Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL)"

Transkript

1 Udkast til progressionsplan - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL) Indhold Rammesætning - læringens helhed... 2 Afklaring af læringsbegrebet... 3 Principper for arbejdet med Vurdering for Læring (VFL)... 3 Progressionsplan og kompetenceløft... 3 Synlige mål - skoleåret Organisationsniveau- forvaltning... 3 Institutionsniveau... 3 Synlige mål for år 1 - skoleåret Organisationsniveau - forvaltning... 4 Institutionsniveau... 4 Synlige mål for år 2 skoleår Holmeåskolen som pilotskole for VFL... 7 Mål pilotskolen... 7 Mulige fokusområder for pilotskolen... 7 Kompetenceudviklingsplan for VFL... 7 Rammen... 7 Kompetenceløft 3 punktsplan... 7 Studietur til Oslo... 7 Fælles oplæg fra Norge... 7 VFL korpset:... 8 Plan for kompetenceløft... 8 Kompetenceplan udkast til indhold

2 Udkast til progressionsplan - fælles indsats omkring Vurdering for Læring (VFL) Rammesætning - læringens helhed Kerneopgaven i skolen er læring. Med indførelsen af VFL ønsker vi med nedenstående model at illustrere læringens kompleksitet og indtænke forskellige indgange til læring, der underbygger og supplerer hinanden og dermed udgør et stillads om elevernes samlede udvikling og læring. Hjulet kan kategoriseres i 4 overordnede temaer: - Rammesætning og organisering - Læringsmiljø og samspil med andre - Læringens motivation - Læringens indhold I arbejdet med VFL på den enkelte skole, er det vores mål løbende at relatere til nedenstående model, således at vi indfanger såvel den faglige som dannelsesmæssige dimension og dermed i indsatsen omk. VFL skaber faglig- personlig og socialt kompetente elever i Vejen kommune. 2

3 Afklaring af læringsbegrebet Når vi i Vejen Kommune taler om læring, mener vi, at: Læring sker, når eleverne alene og sammen med andre tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer. Den enkelte er aktiv i egne og andres læreprocesser og er naturligt en del af et læringsmiljø præget af kreativitet, innovation, fordybelse og fagligt engagement. Vi fremmer læringen, når eleverne møder tydelige og høje forventninger. Vi tager afsæt i den enkeltes forudsætninger, og opstiller progressive synlige mål for læringens proces og resultater. Dette gør det muligt for elever at vælge og forfølge egne mål og udføre nødvendige handlinger Elever lærer, når de er motiverede. De får lyst til at lære mere, når der er trivsel, passende udfordringer, dialog og relevant feedback. Principper for arbejdet med Vurdering for Læring (VFL) Indsatsen omkring VFL funderer sig i følgende principper hentet fra norsk kontekst. Eleverne forstår, hvad de skal lære og hvad der forventes Eleverne får tilbagemeldinger, der fortæller dem om kvaliteten af eget arbejde Eleverne får vejledning om, hvordan de kan forbedre sig Eleverne involveres i egen læring ved bl.a. at vurdere eget arbejde og udvikling Progressionsplan og kompetenceløft Nedenstående progressionsplanen skal ses i sammenhæng med kompetenceudviklingsplan for Vejen kommune skoleåret -15 (se s ). Planen skal desuden ses i sammenhæng med Vejen kommunes skolepolitiske målsætning -17. Synlige mål - skoleåret Organisationsniveau- forvaltning - VFL præsenteres så alle skoler i Vejen er bekendt med indsatsen - Kombination af VFL og nye forenklede fælles mål - Igangsætning af studiegrupper, der samler praksiseksempler indenfor VFL til gensidig inspiration - Planlægning af studietur nr. 2 til Oslo for ca. 60 deltagere - Motivering af arbejdet med VFL på de enkelte skoler - Planlægning og gennemførelse af kompetenceforløb for VLF korps (se uddybning s. 8-9) - Holmeåskolen som pilotskole for VFL (se beskrivelse s. 7) Institutionsniveau - Der arbejdes med ændring af mindset (læring som kerneopgaven) - Lærerne påbegynder arbejdet med opsætning af mål og kriterier - Der spores begyndende synlighed af mål og kriterier i læringsmiljøet - Begyndende organisering af videndeling / fælles planlægning 3

4 Dato Aktivitet Deltagere Indholdsbeskrivelse juni Slut juni Slut juni Slut juni Uddannelse af ressourcepers. for VFL Møde i VLF korpset Etablering af styregruppe for VFL 1 repr. fra alle kommunens skoler + repr. fra konsulentgruppen VFL korpset VLF koprset + ledelsesrepr. Repr. fra : -UCN -ledelse -DASK (forvaltning) -VFL korps -DLF -BUBL De 25 ressourcepers. for VFL uddannes over 3 dage i systemet og viderebringer viden i forbundne netværk Videndeling og planlægning af VFL indsatsen for kommende skoleår med afsæt i materiale fra studiegrupper og kommunal kompetenceudviklingsplan for VFL Præsentation af plan for arbejdet med VFL fra aug Der vælges en styregruppe for VFL som følger op på - og kvalificerer indsatsen løbende. Gruppen systematiserer løbende observationer fra UCN Synlige mål for år 1 - skoleåret - 15 Organisationsniveau - forvaltning - At sætte fokus på fælles begrebsforståelse - At kombinere VFL med de nye forenklede fælles mål - Afholdelse af kursusforløb / kompetenceløft indenfor følgende emner: - Præsentation af forskellige indgange / forståelser af læringsbegrebet som stillads omk. VFL indsatsen - læringsmål og kriterier kobles til nye fællesmål (elevmål) i faget - Undervisningsdifferentiering og målarbejdet en grundigt indføring i åbne og lukkede kriterier - feedback og vurderingsformer - elevinvolvering - læringspartnere - Igangsætning af arbejdet med synlige sociale mål og kriterier i INK netværket - Facilitering af fælles planlægning for de enkelte fag (f.eks. forbundne skoler / netværk) Institutionsniveau - Ledelsen udarbejder plan for igangsætning / opfølgning af lærernes arbejde med VFL i praksis - Synlige læringsmål og kriterier for målfastsættelse i enkelte / alle fag 4

5 - Synlige læringsmål og kriterier indenfor sociale kompetencer - Synlige tegn på begyndende brug af vurderingsformer - Begyndende elevinvolvering - Introduktion til arbejdet med læringspartnere - Fælles planlægning af overordnet årsplan for skoleåret (påbegyndes f.eks. i jan.2015) - Begyndende organisering af fælles planlægning / overordnet årsplan for de enkelte fag, herunder opstart af arbejdet med periodeplaner med udspecificerede læringsmål og kriterier - 2 perioder fra årsplanen nedbrydes i periodeplaner med udspecificerede læringsmål og kriterier. Dato Aktivitet Deltagere Indholdsbeskrivelse Aug. / Sept. Opstart af kompetenceløft / 1. kursusforløb i VFL skoler / forbundne skoler. (aftales nærmere med den enkelte skole) Sept. Skolebesøg i Oslo ca. 2 x 30 deltagere lærere /ledere/ konsulenter Start okt. Okt. Dec. Dec. Jan Kompetenceløft / kursusforløb i VFL 1 møde i inklusionsnetværk Opfølgning af igangsat VFL indsats 2. møde i inklusionsnetværk Oplæg v. Bente Aasheim fra Norge (ekspert i VFL) Introduktion til arbejdet med årsplaner periodeplaner skoler / forbundne skoler. (aftales nærmere med den enkelte skole) 1. kursusforløb: -introduktion til VFL / VAL -introduktion til læringshjul -læringens helhed ( balance mellem målstyring, refleksion og læring) -overflade og dybdeforståelse -læringsmiljøet -Indsigt i det konkrete arbejde med VFL v. skolebesøg på to VFL besøgsskoler i Oslo 2. kursusforløb: -Kompetence- viden og færdighedsmål -Læringsmål -Åbne og lukkede kriterier (kobles til nye elevmål) INK / AKT netværk Formulering af tydelige mål / kriterier for social trivsel Plan / guidelines Videndeling Opfølgning på den enkelte skole /forbundne skoler INK / AKT netværk Alle lærere / skolepæd. I kommunen Indhold aftales med den enkelte skole VFL og den sociale trivsel Plan / guidelines Deadline feb Årsplan, periodeplan -Organisering af arbejdet -Faglærer princippet -Videndelen og fællesforberedelse 5

6 jan. juni timers kursus Igangsætning af årsplansarbejdet for feb Kompetenceløft / kursusforløb i VFL April Kompetenceløft / kursusforløb i VFL Evt. workshop / kursus eller lign. Forløb for enkelte skoler / forbundne skoler efter behov VFL korpset kan inddrages (aftales nærmere med den enkelte skole skoler / forbundne skoler. (aftales nærmere med den enkelte skole) skoler / forbundne skoler. (aftales nærmere med den enkelte skole) Maj 2015 Opfølgning af VFL Opfølgning på den April juni 2015 VFL og nye mål enkelte skole skoler / forbundne skoler. (aftales nærmere med den enkelte skole) -VFL i relation til nye mål -igangsætning af arbejdet med årsplaner og periodeplaner for skoleåret Videndeling og organisering 3. kursusforløb: -Feedback, læring og motivation -vurderingsformer 4. kursusforløb: Egen vurdering Introduktion af læringspartnere Indhold aftales med den enkelte skole Synlige mål for år 2 skoleår Ledelsen udarbejder plan for igangsætning / opfølgning af lærernes arbejde med VFL i praksis - Kobling af VFL og nye mål for alle fag - Synlige læringsmål og kriterier for målfastsættelse for alle fag - Forskellige feedbackformer - Dybdeforståelser / SOLO taksonomien - Fælles planlægning af årsplaner periodeplaner - Fagansvarlige og videndeling på tværs - Plan for forældreinvolvering 6

7 Holmeåskolen som pilotskole for VFL Holmeåskolen foreslås som pilotskole, idet skolen har arbejder målrettet med VFL som fælles indsats for skolen fra januar. Mål pilotskolen - at sammenkoble VFL med nye folkeskolereform med fokus på fleksibel varieret skoledag Mulige fokusområder for pilotskolen - VFL og den fleksible - varierede skoledag - VFL og den aldersblandede undervisning - Skoleledelsen som synlig lærings- og procesleder Kompetenceudviklingsplan for VFL Rammen Vejen Kommune har valgt at satse på vurdering for læring (VFL) som fælles indsats for alle kommunens skoler. Med VFL som løbende evalueringspraksis, styrkes elevernes bevidsthed om undervisningens mål og processer og læreren sikrer med synlig målsætning, løbende opfølgning og evaluering som en integreret del af undervisningen et bedre grundlag at bedømme eleverne på og vejlede dem ud fra. Kompetenceløft 4 punktsplan For at leve op til udfordringen omk. implementering af Vurdering For Læring planlægges kompetenceløft på forskellige niveauer. - Inspirations- og studietur til Oslo for lærere, ledere og konsulenter - Fælles oplæg for alle kommunens lærere af norsk lærer, der arbejder med VFL i praksis - Uddannelse af VFL-korps, som opkvalificeres i systemet VFL via intensiv kursus i Norge - Ledelsens understøttelse af VFL indsatsen Studietur til Oslo I forlængelse af de positive erfaringer fra studieturen til Hasle og Løren skole arrangeres en lignende tur i efteråret. Turen bliver et heldags besøg på to skoler med flyafrejse fra Billund til Oslo. Nærmere information følger. Fælles oplæg fra Norge Med afsæt i positive erfaringer fra Osloturen i januar, inviteres Bente Aaheim som underviser på Løren skole og holder kurser i VFL over hele Norge. Hun vil med en kursusdag inspirere til arbejdet med VFL og inddrage praksiseksempler fra egen hverdag. 7

8 VFL korpset: Det anbefales, at vi får etableret et korps af ressourcepersoner, der får en mere grundig indføring i VFL og som herefter har til opgave at stå for det videre kompetenceløft i kommunen. Efter skoleledernes ønske vælges 1 ressourceperson for hver skole. For at styrke sammenhængen i indsatsen mellem de forbundne skoler arbejder VLF korpset tæt sammen og på tværs af de forbundne skoler: A: Østerby, Andst, Centret B: Bække, Gesten C: Grønvang, Askov, Skodborg D: Rødding, Lintrup, Jels E: Højmark, Føvling, Glejbjerg F: Brørup, Holmeå, G: Asserbølgaard H: V10 De 18 personer + 4 kommunale konsulenter opkvalificeres i VFL (3 dags kursus i Oslo d juni ) Det forventes desuden, at deltagerne sætter sig ind i relevant faglitteratur (se note 1 ) som baggrund for at kunne udgøre kommunens særlige VFL korps. Der opfordres til, at de der vælges til at indgå i korpset dækker forskellige fagfelter mhp. at VFL korpset opnår en bred indgang til alle skolens fag og særlige perspektiver. VFL-korpset udgør en gruppe, der sparrer på tværs i løbet af året. Løbende sparring rammesættes og faciliteres af de deltagende kommunale konsulenter, som også udarbejder et kommissorium for arbejdet til skoleårets start i august. De enkelte kursusforløb på skoler faciliteres i samarbejde. Konsulenterne kan varetage / supplere de enkelte kursusforløb på skolen efter behov. Plan for kompetenceløft Det skal pointeres, at skolerne i Vejen har arbejdet forskelligt med læringsmål i løbet af skoleåret Det er derfor en vigtig præmis for nedenstående plan, at de skitsere forløb planlægges i samarbejde med ledelsen og afpasses den enkelte skoles behov. Tidspunkt Beskrivelse Deltagere Pris Juni 3 dags intensiv kursus i Oslo. 25 pers. Ca.8000 Indføring i de vigtigste principper for (ressourcelærer/ 1 Som minimum læser deltagerne i VFL korpset bøgerne: John Hattie: Synlig læring, Trude Slemmen: Vurdering for Læring 8

9 Aug. /sept. VFL* (gyldendal.no -se note nederst) mhp. at kunne implementere via kurser på alle Vejenskoler Opstart af kursusforløb i VFL (ressourcepersoner / konsulenter, der er opkvalificeret i VFL) 1. kursusforløb: -introduktion til VFL / VAL -læringens helhed balance mellem målstyring, refleksion og læring - overflade- og dybdeforståelse -læringsmiljøet -introduktion til Vejen kommunes læringshjul konsulent/ucs repr.) VFL korps skoler / forbundne skoler (aftales nærmere med den enkelte skole) Sept. Skolebesøg i Oslo 2 x 30 deltagere lærere /ledere/ konsulenter Okt. 2. kursusforløb: Nye mål: skoler / forbundne skoler. -Kompetence- viden og færdighedsmål -Læringsmål (aftales nærmere med den -Åbne og lukkede kriterier/elevmål enkelte skole) Dec. Jan feb April 2015 Opfølgning af igangsat kursus efter behov Introduktion til arbejde med årsplaner / periodeplaner /organisering og videndeling 6 timer kursus v. Bente Aasheim (ekspert i VFL fra Norge) 3. kursusforløb: -Feedback, læring og motivation -- vurderingsformer 4. kursusforløb: Egen vurdering Introduktion af læringspartnere Opfølgning på den enkelte skole Alle lærere / skolepæd. i kommunen skoler / forbundne skoler. (aftales nærmere med den enkelte skole) skoler / forbundne skoler. (aftales nærmere med den enkelte skole) Maj 2015 Opfølgning af VFL efter behov Opfølgning på den enkelte skole jan. juni Sideløbende med kursusforløb: 2015 Videndeling og organisering skoler / forbundne skoler. Gratis kr. pr. pers. Gratis Gratis ca kr. + transport/ forplejning Gratis Gratis Gratis Gratis 9

10 - udarbejdelse af årsplaner / periodeplaner -VFL i relation til nye mål (aftales nærmere med den enkelte skole) Kompetenceplan udkast til indhold v. 3 dags kompetenceforløb i Oslo *det planlægges, at kompetenceløftet for VLF korpset indeholder følgende områder: Dag 1: Læringens helhed o Definition af vurdering for læring o Centrale begreber i vurderingsfeltet o Kundskab, færdigheder, kompetence og dannelse o Gode mål og kriterier som udtrykker kvalitet o At gøre læring vurderbar Dag 2: Faglige forventninger mål, kriterier og kendetegn o Systematik i vurderingsarbejdet i klasserummet og på skolen o At skabe en god læringskultur o Brug af læringspartnere aktivt i undervisningen o Gode spørgsmål / opgaver som fremmer refleksion, dialog og læring o Tilbagemeldinger som fremmer læring og motivation Dag 3: Feedback og vurderingsformer o At planlægge for læring - gode opgaver o Egen- og kammeratvurdering i klasserummet o Elever som ressource ved egen læring o Lærerens vurderingspraksis præsentation af forskellige vurderingsformer o Elevens vurderingspraksis - målstyrede aktiviteter o Vurderingspraksis og involvering i elevens arbejde o Modellering af en skoletime o Modellering af en vurderingssamtale Der stilles kursuslokale til rådighed efter hver kursusdag til opfølgning af dagens indhold. Detaljeret kursusprogram følger. d. 1/4 - Henriette Vendelbo Eriksen 10

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere