DANSK (HISTORIE) OPGAVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK (HISTORIE) OPGAVEN"

Transkript

1 DANSK (HISTORIE) OPGAVEN Hærværk Tom Kristensen Jeg har længtes mod skibskatastrofer / og mod hærværk og pludselig død

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Ole Jastrau... 3 Sjælens uendelighed... 4 Struktur og sprog... 5 Fortælleren... 5 Skrivestil... 6 Ekspressionismen... 6 Jastraus livssyn... 8 Konklusion

3 Indledning Hærværk er en roman fra 1930 skrevet af Tom Kristensen. Romanen regnes af mange for at være Tom Kristensens hovedværk, og det siges også, at Kristensen var med til at samle Europas mange litterære strømninger der kendetegnede mellemkrigstiden. Jeg vil i denne opgave analysere og fortolke Tom Kristensens bog Hærværk. I mit arbejde med romanen vil jeg lave en personkarakteristik af bogens hovedperson Ole Jastrau. Endvidere vil jeg analysere sproget og perspektivere til begrebet ekspressionisme. Til sidst vil jeg redegøre for det livssyn, der præger Ole Jastrau. Ole Jastrau Frygt sjælen og dyrk den ikke for den ligner en last. Sådan lyder bogens forord, der i Litteraturens Veje fortolkes som bogens motto. Om forordet er et motto, kan dog diskuteres, da hovedpersonen i Hærværk ikke efterlever dette motto. Bogens hovedperson er Dagbladets kunstanmelder Ole Jastrau. Jastrau var i sin ungdom digter men bygger i dag sin identitet på kunstanmeldelser, der dog undertiden synes meningsløse og fremmede for den fallerede digter. Hans arbejde på Dagbladet er halvhjertet, hans skriverier er fremmede for ham og ligeså er bladet. Han beskyldes af redaktionssekretæren for ikke at være rigtigt i kontakt med bladet, hvilket begrundes med, at bladets politiske standpunkt er radikalt. Jastrau stemte ikke ved valget. Han sammenligner allerede på første side (s. 7) sin livsanskuelse med det øde hvide loft, han ligger og kigger op på, og det gøres klart fra starten, at Jastrau ikke gør sig høje tanker om sig selv. Hans ægteskab har mistet gnisten, og det hænder undertiden ofte, at han skuffer sin kone, Johanne. Jastrau føler sig ikke fortjent til hende og ved, at han ikke kan gøre hende lykkelig. Johanne selv skuffes af mandens svaghed, da hun bliver vidne til, at Jastrau ikke forsvarer sit blad over for kritik fra vennerne. Dette medvirker, at hun føler sig forladt: Men en journalist, der ikke kan forsvare sit blad, eller en mand, der ikke kan forsvare sin kvinde, - det var ét og det samme. 1 Også sønnen er for Jastrau fremmed, de forstår ikke hinanden. Sønnen kan kun få sin fars opmærksomhed, ved at stjæle faderens Negerfetich, en lille skulptur, der har sin faste plads på bordet ved siden af sofaen. Dette skaber et optrin, der gør Jastrau vred og sønnen ked af det. Jastrau forstår ikke sit barn. 1 Hærværk, s. 37, l

4 Alle disse forhold er med til at forstærke hovedpersonens næsten konstante følelse af hjemløshed, der kun afbrydes af natten og flasken. Jastrau kan ikke finde ro i sin egen lejlighed, hvilket allerede ses i præsentationen, den første scene, hvor han afbrydes i sit arbejde skiftevis af telefonen og dørklokken. Han sammenligner sig selv med en Fredløs i sin egen lejlighed og sammenligner ligeledes lejligheden med En forgaard til helvede 2. Da to kommunister, hvoraf den ene er en gammel ven, står ved hans dør og inviterer sig selv ind, ved han da heller ikke, hvordan han skal gøre sig værdig i sit hjem. Først da en flakse portvin findes frem, ændres dette: Men allerede nu, da han holdt flasken ind til sig, følte han en blank og skinnende ro. Det var, som om han pludselig blev hjemme, han, som var fremmed overalt [ ] 3. Flasken får Jastrau til at føle sig hjemme og pludselig forstår han at være selskabelig. Mødet med de to kommunister bliver for Jastrau også et gensyn med et af sine ungdomsskriverier, revolutionsdigtet Arbejdersken. Gensynet vækker Jastraus utilfredshed ved sin borgerlige tilværelse, og flasken bliver gennem borgen et tilflugtssted væk fra borgerligheden. Også fascinationen af og venskabet med den unge digter og kommunist Stefan Steffensen aktiverer fortidens oprørske følelser i Jastrau, og dette bliver startskuddet til det begyndende drikkeri, den identitetssøgende færd samt hærværket. Sjælens uendelighed Jastrau drikker sig ud af sin borgerlige identitet, ud af ægteskab, barn og job. Gang på gang smider han sine hæmninger og følger sine lyster. Han bliver filosofisk, når han drikker, og gennem mange filosoferende samtaler og tanker bliver en skål for sjælens uendelighed til et fast udtryk. Den filosoferende tilgang til verden giver Jastrau fornyet livslyst, der bunder i et nyt formål med livet: AT finde in til sjælens uendelighed, det uendelige. Dyrkelsen af sjælen og uendeligheden skal i den forstand forstås, som en identitetssøgende færden efter mening, og det er som sagt denne dyrkelse, der drager Jastrau i hundene. Uendeligheden er gennem tiden forsøgt skildret gennem kunsten, men da Jastrau er løbet tør for inspiration, kan han ikke finde sin uendelighed her. Hans ven Steffensen finder sin uendelighed i religion, da han konverterer til katolicismen, men dette er ikke en mulighed for Jastrau. Dette anerkender han den nat, hans forsøg på konversion mislykkes. Da han kommer hjem efter det mislykkede forsøg, føler han det som om, han ligger på en glødende rist. Disse psykiske 2 Hærværk, s. 12, l Hærværk, s. 21, l

5 gløder slukkes først, da Jastrau slukker tørsten i en bajer. Han beskriver sin situation i en samtale med fru Kryger: Spiritus er den eneste erstatning for religion [ ] 4. I religionen finder mennesket den sjælelige vej til det evige liv. Men vejen til sjælens uendelighed kan ifølge Jastraus åbenbaring også findes gennem spiritus. Da han finder ud af, at Steffensen er konverteret, står det for alvor klart, at konversion aldrig er en mulighed for Jastrau. Jastrau mener at katolicismen er fyldt med gentagelser og logik, og selvom han mener at gentagelse er en del af uendeligheden, tager han afstand fra både gentagelsen og logikken. Jastrau tillægger sig den holdning, at det er paa gentagelserne, man skal kende helvede 5. Og det på trods, eller netop på baggrund, af bogens struktur. Struktur og sprog Klaus Rifbjerg beskriver i sin artikel 6, at kompositionen af Hærværk bevæger sig i cirkler: Motiver dukker op, forsvinder og gentager sig, selv plottet ligner en gentagelse. Den første person, vi møder udover Jastrau og hans søn, er en tigger ved Jastraus hoveddør. Til sidst i bogen møder vi igen en tigger, men denne gang er det Jastrau. Klaus Rifbjerg mener i sin artikel, at Jastrau frelses af venner til sidst, hvor han får muligheden for at rejse til Berlin. Mette Elsig Olsen 7 udtaler, at nogen fortolker at Jastrau i slutningen dør, da han sidst i bogen betragter et billede på en tikroneseddel af guden Hermes, der ifølge den græske mytologi leder mennesker til dødsriget. Bogens slutning er dog meget åben, og om Jastrau frelses, dør eller fortsætter sit forfald er uvist. Som Anne Mette Liedecke i sin artikel 8 udtaler, er slutningen åben og op til læseren at fortolke. Fortælleren Som læser har man til opgave selv at fortolke mange forhold i bogen. Ikke meget er givet læseren, hvilket måske skyldes romanens fortæller, der står i tredje person. Fortælleren er alvidende med hensyn til det, der foregår i Jastraus hoved, men fortælleren ved heller ikke mere end Jastrau. Kun et enkelt sted, virker det som om, vi også bliver præsenteret for en anden persons tanker, nemlig konen Johannes. Der kan dog tales for, at tankerne er Jastraus, at han blot forsøger at læse sin kones tanker, eller faktisk er i stand til det. Fortælleren ved, som sagt, ikke mere end Jastrau. Dette 4 Hærværk, s. 352, l Hærværk, s. 405, l

6 mærkes tydeligt efter en af Jastraus drukture, hvor både Jastrau og læseren vågner op i et fængsel, med store sorte huller i hukommelsen: Hvor? Hvor? [ ] Hvad var nu det? Vesten. Forkert knappet! Og selerne!! Hvor var selerne? 9. Forvirringen er stor hos Jastrau så vel som hos læseren. Huller i Jastraus hukommelse bliver altså ensbetydende med huller i bogens fortælling. Bogen stiller spørgsmål, der ikke nødvendigvis besvares, fordi Jastrau ikke selv kender svaret. Tredjepersonsfortælleren kunne lige så vel være Jastrau selv, der omtaler sig selv i tredje person. Skrivestil Denne påstand underbygges af skrivestilen. Bogen er skrevet, som om det var Jastrau, der i hvert sekund havde ytret sine tanker. Om tankerne er helt eller halvt færdige, spiller ingen rolle, sammenhængen heller ikke. Dette gør overgangene mellem Jastraus tanker og handlingen flydende. Følgende er et eksempel herpå. Jastrau er lige gået ind i en telefonboks og skal ringe hjem til sin kone og fortælle hvor han er, har været og hvornår han kommer hjem: Men hvorfor ville han lyve? Det var et interview. En tysk flyver. Noget med et luftskib over polen. Godt digtet! Han var paa Hotel Cosmopolite i øjeblikket. Genialt! Det var nødvendigt. Han kunne ikke sige, naar han kom hjem. Ja ja, vel var det lovligt sent at ringe; men -- Han kunne ikke, nej han kunne ikke sige, naar han kom hjem. 10 Citatet viser, at læsningen kræver stor koncentration, for at læseren ikke kobles af handlingen. De manglende citationstegn i telefonsamtalen gør overgangen fra tanke og tale ikke-eksisterende, det hele foregår i Jastraus hoved. Nogen vil derfor mene at denne skrivestil mangler form og struktur. Ekspressionismen Bogen er skrevet med forbehold for tankens struktur og talens mundrette replikker med alt hvad det måtte indebære; med halvt færdige sætninger, opholdt, tankestreger og lydord. Skrivestilen er typisk for ekspressionismen, som Tom Kristensen på én gang var inspireret af og forgænger for. I Litteraturens Veje 11 beskrives ekspressionismen som en subjektiv kunst, typisk for mellemkrigstidens billedkunst og litteratur. Den bygger i modsætningen til impressionismen på at 9 Hærværk, s. 165, l Hærværk, s. 108, l S

7 udtrykke en inderlighed, der hænger sammen med billedliggørelsen af det ikke-synlige såsom tanker og følelser. Det ekspressionistiske udtryk er derfor høj grad æstetisk, da selv ydre motiver gengives subjektivt som et udtryk for kunstnerens mentale tilstand. Dette kommer til udtryk i Hærværk gennem et fokus på billeder i farver, der matcher hovedpersonen mentale tilstand. Et eksempel herpå er, da Jastrau første gang går gennem døren til sit kommende stamværtshus, Bar des Artist: Et rødgult skær af tapeter og en blaalig tobakstaage drog dem straks ind i en uvirkelig verden. 12 Den verden baren repræsenterer, er for Jastrau uvirkelig, da han på dette tidspunkt ikke er vant til at være i kontakt med drukkenskabens dyrkelse af underbevidstheden. Farverne er med til at understrege den tiltrækning, Jastrau føler over for den verden, der repræsenteres. I Litteraturens Veje 13 argumenteres for, at farvebeskrivelserne i bogens første kapitel er et billede på sjælen. Denne fortolkning skyldes Tom Kristensen egen tilføjelse til beskrivelsen af farvekonturerne: - som et menneskesind 14. Om sjæl i denne situation kan bruges som et synonym for menneskesind kan diskuteres, men denne udlægning gør det klart, at beskrivelserne er ekspressionistiske - æstetiske og subjektive. Litteraturens Veje argumenterer også for 15, at Tom Kristensens skrivestil på sin vis bygger videre på impressionismens teknik, dog med ekspressionismens tendens. Dette skyldes blandt andet Kristensens forholdstagen til de forskellige karakterers talerytmer, så replikker, som i Herman Bangs tekster, er fyldt med tankestreger og brud. Herman Bangs impressionistiske skrivestil er dog meget forskellig fra Tom Kristensens, da Kristensen med ekspressionismen gør udtrykket subjektivt. Gennem tankebeskrivelserne opløses den gennemstrukturerede form, der præger Herman Bangs typisk sceniske, impressionistiske fremstilling. Man kan sige, at Kristensen i sin opløsning af struktur laver hærværk på tidligere normer og former indenfor litteraturens skrivestil. I samme stil pointeres det i Litteraturens Veje 16 at Hærværket, bogens tema, opløser den borgerlige tilværelse og identitet, samtidens normale leveform. Både sproget og plottet forsøger således at opløse normer og former, og hærværket går igen ligegyldigt hvor analysen peger hen. 12 Hærværk s. 49, l S. 280, 2. spalte 14 Hærværk, s. 7, l S S

8 Jastraus livssyn Både i Gyldendals åbne encyklopædi 17 og i Litteraturens Veje 18 beskrives, at hovedpersonens selvødelæggelsesprojekt ligner et opgør med alle tiders store tænkeres forestillinger om det fornuftige og rationelle menneske, som et hærværk mod filosofihistorien. Jastraus livssyn kan på mange måder sammenlignes med en strofe i den unge Steffensens digt, der går igen gennem bogen: Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig død. 19 Disse vers kan Jastrau ikke glemme igen, da han først har hørt dem, og strofen bliver så småt en del af Jastraus egen irrationelle og ufornuftige livsfilosofi. Han føler denne længsel mod destruktion, og da hans lejlighed brænder i slutningen af romanen, virker det som om, han har længtes efter denne brand. Alle skibene brænder 20, jubler han ved synet af den brændende lejlighed, han referer til digtets skibskatastrofer. Anne Mette Liedecke 21 mener at branden, der virker befriende på Jastrau, bliver et symbol på enden af det helvede Jastrau gennem det sidste års tid har gennemlevet. Branden bliver derfor bruddet med gentagelserne, der i bogens filosofi er dem, man skal kende helvede på, hvilket betyder at Jastrau efter denne hændelse ikke kan fortsætte sit selvødelæggelsesprojekt som før. Det virker som om, Jastrau er af den holdning, at alt fra hans fortid skal destrueres, før det nye liv kan begynde. Gennem omkring et år, har Jastrau gennemgået et helvede, for at komme dertil, hvor alt er væk, og han kan begynde forfra. Om han vil leve det uendelige liv i døden eller rejse til nihilismens fødeland Tyskland er, som tidligere nævnt, uvist, men fra denne position skal der startes noget nyt, han kan ikke fortsætte sit forfald. Konklusion Tom Kristensens roman ligner et hærværk på alle de normer, formstrukturer og tanker, der danner grundlag for mellemkrigstidens samfund. Bogen kommer vidt omkring i sit hærværk, der både rammer tidens typiske livsstil, opløser den hidtil kendte litteraturs form og skrivestil og nedriver århundreders filosofiske tanker om det rationelle og fornuftige i mennesket. Gennem det ekspressionistiske sprog og fortællingen om en mand, der bevidst vælger ulogiske og irrationelle s Hærværk, s. 62, l Hærværk, s. 424, l

9 veje i livet, bliver bogen et hærværk på alt, hvad der synes logisk. Bogen sætter således spørgsmålstegn ved samfundets accepterede værdier og forsøger så vidt muligt at komme til en omvurdering af disse. Dyrkelsen af sjælens uendelighed gør Jastraus drikkeri nødvendigt og fremkalder dermed Jastraus last. På den måde modsætter bogens hovedperson sig i høj grad de ord, der står skrevet i begyndelsen. Dog bliver der med bogen vist, at ordene er sande. Frygt sjælen og dyrk den ikke for den ligner en last. 9

10 Litteraturliste Primær litteratur Bog: Kristensen, Tom: Hærværk. Gyldensdalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., Copenhagen, Nuværende udgave [1977] er optrykt efter originaludgaven, 1930, dog således at retskrivningen i et vist omfang - som i Kristensens senere produktion - er bragt i overensstemmelse med den nuværende retskrivning. Sekundær litteratur Bog: Fibiger, Johannes, m.fl.: Litteraturens Veje s udg., Systime A/S, Internetressourcer: Andersen, Jens: Tom Kristensen (2009). Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi. Artiklens indhold er godkendt af redaktionen. [Besøgt 6. november 2011] Liedecke, Anne Mette: Kristensen, Tom - Hærværk (2008). Litteratursiden. [Besøgt 6. november 2011] Olsen, Mette Elsig: Kristensen, Tom (2004). Litteratursiden. [Besøgt 6. november 2011] Rifbjerg, Klaus: Hærværk. I: Tom Kristensen, Syddansk universitet, transskriberet efter Danske digtere i det 20. århundrede, 3. udg. bd. 2, København, [Besøgt 6. november 2011] 10

ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK

ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK Af Sofie & Michael Falch, december 2005. Indholdsfortegnelse Indledning...........................................s. 3-4 - Formål og metode Præsentation af

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE Værdiundersøgelsen hos Pablo Henrik Llambías og Erlend Loe Speciale af Lauge Larsen Institut for Nordisk Filologi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Austerlitz - Bearbejdelsen af Holocaust

Austerlitz - Bearbejdelsen af Holocaust Austerlitz - Bearbejdelsen af Holocaust Hum-bach, hus 8.1, gruppe 7 Louise Heiselberg Jensen, Nicolai Brenøe-Jensen Mads Risvang Muurholm Emma Petrine Søgaard Jensen Antal anslag: 146.830 Vejleder: Mette

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og

Læs mere

Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010. Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde

Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010. Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde Det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium, 4. semester 2010 Deltagernes oplevelse på Roskilde Festivals campingområde Skrevet af Adriana Zak, Anita Steffensen & Vejleder: Jørgen Ole Bærenholdt Roskilde

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Herman Bangs Kvinder

Herman Bangs Kvinder Dansk, forår 2013 Herman Bangs Kvinder - En karakterologisk analyse af Herman Bangs værker Irene Holm og Ludvigsbakke Speciale i dansk litteratur Af Camilla Vallentin Weller & Cathrine Kronborg Leth Vejleder:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN Litteraturguide_Et.qxd 1/8/10 12:46 PM Page 1 LITTERATURGUIDE til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib SOFIA ESMANN 148,49 mm Litteraturguide til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib Sofia Esmann og Høst & Søn

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

GLADE. Studiemateriale TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 21. MAR. 26. APR. 2014. MAN. FRE. KL. 20, LØR. Kl. 17.

GLADE. Studiemateriale TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 21. MAR. 26. APR. 2014. MAN. FRE. KL. 20, LØR. Kl. 17. Studiemateriale GLADE TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 21. MAR. 26. APR. 2014 MAN. FRE. KL. 20, LØR. Kl. 17. BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16. DAGE UNG GRUPPE U. 25, 45.-/STK.

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere