BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011"

Transkript

1 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

2 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor

3 Bestyrelsens beretning v/formand Henrik Frisch

4 2008/ /2011 et turbulent et år stabilt 1. halvår og et Foranderligt 2. halvår 1. Halvår 2. Halvår Refinan siering Salg af ejendomme Ekstraordinær generalforsamling Fokus på: Drift Banker Likviditet Strategi Ledelsesændringer Opsigelse af Dan- Ejendomme

5 Årsrapporten 2010/2011 Alle tal i MEUR 10/11 09/10 Ændring Lejeindtægter 15,1 14,5 +0,6 Gennemsnitlig tomgang: 2010/11: ca. 3,5% 2009/10: ca. 5,0 % Omkostninger ved udlejning -0,4-0,3-0,1 Vedligehold -1,5-1,0-0,5 2010/11: 5,69 EUR/m2 2009/10: 4,18 EUR/m2 Ejendomsomkostninger ved tomme lejemål -0,4-0,9 +0,5 0,4 MEUR vedr. tidligere år Hensættelser til tab -0,3-0,3 - Ejendomsforvaltning -0,9-0,9 - Asset Management -0,8-0,9 +0,1 Øvrige omkostninger -0,3-0,5 +0,2 Finansielle omkostninger -7,8-8,2 +0,4 Resultat før skat og værdireguleringer 2,7 1,5 +1,2 Dagsværdiændring af ejendomme m.v. -6,6-6,4-0,2 Skat 0,0 0,0 Inklusiv avance v. salg af Gleimstrasse 1,2 MEUR Resultat -3,9-4,9 +1,0

6 Tomgang reduceret 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% Erhverv 5,0% 4,0% Total 3,0% Boliger 2,0% jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 2010/ /2010

7 Reduktion i fluktuation Akk. fluktuation 2009/2010: 9,8% Akk. fluktuation 2010/2011; 9,7% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 2009/ /2011 0,0% jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun

8 Hensættelsesprincip for debitorer 0 90 dage 0% dage 10% dage 50% > 360 dage 100% Løbende hensættelse 2010/ /2010 0,3MEUR 0,4MEUR Realiserede tab 0,8MEUR 0,3MEUR Ekstraordinære hensættelser -0,8MEUR -0,4MEUR Lejetab i alt 0,3MEUR 0,3MEUR

9 Årets resultat 2,8 2,6 2,4 2,7MEUR Finansielle poster 2,2 2,0 1,8 Heraf tomme lejligheder +0,5MEUR 1,6 1,5MEUR 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Resultat 2010/2011 Lejeregulering +0,3MEUR Tomgang +0,25EUR Vedligeholdelse -0,5MEUR Omkostninger +0,8MEUR Finansielle poster +0,4MEUR

10 Udvikling i aktiver Moderselskabet Koncernen 30. juni juni juni juni 2010 teur. teur. teur. teur. Langfristede aktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Bundne likvide midler Frie og delvis bundne likvider Investeringsejendomme til salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

11 Værdiansættelse Ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning om accept af vilkår i LOI fra Corestate Kompetent køber og sælger Markedsværdi på EUR 185,5 mio. inklusiv værdien af Investeringsejendomme til salg på EUR 1.7 mio. Den samlede værdi er baseret på en gennemsnitlig faktor på 12,4 svarende til et bruttoafkast på 8 % Koncernen MEUR 2010/ /2010 Anskaffelsessum 1. juli 219,7 217,8 Valutakursregulering 0 0,1 Periodens afgang -3,8 0 Tilgang som følge af forbedringer 2,0 1,7 Anskaffelsessum 30. juni 217,9 219,7 Dagsværdiændring 1. juli -24,5-18,1 Periodens valutakursreguleringer 0,0-0,0 Periodens afgang -0,1 Periodens dagsværdiændring ,4 Dagsværdiændring 30. juni -34,4-24,5 Bogført værdi 30. juni 183,5 195,2

12 Likviditet (MEUR) 2010/ /2010 Primo 2,1 2,0 Årets pengestrøm 1,5 0,1 Ultimo 3,6 2,1 Delvis bundne midler 2,0 1,9 Frie midler 1,6 0,2

13 Udvikling i passiver Moderselskabet Koncernen 30. juni juni juni juni 2010 teur. teur. teur. teur. Egenkapital Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for valutakursregulering Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Mellemværende med dattervirksomheder Leverandører Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Afledte finansielle instrumenter Gæld vedrørende aktiver for salg Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

14 Finansieringsstruktur Lån Swap Restgæld Restgæld Afgiven rente Lån eur Udløb teur Udløb exl. margin Berlin Hyp ,98% Berlin Hyp Variabel Berlin Hyp ,72% DG Hyp ,89% DG Hyp ,29% EuroHypo ,20% EuroHypo ,98% EuroHypo ,97% EuroHypo ,01% EuroHypo ,90% I alt

15 Forventninger 2011/2012

16 2011/2012 Prioriteter Fortsætte fokus på drift Mere aktiv porteføljepleje Refinansiering af lån Forhandling med Corestate

17 Forventninger til 2011/2012 Ved salg af porteføljen Nye ejendomsinvesteringer Tilbagekøbsprogram Fortsat drift af eksisterende portefølje Lejeindtægt EUR 15,2 mio. Resultat før værdireguleringer og skat EUR 3,7 mio.

18 Bestyrelsens vederlag Baggrund Berlin III har et ønske om at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække og fastholde en kompetent bestyrelse, direktion og medarbejdere, der skal fremme aktionærernes og selskabets interesser samt fremme og sikre, at beslutninger træffes med udgangspunkt i en langsigtet adfærd. Bestyrelse Markedskonfort basishonorar ved særligt udvalgsarbejde honoreres dette særskilt. Vederlag Formand t.eur 52 Menig t.eur 26 Menig t.eur 26

19 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2011 PWC Board Forum

20 Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen indstiller: Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse

21 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor Generalforsamling 2010

22 Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Direktør Henrik Frisch Karsten Rasmussen Kaj Larsen

23 Henrik Frisch Født Uddannet Cand.merc. Aktiebesiddelse: nom stk. A-aktier (2007/2008: nom stk. A-aktier) (D) i følgende selskaber: NRW II ApS Frisch Germany ApS (BM) i følgende selskaber: STEPRE GERMANY A/S, FÅRUP BETONINDUSTRI A/S, STEPRE HAMBURG A/S, K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE, K/S LONDON CITY AIRPORT, K/S SAVONTIE (BF) i følgende selskaber: BERLIN III A/S, STEP RE A/S. Ejendomsaktieselskabet Oikos

24 Karsten Rasmussen Født Uddannet statsautoriseret revisor. Ejer rådgivningsvirksomheden KR Businesspartner Aktiebesiddelse: nom (D) i følgende selskaber: KR Investment III ApS KR Investment IV ApS Ejendomsselskabet Egeskovvej 9 ApS. Immobilien I A/S Immobilien Holding A/S (BM) i følgende selskaber: Rent a Home A/S Immobilien I A/S

25 Kaj Larsen Født Uddannet cand. oecon. (D) i følgende selskaber: Cross Over A/S (BM) i følgende selskaber: Cross Over A/S

26 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor Generalforsamling 2010

27 Ad 5 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: Deloitte

28 Drøftelser uden for dagsordenen

29 BERLIN III A/S Tak for i dag

30 Ejendom i Spandau I alt ca kvm Bolig ca kvm / 943 lejligheder Erhverv kvm / 6 enheder P-Pladser 278 stk.

31 Tekst

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 93 40 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling 10. 10. 2014

Generalforsamling 10. 10. 2014 Generalforsamling 10. 10. 2014 Velkommen! Generalforsamling 10. 10. 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2014 Aarhus, 16. September 2014 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2013/2014 Den positive udvikling i selskabet fortsætter

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere