Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct."

Transkript

1 Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side Gruppe 2...side Gruppe 3...side Gruppe...side 7 Puljeafkast...side 8, Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen Af Christian Mose Nielsen Chefstrateg Kapitalforvaltning Den første halvdel af oktober var blodig på de globale og i særdeleshed europæiske aktiemarkeder. I perioden fra 1. til 1. oktober faldt danske aktier således 12, europæiske aktier 1 og globale aktier 7 Sådanne pludselige, hurtige og kraftige aktiekursfald kan nemt give anledning til, at selv langsigtede investorer reducerer i aktieandelen i den samlede portefølje af frygt for yderligere aktiekursfald. Selvom det kan være rigtigt at nedbringe aktieandelen i porteføljen, er det uhyre farligt at gøre det alene på grund af frygt for yderligere aktiefald. Ændringer i den overordnede porteføljesammensætning bør kun foretages, hvis forudsætningerne for den aktuelle porteføljesammensætning er ændret. Disse forudsætninger er typisk vækst-, inflations- og pengepolitiske udsigter samt prisfastsættelse af de forskellige aktivklasser i porteføljen. Herudover er det som investor altid vigtigt at huske på sin investeringshorisont og risikoprofil og sikre, at porteføljesammensætningen afspejler disse forhold. I den aktuelle situation valgte vi i Spar Nord ikke at ændre i den overordnede porteføljesammensætning, idet vækst-, inflations- og de pengepolitiske udsigter efter vores vurdering ikke var ændret. Nedturen på de globale aktiemarkeder i første halvdel af oktober blev udløst af kraftigt øget frygt for en ny økonomisk nedtur i Europa og deraf afledt risiko for lavere global vækst. Det var vores vurdering, at denne vækstfrygt var overdreven. Markedsbevægelserne medførte endvidere, at prisfastsættelse af aktier og obligationer blot talte endnu mere for vores aktuelle porteføljesammensætning, hvor vi har lidt flere aktier og lidt færre obligationer i porteføljerne end normalt. Aktiekursfaldene var efter vores vurdering med andre ord kun af midlertidig karakter en såkaldt korrektion og ikke begyndelsen på en ny længerevarende aktienedtur. Sådanne midlertidige tilbagefald/korrektioner på aktiemarkederne er ret normale i en længerevarende aktieoptur, og vi har set lignende midlertidige tilbagefald hvert år siden bunden på de globale aktiemarkeder blev nået 9. marts 29. I Europa har sådanne korrektioner historisk set i gennemsnit været på 1 Det ser ud til, at oktober måneds korrektion i denne sammenhæng har været ret gennemsnitlig i anden halvdel af oktober er danske, europæiske og globale aktier således steget kraftigt. For oktober som helhed er danske aktier faldet 1, europæiske aktier faldet 2 og globale aktier steget 1 Som investor er det selvfølgelig fristende at forsøge at drage nytte af en korrektion ved midlertidigt at nedbringe aktieandelen i porteføljen for derefter at justere aktieandelen op igen, når korrektionen er tilendebragt. Dette er som investor dog ofte meget svært at gøre i praksis. Da det tager noget tid, inden det er klart, at en korrektion er startet, risikerer man nemt, at aktieandelen først bliver reduceret, når aktiekurserne er faldet en del. Det er ligeledes meget svært at afgøre, hvornår en korrektion er tilendebragt. Man risikerer således, at aktieandelen først bliver opjusteret igen, når aktiemarkederne er steget en hel del. I værste fald bliver aktieandelen først opjusteret, når aktiemarkederne er steget tilbage til over det niveau, hvor man i første omgang nedbragte aktieandelen. Føler man sig som langsigtet investor overbevist om, at der blot er tale om en korrektion, er det bedste råd derfor typisk at bevare roen og ikke lade kortsigtede overvejelser påvirke ens porteføljesammensætning. tættere på

2 2 Markedskommentar 3. kvartal 21 AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE 1- FORDELT PÅ LANDE. VÆKSTUSIKKERHED PRESSEDE AKTIER, MENS RENTEFALD VAR GODT FOR OBLIGATIONER Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 3 De økonomiske nøgletal fra USA pegede i 3. kvartal 21 fortsat i retning af et vedvarende opsving, mens Europa oplevede stigende problemer med lavvækst og faldende inflation. var i 3. kvartal 21 langt hen ad vejen en broget affære med afkast tæt på nul, og afspejler dermed den usikkerhed om vækstudsigterne, der prægede kvartalet. De lange renter i Europa faldt yderligere i 3. kvartal og nåede mange steder ned på nye bundrekorder. I Tyskland kom renten på den 1-årige statsobligation under 1 for første gang nogensinde. Der er fortsat udsigt til moderat global vækst og ekstrem lempelig pengepolitik, men risikoen er steget i løbet af 3. kvartal. Sandsynligheden for at ECB lancerer et opkøbsprogram for statsobligationer (QE) er også øget. Danmark 39,21 USA 38,7 Tyskland, Japan,98 England,2 Frankrig 2,37 Norge 1, Holland 1,11 Hong Kong 1, Belgien,81 Thailand,8 Sverige,2 Sum 1, MAKROØKONOMI De økonomiske nøgletal fra USA pegede i 3. kvartal 21 fortsat i retning af et vedvarende opsving, mens Europa oplevede stigende problemer med lavvækst og faldende inflation, hvilket også fremgår af figur 1. Den amerikanske centralbank (Fed) fortsatte neddroslingen af opkøb af stats- og realkreditobligationer og er nu nede på 1 mia. USD om måneden. Der har derfor været meget fokus på, hvornår Fed begynder at hæve renten efter de forventeligt afslutter opkøbene til oktober. Fed-chef Yellen har sagt, at der vil gå en betydelig periode fra Fed stopper opkøbene til renten bliver sat op, og at Fed har fokus på arbejdsmarkedet, hvor der efter Fed s opfattelse stadig er betydelig ledig kapacitet. Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte på rentemødet den. september at sætte renten yderligere ned og kan nu i al praktisk henseende ikke komme længere ned. Til trods for, at ECB den. juni også satte renten ned og introducerede en række nye, ukonventionelle tiltag, har de økonomiske nøgletal skuffet så meget, at ECB har været tvunget til at gøre endnu mere. Inflationen er mod forventning faldet yderligere og faldt i september til bare,3 og dermed langt fra ECB s målsætning om en inflation lige under 2 Samtidig plages Eurozonen af lavvækst og det europæiske vækst-lokomotiv Tyskland trækker heller ikke så meget. Således gik IFO-indekset, der meget præcist tager temperaturen bredt i det tyske erhvervsliv, fra Boom til Downswing i september. Divergensen mellem USA og Europa kunne også ses i valutamarkedet, hvor euroen blev svækket overfor dollaren. Målt i dansk regning steg USD fra ved halvåret til 92, da kvartalet sluttede. Kvartalet har også været præget af uro sikkerhedspolitisk. Konflikten mellem Vesten og Rusland om Ukraine fortsatte og kamphandlingerne omkring Gaza-striben fandt heller ingen holdbare løsninger. Islamisk Stat (IS) gik i kvartalet fra at være næsten ukendt i den brede offentlighed til at være den største terrortrussel efter de har besat dele af Irak og Syrien. Økonomisk set har det primært været Europa, der er blevet ramt via samhandlen med Rusland. I Europa tiltrak en afstemning om skotsk uafhængighed den 18. september stor opmærksomhed, da den potentielt kunne udløse en lavine af uafhængighedsafstemninger i Europa. Det endte med et nej til uafhængighed, selv om enkelte meningsmålinger havde spået et ja. Derved blev den økonomiske usikkerhed med mange store og uafklarede spørgsmål afværget. Trods fin vækst i 2. kvartal i Kina, skuffede udviklingen i industriproduktionen og investeringerne. Myndighederne introducerede flere reformer i løbet af kvartalet. Værdi > indikerer vækst FIG. 1: 3 AKTIVITETSBAROMETRE EUROZONEN, USA OG KINA EU USA Kina Kilde: EcoWin og Markit

3 3 AKTIER var i 3. kvartal 21 langt hen ad vejen en broget affære med afkast tæt på nul, og afspejler dermed den usikkerhed om vækstudsigterne, der prægede kvartalet. Styrkelsen af dollaren er den væsentligste årsag til, at oversøiske aktiemarkeder gav lidt mere end et nul-afkast. Danske aktier gav et negativt afkast i 3. kvartal, hvor de store aktier (OMXC2 CAP) gav et afkast på -, og det bredere aktieindeks (KAX CAP) gav et afkast på -1,2, som det fremgår af tabel 1. Det samlede afkast for årets 3 første kvartaler er dog stadig positivt og tocifret med afkast på hhv. 17,9 og 1,9 I Danmark blev højdespringeren blandt de 2 største aktier Novo med et afkast på 13,8 i 3. kvartal. Bundskraberen blev Vestas, der tabte 1,8 i kursværdi, men trods dette alligevel er i toppen for hele året med et år til dato afkast på 2,9 Europæiske aktier gav et afkast på,3 i 3. kvartal og har i årets tre første kvartaler givet et afkast på, Amerikanske aktier gav et afkast på 8,9 i 3. kvartal, men meget af dette skyldes styrkelsen af dollaren. En amerikansk investor, der er dollar-baseret, har således kun fået et afkast på, i 3. kvartal. Sektormæssigt klarede IT og sundhed sig bedst i 3. kvartal, mens energi og materialer klarede sig dårligst. OBLIGATIONER De lange renter i Europa faldt yderligere i 3. kvartal og nåede mange steder ned på nye bundrekorder. I Tyskland kom renten på den 1-årige statsobligation under 1 for første gang nogensinde den 1. august, som det også fremgår af figur 3. Rentefaldet har også betydet kursgevinster på statsobligationerne. Således har danske statsobligationer givet et afkast på 1, i 3. kvartal, mens europæiske statsobligationer har givet et afkast på 2,7, jf. tabel 2. Danske realkreditobligationer har ikke helt kunne følge med statsobligationerne, men gav alligevel et positivt afkast på 1, i 3. kvartal og set på årsbasis matcher afkastet danske statsobligationer med et afkast på,8 Selv om renterne generelt faldt i 3. kvartal, havde europæiske virksomhedsobligationer det svært og de mest risikofyldte virksomhedsobligationer (High Yield) gav et negativt afkast på -,8 Det skyldes, at merrenten på virksomhedsobligationer kørte ud i 3. kvartal og det ramte især de mest risikofyldte virksomhedsobligationer og illustrerer fint, at netop den type obligationer risikomæssigt befinder sig mellem ordinære obligationer og aktier. De mest sikre virksomhedsobligationer (Investment Grade) gav et afkast på niveau med danske statsobligationer i 3. kvartal. FORVENTNINGER Der er fortsat udsigt til moderat global vækst, lav men svagt stigende inflation og ekstrem lempelig pengepolitik. Sandsynligheden for finanspolitiske lempelser i Europa og at ECB lancerer et opkøbsprogram for statsobligationer (QE) er steget i takt med de dårlige nøgletal ud af Europa. Sandsynligheden for at jagten på afkast afspores er dog steget. De største risici er efter vores vurdering: 1) En kraftig eskalering af Ukraine krisen, hvilket vil mindske både risikoappetit og øge risikoen for en ny europæisk recession samt 2) Kraftigt stigende statsrenter. Vækst-, inflations- samt pengepolitiske udsigter indikerer fortsat, at de lange statsrenter er for lave i forhold til fundamentale forhold. Vi forventer uændrede til svagt stigende lange statsrenter over de næste 3- måneder. Virksomhedsobligationer er fair prisfastsat i forhold til statsobligationer. Potentialet for medvind fra faldende statsrenter er næsten opbrugt. Vi forventer stabile til svagt faldende kreditspænd de næste 3- måneder. er i vores hovedscenario attraktivt prisfastsat i forhold til både stats- og virksomhedsobligationer. Tiltagende indtjeningsvækst og faldende risikopræmier forventes at drive aktiemarkederne højere de næste 3- måneder. FIG. 2: AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK = TABEL 1: UDVALGTE MARKEDSAFKAST I DKK År til dato 3Q Land Indeks Danmark OMXC2 CAP 17,9 -, Danmark KAXCAP 1,9-1,2 Europa MSCI Europe,,3 USA S&P 1,3 8,9 Verden MSCI World 11,, Danmark Statsobl. (EFFAS 1-1),8 1, Danmark Realkredit (Nykredit),8 1, Europa Statsobl. (EFFAS) 1,2 2,7 Europa Investm. Grade (ML), 1, Europa High Yield (ML), -,8 FIG. 3: RENTEN PÅ 1-ÅRIG STATSOBLIGATION, 3, 3, 2, 2, 1, 1, Danmark: OMXC2 CAP USA: S&P (i DKK) Europa: MSCI (i DKK) Kilde: EcoWin Kilde: Bloomberg og Bank of America Merrill Lynch, Danmark Tyskland USA Kilde: EcoWin og Markit Kapitalforvaltning, 1. oktober 21

4 2 8 1 GRUPPE 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 3. kvartal 21 et afkast på 2,, og for årets tre første kvartaler har det samlede afkast været på 1,17 hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. For årets tre første kvartaler har danske aktier klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens udenlandske aktier har klaret sig lidt dårligere end markedsudviklingen. I samme periode har obligationerne klaret sig på niveau med markedsudviklingen. Neutral investeringsstrategi 8 1 pct AFKAST I PROCENT, KVARTAL ,8 3 UDSVING I AFKAST, Bedste Gennemsnit 7,31 Dårligste 2 3,2 1,39 AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER ,3-38, åtd AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER 7,. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal ,2 2,2, 22,72-1,7,8 13,11 22,9 2, 1,17 Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1, Danske Bank 13,1 Vestas 1,3 Pandora 8, A.P. Møller Mærsk A 7, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Siences,3 Amazon 3,3 Bank of America 2,8 Celgene 2,8 : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 2% Nykredit ,8 2% Realkredit Danmark 2 18,8 2% Nordea Kredit 229 1, AKTIVSAMMENSÆTNING,1 3,7 3,2 1,, 2 2, 1,88,7 31, ,81 9,82 1,73 2,,9,7 Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (1,) Udenlandske obligationer (,9) Kontant (,9) Aftaleindlån (,) Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (1,8) Danske aktier (2,1) Udenlandske aktier (733,7) e i investeringsforeninger (2,9)

5 2 8 1 GRUPPE 2 Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 3. kvartal 21 et afkast på 2,23, og for årets tre første kvartaler har det samlede afkast været på 11,3 hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. For årets tre første kvartaler har danske aktier klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens udenlandske aktier har klaret sig lidt dårligere end markedsudviklingen. I samme periode har obligationerne klaret sig lidt dårligere end markedsudviklingen. Neutral investeringsstrategi 1 AFKAST I PROCENT, KVARTAL ,7-28, åtd 2 UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER 2-213,71 Bedste Gennemsnit,8 2, 11, 3 2 1,31 21,28 18,8,8 -,8,82 1,8 1,77 2,23 11,3 Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1, Danske Bank 13, Vestas 1, Pandora 7,9 A.P. Møller Mærsk A,3 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple,7 Gilead Siences,3 Amazon 3,3 Bank of America 2,9 Celgene 2,8 : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 2% Nykredit ,1 3,% Realkredit Danmark 2 1, 2% Nordea Kredit 229 1, -2-3 Dårligste AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 2 2. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal ,13 2,7 AKTIVSAMMENSÆTNING,3 1,1,9 27,9 1 1,82,1, 1 9,7 9,87 1,7 2,1 2, Energi,87 Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT,7 Telekommunikation Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (8,) Udenlandske obligationer (1,) Kontant (2,3) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (7,) Danske aktier (17,) Udenlandske aktier (98,7) e i investeringsforeninger (121,)

6 2 8 1 GRUPPE 3 Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 3. kvartal 21 et afkast på 1,7, og for årets tre første kvartaler har det samlede afkast været på 8, hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. For årets tre første kvartaler har danske aktier klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens udenlandske aktier har klaret sig lidt dårligere end markedsudviklingen. I samme periode har obligationerne klaret sig på niveau med markedsudviklingen. Neutral investeringsstrategi 3 1 pct AFKAST -3 I PROCENT, KVARTAL ,3 7,73 1,1 1, 1,7 12, 8,29 9,78 8, Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1, Danske Bank 13, Vestas 1, Pandora 7,9 A. P. Møller Mærsk A, - -1, UDSVING I AFKAST, Gruppe Bedste Gennemsnit,9, 3, 3, 2, 2, 1, 1, -1, åtd AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER 3,8 3,3 3,7 1,7 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple,9 Gilead Sciences,3 Amazon 3,3 Bank of America 2,9 Celgene 2,9 : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 2% Nykredit , 3,% Realkredit Danmark 2 2,7 2% Nordea Kredit ,1-1 Dårligste, -2,. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal AKTIVSAMMENSÆTNING, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 2 23,2 1,7,7 2 1,81 2, 2,1 9, 1 1 9,7 1, 1, 1,7,1 Kursværdi i mio. kr.,7 2,,7 Danske obligationer (1.888,) Udenlandske obligationer (2,1) Kontant (,1) Aftaleindlån (,) Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (21,1) Danske aktier (1,) Udenlandske aktier (9,) e i investeringsforeninger (2,1)

7 2 8 1 GRUPPE Har du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe 7 Porteføljen gav i 3. kvartal 21 et afkast på,92, og for årets tre første kvartaler har det samlede afkast været på,33 hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. For årets tre første kvartaler har danske aktier klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens udenlandske aktier har klaret sig lidt dårligere end markedsudviklingen. I samme periode har obligationerne klaret sig bedre end markedsudviklingen. Neutral investeringsstrategi 7, 1 pct AFKAST I PROCENT, KVARTAL ,7 Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) 7,,17,7,37,,33 Novo Nordisk 1, Danske Bank 12,9 Vestas 1,7 Pandora 7,9 A.P. Møller Mærsk A 7, 3 2,92 2, UDSVING I AFKAST, Bedste 2, 1, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER 1,2 1,7 1, åtd 1,7 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Gilead Sciences 3, Amazon 3,3 Celgene 3,1 Bank of America 2, : 3 største positioner (i procent af obligationer) 3 2 Gennemsnit, 1,,,92 Obligation 3% Nykredit 23 38,9 2% Nykredit ,8 % Nykredit ,3 1 Dårligste, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 2 2. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal ,28 2,8,7 AKTIVSAMMENSÆTNING,7,8,7 9,2, 1 1,97 1 1,9 9,99 1,2 78,, Kursværdi i mio. kr. 2,,87 Danske obligationer (2.,) Udenlandske obligationer (18,) Kontant (18,7) Aftaleindlån (,) Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (21,) Danske aktier (1,9) Udenlandske aktier (233,9) e i investeringsforeninger (112,2)

8 8 Puljeafkast for Årlige afkast i procent Puljeafkast 3. kvartal 21 Skattepligtigt afkast,1,3,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 2, 1,9 1,2, Samlet afkast 2,7 2,2 1,7,9 Puljeafkast 2. kvartal 21 Skattepligtigt afkast,2,,7,7 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,7, 2,8 1, Samlet afkast,9,8 3, 1,7 Puljeafkast 1. kvartal 21 Skattepligtigt afkast,2,,7,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,2 2,,8 Samlet afkast,7, 3, 1,7 PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej 1, postboks Aalborg Telefon Redaktionen er sluttet. november 21 Puljeafkast 213 Skattepligtigt afkast,1,3,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 22,8 1, 9, 2,1 Samlet afkast 22,9 1,8 9,8 2,7 Puljeafkast 212 Skattepligtigt afkast,7 1, 2,7 2,8 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 12, 9,3, 1,2 Samlet afkast 13,1 1,9 8,3, Puljeafkast 211 Skattepligtigt afkast,7 1,8 3, 3, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -11,3-8, -,2-1,3 Samlet afkast -1, -,8-1,8 1,7 Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne,

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne, Puljenyt Nr. Oktober Indhold Vælg den rigtige gruppe og få det rigtige afkast... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3...

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere