VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage"

Transkript

1 VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse TV-rapporter, afspille filmklip udfra observationer, udtrække billeder, kontrollere beregning af Fysisk indeks(fi), Kontrollere indholdet i TV-inspektionen, Validerer xml filer og printe TV-rapporter. FORMAT: DAS format version 4 understøttes ikke. Formatet er forældet og bør ikke bruges mere. DAS format 5 og 5+, XML filer kørt efter Fotomanual 2004+(nyere) og rapporter i en DANDAS database kan anvendes. DANDAS Format der understøttes pt. : <"http://danva.dk/xml/schemas/das/2005/5/31"> <"http://danva.dk/xml/schemas/das/2005/10/24"> Version 2.1 <"http://danva.dk/xml/schemas/das/2006/10/01"> Version 2.2 <"http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/ "> Version < Version <"http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/ "> Version Alle film formater burde kunne anvendes, men specielle formater som AVI (DivX), kan give problem med tidsangivelser, beregning af datarate, udtræk af billeder og baglæns afspilning. Visse Mpeg2 klip kan der ikke udtrækkes still billeder fra. (Brug evt. gratis programmet VLC fra VideoLAN) Det er muligt at styre billedstørrelsen på filmklippet. Default tilpasses billedet til højden og bredden på programmet. Ved at højreklikke ved siden af afspilleren, åbnes en contextmenu. Her kan visningsstørrelsen(display size) ændres. Visning af Datapanelet kan ændres med Ctrl+D. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage i tiden. Generelt kan genveje ses, ved at højreklikke aktuelle steder på programmet.

2 Print Klik på krydset ved Rap. Nr. for at se andre oplysninger fra TV rapporten. Tryk på -PRINT- (Kun XML og DANDAS) for at printe en TV-rapport. Før Rapporten printes, beregnes fysisk indeks og sammenlignes med FI angivet i rapporten. Hvis de afviger meget kommer der en besked. Herunder vises afvigelse ved kontrol af alle beregninger i en XML fil. Rapporten kan printes eller bare ses (preview). Ønskes rapporten som PDF fil, vælges File og Pdf format. Øverst på siden viser eksempel på udskrift. I toppen kan man se Fysisk indeks beregnet af programmet.

3 Opsætning Placering: Opstartsfolderen angiver hvor på PC en eller netværket at filerne skal åbnes fra. Bruges kun ved opstart. Tillægsstien bruges når der forsøges at indlæse et filmklip udfra oplysninger i TV-rapporten. Stien kan ændres så den passer til den aktuelle visning. Findes filmklippet samme sted som rapporten bruges tillægsstien ikke. DANDAS: Default opsætning for datasource og database kan gemmes her. XML: Konverter fil til UTF8 ved åbning bør kan bruges, hvis filen har været åbnet i et andet program og UTF formateringen er forsvundet. Brug kun hvis der er problemmer med at læse XML filen. XML-kontrol - Undlad: Vælges hvis du ikke ønsker at medtage disse information som fejl i Test af XML fil. Valider XML fil ved åbning: Validering af XML formattet udføres hver gang en XML fil åbnes. Dette kan sløve processen og anvendes kun ved et specifikt behov. Filen valideres automatisk ved Test af XML fil. Diverse: Hurtig spring i sek. Angiver antallet af sekunder man ønsker at spring i filmfilen. (F11 Tilbage, F12 Frem).. Fratræk antal sekunder ved klik på observation kan være nyttigt, hvis man ønsker at starte 10 sekunder før observation bliver registreret. Ændres tillægstiden ved visning af TVinspektion kan denne tillægstid gemmes i databasen og bruges næste gang klippet afspilles. Grunden til dette er, at filmklippene ikke starter ved position 0 som angivet i rapporten. Første observation begynder måske først efter 28 sekunder. Brug tillægstid til videotæller for at korrigere dette. Marker ved indlæsning: Det er muligt, at indlæse rapporter udfra

4 valgte observationer og klasser. Rapporterne markers med et lille symbol. Du kan vælge kun at indlæse de rapporter der opfylder betingelserne. Valgfri består af en gruppe med 4 elementer eller mindre, adskilt af semikolon. Elementerne adskilles af komma. 1. Obskode, 2. Obsklasse, 3. Type1, 4. Type2 ; (ny gruppe) ; (ny gruppe) Typen behøver ikke at være angivet. Eks: RB,3;FS,1,Å;VA,50 Kort information om indlæst data. Programmets udseende ændres ved at højreklikke i toppen af hovedformen og vælge et skin. Billeder/Foto s fra fotmanualen er indbygget. Tryk CTRL+M for at åbne FotoManual panelet. Hver gang du dobbelt klikker på en observation, kan du her læse hvad der står angivet om denne obs og type i fotomanualen. Dobbeltklik på foto s for at få dem vist i stor på skærmen.

5 Tools Tools giver en række muligheder for at kontrollere data. Datarate på video kan udføres for det aktive klip eller for flere klip. Ved flere klip, vælges de klip der skal beregnes og resultatet logges til en fil. Det er en Ca. beregning, så et resultat på 19 vil svare til 2400 kb/sek. Videotælleren omregnes i forholdet en videofil/ rapport. Bruges i tilfældet af, at en Tv-fil indeholder flere rapporter og flere filmklip, hvor videotælleren er fortløbende(et levn fra tid med videobånd). Ved Ny TV, skal videotælleren starte ved 0, for hver rapport. Det er muligt, at udtrækker en liste med alle bemærkninger fra de indlæste TV-inspektioner. Vejnavn, fraknude, modknude, obstekst og bemærkning gemmes til en CSV fil. Ved fejl i XML fil hvor der er anvendte bogstaver i fotonr feltet, kan der oprettes forløbende fotonr og på denne måde rette denne type fejl. Fejlen burde være rettet i de seneste udgaver af TVinspektionenbranchens software. Kontrol af XML Den kontrol programmet udfører en validering af XML formattet og af indholdet af TV-inspektionen. Det er en kontrol af felt længder, Fysisk Indeks, bogstaver i tal felter og tomme observationer eller tomme observationsklasser. Ved kontrol af Fysisk Indeks, findes kontinuert fejl, der ikke er lukket korrekt. Alle fejl og mangler Logges til en fil. For at testen kan udføres, skal XML filen overholde den standard beskrevet i DANVA s udvekslingsformat. (Se eksempel data.) Hvis filen ikke kan indlæses i programmet, kan det skyldes, at der mangler data eller den indeholder ulovlige tegn. Eksempel fra log fil. Filmfil(50) : Feltet Filmfil er tomt Filmfil(50) : sfsdf.mpg Feltet Filmfil er større end 50 Ledningsdimension "Ø200", er er ikke angivet som et tal. Afstanden er ikke registreret fortløbende linie 2 Positionen er ikke registreret fortløbende linie 2 Eks. : Afstand 25,4 i først line og næste linie findes Afstand 0,0.

6 Samme princip for Position. I xml filen er der en hel blok for en observation, så det er ikke linien i filen, men hele blokken set som en linie. I stedet kunne man sige - Afstanden er ikke registreret fortløbende i observation nr. 2. Se eksempel med Linie 8. VA TVObsKlasse : Blank Vand observation uden angivelse af klasse Kontrol beregning af Fysisk Indeks : Beregnet FI : 1,5 (Programmets beregning) XML TV FI : 0 (FI fra XML fil) Ved denne fejl: Fejl i kontinuert OBS : OB - Observation/Kontinuerlig fejl, ej korrekt afsluttet. Kan afvigelsen i FI ikke bruges til noget. Ligeledes hvis der findes en observation uden klasse. Disse fejl skal rettes og beregningen udføres igen. Eksempel på fejl der udelukker indlæsning af fil. XMLNS må ikke indeholde den absolute sti. <TVInspektionGroup xmlns="http://danva.dk/xml/schemas/das/2005/5/31" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://danva.dk/xml/schemas/das/2005/5/31 DAS_TVInspektion.xsd"> SKAL se således ud: <TVInspektionGroup xmlns="http://danva.dk/xml/schemas/das/2005/5/31"> Når en opdatering af XML formatet findes, ændres xmlns til ny dato. Det medfører, at programmet skal opdateres. Ved flette rapporter kan Rapportnr og Dokumentnavn hedde F til sidst (Gælder i Aalborg Kommune). <TVInspektion Rapportnr=" "> <Dokumentnavn> </Dokumentnavn> Eks. : <Dokumentnavn> F</Dokumentnavn> <TVInspektion Rapportnr=" F"> Der skal findes et Dokument i Dokumentgroup for hver rapport. (Dokumentgroup er udgået i seneste version af udvekslingsformatet og skal kunne indgå i den beskrevet version) Filen kan indeholde forbudte tegn som udelukker indlæsning i programmet. Værdien Null må ikke forekomme. Prøv at gemme filen med UTF8 formatering. Åbn filen i Notepad og vælg gem som. I bunden kan der vælges Encoding, her vælges UTF-8. Felterne : Filmfil og Fotofilnavn er i seneste version blevet længere. Observations klassen kan indehold 100 % ved VA. Konklusion: Filen må om nødvendigt gennemgås manuelt for fejl. Eksempel fil på udvekslingsformatet findes i Folderen Eksempel. Åbn og læs : TVInspektion_DAS_xx_xx_xx.xml Hvis du kopier et rapportnr fra logfilen og trykker CTRL+F inde i DANDAS-TV, søges der direkte på denne rapport. CTRL-F - Søg og CTRL-G Find næste, kan bruges til at søge i de indlæste rapporter.

7 DANDAS Programmet er testet i forhold til DANDAS databaser oprettet via DAS7. Hvis databasen overholder DANVA s standard, burde databaser oprettet via andre programmer også kunne anvendes. Hvis der ikke er indtastet noget i forvejen, skal de to øverste felter udfyldes inden der trykkes forbind. Når en korrekt datasource er angivet, gemmes denne opsætning og der kan næste gang vises en liste over tilgængelige databaser (Initial Catalog). Det er også muligt at logge på en Mdb database. Vælg MSMDB. Udvælg ledninger med piletaster eller mus. Brug Shift/ CTRL ved valg af flere ledninger. Der kan indlæses for Alle ledninger, udvalgte eller en enkelt ledning. Angiv om du ønsker at se alle rapporter tilknyttet den enkelte ledning, eller kun den seneste. Typen kan angives til både Ny og Gammel, eller kun den ene slags. Programmet kan selv finde ud af, om der er en ny rapport(fm2004+) og indlæse den, eller lede efter en gammel, hvis ikke der findes en, kørt efter FM Vælg da Ny eller gammel som type. Tryk på Indlæs. Gamle rapporter markeres med et lille 5 tal for DAS5. Hvis ikke udvalget giver mindst en TV-rapport, vises teksten Ingen TV og du kan forsøge igen. Klikkes der på en observation hvor der ikke er angivet et filmklipnavn, får brugeren mulighed for at vælge et klip selv via en stifinder. Klippet indlæses og anvendes i forhold til den aktive rapport. Det er også muligt, at tillægstien peger på en forkert folder, hvor klippet ikke findes. Hvis rapporterne er indlæst via en database, kan filmnavnet gemmes i databasen. Vælg Send Filmnavn til Databasen. Sidder du og gennemgår store mængder TVinspektion, kan det af og til være anvendeligt, at gemme enkelte informationer om en observation. Tryk på linien så den er aktiv, højre klik og vælg gem linie i logfil. Log filen gemmes med dine intialer, så det kun er dine udtræk der er i din fil. Filen findes hvor programmet ligger. Når en linie logges, er det muligt at gemme en valgfri tekst sammen med. Udfyld feltet og tryk ok.

8 FOTO UDTRÆK Hver knap har sit eget Hint, som giver en kort beskrivelse af hvad knappen skal bruges til. Du kan tage en stak foto s og senere vælge hvilket du vil gemme. Du kan slette et specifikt foto eller rydde hele folderen. Billederne gemmes i en folder hvor programmet er installeret. Ved at dobbeltklikke på et foto kan det åbnes i boksen neden under. Her kan der også dobbeltklikkes og det bliver åbnet i filmfremviseren. Det bedste resultat opnås ved at bruge frame knapperne, hvor du flytter enkelte frames frem eller tilbage. Når en Fullframe findes, gemmes denne med Tag foto knappen. De valgte udtræk kan gemmes som jpg eller bmp.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

DDS STÆVNEPROGRAM V3.0

DDS STÆVNEPROGRAM V3.0 DDS STÆVNEPROGRAM V3.0 Manual Dette dokument indeholder installationsvejledning samt brugermanual DDS Stævneprogram version 3.0 Side 1 af 66 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 4 Installation... 5

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014

Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014 Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014 www.skive.dk [ 2 ] skive.dk INDHOLD 1 Introduktion 2 2 Kom i gang med Umbraco 2.1 Log ind 2.2 Redigeringsinterfacet

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere