Bilag 2B Eksisterende data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2B Eksisterende data"

Transkript

1 Bilag 2B Eksisterende data Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR) INFORMATIONSMODEL ( OPUS DEBITOR) Bilag 2B Eksisterende data Side 1 af 22 1

3 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2B Eksisterende data Side 2 af 22 2

4 2 INDLEDNING I dette bilag gives en introduktion til de data, der skal konverteres fra den nuværende debitorløsning. Data beskrives et forretningsmæssigt niveau i begrebsog informationsmodeller. Dette materiale er pt. en foreløbig version, som vil blive opdateret i det endelige udbudsmateriale. Bilag 2B Eksisterende data Side 3 af 22 3

5 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA Under udfasningsassistancen for OPUS, har leveret de dokumenter, som er blevet samlet i dette bilag. 3.1 Begrebsmodel ( OPUS ) Bilag 2B Eksisterende data Side 4 af 22 4

6 Udfasningsassistance Begrebsmodel Bilag 2B Eksisterende data Side 5 af 22 5

7 Indholdsfortegnelse 1 Forord Indledning Begrebsmodel for (udfasning) Overordnet beskrivelse af Begrebsmodellen Beskrivelse af de enkelte begreber fra begrebsmodel diagrammet Relationer imellem begreberne Forord Dette dokument indeholder en beskrivelse af Begrebsmodellen for forretningsområdet inklusiv UHB administration, dækket af i forhold til udfasningsassistancen. Begrebsmodellen viser begreberne indenfor administration af opkrævning, betaling, rykning, aftaler og deres indbyrdes relationer. Begrebsmodellen er udarbejdet af A/S. Begrebsmodellen er udarbejdet som led i s udfasningsassistance til ATP, i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af. 2 Indledning Begrebsmodellen indeholder de væsentligste begreber i forhold til udfasning af debitoradministration (inklusiv UHB administration). Begrebsmodellen er beskrevet på et overordnet niveau. Modellen er uafhængig af de ITsystemimplementeringer, som Udbetaling Danmark benytter til at understøtte debitoradministrationen med. Begrebsmodellen kan ses i sammenhæng med Informationsmodellen. I Informationsmodellen findes en nedbrydning af hvert enkelt begreb til informationsmodelobjekter. Hvert informationsmodelobjekt indeholder beskrivelse af de attributter/informationer som er relevante. Begrebsmodellen dækker udelukkende de begreber som vedrører udfasning af debitoradministrations informationer. Begrebsmodellen dækker ikke eventuelle begreber (funktionalitet) som ligger indenfor Udbetaling Danmarks administration, men udenfor den konkrete ITløsning, som skal udfases. I dokumentet Begrebsmodel diagram for udfasning vises et diagram over Begrebsmodellen. Bilag 2B Eksisterende data Side 6 af 22 6

8 3 Begrebsmodel for (udfasning) 3.1 Overordnet beskrivelse af Begrebsmodellen administration af familieydelseskrav: Når der i familieydelsesområderne er tid for overførelse til fakturering/opkrævning, overføres krav automatisk eller manuelt til opkrævning i. Ud over opkrævning understøtter Udbetaling Danmarks administrative arbejde med indbetaling og restancebehandling af tilgodehavender med borgere og virksomheder. Følgende processer understøttes: _Oprette og vedligeholde stamdata _Registrere krav _Danne faktura og kreditnota _Modtage og registrere indbetaling fra borger/virksomhed _Foretage betalingskontrol _Danne ad hoc og årlig kontoopgørelse _Danne restanceopgørelse _Automatisk afskrivning _Indgå aftale med borger om afdragsordninger _Individuel sagsbehandling af enkeltsager _Aflevering af oplysningspligtige beløb til SKAT _Bogføring og afstemning Stamdata struktur i : For at krav kan registreres til opkrævning og efterfølgende behandling af overstående debitorprocesser skal følgende stamdata struktur oprettes. Forretningspartner Aftalekonto Aftaleindhold Bilag 2B Eksisterende data Side 7 af 22 7

9 Illustration af stamdata model for Underholdsbidrag data i : Bilag 2B Eksisterende data Side 8 af 22 8

10 3.2 Beskrivelse af de enkelte begreber fra begrebsmodel diagrammet Begreb Beskrivelse Stamdata Forretningspartner En forretningspartner er den person/virksomhed, som er den juridiske part der er ansvarlig for betaling af de registrerede krav. Aftalekonto Aftaleindhold BS-aftale Adresser Aftalekonto korrespondance En forretningspartner kan være en af følgende typer: Borger Erstatningsperson Virksomhed Bidragsberettiget (ej juridisk hæftende) Bidragsperson (ej juridisk hæftende) Administrator (ej juridisk hæftende) En konto anvendes til at gruppere et antal aftaleindhold under sig, samt til at holde generelle regler gældende for de aftaleindhold, der er relateret til aftalekontoen, herunder f.eks. BØT-markering i forhold til Underholdsbidragskrav. Et aftaleindhold anvendes til at gruppere et antal poster under sig, samt til at holde generelle regler gældende for de poster, der er relateret til aftaleindholdet. Af information der er relateret til Underholdsbidragskrav, der holdes på aftaleindholdet, kan nævnes bidragsperson og bidragsberettiget. Holder informationer om forretningspartnerens betalingsserviceaftaler. Så som PBS-nummer, debitorgruppe, BS-aftalenummer samt kundenummer. alternativ adressering alternativ korrespondancemodtager på aftalekontoniveau Aftaleindhold korrespondance alternativ korrespondancemodtager på aftaleindholdsniveau Aftaleindhold hæfter Administrator Bilag hæfter, der er tilknyttet aftaleindholdet. administratorer, der er tilknyttet aftaleindholdet til modtagelse af uddata Afregningsbilag Afregningsbilagsposition Afregningsbilagstekst Faktureringsbilag Faktureringsposition Kravsbilag Forældelse Bilagstekst Rykkerdata Renter faktura/krav, der venter på at blive faktureret/opkrævet den enkelte fakturalinje, der venter på at blive faktureret tekst til hver enkelt fakturalinje faktureringsinformation til et bilag/krav den enkelte fakturalinje, der er blevet faktureret bilag/krav, så som kravstypen, beløb, forfaldsdato. bilagets forældelsesinformationer. teksten til det enkelte bilag/krav, som kan være medsendt fra det afleverende ydelsessystem. det enkelte bilag/kravs rykkerhistorik. beregnede renter til det enkelte bilag/krav. Bilag 2B Eksisterende data Side 9 af 22 9

11 Begreb Indbetaling Afskrivning Bilags hæfter Forretningspartneraftaler FP-aftale basisdata FP-aftale rater FP-aftale ratetekster FP-aftale aftaleindhold Beskrivelse indbetalingen, så som indbetalt beløb, betalingsdato samt hvilke bilag/krav der eventuelt er udlignet. afskrivningen, så som afskrevet beløb, afskrivningsdato samt hvilke bilag/krav der er afskrevet. hæfter, der tilknyttet bilaget/kravet. de generelle data, der gælder for forretningspartneraftalen. Aftalen er en afdragsordning mellem forretningspartneren og Udbetaling Danmark. afdragsforløbet for den givne aftale. opkrævningstekster til den enkelte aftalerate. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. FP-aftale kravsbilag RIM-aftaler RIM-aftale RIM-aftale tekster RIM-aftale modregning RIM-aftale hæfter RIM-aftale kravsbilag Betalingsadministrationsaftaler Betadm-aftale basisdata Betadm-aftale rater Betadm-aftale aftaleindhold Betadm-aftale kravsbilag bilag/krav, der er omfattet af afdragsordningen. de generelle data, der gælder for RIM-aftalen som er sendt til EFI. Så som aftaletypen (modregning, inddrivelse). de tekster, som er videregivet til RIM. modregningsinformation, som RIM har tilsendt fordringshaver om den pågældende aftale. Så som modregningsbeløb, modregningsdato. hæfter, der er tilknyttet RIM-aftalen ud over bilagets juridiske ejer. bilag/krav, der er omfattet af RIM-aftalen. de generelle data, der gælder for betalingsadministrationsaftalen. Så som aftaletype (FB, BU), udbetalende system. afdragsforløbet for den givne aftale. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. bilag/krav, der er omfattet af aftalen. 3.3 Relationer imellem begreberne Relationerne mellem begreberne er beskrevet i det tilhørende dokument, der beskriver Informationsmodellen for. Bilag 2B Eksisterende data Side 10 af 22 1

12 3.2 Informationsmodel ( OPUS ) Dette dokument indeholder en beskrivelse af Informationsmodellen for forretningsområdet inklusiv UHB administration, dækket af. Informationsmodellen viser informationsmodelobjekterne inden for debitoradministration med angivelse af attributter set i forhold til de data der skal udfases. Informationsmodellen er udarbejdet af A/S. Informationsmodellen er udarbejdet som led i s udfasningsassistance til ATP, i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af. Informationsmodellen indeholder informationsobjekter i forhold til udfasning af familieydelsesområdets data i. Modellen er beskrevet på et konceptuelt niveau. Således er modellen uafhængig af de IT-systemimplementeringer, som benyttes af Udbetaling Danmark til at understøtte administration af debitoradministration. Modellen indeholder en angivelse af hvilket IT-system, der opbevarer informationen. Da modellen udelukkende beskriver de vigtigste forretningsmæssige informationer, er der ingen informationer om unikke nøgler, timestamps, fremmednøgler osv. Den fulde beskrivelse vil fremgå af snitfladebeskrivelsen for de data der skal udfases fra. Informationsmodellen kan ses i sammenhæng med Begrebsmodellen. I Informationsmodellen findes en nedbrydning af hvert enkelt begreb fra Begrebsmodellen. Informationsmodellen indeholder ikke information, som er af mere transaktionsmæssig natur. Informations-model objekt Forretningspartner Attribut Beskrivelse System Forretningsbegreb Stamdata En forretningspartner er den person/virksomhed, som er den juridiske part, der er ansvarlig for betaling af de registrerede krav. En forretningspartner kan være en af følgende typer: Borger Erstatningsperson Virksomhed Bidragsberettiget (ej juridisk hæftende) Bidragsperson (ej juridisk hæftende) Administrator (ej juridisk Bilag 2B Eksisterende data Side 11 af 22 1

13 hæftende) Aftalekonto Identifikation Identifikationstype Aftalekontotype Personnummer Erstatningspersonnummer CVR-nummer Mulige værdier: ZCVR: CVR-nummer ZCPR: CPR-nummer ZEPNR: Erstatningsnummer(CPR) En konto anvendes til at gruppere et antal aftaleindhold under sig samt til at holde generelle regler gældende de aftaleindhold, der er relateret til kontoen, herunder f.eks. BØT-markering i forhold til Underholdsbidragskrav. Typebetegnelse for aftalekontotypen Aftalekontobetegnelse Beskrivelse af aftalekontotypen Rentespærre Markering for spærring for renteberegning på aftalekontoniveau Rykkerspærre Markering for spærring for rykning på aftalekontoniveau Bilag 2B Eksisterende data Side 12 af 22 1

14 Aftaleindhold BS-aftale Nummer i basissystem Aftaleindholdsart Et aftaleindhold anvendes til at gruppere et antal poster under sig samt til at holde generelle regler gældende de poster, der er relateret til aftaleindholdet. Af Underholdsbidragskrav relateret information, der holdes på aftaleindholdet kan nævnes bidragsperson og bidragsberettiget. Identifikation af aftaleindholdsobjektet. Det kan for eksempel være personnummeret på bidragspersonen. Typebetegnelse for aftaleindholdsarten Aftaleindholdsbetegnelse Beskrivelse af aftaleindholdsarten. Betalingsspecifikation Udligningsspærre Rykkerspærre Specifikation af indholdsobjektet, der er fremsendt fra familieydelsessystemet. En tekstuel beskrivelse af for eksempel bidragspersonen. Markering for udeladelse ved automatisk kontovedligeholdelse. Markering for spærring for rykning på aftaleindholdsniveau Holder informationer om forretningspartneren betalingsservice aftaler.så som PBS-nummer, debitorgruppe, BS-aftalenummer samt kundenummer. Aftalenummer BS Aftalenummer fra Nets. Nets Kundenummer Internt kundenummer fra PBS-nummer PBS-nummer. Nets gruppenummer PBS debitorgruppenummer. Nets Bilag 2B Eksisterende data Side 13 af 22 1

15 Adresser alternativ adressering Vejnavn Vejnavn Husnummer Husnummer Postnummer Postnummer Aftalekonto korrespondance Postdistrikt Postdistrikt By By Landekode Landekode alternativ korrespondance modtager på aftalekontoniveau Aftaleindhold korrespondance Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner der skal modtage uddata. alternativ korrespondance modtager på aftaleindholdsniveau Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner der skal modtage uddata. Bilag 2B Eksisterende data Side 14 af 22 1

16 Aftaleindhold hæfter hæfter der er tilknyttet aftaleindholdet. Administrator Afregningsbilag Afregningsbilagsposition Forretningspartner Forretningspartner Identifikation af den forretningspartner, der er medhæfter for aftaleindholdet. administratorer, der er tilknyttet aftaleindholdet til modtagelse af uddata Identifikation af den forretningspartner, der skal modtage uddata. Navn Navnet på administrator. Forretningsbegreb Bilag faktura/krav, der venter på at blive faktureret/opkrævet Bilagstype Identifikation af bilagstypen Bogføringsdato Bogføringsdato Forfaldsdato Dato bilaget er forfalden til betaling. den enkelte fakturalinje der venter på at blive faktureret Beløb Beløb til opkrævning. Hovedtransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Bilag 2B Eksisterende data Side 15 af 22 1

17 Afregningsbilagstekst Faktureringsbilag Faktureringsposition Deltransaktion Ydelsesmodtager Definition af konteringsoplysninger. Identifikation på ydelsesmodtager. tekst til hver enkelt fakturalinje Tekstlinje Tekst faktureringsinformation til et bilag/krav Beløb Fakturabilagets total beløb. FI-nummer FIK bankkontonummer PBS-nummer PBS-nummer. gruppenummer PBS debitorgruppenummer. Kundenummer Kundenummer til brug for BStilmelding den enkelte fakturalinje, der er blevet faktureret Beløb Det enkelte fakturalinje beløb. Hovedtransaktion Deltransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Definition af konteringsoplysninger. Forfaldsdato Forfaldsdato Henstand tildato Sidste rettidige betalingsdato Bilag 2B Eksisterende data Side 16 af 22 1

18 Kravsbilag Forældelse Bilagstekst Rykkerdata bilag/krav, såsom krasvtypen, beløb, forfaldsdato. Bilagsart Definition af bilagstypen. Bogføringsdato Bogføringsdato Hovedtransaktion Deltransaktion Definition af det enkelte bilags kravstype. For eksempel om det normalbidrag grundbeløb, normalbidrag tillæg Definition af konteringsoplysninger. Beløb Kravsbeløbet. Forfaldsdato Forfaldsdato Henstand til dato Sidste rettidige betalingsdato Udligningsbilag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. Afregningsperiode Ydelsesperioden bilagets forældelsesinformationer. Forældelsesdato Kravets forældelsesdato Tekstlinje teksten til det enkelte bilag/krav, som kan være medsendt fra det afleverende ydelsessystem. Tekst der beskriver det enkelte krav. det enkelte bilags/kravs rykkerhistorik. Bilag 2B Eksisterende data Side 17 af 22 1

19 Renter Indbetaling Afskrivning Rykkerniveau Identifikation af rykkerniveau Rykkerdato Dato for rykning beregnede renter til det enkelte bilag/krav. Beregnet rente Rentebeløbets størrelse Rente startdato Renteperiodens startdato Rente slutdato Renteperiodens slutdato Bilagstype indbetalingen, såsom indbetalt beløb, betalingsdato samt hvilke bilag/krav, der eventuelt er udlignet. Identifikation af indbetalingsbilagstypen. Betalingsdato Dato for betalingen. Beløb Det indbetalte beløb Udligningsbilag Afskrivningsårsag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. afskrivningen, såsom afskrevet beløb, afskrivningsdato samt hvilke bilag/krav der er afskrevet. Årsagsforklaring af afskrivningen. Afskrviningsdato Dato for afskrivning. Bilag 2B Eksisterende data Side 18 af 22 1

20 Bilags hæfter FP-aftale basisdata FP-aftale rater FP-aftale ratetekster FP-aftale aftaleindhold Beløb Det afskrevne beløb Udligningsbilag Reference til det udligningsbilagsnummer, der binder kravet sammen med den indbetaling/afskrivning, der har udlignet kravsbilaget. hæfter, der tilknyttet bilaget/kravet. Forretningspartner Identifikation på forretningspartner, der er medhæfter for bilaget. Forretningsobjekt Forretningspartneraftaler de generelle data der gælder for forretningspartneraftalen. Aftalen er en afdragsordning mellem forretningspartneren og UDK. BS-aftale Aftaletype Markering for opkrævning via Betalingsservice. Angivelse af forretningspartneraftaletypen. afdragsforløbet for den givne aftale. Ratebeløb Afdragsraten ratebeløb. Forfaldsdato Aftaleratens forfaldsdato Indbetalt beløb Indbetalt beløb, der dækker aftaleraten. opkrævningstekster til den enkelte aftale rate. Ratetekst Aftaleratens opkrævningstekst de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. Bilag 2B Eksisterende data Side 19 af 22 1

21 FP-aftale kravsbilag RIM-aftale RIM-aftale tekster RIM-aftale modregning RIM-aftale hæfter Aftaleindholdsnummer Reference til aftaleindhold der indgår i forretningspartneraftalen. Tilføj nye krav/bilag Markering for om nye krav/bilag automatisk skal inkluderes ved fakturering i kørende afdragsordning. bilag/krav, der er omfattet af afdragsordningen. Bilagsnummer Reference til krav/bilaget, der indgår i forretningspartneraftalen. Forretningsobjekt RIM-aftaler de generelle data der gælder for RIM-aftalen, som er sendt til EFI. Så som aftaletypen (modregning, inddrivelse). Aftaletype Angivelse af om aftalen er en opkrævnings-/modregnings- /inddrivelses-aftale. EFI-nummer Tekstlinje RIM unikke identifikation af RIM-aftalen i EFI-systemet. de tekster, som er videregivet til RIM. RIM-aftalens tekster der er sendt til EFI. modregningsinformation, som RIM har tilsendt fordringshaver om den pågældende aftale. Såsom modregningsbeløb, modregningsdato. Modregningsbeløb Beløb som RIM har modregnet. EFI Modregningsdato Dato for modregning EFI hæfter, der er tilknyttet RIM-aftalen ud over bilagets juridiske ejer. Forretningspartner Identifikation på forretningspartner, der er hæfter for RIM-aftalen, uanset om det er juridisk ejer eller en medhæfter. Rykkerdato1 RIM-aftalen rykkerdato1 Bilag 2B Eksisterende data Side 20 af 22 2

22 RIM-aftale kravsbilag Betadm-aftale basisdata Betadm-aftale rater Betadm-aftale aftaleindhold Rykkerdato1 RIM-aftalen rykkerdato2 Bilagsnummer bilag/krav, der er omfattet af RIM-aftalen. Reference til krav/bilaget, der indgår i forretningspartneraftalen. Forretningsobjekt Betalingsadministrationsaftaler de generelle data, der gælder for betalingsadministrationsaftalen. Så som aftaletype (FB, BU), udbetalende system. Aftalenummer Identifikation af den enkelte aftale Aftaletype Angivelse af FB eller BU. Udbetalende system Identifikation af det udbetalende system, der skal foregå modregning i. afdragsforløbet for den givne aftale. Ratebeløb Aftaleratens ratebeløb. Forfaldsdato Aftaleratens forfaldsdato Indbetalt beløb Aftaleindholdsnummer Tilføj nye krav/bilag Indbetalt beløb der dækker aftaleraten. de tilknyttede aftaleindhold til aftalen. Reference til aftaleindhold, der indgår i forretningspartneraftalen. Markering for om nye krav/bilag automatisk skal inkluderes ved fakturering i kørende administrationsaftale. Bilag 2B Eksisterende data Side 21 af 22 2

23 Betadm-aftale kravsbilag Bilagsnummer bilag/krav der er omfattet af aftalen. Reference til krav/bilaget der indgår i administrationsaftalen. Bilag 2B Eksisterende data Side 22 af 22 2

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013 1 KY-Fleksydelse... 3 1.1 Ydelsesansøger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Opkrævningsplan... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Effektueret opkrævning... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Person... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner.

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner. BILAG 2 e faktura prisliste pr. 1. februar 2012 (direkte kunder) Virksomheden kan vælge mellem 2 forskellige prispakker, hvor det typisk er antallet af forventede transaktioner, der er afgørende for hvilken

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 17-12-2014

Xdont version 14.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 17-12-2014 Xdont version 14.3.0.X / Fysioterapeuter Rev: 17-12-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Råderet. v/ Kim Ø. Christensen 11-05-23

Råderet. v/ Kim Ø. Christensen 11-05-23 Råderet v/ Kim Ø. Christensen 1 Formål Formålet er at få lavet det ultimative system til styring af simpel og kollektiv råderet. 2 Hvor mange bruger råderets programmet i dag? 3 23-05-2011 Demonstration

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013 Indbetalingskort med eget layout og logo Juni 2013 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder 4 2.2

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere