Navngivning i TV-inspektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navngivning i TV-inspektion"

Transkript

1 Navngivning i TV-inspektion DANVA VEJLEDNING NR. 90 Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Tlf.nr.: Fax:

2 ISBN: Titel: Navngivning i TV-inspektion, DANVA vejledning nr. 90 Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Udarbejdet af: Navnegruppen en arbejdsgruppe under DDV Det Digitale Vandselskab. Finansiering: DANVA Granskning og høring Vejledningen er udarbejdet af flere grupper og har i processen også været i høring. Slutredigering og granskning er udført af DANVA i februar, marts Bidragydere og arbejdsgrupper fremgår af vejledningens forord. Marts 2013

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 1 2 Introduktion 2 3 Krav til navngivning af knuder og ledninger Knudenavne i hovedsystemet Knudenavne for stik til hovedledning Knudenavne til brøndstik Knudenavne i ukendt område 5 4 Navngivning af filer Eksempler Eksempel på TV-inspektion, Startpunktnr og Slutpunktnr i hovednettet Eksempel på TV-inspektion, hvis stik-referencefelterne anvendes Eksempel på Brøndrapporter FotoFilnavn Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en TV-inspektion Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en gammel brøndrapport Eksempel på Filnavn anvendt i Brøndrapport Rapportnavne Rapportnavn TV-inspektion før DANDAS Data på XML-format Versioner af DANDAS AllCodes Udfyldelse af XML-formatet Regler for afrapportering TV på en hovedledning og stik med kendte knudenavne TV på en stikledning uden kendte knudenavne StikTV på brøndstik Afrapportering Brøndrapport Regler for afrapportering gammel brøndrapport Generelt for rapporter 19 7 Levering af XML-filer Samlerapporter 20 8 Mappestruktur 21 I

4 1 Forord På et ERFA-møde om kvalitetssikring af TV-inspektion 10. september 2008, blev der nedsat en arbejdsgruppe, for at sikre en entydig forståelse af de felter i DASDAS XML-formatet, der anvendes til udveksling af informationer fra TV-inspektion af afløbsledninger, og for at give anbefalinger til en fælles standard for navngivning af filer, brønde og rapportnavne mv., hvor der ikke foreligger andre retningslinjer. Arbejdsgruppen havde følgende sammensætning John Kristensen, Kolding Spildevand A/S tidl. Kolding Kommune Mai Nielsen, HOFOR, tidl. Københavns Energi Pia Mayoh, Århus Vand A/S Ove Kjærsgaard, Niras Claus Vangsager, Per Aarsleff Jesper Olesen, LMJ Jackie Sandgård, Intergraph Henrik Madsen, Orbicon Informatik Arbejdsgruppens resultater er præsenteret flere gange på forskellige ERFA-møder, men har hidtil kun været afrapporteret i form af præsentation, der efterfølgende kunne downloades fra ovennævnte arrangementer. I foråret 2012 blev det i DDV vedtaget, at projektet skulle afrapporteres i en form, så det kan udgives af DAN- VA og derefter anvendes af brugere som grundlag for udarbejdelse af udbud og navngivningskrav samt udfyldning af XML-formatet. Projektet er forankret i DDV styregruppen, Jackie Sandgård, Intergraph er udpeget som projektejer, og Henrik Madsen, Orbicon som projektleder. Den reviderede projektgruppe har således bestået af Jackie Sandgård, Intergraph Henrik Madsen, Orbicon Informatik Pia Mayoh, Århus Vand A/S Morten Anders Rasmussen, Teknologi VAV Udkast til Vejledningen er præsenteret på på DDVs netværksworkshop d. 27. og 28. november 2012 og desuden udsendt til høring 23. november 2012 til følgende modtagere: John Kristensen, Kolding Spildevand A/S Ove Kjærsgård, Niras Søren G. Hansen, Envidan Claus Vangsager, Per Aarselff Jesper Olesen, LMJ Morten Kristensen, Kajs TV-inspektion Bo Laden, Aalborg Forsyning Peter Christensen, Randers Spildevand Der er på den baggrund modtaget 2 høringssvar, som har givet anledning til mindre ændringer i vejledningsteksten. Side 1 af 21

5 2 Introduktion Resultatet fra en TV-inspektion eller en Brøndrapport udveksles på XML-format defineret af DANVA. Indhold og opbygning af XML-filerne omtales senere, men XML-filen indeholder både registrering af brøndens eller ledningens tilstand vurderet ud fra Fotomanual og Brøndmanual, og ofte en række systemdata forsyningen kan til vælge ved bestillingen af en basis inspektion. De ekstra systemdata kan ledningsejeren anvende til verifikation og opdatering af det registrerede ledningsnet. Nogle steder begrænser kendskabet til ledningsnettet sig til registrering fra gamle projekttegninger, uden en Således Udført verifikation af anlægget. Det er i dag ikke tilstrækkeligt som baggrund for økonomistyring, benchmarking og hydrauliske analyser. Hvis ledningsejeren alene bestiller en inspektion uden yderligere henvisning/bilag ved bestillingen end seneste Fotomanual og/eller Brønd manual, må de påregne at rapporterne alene kan anvendes til at vurdere anlæggets tilstand. For at en rapport skal have reel værdi i ledningsregistrerings- og planlægningssammenhæng, skal man derfor være sikker på identifikationen af den strækning, hvor der er kørt TV eller den brønd, hvor brøndrapporten er udført. Samtidig skal det sikres, at data fra nye rapporter kan sameksistere, også over tid, med historiske data i den databank, som ledningsregistreringen udgør. Standardiserede regler for identifikation og navngivning vil give såvel GIS- som TV-operatøren et ensartet arbejdsgrundlag og samtidig sikre en smidig import og anvendelse af data i ledningsregistreringen og tilknyttede programmer. Regler og vejledninger beskrevet på de følgende sider vil medvirke til dette. Det er vores hensigt, at ledningsejere kan anvende nærværende materiale som bilag til bestilling af rapporter: i dets fulde form eller redigeret, således at materialet kan anvende som udgangspunkt og checkliste for opstilling af egne regler. Materialet vil desuden være retningsgivende for TV-branchen i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en yderligere aftale om navngivning og dataleverance. Side 2 af 21

6 3 Krav til navngivning af knuder og ledninger En primær nøgle i udveksling af data er de brønd-/knudenavne der anvendes. Disse anvendes også til identifikation af ledningen mellem to brønde Knudenavnet er entydigt i en database, og der må kun findes én knude med samme navn. Knudenavnene anvendes dels til identifikation på planer, dels som nøgler i dataudvekslingen på DANDAS XML-format. For at sikre en smidig anvendelse af knudenavne, kan der opstilles en række anbefalinger: 3.1 Knudenavne i hovedsystemet Unikke knudenavne Så kort som muligt af hensyn til overskuelighed og kommunikation over bordet o 7-9 tegn Ikke informationsbærende, dog eventuelt med opland og/eller system. Fortløbende nummerering, så nabo knudenavne kun adskiller sig på 3-4 tegn Et system til håndtering af indskudte/ukendte knuder, f.eks. spring i nummereringen eller bogstaver i stedet for tal. Gamle numre må ALDRIG genbruges til nye knuder. Knudenavnet indeholder tal og KUN store bogstaver (A-Z), dvs. danske bogstaver må IKKE benyttes. Vær opmærksom på anvendelse af tal og bogstaver, der kan forveksles, f.eks. bogstav O (stort o) og tallet 0 (nul) samt bogstav I (stort i) og tallet 1 (et), der i nogle fonte er svære at skelne. Beskriv opbygningen af knudenavnet. 3.2 Knudenavne for stik til hovedledning Navngivning af stikknuder er vigtig i forhold til at få kørt StikTV. For sikker identifikation skal Stikreferencefelterne (se senere) til identifikation af stikkets placering på hovedledningen anvendes. Sammen med stikreferencerne skal angives knudenavn for start- og slutpunkt. Har disse punkter kendte knudenavne der f.eks. kan fremgå af en ledningsplan - anvendes disse. Der kan ligeledes være aftalt et system for nummerering af skelbrønde. Ellers anvendes knudenavne afledt af hovedledningens knudenavne, en stationering langs denne og en urreference samme identifikation som også anvendes til stikreferencerne. Side 3 af 21

7 Som decimaladskilleren i stationering anvendes et komma, og urreferencen angives med 2 tegn. F.eks. stikkets tilslutning til hovedledningen: AN0505S AN0510S-12,4-03. Toppunktet mærkes med et T, og ved kørsel af stik-på-stik erstattes dette T med et fortløbende bogstav A, B, C Figur 3.1: Knudenavne for stik til hovedledning 3.3 Knudenavne til brøndstik Regler for navngivning af brøndstik er vigtige for identifikation af stikket, når der skal køres TV på stikket. Her opbygges et system som for stik til hovedledningerne med knudenavne afledt af hovedsystemet: Toppunktet for brøndstikket navngives ud fra hovedbrønden Knudenavnet efterfølges af et løbenummer efter sammen standard som for StikNr i brøndrapporter: med uret fra hovedudløbet hvis flere i samme urref, startes nummereringen fra bunden. Eks: AN0510S-T2 (T1 anvendes ikke, da denne tilslutning svarer til hovedbrøndens dybeste hovedudløb kl. 6) Side 4 af 21

8 Figur 3.2: Knudenavne til brøndstik 3.4 Knudenavne i ukendt område Arbejdes der i ukendt område f.eks. indenfor et boligselskab eller anden privat ledningsnet, hvortil der ikke er knyttet systematiske knudenavne, må der på hovedsystemet anvende simple knudenavne med et systembogstav og et løbenummer: S1,S2,S2 R1,R2,R3 F1,F2,F3 D1,D2,D3 osv. Stik navngives fortsat efter ovenstående regler. En XML-fil fra en sådan TVinspektion kræver en del manuelt tilretning, hvis den skal anvendes i ledningsregistrering. Det er derfor kun i nødstilfælde og efter særskilt aftale - at en sådan navngivning er acceptabelt for leverance til en offentlig ledningsejer. Side 5 af 21

9 4 Navngivning af filer Fra både TV- og Brøndrapporter genereres en række dokumenter, der udveksles som filer. For TV inspektion felterne: Tekstfil (Udfyldes med navn på XML-filen) FilmFil (Henvisning til digital videosekvens) Dokumentnavn (Udfyldes efter aftale med ledningsejeren med navn på PDF-rapport) FotoFilnavn (Udfyldes med filnavn for foto af enkeltobservationer efter aftale med ledningsejeren) For gamle brøndrapporter udført efter brøndmanualer fra før 2010 kan der knyttes foto dels til registreringen af tilløb/udløb og til enkeltobservationer. Felterne har i XML-filen samme navn: Dokumentnavn (Udfyldes efter aftale med ledningsejeren med navn på PDF-rapport) FotoFilnavn knyttet til registrering af tilløb/udløb FotoFilnavn knyttet til registrering af observationer For brøndrapporter udført efter Brøndmanualen 2010: Dokumentnavn (Udfyldes efter aftale med ledningsejeren med navn på PDF-rapport) Filnavn knyttet til en liste over dokumenter knyttet til rapporten, f.eks. fotos, film, tegninger mv. Filnavne i DANDAS er generelt 255 tegn lange og følgende overordnede regler skal overholdes i navngivningen: Alle dokumenter til samme rapport/strækning angives med samme navn, men forskellige filtyper (.mpg,.xml,.pdf,.ipf etc.) Samlerapporter navngives så de tydeligt kan adskilles fra enkeltstrækninger se afsnit 7.1 Samlerapporter leveres i særskilte XML filer med mindre andet er aftalt Knudenavne indgår i filnavne af hensyn til manuel identifikation af dokumenterne i en stifinder Ledningsnr. kan udelades, hvis der kun findes en ledning mellem to knuder XML-filer med flere stræk/brønde navngives med sagsnummer eller gadenavn o Tilknyttede dokumenter navngives fortsat efter strækning Ved bestilling skal det aftales om XML filerne skal opdeles pr. strækning, eller om de må indeholde flere strækninger. Hvis intet aftales, skal en XML fil kun indeholde en strækning eller knude (brøndrapporter) Filnavne SKAL angives med samme filnavn i XML-filen, som filen navngives i de leverede data Filtypen SKAL angives som en del af filnavnet i såvel XML-fil som i de fysiske filers navngivning I det omfang, filtypen alene ikke fortæller entydigt om filens indhold, skal dette fremgå af filnavnet. o F.eks. til FotoFilnavn, hvor der i filnavnet angives et fotonummer samt Filnavn anvendt i Brøndrapport 2010, hvor filnavnet suppleres med en indholdsbeskrivelse(se bl.a. afsnit 4.5) Sammen med feltet Dokumentnavn (knyttet til rapporttabellen) angives feltet Dokfil til J. Side 6 af 21

10 4.1 Eksempler I det følgende er angivet en række eksempler på navngivning. Eksemplerne er bygget således op, at navne og felter angivet med fed skal angives, mens navne og felter angivet i [kursiv] kan angives. FED: Skal angives [Kursiv]: kan angives 4.2 Eksempel på TV-inspektion, Startpunktnr og Slutpunktnr i hovednettet Filer tilknyttet TV-inspektioner navngives ud fra knudenavne i hovednettet. Selve rapporten vil typisk have samme rapportnavn som f.eks. videosekvensen blot uden angivelse af filtypen. I nedenstående eksempel er navngivningen vist med videosekvensen (.mpg) som eksempel, men analog til andre filtyper (.xml,.pdf etc.). Eksempel: mpg (Ledningsnr og løbenr medtaget) mpg (Ledningsnr og løbenr udeladt) Syntaks: Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-Dato[-lbnr].Filtype FED: Skal angives Startpunktnr angiver knudenavn hvorfra TV startes Slutpunktnr angiver mod hvilken knude TV er kørt, uanset om inspektionen kommer igennem til knuden. Findes en ukendt brønd på strækningen, navngives den efter aftalte regler og dette anvendes i stedet som slutpunktnr. Dato angives på formatet ååååmmdd, hvor o åååå angiver årstal på 4 tegn o mm angiver månedens nummer på to tegn, januar som 01 o dd angiver dato på to tegn, den første som 01 Filtype (.mpg,.xml,.pdf etc.) [Kursiv]: Kan angives Ledningsnr kan udelades Lbnr kan anvendes til flere rapporter samme dag, f.eks. før og efter strømpeforing Enkeltbilleder (FotoFilnavn) af observationer navngives med fotonr se senere eksempler i afsnit 4.5. Navngivningen skal også anvendes for stik med kendte knudenavne i begge ender. Side 7 af 21

11 4.3 Eksempel på TV-inspektion, hvis stik-referencefelterne anvendes Ved anvendelse af stik-referencefilterne udvides navngivningen med stikkets stationering og urreference: Eksempel: , mpg (Ledningsnr og løbenr medtaget) , mpg (Ledningsnr og løbenr udeladt) Syntaks: Stikstartpunktnr-Stikslutpunktnr[-Stikledningsnr]-Stationering-Urref-Dato[-Lbnr].Filtype 4.4 Eksempel på Brøndrapporter Brøndrapporter afleveres ofte som en kædet fil med flere rapporter samlet i én XML-fil: i de tilfælde anvendes sagsnummer eller gadenavn som filnavn for XML-filen. Men dokumentation af enkeltbilleder mv. tager udgangspunkt i det samme unikke filnavn, som skal anvendes ved afrapportering af enkeltrapporter: Eksempel: xml xml (løbenr medtaget) (løbenr udeladt) Syntaks: Knudenavn-Dato[-lbnr].Filtype FED: Skal angives Knudenavn angiver navn for den inspicerede knude/brønd Dato angives på formatet ååååmmdd, hvor o åååå angiver årstal på 4 tegn o mm angiver månedens nummer på to tegn, januar som 01 o dd angiver dato på to tegn, den første som 01 Filtype (.mpg,.xml,.pdf etc.) [Kursiv]: Kan angives Lbnr kan anvendes til flere rapporter samme dag, f.eks. før og efter strømpeforing kan evt. sammensættes af vognnr og et løbenummer efter aftale mellem kunde og operatør. Side 8 af 21

12 4.5 FotoFilnavn FotoFilnavn angives altid sammen med fotonummer som en udvidelse af ovenstående navngivningsregler. Filnavnet vises ikke i rapportskemaet, det gør kun feltet Foto, der netop angiver fotonummeret Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en TVinspektion Eksempel: [-1] [-12]-Foto1.jpg Syntaks: Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-Dato[-Lbnr]-FotoFoto.Filtype FED: Skal angives Foto er feltet Foto fra rapportskemaet. Filtype angiver det aktuelle dokuments filtype Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en gammel brøndrapport Enkeltbilleder og anden dokumentation kan være knyttet til dels registrering af enkeltobservationer, dels registrering af udløb og tilløb. Eksempel: [-1002]-ObsFoto-1.jpg [-1002]-LøbFoto-2.jpg Syntaks: Knudenavn-Dato[-Lbnr]-ObsFoto-FotoNr.Filtype Knudenavn-Dato[-Lbnr]-LøbFoto-LoebFotoNr.Filtype ObsFoto og Løbfoto er en angivelse af dokumenttype. LoebFotoNr er rapportskemaets felt Fotonr fra registrering af til- og udløb (feltet hedder LoebFotoNr i XML-skemaet). Registrering af FotoNr fremgår ikke af rapportskemaet, men er knyttet til enkeltobservationerne i xml-filen. Side 9 af 21

13 4.5.3 Eksempel på Filnavn anvendt i Brøndrapport 2010 I Brøndrapport 2010 kan der tilknyttes en vilkårlig lang liste af dokumenter til rapporten. I feltet Dokumentation angives den primære dokumentationstype (Foto, film, tegning mv. Fri tekst på 30 tegn). I feltet AntalDok angives det samlede antal dokumenter knyttet til rapporten. Til identifikation af indholdet i flere enkeltfiler i en stifinder, er det ønskeligt at dokumenttypen også fremgår af filnavnet, samt at filnavnet indeholder et evt. løbenr Eksempel: [-1003]-Brøndfoto-1.jpg [-1003]-Brøndfoto-2.jpg [-1003]-Brøndvideo-1.mpg [-1003]-BrøndRapport.xml Syntaks: Knudenavn-Dato[-Lbnr]-Dokumenttype-Lbnr.Filtype Side 10 af 21

14 5 Rapportnavne Rapportnavnet er en entydig identifikation af en rapport knyttet til et givent element i afløbsnettet. Tabellen Rapport er generel for både TV-inspektioner og nye såvel som gamle Brøndrapporter. Det samme rapportnavn må derfor ikke optræde mere end én gang. Navngivning sker derfor efter samme regler som filer. Fra DANDAS er rapportnavnet udvidet til 255 tegn, og kan derfor udfyldes efter samme regler som filnavne for både TV- og Brøndrapporter. TV på hovedledninger: Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-Dato[-lbnr] TV på stik: Brøndrapporter: Stikstartpunktnr-Stikslutpunktnr[-Stikledningsnr]-Stationering-Urref-Dato[-Lbnr] Knudenavn-Dato[-lbnr] 5.1 Rapportnavn TV-inspektion før DANDAS Rapportnavnet har i tidligere versioner af DANDAS været begrænset til 30 tegn. Det har derfor ikke været muligt at anvende samme regler for navngivning for filnavne også på rapportnavne til TV-inspektionerne. Rapportnavnet indeholder derfor en identifikation af, at det er en TV-inspektion, samt en dato, et firmaid og et løbenr. Eksempel: TV DV-1001 Syntaks: TV-Dato-FirmaID-Lbnr FirmaID - firmaid max. 10 tegn. Lbnr er et Løbenr evt. sammensættes af vognnr og et løbenummer for dagens opgaver/strækninger, og kan evt. aftales mellem kunde og operatør. Side 11 af 21

15 6 Data på XML-format 6.1 Versioner af DANDAS Ved levering af rapporter skal seneste eller forgående version af formatet anvendes ud fra hvad der var gældende 6 måneder før bestillingsdatoen (specificeres af Forsyningen). Hvis intet er angivet, leveres data i seneste version ud fra hvad der var gældende 6 måneder før bestillingsdatoen. Ved frigivelse af nye versioner, skal rapporter kunne leveres i det nye format senest 6 måneder efter frigivelsen. Til de enkelte versioner af DANDAS knytter der sig en version af det XML-baserede udvekslingsformat. For eksempel er XML-filerne til DANDAS version stemplet med datoen , der fremgår af det angivne namespace: xmlns:das="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/ " De enkelte versioner af DANDAS formatet og de forskellige datatyper ( Knuder, Ledninger, TVinspektion, Brøndrapporter) i XML-formatet er beskrevet i tilhørende XSD-skemaer, der definerer lovlige navne, stavemåder og værdier for de enkelte felter AllCodes Fra version DANDAS har vi fået 2 nye XSD-skemaer for TV og brøndrapporter: DAS_Broendrapport2010_AllCodes.xsd og DAS_TVInspektion_AllCodes.xsd. Med Fotomanualen og Brøndmanual fra 2010 er lister med f.eks. tilladte materialer og knude/brøndtyper begrænset i forhold til tidligere. XSD-skemaerne _AllCodes.xsd skal derfor anvendes, hvis der skal udveksles data kørt efter tidligere vejledninger, og kan desuden anvendes hvis en inspektion er ønsket kørt efter en ældre vejledning med de fulde kodelister som understøttes af DANDAS. 6.2 Udfyldelse af XML-formatet Både Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger (Vejledning nr.5, januar 2010) og Brøndmanualen Inspektion og registrering af brønde (Vejledning nr. 58, januar 2010) indeholder eksempler på udfyldelse af XML-formatet. Vær opmærksom på, at der er udgivet rettelsesblad til Fotomanualen 12. februar 2012 og 14. december Side 12 af 21

16 6.3 Regler for afrapportering Nedenstående regler vil beskrive de forskellige situationer, så fejl i stedfæstelsen kan undgås TV på en hovedledning og stik med kendte knudenavne Identifikationen af den ledning der er kørt TV på er lige så væsentlig som registreringen af ledningens tilstand. Kørsel af TV på en hovedledning med kendte knudenavne i start og slut, afrapporteres med angivelse af Startpunktnr, Slutpunktnr og Ledningsnr til identifikation af den strækning, der er kørt. Stationering af enkeltobservationer angives i feltet MaaltStationStart, og regnes altid fra knuden angivet i feltet Startpunktnr, uanset om der køres medstrøms eller modstrøms. Urreferencer Ur1 og Ur2 angives set i kørselsretningen. Dette har væsentlige betydning for bl.a. verifikation af stik til hovedledningen. StartpunktKode og SlutpunktKode angiver knudetypen i henholdsvis start og slutpunkt, og er også vigtige i forhold til verifikation af ledningsnettet. For kørsel i stik med kendt knudenavn i begge ender anvendes samme identifikation. Eksempel på XMLformat ses nedenfor. Udfyldelsen af XML-formatet er analogt til en hovedledning med kendte knudenavne i begge ender. ST R ST R T <Startpunktnr>ST R</Startpunktnr> <StartpunktKode>5</StartpunktKode> <!--Stiktilslutning--> <Slutpunktnr> ST R-T</Slutpunktnr> <SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd--> <Ledningsnr>1</Ledningsnr> Figur 6.1: Eksempel på udfyldelse af XML fil for hovedledning og stik med kendte og registrerede knudenavne i begge ender. Side 13 af 21

17 6.3.2 TV på en stikledning uden kendte knudenavne Skal der afrapporteres en TV-inspektion for et stik, hvor ikke begge knudenavne er kendt, bruges i stedet en række stikreferencefelter, der fastlægger stikkets placering på hovedledningen. Feltnavn i datamodellen Beskrivelse Tag-navn i XML Betegnelse i fotomanualen STIKSTARTPUNKTNR Brøndnr på hovedledning hvorfra stationering af stikkets placering måles i hovedledningen. StikStartpunktnr Stikreference, Startpunkt STIKSLUTPUNKTNR Brøndnr i hovedledning hvor mod stationering af stikket regnes. StikSlutpunktnr Stikreference, Slutpunkt STIKAFSTAND Afstand i hovedledningen målt fra StikStartpunktnr til stikkets placering. Stikafstand Stikreference, Længde STIKURREF Stikkets urrefference i tilslutningen til hovedledningen. StikUrref Stikreference, Urref STIKLEDNINGSNR Dobbeltledningsnr på hovedledningens brøndstrækning StikLedningsnr Stikreference, Ledn.id Selve stikket angives med Startpunktnr, Slutpunktnr og Ledningsnr samt StartpunktKode og SlutpunktKode til identifikation af den strækning, der faktisk er kørt. Hvis ikke andet er aftalt, udfyldes disse knudenavne efter regler beskrevet i afsnittet Knudenavne for stik til hovedledning med navne afledt af hovedledningens knude/brøndnavne. På følgende side illustreres på figur Figur 6.2, hvordan felterne i XML filen for en stikledning uden kendte knudenavne skal forstås, ligesom der er vist et eksempel på udfyldelse af tilhørende XML fil i Figur 6.3: Side 14 af 21

18 Figur 6.2: Forklaring til felterne i XML-filen for kørsel på en stikledning uden kendte knudenavne Udfyldt i XML-filen vil det kunne se således ud: AN0505S AN0510S <StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr> <StikLedningsnr>1</StikLedningsnr> <Stikafstand>17.20</Stikafstand> <StikUrref>3</StikUrref> <Startpunktnr>AN0505S -AN0510S-17,2-03</Startpunktnr> <StartpunktKode>5</StartpunktKode> <!--Stiktilslutning--> <Slutpunktnr>AN0505S -AN0510S-17,2-03-T</Slutpunktnr> <SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd--> <Ledningsnr>1</Ledningsnr> Figur 6.3: Eksempel på udfyldelse af XML fil på en stikledning uden kendte knudenavne. Grønne felter er kodeforklaringer (ikke krævet.) Side 15 af 21

19 Angivelse af Startpunktnr og Slutpunktnr er her ikke nødvendigt for identifikation af stikket. Det er dog et krav fra DTVK, at knudenavnene angives, indtales på bånd og indgår i rapportskemaet. Er en eller begge knudenavne kendt, skal det kendte knudenavn selvfølgelig anvendes, f.eks. i forhold til en kendt indmålt skelbrønd. Nogle ledningsregistreringssystemer er i stand til at opdatere navnene på stikkets endepunkter ud fra hvad der er angivet i StikTV rapporten. Automatisk oprettede stik fra hovedledningen kan således omdøbes i overensstemmelse med ledningsejerens standard, hvis disse angives i XML-filen: f.eks. et aftalt system til navngivning af skelbrønde. Tilsvarende vil angivelse af kendt registreret skelbrøndsnavne i Startpunktnr eller Slutpunktnr også kunne trække stikket til skelbrønden, så yderligere efterredigering er unødvendigt. Stikreferencefelterne bør, som hovedregel, kun anvendes, når der køres modstrøms i stikket, altså fra hovedledningen mod skel. Alternativt må der angives et system, der sikrer, at stationering til stikkets tilslutning til hovedledningen er korrekt. Eksempelvis et ekstra kamera placeret i hovedledningen eller en opmåling med sonde på terræn. Ellers er der ingen garanti mod fejlregistrering af krydsende ledninger StikTV på brøndstik XML-formatet er ikke 100% forberedt på håndtering af TV på brøndstik. Går stikket fra hovedbrønden til en navngiven brønd eller punkt, er det ingen problemer, men inspektionen afrapporteres blot som TV på en hovedledning eller et andet stik med kendte knudenavne. Men er det et stik mod et ukendt slutpunkt, kan stikreferencefelterne anvendes med en lidt anden tolkning end ved stik til en hovedledning: StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr (den brønd i hovedsystemet, stikket er tilsluttet) StikUrref tolkes ift. udløb urreference 6 Hvis der er flere udløb fra brønden, anvendes feltet StikUr6Slutpunktnr til at angive hvilken ledning fra brønden, der er anvendt som kl. 6. Hvis StikUr6Slutpunktnr ikke er angivet, anvendes det dybest liggende udløb som hovedudløbet, jf. Brøndmanualen. På følgende side i Figur 6.4 illustreres felterne for i XML filen for StikTV på brøndstik.. Ved start fra brønden, angives Startpunktnr = StikStartpunktnr. Angives StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr og Stikafstand = 0.00, er der altid tale om et brøndstik. Er Slutpunktnr ikke et kendt knudenavn, anvendes som i eksemplet på følgende side regler for navngivning som angivet i Afsnit 3.3 Knudenavne til brøndstik. I Figur 6.5 ses et eksempel på identifikationen i en XML-fil for stiktv på brøndstik. Side 16 af 21

20 Figur 6.4: Forklaring til felterne i XML-filen for StikTV på brøndstik AN0505S AN0500S <StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0505S</StikSlutpunktnr> <StikUrref>9</StikUrref> <Stikafstand>0.00</Stikafstand> <StikUr6Slutpunktnr>AN0500S</ StikUr6Slutpunktnr > <Startpunktnr>AN0505S</Startpunktnr> <Slutpunktnr> AN0505S-T2</Slutpunktnr> Figur 6.5: Eksempel på identifikation i XML-fil for stiktv på brøndstik Side 17 af 21

21 6.3.4 Afrapportering Brøndrapport 2010 Identifikation af brønden der er inspiceret er simpel det er blot knudenavnet, der skal skrives i feltet Broendnr i datablokken Broendrapport2010, hvor rapportnavn som attribut.: <Broendrapport2010 Rapportnr="B33162R "> <Broendnr>B33162R</Broendnr> Identifikation af brøndens til- og udløb til kendte knudenavne kan angives i felterne Tilloebspunkt. I feltet TilslutningKode angives om det er o Et udløb (kode 1) o Et tilløb (kode 2) o Indvendig nedføring: (kode3) o Udvendig nedføring: (kode 4) Feltet Tilloebspunkt må IKKE udfyldes, hvis navnet på til/fra-knude ikke er kendt Der må IKKE bruges betegnelser som skelbrønd, vejbrønd, Nr. 10 e.lign. som til/fra-knudenavn Regler for afrapportering gammel brøndrapport I de gamle brøndrapporter gælder at: Knudenavnet skrives i feltet Knudenavn i datablokken BroendTilstand. Registrering som ud- eller tilløb til brønden sker i feltet UdloebTiloeb med angivelse af U for udløb og T for tilløb. Registrering af naboknuder sker i feltet LoebTilFraKnudenavn. Feltet LoebTilFraKnudenavn må IKKE udfyldes, hvis der ikke er et kendt knudenavn. I Figur 6.6 på følgende side vises anvendelsen af feltet LoebTilFraKnudenavn for en brøndrapport udført for brønden B33243R. Anvendelsen er analog til Brøndrapport Side 18 af 21

22 Figur 6.6: Anvendelsen af feltet LoebTilFraKnudenavn for en brøndrapport udført for brønden B33243R Generelt for rapporter Uoplyste værdier må aldrig angives med værdi 0. En typisk fejl som ses i brøndrapporter med registrering af manglende nedstik, koter eller koordinater udfyldt med værdien 0,00. <NedstikBund>0.00</NedstikBund> <! OBS! Ulovlig angivelse af manglende nedstik--> Tagget bør i stedet udelades eller skrives med en tom værdi: <NedstikBund></NedstikBund> <! Lovlig angivelse af manglende nedstik--> Kote og koordinatsystem skal altid angives, hvis rapporten indeholder koter og/eller koordinater. Side 19 af 21

23 7 Levering af XML-filer Ved bestilling af en TV-inspektion eller brøndrapport bør der tagen stilling til levering af data: ønsker man alle stræk leveret i samme XML-fil, gadevis eller hver strækning i hver sin fil. Afhængig af hvilket system, der skal håndtere data og hvilke kontrolrutiner der arbejdes med i de enkelte programmer og hos de enkelte forsyninger, kan der være fordele og ulemper ved både at få data i enkeltfiler og i som kædede filer. Både ved levering af enkeltstrækninger og kædede filer, deles data op i et antal filer, der tydeligt kan adskilles, i følgende grupper med mindre andet er aftalt: Xml for hovedledninger Xml for stikledninger Xml for samlerapporter Xml for brøndrapporter (skal altid være anden fil end TV der bruges et andet XSD-skema) 7.1 Samlerapporter Samlerapporter afleveres og navngives særskilt, med et filnavn svarende til den enkeltstrækning rapporten dækker, og foranstillet et SAM, eks.: SAM xml mens de to enkeltstrækninger kan indgå i en kædet fil eller individuelt navngives som: xml xml Samme navngivning anvendes til rapportnavnet, hvor samlerapporten ligeledes navngives med et foranstillet SAM-: SAM Mens enkeltrapporterne fortsat navngives efter tidligere beskrevne regler. Samlerapporten skal desuden markeres med en DatoUdfoert, der ikke må være ældre end den nyeste af de enkeltrapporter den samler OBS: DatoUdfoert indeholder også et klokkeslæt. Både enkeltrapporter og samlerapport er fortsat nødvendige for at håndtere de dokumenter, der er knyttet til enkeltrapporterne (enkeltbilleder og videosekvens), mens samlerapporten giver ledningens samlede fysiske index. Typisk vil det være en fordel at indlæse samlerapporterne i ledningsregistreringen til sidst efter enkeltstrækninger. Side 20 af 21

24 8 Mappestruktur Historiske data fra TV-inspektion og brøndrapporter har stor betydning for forvaltningen af ledningsnettet, bl.a. i saneringssammenhæng. Med overholdelse af ovenstående regler for navngivning af filer, sikres at filnavne altid er unikke. Ledningsejeren har derfor fri mulighed for at opbygge en mappestruktur til at gemme data organiseret efter dato, vejnavne eller sagsnumre eller at gemme alle data i en stor mappe. Den måde data typisk leveres fra TV firmaer i dag gør det dog lettest at gemme data organiseret efter sagsnummer under en bestemt rodmappe. Det er så en opgave for applikationerne at finde en navngiven fil i dette hav af data. Side 21 af 21

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering.

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. Revideret 17-02-2016 17. februar 2016 Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. TV-inspektion udført for Middelfart Spildevand som slutbruger skal overholde nedenstående. Såfremt det ikke overholdes

Læs mere

KLAR Forsyning A/S. Rammeaftale på NO-DIG kloakrenovering September Bilag 2 Kravspecifikation - Krav til TV-rapportering

KLAR Forsyning A/S. Rammeaftale på NO-DIG kloakrenovering September Bilag 2 Kravspecifikation - Krav til TV-rapportering September 2016 Udarbejdet af: IHK Kontrolleret af: JEL Udgave: 1 Ordrenummer: 130082765 Krüger A/S Veolia Water Technologies, Danmark SØBORG Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 kruger@kruger.dk

Læs mere

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg For TV inspektioner

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg For TV inspektioner Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg For TV inspektioner Revisionsdato: 11-11-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelle kontaktoplysninger... 3 2. Generelle krav... 4 2.1

Læs mere

DANVA INFORMATIONSMODEL TV-INSPEKTION OG BRØNDRAPPORT 3.0

DANVA INFORMATIONSMODEL TV-INSPEKTION OG BRØNDRAPPORT 3.0 DANVA INFORMATIONSMODEL TV-INSPEKTION OG BRØNDRAPPORT 3.0 Beskrivelse Version 1.4 November 2016 I Udarbejdet af: Orbicon Informatik, Trine Schultz og Henrik Madsen Review: Lars Gadegaard Version: 1.4 Dato:

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

DanDasGraf Brugermøde

DanDasGraf Brugermøde DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1 DanDasGraf 2010 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg

Læs mere

Bilag 1. Procedure for tv-inspektion, rev.1

Bilag 1. Procedure for tv-inspektion, rev.1 Bilag 1. Procedure for tv-inspektion, rev.1 1. Tv-inspektion... 2 2. Ejerforhold af stikledninger... 4 3. Indmåling med elektronisk sonde... 4 4. Lokalisering og observationer... 4 5. Fuldendt tv-inspektion...

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Revisionsdato: 22-05-2015

Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Revisionsdato: 22-05-2015 Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Revisionsdato: 22-05-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelle kontaktoplysninger... 4 2. Generelle krav... 5 2.1 Forsyningens kontrol

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Bilag. Opmåling af Kloak

Bilag. Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Bilag Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Version 03.05.2016 Side 1 af 6 1 Indledning De leverede data har en stor værdig for Kalundborg Forsyning, da de dagligt

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA Acceptkriterier ved forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger Dette afsnit har til formål at opstille forslag

Læs mere

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg Til opmålingsdata

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg Til opmålingsdata Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Til opmålingsdata Revisionsdato: 11-11-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelle kontaktoplysninger... 3 2. Generelle krav... 4 2.1

Læs mere

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER DANVA DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER Beskrivelse Version 2.6.0 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 7 1.1. Målsætning... 8 1.2. Databaser... 8 1.3. Ændringer og udvidelser... 8 1.4.

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

Fremtidige ønsker til DANSDASTV

Fremtidige ønsker til DANSDASTV Fremtidige ønsker til DANSDASTV - ALT viser gemte bemærkninger (Disse 10 bem. Gemmes i egen fil) (Alfa. sortering) (Højreklik på Bemærkningsboksen og vælg tilføj/sortering m.m.) - ALT+F1..F9 = Flere genvejstaster

Læs mere

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder Produkter Beskrivelse Udbud og bestilling af TV-inspektion Forslag til særlige betingelser (SB-TV), Vejledning nr. 59 (2006) Bestillermodul (under

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Vejle Spildevand A/S Drift og anlæg Dato: 29.april 2014 Revision: 4 Indledning Vejle Spildevand har mange forskellige samarbejdspartnere,

Læs mere

Rapportering, CEN, DS, Fysisk index og DANDAS

Rapportering, CEN, DS, Fysisk index og DANDAS Rapportering, CEN, DS, Fysisk index og DANDAS Der er et lille yndigt og dygtigt land. Denne dag viser hvor meget styr vi har på registrering af ledningsdata, hvor standardiserede vi er. Og skulle vi ikke

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

DanDasGraf og XML. v. Jesper Stahl Madsen Orbicon Informatik 12-11-2010. 2010 Orbicon Leif Hansen A/S

DanDasGraf og XML. v. Jesper Stahl Madsen Orbicon Informatik 12-11-2010. 2010 Orbicon Leif Hansen A/S DanDasGraf og XML v. Jesper Stahl Madsen Orbicon Informatik Standardiserede formater - afløb Afløb har altid være styret af standarder Nemt dataflow Fra dataleverandør til ledningsejer Fra ledningsejer

Læs mere

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Delentreprise 1 Planlagte opgaver Arbejdsbeskrivelse (AB) Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORHOLD...3 1.1 Rammeaftalens omfang...3

Læs mere

at regulere indtægten på service og vedligehold med gennemsnitlig 50% for at kunne håndtere de øgede udfordringer modellerne står overfor.

at regulere indtægten på service og vedligehold med gennemsnitlig 50% for at kunne håndtere de øgede udfordringer modellerne står overfor. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Til: Forsyninger, rådgivere o.a., der anvender én eller flere af DANVAs datamodeller DANVAND, DANDAS og D&V. Skanderborg, den 6. september 2011 Ændring af prissætningsstrategi

Læs mere

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017 Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata Ver. 3.0 - April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning... 3 1.1 Spildevand... 3 1.2 Vand... 3 1.3 Kontaktoplysninger... 3 2 Spildevand... 4 2.1

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Hvorfor nu det havde vi ikke nok? Den eksisterende fotomanual, 4. udgave,

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING DV-DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØRER Gældende fra 03. juni 2016 Version 3.0 khoango

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Krav til registrering og aflevering af data Rev BlueKolding A/S. Kolding Åpark 3, 6000 Kolding. Tlf

Krav til registrering og aflevering af data Rev BlueKolding A/S. Kolding Åpark 3, 6000 Kolding. Tlf Krav til registrering og aflevering af data Rev. 16.09.2015 BlueKolding A/S. Kolding Åpark 3, 6000 Kolding. Tlf. 76 36 36 36. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelle kontaktoplysninger...

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 1 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 1 To niveauer af geokodning.... 2 Geometrityper....

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt.

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Udtræksformater Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Sektioner Grundlæggende er et udtræk opdelt i tre sektioner: 1. Virksomheder indeholder

Læs mere

Begreber og arbejdsprocesser. v. Bent Guldager og Karina Topp Aarhus Vand. DDV, Kick-off, 25 jan. 2012

Begreber og arbejdsprocesser. v. Bent Guldager og Karina Topp Aarhus Vand. DDV, Kick-off, 25 jan. 2012 Begreber og arbejdsprocesser v. Bent Guldager og Karina Topp Aarhus Vand DDV, Kick-off, 25 jan. 2012 de næste 15 minutter Nye udfordringer i forsyningerne Hvordan arbejder vi med arkitektur for hele forretningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet.

Oversigtskort. Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Oversigtskort Forsyningsarten Varme er ikke fundet. Plottidspunkt: 13-03-2014 10:00 Afløb: Side 1 af 1 er tages forbehold overfor de på tegningen angivne mål, herunder koter. Alle mål skal kontrolleres

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer

Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer Erfaringspapir for krav og anbefalinger til udstilling af forvaltningsdata i målvinduerne Faglig kvalitet og oplevet kvalitet Om Målvinduer

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

DANVAs nye datamodeller Danvand 2.0 og Dandas 3.0

DANVAs nye datamodeller Danvand 2.0 og Dandas 3.0 s nye datamodeller Danvand 2.0 og Dandas 3.0 Frigives den 6. dec. 2016 Program Introduktion: Modelopdateringerne, ved Lars Gadegaard, Repræsentanter for Modelstyregruppen vil præsentere værdien af de nye

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita DANVA TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013 Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Præsentation 2 Johnny Kristensen Kontorleder og Projektleder Grontmij A/S

Læs mere

KMD Opus Personaledokumenter

KMD Opus Personaledokumenter KMD Opus Personaledokumenter og -mappe I KMD Opus Personaledokumenter og -mappe bliver følgende tilgængeligt med KP91: Ændringer i strukturen kan synkroniseres automatisk Dokumenter kan flyttes mellem

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER Side 1 af 7 VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVERE Gældende fra 3. november 2016 Version

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Høring af Fotomanual Indkomne bemærkninger til Fotomanualen i høringsperioden 19/3 16/4 2009 1 Forside Claus Vangsager Fotomanualgruppen Forsidebillede Det foreslås, at der indsættes et nyt foto på forsiden

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR.

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. 63 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Udgiver: Dansk Vand- og Spildevandsforening

Læs mere

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier Peter Christensen Baggrund Bygherren har altid et ønske om at overtage et nyt eller fornyet anlæg uden fejl og mangler. Bygherren beslutter,

Læs mere

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold understøtter alle krav for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et spildevandssystem. Data model Data modellen fra GEONIS spildevands løsning supportere

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER Formål Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan boringsfikspunkter, terrænkoter, pejlepunkter og andre afledede højdedata registreres

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER DANVA DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER Beskrivelse Version 2.5.2 September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. Målsætning...7 1.2. Databaser...8 1.3. Ændringer og udvidelser...8 1.4. Læsevejledning...9

Læs mere

DATAMODEL FOR VANDFORSYNING

DATAMODEL FOR VANDFORSYNING DANVA DANVAND DATAMODEL FOR VANDFORSYNING Beskrivelse Version 1.1 September 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 1.1 Afgrænsning...2 1.2 Læsevejledning...3 2. LEDNINGSNETVÆRK...4 2.1 Begreber...4

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Septimas høringssvar vedrørende dokumenteterne FKG datamodellen - Version 2 3 1 - Fysisk implementering.pdf og FKG_2_3_1_mssql.sql

Septimas høringssvar vedrørende dokumenteterne FKG datamodellen - Version 2 3 1 - Fysisk implementering.pdf og FKG_2_3_1_mssql.sql Septima P/S Larsbjørnsstræde 3 1454 København K +45 7230 0672 www.septima.dk 31. juli 2013 Septimas høringssvar vedrørende dokumenteterne FKG datamodellen - Version 2 3 1 - Fysisk implementering.pdf og

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Dato 18-03-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Bygherre har følgende ændringer til udbudsmaterialet: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

EVA-møde 4. feb. 2010 TV-data for afløbssystemer

EVA-møde 4. feb. 2010 TV-data for afløbssystemer EVA-møde 4. feb. 2010 TV-data for afløbssystemer 04-02-2010 Dias nr. 2 Aktører/interessenter Borgere Miljømyndighed BygherreB h Bygherrerådgiver Entreprenører TV-inspektionsfirma Landmålingsfirma Øvrige

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET Nyhedsbrev forår 2016 NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET (April 2016) Kære læser Så er vi kommet ind i 2016. Vi har fået udgivet en ny udgave af Affaldsdatasystemet, der indeholder en del forbedringer og rettelser.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 16023 April 2016 , tro

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug.

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Forsiden 3 Opsætning 3 Indholdsfortegnelsen 4 Afsnit

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere