Velkomst 2. Generel information 3. Hospitalsbesøg 4. Socialt program 6. Præsentation af styregruppen for NOKIAS 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst 2. Generel information 3. Hospitalsbesøg 4. Socialt program 6. Præsentation af styregruppen for NOKIAS 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse side Velkomst 2 Generel information 3 Hospitalsbesøg 4 Socialt program 6 Præsentation af styregruppen for NOKIAS 7 Præsentation af FSAIO 7 Præsentation af Nordiske repræsentanter 7 Præsentation af Videnskabelig kommite 7 Præsentation af inviterede talere 7 Præsentation af keynote speaker Professor Richard Cook 8 Program for NOKIAS 9 Posterudstilling i foyeren 12 Præsentation af mundtlige oplæg og forfattere 14 Præsentation af posters og forfattere 45 Udstillere 63 1

2 Kære kolleger På vegne af Den Nordiske Sammenslutning for intensiv- og anæstesi sygeplejersker, NOSAM og Faglig Sammenslutning for Anæstesi-, Intensiv og Opvågningssygeplejersker i Danmark, FSAIO, glæder vi os over at kunne byde velkommen til NOKIAS 2013 Vi har valgt at lægge kongressen i København, da byen ligger centralt for vores mange nordiske kolleger og vi har valgt september, da det som oftest er en tid på året, hvor København præsenterer sig fra sin smukkeste side. Nokias blev holdt 1. gang i Oslo i 1977 og har siden været arrangeret hvert 3. år på skift mellem de nordiske lande. Det er en tradition at kongressproget er nordisk og det kan godt give nogle sproglige udfordringer, men samtidig er det med til at understrege, at vi i Norden har et specielt fælleskab på flere planer. Sygeplejefagligt er der mange fællestræk i de nordiske lande. Vi kan supplere og inspirere hinanden både indenfor uddannelse, udvikling og forskning. Den store interesse for at indsende abstracts har yderligere bekræftet, at der er basis for, at NOKIAS fortsætter fremover. Som tema for kongressen har vi valgt: og med dette har vi ønsket at lægge vægt på forskningen, på det udviklingsarbejde, som foregår i klinikken og de læringsmæssige aspekter, som er nødvendige for at opnå den højeste grad af patientsikkerhed. De mange abstracts, vi har fået fra alle de nordiske lande er bedømt af en videnskabelig komite, som er sammensat af nordiske intensiv- og anæstesisygeplejersker. Der er stor bredde og variation i de indsendte abstract, men alle repræsenterer sygeplejersker, som er fagligt engagerede og interesserede i at dele viden med de nordiske kolleger. Vi ønsker for deltagerne på NOKIAS 2013, at de lader sig fagligt inspirere og socialt benytter lejligheden til at etablere netværk og nye venskaber. Dorte Söderberg, Nordisk koordinator på vegne af FSAIO bestyrelsen og NOSAM-gruppen. 2

3 Generel information Dato Kongressen finder sted september Venue Kongressen afholdes i Tivoli Congress Center, placeret tæt ved havnefronten i centrum af København. Adresse Tivoli Congress Center Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. Tlf: Hjemmeside: Kongresbureau DIS Congress Service Copenhagen A/S Herlev Ringvej 2C 2730 Herlev Tlf: (+45) Fax: (+45) Kontaktperson: Marianne Sjødahl Forplejning Kaffe/te i pauser samt frokost/drikkevarer vil foregå i foyer området. Registrering/information Torsdag den 19. september: kl. 14:00 20:00 Fredag den 20. september: kl. 07:30 10:00 Lørdag den 21. september: kl 07:30 10:00 Kongressprog Det officielle kongressprog er de nordiske. Offentlig transport Metroen kører fra Københavns Lufthavn direkte til centrum af København hvert minut. Turen tager ca. 14 minutter. For yderligere information henvises til En taxa fra Københavns Lufthavn til centrum koster omkring kr. 250 (ingen ekstra gebyrer for kufferter). Erstatningsansvar og forsikring Hverken arrangøren af NOKIAS eller konferencens sekretariat (DIS Congress Service) vil påtage sig ansvaret for skader på personer eller dennes ejendomme under konferencen. Deltagerne anbefales at sørge for deres personlige rejse-og sygeforsikring. Ved nødsituationer Politi - Ambulance - Brandvæsen * Ring Ændringer Arrangøren af NOKIAS forbeholder sig ret til at justere eller ændre i programmet efter behov. For yderligere information om København, kan du besøge følgende hjemmesider: og/eller 3

4 Hospitalsbesøg Dato og transport Alle hospitalsbesøg foregår torsdag den 19. september kl. 15:00 18:00. Busserne vil afgå og ankomme ved Tivoli Congress Center. Mødested: Udenfor Tivoli Congress Center kl Hvidovre hospital - anæstesiafdeling Anæstesiafsnittet betjener følgende specialer: Gastrokirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik og pædiatri. Vi bedøver primært på hospitalets centraloperationsgang, som består af 16 moderne operationsstuer. Hvidovre Hospital har en selvstændig og ganske nyåbnet Dagkirurgisk afdeling, som der også bliver mulighed for at besøge. Hvidovre hospital - intensivafdeling ITA har 12 pladser, fordelt på 2 enestuer og 5 2-sengsstuer, hvoraf de to er forholdsvis nyetablerede. ITA modtager voksne og børn> 12 måneder fra samtlige specialer på Hvidovre og planlægningsområde Syd. Langt de fleste patienter bliver respiratorbehandlet og vi har desuden mulighed for at tilbyde forskellige former for kontinuerlig hæmodialyse. ITA arbejder aktuelt med Productive Ward: Et tværfagligt koncept hvis hovedformål er at frigøre tid til pleje og behandling. Herlev Hospital - Anæstesiologisk afdeling Herlev Hospitals Anæstesiologiske afdeling er Danmarks største og består af Centraloperation 1 og 2 (COP1, COP2), Robot-center, Intensivt Afsnit, Det Perioperative Afsnit, Dagkirurgisk Afsnit og Tværfagligt Smertecenter. Afsnittene ledes tværfagligt af 1-2 afdelingssygeplejersker og en overlæge. Operations- og Anæstesiafsnit, COP 1: Der er ca. 40 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter ansat i COP1, som varetager anæstesi indenfor specialerne gynækologi, obstetrik og abdominalkirurgi samt robotkirurgi indenfor specialerne. Vi opererer dagligt på ca. 8 elektive lejer og 2-4 akutte lejer. Desuden varetages Hjertestopfunktionen, Traumekald og Sectioberedskab hele døgnet. Der ydes sammenlagt ca 7000 anæstesier om året. Endvidere varetages landsdelsfunktionen for Malign Hypertermi samt forskellige røntgentvejledte og endoskopiske undersøgelser. Operations- og Anæstesiafsnit, COP 2:Der er ansat ca. 45 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter i COP2, som varetager anæstesi indenfor specialerne urologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi og brystkirurgi samt robotkirurgi indenfor specialerne. Vi opererer dagligt på elektive lejer og 2-3 akutte lejer. Der ydes sammenlagt ca anæstesier om året. Desuden leveres anæstesi til MR,ECT samt anæstesiservice til anlæggelse af tunnellerede kathetre. Herlev hospital - intensivafdeling Afsnittet yder diagnostik, overvågning og behandling af kritisk syge patienteri specialerne gastrokirurgi, gynækologi/obstetrik, urologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi og mammakirurgi. 4

5 Bispebjerg hospital - anæstesiafdeling Vi er en anæstesiafdeling fordelt på 3 operationsafsnit med anæstesier årligt. De 3 operationsafsnit har følgende patientkategorier: 1. Akutte ortopæd - og abdominalkirurgiske indgreb, alloplastikker og Ect-behandlinger 2. Idrætskirurgiske indgreb 3. Elektive abdominalkirurgiske indgreb Vi er ansat 30 anæstesisygeplejersker og 5 so.su.assistenter. Afsnittet er uddannelsested på mange niveauer og vi har kontinuerligt 5-6 anæstesikursister under oplæring. Vi er meget optaget af at få vores idrætskirurgiske afsnit til at fungere med et højt flow og høj kvalitet i patientplejen. Patienterne på alle 3 afsnit får af anæstesilægerne lagt rigtigt mange blok og vi er her optaget af at give patienterne den bedste oplevelse af deres operationsforløb. Bispebjerg hospital - intensivafdeling Intensiv afsnittet er ny renoveret fra 2011, under udvidelse og rummer for tiden intensive patienter. Patienterne er svært kritisk syge med en gennemsnitlig APACHE på 46 og kommer fra både medicinske og kirurgiske specialer. Afsnittet arbejder tværfagligt omkring patienten med fokuseret stuegang, daglig tværfaglig konference og træning ved hjælp af fysio- og ergoterapeuter. Vi går på 650 akut kald om året. Afsnittet deltager i forsknings- og udviklingsprojekter både indenfor sygepleje samt behandling af den intensive patient. Med inspiration fra Magnet-konceptet arbejder vi evidensbaseret i udviklingen af sygeplejen. Der er 65 sygeplejersker, 3 sosu-assistenter, 1½ portør, 2 sekretærer og 10 læger tilknyttet afsnittet. Afsnittet er uddannelsessted på mange niveauer. 60 % af sygeplejerskerne har en specialuddannelse. Rigshospitalet - thorax-anæstesiafdeling I den operative sektion er der 7 klassiske operationsstuer og 2 satellit-områder, hvor der dels laves undersøgelser og behandlinger af hjertepatienter via lysken, dels kikkertundersøgelse af spiserør og lunger. Der er døgndækning til alle typer operationer i brystkassen hos børn og voksne. Det drejer sig bl.a. om akut operation for blodprop i hjertet, hjerte- og lungetransplantation, kniv- og skudtraumer og akut korrektion/afhjælpning af medfødt hjertesygdom. I alt foretager klinikken ca bedøvelser om året. Rigshospitalet - hjerteintensivafdeling I intensivafsnittet behandles ca patienter om året. Intensivafsnittet er også støttefunktion for Hjertemedicinsk Kliniks intensivafsnit. En stor del af patienterne er indlagt efter hjerte- eller lungeoperationer, hvor en periode i respiratorbehandling er sædvanlig. Der er både tale om voksen- og børnepatienter helt ned til nyfødte. Der kommer også traumepatienter, som typisk er følger efter skud- og stiklæsioner, biluheld og arbejdsulykker. Rigshospitalet - abdominal anæstesiafdeling På Rigshospitalet ABD center kan du forvente at se en opstilling af hvordan vi fremstiller til en lever transplantation - vi forklarer lidt om tidsforbruget - handlingsforløbet, vagtsystemet, blødning / strategi for blodtabserstatning, samt om patientkategorier. Vi vil også gerne vise dig vores Endosuite - hvor vi modtager akutte patienter med aortaaneurisme - vi glæder os til at møde dig 5

6 Sociale arrangementer Velkomstreception på Tivoli Congress Center, torsdag d. 19. september kl. 19:00-20:00 Der bydes velkommen til København og 13. NOKIAS. En time til hyggeligt samvær over et glas vin samt under holdning med Petsi Tværfoss, der synger nordiske sange. Festmiddag på Langelinie Pavillonen, fredag d. 20. september, kl. 19:00 Aftenen begynder med en kanalbådtur fra Tivoli Congress Center til Langelinie Pavillonen. Afgang fra Tivoli Congress Center kl. 18:45 præcis Langelinie Pavillonen ligger smukt ved Kastellet og med udsigt over Københavns Havn og Den lille Havfrue. Arrangementet inkluderer velkomstdrink, 3 retteres festmenu inkl. vine under middagen og efterfølgende kaffe/te med chokolade. "Rolling Bones" sørger for underholdning og mulighed for bevægelse efter middagen og indtil kl Pris: DKK 730,- 6

7 Præsentationer Styregruppen: Dorte Söderberg (anæstesi), Nina Lennert (intensiv) og Mette Ring (anæstesi- og intensiv) fra FSAIO-bestyrelsen er også: Majken Dam Frederiksen (anæstesi), Kirsten Høgh (anæstesi), Bente Buch (opvågning), Lone Juhl Christensen (intensiv), Lotte Reiter (anæstesi) og Lisbeth Isaksen (anæstesi) Nordiske repræsentanter er: Færøerne: Jorun Højgaard (intensiv) og Heidi Tvørfoss (anæstesi) Island: Stefan Alfredsson (anæstesi) Norge: Sigbjørn Flatland (intensiv) og Marit Vassbotten Olsen (anæstesi) Sverige: Eva Åkermann (intensiv) og Ingrid Andersson (anæstesi) Finland: Harriet Ljungberg-Rasmus (anæstesi) Videnskabelig kommite Norge: Kirsti Tøien, Ph.D, Intensiv Sverige: Karin Björkman Björkelund, Ph.D, Anæstesi Danmark: Britta Toftlev Johansen, MA i NLP, MA i NLP, cand. mag., MA i kommunikation og psykologi Anæstesi Danmark: Ingrid Egerod, Professor, Intensiv Danmark: Mette Ring, Formand for FSAIO, Master i Lære Processer, Anæstesi og Intensiv Inviterede talere Sverige: Veronika Karlsson, Intensivvårdssjuksköterska Sverige: Richard Irvin Cook, Anæstesilæge Færøerne: Jonleyg Fossabrúgv, Intensiv sygeplejerske Finland: Katja Heikkinen, Anæstesisygeplejerske Norge:Kirsti Hordvei, Intensiv sygeplejerske Norge: Kirsti Tøien, Intensiv sygeplejerske Island: Guðbjörg Svava Ragnarsdóttir Anæstesisygeplejerske Danmark: Charlotte Daugbjerg, Intensivsygeplejerske Danmark: Anja Dalhoff, Filminstruktør Danmark: Pernille Skovby Anæstesisygeplejerske Danmark: Annette Ulrich, Anæstesi overlæge Danmark: Britta Toftlev Johansen, Anæstesisygeplejerske 7

8 The dynamics of safety Key note speaker: Professor Richard I. Cook, Stockholm Despite much talk, patient safety in 2013 is about as bad a problem as it was 15 years ago. Current approaches to improving safety are mostly 'magic beans', i.e. approaches that look good to management but have small effects on work at the sharp end. We are constantly told that we must do more with less and that it must be done more safely than in the past. We expect the demands to increase over the next 25 years as technological, economic and demographic trends increase the pressure on work. Why are we in this mess and what can be done about it? The answer is not to be found in government or business but in a deeper understanding of how you are resilient in your daily work. Dr. Cook is an internationally recognized expert on medical accidents, complex system failures, and human performance at the sharp end of these systems. He has investigated a variety of problems in such diverse areas as urban mass transportation, semiconductor manufacturing, and military software systems. He is often a consultant for not-for-profit organizations, government agencies, and academic groups. His most often cited publications are "Gaps in the continuity of patient care and progress in patient safety", "Operating at the Sharp End: The complexity of human error", "Adapting to New Technology in the Operating Room", and the report "A Tale of Two Stories: Contrasting Views of Patient Safety", Richard I Cook, MD Professor of Healthcare System Safety STH (Skolan för teknik och hälsa) KTH (Kungliga Tekniska högskolan) Alfred Nobels Allé Huddinge, SWEDEN mobile:

9 NOKIAS september 2013 Tivoli Congress Center, København Program Torsdag 19. september Registrering Hospitalsbesøg for tilmeldte Velkomstreception Restauranten, Tivoli Congress Center Underholdning med Nordisk sang v/ Petsi Tvørfoss fra Færøerne 9

10 Fredag 20. september 7:30 10 Registrering Tivoli Congress Hall Moderatorer: Ingrid Andersson (S) + Dorte Söderberg (DK) Mikrofonholdere: Lisbeth Isaksen (DK) + Jorun Højgaard (FO) 8:30 10 Åbning ved Dorte Söderberg, anæstesisygeplejerske og koordinator i NOSAM Harlekin & Columbine Patientsikkerhed v/ Richard I Cook, MD, Professor of Healthcare System Safety ordföranden fra Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 10 10:45 Udstilling og kaffe Lokale Tivoli Congress Hall Harlekin Columbine Moderatorer: Eva Åkerman (S) + Lone Juhl (DK) Moderatorer: Lotte Reiter (DK) + Marit Vassbotten Olsen (N) Moderatorer: Nina Lennert (DK)+ Heidi Tvørfoss (FO) Mikrofonholder: Stefan Alfredsson(I) Mikrofonholder: Majken Dam (DK) Mikrofonholder: Sigbjørn Flatland (N) 10:45 11:15 MIT-projekt - Early mobilisation multicenterundersøgelse Anne Skafte, DK 10:45 11:15 Patients experince of interscalene blocks Anita Nilsson, S 10:45 11:05 Moderat traumatisk hjerneskade i akutfasen Stine Lund, N 11:15 12:15 Måling af Intraabdominal tryk hos intensive septiske patienter Manu Malbrain, MD og forsker Ziekenhuis Netwerk Antwerpen,Holland 11:15-11:35 Håndtering af bariatriske patienter Inger Abildgaard, DK 11:35-11:55 Overlevelse og livskvalitet hos hjerteopererte Oddrun Sandrød, N 11:05 11:25 Pårørende som coping agenter Ulla Pia Munday og Mette Hoof, DK 11:25-11:55 Når hverdagen vender tilbake- Oppfølgingssamtaler Lisbet Grenager, N 11:55 12:15 Forebyggelse af utilsigtet perioperativ hypotermi Charlotte Rosenkilde,DK 11:55 12:15 Nurses and relatives of frail elderly patients Abderrahim Akroute, N 12:15 13:15 10

11 Udstilling og Frokost / Lunch Tivoli Congress Hall Moderatorer: Stefan Alfredsson( I) + Mette Ring (DK) Mikrofonholdere: Lisbeth Isaksen (DK) + Ingrid Andersson (S) 13:05 13:15 Præsentation af verdenskongressen for anæstesisygeplejersker i 2014 i Tunis Moncef Jendoubi 13:15-14:30 "Den ubegribelige død" - Film om organdonation Oplæg og film ved Anja Dalhof og Charlotte Daugbjerg, DK 14:30-15:00 Etiske aspekter ved anæstesi til organ donation Gudbjørg S. Ragnarsdottir, I 15 15:30 Udstilling og kaffe Lokale Tivoli Congress Hall Harlekin Columbine Moderatorer: Majken Dam (DK) + Jorun Højgaard (I) Mikrofonholder: Lotte Reiter (DK) Moderatorer: Kirsten Høgh (DK) + Harriet Ljungberg-Rasmus (FI) Mikrofonholder: Dorte Söderberg (DK) Moderatorer: Lone Juhl (DK) + Sigbjørn Flatland (N) Mikrofonholdere Nina Lennert(DK) 15:30 16:10 Perioperativ rädsla børn 3-11 år Berith Wennström, S 16:10 16:40 Børn og bedøvelse Pernille Skovby, DK 16:40 17:00 Ambulante børn og smerter Trine Petersen, DK 15:30 16:10 E-Learning test i anatomi, fysiologi og patofysiologi Britta Toftlev Johansen, DK 16:10 16:40 Systematisk kompetanse utviklings-program for an. Anne Strand Finstad, N 16:40 17:00 Nordisk uddannelse i børneanæstesi Lars Falcon, DK 15:30 16:00 Att vårdes vaken med respirator Veronika Karlsson, S 16:00 16:30 Søvn i Intensivafdelingen Louise Høy, DK 16:30 17:00 Forskel på kvinder og mænds oplevelser af post.op. smerte? Jonleyg Fossabrugv, FO 19:00 Afgang med kanalbåd til Langelinie Pavillonen 19:30 24 Gallamiddag og musik for tilmeldte Lørdag 21. september 11

12 7:30 10 Registrering Tivoli Congress Hall Moderatorer: Marit Vassbotten Olsen (N) + Dorte Söderberg (DK) Mikrofonholdere: Kirsten Høgh (DK) + Eva Åkerman (S) 8:30 9:15 9:15 10 Vad gjorde vi och vad gjorde det med oss? (UtØya) Erfaringer fra Intensiv 2, Ullevål Oslo Universitets sykehus 22. juli 2011 Kirsti Hordvei, N Traume/shock/væskebehandling Anette Ulrich, Overlæge, Rigshospitalet, DK 10 10:45 Udstilling og kaffe Lokale Tivoli Congress Hall Harlekin Columbine Moderatorer: Lotte Reiter (DK) + Harriet Ljungberg-Rasmus (Fi) Mikrofonholder: Ingrid Andersson (S) Moderatorer: Eva Åkermann (S) + Nina Lennert (DK) Mikrofonholder Heidi Tvørfoss (FO) Moderatorer: Lone Juhl (DK) + Sigbjørn Flatland (N) Mikrofonholder: Mette Ring (DK) 10:45 11:15 Anæstesisyge plejerskens ikke- tekniske færdigheder Helle Teglgaard Lyk-Jensen, DK 11:15 11:45 Kunnskapsbasert praksis blant anestesisykepleiere Lars Svarthaug,N 11:45 12:15 Patienter som går till och från operation är det möjligt? Pernilla Quadfordh, DK 10:45 11:15 Følgeskab i klinisk sygeplejepraksis, hvad sker der? Hanne Juul Mikkelsen, DK 11:15 11:45 Veiledningskompetanse i intensiv Evy Gundersen, N 11:45 12:15 The effectiveness of E-learning with patients and nurses Katja Heikkinen,F 10:45 11:05 Opvågningsdelir efter anæstesi - et overset element i patientsikkerheden Louise Munk, DK 11:05 11:30 Implementering af daglig, individuel mobiliseringsplan Karin Kaasby, DK 11:30 11:55 Intensivsykepleie i møte med barn og unge på besøg Tone Johnsgaard, N 11:55 12:15 Intensivsygeplejersken på intrahospital transport Susanne Fischer, DK 12:15 13:15 Udstilling og Frokost / Lunch 12

13 Lokale Tivoli Congress Hall Harlekin Columbine Moderatorer: Mette Ring (DK) + Heidi Tvørfoss(FO) Moderatorer: Kirsten Høgh (DK) + Ingrid Andersson (S) Moderatorer: Stefan Alfredsson (I) + Lisbeth Isaksen (DK) Mikrofonholder Jorun Højgaard (FO) Mikrofonholder Marit Vassbotten Olsen (N) Mikrofonholdere: Harriet Ljungberg-Rasmus (Fi) 13:15 14:15 Simulation Knivstikkeri i Nordjylland en case gennemgang v/anæstesilæge Marlene Hove Kanstrup, Hanne Stigers, Dorte Nielsen og Majken Frederiksen, Ålborg Traumecenter i samarbejde med Laerdals repræsentant Michael Kramer Jensen 14: Hvordan går det traumepasienten etter utskrivelsen Kirsti Tøien, N 13:15 13:45 Kompetencekort en metode til at synliggøre og udvikle faglige kompetencer hos anæstesi- og intensivsygeplejersker Linda Christensen, DK 13:45 14:10 Må jeg få et kryds? En kvalitativ undersøgelse af den kliniske vejleders oplevelser og erfaringer med de nye kompetence- kort på anæstesiafdelinger Malika Vogelsang, DK 14: Er an.spl. ekskluderende i praksisfællesskaber Hans Erik Steiner - Johnsen, DK Supervision som redskab til praktikvejlederen Iben Kragh, DK 13:15 13:35 Non - invasiv meteode til monitorering af blodvolumen Carl-Christian Kitchen, DK 13:35 14:00 Ä være faglig leder for anestesykepleire i Norge B.Lüdemann, N 14:00 14:30 Betydelsen av WHO`s checklista för säker kirurgi May-Lena Färnert, S 14:30 15:00 Gender differences in risk factors for airway symtoms Maria Jaensson, S Udstilling og kaffe Tivoli Congress Hall Afslutning v/ formand for FSAIO Mette Ring Uddeling af Posterpriser: Kongrespris og Publikumspris Overdragelse af NOKIAS til Finland i

14 Posterudstilling i foyeren - Posterwalks Fredag 5 minutter til hver kl. 12:45 13:00 1 A: Chair: Lotte Reiter 12:45-12:50 Anæstesi og Ethylen oxid allergi. Mette Skriver, Glostrup Hospital, Danmark 12:50-12:55 The perioperative dialogue reduces postoperative stress in children undergoing day surgery as confirmed by salivary cortisol e: Berith Wennström m. fl., Anestesikliniken, Skövde, Sverige 12:55-13:00 Delirium, memories and symptoms of posttraumatic stress in intensive care patients : Helena Karlsson, Sophiahemmet högskola, Stockholm, Sverige 1B: Chair: Nina Lennert 12:45-12:50 Patientsäkerheten brister! Intensivvårdssjuksöterskors upplevelser : Annakarin Bjuhr og Lina Törnblom, Capio St: Görans sjukhus AB, Stockholm, Sverige 12:50-12:55 Web-based information of relatives in intensive care units e: Hanne Aaris Mouritsen og Randi Balle Stougaard, NOTIA, Aalborg Universitetshospital 12:55-13:00 Udvikling af Best Practice. Soft Cup e: Linda Legaard Rosenmay og Inger Johanne Overgaard, Intensiv SVS Esbjerg, Danmark Lørdag 5 minutter til hver fra kl. 10:15 10:35 1 A: Chair: Kirsten Høgh 10:15-10:20 Oplæring af anæstesisygeplejersker i anvendelse af m-ypas e: Pernille Skovby m.fl., Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I, Aarhus N. Danmark 10:20-10:25 Att hålla patientens liv i sin hand: svenska anestesisjuksköerskors uppfattning av att vara patientens advokat e: Ann-Sofie Sundqvist og Agneta Anderzén Carlsson, Kärl-Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sverige 10:20-10:25 Swedish translation and psyhometric testing of the Safety Attitudes Questionnaire (Operating Room Service) e: Camilla Göras m. fl., OP/AN/IVA kliniken Falu Lasarett, Högskolan Dalarna, Sifferbo, Sverige 10:25-10:30 Kurare til laparascopi og laparatomi operasjoner, pilot studie : Elisabeth Andersson, Bærum sykehus, Drammen, Norge 14

15 1 B: Chair Mette Ring 10:15-10:20 Familiedag på intensiv afdeling i Odense e: Katja Valentin Andersen og Mette Find Andersen, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V. Odense Universitetshospital, Danmark 10:20-10:25 Musikterapi på intensiv afsnit OUH e: Rikke Brandt og Anna Krægpøth, Odense Universitetshospital, Danmark 10:25-10:30 Kendetegn for den højtspecialiserede sygepleje på børneintensiv/opvågning Aarhus Universitetshospital e: Pernille Skovby m.fl., Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I, Aarhus N. Danmark 10:30-10:35 Nationwide survey of airway guidelines at anaesthesia department in Sweden e: Kati Knudsen m.fl., University of Gävle, Sweden Lørdag 5 minutter til hver fra kl. 12:45 13:00 1 A Chair: Dorte Söderberg 12:45-12:50: Tranexansyre reducerer behovet for blodtransfusion under leverkirurgi: e: Anne Holm Jensen m.fl., Rigshospitalet København Ø 12:50-12:55: Klinisk vejledning set i et interaktionistisk perspektiv en kvalitativ undersøgelse af mødet mellem vejleder og vejledte?: : Karin Beier Thomsen, Aarhus Universitetshospital, aarhus N, Danmark 12:55-13:00: E-Learning test i anatomi, fysiologi og patofysiologi: e: Britta Toftlev Johansen og Lise Wolder, Region Hovedstadens Uddannelseshus, Hellerup, Danmark 1 B Chair: Lone Juhl 12:45-12:50: Livets afslutning i intensivafsnittet: e:kirsten Krogh Skjølstrup m.fl., Intensiv afsnit SVS Esbjerg, Danmark 12:50-12:55: Simulering og sertifisering i intensivseksjonen implementering av et systematisk opplegg: e:lisbet Narvestad Grenager og Heidi Granheim Sørensen, Intensivseksjonen, Akershus Universitetssykehus, Norge 12:55-13:00: Hvordan kan vi ved bruk av fullskala simulering tydeliggjøre pasientansvarlig sykepleiers oppgaver når en pasient bliver akutt livstruende syk?: e: Kristin Sunde Flatlandsmo, Diakonhjemmet sykehus, Oslo, Norge 15

16 Præsentation af mundtlige oplæg og forfattere Abderrahim Akroute. Utdannelsesår/sted:jeg ble utdannet som sykepleier i 1999 ved høgskolen i Bodø. Jeg tok videreurdanning i intensivesykepleie i 2006 ved Universitet i Nordland. Jeg leverer min masteroppgave i klinikk sykepleie ved Universitet i Nordland den Ansettelsested: Nordlandssykehuset HF i Bodø som intensivesykepleier. Jeg bidrar med muntlig presentasjon. adresse: Nurses and relatives of frail elderly patients in intensive care unit: an ambivalent interactive struggle. Akroute, Abderrahim, Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norway (Presenting author) Bondas, Terese, 8049 Bodø, University of Nordland, Faculty of Professional Studies Evidensbaseret praksis og forskning Background: Critical care nurses have to take care of the patient and at the same time they have to communicate and look after the relatives. Research has shown that relatives experience sorrow, anxiety and guilt. Little is documented about CCNs experiences related to interaction with relatives of frail elderly patient admitted to ICU Aim: The aim of this study is to describe and explore the experiences of CCNs in relation to families of frail elderly patient admitted to ICU. Method: Six CCNs were purposefully selected. Each CCN participated in semi-structured in-depth interviews. Content analysis was chosen to analyze the data. Findings: The analysis resulted in a main theme CCNs ambivalent interactive struggle with the relatives of frail elderly patients, reflected the mixed feelings that CCNs recalled towards relatives. Two themes emerged during the analysis. These were: 1) relatives are a resource for CCNs and for the patient; 2) relatives are a challenge. Six sub-themes were found: 1) CCNs are relying on relatives, 2) relatives and their understanding of the situation, 3) relatives are committed, 4) relatives have high expectations, 5) relatives can be seen as burden and 6) relatives with cultural differences are a challenge. Conclusion: CCNs feelings and experiences with the relatives of frail elderly patients in ICU represents a significant personal mixed struggle. The findings indicate that development of communication, education, reflections and a more structured organization of intensive care, can improve results for CCNs, and promote an excellent family nursing for the frail elderly patient and his relatives. More work is needed to optimize interaction between CCNs and relatives of frail elderly patients in ICU. Keywords: Critical care nurses; relatives; elderly patient; interaction; Critical care unit; content Analysis; interviews. Inger Abildgaard Bliksted, intensiv sygeplejerske Udannet sygeplejerske 1992 Århus kommunehospital Ansættelses sted: Vejle Intensiv afdeling. Sygehus Lillebælt Videreuddannelse: intensiv special udannelse 2002, Amir, forflytningsvejleder. Titel på mundtligt oplæg: Bariatrisk patienthåndtering i de anæstesiologiske afdelinger på sygehus Lillebælt 16

17 Bariatrisk patienthåndtering i de anæstesiologiske afdelinger på Sygehus Lillebælt Bliksted, Inger Abildgaard, Syghus lillebælt/vejle Intensiv, Vejle, Denmark Furrer, Ann Mathilde, Vejle, Sygehus Lillebælt / Kvalitet og arbejdsmiljø Raal, Inge Nielsen, Kolding, Sygehus Lillebælt / Kolding Intensiv (Presenting author) Udvikling af Best Practice Formål Med udgangs punkt i de anæstesiologiske afdelingers deltagelse i projektet bariatrisk patienthåndtering. Foretages der med fokus på arbejdsmiljøet en vurdering af hvor og hvordan denne patientgruppe opleves udfordre af personalet. Den anvendte metode Alle medarbejdere med bariatrisk patientkontakt for patienter med BMI 30, har udfyldt en dataindsamlingsfolder og indtastet denne elektronisk i slutningen af en vagt. I det elektroniske spørgeskema besvarer medarbejderen desuden en lang række personlige spørgsmål vedr. arbejdsmiljøet og oplevelserne med den overvægtige patient. Det er delen med den enkelte medarbejdernes oplevelser, der er vigtig for udredningen af plejens håndtering af overvægtige patienter. Undersøgelsens fund Ud fra undersøgelsens resultater om det arbejdsmiljø og de organisatoriske rammer blive fremlagt. Resultaterne der præsenteres vil se på sammenhængen mellem patientens BMI / vægt og de arbejdsmiljø udfordringer, som plejepersonalet står overfor i deres dagligdag. Undersøgelsen har vist, at på Sygehus Lillebælt er de anæstesiologiske afdelinger blandt de afdelinger der udfordres mest. Undersøgelsen viser at de baristriake patienter kræver mere personale og at der bruges mere tid på almindelige plejeopgaver. 47 % af personalet, vurdere mødet med den bariatriske patient (BMI 30), som mere udforende end mødet med normal vægtig patient. Personalet oplever at håndteringen af de baristriake patienter har fysiske konsekvenser for den personligt. Hyppigst angives træthed i kroppen, ondt i lænden og ryggen. 23 % af personalet, angiver at de er psykisk udfordret da de føler sig magtesløse og er bange for at få ondt i lænden og ryggen. Konklusion og betydning fremover Undersøgelsens resultater har dannet grundlag for retningslinjer og instrukser inden for området. Disse skal sikre og understøttet øget pateintsikkerhed og arbejdsmiljøet for persoanlet. Undersøgelsen har dannet grundlagt for undervisning i bariatrisk patienthåndtering, etik og kommunikation ved patienten, samt for indkøb af specialhjælpemidler på sygehuset. Linda Christensen, Klinisk sygeplejespecialist Udannet på Frederiksberg Hospital 1986 Sygeplejefaglig Diplomuddannelse med speciale i uddannelse og undervisning Specialuddannet Intensiv sygeplejerske Har arbejdet med sygepleje til intensivpatienter siden 1988 Ansat på Gentofte Hospital, Intensiv afdeling I-022 adresse: Kompetencekort en metode til at synliggøre og udvikle faglige kompetencer hos anæstesi- og intensivsygeplejersker Indledning Afdelingen ønsker at arbejde målrettet med sygeplejerskernes faglige udvikling for at sikre de nødvendige kompetencer hos personalet. Vi er inspireret af kompetencekort som vi kender f.eks. fra specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske. Kompetencekort synliggør hvilke kliniske såvel som teoretisk kompetencer som er relevante, for at varetage en specifik opgave i afdelingen. Det bliver således synligt både for afdelingen og den enkelte medarbejder, om denne lever op til de krav som beskrives i kompetencekortene. Metode 17

18 Der udvikles en række kompetencekort som giver en præcis og systematisk beskrivelse af forventet kompetence i forhold til en given opgave. Kortet indeholder beskrivelse af: - Hvilken specifik opgave/kompetence det omhandler. - Hvilken personalegruppe det retter sig mod. (Mono eller tværfaglig) - På hvilken måde/niveau opgaven kan varetages. - Hvilke forudsætninger der er for at kunne tage kompetencekortet. - Hvordan medarbejderen opnår den ønskede kompetence (undervisning, oplæring, træning, mv.). - Endvidere indeholder kortet en evalueringsdel. I de enkelte afsnit tilrettelægges og gennemføres undervisning/træning i forhold til de aktuelle emner og medarbejdere. Den afsnitsansvarlige, inden for et givet kompetenceområde, tester og vurderer om medarbejderens kompetence er tilfredsstillende og kompetencekortet kan godkendes. Resultat De første kompetencekort er udviklet i 2012 og vi er således stadig i udviklings og implementeringsfasen. Vi arbejder både med udvikling af kort som retter sig mod en specifik sygeplejegruppe (hhv. anæstesi-, operations-, opvågnings- eller intensivsygeplejerske) og kort som kan bruges af flere grupper. I første omgang prioriteres højrisiko apparatur/opgaver, f.eks. anvendelse af defibrillator, anæstesiapparat og sygepleje til den respirationsinsufficiente mv., men også indenfor mindre risikofyldte områder, så som postoperativ monitorering og smertevurdering samt anvendelse af vores portal med elektroniske vejledninger, udvikles der kompetencekort. Konklusion Kompetencekortene anvendes i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Anja Dalhoff, filminstruktør, producent og fotograf. Hun har lavet dokumentarfilm siden 1987 til TV, Filminstituttet, ministerier og FN. Hun ejer filmselskabet Danish Doc Production. Hun har primært fokus på sociale, antropologiske og sundhedsmæssige temaer. Siden 2008 har hun interesseret sig for emnet organdonation. Først med filmen "Kidney on Ice" om illegal organsalg fra de østeuropæiske lande og senere med filmen "Den ubegribelige død" fra Denne film viser i et dramadokumentarisk forløb hele processen omkring en organdonation. Pt. arbejder Anja Dalhoff med en hjemmeside, støttet af Sundhedsstyrelsen, som også handler om organdonation. Den hedder : og hver måned er der filmklip med forskellige temaer omkring emnet. adresse: Charlotte Daugbjerg, intensivsygeplejerske. Jeg blev uddannet i 1994 fra Århus Kommune Hospital. Siden 2002 har jeg arbejdet på neuro-orto-traume intensiv afdelingen på Aalborg Universitets Hospital. Jeg har specialuddannelsen i intensivsygepleje og den sundhedsfaglige diplom uddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse. Jeg er klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske og samtidig regional donationssygeplejerske i region Nordjylland. Min funktion som donationsansvarlig sygeplejerske er at være sparringspartner med de afdelinger der i regionen der kan eller som kommer i berøring med organdonorer. Samtidig er jeg bindeled til Dansk center for organdonation i Skejby og landets øvrige regional donationsansvarlige læger og sygeplejersker. Den ubegribelige død Daugbjerg, Charlotte, Aalborg Universitets Hospital, Aalborg, Denmark (Presenting author) Udvikling af Best Practice Anja Dalhoff er filminstruktør med fokus på sociale, antropologiske og sundhedsmæssige temaer. Siden 2008 har hun interesseret sig for emnet organdonation. Først med filmen "Kidney on Ice" om illegal organsalg fra de østeuropæiske lande og senere med filmen "Den ubegribelige død" fra Denne film viser i et dramadokumentarisk forløb hele processen omkring en organdonation. Pt. arbejder Anja Dalhoff med en hjemmeside, støttet af Sundhedsstyrelsen, som også handler om organdonation. Den hedder : og hver måned er der filmklip med forskellige temaer omkring emnet. Anja Dalhoff vil som oplæg til filmen fortælle om sin resarch i forbindelse med filmen. 18

19 Charlotte Daugbjerg er regional donationsansvarlig sygeplejerske i Region Nordjylland og tilknyttet Dansk Center for Organdonation. Charlotte vil i sit oplæg fortælle om hvordan centeret arbejder for at sikre koordineringen af indsatsen for organdonation i Danmark, optimere udnyttelsen af det foreliggende organpotentiale, øge og sikre kvaliteten overfor pårørende til organdonorer samt øge og sikre kvaliteten af indsatsen, der ydes fra det involverede personale. Herunder de mange undervisningtilbud og den støtteordning som centeret tilbyder personalet på de afdelinger der har kontakt til potentielle organdonorer og deres pårørende. Herefter gerne spørgsmål og eventuelt paneldiskussion angående emnet. Lars Falcon, Anæstesisygeplejerske Vejleder i børneanæstesi, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Specialuddannelse i hhv. intensiv sygepleje og anæstesiologisk sygepleje. Uddannet simulationsinstruktør i Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Universitetshospital. Stud. Master i Klinisk Sygepleje, Aarhus Universitet. Instruktør i European Paediatric Life Support (EPLS). Kursusleder og underviser indenfor neonatal resuscitation og børneanæstesi på specialuddannelser mm. Initiativtager til og medlem i den nordiske styregruppe for Nordisk Uddannelse i Børneanæstesi for Anæstesisygeplejersker (NUBA) Nordisk Uddannelse i Børneanæstesi for Anæstesisygeplejersker (NUBA) Falcon, Lars, Rigshospitalet, Kbh. Ø, Denmark (Presenting author) Uddannelse og kompetenceudvikling Nøgleord Den 1. september 2012 startede en fælles nordisk speccialistuddannelse i børneanæstesi på 7 udvalgte universitetshospitaler i hhv. Norge, Sverige og Danmark. Uddannelsen som varer 1 år henvender sig til anæstesisygeplejersker som til daglig bedøver børn og ønsker spidskompetencer indenfor den børneanæstesiologiske sygepleje. Kursisterne skal gennem deres uddannelse opfylde såvel teoretiske som klinisk praktiske mål som er beskrevet i uddannelsesprogrammet for NUBA. Der afholdes 3 obligatoriske teoretiske moduler gennem de 12 måneders uddannelse hvor kursisterne, udover at følge relevante forelæsninger om børneanæstesi, skal fremlægge tildelte emner for resten af kursisterne, styregruppen og udvalgte eksperter indenfor området. Kursisterne skal desuden i deres praktiske forløb på eksternt praktikophold (4 uger på andet hospital i norden for at bedøve børn samt 3 uger på børneintensiv afdeling). I kursisternes praktiske forløb bliver de sparret med en tutor som sikrer at de følger uddannelsesforløbet og lever op til de uddannelsesmæssige krav. Første hold kursister er nu midtvejs i deres børneanæstesiuddannelse som afsluttes den 31. august september 2013 starter et nyt hold kursister (ca. 18 stk.). Susanne Fischer, Specialeansvarlig Intensivsygeplejerske Ansættelse: Intensiv afdeling 240/241, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelse: Suppleringsuddannelsen i Sygepleje 2004 ALS Provider 2010 Facilitator i Laboratorium for Kommunikative og Kliniske færdigheder(lakk) Master i klinisk sygepleje 2013 fra Århus Universitet Da intensivsygeplejersken overtog de intrahospitale transporter af den kritisk syge patient indlagt på intensivafdeling Fischer, Susanne, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Esbjerg, Denmark (Presenting author) Uddannelse og kompetenceudvikling 19

20 Indledning Intensivsygeplejerskerne overtager transportfunktionen af intensivpatienten til røntgenafdelingen efter anæstesisygeplejerskerne. Opgaven er kompleks, sygeplejerskerne urutinerede og ængstelige for at forlade intensivafdelingen med dens tætte observations- og interventionsmuligheder. International litteratur beskriver, at utilsigtede hændelser af varierende sværhedsgrad opstår i op til 70 % af transporterne og disse kan forebygges/reduceres med anvendelse af instrukser, tjeklister, uddannelse af personalet i kliniske færdigheder relateret transporten og teamtræning. En selvrapporterende undersøgelse i afdelingen viste, at utilsigtede hændelser opstod 34 % af transporter. Metode Der er litteratursøgt i Cinahl og Pubmed, suppleret med internationale guidelines for intrahospital transport(iht), ud fra hvilke en lokal instruks, tjekliste og dokumentationsmateriale er udarbejdet, mhp at standardisere transporterne. Til implementering etableres et uddannelsesprogram i Laboratoriet for Kliniske og Kommunikative færdigheder(lakk), hvor formålet er at opnå kompetencer i at kunne planlægge og organisere en sikker transport. Uddannelsen er tværfaglig og de medvirkende repræsenterer intensivsygeplejersker, læger og portører. Uddannelsen kombinerer søgning af materialet på sygehusets infonet, gruppearbejde med spørgsmål relateret til håndtering af transportudstyr, hands on træning, fremlæggelse i plenum og simulation af en transport, hvor utilsigtede hændelser opstår og udvikler sig. Principperne for Crisis Resource Management anvendes. Scenariet afsluttes med en debriefing med gennemgang af videoen. Resultater Sygeplejepersonalet har over et år gennemgået uddannelsen i LAKK. Der har været god deltagelse fra portørafdelingen, mindre deltagelse af læger. Sygeplejerskerne udtrykker tilfredshed med uddannelsen og denne er indført obligatorisk for nyansatte. Gennem forløbet er tjeklisten, dokumentationsmaterialet, akut- og medicintaske udviklet efter inspiration fra sygeplejerskernes kliniske praksis. Aktuelt pågår en ny selvrapporterende undersøgelse. Konklusion Personalet er mere trygge ved at forestå transporterne og der er opnået større forståelse for den nødvendige tid til planlægning fra samarbejdspartnerne. En midlertidig opgørelse af antallet af utilsigtede hændelser viser en reduktion til 20 % af transporterne. En endelig opgørelse vil foreligge inden kongressen. Anne Strand Finstad, Anestesisykepleier/Fagutviklingssykepleier Utdannelsesår/sted: 1997/ Akershus Ansettelsessted: Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Videreutdannelse: Master i yrkespedagogikk Jeg bidrar med muntlig presentasjon: "Systematisk kompetanseutviklingsprogram for anestesisykepleiere" adresse: Veslemøy Hegland Jakobsen, Anestesisykepleier/Fagutviklingssykepleiere Utdannelsesår/sted: 1999/Oslo Ansettelsessted: Oslo Universitetssykehus, Avd for anestesisykepleie Videreutdannelse: Master i sykepleievitenskap Jeg bidrar med muntlig presentasjon: "Systematisk kompetanseutviklingsprogram for anestesisykepleiere" adresse: SYSTEMATISK KOMPETANSEUTVIKLINGSPROGRAM FOR ANESTESISYKEPLEIERE Finstad, Anne Strand, Anestesiavdelingen, klinikk for Akutt Kristisk Syke, Osle Universitetssykehus, Oslo, Norway (Presenting author) Jakobsen, Veslemøy Hegland, Oslo, Anestesiavdelingen, klinikk for Akutt Kristisk Syke, Osle Universitetssykehus Olsen, Marit Vassbotten,., Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Nrosk Sykepleierforbund (ALNSF) Uddannelse og kompetenceudvikling 20

21 Nøgleord Anestsissykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF), har siden 2001 jobbet med en myndighetsgodkjent spesialistgodkjenning for anestesisykepleiere. Det har vært utarbeidet kompetansekrav og gjennomført pilotprosjekt i ulike former. Godkjenningen setter krav til at anestesisykepleierne i løpet av en periode på 6 år må samle seg 120 etterutdanningstimer. ALNSF ønsket å lage kursmaler for de ulike kompetansekrav som var satt til spesialistgodkjenningen. Dette ville gjøre det mulig for både små og store anestesiavdelinger å lage sine lokale kurs. Noen avdelinger også benytter malene til å lage et systematisk kompetanseutviklingsprogram i sine avdeling. Oslo Universitetssykehus er ett av disse. I januar 2010 ble fire av hovedstadens sykehus slått sammen til Oslo Universitetssykehus. Avdeling for anestesisykepleie ble etablert. Avdelingen består av 8 seksjoner, lokalisert på 4 geografiske steder, og med til sammen 280 anestesisykepleiere. En undersøkelse som ble gjennomført viste at kompetanseutvikling ikke var satt i system. Den faglige interessen var på et høyt nivå, og anestesisykepleierne var motivert for faglig utvikling. MÅL Det kontinuerlige kompetanseprogrammet skulle representerer et verktøy for sikker pasientbehandling. Systematisk kompetanseutvikling utgjør en garanti for et definert nivå av kunnskap hos anestesisykepleieren. Kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom teoretiske kurs i definerte sentrale tema. Krav til godkjenning: 120 timer / over 6 år.metode Forelesninger, teoretiske studier, inkludert e-læring Felles simulering /trening for å utvikle ferdigheter ved tverrfaglig samarbeid. r: Vanskelige luftveier, Anafylaksi, Farmakologi, inkl væske,- og transfusjonsterapi, Anestesi metoder, Anestesi til pasienter med tilleggs sykdommer, Smertebehandling, Juridiske aspekter/ Lovgivning, Anestesi til barn, Hygiene, Egen definerte tema / lokale tema (Eks. Traumatologi, kreftbehandling,transplantasjon, dagkirurgi, barnekirurgi) KONKLUSJON: Sammenslåing av sykehusene og fire forskjellige «kulturer» representerte større utfordringer enn forventet. Gjennomføringen av programmet er ressurskrevende med hensyn til personell og logistikk. Den pågående prosessen styrker identitetsfølelse. Kompetanseprogrammet representerer et system som er forutsigbart og gjensidig forpliktende, både for anestesisykepleierne og for arbeidsgiver Jonleyg Fossabrúgv Uddannelsesår /sted/: Uddannet i 1998 på Sjúkrarøktarfrøðisskúli Føroya Ansættelsessted. G1 intensiv- opvågning- skadestue og akut modtagelse på Landssygehuset Evt. videreuddannelse: Klinisk vejleder, Diplomuddannelse i Sygepleje, Bachelor i Syepleje,specialuddannelse i intensiv sygepleje Samarbejde/netværk: Medlem af udvalget i Fá3, sammenslutning for anæstesi- og intensive Sygeplejerseker. Er der forskel på kvinders og mænds oplevelse af postoperativ smerte Fossabrugv, Jonleyg, Landssygehuset, Torshavn, Faroe Islands (Presenting author) Joensen, solrun, Torshavn, Landssygehuset Borentzvige, Torun, Torshavn, Landssygehuset Højgaard, Jorun, Torshavn, Landssygehuset Evidensbaseret praksis og forskning Indledning På den intensive afdeling på Landssygehuset (LS) i Torshavn har 16 sygeplejeresker de sidst par år været i gang med den intensive specialuddannelse. I forbindelse med deres praktik i opvågningen, er det tit blevet diskuteret, hvorvidt de postoperative patienter bliver tilstrækkeligt smertebehandlet, og om der er forskel på kvinder og mænds oplevelse af smerte.undersøgelser i andre lande viser, at der er forskel på kvinder og mænds oplevelse af postoperativ smerte, og derfor blev vi interesserede i hvorvidt dette også gør sig gældende for den færøske befolkning. Metode Med udgangspunkt i dette blev der i 2011 gjort en undersøgelse af 283 patienter, sv.t. 11,3% af alle operationer på LS på årsbasis, hvor man med udgangspunkt i et spørgeskema undersøgta alle voksne patienter, der kom i opvågningen alle hverdag fra kl over 2 måneder. Patienterne blev smerteskoret efter NRS skalaen med bestemte tidsintervaller, og smertebehandlingen pre-, per og postopertivt blev registreret. Analgetika blev givet efter vægt i henhold til standard på LS. Resultat Resultatet viser, at 18% af kvinderne havde middel til svære behandlingskrævende postoperative smerter i forhold til 17% af mændene, d.v.s. en forskel på 1 %. Dette gør sig ogsð gældende når de kønsrelaterede operationer er exkluderet. Resultetet viste også, at 12 % af kvinderne havde forlænget ophold i opvågningen i forhold til 10% af mændene. 21

22 Konklusion Kvinder på Færøerne oplever mere postoperative smerter end mænd. Dette gør sig også gældende når de kønsrelaterede operationer er exkluderet. 12 % af kvinderne havde forlænget ophold i opvågningen i forhold til 10% af mændene. May-Lena Färnert, Anestesi och Intensivvårdssjuksköterska. Arbetar som klinisk adjunkt vid anestesiavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Sitter i styrelsen för Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Udannelsesår/sted/: 1988, Eskilstuna Ansættelsessted: Karolinska Universitets sjukhuset, Huddinge. Videreuddannelse: Pågående master i medicinsk vetenskap. adresse: Betydelsen av WHO;s checklista för säker kirurgi Färnert, May-Lena, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden (Presenting author) Uddannelse og kompetenceudvikling Syfte Syftet med denna studie var att beskriva hur samliga personer i operationsteamet upplever att arbeta med WHO:s checklista för att uppnå säker kirurgi. Metod Designen för denna studie är kvalitativ, deskriptiv. En mindre del är kvantitativ. Urval/Datainsamling I denna studie gjordes en enkätundersökning bland olika personalkategorier på en operationsavdelning i Mellansverige. Kategorierna var anestesisjuksköterskor, anestesiologer, operationssjuksköterskor samt kirurger. Samtliga av dessa tillfrågades att delta i studien. Inför utskick av enkäten gavs muntlig information vid professionsmöten. Dataanalys Den insamlade informationen analyseras genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Forskningsetiska överväganden Personal kommer att tillfrågas om att delta i denna studie. De tillfrågade personerna får information på professionsmöten. De tillfrågade personerna garanteras anonymitet och möjlighet att kunna ta tillbaka sina svar. De svarande kan avbryta sitt deltagande. Resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas på gruppnivå. Betydelsen av denna studie Operationssalen är en komplex miljö med hög risk för att allvarliga händelser ska inträffa. I Sverige är vårdskador inom slutenvård omfattande. De flesta vårdskadorna finns inom kirurgiskt område (14). Checklista för säker kirurgi har rekommenderats av WHO för att minska dessa risker. Denna studie kommer att undersöka personalens inställning till att arbeta med checklistan. Resultat350 enkäter skickades ut. Svarsfrekvensen var 83%. Resultaten kommer att redovisas kvantitativt och kvalitativt. Lisbet Narvestad Grenager, Fagutviklingssykepleier Udannelsesår/sted/: 1989/ Østfold Ansættelsessted: Intensivseksjonen, Akershus universitetssykehus Videreuddannelse: Videreutdanning i intensivsykepleie, praktisk-pedagogisk utdanning,, videreutdanning i praksisveiledning, prosjektledelse, veiledning og coaching Jeg bidrar med poster og muntlig presentasjon E.mailadresse: Simulering og sertifisering i intensivseksjonen implementering av et systematisk opplegg Grenager, Lisbet Narvestad, Intensivseksjonen, Akershus universitetssykehus, Lørenskog, Norway (Presenting author) Sørensen, Heidi Granheim, Lørenskog, Intensivseksjonen, Akershus universitetssykehus 22

23 Uddannelse og kompetenceudvikling Innledning Pasientsikkerhet står sentralt i arbeidet for å bedre kvaliteten i sykehus. Menneskelige feil angis som den vanligste årsaken til uheldige hendelser og man antar at halvparten av disse kunne vært forebygget. I retningslinjer for opplæring og sertifisering i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Akershus universitetssykehus (Ahus), heter det at opplæring er en forutsetning for at ansatte skal kunne bruke utstyret på en faglig, trygg og forsvarlig måte. Vi utarbeidet derfor et opplegg som ble satt i system. Opplegget besto av e-læring, simulering og sertifisering. Målet var å sikre at personalet skulle oppnå tilfredsstillende kompetanse. Vi valgte å prøve ut opplegget på tre forskjellige situasjoner, simulering på AHLR, medikament- kontroll og snuing til mageleie, med påfølgende sertifisering på relevant MTU. Opplegget ble gjennomført på fagdager som allerede var etablert i intensivseksjonen. Metode Metoden vi valgte har elementer av aksjonslæring. E-læring med test skulle være bestått før fagdagen. Simulering ble gjennomført i grupper med observatører og debriefing i etterkant. Sertifiseringen ble gjennomført individuelt. Det ble benyttet evalueringsskjema som hver enkelt fylte ut i etterkant av hver fagdag. Resultater På første forsøk var det ca. 96 % som besto sertifisering på defibrillator, respirator og infusjonspumper. Personalet svarte i evalueringsskjema at de hadde fått bedre forståelse og økt kunnskap om situasjonen. De svarte at simulering, det å trene på virkelige handlinger, gjør at man blir mer bevisst på sine sterke og svake sider. Konklusjon Resultatet viser at opplegget var godt egnet til sertifisering, da ca. 96 % besto sertifisering ved første forsøk. I tilbakemeldingen fra evalueringsskjemaene kommer det frem at personalet hadde stort læringsutbytte av simuleringstrening. Vi har ikke målt, men antar at effekten av simuleringstreningen har ført til kompetanseheving. Evy M. Gundersen, Universitetslektor, intensivsykepleier Udannelsesår/sted/: Bergen 1977 Ansættelsessted: Universitetet i Stavanger videreuddannelse: Videreutdanning i intensivsykepleie, Stavanger 1980, Hovedfag helsefag, Bergen 2003 Jeg bidrar med muntlig presentasjon: Veiledningskompetanse i intensiv; en viktig komponent i kvalitets- og rekrutteringsarbeid? En kvalitativ studie adresse: Veiledningskompetanse i intensiv; en viktig komponent i kvalitets- og rekrutteringsarbeid? Gundersen, Evy, Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway (Presenting author) Hansen, Britt Sætre, Stavanger, Universitetet i Stavanger Uddannelse og kompetenceudvikling Innledning Mangelen på sykepleiere nasjonalt og internasjonalt påvirker rekrutteringen til intensivsykepleieryrket. Intensivsykepleiere har spesialisert kunnskap som i økende grad etterspørres både i sykehus og andre deler av helsetjenesten. Stadig mer avansert behandling til flere pasienter stiller store krav til intensivsykepleierne. Utdanningens kvalitet i teori og praksis er viktig for rekruttering til yrket. Denne studien har fokus på intensivsykepleieres veiledningskompetanse. Denne kompetansen er viktig i forhold til veiledning av studenter, nyansatte og vikarer. 8 intensivsykepleiere med veiledningsansvar for studenter i en generell intensivavdeling fikk tilbud om et veiledningskurs på 10 studiepoeng i regi av universitetet. Alle takket ja til tilbudet. Studiens hensikt var å få belyst intensivsykepleiernes nytte av kurset. Metode 2 fokusgruppeintervju er gjennomført med 8 intensivsykepleiere. Intervjuene er analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultater Veiledningskurset bidro til at informantene følte seg verdsatt og ble bevisstgjort på tre områder; egenutvikling, forholdet til student/ kollega og avdelingens kultur. De fikk mulighet til å reflektere over seg selv og hvordan de påvirker andre. Informantene hevdet at de er blitt flinkere til å utfordre studentene og gi dem ansvar for egen læreprosess. Behovet for systemtenkning mellom studentveiledere og andre veiledere ble tydelig. 23

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER SI- SK EJER ER I D A INTENSIV- OG IN VÅGN GSSYG L EP OP A NM RK ANÆS T E Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

Hvordan bygger man et nyt hospital...?

Hvordan bygger man et nyt hospital...? - til over 300.000 indbyggere... Herning Oplandsforening december 2007 Hvem er jeg, at jeg kan sige noget om emnet? - sygeplejerske - leder med et stramt budget - sundhedspolitiker - cand. scient. i sundhedsvidenskab

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Overlæge Hans Trier, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1. marts 2010 Baggrund Initiativet Safe Surgery Saves Lives (Sikker Kirurgi) er i 2008 lanceret af

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Fredag d. 19. juni 2015 på Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 10, 8000 Aarhus C Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere