Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende: Mødedeltagere: Hanne Staff, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Orla Hansen, Torben Frost åben

2 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Indholdsfortegnelse Til behandling - for åbne døre Brugermøde serviceloven Støtte til frivillige sociale organisationer, foreninger og lign. i henhold til Servicelovens Magtanvendelse Orientering om analysegruppen Gensidig orientering Bilagsliste åben

3 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side 10 Til behandling - for åbne døre 4. Brugermøde serviceloven 115 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Sagsfremstilling Alle organisationer, foreninger og lign. som det sociale udvalg har bevilget tilskud til i 2003 i henhold til servicelovens 115 er indbudt til brugermøde kl Socialudvalget ønsker en dialog med organisationer og foreninger. De enkelte organisationer og foreninger vil på mødet få mulighed for at give en kort redegørelse om de aktiviteter de har gennemført i årets løb. Ved brugermødet start kl serveres kaffe/the. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff De frivillige organisationer og foreninger fortalte om deres arbejde i 2003, samt planerne for Støtte til frivillige sociale organisationer, foreninger og lign. i henhold til Servicelovens 115 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Sagsfremstilling Vi har ved ansøgningsfristens udløb dec modtaget ansøgninger fra følgende: Organisationer, foreninger, grupper som er hjemmehørende i Egebjerg Kommune. 1. Amnesti internationales lokale gruppe ansøger om 500 kr. til hjælp til giro og portoudgifter i 2004.

4 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side Egebjerg Ældrerejsefond ansøger om kr. til fortsat rejseaktivitet for hjemmeplejens brugere i Egebjerg Kommune. 3. Ældre Sagens lokalkomite i Egebjerg ansøger om kr. til besøgstjeneste. 4. Dansk Flygtningehjælp, Netværk i Egebjerg ansøger om økonomisk støtte til den frivillige indsats, herunder specielt udgifterne til transport. 5. Aktivgruppen, Område Nord ansøger om kr. til dækning af udgifter og arrangementer for beboere og dagcentergæster med relation til kommunens plejehjem i Nord. Vil herunder gerne lave et særligt arrangement i forbindelse med Stenstrup plejehjems 25 års jubilæum. 6. Telefonkæden i Egebjerg der ansøger om kr. til dækning af telefonudgifter. Alle brugere af telefonkæden mødes endvidere 1 gang årligt og hertil skal der bruges udgifter til transport. 7. Egebjerg Ældreidræt ansøger om kr. til indkøb af stave m.h.p. at opstarte en ny aktivitet stavgang både i V. Skerninge og Stenstrup. 8. Aktivitetsgården der søger om kr. til dækning af husleje, PR, administration, telefon og nyt legetøj. 9. Nørklerne i Egebjerg der ansøger om kr. til dækning af garn. 10. Husets Venner, Ollerup plejehjem der ansøger om kr. til deres arbejde blandt beboere og dagcentergæster på Ollerup plejehjem. 11. Svagføreturen søger om økonomisk tilskud til det antal borgere fra Egebjerg Kommune som er berettiget til at komme med på tur i uge 35, sammenkomst i Ryslinge og teatertur i løbet af året. 12. Pårørendegruppen til demente i Egebjerg Kommune under Altzheimerforeningen Fyn ansøger om tilskud på kr. til dækning af udgifter i forhold til foredragsholdere, pårørende møder, anno ncer, telefon, papir m.m Hundstrup Ældreklub ansøger om tilskud til 2 årlige udflugter med bus til forskellige udflugtsmål. Der ansøges om tilskud til bus, mad, kaffe og entre. 14. Ulbølle Husholdningsforening søger om tilskud på ca kr. til bagning af småkager til uddeling blandt Ulbølle sogns enlige pensionister ved juletid. 15. Ulbølle Borgerforening ansøger om tilskud på kr. til juledekorationer til sognets enlige og ældre i Ulbølle. Organisationer, foreninger som ikke er hjemmehørende i Egebjerg Kommune. 16. Samvirket dannet af Ældre Sagen, pensionistforeninger, ældreklubber og seniorer på Sydfyn/Sydøstfyn ansøger om tilskud på 1750 kr. til dækning af underskud fra sidste år, og for at kunne fortsætte deres aktiviteter i Udviklingshæmmedes LandsForbund, Fyns Amtskreds ansøger om støtte til kurser i fr i- villigt socialt arbejde. 18. Abortlinien ansøger om kr. til at gøre Abortlinien mere kendt gennem pjecer, annoncer i relevante blade og større synlighed på Internettet. 19. Reden, Odense ansøger om tilskud til Redens daglige drift. 20. IOGT A-klubben, Svendborg ansøger om tilskud til deres arbejde som er en klub som har åbent i dagtimerne og er et godt supplement til efterbehandling af alkoholisme. 21. Hepatitis Foreningen ansøger om støtte med 8 øre pr. indbygger. 22. Børns Vilkår ansøger om et støttebeløb på kr. til aktiviteter for børn, unge og forældre. 23. Offer Rådgivningen i Svendborg Politikreds ansøger om kr. til administration, kurser og transportudgifter i forbindelse med offerrådgivningen.

5 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side KLO læsehandicappede ansøger om kr. til en fortsat udvidelse af deres specialbibliotek med lydbøger af faglitterær art til brug for syns- og læsehandicappede. På budgettet for 2004 er der afsat kr. Socialudvalget godkendte på sit møde den 12. januar 2000 følgende retningslinier for støtte til frivillige sociale organisationer: De afsatte midler i budgettet prioriteres fordelt således: støtte tildeles primært foreninger og organisationer hjemmehørende i Egebjerg Kommune, hvis aktiviteter overvejende kommer kommunens borgere til gode der ydes om hovedregel ikke støtte til lønudgift idet hele tankesættet bygger på ideen om frivilligt ulønnet arbejde der kan f.eks. ydes tilskud til husleje og administrationsudgifter. Bilag: Ansøgere 2004 liste (117189) obs. side 2 er regnskab for 2003 Indstilling: At regnskabet for 2003 tages til efterretning, samt midler for 2004 fordeles. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff 15- midlerne fordeles således: ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. og pengene må deles mellem pårørende arbejdet og arbejdet med at lave filmen ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. ad kr. Resten af ansøgerne får afslag.

6 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side Magtanvendelse J.nr.: P00 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Sagsfremstilling Orientering om ændringer i loven om magtanvendelse. Opgørelse over magtanvendelse i Hjemmeplejen Indstilling: Orienteringen tages til efterretning. Bilag: Opgørelse magtanvendelse januar 2004 (118810) Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff Taget til efterretning. Udvalget ønsker de meget indgribende foranstaltninger behandlet i udvalget hvert kvartal, ellers samlet opgørelse én gang årligt. 7. Orientering om analysegruppen J.nr.: Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Sagsfremstilling Den samlede analysegruppe vil på temamøde i Kommunalbestyrelsen d fremlægge sit arbejde. På dagens Socialudvalgsmøde vil der være en kort orientering om opgaven, processen og planerne fremover. Bilag: Materialet til Kommunalbestyrelsens temamøde forventes udsendt inden dagens Socialudvalgsmøde.

7 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side 14 Socialudvalgs beslutning den Der blev kort orienteret om forløbet af analysegruppens arbejde, og denne blev taget til efterretning. Socialudvalgsmøde På kommunalbestyrelsens temamøde fremlagde arbejdsgruppen løsningskataloget på social- og arbejdsmarkedsområdet. Det sociale udvalg skal herefter behandle sagen. Da chefstillingen på området forventes besat , bør tidsplanen tage skyldig hensyn hertil. Der henvises til tidligere fremsendt materiale: Oplæg til Kommunalbestyrelsen (budgetgruppens notat af dok ) Noter fra seminar den i Vissenbjerg (dok ) Løsningskatalog af (dok ). Indstilling: At tidsplanen tilrettelægges, så løsningskataloget behandles på ordinært møde , og , samt der planlægges temamøde i maj måned Den nye chef for afdelingen skal planlægge et møde mellem personalet i afdelingen og det sociale udvalg inden behandlingen i det sociale udvalg d Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff Bilag udleveret på mødet. På baggrund af den ændrede tidsplan for tiltrædelse at ny arbejdsmarkedschef, godkendes følgende ændrede plan for behandling af løsningskataloget: kl Ordinært socialudvalgsmøde hvor løsningskataloget ikke behandles kl Ordinært socialudvalgsmøde, hvor den nye chef deltager i den første politiske drøftelse af løsningskataloget kl Ekstraordinært socialudvalgsmøde, hvor chef og medarbejderne i afdelingen drøfter løsningskataloget med udvalget Temamøde om løsningskataloget i kommunalbestyrelsen kl Ordinært socialudvalgsmøde hvor det videre arbejde med løsningskataloget drøftes

8 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side Gensidig orientering J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Sagsfremstilling Gensidig orientering om aktuelle emner indenfor Socialudvalgets område. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff Samtaler vedr. ny arbejdsmarkedschef starter og anden samtalemøde Orientering om arbejdet vedr. ombygning af Stenstrup Plejehjem, ældreboliger ved plejehjemmene samt vurdering om Ollerup Plejehjem er tidssvarende. Arbejder med at undersøge mulighederne for støttecenter for unge udviklingshæ m- mede i handicap- og psykiatriafdelingen.

9 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side 16

10 Socialudvalg, onsdag den 28-januar-2004 Side i

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 13.10 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere