Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'"

Transkript

1 Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

2 Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på medlemstallet! Flere og flere børn og unge går ind af døren i de danske svømmeklubber, men udfordringen er så, hvordan vi sikrer, at de ikke bare forsvinder ud af bagdøren igen, når de har opnået det de og specielt deres forældre gerne ville, nemlig at lære at svømme! Hvordan får man i klubberne lavet nogle gode overgange fra svømmeskolemiljøet til klubmiljøet, og hvordan bliver man i klubberne bedre til at udvikle aktiviteter, der også gør, at de udøvere, for hvem svømning ikke er hele omdrejningspunktet for deres liv, også fremadrettet oplever, at det er attraktivt at være en del af svømmekulturen? I denne rapport forsøger vi at indkredse nogle af de faktorer, der har betydning for, at en stor del af de 8-12-årige stopper med at dyrke svømning, men samtidig også pege på nogle af de temaer, som Dansk Svømmeunion og landets svømmeklubber skal være opmærksomme på, hvis man ønsker at gøre noget seriøst i forhold til at øge antallet af svømmere! Tak! Rapporter skriver ikke sig selv, og derfor skal der også lyde en stor tak til: De svømmere, forældre, instruktører og bestyrelsesformænd som tog sig tid til at udfylde spørgeskemaet og de personer som opfordrede dem til det! De svømmere, forældre, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub og Køge Svømmeklub, som tog sig tid til at lade sig interviewe! Tak til Danmarks Gymnastik Forbund og Dansk Svømmeunion for opgaven! Selvom der selvfølgelig er en sammenhæng mellem det noget korte tidsperspektiv til udarbejdelse af rapporten og så selve rapportens indhold, håber vi at denne rapport kan være med til at give et solidt grundlag for jeres videre arbejde med fastholdelsesprojektet 'Vi bevæger de unge i forening' Mette Skat Nielsen Center for Ungdomsstudier 2

3 1. Det går jo godt! så hvorfor overhovedet tale om frafald? Dansk Svømmeunion (SVØM) har siden 2008 oplevet massiv medlemstilgang, og forbundet placerer sig ifølge de seneste opgørelser tilmed blandt toppen i forhold til medlemstilvækst med en stigning på hele medlemmer, sammenlignet med DIF s øvrige specialforbund (DIF, 2014): Figur 1: Stigning i medlemstal i 2013 Denne rapport om frafald i svømning kan måske derfor undre, men det er vigtigt at være opmærksom på, at trods den fine samlede medlemstilvækst i SVØM, sker der et markant frafald i medlemstallet blandt børn, når de når 8-12 års-alderen et frafald som fortsætter blandt unge i teenagealderen (Pilgaard, 2007 & Laub, 2012): 70% 60% Svømning 2007 Svømning % 40% 30% 20% 10% 0% 7-9 år år år Figur 2: Andel af befolkningen, der har svaret, at de dyrker svømning Ser man på DIF s medlemsregistrering for 2013 bliver det desuden klart, at det drejer sig om mange børn, der forsvinder ud af de danske svømmeklubber; børn i alderen 0-12 år dyrkede 3

4 svømning i SVØM s klubber i 2013, mens der for alderen år kun var børn/unge, der dyrkede svømning. Og noget kunne tyde på, at dette frafald begynder stadig tidligere end i års alderen! En mindre undersøgelse af medlemsdata hos en række udvalgte svømmeklubber foretaget af Dansk Svømmeunion, peger på, at frafaldet blandt SVØM s medlemmer sker allerede i 5-7 års alderen. Dette indikerer, at der netop for disse aldersgrupper bør sættes gang i initiativer, der kan gøre det mere interessant for børn og unge at fortsætte med at være en del af en svømmeklub. 4

5 2. Lidt om metode: Hvad gjorde vi og med hvem? Undersøgelsen baserer sig på fire adskilte spørgeskemaundersøgelser for henholdsvis bestyrelse, instruktører, forældre og medlemmer i seks udvalgte pilotforeninger samt fokusgruppeinterviews med samme aktører i tre udvalgte pilotforeninger. I det følgende vil der kort blive introduceret til hvad vi gjorde i praksis. Spørgeskemaundersøgelserne den kvantitative del Alle fire spørgeskemaer var udformet som onlinesurveys. Spørgeskemaundersøgelsen til bestyrelsesformænd blev udsendt pr. mail via Dansk Svømmeunion til samtlige af deres 264 medlemsklubber (national survey), mens de øvrige tre spørgeskemaundersøgelser kun blev udsendt til de seks udvalgte pilotforeninger, ligeledes af Dansk Svømmeunion. De seks udvalgte foreninger til den kvantitative del af undersøgelsen var: Svendborg Svømmeklub Viborg Svømmeklub Køge Svømmeklub RgF Svømning SHS-Stevns Horsens Svømmeklub Instruktører, forældre og medlemmer blev informeret om undersøgelsen via bestyrelse, instruktører, holdledere m.v. Denne indirekte adgang til informanterne medfører mange potentielle informationsbrister og det er da næppe alle relevante parter, der er blevet informeret omkring muligheden for at deltage i undersøgelsen. Efter en enkelt rykker for hvert spørgeskema endte vi med følgende antal besvarelser: Undersøgelse Udsendt til Antal besvarelser Bestyrelsesformænd Alle foreninger under SVØM 96 Instruktører Pilotforeninger 59 Forældre Pilotforeninger 444 Medlemmer Pilotforeninger 295 Tabel 1: Antal besvarelser for hver af de fire spørgeskemaundersøgelser Survey 1 (national survey) Bestyrelsesformænd Den nationale spørgeskemaundersøgelse dækker over 96 forskellige foreninger, nogenlunde jævnt fordelt i Danmark med flest besvarelser fra jyske svømmeklubber (63,5 pct.), hvilket giver et nogenlunde repræsentativt billede af svømme-danmark. Foreningerne fordeler sig størrelsesmæssigt på følgende måde: 5

6 Antal medlemmer Procent medlemmer 35, medlemmer 30, medlemmer 21, medlemmer 7, medlemmer 4,6 Over 5000 medlemmer 0,9 Tabel 2: Medvirkende foreningers størrelse i forhold til antal medlemmer Denne fordeling stemmer ikke fuldstændig overens med virkelighedens svømme-danmark, hvor 51,9 pct. af SVØM s medlemsklubber har medlemmer, 22,4 pct. har medlemmer, 15,7 pct. har medlemmer, 4,7 pct. har medlemmer, 3,9 pct. har medlemmer, 0,4 pct. har medlemmer, 0,4 pct medlemmer og 0,4 pct. af SVØM s medlemsklubber har over 5000 medlemmer. Der er altså en overrepræsentation af de store medlemsklubber i denne undersøgelse, hvilket kan give et skævt billede af fastholdelsesproblemet i svømning i forhold til, hvad de mindste svømmeklubber oplever. Herudover er der følgende karakteristika ved de foreninger, der har valgt at besvare spørgeskemaet: Foreningerne har flest medlemmer i alderen 8-12 år. 59,6 pct. af foreningerne oplever problemer med fastholdelse af medlemmer. Størstedelen (82,0 pct.) af de foreninger, der oplever problemer med fastholdelse af medlemmer, angiver, at de har størst problemer med fastholde medlemmer i aldersgruppen år. Under 1/3 af foreningerne har en strategi for fastholdelse af medlemmer. Kun 11,9 pct. af foreningerne har en fastholdelsesansvarlig. Survey 2 Instruktører Der er ikke registreret nogen besvarelser fra RgF Svømning, og instruktør-undersøgelsen dækker således over fem af de seks udvalgte pilotklubber dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub. Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: Alder Procent Under 15 år 9, år 48, år 5, år 8, år 2, år 6, år 4, år 1,4 51 år eller ældre 12,5 Tabel 3: Instruktørernes aldersfordeling Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for instruktør-undersøgelsen: Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med 52,0 pct. mandlige respondenter og 48,0 pct. kvindelige respondenter. 6

7 Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til, hvor mange års erfaring de har som instruktør med flest i kategorierne under 1 år (25,7 pct.) og 9 år eller længere (20,0 pct.). Hele 91,4 pct. af respondenterne er tidligere eller nuværende svømmere. Langt de fleste respondenter underviser børn i alderen 3-14 år. Survey 3 Forældre til medlemmer Der er ikke registreret nogen besvarelser fra RgF Svømning, og forældre-undersøgelsen dækker således over fem af de seks udvalgte pilotklubber dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub. Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for forældre-undersøgelsen: Størstedelen af forældre-respondenterne har et eller flere medlems-børn i aldersgrupperne 7-8 år (25,5 pct.) og 9-10 år (28,3 pct.). Forældrenes medlems-børn fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med 49,8 pct. drenge og 50,2 pct. piger. Langt de fleste (72,9 pct.) af forældrenes medlems-børn svømmer 1 gang om ugen. 12,8 pct. af forældrenes medlems-børn svømmer 2 gange om ugen, mens kun 14,3 pct. svømmer 3 gange om ugen eller mere. Survey 4 Medlemmer Medlemsundersøgelsen dækker over alle de seks udvalgte pilotklubber dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svømmeklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub og RgF Svømning. Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: Alder Procent 8 år 21,3 9 år 20,7 10 år 13,2 11 år 15,0 12 år 8,1 13 år 9,6 14 år 3,3 15 år 2,4 16 år 3,0 17 år 1,8 18 år 1,5 Tabel 4: Medlemmernes aldersfordeling Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for medlemsundersøgelsen: Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene, idet 43,9 pct. er drenge og 56,1 pct. er piger. En relativt stor andel (29,1 pct.) har gået til svømning i 5 år eller mere. Størstedelen af respondenterne (70,2 pct.) er medlem af svømmeskolen/breddesvømning, mens 29,9 pct. af respondenterne dyrker konkurrencesvømning. De fleste (63,0 pct.) angiver svømning som deres primære fritidsaktivitet, mens 37,0 pct. går til noget andet, de bruger mere tid på end svømning. Der er således en relativt stor andel, der 7

8 dyrker svømning som deres primære fritidsaktivitet, hvilket vidner om, at der er et stort potentiale for at fastholdelse flere medlemmer (mere om dette i afsnit 6). Langt de fleste (63,6 pct.) af respondenterne svømmer 1 gang om ugen, 13,6 pct. svømmer 2 gange om ugen, mens 22,8 pct. svømmer 3 gange om ugen eller mere. Med afsæt i den viden, der foreligger omkring alder, geografi og bredde-/konkurrencesvømning forekommer gruppen af respondenter at være rimelig repræsentativ for den samlede population af både foreninger, instruktører, forældre og medlemmer. De indkomne data er blevet behandlet i statistikprogrammet SPSS. Tal siger ikke alt! undersøgelsens kvalitative del Med afsæt i et ønske om at få sat ord på tallene foretog vi en række fokusgruppeinterviews med bestyrelsesmedlemmer, instruktører, medlemmer og forældre til medlemmer i tre af pilotforeningerne, udvalgt af SVØM, henholdsvis: Svendborg Svømmeklub Viborg Svømmeklub Køge Svømmeklub Der var tale om såkaldte semistrukturerede fokusgruppeinterviews bestående af 2-5 interviewpersoner. Samlet har vi interviewet 9 bestyrelsesmedlemmer, 7 instruktører, 12 medlemmer og 11 forældre til medlemmer, hvilket er et ganske betragteligt datamateriale i forhold til en undersøgelse med respondenter. Det er dog væsentligt at påpege, at særligt to af disse udvalgte svømmeklubber (Køge og Viborg) er relativt store og velfungerende klubber, og at billedet, der tegnes, måske ikke altid er det mest repræsentative for hele svømme-danmark. Lidt om rapportens indhold Rapporten falder naturligt i følgende afsnit: 3. Hvad ved vi allerede om frafald? Det er ikke kun inden for svømning, at man er udfordret i forhold til medlemstal det er en fælles udfordring for de fleste idrætter. Rapporten indledes derfor også med en kort introduktion til den eksisterende viden omkring børn, unge, rekruttering og fastholdelse. 4. Det første møde med svømning Hvordan kommer man i gang med at dyrke svømning? Er det fordi ens forældre ønsker, at man skal kunne svømme, når man bor i et land omgivet med vand? Er det fordi ens venner inviterer én med? Eller er det fordi, man selv har valgt det? Dette afsnit vil beskrive hovedvejen ind i svømning. 5. Når man går til svømning De fleste svømmere er ret glade for deres idræt og i dette afsnit forsøger vi at komme lidt tættere ind på, hvad det er, der gør, at svømning er så fantastisk herunder hvordan bestyrelser såvel som medlemmer, forældre og instruktører betegner det gode klubmiljø! 8

9 6. Når man alligevel vælger svømning fra perspektiver på frafald Med afsæt i en række interviews med såvel instruktører, bestyrelse og forældre tegnes der i dette afsnit et billede af, hvad der gør, at man alligevel vælger svømning fra. 7. To udfordringer for dansk svømning På baggrund af undersøgelsen vil der afslutningsvis blive peget på to overordnede udfordringer i forhold til den videre proces med at udvikle dansk svømning. Efter hvert afsnit vil der være en række spørgsmål til overvejelse vi håber at disse spørgsmål kan være med til at stimulere processen med at skabe konkrete tiltag i forhold til arbejdet med fastholdelse af børn og unge i svømning og dermed bidrage til projektet 'Vi bevæger de unge i forening'. Rapporten er forsøgt skrevet i et sprog, primært henvendt til Dansk Svømmeunion, og skal ses som en forundersøgelse til projektet 'Vi bevæger de unge i forening'. Rapporten er dog forsøgt skrevet i et læseligt sprog, der gør at projektets svømmeklubber også kan have glæde af, at læse den. Vi har desuden forsøgt at begrænse os, således at rapporten ikke tager lang tid at læse. 9

10 3. Hvad ved vi allerede om frafald? Det stigende frafald blandt medlemmer i idrætsforeningerne er de seneste år blevet belyst gennem en række større og mindre undersøgelser, der forsøger at skabe en mere vidensbaseret tilgang til problematikken. I det det følgende afsnit vil et udsnit af de væsentligste undersøgelser på området blive introduceret med det formål at opridse specifikke udfordringer, som danske svømmeklubber aktuelt står over for herunder særligt hvilke faktorer, der har betydning for, at man henholdsvis påbegynder og fravælger fritids- og idrætsaktiviteter. Når børn og unge vælger til At foreningsidrætten fortsat spiller en afgørende rolle i danske unges idrætsvaner, kan der ikke herske tvivl om. Således angiver 82 pct. af de årige, at de inden for det seneste år har været engageret i foreningsidræt, mens tallet for de årige er 58 pct. Den selvorganiserede idræt vinder dog i stadigt stigende grad indpas i danskernes motionsvaner også blandt danske unge, hvor 58 pct. af de årige angiver, at de er engagerede i en eller flere former for selvorganiseret idræt (Laub 2012). Flere undersøgelser peger på, at følgende faktorer har betydning for, at børn og unge påbegynder fritidsaktiviteter: at det er sjovt/spændende at man lærer noget nyt at man er sammen med venner at trænerne/lederne er gode. Endvidere tillægger børn og unge dét at vi spiller kamp og seriøsitet stor betydning, mens selve det at vinde betyder mindre (Ewing & Seefeldt 1990, Ibsen og Ottesen 2000, Grube & Østergaard 2010). Særligt dét at lære noget nyt forstået som progression ser ud til at spille en stadigt mere afgørende rolle. Børn og unge går, måske noget overraskende, ikke primært til idræt for at være sammen med deres venner dem kan de være sammen med på andre arenaer. Børn og unge går til idræt, fordi de ønsker at blive bedre. Unge idrætsudøvere kan i vid udstrækning ses som forbrugere, der efterspørger en høj kvalitet af produktet, og hvis de ikke oplever, at kvaliteten er god nok, så snakker de ikke med træneren om det de dropper bare ud! (Henningsen & Østergaard 2010). Venner synes dog at være en vigtig faktor i forhold til at introducere børn og unge i klasse til en ny idræt. Selv om kvalitet ser ud til at være den vigtigste faktor, når man går i gang med at dyrke foreningsidræt i 3-5. klasse, tyder noget på, at det forhold, at der er nogen på mit niveau kan være den vigtigste enkeltfaktor i forhold til, at man vælger at fortsætte med den nye idrætsaktivitet (Henningsen & Østergaard 2010). Trænere og ledere skal være gode, hvilket for det store flertal indebærer, at træneren er fagligt dygtig og bestemmer (Ibsen & Ottesen 2000; Grube & Østergaard 2013). Trænerens alder synes ikke at have den store betydning, mens at dét at man kan tale med dem vægtes som en vigtig kvalitet ved trænere og ledere en kvalitet, som fire ud af ti prioriterer som vigtig (Skårhøj & Østergaard 2005). 10

11 Undersøgelser viser, at piger og drenge vægter fællesskabet lige højt. Dog er det lidt forskelligt, hvad kønnene forstår ved fællesskabet ; drengene fokuserer på, at fællesskabet i forbindelse med eller i forlængelse af aktiviteten skal være godt, mens pigerne i højere grad finder det vigtigt, at de også har et projekt sammen uden for banen. Pigerne synes altså at have et lidt større fokus på at lave nogle ting sammen, der ikke specifikt knytter sig til selve aktiviteten (Kissmeyer 2011). Piger og drenge synes overordnet set at vægte de samme faktorer i forbindelse med idrætsdeltagelse dog med få nuanceforskelle! Drenge betoner i højere grad konkurrencemomentet, at der er en vis niveaudeling, at idræt tages seriøst, og at der i forbindelse med en idrætsfacilitet er mulighed for at hænge ud efterfølgende. Pigerne ser i højere grad ud til at betone vigtigheden af, at piger og drenge dyrker idræt samtidig men ikke nødvendigvis sammen og så er de mindre tilbøjelige til at acceptere en træner, der bestemmer (Ibsen & Ottesen 2000). Tidligere undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem idrætsdeltagelse og familiebaggrund en sammenhæng der også synes at gælde for valg af fritidsaktiviteter (Hestbæk 1999; Ehlers m.fl. 2007). Særligt ser omfanget af forældrenes idrætsdeltagelse især moderens idrætsdeltagelse ud til at have betydning for, om børn og unge dyrker idræt (Ibsen & Ottesen; 2000, Laub 2013). Børn af idrætsaktive forældre dyrker i højere grad idræt end børn af idrætspassive forældre og der er tendens i retning af, at den idrætsaktive forælder påvirker sit barn i retning af den idræt, de selv dyrker (Grube & Østergaard 2013). Når man spørger ind til, hvad der er vigtigst for forældre i forbindelse med at deres børn dyrker idræt, er svaret at de trives og at de bevæger sig, mens dét at deres barn bliver bedre til en aktivitet ikke vægtes lige så højt (Grube & Østergaard 2013). Bare vandet er varmt om betydningen af faciliteter Den seneste tid har der hersket en del debat om nedslidte idrætsfaciliteter, og det forekommer derfor relevant at redegøre for unges syn på sammenhængen mellem idrætsfaciliteter og idrætsliv. Interessant er det, at unge kun i begrænset omfang lægger vægt på, at faciliteterne er moderne. De prioriterer i langt højere grad, at de er funktionelle; at der er varmt vand er eksempelvis vigtigere, end at de står på marmorfliser. Desuden lægges der i forhold til faciliteter stor vægt på, at der i forlængelse af idrætsaktiviteterne er mulighed for at hygge sig med vennerne. Over halvdelen efterspørger klublokaler. Omvendt er det ikke så vigtigt, at faciliteterne ligger tæt på, hvor de bor (Ibsen og Ottosen 1999, Skårhøj & Østergaard 2005). Fastholdelse og frafald Sammenholder man eksisterende viden fra frafaldsundersøgelser, fremkommer en lang række af interne og eksterne enkelt-faktorer, der er af betydning for, at unge fravælger fritidsaktiviteter (listen er ikke i prioriteret rækkefølge): Ønsket om at bruge mere tid på venner/kæreste/job/skole m.v. Dårligt kammeratskab på holdet. Specialisering valgte at satse på en anden sportsgren. Skader. Træneren og specielt dennes pædagogiske evner. Træt af holdet/klubben. 11

12 Flytning/efterskole. For meget konkurrence Ensformighed herunder specialisering Aktiviteten er for skemalagt mere uforpligtigende og fleksible tilbud som f.eks. fitness trækker mere, fordi det er lettere at indpasse i en hektisk hverdag. Sammenhængen mellem, hvornår man begynder på idræt og frafald. Jo senere man begynder, jo større er chancen for frafald. Mere praktiske forhold som faciliteter, at det er tæt på, hvor jeg bor og økonomi ser ud til at spille en mindre rolle, når det gælder frafald. Undersøgelserne peger endvidere på det forhold, at en forholdsvis stor gruppe af de frafaldne er positive i forhold til at vende tilbage til den eller de fritidsaktiviteter, de har forladt. Personlige forhold, stort arbejdspres i skolen m.v. har blot betydet, at de har holdt en mindre pause (Østergaard 2013). Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder I en stor undersøgelse af frafald i fodbold (Østergaard 2007) blev der helt konkret spurgt ind til, hvilke faktorer der er af betydning for, at man fortsætter med en given fritidsaktivitet. Nærmest enslydende var svaret relationer. Børn og unge tiltrækkes som oftest af aktiviteter, som fremstår spændende og af dynamiske trænere m.v., men på sigt er det primært relationerne, der fastholder specielt i de perioder, hvor man overvejer, om det ikke er snart er tid til at gå i gang med en ny aktivitet. I forlængelse heraf finder undersøgelsen, at der er stor risiko for, at udøverne stopper, hvis fællesskabet går i opløsning (f.eks. i forbindelse med holdsammenlægninger, eller når trænere sorterer spillerne) ikke fordi de mister lysten til at dyrke deres idræt, men fordi den fælles historie forsvinder! Samme undersøgelse peger også på vigtigheden af trænere, der kan tale om andet end den konkrete idrætsaktivitet; træneren skal ifølge spillerne se den enkelte idrætsudøver som mere end blot en idrætsudøver. Dette er vigtigt, hvis idrætsprojektet skal hænge sammen med alle de andre arenaer, som børn og unge befinder sig på; man skal opleve, at træneren også spørger ind til de andre arenaer særligt i de perioder, hvor man kan være presset af afleveringer, store opgaver m.v., og dermed måske har brug for (i en periode) at træne lidt mindre. Denne eksisterende viden omkring unges idrætsvaner vil i forsøget på at perspektivere undersøgelsens resultater løbende blive søgt inddraget i rapporten. 12

13 4. Det første møde med svømning Hvorfor vælger man lige netop at gå til svømning frem for andre idrætsaktiviteter? Dette afsnit vil forsøge at belyse, hvorfor børn begynder til svømning og således beskrive hovedvejen ind i landets svømmeklubber. Der hersker måske en opfattelse af, at mange forældre melder deres børn til svømning i en tidlig alder med det formål at deres børn lærer at svømme en opfattelse, der ikke er helt forkert! I medlemsundersøgelsen svarer den største gruppe (47,7 pct.) af de medvirkende børn og unge, at de begyndte til svømning, fordi deres forældre sagde, de skulle, mens kun 46,4 pct. svarer, at det var fordi, de selv ville. Dette bekræftes desuden af de mange forskellige interviews, der peger på, at der nærmest kun er én vej ind i svømning: gennem forældrene. Senere hen, når børnene bliver ældre, vælger størstedelen dog selv, om de fortsat ønsker at gå til svømning. Disse fem årige svømmere giver et fint indblik i denne tendens: (1): Da jeg var baby bestemte mine forældre. Men senere var det mig selv, der bestemte det. Jeg sy- nes, det er praktisk, at man godt kan svømme (2): Vi er flyttet ned til vandet, og så sagde mine forældre, at min søster og jeg skulle lære at svømme. I starten gad vi ikke rigtigt, men da vi blev tilbudt at komme op på talentholdet, så fik vi mere lyst. Det andet [svømmeskolen] var sådan lidt barnligt. (3): Jeg startede i 1. klasse. Det var også mine forældre, der sagde det. Men så syntes jeg det var sjovt. (Medlemmer, år, konkurrencesvømmere) De forskellige interviews bekræfter altså tendensen fra den kvantitative survey; nemlig at en stor gruppe er blevet introduceret til svømning gennem deres forældre, hvilket hænger godt sammen med, at svømning kendetegnes som en begynder-idræt, hvor mange starter i en meget tidlig alder. Derfor er det heller ikke overraskende, at kun 5,9 pct. begyndte til svømning, fordi deres venner gik til det de fleste har formentlig været for unge til selv at tage stilling til, hvilken idræt de ønskede at gå til, men føler, at de selv vælger at gå til svømning den dag i dag. At så mange begynder at dyrke svømning, fordi deres forældre har sendt dem, kan have betydning for, at børnene vælger svømning fra, når de selv er gamle nok til at bestemme, hvilken fritidsaktivitet de gerne vil gå til. Der ligger således en udfordring i at få børn og unge til at synes, at det fortsat er sjovt og udfordrende at gå til svømning, efter at de har lært at svømme, så svømning ikke bliver valgt fra til fordel for andre fritidsaktiviteter. Samarbejder og nye tiltag skaber nye medlemmer, fastholdelse og mere haltid Som det fremgår af tabel 5 samarbejder flertallet af svømmeklubberne i den nationale survey med eksterne aktører, enten i form af andre foreninger/klubber (svømning, triatlon, basket, ballet, løb, gymnastik, roning, dykning), skoler eller andre parter som eksempelvis kommune, SFO, børnehaver, boligsociale områder, kostvejledere, kiropraktorer, fysioterapeuter, militæret og Ældresagen: Samarbejder I som forening med eksterne aktører? (sæt gerne flere kryds) Procent Nej 36,9 Ja, vi samarbejder med andre foreninger 30,3 Ja, vi samarbejder med skoler 15,6 Ja, vi samarbejder med andre 17,2 Tabel 5: Foreningernes samarbejde med eksterne aktører (national bestyrelses- survey) 13

14 Disse samarbejder kan være med til at introducere potentielle nye medlemmer for svømning. Ligeledes kan tiltag som svømmeunionens Aqua Camps være med til at skabe en interesse for svømning, der måske kan medføre, at svømning bliver den primære fritidsaktivitet for flere børn, og medvirke til at de ikke vælger svømning fra, når de har lært at svømme. Et bestyrelsesmedlem beskriver det således: Jeg synes, sådan noget som Aqua Camp er et godt eksempel på, at man godt kan lave nogle ting, som ikke er konkurrence, men som virkelig kan fange nogle. Så er det selvfølgelig begrænset til nogle perio- der, men der tror jeg så, det er vigtigt at få udnyttet de der ledige tider, der er rundt omkring i syste- met. Når vi igen går tilbage til bassintider, så har vi jo vinterferie, påskeferie osv., hvor man godt kunne være bedre til at udnytte det. Også måske til noget kortere program, 2 x en halv dag. (Bestyrelsesmedlem) Mange foreninger klager over for lidt vandtid, der gør det vanskeligt at udbyde alternative aktiviteter tiltag som eksempelvis Aqua Camp til de traditionelle svømmehold. Et problem som til dels kan afhjælpes ved, at klubberne bliver bedre til at udnytte den ubrugte vandtid i forbindelse med ferier og helligdage, som bestyrelsesmedlemmet i ovenstående citat konkluderer. Der synes desuden at være et potentiale, hvis flere klubber begynder at tænke i nye baner og alternativer i form af samarbejde med eksterne aktører. Et bestyrelsesmedlem beskriver her mulighederne for et samarbejde med gymnastikforeningerne: Nu er det her også et samarbejde med gymnastikforbundet. Og hvis man ser ud på hallerne, så er der mange steder, de ikke bliver brugt særlig meget. Der ser vi også en mulighed for at samarbejde med gymnastikforeningen. Vandpolo synkro det er et af de områder, hvor vi kan udnytte noget af den ubrugte tid. (Bestyrelsesmedlem) Et sådan samarbejde vil også skabe muligheder for at øge træningsmængden for svømmeskolen, og samtidig medvirke til et billede af, at der er mere på spil end at lære at svømme. Flere bestyrelsesmedlemmer ser i den forbindelse flere fordele i at samarbejde med den lokale gymnastikforening om at lave kombi-hold med både svømning og gymnastik; de peger på, at man herved kan lære noget af den foreningsånd og det fællesskab, de har i gymnastikforeningerne, ligesom at man kan opnå nogle fysiologiske fordele i svømning ved at inddrage de motoriske færdigheder fra gymnastik: Der gik hun [datteren] faktisk til tumbling [gymnastikdisciplin], så hun havde jo rigtig meget kropskon- trol, og det gjorde jo, at hun røg direkte ind på konkurrenceholdet. Inden tre uger svømmede hun jo stort set ligeså stærkt som nogen af de andre, fordi hun havde den der kropskontrol. Så det er jo ikke, fordi at man ikke har vandføling eller ikke har svømmet. Det har jo noget at gøre med, at du fysisk er aktiv, du har et konkurrencemoment, du har kropskontrol og alt det der. Så gymnastik og svømning er jo en hamrende god kombination! (Bestyrelsesmedlem) Der synes altså at være flere fordele ved at samarbejde med andre idrætsforeninger; ud over fordelen i form af mere haltid og alternativer til den manglende vandtid, kan man også opnå bedre svømmere, idet samarbejder med eksempelvis gymnastikforeningerne kan have fysiologiske og motoriske fordele for svømmerne, ligesom at svømmeklubberne måske kan drage nyttige erfaringer af det klubmiljø, de har i andre idrætsforeninger. 14

15 Opsummering Børn begynder til svømning, fordi deres forældre har bestemt, at de skal lære at svømme, og der ligger derfor en udfordring i at få børn og unge til selv at vælge svømning til, når de er gamle nok til selv at bestemme, hvilken fritidsaktivitet de gerne vil gå til. Breddetiltag som Aqua Camps er gode tiltag for børn til at få skabt en bredere interesse for svømning, hvor der er fokus på mere end blot at lære at svømme. Ligesom at samarbejder med andre idrætsforeninger ikke kun skaber mere haltid, men også kan medvirke til, at flere svømmere fastholdes, selv efter de har lært at svømme! Til overvejelse Optimering af vandtid Hvordan kan man som svømmeklub blive bedre til at udnytte den ledige vandtid, der er i forbindelse med ferier, til arrangementer for svømmeskolen? Det behøver ikke nødvendigvis være flerdages camps, men kan sagtens være 1-dages arrangementer for svømmeskolerne som en integreret del af undervisningen. Kunne det f.eks. give mening at lade nogle af holdene begynde i ferierne, hvor der er mere tid til at instruere, lave navnelege og sammenrystende aktiviteter for svømmerne, snakke med forældre til svømmere osv.? Samarbejde med andre foreninger kan måske være vejen frem 36,9 pct. af svømmeklubberne på landsplan samarbejder ikke med eksterne aktører alligevel kan dette være vejen frem, særligt for de mindre foreninger, der kæmper med manglende vandtid og ressourcer. Hvilke samarbejder kan indgås, så fastholdelse ikke bliver et spørgsmål om vandtid, men derimod et spørgsmål om, hvordan man kan fremme bredde- og skolesvømning gennem alternative hold, f.eks. kombinerede gymnastik- og svømmehold? 15

Når børn og unge fravælger gymnastik. Forundersøgelse til DGF s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger gymnastik. Forundersøgelse til DGF s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger gymnastik Forundersøgelse til DGF s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk gymnastik særligt når man ser på medlemstilgangen. Flere og flere børn

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Der er jo ingen, der har lyst til at ligne en kegle

Der er jo ingen, der har lyst til at ligne en kegle Der er jo ingen, der har lyst til at ligne en kegle En rapport med fokus på unges idrætsvaner i Køge Kommune Mette Henningsen & Søren Østergaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Juni

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vi bevæger de unge i forening 2014-2017

Vi bevæger de unge i forening 2014-2017 Vi bevæger de unge i forening 2014-2017 Baggrund 1. Udviklingspulje i DIF 2. Succes i tidligere projekter hos SVØM og DGF 3. Identiske udfordringer Frafald i en tidlig alder/fastholdelse t(w)eenagere Fastholde

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

FLERE BEKENDTE, LIGE SÅ MANGE VENNER, MEN MERE TID ALENE PERSPEKTIVER PÅ UNGE OG SVØMNING. Center for Ungdomstudier (CUR)

FLERE BEKENDTE, LIGE SÅ MANGE VENNER, MEN MERE TID ALENE PERSPEKTIVER PÅ UNGE OG SVØMNING. Center for Ungdomstudier (CUR) FLERE BEKENDTE, LIGE SÅ MANGE VENNER, MEN MERE TID ALENE PERSPEKTIVER PÅ UNGE OG SVØMNING Center for Ungdomstudier (CUR) 9.c 1985 Center for Ungdomstudier (CUR) 9.c 2015 Center for Ungdomstudier (CUR)

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Åbent Hus tirsdag den 30. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 1. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

.Det handler om langt mere end blot at vinde. perspektiver på foreningsprojektet, tweens og den metaintentionelle forening

.Det handler om langt mere end blot at vinde. perspektiver på foreningsprojektet, tweens og den metaintentionelle forening .Det handler om langt mere end blot at vinde perspektiver på foreningsprojektet, tweens og den metaintentionelle forening Brøndby 25.januar 2015 Der er sket lidt.. Den brændende platform handler ikke kun

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Aqua Konference 2013 28. september 2013 i Fredericia Idrætscenter

Aqua Konference 2013 28. september 2013 i Fredericia Idrætscenter Aqua Konference 2013 28. september 2013 i Fredericia Idrætscenter Inspirerende, let tilgængelig og centralt placeret konference inkl. fuld forplejning til kr. 495,- pr. person - inspiration til undervisere,

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN BIRKERØD SVØMMEHAL, APRIL 2007 Vi bruger meget tid på at få vores interview på plads. Først forgæves opkald og SMS til mobilen, hvor jeg til sidst får et venligt og

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Formandens beretning!

Formandens beretning! Formandens beretning! Det er dejligt at svømmeklubben stadig kan vække interessen for svømning i alle aldre. Det yngste medlem i år 2014 var 5 uger og det ældste medlem 85 år. Det giver et godt indblik

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Velkommen til Swim Team Neptun (STN). Denne håndbog er en hjælp til jer som forældre, der har et barn tilmeldt svømmeskolen. Håndbogen skal gerne give svar

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere