Jeg kommer ikke ind på det politiske. Det har Flemming på udmærket vis gjort rede for ved en tidligere lejlighed. Kun dette:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg kommer ikke ind på det politiske. Det har Flemming på udmærket vis gjort rede for ved en tidligere lejlighed. Kun dette:"

Transkript

1 Page 1 of 7 9. april 1940 Den 9. april i år blev der i TV2 vist et indslag, hvor forskellige tilfældige personer blev spurgt om, hvorfor der blev flaget på halv. Enkelte ældre mennesker vidste, at det var pga. Danmarks besættelse. En kommunalarbejder, som var ved at sætte flaget på halv han var vel midt i 50 erne mente, at det var noget med befrielsen. At de helt unge ikke anede noget om det, er vel forståeligt. Det ligger dem lige så fjernt, som 1. verdenskrig for os. Nok om det. Jeg kommer ikke ind på det politiske. Det har Flemming på udmærket vis gjort rede for ved en tidligere lejlighed. Kun dette: Vi havde faktisk en forholdsordre. Den stammede helt tilbage fra 1914, da vi var parate til at føre en eksistenskamp. Ordren lød på, at en angrebshandling skulle, når fjendtlig hensigt er utvivlsom, uden nærmere ordre imødegås med alle til rådighed stående midler. Altså en klar ordre til kamp! Den 6. september 1939 tilgår der de forskellige værn en tilføjelse fra krigsministeriet. Tilføjelsen lyder, - dog under fornøden hensynstagen til de foreliggende omstændigheder. Det er jo tågesnak. På den ene side en ordre om ubetinget kamp og på den anden side: måske dog alligevel ikke! Afhængig af nogle ikke definerede omstændigheder. Der er opstået en hel del myter om den 9. april. Den mest sejlivede er Rostockmyten, som lige efter krigen blev bragt til torvs af Jon Galster, ( ) cand.mag. i historie, dansk og fransk. Han påstod, at udenrigsminister P. Munch havde haft et møde med Heinrich Himmler i marts 1940 i Rostock. Her skulle de have aftalt besættelsen af Danmark. Jeg tror nu ikke på det. Himmler var dengang chef for alt tysk politi og tilhørte ikke inderkredsen i partiet. Ikke desto mindre førte Galster to vidner, der begge havde set Munch i Rostock den 17. marts Det ene vidne var sågar præst, hvis det borger for troværdigheden. Efter nogles mening fik Galster ikke en fair behandling i Den parlamentariske Kommission. Han blev i øvrigt frosset ud af sine kolleger på Sorø Akademi lige til sin død i 92. Han udgav i 1990 en bog: 9. april en sand myte. Men der skete unægtelig underlige ting op til den 9. april. Jeg nævner i flæng: - Chefskifte på Middelgrunden den 8. april - Landlov på Middelgrunden af det uddannede personel den 8. april aften, kun rekrutter tilbage. - Varselsskud på Middelgrunden måtte kun foretages med løs AMM - Kanonen på Middelgrunden virkede ikke - Chefskifte i Værløse 1. april - Rekognosceringsfly over Sønderjylland 9. april morgen havde defekt radio og MG - Der måtte ikke foretages gravearbejder i Sønderjylland - Der måtte ikke optræde større troppeenheder - Man sad kommandør Kjølsens advarsler fra Berlin overhørig - Lillebælts- og Storestrømsbroen var ubevogtede - o.s.v. o.s.v. Alt sammen stof til mytedannelse. DEN TYSKE PLAN Den var simpel og lykkedes til fuldkommenhed. [Kort 1 og 2] En forstærket BTN går i land ved Langelinie. Tager Kastellet og sikrer at kongen ikke tager flugten. 198 DIV ( mand) erobrer Lolland-Falster og Sjælland. En forstærket BTN landsættes i Korsør og rykker mod København. Et KMP landsættes i Nyborg. En forstærket BTN tager færgen til Gedser og går nordpå. To faldskærmsdelinger går ned på Masnedø og tager fortet og sikrer Storestrømsbroen.

2 Page 2 of DIV ( mand) går over grænsen ved Kruså og Tønder og rykker nordpå med hovedvej 10 som akse. En forstærket BTN går i land ved Snoghøj og Middelfart og tager Lillebæltsbroen. 11 MOT BDE forstærket med to MGBTN går over grænsen ved Rens og Padborg og går hurtigt nordpå med hovedvej 11 som akse for at tage Esbjerg og slutte sig til de faldskærmsenheder, der landsat ved Ålborg for at sikre de to flyvepladser. Det hele støttes af PzAbt. 40 med 70 KVG, Pz 1 og Pz 2, af to ARTAFD og tre pansertog. Luftwaffes 10 korps stiller ti eskadriller bombefly og jagere i alt 250 fly. Flyene angriber Værløse og demonstrerer over København. Endvidere angribes de danske styrker i Sønderjylland af jagerfly. Korpset stiller endvidere de nødvendige transportfly og rekognosceringsfly til rådighed. Kriegsmarine stiller de nødvendige transportskibe og krigsskibe til rådighed. Den danske hær bestod af to DIV Sjællandske og Jyske og talte den 9. april i alt ca mand, hvoraf godt var rekrutter. Ved krigsudbruddet i SEP 39 havde man indkaldt 5 årgange, men dem havde man underligt nok hjemsendt i januar 1940 med uniform, udrustning og våben. Rekrutterne lå i garnison spredt ud over hele landet. Den egentlige beredskabsstyrke lå i kantonnement i to større grupper ved Præstø og Vejle og to mindre grupper i Sønderjylland ved Søgård og i Vendsyssel ved Brønderslev. Hærens flyvetropper med i alt 21 jagere, 27 rekognosceringsmaskiner inkl. to mølleplaner (autogiro) og 19 skolefly lå i Værløse. Flåden og flådens flyvetropper kommer jeg ikke ind på. Den danske plan [kort 3 Sønderjylland] var at fremskyde et antal GRP og luftværnsgrupper for at sinke FJ fremrykning mod nord, alt medens man forberedte en forsvarsstilling i Vejlådalen og en forsvarsstilling ved Limfjorden. Tyske våben Sdkfz 222 [ 01 ] var en let panservogn med 3 mands besætning med et 7,9mm MG og nogle med en 20mm MK. Pansertykkelse 5-8mm. Sdkfz 231 [ 02 ] var en middeltung panservogn med 3 mands besætning (ikke 4) med to 7,9mm MG og en 20mm MK. Pansertykkelse 7-10mm. PzKpfw I [ 03 ] var en let KVG med 3 mands besætning og to parallelle 7,9mm MG. Pansertykkelse 9-13mm. Vægt 6 tons. PzKpfw II [ 04 ] var en middeltung KVG med 3 mands besætning og en 20mm MK og et 7,9mm MG. Pansertykkelse 15-25mm (ikke 30mm). Vægt 6,5 tons. Disse to KVG typer udgjorde 45% af den samlede KVG styrke i Frankrigsfeltoget og var de allieredes KVG langt underlegne. Jagerflyene som angreb Værløse var af typen Messerschmitt Bf110C [ 05 ]. En tung jagerbomber med to 20mm MK og fire 7,9mm MG i næsen og et MG rettet bagud. Hastighed 540 km/t. Danske våben: Standardvåbnet var GV M/89/23 kaliber 8mm. Fandtes som gevær og karabin. Det havde et indvendigt magasin med 5 skud. Skudvidden var m og man øvede skydning med DEL mål på m, hvor hele DEL skød mod samme mål på en gang. Der var hertil et særligt bageste sigtemiddel med en galge som rejstes og kærven var anbragt noget til venstre, så man korrigerede for højrerotationen. Der fandtes også en 8mm panserpatron som gennembrød 4mm panser på 300m. Rekylgeværet konstrueret af Gen. V.H.O. Madsen i 1885 og indført i hæren i 1903, mens Madsen var

3 Page 3 of 7 krigsminister. Det blev brugt i de fleste europæiske hære op til 2. verdenskrig. Kaliber 8mm, magasin med 30 patroner, kadencen var 500 skud/min. praktisk dog 180 skud/min.. Piben rekylerede rundt om nogle tappe i styrerammen. Anvendtes også mod luftmål i en speciel affutage og med en rundt trådsigte. Geværet er meget lig LMG M/48. [ 06 ]. Maskinkanon kaliber 20mm [ 07 og 08 ] Vort trumfkort! System Madsen med rekylerende pibe, magasin med 30 skud. Kadence 210 skud/min. Praktisk kadence ca. 70 skud/min. Rækkevidde m. Gennemslagskraft på m var 18mm stål og på 500 m 24mm stål. Anvendtes også mod luftmål i luftværnsartilleriet. PVKN eller fodfolkskanon som den kaldtes var kaliber 37mm og kom til skud i Haderslev. Det var en fuldt moderne KN og kaliberet var det gængse på den tid. FLY: Vores stolthed var jo jageren Fokker DXXI [ ]. Det var et moderne fly. Vi havde købt 2 i Holland og havde bygget yderligere10 stk. på licens. Bevæbningen var fra fabrikken to 8mm MG i forkroppen og som skød gennem propelkredsen. Det var besluttet at der yderligere skulle anbringes et 8mm MG og en 20mm MK i hvert bæreplan, men den 9. april var kun et fly opgraderet. Hastighed 460 km/t. Hvis opgraderingen havde været fuldført og HVIS de var kommet i luften, havde de været en værdig modstander for de tyske fly. Desuden havde vi 9 Gloster Gauntlet jagere fra Det var et biplan bevæbnet med to 8mm MG og som kunne bære 8 stk. 12,5 kg bomber. Kampene Masnedø Kl (0615 tysk sommertid) nedkaster tyskerne to DEL på Masnedø. Ca. 5 minutter senere får vagthavende på Vordingborg kaserne meldingen fra fortmesteren. OB Harrel beordrer en DEL til Masnedsundbroen med ordre om at hindre enhver overgang. DEL når ikke frem, da den 10 minutter senere beordres tilbage til KAS. Lidt over 6 beordres et KMP frem, men også dette beordres tilbage, inden det når frem, da der i mellemtiden er kommet ordre fra Købehavn om, at der ikke må kæmpes. Tyskerne var forbavsede over, at der på fortet kun befandt sig fortmesteren og to menige. Storestrømsbroen og Masnedsundbroen bliver hurtigt sikrede af tyskerne. En tysker blev dræbt, da han ramte nogle højspændingsledninger. Det var i øvrigt første gang, der anvendtes faldskærmsenheder under 2. verdenskrig. Værløse Kl dansk tid angriber 9 Messerschmitt Bf110 flyvepladsen, hvor alle de danske maskiner står på snorlige rækker med snurrende motorer, optankede, opladte og med bomber ophængt. Til luftforsvar af lejren findes kun 12 rekylgeværer [ 01 ] i luftværnsaffutager. OL Ørum, som var tiltrådt som chef den var klar over problemet og havde anmodet om et antal 20mm MK. Dette var naturligvis ikke kommet på plads den 9. april. Vi har jo alle hørt, at et dansk fly blev skudt ned, da det forsøgte at komme i luften. Jeg har altid troet, at det var en heroisk handling at de ville op og kæmpe. I virkeligheden var det en tilfældighed, at en Fokker C.V M33 med nummeret R 49 [ 02 ] startede just som det tyske angreb satte ind. LT Godtfredsen og LT Brodersen havde fået ordre til at rekognoscere vejene til København [ 03 ]. En tysk maskine skød den ned, da den var i en højde af ca. 20. LT Brodersen blev fundet et stykke fra maskinen med delvis udløst faldskærm og LT Godtfredsen sad forkullet i vraget. Næsten alle danske maskiner på jorden blev ramt i de 5-6 angreb tyskerne foretog. De fleste kunne dog renoveres. Der blev ikke anvendt bomber. Der blev fra tysk side ikke skudt på jordpersonellet, men kun på materiellet [ 04a ]. Den tyske eskadrillechef fik et skud gennem den ene motor og må returnere til Tyskland. Hold nu fast: I lejren befandt der sig et luftværnsbatteri, som skyndsomt trak sig ud af lejren og gik i flyverskjul i en nærliggende lund. BT bestod af fire 75mm luftværnskanoner, tre 20mm MK og fire rekylgeværer i luftværnsaffutage. Det pudsige er, at mandskabet, som var rekrutter, ikke kunne betjene 20mm MK, som havde masser af AMM. De var uddannet på 75mm KN, som ikke havde AMM. Kan det mon være et tilfælde? OL Ørum påstod så sent som i 1991, at han den 9. april ikke anede noget om, at der befandt sig et luftværnsbatteri i lejren. Tyskerne overtog alle de danske fly i 1943 og anvendte dem krigen ud. Et par stykker landede i slutningen af krigen i Sverige kommende fra Estland. [ 04 ]. Bredevad [Kort Sønderjylland] [Kort Bredevad] Side [ ] Tab ved Bredevad: 2 faldne og 5 sårede. Lundtoftbjerg

4 Page 4 of 7 [Kort Sønderjylland] [Skitse] Side Efter frigørelsen optages styrken af styrken i Bjergskov PRLT Condil styrken går videre til Aabenraa [Aabenraabillede] og videre til Haderslev og derfra til Vejle. Hokkerup Kort Sønderjylland] [Skitse] [Kort Hokkerup] Side [Tegn + billede ] Tab ved Hokkerup: 1 falden og 2 sårede. Haderslev Her har vi panserværnskanonen med 100% tab. [Billede 01] Side [Billede 02] Herefter [Billede ] OL Hansgaard - Lundtoftbjerg-styrken. De danske tab udgjorde i alt 13 faldne og 21 sårede. Hertil kommer et antal civile dræbte og sårede. Tyskerne har aldrig offentliggjort deres tabstal, men det er anslået til at være ca. 20 faldne og det dobbelte antal sårede. Dokumenteret er det, at de mistede 12 panservogne, 3 KVG og 3 FLY. Da det jo var småstyrkers kamp optræder der ikke mange OFF i beretningerne. Derimod kommer de til, da kampene skal indstilles. Og lad mig så afslutte med disse ord: Det var som bekendt de menige, sergenterne og løjtnanterne og ikke generalstaben, der den 9. april frelste den danske soldats ære. Denne barske salut mod forsvarets ledelse, blev affyret af chefen for Vordingborg Garnison OB V.O. Harrel i maj Det kom til at betyde hans afsked 3 år før tid, idet GN Prior ønskede ham fritstillet. Efter befrielsen modtog han dog Kommandørkorset af 1. grad. Den fjerde højeste danske ridderorden. Nogle af de tildragelser der er medvirkende til mytedannelsen om aftalt spil. Trods generalkommandoens gentagne henstillinger var København blottet for luftforsvar. Trods rigsdagens beslutning af om, at Danmark skulle forsvares med alle til rådighed stående midler, reducerede krigsminister Alsing Andersen efterfølgende hæren til et minimum. Skønt hæren af fuldt uddannede soldater talte mand, fortalte krigsministeren i et møde med partiformændene den 8. april, at den talte fuldt uddannede soldater. Skønt han var bekendt med Kjølsens advarende telegrammer fra Berlin, undlod han at indkalde sikringsstyrken, som var hjemsendt med uniform og udrustning. General Prior havde ønsket at se indberetningerne fra gesandterne, men blev holdt hen og fik ikke lejlighed til at gøre sig bekendt med oplysningerne fra Berlin. 5. april modtoges advarsler fra England og Sverige, men ved mødet med de militære chefer næste dag, blev de ikke refereret. 8. april kl. 15 indstilledes marinens efterretningstjeneste. Der udstedes forbud mod efterretningstjeneste syd for grænsen.

5 Page 5 of 7 Trods faresignalerne 8. april blev Sjællandske Division ikke underrettet. Luftmeldetjeneste blev ikke etableret. Lillebæltsbroen var ubevogtet. Storestrømsbroen var ubevogtet. Korsør var ubevogtet. Den enhed, der skulle bevogte Korsør, blev trukket ind i landet og spredt i kantonnement. Gedser var ubevogtet. Soldaterne var spredte og det var dem ikke tilladt at slutte sig sammen i større enheder. Enhederne blev trukket tilbage fra grænsen og det var ikke tilladt at foretage gravearbejder. Nord-sydvejen på Falster var under reparation. Ved telegrafisk ordre blev hullerne udfyldt den 5. april og den 9. april var vejen fuld passabel. Der var ikke foretaget foranstaltninger til sprængning af broer eller sænkning af færger. Tyskerne kom til Gedser på den ordinære færge. De gik i land kl. 0330; men først 0510 blev kasernen i Vordingborg alarmeret. På stationerne i Nykøbing F og Vordingborg blev telegrafassistenterne opmærksomme på tyskernes march gennem Falster. Uafhængig af hinanden ringede de til hovedkontoret i København og spurgte, om de skulle underrette militæret. Begge fik besked på at passe sig selv. Fyrtårnene lyste de tyske skibe i havn. Fyrlinien gennem minespærringen ved Københavns havn var tændt. Tyskerne marcherede fra Gedser til Masnedsund uden at garnisonerne i Vordingborg og Næstved blev alarmeret. Styrken i Vordingborg skulle og kunne spærre Storstrømsbroen. Ledelsen i Værløselejren havde forlangt, at flyene skulle overføres til mobiliseringspladserne den 8. april. Det blev forbudt. Det blev imidlertid tilladt at flytte flyene den 9. april, men først efter kl Tyskernes angreb kom kl. ca Et rekognosceringsfly startede fra Værløse kl for at foretage rekognoscering i Sønderjylland. Da der skulle meldes tilbage, virkede radioen ikke. Flyets to skarpladte maskingeværer viste sig senere at være defekte. Det virker påfaldende, at skønt Værløselejren havde været i alarmberedskab fra den 8. april eftermiddag, så var kun to af de fire eskadrillechefer til stede den 9. april om morgenen. Det er ligeledes påfaldende, at ikke en eneste af Hærens Flyvetroppers 7 kaptajner af linien og 5 kaptajner af reserven var til rådighed den 9. april om morgenen, hvor samtlige maskiner for første gang nogensinde stod krigsklar med opladte bomber og ladte maskingeværer og med snurrende propeller. 8. april bliver chefen på Middelgrundsfortet frakommanderet. Den ny chef er ikke fortrolig med kanonerne. Han har fået ordre på, at der kun må skydes varselsskud og kun med løs ammunition. Samme dag får al uddannet personel landlov. Da man endelig den 9. april skal skyde varselsskud virker kanonen ikke. Tyskerne sejler gennem danske minefelter. Minerne var nemlig taget op til eftersyn. Chefen for kystdefensionen er ikke underrettet om situationen. Ca. en time inden kapitulationen udgik der fra krigsministeriet ordre til Gardehusarerne om, at de ikke måtte forsvare sig. 8. april om aftenen gik hæren, der havde været i højeste alarmberedskab over til næsthøjeste beredskabsgrad. Søværnet var overhovedet ikke sat i alarmberedskab, da admiral Rechnitzer ikke troede, det også gjaldt søværnet, da man her brugte en anden terminologi.

6 Page 6 of 7 En time før kapitulationen gav admiralen, mens Alsing Andersen hørte på, søværnet ordre til, at der ikke måtte kæmpes. 10. april sammenkaldte Alsing Andersen værnscheferne og svor på, at hverken han eller ministeriet havde anet, at tyskerne kom. FALDNE OG SÅREDE 9. APRIL 1940 Faldne: V. Godtfredsen Løjtnant af res. Jydske Flyverafdeling Værløse G.F. Brodersen Sekondløjtnant Jydske Flyverafdeling Værløse C.H. Vous Sergent 16. BTN Hokkerup F. Vesterby Kornet 2. REG KNKMP Haderslev 780 N.M. Schmidt Menig 3. BTN Haderslev 108 O. Hansen Menig 2. REG KNKMP Haderslev 305 H. Hansen Menig 2. REG KNKMP Haderslev 327 B.C. Poulsen Menig 4. BTN Bjergskov 410 F.P.K. Nielsen Menig 4. BTN Sdr. Hostrup 72 C.G. Jørgensen Menig 4. BTN Lundtoftbjerg 584 J. Jørgensen Menig 2. Fodfolkspionerbataljon Kværs 724 P. Søgaard Menig 4. BTN Bredevad 731 P.J. Andersen Menig 4. BTN Bredevad Sårede: 50 Agger Menig Livgarden Amalienborg 284 Garmer Menig Livgarden Amalienborg 315 Berthelsen Menig Livgarden Amalienborg 207 B.I. Jensen Menig 4. BTN Hokkerup 209 L.O.M.K Jepsen Menig 4. BTN Hokkerup E. Krogh Korporal 2. REG KNKMP Haderslev 308 I. Bonde Menig 2. REG KNKMP Haderslev 310 R. Christensen Menig 2. REG KNKMP Haderslev 311 G. Hansen Menig 2. REG KNKMP Haderslev 391 B. Berthelsen Menig 2. REG KNKMP Haderslev 80 H. Finseth Sygepasser 4. BTN Bjergskov 406 E. Hindsgavl Menig 4. BTN Sdr. Hostrup 412 J.M. Vestergaard Menig 4. BTN Sdr. Hostrup 579 H. Mathiesen Korporal 4. BTN Sdr. Hostrup J. Løvgren Sergent 4. BTN Bredevad 309 B.A. Larsen Underkorporal 4. BTN Bredevad 704 P. Jespersen Menig 4. BTN Bredevad 706 N.E. Bak Menig 4. BTN Bredevad 732 C.J. Jensen Menig 4. BTN Bredevad 311 M.L. Andersen Menig 4. BTN Søgaard

7 Page 7 of I.C. Fredensborg Menig 4. BTN Søgaard FE 2003 Til toppen Retur

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder:

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder: Danske regler til Axis & Allies Det er foråret 1942 og verden er midt i 2. Verdenskrig. Fem verdensmagter kæmper om overherredømme. Du og dine modstandere behersker den militære og økonomiske skæbne for

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Prolog Petter Relsters beretning

Prolog Petter Relsters beretning Prolog Tyskerne ville have den danske flåde udleveret, men danskerne trak tyskerne rundt ved næsen i årevis. De skibe, som tyskerne fik taget, sank mærkeligt nok i havnene, og prøvede tyskerne at straffe

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Soldat 9. april 1940 og derefter Skrevet omkring 1978 af Søren Peter Sørensen, født 1919 i Øster Hornum 1

Soldat 9. april 1940 og derefter Skrevet omkring 1978 af Søren Peter Sørensen, født 1919 i Øster Hornum 1 NB. Noter påført 25/12 2014 af Allan Huglstad, lokalhistoriker og major. Soldat 9. april 1940 og derefter Skrevet omkring 1978 af Søren Peter Sørensen, født 1919 i Øster Hornum 1 Den 8. april skulle 2.

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: "Maskerne Falder"

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: Maskerne Falder Breaking News: Sensation I dag den 9. April 2012 er det 72 år siden: Historien er stadig besat - befri de båndlagte arkiver i Rigsarkivet... "Overlærer Petersen" solgte Danmark den 17. marts 1940... Danmark

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve

Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Oberst S.E. Christensen skriver i Gyldenløve Der er sikkert mange medlemmer i Dronningens Livregiments Soldaterforening, som husker oberst S.E. Christensen som kompagnichef eller som en god og myndig chef

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse.

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. Mange flystyrt modstandskampens store omkostninger. 1. RAF mindesmærke i Rebild bakker. Våbenflyverne. 2. Hvidstengruppens mindemonument i Hvidsten.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere