Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater"

Transkript

1 Årsrapport 2010/2011 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

2 Årsrapport 2010/2011 Indhold Rektors beretning 5 Indledning 5 Undervisning 5 Netværk og samarbejde 7 Masterclass 7 Særligt prioriterede aktiviteter 9 Fremtid 9 Årets faglige resultater 11 Workshops 12 Teaterforestillinger 12 Teaterhistorie-pensum 14 Dramaturgi-pensum 14 Fagbeskrivelser 17 Nye studerende 21 Efter uddannelsen 27 Økonomisk resultat 29 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

3 Rektors beretning Indledning Det har været et begivenhedsrigt år med mange spændende udfordringer for såvel studerende som undervisere. Et hold dramatikere afsluttede deres uddannelse i forsommeren 2010, mens et nyt hold blev optaget med uddannelsesstart ultimo august Ved samme lejlighed fratrådte Janicke Branth planmæssigt posten som uddannelsens rektor gennem 12 år. Hendes indsats har haft enorm betydning for uddannelsens nuværende udformning og status. Undertegnede tiltrådte den ledige stilling i august 2010, mens Christian Lollike blev ansat som uddannelsesmentor med særligt ansvar for sprogudvikling og udvikling af nye teksttyper. I december 2010 blev Lollike imidlertid udnævnt som ny leder af Café Teatret og valgte derfor at fratræde sin stilling på Dramatikeruddannelsen ved udgangen af skoleåret 2010/2011. Lollike har været en bærende kraft i udviklingen af nye fagområder og visioner på uddannelsen, og vi vil savne den energi, han har bragt ind i undervisningen. Vi ønsker ham held og lykke med den nye stilling. Da der har været stor tilfredshed med mentorordningen, har vi besluttet at videreføre den ved at ansætte Jokum Rohde og Jakob Weis, der begge tiltræder som uddannelsesmentorer på Dramatikeruddannelsen i august Rohde og Weis, der hører til blandt vores mest værdsatte undervisere, vil vejlede dramatikernes skriveprocesser bl.a. i forbindelse med midtvejsprojekterne i skoleåret 2011/2012. Undervisning Skoleåret 2010/2011 bød på en ambitiøs og tætpakket undervisningsplan, som de seks førsteårsstuderende gennemførte med meget høj arbejdsdisciplin. Det er ikke gået ubemærket hen. Blandt kollegaer på teatret og skuespillerskolen har holdet fået ry for at arbejde i døgndrift. Indimellem har vi haft for lidt tid til fordybelse og frie eksperimenter, fordi holdet har haft mange bundne skriveopgaver med afgrænsede tidsrammer, men til gengæld afspejles de studerendes arbejdsindsats tydeligt i deres tekstproduktion, som blev mere omfattende og væsentligt bedre end forventet. Dramatikeruddannelsen 2010/2011 Dramatikeruddannelsens undervisning forløber fra medio august til medio juni. Undervisningen på basisåret inddeles i tre overordnede forløb: grundlagsdiscipliner, skriveværksted og teaterpraksis. Grundlagsdisciplinerne lægger vægt på dramaturgi, teaterhistorie, research og teatrets æstetik. I skriveværkstedet arbejdes der med dramatiske situationer, karakterer og dialog, mens teatrets æstetik lægger vægt på mødet med teatrets arbejdsmetoder og kunstneriske udtryk. Af den positive evaluering fremgik det desuden, at der har været generel tilfredshed med årets forløb. Vi skylder stor tak til alle de gæstelærere, som har givet holdet et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder på basisåret: Christian Dahl (tragedie-forløb), Janek Szatkowski (tekstkritik), Louise Rahr Knudsen (teaterhistorie og dramaturgi), Magnus Tessing Schneider (teaterhistorie), Mia Mimi Boyding (teaterhistorie), Erik Farmann (research- og interviewteknik), Kjersti Hustvedt (samtidsdramatik), Janicke Branth (karakterforløb), Jakob Weis (dialog), Mary Aniella Petersen (Om Elfriede Jelinek), Jokum Rohde (skriveværksted), Sandra Therese Buch (dialogforløb), Mikkel Wallentin (sprogudvikling), Line Knutzon (sprogudvikling), Ann Sofie Oxenvad (research-forløb), Kristian Erhardsen (skriveprocesser), Mia Lipschitz (dramatiske situationer), Anders Lundorph (Mungo Parks Gæstebud), Daniel Rylander (karakterforløb), Jacob Schokking (tekst og rum), Per Smedegaard (tekst-workshops), Moqi Simon Trolin (tekst-workshops), Alexa Ther (dramatiske scener) og Lars Bukdahl (sprog- og litteraturkritik). Jeg skylder også stor tak til Kristian Erhardsen, Kjersti Hustvedt, Line Knutzon, Christian Lollike, Janek Szatkowski og Jakob Weis, som vejledte holdet på deres enaktersforløb i foråret Den tætpakkede undervisningsplan har imidlertid givet stof til eftertanke. Et afgørende kendetegn ved en kunstnerisk uddannelse som vores er, at det er et kunstnerisk frirum, et værksted, hvor uprøvede talenter efter at de er udvalgt i skarp konkurrence med andre kandidater opnår det privilegium, at de får tid og rum til at forfølge deres kunstneriske ambitioner under kyndig og inspirerende vejledning. Vi forsøger hele tiden at skabe en ramme, som støtter den enkelte elevs udvikling og behov, men lægger også stor vægt på den læring, som kun kan opstå på et hold, hvor man konstant 5

4 Rektors beretning konfronteres med andre stemmer og synspunkter. Respekt og tålmodighed er grundlæggende værdier for alt vores arbejde, men uddannelsen stiller også krav til den enkelte studerende, som kan føles overvældende eller ligefrem blokerende. Som leder og underviser på Dramatikeruddannelsen må man være både opmærksom og tålmodig, hvis den studerende ikke befinder sig godt med det omfattende læsepensum, den kontante tekstkritik eller den faglige progression, som er udstukket i studieordningen. Det nuværende hold har vænnet sig til et stort arbejdspres, men i fremtiden må vi sikre, at deres skrivelyst og engagement ikke drukner i en alt for topstyret undervisningsplan. Når det gælder om at udvikle nyskreven dramatik, at fremme kvalitet og innovation i scenekunsten, eller at finde en stemme til den danske dramatik i en stadig mere globaliseret verden, stilles der imidlertid så store krav til den færdiguddannede dramatikers færdigheder og kompetencer, at vi ikke kan gå på kompromis med det faglige indhold. I det kommende undervisningsår er programmet bygget op omkring en række kollokvier, hvor holdet får mulighed for at arbejde med og reflektere over de temaer, opgaver og problemstillinger, som er forbundet til deres midtvejsprojekter. Med kollokvium forstår vi mere uformelle kunstneriske eller teoretiske foredrag, hvor et emne fremlægges af en underviser eller en studerende efterfulgt af diskussion med holdet. Mens størstedelen af kurserne på basisåret tog udgangspunkt i forelæsninger og brede introduktioner til særlige felter inden for det dramatiske, giver kollokvierne mulighed for at have et snævert fokus eller en særlig vinkel på et afgrænset emne, således at vi kan komme i dybden med det. Man kan gå i dybden med et dramatisk værk, belyse en enkelt teori fra forskellige vinkler, gennemgå et forfatterskab eller fokusere på en særlig problemstilling eller et bestemt tema. I forbindelse med holdets midtvejsprojekt på Aarhus Teater, som bærer arbejdstitlen Nekrologer, vil holdet eksempelvis hente inspiration til opgaven fra en lille gruppe af undervisere, der sætter fokus på hver deres afgrænsede område: genreteori (Steen Sidenius), research (Erik Farmann) og konkrete skriveøvelser (Kristian Erhardsen, Jakob Weis, Jokum Rohde og Line Knutzon). Netværk og samarbejde Skoleåret 2010/2011 bød på mange udadvendte aktiviteter, hvor de studerende skrev tekster til andre teaterinstitutioner (f.eks. Mungo Park Kolding, Transformator på Aalborg Teater, Statens Teaterskole, Caféteatret og Teater Refleksion). Vi har haft fokus på at styrke deres branchenetværk meget tidligt i uddannelsesforløbet, og mødet med det professionelle teater har været en stor motiverende faktor i de studerendes arbejde. Da årets fokus først og fremmest har været basiskundskaber, betragter vi de opnåede resultater som særdeles tilfredsstillende. På Transformator, hvor man opførte seks monologer skrevet af vores studerende, taler man f.eks. om at gøre samarbejdet til en tilbagevendende begivenhed, og på Mungo Park har man truffet beslutning om at genopføre vores juleforestilling i sæsonen 2011/2012, i såvel Kolding som Allerød. Masterclass Årets højdepunkt var den engelske dramatiker Martin Crimps besøg på uddannelsen maj 2011, hvor han gav en meget inspirerende masterclass og deltog i vores offentlige seminar om samtidsdramatik (Aarhus Teater, d. 14. maj). Crimp gjorde en dyd ud af at undersøge det dramatiske sprog og tekstens regler, idet han fik holdet til at analysere og diskutere de spilleregler, som udfoldes i den dramatiske tekst. Det var et både lærerigt og inspirerende møde, hvor vi bl.a. talte om driften til at skrive, om vigtigheden af at kommunikere i stærke dramatiske billeder og om de særlige udfordringer, man kæmper med som dramatiker. > stort billede: Ulver Skuli Abildgaard (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup), nederst Masterclass med Martin Crimp (maj 2011) 7

5 Rektors beretning Særligt prioriterede aktiviteter i skoleåret 2010/2011 Etablering af mentorordning. Udvikling af nyt skriveværksted: sprogudvikling. Rektor taler ved Text, Action, Emotion konference, Fondation Maison des Sciences de l homme, Paris (Oktober 2010). Samarbejde med Mungo Park Kolding: Dramatikereleverne skrev tekster til Mungo Parks Gæstebud (november-december, 2010) Monologfestival på Transformator v. Aalborg Teater (opført 12. januar 2011). Samarbejde med Skuespillerskolen v. Aarhus Teater: Karakterforløb med Daniel Rylander og Janicke Branth. Samarbejde med Caféteatret: Dramatikereleverne skrev tekster til Zonen #4 (Cafeteatret maj 2011). Samarbejde med Teater Refleksion: to workshops (1. juni 2011). Masterclass med den engelske dramatiker Martin Crimp ( maj 2011). Seminar om samtidsdramatik på Aarhus Teater (14. maj 2011). Reading af holdets enaktere på Aarhus Teater (15. maj 2011). Styrkelse af uddannelsens internationale netværk. Fremtid I de kommende år vil Dramatikeruddannelsen fokusere på tværgående samarbejde og internationalisering. I 2010/2011 indledte vi en ny tradition med offentlige seminarer og readings, hvor vi inviterede toneangivende kritikere og teaterkunstnere: Aleks Sierz (UK), Michael Evans (N), Jesper Bergmann (DK), Martin Crimp (UK) og Jon Tombre (N). Denne tradition vil vi følge op i 2011/2012, hvor vi bl.a. får besøg af Simon Stephens (UK) og Rebecca Lenkiewicz (UK). Vi gennemfører desuden en studietur til London, hvor vi har arrangeret masterclasses med Aleks Sierz, Max Stafford-Clark og Stephen Jeffreys, samt besøg på National Theatre og Royal Court Theatre. I februar 2012 gennemfører vi for første gang et samarbejde med Forfatterskolen i København omkring tekstkritik og tekstudvikling. Dramatikeruddannelsen vil i den forbindelse lægge hus til en workshop med studerende fra Forfatterskolen og Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Vi arbejder desuden på at arrangere et kollokvium med dramatikeruddannelserne i Malmø, Berlin og Sankt Petersborg i sommeren Men først og fremmest vil vi arbejde på at videreudvikle Dramatikeruddannelsens grundlæggende model, som hele tiden har været båret frem af den tætte kontakt til det levende teatermiljø. Gennem de sidste tolv år har uddannelsens centrale placering ved Aarhus Teater været med til at sikre optimale vækstbetingelser for den nye danske dramatik. Det er altafgørende, at vores studerende bevarer den tætte omgang med skuespillere, instruktører og scenografer at de lever i et professionelt teatermiljø så vi kan skærpe deres bevidsthed om de specifikke kunstneriske krav, som teatret stiller til dem. Vi er i den helt unikke situation, at Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater bakker op omkring denne grundtanke ved at opføre holdets midtvejsprojekter i begyndelsen af sæsonen 2012/ Mads Thygesen, august > Workshop og reading på Aarhus Teater. Stort billede: Niels Ellegaard og Lene Hummelshøj (foto: Anders Heinrichsen), nederst: Sara Line Møller Olsen, Marie Sandø Jondal og Merethe Voldstedlund (Foto: Benjamin Pomerleau 2011) 9

6 Årets faglige resultater Gennemførte undervisningsforløb Alle undervisningsforløb er gennemført som planlagt i fagbeskrivelser og studieordning af Efteråret 2010 Efteråretssemesteret bestod af 20 undervisningsuger inklusiv 5 ugers samarbejde med Mungo Park Kolding og 1 uge med halvårsevalueringer. Introduktionsforløb (30 timer). Researchforløb (15 timer). 25 minutters stykke (3 uger, individuelt). Teatrets æstetik (21 timer). Teaterhistorie (50 timer). Dramatisk projekt: Mungo Parks Gæstebud (5 uger). Dramaturgi (30 timer). Sprogudvikling (55 timer). Monologprojekt (5 uger, individuelt skriveforløb). Tekstkritik: Janek Szatkowski (9 timer) Undervisningstimer i alt: 200 timer (eksklusiv individuel vejledning i forbindelse med skriveopgaver). Foråret 2011 Monologfestival På Aalborg Teaters eksperimenterende, åbne scene, Transformator - der bryster sig med en progressiv og nytænkende profil - var det absolut et af sæsonens kunstneriske højdepunkter, at vi i samarbejde med bl.a. Mads Thygesen og Dramatikeruddannelsens talentfulde elever fik stablet landets første Monologfestival på benene. Særligt onsdagen, hvor netop Dramatikereleverne havde skrevet og leveret tekster til en håndfuld af Aalborg Teaters ensembleskuespillere, står lysende frem som et smukt laboratoriemøde mellem dramatiker og skuespiller, ungdom og rutine, teori og praksis - hvor begge parter lagde blufærdigheden på hylden og vovede det hele foran et nysgerrigt publikum. Et samarbejde og møde vi i etablerede teaterkredse kun kan længes efter flere af. Jakob Bjerregaard Engmann Forårssemesteret bestod af 21 undervisningsuger, inklusiv 1 uges studietur og 1 uge med halvårsevalueringer. Karakterforløb (48 timer). Den handlende analyse (15 timer). Teaterhistorie (38 timer). Samtidsdramatik (48 timer). Dialog (30 timer). Scenografi (25 timer). Sprogudvikling (25 timer). Workshop med Alexa Ther (10 timer). Masterclass: Martin Crimp (10 timer). Undervisningstimer i alt: 249 timer (eksklusiv individuel vejledning i forbindelse med skriveopgaver). Transformator/Aalborg Teater, Maj > Jakob Bjerregaard Engmann (Foto: Mathies Brinkmann Jespersen). 11

7 Årets faglige resultater Workshops Der er afholdt tekst-workshops på følgende forløb: Intro-projekt: 32 timer skuespillere og 16 timer instruktører (Mia Lipschitz, Anders Lundorph, Moqi Trolin og Christian Lollike). Monolog-projekt: 24 timer skuespillere fra Aarhus Teaters ensemble. Karakterforløb: 18 timer instruktør (Daniel Rylander) og 15 timer med 2. årgang fra Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Masterclass: 10 timer instruktør (Alexa Ther) og 20 timer skuespillere. Enakter: 40 timer instruktør (Alexa Ther, Mia Lipschitz og Daniel Rylander) og 46 timer med 3. og 4. årgang fra Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Teaterforestillinger (fortsat) 23. Engel - Studio, Aarhus Teater, Aarhus 24. Birkehytten - Teatret Svalegangen, Aarhus 25. Eraritjaritjaka - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 26. Medealand - Edison, Betty Nansen Teatret, København 27. Monologfestival Transformator, Aalborg Teater, Aalborg 28. Det andet hold Filuren, Musikhuset Aarhus, Aarhus 29. Blå Mandag Teatret Svalegangen, Aarhus 30. Paolo Nani: Jekyll and Hyde Entréscenen, Aarhus 31. Scener fra et ægteskab Scala, Aarhus Teater, Aarhus 32. Mungo Park - Manden bag navnet Mungo Park Kolding, Kolding Teaterforestillinger Holdet har set 55 teaterforestillinger i sæsonen 2010/2011: 1. Laser & Pjalter - Teatret Svalegangen, Aarhus 2. Best Before (Rimini Protokoll) - Archauz, Aarhus 3. The House - Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 4. Rødt og Grønt - Scala, Aarhus Teater, Aarhus 5. Jeppe på Bjerget - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 6. I Morgen i Qatar - Husets Teater, København 7. 4:48 Psychosis - Portscenen, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 8. Dancer in the Dark - Store scene, Operaen, Det Kgl. Teater, København 9. Dansk Design - Lille Scene, Aalborg Teater, Aalborg 10. Lykken i Ingenmandsland - Mungo Park Kolding, Kolding 11. Fanny og Alexander - Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 12. Antichrist - Studio, Aarhus Teater, Aarhus 13. Den unge Werthers lidelser - Lille scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, Kbh. 14. Et drømmespil (Teater Glad) - Mungo Park Kolding, Kolding 15. Tyve - Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 16. En dag i Helmand - Teatret Svalegangen, Aarhus 17. Richard III - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 18. Glistrup: ned med skatten, op med humøret - Teatret Svalegangen, Aarhus 19. Slået hjem - Teatret Katapult, Aarhus 20. Breaking the Waves - Musikhuset, Aarhus 21. Pinocchio - Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 33. Mens vi venter på Godot Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 34. Duerne Store scene, Odense Teater, Odense 35. Teaterkoncert Be Kind If I m A Mess Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 36. Pinocchio Store scene, Aalborg Teater, Aalborg 37. Groupie Teatret Svalegangen, Aarhus 38. Othello Teater Republique, København 39. Udslet Hornsleth Teater V, København 40. Parsifal Brøndby Strand, København 41. Sweeney Todd Store Scene, Aarhus Teater, Aarhus 42. Tartuffe Scala, Aarhus Teater, Aarhus 43. Lovens vogtere Archauz, Aarhus 44. Protect Me Scene A, Schaubühne, Berlin 45. Perplex Scene C, Schaubühne, Berlin 46. Das Werk/Im Bus/Ein Sturz Haus der Berliner Festspiele, Berlin 47. Fräulein Julie Scene B, Schaubühne, Berlin 48. Biberpelz Haus der Berliner Festspiele, Berlin 49. Der Kirschgarten Haus der Berliner Festspiele, Berlin 50. Third Generation Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 51. 4:48 Psychosis Teatret Svalegangen, Aarhus 52. Gardenia Ridehuset, Aarhus 53. Babble-Babble Teatret Svalegangen, Aarhus 54. Elskende Archauz, Aarhus 55. Ruhe Ridehuset, Aarhus 22. Romeo og Julie - Scala, Aarhus Teater, Aarhus 13

8 Teaterhistorie-pensum Sofokles: Ødipus Rex Undervisningsforløb Euripides: Hyppolytos Aischylos: De syv mod theben Euripides: Fønikinderne William Shakespeare: Hamlet, Richard III, En skærsommernats drøm Friedrich Schiller: Kabale og Kærlighed Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget Henrik Ibsen: Vildanden, Hedda Gabler Anton Tjekhov: Kirsebærhaven, Mågen August Strindberg: Et drømmespil, Frk. Julie, Faderen Bertolt Brecht: Mutter Courage Samuel Beckett: Venter på Godot Edward Albee: Who s afraid of Virginia Wolf Tennesse Williams: The Glass Menagerie John Osborne: Look Back in Anger Dramaturgi-pensum Sarah Kane: Blasted, Crave, 4:48 Psychosis Mike Bartlett: My Child Marius von Mayenbrug: Perplex Caryl Churchill: Blue Kettle, Hearths Desire Roland Schimmelpfennig: Greifswalder Strasse, Die Frau von früher, Die arabische Nacht, Der goldene Drache. Dea Loher: Tyve Astrid Saalbach: Rødt, Grønt Lars Norén: Dæmoner Anja Hilling: Engel Christian Lollike: Underværket, Romeo og Julie Jokum Rohde: Nero Patrick Marber: Closer Basisforløbet giver et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder med hovedvægt på dramaets genrespecifikke greb og struktur. Nikoline Werdelin: Liebhaverne Mark Ravenhill: Shopping and F***ing Jon Fosse: Nokon kjem til å komme Elfriede Jelinek: Ulrika Maria Stuart, Jackie, Rasteplads. Martin Crimp: The Country, The City, Attempts on Her Life, Fewer Emergencies Fritz Kater: Zeit zu lieben Zeit zu sterben Rene Pollesch: Stadt als Beute. Theresia Walser: I morgen i Qatar 15

9 Undervisningsforløb Introduktionskursus Undervisningsåret begyndte med et tre uger langt introduktionskursus, hvor holdet arbejdede med dramatiske situationer og karakterer. I introduktionskursets første uge gennemgik Mia Lipschitz centrale begreber i den handlende analyse med vægt på situationer, hændelser og omstændigheder. Research I introduktionskursets anden og tredje uge arbejdede holdet med en større research- og dramatiseringsopgave, hvor de kortlagde et bestemt sted i Aarhus by sammen med seks studerende fra Afdeling for Dramaturgi (Aarhus Universitet). Erik Farmann gav dem en grundig indføring i research- og interviewteknik, som blev implementeret i processen. 25 minutters stykke I forlængelse af introduktionskurset og researcharbejdet skrev holdet seks korte teaterstykker (fem scener, maks 25 minutter). Hver tekst blev afprøvet i to workshop-forløb, der blev ledet af Mia Lipschitz, Christian Lollike, Per Smedegaard, Moqi Trolin og Anders Lundorph. Mungo Parks Gæstebud De studerende leverede tekster til Mungo Park Koldings teaterforestilling Mungo Parks Gæstebud. I samarbejde med instruktøren Anders Lundorph og Mungo Park Koldings ensemble af skuespillere udviklede de tekster, som tog udgangspunkt i improvisation og research på 18 virksomheder i Kolding. Projektet forgik i Kolding og løb fra d. 27. september til d. 15 november Holdet havde to ugentlige arbejdsdage i Kolding og deltog samtidig i den almindelige undervisning på Dramatikeruddannelsen. Det var en meget udbytterig proces, hvor de kunne overvære prøverne på deres tekster og lære af den konkrete respons på teksterne. Forløbet blev dog lidt for fragmenteret på grund af de mange rejser til og fra Kolding. Det havde været en fordel med et mere komprimeret forløb, hvor dramatikerne deltog på fuld tid i de tre første prøveuger. Resultatet taler imidlertid for sig selv: Forestillingen blev en publikumssucces, og vi er meget stolte af, at Mungo Park har besluttet at genopføre forestillingen i 2011/2012. Dramaturgi 1 Mungo Parks Gæstebud Når man kaster sig ud i et professionelt teaterprojekt, der skal vises for et betalende publikum, er man altid lidt bekymret for, hvordan det bliver modtaget. Og når det så oven i købet skal skabes og skrives undervejs og endnu mere oven i købet af dramatikerelever, så stiger bekymringen. Men den var helt unødvendig. Eleverne fra Dramatikeruddannelsen faldt helt naturligt ind i arbejdsprocessen med de professionelle skuespillere. De sparede fint med dem og improviserede med dem, og var fuldstændig uden fine fornemmelser, når deres tekster blev twistede, rettede og tilmed smidt helt ud. De skrev om, rettede til og lod forestillingen vokse uden brok, tårer eller vrangvillighed. Stor fornøjelse og super god forestilling. Anders Lundorph, København 27. Maj Med udgangspunkt i nærlæsninger af udvalgte værker fik de studerende en grundig indføring i Aristoteles poetik og den klassiske dramaturgi. Året begyndte med en række forelæsninger om tragedien, der blev taget under kærlig behandling af Christian Dahl med udgangspunkt i bogen Tragedie og bystat (Dahl 2010). I årets løb har vi haft besøg af en række eksperter, f.eks. Magnus Tessing Schneider og Mary Aniella Petersen, som har givet inspirerende indføringer i dramatik fra Shakespeare til Jelinek. I den daglige undervisning har Louise Rahr Knudsen og Kjersti Hustvedt gennemgået en række dramatiske værker fra antikken til det moderne med henblik på at udvikle og styrke de studerendes analytiske færdigheder. Teaterhistorie Undervisningen i teaterhistorie har været båret af ønsket om at forbinde en teaterhistorisk formidling med aktuelle forestillinger og værker. Således har vi i timerne bevæget os fra Antikkens teater og frem til i dag. Undervejs har vi foretaget nedslag i de enkelte perioder, men også kastet analytiske og perspektiverende blikke på sæsonens aktuelle forestillinger. Der har været stor tilfredshed med de to undervisere, Mia Mimi Boyding og Lousie Rahr Knudsen, og i forlængelse af den positive evaluering har vi besluttet, at vi fortsætter de teaterhistoriske undervisningsforløb i skoleåret 2011/2012. > Ensemblet i Mungo Parks Gæstebud (Foto: Palle Peter Skov) 17

10 > Ulver Skuli Abildgaard (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) >Merete Mærkedahl (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) Sprogudvikling I faget sprogudvikling mødte holdet en række gæsteforelæsere, der inspirerede med deres personlige tilgang til det dramatiske sprog: Mary Aniella Petersen, om Elfriede Jelinek Jokum Rohde, skriveværksted Sandra Therese Buch, dialogforløb Mikkel Wallentin, sprogudvikling Line Knutzon, skriveværksted Kristian Erhardsen, skriveprocesser Lars Bukdahl, sprog- og litteraturkritik Monologfestival I samarbejde med Aalborg Teaters ensemble præsenterede vi seks monologer på Transformatorscenen: PIGEN OG TROMPETEN af Julie Petrine Glargaard VINDJAKKEN af Niclas Ashkan Johansen KJOLEN af Simone Isabel Nørgaard POSTKORT af Runa Skolseg VASKEMASKINEMANI af Silje Louise Jarild Waters HERRENS MARK af Henrik Szklany Tekst og rum Fra d marts arbejdede holdet med instruktøren Jacob Schokking (Holland House). Hver dag begyndte med en lille forelæsning, hvor Schokking fortalte om sine iscenesættelser af ny dramatik, f.eks. Martin Crimps Ansigtet mod muren, Roland Schimmelpfennigs Mand møder kvinde og Howard Barker død, død og meget død. Efter forelæsningerne arbejdede dramatikerne med tekst og rum i et af Skuespille-skolens prøvelokaler, hvor de byggede en installation og iscenesatte første scene fra Heiner Müllers Hamletmaskinen. Undervisningsforløb Karakterforløb Efterårets korte skriveværksteder blev fulgt tæt op af et stramt tilrettelagte forløb, hvor Janicke Branth og Daniel Rylander arbejdede med karakterer og dramatiske situationer. Branth gav en grundig indføring i karakterarbejde, mens de studerende dramatiserede en karakterbåret novelle. Forløbet var bygget op omkring tekstlæsninger, skriveøvelser og en ugentlig workshop, hvor holdet fik mulighed for at afprøve deres scener og karakterer i samarbejde med skuespillerskolens elever under kyndig ledelse af instruktøren Daniel Rylander. Dialogforløb Dialogforløbet strakte sig over 30 undervisningstimer med dramatikeren Jakob Weis. Holdet arbejdede med vidensprog/erfaringssprog, det dramatiske sprog som konstruktion, samt dialogens grundpiller. Hver enkelt dag i de tre moduler indeholdt 1-2 fagspecifikke nedslag, f.eks. dialogens igangsættende og drivende redskaber, sproglig diversitet, undertekst, eksposition m.m. Som perspektiverende læsning blev eleverne præsenteret for Arthur Miller, Edward Albee, Martin Crimp, Hjalmar Bergman, Howard Barker, Suzanne Brøgger, Thomas Lagerman Ludme, Julie Maj Jacobsen og Jakob Weis, ligesom teoretisk læsning af bl.a. Ulla Ryum (Dramaets fiktive talehandlinger) og Henrik Dyfverman (Dramats teknik) også indgik i undervisningen. Hver dag omfattede desuden 1-2 daglige skriveøvelser på dagsaktuelle konditioner og med stigende kvantitative krav. Øvelserne blev efterfølgende præsenteret, diskuteret og sat i forhold til dagens faglige fokusområde. Den afsluttende skriveøvelse lagde op til Tjekov-workshoppen i København med Alexa Ther, Olaf Johannessen og Karin Heinemeier. Workshop med Alexa Ther Instruktøren Alexa Ther iscenesatte udvalgte scener fra Anton Tjekhovs Mågen. Workshoppen forløb over to dage, hvor Ther arbejdede med skuespillerne Olaf Johannessen og Karin Heinemeier. På første dag talte hun om det dramatiske potentiale i Tjekhovs drama og demonstrerede en række af de sceniske muligheder, som de enkelte scener rummer. Det var en meget udbytterig dag, hvor dramatikerne fik indsigt i instruktørens og skuespillerens arbejde med teksten. Samtidsdramatik Forløbet om samtidsdramatik tog udgangspunkt i værker af Martin Crimp, Roland Schimmelpfennig, Patrick Marber, Sarah Kane, Jon Fosse, Fritz Kater, m.fl. Forelæsningerne bestod i gennemgang af udvalgt genre- og analyseteori, mens vi analyserede teksterne i plenum. Da en del af undervisningen var tænkt som forberedelse til studieturen (Theatertreffen, Berlin), gennemgik Kjersti Hustvedt en udvalgt liste af tyske samtidsdramatikere, mens rektor primært trænede analytiske modeller og begreber med holdet. Enakter og readings på Aarhus Teater Skoleåret blev afsluttet med manér på Aarhus Teater, da holdet fik fremført deres enaktere på Studioscenen d. 15 maj. Teksterne blev skrevet i løbet af forårssemestret. Hver studerende fik tildelt egen vejleder og teksterne blev afprøvet ved to workshops. Vejledere: Line Knutzon, Jakob Weis, Christian Lollike, Kristian Erhardsen, Kjersti Hustvedt og Janek Szatkowski. > Tekst og rum v. Jacob Schokking 18 19

11 Teatrets æstetik Holdet har fulgt prøver og opsætning af en række forestillinger: Rødt, Grønt (Aarhus Teater), Danish Design (Aalborg Teater), 4:48 Psychosis (Holland House, Det Kgl. Teater), Morgen i Qatar (Husets Teater) og Medealand (Betty Nansen Teatret). Der har været stor tilfredshed med denne del af undervisningen, hvor vi har indbudt forestillingernes instruktører til at tale om deres arbejde. Årgang 2010 > Josephine Nørring (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) > Das Werk/Im Bus/Ein Sturz (foto: Klaus Lefebvre) > Reading på Aarhus Teater (Studioscenen, Foto: Benjamin Pomerleau) Studietur: Berlin Vi rejste til Berlin fra d maj, for at overvære den årlige teaterfestival: Theatertreffen Arrangementer: Rundvisning, Schaubühne am Lehniner Platz Møde med Theatertreffen Stückemarkt Møde med Dramatikeruddannelsen på Universität der Künste Foredrag med Simon Stephens Overværelse af 6 teaterforestillinger Seminar I forbindelse med ILT-festivalen afholdt dramatikeruddannelsen et seminar om udviklingen af samtidsdramatik. Det var en meget vellykket og velbesøgt begivenhed, hvor en række prominente gæster gav deres bud på vigtige strømninger og tendenser i samtidsdramatikken: Aleks Sierz, Engelsk teaterkritiker Michael Evans, Dramaturg fra Rogaland teatret Martin Crimp, Engelsk dramatiker Jesper Bergmann, Dramaturg på Det Kgl. Teater Jon Tombre, Instruktør ved Dramatikkens hus Nye studerende Dramatikeruddannelsen optog seks studerende i skoleåret 2010/2011 med studiestart ultimo august Juryen bestod af Mads Thygesen (rektor), Christian Lollike (mentor), Trine Thomsen (chefdramaturg, Aarhus Teater), Michael Mansdotter (chef, Odense Teater), Mia Lipschitz (instruktør), Anna Bro (dramatiker), Janek Szatkowski (lektor, Aarhus Universitet). Ved optagelsen modtog vi 38 ansøgninger. Ansøgernes gennemsnitsalder var 25 år (mænd og kvinder fra 18 til 56 år). Antallet af optagne studerende udgjorde 16% af ansøgerne. På baggrund optagelsesprøven besluttede juryen at optage seks nye elever: Henrik Szklany (Danmark, f. 1985), Julie Petrine Glargaard (Danmark, f. 1984), Simone Isabel Nørgaard (Danmark, f. 1990), Niclas Ashkan Johansen (Danmark, f. 1990), Runa Skolseg (Norge, f. 1988), Silje Jarild Waters (Norge, f. 1989). Frafald Efter første uddannelsesår har Runa Skolseg besluttet at forlade uddannelsen af personlige grunde

12 Elevernes beretning Vi er i årets løb blevet udfordret af en masse dygtige gæstelærere, lige fra tekst og rum med Jacob Schokking til sure sedler i gården med Line Knutzon, der alle havde hver deres, ofte meget klare, holdning til teater, som vi skulle tage stilling til > Sargun Oshana (Reading på Studioscenen, Foto: Benjamin Pomerleau) 23

13 Elevernes beretning Vi startede med på en kondenseret collage af teori at blive kastet ud i et praktisk researchprojekt, hvor vi, parret med seks dramaturger, skulle skrive om en gade i Aarhus. Det var en grænseoverskridende proces at skulle opsøge og interviewe mennesker på gaden, og vi gik i gang med lige dele forvirring, nysgerrighed, spænding og ikke mindst en følelse af at være meget, meget nye. Ikke længe efter kom der skuespillere fra teatrets ensemble, som tog vores tekst på gulvet med instruktører, der tog ordene alvorligt. Vi skulle pludselig tage stilling til ting og forklare nogle valg, vi hidtil blot havde taget, fordi det føltes rigtigt. Vi er i årets løb blevet udfordret af en masse dygtige gæstelærere, lige fra tekst og rum med Jacob Schokking til sure sedler i gården med Line Knutzon, der alle havde hver deres, ofte meget klare, holdning til teater, som vi skulle tage stilling til. Heldigvis var der nogen, der ville bruge os til andet og mere end workshops. Mungo Park Kolding ville have en komediejuleforestilling, og Transformator ved Aalborg Teater gav os, til deres monologfestival, et frit fald ved at kaste os ud i en genre, vi ikke anede de første tre ting om. De blev dog begge velsignet med vores tekster, inden vinteren var omme, og vi sad lettede tilbage med en overvejende følelse af glæde og tilfredshed og en god portion erfaring. Fra vores synspunkt har nogle af vores tekster naturligvis været mere vellykkede end andre. De er alle blevet overtaget af forskellige skuespillere og instruktører, som heldigvis gerne har villet noget med teksten, men i nogle tilfælde noget helt andet end os. Nogle tekster faldt til jorden og nogle strålede hele vejen op i luften, og det, at give teksten fra sig, eller at sætte en fod ned, når man får muligheden, er måske noget af det sværeste at lære. Der er blevet gjort meget for vores netværk rundt i landet, og på Aarhus Teater skiftevis skvattede, løb og strålede vi til forestillinger og fester og i kantinen til hverdag. Dramatikeruddannelsen er en form for bonuspåhæng til teatret, og det betyder, at vi nogle gange kender flere ansigter, end der kender os. Det kræver en del benarbejde at blive en integreret del af teatret, og når det lykkes, er det både takket være de workshops, vi har haft, og ikke mindst den rigelige mængde af premierefester og aftener på det lokale stamværtshus, Pinds, i skolegade. Ved vores karakterprojekt i januar endte hver af de fire ugers meget skarpe undervisning med Janicke Branth i et glimrende workshopsamarbejde med Skuespillerskolen og Daniel Rylander. Januar måned var i det hele taget et godt og komprimeret billede af, hvordan vores første år har været med gæstelærere, omkring to dramalæsninger om ugen, workshopforløb, teaterhistorie og en generel følelse af glad udmattethed. Hurtigt skulle vi videre og i gang med vores forårsenaktere, hvor vi for første gang i et større projekt selv kunne finde tema og historie i dialogform. Hver fik sin individuelle vejleder, som alle fik os til at grave nye og tydeligere ting frem i vores tekster. Sidste deadline var under vores studietur til TheaterTreffen i Berlin. Efter en vellykket studietur fik året en dobbelt kulmination med to dages masterclass med den britiske dramatiker Martin Crimp, som rektor Mads Thygesen efter et velpolstret, veltrimmet år havde formået at få til at komme og undervise os, efterfulgt af en søndag med åben reading på Studio på Aarhus Teater for følgegruppe, skuespillerskole, venner og familie. Vi føler os alle usandsynligt privilegerede over at gå på uddannelsen, hvor vi fra begyndelsen har følt os trygge i et miljø med overskud til den enkelte og en enorm mængde velvilje fra alle sider. Vi har i det hele taget haft et overvældende, dannende og udfordrende år, ikke mindst takket være Mads Thygesen, der går hundrede procent ind for både uddannelsen og os. - Årgang 2010, maj 2011 > Reading på Studioscenen (Foto: Benjamin Pomerleau) 25

14 Afgangshold Efter uddannelsen Årgang 2007 har haft relativt mange aktiviteter, siden de sluttede deres uddannelse i juni 2010 Thomas Markmann: Oh Romeo for Teatret Masken, som han modtog en Reumert talentpris for. Har haft premiere på Den arabiske solsort på Dramalabbet i Stockholm. Har lavet et interview for Norsk Shakespeare. Har været på Spotting Workshop, på Københavns Musikteater. Arbejder på Radio Drama P1, der skal sende et 10 minutters romantisk komedie/drama ud fra overskriften Blind date Skriver på en udvidet synopsis til Svalegangen. Arbejdslegat fra dramatikpuljen til at udvikle en western sammen med Mungo Park Kolding. Skrive til Stuart Lynch nye projekt/forestilling med udgangspunkt i Carl T.H. Dreyers liv. Julie Maj Jakobsen: 18. Januar 2010 premiere på Momentum på Voksne kan også blive bange 25. april 2010 premiere på Baggårdteatret Forsamlingshuset Overdragelsen I forbindelse med afslutningen af uddannelsens 5. hold i sommeren 2010 valgte jeg selv at holde op som rektor for Dramatikeruddannelsen. I efteråret 2009 blev stillingen slået op og søgt af 8 ansøgere. Af dem var tre til samtale og teaterchef Stefan Larsson besluttede sig meget hurtigt at vælge Mads Thygesen som ny rektor for uddannelsen. I den forbindelse blev der lavet en mindre stilling til Christian Lollike som uddannelsens Mentor med særligt fokus på de studerendes sproglige udvikling. Samarbejdet i forbindelse med overdragelsen af min stilling til Mads Thygesen, som startede med optagelsesprøvens første del i februar 2010, forløb upåklageligt. Ja man kunne ikke ønske sig et bedre samarbejde om en overdragelse. Det har været en stor fornøjelse at have Mads Thygesen med til optagelsesprøven, færdiggørelsen af den nye studieordning, tilrettelæggelse af det efterfølgende holds undervisning (som han har stået aldeles selvstændigt for) og budgetlægning for de kommende tre år. For mit vedkommende har det betydet, at jeg fuldkommen trygt kunne sige farvel d. 1. juli 2010 og vide uddannelsen i de bedste hænder. Hvad jeg har oplevet i det forgangne år, har kun bekræftet den opfattelse. Januar 2011 havde jeg selv fornøjelsen af at møde det nye hold dramatikerelever og undervise dem i et karakterprojekt, som jeg havde tilrettelagt sammen med Mads Thygesen og instruktør Daniel Rylander. Hele projektet forløb som planlagt, der blev afleveret tekster til tiden og alle workshops blev afviklet som aftalt med deltagelse af Skuespillerskolens 3. års elever. Det var således en herlig pædagogisk oplevelse at være tilbage på uddannelsen i Mads Thygesens regi, og projektet virkede relevant for de studerende. 25. april 2012 premiere på Svalegangen Fanø Caroline Cecilie Malling: Skriver på børnestykke til Børneteatret Filuren Kristin Auestad Danielsen: Skriver på forestillingen Hjemløs, premiere Odense Teater 15. september, Brian Wind Hansen: Børneteaterprojekt Tik Tak og menneskedrengen (udgivet på forlaget Drama). Nyt projekt: Danekvæg endnu ikke antaget. Samarbejdsprojekt med skuespillere. Læser Dansk på Aarhus Universitet. At dette meget levende hold er fuldt i gang allerede på det første år efter uddannelsen er ingen overraskelse. De har trods barnefødsler (alle pigerne har født deres første barn inden for det seneste halvandet år) et stort engagement i teatret og i deres dramatiske forfatterskab. - Janicke Branth, d. 3. juni juni 2011 Janicke Branth 27

15 Økonomisk resultat REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB Indtægter Drifttilskud fra kulturministeriet Fonde o.lign. Indtægter i alt Udgifter Ledelse Lærerudgifter Undervisningsmidler Administration Lokaler Andre udgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,47 kr Årets resultat Året resulterede i et underskud på kr. Uddannelsen har brugt ,63 kr. af årets samlede drift hidrørende fra en bevilling på kr. Overskridelsen kan henføres til uforudsete udgifter til feriepenge på i alt kr., som uddannelsen må hensætte til eventuel fratrædelse (rektor og sekretær). Denne hensættelse er blevet pålagt af revisionen ved skoleårets afslutning i juni Driftstilskud Da vi lagde budget for skoleåret 2010/2011, forventede vi at modtage kr. i driftstilskud. Det reelle tilskud udgjorde imidlertid kun kr. Fejlen, der skyldes en misforståelse mellem Kunststyrelsen og uddannelsens tidligere ledelse, blev opdaget umiddelbart efter godkendelsen af budgettet. Vi meddelte straks Kunststyrelsen, at forskellen kunne dækkes af uddannelsens egenkapital. Økonomisk fremtid Udgifter i alt RESULTAT ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,47 kr ,47 kr Regnskaber fra skoleåret til skoleåret Over de sidste seks år har uddannelsen oplevet store udsving i kulturministeriets driftstilskud. I skoleåret falder Dramatikeruddannelsens bevilling til kr. Uddannelsen står imidlertid over for en række ekstaudgifter til lønregulering og administration, som der ikke er taget højde for i den nuværende bevilling. Hvis uddannelsen skal bevare sit høje faglige niveau og sikre, at dansk dramatik får en central plads i fremtidens teaterkunst, bør driftstilskuddet hæves til kr. årligt. I efteråret 2011 indsender vi en ansøgning til Kulturministeriet om øget driftstilskud. 29

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010 Studieordning 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4

Læs mere

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Årsrapport 2011/2012 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Årsrapport 2011/2012 Indhold Indledning 5 Undervisning 5 Mediedramaturgi 5 Masterclass 5 Midtvejsprojekterne 7 Netværk og samarbejde 7 Særligt prioriterede

Læs mere

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2013 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Dramatikeruddannelsens mål er at uddanne professionelle, eksperimenterende og kritisk reflekterende dramatikere på allerhøjeste internationale niveau.

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Kasper

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Kasper

Læs mere

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 PRESSEMATERIALE ANDEL AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 Aarhus Teater Studio Urpremiere 15. november - 6. december 2014 Pressekontakt Morten Daugbjerg /

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Ditte

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Featuring Borgerscenen JERNBANEGADE 9-9000 AALBORG Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANSFORMATOR ER AALBORG TEATERS EKSPERIMENTE-

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever!

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever! 2013> 2014 PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen Romeo og Julie lever! romeo og julie lever! Instruktion og bearbejdelse: Minna Johansson Scenografi: Johanne Eggert Lysdesign: Andrew Tristram Lyddesign:

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2015-2016 HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Holbæk Dramacollege En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Dramacollege En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Dramacollege En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

GYMNASIeTILBuD sæson 2012/13

GYMNASIeTILBuD sæson 2012/13 GYMNASIeTILBuD sæson 2012/13 TeATerBILLeTTer KuN 85 Kr dramatik-kursus 11. september 2012 DrAMATIK-KONKurreNCe og reading undervisningsmaterialer FÅ BeSØG AF en SKueSPILLer TrAnsPOrT Med MidTTrAFiK TiL

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

I efteråret spillede du med i en scene i som var in-yer-face teater, kan du forklare nogle forskelle på det og på det naturalistiske teater?

I efteråret spillede du med i en scene i som var in-yer-face teater, kan du forklare nogle forskelle på det og på det naturalistiske teater? 1 Eksamensspørgsmål til hold, uden navne. Tallene erstatter navne. A= De spørgsmål, der bliver stillet i forlængelse af port folio præsentation B= De spørgsmål, der går på resten af stoffet, her i forbindelse

Læs mere

LEV I FRED MED DERES NERVER

LEV I FRED MED DERES NERVER PRESSEMATERIALE LEV I FRED MED DERES NERVER SKUESPILLERUDDANNELSENS PRÆSENTATIONSFORESTILLING AARHUS TEATER STUDIO URPREMIERE 07.-28. NOVEMBER 2015 S. 2 Pressemateriale Lev i fred med deres nerver Studio

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Fagbeskrivelser 2012-2013

Fagbeskrivelser 2012-2013 Fagbeskrivelser 2012-2013 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Troels Christian Jakobsen Eva Littauer Tine Scheibelein Gritt Uldall-Jessen Christian Lollike Kasper Høegh Guldberg Hoff Lenemarie Olsen Martin

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

GLASBOBLER AARhuS TEATER

GLASBOBLER AARhuS TEATER PRESSEmateriale GLASBOBLER Aarhus Teater URPREMIERE STUDIO 16. APRIL - 16. MAJ 2015 2 Glasbobler - når man kommer til at holde andre to skridt fra livet»som lytter til hendes værker får man forkælet sit

Læs mere

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte 2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE Yahya Hassans Digte YAHYA HASSANS DIGTE Iscenesættelse Minna Johannesson Scenografi Eilev Skinnarmo Musikere Jens Hellemann, Peter Hellemann og Christian

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Hf/hfe Fag og niveau Dramatik C Lærer(e) Hold Bianca

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

2011> 2012 PREMIERE 23. FEBRUAR 2012>LILLE SCENE. Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia?

2011> 2012 PREMIERE 23. FEBRUAR 2012>LILLE SCENE. Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia? 2011> 2012 PREMIERE 23. FEBRUAR 2012>LILLE SCENE Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia? Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia? Instruktion: Lars Knutzon Scenografi: Jonas Fly Filbert Oversættelse:

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 PÆD Dramatik C Ditte

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på Kick off D. 17. august 2010 afholdt vi officiel Kick-off får afdelingens elever. Lærere og øvrige interessenter herunder UU samt det lokale uddannelsesudvalg. Vores program var delt i to dele, en elev-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2013 VUC, CAMPUS Vejle Hf Drama - niveau C Jytte

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

CV#LARS#JUNGGREEN#! Født!:!1945!! Uddannelse!:!Skuespillerskolen!v!Århus!Teater!1967!>!70!! Fastansat!Århus!Teater!1970!>>!92!

CV#LARS#JUNGGREEN#! Født!:!1945!! Uddannelse!:!Skuespillerskolen!v!Århus!Teater!1967!>!70!! Fastansat!Århus!Teater!1970!>>!92! CV#LARS#JUNGGREEN# Født:1945 Uddannelse:SkuespillerskolenvÅrhusTeater1967>70 FastansatÅrhusTeater1970>>92 Fra1970>>92adskilligegæsteengagementerpåbla:ÅlborgTeater,DetDanske Teater,Svalegangen,AlleScenen(BettyNansenTeatret)CafeTeatret,Filuren.

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXMEDIEHØJSKOLENXXXXXXXX Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere Vejledning for praktiksteder XXXXXX Kære praktiksted Som leder af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Ansøgning om støtte til Shakespeare i Ørstedsparken 2017 SHAKES / udendørsteater i København for alle!

Ansøgning om støtte til Shakespeare i Ørstedsparken 2017 SHAKES / udendørsteater i København for alle! Ansøgning om støtte til Shakespeare i Ørstedsparken 2017 SHAKES / udendørsteater i København for alle! Fotograf: Thomas Cato SHAKES søger hermed om støtte til Richard III -en anderledes Shakespeareforestilling

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

TIL MINE BRØDRE - af Peter-Clement Woetmann

TIL MINE BRØDRE - af Peter-Clement Woetmann PRESSEMATERIALE 11.02.16 TIL MINE BRØDRE - af Peter-Clement Woetmann Urpremiere Aarhus Teater Studio 20. februar - 19. marts 2016 Hvis man skal reflektere over krigen og dens indflydelse på os som mennesker,

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG STUDIEMATERIALE DeN skaldede sangerinde Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG 1 TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 27. jan. - 11. mar. 2017 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. BILLETBESTILLING TELEFON

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE PÅ DEN DANSKE SCENE Centrale citater fra en undersøgelse af mangfoldighed og inklusion i dansk film og scenekunst. VOL. 1: KUNSTSKOLERNE Dansk Skuespillerforbunds Ligebehandlingsudvalg har haft samtaler

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

hundervisningsbeskrivelse

hundervisningsbeskrivelse hundervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2012 VUC, CAMPUS Vejle Hf Drama - niveau C Jytte Po

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere