Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015"

Transkript

1 1 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015

2 2 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen af hans eller hendes særlige talent i centrum og vi tager musikalsk og genremæssig mangfoldighed alvorligt. På bachelorniveau fokuserer vi på det, vi kalder Det hele musikerskab. Det betyder, at vi underviser i alle de færdigheder, man skal have, når man skal arbejde i musiklivet. Det gælder naturligvis musikalske færdigheder, men også iværksættermæssige og pædagogiske færdigheder. Og frem for alt hjælper vi til med at give dig et kunstnerisk udtryk med udgangspunkt i netop dit talent. På kandidatniveauet kan du specialisere dig inden for en lang række områder eller søge ind på en af vores internationale uddannelser. Enestående rammer DJM har afdelinger i både Aarhus og Aalborg. Det betyder, at vi har et meget stort netværk i vores nærområde og i Danmark som helhed. Vi samarbejder med festivaller, professionelle ensembler, musikskoler, universiteter og mange andre om praktikordninger, koncerter, forskning og undervisning. Også på dette område har vi mangfoldigheden i centrum. I Aarhus bor vi i Musikhuset og i Aalborg i det nye Musikkens Hus. På begge adresser deler vi hus med andre vigtige musikinstitutioner. Vi råder over state-of-the-art lydstudier, fantastiske koncertsale med moderne teknik og moderne undervisnings- og øvelokaler bygget specielt til konservatoriet. Vi bor midt i to af de største uddannelsesbyer i Skandinavien med et meget levende studiemiljø og et omfattende musikliv. Udsyn og samarbejde DJM er et internationalt konservatorium i en globaliseret verden. Vi har et tæt samarbejde med førende konservatorier verden over og et stort netværk på både lærer- og institutionsniveau. Vores samarbejdspartnere finder du både i Europa, Mellemøsten, Asien, USA og Afrika, og vi hjælper dig med at komme ud i verden og studere, hvad enten du vil til Berlin, New York eller et helt tredje sted. På konservatoriet møder du dagligt mange unge udenlandske musikere, der studerer hos os og vi har gæstelærere fra det meste af verden tilknyttet konservatoriet. Udover den skemalagte undervisning arrangerer vi hvert år en stor mængde projekter, stævner, praktikophold ude i den virkelige verden, mesterkurser og ikke mindst studenterkoncerter. Til daglig arbejdes der både indenfor de enkelte faggrupper og på tværs af fag og musikalske genrer. Det er muligheden for både at fordybe sig i eget fagområde og at få berøring med andre genrer, der giver DJM et særligt frodigt og kreativt studiemiljø. Du kan læse mere om de enkelte uddannelsers opbygning og fagsammensætning i studieordningerne og studieplanerne, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Thomas Winther Rektor

3 3 Indhold 1. Generelt om ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse Ansøgning om optagelse Informationsmøder Optagelsesprøver Forberedelseskurser Sygeprøver og reeksamination Akkompagnatør og hold/bands Klageregler 6 2 De klassiske bacheloruddannelser Strygere Træblæsere Messingblæsere og slagtøj Sang Klaver og guitar Kirkemusik Komposition Prøver i almene fag (alle ansøgere) 16 3 Bachelor i Rytmisk musik (Aarhus) runde Koncertprøve (med ekstern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Samtale 21 4 Bachelor i rytmisk musik, IM, Aalborg Kombinationer af fag og tilhørende prøver Hovedinstrument + ledelsesfag Hovedinstrument + Hovedinstrument Ledelsesfag + Ledelsesfag Generelt om prøverne runde Koncertprøven Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) 25

4 Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Pædagogisk prøve (med ekstern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag Koncertprøve for specialfags-instrument (med intern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag runde Samtale 28 5 Bachelor i Rytmisk musik og Bevægelse (Aarhus) runde Koncertprøve (med ekstern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument 31 Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde runde (intern censur) Samtale Prøve i sang, dans og spil (med intern censur) 32 6 Bachelor i Almen Musikpædagogik, AM (Aarhus) Koncertprøve (med ekstern censur og intern fagcensur) Kollektiv bevægelses- og koordinationstest (med ekstern censur) Individuel prøve (med ekstern censur) Hørelære og teori (med intern censur) 35 7 Bachelor i elektronisk musik (Aarhus) Ansøgning Værkbedømmelse Personlig samtale 36 8 Bachelor med specialisering i musikteori (Aarhus) Analyse Dokumentation af eget satsarbejde Hørelære og teori 37 9 Bachelor i sangskrivning (Aarhus) Bachelor i elektronisk lyd og musik (Aalborg) Ansøgning Optagelsesprøven (samtale) 40

5 5 1. Generelt om ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse 1.1 Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse skal ske via hjemmesiden Der søges optagelse direkte på det enkelte konservatorium til den eller de uddannelser, som søges. Informationer om de enkelte uddannelser, herunder gældende studieordninger og -planer, findes på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside: Ansøgningsfristen er den 1. december 2014 kl Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl Informationsmøder Konservatoriet afholder hvert år informationsmøder om konservatoriet bachelor- og kandidatuddannelser. På møderne vil uddannelsernes nærmere indhold blive belyst, og der er mulighed for at stille spørgsmål om for eksempel optagelsesprøven. Nærmere information om vores informationsmøder finder du på konservatoriets hjemmeside. 1.3 Optagelsesprøver Der afholdes optagelsesprøver i januar og februar Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen. Konservatoriet har normalt ikke mulighed for at optage alle kvalificerede ansøgere. Ved optagelsen lægges der først og fremmest vægt på resultaterne af optagelsesprøverne, men også andre forhold kan være udslagsgivende - for eksempel særlige behov i musiklivet samt hensynet til konservatoriets muligheder for en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer til sammenspil. For de rytmiske uddannelser gør det sig gældende, at såfremt en ansøger søger optagelse og kvalificerer sig til mere end én uddannelse, forbeholder konservatoriet sig ret til at afgøre, på hvilken af uddannelserne den optagelsessøgende kan optages. 1.4 Forberedelseskurser Du kan finde oplysninger om nærmeste MGK-kursus på Her kan du også finde din lokale musikskole.

6 6 1.5 Sygeprøver og reeksamination Hvis en ansøger er forhindret i at komme til optagelsesprøven på grund af sygdom, tilbydes en sygeprøve. Forudsætningen for at komme til sygeprøve er, at der fremsendes en lægeerklæring. Hvis en ansøger ikke består prøver i almene fag, kan der tilbydes en reeksamination. Sygeprøver og reeksaminationer planlægges af konservatoriet i umiddelbar forlængelse af optagelsesprøverne. 1.6 Akkompagnatør og hold/bands Ansøgerne skal selv medbringe eventuelle akkompagnatør(er)/hold og bands medmindre andet fremgår specifikt af optagelseskravene. Konservatoriet kan eventuelt være behjælpelig med at henvise til en af konservatoriets ansatte akkompagnatører. Udgiften til akkompagnatør(er) betales af den optagelsessøgende. 1.7 Klageregler En eventuel klage i forbindelse med optagelsesprøven skal fremsendes til konservatoriet senest to uger efter, at den optagelsessøgende er blevet bekendt med resultatet af prøven. Se desuden Bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (nr af 11. december 2009) 34 samt Bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (nr af 11. december 2009).

7 7 2 De klassiske bacheloruddannelser Alle optagelsesprøver til de klassiske bacheloruddannelser består af en prøve i hovedfaget (instrument/sang) samt prøver i bifagene teori og hørelære samt klaver. Nedenfor gennemgås de specifikke krav til optagelsesprøverne for de enkelte instrumenter. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. 2.1 Strygere Violin Otte selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol To etuder med en sværhedsgrad som R. Kreutzer: Etude nr Den ene skal være en dobbeltgrebsetude som for eksempel R. Kreutzer: Etude nr sats af en violinkoncert med en sværhedsgrad som Mozart: G-dur eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Bratsch Otte selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol To etuder: Én fra B. Campagnoli: Caprices, op. 22 og én fra R. Kreutzer: Etuder nr eller en anden etude af samme sværhedsgrad sats af en bratschkoncert med en sværhedsgrad som Hoffmeister eller K. Stamitz: Bratschkoncert i D-dur eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter.

8 8 En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Cello Otte selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol Én etude med en sværhedsgrad som D. Popper eller Dupont sats af en cellokoncert med en sværhedsgrad som Haydn: Cellokoncert eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad (med tilhørende klaverakkompagnement) Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Kontrabas Otte selvvalgte skalaer og treklange i to oktaver, heraf skal fire være i dur, to i harmonisk mol og to i melodisk mol To selvvalgte etuder hvor toneomfanget mindst går til tommelfingerpositionen (oktav G) sats af en kontrabaskoncert med en sværhedsgrad som Dragonetti, Pichl, Capucci, Hoffmeister, Cimador eller et stykke af tilsvarende sværhedsgrad (med tilhørende klaverakkompagnement) Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil

9 9 2.2 Træblæsere Fløjte Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) To af Joachim Andersens instruktive etuder J. S. Bach: Sonate i E-dur 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Philip Gaubert: Introduction e allegro scherzando, Gabriel Fauré: Fantaisie op. 79 eller Georges Enesco: Cantabile et Presto Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Obo Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) W. B. Ferling: Etude nr. 19 C. P. E. Bach: Sonate 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som J. Haydn: Koncert 1. sats Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Klarinet Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) C. Rose: 40 etuder nr. 1 Niels W. Gade: Fantasistykke nr. 2 En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Weber: Concertino

10 10 Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil Fagot Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) L. Milde: 50 Konzertstudien für Fagot op. 26 nr. 1 (hæfte 1) G. P. Telemann: Sonate for fagot og continuo 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som E. Elgar: Romance for fagot og klaver Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil i bas- og tenornøgle Saxofon Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) W. B. Ferling: Etude nr. 16 J. Ibert: Aria En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som A. Caplet: Legende Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil

11 Messingblæsere og slagtøj Horn Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Én etude af C. Kopprasch C. Saint-Saëns: Romance i F-dur En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som L. Cherubini: 1. sonate Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil samt transponering i E b Trompet Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Fra P. - F. Clodomir: 70 Little Studies op. 158 (MC 1389) etude nr. 63, 64, 65 eller 66 Hummel: Koncert i Es-dur 1. sats eksposition (takt 63 til 146) spillet på B-trompet En selvvalgt opgave Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil samt transponering i A og C Basun (tenor) Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Roberto Müller: Technische Studien bd. 3 nr. 10 i G-mol N. Rimskij Korsakov: Basunkoncert 1. og 2. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Alexandre Guilmant: Morceau Symphonique

12 12 Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil i bas- og tenornøgle Basun (bas) Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) Lew Gillis: 70 progressive Etudes for the Modern Bass Trombonist nr. 51 og 52 Lebedev: Koncert (til og med cadenza) En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som én eller flere satser fra en sonate af J. E. Galliard Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil i basnøgle Tuba Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato (langsomt) og staccato (hurtigt) To etuder med én fra hver af følgende samlinger: M. Bordogni (Roberts): 43 Bel Canto Studies og C. Kopprasch: 60 ausgewählte Etüden bd. 1 nr Edward Gregson: Tubakoncert 1. sats En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som Troje Miller: Sonatine Classica Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil

13 13 Slagtøj Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet på tasteinstrument (xylofon, vibrafon eller marimba) Selvvalgt opgave for lilletromme med en sværhedsgrad som Børge Ritz: Dansk Tapto, Gert Mortensen: March-Cadenza (Southern Percussion) eller Einar Nielsen: Etude Classique all tre kan spilles i uddrag Selvvalgt opgave for pauker med en sværhedsgrad som Robert Muczynski: Three Designs for Three Timpany eller et selvvalgt værk for multipercussion Stemning af A og D pauker i kvarter og kvinter ud fra kammertonen En selvvalgt opgave for tasteinstrument med en sværhedsgrad som Paul Creston: Concertino for marimba 1. sats (G. Schirmer), Mitchell Peters: Yellow after the Rain (Mitchell Peters) eller Paul Smadbeck: Rhythm Song (Mallet Arts) Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen Prima vista spil for lilletromme og tasteinstrument 2.4 Sang En arie En tysk lied En sang af en dansk komponist med en dansk tekst To selvvalgte opgaver Ovennævnte fire værker skal synges udenad og have en samlet varighed af minutter En tilstillet opgave (korsats) som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Den optagelsessøgende vælger selv stemme Prima vista sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement (med eller uden tekst) Efter der er aflagt prøve i ovenstående, afholdes en vejledende prøve i tysk og italiensk med henblik på vurdering af niveau: Prøve på elementært niveau bestående af oplæsning af en tekst på linier på hvert af de to sprog. Der gives ikke tid til forberedelse.

14 Klaver og guitar Klaver Skalaer over fire oktaver i begge hænder og brudte tre- og firklange i alle dur- og moltonearter En selvvalgt etude Et polyfont værk af J. S. Bach (eksempelvis Præludium og Fuga fra Das Wohltemperierte Klavier) En hurtig og en langsom sats af en wienerklassisk sonate Et romantisk værk eller et værk fra det 20. århundrede Ovennævnte fem værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Prima vista spil med en sværhedsgrad som Robert Schumann: Album für die Jugend nr. 11 Sizilianisch Guitar Samtlige skalaer i to oktaver En selvvalgt opgave fra renæssance eller barok med en sværhedsgrad som J. S. Bach: Præludium i D-mol, BWV 999 eller L. Milan: 6 pavaner. Skal indeholde såvel langsomme som hurtige satstyper En selvvalgt opgave fra den klassiske eller romantiske periode med en sværhedsgrad som F. Sor: Menuetter, F. Tárrega: Estudio en forma de minueto eller M. Giuliani: Rondo i C-dur fra Sonatine op. 71 nr. 1. Skal indeholde såvel langsomme som hurtige satstyper En selvvalgt opgave fra det 20. århundrede med en sværhedsgrad som H. Villa-Lobos: Preludes eller Vagn Holmboe: 5 Intermezzi. Skal indeholde såvel langsomme som hurtige satstyper Ovennævnte fire værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven. Prima vista spil af en lettere komposition noteret i G-nøgle som for eksempel F. Sor: Etuder op. 60 nr. 12

15 Kirkemusik Orgel En selvvalgt opgave med en sværhedsgrad som: Buxtehude: Præludium fuga og ciacona C-dur, BuxWV 137 V. Lübek: Præludium E-dur J.S. Bach: Præludium og fuga C-dur, BWV 545 F. Mendelssohn: Sonate C-mol C. Franck: Prélude, fuge et variation P. Hindemith: Sonate II J. Langlais: Fra Hommage à Frescobaldi: Fantaisie eller Thème et variations En liste på fem værker fra forskellige stilperioder (for eksempel koral med forsiret c.f., enklere triosats). Den interne censor vælger ét stykke, der meddeles den optagelsessøgende ca. tre uger inden optagelsesprøven En indstuderet koral med pedal fra Den danske Koralbog, der spilles med forspil og udføres som a) koralspil (én manual og pedal) og b) melodispil (to manualer og pedal) Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af minutter. En tilstillet opgave som konservatoriet sender til den optagelsessøgende ca. 10 dage før optagelsesprøven og med en sværhedsgrad som Franz Tunder: Præludium i G (Bechmann 2), Buxtehude: Ein feste Burg BuxWV 184 eller J. S. Bach: Præludium og fuga C-mol BWV 533 Prima vista spil: En orgelkomposition uden pedal samt en lettere koral med pedal Prima vista harmonisering: Den optagelsessøgende får udleveret en to-perioders koralmelodi a) med 4-st. harmonisering og b) kun med melodi som skal harmoniseres på stedet (med pedal) Øvrige prøver for ansøgere til bacheloruddannelsen i kirkemusik: Hvis første hovedfagsprøve bestås, afholdes en supplerende skriftlig teoriprøve 4-stemmig harmonisering af en enkel modulerende koral i fire perioder. Prøven er af to timers varighed.

16 Komposition Ansøgningsskemaet skal vedlægges tre til seks kompositioner. Der vedlægges tre kopier af såvel skrevet som indspillet materiale. Materialet vil ikke blive returneret. Den optagelsessøgende indkaldes til en samtale med censorerne om de indsendte kompositioner. Klaver: J. S. Bach: En 3-stemmig invention eller et andet mindre værk af tilsvarende karakter En selvvalgt opgave. Mindstekravet er en lettere wienerklassisk sonate eller et romantisk eller moderne værk af tilsvarende sværhedsgrad Demonstration af færdigheder i improvisation og/eller becifringsspil Ovennævnte tre værker skal have en samlet varighed af 15 minutter. Prøven er vejledende. Såfremt den optagelsessøgende foretrækker at demonstrere sit musikmæssige niveau på et andet instrument end klaver, gælder optagelseskravene i det pågældende instrument som hovedfag ved optagelsesprøven i bacheloruddannelsen (prohibitiv prøve). Mundtlig analyse: En samtale på 45 minutter om et værk eller værkudsnit, der er komponeret efter Den optagelsessøgende får to timers forberedelse med noder og indspilning. Samtalen skal give censorerne et indtryk af den studerendes musikforståelse samt evne til at orientere sig i et partitur. Optagelsessøgende, der kan dokumentere evner og viden indenfor dette område, fritages for denne prøve. 2.8 Prøver i almene fag (alle ansøgere) Hørelære og teori Alle ansøgere, der søger optagelse på en klassisk bacheloruddannelse og som har bestået hovedfagsprøven, skal gennemgå en fælles skriftlig prøve i hørelære og teori. Formålet med prøven er at belyse den optagelsessøgendes standpunkt i hørelære og teori. Eksempler på optagelsesprøvens opgavetyper (paradigmer) findes på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside under uddannelser/optagelse. Prøvens varighed er to timer. Desuden skal den optagelsessøgende til en mundtlig prøve i hørelære. Denne prøve er vejledende og ikke prohibitiv.

17 17 Prøvens formål er at belyse den optagelsessøgendes standpunkt med henblik på at give et yderligere grundlag for den bedst mulige holdsammensætning. Prøven indeholder: Læseprøve: Prøve i elementær teoretisk viden ud fra de forelagte nodeeksempler: Bestemmelse af intervaller. Alle intervaller til og med nonen kan forekomme Bestemmelse af treklange i grundform og omvendinger Dominantseptimakkorder i grundform og deres tonale tilhørsforhold bestemmes Rytmelæsning: Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på fritvalgte stavelser med pulsmarkering, eventuelt taktmarkering. Taktarterne kan være: 2/4, ¾ eller 4/4; 3/8 og 4/8; 6/8 (med punkteret fjerdedel som tælletid). Polyrytmer forekommer ikke Prima vista sang: Sang fra bladet af et antal melodier af stigende sværhedsgrad Høreprøve: Kortere rytmefraser imiteres Kortere melodiske fraser eftersynges. Taktart og tonekøn bestemmes Forespillede intervaller og treklange bestemmes Treklange og firklange i grundform og omvendinger forespilles i spredt beliggenhed. Akkordens toner synges én efter én i selvvalgt rækkefølge i treklangene defineres akkordernes nederste tone (som grundtone, terts eller kvint) Prøvens varighed er ca. 10 minutter. Klaver Denne prøve aflægges af optagelsessøgende i sang, orkesterinstrumenter og kirkemusik Samtlige skalaer og treklange i dur og mol spillet over to oktaver med begge hænder samtidig (mol-skalaer: Alle tre typer) To klaverstykker med en sværhedsgrad som: En allegrosats af en sonatine af F. Kuhlau eller M. Clementi J. S. Bach: 2-stemmig invention, Béla Bartók: Rumænske julesange eller Oscar Peterson: Jazz Exercises bd. 2 En instuderet 4-stemmig koral (efter koralbog) Prima vista spil af et lettere klaverstykke Ovennævnte fire opgaver skal have en samlet varighed af 15 minutter.

18 18 3 Bachelor i Rytmisk musik (Aarhus) Det er muligt at søge ind på uddannelsen med alle instrumenter. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Rytmisk musik er delt i to runder. Konservatoriet tilstræber at afvikle prøverne i så afslappede rammer som muligt. Der vil blive lagt stor vægt på det personlige musikalske indtryk. Uddannelserne har ingen forhåndsprioritering af bestemte stilarter eller udtryksformer inden for rytmisk musik. Vi anbefaler, at ansøgerne til de selvvalgte opgaver vælger musikalske rammer, som de er fortrolige med. I forbindelse med prøverne vil konservatoriet være behjælpelig med opstilling, lydprøve, instrumentlån m.v. Ved prøven i hovedinstrument vil der være opstillet et standard sammenspils-instrumentarium (flygel, hammondorgel, el-piano, synthesizer, guitar, bas, trommesæt, percussion samt PA-anlæg og diverse forstærkere).

19 runde Alle ansøgere deltager i 1. runde, der består af: Koncertprøve (med ekstern censur) Ansøgeren skal på sit hovedinstrument spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe Koncerten skal for ansøgerens vedkommende spilles udenad dvs. uden noder, becifringer eller tekst Koncerten må højst vare 10 minutter I koncerten skal indgå improvisation fra ansøgeren Mindst ét af numrene skal spilles med lille besætning (2-3 akkompagnatører) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) (for ansøgere med laptop/live electronics: se pkt ) Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterspiller på sit hovedinstrument forespillede fraser. Fraserne forespilles på klaver og har karakter af en sammenhængende melodi Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 5 minutter. Gehørsspil Akkompagnement og Improvisation Ansøgeren prøves i akkompagnement til samme akkordrække. Pianister, bassister, guitarister, trommeslagere og percussionister akkompagnerer i overensstemmelse med deres instrumentroller. Sangere og blæsere henholdsvis synger og spiller flydestemmer (lange toner) som akkompagnement. Der prøves i improvisation over en akkordrække, der forespilles på klaver Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes.

20 Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Interaktion og improvisation: Ansøgeren får 2 dage før prøvens start tilsendt en lydfil med et stykke klavermusik, som til prøven spilles af en tilstillet pianist og fungerer som oplæg for improvisation og interaktion. Det er op til ansøgeren at vurdere, hvor meget han/hun vil forberede. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ansøgerens evne til at interagere med pianisten og til at agere i nuet, for således at bedømme ansøgerens kreative og tekniske niveau i et performativt perspektiv. Prøvens varighed er ca. 8 minutter. Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 3 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes. Samtale Efter prøven er der en samtale, hvor ansøgeren (laptopmusikeren) har lejlighed til at besvare spørgsmål om de tekniske og musikalske virkemidler, der er indgået i prøven og koncerten. Samtalens varighed er ca. 5 minutter. Ved prøven medvirker en specialist i elektronisk musik som censor. Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde.

21 runde (intern censur) Samtale Ansøgeren uddyber sin musikalske (f.eks. kunstneriske/pædagogiske) profil og sin motivation for at søge ind på uddannelsen. Der er desuden mulighed for at perspektivere dette ved hjælp af: Dvd/cd/lydfiler hvor ansøgeren selv medvirker Solooptræden (varighed i alt: max. 7 minutter) Panelet stiller uddybende og opklarende spørgsmål i forhold til ovennævnte. Desuden kan samtalen omhandle koncertprøven og ansøgningen. (varighed: ca. 5 minutter) Der lægges ved vurderingen særlig vægt på ansøgerens studieegnethed, motivation og selvstændige musikalske (herunder kunstneriske og pædagogiske) profil. Der vil i lokalet være mulighed for at tilslutte højtaleranlæg til egen medbragt computer. Desuden vil der være et klaver til rådighed. Andre instrumenter skal ansøgeren selv medbringe. På baggrund af prøverne i runde 1 og 2 udvælges de ansøgere, der tilbydes en plads på de rytmiske uddannelser. Da konservatoriet har et begrænset antal studiepladser, har vi ikke mulighed for at optage alle kvalificerede optagelsessøgende, men må prioritere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes færdigheder. Da uddannelserne er forskellige, vil resultaterne af de enkelte prøver indgå med forskellig vægtning i vurdering af, hvem der er mest egnede til de forskellige uddannelser. Konservatoriet forbeholder sig desuden ret til at lave særlige ordninger i forhold til undervisningen, hvis der ikke er nogen lærer i det pågældende instrument tilknyttet konservatoriet.

22 22 4 Bachelor i rytmisk musik, IM, Aalborg På IM bachelor er der 2 store fag-elementer: Hovedinstrument Ledelsesfag Der kan på uddannelsen vælges hovedinstrument blandt følgende: sang klaver/keyboard hammondorgel accordeon/harmonika guitar (el- og akustisk) el-bas kontrabas trommesæt percussion trompet basun saxofon vibrafon/marimba laptop/live electronics Hvis der ønskes et andet instrument, skal der indsendes ansøgning til konservatoriet om godkendelse af dette. Der kan på uddannelsen vælges ledelsesfag blandt følgende: Sammenspilsledelse Korledelse SSB (sang, spil og bevægelse)-ledelse Børnemusik De 2 fag-elementer kan kombineres på følgende 3 måder: Hovedinstrument + Ledelsesfag Hovedinstrument + Hovedinstrument (2 forskellige instrumenter eller 1 instrument + sang) Ledelsesfag + Ledelsesfag, samt et specialfags-instrument

23 23 Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Rytmisk musik er delt i to runder. Indholdet af de 2 runder varierer lidt alt efter den valgte fagkombination. 4.1 Kombinationer af fag og tilhørende prøver Hovedinstrument + ledelsesfag 1. runde Koncertprøve (ekstern censur) Prøve i gehør og sammenspil (intern censur). Bemærk særlig ordning for ansøgere med Laptop/ live electronics 2. runde Samtale Hovedinstrument + Hovedinstrument 1. runde Koncertprøve, instrument 1 (ekstern censur) Koncertprøve, instrument 2 (ekstern censur) Prøve i gehør og sammenspil, instrument 1, (intern censur). Bemærk særlig ordning for ansøgere med Laptop/ live electronics Prøve i gehør og sammenspil, instrument 2 (intern censur) 2. runde Samtale Ledelsesfag + Ledelsesfag 1. runde Pædagogisk prøve i ét af de valgte ledelsesfag (ekstern censur) Koncertprøve for specialfags-instrument (intern censur) 2. runde Samtale

24 Generelt om prøverne Konservatoriet tilstræber at afvikle prøverne i så afslappede rammer som muligt. Der vil blive lagt stor vægt på det personlige musikalske indtryk. Uddannelserne har ingen forhåndsprioritering af bestemte stilarter eller udtryksformer inden for rytmisk musik. Vi anbefaler, at ansøgerne til de selvvalgte opgaver vælger musikalske rammer, som de er fortrolige med. I forbindelse med prøverne vil konservatoriet være behjælpelig med opstilling, lydprøve, instrumentlån m.v. Ved prøven i hovedinstrument vil der være opstillet et standard sammenspils-instrumentarium (flygel, hammondorgel, el-piano, synthesizer, guitar, bas, trommesæt, percussion samt PA-anlæg og diverse forstærkere). Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på.

25 runde Koncertprøven Krav til koncertprøven Ansøgeren skal på sit hovedinstrument spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe. Koncerten skal for ansøgerens vedkommende spilles udenad dvs. uden noder, becifringer eller tekst. Koncerten må højst vare 10 minutter. I koncerten skal indgå improvisation fra ansøgeren. Mindst ét af numrene skal spilles med lille besætning (2-3 medspillende musikere) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) (for ansøgere med laptop/live electronics: se pkt ) Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterspiller på sit hovedinstrument forespillede fraser. Fraserne forespilles på klaver og har karakter af en sammenhængende melodi Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 5 minutter. Gehørsspil Akkompagnement og Improvisation Ansøgeren prøves i akkompagnement til samme akkordrække. Pianister, bassister, guitarister, trommeslagere og percussionister akkompagnerer i overensstemmelse med deres instrumentroller. Sangere og blæsere henholdsvis synger og spiller flydestemmer (lange toner) som akkompagnement. Der prøves i improvisation over en akkordrække, der forespilles på klaver Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale.

26 26 Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Interaktion og improvisation: Ansøgeren får 2 dage før prøvens start tilsendt en lydfil med et stykke klavermusik, som til prøven spilles af en tilstillet pianist og fungerer som oplæg for improvisation og interaktion. Det er op til ansøgeren at vurdere, hvor meget han/hun vil forberede. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ansøgerens evne til at interagere med pianisten og til at agere i nuet, for således at bedømme ansøgerens kreative og tekniske niveau i et performativt perspektiv. Prøvens varighed er ca. 8 minutter. Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 3 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes Pædagogisk prøve (med ekstern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag Den optagelsessøgende demonstrerer sine undervisningsfærdigheder i ét af sine valgte ledelsesfag. Den optagelsessøgende medbringer sit eget hold til prøven.

27 27 Prøvens varighed: 10 minutter Votering: 10 minutter Censorpanelet består af 2 interne censorer samt 1 ekstern censor Koncertprøve for specialfags-instrument (med intern censur) for ansøgere med 2 ledelsesfag Krav til koncertprøven Den optagelsessøgende skal spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe ( 2-3 medspillende musikere). Koncerten må have en varighed af maksimalt 10 minutter. Votering: 5 minutter Censorpanelet består af 2 interne censorer. Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde.

28 runde Samtale Ansøgeren uddyber sin musikalske (f.eks. kunstneriske/pædagogiske) profil og sin motivation for at søge ind på uddannelsen. Der er desuden mulighed for at perspektivere dette ved hjælp af: Dvd/cd/lydfiler hvor ansøgeren selv medvirker Solooptræden varighed i alt: max. 7 minutter Panelet stiller uddybende og opklarende spørgsmål i forhold til ovennævnte. Desuden kan samtalen omhandle koncertprøven og ansøgningen. (varighed: ca. 5 minutter) Der lægges ved vurderingen særlig vægt på ansøgerens studieegnethed, motivation og selvstændige musikalske (herunder kunstneriske og pædagogiske) profil. Der vil i lokalet være mulighed for at tilslutte højtaleranlæg til egen medbragt computer. Desuden vil der være et klaver til rådighed. Andre instrumenter skal ansøgeren selv medbringe. På baggrund af prøverne i runde 1 og 2 udvælges de ansøgere, der tilbydes en plads på de rytmiske uddannelser. Da konservatoriet har et begrænset antal studiepladser, har vi ikke mulighed for at optage alle kvalificerede optagelsessøgende, men må prioritere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes færdigheder. Da uddannelserne er forskellige, vil resultaterne af de enkelte prøver indgå med forskellig vægtning i vurdering af, hvem der er mest egnede til de forskellige uddannelser.

29 29 5 Bachelor i Rytmisk musik og Bevægelse (Aarhus) Det er muligt at søge ind på uddannelsen med alle instrumenter. Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Rytmisk musik og bevægelse er delt i to runder. Konservatoriet tilstræber at afvikle prøverne i så afslappede rammer som muligt. Der vil blive lagt stor vægt på det personlige musikalske indtryk. Uddannelserne har ingen forhåndsprioritering af bestemte stilarter eller udtryksformer inden for rytmisk musik. Vi anbefaler, at ansøgerne til de selvvalgte opgaver vælger musikalske rammer, som de er fortrolige med. I forbindelse med prøverne vil konservatoriet være behjælpelig med opstilling, lydprøve, instrumentlån m.v. Ved prøven i hovedinstrument vil der være opstillet et standard sammenspils-instrumentarium (flygel, hammondorgel, el-piano, synthesizer, guitar, bas, trommesæt, percussion samt PA-anlæg og diverse forstærkere).

30 runde Alle ansøgere deltager i 1. runde, der består af: Koncertprøve (med ekstern censur) Ansøgeren skal på sit hovedinstrument spille 2-3 selvvalgte numre med egen medbragt gruppe Koncerten skal for ansøgerens vedkommende spilles udenad dvs. uden noder, becifringer eller tekst Koncerten må højst vare 10 minutter I koncerten skal indgå improvisation fra ansøgeren Mindst ét af numrene skal spilles med lille besætning (2-3 akkompagnatører) Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) (for ansøgere med laptop/live electronics: se pkt ) Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterspiller på sit hovedinstrument forespillede fraser. Fraserne forespilles på klaver og har karakter af en sammenhængende melodi Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 5 minutter. Gehørsspil Akkompagnement og Improvisation Ansøgeren prøves i akkompagnement til samme akkordrække. Pianister, bassister, guitarister, trommeslagere og percussionister akkompagnerer i overensstemmelse med deres instrumentroller. Sangere og blæsere henholdsvis synger og spiller flydestemmer (lange toner) som akkompagnement. Der prøves i improvisation over en akkordrække, der forespilles på klaver Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes.

31 Prøve i generelle musikalske færdigheder (med intern censur) for ansøgere med laptop/live electronics som hovedinstrument Interaktion og improvisation: Ansøgeren får 2 dage før prøvens start tilsendt en lydfil med et stykke klavermusik, som til prøven spilles af en tilstillet pianist og fungerer som oplæg for improvisation og interaktion. Det er op til ansøgeren at vurdere, hvor meget han/hun vil forberede. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ansøgerens evne til at interagere med pianisten og til at agere i nuet, for således at bedømme ansøgerens kreative og tekniske niveau i et performativt perspektiv. Prøvens varighed er ca. 8 minutter. Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Ansøgeren efterklapper rytmiske figurer (med pulsen i fødderne) Prøvens varighed er ca. 3 minutter. Node- og akkordspil Ansøgeren får en kort og enkel nedskrevet melodi som synges eller spilles på klaver - eller andet instrument (som selv medbringes). Der udleveres et akkordforløb som ansøgeren spiller på klaver i selvvalgt stil og tempo. Prøvens varighed er ca. 4 minutter. Teori og hørelære Ansøgeren besvarer skriftligt spørgsmål vedr. intervaller, toneart, taktart, becifringer og skalaer. Det foregår i umiddelbar forlængelse af prøven i et andet lokale. Prøvens varighed er 5 minutter. Telefoner og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes. Samtale Efter prøven er der en samtale, hvor ansøgeren (laptopmusikeren) har lejlighed til at besvare spørgsmål om de tekniske og musikalske virkemidler, der er indgået i prøven og koncerten. Samtalens varighed er ca. 5 minutter. Ved prøven medvirker en specialist i elektronisk musik som censor. Konservatoriet udvælger på baggrund af prøverne de ansøgere, der går videre til 2. runde.

32 runde (intern censur) Samtale Ansøgeren uddyber sin musikalske (f.eks. kunstneriske/pædagogiske) profil og sin motivation for at søge ind på uddannelsen. Der er desuden mulighed for at perspektivere dette ved hjælp af: Dvd/cd/lydfiler hvor ansøgeren selv medvirker Solooptræden varighed i alt: max. 7 minutter Panelet stiller uddybende og opklarende spørgsmål i forhold til ovennævnte. Desuden kan samtalen omhandle koncertprøven og ansøgningen. (varighed: ca. 5 minutter) Der lægges ved vurderingen særlig vægt på ansøgerens studieegnethed, motivation og selvstændige musikalske (herunder kunstneriske og pædagogiske) profil. Der vil i lokalet være mulighed for at tilslutte højtaleranlæg til egen medbragt computer. Desuden vil der være et klaver til rådighed. Andre instrumenter skal ansøgeren selv medbringe Prøve i sang, dans og spil (med intern censur) Prøven foregår i grupper og har til formål at vise ansøgerens evne til at imitere og koordinere foreviste bevægelsesmønstre, foresungne fraser og forespillede rytmer spillet på percussion-instrumenter. Desuden prøves i at improvisere dans/bevægelse til de forespillede rytmer. Ansøgeren vurderes på sin evne til at løse de forskellige opgaver samt på sin evne til at indgå i den musikalske sammenhæng. Prøvens varighed er ca. 40 minutter. På baggrund af prøverne i runde 1 og 2 udvælges de ansøgere, der tilbydes en plads på de rytmiske uddannelser. Da konservatoriet har et begrænset antal studiepladser, har vi ikke mulighed for at optage alle kvalificerede optagelsessøgende, men må prioritere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes færdigheder. Da uddannelserne er forskellige, vil resultaterne af de enkelte prøver indgå med forskellig vægtning i vurdering af, hvem der er mest egnede til de forskellige uddannelser. Konservatoriet forbeholder sig desuden ret til at lave særlige ordninger i forhold til undervisningen, hvis der ikke er nogen lærer i det pågældende instrument tilknyttet konservatoriet.

33 33 6 Bachelor i Almen Musikpædagogik, AM (Aarhus) Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. Den optagelsessøgende skal aflægge følgende prøver: 6.1 Koncertprøve (med ekstern censur og intern fagcensur) Den optagelsessøgende forbereder: En selvvalgt opgave i hovedinstrumentet eller sang (gerne en sammenspilssituation) Prøvens varighed er 10 minutter samt 10 minutters votering. Der gives særskilt karakter herfor. 6.2 Kollektiv bevægelses- og koordinationstest (med ekstern censur) Testen består af en vurdering af ansøgerens imitationsevne, koordinationsevne, pulsfornemmelse og periodesans. Testens varighed er max. 30 minutter. Præstationen indgår i den samlede vurdering af Individuel prøve. 6.3 Individuel prøve (med ekstern censur) Ansøgeren sammensætter selv sit program af punkterne A-E, der skal have en samlet varighed på max. 30 minutter, hvoraf prøven i elementær musikopdragelse, korledelse eller ensembleledelse skal udgøre minutter. Censorpanelet forbeholder sig ret til at afkorte prøven. Mindst én af opgaverne under hovedinstrument, klaver, andet instrument eller tredje instrument skal indeholde en sammenspilssituation. A. Elementær musikopdragelse, korledelse eller ensembleledelse En selvvalgt opgave: Ansøgeren viser en pædagogisk situation af med børn og/eller voksne. Ved prøven anvendes normalt ansøgerens eget hold/gruppe ELLER En tilstillet opgave: Konservatoriet formulerer en opgave, der udleveres til ansøgeren ca. én uge før prøven. Konservatoriet sørger for et tilstillet hold. Såfremt det er

34 34 praktisk muligt, gives den tilstillede opgave efter ansøgerens eget valg inden for et af områderne: Korledelse, ensembleledelse eller elementær musikopdragelse. Censorerne lægger vægt på ansøgerens formidling af musikken, evne til strukturering og pædagogiske potentiale B. Sang Den optagelsessøgende forbereder: En eller to selvvalgte sange hvoraf mindst én skal være på dansk. Sangene fremføres udenad og uden akkompagnement. Hvis der fremføres strofiske sange, synges mindst tre vers af hver sang. Ud over en vurdering af det tekniske niveau lægges vægt på evnen til at formidle det tekstlige indhold. C. Klaver Den optagelsessøgende forbereder: C.1 Et noteret klaverstykke (klassisk eller rytmisk). Sværhedsgrad som f.eks: W. A. Mozart: Wienersonatiner / Carl Nielsen: Fem klaverstykker op. 3 / J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach / Béla Bartók: Rumænske julesange/ Niels Lan Doky: Misty Dawn / Lars Jansson: The Inner Room C.2 4-stemmig koral efter koralbog. Censorerne synger med. Den optagelsessøgende medbringer node og tekst til censorerne. (3 eksemplarer) C.3 Becifringsspil evt. med improvisation C.4 Skalaer og treklange i dur og mol (til og med fire fortegn). Skalaer spilles samtidigt i begge hænder over to oktaver. Censorpanelet vælger. D. Andet instrument Såfremt hovedinstrumentet er klaver eller sang, skal ansøgeren vise sit standpunkt på et andet instrument. E. Tredje instrument Såfremt ansøgeren ønsker at vise sit standpunkt på et tredje instrument, aflægges prøve heri. F. Prima vista klaver Den optagelsessøgende udfører: En prima vista opgave noteret på to systemer i G- og F-nøgle samt den samme opgave noteret som melodi med becifring.

35 35 Der lægges i bedømmelsen ligelig vægt på nodespil og becifringsspil. Prøverne afsluttes med en kort samtale hvor ansøgeren får lejlighed til at redegøre for sin musikalske og pædagogiske baggrund, for sine motiver til at søge ind på konservatoriet samt for sit syn på musikpædagogiske mål og midler. Der gives én karakter i prima vista klaver (F) og én karakter for resten af prøverne (kollektiv test og individuel prøve A-E) under ét. 6.4 Hørelære og teori (med intern censur) Læseprøve: Bestemmelse af intervaller. Alle intervaller til og med nonen kan forekomme Bestemmelse af treklange i grundform og omvendinger Bestemmelse af skalaer: dur, ren mol, harmonisk - og melodisk mol. Rytmelæsning: Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på fritvalgte stavelser med pulsmarkering, eventuelt taktmarkering. Taktarterne kan være: 2/4, 3/4 eller 4/4 og 6/8. Polyrytmer forekommer ikke Prima vista sang: Sang fra bladet - (en melodi med stigende sværhedsgrad). Høreprøve: Eftersyngning af forespillede fraser Efterspilning af forspillede fraser på hovedinstrumentet. Flydestemmer som akkompagnement til en forspillet akkordprogression. Kortere rytmefraser imiteres. Forespillede intervaller eftersynges og bestemmes. Eftersyngning af treklange i grundform (dur, mol, forstørret, formidsket og sus) Firklange i grundform (maj7, 7 m7, ø, o7 og 7sus4. Bastonen bestemmes. Testens varighed er 20 minutter. Der gives særskilt karakter herfor.

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til bacheloruddannelser 2016

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til bacheloruddannelser 2016 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2016 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2016 Opdateret september 2015 2 Velkommen til Det

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015 1 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015 2 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2011

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2011 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2011 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium sætter vi den enkelte musiker og udviklingen af

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Bacheloruddannelser 2018

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Bacheloruddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium Bacheloruddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2018 Opdateret september 2017 2 Velkommen til Det Jyske

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Kandidatuddannelser 2018

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Kandidatuddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2018 Opdateret september 2017 2 Velkommen til Det Jyske

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

MGK-undervisningsplan for faget violin

MGK-undervisningsplan for faget violin MGK-undervisningsplan for faget violin Målet med undervisningen: Det overordnede mål med undervisningen på MGK er, at den studerende opnår et niveau svarende til optagelsesprøven på et dansk musikkonservatorium.

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 1. Uddannelsens formål, indhold og centrale kompetencemål Diplomuddannelsen i kirkemusik er en videregående deltidsuddannelse

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til solistuddannelser 2015

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til solistuddannelser 2015 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til solistuddannelser 2015 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Kirkesangeruddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole Vestervig Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke,

Læs mere

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER MUSIKKENS GRUNDBEGREBER Arbejdshæfte til hørelære og almen musikteori af INGE BJARKE LÆRERHÆFTE Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb

Læs mere

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Organistuddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole Vestervig Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE ORGEL a. Kunstspil Målet er, at den studerende opnår indsigt, kundskab og færdighed som forudsætning for at udvikle indstuderingsteknik, herunder kendskab til opførelsespraksis og registreringspraksis.

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold.side 3 - Teknik..side 4 - Indstudering side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Holdning side 7 Tilrettelæggelse

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

Mål og fagplan for musik og sang

Mål og fagplan for musik og sang Mål og fagplan for musik og sang Kompetencemål efter 9. klasse: Kunne udtrykke sig musikalsk i fælleskab med andre Kunne deltage opmærksomt i sang og sammenspil. Kunne udtrykke sig skabende i musikalske

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE

LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE Indledning Bekendtgørelse om musikskoler I medfør af 3 a, stk. 4, i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, som ændret ved lov nr. 458 af 8.

Læs mere

Suzukiviolin - suzukibratsch

Suzukiviolin - suzukibratsch Suzukiviolin - suzukibratsch 1 Start/alder 3 7 år. Læs om metoden på www.suzukielev.dk 2. Forældrerolle 1 forælder skal deltage i undervisningen og lære at hjælpe barnet med øvningen derhjemme. 3. Undervisning

Læs mere

Kirkemusikeruddannelse. Basislinje Orgel

Kirkemusikeruddannelse. Basislinje Orgel Kirkemusikeruddannelse Basislinje Orgel Studieordning august 2013 Indhold 1. Basislinjens normering 2. Adgangskrav og merit 3. Basislinjens formål 4. Basislinjens opbygning 5. Basislinjens indhold Bilag:

Læs mere

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse (M-RK) Overordnede mål At videreudvikle de kunstneriske, vokale, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer indenfor hovedfaget rytmisk korledelse og

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1 1. lektion side 1 I musiklokalet bruger vi de almindelige "musik" ord: noder, toner, melodi, frase, tema, interval, akkord, rundgang, intro = indledning = forspil, A og B-stk, vers og omkvæd, bro, C-stk,

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer SKoleforeningens UnderholdningsoRKester Tilmelding til optagelsesprøve Sæson 2015 2016 Hvad er SKURK? Det sejeste orkester i Sydslesvig naturligvis! Orkestret

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Kirkekorlederuddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole Vestervig Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-14 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Musikskolen i Frederikshavn Kommune

Musikskolen i Frederikshavn Kommune Musikskolen i Frederikshavn Kommune Nyhedsbrev, juni 2016 Sommerhilsen Selv om vejret endnu ikke varsler sommer, så viser kalenderen, at vi med hastige skridt nærmer os sommerferien. Det betyder at nogle

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Rytmer. Skalaer i dur og mol

Rytmer. Skalaer i dur og mol Rytmer Treklange og D7 akkorder Nodelæsning Intervaller Skalaer i dur og mol Taktering 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Klokkenistuddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over uddannelsesforløb, fag

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere