv u k t 2 k v v. s stå i ig i g k st fiv 6 til u El så vo t. V c gom ktivt jsop sk stt ku på illig gom so fo g jg. U t bug M v Ab t og ff. tg f m l fo m o 2 u b m ktp g Gåst lighbilusgssko stå ltim m ig. Du j. g fl hutig lmm til vo kot vå, so på Ås t h æ v l m å æ T ft o ti B s L v l t sik 0. m ol1k2.0 gs v. lm o 230 ktps t s t l fi o s s g, lu å t t til i it pil t U å G jui kl., bftl p Ko sopgv såt tig, s foslg. b t t æ. øg på 6. g j u igs g 1 tilmli oph olt Ab Ugom ov m m tæ l løf., m b og f s slv lig ti åig iogf slv ko fitis s å l ismli k pvlu: b o i ik v k. liv m m l g t k tu f o 10 ti o, jui fvik b o gm gø. D. Dt vil klub og 15., ivitti h g bol. l g lægg lø s ømm t. l s ll g soci igsøg pl f f ts iho. Vig sk gt F s s t ø ø to fl v t, æ g u, ss g l ls ø st f T å pg il s is g o p g v s s h i ti j o lvto: b, g, Eft Ab g. I å f m t æ tgs b ll s,. v hol p m bol på hjmm må 10 åi æig,, som v : i skm sætt t fo om v g, til ig. V m m h s Aig spil l gg fo t opg. i 7 ig to tæ t op j s og st, so ll p Is s 5 g g f ugsskol t : fl m g hvis læ. D l t spo m tt b ø T l ll lfo t k l ho s ti s t ug spil, m s g um il sig 008 ll f, hvilkt kl lægg Dom jsopgv i iss, hvo s Dt v 2 m: so. i sæso fhægig. Htil sæo Ab g gl på g iutt hv M s s i b å æ p må to hol også lø il u m t m lglig v c. 90 m 7. l o h o m utt Pos ig ll: b k i v 4 u fo V k m t tæ slvfø h. m t um s s p til 45 f o ls v m o i vo t tæ bjsopg g u ug g Vig og b ll sti uligh. m o m jg y: Tæ sopgv p osv. A jlig 6 tim ofs Åsb g åbig l få ug j å m l v p ti b k t o v æ æ A p s fo 3 v : u fo m f h is h g E v b u k o m i klu it bs spill miutt l tulig æ lig il k. s s t p kio 30 s: søg t k s. Cup. os t ft mp, c. lm D s og sk 1. i vfi slb k h om. bls sælg jyll ok væ l sk um å jtoub:. Vig Sø lg til k søg t, og fo Mos til sæ æv k kol l, s t sk stæ jui og is vilv Kios sopgv bjg. D s fo bo kk cho s ålig ttvgt 29. j vo g g g : Ab på Ås 11 m ll t sty o igh f. Alt f f f g i f f k li b ik V ig gå go. ll fv t ik kop k l v k fo g is o pgm m gt fos mt, p Hv, o u s C h lp j o s æ s jo v u b so jyll t hjæg og m isk fu b: t å hvis m. S h glm Sø sopgv m s øko o. tk i j og æ, t v Ab sopgv klubb til 6 tim i j y t jo v Ab t, som f 4 fo æv igh ø ov. Og så k Stæ lyh V lti t vi ig juli.v b k t lu t k. o l k o A t mø t B, så Gås m vi tim til giv ksimlt 2 V m - Vi h ålig sommtu fo vos hol f U-10 og U-17. I å v 2-3 ågg, hvo t kb m tilmlig. D hv vi ft i foæl ulukk på mils, og t gv hutigt pot. EN DEJLIG SIDEGEVINST - D gå måsk ok t ås ti m, i folk fo lvo h væt sig til, t vi skiv p. mil, m vi skl også slv husk t mi spill om, t vi h st lit til mo og f, så k spøg, om h læst t, sig Mogs Hs, h oplvt jlig sigvist v lktoisk kospoc. - Vi få ogl tilbgmlig på vos mils, m t k got væ, t t ogl f m, vill ml sig lligvl. U ll omstæigh t mm, og så slipp vi også fo t hø folk sig, t lig blvt spugt. D lit iit t få smit i hovt, fo folk ku jo slv hv sig, og h jg så slt ikk høt t sst ås ti, ly t m t smil f Mogs Hs. 29

30 Fog h st gg i klub på Als Eg UI vil fsthol ug i iætslivt, og klubb sts volsomt på klubuviklig i pojktt EUI vil hv ll m. Dt hl om smbj i loklomåt, og om t gø foigsbjt itsst fo mg fl. Tkst og fotos: Ls Dyh Hs Fsttltt st op, og gjot kl til t gill pttgis til m 200 gæst, vts til sommfst på Eg UI s vlplj læg. Dt b t f iititiv, skl væ m til t sik klubbs fmti, og t tyligt t mæk, t optimism spi på Als. - Vi skl kl os på fællsskbt, lls to jg slt ikk, t vi ovlv hu i loklsmfu. Vi h ikk støls, skbt til t hv hol i mstækk ll lig. Dfo skl vi i høj g hv pls til ll. Dt hl også om, t vi skl hv fl Toskjols solt til t ltg i bjt. Dfo skl vi søg fo, t folk få øj op fo, t h sjovt t væ, klæ fom fo ugomsuvlgt i Eg UI, Viggo Mi, som yvlgt fom blv ispit f t fog f fosk Sø Østg. - Vi kigg mgt på tig, Sø Østg fotæll om, t ll få lov t spill og om t gg foæl. Dt v fktisk foæl, tk mig til si til fogt og sg, t h g vill sposo i, hvis vi ku ovfø t til Eg UI. Smbj øgl D opfoig tog Viggo Mi hutigt til sig, og f ovskift smbj, blv hutigt tblt t givtigt smspil m håbolflig. - Eg UI flstgt, vs. m hovfoig og m fl foig u sig. Tilig h vi ok gtlig kokut mo hi. E f Sø Østgs poit, t ktivitt i iætsfoig måsk t st, bø yk, så t umt t hv håbol og foboltæig smm ft, fo så yk mi motio smlt st. Nu h vi lvt stygupp, h tilttlgt tæig, så k tæ fi gg i stt fo ku to. På må k få mst muligt motio, kostt Viggo Mi, s t som vigtigst opgv, t bliv fl ktiv uøv. - Vi mist fo hutigt yg spill, og t v t kæmp poblm, t ikk v spill ok, å skull til t spill 11-ms. Dfo hl t om, t vi skl fyl fl i tgt, så fl komm u på hol i sist. Dfo smbj vi blt t m Skolfitisoig om t vis, hvm vi. Vi hv jlig mjg, hvo vi lv sttiostæig smm m JBUkosult Sv Ps fo 120 bø. D k vi s, t kommt y til, og t jo ft t s, t t vik, ly t f ggt og bgjstt Viggo Mi. Pls tæ D tylig ispitio f Sø Østg umøt sig også i t fog i klubb m fosk, og t v ogt, stt tk i gg hos mg. - Dt v sttskut, stt gg i tæ og foæl. D fik foklt tig, ms fktisk kom til t gi lit f sig slv. D slvfølglig lti ogl, u ikk k å, m fl ll bgyt t flytt sig. Dt hl om t skb holigsæig, hvo vi blt t ikk il ft ivu, fø bø æl, og på må søg vi fo, t pls til ll, fotæll Viggo Mi, som m, t socil tilgg ogt, skb glæ i foig. - Vi h tilig ikk væt go ok til t hygg om bot og si og skk m hi. Nu gø vi t fktisk på go må, og foi vi m åb, så få vi m ig. Vi fholt blt t gillft m U-6-30

31 Viggo Mi på y sb, t f mg spæ iititiv i Eg UI. 31

32 Istil l til JBU s pis og lgt Mg fivillig fobolfolk gø kæmp ists i gligg, m hvo oft husk vi på t giv kls og skulklp? JBU å ov ækk lgt og pis, som klubb k istill si l til. Pis uls i fobils m JBU s giol åsmø i ovmb 2010 og JBU s lgtmø i ju GØR EN FORSKEL-PRISEN JBU s og Jysk Bks pis til ulø pso, som h vikt i klubb i mist 10 å pimæt i fo bø- og ugomsfobol. D uls pis i hv f JBU s fi gio i fobils m åsmø i ovmb. Istillig sst 1. sptmb vi JBU s hjmmsi. Motg f Gø Foskl-pis motg t iplom smt chck på k JBU S UNGDOMSLEDERLEGAT Lgtt givs til ilsjæl, som f.ks. h bjt m pojkt ll sælig tiltg i fobolklub. Lgtmotg bløs m tu fo to (motg + ægtfæll/smlv) til ult - så vit muligt til f t sk lshols ukmp. Istillig sst 1. oktob vi JBU s hjmmsi. Ovækkls sk på JBU s Dlgtmø. JBU S REJSELEGAT Lgtt givs til ulø foboll, som h bjt fo jysk og sk fobol i fl 30 å. Hæ uløs tu ittiol fobolbgivh fo motg smt ægtfæll/smlv. Istillig sst 1. oktob vi JBU s hjmmsi. Ovækkls sk på JBU s Dlgtmø. JBU S UDDANNELSESPRIS Hæ uls hvt å som kls f klubs ll psos sælig ists på ulssomåt. D uvlgt klub/ pso motg t bløb på k , som ømækt til fmtiig klubuviklig/ uls. Fo t komm i btgtig til pis skl pågæl klub ll pso bl.. bj fo t skb kultu fo uls på ll ivu. M k læs m om ulsspis på JBU s hjmmsi, hvo m også k søg. Sist fist fo søgig 15. oktob. Sposot 32

33 Eg UI vil hv pls til ll. tæ f bå håbol og fobol, hvo i lill gupp stt sig og fomul, hv g vill å i løbt f sæso. Dt gv mss sygi ffkt mllm to flig. - Nu h vi jobbskivls fo bå fglig og socil l. Tæ fi, hv g vil, og vi k tg k fm, å vi skl pllægg sæso. På må t ltt fo tæ, og vi vil mgt g pls m. Svs i små bi Dt og lgtf ku tæstb, tilgoss m iititiv, st i gg i Eg UI. -- Vi l mg tiltg op i små kokt opgv. På må k vi mm sælg i til foæl. Vi pøv lit t lokk m h m ogl spæ tiltg fo s bø, og så få lill opgv, så k s, t t sjovt, og t ikk skl lv lt muligt, hvis komm fo tæt på foigsbjt, sig Viggo Mi, også h kt, t t pocs, som komm til t tg lit ti. Foælmø i ytm - Til ugust fhol vi foælmø, og t vil vi gø ig til fbu. Dt to jg, få foæl i i ytm, så b k fohol sig til t hl. Dt, to jg, komm til t giv ogt, og tig bliv ikk øvigvis mm, fø foæl opp i g. - Jg håb og, t y kultu komm, og jg to, t t komm til t vik på lg b. Dt i hvt fl væ t bj m, å mlmm tilkgiv, t t vilt ft t, vi h gg i. Tips: Hvis klubb vil hv glæ f fogt m Sø Østg, k bug tt lik: - Vi v t læ t sætt folk på igtig st. Jg hlig m t hv t uvlg bg mig, go til t still op, og som sys, t igtig vj. Dt jo også sjov t væ m f gv b si h f v, og vi kl ov, t t got k tg t p å. Jg v måsk slv lit fo mbitiøs, m jg blvt kl ov, t t ikk ogt, b sk på t hlvt å, komm t m t gi f Viggo Mi, som s fm til æst tp. Viggo Mi vil hv fl ug til t ltg ktivt i iætslivt. 33

34 JBU og Dsk Hicp Iæts-Fobu E tæigssmlig v typisk tim - og bugs lgt m ti på tkisk tæig på spil til to mål. H vis Sø fi tkik. Dt titioll holbill lit svæt t få tgt - pluslig kom bol på tvæs, og t v fo mgt fo Bclo-klæt Sø, lig øg på tvæs og bk kugl t mst f vj u i Søsø... 34

35 i fælls pojkt: Tkst: Ol Tg og Ms D. Ls Fotos: Ls Holm Nvt sig t hl Dt hl om fællsskb og om t fo msk. Dfo btgls Uifi Fobol t gsk ækk bgb fo t hlt y og ls fobol-pojkt, som skl bygg bo mllm vlfug msk m uvikligshæmig og fobolspill u hicp. Og hvis m bsøg fobolklubb Vibog B67 v kt f Vibog Søsø på vm sommg, bliv m hutigt ovbvist om, t t hl om m go ittio og vlmt o. H fol Uifi Fobol-iititivt sig mlig u i pksis m livsglæ og fobolbgjstig i sto mæg. Bg pojktt stå Dsk Hicp Iæts-Fobu og JBU smt ækk fobolklubb i og omkig Albog, Hig, Vibog, Åhus og Rs. Målt m pojktt t ækk 7-mshol bstå f bå msk m uvikligshæmig og spill u hicp i lsgupp 18 til 25 å. FODBOLD SOM BROBYGGER - Fobol t uikt byggmtil, som k big msk smm på tvæs f foskll. Dfo s vi ogl igtig spæ pspktiv i tt pojkt til gv fo bå msk m uvikligshæmig og fobolklubb, sig kooito fo pojktt og JBU-kosult, Klus Gts og fotsætt: - D ltg fobolklubb m til t tg t socilt msv fo vlfug uvikligshæmm mmsk. M vi s bstmt også pojktt som ivstig i t b klubliv m muligh fo opå stø ktivitt og fo t ufol ummligh, som tivs igtig mg st i foigslivt, sig Klus Gts. - Huov umm pojktt muligh fo ogl igtig spæ oplvls f.ks. t komm til Spcil Olympics Wol Gms i Ath 2011, og så ligg i mi øj også motivtio i fom f psolig uviklig fo f.ks. ug fobolspill, som k høst fig omkig stuivlg og hvvstig. M slvfølglig også i fom f t igå i t positivt fællsskb og gø foskl fo msk, påpg Klus Gts, påpg t ltg uvikligshæmm h kl fovtig om fobol på t vist ivu: - Dt vigtigt t ustg, t tl om pso m fli og itss fo fobol. D ltg fo t uvikl sig fobolmæssigt, og fo ogs vkomm vil t foboltkisk væ på ivu m ikkhicpp spill, fokl Klus Gts. Pojktt fisis bl.. vi EU-mil. Pg vs til fløig f pojktkooito smt gmt og vts, som vil igå i foløbt. 35

36 Flmmig Povls potkto Ls øgt på hl - Sø kigg på. Dt pomit h, mlig uopmst og tilig lsholsspill, Flmmig Povls, potkto fo pojkt Uifi Fobol - og kt TV2-stuivæt h også ivilgt i t fug som hjælptæ fo hicpp, mø op til fobol i Åhus-omåt, hvo t IK Skovbkk, fobolmæssig uby. Hos Skovbkk stå su Klus Gog pt som kooito. t ojysk fogå Uifi-ktivitt i Albog KFUM m All Nils som tovhol, og også Voskov IF h tilbut sig som itsst fvikl, ligsom hicpfoig IH Albog msvlig. I Hig t Hig KFUM m Bt Bo, stå fo ititivt - i Vibog lægg Vibog B67 og Klus Gts bj i pojktt, og lig spills også i Rs, i hicpklubb Klub 85 - m P All Kj som svlig. 36

37 Åbt fo ll: Ls (til vst) spill fobol, h v å, m blv h illt og vlgt t stopp. H ill også, m t gå u ov ll, så t sjovt, sig h u. Ls h si bo m hv tosg til tæig. - B uk op og væ m Hv tosg f og tim fm lttiv fobol på Vibog B67s læg i østlig f Vibog. Dt JBU og Dsk Hicp Iæts-Fobu, fosøg t spk»uifi fobol«i gg - og tilbut tt sig mo uvikligshæmm, h lyst og mo på fobolspot. - Pojktt lgt i fi jysk by, som æst å g EM U-21 slutu, smt i Rs - og fo vil t pimæt væ hicpp hf, ukk op, m si uvikligshæmmt i fm sto povisbys opl, som g vil spill m, h ll hu mgt vlkomm, sig JBU-kosult Klus Gts. I pojktt ligg, t hv ltg skl hv tilkyttt hjælp - vi spill 7-msfobol, og vi h pls til ll, sig h. Hitil h m tæt fi gg på Søæs i Vibog - i juli sommfi, og så tg m ft ig 12. ugust. - Mg st hicpp, spill hocky - som ispot - og gå måsk hockyspill ut, got ku tæk sig sommktivitt, og h ku»uifi fobol«væ oplgt muligh, sig Klus Gts. Vibog B67 og øvig uby klubb, still i t omfg, t muligt, hjælp til åigh, så»oml«fobolspill fo hv hicppt. - Vi h t ovot fomål i vo klub-bskivls, mlig t væ ummlig, så Gts hvt sig fo t hø, om vi hv lyst til t igå i pojktt, så v ig tvivl i mit si. Dt v t pojkt fo os, sig B67- fom Dil As, slv h»lgt m«fi tosg, hitil blvt tæt i sommfi - og som hv mgt foøjls f t spill bol smm m hicpp gæst. 37

38 Hils på ulig fisk Jysk Bk bliv klt Hvktt i hyttft. Hvktt ulig fisk m skb liv og bvægls, hvo. Kig i og oplv ls bk, gå y vj også til gv fo ig som ku. gø foskl 38

39 JBU-kosult: Jg h fåt mssvis f kmm... Hv tosg i jui, sist på ftmig, h væt»lttiv«fobol på Vibog B67s læg i Vibog. På kt f Vibog Søsø h JBU-kosult Klus Gts, væt tovhol på pojkt Uifi Fobol - og h h hft ogl fstlig g, hvo uvikligshæmm, pimæt folk m Dows syom, ukkt op fo t spill bol, - m også folk m hicps, og ikk JBU-kosult f fysisk t. Klus Gts h hft ogl jlig tosg-tæig i Vibog B67, og t slt ikk usævligt, t i kmps h bliv ti til - Og kælig t h kmm. væt H sjovt. t Jg Ol, h l lig u. fåt så mg kmm, som jg h fåt i må, vi h bjt - og t ltså f folk, som jg ikk kt fo må si, gi Klus Gts, ikk v i tvivl, tilbut om såklt»uifi fobol«ukk op i hicpiætts og i JBUs systm. - Dt v oplgt i fo klub som Vibog B67, som top pofil sig på t væ ummlig og åb klub. D sg stks j - og m fom Dil As som sæls våg smbjspt, sig Gts - i still stu, ms ltg så småt bgy t komm på iyllisk Søæs. Hv uvikligshæmmt skl hv»oml«tilkyttt fo t tæig k fug - og t fug fit, og som f»oml«sig, så giv fom fo fobol viklig stof til fttk. - Nogl k lv fist vistspk - k ikk till isi, u t gå glt, bskiv Gts, ikk vil mål pojktts succs på tllt f ltg. - F ogistio, stå bg tilbut, mlig: Sæt t i gg. Så sps buskbt, og så skl ltg ok komm. D føst fi gg, vi h køt, h vl væt hlv ss foskllig hicpp, og vi h tuligvis pls til fl, m t komm, hvis vi giv t lit ti. - Lgtispllægig ikk spis-komptc hos mg f ltg, så vi isik fbu m kot vsl, og tæig impovist - ft hvo mg vi, sig h. I sist vil t f tupp, bj i Albog, Åhus, Vibog, Rs ll Hig få tilbu om t komm til Spcil Olympics Wol Gms i Ath og t ltg hol skl ikk fis v lmilig spotslig utgls. - Slv kmp-situtio bty ikk så mgt -, skl fst bliv m,»vil«pojktt. D, hvo fmmøt til tæig bst,, hvo bæ fo i, så t vil vi by i på i Vibog, sig Klus Gts, ustg, t t ikk klt hicpps sv slv t fi hjælp. - Nogl gg tæk m i lt fl på, hvm t gtlig,»bol-mogol«, sig h. I tims fobolsmvæ typisk 45 miutts tkisk tæig - og så c. t kvts spil til håbolmål - og sto spig på ivut. - Nogl h bo ll okl ll svog m. D muligh, t vi spøg om hjælp i uby klub, ll t tovhol pøv t fi. Stå hicppt, som g vil væ m, og som ikk h hjælp, så vil vi gø mgt fo t fi løsig, sig Klus Gts. FAKTA OM UNIFIED FODBOLD I Uifi Fobol spill msk m uvikligshæmig smm m fobolspill u hicp. U ov t t fysisk spkt skl Uifi Fobol mvik til t by foomm om msk m uvikligshæmig. Pojktt i Dmk støtts f EU smt ittiol iætsogistio Spcil Olympics Euop, som bl.. gmfø iætsvts fo uøv m uvikligshicp. Dsk Hicp Iæts-Fobu pæstt fo Spcil Olympics i Dmk. 39

40 39-åig Gitt Møch y i fobolbstyls i Vå-Bøglum Iætsfoig (VBI), m hu stmm f foboltosst fmili, så t tuligt t gø ists også u fo b Møch lys op i bstyls Tkst og fotos: Nils Hiks Nu fø A Møch v i mg å fst ivt på Vå Iætsfoigs bst hol. D ælst sø Hik h spillt bå i Vå og i Hjøig, og h slå u si olboys-fol i Hk. Js v i fl å otoisk sli på mitb i Jyllssi fo AIK Hjøig Fm. Tvilligsøst Gitt h spillt fobol i Vå i ugomså, i Fotu Hjøig og på Jyllssi i Hk, i hu vt tilbg til Vå m si g fmili. Lillbo Flmmig mått stopp si fobolki på gu f kæsk. - J, vi got ok foboltosst fmili, lig mgl ogt t skk om, gi 39-åig Gitt Møch, som st kvi lys op i fobolbstyls i Vå-Bøglum Iætsfoig. - Gitt Møch h ku sit i bstyls i ogl få må, m gtlig t ikk og utulig følg f hs sto ggmt bå på og u fo b, u hvo hu ms hu stig slv spill 7-ms sio i VBI også f tæ bg tt Cmills U-10 hol. Få Dmks bst klubftl! Gtis spillsæt og pisgti Dmks bst klubftl - sp mg pg i js klub Stot sotimt f spillsæt, klubgt, spotspljpoukt og tæigsusty m.m. Sp ti bstil oli og få lvt til ø Få klubbous så I k få gtis spillsæt m.m. Msit Muil spillsæt tøj 13 shots 13 stømp 1 målmstøj 1 målmsbuks 1 målmsstømp Vælg mllm 21 fv Pis k. 0,-* S lv klubpis - fx: Hø m om Dmks bst klubftl og hv js klub k få i bous. 50 stk. kihtt k. 120,- Klub-lægtsk k. 320,- Ispos k. 6,40,- S m på klubspot-shop.k *Lv klubftl m KlubSuppot og få bous. Pg k I bug til fx gtis spillsæt til klubb. All pis kskl. moms og lvig. KlubSuppot ApS, Lill Tigbkk 1, 9310 Voskov Rig på tlf ll skiv på Vi komm g på t ufopligtig klubbsøg hos j så I k s t sto uvlg f tøj m.m. KlubSuppot fohl Msit, som t stot kt Hollsk spotstøjsmæk. Msit lv sup kvlitt til lv pis. T fobolhol i hollsk æsivisio spill i Msit. 40

41 Gitt Møch (tv) lit f humøbomb og stig ktiv på VBIs 7 ms kvihol. M fmili, tæjob, pls på holt og ov i købt stol i bstylssloklt ikk mg lig stu i løbt f ug fo 39-åig Gitt Møch. Blv spugt og sg j - Vos fobolfom Hig Søs pægog i vos søs bøhv. E g, jg skull ht Nickls, spugt Hig, om ikk jg ku tæk mig t tæ i i bstyls. - Spøgsmålt kom hlt bg på mig, m jg v gtlig ok itsst, så jg skull lig øft sg m mi m, Cst, også slv spill fobol, ol boys i Poulstup PV 81. Jg vlgt t sig j, ls foi jg sys, t t v jligt, t VBIs fobolbstyls vist mig tilli v t spøg, og ls foi jg på må også k væ m til t få ogt gmføt, sig Gitt Møch, skl tg sig f ksplosivt voks pigflig, som ov t gåt f æmst igtig til syv pighol. Slv bgyt Gitt Møch t spill smm m g, og hu fo t å si flytt tilbg til Vå m m og bø, spill hu ktiv oll i bstæbls fo t giv kvifobol i klubb opblomstig. Smm m tæ Kim Csts kom hu m ll mi til t stå fo holt, blv supplt m fl f Gitt Møchs tilig holkmmt f bå Hk og Fotu Hjøig. I g Gitt Møch stig fst l f holt, som fktisk slutt som umm to i foåt ku ovgåt f sk mstklub Fotu Hjøig. Nu k jg s, t mgl foælopbkig - Og så jg blvt f tæ i U-10 og U-11 flig. Dt vl gtlig også mgt tuligt, å Cmill spill. Så få jg jo som foæl hlt tilgg til lgig, og u k jg sgts s, t viklig mgl foælopbkig ogl gg. Alt fo 41

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere