Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

2 Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra inden for idræt og bevægelse i folkeskolen. Målsætningen er, at alle elever skal være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter om dagen. Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af den almindelige fagundervisning, i idrætsfaget og i den understøttende undervisning. Dette forudsætter blandt andet implementeringen af Den Åbne Skole, hvor skolerne inviterer lokalsamfundet inden for i skolen og hvor skolerne indgår i et samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv og inddrager disse i undervisningen. Skolereformens målsætninger er ambitiøse og Aalborg Kommune ønsker at understøtte skolerne i denne proces. Skoleforvaltningen og fritidsområdet ønsker med dette idekatalog at inspirere og hjælpe samarbejdet mellem kommunens foreninger og skoler godt på vej. Kataloget indeholder inspiration til en række mulige koncepter for samarbejde mellem skole og forening og retter sig mod både skoler og foreninger. Samarbejdet mellem skoler og foreninger skal være en win-win situation. Partnerskabet skal bygge på lyst og en fælles forståelse af den værdi, det giver barnet og samarbejdspartnerne selv. Foreningerne er ikke forpligtet til et samarbejde med skolerne. Kun de foreninger, der kan og vil, skal indlede samarbejde. Indhold, varighed og karakteren af samarbejdet afhænger af skolen og foreningens ønsker og muligheder. Det anbefales, at skolens personale inddrages aktivt i planlægning og evt. også afvikling af samarbejdsaktiviteterne. For det første kender skolens personale børnene og kan derved sikre særlige hensyn ift. elevernes forudsætninger. For det andet kan det opkvalificere lærerne inden for den pågældende aktivitet. Når skole og forening samarbejder, er der nogle vigtige opmærksomhedspunkter. Nedskriv tydeligt formål og målbare mål ret særligt fokus på hvad eleverne skal lære ved aktiviteten Vær åbne om hvad skolen og foreningen hver især ønsker at opnå med samarbejdet Lav en indledende forventningsafstemning med rolle- og ansvarsfordeling Afsæt tid til fælles dialog om idéudvikling, planlægning og afvikling af samarbejdsprojektet. Lav en klar aftale om honorering af forening og om dækning af evt. udgifter til transport mm. Koordiner og detailplanlæg forløbet, så der er sikret god og effektiv udnyttelse af ressourcer hos begge parter. Orienter forældre om samarbejdets karakter og indhold, samt børnenes muligheder for at fortsætte foreningsaktiviteten efter skoletid. Følg op på samarbejdsprojektet med evaluering af opstillede mål og overvejelser om evt. videreførsel af samarbejdet. 2/5

3 Eksempler på forskellige modeller for samarbejde Introduktion til forskellige idrætter Skolen tager kontakt til et bredt udsnit af idrætsforeninger i lokalområdet og foreningerne inviteres til på skift at introducere foreningsaktiviteter for børnene. Partnerskaber mellem forening og skole I et partnerskab indgår skole og forening aftale om foreningsaktiviteter i skoletiden. Partnerskabsaftalen sigter på, at foreninger kan indgå i skoledagen og levere idrætsaktiviteter for fx hele årgange, hvor klasser kommer igennem et bestemt forløb. Der kan fx være tale om et partnerskab, hvor atletikklubben tilrettelægger og gennemfører et forløb for skolens 5. klasser. Partnerskabsmodellen er således et kontinuerligt længerevarende samarbejde. Når skolen indgår i et samarbejde med en forening bør målsætning, rammer, honorar, forventninger til skole og forening være beskrevet i en decideret partnerskabsaftale mellem skole og forening. Trænere ansat på skolen For at imødekomme skolereformens krav om bevægelse i skoledagen kan der ansættes en eller flere trænere på deltid som fx varetager skolens skemalagte bevægelsesbånd. Evt. med ren badmintonspecifik introduktion i en periode og karate introduktion i en anden periode. Dating arrangementer ml. skole og forening Skolen byder det lokale foreningsliv inden for på skolen til en Foreningsdag, hvor det drøftes, hvordan samarbejdet mellem skole og forening kan foregå. Arrangementet kan evt. afholdes hvert år ved skolestart. Arrangementet kan evt. have fokus på niche foreninger erfaringerne viser, at mange forældre er gode til at introducere deres børn til de store sportsgrene (fodbold og håndbold). Aalborg Kommunes skoler har fx i efteråret 2014 inviteret det lokale forenings- og kulturliv til dialogmøde på skolerne omkring, hvordan skoler og det lokale forenings- og kulturliv kan samarbejde. Dialogmøderne er et led i Aalborg Kommunes arbejde med visionsprocessen og Den Åbne Skole. Uddannelse af ungetrænere/ungeledere Mange foreninger oplever vanskeligheder med at tiltrække instruktører. En løsning kunne være at indlede et samarbejde med en eller flere skoler. Skolen kunne fx udbyde et kursus, kortere undervisningsforløb eller valgfag, der sætter fokus på nogle af de kompetencer det kræver for at være instruktør fx foreningslære (foreningernes betydning i Danmark, hvordan fungerer en forening?), grundlæggende motorik og idrætsspecifik undervisning. Foreningen bliver efterfølgende en afprøvningsarena for eleverne, hvor de kan afprøve nogle af de færdigheder de har lært i skolen. Samarbejde mellem foreninger I Aalborg Øst har foreningerne i området indgået et foreningssamarbejde under navnet 9220 Aalborg Øst. Foreningssamarbejdet er indgået blandt idrætsklubber, det uniformerede korps og spejdere i Aalborg Øst, og har til 3/5

4 formål at understøtte medlemstallene i foreningerne. I dette arbejde er samarbejdet med skolerne i området en vigtig brik, og foreningerne ønsker derfor at samarbejde med skolerne i området omkring foreningsaktiviteter i skoleog dustiden. Foreningssamarbejdet går nye veje i måden at samarbejde med skolerne på, og håbet er, at foreningerne ved at samarbejde kan imødekomme skolernes behov for foreningsaktivitet i skoletiden. Følg-hjem Skolen indgår et samarbejde med en eller flere klubber i lokalområdet om, at foreningerne henter børnene på skolen og følger dem til foreningsaktiviteter i foreningen eller i skolens idrætsfaciliteter. Evt. med gå-bus fra skole til forening - og vil være oplagt for skoler som ligger i umiddelbar nærhed af idrætsfaciliteter. Dette vil være med til at bygge bro mellem elevernes længere skoledag og foreningslivet samt skabe grobund for øget samarbejde mellem foreninger og skolen. Lektiecafe i foreningen Skole og forening samarbejder om Lektiecafe - skolen afholder lektiecafeen i foreningens faciliteter, og foreningen støtter op omkring med idrætsspecifikke aktiviteter. Et samarbejde vil være ideelt der, hvor skolen ligger i umiddelbar forlængelse af idrætsfaciliteter. Playmaker I Aalborg Kommune har vi en Playmaker, som har ansvaret for samarbejdet mellem skoler og foreninger. Playmakeren koordinerer og planlægger foreningsaktiviteter i skole- og dustiden, og Playmakeren står således til rådighed i forhold til alt det praktisk i forhold til samarbejdet mellem skole og forening. Det kan være sig indgåelse af partnerskaber, planlægning af foreningsaktiviteter m.m.. Hvis din forening eller skole ønsker hjælp til at igangsætte samarbejder eller har brug for hjælp til at planlægge foreningsaktiviteter i skole- eller dustiden kan du få hjælp hos Playmakeren kontakt Louise Skov Nielsen Playtool.dk Aalborg Kommune har indgået en række aftaler med foreninger, som ønsker at lave foreningsaktiviteter i skoletiden. Disse foreningssamarbejdspartnere er samlet på websitet playtool.dk. På playtool.dk er det således muligt for lærere og pædagoger at hente inspiration til bevægelse i skoletiden samt finde foreningssamarbejdspartnere. Hvis din forening ønsker at få jeres forening på playtool.dk bedes I kontakte Playmaker Louise Skov Nielsen. Økonomi Aalborg Kommunes skoler har fået tilført midler til den understøttende undervisning. Det betyder, at skolerne har økonomisk råderum til at inddrage det lokale forenings- og kulturliv i skoletiden, og indgå forpligtigende samarbejder med foreningslivet. 4/5

5 Kontaktoplysninger Playmaker Skolekonsulent Louise Skov Nielsen Per Sand Fritidsområdet Skoleafdelingen / /5

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM DEN ÅBNE SKOLE JUNI 2015 LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE KL INSPIRATION 2 Forord Forord I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund Indhold Skolesport på dagsordenen... 4 Skolesport er en invitaion til samarbejde på tværs...6

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere