Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed"

Transkript

1 Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) & Bo Kanstrup Christensen Frederikshavn Havn

2 Oversigt Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed. Forskeren Whats in it for us Praktikeren Whats in it for us Forskeren Hvad kunne vi så bidrage med?

3 Forskeren Whats in it for us We are in it for the fun Not the money! Spændende Branche Mennesker Steder Tider En hverdag med Maritime Modeller

4 Forskeren Whats in it for us Praksisnær og interessentorienteret forskning - bindeled mellem teori og praksis Kommer rundt i hele branchen svævende over vandene Politikere Myndigheder Organisationer Rederier Havne Vidensformiding Maritime virksomheder - con amore/samarbejde/konsulent Konferencer Beregninger Ansøgninger Bestyrelsesmøder Tematiske netværk Adgang til Empiri Konkrete problemstillinger Slipper for dataindsamling Viden der anvendes (fra forskning til faktura)

5 Praktikeren Whats in it for us We are in it for the inspiration, the knowledge, the money and the fun Risikoen ved at operere infrastruktur er at dagligdagen tager over, at være sig selv nok. Derfor er det vigtigt at søge ny inspiration og forholde sig til fremtiden og de udfordringer den vil stille os over for. Sådan inspiration opnås bl.a. gennem netværk på tværs af såvel brancher som tankebaner. Men mens vi er vant til at forholde os til længde højde, bredde ( afstand, dybgang og sejlrenden) i den maritime branche, har vi behov for art søge inspiration, viden og samarbejde udenfor vore egne rækker for at forbedre den service vi lever af at tilbyde. Vi er i en tid hvor miljø og trængsel er to af de oftest nævnte udfordringer især for transportbranchen. Dette har inspireret Frederikshavn Havn til at formulere projekt Øresunds-færgen hvor vi vil igennem at forbinde de eksisterende knudepunkter i henholdsvis Øresundsregionen og Nordjylland vil åbne muligheder for at kunne tilbyde følgende i forhold til landevejstransport: Pro: Økonomisk konkurrencedygtig Con: Længere transittid (afhængig af trængsels-udviklingen) Disse argumenter har vi ingen problemer med at underbygge ved egne beregninger:

6 Skandinavien Baltikum Færgeruter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI)

7 Projekt : Fra bil til skib: Færgeforbindelse Øresund-Nordjylland Projekt: Forbinde de to HUB s Øresund og Nordjylland Hub Øresund : Øresundsregionen er basis for et stort antal færgeruter mellem den skandinaviske halvø og kontinentet. En stor del af godset på disse ruter er gods med destination Norge. Hub Nordjylland : De nordjyske færgehavne Frederikshavn og Hirtshals samler færgefarten til Norge og Sverige. Lokal trafik Øresundsregionen er også et stort forbrugsområde hvortil der flyttes store mængder gods til og fra såvel Norge som det Nordlige Jylland. Metode: Etablering af færgerute Øresundsregionen/Frederikshavn. Konsolideringen af færgetrafikken på Skagerak med indsættelse af ny og større tonnage, har skabt ledig kapacitet på færgeruterne mellem Nordjylland og Norge. Denne kapacitet vil kunne udnyttes sammen med en Øresundsregion/Frederikshavn færge til at etablere færgefart mellem Øresundsregionen og Oslo samt Syd- og Vestnorge.

8 Projekt : Fra bil til skib: Færgeforbindelse Øresund-Nordjylland Resultat: Mulighed for at flytte gods fra landtransport til søtransport i de følgende korridorer: Øresundsregionen/Oslo-regionen: Ved kombination med Stena Line s Frederikshavn/Oslo rute. Øresundsregionen / Syd- og Vestnorge: Ved kombination med Color Line og Fjord Line s færgeruter fra Hirtshals til Larvik, Kristiansand, Bergen og Stavanger. Trailere vil blive overført mellem Frederikshavn og Hirtshals på landevej. Øresundsregionen/Nordjylland: Trafik, der traditionelt overføres via Kalundborg/Århus eller Storebæltsbroen, vil kunne sejles direkte. Yderligere udbygnings-mulighed: Mulighed for, ved indsættelse af ekstra tonnage at forlænge ruten til f.eks. Polen (Swinoujscie) eller Tyskland (Sassnitz, Rostock). Herved kan der transporteres varer fra kontinentet til Norge med kun en omladning i Nordjylland.

9 Projekt : Fra bil til skib: Færgeforbindelse Øresund-Nordjylland Konsekvenser: Økonomiske: Mindre transportomkostning for godsejerne Nye indtjeningsmuligheder for rederier og havne Logistiske: Udnyttelse af ledig kapacitet på nuværende færgeruter. Længere transittid Trængsel: Reduceret Trængsel på vejnettet Mellem Øresund og Oslo regionen Mellem Sjælland og Nordjylland Miljø: Miljøbelastning reduceres : ved overførslen af gods til skib, og af den reducerede trængsel på de ovennævnte vejnet.

10 Projekt : Fra bil til skib: Færgeforbindelse Øresund-Nordjylland Beregninger: Forudsætninger for beregningerne er følgende: Besejling foretages af RORO- skib med kapacitet på ca Lanemeter Der sejles daglige rundture 300 dage per år. Der lastes dagligt følgende mængder: Nordgående: Fra: Øresunds-regionen Til Vestnorge 5 trailere Til Oslo 25 trailere Til Nordjylland 10 trailere Sydgående: Til Øresunds-regionen Fra Vestnorge 5 trailere Fra Oslo 20 trailere Fra Nordjylland 10 trailere Skibets udnyttelsesgrad er ca %

11 Projekt : Fra bil til skib: Færgeforbindelse Øresund-Nordjylland Total-forbedring Omkostning Besparelse indtægt går til Vejtransport omkostninger Søtransport omkostninger Transportkøber Heraf videretransport til Oslo Rest søtransport indtægt Færgedrift omkost Rederi Havneanløbs-omkostninger giver indtægter til havne: Skibs- og vareafgifter Øresunds-havn Skibs- og vareafgifter Frederikshavn Havn Total forbedring i forhold til vejtransport Herudover gevinst ved videretransport med nuværende rederier

12 Projekt : Fra bil til skib: Færgeforbindelse Øresund-Nordjylland Transittider Samlet transporttid Timer Vej Sø København - Hirtshals 9 12 København - Frederikshavn 9 11 København - Oslo København - Bergen København - Stavanger Men herudover var vi også overbeviste om at projektet ville have positiv påvirkning såvel på trængselsproblematikken såvel som på miljøet, og det er netop her at vi kan udnytte forskningen:

13 Forskeren Hvad kunne vi så bidrage med Tekniske markedsanalyser Transportomkostninger fra Frederikshavn Trængselsscenarier Miljøberegninger CO 2 Eksternaliteter (samfundsøkonomiske omkostninger)

14 Transportomk. fra Frederikshavn 2008 Lastbil 5.25 kr/km 208 kr/t v. 80 km/t 2.6 kr/km 7.85 kr/km

15 Trængsel 20xx Lastbil 5.25 kr/km 208 kr/t 7.85 kr/km Faktor kr/km (10%) Faktor kr/km (17%) Faktor kr/km (33%)

16 Transportomk. fra Frederikshavn 20xx

17 Miljøberegninger TEMA Lanemeter Ro-Ro 75% udnyttelse 0,54 MJ/Tonkm Worst case er en CO2 vinder! CO2 beregning M/v Moondance HK 4000 KW pr. HK 0, KW 2941,996 Fuel forburg kg/kw/h 0,190 Fuel forburg kg/h 559 Energiindhold MJ/kg (TEMA2000) 42,8 Energiforbrug MJ Hastighed Knob 16 Energiforbrug MJ/km 806,95 Lastede enheder 40 Ton gods pr. enhed 20 Energiforbrug pr. transporteret ton (MJ/tonkm) 1,01 CO2 udledning (g/mj) 74 CO2 udledning (g/tonkm) 74,6 CO2 beregning Lastvogn 48t EURO IV vogntog med 20 ton gods (62%) Energiforbrug pr. transporteret ton (MJ/tonkm) 0,88 CO2 udledning (g/tonkm) 65,12 M/v Moondance KBH - Frederikshavn - Oslo Afstand KBH - Fredrikshavn NM 137 Afstand Fredrikshavn - Oslo NM 151 Total NM 288 Total km 533 Total Energiforbrug MJ pr. ton 538 Total CO2 Udledning g pr. ton Lastvogn KBH - Oslo Afstand KBH - Oslo km 651 Total Energiforbrug MJ pr. ton 573 Total CO2 Udledning g pr. ton Reduktion ved søtransport i forhold til Lastbil -6,1%

18 Eksternaliteter (samfundsomkostninger) Lav Middel Høj Lastvogn (Kapacitet 16 ton) kr 0,93 kr 3,14 kr 6,35 Søtransport (Kystfartøj, kapacitet 2000 ton) kr 28,17 kr 65,44 kr 286,03 Antal lastvognsenheder pr. søenhed 40 kr 0,70 kr 1,64 kr 7,15 Rute 1 København - Malmø - Oslo Lastvogn på vej 651 km kr 605,43 kr 2.044,14 kr 4.133,85 Søtransport 0 km kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Samlet kr 605,43 kr 2.044,14 kr 4.133,85 Rute 2 København - Fredrikshavn - Oslo Værdisætning (kr pr. køretøjskm) Luftforurening, Klimaforandringer, Støj, Uheld, Trængsel & Infrastruktur Søtransport 533 km kr 375,37 kr 871,99 kr 3.811,35 Samfundsbesparelse pr. lastvognsenhed ved Rute 2 fremfor Rute 1 kr 230,06 kr 1.172,15 kr 322,50 Antal Enheder København - Oslo Samlet Samfundsbesparelse kr ,00 kr ,00 kr ,00

19 Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Tak for opmærksomheden Spørgsmål?

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning 2009-2010 Bestyrelse og sekretariat............ 4 Forord........................ 6 Bilfærgernes Rederiforening......... 8 Færgefarten i Danmark............ 10

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Danmark som én metropol

Danmark som én metropol Danmark som én metropol Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Udarbejdet for Kattegatkomitéen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusioner 2. Baggrund og rammer

Læs mere

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling 2. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Vejgodsstrategi: Transport, logistik

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE Til Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE COPENHAGEN CONNECTING ANALYSE Revision 3 Dato 12-09-2013 Udarbejdet

Læs mere

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv Chefrådgiver Michael Henriques, Tetraplan 1 Indledning Denne præsentation er baseret på en rapport udarbejdet for organisationen Danske Havne med titlen: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

HVIDBOG OM MERE GRØN ENERGI I DEN BLÅ SEKTOR I VESTNORDEN

HVIDBOG OM MERE GRØN ENERGI I DEN BLÅ SEKTOR I VESTNORDEN HVIDBOG ELEMENTER TIL EN NORDISK STRATEGI FOR ENERGIOPTIMERING I SKIBSFARTEN I DET VESTNORDISKE OMRÅDE MED FOKUS PÅ OCEANERNE OM MERE GRØN ENERGI I DEN BLÅ SEKTOR I VESTNORDEN TBO DEN NORDISKE ENERGIARBEJDS-GRUPPE

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Energibesparelse i godstransportkæder

Energibesparelse i godstransportkæder Energibesparelse i godstransportkæder Godstransport involverer en kæde af aktører, og det er væsentligt, at initiativer til energibesparelse gennemføres på de steder i kæden, hvor det har størst effekt.

Læs mere

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse Roskilde Kommune Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Sammenfatning og konklusion 3 02 Regeringens forslag 5 2.1 Forskellige løsninger for betalingsringen

Læs mere

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE Partner Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com 14. december 2010 KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE DI Transport har på baggrund af diskussionen omkring det såkaldte Terminal A-projekt bedt Copenhagen

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Titel: Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1

30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1 Transportens dag 30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1 INDHOLD 03 FORORD 04 VELKOMST, THOMAS BANKE, Borgester i Fredericia 05 INTRODUKTION TIL DAGEN, MODERATOR TRINE SICK Introduktionsøvelse 07

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere