For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen"

Transkript

1 For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

2 Indhold Indhold... 2 Forord... 5 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten... 6 Vejledning til brug i Varde Kommune... 9 Indsatskatalog Varde Kommune Indsats 0 Udredning og opfølgning Indsatsbetegnelse: Sygeplejefaglig udredning Indsatsbetegnelse: Opfølgning Indsatsbetegnelse: Koordinering Indsatsbetegnelse: Opfølgende hjemmebesøg Indsats 1 Funktionsniveau Indsatsbetegnelse: ADL Indsatsbetegnelse: Rehabilitering Indsats 2 Bevægeapparat Indsatsbetegnelse: Forflytning og mobilisering Indsats 3 Ernæring Indsatsbetegnelse: Sondeernæring Indsatsbetegnelse: Skift af sonde Indsatsbetegnelse: Ballontjek af sonde Indsatsbetegnelse: Parenteral ernæring Indsatsbetegnelse: I.V. væskebehandling Indsatsbetegnelse: Subcutan (s.c.) væskebehandling Indsatsbetegnelse: Væske Per os Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - blodsukkermåling Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - vægtmåling Indsats 4A Hud og slimhinder - SÅR A.1 Indsatsbetegnelse: Kirurgiske sår A.2.1 Indsatsbetegnelse: Diabetiske sår A.2.2 Indsatsbetegnelse: Telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsår A.3 Indsatsbetegnelse: Cancersår A.4 Indsatsbetegnelse: Tryksår A.5 Indsatsbetegnelse: Arterielle sår A.6 Indsatsbetegnelse: Venøs- /blandingssår A.7 Indsatsbetegnelse: Traumatiske sår A.8 Indsatsbetegnelse: Indsatser for hudproblemer Indsats 4B Hud og slimhinder personlig pleje B.1 Indsatsbetegnelse: Personlig pleje Indsats 5 Kommunikation Indsatsbetegnelse: Samarbejde med netværk

3 5.2 Indsatsbetegnelse: Kommunikation med patienten Indsats 6 Psykosociale forhold Indsatsbetegnelse: Misbrugsindsats Indsatsbetegnelse: Psykiatrisk sygepleje Indsatsbetegnelse: Psykisk pleje og støtte Indsats 7 Respiration og cirkulation Indsatsbetegnelse: Respirationsbehandling Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling anlæggelse af komprimerende forbinding Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til kompressionsstrømpe/behandlerstrømpe dag Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til aftagning af kompressionsstrømpe / kompressionsbind aften Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling blodtryksmåling og puls Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling vægt Indsats 8 Seksualitet Indsatsbetegnelse: Indsats ift. seksualitet Indsats 9 Smerte og sanseindtryk Indsatsbetegnelse: Smerteudredning og -lindring Indsatsbetegnelse: Indsatser ift. sanser Indsats 10 Søvn og hvile Indsatsbetegnelse: Indsats ift. søvn og hvile Indsats 11 Viden og udvikling Indsatsbetegnelse: Palliation Indsatsbetegnelse: Indsats til hukommelsessvækkede Indsatsbetegnelse: Kognitiv kompensation Indsatsbetegnelse: Sundhedspædagogisk indsats Indsatsbetegnelse: Sundhedsfremme og forebyggelse Indsats 12 Udskillelse af affaldsstoffer Indsatsbetegnelse: Stomi pladeskift ved stomi Indsatsbetegnelse: Stomi skift af stomipose Indsatsbetegnelse: Stomi forbindskift ved nefrostomikateter Indsatsbetegnelse: Behandling af urinvejsinfektion - urinprøve Indsatsbetegnelse: Kontinensbehandling - udredning Indsatsbetegnelse: Indsats ift. kateter og dræn SIK / oplægning af kateter Indsatsbetegnelse: Indsats ift. kateter og dræn observation og pleje af kateter Indsatsbetegnelse: Indsats ift. kateter og dræn observation og pleje af dræn Indsatsbetegnelse: Dialyse Indsatsbetegnelse: Behandling af mavetarmproblemer Indsats 13 Medicinhåndtering Indsatsbetegnelse: Dosisdispensering etablering af dosisdispensering Indsatsbetegnelse: Dosisdispensering ajourføring af medicinskema Indsatsbetegnelse: Dispensering

4 Indsatsbetegnelse: Dispensering - sidedispensering Indsatsbetegnelse: I.V.-medicin Indsatsbetegnelse: Medicinadministration hjælp til indtagelse af medicin Indsatsbetegnelse: Medicinadministration udlevering af doseret medicin Indsatsbetegnelse: Medicinadministration injektion s.c. og i.m Indsatsbetegnelse: Medicinadministration - øjendrypning Bilag: Faglige beskrivelser fra KL s notat

5 Forord Kommunerne oplever, og vil også i de kommende år opleve et betydeligt pres på hjemmesygeplejen. Der vil komme flere, nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver ud i kommunerne, hvilket vil medføre et øget behov for at kunne følge udviklingen i sygeplejeindsatserne, samt at kunne arbejde strategisk og målrettet med prioritering af indsatserne. Til brug for en bedre dokumentation af sygeplejeindsatser, har 45 kommuner udarbejdet et fælles indsatskatalog som et produkt fra KL s Partner-skabsprojektet om dokumentation af hjemmesygepleje. Indsatskataloget er et væsentligt element i at sikre, at kommunerne får nogle fælles overordnede rammer for dokumentation af sygeplejeindsatser, så der kan trækkes systematisk data på både nationalt og lokalt niveau. Begrebsafklaring (Hjemme)sygepleje/(hjemme)sygeplejeindsatser/(hjemme) sygeplejeopgaver: henviser til indsatser, der bevilges efter 138 i sundhedsloven. Begreberne bruges synonymt. Sygeplejeindsatser er ikke forbeholdt sygeplejersker, men kan udføres af alle faggrupper. Sygeplejeindsatser kan også leveres i mange forskellige enheder: hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, plejecentre, sociale botilbud, sygeplejeklinikker, akut- og rehabiliteringspladser, akutteams mv. Hjemmepleje: personlig og praktiskhjælp samt træning efter 83 og 86 i serviceloven. Hjemmesygeplejen: den organisatoriske enhed, der udfører (hjemme)sygepleje som udekørende funktion i patientens eget hjem eller i en plejebolig/botilbud. Hjemmeplejen: den organisatoriske enhed, der udfører personlig og praktiskhjælp samt træning efter 83 og 86 i serviceloven. Formålet med et fælles indsatskatalog I partnerskabsprojektet om dokumentation af hjemmesygepleje er de 45 projektkommuner enige om, at der er brug for fælles nationale standarder for, hvordan der skal dokumenteres på sygeplejeområdet. Et væsentligt element i sådanne standarder vil være et fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser. Indsatskataloget skal sikre, at kommunerne får nogle fælles overordnede rammer for dokumentation af sygeplejeindsatser, så der kan trækkes systematisk data på både nationalt og lokalt niveau. Desuden skal indsatskataloget synliggøre, hvilke sygeplejeindsatser der leveres til patienterne i kommunerne, samt udviklingen i indsatserne. Indsatskataloget er udarbejdet, så det kan anvendes til alle patienter, der henvises til sygeplejeindsatser, dvs. både i forhold til patienter, der henvises til sygeplejeindsatser, som leveres af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, og patienter, der henvises til sygeplejeindsatser, der leveres af social- og sundhedshjælpere samt andre faggrupper. 5

6 Yderligere skal ind-satskataloget både anvendes i hjemmesygeplejen, på midlertidige pladser, i sygeplejeklinikker og i hjemmeplejen samt på plejecentrene. Det vil sige alle steder, hvor der leveres sygeplejeindsatser. Indsatskataloget indeholder kun sygeplejeindsatser, derved skal fx sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter der også leverer indsatser efter serviceloven, trække og registrere disse indsatser fra et andet indsatskatalog. Indsatskataloget skal ikke anskues som et statisk indsatskatalog. Der skal årligt foretages en revurdering af indsatserne, således at de nye sygeplejeindsat-ser der kommer ud i kommunen kan tilføjes, og de indsatser, der ikke længere anvendes, evt. kan fjernes. Fokus på indsatser, der højner kvaliteten Når en opgave videredelegeres eller rammedelegeres via hjemmesygeplejen til andre faggrupper, sker det efter en faglig vurdering, hensyntagen til patientens samlede helbredsog livssituation, samt evt. efter den fornødne oplæring af medarbejderne. Vurderingen kan fx tage udgangspunkt i opgavens og/eller behovenes kompleksitet, se nedenstående definition af grundlæggende og komplekse sygeplejeindsatser. Det vil dog altid være medarbejderne i hjemmesygeplejens ansvar at foretage den sygeplejefaglige udredning, oplæring og vejledning af patienten samt følge op på indsatserne, også selvom en opgave varetages i fx hjemmeplejen. Indsatskataloget skal skabe mulighed for at sætte mere fokus på indsatser, der kan være 6

7 med til at højne kvaliteten i sygeplejeindsatserne. Medarbejderne er dygtige og gode til at planlægge og udføre de indsatser, som patienterne bliver henvist til. Samtidig viser fx embedslægernes tilsyn på plejecentrene dog, at der på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad bliver iværksat sygeplejefaglig udredning, samt bliver fulgt systematisk op på igangsatte indsatser. I partnerskabsprojektet er der enighed om, at det er væsentligt, at der kommer mere fokus på den sygeplejefaglige udredning og opfølgning, da det er vigtige parametre i forhold til at måle og udvikle kvaliteten i de sygeplejeindsatser, der leveres i kommunerne. En sygeplejefaglig udredning er en forudsætning for at finde årsagen til patientens problemstilling(er) og efterfølgende iværksætte en målrettet indsats, der både har til formål at afhjælpe patientens helbredsproblemer nu og her, samt forbygge nye problemer. Ligeledes er opfølgning en forudsætning for at få den nødvendige viden om, hvorvidt den iværksatte indsats har den ønskede effekt, eller om der skal igangsættes en anden indsats. Systematisk opfølgning vil give en viden om, hvorvidt der tidligere er givet en indsats med en god effekt ved en lignende problemstilling. Der skal i langt højere grad tænkes i forløb frem for enkeltindsatser og vedvarende indsatser. Projektkommunerne mener, at der i alle patientforløb bør stiles efter at skabe et større fokus på: sygeplejefaglig udredning, sundheds-pædagogisk indsats, opfølgning og koordinering. Nedenfor er opstillet et eksempel på et patientforløb, som med inspiration fra sygeplejeprocessen, indeholder disse indsatser. 6.opfølgning på igangsat indsats 1. Ny patient eller ændret behov 5. behandling og pleje af paitenten 2. Udredning at patient 4. Sundhedspæ dagogisk indsats - styrkelse af egenomsorg 3. planlægning af indsats 7

8 Indsatserne, der fremgår af figuren, bør systematisk tænkes ind i tilrettelæggelsen og udførelsen af hvert enkelt patientforløb, hvorved det bliver lettere at skabe en helhedsorienteret og koordineret indsats for patienterne. Det er søgt at sætte fokus på den sygeplejefaglige udredning, opfølgning og koordinering ved at placere disse som selvstændige indsatser under hovedkategorien Udredning og opfølgning. Ligeledes er der sat fokus på den sundhedspædagogisk indsats ved at indsætte indsatsen som selvstændige indsatser under hovedindsatsen Viden og udvikling. Ved at disse fokusområder indgår som selvstændige indsatser, får de status som primærindsatser med selvstændigt mål. Desuden vil indsatsområderne blive mere synlige for medarbejderne, da de kommer til at fremgå af kørelisterne. Ved ethvert patientforløb, bør sygeplejefaglig udredning, opfølgning/evaluering, sundhedspædagogisk indsats, behandling, og koordinering altid indtænkes i planlægningen og iværksættelsen af patientforløbene. Ind-tænkningen og dokumentation af disse fem fokusområder kan fx skabe grundlag for at igangsætte auditforløb, og derved følge op på, om fokusområderne i praksis bliver indtænkt og gennemført i det enkelte forløb. Nedenfor ses en beskrivelse af de fem fokusområder: Sygeplejefaglig udredning: Når der iværksættes en ny indsats, bør forløbet opstartes med en struktureret afdækning og undersøgelse af patientens helbredsproblemer og deres indbyrdes relationer. Det vil sige at udredningen ikke kun skal foretages første gang medarbejderne i kommunen møder patienten, men også ved ændrede behov. Undersøgelsen skal klarlægge helbredsforhold og sammenhænge, der danner baggrund for en forståelse af patientens problemstillinger. Disse oplysninger skaber et grundlag for at planlægge og iværksætte en målrettet indsats. Udredningen kan derved anskues som en proces fra patienten henvender sig med symptomer, til det er klarlagt, hvilken indsats der skal iværksættes. Udredning kan både anskues som en selvstændig og overordnede indsats, der tager udgangspunkt i alle 12 sygeplejefaglige problemområder (se 0-indsatsen), og som et element der indtænkes og foretages i den enkelte indsats. Dette danner baggrund for at kunne igangsætte en korrekt indsats og opstille konkrete mål. Sundhedspædagogisk indsats: Patienterne skal i det omfang, det er muligt, oplæres og vejledes med henblik på at sætte patienten i stand til selv at løse konkrete sygeplejeopgaver. For eksempel kan nogle patienter oplæres i at dryppe deres egne øjne, eller tage insulin. Her har medarbejderne kun til opgave at følge op på indsatsen, mens patienter selv klarer den daglige behandling. En sundhedspædagogisk indsats bør indtænkes i et hvert patientforløb. 8

9 Indsatsen, kan også vælges som en selvstændig indsats i indsatskataloget (indsats 10.3), når den sundhedspædagogisk indsats er selve hovedformålet i indsatsen, eller udgør en væsentlig del af indsatsen. Behandling henviser til selve den kliniske udførelse af indsatserne i forhold til den enkelte patient, såsom undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundheds-fremme. Opfølgning/evaluering: Når der igangsættes en indsats, bør der fastsættes hvornår der skal følges op. Systematisk opfølgning af indsatser og opsatte mål, omfatter en vurdering af, i hvilket omfang målsætningerne fortsat er relevante for patienternes situation og evt. justering af indsatserne. Dette skaber et fundament for at lave mere målrettede og effektive patientforløb. Hvis målet er opfyldt, skal indsatsen afsluttes. Opfølgning/status kan både anskues som en selvstændig og overordnede indsats (se 0-indsatsen), og som et element der løbende indtænkes og foretages ved hver enkelt indsats. Evaluering under hver indsats er en proces, hvor indsatsens hensigt (målet/forventet resultat), sammenlignes med det faktisk opnåede, dvs. en vurdering af resultater i forhold til den ydede sygeplejeindsats. En evaluering er således en cirkulær proces, som foretages kontinuerligt i kontakten med patienterne. Koordinering: Når en patient modtager flere indsatser fra kommunen, eller fra flere sektorer er det afgørende, at patienten oplever kontinuitet, og at de forskellige indsatser er koordineret, så de passer sammen. Alle patientforløb skal koordineres, så patienterne i videst mulige opfang oplever at få en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af faggrupper, forvaltnings-områder og sektorer, idet de forskellige aktører samarbejder for at opnå den bedst mulige effekt af indsatserne. Dette kræver både koordinering med sygehusene, hvis patienterne er indlagt, koordinering internt i kommunen mellem de forskellige faggrupper, der kommer i patientens hjem, samt koordinering med patientens praktiserende læge. Koordinering bør indtænkes i et hvert patientforløb. Koordinering kan også anskues som en selvstændig og overordnede indsats i indsatskataloget (indsats 0.3), når koordinering er selve hovedformålet i indsatsen, eller udgør en væsentlig del. Vejledning til brug i Varde Kommune Der er i KL Partnerskabsprojektet udarbejdet faglige beskrivelser af indsatserne (Se Notat Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser bilag 1). Disse har dannet grundlag for Varde Kommunes beskrivelser af de enkelte indsatser i indsatskataloget. Under hver indsats er der beskrevet kriterier for tildeling af indsatsen. Det er også beskrevet hvis indsatsen ikke kan videredelegeres. 9

10 Indsatskatalog Varde Kommune 2013 Indsats Indsats 0 Udredning og opfølgning Indsatser i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. 0.1 Indsatsbetegnelse: Sygeplejefaglig udredning Afdække de forhold der har betydning for sygeplejeindsatsen. At de nødvendige indsatser iværksættes. Aktiviteter i indsatsen Sygeplejefaglig udredning Planlægning af målrettet indsats Iværksættelse af indsats Plan for opfølgning af indsatserne Kriterier for tildeling Alle nye borgere der har behov for Sundhedslovsindsats 138 Ved større ændringer i borgerens sundhedssituation der medfører ændret behov for indsatser Ved DÆMP borgere Vejledende tid 45 min. Engangsindsats til alle nye borgere eller ved nye indsatser. I følgende situationer kan udredning udelades: (kopi fra dok. nr /13) Enkelt/få-dages indsatser, hvor der ikke er andre indsatser der startes op samtidig, som: BT x 3 i 2 dage Innohep - post og præoperativt hvor der ikke er andre indsatser der startes op samtidig Feriegæster Indsatser der varetages for egen læge på deres lukkedage Ved indflytning på plejecenter flytter indsatserne med. Det kræver ikke en sygeplejefaglig udredning. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 10

11 Indsats Indsatsbetegnelse: Opfølgning Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At sikre systematisk opfølgning på diverse indsatser Samlet vurdering af, om opsatte mål fra den sygeplejefaglige udredning er opnået / fortsat er relevant. Evt. justering af indsats / mål. Status sendes til visitationen hvis det medfører ændringer i sygeplejeindsatsen. Anvendes i komplekse plejeforløb Hvor der foreligger flere sygeplejeindsatser og hvor fx både sygeplejersker, SSA og SSH er involveret 20 min. Må ikke forveksles med den løbende evaluering der foretages i forhold til konkrete indsatser. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 11

12 Indsats Indsatsbetegnelse: Koordinering Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren oplever kontinuitet i de forskellige sygeplejefaglige indsatser. At de forskellige indsatser er koordinerede og sammenhængende Koordinering mellem interne og eksterne samarbejdspartnere hvor der er et særligt koordineringsbehov, fx tværfaglige samarbejdsmøder, deltagelse i gerontopsyk. samtaler. Flere forskellige (kroniske) sygdomme Skal som minimum opfylde 2 af nedenstående kriterier: Flere indlæggelser Hyppig kontakt med almen praksis/andre sundhedsaktører Nedsat ofte svingende funktionsniveau Nedsat egenomsorg og motivation 30 min. Engangsindsats Indsats til komplicerede situationer, hvor mange samarbejdspartnere er involverede og hvor den almindelige koordinering, der ligger implicit i alle indsatser, skal suppleres med en særlig koordineringsindsats. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 12

13 Indsats Indsatsbetegnelse: Opfølgende hjemmebesøg At sikre opfølgning efter sygehusindlæggelse i de situationer, hvor der er behov for koordineret opfølgning mellem den praktiserende læge og kommunen eller i særlige tilfælde opfølgning uden forudgående indlæggelse, hvor der er tilsvarende behov for koordineret opfølgning, med henblik på forebyggelse af (gen)-indlæggelser Aktiviteter i indsatsen Fælles hjemmebesøg ved praktiserende læge og hjemmesygeplejerske og evt. visitator, med henblik på medicingennemgang og evt. iværksættelse af indsatser. Kriterier for tildeling Forbeholdt borgere: Ændret fra dok /13 Det er borgere, der opfylder 2 eller flere af nedenstående kriterier: der er udskrevet borgere, der kommer på midlertidigt ophold der har fået ændret i den medicinske behandling under indlæggelsen med flere komplekse sygdomme/ problemstillinger herunder også symptomer som fald, forvirring etc. med dårlig egenomsorg der har behov for hjælp til medicinhåndtering der er udskrevet der har fået ændret i den medicinske behandling under indlæggelsen der har været indlagt > 3 gange det sidste år med flere komplekse medicinske sygdomme der får > 5 forskellige lægemidler med dårlig egenomsorg der har behov for hjælp til medicinhåndtering Alle kriterier skal være opfyldt, dog kan kriteriet omkring at borger netop er blevet udskrevet, fraviges. Vejledende tid 60 min. Engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Komplekst niveau 13

14 Indsats 1 Funktionsniveau Indsatser hvor hovedformålet er, at øge evne til at klare sig bedst muligt i det daglige liv, herunder aktiviteter i daglig livsførelse Indsats Indsatsbetegnelse: ADL Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At forbedre livskvalitet og funktionsevne Ind til videre tænkt til specialinstitutioner Gives som en sygeplejefaglig indsats i de tilfælde hvor sygdom bevirker, at der er særlige komplekse opgaver forbundet med ADL-indsatsen fx smerter. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 14

15 Indsats Indsatsbetegnelse: Rehabilitering Øge borgerens evne til at klare sig selv ved at forbedre/fastholde borgerens funktionsniveau Aktiviteter i indsatsen Deltage i tværfaglige målsamtaler i døgnrehabilitering (Carolineparken) Kriterier for tildeling Bevilling fra Visitationen Vejledende tid 60 min. engangs ydelse Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 15

16 Indsats Indsats 2 Bevægeapparat Indsatser der relaterer sig til behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens 2.1 Indsatsbetegnelse: Forflytning og mobilisering At sikre at mobilisering af borger foregår på den mest hensigtsmæssige og skånsomme måde i forhold til borgerens helbredsproblem Aktiviteter i indsatsen Støtte og hjælp til forflytning i særlige komplekse situationer fx: borgere i den terminale fase, hvor der er særlige problematikker ift. mobilisering KOL-patienter stratificeret i gruppe 4, hvor der kan være behov for medicinsk behandling ift. mobiliseringen Kriterier for tildeling Gives udelukkende som indsats med behov for to personer til forflytning. Når forflytning varetages af SSA og SSH er det en servicelovsydelse. Vejledende tid 15 min. Variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 16

17 Indsats Indsats 3 Ernæring Indsatser relateret til patientens ernæringstilstand, ernæringsbehov og ernæringsproblemer Indsatsbetegnelse: Sondeernæring Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får sufficient ernæring. At borgeren får den nødvendige hjælp til at oprette en sufficient ernæringstilstand Opstart med sondeernæring Give sondemad Observationer Rengøring af sonde efter forskrifter Oplære borgere i at tage sondemad. Oplære pårørende i at give sondemad Pleje og soignering af sonde og indstiksted Bestille sondeernæring. Plan for skift af sonde Lægeordination 20 min. Variabel Sygeplejersker varetager altid opstarten af sondeernæring og oplæring af borgere og pårørende. Hvem leverer indsatsen Sygeplejerske og SSA Kompetencebeskrivelse Komplekst og grundlæggende niveau 17

18 Indsats Indsatsbetegnelse: Skift af sonde Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får sufficient ernæring ved at sikre korrekt anlæggelse og skift af sonde. Sondeskift Efter lægeordination Sondeskift 15 min. variabel Hvem leverer indsatsen sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 18

19 Indsats Indsatsbetegnelse: Ballontjek af sonde At borgeren får sufficient ernæring ved at sikre at sonden ligger korrekt Aktiviteter i indsatsen ballontjek Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 5 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker / SSA Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau og grundlæggende niveau 19

20 Indsats Indsatsbetegnelse: Parenteral ernæring At borgeren får sufficient ernæring. Aktiviteter i indsatsen Blande ernæringsposer Til og frakobling af ernæringsposer Observation af indstik steder Pleje og forbind-skift ved indstik steder Observation af virkning og bivirkning af behandlingen Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 30 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Denne indsats kræver oplæring. 20

21 Indsats Indsatsbetegnelse: I.V. væskebehandling Aktiviteter i indsatsen At borgeren opretholder væskebalance Anlæggelse af venflon Til og frakobling af tynde infusionsvæsker Observationer, pleje og forbindsskift omkring indstik steder Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 30 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Denne indsats kræver oplæring. 21

22 Indsats Indsatsbetegnelse: Subcutan (s.c.) væskebehandling Aktiviteter i indsatsen At borgeren opretholder væskebalance Anlæggelse af subcutan kanyle Til og frakobling af tynde infusionsvæsker Observationer, pleje og forbindsskift omkring indstik steder Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 15 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Denne indsats kræver oplæring. 22

23 Indsats Indsatsbetegnelse: Væske Per os Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren opretholder væskebalance Forebygge dehydrering Registrering opstart af væskeskema Observationer og udregning opfølgning af væskebalance Hjælp til indtagelse af væske Der skal foreligge en udredning der viser at borgeren er i risiko for eller er dehydreret. Indsatsen bevilges udelukkende hvis der ikke er andre opgaver ved besøget. 5 min. variabel Sygeplejersker varetager altid opstart af indsatsen SSH og SSA varetager hjælp til indtagelse af væske efter serviceloven. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 23

24 Indsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren opretholder sufficient ernæring Vurdering af borgerens appetit og vægtudvikling (BMI) Udrede mulige årsager til borgerens ernæringsmæssige status (eks. tygge/synke evne, tandstatus m.m.) Kostvejledning Vurdering af diæt evt. i samarbejde med egen læge få tilkoblet diætist Borger der har uhensigtsmæssigt vægttab, er underernæret eller har lille appetit. Borger hvis sundhed er truet p.gr.af overvægt. Hvor det det fysiske, psykiske og sociale niveau er eller kan påvirkes, hvis ikke vægten eller appetitten stabiliseres eller forbedres. Vejledende tid 30 min. engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker. Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 24

25 Indsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - blodsukkermåling Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Efter lægeordination Vejledende tid 5 min. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA At borgeren opretholder sufficient ernæring At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm. ændringer af borgerens sundhedstilstand Blodsukkermåling Kompetencebeskrivelse Det komplekse og grundlæggende niveau 25

26 Indsats Indsatsbetegnelse: Ernæringsindsats - vægtmåling Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren opretholder sufficient ernæring At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm. ændringer af borgerens sundhedstilstand Vægtmåling Som led i en ernæringsindsats og ud fra en sygeplejefaglig udredning hvor der foreligger en handleplan Vejledende tid 5 min. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Det komplekse og grundlæggende niveau 26

27 Indsats 4A 4A.1 Indsats 4A Hud og slimhinder - SÅR Indsatser i relation til forandringer og gener i hud, slimhinder og væv, særligt med fokus på sårbehandling 4A.1 Indsatsbetegnelse: Kirurgiske sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Pindpleje Fjernelse af suturer og agraffer Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter VAC-behandling Negativ trykterapi Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 27

28 Indsats 4A 4A.2.1 4A.2.1 Indsatsbetegnelse: Diabetiske sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 28

29 Indsats 4A 4A A.2.2 Indsatsbetegnelse: Telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får den ordinerede kontrol og behandling. At borgeren / pårørende forstår betydningen af livsstilens betydning for sårhelingsprocessen. 2 ud af 3 ambulante kontroller på sygehuset erstattes med Telemidicinsk behandling og kontrol af den kommunale sårsygeplejerske. Fotografering før og efter soignering sendes umiddelbart inden konference. Sårbehandling. Beskæring af hyperkeratoser. Sår-vurdering ift Wagners klassifikation. Vurdering af fodpuls og perifer neuropati. Telemedicinsk konference med SVS. Vejlede borger / pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borger / pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 50 min. pr. besøg. variabel Rute-sygeplejersken evt. inddrages. Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt, at sygeplejersken rengør instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme. Hvem leverer indsatsen Sårsygeplejersker og nøglepersoner, kan ikke videredelegeres. Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau. 29

30 Indsats 4A 4A.3 4A.3 Indsatsbetegnelse: Cancersår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt, at sygeplejersken rengør instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme. 30

31 Indsats 4A 4A.4 4A.4 Indsatsbetegnelse: Tryksår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Tryksårs-score Trykaflastning og forebyggende tiltag Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Efter en sygeplejefaglig udredning eller efter en lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 31

32 Indsats 4A 4A.5 4A.5 Indsatsbetegnelse: Arterielle sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgeren i hensigtsmæssig livsstil Efter lægeordination 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 32

33 Indsats 4A 4A.6 4A.6 Indsatsbetegnelse: Venøs- /blandingssår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Kompressionsbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination 25 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 33

34 Indsats 4A 4A.7 4A.7 Indsatsbetegnelse: Traumatiske sår Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau Sikre optimale betingelser for sårheling og forebyggelse af infektion Observation Sårbehandling Vejlede borgere/pårørende i hensigtsmæssig livsstil Vejlede borgere/pårørende i rengøring af instrumenter Efter lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 20 min. Variabel Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe borger at rengøre instrumenter. Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 34

35 Indsats 4A 4A.8 4A.8 Indsatsbetegnelse: Indsatser for hudproblemer Aktiviteter i indsatsen Sikre korrekt behandling og forebyggelse af hudproblemer Vejlede borgere/pårørende i selvstændigt at varetage behandlingen Påføring af diverse cremer (eksemprofylakse) Observation Kriterier for tildeling Indsatsen bevilges udelukkende hvis der ikke er andre indsatser efter serviceloven eller sårbehandlingsindsatser ved besøget og kun hvis der foreligger en handleplan fra sygeplejersker Vejledende tid 5 min. Variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Grundlæggende og komplekst niveau 35

36 Indsats 4B 4B.1 Indsats 4B Hud og slimhinder personlig pleje Indsatser relateret til pleje af kroppen og slimhinderne hos patienter 4B.1 Indsatsbetegnelse: Personlig pleje Borgere og pårørende oplever at få den nødvendige omsorg og tryghed i plejesituationen Aktiviteter i indsatsen Kompleks personlig pleje Støtte, råde og vejlede de faggrupper der kommer hos borgeren og yder personlig pleje. Eller støtte, rådgive og vejlede borgeren og pårørende således at hverdagen kan fungere bedst muligt Kriterier for tildeling Gives som en sygeplejefaglig indsats hvor der er meget komplekse opgaver forbundet med plejen, fx ved borgere i den terminale fase. Oftest i situationer hvor der er behov for 2 personer til at varetage plejen. Vejledende tid 30 min. Variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 36

37 Indsats 5 Kommunikation Indsatser relateret til patientens evne til at gøre sig forståelig, og forstå andres kommunikation, fx i relation til forventningsafstemning, etnicitet, hørelse, syn eller tale Indsats Indsatsbetegnelse: Samarbejde med netværk Inddragelse af pårørende/netværk, så hverdagen fungerer bedst muligt Aktiviteter i indsatsen Inddragelse af pårørende/netværk Kriterier for tildeling Bevilges i helt særlige situationer, hvor der er behov for en speciel og selvstændig indsats. Bevilges ikke som daglig indsats Vejledende tid 20 min. Engangsindsats Ligger implicit i øvrige indsatser Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 37

38 Indsats Indsatsbetegnelse: Kommunikation med patienten Sikre kommunikationen med borgeren omkring de sundhedsfaglige indsatser Aktiviteter i indsatsen F. eks. Tolkning og opstarte brug af specielle kommunikationsredskaber Kriterier for tildeling Bevilges i helt særlige situationer, hvor kommunikationen kræver noget ud over det sædvanlige. Bevilges ikke som daglig indsats Vejledende tid 20 min. Engangsindsats Kommunikation indgår i alle indsatser Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 38

39 Indsats Indsats 6 Psykosociale forhold Indsatser relateret til psykisk pleje og omsorg, social støtte, mestringsevne, misbrug samt støtte til andre følelsesmæssige situationer og sygdomsoplevelser, som fx sorg, utryghed, uro, aggressivitet, arbejdsevne og følelser i familien. 6.1 Indsatsbetegnelse: Misbrugsindsats Opnå stabilitet og struktur i hverdagen samt fastholde evt. behandling Aktiviteter i indsatsen Støtte ift. medicinsk misbrugsbehandling Støtte til at mestre hverdagen i forhold til aktuel misbrugsbehandling (afrusning, vurdering af medicinsk behandling, observation) Råd og vejledning ift. mulige sociale indsatser. Kriterier for tildeling Borgere der har potentiale til at fastholde funktionsevne og egenomsorg ved psykisk støtte Forebyggelse af indlæggelser Vejledende tid 30 min. pr. dag evt. fordelt på flere besøg variabel Handler det om at strukturere hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 39

40 Indsats Indsatsbetegnelse: Psykiatrisk sygepleje Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At opnå stabilitet og struktur i hverdagen samt fastholde evt. behandling. At borgeren og pårørende oplever at får den nødvendige støtte, råd og vejledning Støtte, råde og vejlede borgere / pårørende så hverdagen kan fungere Støtte, råde og vejlede de faggrupper der i øvrigt kommer i hjemmet Samarbejde med andre instanser, fx læge, distriktspsykiatri Borgere der har potentiale til at fastholde funktionsevne og egenomsorg ved psykisk støtte Vejledende tid Max 30 min. pr. dag evt. fordelt på flere besøg variabel Handler det om at strukturere hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA - kan ikke videredelegeres. Kompetencebeskrivelse Det komplekse og grundlæggende niveau 40

41 Indsats Indsatsbetegnelse: Psykisk pleje og støtte Borgeren og pårørende oplever at få den nødvendige støtte, råd og vejledning Bevare livskvalitet hos borgere og pårørende Aktiviteter i indsatsen Støtte med henblik på at genvinde egenomsorgsevne. Kriterier for tildeling Akut sorg eller krise Tildeles borgere som i forbindelse med livskriser eller særlige sociale problemer har vanskeligt ved eller er ude af stand til at fastholde funktionsevne og egenomsorgsevne. Vejledende tid 30 min pr. dag evt. fordelt på flere besøg Variabel kan ikke være en permanent indsats. Handler det om at støtte hverdagen bevilges støtte efter Serviceloven Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 41

42 Indsats Indsats 7 Respiration og cirkulation Indsatser relateret til patientens respirations og cirkulationsproblemer 7.1 Indsatsbetegnelse: Respirationsbehandling Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren får den ordinerede behandling. At borgeren har frie luftveje. Hjælp til C-PAP og PEP-maske. Sikre den rette iltbehandling Tracheostomi-pleje Foretage sugning af trachea, mund og svælg Observationer ifm. behandlingen Rengøring af apparatur og tilbehør Sikre at apparatur og tilbehør fungerer. Efter lægeordination 20 min. variabel Sug samt tilbehør udleveres af sygehuset. Der følger en vejledning med borgeren hjem ved tracheostomibehandling. Øre-, næse- og halsafdelingen på SVS kan kontaktes ved problemer. Respirationscenteret varetager oplæring vedr C-PAP Hvem leverer indsatsen Tracheostomi, sugning og iltbehandling varetages af sygeplejersker PEP-maske varetages af sygeplejersker og SSA, C-PAP varetages af personale oplært af Respirationscenteret. Kompetencebeskrivelse Grundlæggende og Komplekse niveau. Tracheostomi-pleje og C-PAP kræver oplæring. 42

43 7.2.1 Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling anlæggelse af komprimerende forbinding Indsats Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren får den ordinerede behandling. At ødemer begrænses. At borgeren / pårørende forstår betydningen af behandlingen. Anlæggelse af kompressionsbind. Hudpleje Råde og vejlede borger / pårørende i betydningen af behandlingen. Sikre at kompressionsbind vaskes x 2 ugtl. Efter lægeordination I forbindelse med sårbehandling ligger indsatsen implicit i denne. Vejledende tid 20 min. x 7 ugtl. Variabel efter lægeordination og indtil borgeren kan overgå til kompressionsstrømper Sygeplejersken varetager altid opstart af indsatsen Hvem leverer indsatsen SSA og Sygeplejersker. Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 43

44 Indsats Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til kompressionsstrømpe/behandlerstrømpe dag Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren får den ordinerede behandling At ødemer begrænses. At borgeren/pårørende forstår betydningen af behandlingen Hjælp til påtagning af kompressionsstrømpe/behandlerstrømpe Sikre at strømperne vaskes x 2 ugtl. Kompressionsstrømpe: Efter lægehenvisning ved svære kredsløbslidelser hvor kommunen jf. serviceloven 112 har bevilget tilskud til kompressionsstrømper. Linere / behandlerstrømper: Der skal foreligge en handleplan fra sygeplejerskerne. Inden bevilling skal det via rehabilitering være afdækket om borger selv vil kunne varetage opgaven. Hjælp til andre former for strømper bevilges efter serviceloven. Vejledende tid 10 min. Efter ordination I forbindelse med sårbehandling ligger indsatsen implicit. Hvem leverer indsatsen SSH og SSA Kompetencebeskrivelse Grundlæggende niveau 44

45 Indsats Indsatsbetegnelse: Kompressionsbehandling hjælp til aftagning af kompressionsstrømpe / kompressionsbind aften Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren får den ordinerede behandling At ødemer begrænses. At borgeren/pårørende forstår betydningen af behandlingen Hjælp til aftagning af kompressionsstrømpe/kompressionsbind Kompressionsstrømpe/kompressionsbind: Efter lægehenvisning ved svære kredsløbslidelser hvor kommunen jf. serviceloven 112 har bevilget tilskud til kompressionsstrømper Linere / behandlerstrømper: Der skal foreligge en handleplan fra sygeplejerskerne. Inden bevilling skal det via rehabilitering være afdækket om borger selv vil kunne varetage opgaven. Hjælp til andre former for strømper bevilges efter serviceloven Vejledende tid 5 min. Efter ordination Ved hjælp til aftagning af TED-strømper er der tale om en servicelovsindsats Hvem leverer indsatsen SSH og SSA Kompetencebeskrivelse Grundlæggende niveau 45

46 Indsats Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling blodtryksmåling og puls Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm. ændringer af borgerens sundhedstilstand Udføre målingen / undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen / undersøgelsen. Borgeren, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget. Vejlede borgeren / pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen / undersøgelsen. Efter lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering. Vejledende tid Blodtryk og puls: 15 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker, SSA Kompetencebeskrivelse Kompleks og grundlæggende 46

47 Indsats Indsatsbetegnelse: Cirkulationsbehandling vægt Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At imødekomme behov for undersøgelse og behandling Forebygge følgevirkningerne og progression af sygdom At sikre tidlig indsats ifm ændringer af borgerens sundhedstilstand Udføre målingen / undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen / undersøgelsen. Borgeren, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget. Vejlede borgeren / pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen / undersøgelsen. Efter lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering. 5 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker SSA og SSH Kompetencebeskrivelse Kompleks og grundlæggende 47

48 Indsats Indsats 8 Seksualitet Indsatser relateret til fx samlivsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler 8.1 Indsatsbetegnelse: Indsats ift. seksualitet Støtte til at afhjælpe seksualitetsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler Aktiviteter i indsatsen Råd og vejledning Kriterier for tildeling Efter sygeplejefaglig vurdering Vejledende tid Variabel 1 time Indsatsen tildeles 1 gang Hvem leverer indsatsen Sygeplejerske kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Kompleks niveau OBS denne indsats vil i første omgang ikke blive anvendt. 48

49 Indsats Indsats 9 Smerte og sanseindtryk Indsatser relateret til smerte og sanser 9.1 Indsatsbetegnelse: Smerteudredning og -lindring Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borgeren opnår smertelindring. At borgeren / pårørende gennem råd og vejledning selvstændigt kan varetage smertebehandling/lindring Smerteudredning Smertebehandling herunder medicinindsatserne Råd og vejledning af borgere/pårørende i smertebehandling/lindring. Råde og vejlede øvrige faggrupper i at varetage smertebehandling/lindring Indsatsen gives ved komplekse smerteforløb, hvor der er behov for en nærmere udredning f.eks. ved amputation og borgere i terminale forløb Vejledende tid 20 min. variabel Medicinindsatserne gives som selvstændige indsatser Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Kompleks sygeplejeindsats 49

50 Indsats Indsatsbetegnelse: Indsatser ift. sanser Soignering af glasøjne og øjenomgivelser Aktiviteter i indsatsen Pleje af glasøjne Kriterier for tildeling Indsatsen gives hvor borgeren ikke har hjælp til personlig pleje i øvrigt Vejledende tid 5 min. variabel Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA Kompetencebeskrivelse Grundlæggende eller kompleks 50

51 Indsats Indsats 10 Søvn og hvile Indsatser relateret til søvn- og hvileproblemer 10.1 Indsatsbetegnelse: Indsats ift. søvn og hvile Aktiviteter i indsatsen At borger opnår en stabil døgn og søvnrytme Søvnudredning: observation og vurdering af døgnrytme Regulering af medicin Kriterier for tildeling Borgere der har funktionstab/nedsat mestringsevne som følge af uhensigtsmæssig søvnmønster. Vejledende tid 20 min. Engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 51

52 Indsats Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg Indsatsbetegnelse: Palliation Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At fremme livskvaliteten At borgere der ønsker palliativ behandling i eget hjem får mulighed herfor. At borgere med alvorlig, livstruende, uhelbredeligsygdom med forventet kort levetid, samt palliative problemstillinger oplever sammenhæng i forløbet. At borgeren opnår bedst mulig lindring, og at borgere og pårørende oplever livskvalitet gennem hele forløbet. At undgå unødig indlæggelse. At pårørende ydes praktisk og psykisk støtte under og efter det terminale forløb. Koordinere pleje- og behandlingsforløbet mellem primær og sekundærsektor, samt holder egen læge orienteret herom. Varetager den koordinerende indsats i pleje- og behandlingsforløbet i eget hjem, og udgør sammen med egen læge behandlerteamet omkring borgeren og deres pårørende Vurderer ændringer i plejebehovet- og videregive disse til visitationen Planlægger i samråd med egen læge justeringer af den palliative behandling evt i samarbejde med Det Palliative Team. Koordinere og iværksætte den indsats og behandling, der er opstartet i sygehusregi i samarbejde med egen læge. Følge op på iværksatte indsatser. Rådgive borger/pårørende om mulighed for plejevederlag, hospice m.m. Hvor sygeplejersken indgår i den direkte pleje henvises til indsats 4B.1 Indsatsen tildeles til alvorlig syge og døende borgere, der skal sikres mulighed for at dø i eget hjem under fagligt trygge rammer 45 min. Variabel. Sygeplejersken varetager, som tovholder for den sygeplejefaglige del af det palliative forløb, altid koordinationen. ( jnf SAMBO-aftalen) Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker - konkrete indsatser kan i særlige tilfælde delegeres til Socialog sundhedsassistent. Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau. 52

53 Indsats Indsatsbetegnelse: Indsats til hukommelsessvækkede Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling Vejledende tid At borgeren og pårørende oplever at få den nødvendige støtte, råd og vejledning, så hverdagen kan fungere. At opnå tryghed hos den demente borger og øge forståelsen hos de pårørende. Støtte, råde og vejlede borgere/pårørende eller øvrige faggrupper, således at hverdagen fungerer Formidle kontakt til læge/gerontopsyk. og demenskonsulenter Indsatsen tildeles til hukommelsessvækkede som hovedregel diagnosticerede demente. 35 min. Variabel Ydelsen er ikke nødvendigvis lægehenvist. Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker og SSA kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det grundlæggende og komplekse niveau 53

54 Indsats Indsatsbetegnelse: Kognitiv kompensation Aktiviteter i indsatsen Kriterier for tildeling At borger opnår en struktureret hverdag Støtte til borger mhp. at skabe struktur på hverdagen Indsatsen tildeles borgere med hjerneskade = hjerneskadeteamet Vejledende tid 30 min. Når hjerneskadekoordinatoren indkalder engangsindsats Hvem leverer indsatsen Sygeplejersker i hjerneskadeteamet - kan ikke videredelegeres Kompetencebeskrivelse Det komplekse niveau 54

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Indhold Forord... 5 Begrebsafklaring...5 Formålet med et fælles indsatskatalog...5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten...6 Vejledning til brug i Varde Kommune...9

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 FORORD...7 LOVGRUNDLAG....7 FORMÅL MED SYGEPLEJE ER....7 SUNDHEDSSTYRELSENS 12 SYGEPLEJEFAGLIGE OMRÅDER...7 SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING...8 SUNDHEDSPÆDAGOGISK

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Finansiering af Sygeplejeartikler.

Finansiering af Sygeplejeartikler. Finansiering af Sygeplejeartikler. For Sygeplejen og Ældreområdet Dok 138980/14 Godkendt af 17.12.2014 på ledermøde. Indhold Indhold... 2 Indledning... 5 Fælles for alle indsatser hvor der er brug for

Læs mere

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold Baggrund og begrebsafklaring Indhold Baggrund... 1 Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Ansvar og arbejdsgang i Varde kommune... 3 Rehabiliterende og kompenserende indsatser... 3 Sygeplejefaglig udredning... 4

Læs mere

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0. Udredning og opfølgning I denne hovedgruppe indgår er i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0.1 Sygeplejefaglig

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.21 (09.10.17) En indsats kan leveres til flere FSIII mapningerne er ikke udtømmende og ikke evidensbaseret. De er udarbejdet i projektet

Læs mere

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder ADL-aktivitet Problem relateret

Læs mere

Indsatskatalog og kompetenceprofiler for sundhedslovsindsatser

Indsatskatalog og kompetenceprofiler for sundhedslovsindsatser Indsatskatalog og kompetenceprofiler for sundhedslovsindsatser For Sygeplejen og ældreområdet Sags nr. 15-6025, dok. nr. 2283-16 Baggrund...7 Formål...7 Lovgrundlag...7 Ansvar og arbejdsgang i Varde kommune...8

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 16. december 2013 Mødetidspunkt: 17:30-21:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Abder Razak Jenayah, Saida

Læs mere

Sygeplejetildeling hvordan?

Sygeplejetildeling hvordan? Sygeplejetildeling hvordan? (Version 2, 9. juni 2016) Fra den 8. februar 2016 vil alt tildeling af sygepleje foregå centralt. Nedenstående beskriver arbejdsgangene og hvem der handler på hvad Ved udskrivning

Læs mere

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13.

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13. Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31

Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31 Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31 Indholdsfortegnelse Forord...3 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...4 Rettigheder og pligter i forhold til

Læs mere

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt Politiskmøde Partnerskabsprojektet Betina Arendt Hjemmesygeplejen i udvikling Hjemmesygeplejen er præget af en betydelig vækst i opgaver og mange nye opgaver Der er generelt en stor vilje til at overtage

Læs mere

Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune

Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune Version 1 - pr. 1. januar 2015 Planlægning og synliggørelse af sygeplejefaglige indsatser og ressourceforbrug Fælles sprog og kommunikation

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

NOTAT. Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Indhold

NOTAT. Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Indhold NOTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Den 31. oktober 2012 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde et fælles

Læs mere

Sygeplejefagligt indsatskatalog. Hørsholm Kommune

Sygeplejefagligt indsatskatalog. Hørsholm Kommune Sygeplejefagligt indsatskatalog Hørsholm Kommune Indhold 1. Forord... 1 2. Indledning... 2 3. Begrebsafklaring... 3 4. Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 5. Udfordringerne ved at udarbejde et fælles

Læs mere

SYGEPLEJE INDSATSKATALOG. med faglige beskrivelser

SYGEPLEJE INDSATSKATALOG. med faglige beskrivelser SYGEPLEJE INDSATSKATALOG med faglige beskrivelser 2 3 Sygepleje indsatskatalog med faglige beskrivelser Indhold Forord... 4 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 6 Indsatskatalogets

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.11 (12.04.16) En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder Anlæggelse

Læs mere

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016)

Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Tillæg til Akutprojekt status (januar 2016) Formålet med herværende tillæg til statusbeskrivelsen fra januar 2016 er, at beskrive de væsentligste ændringer der er foretaget i projektet fra januar til juli

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG

Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG Sygeplejersker Det komplekse niveau Indholdsfortegnelse Forord... 5 Begrebsafklaring:.... 5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten:... 7 Grundlæggende:... 8 Kompleks:...

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015

Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015 Helbredstilstande mappet til indsatser rev. pr. 26. nov 2015 Flere indsatser knytter sig til en helbredstilstand Helbredstilstande-områder Helbredstilstande Indsats Funktionsniveau Problem relateret til

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 katalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 Center for Sundhed og Omsorg 1 Arbejdsgruppe: Eva Sneum, Agnete Søgård, Signe Buch Klausen, Kristina Zøllner,

Læs mere

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 09.03.2015

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 09.03.2015 katalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 09.03.2015 1 Arbejdsgruppe: Eva Sneum, Agnete Søgård, Signe Buch Klausen, Kristina Zøllner, Christina Ekstrand Olsen,

Læs mere

Ansvars- og kompetencekatalog

Ansvars- og kompetencekatalog Ansvars- og kompetencekatalog Gældende for: Sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere, Pædagoger, Sygehjælpere, og ufaglærte. Center for Sundhed og omsorg Guldborgsund Kommune

Læs mere

Indsatskatalog - sygeplejen

Indsatskatalog - sygeplejen Indsatskatalog - sygeplejen (1) Indsatser m.h.p. at udvikle Sygepleje opgaver Fremme sundhed og forebygge sygdom 1.1.3 Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de kan handle i relation til borgeren

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Indsats 7 Respiration og cirkulation... 1

Indsats 7 Respiration og cirkulation... 1 Indsats 7 Respiration og cirkulation Indsatser relateret til patientens respirations og cirkulationsproblemer Indhold Indsats 7 Respiration og cirkulation... 1 7.1.1 Indsatsbetegnelse: Respirationsbehandling...

Læs mere

Samsø Kommune. Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven for medarbejdere i Samsø Kommune

Samsø Kommune. Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven for medarbejdere i Samsø Kommune Samsø Kommune Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven for medarbejdere i Samsø Kommune Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter sundhedsloven. Forord

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse

Ledelsens værktøjskasse 1 Præsentation af Ledelsens værktøjskasse Hvordan håndterer ledelsen delegation? KL- konference 10. november 2014 om delegation og kommunal praksis på området V/ Pernille Bechlund, Susanne Sejr og Margrete

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Delegation og kompetenceprofiler Vordingborg kommune. Delegation og faglige kompetencer til indsatser efter sundhedsloven

Delegation og kompetenceprofiler Vordingborg kommune. Delegation og faglige kompetencer til indsatser efter sundhedsloven Delegation og faglige kompetencer til indsatser efter sundhedsloven 1 Indhold Forord...4 Begrebsafklaring...5 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...5 Rettigheder og pligter i forhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Notat visitering af opgaveoverdragelse af sundhedslovsopgaver

Notat visitering af opgaveoverdragelse af sundhedslovsopgaver Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast Kopi til Indtast sagsnr. Ældre- og Sundhedssekretariat Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: 5. maj 2017 Notat visitering af opgaveoverdragelse

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Fælles Sprog 3 - FSIII

Fælles Sprog 3 - FSIII Fælles Sprog 3 - FSIII standardisering af dokumentation i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje Dette notat beskriver grundlaget for den standardiseringsproces, KL har initieret med projektet Fælles

Læs mere

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov efter sundheds- og servicelov Ydelsestype efter sundheds- og servicelov Ydelsens lovgrundlag Serviceloven: Serviceloven 83 (personlig og praktisk hjælp) Serviceloven 86 (genoptræning og vedligeholdende

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer 1 Agenda Hvad er FSIII Hvorfor Fra FSI & FSII til FSIII FSIII de 3 grundelementer God sagsbehandling FSIII og GS forskelle og ligheder FSIII og GS mulighederne

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed

SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed Sundhedsdata Sundhedspolitisk dialogforum SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed En spirende kvalitetsdagsorden Nye opgaver betyder behov

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) Version 1.5 30. Juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Tilføjet indsatserne "Personlig pleje" og "Vurdering" samt diverse korrekturrettelser 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2010-2011 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje

Læs mere

Sygepleje Efter Sundhedslovens 138

Sygepleje Efter Sundhedslovens 138 Sygepleje Efter Sundhedslovens 138 1. LOVGRUNDLAG FOR SYGEPLEJE... 65 2. SUNDHEDSSTYRELSENS 12 SYGEPLEJEFAGLIGE OMRÅDER:... 65 3. AKTIV HVERDAG OG SYGEPLEJE:... 70 4. VISITATION TIL SYGEPLEJE:... 71 5.

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser VEJ nr 9019 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Undersøgelser og behandling

Undersøgelser og behandling Ydelsestype (4) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning til hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8 [Skriv tekst]side 0 Indholdsfortegnelse Forord...2 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...3 Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven...3 Delegering...5

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder.

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Gruppe arbejde Refleksionscirklen

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Dokumentationsprocessen

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kort orientering om krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. Sundhedsstyrelsen har udgivet kvalitetstandarder

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Lovgrundlag Hvem kan få Mål 1.1.2.2. Demensfaglig Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således

Læs mere

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013)

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Notatet giver et overblik over kommunale akutte- og subakutte tilbud, der skal styrke sygeplejen, rehabiliteringen og forebygge

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere