Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater"

Transkript

1 Årsrapport 2010/2011 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

2 Årsrapport 2010/2011 Indhold Rektors beretning 5 Indledning 5 Undervisning 5 Netværk og samarbejde 7 Masterclass 7 Særligt prioriterede aktiviteter 9 Fremtid 9 Årets faglige resultater 11 Workshops 12 Teaterforestillinger 12 Teaterhistorie-pensum 14 Dramaturgi-pensum 14 Fagbeskrivelser 17 Nye studerende 21 Efter uddannelsen 27 Økonomisk resultat 29 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

3 Rektors beretning Indledning Det har været et begivenhedsrigt år med mange spændende udfordringer for såvel studerende som undervisere. Et hold dramatikere afsluttede deres uddannelse i forsommeren 2010, mens et nyt hold blev optaget med uddannelsesstart ultimo august Ved samme lejlighed fratrådte Janicke Branth planmæssigt posten som uddannelsens rektor gennem 12 år. Hendes indsats har haft enorm betydning for uddannelsens nuværende udformning og status. Undertegnede tiltrådte den ledige stilling i august 2010, mens Christian Lollike blev ansat som uddannelsesmentor med særligt ansvar for sprogudvikling og udvikling af nye teksttyper. I december 2010 blev Lollike imidlertid udnævnt som ny leder af Café Teatret og valgte derfor at fratræde sin stilling på Dramatikeruddannelsen ved udgangen af skoleåret 2010/2011. Lollike har været en bærende kraft i udviklingen af nye fagområder og visioner på uddannelsen, og vi vil savne den energi, han har bragt ind i undervisningen. Vi ønsker ham held og lykke med den nye stilling. Da der har været stor tilfredshed med mentorordningen, har vi besluttet at videreføre den ved at ansætte Jokum Rohde og Jakob Weis, der begge tiltræder som uddannelsesmentorer på Dramatikeruddannelsen i august Rohde og Weis, der hører til blandt vores mest værdsatte undervisere, vil vejlede dramatikernes skriveprocesser bl.a. i forbindelse med midtvejsprojekterne i skoleåret 2011/2012. Undervisning Skoleåret 2010/2011 bød på en ambitiøs og tætpakket undervisningsplan, som de seks førsteårsstuderende gennemførte med meget høj arbejdsdisciplin. Det er ikke gået ubemærket hen. Blandt kollegaer på teatret og skuespillerskolen har holdet fået ry for at arbejde i døgndrift. Indimellem har vi haft for lidt tid til fordybelse og frie eksperimenter, fordi holdet har haft mange bundne skriveopgaver med afgrænsede tidsrammer, men til gengæld afspejles de studerendes arbejdsindsats tydeligt i deres tekstproduktion, som blev mere omfattende og væsentligt bedre end forventet. Dramatikeruddannelsen 2010/2011 Dramatikeruddannelsens undervisning forløber fra medio august til medio juni. Undervisningen på basisåret inddeles i tre overordnede forløb: grundlagsdiscipliner, skriveværksted og teaterpraksis. Grundlagsdisciplinerne lægger vægt på dramaturgi, teaterhistorie, research og teatrets æstetik. I skriveværkstedet arbejdes der med dramatiske situationer, karakterer og dialog, mens teatrets æstetik lægger vægt på mødet med teatrets arbejdsmetoder og kunstneriske udtryk. Af den positive evaluering fremgik det desuden, at der har været generel tilfredshed med årets forløb. Vi skylder stor tak til alle de gæstelærere, som har givet holdet et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder på basisåret: Christian Dahl (tragedie-forløb), Janek Szatkowski (tekstkritik), Louise Rahr Knudsen (teaterhistorie og dramaturgi), Magnus Tessing Schneider (teaterhistorie), Mia Mimi Boyding (teaterhistorie), Erik Farmann (research- og interviewteknik), Kjersti Hustvedt (samtidsdramatik), Janicke Branth (karakterforløb), Jakob Weis (dialog), Mary Aniella Petersen (Om Elfriede Jelinek), Jokum Rohde (skriveværksted), Sandra Therese Buch (dialogforløb), Mikkel Wallentin (sprogudvikling), Line Knutzon (sprogudvikling), Ann Sofie Oxenvad (research-forløb), Kristian Erhardsen (skriveprocesser), Mia Lipschitz (dramatiske situationer), Anders Lundorph (Mungo Parks Gæstebud), Daniel Rylander (karakterforløb), Jacob Schokking (tekst og rum), Per Smedegaard (tekst-workshops), Moqi Simon Trolin (tekst-workshops), Alexa Ther (dramatiske scener) og Lars Bukdahl (sprog- og litteraturkritik). Jeg skylder også stor tak til Kristian Erhardsen, Kjersti Hustvedt, Line Knutzon, Christian Lollike, Janek Szatkowski og Jakob Weis, som vejledte holdet på deres enaktersforløb i foråret Den tætpakkede undervisningsplan har imidlertid givet stof til eftertanke. Et afgørende kendetegn ved en kunstnerisk uddannelse som vores er, at det er et kunstnerisk frirum, et værksted, hvor uprøvede talenter efter at de er udvalgt i skarp konkurrence med andre kandidater opnår det privilegium, at de får tid og rum til at forfølge deres kunstneriske ambitioner under kyndig og inspirerende vejledning. Vi forsøger hele tiden at skabe en ramme, som støtter den enkelte elevs udvikling og behov, men lægger også stor vægt på den læring, som kun kan opstå på et hold, hvor man konstant 5

4 Rektors beretning konfronteres med andre stemmer og synspunkter. Respekt og tålmodighed er grundlæggende værdier for alt vores arbejde, men uddannelsen stiller også krav til den enkelte studerende, som kan føles overvældende eller ligefrem blokerende. Som leder og underviser på Dramatikeruddannelsen må man være både opmærksom og tålmodig, hvis den studerende ikke befinder sig godt med det omfattende læsepensum, den kontante tekstkritik eller den faglige progression, som er udstukket i studieordningen. Det nuværende hold har vænnet sig til et stort arbejdspres, men i fremtiden må vi sikre, at deres skrivelyst og engagement ikke drukner i en alt for topstyret undervisningsplan. Når det gælder om at udvikle nyskreven dramatik, at fremme kvalitet og innovation i scenekunsten, eller at finde en stemme til den danske dramatik i en stadig mere globaliseret verden, stilles der imidlertid så store krav til den færdiguddannede dramatikers færdigheder og kompetencer, at vi ikke kan gå på kompromis med det faglige indhold. I det kommende undervisningsår er programmet bygget op omkring en række kollokvier, hvor holdet får mulighed for at arbejde med og reflektere over de temaer, opgaver og problemstillinger, som er forbundet til deres midtvejsprojekter. Med kollokvium forstår vi mere uformelle kunstneriske eller teoretiske foredrag, hvor et emne fremlægges af en underviser eller en studerende efterfulgt af diskussion med holdet. Mens størstedelen af kurserne på basisåret tog udgangspunkt i forelæsninger og brede introduktioner til særlige felter inden for det dramatiske, giver kollokvierne mulighed for at have et snævert fokus eller en særlig vinkel på et afgrænset emne, således at vi kan komme i dybden med det. Man kan gå i dybden med et dramatisk værk, belyse en enkelt teori fra forskellige vinkler, gennemgå et forfatterskab eller fokusere på en særlig problemstilling eller et bestemt tema. I forbindelse med holdets midtvejsprojekt på Aarhus Teater, som bærer arbejdstitlen Nekrologer, vil holdet eksempelvis hente inspiration til opgaven fra en lille gruppe af undervisere, der sætter fokus på hver deres afgrænsede område: genreteori (Steen Sidenius), research (Erik Farmann) og konkrete skriveøvelser (Kristian Erhardsen, Jakob Weis, Jokum Rohde og Line Knutzon). Netværk og samarbejde Skoleåret 2010/2011 bød på mange udadvendte aktiviteter, hvor de studerende skrev tekster til andre teaterinstitutioner (f.eks. Mungo Park Kolding, Transformator på Aalborg Teater, Statens Teaterskole, Caféteatret og Teater Refleksion). Vi har haft fokus på at styrke deres branchenetværk meget tidligt i uddannelsesforløbet, og mødet med det professionelle teater har været en stor motiverende faktor i de studerendes arbejde. Da årets fokus først og fremmest har været basiskundskaber, betragter vi de opnåede resultater som særdeles tilfredsstillende. På Transformator, hvor man opførte seks monologer skrevet af vores studerende, taler man f.eks. om at gøre samarbejdet til en tilbagevendende begivenhed, og på Mungo Park har man truffet beslutning om at genopføre vores juleforestilling i sæsonen 2011/2012, i såvel Kolding som Allerød. Masterclass Årets højdepunkt var den engelske dramatiker Martin Crimps besøg på uddannelsen maj 2011, hvor han gav en meget inspirerende masterclass og deltog i vores offentlige seminar om samtidsdramatik (Aarhus Teater, d. 14. maj). Crimp gjorde en dyd ud af at undersøge det dramatiske sprog og tekstens regler, idet han fik holdet til at analysere og diskutere de spilleregler, som udfoldes i den dramatiske tekst. Det var et både lærerigt og inspirerende møde, hvor vi bl.a. talte om driften til at skrive, om vigtigheden af at kommunikere i stærke dramatiske billeder og om de særlige udfordringer, man kæmper med som dramatiker. > stort billede: Ulver Skuli Abildgaard (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup), nederst Masterclass med Martin Crimp (maj 2011) 7

5 Rektors beretning Særligt prioriterede aktiviteter i skoleåret 2010/2011 Etablering af mentorordning. Udvikling af nyt skriveværksted: sprogudvikling. Rektor taler ved Text, Action, Emotion konference, Fondation Maison des Sciences de l homme, Paris (Oktober 2010). Samarbejde med Mungo Park Kolding: Dramatikereleverne skrev tekster til Mungo Parks Gæstebud (november-december, 2010) Monologfestival på Transformator v. Aalborg Teater (opført 12. januar 2011). Samarbejde med Skuespillerskolen v. Aarhus Teater: Karakterforløb med Daniel Rylander og Janicke Branth. Samarbejde med Caféteatret: Dramatikereleverne skrev tekster til Zonen #4 (Cafeteatret maj 2011). Samarbejde med Teater Refleksion: to workshops (1. juni 2011). Masterclass med den engelske dramatiker Martin Crimp ( maj 2011). Seminar om samtidsdramatik på Aarhus Teater (14. maj 2011). Reading af holdets enaktere på Aarhus Teater (15. maj 2011). Styrkelse af uddannelsens internationale netværk. Fremtid I de kommende år vil Dramatikeruddannelsen fokusere på tværgående samarbejde og internationalisering. I 2010/2011 indledte vi en ny tradition med offentlige seminarer og readings, hvor vi inviterede toneangivende kritikere og teaterkunstnere: Aleks Sierz (UK), Michael Evans (N), Jesper Bergmann (DK), Martin Crimp (UK) og Jon Tombre (N). Denne tradition vil vi følge op i 2011/2012, hvor vi bl.a. får besøg af Simon Stephens (UK) og Rebecca Lenkiewicz (UK). Vi gennemfører desuden en studietur til London, hvor vi har arrangeret masterclasses med Aleks Sierz, Max Stafford-Clark og Stephen Jeffreys, samt besøg på National Theatre og Royal Court Theatre. I februar 2012 gennemfører vi for første gang et samarbejde med Forfatterskolen i København omkring tekstkritik og tekstudvikling. Dramatikeruddannelsen vil i den forbindelse lægge hus til en workshop med studerende fra Forfatterskolen og Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Vi arbejder desuden på at arrangere et kollokvium med dramatikeruddannelserne i Malmø, Berlin og Sankt Petersborg i sommeren Men først og fremmest vil vi arbejde på at videreudvikle Dramatikeruddannelsens grundlæggende model, som hele tiden har været båret frem af den tætte kontakt til det levende teatermiljø. Gennem de sidste tolv år har uddannelsens centrale placering ved Aarhus Teater været med til at sikre optimale vækstbetingelser for den nye danske dramatik. Det er altafgørende, at vores studerende bevarer den tætte omgang med skuespillere, instruktører og scenografer at de lever i et professionelt teatermiljø så vi kan skærpe deres bevidsthed om de specifikke kunstneriske krav, som teatret stiller til dem. Vi er i den helt unikke situation, at Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater bakker op omkring denne grundtanke ved at opføre holdets midtvejsprojekter i begyndelsen af sæsonen 2012/ Mads Thygesen, august > Workshop og reading på Aarhus Teater. Stort billede: Niels Ellegaard og Lene Hummelshøj (foto: Anders Heinrichsen), nederst: Sara Line Møller Olsen, Marie Sandø Jondal og Merethe Voldstedlund (Foto: Benjamin Pomerleau 2011) 9

6 Årets faglige resultater Gennemførte undervisningsforløb Alle undervisningsforløb er gennemført som planlagt i fagbeskrivelser og studieordning af Efteråret 2010 Efteråretssemesteret bestod af 20 undervisningsuger inklusiv 5 ugers samarbejde med Mungo Park Kolding og 1 uge med halvårsevalueringer. Introduktionsforløb (30 timer). Researchforløb (15 timer). 25 minutters stykke (3 uger, individuelt). Teatrets æstetik (21 timer). Teaterhistorie (50 timer). Dramatisk projekt: Mungo Parks Gæstebud (5 uger). Dramaturgi (30 timer). Sprogudvikling (55 timer). Monologprojekt (5 uger, individuelt skriveforløb). Tekstkritik: Janek Szatkowski (9 timer) Undervisningstimer i alt: 200 timer (eksklusiv individuel vejledning i forbindelse med skriveopgaver). Foråret 2011 Monologfestival På Aalborg Teaters eksperimenterende, åbne scene, Transformator - der bryster sig med en progressiv og nytænkende profil - var det absolut et af sæsonens kunstneriske højdepunkter, at vi i samarbejde med bl.a. Mads Thygesen og Dramatikeruddannelsens talentfulde elever fik stablet landets første Monologfestival på benene. Særligt onsdagen, hvor netop Dramatikereleverne havde skrevet og leveret tekster til en håndfuld af Aalborg Teaters ensembleskuespillere, står lysende frem som et smukt laboratoriemøde mellem dramatiker og skuespiller, ungdom og rutine, teori og praksis - hvor begge parter lagde blufærdigheden på hylden og vovede det hele foran et nysgerrigt publikum. Et samarbejde og møde vi i etablerede teaterkredse kun kan længes efter flere af. Jakob Bjerregaard Engmann Forårssemesteret bestod af 21 undervisningsuger, inklusiv 1 uges studietur og 1 uge med halvårsevalueringer. Karakterforløb (48 timer). Den handlende analyse (15 timer). Teaterhistorie (38 timer). Samtidsdramatik (48 timer). Dialog (30 timer). Scenografi (25 timer). Sprogudvikling (25 timer). Workshop med Alexa Ther (10 timer). Masterclass: Martin Crimp (10 timer). Undervisningstimer i alt: 249 timer (eksklusiv individuel vejledning i forbindelse med skriveopgaver). Transformator/Aalborg Teater, Maj > Jakob Bjerregaard Engmann (Foto: Mathies Brinkmann Jespersen). 11

7 Årets faglige resultater Workshops Der er afholdt tekst-workshops på følgende forløb: Intro-projekt: 32 timer skuespillere og 16 timer instruktører (Mia Lipschitz, Anders Lundorph, Moqi Trolin og Christian Lollike). Monolog-projekt: 24 timer skuespillere fra Aarhus Teaters ensemble. Karakterforløb: 18 timer instruktør (Daniel Rylander) og 15 timer med 2. årgang fra Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Masterclass: 10 timer instruktør (Alexa Ther) og 20 timer skuespillere. Enakter: 40 timer instruktør (Alexa Ther, Mia Lipschitz og Daniel Rylander) og 46 timer med 3. og 4. årgang fra Skuespillerskolen v. Aarhus Teater. Teaterforestillinger (fortsat) 23. Engel - Studio, Aarhus Teater, Aarhus 24. Birkehytten - Teatret Svalegangen, Aarhus 25. Eraritjaritjaka - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 26. Medealand - Edison, Betty Nansen Teatret, København 27. Monologfestival Transformator, Aalborg Teater, Aalborg 28. Det andet hold Filuren, Musikhuset Aarhus, Aarhus 29. Blå Mandag Teatret Svalegangen, Aarhus 30. Paolo Nani: Jekyll and Hyde Entréscenen, Aarhus 31. Scener fra et ægteskab Scala, Aarhus Teater, Aarhus 32. Mungo Park - Manden bag navnet Mungo Park Kolding, Kolding Teaterforestillinger Holdet har set 55 teaterforestillinger i sæsonen 2010/2011: 1. Laser & Pjalter - Teatret Svalegangen, Aarhus 2. Best Before (Rimini Protokoll) - Archauz, Aarhus 3. The House - Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 4. Rødt og Grønt - Scala, Aarhus Teater, Aarhus 5. Jeppe på Bjerget - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 6. I Morgen i Qatar - Husets Teater, København 7. 4:48 Psychosis - Portscenen, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 8. Dancer in the Dark - Store scene, Operaen, Det Kgl. Teater, København 9. Dansk Design - Lille Scene, Aalborg Teater, Aalborg 10. Lykken i Ingenmandsland - Mungo Park Kolding, Kolding 11. Fanny og Alexander - Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 12. Antichrist - Studio, Aarhus Teater, Aarhus 13. Den unge Werthers lidelser - Lille scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, Kbh. 14. Et drømmespil (Teater Glad) - Mungo Park Kolding, Kolding 15. Tyve - Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 16. En dag i Helmand - Teatret Svalegangen, Aarhus 17. Richard III - Store scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater, København 18. Glistrup: ned med skatten, op med humøret - Teatret Svalegangen, Aarhus 19. Slået hjem - Teatret Katapult, Aarhus 20. Breaking the Waves - Musikhuset, Aarhus 21. Pinocchio - Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 33. Mens vi venter på Godot Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 34. Duerne Store scene, Odense Teater, Odense 35. Teaterkoncert Be Kind If I m A Mess Stiklingen, Aarhus Teater, Aarhus 36. Pinocchio Store scene, Aalborg Teater, Aalborg 37. Groupie Teatret Svalegangen, Aarhus 38. Othello Teater Republique, København 39. Udslet Hornsleth Teater V, København 40. Parsifal Brøndby Strand, København 41. Sweeney Todd Store Scene, Aarhus Teater, Aarhus 42. Tartuffe Scala, Aarhus Teater, Aarhus 43. Lovens vogtere Archauz, Aarhus 44. Protect Me Scene A, Schaubühne, Berlin 45. Perplex Scene C, Schaubühne, Berlin 46. Das Werk/Im Bus/Ein Sturz Haus der Berliner Festspiele, Berlin 47. Fräulein Julie Scene B, Schaubühne, Berlin 48. Biberpelz Haus der Berliner Festspiele, Berlin 49. Der Kirschgarten Haus der Berliner Festspiele, Berlin 50. Third Generation Store scene, Aarhus Teater, Aarhus 51. 4:48 Psychosis Teatret Svalegangen, Aarhus 52. Gardenia Ridehuset, Aarhus 53. Babble-Babble Teatret Svalegangen, Aarhus 54. Elskende Archauz, Aarhus 55. Ruhe Ridehuset, Aarhus 22. Romeo og Julie - Scala, Aarhus Teater, Aarhus 13

8 Teaterhistorie-pensum Sofokles: Ødipus Rex Undervisningsforløb Euripides: Hyppolytos Aischylos: De syv mod theben Euripides: Fønikinderne William Shakespeare: Hamlet, Richard III, En skærsommernats drøm Friedrich Schiller: Kabale og Kærlighed Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget Henrik Ibsen: Vildanden, Hedda Gabler Anton Tjekhov: Kirsebærhaven, Mågen August Strindberg: Et drømmespil, Frk. Julie, Faderen Bertolt Brecht: Mutter Courage Samuel Beckett: Venter på Godot Edward Albee: Who s afraid of Virginia Wolf Tennesse Williams: The Glass Menagerie John Osborne: Look Back in Anger Dramaturgi-pensum Sarah Kane: Blasted, Crave, 4:48 Psychosis Mike Bartlett: My Child Marius von Mayenbrug: Perplex Caryl Churchill: Blue Kettle, Hearths Desire Roland Schimmelpfennig: Greifswalder Strasse, Die Frau von früher, Die arabische Nacht, Der goldene Drache. Dea Loher: Tyve Astrid Saalbach: Rødt, Grønt Lars Norén: Dæmoner Anja Hilling: Engel Christian Lollike: Underværket, Romeo og Julie Jokum Rohde: Nero Patrick Marber: Closer Basisforløbet giver et solidt fundament af teoretiske og håndværksmæssige færdigheder med hovedvægt på dramaets genrespecifikke greb og struktur. Nikoline Werdelin: Liebhaverne Mark Ravenhill: Shopping and F***ing Jon Fosse: Nokon kjem til å komme Elfriede Jelinek: Ulrika Maria Stuart, Jackie, Rasteplads. Martin Crimp: The Country, The City, Attempts on Her Life, Fewer Emergencies Fritz Kater: Zeit zu lieben Zeit zu sterben Rene Pollesch: Stadt als Beute. Theresia Walser: I morgen i Qatar 15

9 Undervisningsforløb Introduktionskursus Undervisningsåret begyndte med et tre uger langt introduktionskursus, hvor holdet arbejdede med dramatiske situationer og karakterer. I introduktionskursets første uge gennemgik Mia Lipschitz centrale begreber i den handlende analyse med vægt på situationer, hændelser og omstændigheder. Research I introduktionskursets anden og tredje uge arbejdede holdet med en større research- og dramatiseringsopgave, hvor de kortlagde et bestemt sted i Aarhus by sammen med seks studerende fra Afdeling for Dramaturgi (Aarhus Universitet). Erik Farmann gav dem en grundig indføring i research- og interviewteknik, som blev implementeret i processen. 25 minutters stykke I forlængelse af introduktionskurset og researcharbejdet skrev holdet seks korte teaterstykker (fem scener, maks 25 minutter). Hver tekst blev afprøvet i to workshop-forløb, der blev ledet af Mia Lipschitz, Christian Lollike, Per Smedegaard, Moqi Trolin og Anders Lundorph. Mungo Parks Gæstebud De studerende leverede tekster til Mungo Park Koldings teaterforestilling Mungo Parks Gæstebud. I samarbejde med instruktøren Anders Lundorph og Mungo Park Koldings ensemble af skuespillere udviklede de tekster, som tog udgangspunkt i improvisation og research på 18 virksomheder i Kolding. Projektet forgik i Kolding og løb fra d. 27. september til d. 15 november Holdet havde to ugentlige arbejdsdage i Kolding og deltog samtidig i den almindelige undervisning på Dramatikeruddannelsen. Det var en meget udbytterig proces, hvor de kunne overvære prøverne på deres tekster og lære af den konkrete respons på teksterne. Forløbet blev dog lidt for fragmenteret på grund af de mange rejser til og fra Kolding. Det havde været en fordel med et mere komprimeret forløb, hvor dramatikerne deltog på fuld tid i de tre første prøveuger. Resultatet taler imidlertid for sig selv: Forestillingen blev en publikumssucces, og vi er meget stolte af, at Mungo Park har besluttet at genopføre forestillingen i 2011/2012. Dramaturgi 1 Mungo Parks Gæstebud Når man kaster sig ud i et professionelt teaterprojekt, der skal vises for et betalende publikum, er man altid lidt bekymret for, hvordan det bliver modtaget. Og når det så oven i købet skal skabes og skrives undervejs og endnu mere oven i købet af dramatikerelever, så stiger bekymringen. Men den var helt unødvendig. Eleverne fra Dramatikeruddannelsen faldt helt naturligt ind i arbejdsprocessen med de professionelle skuespillere. De sparede fint med dem og improviserede med dem, og var fuldstændig uden fine fornemmelser, når deres tekster blev twistede, rettede og tilmed smidt helt ud. De skrev om, rettede til og lod forestillingen vokse uden brok, tårer eller vrangvillighed. Stor fornøjelse og super god forestilling. Anders Lundorph, København 27. Maj Med udgangspunkt i nærlæsninger af udvalgte værker fik de studerende en grundig indføring i Aristoteles poetik og den klassiske dramaturgi. Året begyndte med en række forelæsninger om tragedien, der blev taget under kærlig behandling af Christian Dahl med udgangspunkt i bogen Tragedie og bystat (Dahl 2010). I årets løb har vi haft besøg af en række eksperter, f.eks. Magnus Tessing Schneider og Mary Aniella Petersen, som har givet inspirerende indføringer i dramatik fra Shakespeare til Jelinek. I den daglige undervisning har Louise Rahr Knudsen og Kjersti Hustvedt gennemgået en række dramatiske værker fra antikken til det moderne med henblik på at udvikle og styrke de studerendes analytiske færdigheder. Teaterhistorie Undervisningen i teaterhistorie har været båret af ønsket om at forbinde en teaterhistorisk formidling med aktuelle forestillinger og værker. Således har vi i timerne bevæget os fra Antikkens teater og frem til i dag. Undervejs har vi foretaget nedslag i de enkelte perioder, men også kastet analytiske og perspektiverende blikke på sæsonens aktuelle forestillinger. Der har været stor tilfredshed med de to undervisere, Mia Mimi Boyding og Lousie Rahr Knudsen, og i forlængelse af den positive evaluering har vi besluttet, at vi fortsætter de teaterhistoriske undervisningsforløb i skoleåret 2011/2012. > Ensemblet i Mungo Parks Gæstebud (Foto: Palle Peter Skov) 17

10 > Ulver Skuli Abildgaard (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) >Merete Mærkedahl (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) Sprogudvikling I faget sprogudvikling mødte holdet en række gæsteforelæsere, der inspirerede med deres personlige tilgang til det dramatiske sprog: Mary Aniella Petersen, om Elfriede Jelinek Jokum Rohde, skriveværksted Sandra Therese Buch, dialogforløb Mikkel Wallentin, sprogudvikling Line Knutzon, skriveværksted Kristian Erhardsen, skriveprocesser Lars Bukdahl, sprog- og litteraturkritik Monologfestival I samarbejde med Aalborg Teaters ensemble præsenterede vi seks monologer på Transformatorscenen: PIGEN OG TROMPETEN af Julie Petrine Glargaard VINDJAKKEN af Niclas Ashkan Johansen KJOLEN af Simone Isabel Nørgaard POSTKORT af Runa Skolseg VASKEMASKINEMANI af Silje Louise Jarild Waters HERRENS MARK af Henrik Szklany Tekst og rum Fra d marts arbejdede holdet med instruktøren Jacob Schokking (Holland House). Hver dag begyndte med en lille forelæsning, hvor Schokking fortalte om sine iscenesættelser af ny dramatik, f.eks. Martin Crimps Ansigtet mod muren, Roland Schimmelpfennigs Mand møder kvinde og Howard Barker død, død og meget død. Efter forelæsningerne arbejdede dramatikerne med tekst og rum i et af Skuespille-skolens prøvelokaler, hvor de byggede en installation og iscenesatte første scene fra Heiner Müllers Hamletmaskinen. Undervisningsforløb Karakterforløb Efterårets korte skriveværksteder blev fulgt tæt op af et stramt tilrettelagte forløb, hvor Janicke Branth og Daniel Rylander arbejdede med karakterer og dramatiske situationer. Branth gav en grundig indføring i karakterarbejde, mens de studerende dramatiserede en karakterbåret novelle. Forløbet var bygget op omkring tekstlæsninger, skriveøvelser og en ugentlig workshop, hvor holdet fik mulighed for at afprøve deres scener og karakterer i samarbejde med skuespillerskolens elever under kyndig ledelse af instruktøren Daniel Rylander. Dialogforløb Dialogforløbet strakte sig over 30 undervisningstimer med dramatikeren Jakob Weis. Holdet arbejdede med vidensprog/erfaringssprog, det dramatiske sprog som konstruktion, samt dialogens grundpiller. Hver enkelt dag i de tre moduler indeholdt 1-2 fagspecifikke nedslag, f.eks. dialogens igangsættende og drivende redskaber, sproglig diversitet, undertekst, eksposition m.m. Som perspektiverende læsning blev eleverne præsenteret for Arthur Miller, Edward Albee, Martin Crimp, Hjalmar Bergman, Howard Barker, Suzanne Brøgger, Thomas Lagerman Ludme, Julie Maj Jacobsen og Jakob Weis, ligesom teoretisk læsning af bl.a. Ulla Ryum (Dramaets fiktive talehandlinger) og Henrik Dyfverman (Dramats teknik) også indgik i undervisningen. Hver dag omfattede desuden 1-2 daglige skriveøvelser på dagsaktuelle konditioner og med stigende kvantitative krav. Øvelserne blev efterfølgende præsenteret, diskuteret og sat i forhold til dagens faglige fokusområde. Den afsluttende skriveøvelse lagde op til Tjekov-workshoppen i København med Alexa Ther, Olaf Johannessen og Karin Heinemeier. Workshop med Alexa Ther Instruktøren Alexa Ther iscenesatte udvalgte scener fra Anton Tjekhovs Mågen. Workshoppen forløb over to dage, hvor Ther arbejdede med skuespillerne Olaf Johannessen og Karin Heinemeier. På første dag talte hun om det dramatiske potentiale i Tjekhovs drama og demonstrerede en række af de sceniske muligheder, som de enkelte scener rummer. Det var en meget udbytterig dag, hvor dramatikerne fik indsigt i instruktørens og skuespillerens arbejde med teksten. Samtidsdramatik Forløbet om samtidsdramatik tog udgangspunkt i værker af Martin Crimp, Roland Schimmelpfennig, Patrick Marber, Sarah Kane, Jon Fosse, Fritz Kater, m.fl. Forelæsningerne bestod i gennemgang af udvalgt genre- og analyseteori, mens vi analyserede teksterne i plenum. Da en del af undervisningen var tænkt som forberedelse til studieturen (Theatertreffen, Berlin), gennemgik Kjersti Hustvedt en udvalgt liste af tyske samtidsdramatikere, mens rektor primært trænede analytiske modeller og begreber med holdet. Enakter og readings på Aarhus Teater Skoleåret blev afsluttet med manér på Aarhus Teater, da holdet fik fremført deres enaktere på Studioscenen d. 15 maj. Teksterne blev skrevet i løbet af forårssemestret. Hver studerende fik tildelt egen vejleder og teksterne blev afprøvet ved to workshops. Vejledere: Line Knutzon, Jakob Weis, Christian Lollike, Kristian Erhardsen, Kjersti Hustvedt og Janek Szatkowski. > Tekst og rum v. Jacob Schokking 18 19

11 Teatrets æstetik Holdet har fulgt prøver og opsætning af en række forestillinger: Rødt, Grønt (Aarhus Teater), Danish Design (Aalborg Teater), 4:48 Psychosis (Holland House, Det Kgl. Teater), Morgen i Qatar (Husets Teater) og Medealand (Betty Nansen Teatret). Der har været stor tilfredshed med denne del af undervisningen, hvor vi har indbudt forestillingernes instruktører til at tale om deres arbejde. Årgang 2010 > Josephine Nørring (Transformator 2011, foto: Rasmus Nautrup) > Das Werk/Im Bus/Ein Sturz (foto: Klaus Lefebvre) > Reading på Aarhus Teater (Studioscenen, Foto: Benjamin Pomerleau) Studietur: Berlin Vi rejste til Berlin fra d maj, for at overvære den årlige teaterfestival: Theatertreffen Arrangementer: Rundvisning, Schaubühne am Lehniner Platz Møde med Theatertreffen Stückemarkt Møde med Dramatikeruddannelsen på Universität der Künste Foredrag med Simon Stephens Overværelse af 6 teaterforestillinger Seminar I forbindelse med ILT-festivalen afholdt dramatikeruddannelsen et seminar om udviklingen af samtidsdramatik. Det var en meget vellykket og velbesøgt begivenhed, hvor en række prominente gæster gav deres bud på vigtige strømninger og tendenser i samtidsdramatikken: Aleks Sierz, Engelsk teaterkritiker Michael Evans, Dramaturg fra Rogaland teatret Martin Crimp, Engelsk dramatiker Jesper Bergmann, Dramaturg på Det Kgl. Teater Jon Tombre, Instruktør ved Dramatikkens hus Nye studerende Dramatikeruddannelsen optog seks studerende i skoleåret 2010/2011 med studiestart ultimo august Juryen bestod af Mads Thygesen (rektor), Christian Lollike (mentor), Trine Thomsen (chefdramaturg, Aarhus Teater), Michael Mansdotter (chef, Odense Teater), Mia Lipschitz (instruktør), Anna Bro (dramatiker), Janek Szatkowski (lektor, Aarhus Universitet). Ved optagelsen modtog vi 38 ansøgninger. Ansøgernes gennemsnitsalder var 25 år (mænd og kvinder fra 18 til 56 år). Antallet af optagne studerende udgjorde 16% af ansøgerne. På baggrund optagelsesprøven besluttede juryen at optage seks nye elever: Henrik Szklany (Danmark, f. 1985), Julie Petrine Glargaard (Danmark, f. 1984), Simone Isabel Nørgaard (Danmark, f. 1990), Niclas Ashkan Johansen (Danmark, f. 1990), Runa Skolseg (Norge, f. 1988), Silje Jarild Waters (Norge, f. 1989). Frafald Efter første uddannelsesår har Runa Skolseg besluttet at forlade uddannelsen af personlige grunde

12 Elevernes beretning Vi er i årets løb blevet udfordret af en masse dygtige gæstelærere, lige fra tekst og rum med Jacob Schokking til sure sedler i gården med Line Knutzon, der alle havde hver deres, ofte meget klare, holdning til teater, som vi skulle tage stilling til > Sargun Oshana (Reading på Studioscenen, Foto: Benjamin Pomerleau) 23

13 Elevernes beretning Vi startede med på en kondenseret collage af teori at blive kastet ud i et praktisk researchprojekt, hvor vi, parret med seks dramaturger, skulle skrive om en gade i Aarhus. Det var en grænseoverskridende proces at skulle opsøge og interviewe mennesker på gaden, og vi gik i gang med lige dele forvirring, nysgerrighed, spænding og ikke mindst en følelse af at være meget, meget nye. Ikke længe efter kom der skuespillere fra teatrets ensemble, som tog vores tekst på gulvet med instruktører, der tog ordene alvorligt. Vi skulle pludselig tage stilling til ting og forklare nogle valg, vi hidtil blot havde taget, fordi det føltes rigtigt. Vi er i årets løb blevet udfordret af en masse dygtige gæstelærere, lige fra tekst og rum med Jacob Schokking til sure sedler i gården med Line Knutzon, der alle havde hver deres, ofte meget klare, holdning til teater, som vi skulle tage stilling til. Heldigvis var der nogen, der ville bruge os til andet og mere end workshops. Mungo Park Kolding ville have en komediejuleforestilling, og Transformator ved Aalborg Teater gav os, til deres monologfestival, et frit fald ved at kaste os ud i en genre, vi ikke anede de første tre ting om. De blev dog begge velsignet med vores tekster, inden vinteren var omme, og vi sad lettede tilbage med en overvejende følelse af glæde og tilfredshed og en god portion erfaring. Fra vores synspunkt har nogle af vores tekster naturligvis været mere vellykkede end andre. De er alle blevet overtaget af forskellige skuespillere og instruktører, som heldigvis gerne har villet noget med teksten, men i nogle tilfælde noget helt andet end os. Nogle tekster faldt til jorden og nogle strålede hele vejen op i luften, og det, at give teksten fra sig, eller at sætte en fod ned, når man får muligheden, er måske noget af det sværeste at lære. Der er blevet gjort meget for vores netværk rundt i landet, og på Aarhus Teater skiftevis skvattede, løb og strålede vi til forestillinger og fester og i kantinen til hverdag. Dramatikeruddannelsen er en form for bonuspåhæng til teatret, og det betyder, at vi nogle gange kender flere ansigter, end der kender os. Det kræver en del benarbejde at blive en integreret del af teatret, og når det lykkes, er det både takket være de workshops, vi har haft, og ikke mindst den rigelige mængde af premierefester og aftener på det lokale stamværtshus, Pinds, i skolegade. Ved vores karakterprojekt i januar endte hver af de fire ugers meget skarpe undervisning med Janicke Branth i et glimrende workshopsamarbejde med Skuespillerskolen og Daniel Rylander. Januar måned var i det hele taget et godt og komprimeret billede af, hvordan vores første år har været med gæstelærere, omkring to dramalæsninger om ugen, workshopforløb, teaterhistorie og en generel følelse af glad udmattethed. Hurtigt skulle vi videre og i gang med vores forårsenaktere, hvor vi for første gang i et større projekt selv kunne finde tema og historie i dialogform. Hver fik sin individuelle vejleder, som alle fik os til at grave nye og tydeligere ting frem i vores tekster. Sidste deadline var under vores studietur til TheaterTreffen i Berlin. Efter en vellykket studietur fik året en dobbelt kulmination med to dages masterclass med den britiske dramatiker Martin Crimp, som rektor Mads Thygesen efter et velpolstret, veltrimmet år havde formået at få til at komme og undervise os, efterfulgt af en søndag med åben reading på Studio på Aarhus Teater for følgegruppe, skuespillerskole, venner og familie. Vi føler os alle usandsynligt privilegerede over at gå på uddannelsen, hvor vi fra begyndelsen har følt os trygge i et miljø med overskud til den enkelte og en enorm mængde velvilje fra alle sider. Vi har i det hele taget haft et overvældende, dannende og udfordrende år, ikke mindst takket være Mads Thygesen, der går hundrede procent ind for både uddannelsen og os. - Årgang 2010, maj 2011 > Reading på Studioscenen (Foto: Benjamin Pomerleau) 25

14 Afgangshold Efter uddannelsen Årgang 2007 har haft relativt mange aktiviteter, siden de sluttede deres uddannelse i juni 2010 Thomas Markmann: Oh Romeo for Teatret Masken, som han modtog en Reumert talentpris for. Har haft premiere på Den arabiske solsort på Dramalabbet i Stockholm. Har lavet et interview for Norsk Shakespeare. Har været på Spotting Workshop, på Københavns Musikteater. Arbejder på Radio Drama P1, der skal sende et 10 minutters romantisk komedie/drama ud fra overskriften Blind date Skriver på en udvidet synopsis til Svalegangen. Arbejdslegat fra dramatikpuljen til at udvikle en western sammen med Mungo Park Kolding. Skrive til Stuart Lynch nye projekt/forestilling med udgangspunkt i Carl T.H. Dreyers liv. Julie Maj Jakobsen: 18. Januar 2010 premiere på Momentum på Voksne kan også blive bange 25. april 2010 premiere på Baggårdteatret Forsamlingshuset Overdragelsen I forbindelse med afslutningen af uddannelsens 5. hold i sommeren 2010 valgte jeg selv at holde op som rektor for Dramatikeruddannelsen. I efteråret 2009 blev stillingen slået op og søgt af 8 ansøgere. Af dem var tre til samtale og teaterchef Stefan Larsson besluttede sig meget hurtigt at vælge Mads Thygesen som ny rektor for uddannelsen. I den forbindelse blev der lavet en mindre stilling til Christian Lollike som uddannelsens Mentor med særligt fokus på de studerendes sproglige udvikling. Samarbejdet i forbindelse med overdragelsen af min stilling til Mads Thygesen, som startede med optagelsesprøvens første del i februar 2010, forløb upåklageligt. Ja man kunne ikke ønske sig et bedre samarbejde om en overdragelse. Det har været en stor fornøjelse at have Mads Thygesen med til optagelsesprøven, færdiggørelsen af den nye studieordning, tilrettelæggelse af det efterfølgende holds undervisning (som han har stået aldeles selvstændigt for) og budgetlægning for de kommende tre år. For mit vedkommende har det betydet, at jeg fuldkommen trygt kunne sige farvel d. 1. juli 2010 og vide uddannelsen i de bedste hænder. Hvad jeg har oplevet i det forgangne år, har kun bekræftet den opfattelse. Januar 2011 havde jeg selv fornøjelsen af at møde det nye hold dramatikerelever og undervise dem i et karakterprojekt, som jeg havde tilrettelagt sammen med Mads Thygesen og instruktør Daniel Rylander. Hele projektet forløb som planlagt, der blev afleveret tekster til tiden og alle workshops blev afviklet som aftalt med deltagelse af Skuespillerskolens 3. års elever. Det var således en herlig pædagogisk oplevelse at være tilbage på uddannelsen i Mads Thygesens regi, og projektet virkede relevant for de studerende. 25. april 2012 premiere på Svalegangen Fanø Caroline Cecilie Malling: Skriver på børnestykke til Børneteatret Filuren Kristin Auestad Danielsen: Skriver på forestillingen Hjemløs, premiere Odense Teater 15. september, Brian Wind Hansen: Børneteaterprojekt Tik Tak og menneskedrengen (udgivet på forlaget Drama). Nyt projekt: Danekvæg endnu ikke antaget. Samarbejdsprojekt med skuespillere. Læser Dansk på Aarhus Universitet. At dette meget levende hold er fuldt i gang allerede på det første år efter uddannelsen er ingen overraskelse. De har trods barnefødsler (alle pigerne har født deres første barn inden for det seneste halvandet år) et stort engagement i teatret og i deres dramatiske forfatterskab. - Janicke Branth, d. 3. juni juni 2011 Janicke Branth 27

15 Økonomisk resultat REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB Indtægter Drifttilskud fra kulturministeriet Fonde o.lign. Indtægter i alt Udgifter Ledelse Lærerudgifter Undervisningsmidler Administration Lokaler Andre udgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,47 kr Årets resultat Året resulterede i et underskud på kr. Uddannelsen har brugt ,63 kr. af årets samlede drift hidrørende fra en bevilling på kr. Overskridelsen kan henføres til uforudsete udgifter til feriepenge på i alt kr., som uddannelsen må hensætte til eventuel fratrædelse (rektor og sekretær). Denne hensættelse er blevet pålagt af revisionen ved skoleårets afslutning i juni Driftstilskud Da vi lagde budget for skoleåret 2010/2011, forventede vi at modtage kr. i driftstilskud. Det reelle tilskud udgjorde imidlertid kun kr. Fejlen, der skyldes en misforståelse mellem Kunststyrelsen og uddannelsens tidligere ledelse, blev opdaget umiddelbart efter godkendelsen af budgettet. Vi meddelte straks Kunststyrelsen, at forskellen kunne dækkes af uddannelsens egenkapital. Økonomisk fremtid Udgifter i alt RESULTAT ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,00 kr kr ,47 kr ,47 kr Regnskaber fra skoleåret til skoleåret Over de sidste seks år har uddannelsen oplevet store udsving i kulturministeriets driftstilskud. I skoleåret falder Dramatikeruddannelsens bevilling til kr. Uddannelsen står imidlertid over for en række ekstaudgifter til lønregulering og administration, som der ikke er taget højde for i den nuværende bevilling. Hvis uddannelsen skal bevare sit høje faglige niveau og sikre, at dansk dramatik får en central plads i fremtidens teaterkunst, bør driftstilskuddet hæves til kr. årligt. I efteråret 2011 indsender vi en ansøgning til Kulturministeriet om øget driftstilskud. 29

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater

Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Årsrapport 2011/2012 Dramatikeruddannelsen Aarhus Teater Årsrapport 2011/2012 Indhold Indledning 5 Undervisning 5 Mediedramaturgi 5 Masterclass 5 Midtvejsprojekterne 7 Netværk og samarbejde 7 Særligt prioriterede

Læs mere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 59 - juni 2012 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 59 - juni 2012 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 59 - juni 2012 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358 København

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER. Nr. 66 - marts 2014

DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER. Nr. 66 - marts 2014 DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 66 - marts 2014 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358 København K Tlf. 33 33 08 88 www.stagedirectors.dk

Læs mere

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle?

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle? 2 3 Velkommen til Rampelyset. Amatørteater. Professionelt teater. Femmøller Efterskoles teaterkoncert The scream of the butterfly på Godsbanen, Århus. Foto: Martin Bjerreskov. Velkommen - af Redaktionen

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 68 - september 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 68 - september 2014 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 68 - september 2014 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358

Læs mere

EN AF VERDENS HELDIGSTE SKUESPILLERE DEREK JACOBI I KØBENHAVN

EN AF VERDENS HELDIGSTE SKUESPILLERE DEREK JACOBI I KØBENHAVN VÆK MED BESPARELSE? Teaterchefens opsigelse i Gladsaxe har sat nyt fokus på vilkårene for landets mindre teatre. Fra flere sider tales der nu om at droppe den planlagte teater besparelse. EN ANDEN TYPE

Læs mere

SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed OM UNDERVISNINGMATERIALET

SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed OM UNDERVISNINGMATERIALET SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed Teater GROB præsenterer nu den 4. forestilling i værket DET 6. KONTINENT. Et værk der gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 71 - juni 2015 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 71 - juni 2015 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 71 - juni 2015 Kære medlemmer Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade

Læs mere

KURSUS-FLEKSIBILITET. Flere og flere kurser tager højde for, at det kan være svært at hive en hel uge ud af kalenderen.

KURSUS-FLEKSIBILITET. Flere og flere kurser tager højde for, at det kan være svært at hive en hel uge ud af kalenderen. MUSICAL-RUGEKASSE Det Danske Musicalakademi har etableret Uterus en rugekasse, hvor nyskabende musicals skal kunne prøves i et lukket miljø og med professionel hjælp. KURSUS-FLEKSIBILITET Flere og flere

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Årsberetning 2012/13

skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Årsberetning 2012/13 skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Årsberetning 2012/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Undervisningsåret side 3-4 a. Dramatik 1. år side 4 b. Dramatik 2. år side 4-5 c. Dramatik 3. år side

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

OPERAEN IND I FREMTIDEN

OPERAEN IND I FREMTIDEN TØR VI SPØRGE PUBLIKUM? Publikumsudvikling er et varmt emne på mange teatre i disse år. I England har man lukket publikum meget langt ind i teatrets maskinrum. FAGLIGT FÆLLESSKAB Det handlede bl.a. om

Læs mere

MAN er ER NØDT TIL TO SKUESPILLERE OM SPRINGET TIL FILMINSTRUKTØR BESTYRELSEN GIK RESULTATET TÆLLER VISUEL FILMHISTORIE. januar 2010 #01.

MAN er ER NØDT TIL TO SKUESPILLERE OM SPRINGET TIL FILMINSTRUKTØR BESTYRELSEN GIK RESULTATET TÆLLER VISUEL FILMHISTORIE. januar 2010 #01. RESULTATET TÆLLER DSF s ligebehandlingsudvalg har været rundt til branchens skoler for at tale mangfoldighed og ligebehandling. De mødte gode intentioner og efterspørgsel efter redskaber og erfaringer.

Læs mere

Indhold. Kære underviser. s.2:

Indhold. Kære underviser. s.2: UNDERVISNINGSmateriale FRA Indhold s.2: s.3: s.4: s.5: s.6: s.7: s.8: s.9: Avisudklip peger på mere vold og druk blandt de unge Send ind og vind Fakta om alkohol og vold Unge føler sig trygge i nattelivet

Læs mere

KUNSTEN MÅ BETALE FÆRRE FORESTILLINGER PÅ DET KGL. TEATER HVAD ER SUCCES? NY INTERVIEWSERIE STARTER I DAG DANSEN OM GERTRUDE DUKKER OG ANIMATION

KUNSTEN MÅ BETALE FÆRRE FORESTILLINGER PÅ DET KGL. TEATER HVAD ER SUCCES? NY INTERVIEWSERIE STARTER I DAG DANSEN OM GERTRUDE DUKKER OG ANIMATION DUKKER OG ANIMATION Interessen for dukke- og animationsteater vokser, og nu åbner en ny scene i Århus. Men der mangler en egentlig uddannelse i Danmark. DANSEN OM GERTRUDE Avantgardekunstneren Gertrude

Læs mere

NÅR VIDENSKAB BLIVER TIL TEATER MERE TV-FIKTION GIVER KAMP OM TALENTERNE MUNGO MØDTE MODSTAND FØRSTE ÅBNE AUDITION PRIS PÅ EUROPÆISK FILM

NÅR VIDENSKAB BLIVER TIL TEATER MERE TV-FIKTION GIVER KAMP OM TALENTERNE MUNGO MØDTE MODSTAND FØRSTE ÅBNE AUDITION PRIS PÅ EUROPÆISK FILM FØRSTE ÅBNE AUDITION 41 DSF-medlemmer sang for et bredt panel af arbejdsgivere, da forbundet for første gang holdt en helt åben audition for medlemmer, der søger job inden for musical og musikteater. MUNGO

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

cover_final 21/04/04 10:24 Page 1

cover_final 21/04/04 10:24 Page 1 cover_final 21/04/04 10:24 Page 1 ISSN: 1603-5208 NR. 7 - APRIL 2004 TEMA WWW.DRAMATIKER.DK KVARTALSNYT FRA DDF - DANSKE DRAMATIKERES FORBUND FONDE OG LEGATER Det ka ikke siges tit nok! Brug DDF når du

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER KRISEN KRADSER Flere teatre er gået konkurs eller kæmper for overlevelse. Kulturministeren bør træde hjælpende til, mener teaterlivet og Folketingets Kulturudvalg. KREATIV INDSTILLING Alle kender angsten

Læs mere

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

DET POSTOMDELTE. Nr. 62 - marts 2013 FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 62 - marts 2013 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358

Læs mere

Velkommen til Rampelyset

Velkommen til Rampelyset 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Teater på grænsen - af Astrid Marie Lakjer 6 You can take this play anywhere - af Arne Johannsen 8 Et Forumteater projekt i Cuba- af Marie Louise Lund Henriksen 12 Det

Læs mere

DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER. Nr. 65 - december 2013

DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER. Nr. 65 - december 2013 DET POSTOMDELTE FAGBLAD FOR FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER Nr. 65 - december 2013 Udgiver: Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th. 1358 København K Tlf. 33 33 08 88 www.stagedirectors.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indmeldelser 15. Premiereliste for forbundets medlemmer 16 17 Film Tv Teater. 18 Dramatikernes Workshop 18 Manuskriptkonkurrence

Indholdsfortegnelse. Indmeldelser 15. Premiereliste for forbundets medlemmer 16 17 Film Tv Teater. 18 Dramatikernes Workshop 18 Manuskriptkonkurrence Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 3 Leder - Bestyrelsesberetning 2004 6 Den nye bestyrelse 6 Nye ansigter 6 Ekko 6 Nobelpris i Litteratur 2004 6 Medlemsoplysninger 6 Det ka ikke siges tit nok! 7 Royaltykontoret

Læs mere

UFFE ELBÆKS PLAN FOR KULTUREN

UFFE ELBÆKS PLAN FOR KULTUREN ÅBEN SCENE PÅ VEJ Københavns Teater har fået et politisk pålæg om at stille en åben scene til rådighed for frie grupper og projekter. Flere scener er i spil til projektet. NYE MØLLEVINGER Teatret Møllen

Læs mere

KASSER DER IKKE PASSER TIL MENNESKER DSF S MEDLEMMER OM DAGPENGESYSTEMET

KASSER DER IKKE PASSER TIL MENNESKER DSF S MEDLEMMER OM DAGPENGESYSTEMET NÅR BARSLEN BANKER PÅ Som kunstner kan det være med både glæde og angst, man ser frem til barsel og den pause, det som regel betyder i karrieren. En danser og en skuespiller fortæller om deres erfaringer.

Læs mere