Referat Ældrerådet kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 208. Bemærkninger til dagsorden Godkendelse af referat fra forrige møde Evaluering af temadagen d. 23. oktober Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningen Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi Orientering fra medlemmerne Orientering fra bruger-pårørenderåd Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden Eventuelt Næste møde 13 Medlemmer: Karlo Jensen, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Matthiasen, Edmund Jensen, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Jørgen Hellum, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Gudrun Simonsen. Afbud: Jørgen Hellum, Walther Lundis.

3 Ældrerådet Bemærkninger til dagsorden / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Bemærkninger til dagsorden. Ældrerådet, den Godkendt. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

4 Ældrerådet Godkendelse af referat fra forrige møde / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 11. oktober, Ældrerådet, den Godkendt. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

5 Ældrerådet Evaluering af temadagen d. 23. oktober / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Evaluering af Ældrerådets temadag, afholdt d. 23. oktober, Sagsbeskrivelse Tirsdag d. 23. oktober 2012, blev der afholdt temadag, arrangeret af Ældrerådet, hvor Social- og Sundhedsudvalget var inviteret, samt ledergruppen i Socialafdelingen. Dagen startede kl. 9.00, ved Skovsgaard Mulitihus, hvorfra der afgik bus til Klejtrup Friplejehjem, nær Hobro, hvor der var kaffe, præsentation og rundvisning. Ved tilbagekomsten til Skovsgaard Multihus blev der serveret frokost, og kl blev der afholdt temamøde med Social- og Sundhedsudvalget. Emnet for temamødet var Hvordan gør vi det attraktivt at komme på plejecenter, opdelt i fire underpunkter, hvor der til hvert blev givet et fagligt oplæg af medarbejdere fra Ældreområdet, fordelt således: Boligforhold: /v. plejehjemslederne Marianne Sønderby Christensen og Kirsten Thorhauge. Velfærdsteknologi: /v. distriktschef Vibeke Eriksen Aktiviteter hvilke? /v. distriktschef Bjarne Kirkedal Jensen Pårørende /v. konstitueret distriktschef Katy Albers Oplægsholderne var blevet bedt om at have fokus på mere attraktivt og oplæggene måtte gerne indeholde spørgsmål til videre drøftelse med Socialog Sundhedsudvalget og Ældrerådet. Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet evaluerer den afholdte temadag. Ældrerådet, den Ældrerådet var generelt tilfreds med dagen.

6 Ældrerådet Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

7 Ældrerådet Orientering fra formanden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Danske Ældreråd og Ensomme Gamles Værn inviterer til konference med titlen: Før livet bliver ubærligt - om forebyggelse af ensomhed. Konferencen afholdes tirsdag d. 20. november 2012, på Vingstedcentret ved Vejle. Konferenceprogram er vedhæftet som bilag. Tilmeldingsfristen er d. 8. november, Region Nordjylland afholder temamøde om inddragelse af pårørende, mandag d. 26. november 2012, kl , i Regionsrådssalen. Tilmeldingsfrist d. 12. november Invitation er vedhæftet som bilag. Orientering fra afholdt budgetmøde om det vedtagne budget 2013, for medlemmer af råd/nævn, forældrebestyrelse m.fl. Revideret mødeplan for Ældrerådet 2013 er vedhæftet som bilag. Bilag: Invitation til temamøde om inddragelse af pårørende i Region Nordjylland Konferenceprogram - Før livet bliver ubærligt Mødeplan for Ældrerådet 2013 Ældrerådet, den Fra Ældrerådet vil der blive tilmeldt i alt seks deltagere. Taget til efterretning. 2. Fra Ældrerådet vil der blive tilmeldt to deltager til dette møde. Taget til efterretning. 3. Taget til efterretning. 4. Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

8 Ældrerådet Orientering fra forvaltningen / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Den nye chef for Fællessekretariatet i Aabybro, Birgitte Guldberg, kommer og præsenterer sig for Ældrerådet, og giver en status vedrørende digitalisering samt situationen i Borgerservice. Opfølgning på spørgsmål fra ældrerådsmødet d. 11. oktober, 2012, hvor der fra ét af Ældrerådets medlemmer var spørgsmål til, hvorfra de midler kommer, der er afsat til Ældrerådets arbejde på budgettet for Medlemmet ville gerne vide, om pengene kommer fra bloktilskud eller -18 midler. Orientering fra socialchef Svend Åge Fog omkring det vedtagne budget for 2013, for ældreområdet. Ældrerådet, den Birgitte Guldberg gav en præsentation af sig selv og sine ansvarsområder. Endvidere gav hun en status på digitaliseringsområdet. I denne sammenhæng slog hun fast, at ingen borgere i Jammerbugt Kommune skal være bange for at blive overladt til sig selv. Kommunen er villige til at hjælpe de borgere, der ikke selv er i stand til at gøre brug af NemID. Borgerservice stiller også gerne medarbejdere til rådighed, til at komme ud og undervise i brug af NemID. Fra Ældrerådet var der mange kommentarer og spørgsmål til dette emne. Birgitte Guldberg orienterede endvidere omkring overgangen til Udbetaling Danmark, på blandt andet pensionsområdet, idet hun gjorde opmærksom på, at ansøgning om personlige tillæg fortsat vil høre under kommunerne. Orienteringen blev taget til efterretning. 2. De kr., der er afsat i budget 2012 til Ældrerådet, er afsat af Kommunalbestyrelsen, det vil sige af det kommunale bloktilskud. 3. Svend Åge Fog orienterede omkring det vedtagne budget for Han gjorde blandt andet rede for den nye organisering af Socialafdelingen, som træder i kraft pr. 1. januar 2013, hvor de nuværende fire distrikter reduceres til to. Endvidere vil der blive ansat en stabsmedarbejder i Socialafdelingen. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis.

9 Ældrerådet Tilbage til toppen

10 Ældrerådet Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Gennemgang af forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi for oktober, Bilag: Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi oktober 2012 Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

11 Ældrerådet Orientering fra medlemmerne / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Regionsældrerådet Karlo Jensen Trafiksikkerhedsrådet Karlo Jensen Ældrerådet, den Møde vil blive afholdt d. 22. november, Taget til efterretning. 2. Orientering fra afholdt møde. Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

12 Ældrerådet Orientering fra bruger-pårørenderåd / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres fra: Møllegården Karlo Kjær Solgården Bodil Mejlholm Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen Biersted Plejecenter Jens Dige Aabybro Plejehjem Karlo Jensen Kaas Plejecenter Edmund Jensen Hune og Pandrup Plejecenter Walther Lundis Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen Solbakken Mary Mathiasen Ældrerådet, den Orientering omkring den nuværende situation på Aabybro Plejehjem. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

13 Ældrerådet Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Emner til kommende møder: 1. Drøftelse af Ældrerådets holdning til form og retningslinjer for afholdelse af ældrerådsvalg Dette punkt vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 17. januar, Bilag: Forbrugsoversigt over Ældrerådets økonomi oktober 2012 Ældrerådet, den Som kommentar til punkt 1. orienterede Svend Åge Fog om, at han er blevet kontaktet af Dafolo vedrørende afholdelse af indledende møde med administrationen, omkring den praktiske planlægning for afholdelse af ældrerådsvalg i Mødet forventes at blive afholdt inden d. 17. januar Orienteringen blev taget til efterretning. Punkter til dagsordenen, fra Ældrerådets medlemmer, kan indgives til formand Karlo Jensen, på tlf , eller til Helle Vallentin Møller, på mail eller på tlf , senest mandag d. 26. november, Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

14 Ældrerådet Eventuelt / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Eventuelt. Ældrerådet, den Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

15 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 6. december, 2012, kl , på Restaurant Nordstjernen, Høkervej 5, 9492 Blokhus. Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørgen Hellum, Walther Lundis. Tilbage til toppen

16 Ældrerådet Underskrifter

17 INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE I PATIENTFORLØB Temadag for patientforeninger i Region Nordjylland, Regionsrådet & Sundhedsbrugerrådet 26. NOVEMBER 2012 KL I REGIONSRÅDSSALEN Patientdialog edoc

18 PROGRAM Velkomst v. Regionsrådsformand Ulla Astman Beretning v. Formand for Sundhedsbrugerrådet Henning Olsen Temaoplæg Pause Dialog ved bordene Debat i salen v. journalist Thomas Chemnitz Opsamling v. Regionsrådsformand Ulla Astman Patientdialog edoc

19 Inddragelse af pårørende i patientforløb EN PÅRØRENDES OPLEVELSE Lene Pedersen PÅRØRENDE POLITIK I PRAKSIS Morten Noreng PÅRØRENDE INDDRAGELSE PLADS TIL PÅRØRENDE? SYGEHUSORGANISERING Maj Skårhøj PLADS TIL PÅRØRENDE? FYSISKE RAMMER John Stefansen PATIENTER OG PÅRØRENDE HAR NØGLEN Helen Kæstel Patientdialog edoc

20 PÅRØRENDE INDDRAGELSE EN PÅRØRENDES OPLEVELSE Lene Pedersen PLADS TIL PÅRØRENDE? SYGEHUSORGANISERING Lene Pedersen beskriver egne oplevelser som pårørende, og deltager også i den efterfølgende dialog. Maj Skårhøj, Fuldmægtig ved Sundhed - Plan og Kvalitet, fortæller om den nye kliniske ledelsesmæssige organisering med patientfokus og patientforløb nu og i fremtiden samt de pårørendes plads og betydning i forhold til dette. Maj Skårhøj PATIENTER OG PÅRØRENDE HAR NØGLEN Helen Kæstel PLADS TIL PÅRØRENDE? FYSISKE RAMMER John Stefansen PÅRØRENDE POLITIK I PRAKSIS Morten Noreng Helen Kæstel, Proceskonsulent ved Hoved- og Hjertecentret, fortæller om, hvordan man ved at anvende patient- og pårørendeinddragelse i en styret dialogproces kan øge personalets viden om, hvad der har betydning for patienterne og de pårørende og herefter på et fælles grundlag udvikle arbejdsgange, der har patienter og pårørende i fokus. John Stefansen, Planlægningschef ved Plan og Struktur, Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital fortæller om, hvordan der i dag bliver arbejdet med at skabe fysiske forhold, der tilgodeser de pårørende, og hvordan man i det nye sygehusbyggeri har tænkt de pårørende ind i de fysiske rammer. Morten Noreng, Lægefaglig Direktør ved Aalborg Sygehus, fortæller om, hvordan man i dag inddrager de pårørende på Aalborg Sygehus, samt fortæller om nye tiltag og initiativer som kan bedre samspillet mellem patient, pårørende og sygehuset. Patientdialog edoc

21 Ensomme Gamles Værn og DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til konference tirsdag d. 20. november 2012, Vingsted: Før livet bliver ubærligt - om forebyggelse af ensomhed Vi har alle følt os ensomme på et tidspunkt i vores liv. Ensomhed er, når man savner nærvær i forhold til andre mennesker. Det kan også skyldes savnet af et bestemt menneske. Ensomhed er et livsvilkår, men bør ikke blive en permanent tilstand. Når et gammelt menneske føler sig ensom, er det ofte en følge af livsomstændigheder som tab af en ægtefælle eller venner, tab af den hverdag man kender og holder af. Det er en ensomhed, det kan være svært at afhjælpe. Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) anslår, at mindst mænd og kvinder over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed er et stort problem for dem, det berører. Undersøgelser viser, at ensomhed forringer et menneskes livskvalitet væsentligt og øger risiko for sygdom, alkoholisme, depression og selvmord. Derfor er forebyggelse af ensomhed i dag et indsatsområde for hele samfundet. Socialminister Karen Hækkerup har netop bevilget 8,6 millioner kr. til projekter, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre, og i mange kommuner arbejder fagfolk med nye initiativer. Frivillige organisationer har i flere år gennemført projekter til at opspore og afhjælpe ensomhed, og Ensomme Gamles Værn igangsætter og støtter forskning og udviklingsarbejde, der skaber større viden om forebyggelse og ensomhed blandt gamle mennesker. Ensomme Gamles Værn og DANSKE ÆLDRERÅD arrangerer i samarbejde en landsdækkende, ældrepolitisk konference for at udbrede viden om og sætte fokus på forebyggende initiativer i forbindelse med ensomhed. På konferencen vil følgende spørgsmål bl.a. blive diskuteret: Hvad er forskellen på at være alene og at være ensom? Hvordan samarbejder kommuner med frivillige organisationer om at forebygge ensomhed hos ældre? Hvilke konkrete initiativer afhjælper ensomhed hos plejehjemsbeboere? Hvad er ældre- /seniorrådenes rolle i forhold til forebyggelse af ensomhed? Målgruppen for konferencen er ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og landspolitikere. Tid: Tirsdag d. 20. november 2012 Sted: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Pris: 850 kr. for ældre-/seniorrådsmedlemmer og medlemmer af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab / kr. for andre Tilmelding: Via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 8. november 2012

22 Program Indregistrering, kaffe og rundstykker Velkomst Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD Ældre ensomme hvad er problemet? Ensomhed blandt ældre er et væsentligt problem, skønt de fleste ældre ikke er ensomme. Kultursociolog Christine E. Swane giver et overblik over området. Gamle mennesker på 75 år og derover, der har mistet deres ægtefælle, føler sig hyppigst ensomme også fordi deres situation ofte er koblet med tab af førlighed, venner og anden familie. Ser man på det at kende én, man kan tale med, når man har problemer og brug for støtte, så mangler især fraskilte og ugifte ældre mænd nærkontakt. Til trods for, at ensomme udgør et mindretal blandt ældrebefolkningen, oplever Ensomme Gamles Værn et voksende skel mellem ensomme ældre og dem, der selv formår at skabe og fastholde et netværk. Hvordan overvindes dét skel, og hvad virker i forhold til at forebygge ensomhed? Christine E. Swane, direktør, Ensomme Gamles Værn Valgfrit seminar Frokost Valgfrit seminar Ensomhed på plejehjem Mange beboere på plejehjem føler sig ensomme. Samtalen forsvinder, fordi de enkelte beboere mangler overskud til at tale med hinanden. Det er ensomt ikke at blive hørt og set. Mange har behov for at have et andet menneske at tale med, om hvor svært det er. Netop dét at have et andet menneske at dele byrden med, er lindrende. Og for den der lytter, kan det være en berigelse. For ældre mennesker har livserfaringer, der hos nogle er omsat i livskundskab, som er værd at lytte til. Henrik Brogaard, gerontopsykolog, U9vers Kaffepause Brobygning mellem frivillige og ældre borgere I København bor mange ældre ensomme borgere. Hver fjerde ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje, føler sig ensom i dagligdagen. Kommunen indrykker årligt flere end 300 dødsannoncer for borgere, der dør alene uden venner og familie. Københavns sundheds- og omsorgsborgmester har sat et politisk mål for de næste tre år: Antallet af ensomme ældre københavnere skal halveres! Kommunen vil i samarbejde med frivillige kræfter løfte den sociale opgave og har ansat fem brobyggere til at skabe kontakt mellem frivillige og ældre københavnere. Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune Afsluttende kommentar Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn Busafgang mod Vejle

23 Seminarer 1. Læsegrupper med sårbare ældre I det fortrolige møde mellem deltagere i læsegrupper formes et rum, hvor man har mulighed for at komme tættere på hinanden. Ensomme Gamles Værn har i samarbejde med Læseforeningen iværksat læsegrupper for sårbare ældre med demens eller depression, ensomme og isolerede ældre samt indvandrere og flygtninge. Jon Dag Rasmussen fortæller om projektet belyst gennem antropologisk forskning, og Nanna Holm fortæller om erfaringer med bl.a. en læsegruppe for hjemmeboende mennesker med demens, hvor hun har læst højt. Jon Dag Rasmussen, cand.pæd.antro., forskningsassistent i Ensomme Gamles Værn Nanna Holm, cand.mag., koordinator i Læseforeningen 2. Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg gennemføres i 25 kommuner spredt over hele landet og løber fra 2011 til Formålet er at skabe en forbindelse mellem ældre, der er for meget alene, og de mange frivillige foreninger og tilbud om samvær og aktiviteter. I projektets første år er der gennemført interviews med ensomme ældre og repræsentanter for frivillige foreninger samt observationsstudier i foreninger og aktivitetscentre. Hvem er de ensomme ældre? Og hvordan kan kommunen og de frivillige foreninger/organisationer samarbejde om at forebygge ensomhed? Mia Saskia Olesen, antropolog, chefkonsulent og projektleder, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden 3. Tryghedsvandringer veje til tryghed og medborgerskab Utryghed ved at færdes i nærområdet kan være en årsag til, at nogle ældre borgere isolerer sig og bliver ensomme. Tryghedsvandringer er et forsøg på bl.a. at forebygge isolationen. Her er forskellige beboere sammen om at vandre i deres eget nærområde og diskutere, hvad der gør dem trygge eller utrygge. Udover at give input til forbedringer kan vandringerne bidrage til en bedre fælles forståelse mellem forskellige beboergrupper. Finn Kjær Jensen, antropolog, adm. direktør, Sekretariatet for Den Trygge Kommune 4. Besøgshunde på plejehjem Ni kommuner og i alt 91 plejecentre er med i TrygFondens Besøgshundeordning, som blev startet i Erfaringerne med ordningen er positive. Både personale og beboere på plejecentre ser frem til besøgene fra hundene og deres ejere. Hundene liver stemningen op, og de giver anledning til gode snakke også efter de er gået hjem. Hundene kan nogle gange give adgang til minder og ressourcer, som var gemt og glemt. Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden Galina Plesner, adfærdsbiolog og dyreadfærdsterapeut, konsulent på TrygFonden Besøgshunde 5. Solidt håndværk danner ramme om samvær på træværksted Forskning viser, at ældre mænd er særligt udsatte for at blive ensomme. Samtidig er de i mindre grad end andre interesserede i de aktivitetstilbud, der findes i kommuner. Holstebro Kommune har formået at fange ældre mænds interesse med et træværksted. Her mødes ældre mænd og enkelte kvinder for at reparere eller lave nyt træarbejde. En kommunal koordinator fungerer som tovholder, men dét er de ældre selv, som står for den daglige drift. Ved at dyrke en fælles interesse og udnytte hinandens ressourcer danner træværkstedet ramme om et netværksdannende samvær, og gode solide håndværkstraditioner vedligeholdes. Ellen Greve, sundhedschef, Holstebro Kommune 6. Samarbejde giver caféliv Røde Kors og Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er gået sammen om et cafétilbud. Tilbuddet er rettet mod ældre i egne hjem, og målet er at forebygge ensomhed. Samværet i cafeerne er desuden med til at skabe nye sociale netværk for brugerne. Der er foreløbig fire cafeer placeret forskellige steder i Odense, hvor der bor mange ældre. Medarbejdere i kommunen med tæt borgerkontakt formidler tilbuddet til de ældre, der har behov for socialt samvær. Tilbuddet er et godt eksempel på, hvordan en kommune kan indgå et givtigt samarbejde med en frivillig organisation. Pia Andersen, konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune Gerda Madsen, aktivitetsleder for Røde Kors cafeerne, Røde Kors Odense 7. Måltidet hverdagens sociale møde Måltidet er per definition socialt. Når man skal spise, er ens sociale situation afgørende for, om det drejer sig om at få noget mad indenbords for det skal man jo eller om der er tale om et måltid. Lydmontagen om måltidets sociale aspekt er produceret for Ensomme Gamles Værn. Den giver et sjældent blik på ensomhed og det stille liv, som ikke er synligt for andre. Igennem montagen lytter vi intenst til udsagn om ensomhed i ældrelivet med måltidet som omdrejningspunkt, hvilket danner afsæt for refleksion og videre diskussion. Kenn Carlsen, mag. art., Lyd Carlsen

24 Praktiske oplysninger Tid Konferencen afholdes tirsdag d. 20. november. Indregistrering fra kl Programmet begynder kl og slutter kl Pris Konferenceafgift er kr. 850 for ældrerådsmedlemmer og for medlemmer af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab / for andre kr Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød, bustransport mellem Vejle station og Vingstedcentret samt deltagermappe. Tilmelding Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, Én tilmelding pr. deltager. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 8. november Der er plads til 220 deltagere. Deltagerne registreres efter først-til-mølle-princippet. Hvis der skal tages særlige hensyn (kørestolsbruger, diabetiker m.m.), bedes dette anført i tilmeldingen. Bekræftelse Bekræftelser udsendes løbende fra d. 29. oktober til de mailadresser, der oplyses ved tilmeldingen. Faktura udsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Ved flere tilmeldinger fra samme ældre-/seniorråd sendes en samlet faktura. Afmelding Afmelding skal ske skriftligt til mail Afmelding er vederlagsfri indtil 8. november. Ved afmelding mellem 8. november og 12. november refunderes 50 % af deltagerprisen. Efter 12. november refunderes deltagerprisen ikke. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager. Adresse Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf.: Målgruppe Ældre-/seniorrådsmedlemmer, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt kommunal- og kommunalpolitikere. Bus Der er gratis bustransport fra Vejle station til Vingstedcentret. Bus er afpasset togankomst kl fra København og kl fra Frederikshavn. Der er ligeledes gratis bustransport til Vejle station kl fra Vingstedcentret. Buskørsel fra Vingstedcentret til Vejle station tager ca. 35 min. Tog mod København afgår kl og Tog mod Frederikshavn afgår kl Mere info? Kontakt ældrepolitisk konsulent Lise Sørensen, DANSKE ÆLDRERÅD på tlf eller pr. mail

25 Mødeplan for Ældrerådet 2013 Der er planlagt ældrerådsmøder flg. datoer: Torsdag d. 17. januar 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 14. februar 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 14. marts 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 25. april 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 23. maj 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 27. juni 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 29. august 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 3. oktober 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 7. november 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro. Torsdag d. 5. december 2013, kl , mødelokale 83, i Aabybro.

26 Økonomirapport Kørt d. : kl. 05:00:08 Bestilt af : BRK

27 Økonomirapport Kontotekst 2012 Kontonr 2012 Korrigeret 2012(T) Bevæg. s. 2012(T) Forbrugsproce 2012 F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,26 mv. 42 Politisk organisation ,26 42 Kommissioner, råd og nævn ,26 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,26 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Uddannelse , Fødevarer , Tjenesteydelser uden ,00 moms 430 Øvrige ,96 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 486 Kørselsgodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og ,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 500 Materiale- og ,01 aktivitetsudgifter 501 Materiale- og 0 3 0,00 aktivitetsudgifter 2.9 Øvrige varekøb , Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,26 BRITT ROM KRISTIANSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

28 Økonomirapport Kørt d. : kl. 05:00:08 Bestilt af : BRK

29 Økonomirapport Kontotekst 2012 Kontonr 2012 Korrigeret 2012(T) Bevæg. s. 2012(T) Forbrugsproce 2012 F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,26 mv. 42 Politisk organisation ,26 42 Kommissioner, råd og nævn ,26 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,26 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Uddannelse , Fødevarer , Tjenesteydelser uden ,00 moms 430 Øvrige ,96 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 486 Kørselsgodtgørelse , Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og ,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 500 Materiale- og ,01 aktivitetsudgifter 501 Materiale- og 0 3 0,00 aktivitetsudgifter 2.9 Øvrige varekøb , Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,00 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,26 BRITT ROM KRISTIANSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Nummer. Ældrerådene på nettet

Nummer. Ældrerådene på nettet 9. årgang februar 2007 1 Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark,

Læs mere

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013 Teknologibiblioteket En helt enkel løsning Loftlifte i Aarhus Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi anno 2013 MARIANNE SKOV IVERSEN Velfærdsteknologi anno 2013 Når

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere