Bilag 2B Eksisterende data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2B Eksisterende data"

Transkript

1 Bilag 2B Eksisterende data Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR) INFORMATIONSMODEL ( OPUS DEBITOR) Bilag 2B Eksisterende data Side 1 af 22 1

3 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2B Eksisterende data Side 2 af 22 2

4 2 INDLEDNING I dette bilag gives en introduktion til de data, der skal konverteres fra den nuværende debitorløsning. Data beskrives et forretningsmæssigt niveau i begrebsog informationsmodeller. Dette materiale er pt. en foreløbig version, som vil blive opdateret i det endelige udbudsmateriale. Bilag 2B Eksisterende data Side 3 af 22 3

5 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA Under udfasningsassistancen for OPUS, har leveret de dokumenter, som er blevet samlet i dette bilag. 3.1 Begrebsmodel ( OPUS ) Bilag 2B Eksisterende data Side 4 af 22 4

6 Udfasningsassistance Begrebsmodel Bilag 2B Eksisterende data Side 5 af 22 5

7 Indholdsfortegnelse 1 Forord Indledning Begrebsmodel for (udfasning) Overordnet beskrivelse af Begrebsmodellen Beskrivelse af de enkelte begreber fra begrebsmodel diagrammet Relationer imellem begreberne Forord Dette dokument indeholder en beskrivelse af Begrebsmodellen for forretningsområdet inklusiv UHB administration, dækket af i forhold til udfasningsassistancen. Begrebsmodellen viser begreberne indenfor administration af opkrævning, betaling, rykning, aftaler og deres indbyrdes relationer. Begrebsmodellen er udarbejdet af A/S. Begrebsmodellen er udarbejdet som led i s udfasningsassistance til ATP, i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af. 2 Indledning Begrebsmodellen indeholder de væsentligste begreber i forhold til udfasning af debitoradministration (inklusiv UHB administration). Begrebsmodellen er beskrevet på et overordnet niveau. Modellen er uafhængig af de ITsystemimplementeringer, som Udbetaling Danmark benytter til at understøtte debitoradministrationen med. Begrebsmodellen kan ses i sammenhæng med Informationsmodellen. I Informationsmodellen findes en nedbrydning af hvert enkelt begreb til informationsmodelobjekter. Hvert informationsmodelobjekt indeholder beskrivelse af de attributter/informationer som er relevante. Begrebsmodellen dækker udelukkende de begreber som vedrører udfasning af debitoradministrations informationer. Begrebsmodellen dækker ikke eventuelle begreber (funktionalitet) som ligger indenfor Udbetaling Danmarks administration, men udenfor den konkrete ITløsning, som skal udfases. I dokumentet Begrebsmodel diagram for udfasning vises et diagram over Begrebsmodellen. Bilag 2B Eksisterende data Side 6 af 22 6

8 3 Begrebsmodel for (udfasning) 3.1 Overordnet beskrivelse af Begrebsmodellen administration af familieydelseskrav: Når der i familieydelsesområderne er tid for overførelse til fakturering/opkrævning, overføres krav automatisk eller manuelt til opkrævning i. Ud over opkrævning understøtter Udbetaling Danmarks administrative arbejde med indbetaling og restancebehandling af tilgodehavender med borgere og virksomheder. Følgende processer understøttes: _Oprette og vedligeholde stamdata _Registrere krav _Danne faktura og kreditnota _Modtage og registrere indbetaling fra borger/virksomhed _Foretage betalingskontrol _Danne ad hoc og årlig kontoopgørelse _Danne restanceopgørelse _Automatisk afskrivning _Indgå aftale med borger om afdragsordninger _Individuel sagsbehandling af enkeltsager _Aflevering af oplysningspligtige beløb til SKAT _Bogføring og afstemning Stamdata struktur i : For at krav kan registreres til opkrævning og efterfølgende behandling af overstående debitorprocesser skal følgende stamdata struktur oprettes. Forretningspartner Aftalekonto Aftaleindhold Bilag 2B Eksisterende data Side 7 af 22 7

9 Illustration af stamdata model for Underholdsbidrag data i : Bilag 2B Eksisterende data Side 8 af 22 8

10 3.2 Beskrivelse af de enkelte begreber fra begrebsmodel diagrammet Begreb Beskrivelse Stamdata Forretningspartner En forretningspartner er den person/virksomhed, som er den juridiske part der er ansvarlig for betaling af de registrerede krav. Aftalekonto Aftaleindhold BS-aftale Adresser Aftalekonto korrespondance En forretningspartner kan være en af følgende typer: Borger Erstatningsperson Virksomhed Bidragsberettiget (ej juridisk hæftende) Bidragsperson (ej juridisk hæftende) Administrator (ej juridisk hæftende) En konto anvendes til at gruppere et antal aftaleindhold under sig, samt til at holde generelle regler gældende for de aftaleindhold, der er relateret til aftalekontoen, herunder f.eks. BØT-markering i forhold til Underholdsbidragskrav. Et aftaleindhold anvendes til at gruppere et antal poster under sig, samt til at holde generelle regler gældende for de poster, der er relateret til aftaleindholdet. Af information der er relateret til Underholdsbidragskrav, der holdes på aftaleindholdet, kan nævnes bidragsperson og bidragsberettiget. Holder informationer om forretningspartnerens betalingsserviceaftaler. Så som PBS-nummer, debitorgruppe, BS-aftalenummer samt kundenummer. alternativ adressering alternativ korrespondancemodtager på aftalekontoniveau Aftaleindhold korrespondance alternativ korrespondancemodtager på aftaleindholdsniveau Aftaleindhold hæfter Administrator Bilag hæfter, der er tilknyttet aftaleindholdet. administratorer, der er tilknyttet aftaleindholdet til modtagelse af uddata Afregningsbilag Afregningsbilagsposition Afregningsbilagstekst Faktureringsbilag Faktureringsposition Kravsbilag Forældelse Bilagstekst Rykkerdata Renter faktura/krav, der venter på at blive faktureret/opkrævet den enkelte fakturalinje, der venter på at blive faktureret tekst til hver enkelt fakturalinje faktureringsinformation til et bilag/krav den enkelte fakturalinje, der er blevet faktureret bilag/krav, så som kravstypen, beløb, forfaldsdato. bilagets forældelsesinformationer. teksten til det enkelte bilag/krav, som kan være medsendt fra det afleverende ydelsessystem. det enkelte bilag/kravs rykkerhistorik. beregnede renter til det enkelte bilag/krav. Bilag 2B Eksisterende data Side 9 af 22 9

11 Begreb Indbetaling Afskrivning Bilags hæfter Forretningspartneraftaler FP-aftale basisdata FP-aftale rater FP-aftale ratetekster FP-aftale aftaleindhold Beskrivelse indbetalingen, så som indbetalt beløb, betalingsdato samt hvilke bilag/krav der eventuelt er udlignet. afskrivningen, så som afskrevet beløb, afskrivningsdato samt hvilke bilag/krav der er afskrevet. hæfter, der tilknyttet bilaget/kravet. de generelle data, der gælder for forretningspartneraftalen. Aftalen er en afdragsordning mellem forretningspartneren og Udbetaling Danmark. afdragsforløbet for den givne aftale. opkrævningstekster til den enkelte aftalerate. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. FP-aftale kravsbilag RIM-aftaler RIM-aftale RIM-aftale tekster RIM-aftale modregning RIM-aftale hæfter RIM-aftale kravsbilag Betalingsadministrationsaftaler Betadm-aftale basisdata Betadm-aftale rater Betadm-aftale aftaleindhold Betadm-aftale kravsbilag bilag/krav, der er omfattet af afdragsordningen. de generelle data, der gælder for RIM-aftalen som er sendt til EFI. Så som aftaletypen (modregning, inddrivelse). de tekster, som er videregivet til RIM. modregningsinformation, som RIM har tilsendt fordringshaver om den pågældende aftale. Så som modregningsbeløb, modregningsdato. hæfter, der er tilknyttet RIM-aftalen ud over bilagets juridiske ejer. bilag/krav, der er omfattet af RIM-aftalen. de generelle data, der gælder for betalingsadministrationsaftalen. Så som aftaletype (FB, BU), udbetalende system. afdragsforløbet for den givne aftale. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. bilag/krav, der er omfattet af aftalen. 3.3 Relationer imellem begreberne Relationerne mellem begreberne er beskrevet i det tilhørende dokument, der beskriver Informationsmodellen for. Bilag 2B Eksisterende data Side 10 af 22 1

12 3.2 Informationsmodel ( OPUS ) Dette dokument indeholder en beskrivelse af Informationsmodellen for forretningsområdet inklusiv UHB administration, dækket af. Informationsmodellen viser informationsmodelobjekterne inden for debitoradministration med angivelse af attributter set i forhold til de data der skal udfases. Informationsmodellen er udarbejdet af A/S. Informationsmodellen er udarbejdet som led i s udfasningsassistance til ATP, i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af. Informationsmodellen indeholder informationsobjekter i forhold til udfasning af familieydelsesområdets data i. Modellen er beskrevet på et konceptuelt niveau. Således er modellen uafhængig af de IT-systemimplementeringer, som benyttes af Udbetaling Danmark til at understøtte administration af debitoradministration. Modellen indeholder en angivelse af hvilket IT-system, der opbevarer informationen. Da modellen udelukkende beskriver de vigtigste forretningsmæssige informationer, er der ingen informationer om unikke nøgler, timestamps, fremmednøgler osv. Den fulde beskrivelse vil fremgå af snitfladebeskrivelsen for de data der skal udfases fra. Informationsmodellen kan ses i sammenhæng med Begrebsmodellen. I Informationsmodellen findes en nedbrydning af hvert enkelt begreb fra Begrebsmodellen. Informationsmodellen indeholder ikke information, som er af mere transaktionsmæssig natur. Informations-model objekt Forretningspartner Attribut Beskrivelse System Forretningsbegreb Stamdata En forretningspartner er den person/virksomhed, som er den juridiske part, der er ansvarlig for betaling af de registrerede krav. En forretningspartner kan være en af følgende typer: Borger Erstatningsperson Virksomhed Bidragsberettiget (ej juridisk hæftende) Bidragsperson (ej juridisk hæftende) Administrator (ej juridisk Bilag 2B Eksisterende data Side 11 af 22 1

13 hæftende) Aftalekonto Identifikation Identifikationstype Aftalekontotype Personnummer Erstatningspersonnummer CVR-nummer Mulige værdier: ZCVR: CVR-nummer ZCPR: CPR-nummer ZEPNR: Erstatningsnummer(CPR) En konto anvendes til at gruppere et antal aftaleindhold under sig samt til at holde generelle regler gældende de aftaleindhold, der er relateret til kontoen, herunder f.eks. BØT-markering i forhold til Underholdsbidragskrav. Typebetegnelse for aftalekontotypen Aftalekontobetegnelse Beskrivelse af aftalekontotypen Rentespærre Markering for spærring for renteberegning på aftalekontoniveau Rykkerspærre Markering for spærring for rykning på aftalekontoniveau Bilag 2B Eksisterende data Side 12 af 22 1

14 Aftaleindhold BS-aftale Nummer i basissystem Aftaleindholdsart Et aftaleindhold anvendes til at gruppere et antal poster under sig samt til at holde generelle regler gældende de poster, der er relateret til aftaleindholdet. Af Underholdsbidragskrav relateret information, der holdes på aftaleindholdet kan nævnes bidragsperson og bidragsberettiget. Identifikation af aftaleindholdsobjektet. Det kan for eksempel være personnummeret på bidragspersonen. Typebetegnelse for aftaleindholdsarten Aftaleindholdsbetegnelse Beskrivelse af aftaleindholdsarten. Betalingsspecifikation Udligningsspærre Rykkerspærre Specifikation af indholdsobjektet, der er fremsendt fra familieydelsessystemet. En tekstuel beskrivelse af for eksempel bidragspersonen. Markering for udeladelse ved automatisk kontovedligeholdelse. Markering for spærring for rykning på aftaleindholdsniveau Holder informationer om forretningspartneren betalingsservice aftaler.så som PBS-nummer, debitorgruppe, BS-aftalenummer samt kundenummer. Aftalenummer BS Aftalenummer fra Nets. Nets Kundenummer Internt kundenummer fra PBS-nummer PBS-nummer. Nets gruppenummer PBS debitorgruppenummer. Nets Bilag 2B Eksisterende data Side 13 af 22 1

15 Adresser alternativ adressering Vejnavn Vejnavn Husnummer Husnummer Postnummer Postnummer Aftalekonto korrespondance Postdistrikt Postdistrikt By By Landekode Landekode alternativ korrespondance modtager på aftalekontoniveau Aftaleindhold korrespondance Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner der skal modtage uddata. alternativ korrespondance modtager på aftaleindholdsniveau Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner der skal modtage uddata. Bilag 2B Eksisterende data Side 14 af 22 1

16 Aftaleindhold hæfter hæfter der er tilknyttet aftaleindholdet. Administrator Afregningsbilag Afregningsbilagsposition Forretningspartner Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner, der er medhæfter for aftaleindholdet. administratorer, der er tilknyttet aftaleindholdet til modtagelse af uddata Identifikation af den forretningspartner, der skal modtage uddata. Navn Navnet på administrator. Forretningsbegreb Bilag faktura/krav, der venter på at blive faktureret/opkrævet Bilagstype Identifikation af bilagstypen Bogføringsdato Bogføringsdato Forfaldsdato Dato bilaget er forfalden til betaling. den enkelte fakturalinje der venter på at blive faktureret Beløb Beløb til opkrævning. Hovedtransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Bilag 2B Eksisterende data Side 15 af 22 1

17 Afregningsbilagstekst Faktureringsbilag Faktureringsposition Deltransaktion Ydelsesmodtager Definition af konteringsoplysninger. Identifikation på ydelsesmodtager. tekst til hver enkelt fakturalinje Tekstlinje Tekst faktureringsinformation til et bilag/krav Beløb Fakturabilagets total beløb. FI-nummer FIK bankkontonummer PBS-nummer PBS-nummer. gruppenummer PBS debitorgruppenummer. Kundenummer Kundenummer til brug for BStilmelding den enkelte fakturalinje, der er blevet faktureret Beløb Det enkelte fakturalinje beløb. Hovedtransaktion Deltransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Definition af konteringsoplysninger. Forfaldsdato Forfaldsdato Henstand tildato Sidste rettidige betalingsdato Bilag 2B Eksisterende data Side 16 af 22 1

18 Kravsbilag Forældelse Bilagstekst Rykkerdata bilag/krav, såsom krasvtypen, beløb, forfaldsdato. Bilagsart Definition af bilagstypen. Bogføringsdato Bogføringsdato Hovedtransaktion Deltransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Definition af konteringsoplysninger. Beløb Kravsbeløbet. Forfaldsdato Forfaldsdato Henstand til dato Sidste rettidige betalingsdato Udligningsbilag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. Afregningsperiode Ydelsesperioden bilagets forældelsesinformationer. Forældelsesdato Kravets forældelsesdato Tekstlinje teksten til det enkelte bilag/krav, som kan være medsendt fra det afleverende ydelsessystem. Tekst der beskriver det enkelte krav. det enkelte bilags/kravs rykkerhistorik. Bilag 2B Eksisterende data Side 17 af 22 1

19 Renter Indbetaling Afskrivning Rykkerniveau Identifikation af rykkerniveau Rykkerdato Dato for rykning beregnede renter til det enkelte bilag/krav. Beregnet rente Rentebeløbets størrelse Rente startdato Renteperiodens startdato Rente slutdato Renteperiodens slutdato Bilagstype indbetalingen, såsom indbetalt beløb, betalingsdato samt hvilke bilag/krav, der eventuelt er udlignet. Identifikation af indbetalingsbilagstypen. Betalingsdato Dato for betalingen. Beløb Det indbetalte beløb Udligningsbilag Afskrivningsårsag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. afskrivningen, såsom afskrevet beløb, afskrivningsdato samt hvilke bilag/krav der er afskrevet. Årsagsforklaring af afskrivningen. Afskrviningsdato Dato for afskrivning. Bilag 2B Eksisterende data Side 18 af 22 1

20 Bilags hæfter FP-aftale basisdata FP-aftale rater FP-aftale ratetekster FP-aftale aftaleindhold Beløb Det afskrevne beløb Udligningsbilag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. hæfter, der tilknyttet bilaget/kravet. Forretningspartner Identifikation på forretningspartner, der er medhæfter for bilaget. Forretningsobjekt Forretningspartneraftaler de generelle data der gælder for forretningspartneraftalen. Aftalen er en afdragsordning mellem forretningspartneren og UDK. BS-aftale Aftaletype Markering for opkrævning via Betalingsservice. Angivelse af forretningspartneraftaletypen. afdragsforløbet for den givne aftale. Ratebeløb Afdragsraten ratebeløb. Forfaldsdato Aftaleratens forfaldsdato Indbetalt beløb Indbetalt beløb, der dækker aftaleraten. opkrævningstekster til den enkelte aftale rate. Ratetekst Aftaleratens opkrævningstekst de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. Bilag 2B Eksisterende data Side 19 af 22 1

21 FP-aftale kravsbilag RIM-aftale RIM-aftale tekster RIM-aftale modregning RIM-aftale hæfter Aftaleindholdsnummer Reference til aftaleindhold der indgår i forretningspartneraftalen. Tilføj nye krav/bilag Markering for om nye krav/bilag automatisk skal inkluderes ved fakturering i kørende afdragsordning. bilag/krav, der er omfattet af afdragsordningen. Bilagsnummer Reference til krav/bilaget, der indgår i forretningspartneraftalen. Forretningsobjekt RIM-aftaler de generelle data der gælder for RIM-aftalen, som er sendt til EFI. Så som aftaletypen (modregning, inddrivelse). Aftaletype Angivelse af om aftalen er en opkrævnings-/modregnings- /inddrivelses-aftale. EFI-nummer Tekstlinje RIM unikke identifikation af RIM-aftalen i EFI-systemet. de tekster, som er videregivet til RIM. RIM-aftalens tekster der er sendt til EFI. modregningsinformation, som RIM har tilsendt fordringshaver om den pågældende aftale. Såsom modregningsbeløb, modregningsdato. Modregningsbeløb Beløb som RIM har modregnet. EFI Modregningsdato Dato for modregning EFI hæfter, der er tilknyttet RIM-aftalen ud over bilagets juridiske ejer. Forretningspartner Identifikation på forretningspartner, der er hæfter for RIM-aftalen, uanset om det er juridisk ejer eller en medhæfter. Rykkerdato1 RIM-aftalen rykkerdato1 Bilag 2B Eksisterende data Side 20 af 22 2

22 RIM-aftale kravsbilag Betadm-aftale basisdata Betadm-aftale rater Betadm-aftale aftaleindhold Rykkerdato1 RIM-aftalen rykkerdato2 Bilagsnummer bilag/krav, der er omfattet af RIM-aftalen. Reference til krav/bilaget, der indgår i forretningspartneraftalen. Forretningsobjekt Betalingsadministrationsaftaler de generelle data, der gælder for betalingsadministrationsaftalen. Så som aftaletype (FB, BU), udbetalende system. Aftalenummer Identifikation af den enkelte aftale Aftaletype Angivelse af FB eller BU. Udbetalende system Identifikation af det udbetalende system, der skal foregå modregning i. afdragsforløbet for den givne aftale. Ratebeløb Aftaleratens ratebeløb. Forfaldsdato Aftaleratens forfaldsdato Indbetalt beløb Aftaleindholdsnummer Tilføj nye krav/bilag Indbetalt beløb der dækker aftaleraten. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. Reference til aftaleindhold, der indgår i forretningspartneraftalen. Markering for om nye krav/bilag automatisk skal inkluderes ved fakturering i kørende administrationsaftale. Bilag 2B Eksisterende data Side 21 af 22 2

23 Betadm-aftale kravsbilag Bilagsnummer bilag/krav der er omfattet af aftalen. Reference til krav/bilaget der indgår i administrationsaftalen. Bilag 2B Eksisterende data Side 22 af 22 2

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 2..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...7.2.2 Operationer...29.3 G9' komplet

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste DEBITOR Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 23-02-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.1 Kravliste, version 1.0, 23-02-2015. Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere