Dangerous goods specialists and training

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dangerous goods specialists and training"

Transkript

1 Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af reglerne for transport af lithiumbatterier og celler, og skal udelukkende anvendes som en vejledning. Der henvises derfor til det - eller de - til enhver tid gældende regelsæt. Dette notat vedrører hovedsageligt transport af nye/ubrugte lithiumbatterier og -celler. Inden gennemgangen af disse krav er det, for at opnå fuld forståelse af dette notat, nødvendigt at fastlægge følgende definitioner: Celler er en enkelt elektrokemisk enhed, med én positiv og én negativ elektrode. I daglig tale kaldes disse ofte enkeltcellebatterier eller blot batterier, men der er en væsentlig forskel på celler og batterier i dette notat, og der skal derfor sondres mellem disse. Batterier er flere celler, der er permanent elektrisk sammensluttet. Batteripakker anses i dette notat ligeledes som batterier. Lithiummetal er ikke-genopladelige batterier og celler, der indeholder metallisk lithium. Litiumion er genopladelige batterier og celler, der ikke indeholder metallisk lithium. Celler og batterier der indeholder lithiumpolymer anses i dette notat som lithiumion. Monteret i udstyr er batterier og celler der er monteret i det udstyr, som batteriet eller cellen er tilsigtet at drive. Emballeret sammen med udstyr er celler og batterier, der er pakket i samme emballage, som det udstyr batteriet eller cellen er tilsigtet at drive, men uden at batteriet eller cellen er monteret i udstyret. Godkendelse af lithiumbatterier og -celler Med undtagelse af små produktionsserier på højst 100 batterier og celler eller forproduktions-prototyper, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning, skal alle lithiumceller og -batterier, for at kunne transporteres, bevisligt opfylde alle krav i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3 der skal altså forefindes dokumentation på, at det pågældende batteri eller celle har gennemført alle prøver i Manual of Tests and Criteria, 38.3, med tilfredsstillende resultat. Hvis denne dokumentation ikke findes, er transport derfor ikke lovlig. Ved luftfragt gælder undtagelsen for små produktionsserier og forproduktionsprototyper kun, hvis der er givet skriftlig tilladelse hertil af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Batterier, herunder også dem der er blevet renoveret eller på anden måde ændret, er underlagt disse prøvninger, uanset om de celler som de er sammensat af, har været prøvet. Manual of Test and Criteria kan findes her 1

2 Batterier og celler afleveret til transport Lithiumceller og -batterier, der afleveres til transport skal: være forsynet med en sikkerhedsanordning mod indre overtryk eller være konstrueret på en sådan måde, at et voldsomt brud under normale transportforhold undgås være forsynet med en anordning, der effektivt forhindrer udvendige kortslutninger udstyres med effektive anordninger, der forhindrer en farlig returstrøm (f.eks. dioder og sikringer) hvis batteriet har flere celler eller parallelt forbundne serier af celler emballeres, afmærkes, dokumenteres og i øvrigt transporteres efter alle gældende regler i det eller de pågældende relevante regelsæt. Man kan dog være undtaget fra ovenstående bestemmelser, med undtagelse af prøvning i henhold til underafsnit 38.3 i Manual of Tests and Criteria, hvis nedenstående krav opfyldes. Fritagelse for lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler er undtaget fra bestemmelserne i farligt gods-lovgivningen, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Lithiummetal- celler må højst indeholde en lithiummængde på 1 gram. batterier må højst indeholde en samlet lithiummængde på 2 gram. Lithiumion- celler må have en watt-time-angivelse på højst 20 Wh. batterier må have en watt-time-angivelse på højst 100 Wh og skal udvendigt være mærket med watttime-angivelsen. Batteriet skal yderligere overholde følgende emballeringskrav. Der skelnes i det følgende mellem batterier og celler der er monteret i udstyr, og batterier og celler der ikke er monteret i udstyr, herunder også de der er emballeret sammen med udstyr. 2

3 Ikke monteret i udstyr Celler og batterier, der ikke er monteret i udstyr, skal være anbragt i indvendige emballager af et ikkeledende materiale, således at de er fuldstændigt indesluttet, og skal være beskyttet på en sådan måde, at kortslutning undgås. De indvendige emballager skal være placeret i en kraftig ydre emballage, der kan modstå de påvirkninger den udsættes for under transport, herunder lastning, losning og håndtering. Monteret i udstyr Celler og batterier monteret i udstyr skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning, og udstyret skal være forsynet med en anordning, der effektivt forhindrer utilsigtet aktivering. Udstyret skal anbringes i en kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål, medmindre det udstyr, som batteriet er monteret i, yder tilsvarende beskyttelse. Emballagen skal kunne klare en faldprøve på 1,2 meter i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i emballagen: beskadiges forskubber sig, så de kommer i kontakt med hinanden uden at indholdet slipper ud Medmindre batterierne er emballeret sammen med udstyr må emballagens samlede vægt højst udgøre 30 kg. Kolliet skal være mærket med følgende, og der skal medbringes dokumentation med samme indhold: En angivelse af typen af celle eller batteri; hhv. lithiummetal eller lithiumion en angivelse af, at kolliet skal behandles med forsigtighed, og at beskadigelse af kolliet kan medføre brandfare en angivelse af, at særlige procedurer skal følges, hvis kolliet beskadiges; herunder evt. inspektion og ompakning et telefonnummer, man kan kontakte for at få yderligere oplysninger Ovenstående mærkning er ikke krævet for udstyr, hvori der er monteret knapcellebatterier, eller udstyr med højst fire celler eller to batterier. Såfremt ovenstående er overholdt stilles der ingen yderligere krav i farligt gods-lovgivningen, dog er der visse skærpelser, når transporten vedrører luftfragt, jf. næste side. 3

4 Yderligere krav ved luftfragt Ovenstående fritagelse gælder også ved luftfragt, der er dog følgende skærpelser vedrørende mængdegrænser, mærkning og dokumentation. Ikke monteret i eller pakket sammen med udstyr For emballager med batterier og celler, der ikke er monteret eller pakket sammen med udstyr, knytter der sig nogle særlige mængdegrænser, afhængigt af om det er lithium ion eller lithium metal celler eller batterier: Lithium ion celler og batterier Lithium ion celler og/eller batterier ( 2.7 Wh) Lithium ion celler (>2.7 Wh men 20 Wh) Lithium ion batterier (>2.7 Wh men 100 Wh) Ingen antal-begrænsninger per emballage Maks. nettovægt per emballage: 2, 5 kg Maks. 8 celler per emballage Maks. 2 batterier per emballage Lithium metal celler og batterier Lithium metal celle og/eller batterier ( 0,3 g) Lithium metal celle (>0,3 g men 1 g) Lithium metal batterier (>0,3 g men 2g) Ingen antal-begrænsninger per emballage Maks. nettovægt per emballage: 2, 5 kg Maks. 8 celler per emballage Maks. 2 batterier per emballage Vigtigt: Sammenpakning af ovenstående er ikke lovligt. Pakket sammen med udstyr I emballager hvor batterier og udstyr er pakket sammen, må der være det antal batterier, der er nødvendige for at drive udstyret, plus højst to ekstrabatterier. Nettovægten af lithium-indholdet må ikke overstige 5 kg. 4

5 Det er ved luftfragt krævet, at emballagen mærkes med en særlig lithiumbatterilabel, som vist nedenfor, hvorpå der, afhængig af emballagens indhold, skal stå Lithium metal batteries, Lithium ion batteries eller Lithium metal and lithium ion batteries. Denne mærkning er ikke krævet for udstyr, hvori der er monteret knapcellebatterier, højst fire celler, eller højst to batterier. Hvis emballagen bærer ovenstående mærkning, skal en eventuel overpakke tillige påføres denne mærkning samt ordet Overpack, medmindre mærkningen på emballagen samt al anden farligt gods-mærkning på eventuelle andre emballager i overpakken er synlig. Hvis der anvendes air waybill, skal der i Nature and Quantity of Goods stå Lithium metal batteries eller Lithium ion batteries, afhængig af forsendelsens indhold, samt not restricted og pakkeinstruktionen for det pågældende gods, f.eks. PI 965 for UN Større antal Overskrides det tilladte antal som vist i skemaet på side 4, men indholdet i cellen eller batteriet ikke overskrider de angivne gram/time-watt angivelser på side 2, skal batterierne henføres til klasse 9 og opfylde nedenstående krav: - De generelle bestemmelser for enten PI 965 eller PI Emballagen mærkes med lithium battery label og fareseddel 9 - Hvis en Shipper s Declaration ikke udarbejdes skal følgende oplysninger i nedenstående rækkefølge fremgå i et alternativt transportdokument eller i air waybill : 1. Afsender og modtager navn og adresse 2. UN Lithium metal batteries, PI 968, 1B eller lithium ion batteries, PI 965 1B 4. Antal emballager og bruttovægten for hver enkelt emballage Personer der medvirker til forsendelsen skal uddannes i henhold til IATA section 1.5. Vær opmærksom på eventuelle særlige regler og forbud hos visse operatører og stater. 5

6 EFTERSKRIFT: Notatet er udarbejdet den 22. maj 2013 i henhold til ADR Konvention 2013, IMDG og IATA Dangerous Goods Regulations 54 th Edition. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og der henvises altid til det enkelte regelsæt. 6

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ØVRIGE RETSAKTER MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER. 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1

ØVRIGE RETSAKTER MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER. 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER ØVRIGE RETSAKTER Vejledning af 7. marts 2013 i god distributionspraksis

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr BEK nr 100 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering.

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering. Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering Sunrise-reglerne s. 1/30 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 DEFINITIONER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989L0173 DA 01.01.2007 006.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere