Spildevandsplan Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014"

Transkript

1 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse Plan Kloakfornyelse Pumpestationer Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning Kloakfornyelse i planperiodens første del Kloakfornyelse i planperiodens anden del

2 1 Kloakfornyelse 1.1 Plan Det er Frederikssund Kommunes plan, at Frederikssund Forsyning gennemfører følgende typer kloakfornyelse i planperioden: Tiltag til forbedring og vedligeholdelse af ledningsanlæggenes tilstand: Tiltag på regnbetingede overløb Udførelse af nye kloakeringer Udarbejdelse af planer for kloakrenovering af eksisterende ledningsanlæg Løbende vedligeholdelse og forbedring af afløbsanlæggene i overensstemmelse med renoveringsplaner. Dette inkluderer drift og vedligehold af forsyningens sandfang og olieudskillere 1.2 Kloakfornyelse Kloakfornyelse dækker over tiltag til udskiftning, forbedring og optimering af kloaksystemet. Dette omfatter bl.a. opgravningsfri metoder (strømpeforing), udskiftning af ledninger ved opgravning, separering af fællesledninger, punktreparationer m.v. Mindre og akut opstående kloakproblemer løses løbende. Derudover gennemføres større planlagte renoveringsopgaver. Områder, der skal undersøges, udvælges ud fra viden om kloaksystemets tilstand. Dette kan f.eks. være driftsdata, registrerede problemer, ledningsnettes alder, hydrauliske beregninger m.m. Et større kloakrenoveringsprojekt indledes med en planlægningsfase, hvor kloaksystemet TV-inspiceres, hydraulik og overløb undersøges og driftsforholdene belyses (eksempelvis rotte- og lugtgener, opstuvning af vand til terræn under regn, nedsunkne vejdæksler m.m.). Endvidere foretages hydrauliske beregninger, som kalibreres med målinger. På basis af de indsamlede data fastlægges omfanget af kloakfornyelsen og metodevalg, hvorefter selve kloakrenoveringen påbegyndes. Dette kan omfatte opgravning, strømpeforing, rørsprængning, separering m.m. Tiltag i planperioden Klimatilpasning af kloaksystemerne - tilpasning til øget nedbør samt højere grundvandsspejl og havvandsspejl Bestemmelse af hydraulik ved online målinger og hydrauliske modelberegninger Sporing og reduktion af uvedkommende vand i kloakkerne TV-inspektion og udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner for ældre og nedslidte ledningsanlæg i kommunen. Udarbejdelse af handlingsplan med tidsplan/prioritering af kommende kloakfornyelsesarbejder i overensstemmelse med Vandplanen Løbende revision af tidsplan/prioritering af kloakfornyelsesarbejder i takt med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplanerne. Fornyelse af kloaksystemet, hvor dette er nødvendigt. Tætning af kloakker for at reducere uvedkommende vand, rotter m.v. Fjernovervågning og online målinger af hydraulik på pumpestationer (gælder ikke pumpestationer for enkeltejendomme). I takt med, at kendskabet til kloaksystemets tilstand og serviceniveau øges gennem udarbejdelsen af kloakfornyelsesplanerne for de enkelte kloakoplande, bliver den prioriterede rækkefølge for igangsættelse af kloakfornyelsesprojekterne løbende opdateret. Vedtaget 27. maj 2014 Side 2 af 5

3 Prioritering fastlægges ud fra: Aktuel tilstand af kloaksystemet. Aktuelle problemer i kloakoplandet (opstuvning, indsivning, uvedkommende vand, rotter, hensyn til vandmiljø eller grundvandsinteresser etc.). Andre tiltag i oplandet (vejrenovering, andre ledningsejeres ønske om at lægge vandrør, el, telefon, kabler etc.) 1.3 Pumpestationer I starten af planperioden skal der udarbejdes en samlet plan for inspektion og renovering af pumpestationerne. Inspektions- og renoveringsplan for pumpestationer Tidsplan for inspektion af pumpestationer. Kriterier for renovering af pumpestationer. Standard for vurdering af pumpestation. Krav til nyt maskinelt udstyr. Krav til nyt system for styring, regulering og overvågning (SRO) Krav til online målere og dataopsamling Generelle krav til opbygning af pumpestationer (såvel nye som renoverede) Ved kloakeringen af ejendomme i det åbne land samt ved nykloakeringer vil der i et vist omfang være behov for etablering af mindre pumpestationer. Det samlede omfang er endnu ikke kendt. 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning Kloakfornyelsen styres overordnet ud fra en løbende vurdering af behov for fornyelse. Vurderes der at være behov for fornyelse, udarbejdes en kloakfornyelsesplan for det udpegede område. 2.1 Kloakfornyelse i planperiodens første del Følgende projekter er planlagt med renovering af kloaknettet: Kloakrenovering. Planperiodens første del JægersprisBy Hørup Græse Øvrige landsbyområder Regnvandskloak i Bygaden, Venslev Hofvejens pumpestation Styring, regulering og overvågning (SRO) af pumpestationer Renovering af fælleskloakken i Jægerspris. Baggrunden for projektet er at løse de eksisterende kapacitets- og kvalitetsmæssige problemer i systemet, og at fremtidssikre systemet i forhold til krav til udledning til recipienter. Hørup, Græse og øvrige landsbyområder Hørup forventes kloakrenoveret i Græse forventes kloakrenoveret i 2014, når der etableres et vejafvandingssystem. Kloakrenoveringer gennemføres løbende. I afsnit 1.2 i dette bilag beskrives hvorledes områder, der skal renoveres, udvælges. Det undersøges i hvert enkelt tilfælde, hvorledes kloaksystemet bedst renoveres med hensyn til teknik, miljø og økonomi. Vedtaget 27. maj 2014 Side 3 af 5

4 Venslev Bygade Der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen vedr. regnvandssystemet i den sydlige del af Venslev. Hofvejens pumpestation Hofvejens pumpestation har kapacitet nok til at håndtere spildevandet fra hele oplandet, men der er kapacitetsproblemer på ledningen nedstrøms fra pumpestationen. Det vurderes ikke som realistisk at udvide den nedstrøms kapacitet indenfor planperioden, og det skal derfor afklares, hvilke alternative løsningsmuligheder, der findes. Styring, Regulering og Overvågning (SRO) af pumpestationer Frederikssund Forsyning A/S vil standardisere og forbedre overvågningen af forsyningens 200 pumpestationer. En forbedret overvågning vil reducere risikoen for uheld og give bedre mulighed for at begrænse og dokumentere skaderne. Endvidere opnås en energibesparelse, idet behovet for tilsyn reduceres. Kloakering af nye områder. Planperiodens første del Kloakering af Bonderupvej, Skibby Kloakering af Skibbyvej Kloakering af Tørslevvej Byggemodning af sommerhusområde ved Over Dråby Strand Byggemodning af udstykning ved Hillerødvej Vinge. Anlæg af hovedpumpestation Vinge. Ny kloak til ca. 120 tæt-lav boliger Vinge. Ny kloak til ca. 90 etageboliger Vinge. Ny kloak til m 2 kontorerhverv Vinge. Ny kloak til ca m 2 erhvervsbyggeri Tilslutning af ca. 60 ejendomme Kloakering af Bonderupvej i Skibby, Skibbyvej og Tørslevvej vedrører udvidelser af forsyningsområdet hvor eksisterende boliger kloakeres jf. bilag 4 Antallet af private byggemodninger følger konjekturerne i samfundet. I planperiodens første del forventes gennemført to byggemodninger. Projekterne i Vinge vedrører kloakering af nye bolig og erhvervsområder i henhold til Frederikssund Kommunes plan for udbygning af området. Ud over nybyggeri i Vinge forventes opførsel af yderligere ca. 60 ejendomme i planperiodens første halvdel. 2.2 Kloakfornyelse i planperiodens anden del Kloakrenovering. Planperiodens anden del Frederikssund Øvrige landsby områder Frederikssund Større kloakrenoveringer gennemføres løbende. I afsnit 1.2 i dette bilag beskrives hvorledes områder, der skal renoveres, udvælges. Det tilstræbes at fordele planlagte renoveringsprojekter geografisk over hele forsyningsområdet. Der er i årene frem til 2010 gennemført gennemgribende renoveringer i Skibby. I perioden blev den gamle bydel i kvarteret ved Klostergården i Slangerup renoveret. I planperiodens første del renoveres i Jægerspris og i periodens anden del i Frederikssund. Når et område er valgt, renoveres det gennemgribende, således at der går en længere årrække før der Vedtaget 27. maj 2014 Side 4 af 5

5 igen skal renoveres i området. Dette vurderes at være det mest effektive og give færrest gener for beoerne. Øvrige byområder Kloakrenoveringer gennemføres løbende. I afsnit 1.2 i dette bilag beskrives hvorledes områder, der skal renoveres, udvælges. Det undersøges i hvert enkelt tilfælde, hvorledes kloaksystemet bedst renoveres med hensyn til teknik, miljø og økonomi. Kloakering af nye områder. Planperiodens anden del Vinge. Afskæring af Stationsvænget Vinge. Ny kloak til ca. 200 tæt-lav boliger Vinge. Ny kloak til ca. 150 etageboliger Vinge. Ny kloak til m 2 kontorerhverv Vinge. Ny kloak til ca m 2 erhvervsbyggeri Tilslutning af ca. 75 ejendomme Projekterne i Vinge vedrører kloakering af nye bolig og erhvervsområder i henhold til Frederikssund Kommunes plan for udbygning af området. Ud over nybyggeri i Vinge forventes opførsel af yderligere ca. 75 ejendomme i planperiodens første halvdel. Vedtaget 27. maj 2014 Side 5 af 5

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008

Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 Forord I København stræber vi efter at have rene søer og vandløb og rent vand i havnen. Derfor skal kloakkerne være i en forsvarlig stand. Kun på den måde kan

Læs mere