SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233"

Transkript

1 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till sommarens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Redaktionen vill önska en god sommar, och en förhoppning om att vi ses i Oslo i augusti! Missa inte detta unika tillfälle att delta vid den Internationella genealogiska och heraldiska kongressen. Claus K Berntsen S. 1: REDAKTÖRENS SPALT INNEHÅLL INNEHÅLL S. 2: DANSKE KROER MISBRUGER KONGEKRONEN Nils G. Bartholdy S. 3: MARTIN ABRAHAMSONS VÅBENBREV Carl-Thomas von Christiersson S. 5: NY DOKTOR I RÄTTSHISTORIA Carl-Thomas von Christiersson S. 6: HERALDISKA NOTISER S. 7: HERALDISK KALENDER S. 10: FÖRENINGSINFORMATION: 31. INTERNASJONALE KONGRESS FOR GENEALOGI OG HERALDIKK S. 9: FÖRENINGSINFORMATION: DANSK HERALDISK SELSKAB S. 11: FÖRENINGSINFORMATION: SOCIETAS HERALDICA LUNDENSIS S. 13: SKANDINAVISK VAPENRULLA GØR DIT VÅBEN KENDT Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

2 Danske kroer misbruger kongekronen Nils G. Bartholdy F or over 100 år siden blev de sidste rester af begrebet kgl. privilegeret kro afskaffet i Danmark. Indtil da havde privilegiet indebåret særlige pligter i forbindelse med krohold af hensyn til de vejfarende. I dag synes nogle at have den opfattelse, at kroerne engang fik en kongelig nådesbevisning til evig tid, men det er en misforståelse. De kroværter, der tidligere havde privilegium på at drive kro, satte en kongekrone på krobygningen. Det fortsatte i nutiden, så de tidligere kgl. privilegerede kroer skilter med kongekronen også på tryksager og hjemmesider. Det er imidlertid ikke lovligt. Gennem årene har Rigsarkivet påtalt misbrug af kongekronen. I 2013 gav en sådan påtale anledning til stor omtale i medierne. Det medførte, at Rigsarkivet holdt et møde med to brancheforeninger og udsendte en redegørelse om vilkårene for krohold gennem tiderne, regulering af brugen af statskendetegn og anvisning på, hvad de implicerede kroer skal gøre. Sagen har også i 2014 været genstand for kommentarer i aviser, fjernsyn og radio, og næsten hver gang på forkert og fordrejet måde. Vil man have redelig oplysning, kan man på Statens Arkivers hjemmeside læse redegørelsen og prøver på kroprivilegier, se: B8relse_om_de_tidligere_kgl._privilegerede_kroer_og_brug_af_krone.pdf I stedet for den lukkede kongekrone kan kroerne lovligt bruge en åben krone, d. v. s. en krone uden bøjler, globe og kors. Et godt eksempel på lovlig brug af krone er Schackenborg Slotskro Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

3 Nordiska vapenbärare, del 6 Martin Abrahamsons våbenbrev Carl-Thomas von Christierson I anledningen af at det i år er 100 år siden Første Verdenskrig udbrød, er Heraldisk Nyhedsbrev blevet gjort opmærksom på ingeniør Martin Arnold Abrahamson, der for sin indsats til fordel for engelske krigsfanger i Tyskland og deres hjemsendelse via Danmark blev belønnet med The Order of The British Empire. Baggrunden var at han i 1916 blev vicepræsident for The British Red Cross i Danmark og organiserede forsendelsen af mad til de omkring engelske krigsfanger i Tyskland. Det yderst velorganiserede samarbejde mellem det engelske Røde Kors omkring 200 medarbejdere i Danmark, brødfabrikker, emballagefabrikker og ikke mindst organisationen af selve forsendelsen til hver enkelt krigsfange, gav den daværende engelske legation idéen til at lade hjemtransporten af krigsfangerne gå gennem Danmark. Også den opgave fik Martin Abrahamson overdraget, og straks efter våbenstilstanden rejste han til Berlin for gennem forhandlinger med de tyske myndigheder at organisere hjemtransporten. Som belønning blev han udnævnt til Knight Commander of the Most Excellent Order of The British Empire, en orden indstiftet af kong Georg V i juni En Knight Commander (KBE) er den næsthøjeste af ordenens fem militære og civile grader, den højeste grad er Knight Grand Cross (GBE). Kvinder får betegnelsen Dame i stedet for Knight, f.eks. Dame Grand Cross (også GBE) eller Dame Commander (DBE). Knight Commander svarer i Norden til kommandør af 1. grad. For engelske statsborgere indebærer disse to titler adelskab og titlen Sir/Dame, mens dette ikke gælder for udlændinge. Disse har i stedet kun ret til at bruge ordenens gradsbetegnelse efter deres navn, således i Martin Abrahamsons tilfælde KBE. Men med den honorære titel Knight kunne Martin Abrahamson ansøge om et våben, hvilket han gjorde og han fik sit våben tildelt i 1920 af College of Arms. Hans efterkommere har stadig våbenbrevet med den officielle våbentegning og blasonering. Den lyder således: Per chevron Sable semee of Estoiles Or and Barry wavy of four Argent and Vert. And for the Crest on a Wreath Argent and Sable in front of a Rams scalp horned Argent a cross of thunder proper. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

4 På dansk kan skjoldet blasoneres som tværdelt ved et sparresnit, 1. felt sort bestrøet med guldstjerner med flammende stråler, 2. felt tre gange tværdelt ved bølgesnit af sølv og grønt. Hjelmtegnet er på en vulst i sølv og sort, to krydslagte tordenkiler i guld foran et kors af ild foran en behornet vædderskalp i sølv. Den i øvrigt ret ukendte danske indsats for de engelske krigsfanger er nærmere beskrevet på hjemmesiden Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

5 Ny doktor i rättshistoria Carl-Thomas von Christierson F redagen den 4 april framställde Martin Sunnqvist sin doktorsavhandling i rättshistoria, Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel till offentlig granskning på Juridiska Institutionen vid Lunds Universitet. På bakgrund av de konstitutionella förändringarna i Norden åren 1809, 1814 och 1849 har Martin Sunnqvist satt de nordiska domarnas uppgift att kritiskt granska lagarnas förenlighet med konstitutionella normer in i sitt historiska sammanhang. Han analyserar domstolarnas förhållande till de andra båda statsmakterna, den utövande och lagstiftande, och grundlagarnas förhållande till lagar och andra typer av normer. Centralt står hur domarnas attityder till uppgiften konstitutionellt dömande har förändrats under de senaste två århundradena. Lovorden från handledare och opponenter visade hur uppgiften har lösts briljant, eller som professor Kjell Åke Modéer uttryckte det: Ung nyfikenhet och äldre erfarenhet är en oslagbar kombination. Societas Heraldica Scandinavicas nya Juris Doktor skrev i sin tid sitt examensarbete om heraldik, Släktvapenrätt en jämförande studie av den historiska och nutida, engelska, tyska och svenska rättsliga regleringen av släktvapen och dess förhållande till varumärkesrätten. Den gavs ut år 2001, en skrift på 180 sidor. Doktorsavhandlingen kommer även den att ges ut, två band och 863 sidor. Martin firades vid en festlig tillställning samma kväll av ett hundratal juridiska kollegor, heraldiska entusiaster, familj och många vänner, och Nyhetsbrevets rapporter kunde konstatera att heraldiken hade getts en framträdande plats med tvenne stora upphängda vapenfanor Sunnqvist och Sjöstrand, och samma vapen fanns också på det tryckta festprogrammet. Bland de många talarna ägnade Lars Trägen i sin hyllning heraldiken sin del. Slutligen hade även ett av de inbjudna paren förberett en heraldisk quiz där den nyblivna rättshistoriska doktorns heraldiska kunskaper ställdes på prov. Heraldiskt Nyhetsbrev instämmer livligt i de många gratulationerna och ser med tillförsikt fram till att juridikens symboler svärdet och vågskålen framgent kommer att befinna sig mycket säkert i Martin Sunnqvists händer. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

6 Heraldiska notiser How Canada became home to some of the world s more visually stunning and fun heraldry En underhållande artikel om kanadensisk heraldik av Tristin Hopper återfinns på news.nationalpost.com/2014/03/27/how-canada-became-home-to-some-of-the-worldsmore-visually-stunning-and-fun-heraldry/. Afsked fra Rigsarkivet Nils G. Bartholdy afholdte afskedsreception den 31 marts 2014 efter 44 år i Rigsarkivet, og nævnte i den anledning hvordan han har holdt det brev i hånden fra ca. 1194, hvorunder Knud VIs segl hænger med den ældste kendte gengivelse af det danske kongevåben, og i Bibliothèque Royale i Bruxelles har jeg bladet i den våbenbog fra ca kaldet Armorial de Gelre med Valdemar Atterdags våben, hvor man som en del af hjelmtegnet ser den ældste kendte afbildning af Dannebrog. Det er med ydmyghed og ærbødighed, at jeg siden 1985 har haft det faglige ansvar for de gamle symboler, der gennem århundreder har været kendetegn for kongeriget Danmarks tradition og kontinuitet. Det er et arbejde, hvor man undertiden skal stå meget fast for at sikre respekten omkring rigsvåbenet og kongekronen. Den offentlige heraldik har været mit hjertebarn, og min interesse for den ophører ikke med min afgang fra Rigsarkivet. Det har ligget mig stærkt på sinde at få den rette efterfølger. Det har jeg fået med Ronny Andersen, der vil kunne sikre fortsat redelig brug af vore statskendetegn, militære mærker, kommunevåbener med mere. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

7 Heraldisk kalender 24/ DHS Foredrag Forfatter Sigvard Mahler Dam: Væbnere og frimænd på Bornholm. Fra middelalder og frem til tallet fandtes en række kredse af Bornholmske frimænd og lavadelige, som førte våbener, der kun delvist er kendt fra de almindeliga kilder. Rosenborgs foredragssal ai1ec_event/148/? instance_id=60 11/ SHL Heraldisk Lunch Grand Hotel i Lund https:// events/ / 13-17/ NHF XXXIst International Oslo Congress of Genealogical and Heraldic Sciences https:// o/ 30/ SHL/SHF Utflykt till Skarhult slott Lund/Skarhult slott 8/ SHL Heraldisk Lunch Grand Hotel i Lund https:// events/ / 26-27/ SHL Lunds Heraldiska Seminarium X: Heraldik inom Svenska Frimurareorden Lund https:// events/ / 28/ DHS Udflugt til Vallø Slot Vallø ai1ec_event/ udflygt/? instance_id= / SHS 8 Nordiske Heraldiske Konference Sønderborg Forkortelser: CHF: Collegium Heraldicum Fennicum DHS: Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) GHS: Göteborgs Heraldiska Sällskap (Societas Heraldica Gothoburgensis) HS: Heraldiska Samfundet NHF: Norsk Heraldisk Forening SHF: Svenska Heraldiska Föreningen SHL: Societas Heraldica Lundensis SHN: Societas Heraldica Nidarosiensis Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

8 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk K jære nordiske heraldikere! Vi i kongresskomiteen ønsker dere alle hjertelig velkomne til årets store heraldiske og genealogiske begivenhet i Norden. Den , august arrangerer vi den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk på Akershus festning i Oslo. Det er første gang kongressen arrangeres i Norrge og totalt 5. gang den arrangeres i Norden - vi oppfordrer dere alle å komme til Oslo og bli del av det internasjonale samfunn av genealoger og heraldikere. Det er 34 heraldiske foredrag og 22 genealogiske foredrag som fagkomiteen har akseptert med foredragsholdere fra en lang rekke land i både den gamle og nye verden. En av kongressdagene innebærer ekskursjoner i og utenfor Oslo - med tanke på 2014 som Grunnlovsjubileumsår i Norge har vi lagt opp til en ekskursjon til Eidsvollbygningen hvor Grunnloven ble forfattet og vedtatt i april/mai Påmelding til kongressen skjer via vår hjemmeside - - og kongressavgiften betales via PayPal - skulle det være spørsmål til dette kan kongressen kontaktes på Vi håper å se så mange av dere som mulig i Oslo i august, vi kan love interessante foredrag, historiske omgivelser en by som er ranket blandt de 20 beste i verden, mottagelse i Oslo Rådhus m.m. Stort og hjertelig velkommen! Kaare Seeberg Sidselrud generalsekretær ICGHS OSLO 2014 Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

9 DANSK HERALDISK SELSKAB Societas Heraldica Danica Dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim NB! Fra 2014 er Dansk Heraldisk Selskab som et forsøg gået bort fra at afholde foredragene i samarbejde med Folkeuniversitet. Derfor opkræves der ikke ad den vej betaling for hele sæsonen. I stedet betaler hver deltager kontant 50 kr. ved hvert foredrag/udflugt. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fire foredrag/en udflugt (marts-september) og 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank ). Sted: Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B - over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. FOREDRAGSRÆKKE, FORÅR 2014: SLÆGTSVÅBEN (1): FRA BOMÆRKER TIL VÅBENSKJOLDE Tirsdag den 25. marts 2014, kl Redaktør, cand.mag. Allan Tønnesen: Våben og bomærker fra seglene på Enevoldsarveregeringsakten ( ). En præsentation af særligt interessante eller skæve eksempler fra de tusinder af segl, som repræsentanter for stænderne i Danmark-Norge signerede enevældens indførelse med. Tirsdag den 29. april 2014, kl Lokalhistoriker Ole Færch: Himmerlandske bomærker og segl. Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder, skrivere, bønder og købmænd (mange i grænselandet mellem lavadel og storbønder) brugte en række bomærker og segl, som hidtil har fået en beskeden opmærksomhed. Tirsdag den 27. maj 2014, kl Professor, ph.d. Peter Kurrild-Klitgaard: En slægts heraldisk-sociale opstigen. En odenseansk slægt skiftede over tre generationer våben hele tre gange, i takt med dens opstigen fra bondestand til adel. Herefter (ca. kl ) generalforsamling i Dansk Heraldisk Selskab (se omstående). Tirsdag den 24. juni 2014, kl Forfatter Sigvard Mahler Dam: Væbnere og frimænd på Bornholm. Fra middelalder og frem til 1600-tallet fandtes en række kredse af Bornholmske frimænd og lavadelige, som førte våbener, der kun delvist er kendt fra de almindelige kilder. *** UDFLUGT TIL VALLØ SLOT & KØGE KIRKE Søndag den 28. september, kl ca Udflugt til Vallø Slot og Køge Kirke, herunder rundvisning og bl.a. forevisning af de adelige frøkeners aneprøver (stamtavle med 16 adelige aner, illustreret med våbenskjolde). Tale om dette og Vallø Stifts våben v/ fhv. arkivar, seniorforsker Nils G. Bartholdy. Derefter frokost (for egen regning) i Køge By og besøg i Køge Kirke. Sted: Vi mødes ved porten til selve Vallø Slot. Deltagerne sørger selv for transport til/fra Vallø/Køge. Begge kan nås med S-tog/lokaltog. Tilmelding: Senest 1. september 2014 på Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

10 DANSK HERALDISK SELSKAB Societas Heraldica Danica Dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim *** FOREDRAGSRÆKKKE, EFTERÅR-VINTER : SLÆGTSVÅBEN (2): VIDEREFØRSEL AF VÅBENER Tirsdag d. 28. oktober 2014, kl Fil.mag. Wilhelm Brummer: Videreførsel i finske adelige våbener. Erik XIV af Sverige indførte greve- og barontitlerne i 1561, og efterfølgende blev mange grevelige og friherrelige våbener i Finland skabt ved at inkludere felter fra kvindelinjer og hustruernes våbener. Det fortsatte efter 1809, hvor Finland blev et storfyrstedømme under russisk overhøjhed. Foredraget vil vise eksempler på denne praksis. Tirsdag d. 25. november 2014, kl Lektor, cand.mag. & art. Carl-Thomas von Christierson: Af ældgammel stamme.. og navnkundig familie. Skotske våbener på Finlands Ridderhus. På det finske ridderhus blev nogle familier med oprindelse fra Skotland immatrikulerede på grundlag af deres allerede opnåede svenske adelskab. Men hvordan forholder det sig egentlig med denne skotske baggrund og kan man i deres våbenskjolde se skotske forbilleder? Tirsdag d. 27. januar 2015, kl Fhv. arkivar, seniorforsker, cand. phil. Nils G. Bartholdy: Videregivelse af våbener i dansknordisk middelalder. Fra 1420 tildelte den danske konge våbener i skriftlig form. Nogle af dem svarede til allerede eksisterende adelsvåbener eller var tydelige brisurer af dem. Selv om det formelt var kongen, der tildelte dem, blev de i realiteten givet af etablerede adelsmænd til deres undergivne. Alle kendte eksempler er publiceret i 2007 i udgaven Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil Tirsdag d. 24. februar 2015, kl Cand.scient. Steen Clemmensen: Forandring eller glemsel: Ændringer af forfædrenes våbener. Hukommelsen er aldrig perfekt det gælder også for våbener, som kan ændres med tiden. Ændringer kan skyldes at moden skifter, at kunstneren eller opdragsgiveren fejllæser et forlæg, segl, bemaling eller blasonering - eller simpel uvidenhed. Men der findes også ændringer foretaget med overlæg af politiske grunde eller for at fremme ens sociale status. Eksempler fra dansk og europæisk heraldik vil blive diskuteret. Tirsdag d. 31. marts 2015, kl Kgl. våbenmaler, arkivar, cand.mag. Ronny Andersen: Våbenføring i danske grevelige og friherrelige slægter. I grevernes og friherrernes privilegier af 1671 er der fastsat regler for, hvordan grevelige og friherrelige våbener nedarves, når en datter arvede grevskabet eller friherreskabet. Døtrenes mænd skulle som hovedregel kombinere deres eget våben med deres hustrus våben, så grevskabets stifters våben ville blive bevaret i de kommende generationers våbenføring. Foredraget viser, hvordan dette blev praktiseret i tidens løb. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

11 Societas Heraldica Lundensis presenterar i samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen och Frimurareföreningen EOS Heraldik inom Svenska Frimurare Orden Societas Heraldica Lundensis inbjuder, i samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen och Frimurareföreningen Eos, till ett seminarium om heraldik i Lund den september 2014, med föredragshållare och deltagare från såväl Sverige som våra nordiska grannländer. Den heraldiska traditionen inom Svenska Frimurare Orden är lång och mycket stark och för första gången ägnas nu ett helt seminarium åt detta spännande ämne. Föredragshållarna reder ut begreppen kring heraldikens utveckling, historia och betydelse inom frimureriet. Det är aldrig för tidigt att börja fundera på det vapen, som är brukligt att anlägga som frimurare, och som speglar ens person eller familj. Passa på att få hjälp med ditt vapen av seminariets samlade expertis under den praktiska workshopen. Svenskt Vapenregister och Skandinavisk Vapenrulla kommer att ha representanter på plats under seminariet för att bistå med hjälp att registrera borgerliga vapen såväl som visa exempel på hur vapen kan brukas till vardags. Fortlöpande information om seminariet, tider och föreläsarordning, kommer att publiceras på Facebook, samt på Eos hemsida. Frågor kan skickas till Program: (med reservation för smärre justeringar) Fredag 26/9: Sammankomst i grad I på Eos, efterföljande måltid öppen även för medföljande och icke frimurare. Lördag 27/9: Seminarieföreläsningar och Workshop, seminariemiddag anno 1899 å Grand Hôtel, Lund. Medverkar gör bl. a. Ronny Andersen, Nils G. Bartholdy, Eric Bylander, Kaare Seeberg Sidselrud, Martin Sunnqvist. Vid middagen uppmuntras högtidsdräkt m.o. Söndag 28/9: Möjlighet att delta i utflykt till Vallø slot og Køge Kirke, arr: Dansk Heraldisk Selskab (separat anmälan se nedan) Anmälan till eller Med förbehåll för ändringar. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

12 Societas Heraldica Lundensis Kostnader: Brödramåltid fredag, 150 SEK vänligen föranmäl till arrangören. Seminarium, SEK 200, inklusive eftermiddagskaffe och kaka. Enbart Workshop, SEK 100, inklusive eftermiddagskaffe och kaka. Lunch å Kulturens Restaurang, 87 SEK, betalas på plats vänligen föranmäl till arrangören. Seminariemiddag anno 1899 å Grand Hôtel, 795 SEK exklusive dryck. Anmälan: till seminarium, workshop och seminariemiddagen sker till Plusgiro , senast den 6 september Vänligen ange namn och vilka arrangemang du önskar delta i. Vi är tacksamma om ni även meddelar om ni avser delta under fredagen samt äta lunch lördag. Information och frågor kan med fördels skickas till Observera att Facebookanmälan inte räcker! Skulle antalet seminarieplatser inte räcka kommer företräde ges till medlemmar i de medverkande heraldiska sällskapen. I det fall Workshopen blir övertecknad kommer företräde ges bröder av grad VII och sedan i fallande ordning. Söndag: Utflykt till Vallø slot og Køge Kirke, anmälan sker till Dansk Heraldisk Selskab direkt, senast den 1 september Se även separat annons på annan plats i detta nyhetsbrev. Boende: Vi rekommenderar Grand Hotel, uppge Heraldiskt seminarium (ID: ) vid bokning för att erhålla vårt seminariepris. Anmälan till eller Med förbehåll för ändringar. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

13 Skandinavisk Vapenrulla gør dit våben kendt Skandinavisk Vapenrulla, der i år kan fejre 50-års jubilæum, er et forum for publicering af især nyantagne våbener for personer bosat i de nordiske lande eller med tilknytning til Norden, samt institutioner, myndigheder m.m. med hjemsted i Norden. Publicering af våbener i Skandinavisk Vapenrulla sker til lavest mulige omkostning for våbenantagerne. Et våben publiceres efter redaktionens nøje granskning, og hvis det lever op til principperne for god heraldisk formgivning. Udover at være et forum for publicering af våbener, bestræber Skandinavisk Vapenrulla sig også på at støtte den gode heraldiske kunst. Pris for publicering af et våben er 1200 DKK/1250 NOK/1500 SEK/160 EUR. Dette inkluderer 5 eksemplarer af det nummer, hvori våbenet er publiceret. Skandinavisk Vapenrulla er en respekteret publikation, der i snart 50 år har publiceret over 700 skandinaviske våbener. Vær med til at holde denne fine tradition i hævd ved at publicere dit eget våben og gøre det kendt for den nordiske heraldiske offentlighed Abonnementspriser på Skandinavisk Vapenrulla, der udkommer én gang årligt, er: DKK 100/SEK 120/NOK 100/EUR 15 Rabat ved abonnement på SVR kombineret med et medlemskab af SHS: DKK 300/SEK 360/NOK 320/EUR 40 Næste nummer udkommer marts Se mere om Skandinavisk Vapenrulla på og læs om publiceringsprincipperne, redaktionens sammensætning og download blanket til anmeldelse af dit våben. Eksempel på publicering af et nyt våben i Skandinavisk Vapenrulla. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

14 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICAS NYHEDSBREV ISSN: UDGIVER: SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA REDAKTØR: CLAUS K BERNTSEN, KLÖVERVÄGEN 3 B, LGH. 1301, SE LUND, SVERIGE I REDAKTIONEN: CARL-THOMAS VON CHRISTIERSON, Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er forbi, og forhåbentlig har ferietiden budt på heraldiske oplevelser for læserne. En af redaktørens sommerudflugter

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm,

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till vårens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Vi fortsätter i detta nummer vår serie

Læs mere

At komponere et nyt våben - råd og vejledning

At komponere et nyt våben - råd og vejledning At komponere et nyt våben - råd og vejledning At antage et våben Quilibet potest sibi assumere arma et insignia illa portare et in rebus propriis impingere Enhver må antage et våben og mærke, samt føre

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till ett nytt, nummer av sällskapets nyhetsbrev. Hösten är här, och med den ett

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Konferencen i Sønderborg 9.-10. maj med efterfølgende ekskursion den 11. nærmer sig. Det

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Endnu et nyhedsbrev er på gaden, og som sædvanligt med stort og småt fra heraldikkens verden.

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Rødekro. Aabenraa. Sønderborg. Der er motorvej lige til døren

Hvor alt sker. Kolding. Rødekro. Aabenraa. Sønderborg. Der er motorvej lige til døren Brunde Nord ompass Congress Center Rødekro, Brunde Vest 17 Brundevej Brunde Øst Brundevej Rødekro Kolding Ribevej Løgumklostervej Sønderborg Aabenraa Der er motorvej lige til døren Compass Congress Center

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

GOLFSVERIGE.DK. Dansk oversigt over svenske golfbaner

GOLFSVERIGE.DK. Dansk oversigt over svenske golfbaner GOLFSVERIGE.DK Dansk oversigt over svenske golfbaner Få op til 3 tilbud på din golftur til Sverige Over 135 svenske golfbaner - på dansk Vælg mellem mere end 100 golfpakker Vasatorps TC www.golfno1.se

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Invitation til Sommerudflugt

Invitation til Sommerudflugt Invitation til Sommerudflugt 11.-12. juni 2009 Oplev grænselandet mellem Danmark og Tyskland Dette års sommerudflugt afholdes torsdag den 11. og fredag den 12. juni 2009. Turen går i år til det interessante

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Bad Company Customs Søsum

Bad Company Customs Søsum Vedtægter for American Car Club: Bad Company Customs Søsum 1.: Klubbens navn, hjemsted samt logo. Stk. 1.: Klubbens officielle navn er Bad Company Customs Søsum Stk. 2.: Klubben dækker Egedal Kommune,

Læs mere

Miljøterapi for børn og unge

Miljøterapi for børn og unge Miljøterapi for børn og unge Den miljøterapeutiske behandlingsinstitution i opbrud forandring forvandling Et seminar med fokus på forskning, praksis, idealer og realiteter i en verden hvor miljøterapiens

Læs mere

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER Henning Larsen Architects LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER kend din by - kend din slægt FORÅR 2015 januar - marts JANUAR Slægtsforskning workshop for begyndere Torsdag 15. januar, kl. 15.00-17.00 Ved du

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00. Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv

Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00. Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv NVF-ITS DK Mødereferat af 12. jun. 2014 1 (10) NVF-ITS-DK UDVALGSMØDE NR. 2014/2 Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00 Sted: Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Vedr.: Aa-2013-6188, 5th Int. Immunology Summit, Hilton Prague - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

ReflexZoner 3-2015. Förbundstidning för SFRF:s medlemmar

ReflexZoner 3-2015. Förbundstidning för SFRF:s medlemmar ReflexZoner 3-2015 Förbundstidning för SFRF:s medlemmar zonterapi.nu Styrelsemöte i Boberg, Falkenberg 9-11 oktober Christina J. välkomnar oss på fredag eftermiddag och vi ska jobba med bl.a. Fortbildningsdagarna!

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra. Rollespils akademiet. Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood

Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra. Rollespils akademiet. Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra Rollespils akademiet Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood Workshops for børn Lav dit eget rollespilssværd (med gaffa-tape) Workshop Dette er

Læs mere