Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater"

Transkript

1 Årsrapport 2010/2011 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

2 Årsrapport 2010/2011 Indhold Rektors beretning 5 Indledning 5 Undervisning 5 Netværk og samarbejde 7 Masterclass 7 Særligt prioriterede aktiviteter 9 Fremtid 9 Årets faglige resultater 11 Workshops 12 Teaterforestillinger 12 Teaterhistorie-pensum 14 Dramaturgi-pensum 14 Fagbeskrivelser 17 Nye studerende 21 Efter uddannelsen 27 Økonomisk resultat 29 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

3 Rektors beretning Indledning Det har været et begivenhedsrigt år med mange spændende udfordringer for såvel studerende som undervisere. Et hold dramatikere afsluttede deres uddannelse i forsommeren 2010, mens et nyt hold blev optaget med uddannelsesstart ultimo august Ved samme lejlighed fratrådte Janicke Branth planmæssigt posten som uddannelsens rektor gennem 12 år. Hendes indsats har haft enorm betydning for uddannelsens nuværende udformning og status. Undertegnede tiltrådte den ledige stilling i august 2010, mens Christian Lollike blev ansat som uddannelsesmentor med særligt ansvar for sprogudvikling og udvikling af nye teksttyper. I december 2010 blev Lollike imidlertid udnævnt som ny leder af Café Teatret og valgte derfor at fratræde sin stilling på Dramatikeruddannelsen ved udgangen af skoleåret 2010/2011. Lollike har været en bærende kraft i udviklingen af nye fagområder og visioner på uddannelsen, og vi vil savne den energi, han har bragt ind i undervisningen. Vi ønsker ham held og lykke med den nye stilling. Da der har været stor tilfredshed med mentorordningen, har vi besluttet at videreføre den ved at ansætte Jokum Rohde og Jakob Weis, der begge tiltræder som uddannelsesmentorer på Dramatikeruddannelsen i august Rohde og Weis, der hører til blandt vores mest værdsatte undervisere, vil vejlede dramatikernes skriveprocesser bl.a. i forbindelse med midtvejsprojekterne i skoleåret 2011/2012. Undervisning Skoleåret 2010/2011 bød på en ambitiøs og tætpakket undervisningsplan, som de seks førsteårsstuderende gennemførte med meget høj arbejdsdisciplin. Det er ikke gået ubemærket hen. Blandt kollegaer på teatret og skuespillerskolen har holdet fået ry for at arbejde i døgndrift. Indimellem har vi haft for lidt tid til fordybelse og frie eksperimenter, fordi holdet har haft mange bundne skriveopgaver med afgrænsede tidsrammer, men til gengæld afspejles de studerendes arbejdsindsats tydeligt i deres tekstproduktion, som blev mere omfattende og væsentligt bedre end forventet. Dramatikeruddannelsen 2010/2011 Dramatikeruddannelsens undervisning forløber fra medio august til medio juni. Undervisningen på basisåret inddeles i tre overordnede forløb: grundlagsdiscipliner, skriveværksted og teaterpraksis. Grundlagsdisciplinerne lægger vægt på dramaturgi, teaterhistorie, research og teatrets æstetik. I skriveværkstedet arbejdes der med dramatiske situationer, karakterer og dialog, mens teatrets æstetik lægger vægt på mødet med teatrets arbejdsmetoder og kunstneriske udtryk. Af den positive evaluering fremgik det desuden, at der har været generel tilfredshed med årets forløb. Vi skylder stor tak til alle de gæstelærere, som har givet holdet et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder på basisåret: Christian Dahl (tragedie-forløb), Janek Szatkowski (tekstkritik), Louise Rahr Knudsen (teaterhistorie og dramaturgi), Magnus Tessing Schneider (teaterhistorie), Mia Mimi Boyding (teaterhistorie), Erik Farmann (research- og interviewteknik), Kjersti Hustvedt (samtidsdramatik), Janicke Branth (karakterforløb), Jakob Weis (dialog), Mary Aniella Petersen (Om Elfriede Jelinek), Jokum Rohde (skriveværksted), Sandra Therese Buch (dialogforløb), Mikkel Wallentin (sprogudvikling), Line Knutzon (sprogudvikling), Ann Sofie Oxenvad (research-forløb), Kristian Erhardsen (skriveprocesser), Mia Lipschitz (dramatiske situationer), Anders Lundorph (Mungo Parks Gæstebud), Daniel Rylander (karakterforløb), Jacob Schokking (tekst og rum), Per Smedegaard (tekst-workshops), Moqi Simon Trolin (tekst-workshops), Alexa Ther (dramatiske scener) og Lars Bukdahl (sprog- og litteraturkritik). Jeg skylder også stor tak til Kristian Erhardsen, Kjersti Hustvedt, Line Knutzon, Christian Lollike, Janek Szatkowski og Jakob Weis, som vejledte holdet på deres enaktersforløb i foråret Den tætpakkede undervisningsplan har imidlertid givet stof til eftertanke. Et afgørende kendetegn ved en kunstnerisk uddannelse som vores er, at det er et kunstnerisk frirum, et værksted, hvor uprøvede talenter efter at de er udvalgt i skarp konkurrence med andre kandidater opnår det privilegium, at de får tid og rum til at forfølge deres kunstneriske ambitioner under kyndig og inspirerende vejledning. Vi forsøger hele tiden at skabe en ramme, som støtter den enkelte elevs udvikling og behov, men lægger også stor vægt på den læring, som kun kan opstå på et hold, hvor man konstant 5

4 Rektors beretning konfronteres med andre stemmer og synspunkter. Respekt og tålmodighed er grundlæggende værdier for alt vores arbejde, men uddannelsen stiller også krav til den enkelte studerende, som kan føles overvældende eller ligefrem blokerende. Som leder og underviser på Dramatikeruddannelsen må man være både opmærksom og tålmodig, hvis den studerende ikke befinder sig godt med det omfattende læsepensum, den kontante tekstkritik eller den faglige progression, som er udstukket i studieordningen. Det nuværende hold har vænnet sig til et stort arbejdspres, men i fremtiden må vi sikre, at deres skrivelyst og engagement ikke drukner i en alt for topstyret undervisningsplan. Når det gælder om at udvikle nyskreven dramatik, at fremme kvalitet og innovation i scenekunsten, eller at finde en stemme til den danske dramatik i en stadig mere globaliseret verden, stilles der imidlertid så store krav til den færdiguddannede dramatikers færdigheder og kompetencer, at vi ikke kan gå på kompromis med det faglige indhold. I det kommende undervisningsår er programmet bygget op omkring en række kollokvier, hvor holdet får mulighed for at arbejde med og reflektere over de temaer, opgaver og problemstillinger, som er forbundet til deres midtvejsprojekter. Med kollokvium forstår vi mere uformelle kunstneriske eller teoretiske foredrag, hvor et emne fremlægges af en underviser eller en studerende efterfulgt af diskussion med holdet. Mens størstedelen af kurserne på basisåret tog udgangspunkt i forelæsninger og brede introduktioner til særlige felter inden for det dramatiske, giver kollokvierne mulighed for at have et snævert fokus eller en særlig vinkel på et afgrænset emne, således at vi kan komme i dybden med det. Man kan gå i dybden med et dramatisk værk, belyse en enkelt teori fra forskellige vinkler, gennemgå et forfatterskab eller fokusere på en særlig problemstilling eller et bestemt tema. I forbindelse med holdets midtvejsprojekt på Aarhus Teater, som bærer arbejdstitlen Nekrologer, vil holdet eksempelvis hente inspiration til opgaven fra en lille gruppe af undervisere, der sætter fokus på hver deres afgrænsede område: genreteori (Steen Sidenius), research (Erik Farmann) og konkrete skriveøvelser (Kristian Erhardsen, Jakob Weis, Jokum Rohde og Line Knutzon). Netværk og samarbejde Skoleåret 2010/2011 bød på mange udadvendte aktiviteter, hvor de studerende skrev tekster til andre teaterinstitutioner (f.eks. Mungo Park Kolding, Transformator på Aalborg Teater, Statens Teaterskole, Caféteatret og Teater Refleksion). Vi har haft fokus på at styrke deres branchenetværk meget tidligt i uddannelsesforløbet, og mødet med det professionelle teater har været en stor motiverende faktor i de studerendes arbejde. Da årets fokus først og fremmest har været basiskundskaber, betragter vi de opnåede resultater som særdeles tilfredsstillende. På Transformator, hvor man opførte seks monologer skrevet af vores studerende, taler man f.eks. om at gøre samarbejdet til en tilbagevendende begivenhed, og på Mungo Park har man truffet beslutning om at genopføre vores juleforestilling i sæsonen 2011/2012, i såvel Kolding som Allerød. Masterclass Årets højdepunkt var den engelske dramatiker Martin Crimps besøg på uddannelsen maj 2011, hvor han gav en meget inspirerende masterclass og deltog i vores offentlige seminar om samtidsdramatik (Aarhus Teater, d. 14. maj). Crimp gjorde en dyd ud af at undersøge det dramatiske sprog og tekstens regler, idet han fik holdet til at analysere og diskutere de spilleregler, som udfoldes i den dramatiske tekst. Det var et både lærerigt og inspirerende møde, hvor vi bl.a. talte om driften til at skrive, om vigtigheden af at kommunikere i stærke dramatiske billeder og om de særlige udfordringer, man kæmper med som dramatiker. > stort billede: Ulver Skuli Abildgaard (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup), nederst Masterclass med Martin Crimp (maj 2011) 7

5 Rektors beretning Særligt prioriterede aktiviteter i skoleåret 2010/2011 Etablering af mentorordning. Udvikling af nyt skriveværksted: sprogudvikling. Rektor taler ved Text, Action, Emotion konference, Fondation Maison des Sciences de l homme, Paris (Oktober 2010). Samarbejde med Mungo Park Kolding: Dramatikereleverne skrev tekster til Mungo Parks Gæstebud (november-december, 2010) Monologfestival på Transformator v. Aalborg Teater (opført 12. januar 2011). Samarbejde med Skuespillerskolen v. Aarhus Teater: Karakterforløb med Daniel Rylander og Janicke Branth. Samarbejde med Caféteatret: Dramatikereleverne skrev tekster til Zonen #4 (Cafeteatret maj 2011). Samarbejde med Teater Refleksion: to workshops (1. juni 2011). Masterclass med den engelske dramatiker Martin Crimp ( maj 2011). Seminar om samtidsdramatik på Aarhus Teater (14. maj 2011). Reading af holdets enaktere på Aarhus Teater (15. maj 2011). Styrkelse af uddannelsens internationale netværk. Fremtid I de kommende år vil Dramatikeruddannelsen fokusere på tværgående samarbejde og internationalisering. I 2010/2011 indledte vi en ny tradition med offentlige seminarer og readings, hvor vi inviterede toneangivende kritikere og teaterkunstnere: Aleks Sierz (UK), Michael Evans (N), Jesper Bergmann (DK), Martin Crimp (UK) og Jon Tombre (N). Denne tradition vil vi følge op i 2011/2012, hvor vi bl.a. får besøg af Simon Stephens (UK) og Rebecca Lenkiewicz (UK). Vi gennemfører desuden en studietur til London, hvor vi har arrangeret masterclasses med Aleks Sierz, Max Stafford-Clark og Stephen Jeffreys, samt besøg på National Theatre og Royal Court Theatre. I februar 2012 gennemfører vi for første gang et samarbejde med Forfatterskolen i København omkring tekstkritik og tekstudvikling. Dramatikeruddannelsen vil i den forbindelse lægge hus til en workshop med studerende fra Forfatterskolen og Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Vi arbejder desuden på at arrangere et kollokvium med dramatikeruddannelserne i Malmø, Berlin og Sankt Petersborg i sommeren Men først og fremmest vil vi arbejde på at videreudvikle Dramatikeruddannelsens grundlæggende model, som hele tiden har været båret frem af den tætte kontakt til det levende teatermiljø. Gennem de sidste tolv år har uddannelsens centrale placering ved Aarhus Teater været med til at sikre optimale vækstbetingelser for den nye danske dramatik. Det er altafgørende, at vores studerende bevarer den tætte omgang med skuespillere, instruktører og scenografer at de lever i et professionelt teatermiljø så vi kan skærpe deres bevidsthed om de specifikke kunstneriske krav, som teatret stiller til dem. Vi er i den helt unikke situation, at Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater bakker op omkring denne grundtanke ved at opføre holdets midtvejsprojekter i begyndelsen af sæsonen 2012/ Mads Thygesen, august > Workshop og reading på Aarhus Teater. Stort billede: Niels Ellegaard og Lene Hummelshøj (foto: Anders Heinrichsen), nederst: Sara Line Møller Olsen, Marie Sandø Jondal og Merethe Voldstedlund (Foto: Benjamin Pomerleau 2011) 9

6 Årets faglige resultater Gennemførte undervisningsforløb Alle undervisningsforløb er gennemført som planlagt i fagbeskrivelser og studieordning af Efteråret 2010 Efteråretssemesteret bestod af 20 undervisningsuger inklusiv 5 ugers samarbejde med Mungo Park Kolding og 1 uge med halvårsevalueringer. Introduktionsforløb (30 timer). Researchforløb (15 timer). 25 minutters stykke (3 uger, individuelt). Teatrets æstetik (21 timer). Teaterhistorie (50 timer). Dramatisk projekt: Mungo Parks Gæstebud (5 uger). Dramaturgi (30 timer). Sprogudvikling (55 timer). Monologprojekt (5 uger, individuelt skriveforløb). Tekstkritik: Janek Szatkowski (9 timer) Undervisningstimer i alt: 200 timer (eksklusiv individuel vejledning i forbindelse med skriveopgaver). Foråret 2011 Monologfestival På Aalborg Teaters eksperimenterende, åbne scene, Transformator - der bryster sig med en progressiv og nytænkende profil - var det absolut et af sæsonens kunstneriske højdepunkter, at vi i samarbejde med bl.a. Mads Thygesen og Dramatikeruddannelsens talentfulde elever fik stablet landets første Monologfestival på benene. Særligt onsdagen, hvor netop Dramatikereleverne havde skrevet og leveret tekster til en håndfuld af Aalborg Teaters ensembleskuespillere, står lysende frem som et smukt laboratoriemøde mellem dramatiker og skuespiller, ungdom og rutine, teori og praksis - hvor begge parter lagde blufærdigheden på hylden og vovede det hele foran et nysgerrigt publikum. Et samarbejde og møde vi i etablerede teaterkredse kun kan længes efter flere af. Jakob Bjerregaard Engmann Forårssemesteret bestod af 21 undervisningsuger, inklusiv 1 uges studietur og 1 uge med halvårsevalueringer. Karakterforløb (48 timer). Den handlende analyse (15 timer). Teaterhistorie (38 timer). Samtidsdramatik (48 timer). Dialog (30 timer). Scenografi (25 timer). Sprogudvikling (25 timer). Workshop med Alexa Ther (10 timer). Masterclass: Martin Crimp (10 timer). Undervisningstimer i alt: 249 timer (eksklusiv individuel vejledning i forbindelse med skriveopgaver). Transformator/Aalborg Teater, Maj > Jakob Bjerregaard Engmann (Foto: Mathies Brinkmann Jespersen). 11

7 Årets faglige resultater Workshops Der er afholdt tekst-workshops på følgende forløb: Intro-projekt: 32 timer skuespillere og 16 timer instruktører (Mia Lipschitz, Anders Lundorph, Moqi Trolin og Christian Lollike). Monolog-projekt: 24 timer skuespillere fra Aarhus Teaters ensemble. Karakterforløb: 18 timer instruktør (Daniel Rylander) og 15 timer med 2. årgang fra Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Masterclass: 10 timer instruktør (Alexa Ther) og 20 timer skuespillere. Enakter: 40 timer instruktør (Alexa Ther, Mia Lipschitz og Daniel Rylander) og 46 timer med 3. og 4. årgang fra Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Teaterforestillinger (fortsat) 23. Engel - Studio, Aarhus Teater, Aarhus 24. Birkehytten - Teatret Svalegangen, Aarhus 25. Eraritjaritjaka - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 26. Medealand - Edison, Betty Nansen Teatret, København 27. Monologfestival Transformator, Aalborg Teater, Aalborg 28. Det andet hold Filuren, Musikhuset Aarhus, Aarhus 29. Blå Mandag Teatret Svalegangen, Aarhus 30. Paolo Nani: Jekyll and Hyde Entréscenen, Aarhus 31. Scener fra et ægteskab Scala, Aarhus Teater, Aarhus 32. Mungo Park - Manden bag navnet Mungo Park Kolding, Kolding Teaterforestillinger Holdet har set 55 teaterforestillinger i sæsonen 2010/2011: 1. Laser & Pjalter - Teatret Svalegangen, Aarhus 2. Best Before (Rimini Protokoll) - Archauz, Aarhus 3. The House - Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 4. Rødt og Grønt - Scala, Aarhus Teater, Aarhus 5. Jeppe på Bjerget - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 6. I Morgen i Qatar - Husets Teater, København 7. 4:48 Psychosis - Portscenen, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 8. Dancer in the Dark - Store scene, Operaen, Det Kgl. Teater, København 9. Dansk Design - Lille Scene, Aalborg Teater, Aalborg 10. Lykken i Ingenmandsland - Mungo Park Kolding, Kolding 11. Fanny og Alexander - Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 12. Antichrist - Studio, Aarhus Teater, Aarhus 13. Den unge Werthers lidelser - Lille scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, Kbh. 14. Et drømmespil (Teater Glad) - Mungo Park Kolding, Kolding 15. Tyve - Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 16. En dag i Helmand - Teatret Svalegangen, Aarhus 17. Richard III - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 18. Glistrup: ned med skatten, op med humøret - Teatret Svalegangen, Aarhus 19. Slået hjem - Teatret Katapult, Aarhus 20. Breaking the Waves - Musikhuset, Aarhus 21. Pinocchio - Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 33. Mens vi venter på Godot Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 34. Duerne Store scene, Odense Teater, Odense 35. Teaterkoncert Be Kind If I m A Mess Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 36. Pinocchio Store scene, Aalborg Teater, Aalborg 37. Groupie Teatret Svalegangen, Aarhus 38. Othello Teater Republique, København 39. Udslet Hornsleth Teater V, København 40. Parsifal Brøndby Strand, København 41. Sweeney Todd Store Scene, Aarhus Teater, Aarhus 42. Tartuffe Scala, Aarhus Teater, Aarhus 43. Lovens vogtere Archauz, Aarhus 44. Protect Me Scene A, Schaubühne, Berlin 45. Perplex Scene C, Schaubühne, Berlin 46. Das Werk/Im Bus/Ein Sturz Haus der Berliner Festspiele, Berlin 47. Fräulein Julie Scene B, Schaubühne, Berlin 48. Biberpelz Haus der Berliner Festspiele, Berlin 49. Der Kirschgarten Haus der Berliner Festspiele, Berlin 50. Third Generation Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 51. 4:48 Psychosis Teatret Svalegangen, Aarhus 52. Gardenia Ridehuset, Aarhus 53. Babble-Babble Teatret Svalegangen, Aarhus 54. Elskende Archauz, Aarhus 55. Ruhe Ridehuset, Aarhus 22. Romeo og Julie - Scala, Aarhus Teater, Aarhus 13

8 Teaterhistorie-pensum Sofokles: Ødipus Rex Undervisningsforløb Euripides: Hyppolytos Aischylos: De syv mod theben Euripides: Fønikinderne William Shakespeare: Hamlet, Richard III, En skærsommernats drøm Friedrich Schiller: Kabale og Kærlighed Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget Henrik Ibsen: Vildanden, Hedda Gabler Anton Tjekhov: Kirsebærhaven, Mågen August Strindberg: Et drømmespil, Frk. Julie, Faderen Bertolt Brecht: Mutter Courage Samuel Beckett: Venter på Godot Edward Albee: Who s afraid of Virginia Wolf Tennesse Williams: The Glass Menagerie John Osborne: Look Back in Anger Dramaturgi-pensum Sarah Kane: Blasted, Crave, 4:48 Psychosis Mike Bartlett: My Child Marius von Mayenbrug: Perplex Caryl Churchill: Blue Kettle, Hearths Desire Roland Schimmelpfennig: Greifswalder Strasse, Die Frau von früher, Die arabische Nacht, Der goldene Drache. Dea Loher: Tyve Astrid Saalbach: Rødt, Grønt Lars Norén: Dæmoner Anja Hilling: Engel Christian Lollike: Underværket, Romeo og Julie Jokum Rohde: Nero Patrick Marber: Closer Basisforløbet giver et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder med hovedvægt på dramaets genrespecifikke greb og struktur. Nikoline Werdelin: Liebhaverne Mark Ravenhill: Shopping and F***ing Jon Fosse: Nokon kjem til å komme Elfriede Jelinek: Ulrika Maria Stuart, Jackie, Rasteplads. Martin Crimp: The Country, The City, Attempts on Her Life, Fewer Emergencies Fritz Kater: Zeit zu lieben Zeit zu sterben Rene Pollesch: Stadt als Beute. Theresia Walser: I morgen i Qatar 15

9 Undervisningsforløb Introduktionskursus Undervisningsåret begyndte med et tre uger langt introduktionskursus, hvor holdet arbejdede med dramatiske situationer og karakterer. I introduktionskursets første uge gennemgik Mia Lipschitz centrale begreber i den handlende analyse med vægt på situationer, hændelser og omstændigheder. Research I introduktionskursets anden og tredje uge arbejdede holdet med en større research- og dramatiseringsopgave, hvor de kortlagde et bestemt sted i Aarhus by sammen med seks studerende fra Afdeling for Dramaturgi (Aarhus Universitet). Erik Farmann gav dem en grundig indføring i research- og interviewteknik, som blev implementeret i processen. 25 minutters stykke I forlængelse af introduktionskurset og researcharbejdet skrev holdet seks korte teaterstykker (fem scener, maks 25 minutter). Hver tekst blev afprøvet i to workshop-forløb, der blev ledet af Mia Lipschitz, Christian Lollike, Per Smedegaard, Moqi Trolin og Anders Lundorph. Mungo Parks Gæstebud De studerende leverede tekster til Mungo Park Koldings teaterforestilling Mungo Parks Gæstebud. I samarbejde med instruktøren Anders Lundorph og Mungo Park Koldings ensemble af skuespillere udviklede de tekster, som tog udgangspunkt i improvisation og research på 18 virksomheder i Kolding. Projektet forgik i Kolding og løb fra d. 27. september til d. 15 november Holdet havde to ugentlige arbejdsdage i Kolding og deltog samtidig i den almindelige undervisning på Dramatikeruddannelsen. Det var en meget udbytterig proces, hvor de kunne overvære prøverne på deres tekster og lære af den konkrete respons på teksterne. Forløbet blev dog lidt for fragmenteret på grund af de mange rejser til og fra Kolding. Det havde været en fordel med et mere komprimeret forløb, hvor dramatikerne deltog på fuld tid i de tre første prøveuger. Resultatet taler imidlertid for sig selv: Forestillingen blev en publikumssucces, og vi er meget stolte af, at Mungo Park har besluttet at genopføre forestillingen i 2011/2012. Dramaturgi 1 Mungo Parks Gæstebud Når man kaster sig ud i et professionelt teaterprojekt, der skal vises for et betalende publikum, er man altid lidt bekymret for, hvordan det bliver modtaget. Og når det så oven i købet skal skabes og skrives undervejs og endnu mere oven i købet af dramatikerelever, så stiger bekymringen. Men den var helt unødvendig. Eleverne fra Dramatikeruddannelsen faldt helt naturligt ind i arbejdsprocessen med de professionelle skuespillere. De sparede fint med dem og improviserede med dem, og var fuldstændig uden fine fornemmelser, når deres tekster blev twistede, rettede og tilmed smidt helt ud. De skrev om, rettede til og lod forestillingen vokse uden brok, tårer eller vrangvillighed. Stor fornøjelse og super god forestilling. Anders Lundorph, København 27. Maj Med udgangspunkt i nærlæsninger af udvalgte værker fik de studerende en grundig indføring i Aristoteles poetik og den klassiske dramaturgi. Året begyndte med en række forelæsninger om tragedien, der blev taget under kærlig behandling af Christian Dahl med udgangspunkt i bogen Tragedie og bystat (Dahl 2010). I årets løb har vi haft besøg af en række eksperter, f.eks. Magnus Tessing Schneider og Mary Aniella Petersen, som har givet inspirerende indføringer i dramatik fra Shakespeare til Jelinek. I den daglige undervisning har Louise Rahr Knudsen og Kjersti Hustvedt gennemgået en række dramatiske værker fra antikken til det moderne med henblik på at udvikle og styrke de studerendes analytiske færdigheder. Teaterhistorie Undervisningen i teaterhistorie har været båret af ønsket om at forbinde en teaterhistorisk formidling med aktuelle forestillinger og værker. Således har vi i timerne bevæget os fra Antikkens teater og frem til i dag. Undervejs har vi foretaget nedslag i de enkelte perioder, men også kastet analytiske og perspektiverende blikke på sæsonens aktuelle forestillinger. Der har været stor tilfredshed med de to undervisere, Mia Mimi Boyding og Lousie Rahr Knudsen, og i forlængelse af den positive evaluering har vi besluttet, at vi fortsætter de teaterhistoriske undervisningsforløb i skoleåret 2011/2012. > Ensemblet i Mungo Parks Gæstebud (Foto: Palle Peter Skov) 17

10 > Ulver Skuli Abildgaard (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) >Merete Mærkedahl (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) Sprogudvikling I faget sprogudvikling mødte holdet en række gæsteforelæsere, der inspirerede med deres personlige tilgang til det dramatiske sprog: Mary Aniella Petersen, om Elfriede Jelinek Jokum Rohde, skriveværksted Sandra Therese Buch, dialogforløb Mikkel Wallentin, sprogudvikling Line Knutzon, skriveværksted Kristian Erhardsen, skriveprocesser Lars Bukdahl, sprog- og litteraturkritik Monologfestival I samarbejde med Aalborg Teaters ensemble præsenterede vi seks monologer på Transformatorscenen: PIGEN OG TROMPETEN af Julie Petrine Glargaard VINDJAKKEN af Niclas Ashkan Johansen KJOLEN af Simone Isabel Nørgaard POSTKORT af Runa Skolseg VASKEMASKINEMANI af Silje Louise Jarild Waters HERRENS MARK af Henrik Szklany Tekst og rum Fra d marts arbejdede holdet med instruktøren Jacob Schokking (Holland House). Hver dag begyndte med en lille forelæsning, hvor Schokking fortalte om sine iscenesættelser af ny dramatik, f.eks. Martin Crimps Ansigtet mod muren, Roland Schimmelpfennigs Mand møder kvinde og Howard Barker død, død og meget død. Efter forelæsningerne arbejdede dramatikerne med tekst og rum i et af Skuespille-skolens prøvelokaler, hvor de byggede en installation og iscenesatte første scene fra Heiner Müllers Hamletmaskinen. Undervisningsforløb Karakterforløb Efterårets korte skriveværksteder blev fulgt tæt op af et stramt tilrettelagte forløb, hvor Janicke Branth og Daniel Rylander arbejdede med karakterer og dramatiske situationer. Branth gav en grundig indføring i karakterarbejde, mens de studerende dramatiserede en karakterbåret novelle. Forløbet var bygget op omkring tekstlæsninger, skriveøvelser og en ugentlig workshop, hvor holdet fik mulighed for at afprøve deres scener og karakterer i samarbejde med skuespillerskolens elever under kyndig ledelse af instruktøren Daniel Rylander. Dialogforløb Dialogforløbet strakte sig over 30 undervisningstimer med dramatikeren Jakob Weis. Holdet arbejdede med vidensprog/erfaringssprog, det dramatiske sprog som konstruktion, samt dialogens grundpiller. Hver enkelt dag i de tre moduler indeholdt 1-2 fagspecifikke nedslag, f.eks. dialogens igangsættende og drivende redskaber, sproglig diversitet, undertekst, eksposition m.m. Som perspektiverende læsning blev eleverne præsenteret for Arthur Miller, Edward Albee, Martin Crimp, Hjalmar Bergman, Howard Barker, Suzanne Brøgger, Thomas Lagerman Ludme, Julie Maj Jacobsen og Jakob Weis, ligesom teoretisk læsning af bl.a. Ulla Ryum (Dramaets fiktive talehandlinger) og Henrik Dyfverman (Dramats teknik) også indgik i undervisningen. Hver dag omfattede desuden 1-2 daglige skriveøvelser på dagsaktuelle konditioner og med stigende kvantitative krav. Øvelserne blev efterfølgende præsenteret, diskuteret og sat i forhold til dagens faglige fokusområde. Den afsluttende skriveøvelse lagde op til Tjekov-workshoppen i København med Alexa Ther, Olaf Johannessen og Karin Heinemeier. Workshop med Alexa Ther Instruktøren Alexa Ther iscenesatte udvalgte scener fra Anton Tjekhovs Mågen. Workshoppen forløb over to dage, hvor Ther arbejdede med skuespillerne Olaf Johannessen og Karin Heinemeier. På første dag talte hun om det dramatiske potentiale i Tjekhovs drama og demonstrerede en række af de sceniske muligheder, som de enkelte scener rummer. Det var en meget udbytterig dag, hvor dramatikerne fik indsigt i instruktørens og skuespillerens arbejde med teksten. Samtidsdramatik Forløbet om samtidsdramatik tog udgangspunkt i værker af Martin Crimp, Roland Schimmelpfennig, Patrick Marber, Sarah Kane, Jon Fosse, Fritz Kater, m.fl. Forelæsningerne bestod i gennemgang af udvalgt genre- og analyseteori, mens vi analyserede teksterne i plenum. Da en del af undervisningen var tænkt som forberedelse til studieturen (Theatertreffen, Berlin), gennemgik Kjersti Hustvedt en udvalgt liste af tyske samtidsdramatikere, mens rektor primært trænede analytiske modeller og begreber med holdet. Enakter og readings på Aarhus Teater Skoleåret blev afsluttet med manér på Aarhus Teater, da holdet fik fremført deres enaktere på Studioscenen d. 15 maj. Teksterne blev skrevet i løbet af forårssemestret. Hver studerende fik tildelt egen vejleder og teksterne blev afprøvet ved to workshops. Vejledere: Line Knutzon, Jakob Weis, Christian Lollike, Kristian Erhardsen, Kjersti Hustvedt og Janek Szatkowski. > Tekst og rum v. Jacob Schokking 18 19

11 Teatrets æstetik Holdet har fulgt prøver og opsætning af en række forestillinger: Rødt, Grønt (Aarhus Teater), Danish Design (Aalborg Teater), 4:48 Psychosis (Holland House, Det Kgl. Teater), Morgen i Qatar (Husets Teater) og Medealand (Betty Nansen Teatret). Der har været stor tilfredshed med denne del af undervisningen, hvor vi har indbudt forestillingernes instruktører til at tale om deres arbejde. Årgang 2010 > Josephine Nørring (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) > Das Werk/Im Bus/Ein Sturz (foto: Klaus Lefebvre) > Reading på Aarhus Teater (Studioscenen, Foto: Benjamin Pomerleau) Studietur: Berlin Vi rejste til Berlin fra d maj, for at overvære den årlige teaterfestival: Theatertreffen Arrangementer: Rundvisning, Schaubühne am Lehniner Platz Møde med Theatertreffen Stückemarkt Møde med Dramatikeruddannelsen på Universität der Künste Foredrag med Simon Stephens Overværelse af 6 teaterforestillinger Seminar I forbindelse med ILT-festivalen afholdt dramatikeruddannelsen et seminar om udviklingen af samtidsdramatik. Det var en meget vellykket og velbesøgt begivenhed, hvor en række prominente gæster gav deres bud på vigtige strømninger og tendenser i samtidsdramatikken: Aleks Sierz, Engelsk teaterkritiker Michael Evans, Dramaturg fra Rogaland teatret Martin Crimp, Engelsk dramatiker Jesper Bergmann, Dramaturg på Det Kgl. Teater Jon Tombre, Instruktør ved Dramatikkens hus Nye studerende Dramatikeruddannelsen optog seks studerende i skoleåret 2010/2011 med studiestart ultimo august Juryen bestod af Mads Thygesen (rektor), Christian Lollike (mentor), Trine Thomsen (chefdramaturg, Aarhus Teater), Michael Mansdotter (chef, Odense Teater), Mia Lipschitz (instruktør), Anna Bro (dramatiker), Janek Szatkowski (lektor, Aarhus Universitet). Ved optagelsen modtog vi 38 ansøgninger. Ansøgernes gennemsnitsalder var 25 år (mænd og kvinder fra 18 til 56 år). Antallet af optagne studerende udgjorde 16% af ansøgerne. På baggrund optagelsesprøven besluttede juryen at optage seks nye elever: Henrik Szklany (Danmark, f. 1985), Julie Petrine Glargaard (Danmark, f. 1984), Simone Isabel Nørgaard (Danmark, f. 1990), Niclas Ashkan Johansen (Danmark, f. 1990), Runa Skolseg (Norge, f. 1988), Silje Jarild Waters (Norge, f. 1989). Frafald Efter første uddannelsesår har Runa Skolseg besluttet at forlade uddannelsen af personlige grunde

12 Elevernes beretning Vi er i årets løb blevet udfordret af en masse dygtige gæstelærere, lige fra tekst og rum med Jacob Schokking til sure sedler i gården med Line Knutzon, der alle havde hver deres, ofte meget klare, holdning til teater, som vi skulle tage stilling til > Sargun Oshana (Reading på Studioscenen, Foto: Benjamin Pomerleau) 23

13 Elevernes beretning Vi startede med på en kondenseret collage af teori at blive kastet ud i et praktisk researchprojekt, hvor vi, parret med seks dramaturger, skulle skrive om en gade i Aarhus. Det var en grænseoverskridende proces at skulle opsøge og interviewe mennesker på gaden, og vi gik i gang med lige dele forvirring, nysgerrighed, spænding og ikke mindst en følelse af at være meget, meget nye. Ikke længe efter kom der skuespillere fra teatrets ensemble, som tog vores tekst på gulvet med instruktører, der tog ordene alvorligt. Vi skulle pludselig tage stilling til ting og forklare nogle valg, vi hidtil blot havde taget, fordi det føltes rigtigt. Vi er i årets løb blevet udfordret af en masse dygtige gæstelærere, lige fra tekst og rum med Jacob Schokking til sure sedler i gården med Line Knutzon, der alle havde hver deres, ofte meget klare, holdning til teater, som vi skulle tage stilling til. Heldigvis var der nogen, der ville bruge os til andet og mere end workshops. Mungo Park Kolding ville have en komediejuleforestilling, og Transformator ved Aalborg Teater gav os, til deres monologfestival, et frit fald ved at kaste os ud i en genre, vi ikke anede de første tre ting om. De blev dog begge velsignet med vores tekster, inden vinteren var omme, og vi sad lettede tilbage med en overvejende følelse af glæde og tilfredshed og en god portion erfaring. Fra vores synspunkt har nogle af vores tekster naturligvis været mere vellykkede end andre. De er alle blevet overtaget af forskellige skuespillere og instruktører, som heldigvis gerne har villet noget med teksten, men i nogle tilfælde noget helt andet end os. Nogle tekster faldt til jorden og nogle strålede hele vejen op i luften, og det, at give teksten fra sig, eller at sætte en fod ned, når man får muligheden, er måske noget af det sværeste at lære. Der er blevet gjort meget for vores netværk rundt i landet, og på Aarhus Teater skiftevis skvattede, løb og strålede vi til forestillinger og fester og i kantinen til hverdag. Dramatikeruddannelsen er en form for bonuspåhæng til teatret, og det betyder, at vi nogle gange kender flere ansigter, end der kender os. Det kræver en del benarbejde at blive en integreret del af teatret, og når det lykkes, er det både takket være de workshops, vi har haft, og ikke mindst den rigelige mængde af premierefester og aftener på det lokale stamværtshus, Pinds, i skolegade. Ved vores karakterprojekt i januar endte hver af de fire ugers meget skarpe undervisning med Janicke Branth i et glimrende workshopsamarbejde med Skuespillerskolen og Daniel Rylander. Januar måned var i det hele taget et godt og komprimeret billede af, hvordan vores første år har været med gæstelærere, omkring to dramalæsninger om ugen, workshopforløb, teaterhistorie og en generel følelse af glad udmattethed. Hurtigt skulle vi videre og i gang med vores forårsenaktere, hvor vi for første gang i et større projekt selv kunne finde tema og historie i dialogform. Hver fik sin individuelle vejleder, som alle fik os til at grave nye og tydeligere ting frem i vores tekster. Sidste deadline var under vores studietur til TheaterTreffen i Berlin. Efter en vellykket studietur fik året en dobbelt kulmination med to dages masterclass med den britiske dramatiker Martin Crimp, som rektor Mads Thygesen efter et velpolstret, veltrimmet år havde formået at få til at komme og undervise os, efterfulgt af en søndag med åben reading på Studio på Aarhus Teater for følgegruppe, skuespillerskole, venner og familie. Vi føler os alle usandsynligt privilegerede over at gå på uddannelsen, hvor vi fra begyndelsen har følt os trygge i et miljø med overskud til den enkelte og en enorm mængde velvilje fra alle sider. Vi har i det hele taget haft et overvældende, dannende og udfordrende år, ikke mindst takket være Mads Thygesen, der går hundrede procent ind for både uddannelsen og os. - Årgang 2010, maj 2011 > Reading på Studioscenen (Foto: Benjamin Pomerleau) 25

14 Afgangshold Efter uddannelsen Årgang 2007 har haft relativt mange aktiviteter, siden de sluttede deres uddannelse i juni 2010 Thomas Markmann: Oh Romeo for Teatret Masken, som han modtog en Reumert talentpris for. Har haft premiere på Den arabiske solsort på Dramalabbet i Stockholm. Har lavet et interview for Norsk Shakespeare. Har været på Spotting Workshop, på Københavns Musikteater. Arbejder på Radio Drama P1, der skal sende et 10 minutters romantisk komedie/drama ud fra overskriften Blind date Skriver på en udvidet synopsis til Svalegangen. Arbejdslegat fra dramatikpuljen til at udvikle en western sammen med Mungo Park Kolding. Skrive til Stuart Lynch nye projekt/forestilling med udgangspunkt i Carl T.H. Dreyers liv. Julie Maj Jakobsen: 18. Januar 2010 premiere på Momentum på Voksne kan også blive bange 25. april 2010 premiere på Baggårdteatret Forsamlingshuset Overdragelsen I forbindelse med afslutningen af uddannelsens 5. hold i sommeren 2010 valgte jeg selv at holde op som rektor for Dramatikeruddannelsen. I efteråret 2009 blev stillingen slået op og søgt af 8 ansøgere. Af dem var tre til samtale og teaterchef Stefan Larsson besluttede sig meget hurtigt at vælge Mads Thygesen som ny rektor for uddannelsen. I den forbindelse blev der lavet en mindre stilling til Christian Lollike som uddannelsens Mentor med særligt fokus på de studerendes sproglige udvikling. Samarbejdet i forbindelse med overdragelsen af min stilling til Mads Thygesen, som startede med optagelsesprøvens første del i februar 2010, forløb upåklageligt. Ja man kunne ikke ønske sig et bedre samarbejde om en overdragelse. Det har været en stor fornøjelse at have Mads Thygesen med til optagelsesprøven, færdiggørelsen af den nye studieordning, tilrettelæggelse af det efterfølgende holds undervisning (som han har stået aldeles selvstændigt for) og budgetlægning for de kommende tre år. For mit vedkommende har det betydet, at jeg fuldkommen trygt kunne sige farvel d. 1. juli 2010 og vide uddannelsen i de bedste hænder. Hvad jeg har oplevet i det forgangne år, har kun bekræftet den opfattelse. Januar 2011 havde jeg selv fornøjelsen af at møde det nye hold dramatikerelever og undervise dem i et karakterprojekt, som jeg havde tilrettelagt sammen med Mads Thygesen og instruktør Daniel Rylander. Hele projektet forløb som planlagt, der blev afleveret tekster til tiden og alle workshops blev afviklet som aftalt med deltagelse af Skuespillerskolens 3. års elever. Det var således en herlig pædagogisk oplevelse at være tilbage på uddannelsen i Mads Thygesens regi, og projektet virkede relevant for de studerende. 25. april 2012 premiere på Svalegangen Fanø Caroline Cecilie Malling: Skriver på børnestykke til Børneteatret Filuren Kristin Auestad Danielsen: Skriver på forestillingen Hjemløs, premiere Odense Teater 15. september, Brian Wind Hansen: Børneteaterprojekt Tik Tak og menneskedrengen (udgivet på forlaget Drama). Nyt projekt: Danekvæg endnu ikke antaget. Samarbejdsprojekt med skuespillere. Læser Dansk på Aarhus Universitet. At dette meget levende hold er fuldt i gang allerede på det første år efter uddannelsen er ingen overraskelse. De har trods barnefødsler (alle pigerne har født deres første barn inden for det seneste halvandet år) et stort engagement i teatret og i deres dramatiske forfatterskab. - Janicke Branth, d. 3. juni juni 2011 Janicke Branth 27

15 Økonomisk resultat REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB Indtægter Drifttilskud fra kulturministeriet Fonde o.lign. Indtægter i alt Udgifter Ledelse Lærerudgifter Undervisningsmidler Administration Lokaler Andre udgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,47 kr Årets resultat Året resulterede i et underskud på kr. Uddannelsen har brugt ,63 kr. af årets samlede drift hidrørende fra en bevilling på kr. Overskridelsen kan henføres til uforudsete udgifter til feriepenge på i alt kr., som uddannelsen må hensætte til eventuel fratrædelse (rektor og sekretær). Denne hensættelse er blevet pålagt af revisionen ved skoleårets afslutning i juni Driftstilskud Da vi lagde budget for skoleåret 2010/2011, forventede vi at modtage kr. i driftstilskud. Det reelle tilskud udgjorde imidlertid kun kr. Fejlen, der skyldes en misforståelse mellem Kunststyrelsen og uddannelsens tidligere ledelse, blev opdaget umiddelbart efter godkendelsen af budgettet. Vi meddelte straks Kunststyrelsen, at forskellen kunne dækkes af uddannelsens egenkapital. Økonomisk fremtid Udgifter i alt RESULTAT ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,47 kr ,47 kr Regnskaber fra skoleåret til skoleåret Over de sidste seks år har uddannelsen oplevet store udsving i kulturministeriets driftstilskud. I skoleåret falder Dramatikeruddannelsens bevilling til kr. Uddannelsen står imidlertid over for en række ekstaudgifter til lønregulering og administration, som der ikke er taget højde for i den nuværende bevilling. Hvis uddannelsen skal bevare sit høje faglige niveau og sikre, at dansk dramatik får en central plads i fremtidens teaterkunst, bør driftstilskuddet hæves til kr. årligt. I efteråret 2011 indsender vi en ansøgning til Kulturministeriet om øget driftstilskud. 29

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010 Studieordning 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4

Læs mere

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Årsrapport 2011/2012 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Årsrapport 2011/2012 Indhold Indledning 5 Undervisning 5 Mediedramaturgi 5 Masterclass 5 Midtvejsprojekterne 7 Netværk og samarbejde 7 Særligt prioriterede

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Fagbeskrivelser 2012-2013

Fagbeskrivelser 2012-2013 Fagbeskrivelser 2012-2013 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Troels Christian Jakobsen Eva Littauer Tine Scheibelein Gritt Uldall-Jessen Christian Lollike Kasper Høegh Guldberg Hoff Lenemarie Olsen Martin

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Jeg forsvinder Danmarkpremiere Aarhus Teater Studio 30. januar 2015

Jeg forsvinder Danmarkpremiere Aarhus Teater Studio 30. januar 2015 PRESSEsmateriale Jeg forsvinder Danmarkpremiere Aarhus Teater Studio 30. januar 2015 Jeg har set Jeg forsvinder både i Oslo, Stockholm og Paris. Jeg har set storheden i det og jeg har set udfordringen.

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 7-2007 Teatralitet Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier nummer syv 2007 Teatralitet Peripeti Peripeti og forfatterne TEMAREDAKTION og Torunn Kjølner

Læs mere

2014> 2015. PREMIERE 26. februar 2015. /Bull

2014> 2015. PREMIERE 26. februar 2015. /Bull 2014> 2015 PREMIERE 26. februar 2015 Lille scene Cock /Bull Cock/Bull Af Mike Bartlett Instruktør: Robert Chevara Scenograf: Nicolai Hart Oversættelse: Caroline Malling Lysdesigner: Clement Irbil Lyddesigner:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

PRESSEMATERIALE AFTRYK DRAMATIKERUDDANNELSENS MIDTVEJSPROJEKT AARHUS TEATER STUDIO URPREMIERE 18.09-10.10 2015

PRESSEMATERIALE AFTRYK DRAMATIKERUDDANNELSENS MIDTVEJSPROJEKT AARHUS TEATER STUDIO URPREMIERE 18.09-10.10 2015 PRESSEMATERIALE AFTRYK DRAMATIKERUDDANNELSENS MIDTVEJSPROJEKT AARHUS TEATER STUDIO URPREMIERE 18.09-10.10 2015 S. 2 AFTRYK Aarhus Teater Studio 18.09 10.10 2015 Det er unikt i det danske teaterlandskab,

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 9-2008

Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 9-2008 Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 9-2008 Instruktion og iscenesættelse Peripeti 9-2008 Instruktion og iscenesættelse Indhold 3 Redaktionelt forord TEMAARTIKLER 7 Iscenesættelse som tilsynebringelse

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING

SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING Læring og Livskraft SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING 7. - 9. klassetrin i Hillerød Kommune 2015-16 2 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE 2015-2016 VELKOM SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE 2015-2016

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

FILURENS TEATERSKOLE FORÅRET 2011

FILURENS TEATERSKOLE FORÅRET 2011 FILURENS TEATERSKOLE FORÅRET 2011 FILURENS TEATERSKOLE www.filuren.dk teaterskolen@filuren.dk tlf. 22 84 55 20 Telefontid: Hverdage 9:30-14 Musikhuset Aarhus Thomas Jensens allé 8000 Århus C Teaterhuset

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere