DANSK (HISTORIE) OPGAVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK (HISTORIE) OPGAVEN"

Transkript

1 DANSK (HISTORIE) OPGAVEN Hærværk Tom Kristensen Jeg har længtes mod skibskatastrofer / og mod hærværk og pludselig død

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Ole Jastrau... 3 Sjælens uendelighed... 4 Struktur og sprog... 5 Fortælleren... 5 Skrivestil... 6 Ekspressionismen... 6 Jastraus livssyn... 8 Konklusion

3 Indledning Hærværk er en roman fra 1930 skrevet af Tom Kristensen. Romanen regnes af mange for at være Tom Kristensens hovedværk, og det siges også, at Kristensen var med til at samle Europas mange litterære strømninger der kendetegnede mellemkrigstiden. Jeg vil i denne opgave analysere og fortolke Tom Kristensens bog Hærværk. I mit arbejde med romanen vil jeg lave en personkarakteristik af bogens hovedperson Ole Jastrau. Endvidere vil jeg analysere sproget og perspektivere til begrebet ekspressionisme. Til sidst vil jeg redegøre for det livssyn, der præger Ole Jastrau. Ole Jastrau Frygt sjælen og dyrk den ikke for den ligner en last. Sådan lyder bogens forord, der i Litteraturens Veje fortolkes som bogens motto. Om forordet er et motto, kan dog diskuteres, da hovedpersonen i Hærværk ikke efterlever dette motto. Bogens hovedperson er Dagbladets kunstanmelder Ole Jastrau. Jastrau var i sin ungdom digter men bygger i dag sin identitet på kunstanmeldelser, der dog undertiden synes meningsløse og fremmede for den fallerede digter. Hans arbejde på Dagbladet er halvhjertet, hans skriverier er fremmede for ham og ligeså er bladet. Han beskyldes af redaktionssekretæren for ikke at være rigtigt i kontakt med bladet, hvilket begrundes med, at bladets politiske standpunkt er radikalt. Jastrau stemte ikke ved valget. Han sammenligner allerede på første side (s. 7) sin livsanskuelse med det øde hvide loft, han ligger og kigger op på, og det gøres klart fra starten, at Jastrau ikke gør sig høje tanker om sig selv. Hans ægteskab har mistet gnisten, og det hænder undertiden ofte, at han skuffer sin kone, Johanne. Jastrau føler sig ikke fortjent til hende og ved, at han ikke kan gøre hende lykkelig. Johanne selv skuffes af mandens svaghed, da hun bliver vidne til, at Jastrau ikke forsvarer sit blad over for kritik fra vennerne. Dette medvirker, at hun føler sig forladt: Men en journalist, der ikke kan forsvare sit blad, eller en mand, der ikke kan forsvare sin kvinde, - det var ét og det samme. 1 Også sønnen er for Jastrau fremmed, de forstår ikke hinanden. Sønnen kan kun få sin fars opmærksomhed, ved at stjæle faderens Negerfetich, en lille skulptur, der har sin faste plads på bordet ved siden af sofaen. Dette skaber et optrin, der gør Jastrau vred og sønnen ked af det. Jastrau forstår ikke sit barn. 1 Hærværk, s. 37, l

4 Alle disse forhold er med til at forstærke hovedpersonens næsten konstante følelse af hjemløshed, der kun afbrydes af natten og flasken. Jastrau kan ikke finde ro i sin egen lejlighed, hvilket allerede ses i præsentationen, den første scene, hvor han afbrydes i sit arbejde skiftevis af telefonen og dørklokken. Han sammenligner sig selv med en Fredløs i sin egen lejlighed og sammenligner ligeledes lejligheden med En forgaard til helvede 2. Da to kommunister, hvoraf den ene er en gammel ven, står ved hans dør og inviterer sig selv ind, ved han da heller ikke, hvordan han skal gøre sig værdig i sit hjem. Først da en flakse portvin findes frem, ændres dette: Men allerede nu, da han holdt flasken ind til sig, følte han en blank og skinnende ro. Det var, som om han pludselig blev hjemme, han, som var fremmed overalt [ ] 3. Flasken får Jastrau til at føle sig hjemme og pludselig forstår han at være selskabelig. Mødet med de to kommunister bliver for Jastrau også et gensyn med et af sine ungdomsskriverier, revolutionsdigtet Arbejdersken. Gensynet vækker Jastraus utilfredshed ved sin borgerlige tilværelse, og flasken bliver gennem borgen et tilflugtssted væk fra borgerligheden. Også fascinationen af og venskabet med den unge digter og kommunist Stefan Steffensen aktiverer fortidens oprørske følelser i Jastrau, og dette bliver startskuddet til det begyndende drikkeri, den identitetssøgende færd samt hærværket. Sjælens uendelighed Jastrau drikker sig ud af sin borgerlige identitet, ud af ægteskab, barn og job. Gang på gang smider han sine hæmninger og følger sine lyster. Han bliver filosofisk, når han drikker, og gennem mange filosoferende samtaler og tanker bliver en skål for sjælens uendelighed til et fast udtryk. Den filosoferende tilgang til verden giver Jastrau fornyet livslyst, der bunder i et nyt formål med livet: AT finde in til sjælens uendelighed, det uendelige. Dyrkelsen af sjælen og uendeligheden skal i den forstand forstås, som en identitetssøgende færden efter mening, og det er som sagt denne dyrkelse, der drager Jastrau i hundene. Uendeligheden er gennem tiden forsøgt skildret gennem kunsten, men da Jastrau er løbet tør for inspiration, kan han ikke finde sin uendelighed her. Hans ven Steffensen finder sin uendelighed i religion, da han konverterer til katolicismen, men dette er ikke en mulighed for Jastrau. Dette anerkender han den nat, hans forsøg på konversion mislykkes. Da han kommer hjem efter det mislykkede forsøg, føler han det som om, han ligger på en glødende rist. Disse psykiske 2 Hærværk, s. 12, l Hærværk, s. 21, l

5 gløder slukkes først, da Jastrau slukker tørsten i en bajer. Han beskriver sin situation i en samtale med fru Kryger: Spiritus er den eneste erstatning for religion [ ] 4. I religionen finder mennesket den sjælelige vej til det evige liv. Men vejen til sjælens uendelighed kan ifølge Jastraus åbenbaring også findes gennem spiritus. Da han finder ud af, at Steffensen er konverteret, står det for alvor klart, at konversion aldrig er en mulighed for Jastrau. Jastrau mener at katolicismen er fyldt med gentagelser og logik, og selvom han mener at gentagelse er en del af uendeligheden, tager han afstand fra både gentagelsen og logikken. Jastrau tillægger sig den holdning, at det er paa gentagelserne, man skal kende helvede 5. Og det på trods, eller netop på baggrund, af bogens struktur. Struktur og sprog Klaus Rifbjerg beskriver i sin artikel 6, at kompositionen af Hærværk bevæger sig i cirkler: Motiver dukker op, forsvinder og gentager sig, selv plottet ligner en gentagelse. Den første person, vi møder udover Jastrau og hans søn, er en tigger ved Jastraus hoveddør. Til sidst i bogen møder vi igen en tigger, men denne gang er det Jastrau. Klaus Rifbjerg mener i sin artikel, at Jastrau frelses af venner til sidst, hvor han får muligheden for at rejse til Berlin. Mette Elsig Olsen 7 udtaler, at nogen fortolker at Jastrau i slutningen dør, da han sidst i bogen betragter et billede på en tikroneseddel af guden Hermes, der ifølge den græske mytologi leder mennesker til dødsriget. Bogens slutning er dog meget åben, og om Jastrau frelses, dør eller fortsætter sit forfald er uvist. Som Anne Mette Liedecke i sin artikel 8 udtaler, er slutningen åben og op til læseren at fortolke. Fortælleren Som læser har man til opgave selv at fortolke mange forhold i bogen. Ikke meget er givet læseren, hvilket måske skyldes romanens fortæller, der står i tredje person. Fortælleren er alvidende med hensyn til det, der foregår i Jastraus hoved, men fortælleren ved heller ikke mere end Jastrau. Kun et enkelt sted, virker det som om, vi også bliver præsenteret for en anden persons tanker, nemlig konen Johannes. Der kan dog tales for, at tankerne er Jastraus, at han blot forsøger at læse sin kones tanker, eller faktisk er i stand til det. Fortælleren ved, som sagt, ikke mere end Jastrau. Dette 4 Hærværk, s. 352, l Hærværk, s. 405, l

6 mærkes tydeligt efter en af Jastraus drukture, hvor både Jastrau og læseren vågner op i et fængsel, med store sorte huller i hukommelsen: Hvor? Hvor? [ ] Hvad var nu det? Vesten. Forkert knappet! Og selerne!! Hvor var selerne? 9. Forvirringen er stor hos Jastrau så vel som hos læseren. Huller i Jastraus hukommelse bliver altså ensbetydende med huller i bogens fortælling. Bogen stiller spørgsmål, der ikke nødvendigvis besvares, fordi Jastrau ikke selv kender svaret. Tredjepersonsfortælleren kunne lige så vel være Jastrau selv, der omtaler sig selv i tredje person. Skrivestil Denne påstand underbygges af skrivestilen. Bogen er skrevet, som om det var Jastrau, der i hvert sekund havde ytret sine tanker. Om tankerne er helt eller halvt færdige, spiller ingen rolle, sammenhængen heller ikke. Dette gør overgangene mellem Jastraus tanker og handlingen flydende. Følgende er et eksempel herpå. Jastrau er lige gået ind i en telefonboks og skal ringe hjem til sin kone og fortælle hvor han er, har været og hvornår han kommer hjem: Men hvorfor ville han lyve? Det var et interview. En tysk flyver. Noget med et luftskib over polen. Godt digtet! Han var paa Hotel Cosmopolite i øjeblikket. Genialt! Det var nødvendigt. Han kunne ikke sige, naar han kom hjem. Ja ja, vel var det lovligt sent at ringe; men -- Han kunne ikke, nej han kunne ikke sige, naar han kom hjem. 10 Citatet viser, at læsningen kræver stor koncentration, for at læseren ikke kobles af handlingen. De manglende citationstegn i telefonsamtalen gør overgangen fra tanke og tale ikke-eksisterende, det hele foregår i Jastraus hoved. Nogen vil derfor mene at denne skrivestil mangler form og struktur. Ekspressionismen Bogen er skrevet med forbehold for tankens struktur og talens mundrette replikker med alt hvad det måtte indebære; med halvt færdige sætninger, opholdt, tankestreger og lydord. Skrivestilen er typisk for ekspressionismen, som Tom Kristensen på én gang var inspireret af og forgænger for. I Litteraturens Veje 11 beskrives ekspressionismen som en subjektiv kunst, typisk for mellemkrigstidens billedkunst og litteratur. Den bygger i modsætningen til impressionismen på at 9 Hærværk, s. 165, l Hærværk, s. 108, l S

7 udtrykke en inderlighed, der hænger sammen med billedliggørelsen af det ikke-synlige såsom tanker og følelser. Det ekspressionistiske udtryk er derfor høj grad æstetisk, da selv ydre motiver gengives subjektivt som et udtryk for kunstnerens mentale tilstand. Dette kommer til udtryk i Hærværk gennem et fokus på billeder i farver, der matcher hovedpersonen mentale tilstand. Et eksempel herpå er, da Jastrau første gang går gennem døren til sit kommende stamværtshus, Bar des Artist: Et rødgult skær af tapeter og en blaalig tobakstaage drog dem straks ind i en uvirkelig verden. 12 Den verden baren repræsenterer, er for Jastrau uvirkelig, da han på dette tidspunkt ikke er vant til at være i kontakt med drukkenskabens dyrkelse af underbevidstheden. Farverne er med til at understrege den tiltrækning, Jastrau føler over for den verden, der repræsenteres. I Litteraturens Veje 13 argumenteres for, at farvebeskrivelserne i bogens første kapitel er et billede på sjælen. Denne fortolkning skyldes Tom Kristensen egen tilføjelse til beskrivelsen af farvekonturerne: - som et menneskesind 14. Om sjæl i denne situation kan bruges som et synonym for menneskesind kan diskuteres, men denne udlægning gør det klart, at beskrivelserne er ekspressionistiske - æstetiske og subjektive. Litteraturens Veje argumenterer også for 15, at Tom Kristensens skrivestil på sin vis bygger videre på impressionismens teknik, dog med ekspressionismens tendens. Dette skyldes blandt andet Kristensens forholdstagen til de forskellige karakterers talerytmer, så replikker, som i Herman Bangs tekster, er fyldt med tankestreger og brud. Herman Bangs impressionistiske skrivestil er dog meget forskellig fra Tom Kristensens, da Kristensen med ekspressionismen gør udtrykket subjektivt. Gennem tankebeskrivelserne opløses den gennemstrukturerede form, der præger Herman Bangs typisk sceniske, impressionistiske fremstilling. Man kan sige, at Kristensen i sin opløsning af struktur laver hærværk på tidligere normer og former indenfor litteraturens skrivestil. I samme stil pointeres det i Litteraturens Veje 16 at Hærværket, bogens tema, opløser den borgerlige tilværelse og identitet, samtidens normale leveform. Både sproget og plottet forsøger således at opløse normer og former, og hærværket går igen ligegyldigt hvor analysen peger hen. 12 Hærværk s. 49, l S. 280, 2. spalte 14 Hærværk, s. 7, l S S

8 Jastraus livssyn Både i Gyldendals åbne encyklopædi 17 og i Litteraturens Veje 18 beskrives, at hovedpersonens selvødelæggelsesprojekt ligner et opgør med alle tiders store tænkeres forestillinger om det fornuftige og rationelle menneske, som et hærværk mod filosofihistorien. Jastraus livssyn kan på mange måder sammenlignes med en strofe i den unge Steffensens digt, der går igen gennem bogen: Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig død. 19 Disse vers kan Jastrau ikke glemme igen, da han først har hørt dem, og strofen bliver så småt en del af Jastraus egen irrationelle og ufornuftige livsfilosofi. Han føler denne længsel mod destruktion, og da hans lejlighed brænder i slutningen af romanen, virker det som om, han har længtes efter denne brand. Alle skibene brænder 20, jubler han ved synet af den brændende lejlighed, han referer til digtets skibskatastrofer. Anne Mette Liedecke 21 mener at branden, der virker befriende på Jastrau, bliver et symbol på enden af det helvede Jastrau gennem det sidste års tid har gennemlevet. Branden bliver derfor bruddet med gentagelserne, der i bogens filosofi er dem, man skal kende helvede på, hvilket betyder at Jastrau efter denne hændelse ikke kan fortsætte sit selvødelæggelsesprojekt som før. Det virker som om, Jastrau er af den holdning, at alt fra hans fortid skal destrueres, før det nye liv kan begynde. Gennem omkring et år, har Jastrau gennemgået et helvede, for at komme dertil, hvor alt er væk, og han kan begynde forfra. Om han vil leve det uendelige liv i døden eller rejse til nihilismens fødeland Tyskland er, som tidligere nævnt, uvist, men fra denne position skal der startes noget nyt, han kan ikke fortsætte sit forfald. Konklusion Tom Kristensens roman ligner et hærværk på alle de normer, formstrukturer og tanker, der danner grundlag for mellemkrigstidens samfund. Bogen kommer vidt omkring i sit hærværk, der både rammer tidens typiske livsstil, opløser den hidtil kendte litteraturs form og skrivestil og nedriver århundreders filosofiske tanker om det rationelle og fornuftige i mennesket. Gennem det ekspressionistiske sprog og fortællingen om en mand, der bevidst vælger ulogiske og irrationelle s Hærværk, s. 62, l Hærværk, s. 424, l

9 veje i livet, bliver bogen et hærværk på alt, hvad der synes logisk. Bogen sætter således spørgsmålstegn ved samfundets accepterede værdier og forsøger så vidt muligt at komme til en omvurdering af disse. Dyrkelsen af sjælens uendelighed gør Jastraus drikkeri nødvendigt og fremkalder dermed Jastraus last. På den måde modsætter bogens hovedperson sig i høj grad de ord, der står skrevet i begyndelsen. Dog bliver der med bogen vist, at ordene er sande. Frygt sjælen og dyrk den ikke for den ligner en last. 9

10 Litteraturliste Primær litteratur Bog: Kristensen, Tom: Hærværk. Gyldensdalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., Copenhagen, Nuværende udgave [1977] er optrykt efter originaludgaven, 1930, dog således at retskrivningen i et vist omfang - som i Kristensens senere produktion - er bragt i overensstemmelse med den nuværende retskrivning. Sekundær litteratur Bog: Fibiger, Johannes, m.fl.: Litteraturens Veje s udg., Systime A/S, Internetressourcer: Andersen, Jens: Tom Kristensen (2009). Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi. Artiklens indhold er godkendt af redaktionen. [Besøgt 6. november 2011] Liedecke, Anne Mette: Kristensen, Tom - Hærværk (2008). Litteratursiden. [Besøgt 6. november 2011] Olsen, Mette Elsig: Kristensen, Tom (2004). Litteratursiden. [Besøgt 6. november 2011] Rifbjerg, Klaus: Hærværk. I: Tom Kristensen, Syddansk universitet, transskriberet efter Danske digtere i det 20. århundrede, 3. udg. bd. 2, København, [Besøgt 6. november 2011] 10

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Dommedag nu?...eller om 5 mia. år?

Dommedag nu?...eller om 5 mia. år? Dommedag nu?...eller om 5 mia. år? 1 Dommedag nu?...eller om 5 mia. år? Menneskeheden har altid forholdt sig til, hvor vi kommer fra og hvortil alting går. Dette er afspejlet i næsten alle religioner,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Den direkte, etiske meddelelse. Essay, erindring Vidnesbyrd

Den direkte, etiske meddelelse. Essay, erindring Vidnesbyrd Den direkte, etiske meddelelse Essay, erindring Vidnesbyrd Blixen: Samlede essays (1985): Moderne ægteskab og andre betragtninger. Skrevet i Afrika 1923-24. Sorte og hvide i Afrika. Foredrag i Stockholm

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere