Referat Ældrerådet kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 208. Bemærkninger til dagsorden Godkendelse af referat fra forrige møde Evaluering af temadagen d. 23. oktober Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningen Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi Orientering fra medlemmerne Orientering fra bruger-pårørenderåd Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden Eventuelt Næste møde 13 Medlemmer: Karlo Jensen, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Matthiasen, Edmund Jensen, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Jørgen Hellum, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Gudrun Simonsen. Afbud: Jørgen Hellum, Walther Lundis.

3 Ældrerådet Bemærkninger til dagsorden / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Bemærkninger til dagsorden. Ældrerådet, den Godkendt. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

4 Ældrerådet Godkendelse af referat fra forrige møde / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 11. oktober, Ældrerådet, den Godkendt. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

5 Ældrerådet Evaluering af temadagen d. 23. oktober / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Evaluering af Ældrerådets temadag, afholdt d. 23. oktober, Sagsbeskrivelse Tirsdag d. 23. oktober 2012, blev der afholdt temadag, arrangeret af Ældrerådet, hvor Social- og Sundhedsudvalget var inviteret, samt ledergruppen i Socialafdelingen. Dagen startede kl. 9.00, ved Skovsgaard Mulitihus, hvorfra der afgik bus til Klejtrup Friplejehjem, nær Hobro, hvor der var kaffe, præsentation og rundvisning. Ved tilbagekomsten til Skovsgaard Multihus blev der serveret frokost, og kl blev der afholdt temamøde med Social- og Sundhedsudvalget. Emnet for temamødet var Hvordan gør vi det attraktivt at komme på plejecenter, opdelt i fire underpunkter, hvor der til hvert blev givet et fagligt oplæg af medarbejdere fra Ældreområdet, fordelt således: Boligforhold: /v. plejehjemslederne Marianne Sønderby Christensen og Kirsten Thorhauge. Velfærdsteknologi: /v. distriktschef Vibeke Eriksen Aktiviteter hvilke? /v. distriktschef Bjarne Kirkedal Jensen Pårørende /v. konstitueret distriktschef Katy Albers Oplægsholderne var blevet bedt om at have fokus på mere attraktivt og oplæggene måtte gerne indeholde spørgsmål til videre drøftelse med Socialog Sundhedsudvalget og Ældrerådet. Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet evaluerer den afholdte temadag. Ældrerådet, den Ældrerådet var generelt tilfreds med dagen.

6 Ældrerådet Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

7 Ældrerådet Orientering fra formanden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Danske Ældreråd og Ensomme Gamles Værn inviterer til konference med titlen: Før livet bliver ubærligt - om forebyggelse af ensomhed. Konferencen afholdes tirsdag d. 20. november 2012, på Vingstedcentret ved Vejle. Konferenceprogram er vedhæftet som bilag. Tilmeldingsfristen er d. 8. november, Region Nordjylland afholder temamøde om inddragelse af pårørende, mandag d. 26. november 2012, kl , i Regionsrådssalen. Tilmeldingsfrist d. 12. november Invitation er vedhæftet som bilag. Orientering fra afholdt budgetmøde om det vedtagne budget 2013, for medlemmer af råd/nævn, forældrebestyrelse m.fl. Revideret mødeplan for Ældrerådet 2013 er vedhæftet som bilag. Bilag: Invitation til temamøde om inddragelse af pårørende i Region Nordjylland Konferenceprogram - Før livet bliver ubærligt Mødeplan for Ældrerådet 2013 Ældrerådet, den Fra Ældrerådet vil der blive tilmeldt i alt seks deltagere. Taget til efterretning. 2. Fra Ældrerådet vil der blive tilmeldt to deltager til dette møde. Taget til efterretning. 3. Taget til efterretning. 4. Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

8 Ældrerådet Orientering fra forvaltningen / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Den nye chef for Fællessekretariatet i Aabybro, Birgitte Guldberg, kommer og præsenterer sig for Ældrerådet, og giver en status vedrørende digitalisering samt situationen i Borgerservice. Opfølgning på spørgsmål fra ældrerådsmødet d. 11. oktober, 2012, hvor der fra ét af Ældrerådets medlemmer var spørgsmål til, hvorfra de midler kommer, der er afsat til Ældrerådets arbejde på budgettet for Medlemmet ville gerne vide, om pengene kommer fra bloktilskud eller -18 midler. Orientering fra socialchef Svend Åge Fog omkring det vedtagne budget for 2013, for ældreområdet. Ældrerådet, den Birgitte Guldberg gav en præsentation af sig selv og sine ansvarsområder. Endvidere gav hun en status på digitaliseringsområdet. I denne sammenhæng slog hun fast, at ingen borgere i Jammerbugt Kommune skal være bange for at blive overladt til sig selv. Kommunen er villige til at hjælpe de borgere, der ikke selv er i stand til at gøre brug af NemID. Borgerservice stiller også gerne medarbejdere til rådighed, til at komme ud og undervise i brug af NemID. Fra Ældrerådet var der mange kommentarer og spørgsmål til dette emne. Birgitte Guldberg orienterede endvidere omkring overgangen til Udbetaling Danmark, på blandt andet pensionsområdet, idet hun gjorde opmærksom på, at ansøgning om personlige tillæg fortsat vil høre under kommunerne. Orienteringen blev taget til efterretning. 2. De kr., der er afsat i budget 2012 til Ældrerådet, er afsat af Kommunalbestyrelsen, det vil sige af det kommunale bloktilskud. 3. Svend Åge Fog orienterede omkring det vedtagne budget for Han gjorde blandt andet rede for den nye organisering af Socialafdelingen, som træder i kraft pr. 1. januar 2013, hvor de nuværende fire distrikter reduceres til to. Endvidere vil der blive ansat en stabsmedarbejder i Socialafdelingen. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis.

9 Ældrerådet Tilbage til toppen

10 Ældrerådet Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Gennemgang af forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi for oktober, Bilag: Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi oktober 2012 Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

11 Ældrerådet Orientering fra medlemmerne / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Regionsældrerådet Karlo Jensen Trafiksikkerhedsrådet Karlo Jensen Ældrerådet, den Møde vil blive afholdt d. 22. november, Taget til efterretning. 2. Orientering fra afholdt møde. Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

12 Ældrerådet Orientering fra bruger-pårørenderåd / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres fra: Møllegården Karlo Kjær Solgården Bodil Mejlholm Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen Biersted Plejecenter Jens Dige Aabybro Plejehjem Karlo Jensen Kaas Plejecenter Edmund Jensen Hune og Pandrup Plejecenter Walther Lundis Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen Solbakken Mary Mathiasen Ældrerådet, den Orientering omkring den nuværende situation på Aabybro Plejehjem. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

13 Ældrerådet Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Emner til kommende møder: 1. Drøftelse af Ældrerådets holdning til form og retningslinjer for afholdelse af ældrerådsvalg Dette punkt vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 17. januar, Bilag: Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi oktober 2012 Ældrerådet, den Som kommentar til punkt 1. orienterede Svend Åge Fog om, at han er blevet kontaktet af Dafolo vedrørende afholdelse af indledende møde med administrationen, omkring den praktiske planlægning for afholdelse af ældrerådsvalg i Mødet forventes at blive afholdt inden d. 17. januar Orienteringen blev taget til efterretning. Punkter til dagsordenen, fra Ældrerådets medlemmer, kan indgives til formand Karlo Jensen, på tlf , eller til Helle Vallentin Møller, på mail eller på tlf , senest mandag d. 26. november, Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

14 Ældrerådet Eventuelt / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Eventuelt. Ældrerådet, den Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

15 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 6. december, 2012, kl , på Restaurant Nordstjernen, Høkervej 5, 9492 Blokhus. Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

16 Ældrerådet Underskrifter

17 INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE I PATIENTFORLØB Temadag for patientforeninger i Region Nordjylland, Regionsrådet & Sundhedsbrugerrådet 26. NOVEMBER 2012 KL I REGIONSRÅDSSALEN Patientdialog edoc

18 PROGRAM Velkomst v. Regionsrådsformand Ulla Astman Beretning v. Formand for Sundhedsbrugerrådet Henning Olsen Temaoplæg Pause Dialog ved bordene Debat i salen v. journalist Thomas Chemnitz Opsamling v. Regionsrådsformand Ulla Astman Patientdialog edoc

19 Inddragelse af pårørende i patientforløb EN PÅRØRENDES OPLEVELSE Lene Pedersen PÅRØRENDE POLITIK I PRAKSIS Morten Noreng PÅRØRENDE INDDRAGELSE PLADS TIL PÅRØRENDE? SYGEHUSORGANISERING Maj Skårhøj PLADS TIL PÅRØRENDE? FYSISKE RAMMER John Stefansen PATIENTER OG PÅRØRENDE HAR NØGLEN Helen Kæstel Patientdialog edoc

20 PÅRØRENDE INDDRAGELSE EN PÅRØRENDES OPLEVELSE Lene Pedersen PLADS TIL PÅRØRENDE? SYGEHUSORGANISERING Lene Pedersen beskriver egne oplevelser som pårørende, og deltager også i den efterfølgende dialog. Maj Skårhøj, Fuldmægtig ved Sundhed - Plan og Kvalitet, fortæller om den nye kliniske ledelsesmæssige organisering med patientfokus og patientforløb nu og i fremtiden samt de pårørendes plads og betydning i forhold til dette. Maj Skårhøj PATIENTER OG PÅRØRENDE HAR NØGLEN Helen Kæstel PLADS TIL PÅRØRENDE? FYSISKE RAMMER John Stefansen PÅRØRENDE POLITIK I PRAKSIS Morten Noreng Helen Kæstel, Proceskonsulent ved Hoved- og Hjertecentret, fortæller om, hvordan man ved at anvende patient- og pårørendeinddragelse i en styret dialogproces kan øge personalets viden om, hvad der har betydning for patienterne og de pårørende og herefter på et fælles grundlag udvikle arbejdsgange, der har patienter og pårørende i fokus. John Stefansen, Planlægningschef ved Plan og Struktur, Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital fortæller om, hvordan der i dag bliver arbejdet med at skabe fysiske forhold, der tilgodeser de pårørende, og hvordan man i det nye sygehusbyggeri har tænkt de pårørende ind i de fysiske rammer. Morten Noreng, Lægefaglig Direktør ved Aalborg Sygehus, fortæller om, hvordan man i dag inddrager de pårørende på Aalborg Sygehus, samt fortæller om nye tiltag og initiativer som kan bedre samspillet mellem patient, pårørende og sygehuset. Patientdialog edoc

21 Ensomme Gamles Værn og DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til konference tirsdag d. 20. november 2012, Vingsted: Før livet bliver ubærligt - om forebyggelse af ensomhed Vi har alle følt os ensomme på et tidspunkt i vores liv. Ensomhed er, når man savner nærvær i forhold til andre mennesker. Det kan også skyldes savnet af et bestemt menneske. Ensomhed er et livsvilkår, men bør ikke blive en permanent tilstand. Når et gammelt menneske føler sig ensom, er det ofte en følge af livsomstændigheder som tab af en ægtefælle eller venner, tab af den hverdag man kender og holder af. Det er en ensomhed, det kan være svært at afhjælpe. Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) anslår, at mindst mænd og kvinder over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed er et stort problem for dem, det berører. Undersøgelser viser, at ensomhed forringer et menneskes livskvalitet væsentligt og øger risiko for sygdom, alkoholisme, depression og selvmord. Derfor er forebyggelse af ensomhed i dag et indsatsområde for hele samfundet. Socialminister Karen Hækkerup har netop bevilget 8,6 millioner kr. til projekter, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre, og i mange kommuner arbejder fagfolk med nye initiativer. Frivillige organisationer har i flere år gennemført projekter til at opspore og afhjælpe ensomhed, og Ensomme Gamles Værn igangsætter og støtter forskning og udviklingsarbejde, der skaber større viden om forebyggelse og ensomhed blandt gamle mennesker. Ensomme Gamles Værn og DANSKE ÆLDRERÅD arrangerer i samarbejde en landsdækkende, ældrepolitisk konference for at udbrede viden om og sætte fokus på forebyggende initiativer i forbindelse med ensomhed. På konferencen vil følgende spørgsmål bl.a. blive diskuteret: Hvad er forskellen på at være alene og at være ensom? Hvordan samarbejder kommuner med frivillige organisationer om at forebygge ensomhed hos ældre? Hvilke konkrete initiativer afhjælper ensomhed hos plejehjemsbeboere? Hvad er ældre- /seniorrådenes rolle i forhold til forebyggelse af ensomhed? Målgruppen for konferencen er ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og landspolitikere. Tid: Tirsdag d. 20. november 2012 Sted: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Pris: 850 kr. for ældre-/seniorrådsmedlemmer og medlemmer af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab / kr. for andre Tilmelding: Via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 8. november 2012

22 Program Indregistrering, kaffe og rundstykker Velkomst Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD Ældre ensomme hvad er problemet? Ensomhed blandt ældre er et væsentligt problem, skønt de fleste ældre ikke er ensomme. Kultursociolog Christine E. Swane giver et overblik over området. Gamle mennesker på 75 år og derover, der har mistet deres ægtefælle, føler sig hyppigst ensomme også fordi deres situation ofte er koblet med tab af førlighed, venner og anden familie. Ser man på det at kende én, man kan tale med, når man har problemer og brug for støtte, så mangler især fraskilte og ugifte ældre mænd nærkontakt. Til trods for, at ensomme udgør et mindretal blandt ældrebefolkningen, oplever Ensomme Gamles Værn et voksende skel mellem ensomme ældre og dem, der selv formår at skabe og fastholde et netværk. Hvordan overvindes dét skel, og hvad virker i forhold til at forebygge ensomhed? Christine E. Swane, direktør, Ensomme Gamles Værn Valgfrit seminar Frokost Valgfrit seminar Ensomhed på plejehjem Mange beboere på plejehjem føler sig ensomme. Samtalen forsvinder, fordi de enkelte beboere mangler overskud til at tale med hinanden. Det er ensomt ikke at blive hørt og set. Mange har behov for at have et andet menneske at tale med, om hvor svært det er. Netop dét at have et andet menneske at dele byrden med, er lindrende. Og for den der lytter, kan det være en berigelse. For ældre mennesker har livserfaringer, der hos nogle er omsat i livskundskab, som er værd at lytte til. Henrik Brogaard, gerontopsykolog, U9vers Kaffepause Brobygning mellem frivillige og ældre borgere I København bor mange ældre ensomme borgere. Hver fjerde ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje, føler sig ensom i dagligdagen. Kommunen indrykker årligt flere end 300 dødsannoncer for borgere, der dør alene uden venner og familie. Københavns sundheds- og omsorgsborgmester har sat et politisk mål for de næste tre år: Antallet af ensomme ældre københavnere skal halveres! Kommunen vil i samarbejde med frivillige kræfter løfte den sociale opgave og har ansat fem brobyggere til at skabe kontakt mellem frivillige og ældre københavnere. Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune Afsluttende kommentar Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn Busafgang mod Vejle

23 Seminarer 1. Læsegrupper med sårbare ældre I det fortrolige møde mellem deltagere i læsegrupper formes et rum, hvor man har mulighed for at komme tættere på hinanden. Ensomme Gamles Værn har i samarbejde med Læseforeningen iværksat læsegrupper for sårbare ældre med demens eller depression, ensomme og isolerede ældre samt indvandrere og flygtninge. Jon Dag Rasmussen fortæller om projektet belyst gennem antropologisk forskning, og Nanna Holm fortæller om erfaringer med bl.a. en læsegruppe for hjemmeboende mennesker med demens, hvor hun har læst højt. Jon Dag Rasmussen, cand.pæd.antro., forskningsassistent i Ensomme Gamles Værn Nanna Holm, cand.mag., koordinator i Læseforeningen 2. Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg gennemføres i 25 kommuner spredt over hele landet og løber fra 2011 til Formålet er at skabe en forbindelse mellem ældre, der er for meget alene, og de mange frivillige foreninger og tilbud om samvær og aktiviteter. I projektets første år er der gennemført interviews med ensomme ældre og repræsentanter for frivillige foreninger samt observationsstudier i foreninger og aktivitetscentre. Hvem er de ensomme ældre? Og hvordan kan kommunen og de frivillige foreninger/organisationer samarbejde om at forebygge ensomhed? Mia Saskia Olesen, antropolog, chefkonsulent og projektleder, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden 3. Tryghedsvandringer veje til tryghed og medborgerskab Utryghed ved at færdes i nærområdet kan være en årsag til, at nogle ældre borgere isolerer sig og bliver ensomme. Tryghedsvandringer er et forsøg på bl.a. at forebygge isolationen. Her er forskellige beboere sammen om at vandre i deres eget nærområde og diskutere, hvad der gør dem trygge eller utrygge. Udover at give input til forbedringer kan vandringerne bidrage til en bedre fælles forståelse mellem forskellige beboergrupper. Finn Kjær Jensen, antropolog, adm. direktør, Sekretariatet for Den Trygge Kommune 4. Besøgshunde på plejehjem Ni kommuner og i alt 91 plejecentre er med i TrygFondens Besøgshundeordning, som blev startet i Erfaringerne med ordningen er positive. Både personale og beboere på plejecentre ser frem til besøgene fra hundene og deres ejere. Hundene liver stemningen op, og de giver anledning til gode snakke også efter de er gået hjem. Hundene kan nogle gange give adgang til minder og ressourcer, som var gemt og glemt. Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden Galina Plesner, adfærdsbiolog og dyreadfærdsterapeut, konsulent på TrygFonden Besøgshunde 5. Solidt håndværk danner ramme om samvær på træværksted Forskning viser, at ældre mænd er særligt udsatte for at blive ensomme. Samtidig er de i mindre grad end andre interesserede i de aktivitetstilbud, der findes i kommuner. Holstebro Kommune har formået at fange ældre mænds interesse med et træværksted. Her mødes ældre mænd og enkelte kvinder for at reparere eller lave nyt træarbejde. En kommunal koordinator fungerer som tovholder, men dét er de ældre selv, som står for den daglige drift. Ved at dyrke en fælles interesse og udnytte hinandens ressourcer danner træværkstedet ramme om et netværksdannende samvær, og gode solide håndværkstraditioner vedligeholdes. Ellen Greve, sundhedschef, Holstebro Kommune 6. Samarbejde giver caféliv Røde Kors og Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er gået sammen om et cafétilbud. Tilbuddet er rettet mod ældre i egne hjem, og målet er at forebygge ensomhed. Samværet i cafeerne er desuden med til at skabe nye sociale netværk for brugerne. Der er foreløbig fire cafeer placeret forskellige steder i Odense, hvor der bor mange ældre. Medarbejdere i kommunen med tæt borgerkontakt formidler tilbuddet til de ældre, der har behov for socialt samvær. Tilbuddet er et godt eksempel på, hvordan en kommune kan indgå et givtigt samarbejde med en frivillig organisation. Pia Andersen, konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune Gerda Madsen, aktivitetsleder for Røde Kors cafeerne, Røde Kors Odense 7. Måltidet hverdagens sociale møde Måltidet er per definition socialt. Når man skal spise, er ens sociale situation afgørende for, om det drejer sig om at få noget mad indenbords for det skal man jo eller om der er tale om et måltid. Lydmontagen om måltidets sociale aspekt er produceret for Ensomme Gamles Værn. Den giver et sjældent blik på ensomhed og det stille liv, som ikke er synligt for andre. Igennem montagen lytter vi intenst til udsagn om ensomhed i ældrelivet med måltidet som omdrejningspunkt, hvilket danner afsæt for refleksion og videre diskussion. Kenn Carlsen, mag. art., Lyd Carlsen

24 Praktiske oplysninger Tid Konferencen afholdes tirsdag d. 20. november. Indregistrering fra kl Programmet begynder kl og slutter kl Pris Konferenceafgift er kr. 850 for ældrerådsmedlemmer og for medlemmer af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab / for andre kr Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød, bustransport mellem Vejle station og Vingstedcentret samt deltagermappe. Tilmelding Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, Én tilmelding pr. deltager. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 8. november Der er plads til 220 deltagere. Deltagerne registreres efter først-til-mølle-princippet. Hvis der skal tages særlige hensyn (kørestolsbruger, diabetiker m.m.), bedes dette anført i tilmeldingen. Bekræftelse Bekræftelser udsendes løbende fra d. 29. oktober til de mailadresser, der oplyses ved tilmeldingen. Faktura udsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Ved flere tilmeldinger fra samme ældre-/seniorråd sendes en samlet faktura. Afmelding Afmelding skal ske skriftligt til mail Afmelding er vederlagsfri indtil 8. november. Ved afmelding mellem 8. november og 12. november refunderes 50 % af deltagerprisen. Efter 12. november refunderes deltagerprisen ikke. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager. Adresse Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf.: Målgruppe Ældre-/seniorrådsmedlemmer, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og kommunalpolitikere. Bus Der er gratis bustransport fra Vejle station til Vingstedcentret. Bus er afpasset togankomst kl fra København og kl fra Frederikshavn. Der er ligeledes gratis bustransport til Vejle station kl fra Vingstedcentret. Buskørsel fra Vingstedcentret til Vejle station tager ca. 35 min. Tog mod København afgår kl og Tog mod Frederikshavn afgår kl Mere info? Kontakt ældrepolitisk konsulent Lise Sørensen, DANSKE ÆLDRERÅD på tlf eller pr. mail

25 Mødeplan for Ældrerådet 2013 Der er planlagt ældrerådsmøder flg. datoer: Torsdag d. 17. januar 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 14. februar 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 14. marts 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 25. april 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 23. maj 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 27. juni 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 29. august 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 3. oktober 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 7. november 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 5. december 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro.

26 Økonomirapport Kørt d. : kl. 05:00:08 Bestilt af : BRK

27 Økonomirapport Kontotekst 2012 Kontonr 2012 Korrigeret 2012(T) Bevæg. s. 2012(T) Forbrugsproce 2012 F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,26 mv. 42 Politisk organisation ,26 42 Kommissioner, råd og nævn ,26 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,26 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Uddannelse , Fødevarer , Tjenesteydelser uden ,00 moms 430 Øvrige ,96 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 486 Kørselsgodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og ,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 500 Materiale- og ,01 aktivitetsudgifter 501 Materiale- og 0 3 0,00 aktivitetsudgifter 2.9 Øvrige varekøb , Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,26 BRITT ROM KRISTIANSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

28 Økonomirapport Kørt d. : kl. 05:00:08 Bestilt af : BRK

29 Økonomirapport Kontotekst 2012 Kontonr 2012 Korrigeret 2012(T) Bevæg. s. 2012(T) Forbrugsproce 2012 F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,26 mv. 42 Politisk organisation ,26 42 Kommissioner, råd og nævn ,26 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,26 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Uddannelse , Fødevarer , Tjenesteydelser uden ,00 moms 430 Øvrige ,96 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 486 Kørselsgodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og ,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 500 Materiale- og ,01 aktivitetsudgifter 501 Materiale- og 0 3 0,00 aktivitetsudgifter 2.9 Øvrige varekøb , Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,26 BRITT ROM KRISTIANSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

Referat Ældrerådet 24.05.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 24.05.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Punkter på åbent møde: 157. Bemærkninger til dagsorden... 1 158. Godkendelse af referat fra forrige møde... 2 159. Embedslægerapporter

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den 20.05. 2009 Kl. 9.30-12.00 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 229. Tildelingskriterier 2013 for frivilligt socialt

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 03. 2009 Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 03. 2009 Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 03. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.04.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.04.2012 Punkter på åbent møde: 146. Bemærkninger til dagsorden 1 147. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.10.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 181. Tilsynsrapport fra Hune Plejecenter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Før livet bliver ubærligt om forebyggelse af ensomhed

KONFERENCERAPPORT Før livet bliver ubærligt om forebyggelse af ensomhed KONFERENCERAPPORT Før livet bliver ubærligt om forebyggelse af ensomhed Før livet bliver ubærligt om forebyggelse af ensomhed Tirsdag d. 20. november 2012 holdt DANSKE ÆLDRERÅD og Ensomme Gamles Værn en

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag, 15. maj 2008, Aabybro Rådhus, lokale 83, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Kl. 9.30-12.00 Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Referat Ældrerådet 14.02.2013 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 14.02.2013 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 14.02.2013 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.02.2013 Punkter på åbent møde: 15. Bemærkninger til dagsorden 1 16. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Referat Ældrerådet 23.06.2011 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 23.06.2011 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 23.06.2011 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 23.06.2011 Punkter på åbent møde: 51. Bemærkninger til dagsorden 1 52. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Ældrerådet 15.12.2011 Punkter på åbent møde: 100. Bemærkninger til dagsorden 1 101. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro MØDEDATO: 17.09.07 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag den 23. oktober 2008, Aabybro Rådhus, lokale 83, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Kl. 9.30-12.00 Social-, Sundhed & Beskæftigelse

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Det spirer og gror erfaringer fra læsegrupper med ældre

Det spirer og gror erfaringer fra læsegrupper med ældre Det spirer og gror erfaringer fra læsegrupper med ældre Inspirationsseminar Middelfart 16. januar 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør Jon Dag Rasmussen, cand.pæd.ant., ph.d.-studerende

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Lukket Referat. Afbud fra: Flemming Pihl Deltog ikke:

Lukket Referat. Afbud fra: Flemming Pihl Deltog ikke: Lukket Referat Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen, Karsten P. Smith Afbud fra: Flemming Pihl Deltog

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 17.02.2011 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 17.02.2011 Punkter på åbent møde: 1. Bemærkninger til dagsorden 1 2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 16.02.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 16.02.2012 Punkter på åbent møde: 114. Bemærkninger til dagsorden 1 115. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

Orientering fra Ældrerådets repræsentanter.

Orientering fra Ældrerådets repræsentanter. Punkt 10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter.. Lokalråd: Nordøst: møde fælles med Nordvest. Kun 2 medlemmer tilbage i Nordvest. Der afholdes nu fælles lokalrådsmøder i indeværende valgperiode.

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Mødelokalet i207, Sjællandsgade 40, bygn. i, 1. sal Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 08.-06.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 08. juni 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Bjørn Bjerking,

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, Kirsten Bitsch Kristensen,

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Status på politik for seniorliv orientering.

Status på politik for seniorliv orientering. Punkt 9. Status på politik for seniorliv - 2012 - orientering. 2012-25679. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget, at vedlagte status på politik for seniorliv tages til

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Grønnegadecentret Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin.

Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Grønnegadecentret Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin. Møde Nr. 20 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Sted Grønnegadecentret Deltagere Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin. Referent Birgit

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Møderum 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Møderum 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.11.2010 kl. 09:30 Møderum 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.11.2010 Punkter på åbent møde: 184. Bemærkninger til dagsorden 1 185. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl til ca I Frichsparken, vær 1.

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl til ca I Frichsparken, vær 1. DAGSORDEN og referat til Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 I Frichsparken, vær 1.86 Til: Kopi til: Ældrerådets 15 medlemmer Fuldmægtig Claus Rasmussen, Sundhed

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1C Fraværende: Erik Vester, Klaus Nikolaisen, Jean Petersen

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 19. februar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Mødet slutter kl. 17.30. Afbud: Lis Lund og Vivi Bjørnmose. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Ældrerådet 17.01.2013 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 17.01.2013 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 17.01.2013 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 17.01.2013 Punkter på åbent møde: 1. Bemærkninger til dagsorden 1 2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2013 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John Heilemann

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere