Det bedste alternativ til roadpricing er letbaner...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bedste alternativ til roadpricing er letbaner..."

Transkript

1 T R A N S - L O G I S T I K Debat & Nyheder om Transport, Logistik & Infrastruktur i Öresund- og FemernRegionen U G E 40 Det bedste alternativ til roadpricing er letbaner......det anbefaler Trængselskommisionen bl.a. i sin netop offentliggjorte rapport Trafikgruppen Letbaner.DK har konstateret, at når en buslinje erstattes med letbane, falder antallet af biler langs strækningen med mindst 25% i det første år i mange af Europas byer og den netop offentliggjorte rapport fra Trængselskommissionen anbefaler bl.a. at indføre roadpricing for at begrænse biltrafikken. Mange bilister bor i eget hus, og oplever i disse år at blive brandbeskattet i form af nye højere ejendomsskatter. Med roadpricing skal de så også betale nye afgifter for at køre i deres egen bil. Derfor er det glædeligt, at Trængselskommissionen også foreslår et sammenhængende net i hovedstadsområdet af højklasset kollektiv trafik bl.a. med letbaner. Hvis man ser på de erfaringer, mange af Europas byer på størrelse med København har haft med at begrænse biltrafikken, er letbaner en central løsningsmodel. Forslag til et letbanenet Region Hovedstaden har i marts 2013 udarbejdet en analyse af, hvordan et net af letbaner kan bidrage til at løse trængselsproblemerne. En af konklusionerne i Region Hovedstadens rapport er, at man kan få et helt net af letbaner for samme pris som én metrolinje og med flere passagerer. Dertil kommer, at letbaner har den nødvendige kapacitet til at matche både metro og S-tog. Sideløbende har trafikgruppen Letbaner.DK udarbejdet et forslag til et samlet banenet for hovedstaden bestående af letbaner, metro og S-tog. Letbanenettet kan f.eks. erstatte de mest benyttede A- og S-buslinjer, der kører i kvarterer uden bane- eller metrolinjer. Mange af disse områder har iflg. Region Hovedstadens rapport en meget lav markedsandel for den kollektive trafik på 5-10% modsat de togbetjente rejserelationer, der har en markedsandel på 25-30% - for radiale linjer endda helt op til 65%. Metroinvesteringer på i alt 47 mia.kr. indtil 2020 Det drejer sig om det nuværende metronet i København, metrocityringen samt metroafgreningen til Nordhavnen. De nuværende anlægsudgifter til metrocityringen er beregnet til 1,4 mia.kr. pr. km. Letbanen langs Ring 3, der er planlagt taget i brug i 2020, er beregnet til 140 mio.kr. pr. km. Letbaner.DKs forslag til et letbanenet er baseret på de letbanestrækninger, der er foreslået af Region Hovedstaden og har et overbevisende eller stort passagerpotentiale, og dermed også den bedste samfundsøkonomi. Alene en letbane på strækningen mellem Herlev og Sundby, der i dag betjenes af linjerne 5A og 350S, vil få ca daglige passagerer med en investering på ca. 4 mia.kr. Samtidig vil det betyde et fald i biltrafikken på og 675 færre busture. Netop denne strækning er også med i Trængselskommissionens letbaneforslag. Et letbanenet på ca. 80 km er beregnet til at koste ca. 16 mia.kr. Dvs. en gennemsnitspris på ca. 200 mio. pr. km. Du kan læse meget mere om letbaner på: letbaner.dk

2 Mindre trængsel vil styrke erhvervslivet Det skal være lettere at pendle og transportere varer og gods rundt i og ud af Danmark. Det er en afgørende brik i at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighederne for at øge vækst og beskæftigelse, fastslår branchedirektør i DI Transport Michael Svane i DI Transport s Nyhedsbrev Han har siddet med i Trængselskommissionen, der i sidste uge offentliggjorde sin betænkning efter næsten et års arbejde. - Vores budskab til regeringen og Folketinget, der nu skal til at udmønte anbefalingerne fra Trængselskommissionen, er: I skal sikre, at infrastrukturen får et erhvervsvenligt løft, hvor fremkommeligheden for både pendlere og erhvervstrafikken forbedres, siger Michael Svane. God infrastruktur er et helt centralt vilkår for at drive virksomhed i Danmark. I DI s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima er transport og infrastruktur også i 2013 det område, som flest virksomheder mener, skal have et løft. - Bedre transportmuligheder gør virksomheder i Danmark mere konkurrencedygtige og skaber dermed grundlag for øget vækst og beskæftigelse. Vores virksomheder peger igen og igen på en velfungerende og effektiv infrastruktur som et af de vigtigste erhvervsvilkår, siger Michael Svane. Han noterer, at Trængselskommissionens betænkning rummer mange gode forslag, der vil skabe bedre fremkommelighed for erhvervstrafikken og pendlerne. - Der er brug for en bedre afvikling af vejtrafikken. Derfor skal politikerne realisere forslagene om blandt andet at udbygge Ring 4, Hillerød- og Helsingør-motorvejen samt etablere en ny forbindelse til Nordhavn. Der er også mange gode forslag, der vil gøre det mere attraktivt for pendlerne at tage toget, bussen eller cyklen, siger Michael Svane. Du kan læse mere på: di.dk eller kontakte pressekoordinator Kathrine Læsøe Engberg, mobil: HUSK STORT INTERVIEW MED MICHAEL SVANE I NÆSTE UGEBREV! ****************************************************************************************************************** Mere effektiv udvikling af nye danske produkter Udvikling af stadigt mere komplekse produkter er en markant udfordring for danske virksomheder. Af journalist Klavs Andersen Tværgående og målrettet udviklingsarbejde kan forebygge kostbare fejl og kuldsejlede udviklingsprojekter. Derfor stiftes nu et netværk for Systems Engineering. Nye produkter bliver stadigt mere komplekse og rummer ofte både mekanik, elektronik og software. Det betyder, at der stilles nye og strengere krav til virksomhederne om disciplin og tværgående samarbejde i deres udviklingsprojekter, og det kræver et fælles sprog. Det er baggrunden for stiftelsen af en dansk afdeling af det internationale netværk INCOSE. Netværket skal fremme brugen af Systems Engineering (SE) i Danmark. Ved at anvende SE får danske virksomheder en effektiv metode og et fælles sprog til målrettet, tværgående og systematisk udvikling af komplekse produkter.

3 Avancerede systemer En række danske virksomheder anvender allerede SE. Det gælder eksempelvis Terma, der udvikler avancerede systemer til forsvar, fly, rumfart og sikkerhed. Virksomheden har blandt andet anvendt SE i udviklingen af systemer til de nye danske fregatter af Iver Huitfeldt-klassen og til det britiske luftvåben, Royal Air Force. - Med SE får vi afdækket de reelle behov, før vi går i gang med et udviklingsforløb og sikrer samtidig, at vi er ajour med målene gennem hele forløbet, understreger systemingeniør Claus Broch, som arbejder i Termas afdeling i Herlev. Også på ingeniøruddannelserne er der et øget fokus på uddannelse og forskning i SE. Både på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og ved Aarhus Universitet undervises der i SE og egentlige SE-uddannelsesforløb er på trapperne - Der er et udtalt behov fra industrien for kandidater, der har SE-kompetencer. Det er interessant for os, at det er en disciplin, der favner flere forskellige domæner. Vi har i dag nogle få kurser relateret til SE, men planlægger snart at barsle med et egentligt uddannelsesforløb, siger professor Jan Madsen fra Institut for Matematik og Computer Science ved Danmarks Tekniske Universitet. Incose Denmark etableres på den stiftende generalforsamling, der afholdes 30/10 hos GN ReSound på adressen Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup For yderligere information: Henrik Balslev, Balslev & Jacobsen A/S.: Henrik Balslev Mere gods i større danske havne i 2. kvartal 2013 Godsomsætningen på større danske havne er stigende. Netop offentliggjorde 2. kvartals tal fra Danmarks statistik bekræfter, at der igen er tegn på vækst i Danmark og en stigning i eksporten. For mere information: danskehavne.dk Danske Havne noterer sig med tilfredshed, at der er fremgang i godsomsætningen på de større danske havne. Størst fremgang er der for færgegodset, hvor der er en stigning på 8 pct. i omsætning af færgegods fra 1. til 2. kvartal Det betyder uafbrudt stigning siden 2. kvartal Også fragtskibsgodset stiger. Siden 1. kvartal 2013 er omsætningen steget med 3 pct. Det betyder, at fragtskibsgodsomsætningen nu er steget i fire kvartaler. Det er også værd at bemærke, at de netop offentliggjorde tal fra Danmarks Statistik indikerer, at der igen er kommet gang i byggeriet. Omsætningen af kalk, cement og gips er bl.a. en af de godsarter, der er steget 57 procent siden første kvartal Det er ikke bare, fordi vinteren er omme. Godsomsætningen af disse varearter er på sit højeste i fem år, og har ikke siden 4. kvartal 2008 været højere. Havnene er Danmarks porte til udlandet. 80 procent af dansk udenrigshandel går via danske havne. De mængder, der udskibes fra de større danske havne til udlandet, fortsætter med at stige. Fragtskibsgods er steget siden tredje kvartal Færgegods til udlandet har ikke været større siden 2. kvartal 2008 og Danske Havne glæder sig over de svage tegn på vækst og havnenes centrale rolle i fremgangen i den danske eksport. *************** ****************************************************************************** Fælles udtalelse DI Transport og ATL tager positivt imod transportministerens plan om at indkalde til et møde om en fornyet indsats mod højresvingsulykker. Der er gjort meget gennem de seneste år for at undgå disse meget alvorlige ulykker, men vi må desværre konstatere, at ulykkerne fortsat sker. I DI er vi parate til at gå ind i dialogen med transportministeren og de øvrige aktører. Vi vil bidrage med at sætte fokus på højresvingsulykkerne i transportvirksomhederne og vi mener, at det er en fælles opgave mellem ledelse og ansatte i virksomhederne, siger branchedirektør Anne Windfeldt Trolle, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Vi kan gøre meget i virksomhederne, men vi er også afhængige af, at de øvrige trafikanter, herunder cyklisterne, men også vejmyndighederne også giver deres bidrag. Vi skal gøre alt hvad der står i vores magt for at undgå disse tragiske ulykker siger Michael Svane DI Transport. Som medlem af Trængselskommissionen har jeg været med til at anbefale en fortsat udbygning af supercykelstierne og dermed at sikre bedre forhold for de mange cyklister, siger Michael Svane.

4 Hvordan knytter vi Norge til Europa? Finansieringsløsninger for bygging av en moderne jernbane til Europa, 17. oktober 2013 kl.13-16, Bankettsalen, Oslo Rådhus Den skandinaviske 8-millionersbyen inviterer til idéverksted for å diskutere organiserings- og finansieringsløsninger for byggingen av en moderne jernbane mellom Oslo og København. Morgendagens mobilitetsløsninger gjør mer enn å frakte mennesker fra A til B. De forbedrer produktiviteten, stimulerer til innovasjon og er selve motoren for overgangen til lavkarbonsamfunnet og grønn byutvikling. Togene mellom Norge og Sverige kjører i dag på over 100 år gamle enkeltspor. Det er ikke konkurransedyktig verken for passasjerene eller godstransporten, og resulterer i store miljø- og trengselsutfordringer for samfunnet. Eksempelvis kjører 2764 trailere over Svinesund hver dag, og utgjør en av Norges største miljøutfordringer. Danmark har besluttet å bygge en fast vei- og jernbaneforbindelse til Tyskland etter samme modell som Øresundsbroen. Denne forbindelsen åpner i 2021 og vil koble Danmark på det europeiske jernbanenettet. Reisetiden mellom København og Hamburg vil da bli 2,5t med tog. Nå er det opp til Norge og Sverige å koble seg på denne utviklingen. Idéverkstedet arrangeres i samarbeid med Oslo Metropolitan Area (OMA) som en del av Oslo Innovation Week (www.oiw.no). Arrangementet er gratis og finner sted i bankettsalen i Oslo rådhus. Velkommen! Stian Berger Røsland Byrådsleder Oslo kommune ogleder av styringsgruppen for Den skandinaviske 8-millionersbyen Påmelding via:

5 Vindmøllestrøm udfordrer elektrificering af jernbanen Nye teknologier skal tages i brug Der er fare for en skævvridning af elsystemet, når man udbygger det tofasede kørestrømssystem, og det skal spille sammen med en trefaset elforsyning. Det kan give behov for kompenseringsanlæg, der forebygger støj i systemet. Det skriver INGENIØREN i dag. Det stigende antal vindmøller i elforsyningsnettet gør det mere ustabilt, og derfor må Banedanmark tage nye teknologier i anvendelse, når flere jernbanestrækninger skal elektrificeres. Når flere jernbanestrækninger i de kommende år skal elektrificeres, bliver det en udfordring at tilpasse sig det svagere og mindre stabile elnet, som er en konsekvens af Danmarks satsning på vindmøllestrøm. Det fortæller Søren Thorpstrup Laursen, chef for elektrificeringsafdelingen i Banedanmark, som har det overordnede ansvar for fire planlagte strækninger, der skal elektrificeres frem mod Politisk beslutning De første fire strækninger, der er besluttet politisk, er Lunderskov-Esbjerg, Køge Nord-Næstved, København- Ringsted og Ringsted-Femern. Derudover vil flere strækninger komme i spil, når det politiske forlig om Togfonden DK s 28,5 mia. kroner til bl.a. elektrificering er endeligt vedtaget i Folketinget. Det vil betyde nye tog og køreledninger på strækningerne Aarhus-Frederikshavn, Fredericia-Aarhus, Vejle-Struer og Holbæk-Kalundborg, som bl.a. skal sikre rejser mellem København og Aalborg på tre timer. Der skal noget strøm til, og ifølge Søren Thorpstrup Laursen er netop elforsyningen en af de udfordringer, der kan give ekstra udgifter til kompenseringsanlæg. Elnettet er mindre stabilt I gamle dage var elforsyningen mere jævn, da hovedparten af strømmen kom fra store kraftværker, men i dag, hvor vindmøllestrømmen fylder meget mere i systemet, har det gjort elnettet svagere og mindre stabilt. Eftersom elforsyningen er trefaset, og forsyningen til køreledningerne er tofaset, risikerer systemet at blive skævvredet. Det har ikke tidligere været et problem at få lov at køre tofaset, da Banedanmark kunne sandsynliggøre, at de nuværende strækninger ikke ville støje og genere de andre kunder på transmissionsnetværket. Men nu kan det vise sig nødvendigt med anlæg, der kan kompensere for denne skævvridning.»det er ikke en teknologiudvikling, vi er glade for, da det koster penge, men det kan blive nødvendigt, og vi håber, at vi så finder nogle gode løsninger. Og ud fra den dialog, vi har haft med Energinet.dk, tyder det på, at vi kommer til at kompensere en række steder,«siger Søren Thorpstrup Laursen til INGENIØREN Flere eltog forstærker problemer Hvor mange kompenseringsanlæg, der vil blive brug for, diskuterer Banedanmark i øjeblikket med Energinet.dk, og en beslutning er endnu ikke truffet. - Vi ved ikke, hvor hurtigt elnettet bliver svagere, men vi ved, at udfordringen bliver større, jo mere vindenergi vi får, siger Erik Koldby, senioringeniør, ABB Foreløbig baserer den mulige støj sig på de simuleringer, som Banedanmark har foretaget af de forskellige cases, mens egentlige målinger af de nuværende strækninger endnu ikke er foretaget.

6 »Nu skaffer vi klarhed over, hvordan det ser ud i nærheden af vores transformere. Og jeg er sikker på, at vi finder en god løsning i samarbejde med Energinet.dk,«siger Søren Thorpstrup Laursen.»Med de besluttede strækninger kommer der væsentligt flere eltog i fremtiden. Dette i sig selv kan bidrage til en forværret situation. Og jo flere vindmøller, des svagere bliver nettet,«siger han. Det er primært i områder uden for København, hvor nettet er knap så kraftigt, at problemerne kan opstå. ABB: Brug for ny teknologi Søren Thorpstrup Laursen er midt i at gennemføre møder med 15 mulige leverandører af kørestrømsløsninger for at få en bedre idé om, hvordan funktionsudbuddet kan skrues mest fordelagtigt sammen. En af de leverandører, som gerne vil sælge sine løsninger, er automationsvirksomheden ABB. Her fortæller senioringeniør Erik Koldby, at det især er forsyningsstationer og effektelektronik, virksomheden har ekspertise inden for, og som den allerede har leveret til de nuværende elektrificerede danske strækninger.»det svagere net er også en udfordring for os, men en af de mere spændende, da det kræver ny teknik,«siger han.»det er selvfølgelig en fordel, at vi kan få flyttet forbruget over på hjemlige vedvarende energikilder, og det er spændende, fordi vi ikke tidligere i Danmark har prøvet at skulle gøre belastningen symmetrisk. Vi ved heller ikke, hvor hurtigt elnettet bliver svagere, men vi ved, at udfordringen bliver større, jo mere vindenergi vi får,«siger Erik Koldby. Modulopbyggede løsninger Hvad den nye teknologi konkret indebærer, afhænger ifølge Erik Koldby af, hvordan udbuddet kommet til at se ud, men han forestiller sig, at der bliver tale om modulopbyggede løsninger, som kan modificeres undervejs, afhængigt af nettets styrke og togtrafikkens omfang.»hvis togtrafikken vokser hurtigt, skal systemet være holdbart og nemt at vedligeholde. Kommer stigningen ikke så hurtigt, må systemet ikke blive en økonomisk klods om benet. At finde det rette niveau bliver udfordrende, og vi har små og store udviklinger på vej, men foreløbig holder vi kortene tæt til kroppen,«siger Erik Koldby. Hele ovenstående artikel, der er skrevet af Mie Stage, er sakset hos INGENIØREN Dreamliner tilbage til Boeing Det norske flyselskab Norwegian har store problemer med sine nye langdistancemaskiner Norwegian, der har købt moderne Dreamlinerfly af Boeing for at flyve langdistanceflyvninger fra Skandinavien til Asien og USA, må bide i det sure æble og tage et af sine to Dreamlinere ud af drift. Der har været en stribe af problemer med flyet, der er helt nyudviklet og er lavet af lettere materiale end traditionelle fly og også mere økonomisk i drift end ældre fly. - På grund af store forsinkelser i den sidste tid og af hensyn til passagererne, der skal rejse med os fremover, har vi valgt at tage en Dreamliner ud af drift, siger Norwegians informationschef, Lasse Sandaker-Nielsen. Læs mere på: norwegian.dk TRANSPORT & LOGISTIK MAGASINET`s NYHEDSBREV UDGIVES af CAMELOT MEDIA S.M.B.A. CVR-nr Taarnborgvej 3 * 4220 Korsoer * Tlf * Mobil * Ansvarshavende chefredaktør & Udgiver: Knud Meldgaard

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE U G E 12 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR DIVERSITETEN ER AFGØRENDE Transport fra A til B er kun en lille del af opgaven for Schenker A/S Henrik Dam

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

- for bæredygtig vækst og udvikling

- for bæredygtig vækst og udvikling Fremtidens Infrastruktur - for bæredygtig vækst og udvikling Fælles indsats for infrastruktur Trængselsproblemer skal løses Danske havne skuer mod øst Klimaændringer stiller krav En velfungerende og sammenhængende

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Øget mobilitet > Hvilke transport- og infrastrukturprojekter står øverst på

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011. Magasinet

Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011. Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011 Magasinet Magasinet BaneBranchen Profilbladet for BaneBranchen - Brancheforeningen for den danske jernbane Ansvarshavende redaktør: Peter Sonne

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! U G E 10 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! Der er med stor glæde vi byder velkommen til salgschef Bo

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere