Bilag 2B Eksisterende data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2B Eksisterende data"

Transkript

1 Bilag 2B Eksisterende data Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR) INFORMATIONSMODEL ( OPUS DEBITOR) Bilag 2B Eksisterende data Side 1 af 22 1

3 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2B Eksisterende data Side 2 af 22 2

4 2 INDLEDNING I dette bilag gives en introduktion til de data, der skal konverteres fra den nuværende debitorløsning. Data beskrives et forretningsmæssigt niveau i begrebsog informationsmodeller. Dette materiale er pt. en foreløbig version, som vil blive opdateret i det endelige udbudsmateriale. Bilag 2B Eksisterende data Side 3 af 22 3

5 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA Under udfasningsassistancen for OPUS, har leveret de dokumenter, som er blevet samlet i dette bilag. 3.1 Begrebsmodel ( OPUS ) Bilag 2B Eksisterende data Side 4 af 22 4

6 Udfasningsassistance Begrebsmodel Bilag 2B Eksisterende data Side 5 af 22 5

7 Indholdsfortegnelse 1 Forord Indledning Begrebsmodel for (udfasning) Overordnet beskrivelse af Begrebsmodellen Beskrivelse af de enkelte begreber fra begrebsmodel diagrammet Relationer imellem begreberne Forord Dette dokument indeholder en beskrivelse af Begrebsmodellen for forretningsområdet inklusiv UHB administration, dækket af i forhold til udfasningsassistancen. Begrebsmodellen viser begreberne indenfor administration af opkrævning, betaling, rykning, aftaler og deres indbyrdes relationer. Begrebsmodellen er udarbejdet af A/S. Begrebsmodellen er udarbejdet som led i s udfasningsassistance til ATP, i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af. 2 Indledning Begrebsmodellen indeholder de væsentligste begreber i forhold til udfasning af debitoradministration (inklusiv UHB administration). Begrebsmodellen er beskrevet på et overordnet niveau. Modellen er uafhængig af de ITsystemimplementeringer, som Udbetaling Danmark benytter til at understøtte debitoradministrationen med. Begrebsmodellen kan ses i sammenhæng med Informationsmodellen. I Informationsmodellen findes en nedbrydning af hvert enkelt begreb til informationsmodelobjekter. Hvert informationsmodelobjekt indeholder beskrivelse af de attributter/informationer som er relevante. Begrebsmodellen dækker udelukkende de begreber som vedrører udfasning af debitoradministrations informationer. Begrebsmodellen dækker ikke eventuelle begreber (funktionalitet) som ligger indenfor Udbetaling Danmarks administration, men udenfor den konkrete ITløsning, som skal udfases. I dokumentet Begrebsmodel diagram for udfasning vises et diagram over Begrebsmodellen. Bilag 2B Eksisterende data Side 6 af 22 6

8 3 Begrebsmodel for (udfasning) 3.1 Overordnet beskrivelse af Begrebsmodellen administration af familieydelseskrav: Når der i familieydelsesområderne er tid for overførelse til fakturering/opkrævning, overføres krav automatisk eller manuelt til opkrævning i. Ud over opkrævning understøtter Udbetaling Danmarks administrative arbejde med indbetaling og restancebehandling af tilgodehavender med borgere og virksomheder. Følgende processer understøttes: _Oprette og vedligeholde stamdata _Registrere krav _Danne faktura og kreditnota _Modtage og registrere indbetaling fra borger/virksomhed _Foretage betalingskontrol _Danne ad hoc og årlig kontoopgørelse _Danne restanceopgørelse _Automatisk afskrivning _Indgå aftale med borger om afdragsordninger _Individuel sagsbehandling af enkeltsager _Aflevering af oplysningspligtige beløb til SKAT _Bogføring og afstemning Stamdata struktur i : For at krav kan registreres til opkrævning og efterfølgende behandling af overstående debitorprocesser skal følgende stamdata struktur oprettes. Forretningspartner Aftalekonto Aftaleindhold Bilag 2B Eksisterende data Side 7 af 22 7

9 Illustration af stamdata model for Underholdsbidrag data i : Bilag 2B Eksisterende data Side 8 af 22 8

10 3.2 Beskrivelse af de enkelte begreber fra begrebsmodel diagrammet Begreb Beskrivelse Stamdata Forretningspartner En forretningspartner er den person/virksomhed, som er den juridiske part der er ansvarlig for betaling af de registrerede krav. Aftalekonto Aftaleindhold BS-aftale Adresser Aftalekonto korrespondance En forretningspartner kan være en af følgende typer: Borger Erstatningsperson Virksomhed Bidragsberettiget (ej juridisk hæftende) Bidragsperson (ej juridisk hæftende) Administrator (ej juridisk hæftende) En konto anvendes til at gruppere et antal aftaleindhold under sig, samt til at holde generelle regler gældende for de aftaleindhold, der er relateret til aftalekontoen, herunder f.eks. BØT-markering i forhold til Underholdsbidragskrav. Et aftaleindhold anvendes til at gruppere et antal poster under sig, samt til at holde generelle regler gældende for de poster, der er relateret til aftaleindholdet. Af information der er relateret til Underholdsbidragskrav, der holdes på aftaleindholdet, kan nævnes bidragsperson og bidragsberettiget. Holder informationer om forretningspartnerens betalingsserviceaftaler. Så som PBS-nummer, debitorgruppe, BS-aftalenummer samt kundenummer. alternativ adressering alternativ korrespondancemodtager på aftalekontoniveau Aftaleindhold korrespondance alternativ korrespondancemodtager på aftaleindholdsniveau Aftaleindhold hæfter Administrator Bilag hæfter, der er tilknyttet aftaleindholdet. administratorer, der er tilknyttet aftaleindholdet til modtagelse af uddata Afregningsbilag Afregningsbilagsposition Afregningsbilagstekst Faktureringsbilag Faktureringsposition Kravsbilag Forældelse Bilagstekst Rykkerdata Renter faktura/krav, der venter på at blive faktureret/opkrævet den enkelte fakturalinje, der venter på at blive faktureret tekst til hver enkelt fakturalinje faktureringsinformation til et bilag/krav den enkelte fakturalinje, der er blevet faktureret bilag/krav, så som kravstypen, beløb, forfaldsdato. bilagets forældelsesinformationer. teksten til det enkelte bilag/krav, som kan være medsendt fra det afleverende ydelsessystem. det enkelte bilag/kravs rykkerhistorik. beregnede renter til det enkelte bilag/krav. Bilag 2B Eksisterende data Side 9 af 22 9

11 Begreb Indbetaling Afskrivning Bilags hæfter Forretningspartneraftaler FP-aftale basisdata FP-aftale rater FP-aftale ratetekster FP-aftale aftaleindhold Beskrivelse indbetalingen, så som indbetalt beløb, betalingsdato samt hvilke bilag/krav der eventuelt er udlignet. afskrivningen, så som afskrevet beløb, afskrivningsdato samt hvilke bilag/krav der er afskrevet. hæfter, der tilknyttet bilaget/kravet. de generelle data, der gælder for forretningspartneraftalen. Aftalen er en afdragsordning mellem forretningspartneren og Udbetaling Danmark. afdragsforløbet for den givne aftale. opkrævningstekster til den enkelte aftalerate. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. FP-aftale kravsbilag RIM-aftaler RIM-aftale RIM-aftale tekster RIM-aftale modregning RIM-aftale hæfter RIM-aftale kravsbilag Betalingsadministrationsaftaler Betadm-aftale basisdata Betadm-aftale rater Betadm-aftale aftaleindhold Betadm-aftale kravsbilag bilag/krav, der er omfattet af afdragsordningen. de generelle data, der gælder for RIM-aftalen som er sendt til EFI. Så som aftaletypen (modregning, inddrivelse). de tekster, som er videregivet til RIM. modregningsinformation, som RIM har tilsendt fordringshaver om den pågældende aftale. Så som modregningsbeløb, modregningsdato. hæfter, der er tilknyttet RIM-aftalen ud over bilagets juridiske ejer. bilag/krav, der er omfattet af RIM-aftalen. de generelle data, der gælder for betalingsadministrationsaftalen. Så som aftaletype (FB, BU), udbetalende system. afdragsforløbet for den givne aftale. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. bilag/krav, der er omfattet af aftalen. 3.3 Relationer imellem begreberne Relationerne mellem begreberne er beskrevet i det tilhørende dokument, der beskriver Informationsmodellen for. Bilag 2B Eksisterende data Side 10 af 22 1

12 3.2 Informationsmodel ( OPUS ) Dette dokument indeholder en beskrivelse af Informationsmodellen for forretningsområdet inklusiv UHB administration, dækket af. Informationsmodellen viser informationsmodelobjekterne inden for debitoradministration med angivelse af attributter set i forhold til de data der skal udfases. Informationsmodellen er udarbejdet af A/S. Informationsmodellen er udarbejdet som led i s udfasningsassistance til ATP, i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af. Informationsmodellen indeholder informationsobjekter i forhold til udfasning af familieydelsesområdets data i. Modellen er beskrevet på et konceptuelt niveau. Således er modellen uafhængig af de IT-systemimplementeringer, som benyttes af Udbetaling Danmark til at understøtte administration af debitoradministration. Modellen indeholder en angivelse af hvilket IT-system, der opbevarer informationen. Da modellen udelukkende beskriver de vigtigste forretningsmæssige informationer, er der ingen informationer om unikke nøgler, timestamps, fremmednøgler osv. Den fulde beskrivelse vil fremgå af snitfladebeskrivelsen for de data der skal udfases fra. Informationsmodellen kan ses i sammenhæng med Begrebsmodellen. I Informationsmodellen findes en nedbrydning af hvert enkelt begreb fra Begrebsmodellen. Informationsmodellen indeholder ikke information, som er af mere transaktionsmæssig natur. Informations-model objekt Forretningspartner Attribut Beskrivelse System Forretningsbegreb Stamdata En forretningspartner er den person/virksomhed, som er den juridiske part, der er ansvarlig for betaling af de registrerede krav. En forretningspartner kan være en af følgende typer: Borger Erstatningsperson Virksomhed Bidragsberettiget (ej juridisk hæftende) Bidragsperson (ej juridisk hæftende) Administrator (ej juridisk Bilag 2B Eksisterende data Side 11 af 22 1

13 hæftende) Aftalekonto Identifikation Identifikationstype Aftalekontotype Personnummer Erstatningspersonnummer CVR-nummer Mulige værdier: ZCVR: CVR-nummer ZCPR: CPR-nummer ZEPNR: Erstatningsnummer(CPR) En konto anvendes til at gruppere et antal aftaleindhold under sig samt til at holde generelle regler gældende de aftaleindhold, der er relateret til kontoen, herunder f.eks. BØT-markering i forhold til Underholdsbidragskrav. Typebetegnelse for aftalekontotypen Aftalekontobetegnelse Beskrivelse af aftalekontotypen Rentespærre Markering for spærring for renteberegning på aftalekontoniveau Rykkerspærre Markering for spærring for rykning på aftalekontoniveau Bilag 2B Eksisterende data Side 12 af 22 1

14 Aftaleindhold BS-aftale Nummer i basissystem Aftaleindholdsart Et aftaleindhold anvendes til at gruppere et antal poster under sig samt til at holde generelle regler gældende de poster, der er relateret til aftaleindholdet. Af Underholdsbidragskrav relateret information, der holdes på aftaleindholdet kan nævnes bidragsperson og bidragsberettiget. Identifikation af aftaleindholdsobjektet. Det kan for eksempel være personnummeret på bidragspersonen. Typebetegnelse for aftaleindholdsarten Aftaleindholdsbetegnelse Beskrivelse af aftaleindholdsarten. Betalingsspecifikation Udligningsspærre Rykkerspærre Specifikation af indholdsobjektet, der er fremsendt fra familieydelsessystemet. En tekstuel beskrivelse af for eksempel bidragspersonen. Markering for udeladelse ved automatisk kontovedligeholdelse. Markering for spærring for rykning på aftaleindholdsniveau Holder informationer om forretningspartneren betalingsservice aftaler.så som PBS-nummer, debitorgruppe, BS-aftalenummer samt kundenummer. Aftalenummer BS Aftalenummer fra Nets. Nets Kundenummer Internt kundenummer fra PBS-nummer PBS-nummer. Nets gruppenummer PBS debitorgruppenummer. Nets Bilag 2B Eksisterende data Side 13 af 22 1

15 Adresser alternativ adressering Vejnavn Vejnavn Husnummer Husnummer Postnummer Postnummer Aftalekonto korrespondance Postdistrikt Postdistrikt By By Landekode Landekode alternativ korrespondance modtager på aftalekontoniveau Aftaleindhold korrespondance Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner der skal modtage uddata. alternativ korrespondance modtager på aftaleindholdsniveau Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner der skal modtage uddata. Bilag 2B Eksisterende data Side 14 af 22 1

16 Aftaleindhold hæfter hæfter der er tilknyttet aftaleindholdet. Administrator Afregningsbilag Afregningsbilagsposition Forretningspartner Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner, der er medhæfter for aftaleindholdet. administratorer, der er tilknyttet aftaleindholdet til modtagelse af uddata Identifikation af den forretningspartner, der skal modtage uddata. Navn Navnet på administrator. Forretningsbegreb Bilag faktura/krav, der venter på at blive faktureret/opkrævet Bilagstype Identifikation af bilagstypen Bogføringsdato Bogføringsdato Forfaldsdato Dato bilaget er forfalden til betaling. den enkelte fakturalinje der venter på at blive faktureret Beløb Beløb til opkrævning. Hovedtransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Bilag 2B Eksisterende data Side 15 af 22 1

17 Afregningsbilagstekst Faktureringsbilag Faktureringsposition Deltransaktion Ydelsesmodtager Definition af konteringsoplysninger. Identifikation på ydelsesmodtager. tekst til hver enkelt fakturalinje Tekstlinje Tekst faktureringsinformation til et bilag/krav Beløb Fakturabilagets total beløb. FI-nummer FIK bankkontonummer PBS-nummer PBS-nummer. gruppenummer PBS debitorgruppenummer. Kundenummer Kundenummer til brug for BStilmelding den enkelte fakturalinje, der er blevet faktureret Beløb Det enkelte fakturalinje beløb. Hovedtransaktion Deltransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Definition af konteringsoplysninger. Forfaldsdato Forfaldsdato Henstand tildato Sidste rettidige betalingsdato Bilag 2B Eksisterende data Side 16 af 22 1

18 Kravsbilag Forældelse Bilagstekst Rykkerdata bilag/krav, såsom krasvtypen, beløb, forfaldsdato. Bilagsart Definition af bilagstypen. Bogføringsdato Bogføringsdato Hovedtransaktion Deltransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Definition af konteringsoplysninger. Beløb Kravsbeløbet. Forfaldsdato Forfaldsdato Henstand til dato Sidste rettidige betalingsdato Udligningsbilag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. Afregningsperiode Ydelsesperioden bilagets forældelsesinformationer. Forældelsesdato Kravets forældelsesdato Tekstlinje teksten til det enkelte bilag/krav, som kan være medsendt fra det afleverende ydelsessystem. Tekst der beskriver det enkelte krav. det enkelte bilags/kravs rykkerhistorik. Bilag 2B Eksisterende data Side 17 af 22 1

19 Renter Indbetaling Afskrivning Rykkerniveau Identifikation af rykkerniveau Rykkerdato Dato for rykning beregnede renter til det enkelte bilag/krav. Beregnet rente Rentebeløbets størrelse Rente startdato Renteperiodens startdato Rente slutdato Renteperiodens slutdato Bilagstype indbetalingen, såsom indbetalt beløb, betalingsdato samt hvilke bilag/krav, der eventuelt er udlignet. Identifikation af indbetalingsbilagstypen. Betalingsdato Dato for betalingen. Beløb Det indbetalte beløb Udligningsbilag Afskrivningsårsag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. afskrivningen, såsom afskrevet beløb, afskrivningsdato samt hvilke bilag/krav der er afskrevet. Årsagsforklaring af afskrivningen. Afskrviningsdato Dato for afskrivning. Bilag 2B Eksisterende data Side 18 af 22 1

20 Bilags hæfter FP-aftale basisdata FP-aftale rater FP-aftale ratetekster FP-aftale aftaleindhold Beløb Det afskrevne beløb Udligningsbilag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. hæfter, der tilknyttet bilaget/kravet. Forretningspartner Identifikation på forretningspartner, der er medhæfter for bilaget. Forretningsobjekt Forretningspartneraftaler de generelle data der gælder for forretningspartneraftalen. Aftalen er en afdragsordning mellem forretningspartneren og UDK. BS-aftale Aftaletype Markering for opkrævning via Betalingsservice. Angivelse af forretningspartneraftaletypen. afdragsforløbet for den givne aftale. Ratebeløb Afdragsraten ratebeløb. Forfaldsdato Aftaleratens forfaldsdato Indbetalt beløb Indbetalt beløb, der dækker aftaleraten. opkrævningstekster til den enkelte aftale rate. Ratetekst Aftaleratens opkrævningstekst de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. Bilag 2B Eksisterende data Side 19 af 22 1

21 FP-aftale kravsbilag RIM-aftale RIM-aftale tekster RIM-aftale modregning RIM-aftale hæfter Aftaleindholdsnummer Reference til aftaleindhold der indgår i forretningspartneraftalen. Tilføj nye krav/bilag Markering for om nye krav/bilag automatisk skal inkluderes ved fakturering i kørende afdragsordning. bilag/krav, der er omfattet af afdragsordningen. Bilagsnummer Reference til krav/bilaget, der indgår i forretningspartneraftalen. Forretningsobjekt RIM-aftaler de generelle data der gælder for RIM-aftalen, som er sendt til EFI. Så som aftaletypen (modregning, inddrivelse). Aftaletype Angivelse af om aftalen er en opkrævnings-/modregnings- /inddrivelses-aftale. EFI-nummer Tekstlinje RIM unikke identifikation af RIM-aftalen i EFI-systemet. de tekster, som er videregivet til RIM. RIM-aftalens tekster der er sendt til EFI. modregningsinformation, som RIM har tilsendt fordringshaver om den pågældende aftale. Såsom modregningsbeløb, modregningsdato. Modregningsbeløb Beløb som RIM har modregnet. EFI Modregningsdato Dato for modregning EFI hæfter, der er tilknyttet RIM-aftalen ud over bilagets juridiske ejer. Forretningspartner Identifikation på forretningspartner, der er hæfter for RIM-aftalen, uanset om det er juridisk ejer eller en medhæfter. Rykkerdato1 RIM-aftalen rykkerdato1 Bilag 2B Eksisterende data Side 20 af 22 2

22 RIM-aftale kravsbilag Betadm-aftale basisdata Betadm-aftale rater Betadm-aftale aftaleindhold Rykkerdato1 RIM-aftalen rykkerdato2 Bilagsnummer bilag/krav, der er omfattet af RIM-aftalen. Reference til krav/bilaget, der indgår i forretningspartneraftalen. Forretningsobjekt Betalingsadministrationsaftaler de generelle data, der gælder for betalingsadministrationsaftalen. Så som aftaletype (FB, BU), udbetalende system. Aftalenummer Identifikation af den enkelte aftale Aftaletype Angivelse af FB eller BU. Udbetalende system Identifikation af det udbetalende system, der skal foregå modregning i. afdragsforløbet for den givne aftale. Ratebeløb Aftaleratens ratebeløb. Forfaldsdato Aftaleratens forfaldsdato Indbetalt beløb Aftaleindholdsnummer Tilføj nye krav/bilag Indbetalt beløb der dækker aftaleraten. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. Reference til aftaleindhold, der indgår i forretningspartneraftalen. Markering for om nye krav/bilag automatisk skal inkluderes ved fakturering i kørende administrationsaftale. Bilag 2B Eksisterende data Side 21 af 22 2

23 Betadm-aftale kravsbilag Bilagsnummer bilag/krav der er omfattet af aftalen. Reference til krav/bilaget der indgår i administrationsaftalen. Bilag 2B Eksisterende data Side 22 af 22 2

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Fælles stamdata. Den 27. januar 2015 - Nuuk

Fælles stamdata. Den 27. januar 2015 - Nuuk Den 27. januar 2015 - Nuuk Hvad er stamdata? Der skal laves en meget tydelig beskrivelse af stamdata, således ingen er i tvivl om hvad det indeholder / indebærer for det fremtidige arbejde, og vi skal

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem 5. juli 2016 Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem (E&E) og ejendomsskattelånssystemer Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (Revideret efter workshop med lånesystemsleverandører)

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

ØIR LEVERANDØRMØDE. Afklaringsforløb: Debitor 14. september KDF Kommunernes Datafælleskab

ØIR LEVERANDØRMØDE. Afklaringsforløb: Debitor 14. september KDF Kommunernes Datafælleskab ØIR LEVERANDØRMØDE Afklaringsforløb: Debitor 14. september 2015 KDF Kommunernes Datafælleskab Agenda Generel forretningsforståelse Begrebsmodel tentativ Overordnede krav til integrationen Udfordring Gennemgang

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Indlæsning fra BS Plus. - modulbeskrivelse

Indlæsning fra BS Plus. - modulbeskrivelse Indlæsning fra BS Plus - modulbeskrivelse Indledning Modulet Indlæsning fra BS Plus drejer sig om at håndtere virksomhedens tilbagevendende betalinger f.eks. forsikringer, abonnementer, rengøring eller

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2 af 8 Vejledning Bilaget er færdigt, og Tilbudsgiver

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævningsprocessen - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 1. februar 2013 Version 1.6 1 Opkrævningsprocessen

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark 0 0 Agenda 1. Velkommen 2. Udbudsproces 3. Tidsplan 4. Introduktion til Debitor og den efterspurgte

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere