KROP(U)MULIG! 25-års jubilæumskonference Foreningen for Kønsforskning i Danmark i samarbejde med SDU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROP(U)MULIG! 25-års jubilæumskonference Foreningen for Kønsforskning i Danmark i samarbejde med SDU"

Transkript

1 KROP(U)MULIG! 25-års jubilæumskonference Foreningen for Kønsforskning i Danmark i samarbejde med SDU PROGRAM : Registrering og kaffe / ved Udsigten : Velkomst ved dekan Simon Møberg Torp og forskningsleder Karen Hvidtfeldt Madsen i U : Keynote 1: Jenny Sundén: Digital Vulnerability: On Glitch, Materiality, and Gender as Machinery of Failure Chair: Karen Hvidtfeldt Madsen i U : Express-kaffepause 11:20-11:30: Jubilæumstale: Anne Scott Sørensen : Keynote 2: Susanna Passonen: Resonances: Addressing the carnal appeal of pornography Chair: Anne Scott Sørensen i U : Kraka-prisuddeling i U : Frokost i Udsigten : Workshop-session : Workshop-session 2 16: : Kaffepause i Udsigten : Jubilæumstale: Helle Poulsen i U : Keynote 3: Dag Heede: Lili Elbe: Alle transers mor? Chair: Charlotte Kroløkke i U : Litteraturoplæsninger: Bjørn Rasmussen, Maja Lee Langvad og Olga Ravn. Moderator: Iben Engelhardt Andersen i U : Middag i Restauranten. Musik ved Karina Willumsen 1

2 KEYNOTE 1 Jenny Sundén Digital Vulnerability: On Glitch, Materiality, and Gender as Machinery of Failure I U100 Drawing on the technological undercurrent in posthumanist feminist theory, this lecture develops an understanding of gender as something fundamentally technological, and as such broken. It will be argued that the privileged concept within posthumanist theorizing is nature, making biology in general (and human-animal studies in particular) a central, if not the most central field of inquiry. What appears to be an almost forgotten trope within posthumanism is the technological. Scholarly work that blurs the line between human and non-human as increasingly common in, for example, transgender studies, through the introduction of transanimal studies. This lecture provides a slightly different blurring of the human/non-human boundary in rather approaching the question of (trans)gender from the point of view of the technological. Technologies always implicate their own failures and breakdowns. In understanding gender as machinery, the lecture puts into play a vocabulary of malfunctioning, broken, vulnerable technologies, and in particular uses the term glitch to account for machinic failures in gender within the digital domain. Gender glitch is hesitation and anticipation, a loss of binary code, a disruption. The default mode of gender is technological failure, and cis gender, the high fidelity of gender, an unobtainable ideal which promises gender as technological transparency. At the same time, glitch holds an intriguing critical, aesthetic, activist potential. In the hands of glitch artists, circuit breakers, gamers, queers, and trans- performers, glitch becomes a celebration of the beauty of malfunction and gender-technological fragility. 2

3 KEYNOTE 2 Susanna Paasonen Resonances: Addressing the Carnal Appeal of Pornography I U100 Pornography has been a perennial theme of feminist debate since the 1970s. With digital production and distribution of pornography leading to its increased visibility, accessibility and diversity in the 2000s, analytical attention paid on the genre has grown greater than ever before. This new rise of porn studies partly coincides with the so-called affective turn in cultural theory as an emphasis on the material, the sensory and the embodied. Explicitly concerned with the minute details, actions and movements of human bodies, and aiming to evoke visceral responses in its audiences and the broader public, pornography can be seen as something of an affective genre. Consequently, affect theory may be fruitful indeed in analysing its appeal. Addressing affect as encounters, points of contact and fields of impact between human bodies (those performing and watching), as well as the nonhuman bodies of technologies of recording and transmission, this presentation examines the carnal force, and appeal, of pornography through the concept of resonance. As a quality of evoking response, and as sound produced by a body vibrating in sympathy with a neighbouring source of sound, resonance implies connectivity and contact between objects, ideas and people as they affect one another: it is a dynamic, sensory relation with varying intensities and speeds. The presentation argues for the importance of accounting for the power of pornography to evoke resonances and dissonances alike, in order to better understand how it works, how it moves us and what this motion may entail in terms of feminist analysis. 3

4 KEYNOTE 3 Dag Heede Lili Elbe: Alle transers mor? I U100 Lili Elbe skrev med sin udgivelse "Fra Mand til Kvinde" transhistorie i Man kan faktisk tale om en transmemoirernes "Lili"-model, for tekst blev mønsterdannende for store dele af det tyvende århundrede. Teksten, som også eksisterer i en tysk version, og som i 1932 blev oversat til engelsk, har fungeret som uofficiel transbibel og ur-tekst for en række andre centrale transmemoireforfatttere som Jan Morris og Christine Jorgensen. Men først og fremmest har dens tankesæt med kønsessentialisering og videnskabsapoteose været grundlæggende for periodens tænkning om transkøn. Først med Sandy Stones banebrydende essay: "The Empire strikes back" fra 1988 ses der kritisk på "Lili-modellen", dens antifeminisme og kønsdualisme, og det 21. århundredes transstudier betragter nu først og fremmest Lili som historisk paradigmegrundlægger. Foredraget genlæser teksten og forfølger dens virkningshistorie helt frem til nutiden, hvor Lili er på vej til Hollywood med den britiske instruktør Tom Hoopers indspilning af The Danish Girl, som får premiere i

5 Oversigt WORKSHOPSESSION 1 Den medierede krop Lokale: U97 Chair: Kristian Møller Jørgensen Workshoppens deltagere arbejder med det dynamiske forhold mellem kropslig erfaringer og moderne medieteknologier, i kraft af deres visuelle, allestedsværende, og sociale karakter. På baggrund af sin kunstpraksis udforsker David Stjernholm mobile mediers affektive potentiale når (forventningen om) en vibrerende telefon sender fysiske og mentale impulser igennem kroppen. Dernæst vil Kristian Møller Jørgensen og Andrew Shield se på kroppen i dating apps målrette homoseksuelle mænd. Andrew ser nærmere på kategoriseringer af race som optræder i amerikanske og danske datingtjenester. Dernæst diskuterer og illustrerer Kristian touring -interviewmetoden som et redskab til at producere erfaringsnarrativer forankret i et givent medielandskab. I forlængelse af denne metodediskussion vil Marie Løntoft afslutningsvis behandle spørgsmål om sex og subjektivitet i cyberspace igennem spændingen mellem den bloggende krop og den bloggede krop. Oplæg på dansk og engelsk. The papers will be presented in Danish and English. David Stjernholm: Egenpraksis, digital sammensmeltning og kropslig fremmedgørelse Andrew Shield: Race and the mediated body on gay dating apps Kristian M. Jørgensen: Touring" gay dating apps: A method for researching mediatised intimacy Marie Løntoft: Kroppen på bloggen - bloggen som krop. Sex og subjektivitet i cyberspace Vold i samtidskultur Lokale U99 Chair: Marianne Kongerslev Denne workshop undersøger, hvordan samtidskulturen producerer forskellige former for vold, samt hvordan vold bliver fremstillet og problematiseret som tema i skønlitteratur, TV og film. Gennem analyser af intersektionerne mellem køn, krop og vold diskuterer workshoppens deltagere, hvorledes den kønnede krop udøver vold, eller hvordan der bliver udøvet fysisk og symbolsk vold mod kroppen. Workshoppen kommer vidt omkring; wokshoppen indeholder både en etnografisk undersøgelse om unge kvinders brug af vold, en analyse af kvinden som monstrøs i Twin Peaks, en diskussion af maskulinitet, død og vold i 1864 og en metodisk refleksion over det radikalfeministiske begreb voldtægtkultur. Vold belyses således som et komplekst fænomen, der kan antage mange former af både fysisk, 5

6 symbolsk, magtmæssig, seksuel, frastødende og æstetisk karakter. Anne Bettina Pedersen: Ann-Karina Henriksen: Michael Madsen: Sara Gjermandsen: Twin Peaks og krænkelsen af kvindekroppen Forhandlinger i et hyper-maskulint terræn et perspektiv på unge kvinders brug af vold Den ødelagte mandekrop i primetime: Vold og køn i Ole Bornedals 1864 Den homosociale voldtægtskultur - Male Bonding by Traffic in Women Vækstlaget Lokale: U98 Chair: Rebekka Mahler og Jette Sandager/Foreningen for Kønsforskning Kom og hør den nyeste forskning i køn, når ny-udklækkede kandidater fra hele landet præsenterer deres arbejde. Meget kan ske når de måske kommende kønsforskere fortæller om alt fra lesbisk identitet, dildoer, tredjekøns tilblivelser i Mexico, transkønnethed og vold i Gun Hill Road, samt køn og ledelse. I Vækstlaget får du muligheden for at stifte bekendtskab med de kræfter i dansk kønsforskning, som skal være med til at drive værket videre. Sofie Jeholm Tess S. Thorsen: Nicoline M. Friborg: Louise Schäffer: Deal med dildoen The Colour of Violence Multiple Muxes Et mexicansk tredjekønstilblivelser og forhandlinger af sociale positioner En køn fortælling Køn, krop og klima Lokale: U94 Chair: Torsten Bøgh Thomsen Hvordan kan kønsfilosofiske nylæsninger af Darwin være frugtbare for økopoetiske strategier? Hvilket billede af kroppen og kropslige erfaringer tegner sig i den danske samtidslitteratur? Og hvordan giver det mening at fokusere på litterære repræsentationer af det menneskelige i en tid, hvor netop forestillingen om det autonome subjekt og dets privilegerede erfaring er under pres fra økologisk teori og filosofi? De spørgsmål vil blive behandlet i denne workshop der, med fokus på det litterære, har darwinisme, økopoesi, transkropslighed og det antropocæne som nøgleord. Elisabeth Friis: Gregers Andersen: Martin Gregersen: Darwin, biodiversitet og feminisme Hvorfor læse antropocentrisk i Antropocæn? Transkropslighed et økokritisk kropsstudie 6

7 peculiar.dk Lokale: U95 Chair: Tobias Raun De seneste år er spørgsmål om feminisme, racisme og ytringsfrihed blevet debatteret voldsomt i den danske offentlighed. Men hvad har debatterne handlet om? I hvilken udstrækning kan dansk kønsforskning siges at have gjort sig gældende eller måske glimret ved sit fravær i disse sammenhænge? Og hvilke konsekvenser kan det have for den enkelte forsker at træde ind i sådanne debatter? Workshoppen lægger op til diskussion, og den tager udgangspunkt i arbejdet med bloggen peculiar.dk, som blev etableret i foråret Rundbordssamtale mellem Michael Nebeling Petersen, Lene Myong, Mons Bissenbakker, Mathias Danbolt og Tobias Raun. 7

8 Oversigt WORKSHOPSESSION 2 New Intimicies, New Bodies and New Media Lokale U99 Chair: Rikke Andreassen New media technologies allow people to connect - and to represent their bodily and intimate relations - in new ways. This workshop throws light on (some of) the forms of intimacy and bodily re-formations that are thriving thanks to social media. Among others, the workshop analyzes how the organization of intimate relations continuously changes, resulting in new understandings of intimacies, as well as new understandings of gender, media and bodily visibility. The papers will be presented in English. Rikke Andreassen: Michael Nebeling Petersen: Tobias Raun: Andrew Shield: Maria B. Christensen-Strynø: New Family Structures Because of Social Media Pregnant! Homosexual men and Surrogacy Online Memory and mourning in a digital age. The use of Facebook when faced with the death of a close relative Immigration, Desire, Belonging: Social Media and Dating Networks Among Immigrants and Ethnic Minorities in Denmark Disability, Visuality, Intimacy: Renegotiating Disability in Online Public Awareness Campaigns Ud af kroppen Lokale: U97 Chair: Camilla Bruun Eriksen Denne workshop fokuserer i bogstaveligste forstand på ude-af-kroppen oplevelser. Her er vi ikke samlet under én teoretisk fane eller tilhængere af et bestemt begreb, men tager i stedet et empirisk udgangspunkt; i ægget, i sæden, i spøgelset. Workshoppen stiller spørgsmål om sammenhæng mellem ude og inde og det fysiske og metafysiske, og undersøger bl.a. hvordan vi kan konceptualisere det, der kommer ud af kroppen, og hvordan det påvirker vores oplevelser af at være inde i kroppen. Lovise Haj Brade: Anne V. Yousuffi: Sebastian Mohr: Metafysiske møder når (klasse)privilegier bliver spooky Æggets skiftende betydninger Mastubating Bodies: Danish Sperm Donors, Biomedicine, and Affective Masculinities 8

9 Køn, krop og sundhed Lokale: U95 Chair: Maria Mortensen Hvordan kan vi forstå den fede krop, som en handlende og kapable krop, der ikke udelukkende indtager en position som den ekskluderede? Hvilke diskurser og normative forståelser af sundhed trækker idrætsudøvere på i deres selvfremstilling? Hvilke kønsnormer og værdier gives plads i moderne madprogrammer? Hvordan forhandlede homoseksuelle omkring 1900 retten til et aktivt medborgerskab? Denne workshop omhandler blandt andet sådanne spørgsmål, med særlig teoretisk afsæt i Judith Butler, Michel Foucault og Nicolas Rose. Jonathan Leer: Sidsel B. Vinther: Verena Lenneis: Niels Nyegaard: Opskriften på den moderne mand: gastrogouvernementalitet og maskulinitetsmakeovers i Le Chef contre-attaque Dis/able kropsforhandlinger af overvægt i foreningsidræt. En undersøgelse af krop og træning i Kilo Killers Health Discourses and Physical Activity: Persepctives of Middle-aged Women Den tidlige homo-kamp revisited homoseksuelle appropriationer af det mandlige medborgerideal o. år 1900 Krop(u)mulige metodologier Lokale: U96 Chair: Charlotte Kroløkke De affektive vendinger, der aktuelt foregår indenfor kritiske områder af humaniora og samfundsvidenskaberne kalder på metodologiske overvejelser og spørgsmål af typen: Hvordan kan vi vide noget om affekt? Hvordan produceres et empirisk materiale om affekt og hvordan kan man (affektivt) analysere affekt? Denne workshops stiller skarpt på nogle af de metodologiske overvejelser, refleksioner og erfaringer, der følger med arbejdet og forsøget på at nærme sig kategorier som køn og krop. Dorthe Staunæs: Jette Kofoed: Rasmus P. Hansen: Tobias Skiveren: May the force horse be with you. Posthumane møder som affektive metodologier Affektiv forskerinvestering og resonans Man in the mirror metodologiske refleksioner over spejlet i kønne(n)de dansepraksisser blandt unge Minoritetslitteraturens kropslige erfaringer et postkonstruktivistisk blik på det litterære 9

10 Det fynske Kunstakademi Lokale: U94 Chair: Torsten Bøgh Thomsen Fem studerende fra det Fynske Kunstakademi tager konferencens temaer under kunstnerisk behandling. De deltagende kunstnere er: Dina Lundvall Nielsen, Anna Walther, Jonas Kjeldgaard Sørensen, Katrine Skovsgaard, Sophie Bates og professor Jeuno JE Kim. 10

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS #WHYMUSEUMS HVORFOR ER VI HER? HVAD BETYDER DET FOR ET MUSEUM, AT DET HAR EN VISION? NOGLE MUSEER ER MERE END 100 ÅR GAMLE. DEN

Læs mere

Hvordan kan jeg være gået igennem livet uden at falde for en kvinde?

Hvordan kan jeg være gået igennem livet uden at falde for en kvinde? Lunds universitet Centrum för Genusvetenskap GNVK01 Genusvetenskap: Kandidatkurs VT12 Vejleder: Malinda Andersson Hvordan kan jeg være gået igennem livet uden at falde for en kvinde? - Køns- og seksualitetskonstruktioner

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

CERCOP-Conference: The New Perspectives on Contemporary Poetry

CERCOP-Conference: The New Perspectives on Contemporary Poetry CERCOP-Conference: The New Perspectives on Contemporary Poetry Tuesday 29th and Wednesday 30th of April 2014, Aalborg University, Kroghstræde 3 room 4.110 The New Perspectives on Contemporary Poetry is

Læs mere

Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone

Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone Integreret speciale i socialvidenskab & sundhedsfremme- og sundhedsstrategier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA VIVA ARTE AUGUSTA ATLA HORSENS KUNSTMUSEUM (DK) 2012 Forord Et lykkeligt øjeblik, hvor man møder noget helt ukendt og bliver blæst omkuld uden egentlig at vide eller forstå hvorfor og egentlig også i første

Læs mere

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 #Twitterspecialet - en undersøgelse af den retoriske situation på Twitter Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 Skrevet af Iben Christiane Hansen årskort 20053529 i

Læs mere

Teknologi på læreruddannelsen en forestillet eller en realiseret praksis?

Teknologi på læreruddannelsen en forestillet eller en realiseret praksis? Teknologi på læreruddannelsen en forestillet eller en realiseret praksis? En virksomhedsteoretisk analyse af objekter, motiver og rettetheder på samfunds-, institutions- og undervisningsniveau. Ann-Thérèse

Læs mere

ALPROGRAM FESTIV 2015 1

ALPROGRAM FESTIV 2015 1 FESTIVALPROGRAM 2015 1 Hej og velkommen til FLAB - En feministisk festival, som afholdes for første gang i år. I denne folder finder du forhåbentlig alt, hvad du skal bruge for at kunne navigere under

Læs mere

Rollespil på skærmen

Rollespil på skærmen Rollespil på skærmen En Goffman-inspireret analyse af elektronisk samhandlen og computerrollespil Kandidatspeciale i Informationsvidenskab af Hans Christian Molbech Årskortnummer 19971374 Vejleder: Finn

Læs mere

Formålet med denne artikel er at

Formålet med denne artikel er at Krop og Træning i Kilo Killers Sidsel Brædder Vinther & Lone Friis Thing Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet Publicerat på idrottsforum.org 2015-03-10 Formålet med denne artikel er at

Læs mere

On being in-between : social and cultural geography in Denmark

On being in-between : social and cultural geography in Denmark Social & Cultural Geography, Vol. 4, No. 2, June 2003 On being in-between : social and cultural geography in Denmark Kirsten Simonsen Department of Geography and International Development Studies, Roskilde

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

Afdeling for Antropologi og Etnografi,

Afdeling for Antropologi og Etnografi, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg ANTROPOLOGI & ETNOGRAFI, kandidatuddannelse, 2005-studieordning Fri, skriftlig projektformulering i Organisationsantropologi

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Ma(d)skulinitet. Maskulinitetskonstruktioner i europæiske madprogrammer efter The Naked Chef i lyset af den maskuline krise

Ma(d)skulinitet. Maskulinitetskonstruktioner i europæiske madprogrammer efter The Naked Chef i lyset af den maskuline krise Ma(d)skulinitet Maskulinitetskonstruktioner i europæiske madprogrammer efter The Naked Chef i lyset af den maskuline krise Ph.d.-afhandling af Jonatan Leer Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns

Læs mere

Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.

Djøf Forlag. Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag. Djøf Forlag Lærebøger Organisation, Ledelse & Kommunikation Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk Djøf Forlag Lærebøger Organisation... 4 Projektledelse... 6

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

SILKEBORG AUGUST 3 rd -7 th 2015 DENMARK

SILKEBORG AUGUST 3 rd -7 th 2015 DENMARK SILKEBORG AUGUST 3 rd -7 th 2015 DENMARK Drama Boreale 2015 is supported by: TABLE OF CONTENT Welcome to Silkeborg and Drama Boreale 2015...3 About the program...4 Program (day-by-day)...5 Participants...

Læs mere

Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv

Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv MADS KROGH Mellem ting og sager Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv Dagbladet Politiken bragte d. 26. december 2008 et to-siders opslag med et billede fra rockgruppen U2s arbejde i

Læs mere

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL PSYCHOLOGY CO-CREATION COGNITIVE WEB SCIENCE INTUITIVE COMMUNICATION USABILITY MANIPULATION MULTIPLATFORM SOCIAL STORYTELLING ETHNOGRAPHY EXPERIENCE OUTPUT BEHAVIOUR INTERACTION EVENTS DIALOGUE USER KNOWLEDGE

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Fra Amatørvideo til Blockbuster - En analyse af årsager til amatørvideoers viewgenerering på YouTube

Fra Amatørvideo til Blockbuster - En analyse af årsager til amatørvideoers viewgenerering på YouTube ! Fra Amatørvideo til Blockbuster - En analyse af årsager til amatørvideoers viewgenerering på YouTube!! Signe Nørly Kock (signenk@itu.dk) Anne Lærke Larsen (annell@itu.dk) Vejleder: Lisbeth Klastrup Digital

Læs mere

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Abstracts Hovedtalere Paneldiskussioner Oplæg til seminarer Hovedtalernes abstracts Alenka Zupančič: Power and Comedy Fredag den 7. marts, kl. 11.30-13.00 Auditoriet

Læs mere

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Christina Andersen, Jan René Strojek & Niels Horn Speciale på Kommunikation, Roskilde Universitetscenter Foråret 2006 0 0 A.

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

Grow up! Af Nina Wegener Masteruppsats ved Umeå center för genusstudier forår 2013

Grow up! Af Nina Wegener Masteruppsats ved Umeå center för genusstudier forår 2013 Gr ow up! Kol l ek t i v ebof or mer : f ami l i e,hj em,ogdetatgør e mel l emal deror dent l i gt Engenus v i dens k abl i gmas t er upps at safni nawegener UmeåUni v er s i t et Umeåc ent r um f örgenus

Læs mere

Kan du gætte, hvem jeg er?

Kan du gætte, hvem jeg er? Kan du gætte, hvem jeg er? Roskilde Universitet, Humbach, Hus 07.1 Forår 2013 Vejleder: Lars Axel Pedersen Antal anslag: 142.062 Gruppe 4 Thor Stauner Bill, Mathias Bondo Kim, Jan Klitsgaard, Marc Alexander

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg Rigtige mænd vejer mere end 100 kg En antropologisk analyse af maskulinitet, moralitet og humor på et sydfynsk hjerte-rehabiliteringshold Kandidatspeciale Eline Boysen Franck Maj 2012 Antropologi Institut

Læs mere