Referat Ældrerådet kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 208. Bemærkninger til dagsorden Godkendelse af referat fra forrige møde Evaluering af temadagen d. 23. oktober Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningen Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi Orientering fra medlemmerne Orientering fra bruger-pårørenderåd Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden Eventuelt Næste møde 13 Medlemmer: Karlo Jensen, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Matthiasen, Edmund Jensen, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Jørgen Hellum, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Gudrun Simonsen. Afbud: Jørgen Hellum, Walther Lundis.

3 Ældrerådet Bemærkninger til dagsorden / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Bemærkninger til dagsorden. Ældrerådet, den Godkendt. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

4 Ældrerådet Godkendelse af referat fra forrige møde / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 11. oktober, Ældrerådet, den Godkendt. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

5 Ældrerådet Evaluering af temadagen d. 23. oktober / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Evaluering af Ældrerådets temadag, afholdt d. 23. oktober, Sagsbeskrivelse Tirsdag d. 23. oktober 2012, blev der afholdt temadag, arrangeret af Ældrerådet, hvor Social- og Sundhedsudvalget var inviteret, samt ledergruppen i Socialafdelingen. Dagen startede kl. 9.00, ved Skovsgaard Mulitihus, hvorfra der afgik bus til Klejtrup Friplejehjem, nær Hobro, hvor der var kaffe, præsentation og rundvisning. Ved tilbagekomsten til Skovsgaard Multihus blev der serveret frokost, og kl blev der afholdt temamøde med Social- og Sundhedsudvalget. Emnet for temamødet var Hvordan gør vi det attraktivt at komme på plejecenter, opdelt i fire underpunkter, hvor der til hvert blev givet et fagligt oplæg af medarbejdere fra Ældreområdet, fordelt således: Boligforhold: /v. plejehjemslederne Marianne Sønderby Christensen og Kirsten Thorhauge. Velfærdsteknologi: /v. distriktschef Vibeke Eriksen Aktiviteter hvilke? /v. distriktschef Bjarne Kirkedal Jensen Pårørende /v. konstitueret distriktschef Katy Albers Oplægsholderne var blevet bedt om at have fokus på mere attraktivt og oplæggene måtte gerne indeholde spørgsmål til videre drøftelse med Socialog Sundhedsudvalget og Ældrerådet. Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet evaluerer den afholdte temadag. Ældrerådet, den Ældrerådet var generelt tilfreds med dagen.

6 Ældrerådet Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

7 Ældrerådet Orientering fra formanden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Danske Ældreråd og Ensomme Gamles Værn inviterer til konference med titlen: Før livet bliver ubærligt - om forebyggelse af ensomhed. Konferencen afholdes tirsdag d. 20. november 2012, på Vingstedcentret ved Vejle. Konferenceprogram er vedhæftet som bilag. Tilmeldingsfristen er d. 8. november, Region Nordjylland afholder temamøde om inddragelse af pårørende, mandag d. 26. november 2012, kl , i Regionsrådssalen. Tilmeldingsfrist d. 12. november Invitation er vedhæftet som bilag. Orientering fra afholdt budgetmøde om det vedtagne budget 2013, for medlemmer af råd/nævn, forældrebestyrelse m.fl. Revideret mødeplan for Ældrerådet 2013 er vedhæftet som bilag. Bilag: Invitation til temamøde om inddragelse af pårørende i Region Nordjylland Konferenceprogram - Før livet bliver ubærligt Mødeplan for Ældrerådet 2013 Ældrerådet, den Fra Ældrerådet vil der blive tilmeldt i alt seks deltagere. Taget til efterretning. 2. Fra Ældrerådet vil der blive tilmeldt to deltager til dette møde. Taget til efterretning. 3. Taget til efterretning. 4. Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

8 Ældrerådet Orientering fra forvaltningen / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Den nye chef for Fællessekretariatet i Aabybro, Birgitte Guldberg, kommer og præsenterer sig for Ældrerådet, og giver en status vedrørende digitalisering samt situationen i Borgerservice. Opfølgning på spørgsmål fra ældrerådsmødet d. 11. oktober, 2012, hvor der fra ét af Ældrerådets medlemmer var spørgsmål til, hvorfra de midler kommer, der er afsat til Ældrerådets arbejde på budgettet for Medlemmet ville gerne vide, om pengene kommer fra bloktilskud eller -18 midler. Orientering fra socialchef Svend Åge Fog omkring det vedtagne budget for 2013, for ældreområdet. Ældrerådet, den Birgitte Guldberg gav en præsentation af sig selv og sine ansvarsområder. Endvidere gav hun en status på digitaliseringsområdet. I denne sammenhæng slog hun fast, at ingen borgere i Jammerbugt Kommune skal være bange for at blive overladt til sig selv. Kommunen er villige til at hjælpe de borgere, der ikke selv er i stand til at gøre brug af NemID. Borgerservice stiller også gerne medarbejdere til rådighed, til at komme ud og undervise i brug af NemID. Fra Ældrerådet var der mange kommentarer og spørgsmål til dette emne. Birgitte Guldberg orienterede endvidere omkring overgangen til Udbetaling Danmark, på blandt andet pensionsområdet, idet hun gjorde opmærksom på, at ansøgning om personlige tillæg fortsat vil høre under kommunerne. Orienteringen blev taget til efterretning. 2. De kr., der er afsat i budget 2012 til Ældrerådet, er afsat af Kommunalbestyrelsen, det vil sige af det kommunale bloktilskud. 3. Svend Åge Fog orienterede omkring det vedtagne budget for Han gjorde blandt andet rede for den nye organisering af Socialafdelingen, som træder i kraft pr. 1. januar 2013, hvor de nuværende fire distrikter reduceres til to. Endvidere vil der blive ansat en stabsmedarbejder i Socialafdelingen. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis.

9 Ældrerådet Tilbage til toppen

10 Ældrerådet Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Gennemgang af forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi for oktober, Bilag: Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi oktober 2012 Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

11 Ældrerådet Orientering fra medlemmerne / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Regionsældrerådet Karlo Jensen Trafiksikkerhedsrådet Karlo Jensen Ældrerådet, den Møde vil blive afholdt d. 22. november, Taget til efterretning. 2. Orientering fra afholdt møde. Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

12 Ældrerådet Orientering fra bruger-pårørenderåd / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres fra: Møllegården Karlo Kjær Solgården Bodil Mejlholm Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen Biersted Plejecenter Jens Dige Aabybro Plejehjem Karlo Jensen Kaas Plejecenter Edmund Jensen Hune og Pandrup Plejecenter Walther Lundis Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen Solbakken Mary Mathiasen Ældrerådet, den Orientering omkring den nuværende situation på Aabybro Plejehjem. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

13 Ældrerådet Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Emner til kommende møder: 1. Drøftelse af Ældrerådets holdning til form og retningslinjer for afholdelse af ældrerådsvalg Dette punkt vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 17. januar, Bilag: Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi oktober 2012 Ældrerådet, den Som kommentar til punkt 1. orienterede Svend Åge Fog om, at han er blevet kontaktet af Dafolo vedrørende afholdelse af indledende møde med administrationen, omkring den praktiske planlægning for afholdelse af ældrerådsvalg i Mødet forventes at blive afholdt inden d. 17. januar Orienteringen blev taget til efterretning. Punkter til dagsordenen, fra Ældrerådets medlemmer, kan indgives til formand Karlo Jensen, på tlf , eller til Helle Vallentin Møller, på mail eller på tlf , senest mandag d. 26. november, Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

14 Ældrerådet Eventuelt / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Eventuelt. Ældrerådet, den Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

15 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 6. december, 2012, kl , på Restaurant Nordstjernen, Høkervej 5, 9492 Blokhus. Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

16 Ældrerådet Underskrifter

17 INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE I PATIENTFORLØB Temadag for patientforeninger i Region Nordjylland, Regionsrådet & Sundhedsbrugerrådet 26. NOVEMBER 2012 KL I REGIONSRÅDSSALEN Patientdialog edoc

18 PROGRAM Velkomst v. Regionsrådsformand Ulla Astman Beretning v. Formand for Sundhedsbrugerrådet Henning Olsen Temaoplæg Pause Dialog ved bordene Debat i salen v. journalist Thomas Chemnitz Opsamling v. Regionsrådsformand Ulla Astman Patientdialog edoc

19 Inddragelse af pårørende i patientforløb EN PÅRØRENDES OPLEVELSE Lene Pedersen PÅRØRENDE POLITIK I PRAKSIS Morten Noreng PÅRØRENDE INDDRAGELSE PLADS TIL PÅRØRENDE? SYGEHUSORGANISERING Maj Skårhøj PLADS TIL PÅRØRENDE? FYSISKE RAMMER John Stefansen PATIENTER OG PÅRØRENDE HAR NØGLEN Helen Kæstel Patientdialog edoc

20 PÅRØRENDE INDDRAGELSE EN PÅRØRENDES OPLEVELSE Lene Pedersen PLADS TIL PÅRØRENDE? SYGEHUSORGANISERING Lene Pedersen beskriver egne oplevelser som pårørende, og deltager også i den efterfølgende dialog. Maj Skårhøj, Fuldmægtig ved Sundhed - Plan og Kvalitet, fortæller om den nye kliniske ledelsesmæssige organisering med patientfokus og patientforløb nu og i fremtiden samt de pårørendes plads og betydning i forhold til dette. Maj Skårhøj PATIENTER OG PÅRØRENDE HAR NØGLEN Helen Kæstel PLADS TIL PÅRØRENDE? FYSISKE RAMMER John Stefansen PÅRØRENDE POLITIK I PRAKSIS Morten Noreng Helen Kæstel, Proceskonsulent ved Hoved- og Hjertecentret, fortæller om, hvordan man ved at anvende patient- og pårørendeinddragelse i en styret dialogproces kan øge personalets viden om, hvad der har betydning for patienterne og de pårørende og herefter på et fælles grundlag udvikle arbejdsgange, der har patienter og pårørende i fokus. John Stefansen, Planlægningschef ved Plan og Struktur, Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital fortæller om, hvordan der i dag bliver arbejdet med at skabe fysiske forhold, der tilgodeser de pårørende, og hvordan man i det nye sygehusbyggeri har tænkt de pårørende ind i de fysiske rammer. Morten Noreng, Lægefaglig Direktør ved Aalborg Sygehus, fortæller om, hvordan man i dag inddrager de pårørende på Aalborg Sygehus, samt fortæller om nye tiltag og initiativer som kan bedre samspillet mellem patient, pårørende og sygehuset. Patientdialog edoc

21 Ensomme Gamles Værn og DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til konference tirsdag d. 20. november 2012, Vingsted: Før livet bliver ubærligt - om forebyggelse af ensomhed Vi har alle følt os ensomme på et tidspunkt i vores liv. Ensomhed er, når man savner nærvær i forhold til andre mennesker. Det kan også skyldes savnet af et bestemt menneske. Ensomhed er et livsvilkår, men bør ikke blive en permanent tilstand. Når et gammelt menneske føler sig ensom, er det ofte en følge af livsomstændigheder som tab af en ægtefælle eller venner, tab af den hverdag man kender og holder af. Det er en ensomhed, det kan være svært at afhjælpe. Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) anslår, at mindst mænd og kvinder over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed er et stort problem for dem, det berører. Undersøgelser viser, at ensomhed forringer et menneskes livskvalitet væsentligt og øger risiko for sygdom, alkoholisme, depression og selvmord. Derfor er forebyggelse af ensomhed i dag et indsatsområde for hele samfundet. Socialminister Karen Hækkerup har netop bevilget 8,6 millioner kr. til projekter, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre, og i mange kommuner arbejder fagfolk med nye initiativer. Frivillige organisationer har i flere år gennemført projekter til at opspore og afhjælpe ensomhed, og Ensomme Gamles Værn igangsætter og støtter forskning og udviklingsarbejde, der skaber større viden om forebyggelse og ensomhed blandt gamle mennesker. Ensomme Gamles Værn og DANSKE ÆLDRERÅD arrangerer i samarbejde en landsdækkende, ældrepolitisk konference for at udbrede viden om og sætte fokus på forebyggende initiativer i forbindelse med ensomhed. På konferencen vil følgende spørgsmål bl.a. blive diskuteret: Hvad er forskellen på at være alene og at være ensom? Hvordan samarbejder kommuner med frivillige organisationer om at forebygge ensomhed hos ældre? Hvilke konkrete initiativer afhjælper ensomhed hos plejehjemsbeboere? Hvad er ældre- /seniorrådenes rolle i forhold til forebyggelse af ensomhed? Målgruppen for konferencen er ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og landspolitikere. Tid: Tirsdag d. 20. november 2012 Sted: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Pris: 850 kr. for ældre-/seniorrådsmedlemmer og medlemmer af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab / kr. for andre Tilmelding: Via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 8. november 2012

22 Program Indregistrering, kaffe og rundstykker Velkomst Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD Ældre ensomme hvad er problemet? Ensomhed blandt ældre er et væsentligt problem, skønt de fleste ældre ikke er ensomme. Kultursociolog Christine E. Swane giver et overblik over området. Gamle mennesker på 75 år og derover, der har mistet deres ægtefælle, føler sig hyppigst ensomme også fordi deres situation ofte er koblet med tab af førlighed, venner og anden familie. Ser man på det at kende én, man kan tale med, når man har problemer og brug for støtte, så mangler især fraskilte og ugifte ældre mænd nærkontakt. Til trods for, at ensomme udgør et mindretal blandt ældrebefolkningen, oplever Ensomme Gamles Værn et voksende skel mellem ensomme ældre og dem, der selv formår at skabe og fastholde et netværk. Hvordan overvindes dét skel, og hvad virker i forhold til at forebygge ensomhed? Christine E. Swane, direktør, Ensomme Gamles Værn Valgfrit seminar Frokost Valgfrit seminar Ensomhed på plejehjem Mange beboere på plejehjem føler sig ensomme. Samtalen forsvinder, fordi de enkelte beboere mangler overskud til at tale med hinanden. Det er ensomt ikke at blive hørt og set. Mange har behov for at have et andet menneske at tale med, om hvor svært det er. Netop dét at have et andet menneske at dele byrden med, er lindrende. Og for den der lytter, kan det være en berigelse. For ældre mennesker har livserfaringer, der hos nogle er omsat i livskundskab, som er værd at lytte til. Henrik Brogaard, gerontopsykolog, U9vers Kaffepause Brobygning mellem frivillige og ældre borgere I København bor mange ældre ensomme borgere. Hver fjerde ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje, føler sig ensom i dagligdagen. Kommunen indrykker årligt flere end 300 dødsannoncer for borgere, der dør alene uden venner og familie. Københavns sundheds- og omsorgsborgmester har sat et politisk mål for de næste tre år: Antallet af ensomme ældre københavnere skal halveres! Kommunen vil i samarbejde med frivillige kræfter løfte den sociale opgave og har ansat fem brobyggere til at skabe kontakt mellem frivillige og ældre københavnere. Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune Afsluttende kommentar Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn Busafgang mod Vejle

23 Seminarer 1. Læsegrupper med sårbare ældre I det fortrolige møde mellem deltagere i læsegrupper formes et rum, hvor man har mulighed for at komme tættere på hinanden. Ensomme Gamles Værn har i samarbejde med Læseforeningen iværksat læsegrupper for sårbare ældre med demens eller depression, ensomme og isolerede ældre samt indvandrere og flygtninge. Jon Dag Rasmussen fortæller om projektet belyst gennem antropologisk forskning, og Nanna Holm fortæller om erfaringer med bl.a. en læsegruppe for hjemmeboende mennesker med demens, hvor hun har læst højt. Jon Dag Rasmussen, cand.pæd.antro., forskningsassistent i Ensomme Gamles Værn Nanna Holm, cand.mag., koordinator i Læseforeningen 2. Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg gennemføres i 25 kommuner spredt over hele landet og løber fra 2011 til Formålet er at skabe en forbindelse mellem ældre, der er for meget alene, og de mange frivillige foreninger og tilbud om samvær og aktiviteter. I projektets første år er der gennemført interviews med ensomme ældre og repræsentanter for frivillige foreninger samt observationsstudier i foreninger og aktivitetscentre. Hvem er de ensomme ældre? Og hvordan kan kommunen og de frivillige foreninger/organisationer samarbejde om at forebygge ensomhed? Mia Saskia Olesen, antropolog, chefkonsulent og projektleder, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden 3. Tryghedsvandringer veje til tryghed og medborgerskab Utryghed ved at færdes i nærområdet kan være en årsag til, at nogle ældre borgere isolerer sig og bliver ensomme. Tryghedsvandringer er et forsøg på bl.a. at forebygge isolationen. Her er forskellige beboere sammen om at vandre i deres eget nærområde og diskutere, hvad der gør dem trygge eller utrygge. Udover at give input til forbedringer kan vandringerne bidrage til en bedre fælles forståelse mellem forskellige beboergrupper. Finn Kjær Jensen, antropolog, adm. direktør, Sekretariatet for Den Trygge Kommune 4. Besøgshunde på plejehjem Ni kommuner og i alt 91 plejecentre er med i TrygFondens Besøgshundeordning, som blev startet i Erfaringerne med ordningen er positive. Både personale og beboere på plejecentre ser frem til besøgene fra hundene og deres ejere. Hundene liver stemningen op, og de giver anledning til gode snakke også efter de er gået hjem. Hundene kan nogle gange give adgang til minder og ressourcer, som var gemt og glemt. Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden Galina Plesner, adfærdsbiolog og dyreadfærdsterapeut, konsulent på TrygFonden Besøgshunde 5. Solidt håndværk danner ramme om samvær på træværksted Forskning viser, at ældre mænd er særligt udsatte for at blive ensomme. Samtidig er de i mindre grad end andre interesserede i de aktivitetstilbud, der findes i kommuner. Holstebro Kommune har formået at fange ældre mænds interesse med et træværksted. Her mødes ældre mænd og enkelte kvinder for at reparere eller lave nyt træarbejde. En kommunal koordinator fungerer som tovholder, men dét er de ældre selv, som står for den daglige drift. Ved at dyrke en fælles interesse og udnytte hinandens ressourcer danner træværkstedet ramme om et netværksdannende samvær, og gode solide håndværkstraditioner vedligeholdes. Ellen Greve, sundhedschef, Holstebro Kommune 6. Samarbejde giver caféliv Røde Kors og Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er gået sammen om et cafétilbud. Tilbuddet er rettet mod ældre i egne hjem, og målet er at forebygge ensomhed. Samværet i cafeerne er desuden med til at skabe nye sociale netværk for brugerne. Der er foreløbig fire cafeer placeret forskellige steder i Odense, hvor der bor mange ældre. Medarbejdere i kommunen med tæt borgerkontakt formidler tilbuddet til de ældre, der har behov for socialt samvær. Tilbuddet er et godt eksempel på, hvordan en kommune kan indgå et givtigt samarbejde med en frivillig organisation. Pia Andersen, konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune Gerda Madsen, aktivitetsleder for Røde Kors cafeerne, Røde Kors Odense 7. Måltidet hverdagens sociale møde Måltidet er per definition socialt. Når man skal spise, er ens sociale situation afgørende for, om det drejer sig om at få noget mad indenbords for det skal man jo eller om der er tale om et måltid. Lydmontagen om måltidets sociale aspekt er produceret for Ensomme Gamles Værn. Den giver et sjældent blik på ensomhed og det stille liv, som ikke er synligt for andre. Igennem montagen lytter vi intenst til udsagn om ensomhed i ældrelivet med måltidet som omdrejningspunkt, hvilket danner afsæt for refleksion og videre diskussion. Kenn Carlsen, mag. art., Lyd Carlsen

24 Praktiske oplysninger Tid Konferencen afholdes tirsdag d. 20. november. Indregistrering fra kl Programmet begynder kl og slutter kl Pris Konferenceafgift er kr. 850 for ældrerådsmedlemmer og for medlemmer af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab / for andre kr Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød, bustransport mellem Vejle station og Vingstedcentret samt deltagermappe. Tilmelding Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, Én tilmelding pr. deltager. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 8. november Der er plads til 220 deltagere. Deltagerne registreres efter først-til-mølle-princippet. Hvis der skal tages særlige hensyn (kørestolsbruger, diabetiker m.m.), bedes dette anført i tilmeldingen. Bekræftelse Bekræftelser udsendes løbende fra d. 29. oktober til de mailadresser, der oplyses ved tilmeldingen. Faktura udsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Ved flere tilmeldinger fra samme ældre-/seniorråd sendes en samlet faktura. Afmelding Afmelding skal ske skriftligt til mail Afmelding er vederlagsfri indtil 8. november. Ved afmelding mellem 8. november og 12. november refunderes 50 % af deltagerprisen. Efter 12. november refunderes deltagerprisen ikke. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager. Adresse Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf.: Målgruppe Ældre-/seniorrådsmedlemmer, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og kommunalpolitikere. Bus Der er gratis bustransport fra Vejle station til Vingstedcentret. Bus er afpasset togankomst kl fra København og kl fra Frederikshavn. Der er ligeledes gratis bustransport til Vejle station kl fra Vingstedcentret. Buskørsel fra Vingstedcentret til Vejle station tager ca. 35 min. Tog mod København afgår kl og Tog mod Frederikshavn afgår kl Mere info? Kontakt ældrepolitisk konsulent Lise Sørensen, DANSKE ÆLDRERÅD på tlf eller pr. mail

25 Mødeplan for Ældrerådet 2013 Der er planlagt ældrerådsmøder flg. datoer: Torsdag d. 17. januar 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 14. februar 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 14. marts 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 25. april 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 23. maj 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 27. juni 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 29. august 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 3. oktober 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 7. november 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 5. december 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro.

26 Økonomirapport Kørt d. : kl. 05:00:08 Bestilt af : BRK

27 Økonomirapport Kontotekst 2012 Kontonr 2012 Korrigeret 2012(T) Bevæg. s. 2012(T) Forbrugsproce 2012 F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,26 mv. 42 Politisk organisation ,26 42 Kommissioner, råd og nævn ,26 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,26 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Uddannelse , Fødevarer , Tjenesteydelser uden ,00 moms 430 Øvrige ,96 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 486 Kørselsgodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og ,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 500 Materiale- og ,01 aktivitetsudgifter 501 Materiale- og 0 3 0,00 aktivitetsudgifter 2.9 Øvrige varekøb , Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,26 BRITT ROM KRISTIANSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

28 Økonomirapport Kørt d. : kl. 05:00:08 Bestilt af : BRK

29 Økonomirapport Kontotekst 2012 Kontonr 2012 Korrigeret 2012(T) Bevæg. s. 2012(T) Forbrugsproce 2012 F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,26 mv. 42 Politisk organisation ,26 42 Kommissioner, råd og nævn ,26 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,26 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Uddannelse , Fødevarer , Tjenesteydelser uden ,00 moms 430 Øvrige ,96 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 486 Kørselsgodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og ,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 500 Materiale- og ,01 aktivitetsudgifter 501 Materiale- og 0 3 0,00 aktivitetsudgifter 2.9 Øvrige varekøb , Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,26 BRITT ROM KRISTIANSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Ældrerådet 15.12.2011 Punkter på åbent møde: 100. Bemærkninger til dagsorden 1 101. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 11.10.2012 Punkter på åbent møde: 197. Bemærkninger til dagsorden 1 198. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Torsdag den 16. maj 2013

Torsdag den 16. maj 2013 Torsdag den 16. maj 2013 10.00 Åbning af temamødet Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Temamødets ordstyrer: Lene Johansen, journalist og foredragsholder 10.30 Den aktive borger i

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Forstå ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PRIS: 1.000 kr., speciale- og ph.d.-studerende 300 kr. Prisen inkluderer rapporten

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 Velkommen - Temaer A B C D Om undersøgelsen Hvad er omfanget af oplevet ensomhed? Hvad karakteriserer

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården

Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Møde i Integrationsrådet Tid 2. februar 2015 kl. 16.30 Sted Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården Direktørens Sekretariat

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl. 09.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl. 09.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl. 09.00-12.00. Mødet afholdes i det røde værelse på Rådhuset Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:30 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen og Frederik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet onsdag den 30. april 2014, Kl. 09.00-12.00 Frokost fra kl. 12.00-ca. 12.30 herefter rundvisning v/plejehjemsleder Rie Luxhøi. Mødet

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere