Det bedste alternativ til roadpricing er letbaner...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bedste alternativ til roadpricing er letbaner..."

Transkript

1 T R A N S - L O G I S T I K Debat & Nyheder om Transport, Logistik & Infrastruktur i Öresund- og FemernRegionen U G E 40 Det bedste alternativ til roadpricing er letbaner......det anbefaler Trængselskommisionen bl.a. i sin netop offentliggjorte rapport Trafikgruppen Letbaner.DK har konstateret, at når en buslinje erstattes med letbane, falder antallet af biler langs strækningen med mindst 25% i det første år i mange af Europas byer og den netop offentliggjorte rapport fra Trængselskommissionen anbefaler bl.a. at indføre roadpricing for at begrænse biltrafikken. Mange bilister bor i eget hus, og oplever i disse år at blive brandbeskattet i form af nye højere ejendomsskatter. Med roadpricing skal de så også betale nye afgifter for at køre i deres egen bil. Derfor er det glædeligt, at Trængselskommissionen også foreslår et sammenhængende net i hovedstadsområdet af højklasset kollektiv trafik bl.a. med letbaner. Hvis man ser på de erfaringer, mange af Europas byer på størrelse med København har haft med at begrænse biltrafikken, er letbaner en central løsningsmodel. Forslag til et letbanenet Region Hovedstaden har i marts 2013 udarbejdet en analyse af, hvordan et net af letbaner kan bidrage til at løse trængselsproblemerne. En af konklusionerne i Region Hovedstadens rapport er, at man kan få et helt net af letbaner for samme pris som én metrolinje og med flere passagerer. Dertil kommer, at letbaner har den nødvendige kapacitet til at matche både metro og S-tog. Sideløbende har trafikgruppen Letbaner.DK udarbejdet et forslag til et samlet banenet for hovedstaden bestående af letbaner, metro og S-tog. Letbanenettet kan f.eks. erstatte de mest benyttede A- og S-buslinjer, der kører i kvarterer uden bane- eller metrolinjer. Mange af disse områder har iflg. Region Hovedstadens rapport en meget lav markedsandel for den kollektive trafik på 5-10% modsat de togbetjente rejserelationer, der har en markedsandel på 25-30% - for radiale linjer endda helt op til 65%. Metroinvesteringer på i alt 47 mia.kr. indtil 2020 Det drejer sig om det nuværende metronet i København, metrocityringen samt metroafgreningen til Nordhavnen. De nuværende anlægsudgifter til metrocityringen er beregnet til 1,4 mia.kr. pr. km. Letbanen langs Ring 3, der er planlagt taget i brug i 2020, er beregnet til 140 mio.kr. pr. km. Letbaner.DKs forslag til et letbanenet er baseret på de letbanestrækninger, der er foreslået af Region Hovedstaden og har et overbevisende eller stort passagerpotentiale, og dermed også den bedste samfundsøkonomi. Alene en letbane på strækningen mellem Herlev og Sundby, der i dag betjenes af linjerne 5A og 350S, vil få ca daglige passagerer med en investering på ca. 4 mia.kr. Samtidig vil det betyde et fald i biltrafikken på og 675 færre busture. Netop denne strækning er også med i Trængselskommissionens letbaneforslag. Et letbanenet på ca. 80 km er beregnet til at koste ca. 16 mia.kr. Dvs. en gennemsnitspris på ca. 200 mio. pr. km. Du kan læse meget mere om letbaner på: letbaner.dk

2 Mindre trængsel vil styrke erhvervslivet Det skal være lettere at pendle og transportere varer og gods rundt i og ud af Danmark. Det er en afgørende brik i at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighederne for at øge vækst og beskæftigelse, fastslår branchedirektør i DI Transport Michael Svane i DI Transport s Nyhedsbrev Han har siddet med i Trængselskommissionen, der i sidste uge offentliggjorde sin betænkning efter næsten et års arbejde. - Vores budskab til regeringen og Folketinget, der nu skal til at udmønte anbefalingerne fra Trængselskommissionen, er: I skal sikre, at infrastrukturen får et erhvervsvenligt løft, hvor fremkommeligheden for både pendlere og erhvervstrafikken forbedres, siger Michael Svane. God infrastruktur er et helt centralt vilkår for at drive virksomhed i Danmark. I DI s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima er transport og infrastruktur også i 2013 det område, som flest virksomheder mener, skal have et løft. - Bedre transportmuligheder gør virksomheder i Danmark mere konkurrencedygtige og skaber dermed grundlag for øget vækst og beskæftigelse. Vores virksomheder peger igen og igen på en velfungerende og effektiv infrastruktur som et af de vigtigste erhvervsvilkår, siger Michael Svane. Han noterer, at Trængselskommissionens betænkning rummer mange gode forslag, der vil skabe bedre fremkommelighed for erhvervstrafikken og pendlerne. - Der er brug for en bedre afvikling af vejtrafikken. Derfor skal politikerne realisere forslagene om blandt andet at udbygge Ring 4, Hillerød- og Helsingør-motorvejen samt etablere en ny forbindelse til Nordhavn. Der er også mange gode forslag, der vil gøre det mere attraktivt for pendlerne at tage toget, bussen eller cyklen, siger Michael Svane. Du kan læse mere på: di.dk eller kontakte pressekoordinator Kathrine Læsøe Engberg, mobil: HUSK STORT INTERVIEW MED MICHAEL SVANE I NÆSTE UGEBREV! ****************************************************************************************************************** Mere effektiv udvikling af nye danske produkter Udvikling af stadigt mere komplekse produkter er en markant udfordring for danske virksomheder. Af journalist Klavs Andersen Tværgående og målrettet udviklingsarbejde kan forebygge kostbare fejl og kuldsejlede udviklingsprojekter. Derfor stiftes nu et netværk for Systems Engineering. Nye produkter bliver stadigt mere komplekse og rummer ofte både mekanik, elektronik og software. Det betyder, at der stilles nye og strengere krav til virksomhederne om disciplin og tværgående samarbejde i deres udviklingsprojekter, og det kræver et fælles sprog. Det er baggrunden for stiftelsen af en dansk afdeling af det internationale netværk INCOSE. Netværket skal fremme brugen af Systems Engineering (SE) i Danmark. Ved at anvende SE får danske virksomheder en effektiv metode og et fælles sprog til målrettet, tværgående og systematisk udvikling af komplekse produkter.

3 Avancerede systemer En række danske virksomheder anvender allerede SE. Det gælder eksempelvis Terma, der udvikler avancerede systemer til forsvar, fly, rumfart og sikkerhed. Virksomheden har blandt andet anvendt SE i udviklingen af systemer til de nye danske fregatter af Iver Huitfeldt-klassen og til det britiske luftvåben, Royal Air Force. - Med SE får vi afdækket de reelle behov, før vi går i gang med et udviklingsforløb og sikrer samtidig, at vi er ajour med målene gennem hele forløbet, understreger systemingeniør Claus Broch, som arbejder i Termas afdeling i Herlev. Også på ingeniøruddannelserne er der et øget fokus på uddannelse og forskning i SE. Både på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og ved Aarhus Universitet undervises der i SE og egentlige SE-uddannelsesforløb er på trapperne - Der er et udtalt behov fra industrien for kandidater, der har SE-kompetencer. Det er interessant for os, at det er en disciplin, der favner flere forskellige domæner. Vi har i dag nogle få kurser relateret til SE, men planlægger snart at barsle med et egentligt uddannelsesforløb, siger professor Jan Madsen fra Institut for Matematik og Computer Science ved Danmarks Tekniske Universitet. Incose Denmark etableres på den stiftende generalforsamling, der afholdes 30/10 hos GN ReSound på adressen Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup For yderligere information: Henrik Balslev, Balslev & Jacobsen A/S.: Henrik Balslev Mere gods i større danske havne i 2. kvartal 2013 Godsomsætningen på større danske havne er stigende. Netop offentliggjorde 2. kvartals tal fra Danmarks statistik bekræfter, at der igen er tegn på vækst i Danmark og en stigning i eksporten. For mere information: danskehavne.dk Danske Havne noterer sig med tilfredshed, at der er fremgang i godsomsætningen på de større danske havne. Størst fremgang er der for færgegodset, hvor der er en stigning på 8 pct. i omsætning af færgegods fra 1. til 2. kvartal Det betyder uafbrudt stigning siden 2. kvartal Også fragtskibsgodset stiger. Siden 1. kvartal 2013 er omsætningen steget med 3 pct. Det betyder, at fragtskibsgodsomsætningen nu er steget i fire kvartaler. Det er også værd at bemærke, at de netop offentliggjorde tal fra Danmarks Statistik indikerer, at der igen er kommet gang i byggeriet. Omsætningen af kalk, cement og gips er bl.a. en af de godsarter, der er steget 57 procent siden første kvartal Det er ikke bare, fordi vinteren er omme. Godsomsætningen af disse varearter er på sit højeste i fem år, og har ikke siden 4. kvartal 2008 været højere. Havnene er Danmarks porte til udlandet. 80 procent af dansk udenrigshandel går via danske havne. De mængder, der udskibes fra de større danske havne til udlandet, fortsætter med at stige. Fragtskibsgods er steget siden tredje kvartal Færgegods til udlandet har ikke været større siden 2. kvartal 2008 og Danske Havne glæder sig over de svage tegn på vækst og havnenes centrale rolle i fremgangen i den danske eksport. *************** ****************************************************************************** Fælles udtalelse DI Transport og ATL tager positivt imod transportministerens plan om at indkalde til et møde om en fornyet indsats mod højresvingsulykker. Der er gjort meget gennem de seneste år for at undgå disse meget alvorlige ulykker, men vi må desværre konstatere, at ulykkerne fortsat sker. I DI er vi parate til at gå ind i dialogen med transportministeren og de øvrige aktører. Vi vil bidrage med at sætte fokus på højresvingsulykkerne i transportvirksomhederne og vi mener, at det er en fælles opgave mellem ledelse og ansatte i virksomhederne, siger branchedirektør Anne Windfeldt Trolle, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Vi kan gøre meget i virksomhederne, men vi er også afhængige af, at de øvrige trafikanter, herunder cyklisterne, men også vejmyndighederne også giver deres bidrag. Vi skal gøre alt hvad der står i vores magt for at undgå disse tragiske ulykker siger Michael Svane DI Transport. Som medlem af Trængselskommissionen har jeg været med til at anbefale en fortsat udbygning af supercykelstierne og dermed at sikre bedre forhold for de mange cyklister, siger Michael Svane.

4 Hvordan knytter vi Norge til Europa? Finansieringsløsninger for bygging av en moderne jernbane til Europa, 17. oktober 2013 kl.13-16, Bankettsalen, Oslo Rådhus Den skandinaviske 8-millionersbyen inviterer til idéverksted for å diskutere organiserings- og finansieringsløsninger for byggingen av en moderne jernbane mellom Oslo og København. Morgendagens mobilitetsløsninger gjør mer enn å frakte mennesker fra A til B. De forbedrer produktiviteten, stimulerer til innovasjon og er selve motoren for overgangen til lavkarbonsamfunnet og grønn byutvikling. Togene mellom Norge og Sverige kjører i dag på over 100 år gamle enkeltspor. Det er ikke konkurransedyktig verken for passasjerene eller godstransporten, og resulterer i store miljø- og trengselsutfordringer for samfunnet. Eksempelvis kjører 2764 trailere over Svinesund hver dag, og utgjør en av Norges største miljøutfordringer. Danmark har besluttet å bygge en fast vei- og jernbaneforbindelse til Tyskland etter samme modell som Øresundsbroen. Denne forbindelsen åpner i 2021 og vil koble Danmark på det europeiske jernbanenettet. Reisetiden mellom København og Hamburg vil da bli 2,5t med tog. Nå er det opp til Norge og Sverige å koble seg på denne utviklingen. Idéverkstedet arrangeres i samarbeid med Oslo Metropolitan Area (OMA) som en del av Oslo Innovation Week (www.oiw.no). Arrangementet er gratis og finner sted i bankettsalen i Oslo rådhus. Velkommen! Stian Berger Røsland Byrådsleder Oslo kommune ogleder av styringsgruppen for Den skandinaviske 8-millionersbyen Påmelding via:

5 Vindmøllestrøm udfordrer elektrificering af jernbanen Nye teknologier skal tages i brug Der er fare for en skævvridning af elsystemet, når man udbygger det tofasede kørestrømssystem, og det skal spille sammen med en trefaset elforsyning. Det kan give behov for kompenseringsanlæg, der forebygger støj i systemet. Det skriver INGENIØREN i dag. Det stigende antal vindmøller i elforsyningsnettet gør det mere ustabilt, og derfor må Banedanmark tage nye teknologier i anvendelse, når flere jernbanestrækninger skal elektrificeres. Når flere jernbanestrækninger i de kommende år skal elektrificeres, bliver det en udfordring at tilpasse sig det svagere og mindre stabile elnet, som er en konsekvens af Danmarks satsning på vindmøllestrøm. Det fortæller Søren Thorpstrup Laursen, chef for elektrificeringsafdelingen i Banedanmark, som har det overordnede ansvar for fire planlagte strækninger, der skal elektrificeres frem mod Politisk beslutning De første fire strækninger, der er besluttet politisk, er Lunderskov-Esbjerg, Køge Nord-Næstved, København- Ringsted og Ringsted-Femern. Derudover vil flere strækninger komme i spil, når det politiske forlig om Togfonden DK s 28,5 mia. kroner til bl.a. elektrificering er endeligt vedtaget i Folketinget. Det vil betyde nye tog og køreledninger på strækningerne Aarhus-Frederikshavn, Fredericia-Aarhus, Vejle-Struer og Holbæk-Kalundborg, som bl.a. skal sikre rejser mellem København og Aalborg på tre timer. Der skal noget strøm til, og ifølge Søren Thorpstrup Laursen er netop elforsyningen en af de udfordringer, der kan give ekstra udgifter til kompenseringsanlæg. Elnettet er mindre stabilt I gamle dage var elforsyningen mere jævn, da hovedparten af strømmen kom fra store kraftværker, men i dag, hvor vindmøllestrømmen fylder meget mere i systemet, har det gjort elnettet svagere og mindre stabilt. Eftersom elforsyningen er trefaset, og forsyningen til køreledningerne er tofaset, risikerer systemet at blive skævvredet. Det har ikke tidligere været et problem at få lov at køre tofaset, da Banedanmark kunne sandsynliggøre, at de nuværende strækninger ikke ville støje og genere de andre kunder på transmissionsnetværket. Men nu kan det vise sig nødvendigt med anlæg, der kan kompensere for denne skævvridning.»det er ikke en teknologiudvikling, vi er glade for, da det koster penge, men det kan blive nødvendigt, og vi håber, at vi så finder nogle gode løsninger. Og ud fra den dialog, vi har haft med Energinet.dk, tyder det på, at vi kommer til at kompensere en række steder,«siger Søren Thorpstrup Laursen til INGENIØREN Flere eltog forstærker problemer Hvor mange kompenseringsanlæg, der vil blive brug for, diskuterer Banedanmark i øjeblikket med Energinet.dk, og en beslutning er endnu ikke truffet. - Vi ved ikke, hvor hurtigt elnettet bliver svagere, men vi ved, at udfordringen bliver større, jo mere vindenergi vi får, siger Erik Koldby, senioringeniør, ABB Foreløbig baserer den mulige støj sig på de simuleringer, som Banedanmark har foretaget af de forskellige cases, mens egentlige målinger af de nuværende strækninger endnu ikke er foretaget.

6 »Nu skaffer vi klarhed over, hvordan det ser ud i nærheden af vores transformere. Og jeg er sikker på, at vi finder en god løsning i samarbejde med Energinet.dk,«siger Søren Thorpstrup Laursen.»Med de besluttede strækninger kommer der væsentligt flere eltog i fremtiden. Dette i sig selv kan bidrage til en forværret situation. Og jo flere vindmøller, des svagere bliver nettet,«siger han. Det er primært i områder uden for København, hvor nettet er knap så kraftigt, at problemerne kan opstå. ABB: Brug for ny teknologi Søren Thorpstrup Laursen er midt i at gennemføre møder med 15 mulige leverandører af kørestrømsløsninger for at få en bedre idé om, hvordan funktionsudbuddet kan skrues mest fordelagtigt sammen. En af de leverandører, som gerne vil sælge sine løsninger, er automationsvirksomheden ABB. Her fortæller senioringeniør Erik Koldby, at det især er forsyningsstationer og effektelektronik, virksomheden har ekspertise inden for, og som den allerede har leveret til de nuværende elektrificerede danske strækninger.»det svagere net er også en udfordring for os, men en af de mere spændende, da det kræver ny teknik,«siger han.»det er selvfølgelig en fordel, at vi kan få flyttet forbruget over på hjemlige vedvarende energikilder, og det er spændende, fordi vi ikke tidligere i Danmark har prøvet at skulle gøre belastningen symmetrisk. Vi ved heller ikke, hvor hurtigt elnettet bliver svagere, men vi ved, at udfordringen bliver større, jo mere vindenergi vi får,«siger Erik Koldby. Modulopbyggede løsninger Hvad den nye teknologi konkret indebærer, afhænger ifølge Erik Koldby af, hvordan udbuddet kommet til at se ud, men han forestiller sig, at der bliver tale om modulopbyggede løsninger, som kan modificeres undervejs, afhængigt af nettets styrke og togtrafikkens omfang.»hvis togtrafikken vokser hurtigt, skal systemet være holdbart og nemt at vedligeholde. Kommer stigningen ikke så hurtigt, må systemet ikke blive en økonomisk klods om benet. At finde det rette niveau bliver udfordrende, og vi har små og store udviklinger på vej, men foreløbig holder vi kortene tæt til kroppen,«siger Erik Koldby. Hele ovenstående artikel, der er skrevet af Mie Stage, er sakset hos INGENIØREN Dreamliner tilbage til Boeing Det norske flyselskab Norwegian har store problemer med sine nye langdistancemaskiner Norwegian, der har købt moderne Dreamlinerfly af Boeing for at flyve langdistanceflyvninger fra Skandinavien til Asien og USA, må bide i det sure æble og tage et af sine to Dreamlinere ud af drift. Der har været en stribe af problemer med flyet, der er helt nyudviklet og er lavet af lettere materiale end traditionelle fly og også mere økonomisk i drift end ældre fly. - På grund af store forsinkelser i den sidste tid og af hensyn til passagererne, der skal rejse med os fremover, har vi valgt at tage en Dreamliner ud af drift, siger Norwegians informationschef, Lasse Sandaker-Nielsen. Læs mere på: norwegian.dk TRANSPORT & LOGISTIK MAGASINET`s NYHEDSBREV UDGIVES af CAMELOT MEDIA S.M.B.A. CVR-nr Taarnborgvej 3 * 4220 Korsoer * Tlf * Mobil * Ansvarshavende chefredaktør & Udgiver: Knud Meldgaard

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej Notat Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej April 2013 Letbaner.DK Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej side 2 Letbaner.DK april 2013 Forfattere: Morten

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Danske virksomheder inden for energi- og klimateknologi har en markant stærkere eksportevne end gennemsnittet, lyder det overraskende budskab fra et nyt,

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Perspektiver for infrastruktur i Jyllandskorridoren

Perspektiver for infrastruktur i Jyllandskorridoren Perspektiver for infrastruktur i Jyllandskorridoren Chefkonsulent Annette Lokalt erhvervsklima 5124 virksomheder 4752 virksomheder 2186 virksomheder 2 Infrastruktur topper ønskesedlen Hvilke to områder

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Samfundets udvikling og trafik, transport & trængsel i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Samfundets udvikling og trafik, transport & trængsel i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Samfundets udvikling og trafik, transport & trængsel i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Leverandør til Banebranchen Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Danmark Adm. Direktør Per Bredesgaard Samt formand i Interessegruppe for Jernbaneentreprenører under Dansk Byggeri 2 Interessegruppe for Jernbaneentreprenører

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer 2007/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Morten Homann (SF), Kamal

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere