Bilag Mindstekrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 26.06.2013. Mindstekrav"

Transkript

1 Bilag Mindstekrav Krav, som skal opfyldes for at deltage i konkurrencen, betegnes som mindstekrav. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt og udbyder er forpligtet til at afvise tilbuddet som værende ukonditionsmæssig. Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene. Der kan heller ikke tilbydes alternative produkter, som ikke lever op til mindstekravene. Leverandøren garanterer ved afgivelsen af tilbud, at samtlige mindstekrav er opfyldt. Mindstekrav er udtrykkeligt angivet som mindstekrav. Nr Kravspecifikation - Diabetesartikler Produktemballage og vejledning Tilbudsgivers accept 1.1 Mindstekrav Alle produkter skal være vedlagt brugervejledning på dansk. 1.2 Mindstekrav Emballage skal være forsynet med dansk tekst. Evt. symboler skal intuitivt være let forståeligt og diskret. 1.3 Mindstekrav Emballage skal være afpasset indholdet og kunne destrueres som almindelig husholdningsaffald. 1.4 Mindstekrav Datablade og kataloger skal være online, og tilbudsgiver skal sikre at de altid er opdaterede. 2. Konsulentbistand og serviceydelser Tilbudsgivers accept 2.1 Mindstekrav Kommunernes personale og brugere skal vederlagsfrit kunne kontakte kontrakthaver for råd og vejledning af produktspecialister indenfor produktområdet. Tidsrummet for dette skal som minimum være muligt mellem kl. 9 og kl. 15 på alle hverdage. Bistanden skal ydes telefonisk og via og skal foregå på dansk i både skrift og tale. 2.3 Mindstekrav Al konsulentydelse skal være indregnet i de tilbudte priser. 2.4 Mindstekrav Kontrakthaver skal holde kommunen ajour med nyudviklinger med hensyn til produkter, metoder og udstyr. 2.5 Mindstekrav Konsulenten skal have sygeplejerske- eller anden fagliguddannelse indenfor diabetesområdet. Er konsulenten ikke sygeplejerske, skal rådgivningen fra denne person indenfor diabetesområdet være på niveau med rådgivningen fra en sygeplejerske. 2.6 Mindstekrav Konsulenten skal, i særlige tilfælde og efter samråd med kommunen, betjene borgerne i eget hjem. 2.7 Mindstekrav De konsulenter som leverandøren ønsker at benytte i borgernes hjem, skal kunne identificere sig på en tydelig og let genkendelig måde for borgeren, eks. ID eller påklædning. Konsulenten skal kunne kommunikere på dansk. 2.8 Mindstekrav Udbyders personale skal kunne kontakte konsulenten 1

2 direkte på et særligt telefon/mobilnummer. 2.9 Mindstekrav Kontrakthaver er forpligtet til, i samarbejde med kommunerne, at udsende produktinformationsmateriale, samt informationer om de forskellige leveringsrutiner til borgerne vedr. den nye kontrakt. Materialet skal godkendes af kommunerne forud for udsendelse. Udsendelse og udarbejdning skal være uden beregning for ordregiver Mindstekrav I forbindelse med opstart på en ny aftale er det vigtigt, at kontrakthaver i starten af kontraktperioden har afsat nødvendige konsulentressourcer, der står i forhold til opgavens omfang. Ligeledes er det vigtigt, at konsulenterne har den fornødne know-how Mindstekrav De tilbudte produkter skal leve op til samtlige dansk/europæiske standarder, direktiver og sikkerhedskrav, herunder eksempelvis ISO standarder. Produkterne skal være CE-mærket og opfylde reglerne for bekendtgørelse om medicinsk udstyr. 3. Bevillinger/Bestillinger Tilbudsgivers accept 3.1 Mindstekrav Tilbudsgiver skal senest ved kontraktstart have Datatilsynets tilladelse til at opbevare og behandle persondata. Dokumentation herpå skal kunne forevises på forlangende. 3.2 Mindstekrav Oprettelse af nye brugere/bevillinger i kontrakthavers it-systemer skal ske senest den efterfølgende hverdag fra bevilling er modtaget hos kontrakthaver. 3.3 Mindstekrav Der må kun leveres varer til borgere, hvor der foreligger en bevilling fra kommunen, samt leveres vare til kommunernes sygeplejedepoter, dog uden bevilling. Det er kun udpeget person(er) af den enkelte kommune, som kan indkøbe varer til sygeplejedepoterne. 3.4 Mindstekrav Der må kun udleveres 150 teststrimler og 150 lancetter til brugere med type 2 tabletbehandlende diabetes årligt iht Servicelovens 112. Brugere med type 2 diabetes tabletbehandlende skal hos tilbudsgiver kunne købe teststrimler for egen regning udover det maksimalt bevilgede antal. (dvs. hvis de er pakket i 200 stk. må brugeren ikke opleve merudgift). 3.5 Mindstekrav Forbrug af teststrimler skal kunne sættes til gennemsnitlig 4-5 stk. dagligt for Type 1 brugere over 18 år. Svarende til et ca. niveau på ca strimler årligt. Hvis kontrakthaver konstaterer et unormalt stort forbrug, skal den bevilgende kommune samt brugeren gøres 2

3 opmærksom herpå hurtigst muligt. Den øvre grænse defineres af den enkelte kommune. 3.6 Mindstekrav Borgerne og kommunen skal kunne foretage bestilling via telefon til dansk telefonnummer, fax, eller leverandørens hjemmeside (WEB-SHOP). 3.7 Mindstekrav Der må ikke opkræves nogen form for gebyr. 3.8 Mindstekrav Leverandøren har initiativpligten overfor kommunen ved ekstraordinært forbrug. 3.9 Mindstekrav Leverandøren har ansvar for administration af bevillingen Mindstekrav Borgernes egen andel på blodsukkerapparat opkræves særskilt af leverandør Mindstekrav Kontrakthaver skal ved kontraktstart have en velfungerende og brugervenlig web-shop på dansk, hvor borgere og kommunen kan bestille vare Mindstekrav I forbindelse med kontraktophør er kontrakthaver forpligtet til, uden beregning og på anmodning, at videregive de af kommunerne skønnet relevante og nødvendige oplysninger om bevillinger og brugere til kommunen og evt. ny leverandør. En liste i elektronisk form (excel) eller kompatibelt hermed og som minimum indeholder flg: - Kommunens navn - Navn og adresse på borgere - CPR nr. på borgere - Produkter der er givet bevilling til, samt køb til kommunernes sygeplejedepoter. - Alle oplysninger skal herefter destrueres af tilbudsgiver. 4. Blodsukkerapparater/Teststrimler Tilbudsgivers accept 4.1 Mindstekrav Der ønskes tilbud på 4 typer apparater inkl. tilhørende fingerprikker og teststrimler: 1. Standard apparat (Variant A), der skal kunne måle blodsukker. Apparatet kan bruges af hovedparten af alle diabetikere. Teststrimler skal kunne isættes apparatet på en enkel måde for borgere med nedsat følesans og nedsat kraft i fingre/hænder. Skal have ekstra store og tydelige tal. 2. Standard apparat (Variant B), der skal kunne måle blodsukker og ketonstoffer i blodet. Apparatet kan bruges af hovedparten af alle diabetikere. 3. Apparat til børn/unge (Variant C) og meget aktive 3

4 diabetikere. Apparat skal have integrerede teststrimler. Det skal være muligt at kunne tænde lys i displayet. 4. Apparat som er kompatibel med insulinpumpe. (Variant D). Fælles for alle 4 varianter: Skal kunne overføre data til PC med de kendte/gængse styresystemer f.eks. Windows for bl.a. at kunne fremsende data til behandlende læge/sygehus. Skal kunne kalibrere automatisk. Skal visuelt og auditivt gøre brugeren opmærksom på evt. fejlmålinger. Et apparat og tilhørende teststrimmel må gerne tilbydes i flere varianter. Eks både i variant A & B. Apparaterne udleveres til borgeren U/B (startapparat jf. pkt 4.2), dog ikke apparat til måling af Keton. Teststrimler: Der skal tilbydes tilhørende teststrimler til varianterne A- D. Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med priser/stk. for varianterne A-D (markeret med gult). Inden for hver variant skal der tilbydes alle de apparater og teststrimler som tilbudsgiver har i sit sortiment inden for den enkelte variant. Det er tilladt at udvide tilbudslisten med ekstra linier inden for hver variant. 4.2 Mindstekrav Ved ny bevilling har borgeren krav på at modtage én 1. gangs startpakke gratis. Kravet er gældende én gang pr. borger i den samlede kontraktperiode inkl. eventuelle optioner på forlængelse. Startpakke skal bestå af flg: Apparat Teststrimler Fingerprikker, Lancetter & Taske. Dette gælder kun insulin- / GLP injektionsbehandlende diabetikere. 4.3 Mindstekrav Der skal medfølge en taske/etui til alle tilbudte 4

5 apparater. 4.4 Mindstekrav Alle apparater skal være CE-mærket og omfattet af direktiv 98/79 af og gældende ISO standard. 4.5 Mindstekrav Apparaterne skal min. kunne huske de sidste 400 målinger med dato og tidspunkt. 4.6 Mindstekrav Der skal være 2 års reklamationsret på apparaterne. 4.7 Mindstekrav Batterier til blodsukkerapparaterne skal kunne købes i den almindelige dagligvarehandel, samt via internettet. 4.8 Mindstekrav Det skal være muligt for borgere eller kommunen, at få dansk telefonisk support i brugen af de tilbudte apparater uden ekstra omkostninger. 5. Teststrimler Tilbudsgivers accept 5.1 Mindstekrav Skal kunne måle mellem min. 1,1 33,3 mmol/l 5.2 Mindstekrav Der kan maximalt bestilles til 3 måneders forbrug, dog i hele æsker. (Type 1 patienter) 5.3 Mindstekrav Der må maximalt bestilles 150 stk. teststrimler og lancetter, svarende til 1 års forbrug. (Type 2 tabletbehandlende patient). 5.4 Mindstekrav Strimlerne skal have en holdbarhed på mindst 12 måneder fra leveringsdato. 6. Fingerprikkere (Flergangs) Tilbudsgivers accept 6.1 Mindstekrav Der ønskes tilbud på 2 typer fingerprikkere inkl. tilhørende lancetter: Fingerprikkere Variant (A) 1. Skal være nem at betjene med en udformning, der giver et sikkert greb. 2. På fingerprikkeren skal der være mulighed for at indstille til forskellige stikdybder. 3. Fingerprikkeren skal være udstyret med en teknologi der medfører høj præcision og hastighed. 4. OSHA-kompatibel - lancetten trækkes automatisk ind efter brug (undgå stikskader). 5. Det skal være muligt at bestille lancetter i pakninger af 200 stk., men til tabletbehandlede diabetikere skal pakningsstørrelserne være sådan, at de passer til bevilling på 150 stk. pr. år (dvs. hvis de er pakket i 200 stk., må brugeren og kommune ikke opleve en merudgift). 5

6 6. Lancetter skal være sterile og coatede. Fingerprikkere Variant B (tromle): 1. Kravspecifikationer som ved A 2. Det skal være muligt at vælge lancetter, som forbliver i en tromle, bl.a. pga sikkerhed, hygiejne. Der skal tilbydes tilhørende nåle til variant A & B. Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med priser/stk. for varianterne A & B (markeret med gult). Inden for hver variant skal der tilbydes alle de fingerprikkere som tilbudsgiver har i sit sortiment inden for varianten. Det er tilladt at udvide tilbudslisten med ekstra linjer inden for hver variant. Fingerprikkere og tilhørende nål/lancet må gerne tilbydes i flere varianter. 6.2 Mindstekrav Nåle/lancetter skal kunne afskydes sikkert ned i en kanyleboks, uden hånd kommer i berøring med nål (Variant A). 6.3 Mindstekrav Der skal medfølge brugsanvisning på dansk i brugen af fingerprikkeren. 6.4 Mindstekrav Nåle/lancetter skal være sterile og coatede. 7. Fingerprikkere (Engangs) Tilbudsgivers accept 7.1 Der ønskes tilbud på 2 typer en gangs fingerprikkere. Fingerprikkere Variant A) Enkelt indstiksdybde: 1. Skal være nem at betjene med en udformning, der giver et sikkert greb. 2. Der skal være mulighed for at vælge fingerprikkere med forskellige stikdybder. 3. Fingerprikkeren bør være udstyret med en teknologi der medfører høj præcision og hastighed. 4. OSHA-kompatibel - lancetten trækkes automatisk ind efter brug (undgå stikskader). 6

7 Fingerprikkere Variant B (variabel indstiksdybde): 6. Kravspecifikationer som variant A. 7. Det skal være muligt at vælge engangsfingerprikkere med variabel indstiksdybde og som kan bortskaffes med husholdningsaffald. Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med priser/stk. for varianterne A & B (markeret med gult). Inden for hver variant skal der tilbydes alle de fingerprikkere som tilbudsgiver har i sit sortiment inden for varianten. Det er tilladt at udvide tilbudslisten med ekstra linjer inden for hver variant. Fingerprikkere må gerne tilbydes i flere varianter. 7.2 Mindstekrav Der skal medfølge brugsanvisning på dansk i brugen af fingerprikkeren. 7.3 Mindstekrav Nåle/lancetter skal være sterile og coatede Mindstekrav Engangs fingerprikkere skal kunne destrueres med alm. husholdningsaffald. 8. Penkanyler Tilbudsgivers accept 8.1. Mindstekrav Der skal tilbydes alle penkanyler som tilbudsgiver har i sit sortiment, herunder alle størrelser og længder til samme pris pr. type. Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten med pris pr. stk. pr. type (markeret med gult). Det er tilladt at udvide tilbudslisten med ekstra linjer Mindstekrav Penkanylerne skal være silikonbelagt og sterile Mindstekrav Penkanylerne skal være allergitestet Mindstekrav Nålene fra penkanyler skal kunne afmonteres i en stand i en kanyleboks. 9. Leveringsbetingelser Tilbudsgivers accept 9.1 Mindstekrav Frit leveret på den enkelte borgers adresse eller kommunens sygeplejedepot. 9.2 Mindstekrav Bestillinger som er leverandøren i hænde inden kl middag, sendes samme dag. Sendes som A-post. 9.3 Mindstekrav Leveringstid ifm. ny bruger, eller bruger hvor behovet er ændret, må max være 3 arbejdsdage. 9.4 Mindstekrav Hvis borgeren ikke er hjemme, aftales leveringssted direkte med borgeren. 9.5 Mindstekrav Evt. restordre skal straks og uanset årsag, meddeles borgeren, samt forventet leveringsdato/tid. 9.6 Mindstekrav Bestillinger og leverancer til kommunernes sygeplejedepoter (ikke 112 leverancer), leveres til samme priser og vilkår som gælder for borgerne. Dog 7

8 behøves der ikke en bevilling for at der kan leveres. 10. Implementering af kontrakten Tilbudsgivers accept 10.1 Mindstekrav Tilbudsgiver skal kunne implementere kontrakten seneste 2 måneder efter kontraktindgåelsen Mindstekrav Efter gennemført udbudsforretning skal der afholdes møde mellem den vundne tilbudsgiver og de enkelte deltagende kommuner til drøftelse af implementering af aftalen Mindstekrav I forbindelse med kontraktstart er kontrakthaver forpligtet til, på anmodning og uden beregning, i samarbejde med kommunerne at afholde et lokalt orienterings- og informationsmøde for det berørte personale, for hurtigt at udbrede kendskabet til aftalens indhold og produkterne Mindstekrav Tilbudsgiver skal minimum tilbyde 1 halvårligt opfølgningsmøde med hver enkelt deltagende kommune. Desuden skal tilbudsgiver afholde 1 årligt møde med udbudskommunen (tovholder) med henblik på opfølgning af den samlede leveringsaftale. 11. Nye produkter Tilbudsgivers accept 11.1 Mindstekrav Hvis tilbudsgiver ved produktudvikling eller på anden vis udvider sit sortiment med nye produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til produkterne i kontraktens sortiment, skal tilbudsgiver efter aftale med den bevilgende kommune, tilbyde bevillingshaverne disse produkter til samme priser og vilkår Mindstekrav FUS definerer nye produkter som produkter, hvis indholdsstoffer, sygdomskompencerende eller analytiske effekt og funktionalitet er væsentligt anderledes, end et tilsvarende produkt inden for sortimentet på tilbudslisten Mindstekrav Produkter, der af producent/tilbudsgiver er tildelt et nyt varenummer eller farve, kan ikke alene af den grund betragtes som et nyt produkt Mindstekrav Produkter i nye emballager, pakningsstørrelser m.m, vil af kommunen blive betragtet som erstatningsprodukter og tilbudsgiver skal tilbyde dem til samme pris, som det erstattede produkt på sortimentet på tilbudslisten Mindstekrav Tilbudsgiver kan ikke af egen drift konvertere eksisterende produkter til nye produkter hos en bevillingshaver. Tilbudsgiver skal kontakte myndighedsafdelingen hos kommunen, som herefter kan godkende og ændre bevillingen. 12. Erstatningsprodukter Tilbudsgivers accept 12.1 Mindstekrav Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne levere de tilbudte 8

9 produkter på tilbudslisten inden for leveringsfristen Mindstekrav Såfremt det ikke er muligt at levere det ønskede produkt, er tilbudsgiver forpligtet til at levere et andet produkt, der kvalitetsmæssigt svarer til det manglende produkt, subsidiært et bedre produkt og til samme pris. Dvs. at apparat og strimler, samt fingerprikkere og nåle/lancetter passer sammen. 13. Fakturering Tilbudsgivers accept 13.1 Mindstekrav Ud over de i Kontraktens 12 nævnte, skal faktura være samlefaktura. Der skal kunne leveres samlefaktura som flg: En samlefaktura vedr. borgere med type 1 insulinkrævende diabetes. En samlefaktura vedr. borgere med type 2 insulinkrævende diabetes. En samlefaktura vedr. borgere med type 2 tabletbehandlende diabetes. CPR nr. / varelinie dog ikke faktura til sygeplejedepoter. Herudover faktura til den enkelt kommunes sygeplejedepot. Dato: Tilbudsgiver: Firma Underskrift: 9

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker Indhold 1. Parykker... 3 2. Oversigt over deltagere på parykker... 3 2.1. Geografisk opdeling... 3 3. Udvælgelseskriterier...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 2 Kontrakt Parykker Præambel Parterne er ligeværdige igennem aftaleperioden og enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere