Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015"

Transkript

1 1 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015

2 2 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen af hans eller hendes særlige talent i centrum og vi tager musikalsk og genremæssig mangfoldighed alvorligt. På bachelorniveau fokuserer vi på det, vi kalder Det hele musikerskab. Det betyder, at vi underviser i alle de færdigheder, man skal have, når man skal arbejde i musiklivet. Det gælder naturligvis musikalske færdigheder, men også iværksættermæssige og pædagogiske færdigheder. Og frem for alt hjælper vi til med at give dig et kunstnerisk udtryk med udgangspunkt i netop dit talent. På kandidatniveauet kan du specialisere dig inden for en lang række områder eller søge ind på en af vores internationale uddannelser. Enestående rammer DJM har afdelinger i både Aarhus og Aalborg. Det betyder, at vi har et meget stort netværk i vores nærområde og i Danmark som helhed. Vi samarbejder med festivaller, professionelle ensembler, musikskoler, universiteter og mange andre om praktikordninger, koncerter, forskning og undervisning. Også på dette område har vi mangfoldigheden i centrum. I Aarhus bor vi i Musikhuset og i Aalborg i det nye Musikkens Hus. På begge adresser deler vi hus med andre vigtige musikinstitutioner. Vi råder over state-of-the-art lydstudier, fantastiske koncertsale med moderne teknik og moderne undervisnings- og øvelokaler bygget specielt til konservatoriet. Vi bor midt i to af de største uddannelsesbyer i Skandinavien med et meget levende studiemiljø og et omfattende musikliv. Udsyn og samarbejde DJM er et internationalt konservatorium i en globaliseret verden. Vi har et tæt samarbejde med førende konservatorier verden over og et stort netværk på både lærer- og institutionsniveau. Vores samarbejdspartnere finder du både i Europa, Mellemøsten, Asien, USA og Afrika, og vi hjælper dig med at komme ud i verden og studere, hvad enten du vil til Berlin, New York eller et helt tredje sted. På konservatoriet møder du dagligt mange unge udenlandske musikere, der studerer hos os og vi har gæstelærere fra det meste af verden tilknyttet konservatoriet. Udover den skemalagte undervisning arrangerer vi hvert år en stor mængde projekter, stævner, praktikophold ude i den virkelige verden, mesterkurser og ikke mindst studenterkoncerter. Til daglig arbejdes der både indenfor de enkelte faggrupper og på tværs af fag og musikalske genrer. Det er muligheden for både at fordybe sig i eget fagområde og at få berøring med andre genrer, der giver DJM et særligt frodigt og kreativt studiemiljø. Du kan læse mere om de enkelte uddannelsers opbygning og fagsammensætning i studieordningerne og studieplanerne, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Thomas Winther Rektor

3 3 Indhold 1. Generelt om ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse Ansøgning om optagelse Informationsmøder Optagelsesprøver Forberedelseskurser Sygeprøver og reeksamination Akkompagnatør og hold/bands Klageregler 6 2 De klassiske bacheloruddannelser Strygere Træblæsere Messingblæsere og slagtøj Sang Klaver og guitar Kirkemusik Komposition Prøver i almene fag (alle ansøgere) 16 3 Bachelor i Rytmisk musik (Aarhus) runde Koncertprøve (med ekstern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Samtale 21 4 Bachelor i rytmisk musik, IM, Aalborg Kombinationer af fag og tilhørende prøver Hovedinstrument + ledelsesfag Hovedinstrument + Hovedinstrument Ledelsesfag + Ledelsesfag Generelt om prøverne runde Koncertprøven Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) 25

4 Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Pædagogisk prøve (med ekstern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag Koncertprøve for specialfags-instrument (med intern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag runde Samtale 28 5 Bachelor i Rytmisk musik og Bevægelse (Aarhus) runde Koncertprøve (med ekstern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument 31 Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde runde (intern censur) Samtale Prøve i sang, dans og spil (med intern censur) 32 6 Bachelor i Almen Musikpædagogik, AM (Aarhus) Koncertprøve (med ekstern censur og intern fagcensur) Kollektiv bevægelses- og koordinationstest (med ekstern censur) Individuel prøve (med ekstern censur) Hørelære og teori (med intern censur) 35 7 Bachelor i elektronisk musik (Aarhus) Ansøgning Værkbedømmelse Personlig samtale 36 8 Bachelor med specialisering i musikteori (Aarhus) Analyse Dokumentation af eget satsarbejde Hørelære og teori 37 9 Bachelor i sangskrivning (Aarhus) Bachelor i elektronisk lyd og musik (Aalborg) Ansøgning Optagelsesprøven (samtale) 40

5 5 1. Generelt om ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse 1.1 Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse skal ske via hjemmesiden Der søges optagelse direkte på det enkelte konservatorium til den eller de uddannelser, som søges. Informationer om de enkelte uddannelser, herunder gældende studieordninger og -planer, findes på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside: Ansøgningsfristen er den 1. december 2014 kl Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl Informationsmøder Konservatoriet afholder hvert år informationsmøder om konservatoriet bachelor- og kandidatuddannelser. På møderne vil uddannelsernes nærmere indhold blive belyst, og der er mulighed for at stille spørgsmål om for eksempel optagelsesprøven. Nærmere information om vores informationsmøder finder du på konservatoriets hjemmeside. 1.3 Optagelsesprøver Der afholdes optagelsesprøver i januar og februar Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen. Konservatoriet har normalt ikke mulighed for at optage alle kvalificerede ansøgere. Ved optagelsen lægges der først og fremmest vægt på resultaterne af optagelsesprøverne, men også andre forhold kan være udslagsgivende - for eksempel særlige behov i musiklivet samt hensynet til konservatoriets muligheder for en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer til sammenspil. For de rytmiske uddannelser gør det sig gældende, at såfremt en ansøger søger optagelse og kvalificerer sig til mere end én uddannelse, forbeholder konservatoriet sig ret til at afgøre, på hvilken af uddannelserne den optagelsessøgende kan optages. 1.4 Forberedelseskurser Du kan finde oplysninger om nærmeste MGK-kursus på Her kan du også finde din lokale musikskole.

6 6 1.5 Sygeprøver og reeksamination Hvis en ansøger er forhindret i at komme til optagelsesprøven på grund af sygdom, tilbydes en sygeprøve. Forudsætningen for at komme til sygeprøve er, at der fremsendes en lægeerklæring. Hvis en ansøger ikke består prøver i almene fag, kan der tilbydes en reeksamination. Sygeprøver og reeksaminationer planlægges af konservatoriet i umiddelbar forlængelse af optagelsesprøverne. 1.6 Akkompagnatør og hold/bands Ansøgerne skal selv medbringe eventuelle akkompagnatør(er)/hold og bands medmindre andet fremgår specifikt af optagelseskravene. Konservatoriet kan eventuelt være behjælpelig med at henvise til en af konservatoriets ansatte akkompagnatører. Udgiften til akkompagnatør(er) betales af den optagelsessøgende. 1.7 Klageregler En eventuel klage i forbindelse med optagelsesprøven skal fremsendes til konservatoriet senest to uger efter, at den optagelsessøgende er blevet bekendt med resultatet af prøven. Se desuden Bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (nr af 11. december 2009) 34 samt Bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (nr af 11. december 2009).

7 7 2 De klassiske bacheloruddannelser Alle optagelsesprøver til de klassiske bacheloruddannelser består af en prøve i hovedfaget (instrument/sang) samt prøver i bifagene teori og hørelære samt klaver. Nedenfor gennemgås de specifikke krav til optagelsesprøverne for de enkelte instrumenter. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. 2.1 Strygere Violin Otte selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol To etuder med en sværhedsgrad som R. Kreutzer: Etude nr Den ene skal være en dobbeltgrebsetude som for eksempel R. Kreutzer: Etude nr sats af en violinkoncert med en sværhedsgrad som Mozart: G-dur eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Bratsch Otte selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol To etuder: Én fra B. Campagnoli: Caprices, op. 22 og én fra R. Kreutzer: Etuder nr eller en anden etude af samme sværhedsgrad sats af en bratschkoncert med en sværhedsgrad som Hoffmeister eller K. Stamitz: Bratschkoncert i D-dur eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter.

8 8 En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Cello Otte selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol Én etude med en sværhedsgrad som D. Popper eller Dupont sats af en cellokoncert med en sværhedsgrad som Haydn: Cellokoncert eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad (med tilhørende klaverakkompagnement) Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Kontrabas Otte selvvalgte skalaer og treklange i to oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol To selvvalgte etuder hvor toneomfanget mindst går til tommelfingerpositionen (oktav G) sats af en kontrabaskoncert med en sværhedsgrad som Dragonetti, Pichl, Capucci, Hoffmeister, Cimador eller et stykke af tilsvarende sværhedsgrad (med tilhørende klaverakkompagnement) Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil

9 9 2.2 Træblæsere Fløjte Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) To af Joachim Andersens instruktive etuder J. S. Bach: Sonate i E-dur 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Philip Gaubert: Introduction e allegro scherzando, Gabriel Fauré: Fantaisie op. 79 eller Georges Enesco: Cantabile et Presto Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Obo Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) W. B. Ferling: Etude nr. 19 C. P. E. Bach: Sonate 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som J. Haydn: Koncert 1. sats Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Klarinet Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) C. Rose: 40 etuder nr. 1 Niels W. Gade: Fantasistykke nr. 2 En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Weber: Concertino

10 10 Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Fagot Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) L. Milde: 50 Konzertstudien für Fagot op. 26 nr. 1 (hæfte 1) G. P. Telemann: Sonate for fagot og continuo 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som E. Elgar: Romance for fagot og klaver Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil i bas- og tenornøgle Saxofon Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) W. B. Ferling: Etude nr. 16 J. Ibert: Aria En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som A. Caplet: Legende Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil

11 Messingblæsere og slagtøj Horn Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Én etude af C. Kopprasch C. Saint-Saëns: Romance i F-dur En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som L. Cherubini: 1. sonate Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil samt transponering i E b Trompet Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Fra P. - F. Clodomir: 70 Little Studies op. 158 (MC 1389) etude nr. 63, 64, 65 eller 66 Hummel: Koncert i Es-dur 1. sats eksposition (takt 63 til 146) spillet på B-trompet En selvvalgt opgave Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil samt transponering i A og C Basun (tenor) Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Roberto Müller: Technische Studien bd. 3 nr. 10 i G-mol N. Rimskij Korsakov: Basunkoncert 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Alexandre Guilmant: Morceau Symphonique

12 12 Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil i bas- og tenornøgle Basun (bas) Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Lew Gillis: 70 progressive Etudes for the Modern Bass Trombonist nr. 51 og 52 Lebedev: Koncert (til og med cadenza) En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som én eller flere satser fra en sonate af J. E. Galliard Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil i basnøgle Tuba Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) To etuder med én fra hver af følgende samlinger: M. Bordogni (Roberts): 43 Bel Canto Studies og C. Kopprasch: 60 ausgewählte Etüden bd. 1 nr Edward Gregson: Tubakoncert 1. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Troje Miller: Sonatine Classica Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil

13 13 Slagtøj Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet på tasteinstrument (xylofon, vibrafon eller marimba) Selvvalgt opgave for lilletromme med en sværhedsgrad som Børge Ritz: Dansk Tapto, Gert Mortensen: March-Cadenza (Southern Percussion) eller Einar Nielsen: Etude Classique all tre kan spilles i uddrag Selvvalgt opgave for pauker med en sværhedsgrad som Robert Muczynski: Three Designs for Three Timpany eller et selvvalgt værk for multipercussion Stemning af A og D pauker i kvarter og kvinter ud fra kammertonen En selvvalgt opgave for tasteinstrument med en sværhedsgrad som Paul Creston: Concertino for marimba 1. sats (G. Schirmer), Mitchell Peters: Yellow after the Rain (Mitchell Peters) eller Paul Smadbeck: Rhythm Song (Mallet Arts) Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil for lilletromme og tasteinstrument 2.4 Sang En arie En tysk lied En sang af en dansk komponist med en dansk tekst To selvvalgte opgaver Ovennævnte fire værker skal synges udenad og have en samlet varighed af minutter En tilstillet opgave (korsats) som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den optagelsessøgende vælger selv stemme Prima vista sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement (med eller uden tekst) Efter der er aflagt prøve i ovenstående, afholdes en vejledende prøve i tysk og italiensk med henblik på vurdering af niveau: Prøve på elementært niveau bestående af oplæsning af en tekst på linier på hvert af de to sprog. Der gives ikke tid til forberedelse.

14 Klaver og guitar Klaver Skalaer over fire oktaver i begge hænder og brudte tre- og firklange i alle dur- og moltonearter En selvvalgt etude Et polyfont værk af J. S. Bach (eksempelvis Præludium og Fuga fra Das Wohltemperierte Klavier) En hurtig og en langsom sats af en wienerklassisk sonate Et romantisk værk eller et værk fra det 20. århundrede Ovennævnte fem værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Prima vista spil med en sværhedsgrad som Robert Schumann: Album für die Jugend nr. 11 Sizilianisch Guitar Samtlige skalaer i to oktaver En selvvalgt opgave fra renæssance eller barok med en sværhedsgrad som J. S. Bach: Præludium i D-mol, BWV 999 eller L. Milan: 6 pavaner. Skal indeholde såvel langsomme som hurtige satstyper En selvvalgt opgave fra den klassiske eller romantiske periode med en sværhedsgrad som F. Sor: Menuetter, F. Tárrega: Estudio en forma de minueto eller M. Giuliani: Rondo i C-dur fra Sonatine op. 71 nr. 1. Skal indeholde såvel langsomme som hurtige satstyper En selvvalgt opgave fra det 20. århundrede med en sværhedsgrad som H. Villa-Lobos: Preludes eller Vagn Holmboe: 5 Intermezzi. Skal indeholde såvel langsomme som hurtige satstyper Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Prima vista spil af en lettere komposition noteret i G-nøgle som for eksempel F. Sor: Etuder op. 60 nr. 12

15 Kirkemusik Orgel En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som: Buxtehude: Præludium fuga og ciacona C-dur, BuxWV 137 V. Lübek: Præludium E-dur J.S. Bach: Præludium og fuga C-dur, BWV 545 F. Mendelssohn: Sonate C-mol C. Franck: Prélude, fuge et variation P. Hindemith: Sonate II J. Langlais: Fra Hommage à Frescobaldi: Fantaisie eller Thème et variations En liste på fem værker fra forskellige stilperioder (for eksempel koral med forsiret c.f., enklere triosats). Den interne censor vælger ét stykke, der meddeles den optagelsessøgende ca. tre uger inden optagelsesprøven En indstuderet koral med pedal fra Den danske Koralbog, der spilles med forspil og udføres som a) koralspil (én manual og pedal) og b) melodispil (to manualer og pedal) Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven og med en sværhedsgrad som Franz Tunder: Præludium i G (Bechmann 2), Buxtehude: Ein feste Burg BuxWV 184 eller J. S. Bach: Præludium og fuga C-mol BWV 533 Prima vista spil: En orgelkomposition uden pedal samt en lettere koral med pedal Prima vista harmonisering: Den optagelsessøgende får udleveret en to-perioders koralmelodi a) med 4-st. harmonisering og b) kun med melodi som skal harmoniseres på stedet (med pedal) Øvrige prøver for ansøgere til bacheloruddannelsen i kirkemusik: Hvis første hovedfagsprøve bestås, afholdes en supplerende skriftlig teoriprøve 4-stemmig harmonisering af en enkel modulerende koral i fire perioder. Prøven er af to timers varighed.

16 Komposition Ansøgningsskemaet skal vedlægges tre til seks kompositioner. Der vedlægges tre kopier af såvel skrevet som indspillet materiale. Materialet vil ikke blive returneret. Den optagelsessøgende indkaldes til en samtale med censorerne om de indsendte kompositioner. Klaver: J. S. Bach: En 3-stemmig invention eller et andet mindre værk af tilsvarende karakter En selvvalgt opgave. Mindstekravet er en lettere wienerklassisk sonate eller et romantisk eller moderne værk af tilsvarende sværhedsgrad Demonstration af færdigheder i improvisation og/eller becifringsspil Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af 15 minutter. Prøven er vejledende. Såfremt den optagelsessøgende foretrækker at demonstrere sit musikmæssige niveau på et andet instrument end klaver, gælder optagelseskravene i det pågældende instrument som hovedfag ved optagelsesprøven i bacheloruddannelsen (prohibitiv prøve). Mundtlig analyse: En samtale på 45 minutter om et værk eller værkudsnit, der er komponeret efter Den optagelsessøgende får to timers forberedelse med noder og indspilning. Samtalen skal give censorerne et indtryk af den studerendes musikforståelse samt evne til at orientere sig i et partitur. Optagelsessøgende, der kan dokumentere evner og viden indenfor dette område, fritages for denne prøve. 2.8 Prøver i almene fag (alle ansøgere) Hørelære og teori Alle ansøgere, der søger optagelse på en klassisk bacheloruddannelse og som har bestået hovedfagsprøven, skal gennemgå en fælles skriftlig prøve i hørelære og teori. Formålet med prøven er at belyse den optagelsessøgendes standpunkt i hørelære og teori. Eksempler på optagelsesprøvens opgavetyper (paradigmer) findes på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside under uddannelser/optagelse. Prøvens varighed er to timer. Desuden skal den optagelsessøgende til en mundtlig prøve i hørelære. Denne prøve er vejledende og ikke prohibitiv.

17 17 Prøvens formål er at belyse den optagelsessøgendes standpunkt med henblik på at give et yderligere grundlag for den bedst mulige holdsammensætning. Prøven indeholder: Læseprøve: Prøve i elementær teoretisk viden ud fra de forelagte nodeeksempler: Bestemmelse af intervaller. Alle intervaller til og med nonen kan forekomme Bestemmelse af treklange i grundform og omvendinger Dominantseptimakkorder i grundform og deres tonale tilhørsforhold bestemmes Rytmelæsning: Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på fritvalgte stavelser med pulsmarkering, eventuelt taktmarkering. Taktarterne kan være: 2/4, ¾ eller 4/4; 3/8 og 4/8; 6/8 (med punkteret fjerdedel som tælletid). Polyrytmer forekommer ikke Prima vista sang: Sang fra bladet af et antal melodier af stigende sværhedsgrad Høreprøve: Kortere rytmefraser imiteres Kortere melodiske fraser eftersynges. Taktart og tonekøn bestemmes Forespillede intervaller og treklange bestemmes Treklange og firklange i grundform og omvendinger forespilles i spredt beliggenhed. Akkordens toner synges én efter én i selvvalgt rækkefølge i treklangene defineres akkordernes nederste tone (som grundtone, terts eller kvint) Prøvens varighed er ca. 10 minutter. Klaver Denne prøve aflægges af optagelsessøgende i sang, orkesterinstrumenter og kirkemusik Samtlige skalaer og treklange i dur og mol spillet over to oktaver med begge hænder samtidig (mol-skalaer: Alle tre typer) To klaverstykker med en sværhedsgrad som: En allegrosats af en sonatine af F. Kuhlau eller M. Clementi J. S. Bach: 2-stemmig invention, Béla Bartók: Rumænske julesange eller Oscar Peterson: Jazz Exercises bd. 2 En instuderet 4-stemmig koral (efter koralbog) Prima vista spil af et lettere klaverstykke Ovennævnte fire opgaver skal have en samlet varighed af 15 minutter.

18 18 3 Bachelor i Rytmisk musik (Aarhus) Det er muligt at søge ind på uddannelsen med alle instrumenter. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Rytmisk musik er delt i to runder. Konservatoriet tilstræber at afvikle prøverne i så afslappede rammer som muligt. Der vil blive lagt stor vægt på det personlige musikalske indtryk. Uddannelserne har ingen forhåndsprioritering af bestemte stilarter eller udtryksformer inden for rytmisk musik. Vi anbefaler, at ansøgerne til de selvvalgte opgaver vælger musikalske rammer, som de er fortrolige med. I forbindelse med prøverne vil konservatoriet være behjælpelig med opstilling, lydprøve, instrumentlån m.v. Ved prøven i hovedinstrument vil der være opstillet et standard sammenspils-instrumentarium (flygel, hammondorgel, el-piano, synthesizer, guitar, bas, trommesæt, percussion samt PA-anlæg og diverse forstærkere).

19 runde Alle ansøgere deltager i 1. runde, der består af: Koncertprøve (med ekstern censur) Ansøgeren skal på sit hovedinstrument spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe Koncerten skal for ansøgerens vedkommende spilles udenad dvs. uden noder, becifringer eller tekst Koncerten må højst vare 10 minutter I koncerten skal indgå improvisation fra ansøgeren Mindst ét af numrene skal spilles med lille besætning (2-3 akkompagnatører) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) (for ansøgere med laptop/live electronics: se pkt ) Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterspiller på sit hovedinstrument forespillede fraser. Fraserne forespilles på klaver og har karakter af en sammenhængende melodi Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 5 minutter. Gehørsspil Akkompagnement og Improvisation Ansøgeren prøves i akkompagnement til samme akkordrække. Pianister, bassister, guitarister, trommeslagere og percussionister akkompagnerer i overensstemmelse med deres instrumentroller. Sangere og blæsere henholdsvis synger og spiller flydestemmer (lange toner) som akkompagnement. Der prøves i improvisation over en akkordrække, der forespilles på klaver Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes.

20 Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Interaktion og improvisation: Ansøgeren får 2 dage før prøvens start tilsendt en lydfil med et stykke klavermusik, som til prøven spilles af en tilstillet pianist og fungerer som oplæg for improvisation og interaktion. Det er op til ansøgeren at vurdere, hvor meget han/hun vil forberede. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ansøgerens evne til at interagere med pianisten og til at agere i nuet, for således at bedømme ansøgerens kreative og tekniske niveau i et performativt perspektiv. Prøvens varighed er ca. 8 minutter. Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 3 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes. Samtale Efter prøven er der en samtale, hvor ansøgeren (laptopmusikeren) har lejlighed til at besvare spørgsmål om de tekniske og musikalske virkemidler, der er indgået i prøven og koncerten. Samtalens varighed er ca. 5 minutter. Ved prøven medvirker en specialist i elektronisk musik som censor. Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde.

21 runde (intern censur) Samtale Ansøgeren uddyber sin musikalske (f.eks. kunstneriske/pædagogiske) profil og sin motivation for at søge ind på uddannelsen. Der er desuden mulighed for at perspektivere dette ved hjælp af: Dvd/cd/lydfiler hvor ansøgeren selv medvirker Solooptræden (varighed i alt: max. 7 minutter) Panelet stiller uddybende og opklarende spørgsmål i forhold til ovennævnte. Desuden kan samtalen omhandle koncertprøven og ansøgningen. (varighed: ca. 5 minutter) Der lægges ved vurderingen særlig vægt på ansøgerens studieegnethed, motivation og selvstændige musikalske (herunder kunstneriske og pædagogiske) profil. Der vil i lokalet være mulighed for at tilslutte højtaleranlæg til egen medbragt computer. Desuden vil der være et klaver til rådighed. Andre instrumenter skal ansøgeren selv medbringe. På baggrund af prøverne i runde 1 og 2 udvælges de ansøgere, der tilbydes en plads på de rytmiske uddannelser. Da konservatoriet har et begrænset antal studiepladser, har vi ikke mulighed for at optage alle kvalificerede optagelsessøgende, men må prioritere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes færdigheder. Da uddannelserne er forskellige, vil resultaterne af de enkelte prøver indgå med forskellig vægtning i vurdering af, hvem der er mest egnede til de forskellige uddannelser. Konservatoriet forbeholder sig desuden ret til at lave særlige ordninger i forhold til undervisningen, hvis der ikke er nogen lærer i det pågældende instrument tilknyttet konservatoriet.

22 22 4 Bachelor i rytmisk musik, IM, Aalborg På IM bachelor er der 2 store fag-elementer: Hovedinstrument Ledelsesfag Der kan på uddannelsen vælges hovedinstrument blandt følgende: sang klaver/keyboard hammondorgel accordeon/harmonika guitar (el- og akustisk) el-bas kontrabas trommesæt percussion trompet basun saxofon vibrafon/marimba laptop/live electronics Hvis der ønskes et andet instrument, skal der indsendes ansøgning til konservatoriet om godkendelse af dette. Der kan på uddannelsen vælges ledelsesfag blandt følgende: Sammenspilsledelse Korledelse SSB (sang, spil og bevægelse)-ledelse Børnemusik De 2 fag-elementer kan kombineres på følgende 3 måder: Hovedinstrument + Ledelsesfag Hovedinstrument + Hovedinstrument (2 forskellige instrumenter eller 1 instrument + sang) Ledelsesfag + Ledelsesfag, samt et specialfags-instrument

23 23 Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Rytmisk musik er delt i to runder. Indholdet af de 2 runder varierer lidt alt efter den valgte fagkombination. 4.1 Kombinationer af fag og tilhørende prøver Hovedinstrument + ledelsesfag 1. runde Koncertprøve (ekstern censur) Prøve i gehør og sammenspil (intern censur). Bemærk særlig ordning for ansøgere med Laptop/ live electronics 2. runde Samtale Hovedinstrument + Hovedinstrument 1. runde Koncertprøve, instrument 1 (ekstern censur) Koncertprøve, instrument 2 (ekstern censur) Prøve i gehør og sammenspil, instrument 1, (intern censur). Bemærk særlig ordning for ansøgere med Laptop/ live electronics Prøve i gehør og sammenspil, instrument 2 (intern censur) 2. runde Samtale Ledelsesfag + Ledelsesfag 1. runde Pædagogisk prøve i ét af de valgte ledelsesfag (ekstern censur) Koncertprøve for specialfags-instrument (intern censur) 2. runde Samtale

24 Generelt om prøverne Konservatoriet tilstræber at afvikle prøverne i så afslappede rammer som muligt. Der vil blive lagt stor vægt på det personlige musikalske indtryk. Uddannelserne har ingen forhåndsprioritering af bestemte stilarter eller udtryksformer inden for rytmisk musik. Vi anbefaler, at ansøgerne til de selvvalgte opgaver vælger musikalske rammer, som de er fortrolige med. I forbindelse med prøverne vil konservatoriet være behjælpelig med opstilling, lydprøve, instrumentlån m.v. Ved prøven i hovedinstrument vil der være opstillet et standard sammenspils-instrumentarium (flygel, hammondorgel, el-piano, synthesizer, guitar, bas, trommesæt, percussion samt PA-anlæg og diverse forstærkere). Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på.

25 runde Koncertprøven Krav til koncertprøven Ansøgeren skal på sit hovedinstrument spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe. Koncerten skal for ansøgerens vedkommende spilles udenad dvs. uden noder, becifringer eller tekst. Koncerten må højst vare 10 minutter. I koncerten skal indgå improvisation fra ansøgeren. Mindst ét af numrene skal spilles med lille besætning (2-3 medspillende musikere) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) (for ansøgere med laptop/live electronics: se pkt ) Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterspiller på sit hovedinstrument forespillede fraser. Fraserne forespilles på klaver og har karakter af en sammenhængende melodi Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 5 minutter. Gehørsspil Akkompagnement og Improvisation Ansøgeren prøves i akkompagnement til samme akkordrække. Pianister, bassister, guitarister, trommeslagere og percussionister akkompagnerer i overensstemmelse med deres instrumentroller. Sangere og blæsere henholdsvis synger og spiller flydestemmer (lange toner) som akkompagnement. Der prøves i improvisation over en akkordrække, der forespilles på klaver Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale.

26 26 Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Interaktion og improvisation: Ansøgeren får 2 dage før prøvens start tilsendt en lydfil med et stykke klavermusik, som til prøven spilles af en tilstillet pianist og fungerer som oplæg for improvisation og interaktion. Det er op til ansøgeren at vurdere, hvor meget han/hun vil forberede. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ansøgerens evne til at interagere med pianisten og til at agere i nuet, for således at bedømme ansøgerens kreative og tekniske niveau i et performativt perspektiv. Prøvens varighed er ca. 8 minutter. Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 3 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes Pædagogisk prøve (med ekstern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag Den optagelsessøgende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder i ét af sine valgte ledelsesfag. Den optagelsessøgende medbringer sit eget hold til prøven.

27 27 Prøvens varighed: 10 minutter Votering: 10 minutter Censorpanelet består af 2 interne censorer samt 1 ekstern censor Koncertprøve for specialfags-instrument (med intern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag Krav til koncertprøven Den optagelsessøgende skal spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe ( 2-3 medspillende musikere). Koncerten må have en varighed af maksimalt 10 minutter. Votering: 5 minutter Censorpanelet består af 2 interne censorer. Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde.

28 runde Samtale Ansøgeren uddyber sin musikalske (f.eks. kunstneriske/pædagogiske) profil og sin motivation for at søge ind på uddannelsen. Der er desuden mulighed for at perspektivere dette ved hjælp af: Dvd/cd/lydfiler hvor ansøgeren selv medvirker Solooptræden varighed i alt: max. 7 minutter Panelet stiller uddybende og opklarende spørgsmål i forhold til ovennævnte. Desuden kan samtalen omhandle koncertprøven og ansøgningen. (varighed: ca. 5 minutter) Der lægges ved vurderingen særlig vægt på ansøgerens studieegnethed, motivation og selvstændige musikalske (herunder kunstneriske og pædagogiske) profil. Der vil i lokalet være mulighed for at tilslutte højtaleranlæg til egen medbragt computer. Desuden vil der være et klaver til rådighed. Andre instrumenter skal ansøgeren selv medbringe. På baggrund af prøverne i runde 1 og 2 udvælges de ansøgere, der tilbydes en plads på de rytmiske uddannelser. Da konservatoriet har et begrænset antal studiepladser, har vi ikke mulighed for at optage alle kvalificerede optagelsessøgende, men må prioritere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes færdigheder. Da uddannelserne er forskellige, vil resultaterne af de enkelte prøver indgå med forskellig vægtning i vurdering af, hvem der er mest egnede til de forskellige uddannelser.

29 29 5 Bachelor i Rytmisk musik og Bevægelse (Aarhus) Det er muligt at søge ind på uddannelsen med alle instrumenter. Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Rytmisk musik og bevægelse er delt i to runder. Konservatoriet tilstræber at afvikle prøverne i så afslappede rammer som muligt. Der vil blive lagt stor vægt på det personlige musikalske indtryk. Uddannelserne har ingen forhåndsprioritering af bestemte stilarter eller udtryksformer inden for rytmisk musik. Vi anbefaler, at ansøgerne til de selvvalgte opgaver vælger musikalske rammer, som de er fortrolige med. I forbindelse med prøverne vil konservatoriet være behjælpelig med opstilling, lydprøve, instrumentlån m.v. Ved prøven i hovedinstrument vil der være opstillet et standard sammenspils-instrumentarium (flygel, hammondorgel, el-piano, synthesizer, guitar, bas, trommesæt, percussion samt PA-anlæg og diverse forstærkere).

30 runde Alle ansøgere deltager i 1. runde, der består af: Koncertprøve (med ekstern censur) Ansøgeren skal på sit hovedinstrument spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe Koncerten skal for ansøgerens vedkommende spilles udenad dvs. uden noder, becifringer eller tekst Koncerten må højst vare 10 minutter I koncerten skal indgå improvisation fra ansøgeren Mindst ét af numrene skal spilles med lille besætning (2-3 akkompagnatører) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) (for ansøgere med laptop/live electronics: se pkt ) Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterspiller på sit hovedinstrument forespillede fraser. Fraserne forespilles på klaver og har karakter af en sammenhængende melodi Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 5 minutter. Gehørsspil Akkompagnement og Improvisation Ansøgeren prøves i akkompagnement til samme akkordrække. Pianister, bassister, guitarister, trommeslagere og percussionister akkompagnerer i overensstemmelse med deres instrumentroller. Sangere og blæsere henholdsvis synger og spiller flydestemmer (lange toner) som akkompagnement. Der prøves i improvisation over en akkordrække, der forespilles på klaver Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes.

31 Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Interaktion og improvisation: Ansøgeren får 2 dage før prøvens start tilsendt en lydfil med et stykke klavermusik, som til prøven spilles af en tilstillet pianist og fungerer som oplæg for improvisation og interaktion. Det er op til ansøgeren at vurdere, hvor meget han/hun vil forberede. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ansøgerens evne til at interagere med pianisten og til at agere i nuet, for således at bedømme ansøgerens kreative og tekniske niveau i et performativt perspektiv. Prøvens varighed er ca. 8 minutter. Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 3 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes. Samtale Efter prøven er der en samtale, hvor ansøgeren (laptopmusikeren) har lejlighed til at besvare spørgsmål om de tekniske og musikalske virkemidler, der er indgået i prøven og koncerten. Samtalens varighed er ca. 5 minutter. Ved prøven medvirker en specialist i elektronisk musik som censor. Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde.

32 runde (intern censur) Samtale Ansøgeren uddyber sin musikalske (f.eks. kunstneriske/pædagogiske) profil og sin motivation for at søge ind på uddannelsen. Der er desuden mulighed for at perspektivere dette ved hjælp af: Dvd/cd/lydfiler hvor ansøgeren selv medvirker Solooptræden varighed i alt: max. 7 minutter Panelet stiller uddybende og opklarende spørgsmål i forhold til ovennævnte. Desuden kan samtalen omhandle koncertprøven og ansøgningen. (varighed: ca. 5 minutter) Der lægges ved vurderingen særlig vægt på ansøgerens studieegnethed, motivation og selvstændige musikalske (herunder kunstneriske og pædagogiske) profil. Der vil i lokalet være mulighed for at tilslutte højtaleranlæg til egen medbragt computer. Desuden vil der være et klaver til rådighed. Andre instrumenter skal ansøgeren selv medbringe Prøve i sang, dans og spil (med intern censur) Prøven foregår i grupper og har til formål at vise ansøgerens evne til at imitere og koordinere foreviste bevægelsesmønstre, foresungne fraser og forespillede rytmer spillet på percussion-instrumenter. Desuden prøves i at improvisere dans/bevægelse til de forespillede rytmer. Ansøgeren vurderes på sin evne til at løse de forskellige opgaver samt på sin evne til at indgå i den musikalske sammenhæng. Prøvens varighed er ca. 40 minutter. På baggrund af prøverne i runde 1 og 2 udvælges de ansøgere, der tilbydes en plads på de rytmiske uddannelser. Da konservatoriet har et begrænset antal studiepladser, har vi ikke mulighed for at optage alle kvalificerede optagelsessøgende, men må prioritere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes færdigheder. Da uddannelserne er forskellige, vil resultaterne af de enkelte prøver indgå med forskellig vægtning i vurdering af, hvem der er mest egnede til de forskellige uddannelser. Konservatoriet forbeholder sig desuden ret til at lave særlige ordninger i forhold til undervisningen, hvis der ikke er nogen lærer i det pågældende instrument tilknyttet konservatoriet.

33 33 6 Bachelor i Almen Musikpædagogik, AM (Aarhus) Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. Den optagelsessøgende skal aflægge følgende prøver: 6.1 Koncertprøve (med ekstern censur og intern fagcensur) Den optagelsessøgende forbereder: En selvvalgt opgave i hovedinstrumentet eller sang (gerne en sammenspilssituation) Prøvens varighed er 10 minutter samt 10 minutters votering. Der gives særskilt karakter herfor. 6.2 Kollektiv bevægelses- og koordinationstest (med ekstern censur) Testen består af en vurdering af ansøgerens imitationsevne, koordinationsevne, pulsfornemmelse og periodesans. Testens varighed er max. 30 minutter. Præstationen indgår i den samlede vurdering af Individuel prøve. 6.3 Individuel prøve (med ekstern censur) Ansøgeren sammensætter selv sit program af punkterne A-E, der skal have en samlet varighed på max. 30 minutter, hvoraf prøven i elementær musikopdragelse, korledelse eller ensembleledelse skal udgøre minutter. Censorpanelet forbeholder sig ret til at afkorte prøven. Mindst én af opgaverne under hovedinstrument, klaver, andet instrument eller tredje instrument skal indeholde en sammenspilssituation. A. Elementær musikopdragelse, korledelse eller ensembleledelse En selvvalgt opgave: Ansøgeren viser en pædagogisk situation af med børn og/eller voksne. Ved prøven anvendes normalt ansøgerens eget hold/gruppe ELLER En tilstillet opgave: Konservatoriet formulerer en opgave, der udleveres til ansøgeren ca. én uge før prøven. Konservatoriet sørger for et tilstillet hold. Såfremt det er

34 34 praktisk muligt, gives den tilstillede opgave efter ansøgerens eget valg inden for et af områderne: Korledelse, ensembleledelse eller elementær musikopdragelse. Censorerne lægger vægt på ansøgerens formidling af musikken, evne til strukturering og pædagogiske potentiale B. Sang Den optagelsessøgende forbereder: En eller to selvvalgte sange hvoraf mindst én skal være på dansk. Sangene fremføres udenad og uden akkompagnement. Hvis der fremføres strofiske sange, synges mindst tre vers af hver sang. Ud over en vurdering af det tekniske niveau lægges vægt på evnen til at formidle det tekstlige indhold. C. Klaver Den optagelsessøgende forbereder: C.1 Et noteret klaverstykke (klassisk eller rytmisk). Sværhedsgrad som f.eks: W. A. Mozart: Wienersonatiner / Carl Nielsen: Fem klaverstykker op. 3 / J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach / Béla Bartók: Rumænske julesange/ Niels Lan Doky: Misty Dawn / Lars Jansson: The Inner Room C.2 4-stemmig koral efter koralbog. Censorerne synger med. Den optagelsessøgende medbringer node og tekst til censorerne. (3 eksemplarer) C.3 Becifringsspil evt. med improvisation C.4 Skalaer og treklange i dur og mol (til og med fire fortegn). Skalaer spilles samtidigt i begge hænder over to oktaver. Censorpanelet vælger. D. Andet instrument Såfremt hovedinstrumentet er klaver eller sang, skal ansøgeren vise sit standpunkt på et andet instrument. E. Tredje instrument Såfremt ansøgeren ønsker at vise sit standpunkt på et tredje instrument, aflægges prøve heri. F. Prima vista klaver Den optagelsessøgende udfører: En prima vista opgave noteret på to systemer i G- og F-nøgle samt den samme opgave noteret som melodi med becifring.

35 35 Der lægges i bedømmelsen ligelig vægt på nodespil og becifringsspil. Prøverne afsluttes med en kort samtale hvor ansøgeren får lejlighed til at redegøre for sin musikalske og pædagogiske baggrund, for sine motiver til at søge ind på konservatoriet samt for sit syn på musikpædagogiske mål og midler. Der gives én karakter i prima vista klaver (F) og én karakter for resten af prøverne (kollektiv test og individuel prøve A-E) under ét. 6.4 Hørelære og teori (med intern censur) Læseprøve: Bestemmelse af intervaller. Alle intervaller til og med nonen kan forekomme Bestemmelse af treklange i grundform og omvendinger Bestemmelse af skalaer: dur, ren mol, harmonisk - og melodisk mol. Rytmelæsning: Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på fritvalgte stavelser med pulsmarkering, eventuelt taktmarkering. Taktarterne kan være: 2/4, 3/4 eller 4/4 og 6/8. Polyrytmer forekommer ikke Prima vista sang: Sang fra bladet - (en melodi med stigende sværhedsgrad). Høreprøve: Eftersyngning af forespillede fraser Efterspilning af forspillede fraser på hovedinstrumentet. Flydestemmer som akkompagnement til en forspillet akkordprogression. Kortere rytmefraser imiteres. Forespillede intervaller eftersynges og bestemmes. Eftersyngning af treklange i grundform (dur, mol, forstørret, formidsket og sus) Firklange i grundform (maj7, 7 m7, ø, o7 og 7sus4. Bastonen bestemmes. Testens varighed er 20 minutter. Der gives særskilt karakter herfor.

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Kirkesangeruddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole Vestervig Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til solistuddannelser 2015

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til solistuddannelser 2015 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til solistuddannelser 2015 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

FORORD: God fornøjelse med opgaverne.

FORORD: God fornøjelse med opgaverne. Klavervant opgaver for dig, der vil være hjemme på klaveret Klaverpædagogisk projekt af Niels Chr. Hansen, Bacheloreksamen ved DJM, maj 2007 Forord FORORD: Når man er hjemmevant, føler man sig hjemme dér,

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Mulighederne i Music Delta Master & Planet

Mulighederne i Music Delta Master & Planet Mulighederne i Music Delta Master & Planet MUSIC DELTA - BAGGRUND Music Delta ny måde at tænke musikundervisning for børn. Det norske IT-forlag Grieg Music Education har udviklet en ny og innovativ IT-platform

Læs mere

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf.

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. 01-11-2012 København oktober 2012 MGK Hovedstaden Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Unge spiller klassisk

Unge spiller klassisk 13.november 2011 i Horsens Ny Teater: afholder Unge spiller klassisk For børn og unge fra Region Midt-Øst Konkurrencen starter kl. 10.00. Diplomoverrækkelsen forventes at finde sted kl. 18.30. Der konkurreres

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Musik C Birthe Hougaard-Andersen

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Hf

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Fælles mål og evaluering i musik

Fælles mål og evaluering i musik Fælles mål og evaluering i musik Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Enkle værktøer til målfastsættelse og løbende evaluering med børn til brug for bl.a. elevplaner Du udvælger dine mål og dit

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Wadudu. - sange fra de varme lande

Wadudu. - sange fra de varme lande Støttet af Wadudu - sange fra de varme lande Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musik og dansk Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet Lidt om rytmer Instrumenternes rolle i samspillet Forgrund & baggrund Baggrunden, rytmegruppen, groovet Baggrund - rytme Det er altid trommernes opgave at underbygge rytmen/groove et. Forgrund Baggrund

Læs mere

BASPAKKENS INDHOLD Førsteklases el-bas Polstret taske Førsteklasses tilslutningskabel (ca. 3 m) Justerbar guitarrem 3 plektre Begynderbog til el-bas 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EL-BASSENS DELE... 4 INTRODUKTION...

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Blæser- og slagtøjskursus

Blæser- og slagtøjskursus Blæser- og slagtøjskursus 28. juni - 4. juli 2015 Arrangeret i samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og og AOF Gladsaxe. Kære sommerkursist Dette skrives i den kolde vintertid, men det luner når jeg

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Lærermateriale - Forslag til undervisningen.

Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Kære lærer Vi glæder os til at se jer og jeres klasse til koncert i DR Koncerthuset. Vi har sammensat et elevmateriale, så eleverne kan forberede sig lidt før

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) FEM KORTEKNIKKER - baseret på flydekor Solist 4 4 C No G wom- an no cry, Am F C no F wom- an no cry C G 1 4 S A T 2 4 S A T 3 4 S A T 4 4 S A T 5 4 S A T 1)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN i skoledagen Med reformen sker der ændringer i den praktisk-musiske fagrække. Bl.a. vil elever i 1. og 5. klasse få flere undervisningstimer i musik. I dette kapitel kan du læse om 17 skolers erfaringer

Læs mere