Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'"

Transkript

1 Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

2 Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på medlemstallet! Flere og flere børn og unge går ind af døren i de danske svømmeklubber, men udfordringen er så, hvordan vi sikrer, at de ikke bare forsvinder ud af bagdøren igen, når de har opnået det de og specielt deres forældre gerne ville, nemlig at lære at svømme! Hvordan får man i klubberne lavet nogle gode overgange fra svømmeskolemiljøet til klubmiljøet, og hvordan bliver man i klubberne bedre til at udvikle aktiviteter, der også gør, at de udøvere, for hvem svømning ikke er hele omdrejningspunktet for deres liv, også fremadrettet oplever, at det er attraktivt at være en del af svømmekulturen? I denne rapport forsøger vi at indkredse nogle af de faktorer, der har betydning for, at en stor del af de 8-12-årige stopper med at dyrke svømning, men samtidig også pege på nogle af de temaer, som Dansk Svømmeunion og landets svømmeklubber skal være opmærksomme på, hvis man ønsker at gøre noget seriøst i forhold til at øge antallet af svømmere! Tak! Rapporter skriver ikke sig selv, og derfor skal der også lyde en stor tak til: De svømmere, forældre, instruktører og bestyrelsesformænd som tog sig tid til at udfylde spørgeskemaet og de personer som opfordrede dem til det! De svømmere, forældre, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub og Køge Svømmeklub, som tog sig tid til at lade sig interviewe! Tak til Danmarks Gymnastik Forbund og Dansk Svømmeunion for opgaven! Selvom der selvfølgelig er en sammenhæng mellem det noget korte tidsperspektiv til udarbejdelse af rapporten og så selve rapportens indhold, håber vi at denne rapport kan være med til at give et solidt grundlag for jeres videre arbejde med fastholdelsesprojektet 'Vi bevæger de unge i forening' Mette Skat Nielsen Center for Ungdomsstudier 2

3 1. Det går jo godt! så hvorfor overhovedet tale om frafald? Dansk Svømmeunion (SVØM) har siden 2008 oplevet massiv medlemstilgang, og forbundet placerer sig ifølge de seneste opgørelser tilmed blandt toppen i forhold til medlemstilvækst med en stigning på hele medlemmer, sammenlignet med DIF s øvrige specialforbund (DIF, 2014): Figur 1: Stigning i medlemstal i 2013 Denne rapport om frafald i svømning kan måske derfor undre, men det er vigtigt at være opmærksom på, at trods den fine samlede medlemstilvækst i SVØM, sker der et markant frafald i medlemstallet blandt børn, når de når 8-12 års-alderen et frafald som fortsætter blandt unge i teenagealderen (Pilgaard, 2007 & Laub, 2012): 70% 60% Svømning 2007 Svømning % 40% 30% 20% 10% 0% 7-9 år år år Figur 2: Andel af befolkningen, der har svaret, at de dyrker svømning Ser man på DIF s medlemsregistrering for 2013 bliver det desuden klart, at det drejer sig om mange børn, der forsvinder ud af de danske svømmeklubber; børn i alderen 0-12 år dyrkede 3

4 svømning i SVØM s klubber i 2013, mens der for alderen år kun var børn/unge, der dyrkede svømning. Og noget kunne tyde på, at dette frafald begynder stadig tidligere end i års alderen! En mindre undersøgelse af medlemsdata hos en række udvalgte svømmeklubber foretaget af Dansk Svømmeunion, peger på, at frafaldet blandt SVØM s medlemmer sker allerede i 5-7 års alderen. Dette indikerer, at der netop for disse aldersgrupper bør sættes gang i initiativer, der kan gøre det mere interessant for børn og unge at fortsætte med at være en del af en svømmeklub. 4

5 2. Lidt om metode: Hvad gjorde vi og med hvem? Undersøgelsen baserer sig på fire adskilte spørgeskemaundersøgelser for henholdsvis bestyrelse, instruktører, forældre og medlemmer i seks udvalgte pilotforeninger samt fokusgruppeinterviews med samme aktører i tre udvalgte pilotforeninger. I det følgende vil der kort blive introduceret til hvad vi gjorde i praksis. Spørgeskemaundersøgelserne den kvantitative del Alle fire spørgeskemaer var udformet som onlinesurveys. Spørgeskemaundersøgelsen til bestyrelsesformænd blev udsendt pr. mail via Dansk Svømmeunion til samtlige af deres 264 medlemsklubber (national survey), mens de øvrige tre spørgeskemaundersøgelser kun blev udsendt til de seks udvalgte pilotforeninger, ligeledes af Dansk Svømmeunion. De seks udvalgte foreninger til den kvantitative del af undersøgelsen var: Svendborg Svømmeklub Viborg Svømmeklub Køge Svømmeklub RgF Svømning SHS-Stevns Horsens Svømmeklub Instruktører, forældre og medlemmer blev informeret om undersøgelsen via bestyrelse, instruktører, holdledere m.v. Denne indirekte adgang til informanterne medfører mange potentielle informationsbrister og det er da næppe alle relevante parter, der er blevet informeret omkring muligheden for at deltage i undersøgelsen. Efter en enkelt rykker for hvert spørgeskema endte vi med følgende antal besvarelser: Undersøgelse Udsendt til Antal besvarelser Bestyrelsesformænd Alle foreninger under SVØM 96 Instruktører Pilotforeninger 59 Forældre Pilotforeninger 444 Medlemmer Pilotforeninger 295 Tabel 1: Antal besvarelser for hver af de fire spørgeskemaundersøgelser Survey 1 (national survey) Bestyrelsesformænd Den nationale spørgeskemaundersøgelse dækker over 96 forskellige foreninger, nogenlunde jævnt fordelt i Danmark med flest besvarelser fra jyske svømmeklubber (63,5 pct.), hvilket giver et nogenlunde repræsentativt billede af svømme-danmark. Foreningerne fordeler sig størrelsesmæssigt på følgende måde: 5

6 Antal medlemmer Procent medlemmer 35, medlemmer 30, medlemmer 21, medlemmer 7, medlemmer 4,6 Over 5000 medlemmer 0,9 Tabel 2: Medvirkende foreningers størrelse i forhold til antal medlemmer Denne fordeling stemmer ikke fuldstændig overens med virkelighedens svømme-danmark, hvor 51,9 pct. af SVØM s medlemsklubber har medlemmer, 22,4 pct. har medlemmer, 15,7 pct. har medlemmer, 4,7 pct. har medlemmer, 3,9 pct. har medlemmer, 0,4 pct. har medlemmer, 0,4 pct medlemmer og 0,4 pct. af SVØM s medlemsklubber har over 5000 medlemmer. Der er altså en overrepræsentation af de store medlemsklubber i denne undersøgelse, hvilket kan give et skævt billede af fastholdelsesproblemet i svømning i forhold til, hvad de mindste svømmeklubber oplever. Herudover er der følgende karakteristika ved de foreninger, der har valgt at besvare spørgeskemaet: Foreningerne har flest medlemmer i alderen 8-12 år. 59,6 pct. af foreningerne oplever problemer med fastholdelse af medlemmer. Størstedelen (82,0 pct.) af de foreninger, der oplever problemer med fastholdelse af medlemmer, angiver, at de har størst problemer med fastholde medlemmer i aldersgruppen år. Under 1/3 af foreningerne har en strategi for fastholdelse af medlemmer. Kun 11,9 pct. af foreningerne har en fastholdelsesansvarlig. Survey 2 Instruktører Der er ikke registreret nogen besvarelser fra RgF Svømning, og instruktør-undersøgelsen dækker således over fem af de seks udvalgte pilotklubber dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub. Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: Alder Procent Under 15 år 9, år 48, år 5, år 8, år 2, år 6, år 4, år 1,4 51 år eller ældre 12,5 Tabel 3: Instruktørernes aldersfordeling Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for instruktør-undersøgelsen: Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med 52,0 pct. mandlige respondenter og 48,0 pct. kvindelige respondenter. 6

7 Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til, hvor mange års erfaring de har som instruktør med flest i kategorierne under 1 år (25,7 pct.) og 9 år eller længere (20,0 pct.). Hele 91,4 pct. af respondenterne er tidligere eller nuværende svømmere. Langt de fleste respondenter underviser børn i alderen 3-14 år. Survey 3 Forældre til medlemmer Der er ikke registreret nogen besvarelser fra RgF Svømning, og forældre-undersøgelsen dækker således over fem af de seks udvalgte pilotklubber dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub. Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for forældre-undersøgelsen: Størstedelen af forældre-respondenterne har et eller flere medlems-børn i aldersgrupperne 7-8 år (25,5 pct.) og 9-10 år (28,3 pct.). Forældrenes medlems-børn fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med 49,8 pct. drenge og 50,2 pct. piger. Langt de fleste (72,9 pct.) af forældrenes medlems-børn svømmer 1 gang om ugen. 12,8 pct. af forældrenes medlems-børn svømmer 2 gange om ugen, mens kun 14,3 pct. svømmer 3 gange om ugen eller mere. Survey 4 Medlemmer Medlemsundersøgelsen dækker over alle de seks udvalgte pilotklubber dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub og RgF Svømning. Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: Alder Procent 8 år 21,3 9 år 20,7 10 år 13,2 11 år 15,0 12 år 8,1 13 år 9,6 14 år 3,3 15 år 2,4 16 år 3,0 17 år 1,8 18 år 1,5 Tabel 4: Medlemmernes aldersfordeling Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for medlemsundersøgelsen: Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene, idet 43,9 pct. er drenge og 56,1 pct. er piger. En relativt stor andel (29,1 pct.) har gået til svømning i 5 år eller mere. Størstedelen af respondenterne (70,2 pct.) er medlem af svømmeskolen/breddesvømning, mens 29,9 pct. af respondenterne dyrker konkurrencesvømning. De fleste (63,0 pct.) angiver svømning som deres primære fritidsaktivitet, mens 37,0 pct. går til noget andet, de bruger mere tid på end svømning. Der er således en relativt stor andel, der 7

8 dyrker svømning som deres primære fritidsaktivitet, hvilket vidner om, at der er et stort potentiale for at fastholdelse flere medlemmer (mere om dette i afsnit 6). Langt de fleste (63,6 pct.) af respondenterne svømmer 1 gang om ugen, 13,6 pct. svømmer 2 gange om ugen, mens 22,8 pct. svømmer 3 gange om ugen eller mere. Med afsæt i den viden, der foreligger omkring alder, geografi og bredde-/konkurrencesvømning forekommer gruppen af respondenter at være rimelig repræsentativ for den samlede population af både foreninger, instruktører, forældre og medlemmer. De indkomne data er blevet behandlet i statistikprogrammet SPSS. Tal siger ikke alt! undersøgelsens kvalitative del Med afsæt i et ønske om at få sat ord på tallene foretog vi en række fokusgruppeinterviews med bestyrelsesmedlemmer, instruktører, medlemmer og forældre til medlemmer i tre af pilotforeningerne, udvalgt af SVØM, henholdsvis: Svendborg Svømmeklub Viborg Svømmeklub Køge Svømmeklub Der var tale om såkaldte semistrukturerede fokusgruppeinterviews bestående af 2-5 interviewpersoner. Samlet har vi interviewet 9 bestyrelsesmedlemmer, 7 instruktører, 12 medlemmer og 11 forældre til medlemmer, hvilket er et ganske betragteligt datamateriale i forhold til en undersøgelse med respondenter. Det er dog væsentligt at påpege, at særligt to af disse udvalgte svømmeklubber (Køge og Viborg) er relativt store og velfungerende klubber, og at billedet, der tegnes, måske ikke altid er det mest repræsentative for hele svømme-danmark. Lidt om rapportens indhold Rapporten falder naturligt i følgende afsnit: 3. Hvad ved vi allerede om frafald? Det er ikke kun inden for svømning, at man er udfordret i forhold til medlemstal det er en fælles udfordring for de fleste idrætter. Rapporten indledes derfor også med en kort introduktion til den eksisterende viden omkring børn, unge, rekruttering og fastholdelse. 4. Det første møde med svømning Hvordan kommer man i gang med at dyrke svømning? Er det fordi ens forældre ønsker, at man skal kunne svømme, når man bor i et land omgivet med vand? Er det fordi ens venner inviterer én med? Eller er det fordi, man selv har valgt det? Dette afsnit vil beskrive hovedvejen ind i svømning. 5. Når man går til svømning De fleste svømmere er ret glade for deres idræt og i dette afsnit forsøger vi at komme lidt tættere ind på, hvad det er, der gør, at svømning er så fantastisk herunder hvordan bestyrelser såvel som medlemmer, forældre og instruktører betegner det gode klubmiljø! 8

9 6. Når man alligevel vælger svømning fra perspektiver på frafald Med afsæt i en række interviews med såvel instruktører, bestyrelse og forældre tegnes der i dette afsnit et billede af, hvad der gør, at man alligevel vælger svømning fra. 7. To udfordringer for dansk svømning På baggrund af undersøgelsen vil der afslutningsvis blive peget på to overordnede udfordringer i forhold til den videre proces med at udvikle dansk svømning. Efter hvert afsnit vil der være en række spørgsmål til overvejelse vi håber at disse spørgsmål kan være med til at stimulere processen med at skabe konkrete tiltag i forhold til arbejdet med fastholdelse af børn og unge i svømning og dermed bidrage til projektet 'Vi bevæger de unge i forening'. Rapporten er forsøgt skrevet i et sprog, primært henvendt til Dansk Svømmeunion, og skal ses som en forundersøgelse til projektet 'Vi bevæger de unge i forening'. Rapporten er dog forsøgt skrevet i et læseligt sprog, der gør at projektets svømmeklubber også kan have glæde af, at læse den. Vi har desuden forsøgt at begrænse os, således at rapporten ikke tager lang tid at læse. 9

10 3. Hvad ved vi allerede om frafald? Det stigende frafald blandt medlemmer i idrætsforeningerne er de seneste år blevet belyst gennem en række større og mindre undersøgelser, der forsøger at skabe en mere vidensbaseret tilgang til problematikken. I det det følgende afsnit vil et udsnit af de væsentligste undersøgelser på området blive introduceret med det formål at opridse specifikke udfordringer, som danske svømmeklubber aktuelt står over for herunder særligt hvilke faktorer, der har betydning for, at man henholdsvis påbegynder og fravælger fritids- og idrætsaktiviteter. Når børn og unge vælger til At foreningsidrætten fortsat spiller en afgørende rolle i danske unges idrætsvaner, kan der ikke herske tvivl om. Således angiver 82 pct. af de årige, at de inden for det seneste år har været engageret i foreningsidræt, mens tallet for de årige er 58 pct. Den selvorganiserede idræt vinder dog i stadigt stigende grad indpas i danskernes motionsvaner også blandt danske unge, hvor 58 pct. af de årige angiver, at de er engagerede i en eller flere former for selvorganiseret idræt (Laub 2012). Flere undersøgelser peger på, at følgende faktorer har betydning for, at børn og unge påbegynder fritidsaktiviteter: at det er sjovt/spændende at man lærer noget nyt at man er sammen med venner at trænerne/lederne er gode. Endvidere tillægger børn og unge dét at vi spiller kamp og seriøsitet stor betydning, mens selve det at vinde betyder mindre (Ewing & Seefeldt 1990, Ibsen og Ottesen 2000, Grube & Østergaard 2010). Særligt dét at lære noget nyt forstået som progression ser ud til at spille en stadigt mere afgørende rolle. Børn og unge går, måske noget overraskende, ikke primært til idræt for at være sammen med deres venner dem kan de være sammen med på andre arenaer. Børn og unge går til idræt, fordi de ønsker at blive bedre. Unge idrætsudøvere kan i vid udstrækning ses som forbrugere, der efterspørger en høj kvalitet af produktet, og hvis de ikke oplever, at kvaliteten er god nok, så snakker de ikke med træneren om det de dropper bare ud! (Henningsen & Østergaard 2010). Venner synes dog at være en vigtig faktor i forhold til at introducere børn og unge i klasse til en ny idræt. Selv om kvalitet ser ud til at være den vigtigste faktor, når man går i gang med at dyrke foreningsidræt i 3-5. klasse, tyder noget på, at det forhold, at der er nogen på mit niveau kan være den vigtigste enkeltfaktor i forhold til, at man vælger at fortsætte med den nye idrætsaktivitet (Henningsen & Østergaard 2010). Trænere og ledere skal være gode, hvilket for det store flertal indebærer, at træneren er fagligt dygtig og bestemmer (Ibsen & Ottesen 2000; Grube & Østergaard 2013). Trænerens alder synes ikke at have den store betydning, mens at dét at man kan tale med dem vægtes som en vigtig kvalitet ved trænere og ledere en kvalitet, som fire ud af ti prioriterer som vigtig (Skårhøj & Østergaard 2005). 10

11 Undersøgelser viser, at piger og drenge vægter fællesskabet lige højt. Dog er det lidt forskelligt, hvad kønnene forstår ved fællesskabet ; drengene fokuserer på, at fællesskabet i forbindelse med eller i forlængelse af aktiviteten skal være godt, mens pigerne i højere grad finder det vigtigt, at de også har et projekt sammen uden for banen. Pigerne synes altså at have et lidt større fokus på at lave nogle ting sammen, der ikke specifikt knytter sig til selve aktiviteten (Kissmeyer 2011). Piger og drenge synes overordnet set at vægte de samme faktorer i forbindelse med idrætsdeltagelse dog med få nuanceforskelle! Drenge betoner i højere grad konkurrencemomentet, at der er en vis niveaudeling, at idræt tages seriøst, og at der i forbindelse med en idrætsfacilitet er mulighed for at hænge ud efterfølgende. Pigerne ser i højere grad ud til at betone vigtigheden af, at piger og drenge dyrker idræt samtidig men ikke nødvendigvis sammen og så er de mindre tilbøjelige til at acceptere en træner, der bestemmer (Ibsen & Ottesen 2000). Tidligere undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem idrætsdeltagelse og familiebaggrund en sammenhæng der også synes at gælde for valg af fritidsaktiviteter (Hestbæk 1999; Ehlers m.fl. 2007). Særligt ser omfanget af forældrenes idrætsdeltagelse især moderens idrætsdeltagelse ud til at have betydning for, om børn og unge dyrker idræt (Ibsen & Ottesen; 2000, Laub 2013). Børn af idrætsaktive forældre dyrker i højere grad idræt end børn af idrætspassive forældre og der er tendens i retning af, at den idrætsaktive forælder påvirker sit barn i retning af den idræt, de selv dyrker (Grube & Østergaard 2013). Når man spørger ind til, hvad der er vigtigst for forældre i forbindelse med at deres børn dyrker idræt, er svaret at de trives og at de bevæger sig, mens dét at deres barn bliver bedre til en aktivitet ikke vægtes lige så højt (Grube & Østergaard 2013). Bare vandet er varmt om betydningen af faciliteter Den seneste tid har der hersket en del debat om nedslidte idrætsfaciliteter, og det forekommer derfor relevant at redegøre for unges syn på sammenhængen mellem idrætsfaciliteter og idrætsliv. Interessant er det, at unge kun i begrænset omfang lægger vægt på, at faciliteterne er moderne. De prioriterer i langt højere grad, at de er funktionelle; at der er varmt vand er eksempelvis vigtigere, end at de står på marmorfliser. Desuden lægges der i forhold til faciliteter stor vægt på, at der i forlængelse af idrætsaktiviteterne er mulighed for at hygge sig med vennerne. Over halvdelen efterspørger klublokaler. Omvendt er det ikke så vigtigt, at faciliteterne ligger tæt på, hvor de bor (Ibsen og Ottosen 1999, Skårhøj & Østergaard 2005). Fastholdelse og frafald Sammenholder man eksisterende viden fra frafaldsundersøgelser, fremkommer en lang række af interne og eksterne enkelt-faktorer, der er af betydning for, at unge fravælger fritidsaktiviteter (listen er ikke i prioriteret rækkefølge): Ønsket om at bruge mere tid på venner/kæreste/job/skole m.v. Dårligt kammeratskab på holdet. Specialisering valgte at satse på en anden sportsgren. Skader. Træneren og specielt dennes pædagogiske evner. Træt af holdet/klubben. 11

12 Flytning/efterskole. For meget konkurrence Ensformighed herunder specialisering Aktiviteten er for skemalagt mere uforpligtigende og fleksible tilbud som f.eks. fitness trækker mere, fordi det er lettere at indpasse i en hektisk hverdag. Sammenhængen mellem, hvornår man begynder på idræt og frafald. Jo senere man begynder, jo større er chancen for frafald. Mere praktiske forhold som faciliteter, at det er tæt på, hvor jeg bor og økonomi ser ud til at spille en mindre rolle, når det gælder frafald. Undersøgelserne peger endvidere på det forhold, at en forholdsvis stor gruppe af de frafaldne er positive i forhold til at vende tilbage til den eller de fritidsaktiviteter, de har forladt. Personlige forhold, stort arbejdspres i skolen m.v. har blot betydet, at de har holdt en mindre pause (Østergaard 2013). Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder I en stor undersøgelse af frafald i fodbold (Østergaard 2007) blev der helt konkret spurgt ind til, hvilke faktorer der er af betydning for, at man fortsætter med en given fritidsaktivitet. Nærmest enslydende var svaret relationer. Børn og unge tiltrækkes som oftest af aktiviteter, som fremstår spændende og af dynamiske trænere m.v., men på sigt er det primært relationerne, der fastholder specielt i de perioder, hvor man overvejer, om det ikke er snart er tid til at gå i gang med en ny aktivitet. I forlængelse heraf finder undersøgelsen, at der er stor risiko for, at udøverne stopper, hvis fællesskabet går i opløsning (f.eks. i forbindelse med holdsammenlægninger, eller når trænere sorterer spillerne) ikke fordi de mister lysten til at dyrke deres idræt, men fordi den fælles historie forsvinder! Samme undersøgelse peger også på vigtigheden af trænere, der kan tale om andet end den konkrete idrætsaktivitet; træneren skal ifølge spillerne se den enkelte idrætsudøver som mere end blot en idrætsudøver. Dette er vigtigt, hvis idrætsprojektet skal hænge sammen med alle de andre arenaer, som børn og unge befinder sig på; man skal opleve, at træneren også spørger ind til de andre arenaer særligt i de perioder, hvor man kan være presset af afleveringer, store opgaver m.v., og dermed måske har brug for (i en periode) at træne lidt mindre. Denne eksisterende viden omkring unges idrætsvaner vil i forsøget på at perspektivere undersøgelsens resultater løbende blive søgt inddraget i rapporten. 12

13 4. Det første møde med svømning Hvorfor vælger man lige netop at gå til svømning frem for andre idrætsaktiviteter? Dette afsnit vil forsøge at belyse, hvorfor børn begynder til svømning og således beskrive hovedvejen ind i landets svømmeklubber. Der hersker måske en opfattelse af, at mange forældre melder deres børn til svømning i en tidlig alder med det formål at deres børn lærer at svømme en opfattelse, der ikke er helt forkert! I medlemsundersøgelsen svarer den største gruppe (47,7 pct.) af de medvirkende børn og unge, at de begyndte til svømning, fordi deres forældre sagde, de skulle, mens kun 46,4 pct. svarer, at det var fordi, de selv ville. Dette bekræftes desuden af de mange forskellige interviews, der peger på, at der nærmest kun er én vej ind i svømning: gennem forældrene. Senere hen, når børnene bliver ældre, vælger størstedelen dog selv, om de fortsat ønsker at gå til svømning. Disse fem årige svømmere giver et fint indblik i denne tendens: (1): Da jeg var baby bestemte mine forældre. Men senere var det mig selv, der bestemte det. Jeg sy- nes, det er praktisk, at man godt kan svømme (2): Vi er flyttet ned til vandet, og så sagde mine forældre, at min søster og jeg skulle lære at svømme. I starten gad vi ikke rigtigt, men da vi blev tilbudt at komme op på talentholdet, så fik vi mere lyst. Det andet [svømmeskolen] var sådan lidt barnligt. (3): Jeg startede i 1. klasse. Det var også mine forældre, der sagde det. Men så syntes jeg det var sjovt. (Medlemmer, år, konkurrencesvømmere) De forskellige interviews bekræfter altså tendensen fra den kvantitative survey; nemlig at en stor gruppe er blevet introduceret til svømning gennem deres forældre, hvilket hænger godt sammen med, at svømning kendetegnes som en begynder-idræt, hvor mange starter i en meget tidlig alder. Derfor er det heller ikke overraskende, at kun 5,9 pct. begyndte til svømning, fordi deres venner gik til det de fleste har formentlig været for unge til selv at tage stilling til, hvilken idræt de ønskede at gå til, men føler, at de selv vælger at gå til svømning den dag i dag. At så mange begynder at dyrke svømning, fordi deres forældre har sendt dem, kan have betydning for, at børnene vælger svømning fra, når de selv er gamle nok til at bestemme, hvilken fritidsaktivitet de gerne vil gå til. Der ligger således en udfordring i at få børn og unge til at synes, at det fortsat er sjovt og udfordrende at gå til svømning, efter at de har lært at svømme, så svømning ikke bliver valgt fra til fordel for andre fritidsaktiviteter. Samarbejder og nye tiltag skaber nye medlemmer, fastholdelse og mere haltid Som det fremgår af tabel 5 samarbejder flertallet af svømmeklubberne i den nationale survey med eksterne aktører, enten i form af andre foreninger/klubber (svømning, triatlon, basket, ballet, løb, gymnastik, roning, dykning), skoler eller andre parter som eksempelvis kommune, SFO, børnehaver, boligsociale områder, kostvejledere, kiropraktorer, fysioterapeuter, militæret og Ældresagen: Samarbejder I som forening med eksterne aktører? (sæt gerne flere kryds) Procent Nej 36,9 Ja, vi samarbejder med andre foreninger 30,3 Ja, vi samarbejder med skoler 15,6 Ja, vi samarbejder med andre 17,2 Tabel 5: Foreningernes samarbejde med eksterne aktører (national bestyrelses- survey) 13

14 Disse samarbejder kan være med til at introducere potentielle nye medlemmer for svømning. Ligeledes kan tiltag som svømmeunionens Aqua Camps være med til at skabe en interesse for svømning, der måske kan medføre, at svømning bliver den primære fritidsaktivitet for flere børn, og medvirke til at de ikke vælger svømning fra, når de har lært at svømme. Et bestyrelsesmedlem beskriver det således: Jeg synes, sådan noget som Aqua Camp er et godt eksempel på, at man godt kan lave nogle ting, som ikke er konkurrence, men som virkelig kan fange nogle. Så er det selvfølgelig begrænset til nogle perio- der, men der tror jeg så, det er vigtigt at få udnyttet de der ledige tider, der er rundt omkring i syste- met. Når vi igen går tilbage til bassintider, så har vi jo vinterferie, påskeferie osv., hvor man godt kunne være bedre til at udnytte det. Også måske til noget kortere program, 2 x en halv dag. (Bestyrelsesmedlem) Mange foreninger klager over for lidt vandtid, der gør det vanskeligt at udbyde alternative aktiviteter tiltag som eksempelvis Aqua Camp til de traditionelle svømmehold. Et problem som til dels kan afhjælpes ved, at klubberne bliver bedre til at udnytte den ubrugte vandtid i forbindelse med ferier og helligdage, som bestyrelsesmedlemmet i ovenstående citat konkluderer. Der synes desuden at være et potentiale, hvis flere klubber begynder at tænke i nye baner og alternativer i form af samarbejde med eksterne aktører. Et bestyrelsesmedlem beskriver her mulighederne for et samarbejde med gymnastikforeningerne: Nu er det her også et samarbejde med gymnastikforbundet. Og hvis man ser ud på hallerne, så er der mange steder, de ikke bliver brugt særlig meget. Der ser vi også en mulighed for at samarbejde med gymnastikforeningen. Vandpolo synkro det er et af de områder, hvor vi kan udnytte noget af den ubrugte tid. (Bestyrelsesmedlem) Et sådan samarbejde vil også skabe muligheder for at øge træningsmængden for svømmeskolen, og samtidig medvirke til et billede af, at der er mere på spil end at lære at svømme. Flere bestyrelsesmedlemmer ser i den forbindelse flere fordele i at samarbejde med den lokale gymnastikforening om at lave kombi-hold med både svømning og gymnastik; de peger på, at man herved kan lære noget af den foreningsånd og det fællesskab, de har i gymnastikforeningerne, ligesom at man kan opnå nogle fysiologiske fordele i svømning ved at inddrage de motoriske færdigheder fra gymnastik: Der gik hun [datteren] faktisk til tumbling [gymnastikdisciplin], så hun havde jo rigtig meget kropskon- trol, og det gjorde jo, at hun røg direkte ind på konkurrenceholdet. Inden tre uger svømmede hun jo stort set ligeså stærkt som nogen af de andre, fordi hun havde den der kropskontrol. Så det er jo ikke, fordi at man ikke har vandføling eller ikke har svømmet. Det har jo noget at gøre med, at du fysisk er aktiv, du har et konkurrencemoment, du har kropskontrol og alt det der. Så gymnastik og svømning er jo en hamrende god kombination! (Bestyrelsesmedlem) Der synes altså at være flere fordele ved at samarbejde med andre idrætsforeninger; ud over fordelen i form af mere haltid og alternativer til den manglende vandtid, kan man også opnå bedre svømmere, idet samarbejder med eksempelvis gymnastikforeningerne kan have fysiologiske og motoriske fordele for svømmerne, ligesom at svømmeklubberne måske kan drage nyttige erfaringer af det klubmiljø, de har i andre idrætsforeninger. 14

15 Opsummering Børn begynder til svømning, fordi deres forældre har bestemt, at de skal lære at svømme, og der ligger derfor en udfordring i at få børn og unge til selv at vælge svømning til, når de er gamle nok til selv at bestemme, hvilken fritidsaktivitet de gerne vil gå til. Breddetiltag som Aqua Camps er gode tiltag for børn til at få skabt en bredere interesse for svømning, hvor der er fokus på mere end blot at lære at svømme. Ligesom at samarbejder med andre idrætsforeninger ikke kun skaber mere haltid, men også kan medvirke til, at flere svømmere fastholdes, selv efter de har lært at svømme! Til overvejelse Optimering af vandtid Hvordan kan man som svømmeklub blive bedre til at udnytte den ledige vandtid, der er i forbindelse med ferier, til arrangementer for svømmeskolen? Det behøver ikke nødvendigvis være flerdages camps, men kan sagtens være 1-dages arrangementer for svømmeskolerne som en integreret del af undervisningen. Kunne det f.eks. give mening at lade nogle af holdene begynde i ferierne, hvor der er mere tid til at instruere, lave navnelege og sammenrystende aktiviteter for svømmerne, snakke med forældre til svømmere osv.? Samarbejde med andre foreninger kan måske være vejen frem 36,9 pct. af svømmeklubberne på landsplan samarbejder ikke med eksterne aktører alligevel kan dette være vejen frem, særligt for de mindre foreninger, der kæmper med manglende vandtid og ressourcer. Hvilke samarbejder kan indgås, så fastholdelse ikke bliver et spørgsmål om vandtid, men derimod et spørgsmål om, hvordan man kan fremme bredde- og skolesvømning gennem alternative hold, f.eks. kombinerede gymnastik- og svømmehold? 15

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børn og unges brug af online computerspil. Case study

Børn og unges brug af online computerspil. Case study Børn og unges brug af online computerspil Case study UDGIVET AF Medierådet for Børn og Unge Gothersgade 55, 2. sal 1123 København K Tlf: (+45) 33 74 34 76 Fax: (+45) 33 74 34 79 E-post: info@medieraadet.dk

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere