DENMARK: Scandinavian-Mediterranean Corridor What are the key benefits? The new infrastructure policy in Europe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENMARK: Scandinavian-Mediterranean Corridor What are the key benefits? The new infrastructure policy in Europe"

Transkript

1 DENMARK: Denmark has 1 Core Network Corridor crossing its country: The Scandinavian-Mediterranean Corridor extends from the Finnish-Russian border and the Finnish ports of HaminaKotka, Helsinki and Turku-Naantali via a "Motorway of the Sea" to Stockholm and with a branch from Oslo, through southern Sweden, Denmark, Germany, where the ports of Bremen, Hamburg and Rostock are connected, western Austria to the Italian ports La Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Naples and Palermo and "Motorway of the Sea" links to Malta. It comprises rail, road, airports, ports, RRT's and "Motorway of the Sea" sections. The key projects are Fehmarnbelt fixed link and Brenner base tunnel. The corridors and key projects which contribute to completing them are set out on the following page. What are the key benefits? The multimodal TEN-T Core Network with the Core Network Corridors will strongly contribute to European cohesion and strengthen the internal market. A more competitive economy will produce higher employment. Enhanced multimodality on a better rail, inland waterways and maritime infrastructure within the multimodal TEN-T, as well as innovative technologies in the field of transport, will induce modal shift, reduce congestion on road, cut emissions of greenhouse and polluting gases and boost transport safety and security. The new infrastructure policy in Europe Transport is vital to the European economy, without good connections Europe will not grow or prosper. The new European infrastructure policy will put in place a powerful European transport network across 28 Member States, connected to neighbouring countries and the rest of the world, to promote growth and competitiveness. It will connect East with West and replace today's transport patchwork with a network which is genuinely European. The new policy triples EU financing to 26 billion for transport in the period , at the same time it refocuses transport financing on a tightly defined core network. The core network will form the backbone for transportation in Europe's Single Market. By 2030, it will remove bottlenecks, upgrade infrastructure and streamline cross border transport operations for passengers and businesses throughout the EU. Its implementation will be pushed ahead by the setting up of 9 major transport corridors that will bring together Member States and stakeholders and will allow to concentrate tight resources and to achieve results. The new TEN-T core network will be supported by a comprehensive network of routes, feeding into the core network at regional and national level. The aim is to ensure that progressively, throughout the entire EU, the TEN-T will contribute to enhancing internal market, strengthening territorial, economic and social cohesion and reducing greenhouse gas emissions. Taken as a whole, the new transport network will deliver: - safer and less congested travel - smoother and quicker journeys - as well as less impact on the climate. Projects that could receive financing from the "Connecting Europe Facility" (CEF): Taking into account the long-distance benefits of improvements in a corridor, the following tables comprise, apart from projects in the country concerned, also measures in corridor sections beyond its borders."

2 Scandinavian Mediterranean Fehmarn København - Hamburg via Fehmarn: access routes studies ongoing, construction works Fehmarn Belt fixed link to start in 2015 access routes DK to be completed by 2020, access routes Germany to be completed in 2 steps: one track electrification with the completion of the fixed link and two-track seven years later Fredericia-Frederikshavn Other Core Upgrading, including Network electrification Other NODE NAME AIRPORT MARITIME PORT INLAND PORT RAIL ROAD TERMINAL Aalborg Aarhus Core Core Billund Branden Ebeltoft Esbjerg Fredericia Frederikshavn Fur Gedser Helsingør Hirtshals Høje-Taastrup Kalundborg København Core (Kastrup)* Core Core (Havn)

3 Køge Nordby (Fanø) Odense Padborg Rødby Rønne Sjællands Odde Ferry Port Spodsbjerg Tårs(Nakskov) Taulov Core Vejle

4 Det transeuropæiske transportnet Forbindelser til og fra DANMARK Oslo Örebro Turku Naa Stockholm DANMARK: Der går én hovednetkorridor igennem Danmark: Korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet strækker Glasgow sig fra den finsk-russiske grænse og de finske havne i HaminaKotka, Helsinki og Turku-Naantali via en motorvej til søs Edinburgh til Stockholm med en forgrening fra Oslo, Belfast gennem det sydlige Sverige, Danmark, Tyskland med forbindelse til havnene i Bremen, Hamburg og Rostock, det vestlige Østrig til de italienske havne i La Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Napoli og Palermo samt motorvej til søs - Dublin forbindelser til Malta. Den omfatter strækninger med jernbaner, veje, Manchester lufthavne, havne, ekspresbybaner og motorveje til søs. De vigtigste Liverpool projekter er den faste forbindelse til Femern og Brennertunnelen. Birmingham Korridorerne og de vigtigste projekter, der er med til at fuldføre dem, Cork Felixstowe findes på næste side. Hvad er de største fordele? London Dover Southampton Calais Det multimodale TEN-T-hovedtransportnet med hovednetkorridorerne vil Lille Le Havre i høj grad bidrage til europæisk samhørighed og styrke det indre marked. En mere konkurrencedygtig økonomi vil give mere beskæftigelse. Øget multimodalitet på et bedre jernbanenet, de indre vandveje og den maritime infrastruktur i det multimodale TEN-T-net samt innovative Paris teknologier på transportområdet, vil udløse en trafikoverflytning, reducere kødannelse på vejene, nedbringe udledningen af drivhusgasser og forurenende gasser samt øge transportsikkerheden. Luxembourg Metz Mannheim Strasbourg Basel Bremen Frankfurt Stuttgart Copenhagen Hamburg Würzburg Munich Innsbruck Nuremberg Malmö Regensburg Passau Wels/Linz Klagenfurt Prague Vienna Graz Gdynia/Gdan Szczecin/Swinoujscie Amsterdam Utrecht Osnabrück Berlin Poznan Magdeburg Rotterdam Hannover Frankfurt/Oder Zeebrugge Antwerp Düsseldorf Gent Cologne Dresden Wroclaw Brussels Dijon Liege Gothenburg Rostock Trelleborg Brno Ostava Ventspils Klaipeda Bratisla Z Bud Porto Aveiro Lisbon Sines Udine Trieste Novara Verona Lyon Ljubljana Zagreb Bordeaux Venice Turin Milan Koper Rijeka Bilbao Bologna Ravenna Genova La Spezia Den nye infrastrukturpolitik Vitoria i Europa Ancona Valladolid Marseille Livorno Transport er en uundværlig del af den europæiske økonomi, for uden gode forbindelser Perpignan kan Europa ikke udvikle sig eller blomstre. Den nye europæiske Zaragoza infrastrukturpolitik vil indføre et effektivt europæisk transportnet i 28 medlemsstater, som er forbundet med nabolande og resten af verden, med henblik på at fremme vækst og konkurrenceevne. Nettet forbinder øst med vest og erstatter det nuværende transportkludetæppe med et net, som Barcelona Rome er helt igennem europæisk. Bari Madrid Tarragona Med den nye politik tredobles EU s finansiering til 26 mia. EUR til transport i perioden , samtidig med at den igen fokuserer på et stramt defineret Naples Ta hovednet. Hovednettet vil blive rygraden i transporten i EU s indre marked. Inden 2030 vil det fjerne flaskehalse, opgradere infrastruktur og strømline transport på tværs af grænserne for passagerer og virksomheder i Valencia hele EU. Dets gennemførelse fremmes af etableringen af 9 hovedtransportkorridorer, der vil bringe medlemsstater og berørte parter nærmere hinanden og vil gøre det muligt at koncentrere knappe ressourcer og opnå resultater. Seville Det nye TEN-T-hovedtransportnet vil blive støttet af et omfattende net af færdselsårer, der får forbindelse med hovednettet på regionalt og nationalt Murcia Gioia Tauro plan. Formålet er Antequera/Bobadilla at sikre, at TEN-T gradvist bidrager til styrkelse af det indre marked, styrkelse af den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed Palermo og nedbringelse af drivhusgasemissioner i hele EU. Cartagena Samlet set vil der med det nye transportnet opnås: Algeciras - sikrere og mindre overbelastet transport - nemmere rejser og kortere rejsetid - samt mindre påvirkning af klimaet. Transport Valletta Maps & layout by TENtec

5 Projekter, der kan modtage finansiering fra Connecting Europe-faciliteten : Angesichts der Vorteile, die Verbesserungen in einem Korridor auch für lange Strecken bringen, umfassen die nachstehenden Tabellen neben Vorhaben in den betreffenden Ländern auch Maßnahmen in Korridorabschnitten außerhalb der jeweiligen Grenzen. Skandinavien Middelhavet Femern København-Hamburg via Femern: adgangsveje Jernbane Jernbane undersøgelser er i gang, anlægsarbejde vedrørende den faste forbindelse over Femern Bælt påbegyndes i 2015 adgangsveje i DK færdiggøres senest i 2020, adgangsveje i Tyskland færdiggøres i to etaper: elektrificering i et spor med færdiggørelsen af den faste forbindelse og to spor syv år senere Fredericia-Frederikshavn Andre hovednet Jernbane Andet Opgradering, herunder elektrificering KNUDEPUNKT LUFTHAVN SØHAVN INDLANDSHAVN JERNBANETERMINAL Aalborg Aarhus Hovednet Hovednet Billund Branden Ebeltoft Esbjerg Fredericia Frederikshavn Fur Gedser Helsingør Hirtshals Høje-Taastrup Kalundborg Læs mere: Transport København Hovednet (Kastrup) * Hovednet Hovednet (havn) Køge Nordby (Fanø) Odense Padborg Rødby Rønne Sjællands Odde Færgehavn Spodsbjerg Tårs (Nakskov) Taulov Vejle Hovednet Maps & layout by TENtec

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren

Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren... 1 Indledning Dette notat beskriver de trafikberegninger, der er gennemført i TENConnect2-projektet med fokus på vejtrafikken

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 18 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR EU-kommissær Kallas: FEMERN BÆLT-TUNNELEN ER VIGTIG FOR EUROPA Den faste forbindelse over Femern Bælt er

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 1. marts 2012 2012-737 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 22. marts 2012 Dagsordenspunkt

Læs mere

Kommuner og regioner i den globaliserede verden Seminar den 27 August 2013 i København. Det større perspektiv - ønsker, tendenser og nye muligheder?

Kommuner og regioner i den globaliserede verden Seminar den 27 August 2013 i København. Det større perspektiv - ønsker, tendenser og nye muligheder? Kommuner og regioner i den globaliserede verden Seminar den 27 August 2013 i København Det større perspektiv - ønsker, tendenser og nye muligheder? Hvad er ESPON? EU Program under Strukturfondene 2007-2014:

Læs mere

Klyngemøde om Femern

Klyngemøde om Femern Fredag den 31. oktober 2014 fra 09:00 til 12:00: Forskerparken 10, 5230 Odense. Centerbygningen lokale "Konferencen Klyngemøde om Femern 09:35-10:00: Præsentation af Fehmern Bælt forbindelsen. 10:15-10:45:

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED

INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED - en vigtig faktor i metropolens konkurrenceevne Konference, onsdag d. 7. april 2010 Dagens moderator Benedicte Strøm INTRODUKTION TIL DAGEN Michael Svane, Formand for TØF

Læs mere

Korridoren Femern Øresund

Korridoren Femern Øresund Korridoren Femern Øresund ibu-øresund 1 IBU-ØresUnd delaktivitet 3 KorrIdoren Femern-ØresUnd Projektledelse Henrik Sylvan Redaktion Sammenfatning af aktiviterne i Korridoren Femern- Øresund bygger på delrapporter

Læs mere

Rethink your worklife

Rethink your worklife Rethink your worklife Copenhagen Towers er et anderledes og visionært kontorbyggeri. Copenhagen Towers handler ikke kun om nye fysiske rammer og bedre infrastruktur for dine medarbejdere det handler også

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

NOTAT. EU-støtte til danske transportprojekter

NOTAT. EU-støtte til danske transportprojekter NOTAT EU-støtte til danske transportprojekter EU-medlemslandene har den 8. juli 2014 godkendt Europa-Kommissionens forslag til, hvilke transportprojekter der tildeles støtte under programmet transeuropæiske

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.12.2005 KOM(2005) 628 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S CPH og Samfundet 2013 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011 1 Påbegyndt byggeri 1982-2011 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Solgte investeringsejendomme 1992-2010 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker 2 Realkreditinstitutternes

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Regeringens Maritime Vækstplan Fynske Muligheder. CEO Steen Sabinsky, Marts. 2014 1

Regeringens Maritime Vækstplan Fynske Muligheder. CEO Steen Sabinsky, Marts. 2014 1 Regeringens Maritime Vækstplan Fynske Muligheder. CEO Steen Sabinsky, Marts. 2014 1 THE DANISH MARITIME CLUSTER THE MODERN CLUSTER Network, project dev. Legislators & Regulators Finance and Insurance Offshore

Læs mere

Strategi for grænseoverskridende turismeudvikling inden for INTERREG-projektet Destination Femernbælt

Strategi for grænseoverskridende turismeudvikling inden for INTERREG-projektet Destination Femernbælt Strategi for grænseoverskridende turismeudvikling inden for INTERREG-projektet Destination Femernbælt Udgivet af Østdansk Turisme & Ostsee Holstein Tourismus e.v. 29. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 0.

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere