SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233"

Transkript

1 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till sommarens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Redaktionen vill önska en god sommar, och en förhoppning om att vi ses i Oslo i augusti! Missa inte detta unika tillfälle att delta vid den Internationella genealogiska och heraldiska kongressen. Claus K Berntsen S. 1: REDAKTÖRENS SPALT INNEHÅLL INNEHÅLL S. 2: DANSKE KROER MISBRUGER KONGEKRONEN Nils G. Bartholdy S. 3: MARTIN ABRAHAMSONS VÅBENBREV Carl-Thomas von Christiersson S. 5: NY DOKTOR I RÄTTSHISTORIA Carl-Thomas von Christiersson S. 6: HERALDISKA NOTISER S. 7: HERALDISK KALENDER S. 10: FÖRENINGSINFORMATION: 31. INTERNASJONALE KONGRESS FOR GENEALOGI OG HERALDIKK S. 9: FÖRENINGSINFORMATION: DANSK HERALDISK SELSKAB S. 11: FÖRENINGSINFORMATION: SOCIETAS HERALDICA LUNDENSIS S. 13: SKANDINAVISK VAPENRULLA GØR DIT VÅBEN KENDT Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

2 Danske kroer misbruger kongekronen Nils G. Bartholdy F or over 100 år siden blev de sidste rester af begrebet kgl. privilegeret kro afskaffet i Danmark. Indtil da havde privilegiet indebåret særlige pligter i forbindelse med krohold af hensyn til de vejfarende. I dag synes nogle at have den opfattelse, at kroerne engang fik en kongelig nådesbevisning til evig tid, men det er en misforståelse. De kroværter, der tidligere havde privilegium på at drive kro, satte en kongekrone på krobygningen. Det fortsatte i nutiden, så de tidligere kgl. privilegerede kroer skilter med kongekronen også på tryksager og hjemmesider. Det er imidlertid ikke lovligt. Gennem årene har Rigsarkivet påtalt misbrug af kongekronen. I 2013 gav en sådan påtale anledning til stor omtale i medierne. Det medførte, at Rigsarkivet holdt et møde med to brancheforeninger og udsendte en redegørelse om vilkårene for krohold gennem tiderne, regulering af brugen af statskendetegn og anvisning på, hvad de implicerede kroer skal gøre. Sagen har også i 2014 været genstand for kommentarer i aviser, fjernsyn og radio, og næsten hver gang på forkert og fordrejet måde. Vil man have redelig oplysning, kan man på Statens Arkivers hjemmeside læse redegørelsen og prøver på kroprivilegier, se: B8relse_om_de_tidligere_kgl._privilegerede_kroer_og_brug_af_krone.pdf I stedet for den lukkede kongekrone kan kroerne lovligt bruge en åben krone, d. v. s. en krone uden bøjler, globe og kors. Et godt eksempel på lovlig brug af krone er Schackenborg Slotskro Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

3 Nordiska vapenbärare, del 6 Martin Abrahamsons våbenbrev Carl-Thomas von Christierson I anledningen af at det i år er 100 år siden Første Verdenskrig udbrød, er Heraldisk Nyhedsbrev blevet gjort opmærksom på ingeniør Martin Arnold Abrahamson, der for sin indsats til fordel for engelske krigsfanger i Tyskland og deres hjemsendelse via Danmark blev belønnet med The Order of The British Empire. Baggrunden var at han i 1916 blev vicepræsident for The British Red Cross i Danmark og organiserede forsendelsen af mad til de omkring engelske krigsfanger i Tyskland. Det yderst velorganiserede samarbejde mellem det engelske Røde Kors omkring 200 medarbejdere i Danmark, brødfabrikker, emballagefabrikker og ikke mindst organisationen af selve forsendelsen til hver enkelt krigsfange, gav den daværende engelske legation idéen til at lade hjemtransporten af krigsfangerne gå gennem Danmark. Også den opgave fik Martin Abrahamson overdraget, og straks efter våbenstilstanden rejste han til Berlin for gennem forhandlinger med de tyske myndigheder at organisere hjemtransporten. Som belønning blev han udnævnt til Knight Commander of the Most Excellent Order of The British Empire, en orden indstiftet af kong Georg V i juni En Knight Commander (KBE) er den næsthøjeste af ordenens fem militære og civile grader, den højeste grad er Knight Grand Cross (GBE). Kvinder får betegnelsen Dame i stedet for Knight, f.eks. Dame Grand Cross (også GBE) eller Dame Commander (DBE). Knight Commander svarer i Norden til kommandør af 1. grad. For engelske statsborgere indebærer disse to titler adelskab og titlen Sir/Dame, mens dette ikke gælder for udlændinge. Disse har i stedet kun ret til at bruge ordenens gradsbetegnelse efter deres navn, således i Martin Abrahamsons tilfælde KBE. Men med den honorære titel Knight kunne Martin Abrahamson ansøge om et våben, hvilket han gjorde og han fik sit våben tildelt i 1920 af College of Arms. Hans efterkommere har stadig våbenbrevet med den officielle våbentegning og blasonering. Den lyder således: Per chevron Sable semee of Estoiles Or and Barry wavy of four Argent and Vert. And for the Crest on a Wreath Argent and Sable in front of a Rams scalp horned Argent a cross of thunder proper. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

4 På dansk kan skjoldet blasoneres som tværdelt ved et sparresnit, 1. felt sort bestrøet med guldstjerner med flammende stråler, 2. felt tre gange tværdelt ved bølgesnit af sølv og grønt. Hjelmtegnet er på en vulst i sølv og sort, to krydslagte tordenkiler i guld foran et kors af ild foran en behornet vædderskalp i sølv. Den i øvrigt ret ukendte danske indsats for de engelske krigsfanger er nærmere beskrevet på hjemmesiden Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

5 Ny doktor i rättshistoria Carl-Thomas von Christierson F redagen den 4 april framställde Martin Sunnqvist sin doktorsavhandling i rättshistoria, Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel till offentlig granskning på Juridiska Institutionen vid Lunds Universitet. På bakgrund av de konstitutionella förändringarna i Norden åren 1809, 1814 och 1849 har Martin Sunnqvist satt de nordiska domarnas uppgift att kritiskt granska lagarnas förenlighet med konstitutionella normer in i sitt historiska sammanhang. Han analyserar domstolarnas förhållande till de andra båda statsmakterna, den utövande och lagstiftande, och grundlagarnas förhållande till lagar och andra typer av normer. Centralt står hur domarnas attityder till uppgiften konstitutionellt dömande har förändrats under de senaste två århundradena. Lovorden från handledare och opponenter visade hur uppgiften har lösts briljant, eller som professor Kjell Åke Modéer uttryckte det: Ung nyfikenhet och äldre erfarenhet är en oslagbar kombination. Societas Heraldica Scandinavicas nya Juris Doktor skrev i sin tid sitt examensarbete om heraldik, Släktvapenrätt en jämförande studie av den historiska och nutida, engelska, tyska och svenska rättsliga regleringen av släktvapen och dess förhållande till varumärkesrätten. Den gavs ut år 2001, en skrift på 180 sidor. Doktorsavhandlingen kommer även den att ges ut, två band och 863 sidor. Martin firades vid en festlig tillställning samma kväll av ett hundratal juridiska kollegor, heraldiska entusiaster, familj och många vänner, och Nyhetsbrevets rapporter kunde konstatera att heraldiken hade getts en framträdande plats med tvenne stora upphängda vapenfanor Sunnqvist och Sjöstrand, och samma vapen fanns också på det tryckta festprogrammet. Bland de många talarna ägnade Lars Trägen i sin hyllning heraldiken sin del. Slutligen hade även ett av de inbjudna paren förberett en heraldisk quiz där den nyblivna rättshistoriska doktorns heraldiska kunskaper ställdes på prov. Heraldiskt Nyhetsbrev instämmer livligt i de många gratulationerna och ser med tillförsikt fram till att juridikens symboler svärdet och vågskålen framgent kommer att befinna sig mycket säkert i Martin Sunnqvists händer. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

6 Heraldiska notiser How Canada became home to some of the world s more visually stunning and fun heraldry En underhållande artikel om kanadensisk heraldik av Tristin Hopper återfinns på news.nationalpost.com/2014/03/27/how-canada-became-home-to-some-of-the-worldsmore-visually-stunning-and-fun-heraldry/. Afsked fra Rigsarkivet Nils G. Bartholdy afholdte afskedsreception den 31 marts 2014 efter 44 år i Rigsarkivet, og nævnte i den anledning hvordan han har holdt det brev i hånden fra ca. 1194, hvorunder Knud VIs segl hænger med den ældste kendte gengivelse af det danske kongevåben, og i Bibliothèque Royale i Bruxelles har jeg bladet i den våbenbog fra ca kaldet Armorial de Gelre med Valdemar Atterdags våben, hvor man som en del af hjelmtegnet ser den ældste kendte afbildning af Dannebrog. Det er med ydmyghed og ærbødighed, at jeg siden 1985 har haft det faglige ansvar for de gamle symboler, der gennem århundreder har været kendetegn for kongeriget Danmarks tradition og kontinuitet. Det er et arbejde, hvor man undertiden skal stå meget fast for at sikre respekten omkring rigsvåbenet og kongekronen. Den offentlige heraldik har været mit hjertebarn, og min interesse for den ophører ikke med min afgang fra Rigsarkivet. Det har ligget mig stærkt på sinde at få den rette efterfølger. Det har jeg fået med Ronny Andersen, der vil kunne sikre fortsat redelig brug af vore statskendetegn, militære mærker, kommunevåbener med mere. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

7 Heraldisk kalender 24/ DHS Foredrag Forfatter Sigvard Mahler Dam: Væbnere og frimænd på Bornholm. Fra middelalder og frem til tallet fandtes en række kredse af Bornholmske frimænd og lavadelige, som førte våbener, der kun delvist er kendt fra de almindeliga kilder. Rosenborgs foredragssal ai1ec_event/148/? instance_id=60 11/ SHL Heraldisk Lunch Grand Hotel i Lund https:// events/ / 13-17/ NHF XXXIst International Oslo Congress of Genealogical and Heraldic Sciences https:// o/ 30/ SHL/SHF Utflykt till Skarhult slott Lund/Skarhult slott 8/ SHL Heraldisk Lunch Grand Hotel i Lund https:// events/ / 26-27/ SHL Lunds Heraldiska Seminarium X: Heraldik inom Svenska Frimurareorden Lund https:// events/ / 28/ DHS Udflugt til Vallø Slot Vallø ai1ec_event/ udflygt/? instance_id= / SHS 8 Nordiske Heraldiske Konference Sønderborg Forkortelser: CHF: Collegium Heraldicum Fennicum DHS: Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) GHS: Göteborgs Heraldiska Sällskap (Societas Heraldica Gothoburgensis) HS: Heraldiska Samfundet NHF: Norsk Heraldisk Forening SHF: Svenska Heraldiska Föreningen SHL: Societas Heraldica Lundensis SHN: Societas Heraldica Nidarosiensis Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

8 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk K jære nordiske heraldikere! Vi i kongresskomiteen ønsker dere alle hjertelig velkomne til årets store heraldiske og genealogiske begivenhet i Norden. Den , august arrangerer vi den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk på Akershus festning i Oslo. Det er første gang kongressen arrangeres i Norrge og totalt 5. gang den arrangeres i Norden - vi oppfordrer dere alle å komme til Oslo og bli del av det internasjonale samfunn av genealoger og heraldikere. Det er 34 heraldiske foredrag og 22 genealogiske foredrag som fagkomiteen har akseptert med foredragsholdere fra en lang rekke land i både den gamle og nye verden. En av kongressdagene innebærer ekskursjoner i og utenfor Oslo - med tanke på 2014 som Grunnlovsjubileumsår i Norge har vi lagt opp til en ekskursjon til Eidsvollbygningen hvor Grunnloven ble forfattet og vedtatt i april/mai Påmelding til kongressen skjer via vår hjemmeside - - og kongressavgiften betales via PayPal - skulle det være spørsmål til dette kan kongressen kontaktes på Vi håper å se så mange av dere som mulig i Oslo i august, vi kan love interessante foredrag, historiske omgivelser en by som er ranket blandt de 20 beste i verden, mottagelse i Oslo Rådhus m.m. Stort og hjertelig velkommen! Kaare Seeberg Sidselrud generalsekretær ICGHS OSLO 2014 Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

9 DANSK HERALDISK SELSKAB Societas Heraldica Danica Dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim NB! Fra 2014 er Dansk Heraldisk Selskab som et forsøg gået bort fra at afholde foredragene i samarbejde med Folkeuniversitet. Derfor opkræves der ikke ad den vej betaling for hele sæsonen. I stedet betaler hver deltager kontant 50 kr. ved hvert foredrag/udflugt. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fire foredrag/en udflugt (marts-september) og 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank ). Sted: Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B - over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. FOREDRAGSRÆKKE, FORÅR 2014: SLÆGTSVÅBEN (1): FRA BOMÆRKER TIL VÅBENSKJOLDE Tirsdag den 25. marts 2014, kl Redaktør, cand.mag. Allan Tønnesen: Våben og bomærker fra seglene på Enevoldsarveregeringsakten ( ). En præsentation af særligt interessante eller skæve eksempler fra de tusinder af segl, som repræsentanter for stænderne i Danmark-Norge signerede enevældens indførelse med. Tirsdag den 29. april 2014, kl Lokalhistoriker Ole Færch: Himmerlandske bomærker og segl. Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder, skrivere, bønder og købmænd (mange i grænselandet mellem lavadel og storbønder) brugte en række bomærker og segl, som hidtil har fået en beskeden opmærksomhed. Tirsdag den 27. maj 2014, kl Professor, ph.d. Peter Kurrild-Klitgaard: En slægts heraldisk-sociale opstigen. En odenseansk slægt skiftede over tre generationer våben hele tre gange, i takt med dens opstigen fra bondestand til adel. Herefter (ca. kl ) generalforsamling i Dansk Heraldisk Selskab (se omstående). Tirsdag den 24. juni 2014, kl Forfatter Sigvard Mahler Dam: Væbnere og frimænd på Bornholm. Fra middelalder og frem til 1600-tallet fandtes en række kredse af Bornholmske frimænd og lavadelige, som førte våbener, der kun delvist er kendt fra de almindelige kilder. *** UDFLUGT TIL VALLØ SLOT & KØGE KIRKE Søndag den 28. september, kl ca Udflugt til Vallø Slot og Køge Kirke, herunder rundvisning og bl.a. forevisning af de adelige frøkeners aneprøver (stamtavle med 16 adelige aner, illustreret med våbenskjolde). Tale om dette og Vallø Stifts våben v/ fhv. arkivar, seniorforsker Nils G. Bartholdy. Derefter frokost (for egen regning) i Køge By og besøg i Køge Kirke. Sted: Vi mødes ved porten til selve Vallø Slot. Deltagerne sørger selv for transport til/fra Vallø/Køge. Begge kan nås med S-tog/lokaltog. Tilmelding: Senest 1. september 2014 på Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

10 DANSK HERALDISK SELSKAB Societas Heraldica Danica Dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim *** FOREDRAGSRÆKKKE, EFTERÅR-VINTER : SLÆGTSVÅBEN (2): VIDEREFØRSEL AF VÅBENER Tirsdag d. 28. oktober 2014, kl Fil.mag. Wilhelm Brummer: Videreførsel i finske adelige våbener. Erik XIV af Sverige indførte greve- og barontitlerne i 1561, og efterfølgende blev mange grevelige og friherrelige våbener i Finland skabt ved at inkludere felter fra kvindelinjer og hustruernes våbener. Det fortsatte efter 1809, hvor Finland blev et storfyrstedømme under russisk overhøjhed. Foredraget vil vise eksempler på denne praksis. Tirsdag d. 25. november 2014, kl Lektor, cand.mag. & art. Carl-Thomas von Christierson: Af ældgammel stamme.. og navnkundig familie. Skotske våbener på Finlands Ridderhus. På det finske ridderhus blev nogle familier med oprindelse fra Skotland immatrikulerede på grundlag af deres allerede opnåede svenske adelskab. Men hvordan forholder det sig egentlig med denne skotske baggrund og kan man i deres våbenskjolde se skotske forbilleder? Tirsdag d. 27. januar 2015, kl Fhv. arkivar, seniorforsker, cand. phil. Nils G. Bartholdy: Videregivelse af våbener i dansknordisk middelalder. Fra 1420 tildelte den danske konge våbener i skriftlig form. Nogle af dem svarede til allerede eksisterende adelsvåbener eller var tydelige brisurer af dem. Selv om det formelt var kongen, der tildelte dem, blev de i realiteten givet af etablerede adelsmænd til deres undergivne. Alle kendte eksempler er publiceret i 2007 i udgaven Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil Tirsdag d. 24. februar 2015, kl Cand.scient. Steen Clemmensen: Forandring eller glemsel: Ændringer af forfædrenes våbener. Hukommelsen er aldrig perfekt det gælder også for våbener, som kan ændres med tiden. Ændringer kan skyldes at moden skifter, at kunstneren eller opdragsgiveren fejllæser et forlæg, segl, bemaling eller blasonering - eller simpel uvidenhed. Men der findes også ændringer foretaget med overlæg af politiske grunde eller for at fremme ens sociale status. Eksempler fra dansk og europæisk heraldik vil blive diskuteret. Tirsdag d. 31. marts 2015, kl Kgl. våbenmaler, arkivar, cand.mag. Ronny Andersen: Våbenføring i danske grevelige og friherrelige slægter. I grevernes og friherrernes privilegier af 1671 er der fastsat regler for, hvordan grevelige og friherrelige våbener nedarves, når en datter arvede grevskabet eller friherreskabet. Døtrenes mænd skulle som hovedregel kombinere deres eget våben med deres hustrus våben, så grevskabets stifters våben ville blive bevaret i de kommende generationers våbenføring. Foredraget viser, hvordan dette blev praktiseret i tidens løb. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

11 Societas Heraldica Lundensis presenterar i samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen och Frimurareföreningen EOS Heraldik inom Svenska Frimurare Orden Societas Heraldica Lundensis inbjuder, i samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen och Frimurareföreningen Eos, till ett seminarium om heraldik i Lund den september 2014, med föredragshållare och deltagare från såväl Sverige som våra nordiska grannländer. Den heraldiska traditionen inom Svenska Frimurare Orden är lång och mycket stark och för första gången ägnas nu ett helt seminarium åt detta spännande ämne. Föredragshållarna reder ut begreppen kring heraldikens utveckling, historia och betydelse inom frimureriet. Det är aldrig för tidigt att börja fundera på det vapen, som är brukligt att anlägga som frimurare, och som speglar ens person eller familj. Passa på att få hjälp med ditt vapen av seminariets samlade expertis under den praktiska workshopen. Svenskt Vapenregister och Skandinavisk Vapenrulla kommer att ha representanter på plats under seminariet för att bistå med hjälp att registrera borgerliga vapen såväl som visa exempel på hur vapen kan brukas till vardags. Fortlöpande information om seminariet, tider och föreläsarordning, kommer att publiceras på Facebook, samt på Eos hemsida. Frågor kan skickas till Program: (med reservation för smärre justeringar) Fredag 26/9: Sammankomst i grad I på Eos, efterföljande måltid öppen även för medföljande och icke frimurare. Lördag 27/9: Seminarieföreläsningar och Workshop, seminariemiddag anno 1899 å Grand Hôtel, Lund. Medverkar gör bl. a. Ronny Andersen, Nils G. Bartholdy, Eric Bylander, Kaare Seeberg Sidselrud, Martin Sunnqvist. Vid middagen uppmuntras högtidsdräkt m.o. Söndag 28/9: Möjlighet att delta i utflykt till Vallø slot og Køge Kirke, arr: Dansk Heraldisk Selskab (separat anmälan se nedan) Anmälan till eller Med förbehåll för ändringar. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

12 Societas Heraldica Lundensis Kostnader: Brödramåltid fredag, 150 SEK vänligen föranmäl till arrangören. Seminarium, SEK 200, inklusive eftermiddagskaffe och kaka. Enbart Workshop, SEK 100, inklusive eftermiddagskaffe och kaka. Lunch å Kulturens Restaurang, 87 SEK, betalas på plats vänligen föranmäl till arrangören. Seminariemiddag anno 1899 å Grand Hôtel, 795 SEK exklusive dryck. Anmälan: till seminarium, workshop och seminariemiddagen sker till Plusgiro , senast den 6 september Vänligen ange namn och vilka arrangemang du önskar delta i. Vi är tacksamma om ni även meddelar om ni avser delta under fredagen samt äta lunch lördag. Information och frågor kan med fördels skickas till Observera att Facebookanmälan inte räcker! Skulle antalet seminarieplatser inte räcka kommer företräde ges till medlemmar i de medverkande heraldiska sällskapen. I det fall Workshopen blir övertecknad kommer företräde ges bröder av grad VII och sedan i fallande ordning. Söndag: Utflykt till Vallø slot og Køge Kirke, anmälan sker till Dansk Heraldisk Selskab direkt, senast den 1 september Se även separat annons på annan plats i detta nyhetsbrev. Boende: Vi rekommenderar Grand Hotel, uppge Heraldiskt seminarium (ID: ) vid bokning för att erhålla vårt seminariepris. Anmälan till eller Med förbehåll för ändringar. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

13 Skandinavisk Vapenrulla gør dit våben kendt Skandinavisk Vapenrulla, der i år kan fejre 50-års jubilæum, er et forum for publicering af især nyantagne våbener for personer bosat i de nordiske lande eller med tilknytning til Norden, samt institutioner, myndigheder m.m. med hjemsted i Norden. Publicering af våbener i Skandinavisk Vapenrulla sker til lavest mulige omkostning for våbenantagerne. Et våben publiceres efter redaktionens nøje granskning, og hvis det lever op til principperne for god heraldisk formgivning. Udover at være et forum for publicering af våbener, bestræber Skandinavisk Vapenrulla sig også på at støtte den gode heraldiske kunst. Pris for publicering af et våben er 1200 DKK/1250 NOK/1500 SEK/160 EUR. Dette inkluderer 5 eksemplarer af det nummer, hvori våbenet er publiceret. Skandinavisk Vapenrulla er en respekteret publikation, der i snart 50 år har publiceret over 700 skandinaviske våbener. Vær med til at holde denne fine tradition i hævd ved at publicere dit eget våben og gøre det kendt for den nordiske heraldiske offentlighed Abonnementspriser på Skandinavisk Vapenrulla, der udkommer én gang årligt, er: DKK 100/SEK 120/NOK 100/EUR 15 Rabat ved abonnement på SVR kombineret med et medlemskab af SHS: DKK 300/SEK 360/NOK 320/EUR 40 Næste nummer udkommer marts Se mere om Skandinavisk Vapenrulla på og læs om publiceringsprincipperne, redaktionens sammensætning og download blanket til anmeldelse af dit våben. Eksempel på publicering af et nyt våben i Skandinavisk Vapenrulla. Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

14 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICAS NYHEDSBREV ISSN: UDGIVER: SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA REDAKTØR: CLAUS K BERNTSEN, KLÖVERVÄGEN 3 B, LGH. 1301, SE LUND, SVERIGE I REDAKTIONEN: CARL-THOMAS VON CHRISTIERSON, Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 30, juni

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm,

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Endnu et nyhedsbrev er på gaden, og som sædvanligt med stort og småt fra heraldikkens verden.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Konferencen i Sønderborg 9.-10. maj med efterfølgende ekskursion den 11. nærmer sig. Det

Læs mere

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Nr. 1 - januar, 2015 VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Velkommen til en ny udgave af NORDEN Nu med tillægget Rejsemagasinet - atter i år med gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden.

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 96. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 4. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1976 INDHOLD A fedelingsbibliotekar Sven Houmøller:

Læs mere

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1995 20. ÅRGANG. SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: -

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden UDTRYK u d t r y k FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK 3 Juni 2002 27. årgang SOMMERTRÆF PÅ STEVNS Se bagsiden UDTRYK udkommer 6 gange om året, som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark. UDTRYK

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00

Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Nr. 5 2012 oktober 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Perfin KPK 125 år på Nordia-blok Side 12 2.-4. november i Roskilde-Hallerne Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist

Læs mere

Nr. 3 - juni 2011 STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE SELVBETJENINGS- BIBLIOTEKER -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN

Nr. 3 - juni 2011 STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE SELVBETJENINGS- BIBLIOTEKER -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN Nr. 3 - juni 2011 NY FREMTID FOR FORENINGEN NORDENS UNGDOM -OG FORTSAT SPÆNDENDE FREMTID FOR FORENINGEN NORDEN GAMLA HANDSKRIFTER KAN SÄTTA NATIONELLA KÄNSLOR I SVALLNING STOR NORDISK INTERESSE FOR DANSKE

Læs mere

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.02/2011 Dette UNIMA Nyhedsbrev er meget specielt. Jeg mindes ikke før at have set så mange danske dukketeater festivaller blive præsenteret og omtalt på en gang i samme Nyhedsbrev. Jeg tænker på Copenhagen

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG.

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. The Great Stuttering Road-Stars STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD).

Læs mere

Hvad viste medlemsundersøgelsen?

Hvad viste medlemsundersøgelsen? . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 6 J U N I 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Hvad viste medlemsundersøgelsen? Den svenske kirke fylder 100 Svenska Trasmattor DANSKE-TORPARE. Forening af danske med hus

Læs mere

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5 22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant Læs side 5 NR. 33 SEPTEMBER 2011 Læs i dette nummer blandt andet: Leder: Medlemmerne er det vigtigste side 2 En stolt kokkefaglærer takker af side 3 Pensionist- og

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2013 juni-august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere