Navngivning i TV-inspektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navngivning i TV-inspektion"

Transkript

1 Navngivning i TV-inspektion DANVA VEJLEDNING NR. 90 Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Tlf.nr.: Fax:

2 ISBN: Titel: Navngivning i TV-inspektion, DANVA vejledning nr. 90 Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Udarbejdet af: Navnegruppen en arbejdsgruppe under DDV Det Digitale Vandselskab. Finansiering: DANVA Granskning og høring Vejledningen er udarbejdet af flere grupper og har i processen også været i høring. Slutredigering og granskning er udført af DANVA i februar, marts Bidragydere og arbejdsgrupper fremgår af vejledningens forord. Marts 2013

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 1 2 Introduktion 2 3 Krav til navngivning af knuder og ledninger Knudenavne i hovedsystemet Knudenavne for stik til hovedledning Knudenavne til brøndstik Knudenavne i ukendt område 5 4 Navngivning af filer Eksempler Eksempel på TV-inspektion, Startpunktnr og Slutpunktnr i hovednettet Eksempel på TV-inspektion, hvis stik-referencefelterne anvendes Eksempel på Brøndrapporter FotoFilnavn Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en TV-inspektion Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en gammel brøndrapport Eksempel på Filnavn anvendt i Brøndrapport Rapportnavne Rapportnavn TV-inspektion før DANDAS Data på XML-format Versioner af DANDAS AllCodes Udfyldelse af XML-formatet Regler for afrapportering TV på en hovedledning og stik med kendte knudenavne TV på en stikledning uden kendte knudenavne StikTV på brøndstik Afrapportering Brøndrapport Regler for afrapportering gammel brøndrapport Generelt for rapporter 19 7 Levering af XML-filer Samlerapporter 20 8 Mappestruktur 21 I

4 1 Forord På et ERFA-møde om kvalitetssikring af TV-inspektion 10. september 2008, blev der nedsat en arbejdsgruppe, for at sikre en entydig forståelse af de felter i DASDAS XML-formatet, der anvendes til udveksling af informationer fra TV-inspektion af afløbsledninger, og for at give anbefalinger til en fælles standard for navngivning af filer, brønde og rapportnavne mv., hvor der ikke foreligger andre retningslinjer. Arbejdsgruppen havde følgende sammensætning John Kristensen, Kolding Spildevand A/S tidl. Kolding Kommune Mai Nielsen, HOFOR, tidl. Københavns Energi Pia Mayoh, Århus Vand A/S Ove Kjærsgaard, Niras Claus Vangsager, Per Aarsleff Jesper Olesen, LMJ Jackie Sandgård, Intergraph Henrik Madsen, Orbicon Informatik Arbejdsgruppens resultater er præsenteret flere gange på forskellige ERFA-møder, men har hidtil kun været afrapporteret i form af præsentation, der efterfølgende kunne downloades fra ovennævnte arrangementer. I foråret 2012 blev det i DDV vedtaget, at projektet skulle afrapporteres i en form, så det kan udgives af DAN- VA og derefter anvendes af brugere som grundlag for udarbejdelse af udbud og navngivningskrav samt udfyldning af XML-formatet. Projektet er forankret i DDV styregruppen, Jackie Sandgård, Intergraph er udpeget som projektejer, og Henrik Madsen, Orbicon som projektleder. Den reviderede projektgruppe har således bestået af Jackie Sandgård, Intergraph Henrik Madsen, Orbicon Informatik Pia Mayoh, Århus Vand A/S Morten Anders Rasmussen, Teknologi VAV Udkast til Vejledningen er præsenteret på på DDVs netværksworkshop d. 27. og 28. november 2012 og desuden udsendt til høring 23. november 2012 til følgende modtagere: John Kristensen, Kolding Spildevand A/S Ove Kjærsgård, Niras Søren G. Hansen, Envidan Claus Vangsager, Per Aarselff Jesper Olesen, LMJ Morten Kristensen, Kajs TV-inspektion Bo Laden, Aalborg Forsyning Peter Christensen, Randers Spildevand Der er på den baggrund modtaget 2 høringssvar, som har givet anledning til mindre ændringer i vejledningsteksten. Side 1 af 21

5 2 Introduktion Resultatet fra en TV-inspektion eller en Brøndrapport udveksles på XML-format defineret af DANVA. Indhold og opbygning af XML-filerne omtales senere, men XML-filen indeholder både registrering af brøndens eller ledningens tilstand vurderet ud fra Fotomanual og Brøndmanual, og ofte en række systemdata forsyningen kan til vælge ved bestillingen af en basis inspektion. De ekstra systemdata kan ledningsejeren anvende til verifikation og opdatering af det registrerede ledningsnet. Nogle steder begrænser kendskabet til ledningsnettet sig til registrering fra gamle projekttegninger, uden en Således Udført verifikation af anlægget. Det er i dag ikke tilstrækkeligt som baggrund for økonomistyring, benchmarking og hydrauliske analyser. Hvis ledningsejeren alene bestiller en inspektion uden yderligere henvisning/bilag ved bestillingen end seneste Fotomanual og/eller Brønd manual, må de påregne at rapporterne alene kan anvendes til at vurdere anlæggets tilstand. For at en rapport skal have reel værdi i ledningsregistrerings- og planlægningssammenhæng, skal man derfor være sikker på identifikationen af den strækning, hvor der er kørt TV eller den brønd, hvor brøndrapporten er udført. Samtidig skal det sikres, at data fra nye rapporter kan sameksistere, også over tid, med historiske data i den databank, som ledningsregistreringen udgør. Standardiserede regler for identifikation og navngivning vil give såvel GIS- som TV-operatøren et ensartet arbejdsgrundlag og samtidig sikre en smidig import og anvendelse af data i ledningsregistreringen og tilknyttede programmer. Regler og vejledninger beskrevet på de følgende sider vil medvirke til dette. Det er vores hensigt, at ledningsejere kan anvende nærværende materiale som bilag til bestilling af rapporter: i dets fulde form eller redigeret, således at materialet kan anvende som udgangspunkt og checkliste for opstilling af egne regler. Materialet vil desuden være retningsgivende for TV-branchen i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en yderligere aftale om navngivning og dataleverance. Side 2 af 21

6 3 Krav til navngivning af knuder og ledninger En primær nøgle i udveksling af data er de brønd-/knudenavne der anvendes. Disse anvendes også til identifikation af ledningen mellem to brønde Knudenavnet er entydigt i en database, og der må kun findes én knude med samme navn. Knudenavnene anvendes dels til identifikation på planer, dels som nøgler i dataudvekslingen på DANDAS XML-format. For at sikre en smidig anvendelse af knudenavne, kan der opstilles en række anbefalinger: 3.1 Knudenavne i hovedsystemet Unikke knudenavne Så kort som muligt af hensyn til overskuelighed og kommunikation over bordet o 7-9 tegn Ikke informationsbærende, dog eventuelt med opland og/eller system. Fortløbende nummerering, så nabo knudenavne kun adskiller sig på 3-4 tegn Et system til håndtering af indskudte/ukendte knuder, f.eks. spring i nummereringen eller bogstaver i stedet for tal. Gamle numre må ALDRIG genbruges til nye knuder. Knudenavnet indeholder tal og KUN store bogstaver (A-Z), dvs. danske bogstaver må IKKE benyttes. Vær opmærksom på anvendelse af tal og bogstaver, der kan forveksles, f.eks. bogstav O (stort o) og tallet 0 (nul) samt bogstav I (stort i) og tallet 1 (et), der i nogle fonte er svære at skelne. Beskriv opbygningen af knudenavnet. 3.2 Knudenavne for stik til hovedledning Navngivning af stikknuder er vigtig i forhold til at få kørt StikTV. For sikker identifikation skal Stikreferencefelterne (se senere) til identifikation af stikkets placering på hovedledningen anvendes. Sammen med stikreferencerne skal angives knudenavn for start- og slutpunkt. Har disse punkter kendte knudenavne der f.eks. kan fremgå af en ledningsplan - anvendes disse. Der kan ligeledes være aftalt et system for nummerering af skelbrønde. Ellers anvendes knudenavne afledt af hovedledningens knudenavne, en stationering langs denne og en urreference samme identifikation som også anvendes til stikreferencerne. Side 3 af 21

7 Som decimaladskilleren i stationering anvendes et komma, og urreferencen angives med 2 tegn. F.eks. stikkets tilslutning til hovedledningen: AN0505S AN0510S-12,4-03. Toppunktet mærkes med et T, og ved kørsel af stik-på-stik erstattes dette T med et fortløbende bogstav A, B, C Figur 3.1: Knudenavne for stik til hovedledning 3.3 Knudenavne til brøndstik Regler for navngivning af brøndstik er vigtige for identifikation af stikket, når der skal køres TV på stikket. Her opbygges et system som for stik til hovedledningerne med knudenavne afledt af hovedsystemet: Toppunktet for brøndstikket navngives ud fra hovedbrønden Knudenavnet efterfølges af et løbenummer efter sammen standard som for StikNr i brøndrapporter: med uret fra hovedudløbet hvis flere i samme urref, startes nummereringen fra bunden. Eks: AN0510S-T2 (T1 anvendes ikke, da denne tilslutning svarer til hovedbrøndens dybeste hovedudløb kl. 6) Side 4 af 21

8 Figur 3.2: Knudenavne til brøndstik 3.4 Knudenavne i ukendt område Arbejdes der i ukendt område f.eks. indenfor et boligselskab eller anden privat ledningsnet, hvortil der ikke er knyttet systematiske knudenavne, må der på hovedsystemet anvende simple knudenavne med et systembogstav og et løbenummer: S1,S2,S2 R1,R2,R3 F1,F2,F3 D1,D2,D3 osv. Stik navngives fortsat efter ovenstående regler. En XML-fil fra en sådan TVinspektion kræver en del manuelt tilretning, hvis den skal anvendes i ledningsregistrering. Det er derfor kun i nødstilfælde og efter særskilt aftale - at en sådan navngivning er acceptabelt for leverance til en offentlig ledningsejer. Side 5 af 21

9 4 Navngivning af filer Fra både TV- og Brøndrapporter genereres en række dokumenter, der udveksles som filer. For TV inspektion felterne: Tekstfil (Udfyldes med navn på XML-filen) FilmFil (Henvisning til digital videosekvens) Dokumentnavn (Udfyldes efter aftale med ledningsejeren med navn på PDF-rapport) FotoFilnavn (Udfyldes med filnavn for foto af enkeltobservationer efter aftale med ledningsejeren) For gamle brøndrapporter udført efter brøndmanualer fra før 2010 kan der knyttes foto dels til registreringen af tilløb/udløb og til enkeltobservationer. Felterne har i XML-filen samme navn: Dokumentnavn (Udfyldes efter aftale med ledningsejeren med navn på PDF-rapport) FotoFilnavn knyttet til registrering af tilløb/udløb FotoFilnavn knyttet til registrering af observationer For brøndrapporter udført efter Brøndmanualen 2010: Dokumentnavn (Udfyldes efter aftale med ledningsejeren med navn på PDF-rapport) Filnavn knyttet til en liste over dokumenter knyttet til rapporten, f.eks. fotos, film, tegninger mv. Filnavne i DANDAS er generelt 255 tegn lange og følgende overordnede regler skal overholdes i navngivningen: Alle dokumenter til samme rapport/strækning angives med samme navn, men forskellige filtyper (.mpg,.xml,.pdf,.ipf etc.) Samlerapporter navngives så de tydeligt kan adskilles fra enkeltstrækninger se afsnit 7.1 Samlerapporter leveres i særskilte XML filer med mindre andet er aftalt Knudenavne indgår i filnavne af hensyn til manuel identifikation af dokumenterne i en stifinder Ledningsnr. kan udelades, hvis der kun findes en ledning mellem to knuder XML-filer med flere stræk/brønde navngives med sagsnummer eller gadenavn o Tilknyttede dokumenter navngives fortsat efter strækning Ved bestilling skal det aftales om XML filerne skal opdeles pr. strækning, eller om de må indeholde flere strækninger. Hvis intet aftales, skal en XML fil kun indeholde en strækning eller knude (brøndrapporter) Filnavne SKAL angives med samme filnavn i XML-filen, som filen navngives i de leverede data Filtypen SKAL angives som en del af filnavnet i såvel XML-fil som i de fysiske filers navngivning I det omfang, filtypen alene ikke fortæller entydigt om filens indhold, skal dette fremgå af filnavnet. o F.eks. til FotoFilnavn, hvor der i filnavnet angives et fotonummer samt Filnavn anvendt i Brøndrapport 2010, hvor filnavnet suppleres med en indholdsbeskrivelse(se bl.a. afsnit 4.5) Sammen med feltet Dokumentnavn (knyttet til rapporttabellen) angives feltet Dokfil til J. Side 6 af 21

10 4.1 Eksempler I det følgende er angivet en række eksempler på navngivning. Eksemplerne er bygget således op, at navne og felter angivet med fed skal angives, mens navne og felter angivet i [kursiv] kan angives. FED: Skal angives [Kursiv]: kan angives 4.2 Eksempel på TV-inspektion, Startpunktnr og Slutpunktnr i hovednettet Filer tilknyttet TV-inspektioner navngives ud fra knudenavne i hovednettet. Selve rapporten vil typisk have samme rapportnavn som f.eks. videosekvensen blot uden angivelse af filtypen. I nedenstående eksempel er navngivningen vist med videosekvensen (.mpg) som eksempel, men analog til andre filtyper (.xml,.pdf etc.). Eksempel: mpg (Ledningsnr og løbenr medtaget) mpg (Ledningsnr og løbenr udeladt) Syntaks: Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-Dato[-lbnr].Filtype FED: Skal angives Startpunktnr angiver knudenavn hvorfra TV startes Slutpunktnr angiver mod hvilken knude TV er kørt, uanset om inspektionen kommer igennem til knuden. Findes en ukendt brønd på strækningen, navngives den efter aftalte regler og dette anvendes i stedet som slutpunktnr. Dato angives på formatet ååååmmdd, hvor o åååå angiver årstal på 4 tegn o mm angiver månedens nummer på to tegn, januar som 01 o dd angiver dato på to tegn, den første som 01 Filtype (.mpg,.xml,.pdf etc.) [Kursiv]: Kan angives Ledningsnr kan udelades Lbnr kan anvendes til flere rapporter samme dag, f.eks. før og efter strømpeforing Enkeltbilleder (FotoFilnavn) af observationer navngives med fotonr se senere eksempler i afsnit 4.5. Navngivningen skal også anvendes for stik med kendte knudenavne i begge ender. Side 7 af 21

11 4.3 Eksempel på TV-inspektion, hvis stik-referencefelterne anvendes Ved anvendelse af stik-referencefilterne udvides navngivningen med stikkets stationering og urreference: Eksempel: , mpg (Ledningsnr og løbenr medtaget) , mpg (Ledningsnr og løbenr udeladt) Syntaks: Stikstartpunktnr-Stikslutpunktnr[-Stikledningsnr]-Stationering-Urref-Dato[-Lbnr].Filtype 4.4 Eksempel på Brøndrapporter Brøndrapporter afleveres ofte som en kædet fil med flere rapporter samlet i én XML-fil: i de tilfælde anvendes sagsnummer eller gadenavn som filnavn for XML-filen. Men dokumentation af enkeltbilleder mv. tager udgangspunkt i det samme unikke filnavn, som skal anvendes ved afrapportering af enkeltrapporter: Eksempel: xml xml (løbenr medtaget) (løbenr udeladt) Syntaks: Knudenavn-Dato[-lbnr].Filtype FED: Skal angives Knudenavn angiver navn for den inspicerede knude/brønd Dato angives på formatet ååååmmdd, hvor o åååå angiver årstal på 4 tegn o mm angiver månedens nummer på to tegn, januar som 01 o dd angiver dato på to tegn, den første som 01 Filtype (.mpg,.xml,.pdf etc.) [Kursiv]: Kan angives Lbnr kan anvendes til flere rapporter samme dag, f.eks. før og efter strømpeforing kan evt. sammensættes af vognnr og et løbenummer efter aftale mellem kunde og operatør. Side 8 af 21

12 4.5 FotoFilnavn FotoFilnavn angives altid sammen med fotonummer som en udvidelse af ovenstående navngivningsregler. Filnavnet vises ikke i rapportskemaet, det gør kun feltet Foto, der netop angiver fotonummeret Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en TVinspektion Eksempel: [-1] [-12]-Foto1.jpg Syntaks: Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-Dato[-Lbnr]-FotoFoto.Filtype FED: Skal angives Foto er feltet Foto fra rapportskemaet. Filtype angiver det aktuelle dokuments filtype Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en gammel brøndrapport Enkeltbilleder og anden dokumentation kan være knyttet til dels registrering af enkeltobservationer, dels registrering af udløb og tilløb. Eksempel: [-1002]-ObsFoto-1.jpg [-1002]-LøbFoto-2.jpg Syntaks: Knudenavn-Dato[-Lbnr]-ObsFoto-FotoNr.Filtype Knudenavn-Dato[-Lbnr]-LøbFoto-LoebFotoNr.Filtype ObsFoto og Løbfoto er en angivelse af dokumenttype. LoebFotoNr er rapportskemaets felt Fotonr fra registrering af til- og udløb (feltet hedder LoebFotoNr i XML-skemaet). Registrering af FotoNr fremgår ikke af rapportskemaet, men er knyttet til enkeltobservationerne i xml-filen. Side 9 af 21

13 4.5.3 Eksempel på Filnavn anvendt i Brøndrapport 2010 I Brøndrapport 2010 kan der tilknyttes en vilkårlig lang liste af dokumenter til rapporten. I feltet Dokumentation angives den primære dokumentationstype (Foto, film, tegning mv. Fri tekst på 30 tegn). I feltet AntalDok angives det samlede antal dokumenter knyttet til rapporten. Til identifikation af indholdet i flere enkeltfiler i en stifinder, er det ønskeligt at dokumenttypen også fremgår af filnavnet, samt at filnavnet indeholder et evt. løbenr Eksempel: [-1003]-Brøndfoto-1.jpg [-1003]-Brøndfoto-2.jpg [-1003]-Brøndvideo-1.mpg [-1003]-BrøndRapport.xml Syntaks: Knudenavn-Dato[-Lbnr]-Dokumenttype-Lbnr.Filtype Side 10 af 21

14 5 Rapportnavne Rapportnavnet er en entydig identifikation af en rapport knyttet til et givent element i afløbsnettet. Tabellen Rapport er generel for både TV-inspektioner og nye såvel som gamle Brøndrapporter. Det samme rapportnavn må derfor ikke optræde mere end én gang. Navngivning sker derfor efter samme regler som filer. Fra DANDAS er rapportnavnet udvidet til 255 tegn, og kan derfor udfyldes efter samme regler som filnavne for både TV- og Brøndrapporter. TV på hovedledninger: Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-Dato[-lbnr] TV på stik: Brøndrapporter: Stikstartpunktnr-Stikslutpunktnr[-Stikledningsnr]-Stationering-Urref-Dato[-Lbnr] Knudenavn-Dato[-lbnr] 5.1 Rapportnavn TV-inspektion før DANDAS Rapportnavnet har i tidligere versioner af DANDAS været begrænset til 30 tegn. Det har derfor ikke været muligt at anvende samme regler for navngivning for filnavne også på rapportnavne til TV-inspektionerne. Rapportnavnet indeholder derfor en identifikation af, at det er en TV-inspektion, samt en dato, et firmaid og et løbenr. Eksempel: TV DV-1001 Syntaks: TV-Dato-FirmaID-Lbnr FirmaID - firmaid max. 10 tegn. Lbnr er et Løbenr evt. sammensættes af vognnr og et løbenummer for dagens opgaver/strækninger, og kan evt. aftales mellem kunde og operatør. Side 11 af 21

15 6 Data på XML-format 6.1 Versioner af DANDAS Ved levering af rapporter skal seneste eller forgående version af formatet anvendes ud fra hvad der var gældende 6 måneder før bestillingsdatoen (specificeres af Forsyningen). Hvis intet er angivet, leveres data i seneste version ud fra hvad der var gældende 6 måneder før bestillingsdatoen. Ved frigivelse af nye versioner, skal rapporter kunne leveres i det nye format senest 6 måneder efter frigivelsen. Til de enkelte versioner af DANDAS knytter der sig en version af det XML-baserede udvekslingsformat. For eksempel er XML-filerne til DANDAS version stemplet med datoen , der fremgår af det angivne namespace: xmlns:das="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/ " De enkelte versioner af DANDAS formatet og de forskellige datatyper ( Knuder, Ledninger, TVinspektion, Brøndrapporter) i XML-formatet er beskrevet i tilhørende XSD-skemaer, der definerer lovlige navne, stavemåder og værdier for de enkelte felter AllCodes Fra version DANDAS har vi fået 2 nye XSD-skemaer for TV og brøndrapporter: DAS_Broendrapport2010_AllCodes.xsd og DAS_TVInspektion_AllCodes.xsd. Med Fotomanualen og Brøndmanual fra 2010 er lister med f.eks. tilladte materialer og knude/brøndtyper begrænset i forhold til tidligere. XSD-skemaerne _AllCodes.xsd skal derfor anvendes, hvis der skal udveksles data kørt efter tidligere vejledninger, og kan desuden anvendes hvis en inspektion er ønsket kørt efter en ældre vejledning med de fulde kodelister som understøttes af DANDAS. 6.2 Udfyldelse af XML-formatet Både Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger (Vejledning nr.5, januar 2010) og Brøndmanualen Inspektion og registrering af brønde (Vejledning nr. 58, januar 2010) indeholder eksempler på udfyldelse af XML-formatet. Vær opmærksom på, at der er udgivet rettelsesblad til Fotomanualen 12. februar 2012 og 14. december Side 12 af 21

16 6.3 Regler for afrapportering Nedenstående regler vil beskrive de forskellige situationer, så fejl i stedfæstelsen kan undgås TV på en hovedledning og stik med kendte knudenavne Identifikationen af den ledning der er kørt TV på er lige så væsentlig som registreringen af ledningens tilstand. Kørsel af TV på en hovedledning med kendte knudenavne i start og slut, afrapporteres med angivelse af Startpunktnr, Slutpunktnr og Ledningsnr til identifikation af den strækning, der er kørt. Stationering af enkeltobservationer angives i feltet MaaltStationStart, og regnes altid fra knuden angivet i feltet Startpunktnr, uanset om der køres medstrøms eller modstrøms. Urreferencer Ur1 og Ur2 angives set i kørselsretningen. Dette har væsentlige betydning for bl.a. verifikation af stik til hovedledningen. StartpunktKode og SlutpunktKode angiver knudetypen i henholdsvis start og slutpunkt, og er også vigtige i forhold til verifikation af ledningsnettet. For kørsel i stik med kendt knudenavn i begge ender anvendes samme identifikation. Eksempel på XMLformat ses nedenfor. Udfyldelsen af XML-formatet er analogt til en hovedledning med kendte knudenavne i begge ender. ST R ST R T <Startpunktnr>ST R</Startpunktnr> <StartpunktKode>5</StartpunktKode> <!--Stiktilslutning--> <Slutpunktnr> ST R-T</Slutpunktnr> <SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd--> <Ledningsnr>1</Ledningsnr> Figur 6.1: Eksempel på udfyldelse af XML fil for hovedledning og stik med kendte og registrerede knudenavne i begge ender. Side 13 af 21

17 6.3.2 TV på en stikledning uden kendte knudenavne Skal der afrapporteres en TV-inspektion for et stik, hvor ikke begge knudenavne er kendt, bruges i stedet en række stikreferencefelter, der fastlægger stikkets placering på hovedledningen. Feltnavn i datamodellen Beskrivelse Tag-navn i XML Betegnelse i fotomanualen STIKSTARTPUNKTNR Brøndnr på hovedledning hvorfra stationering af stikkets placering måles i hovedledningen. StikStartpunktnr Stikreference, Startpunkt STIKSLUTPUNKTNR Brøndnr i hovedledning hvor mod stationering af stikket regnes. StikSlutpunktnr Stikreference, Slutpunkt STIKAFSTAND Afstand i hovedledningen målt fra StikStartpunktnr til stikkets placering. Stikafstand Stikreference, Længde STIKURREF Stikkets urrefference i tilslutningen til hovedledningen. StikUrref Stikreference, Urref STIKLEDNINGSNR Dobbeltledningsnr på hovedledningens brøndstrækning StikLedningsnr Stikreference, Ledn.id Selve stikket angives med Startpunktnr, Slutpunktnr og Ledningsnr samt StartpunktKode og SlutpunktKode til identifikation af den strækning, der faktisk er kørt. Hvis ikke andet er aftalt, udfyldes disse knudenavne efter regler beskrevet i afsnittet Knudenavne for stik til hovedledning med navne afledt af hovedledningens knude/brøndnavne. På følgende side illustreres på figur Figur 6.2, hvordan felterne i XML filen for en stikledning uden kendte knudenavne skal forstås, ligesom der er vist et eksempel på udfyldelse af tilhørende XML fil i Figur 6.3: Side 14 af 21

18 Figur 6.2: Forklaring til felterne i XML-filen for kørsel på en stikledning uden kendte knudenavne Udfyldt i XML-filen vil det kunne se således ud: AN0505S AN0510S <StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr> <StikLedningsnr>1</StikLedningsnr> <Stikafstand>17.20</Stikafstand> <StikUrref>3</StikUrref> <Startpunktnr>AN0505S -AN0510S-17,2-03</Startpunktnr> <StartpunktKode>5</StartpunktKode> <!--Stiktilslutning--> <Slutpunktnr>AN0505S -AN0510S-17,2-03-T</Slutpunktnr> <SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd--> <Ledningsnr>1</Ledningsnr> Figur 6.3: Eksempel på udfyldelse af XML fil på en stikledning uden kendte knudenavne. Grønne felter er kodeforklaringer (ikke krævet.) Side 15 af 21

19 Angivelse af Startpunktnr og Slutpunktnr er her ikke nødvendigt for identifikation af stikket. Det er dog et krav fra DTVK, at knudenavnene angives, indtales på bånd og indgår i rapportskemaet. Er en eller begge knudenavne kendt, skal det kendte knudenavn selvfølgelig anvendes, f.eks. i forhold til en kendt indmålt skelbrønd. Nogle ledningsregistreringssystemer er i stand til at opdatere navnene på stikkets endepunkter ud fra hvad der er angivet i StikTV rapporten. Automatisk oprettede stik fra hovedledningen kan således omdøbes i overensstemmelse med ledningsejerens standard, hvis disse angives i XML-filen: f.eks. et aftalt system til navngivning af skelbrønde. Tilsvarende vil angivelse af kendt registreret skelbrøndsnavne i Startpunktnr eller Slutpunktnr også kunne trække stikket til skelbrønden, så yderligere efterredigering er unødvendigt. Stikreferencefelterne bør, som hovedregel, kun anvendes, når der køres modstrøms i stikket, altså fra hovedledningen mod skel. Alternativt må der angives et system, der sikrer, at stationering til stikkets tilslutning til hovedledningen er korrekt. Eksempelvis et ekstra kamera placeret i hovedledningen eller en opmåling med sonde på terræn. Ellers er der ingen garanti mod fejlregistrering af krydsende ledninger StikTV på brøndstik XML-formatet er ikke 100% forberedt på håndtering af TV på brøndstik. Går stikket fra hovedbrønden til en navngiven brønd eller punkt, er det ingen problemer, men inspektionen afrapporteres blot som TV på en hovedledning eller et andet stik med kendte knudenavne. Men er det et stik mod et ukendt slutpunkt, kan stikreferencefelterne anvendes med en lidt anden tolkning end ved stik til en hovedledning: StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr (den brønd i hovedsystemet, stikket er tilsluttet) StikUrref tolkes ift. udløb urreference 6 Hvis der er flere udløb fra brønden, anvendes feltet StikUr6Slutpunktnr til at angive hvilken ledning fra brønden, der er anvendt som kl. 6. Hvis StikUr6Slutpunktnr ikke er angivet, anvendes det dybest liggende udløb som hovedudløbet, jf. Brøndmanualen. På følgende side i Figur 6.4 illustreres felterne for i XML filen for StikTV på brøndstik.. Ved start fra brønden, angives Startpunktnr = StikStartpunktnr. Angives StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr og Stikafstand = 0.00, er der altid tale om et brøndstik. Er Slutpunktnr ikke et kendt knudenavn, anvendes som i eksemplet på følgende side regler for navngivning som angivet i Afsnit 3.3 Knudenavne til brøndstik. I Figur 6.5 ses et eksempel på identifikationen i en XML-fil for stiktv på brøndstik. Side 16 af 21

20 Figur 6.4: Forklaring til felterne i XML-filen for StikTV på brøndstik AN0505S AN0500S <StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0505S</StikSlutpunktnr> <StikUrref>9</StikUrref> <Stikafstand>0.00</Stikafstand> <StikUr6Slutpunktnr>AN0500S</ StikUr6Slutpunktnr > <Startpunktnr>AN0505S</Startpunktnr> <Slutpunktnr> AN0505S-T2</Slutpunktnr> Figur 6.5: Eksempel på identifikation i XML-fil for stiktv på brøndstik Side 17 af 21

21 6.3.4 Afrapportering Brøndrapport 2010 Identifikation af brønden der er inspiceret er simpel det er blot knudenavnet, der skal skrives i feltet Broendnr i datablokken Broendrapport2010, hvor rapportnavn som attribut.: <Broendrapport2010 Rapportnr="B33162R "> <Broendnr>B33162R</Broendnr> Identifikation af brøndens til- og udløb til kendte knudenavne kan angives i felterne Tilloebspunkt. I feltet TilslutningKode angives om det er o Et udløb (kode 1) o Et tilløb (kode 2) o Indvendig nedføring: (kode3) o Udvendig nedføring: (kode 4) Feltet Tilloebspunkt må IKKE udfyldes, hvis navnet på til/fra-knude ikke er kendt Der må IKKE bruges betegnelser som skelbrønd, vejbrønd, Nr. 10 e.lign. som til/fra-knudenavn Regler for afrapportering gammel brøndrapport I de gamle brøndrapporter gælder at: Knudenavnet skrives i feltet Knudenavn i datablokken BroendTilstand. Registrering som ud- eller tilløb til brønden sker i feltet UdloebTiloeb med angivelse af U for udløb og T for tilløb. Registrering af naboknuder sker i feltet LoebTilFraKnudenavn. Feltet LoebTilFraKnudenavn må IKKE udfyldes, hvis der ikke er et kendt knudenavn. I Figur 6.6 på følgende side vises anvendelsen af feltet LoebTilFraKnudenavn for en brøndrapport udført for brønden B33243R. Anvendelsen er analog til Brøndrapport Side 18 af 21

22 Figur 6.6: Anvendelsen af feltet LoebTilFraKnudenavn for en brøndrapport udført for brønden B33243R Generelt for rapporter Uoplyste værdier må aldrig angives med værdi 0. En typisk fejl som ses i brøndrapporter med registrering af manglende nedstik, koter eller koordinater udfyldt med værdien 0,00. <NedstikBund>0.00</NedstikBund> <! OBS! Ulovlig angivelse af manglende nedstik--> Tagget bør i stedet udelades eller skrives med en tom værdi: <NedstikBund></NedstikBund> <! Lovlig angivelse af manglende nedstik--> Kote og koordinatsystem skal altid angives, hvis rapporten indeholder koter og/eller koordinater. Side 19 af 21

23 7 Levering af XML-filer Ved bestilling af en TV-inspektion eller brøndrapport bør der tagen stilling til levering af data: ønsker man alle stræk leveret i samme XML-fil, gadevis eller hver strækning i hver sin fil. Afhængig af hvilket system, der skal håndtere data og hvilke kontrolrutiner der arbejdes med i de enkelte programmer og hos de enkelte forsyninger, kan der være fordele og ulemper ved både at få data i enkeltfiler og i som kædede filer. Både ved levering af enkeltstrækninger og kædede filer, deles data op i et antal filer, der tydeligt kan adskilles, i følgende grupper med mindre andet er aftalt: Xml for hovedledninger Xml for stikledninger Xml for samlerapporter Xml for brøndrapporter (skal altid være anden fil end TV der bruges et andet XSD-skema) 7.1 Samlerapporter Samlerapporter afleveres og navngives særskilt, med et filnavn svarende til den enkeltstrækning rapporten dækker, og foranstillet et SAM, eks.: SAM xml mens de to enkeltstrækninger kan indgå i en kædet fil eller individuelt navngives som: xml xml Samme navngivning anvendes til rapportnavnet, hvor samlerapporten ligeledes navngives med et foranstillet SAM-: SAM Mens enkeltrapporterne fortsat navngives efter tidligere beskrevne regler. Samlerapporten skal desuden markeres med en DatoUdfoert, der ikke må være ældre end den nyeste af de enkeltrapporter den samler OBS: DatoUdfoert indeholder også et klokkeslæt. Både enkeltrapporter og samlerapport er fortsat nødvendige for at håndtere de dokumenter, der er knyttet til enkeltrapporterne (enkeltbilleder og videosekvens), mens samlerapporten giver ledningens samlede fysiske index. Typisk vil det være en fordel at indlæse samlerapporterne i ledningsregistreringen til sidst efter enkeltstrækninger. Side 20 af 21

24 8 Mappestruktur Historiske data fra TV-inspektion og brøndrapporter har stor betydning for forvaltningen af ledningsnettet, bl.a. i saneringssammenhæng. Med overholdelse af ovenstående regler for navngivning af filer, sikres at filnavne altid er unikke. Ledningsejeren har derfor fri mulighed for at opbygge en mappestruktur til at gemme data organiseret efter dato, vejnavne eller sagsnumre eller at gemme alle data i en stor mappe. Den måde data typisk leveres fra TV firmaer i dag gør det dog lettest at gemme data organiseret efter sagsnummer under en bestemt rodmappe. Det er så en opgave for applikationerne at finde en navngiven fil i dette hav af data. Side 21 af 21

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER DANVA DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER Beskrivelse Version 2.6.0 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 7 1.1. Målsætning... 8 1.2. Databaser... 8 1.3. Ændringer og udvidelser... 8 1.4.

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

DanDasGraf Brugermøde

DanDasGraf Brugermøde DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1 DanDasGraf 2010 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD version 1.0.0.121 - MUD-Administration version 1.0.0.34 MUD s bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Revideret 29. oktober 2014. Stor tak til Carsten Risager

Læs mere

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Digitale Mangellister C207 Publikation C207 Oktober 2005 1 bips Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde F104 Dokumenthåndtering

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde F104 Dokumenthåndtering byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Dokumenthåndtering F104 Publikation F104 September 2011 bips Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 Landsplanafdelingen Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Behovet for og nytteværdien af PlanDK2...4

Læs mere

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 DACaPo Marts 2006 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD ver. 1.0.0.92 - MUD-Administration ver. 1.0.0.28 Hugo Hvid Sørensen 02-12-2011 Stor tak til Carsten Risager og Frederik Callesen m.fl. for gode forslag og

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere